Vinterhalvåret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vinterhalvåret 2011-2012"

Transkript

1 Program for: Vinterhalvåret (Forside) Program for Foredragsrække Studiekreds Debatdag Grundlovsmøde Debatdag Rejse til Island Grundlovsmøde Rejse til Island Højskoleforeningen Varnæs-Bovrup i samarbejde med Folkeuniversitetet Varnæs Sogns Højskoleforening i samarbejde med Folkeuniversitetet

2 Fire foredrag (side 2-3) Onsdag den 21. september 2011 kl Sangaften med sensommersange og høstviser Højskolelærer Martin Bonde Christensen, Løgumkloster Højskole Sensommeren er en smuk årstid med smukke sange. Efterårssange og høstsalmer med højtidelige eller melankolske melodier, som vidner om, at det smukke er forgængeligt. Og høsten vidner om, at det forgængelige smager godt, når vi formår at omgås det på en god måde. Denne sangaften vil vi synge gamle og nye, kendte og ukendte sensommer- og efter års sange, men der skal også være plads til Højskolesangbogens øvrige repertoire og selvfølgelig de syngendes ønsker. Det bliver et farverigt og varieret program med plads til både det sørgmodige og det muntre. Tirsdag den 22. november 2011 kl Grænselandets byggeskik og arkitektur gennem 400 år Fire foredrag Onsdag den 21. september 2011 kl Sangaften med sensommersange og høstviser Højskolelærer Martin Bonde Christensen, Løgumkloster Højskole Sensommeren er en smuk årstid med smukke sange. Efterårssange og høstsalm højtidelige eller melankolske melodier, som vidner om, at det smukke er forgæng høsten vidner om, at det forgængelige smager godt, når vi formår at omgås det p måde. Denne sangaften vil vi synge gamle og nye, kendte og ukendte sensommer- og efterårssange, men der skal også være plads til Højskolesangbogens øvrige repe og selvfølgelig de syngendes ønsker. Det bliver et farverigt og varieret program med plads til både det sørgmodige og muntre. Peter Dragsbo, overinspektør ved Museum Sønderjylland, Sønderborg Slot Peter Dragsbo har som museumsinspektør i Esbjerg, Middelfart og Sønderborg gennem mange år arbejdet med by- og bebyggelseshistorie. Han har været omkring stationsbyers og danske forstæders bebyggelseshistorie, men har gennem alle årene Tirsdag været den specielt 22. november interesseret 2011 i den kl. sønderjyske kulturarv. Aftenens Grænselandets foredrag byggeskik vil bl.a. belyse og arkitektur gårdbyggeskikken gennem 400 samt år myter og virkelighed omkring Peter Dragsbo, dansk og overinspektør tysk arkitektur ved i perioden Museum Sønderjylland, Sønderborg Slot Foredraget vil blive understøttet af billeder. 2 Peter Dragsbo har som museumsinspektør i Esbjerg, Middelfart og Sønderborg gennem mange år arbejdet med by- og bebyggelseshistorie. Har været omkring stationsbyers og

3 Onsdag den 8. februar 2012 kl Mellem traditionel kristendom Onsdag og den hård 8. februar teologi kl Mellem traditionel kristendom og hård teologi. Reformationen som overgang i religiøs, politisk og økonomisk forstand Carsten Bach-Nielsen, lektor ved Aarhus Universitet Man kan nok kun med rette undersøge, hvilken betydning reformationen fik, hvis man fokuserer på forskellige lag i samfundet. For såvel den gamle som den nye ledende elite var ændringerne store og følbare. For manden på marken kunne den først langsomt erkendes. Den tra di tionelle kristendom, der var baseret på livspraksis, æn dredes først hen ved 200 år efter reformationen. Reformationen som overgang i fromhedsmæssig, politisk og økonomisk forstand Carsten Bach-Nielsen, lektor ved Aarhus Universitet Tirsdag den 6. marts 2012 kl Samtalen Holger Henriksen, fhv. studielektor ved 200 Tirsdag år ved efter Haderslev reformationen. den 6. marts Seminarium 2012 kl Aftenens foredragsholder har gennem et langt liv deltaget iv rigt i den pædagogiske og sam funds mæssige debat. Han beskriver aftenens foredrag på følgende måde: Kultur er måden vi omgås hinanden på. I en demokratisk kultur handler det om at udvikle den politiske samtale. Kan vi i familien, skolen og samfundet udvikle en sådan kultur? Men alt er ikke demokrati, i den rent personlige samtale er der etiske krav til samtalepartnerne. Danske tænkere fra Hal Koch til K.E.Løgstrup beskæftigede sig i den sidste halvdel af 1900-tallet med fænomenet samtale. Man kan nok kun med rette undersøge, hvilken betydning reformationen fik, hvis man fokuserer på forskellige lag i samfundet. For såvel den gamle som den nye ledende elite var ændringerne store og følbare. For manden på marken kunne den først langsomt erkendes. Den traditionelle kristendom, der var baseret på livspraksis, ændredes først hen Samtalen Holger Henriksen, fhv. studielektor ved Haderslev Seminarium Fra debatdagen januar 2010 Fra debatdagen januar Aftenens foredragsholder har gennem et langt liv deltaget ivrigt i den pædag samfundsmæssige debat. Han beskriver aftenens foredrag på følgende måd Kultur er måden vi omgås hinanden på. I en demokratisk kultur handler det o den politiske samtale. Kan vi i familien, skolen og samfundet udvikle en såda alt er ikke demokrati, i den rent personlige samtale er der etiske krav til samt Danske tænkere fra Hal Koch til K.E.Løgstrup beskæftigede sig i den sidste 1900-tallet med fænomenet samtale. 3

4 Studiekreds efteråret 2011 Studiekreds efteråret 2011 Højskoleforeningen indbyder igen i år til en studiekreds med 5 foredrag over et gennemgående tema. Norden i grænselandet fælles træk i kultur, litteratur og kunst Om Færøerne, Island og Sønderjylland/Sydslesvig Norden er et meget stort område at kaste sig Island. over, og vi har derfor været nødt til at prioritere og har valgt at beskæftige os med Sønderjylland/Sydslesvig, Færøerne og Island. Færøerne er en del af Danmark, Island var det indtil 1944, da det blev en selvstændig republik. Sønderjylland/Sydslesvig er et udkantsområde ligesom Færøerne og Island, så man kan sige, at vi både har fælles historie og fælles baggrund. Forslag til litteratur To af foredragene handler udelukkende om Island, Einar Már Gudmundsson da der som en fortsættelse af studiekredsen om Norden vil blive arrangeret Kristin en rejse Marja Baldurdottír til Island i juli Forslag til litteratur Einar Már Gudmundsson Kristin Marja Baldurdottír Jón Kalmann Stefánsson Joánes Nielsen Gynther Hansen Islandske sagaer Fodspor på himlen, Drømme på jorden og Navn løse veje (trilogi om hele Islands turbulente ud vik ling) Bøgerne om Karitas, en kvindelig kunstners lange, seje kamp for at blive anerkendt Himmerige og helvede Glansbilledsamlerne Hitler, min far og mig, Soldaterne og Danskerne (trilogi om en drengs opvækst i Sønderjylland i en tysksindet familie) (f.eks. Gunløg Ormstunge, Njals saga, Egils saga) Tirsdag den 27. september kl Foredrag om nyere islandsk og færøsk litteratur Anette Jensen, leder af Nordisk Informationskontor i Flensborg Højskoleforeningen indbyder igen i år til en studiekreds med 5 foredrag ove gennemgående tema. Norden i grænselandet fælles træk i kultur, litteratur og ku Om Færøerne, Island og Sønderjylland/Sydslesvig Norden er et meget stort område at kaste sig over, og vi har derfor været n prioritere og har valgt at beskæftige os med Sønderjylland/Sydslesvig, Fær Færøerne er en del af Danmark, Island var det indtil 1944, da det blev en s republik. Sønderjylland/Sydslesvig er et udkantsområde ligesom Færøerne man kan sige, at vi både har fælles historie og fælles baggrund. To af foredragene handler udelukkende om Island, da der som en fortsætte studiekredsen om Norden vil blive arrangeret en rejse til Island i juli Fodspor på himlen, Drømme på jorden og Navnløse veje (trilogi om hele Islands turbulente udvikling) Bøgerne om Karitas, en kvindelig kunstners lange, seje ka anerkendt Jón Kalmann Stefánsson Himmerige og helvede Joánes Nielsen Glansbilledsamlerne Gynther Hansen Hitler, min far og mig, Soldaterne og Danskerne (trilogi om opvækst i Sønderjylland i en tysksindet familie) Islandske sagaer ( f.eks. Gunløg Ormstunge, Njals saga, Egils saga ) Tirsdag den 27. september kl Foredrag om nyere islandsk og færøs Anette Jensen, leder af Nordisk Informa Tirsdag den 27. september kl Anette Jensen har i flere år stået for information om Norden i græn se landet. Hun Anette skriver Jensen, artikler leder af om Nordisk nordisk Informationskontor litte- Foredrag om nyere islandsk og færøsk litteratur Einar Már i Flensborg Gudmundsson ratur og har op ret tet en række læsekredse, som Einar læser Már Gudmundsson Kristí nordisk litteratur. Senest har hun taget initiativ til en nor disk grænseoverskridende litte ra tur fes tival, som finder sted Anette hvert Jensen har i flere år stået for info år i september. artikler om nordisk litteratur og har opret Anette Jensen fortæller om de prisbelønnede islandske litteratur. Senest har hun taget initiativ ti forfattere Einar Már Gudmundsson, Kristín Marja Baldursdottír som finder sted hvert år i september. og Jón Kal mann Stefánsson. De færøske forfattere Anette Jóanes Jensen fortæller om de prisbeløn Nielsen og Gun nar Hoydal vil også indgå i foredraget. Gudmundsson, Kristín Marja Baldursdot Einar Már Gudmundsson forfattere Kristín Marja Jóanes Kristín Baldursdottír Marja Nielsen Baldursdottír og Gunnar Ho 4 Anette Jensen har i flere år stået for information om Norden i grænselandet. H artikler om nordisk litteratur og har oprettet en række læsekredse, som læser

5 Onsdag den 5. oktober kl Foredrag om Island. Hvad kan Onsdag danskerne den 5. oktober lære af kl. islændingene? Torben Rasmussen, islandskender, foredragsholder og rejsearrangør Et foredrag om det moderne Island og nogle af landets mange mysterier, bl.a. hvordan en befolkning på mennesker, får, heste og en hel del fisk kan opretholde en fuldt moderne stat. For 4-5 år siden kunne man opleve, at islændingene opkøbte markante virksomheder som Magasin du Nord, Illum, hotel D Angleterre, Sterling m.fl. I de gode tider havde islandsk kontrollerede virksomheder ansat ca mennesker uden for Island. Nu er de så til gengæld næsten statsbankerot, opretholde en fuldt moderne og hver stat. islænding hæfter for en svimlende gæld med stor vrede til følge. Hvad sker der dog i Island i disse år? Hænger det hele sammen med en usædvanlig arbejd somhed og fleksibilitet eller måske gæld med med, stor vrede at der til følge. også bor alfer, nisser, gno mer og andre små folk i Island? Foredraget ledsages af billeder fra andre det små smukke folk i Island? land. Tirsdag den 11. oktober kl Nordisk mytologi og sagafortælling Kurt V. Andersen, foredragsholder og valgmenighedspræst i Bøvlingbjerg Foredrag om Island. Hvad kan danskerne lære af islændingene? Torben Rasmussen, islandskender, foredragsholder og rejsearrangør Et foredrag om det moderne Island og nogle af landets mange mysterier, bl.a. hvordan e befolkning på mennesker, får, heste og en hel del fisk kan For 4-5 år siden kunne man opleve, at islændingene opkøbte markante virksomheder so Magasin du Nord, Illum, hotel D Angleterre, Sterling m.fl. I de gode tider havde islandsk kontrollerede virksomheder ansat ca mennesker uden for Island. Nu er de så til gengæld næsten statsbankerot, og hver islænding hæfter for en svimlend Hvad sker der dog i Island i disse år? Hænger det hele sammen med en usædvanlig arbejdsomhed og fleksibilitet eller måske med, at der også bor alfer, nisser, gnomer og Foredraget ledsages af billeder fra det smukke land. Tirsdag den 11. oktober kl Nordisk mytologi og sagafortælling Kurt V. Andersen, foredragsholder og valgmenighedspræst i Bøvlingbjerg I Norden har vi en righoldig litteratur fra tidlig middelalder, som giver os mulighed for at lære vore forfædres samfund og livsopfattelse at kende. Den overleverede litteratur i Ældre og Yngre Edda er blevet til under voldsomme opbrud og forandringer i livsforestillinger, samfundsmønstre og religiøse forestillinger. Ikke ulig de store forandringer i forandringer vor tid. i vor tid. Sagaen fortæller om et slægts samfund, som bryder sammen i mødet med moderne globale samfund. kristendom og den universelle kirke. At høre en islandsk saga kan give en forståelse dele af den mægtige nordiske arv. af de slægtssamfund, som endnu findes, og som i disse år støder alvorligt sammen med det moderne globale samfund. Kurt V. Andersen vil fortælle nordiske myter og en saga og med kommentarer føre os ind i dele af den mægtige nordiske arv. I Norden har vi en righoldig litteratur fra tidlig middelalder, som giver os mulighed for at lære vore forfædres samfund og livsopfattelse at kende. Den overleverede litteratur i Ældre og Yngre Edda er blevet til under voldsomme opbrud og forandringer i livsforestillinger, samfundsmønstre og religiøse forestillinger. Ikke ulig de store Sagaen fortæller om et slægtssamfund, som bryder sammen i mødet med kristendom og den universelle kirke. At høre en islandsk saga kan give en forståelse af de slægtssamfund, som endnu findes, og som i disse år støder alvorligt sammen med det Kurt V. Andersen vil fortælle nordiske myter og en saga og med kommentarer føre os ind i 5

6 Tirsdag den 25. oktober kl Tirsdag den 25. oktober kl Den nordiske billedkunst og Hvorfor nordboerne Den nordiske er så mærkelige billedkunst og Hvorfor nor Ove Mogensen, overinspektør ved Tønder Kunstmuseum Ove Mogensen, overinspektør ved Tønder K Ove Mogensen har igennem mange år været museumsleder på Tønder Kunstmuseum, som rummer landsdelens største kunstsamling, hvor hovedvægten ligger på det 20. århundredes nordiske kunst. Foredraget bliver en lystrejse i den nordiske billedkunst og søger at belyse de særlige karakteristika, der knytter sig til billedkunsten i de nordiske lande. Kunstnere som Edvard Munch, August Strind berg, Ingálvur av Reyni, Sigurdur Gud mundsson, Per Kirkeby, Kain Tapper, Kehnet Ove Nielsen, Mogensen Kjarval har m.fl. igennem vil blive mange inddraget. som rummer landsdelens største kunstsamlin år være Der vil ligeledes blive relateret til religion, filosofi, århundredes musik, film og nordiske litteratur kunst. fra Norden. Foredraget bliver en lystrejse i den nordiske karakteristika, der knytter sig til billedkunsten Onsdag den 2. november kl. Onsdag Kunstnere den som 2. Edvard november Munch, August kl. Strind 19. Gynther Gudmundsson, Hansen Per Kirkeby, forfatter Kain Tapper, i græns Ke Gynther Hansen forfatter i grænselandet Der vil ligeledes blive relateret til religion, filo Johs. Nørregaard Frandsen, institutle Johs. Nørregaard Frandsen, institutleder ved Syddansk Universitet, institut for litteratur, kultur og medier kultur og medier Gynther Hansen, der er født i 1930 og vokset op blandt andet i Varnæs, har skrevet et stort forfatterskab af romaner, noveller, skuespil og erindringsbøger fra Der må være noget mere (1983) til Endnu et bette nyk (2003). Alle hans mere end tyve bøger skildrer mennesker og problemstillinger, der er knyttet til grænselandet. I foredraget vil Johs. Nørregaard Frandsen fortælle om de store linjer i forfatterskabet, men også vise hvordan de enkelte værker behandler temaer som ære, skyld, skam, stolthed og omdømme. 6 Gynther Hansen, der er født i 1930 o stort forfatterskab af romaner, novelle noget mere (1983) til Endnu et bette Alle hans mere end tyve bøger skildre grænselandet. I foredraget vil Johs. Nørregaard Fran også vise hvordan de enkelte værker omdømme.

7 Andre arrangementer: Debatdag lørdag den 21. januar danske 2012 fauna og flora? kl Er naturen vores ven eller fjende? Panelet vil bestå af bl.a. lokale repræsentanter fra det traditionelle landbrug, det økologiske landbrug samt fra Danmarks Naturfredningsforening, som vil debattere naturens vilkår/tilstand! Er vi i stand til at bevare produktionen af landbrugsprodukter og samtidig tilgodese den danske fauna og flora? (side 7) Grundlovsmøde Tirsdag den 5. juni 2012 afholdes der grundlovsmøde ved Varnæsvig i samarbejde med Varnæs Birk Borgerforening. Dagens grundlovstaler samt underholdning vil blive annonceret i god tid inden mødet. Andre arrangementer: Debatdag lørdag den 21. januar 2012 kl Er naturen vores ven eller fjende? Panelet vil bestå af bl.a. lokale repræsentanter fra det traditionelle landbrug, det økologiske landbrug samt fra Danmarks Naturfredningsforening, som vil debattere naturens vilkår/tilstand! Er vi i stand til at bevare produktionen af landbrugsprodukter og samtidig tilgodese den undlovsmøde sdag den 5. juni 2012 afholdes der grundlovsmøde ved Varnæsvig i samarb rnæs smøde Birk Borgerforening. gens n 5. juni grundlovstaler 2012 afholdes samt der grundlovsmøde underholdning ved vil blive Varnæsvig annonceret i samarbejde i god tid med inden m irk Borgerforening. undlovstaler samt underholdning vil blive annonceret i god tid inden mødet. land r til Island Grundlovsmøde Tirsdag den 5. juni 2012 afholdes der grundlovsmøde ved Varnæsvig Varnæs Birk Borgerforening. Dagens grundlovstaler samt underholdning vil blive annonceret i god Tur til Island Tur til Island Efterårets studiekreds bliver fulgt op af en spændende og indholdsrig tur til Island den Pris pr. person kr. Rejsen arrangeres af Torben Rasmussen, som holder foredraget om Island i studiekredsen. Han præsenterer rejsen således: Højsommer i Island bo på en rigtig bondegård, oplev gejsere, gletsjere, vulkaner, Vestmannaøerne og få en kulturel oplevelse i Islands hovedstad Reykjavik. Det nærmere program vil blive præsenteret ved studiekredsen, og i løbet af foråret blive arrangeret 2-3 introduktionsaftener om rejsen. vil der blive arrangeret 2-3 introduktionsaftener om rejsen. Vi vil gerne allerede nu høre fra evt. interesserede rejsedeltagere (helt uforpligtende). Lisbeth Lambach ( ). Oplysninger/Henvendelse til Povl Callesen ( ), Tonni Museth ( ) eller Lisbeth Lambach ( ). Efterårets studiekreds bliver fulgt op af en spændende og indholdsrig Pris pr. person kr. Rejsen arrangeres af Torben holder foredraget om Island i studiekredsen. Han præsenterer rejsen Højsommer i Island bo på en rigtig bondegård, oplev gejsere, g Vestmannaøerne og få en kulturel oplevelse i Islands hovedstad Det nærmere program vil blive præsenteret ved studiekredsen, og i lø Vi vil gerne allerede nu høre fra evt. interesserede rejsedeltagere (he Oplysninger/Henvendelse til Povl Callesen ( ), Tonni Museth studiekreds bliver fulgt op af en spændende og indholdsrig tur til Island den erårets studiekreds bliver fulgt op af en spændende og indholdsrig tur til Isla Pris pr. person kr. Rejsen arrangeres af Torben Rasmussen, som 7

8 Praktiske oplysninger: Møderne holdes i konfirmandstuen, Varnæs Præstegård, Varnæsvej 700, 6200 Aabenraa. Tlf Mail Medlemskab koster 25 kr. pr. person Foredrag koster 50 kr. for medlemmer. 60 kr. for ikke-medlemmer Studiekredsen koster 200 kr. for alle 5 gange. 250 kr. for ikke-medlemmer Enkeltforedrag i studiekredsen 50 kr./60 kr. Kaffe/te og kage til foredragene er gratis. Debatdagen koster 150 kr. inkl. frokost og kaffe. Alle arrangementerne er udarbejdet i henhold til Folkeuniversitetets betingelser for at yde økonomisk tilskud. De støttes desuden af Varnæs Sogns menighedsråd. Bestyrelsen i Højskoleforeningen Varnæs-Bovrup: Formand Lisbeth Kirketerp Lambach Næstformand Tonni Museth Kasserer Povl Callesen Sekretær Kirsten Krog Bestyrelsesmedlem Jes Ove Petersen 1. suppleant Aksel Damkjær 2. suppleant Inger Langhede Fra Kult. Samråd Gunnel Ross fyld billede Vi arbejder på at få vores egen hjemmeside med adressen

SÆSONPROGRAM 2014-2015. Studiekreds I Foredragsrække Udflugt I Grundlovsmøde Rejse til Færøerne

SÆSONPROGRAM 2014-2015. Studiekreds I Foredragsrække Udflugt I Grundlovsmøde Rejse til Færøerne SÆSONPROGRAM 2014-2015 Foto: Hanneke Larsen www.hannekelarsen.dk Studiekreds I Foredragsrække Udflugt I Grundlovsmøde Rejse til Færøerne Højskoleforeningen Varnæs-Bovrup i samarbejde med Folkeuniversitetet

Læs mere

Odense Højskoleforening

Odense Højskoleforening Odense Højskoleforening Program for 2012/2013 www.oh-odense.dk Hvem er vi? Odense Højskoleforening har siden 6. december 1896 sat sit præg på det folkelige og kulturelle liv i Odense. Den blev til, fordi

Læs mere

GIMSING SOGNEHØJSKOLE

GIMSING SOGNEHØJSKOLE Af pladshensyn er tilmelding nødvendig senest 1 uge før foredraget. Serien om Menneskelivet afholdes mandage kl. 10 12 i Gimsing Menighedshus, Hjermvej 49, 7600 Struer, dog ikke foredraget den 20/01, der

Læs mere

Foreningen NORDEN Silkeborg-afdeling Stiftet den 27. marts 1944

Foreningen NORDEN Silkeborg-afdeling Stiftet den 27. marts 1944 Foreningen NORDEN Silkeborg-afdeling Stiftet den 27. marts 1944 AKTIVITETER & PROGRAM 2014 2015 Silkeborg Jorn sten ved De Små Fisk i Sejs Foto: Grethe Svendsen 1 Velkommen til nye nordiske oplevelser

Læs mere

Odense Højskoleforening

Odense Højskoleforening Odense Højskoleforening Program for 2011/2012 www.oh-odense.dk Hvem er vi? Odense Højskoleforening har siden 6. december 1896 sat sit præg på det folkelige og kulturelle liv i Odense. Den blev til, fordi

Læs mere

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst KIRKE OG SOGN LYNGÅ Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst SKJØD LERBJERG Juli August September Oktober 2015 Nr. 2 35. årg. 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side

Læs mere

Balle Sogns Kirkeblad

Balle Sogns Kirkeblad Arrangementer Balle Sogns Kirkeblad September oktober november 2013 Balle Sogn Balle Bygade 3 8600 Silkeborg www.ballesogn.dk Redaktionen Redaktion: Lars Kirkeby (ansvarshavende) Martin Ishøy Helle Kampmann

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets

Læs mere

Folkeuniversitetet. Norddjurs Rougsø Randers. Efterår. Program

Folkeuniversitetet. Norddjurs Rougsø Randers. Efterår. Program Folkeuniversitetet Norddjurs Rougsø Randers Program Efterår 2015 indhold 04 10 14 16 17 26 27 Norddjurs Folkeuniversitet Rougsø Folkeuniversitet Offentlige foredrag i naturvidenskab Live streaming fra

Læs mere

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. Korte kurser 2015

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. Korte kurser 2015 Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Korte kurser 2015 Korte Kurser 2015 Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord 2014 Højskolevej 4 6340 Kruså www.ronshoved.dk Billeder: s. 12, 16,

Læs mere

Biblioteket Arrangementer for voksne Forår 2015

Biblioteket Arrangementer for voksne Forår 2015 Biblioteket e n s k o v r o f r e t n e m e Arrang 5 1 0 2 r å r o F 1 Biblioteket Kære arrangementsdeltager Velkommen til Biblioteket Sønderborgs forårssæson 2015 Denne vinter og dette forår vil der være

Læs mere

Sogneblad ØRTING-FALLING

Sogneblad ØRTING-FALLING Sogneblad ØRTING-FALLING SOMMER 2015 Sogneindsamlingen 9. marts Igen i år havde vi fået frivillige til at stå for indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp her i vores sogne. Der var desværre ikke så mange

Læs mere

PRAKTISKE OPLYSNINGER

PRAKTISKE OPLYSNINGER PRAKTISKE OPLYSNINGER ALLE kan deltage på Folkeuniversitetet og der stilles ingen krav om forkundskaber, eksaminer eller uddannelse Sekretariat Vi har sekretariat på Syddansk Universitet (SDU), Niels Bohrs

Læs mere

ARRANGEMENTER FORÅR. Arrangementer for voksne

ARRANGEMENTER FORÅR. Arrangementer for voksne ARRANGEMENTER FORÅR 2015 Arrangementer for voksne Arrangementer for voksne Indholdsfortegnelse Det sker i TØNDER side 3-5 Det sker i TOFTLUND side 6-7 Det sker i LØGUMKLOSTER side 8-9 Det sker i SKÆRBÆK

Læs mere

KIRKE OG SOGN. Læs om Velkommen til Majbrit Fælles menighedsråd Det for børn! LYNGÅ SKJØD LERBJERG. September Oktober November 2014. Nr. 3 34. årg.

KIRKE OG SOGN. Læs om Velkommen til Majbrit Fælles menighedsråd Det for børn! LYNGÅ SKJØD LERBJERG. September Oktober November 2014. Nr. 3 34. årg. KIRKE OG SOGN LYNGÅ SKJØD Læs om Velkommen til Majbrit Fælles menighedsråd Det for børn! LERBJERG September Oktober November 2014 Nr. 3 34. årg. 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side 2 Set

Læs mere

Biblioteket Sønderborg. Arrangementer for voksne Efteråret 2012

Biblioteket Sønderborg. Arrangementer for voksne Efteråret 2012 Biblioteket Sønderborg Arrangementer for voksne Efteråret 2012 Dato Sted Arrangement 23. august Sønderborg Musik i gårdhaven: Mandskoret Sønderborg 24. august Sønderborg Kultur- og Idrætsnatten 30. august

Læs mere

2007 september - oktober - november

2007 september - oktober - november Pedersborg Bromme KIRKEBLADET Årgang 48 nr. 3 2007 september - oktober - november Nu takker alle Gud med hjerte, mund og hænder, som overflødigt godt os uforskyldt tilsender, som os fra moders liv, og

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig

Læs mere

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Efterår 2014 September Oktober November Nr. 4 29. årg. www.skivesogn.dk Mens vi venter I skrivende stund venter vi stadig på, hvem der bliver den nye præst i Skive sogn efter Aksel

Læs mere

ØRTING-FALLING EFTERÅR 2011. I dette nummer:

ØRTING-FALLING EFTERÅR 2011. I dette nummer: Sogneblad ØRTING-FALLING EFTERÅR 2011 I dette nummer: Tænd et lys Filmklub og kirkehøjskole Sommerens dåbsbørn Blæksprutten på nettet Skolestart Pensionistudflugten Nyt fra menighedsrådet En godt bevaret

Læs mere

Nr. 1 Marts 2013 25. årgang

Nr. 1 Marts 2013 25. årgang KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS Nr. 1 Marts 2013 25. årgang I dette nummer bl.a.: Magtens hus handicaporganisationernes nye hus Om ungdomsuddannelse, at tænke nyt og være reflekterende Alle har ret til et godt

Læs mere

BIBLIOTEKSKALENDEREN FORÅR 2015

BIBLIOTEKSKALENDEREN FORÅR 2015 BIBLIOTEKSKALENDEREN FORÅR 2015 Kultur og Borgerservice Aarhus Kommune www.aakb.dk Forfatter Shadi Angelina Bazeghi Fotograf: Kaisa Gullberg BIBLIOTEKSKALENDEREN FORÅR 2015 Forside: Forfatter Lone Hørslev

Læs mere

SSF s hovedstyrelsesmøde

SSF s hovedstyrelsesmøde PROTOKOL over (1/2015) SSF s hovedstyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015, kl. 19.00, på Flensborghus, Norderstr. 76, Flensborg Delegerede: Andre: Afbud: Protokolfører: Nadine Baumann-Petersen, Annemarie

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Herning Valgmenigheds bestyrelse: Hans Jørn Hansen, (formand), Fladhøj 16, Lind 97 22 38 48 Niels Christian Overgaard,

Læs mere

ARRANGEMENTER FOR VOKSNE EFTERÅR 2014

ARRANGEMENTER FOR VOKSNE EFTERÅR 2014 ARRANGEMENTER FOR VOKSNE EFTERÅR 2014 FREDERIKSHAVN BIBLIOTEK Parallelvej 16, 9900 Frederikshavn Tlf.:98 45 91 00 Åbningstider med personlig betjening: Mand, tirsd, torsd og fred kl. 10-18 Lørdag kl. 10-13

Læs mere

Folkesparekassen også oparbejdet sin egen kundekreds bl.a. igennem fusioner med en række JAK

Folkesparekassen også oparbejdet sin egen kundekreds bl.a. igennem fusioner med en række JAK ret en medvirkende årsag til, at JAK andelskasserne kunne yde deres kunder en service og muligheder, som svarer til niveauet i andre danske pengeinstitutter. Derudover har Folkesparekassen også oparbejdet

Læs mere