Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød"

Transkript

1 Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 April 2013

2 Kolofon Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2013 Bidragyder(e): Center for Projekttilskud Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Hjemmeside: ISBN Forord Vejledningen er opdateret med de ændringer, der følger af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 302/2013 af 27. marts 2013 Ændringerne indebærer bl.a., at gyldighedsperioden for licenser for gruppe 1 4B og 6A 8 ændres fra 150 dage til udgangen af det pågældende kontingentår, dvs. til den 30. juni. importlicenser for gruppe 1 4B og 6A 8 kan ikke længere overdrages til en anden virksomhed den maksimale ansøgningsmængde for gruppe 3 ændres fra 5 % til 10 % af den disponible mængde for kontingentåret den maksimale ansøgningsmængde for gruppe 4B og 6B ændres fra 10 % til 100 % af den disponible mængde for kontingentåret sikkerhedsstillelsen ved ansøgning om importrettigheder for gruppe 5A og 5B forhøjes fra 60 EUR/ton til 350 EUR/ton. Ændringerne gælder for licenser, der er udstedt på grundlag af ansøgninger indgivet fra den 1. april

3 Indholdsfortegnelse Indledning Beskrivelse af kontingenterne Ansøgning om licens for gruppe 1 4B og 6A Indgivelse af licensansøgning Dokumentationskrav ved første ansøgning om licens Alternativ dokumentation Fordeling af kontingentmængder Ansøgningsmængde Udfyldning af licensansøgning Sikkerhedsstillelse Fordelingskoefficient Udstedelse af licens Gyldighedsperiode Overdragelse Mængde der kan importeres Varernes overgang til fri omsætning Frigivelse/inddragelse af sikkerhedsstillelse Varer fra Thailand gruppe 5A og 5B Ansøgning om importrettigheder Dokumentationskrav ved ansøgning importrettigheder Sikkerhedsstillelse Tildeling af rettigheder Gyldighedsperiode Overdragelse af rettigheder Ansøgning om licens Indsendelse af ansøgning Udfyldning af licensansøgning Sikkerhedsstillelse Udstedelse af licens Gyldighedsperiode Mængde der kan importeres Varernes overgang til fri omsætning Frigivelse/inddragelse af sikkerhedsstillelse Overdragelse af licens Kontaktpersoner Regelgrundlag

4 Indledning I denne vejledning kan du læse om reglerne for import til EU af saltet fjerkrækød og tilberedninger af kyllinge- eller kalkunkød til nedsat told fra Brasilien, Thailand og andre tredjelande på en række årligt tilbagevendende toldkontingenter til nedsat told. Kontingentåret løber fra 1. juli til 30. juni det følgende år. Import under disse kontingenter kræver, at importøren fremlægger en importlicens for SKAT. Vejledningen er ikke udtømmende, men skal først og fremmest ses som en hjælp til at orientere sig i reglerne og give svar på de mest almindelige spørgsmål. Opstår der tvivl om regler/fortolkning, er det altid forordningsteksten, der gælder. Licensen søges hos NaturErhvervstyrelsen og fremlægges for SKAT ved indfortoldningen. Ved ansøgning om licens skal du overholde de regler, der er beskrevet i den generelle importvejledning, herunder reglerne vedrørende administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning i afsnit 1.12 i den generelle importvejledning. Vejledningen findes på vores hjemmeside: naturerhverv.dk > Virksomheder > Fødevarer > Import > Importlicenser > Vejledning og skema Gå til siden med vejledningen 1. Beskrivelse af kontingenterne Hvert kontingent er forsynet med entydigt løbenummer og gruppenummer. Når reglerne for de enkelte kontingenter er forskellige har vi valgt at knytte reglerne til gruppenummeret. Det vil derfor gøre det lettere at læse vejledningen, hvis du starter med at fastslå gruppenummeret for de varer, der skal søges om licens for. Fjerkrækød, saltet eller i saltlage* Kontingentet åbnes Oprindelsesland Gruppenummer Løbenummer KN-kode Toldsats Årlige mængder (tons) 1. juli 30. juni Brasilien 1 Kvartalsvist ex ,4 % Thailand 2 Kvartalsvist ex ,4 % Andre tredjelande 3 Årligt ex ,4 % 828 * Anvendelsen af præferenceordningen fastslås på grundlag af KN-koden og på betingelse af, at det pågældende kød, saltet eller i saltlage, er fjerkrækød under KN-kode

5 Tilberedninger af andet fjerkrækød end kalkun Læs mere om de særlige regler for gruppe 5A og 5 B i kapitel 3. Brasilien Thailand Andre tredjelande Kontingentet åbnes 4A Kvartalsvist KN-kode Toldsats 8 % 630 EUR/t Årlige mængder (tons) 1. juli 30. juni B Årligt A Kvartalsvist B Årligt A Kvartalsvist B Årligt ex ex ex ex % 630 EUR/t 8 % 630 EUR/t Forarbejdet kød af and, gås eller perlehøne med indhold af fjerkrækød eller slagtebiprodukter på 25 vægtprocent og derover, men under 57 vægtprocent. 2 Forarbejdet kød af and, gås eller perlehøne med indhold af fjerkrækød eller slagtebiprodukter på under 25 vægtprocent. 3 Andre tredjelande end Brasilien, inklusive Thailand. 4 Andre tredjelande end Thailand, inklusive Brasilien. Tilberedninger af kalkunkød Kontingentet åbnes Oprindelsesland Gruppenummer Løbenummer Oprindelsesland Gruppenummer Løbenummer KN-kode Toldsats Årlige mængder (tons) 1. juli 30. juni Brasilien 7 Kvartalsvist ,5 % Andre tredjelande 8 Kvartalsvist ,5 %

6 2. Ansøgning om licens for gruppe 1 4B og 6A Indgivelse af licensansøgning Kun ansøgere, som er hjemmehørende og momsregistreret i Danmark, kan indgive ansøgning. Vi skal modtage ansøgning om licens senest kl på sidste ansøgningsdag. Falder sidste ansøgningsdag på en lørdag, søndag eller helligdag, skal vi modtage ansøgningen senest kl den nærmeste forudgående arbejdsdag. Eksempel: Falder sidste ansøgningsdag på en søndag, skal ansøgningen være modtaget fredagen før. Du kan ikke indsende mere end én licensansøgning under det samme kontingent i forbindelse med en delperiode/et kontingentår. Indsendes flere ansøgninger, tages ingen af dem i betragtning. For kontingenterne i gruppe 3, 6A, 6B og 8 kan du dog indsende flere licensansøgninger, hvis produkterne har oprindelse i forskellige lande. Ansøgningerne, som hver især skal omfatte et enkelt oprindelsesland, skal indsendes samtidigt. Benyttes denne mulighed kan den samlede mængde, der søges om, jf. afsnit 2.5, ikke overstige den mængde, der maksimalt kan søges om licens for i den pågældende delperiode eller kontingentår. Gruppe 1, 2, 4A, 6A, 7 og 8 Du kan kun indgive ansøgning om licens i løbet af de første 7 dage i den tredje måned forud for hver delperiode, dvs april for delperioden 1. juli 30. september juli for delperioden 1. oktober 31. december oktober for delperioden 1. januar 31. marts januar for delperioden 1. april 30. juni. Gruppe 3, 4B og 6B Du kan kun indgive ansøgning om licens i løbet af de første 7 dage i den tredje måned forud for kontingentåret, dvs april for kontingentåret 1. juli 30. juni. 2.2 Dokumentationskrav ved første ansøgning om licens Sammen med den første ansøgning om licens i hvert kontingentår, skal du medsende dokumentation for, at virksomheden har importeret mindst 50 tons (produktvægt) fjerkrækød under KN-kode 0105, 0207, , , , , , , , eller tilberedninger under KN-kode fra tredjelande i hver af de to 12-måneders perioder umiddelbart forud for indsendelsen af ansøgning om licens. Dette indebærer, at for gruppe 1, 2, 4A, 6A, 7 og 8 skal du indsende dokumentation for nyt kontingentår tidligst ved ansøgningsrunden april for delperioden 1. juli 30. september for gruppe 3, 4B og 6B skal du indsende dokumentation ved kontingentårets start, dvs. i ansøgningsrunden april. Dokumentationen skal overholde de krav, der fremgår af afsnit 1.12 i den generelle importvejledning. 6

7 2.3 Alternativ dokumentation I stedet for den dokumentation, der er nævnt i afsnit 2.2, kan du indsende dokumentation for, at virksomheden i hver af de to 12-måneders perioder umiddelbart forud for indsendelse af ansøgning om licens har forarbejdet mindst tons fjerkrækød under KN-kode 0207 eller 0210 til tilberedninger af fjerkrækød under KN-kode 1602, der er omfattet af del XX i bilag I i forordning (EF) nr. 1234/2008 eller til homogeniserede tilberedninger under KN-kode , som ikke indeholder andet kød end fjerkrækød. Dokumentation herfor kan fx være produktionsstatistikker, som er behørigt attesteret Fødevarestyrelsen. Kopi af ansøgerens autorisation som forarbejdningsvirksomhed udstedt af Fødevarestyrelsen skal også medsendes. 2.4 Fordeling af kontingentmængder Kontingentmængderne fordeles således: Gruppe 1, 2, 4A, 6A, 7 og 8 fordeles med: - 30 % i delperioden 1. juli 30. september - 30 % i delperioden 1. oktober 31. december - 20 % i delperioden 1. januar 31. marts - 20 % i delperioden 1. april 30. juni Evt. ikke udnyttede mængder overføres til den følgende delperiode, dog ikke udover kontingentåret. Oplysning om den disponible mængde for kontingenterne i en delperiode kan fås ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen. Se kontaktpersoner i kapitel 4. Gruppe 3, 4B og 6B fordeles ikke. Der kan søges om licens på hele mængden i kontingentårets første ansøgningsrunde, dvs april. 2.5 Ansøgningsmængde Hver licensansøgning skal omfatte følgende mængde: Gruppe Minimum Maksimum 1, 4A og tons 10 % af den disponible mængde for delperioden 4B 10 tons Hele den disponible mængde for kontingentåret tons 5 % af den disponible mængde for delperioden 3 10 tons 10 % af den disponible mængde for kontingentåret 6A og 8 10 tons 10 % af den disponible mængde for delperioden 6B 10 tons Hele den disponible mængde for kontingentåret Læs mere om de disponible mængder i afsnit

8 2.6 Udfyldning af licensansøgning Ansøgning om licens skal udfyldes som beskrevet i afsnit 1.3 i den generelle importvejledning. Vejledningen og ansøgningsskema til licens findes på vores hjemmeside under: naturerhverv.dk > Virksomheder > Fødevarer > Import > Importlicenser > Vejledning og skema Gå til siden med vejledning og ansøgningsskema Rubrikkerne 8, 15, 16, 17 og 20 udfyldes således: Rubrik 8: Udfyldes med navnet på varens oprindelsesland. For gruppe 1, 2, 4A, 4B og 7 skal der sættes x i rubrikken JA for obligatorisk oprindelse. Licensen forpligter til at indføre varer med oprindelse i det pågældende land. For gruppe 3, 6A, 6B og 8 skal der sættes x i rubrikken NEJ for obligatorisk oprindelse. Rubrik 15: Udfyldes med varebeskrivelse, jf. toldtariffen. Kontingentets løbenummer og gruppenummer skal også skrives i denne rubrik. Rubrik 16: Udfyldes med KN-kode, jf. kapitel 1. Rubrik 17: Udfyldes med den ansøgte mængde, jf. afsnit 2.5. Rubrik 20: Udfyldes med Forordning (EF) nr. 616/ Sikkerhedsstillelse Samtidig med ansøgning om licens, skal du stille en sikkerhed på: 500 EUR pr. ton nettovægt for gruppe 2, 3, 6A, 6B og EUR pr. ton nettovægt for gruppe 1, 4A, 4B og 7. Den samlede sikkerhedsstillelse skal omregnes til danske kroner ved hjælp af en omregningskurs, som fastsættes en gang om måneden. Find månedens omregningskurs på vores hjemmeside under naturerhverv.dk > Virksomheder > Fødevarer > Import og eksport > Import > Importlicenser Gå til siden med omregningskursen 2.8 Fordelingskoefficient Ansøges der samlet om større mængder end der er til rådighed for delperioden eller kontingentåret, fastsætter Europa-Kommissionen en fælles fordelingskoefficient for de ansøgte mængder. 2.9 Udstedelse af licens Licens udstedes tidligst fra den 23. dag og senest den sidste dag i ansøgningsmåneden. 8

9 2.10 Gyldighedsperiode Licensen er gyldig indtil udgangen af det pågældende kontingentår, dvs. den 30. juni. Gyldighedsperioden regnes fra den første dag i delperioden for gruppe 1, 2, 4A, 6A, 7 og 8 den første dag i kontingentåret for gruppe 3, 4B og 6B Overdragelse En udstedt licens kan ikke overdrages til en anden virksomhed Mængde der kan importeres Du kan kun importere en mængde, der svarer til den, der fremgår af licensens rubrik 17 og Varernes overgang til fri omsætning En licens kan kun anvendes for varer, der opfylder gældende veterinærbestemmelser i EU. Derudover gælder, at de mængder, der importeres på kontingenterne i gruppe 1, 2, 4A, 4B og 7 kan kun overgå til fri omsætning i EU, hvis SKAT får forelagt et oprindelsescertifikat udstedt af de kompetente myndigheder i hhv. Brasilien eller Thailand iht. art i forordning (EF) nr. 2454/ Frigivelse/inddragelse af sikkerhedsstillelse Reglerne for frigivelse og inddragelse af sikkerhedsstillelse på licenser til import på toldkontingenter, der administreres på grundlag af en importlicensordning, fremgår af afsnit 1.9 i den generelle importvejledning. 3. Varer fra Thailand gruppe 5A og 5B Før du kan søge om importlicens for disse 2 grupper, skal du søge om at få tildelt importrettigheder. 3.1 Ansøgning om importrettigheder Gruppe 5A Ansøgning om rettigheder for gruppe 5A kan kun indgives de første 7 dage i den tredje måned forud for hver delperiode, dvs april for delperioden 1. juli 30. september for 30 % af kontingentmængden juli for delperioden 1. oktober 31. december for 30 % af kontingentmængden oktober for delperioden 1. januar 31. marts for 20 % af kontingentmængden januar for delperioden 1. april 30. juni for 20 % af kontingentmængden. Hver ansøgning om tildeling af importrettigheder skal omfatte følgende mængde: Løbenr. Minimum Maksimum tons 10 % af den disponible mængde for delperioden tons 10 % af den disponible mængde for delperioden Evt. ikke udnyttede mængder overføres til den følgende delperiode, dog ikke udover kontingentåret. 9

10 Oplysning om den disponible mængde i en delperiode kan fås ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen. Se kontaktpersoner i kapitel 4. Gruppe 5B Ansøgning om rettigheder for gruppe 5B kan kun indgives i de første 7 dage i kontingentårets første ansøgningsrunde, dvs april for hele mængden for kontingentåret. Hver ansøgning om tildeling af importrettigheder skal omfatte følgende mængde: Minimum Maksimum 10 tons Hele den disponible mængde for kontingentåret Dokumentationskrav ved ansøgning importrettigheder Sammen med den første ansøgning om importrettigheder i hvert kontingentår, skal du medsende dokumentation for, at virksomheden har importeret mindst 250 tons (produktvægt) fjerkrækød under KN-kode 0105, 0207, , , , , , , , eller tilberedninger under KN-kode fra tredjelande i hver af de to 12-måneders perioder umiddelbart forud for indsendelse af ansøgningen. For at mindre virksomheder har mulighed for at opfylde disse dokumentationskrav, er det muligt for virksomheder med tilhørende importreferencemængder at fusionere med henblik på, at udnytte mængderne som grundlag for deres ansøgning. En virksomhed, der opstår som følge af en sådan fusion skal repræsentere alle de tidligere virksomheder ved udøvelse af rettigheder og forpligtelser. Ved fusion kan den virksomhed, der fortsætter, søge om importrettigheder på baggrund af de referencemængder den afgivende virksomhed har opnået. Ønsker den fortsættende virksomhed, at søge om rettigheder på baggrund af eventuelle referencemængder, skal virksomheden indsende følgende til NaturErhvervstyrelsen: En erklæring fra den afgivende virksomhed om, at alle importaktiviteter på de pågældende vareområder overtages af den fortsættende virksomhed. Endvidere skal det fremgå af erklæringen, at den afgivende virksomhed ikke fremover agter at gøre brug af de opnåede referencemængder indenfor den (de) pågældende vareområde(r). Det skal klart fremgå af erklæringen, hvem der afgiver og hvem der modtager rettighederne med oplysning om navn, adresse og SE-nr. for både den virksomhed, der afgiver og den virksomhed, der modtager referencemængderne. Endvidere skal det oplyses, fra hvilken dato overtagelsen finder sted. En erklæring fra den fortsættende virksomhed, med angivelse af de samme oplysninger, som er beskrevet i forrige punkt under den afgivende virksomhed. Fusionen skal være trådt i kraft, før der indgives ansøgning om importrettigheder Sikkerhedsstillelse Samtidig med ansøgning om rettigheder skal du stille en sikkerhed på 350 EUR pr. ton nettovægt. Sikkerheden frigives i takt med, at der udstedes importlicenser. Manglende udnyttelse af tildelte importrettigheder medfører inddragelse af tilsvarende sikkerhedsstillelse. 10

11 3.1.3 Tildeling af rettigheder Importrettighederne tildeles tidligst fra den 23. dag og senest den sidste dag i ansøgningsmåneden. Hvis de mængder, der søges om importrettigheder for, overstiger den disponible mængde for kontingentet, fastsætter Europa-Kommissionen en fordelingskoefficient Gyldighedsperiode Importrettighederne er gyldige fra den første dag i den delperiode, de er tildelt for, og indtil den 30. juni i samme kontingentår Overdragelse af rettigheder Tildelte importrettigheder kan ikke overdages til en anden virksomhed. 3.2 Ansøgning om licens Når en ansøger har fået tildelt importrettigheder, kan der søges om importlicens fra dag til dag Indsendelse af ansøgning Ansøgning om licens kan kun indsendes i den medlemsstat, hvor ansøger har søgt og opnået importrettigheder. Ansøgninger om licens skal være modtaget senest kl på ansøgningsdagen Udfyldning af licensansøgning Ansøgning om licens skal udfyldes som beskrevet i afsnit 1.3 i den generelle importvejledning. Vejledningen og ansøgningsskema til licens findes på vores hjemmeside under: naturerhverv.dk > Virksomheder > Fødevarer > Import > Importlicenser > Vejledning og skema Gå til siden med vejledning og ansøgningsskema Rubrikkerne 8, 15, 16, 17 og 20 udfyldes således: Rubrik 8: Varens oprindelsesland udfyldes med TH Thailand og der sættes x i rubrikken JA for obligatorisk oprindelse. Licensen forpligter til at indføre varer med oprindelse i Thailand. Rubrik 15: Udfyldes med varebeskrivelse, jf. toldtariffen. Desuden skrives kontingentets løbenummer og gruppenummer, jf. oversigten i kapitel 1. Rubrik 16: Udfyldes med KN-kode, jf. oversigten i kapitel 1. Rubrik 17: Udfyldes med den ansøgte mængde. Rubrik 20: Udfyldes med Forordning (EF) nr. 616/ Sikkerhedsstillelse Samtidig med ansøgning om licens, skal du stille sikkerhed på 750 EUR pr. ton. Den samlede sikkerhedsstillelse skal omregnes til danske kroner ved hjælp af en omregningskurs, som fastsættes en gang om måneden. Find månedens omregningskurs på vores hjemmeside under naturerhverv.dk > Virksomheder > Fødevarer > Import og eksport > Import > Importlicenser Gå til siden med omregningskursen 11

12 3.2.4 Udstedelse af licens Licens udstedes fra dag til dag Gyldighedsperiode Licensen er gyldig i 15 arbejdsdage fra den faktiske udstedelsesdag. Licensen er dog ikke gyldig efter den 30. juni i kontingentåret Mængde der kan importeres Du kan kun importere en mængde, der svarer til den, der fremgår af licensens rubrik 17 og Varernes overgang til fri omsætning En licens kan kun anvendes for varer, der opfylder gældende veterinærbestemmelser i EU. Derudover gælder, at de pågældende mængder kun kan overgå til fri omsætning i EU, hvis SKAT får forelagt et oprindelsescertifikat udstedt af de kompetente myndigheder i Thailand iht. art i forordning (EF) nr. 2454/ Frigivelse/inddragelse af sikkerhedsstillelse Reglerne for frigivelse og inddragelse af sikkerhedsstillelse på licenser til import på toldkontingenter, der administreres på grundlag af en importlicensordning, fremgår af afsnit 1.9 i den generelle importvejledning Overdragelse af licens En licens kan kun overdrages til en anden virksomhed, når denne virksomhed opfylder betingelserne i afsnit Det er licensindehaveren, som skal fremlægge dokumentation for, at den virksomhed, der ønskes overdraget til, overholder kravene. 4. Kontaktpersoner Eventuelle spørgsmål til ordningerne med import af fjerkrækød kan rettes til Allan Falensteen, telefon og Kamma Rebbe, telefon Regelgrundlag Vejledningen er udarbejdet på grundlag af følgende EU-forordninger: Kommissionens forordning (EF) nr. 616/2007 af 4. juni 2007 om åbning og forvaltning af EFtoldkontingenter for fjerkrækød med oprindelse i Brasilien, Thailand og andre tredjelande Kommissionens forordning (EF) nr. 376/2008 af 23. april 2008 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning De nævnte forordninger skal sammenholdes med forordninger, der ændrer/supplerer de oprindelige bestemmelser 12

13

14 Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød 2013 ISBN Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: Fax.:

Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told

Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Forordning 533/2007 og 536/2007 Juni 2013 Kolofon Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Forordning 533/2007 og 536/2007 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told

Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Forordning 539/2007 November 2014 Kolofon Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Forordning 539/2007 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told

Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Forordning 1384/2007 og 1385/2007 December 2013 Kolofon Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Forordning 1384/2007 og 1385/2007 Denne

Læs mere

Vejledning Import af ris under visse toldkontingenter August 2015

Vejledning Import af ris under visse toldkontingenter August 2015 Vejledning Import af ris under visse toldkontingenter August 2015 Kolofon Vejledning om import af ris under visse toldkontingenter August 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Kolofon Vejledning om import af oliven og produkter af oliven December 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning om import af hvidløg. Juli 2014

Vejledning om import af hvidløg. Juli 2014 Vejledning om import af hvidløg Juli 2014 Kolofon Vejledning om import af hvidløg Juli 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2014 Bidragyder(e): Center

Læs mere

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote 23. maj 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Læs mere

Vejledning om import af hvidløg

Vejledning om import af hvidløg Vejledning om import af hvidløg Maj 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af hvidløg Maj 2010 Denne vejledning er udarbejdet af Eksportstøttekontoret

Læs mere

Import af hvidløg Vejledning om import af hvidløg December 2016

Import af hvidløg Vejledning om import af hvidløg December 2016 Import af hvidløg Vejledning om import af hvidløg December 2016 Kolofon Import af hvidløg Vejledning om import af hvidløg, december 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Vejledning om import af korn. Maj 2012

Vejledning om import af korn. Maj 2012 Vejledning om import af korn Maj 2012 Kolofon Vejledning om import af korn Maj 2012 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2012 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Vejledning om import af frosset oksekød til forarbejdning. November 2012

Vejledning om import af frosset oksekød til forarbejdning. November 2012 Vejledning om import af frosset oksekød til forarbejdning November 2012 Kolofon Vejledning om import af frosset oksekød til forarbejdning November 2012 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for

Læs mere

Vejledning Import af landbrugsprodukter fra Ukraine Februar 2016

Vejledning Import af landbrugsprodukter fra Ukraine Februar 2016 Vejledning Import af landbrugsprodukter fra Ukraine Februar 2016 Kolofon Import af landbrugsprodukter fra Ukraine Februar 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen.

Læs mere

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014 Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Kolofon Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Vejledning Import af ris August 2015

Vejledning Import af ris August 2015 Vejledning Import af ris August 2015 Kolofon Vejledning om import af ris August 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet i 2015 Foto: Colourbox Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Vejledning om import af smør fra New Zealand

Vejledning om import af smør fra New Zealand Vejledning om import af smør fra New Zealand November 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af smør fra New Zealand November 2009 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om eksport af ost til USA. August 2012

Vejledning om eksport af ost til USA. August 2012 Vejledning om eksport af ost til USA August 2012 Kolofon Vejledning om eksport af ost til USA August 2012 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2012 Bidragyder(e):

Læs mere

Vejledning om import af oksekød og levende kvæg på præferencevilkår - generelle regler

Vejledning om import af oksekød og levende kvæg på præferencevilkår - generelle regler Vejledning om import af oksekød og levende kvæg på præferencevilkår - generelle regler Juli 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af oksekød og

Læs mere

Vejledning om import af sukker

Vejledning om import af sukker Vejledning om import af sukker Ikke til raffinering og til raffinering August 2010 Kolofon Vejledning om import af sukker Ikke til raffinering og til raffinering Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014

Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014 Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014 Kolofon Vejledning om eksport af sukker uden for kvote September 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Eksport af sukker uden for kvote

Eksport af sukker uden for kvote Eksport af sukker uden for kvote Vejledning om eksport af Sukker uden for kvote September 2016 Kolofon Vejledning om eksport af sukker uden for kvote September 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø-

Læs mere

Eksport af sukker uden for kvote

Eksport af sukker uden for kvote Eksport af sukker uden for kvote Vejledning om eksport af sukker uden for kvote Marts 2017 Kolofon Vejledning om eksport af sukker uden for kvote Marts 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og

Læs mere

Vejledning om import af oksekød af høj kvalitet. Juli 2013

Vejledning om import af oksekød af høj kvalitet. Juli 2013 Vejledning om import af oksekød af høj kvalitet Juli 2013 Kolofon Vejledning om import af oksekød af høj kvalitet Juli 2013 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Vejledning om støtte til privat oplagring af smør

Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Indlagret i perioden 6. september til 31. december 2014 September 2014 Kolofon Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Indlagret i perioden 6.

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Vejledning om import af mælk og mejeriprodukter

Vejledning om import af mælk og mejeriprodukter Vejledning om import af mælk og mejeriprodukter November 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af mælk og mejeriprodukter November 2009 Denne

Læs mere

Vejledning om anvendelse af industrisukker

Vejledning om anvendelse af industrisukker Vejledning om anvendelse af industrisukker 1. oktober 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om anvendelse af industrisukker 1. oktober 2008 Denne vejledning

Læs mere

Den generelle importvejledning Vejledning om generelle regler for importlicenser

Den generelle importvejledning Vejledning om generelle regler for importlicenser Den generelle importvejledning Vejledning om generelle regler for importlicenser Juli 2017 Den generelle importvejledning - juli 2017 Vejledning om generelle regler for importlicenser Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om eksport af mælk og mejeriprodukter

Vejledning om eksport af mælk og mejeriprodukter Vejledning om eksport af mælk og mejeriprodukter December 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om eksport af mælk og mejeriprodukter December 2009 Denne

Læs mere

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0055 EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0098 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0098 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0098 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 03.03.2006 KOM(2006) 98 endelig 2006/0028 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Vejledning om import af oksekød af høj kvalitet

Vejledning om import af oksekød af høj kvalitet Vejledning om import af oksekød af høj kvalitet Oktober 2017 Vejledning om import af oksekød af høj kvalitet, oktober 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i 2017 Foto:

Læs mere

Til importører Meddelelse nr. 02/2015. EU-toldkontingent for import af rødgran og skovfyr fra Rusland.

Til importører Meddelelse nr. 02/2015. EU-toldkontingent for import af rødgran og skovfyr fra Rusland. 12. februar 2015 Til importører Meddelelse nr. 02/2015 /stechr EU-toldkontingent for import af rødgran og skovfyr fra Rusland. ERHVERVSSTYRELSEN Baggrund Ifølge aftale mellem EU og Rusland har der med

Læs mere

Indledning. Eksportørvejledning - varedel er en oversigt. Oprindelseskrav

Indledning. Eksportørvejledning - varedel er en oversigt. Oprindelseskrav Indledning Oprindelseskrav Opnåelse af restitution for uafskallet ris og afskallet ris er betinget af, at varen har oprin- delse i EU. Eksportørvejledning - varedel er en oversigt over de varer under den

Læs mere

Baggrund Rusland blev medlem af Verdenshandelsorganisationen (WTO) den 22. august 2012.

Baggrund Rusland blev medlem af Verdenshandelsorganisationen (WTO) den 22. august 2012. Til importører Meddelelse nr. 06/2012 29. august 2012 /STC Åbning af EU-toldkontingent for import af rødgran og skovfyr fra Rusland. Baggrund Rusland blev medlem af Verdenshandelsorganisationen (WTO) den

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) C7-0232/1 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2009. Til importører. 9. januar Meddelelse nr. 01/2009 INDHOLD I DENNE MEDDELELSE VEDR. TEKSTILER. Erhvervs- og Byggestyrelsen

Meddelelse nr. 01/2009. Til importører. 9. januar Meddelelse nr. 01/2009 INDHOLD I DENNE MEDDELELSE VEDR. TEKSTILER. Erhvervs- og Byggestyrelsen Til importører 9. januar 2009 INDHOLD I DENNE MEDDELELSE VEDR. TEKSTILER 1. Oversigt over tekstil- og beklædningskategorier med oprindelse i tredjelande, hvor importen til EU i 2009 er underlagt fællesskabsrestriktioner

Læs mere

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande 12. september Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om promotion programmer på det indre

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 758 endelig 2002/0265 (ACC) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om handel med visse stålprodukter mellem Det Europæiske Fællesskab

Læs mere

Vejledning om støtte til skolemælk. Januar 2015

Vejledning om støtte til skolemælk. Januar 2015 Vejledning om støtte til skolemælk Januar 2015 2 Kolofon Vejledning om støtte til skolemælk Januar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2015 Bidragyder(e):

Læs mere

Online-ansøgning om eksportlicens

Online-ansøgning om eksportlicens Online-ansøgning om eksportlicens Sådan søger du online 8. maj 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Online-ansøgning om eksportlicens Sådan søger

Læs mere

Vejledning om tildeling af handyrtillæg

Vejledning om tildeling af handyrtillæg Vejledning om tildeling af handyrtillæg (HD-tillæg) Juli 2011 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv i 2011 Bidragyder(e): FødevareErhverv Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Mælkereduktionsordningen

Mælkereduktionsordningen Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen opdateret version September 2016 Kolofon Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen

Læs mere

Hviderusland Kategori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 67, 73, 115, 117, 118

Hviderusland Kategori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 67, 73, 115, 117, 118 Til importører Meddelelse nr. 02/2013 tekstil og beklædning 4. januar 2013 Orientering om regler for import af tekstil og beklædning i 2013 Hviderusland og Nordkorea EU fortsætter i 2013 de ensidige (autonome)

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Vejledning i "Søg en sats"

Vejledning i Søg en sats Vejledning i "Søg en sats" Find satser for restitution (tilskud) ved eksport af landbrugsvarer på dffe.dk Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Denne vejledning

Læs mere

HVIDERUSLAND Kategori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 67, 73, 115, 117, 118

HVIDERUSLAND Kategori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 67, 73, 115, 117, 118 Til importører Meddelelse nr. 06/2010 15. december 2010 Orientering om gældende regler for import af tekstil og beklædning i 2011 Hviderusland og Nordkorea EU fortsætter i 2011 de ensidige (autonome) kvoter

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugt 1)

Bekendtgørelse om skolefrugt 1) Bekendtgørelse om skolefrugt 1) I medfør af 1, stk. 1-5, 4, stk. 1, 5, 5a og 24 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret

Læs mere

Vejledning om biavlsprogrammet for perioden 2013-2016. Februar 2013

Vejledning om biavlsprogrammet for perioden 2013-2016. Februar 2013 Vejledning om biavlsprogrammet for perioden 2013-2016 Februar 2013 Kolofon Vejledning om biavlsprogrammet for perioden 2013-2016 Februar 2013 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013

Læs mere

Støtte til fløde, smør og koncentreret smør Vejledning gældende pr. 1. januar 2000

Støtte til fløde, smør og koncentreret smør Vejledning gældende pr. 1. januar 2000 Støtte til fløde, smør og koncentreret smør Vejledning gældende pr. 1. januar 2000 August 2000 STØTTE TIL FLØDE, SMØR OG KONCENTRERET SMØR Journal nr. Intv. 0617-81-00 August 2000 Støtte til fløde, smør

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg)

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Januar 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) 2012 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

Den generelle eksportørvejledning

Den generelle eksportørvejledning Den generelle eksportørvejledning Ny udgave - april 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Følgebrev Ny udgave af den generelle eksportørvejledning Eksportstøttekontoret

Læs mere

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Januar 2005 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien TRADE/2002/294/DA Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien Kommissionen har modtaget en klage i henhold

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

National reserve 2006

National reserve 2006 National reserve 2006 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv National reserve

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Projekttilskud, Policy/HELH Sagsnr.: 14-80616-000001 Dato: 11. april

Læs mere

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007 L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1337/27 af 15. november 27 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 992/95 for så vidt angår fællesskabstoldkontingenter

Læs mere

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Nyropsgade 30

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011 Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Kolofon Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning til ændring af midlertidige

Vejledning til ændring af midlertidige Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Sådan udfylder du skema til ændring af midlertidige overdragelser 2008 Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Læs mere

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOKindustriarter. (IOKINDUSTRI-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOKindustriarter. (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Marts 2017 Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOKindustriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 33 95 80 00 EAN 5798000877955

Læs mere

Ansøgning. Ansøgning om bevilling til aktiv forædling. Aktiv forædling. Forenklet fremgangsmåde. Ny bevilling

Ansøgning. Ansøgning om bevilling til aktiv forædling. Aktiv forædling. Forenklet fremgangsmåde. Ny bevilling Aktiv forædling Ansøgning Dato SE-nr. Til (toldcentret) Navn Adresse Tlf.nr. og ref. Ansøgning om bevilling til aktiv forædling Forædler (Udfyldes når forædler ikke er identisk med ansøgeren) Navn, adresse

Læs mere

Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I

Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2014)0086 Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. december

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0106 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0106 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0106 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.2.2013 COM(2013) 106 final 2013/0063 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om handelsordninger

Læs mere

Vejledning til Nationale reserve 2009

Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Januar 2009 Midlertidig udgave ny udgave forventes i feb. jáåáëíéêáéí=ñçê=c

Læs mere

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt I henhold til Rådets og parlamentets forordning 1308/2013, Rådets forordning 1234/2007, Kommissionens

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011 Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Oktober 2011 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Juli 2009 Denne vejledning

Læs mere

Rubrik 4: Skal pengene overføres elektronisk? Hvis pengene overføres via bank eller andre typer betalingsformidlere, afkrydses i feltet Ja.

Rubrik 4: Skal pengene overføres elektronisk? Hvis pengene overføres via bank eller andre typer betalingsformidlere, afkrydses i feltet Ja. Vejledning om udfyldning af skema vedr. anmeldelse og ansøgning om tilladelse til pengeoverførsel til og fra iranske personer/enheder/organer, når pengeoverførslen overstiger 10.000 EUR På Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Marts 2013 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning

Læs mere

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier J.nr. 14-3410-000002 Instruksen træder i kraft marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Nyropsgade 30 Tlf.: 33 95 80 00 mail@naturerhverv.dk

Læs mere

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Fødevarestyrelsen Vejledning om import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Juni 2015 Indledning Økologireglerne Fødevarestyrelsen har på sin hjemmeside www.fvst.dk 1 gjort oplysninger tilgængelige

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 15. juli 2008

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 15. juli 2008 Europaudvalget 2008 2883 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 30. juni 2008 FVM 554 SUPPLERENDE

Læs mere

Erklæring til Interreg 5A-programmet Deutschland-Danmark til ansøgning om de minimis-støtte if. forordning (EU) nr. 1407/2013 (de minimis-erklæring)

Erklæring til Interreg 5A-programmet Deutschland-Danmark til ansøgning om de minimis-støtte if. forordning (EU) nr. 1407/2013 (de minimis-erklæring) Overordnet redegørelse og oplysninger om afgivelse af nærværende de minimis-erklæring: De af Dem ansøgte midler tildeles af Interreg Deutschland-Danmark som de minimis-støtte i henhold til forordning (EU)

Læs mere

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014 Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen Fotograf(er): Colourbox Ministeriet

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2014-2015 Sådan udfyldes papirskema til overdragelse af betalingsrettigheder for døds- og konkursboer Bemærk, at det kun er døds- og konkursboer, som

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Sådan udfylder du overdragelsesskemaet September 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 32/2000 af 17.

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 32/2000 af 17. 8. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 5/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 32/2000 af 17. december 1999 om åbning og forvaltning af GATT-bundne

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2014 Sådan udfyldes papirskema til overdragelse af betalingsrettigheder for døds- og konkursboer Bemærk, at det kun er døds- og konkursboer, som kan

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.6.2012 COM(2012) 346 final 2012/0167 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede

Læs mere

Instruks for kontrol af bananmodnerier

Instruks for kontrol af bananmodnerier Instruks for kontrol af bananmodnerier Godkendelse af egenkontrol J. nr. 13-3410-000001 Instruksen træder i kraft marts 2013 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugtordningen 1)

Bekendtgørelse om skolefrugtordningen 1) BEK nr 522 af 26/05/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80616-000002 Senere ændringer

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2013 Sådan udfyldes skema til overdragelse af betalingsrettigheder 2013 Bemærk, at fristen for modtagelse af skema til overdragelse af betalingsrettigheder

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

Bekendtgørelse om puljefiskeri

Bekendtgørelse om puljefiskeri BEK nr 1103 af 08/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 13. oktober 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-7131-000003 Senere ændringer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0031 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.1.2004 KOM(2004) 31 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 20.4.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0302/2009 af Eugenia Ioan, tysk statsborger, om tab på grund af valutakurserne i forbindelse med

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele Ministerialtidende 2010 Udgivet den 22. september 2010 20. september 2010. Nr. 81. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele 1. Indledning Vejledning om godkendelse

Læs mere

National reserve 2011

National reserve 2011 National reserve 2011 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve April 2011 Bemærk, at ansøgningsfristen er ændret til 29. april APRIL 2011 Kolofon National

Læs mere

Indledning. Eksportørvejledning - varedel er en oversigt. Oprindelseskrav. og genudføres til tredjelande.

Indledning. Eksportørvejledning - varedel er en oversigt. Oprindelseskrav. og genudføres til tredjelande. E K S P O R T Ø R V E J L E D N I N G - V A R E D E L Indledning Eksportørvejledning - varedel er en oversigt over de varer under markedsordningne for frisk frugt og grønt, som er omfattet af bestem-melserne

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 25.3.2004 KOM(2004) 199 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Revideret udgave april 2015 Kolofon Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Denne vejledning

Læs mere