-Bladet NR DANSK HAVFISKER FORBUND Elida-Flådens M/S ARRESØ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-Bladet NR. 1 2007. DANSK HAVFISKER FORBUND www.danskhavfiskerforbund.dk. Elida-Flådens M/S ARRESØ"

Transkript

1 -Bladet Elida-Flådens M/S ARRESØ NR DANSK HAVFISKER FORBUND Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA)

2

3 DANSK HAVFISKER FORBUND Den danske section af EFSA, EUROPEAN FEDERATION OF SEA ANGLERS PROTECTOR H.H. PRÆSIDENT VICEPRÆSIDENT Prince Richard Allan Riboe Arne Jørgensen Forretningsudvalg: Forbundsformand Finn Ørskov Larsen Grindsted Allé Kastrup Næstformand Allan Riboe Strandfogedvej Brd. Strnd Sekretær Niels Rasmussen Dagmarsgade 36, st.th Kbhn. N Kasserer Flemming Andersen Dyringparken Brøndby Girokonto BGbank Reg.nr.: Bankkonto Nordea Reg.nr.: Bestyrelsesmedlemmer, repræsentanter for: Danmark Vest Eskild Pedersen Thorsvej Hjørring Danmark Vest Anders Wolff Lingbanke Skagen Danmark Øst Niels Anders Jensen Mølletoften Lyngby Danmark Øst Benedikte Havemann Bellahøjvej 164, 2.tv Vanløse Danmark Øst Thor Rasmussen Ole Larsensvej Greve Danmark Øst Leif Elg Engvej 19B, 1.th Kbhn. S Danmark Øst Kim Mortensen Stolpeager Greve Danmark Øst Cees Vader Kongens Vænge Hillerød Danmark Øst Friedrich Thomas Frilands Allé Valby EFSA SC-Delegate Friedrich Thomas Frilands Allé Valby EFSA SC-Delegate Allan Riboe Strandfogedvej Brd. Strnd DHF-Bladets redaktion: Redaktør Friedrich Thomas Frilands Allé Valby Tryk: Toptryk Grafisk ApS Falster afd

4 Forbundsformanden har ordet. Jeg ved ikke hvad der er bedst, et ekstremt langt efterår eller en kort men streng vinter, fakta ser det ud til at fladfiskesæsonen er forskudt 3-4 uger og måske også ind i december. Allan Riboe og jeg havde hørt at der skulle holdes et møde i november oppe i Høganæs omkring starten af et samarbejdsudvalg imellem svenske og danske lystfiskere, fritidsfiskere, erhvervsfiskere, bierhvervsfiskere, lystfiskeskippere, samarbejdsudvalget er tænkt som en organisation der kan rådgive lovgivere, forskere, kommuner og lignende myndigheder omkring fiskeri og fredninger, forbudszoner, mindstemål og så videre, det er jo trods alt os fritids/lyst-fiskere samt erhvervsfiskere der er på vandet og ser hvordan fiskeriet går op og ned, og dermed må være de nærmeste til at blive hørt, kun ved at deltage bliver man hørt. Der var på et tidligere møde lagt op til at max. vægt på pirke skulle være gr., hvilket vi fra DHF kunne tilbagevise, så var der max. størrelse på krogene, hvilket vi også fik forsamlingen fra at vedtage. Dette for at prøve at forstå hinanden lidt bedre, dernæst blev der nedsat en gruppe (bestyrelse) bestående af 8 med tilknytning til fiskeriet, i første omgang gældende for det nordlige Øresund. Som det ses af indkaldelsen til Generalforsamlingen trækker Niels Rasmussen sig helt ud af bestyrelsen for D.H.F. hvilket jeg beklager meget, da det arbejde Niels har udført er til UG med plus og slange, det bliver svært at undvære Niels. Tak Niels for det store arbejde du har lavet for D.H.F. gennem alle årene. Året går på held og foråret nærmer sig hastigt, ligeledes vore arrangementer, allerførst den årlige generalforsamling, som jeg anser for at være det sted hvor medlemmerne/bestyrelsen udveksler/fremlægger meninger og hvor medlemmerne skal stemme om bestyrelsen har gjort et forhåbentlig godt eller et dårligt stykke arbejde for Dansk Havfisker Forbund. Jeg vil herigennem ønske alle vore medlemmer, deres familier, sponsorer, skippere, annoncører samt bestyrelse en god jul samt et godt og lykkebringende nytår. God jul og godt nytår til alle. Vi ses på vandet. Finn Larsen

5 DHF s turoversigt for året Februar DHF s ordinære generalforsamling kl: 16:00 i HSLF s lokaler i Hvidovre 04. Februar DHF s Pokalstævne fra Helsingør Amb.Cup Tilmelding Hvidovre Sport. Tlf Marts Roskilde Havfiskefestival fra Helsingør Amb.Cup Tilm. P. Barklund,Tlf.: ,18-20, sen. 15/ April Hvidovre Cup fra Helsingør Amb.Cup Tilmelding HvSp. Tlf.: Maj EFSA Four Species Festival, Vestmannaeyjar Island Se Tilmeldingsformular hos redaktøren F. Thomas. Se også inde i dette blad Maj Skagen Havfiskefestival Amb.Cup Tilmelding. (se program, når det kommer) 16. Juni Nordjysk Mesterskab fra Hirtshals Amb.Cup Se Eller ring Eskild Pedersen Tlf Juni DHF s Klubstævne Saltvandspokalen, Hirtshals Se Eller ring Eskild Pedersen Tlf Juli TorskeCup fra Helsingør Amb.Cup Tilmelding: HvSp. Tlf.: August DM i Havfiskeri fra Helsingør Amb.Cup. Tilmelding. HvSp. Tlf.: September EFSA Europamesterskaber, Weymouth England Se DHF-Bladet nr , side Eller ring redaktøren, November Fladfiskecuppen fra Helsingør Amb.Cup Tilmelding Jan&Bo Helsingør Tlf DHF s konkurrencer er åbne for alle, også ikke medlemmer. Dog ikke EFSA EM. Det henstilles klubber tilsluttet DHF, at der ikke arrangeres stævner eller konkurrencer, der kolliderer med de ovennævnte datoer. Klubberne opfordres til at bringe ovennævnte arrangementer i deres klubblade/meddelelser. I øvrigt er alle velkomne til at oplyse om åbne arrangementer, som man gerne vil have med på denne liste. Arrangementet vil så blive optaget i næste blad, og vil blive stående til tidspunktet er passeret. Deadline for stof til DHF-Bladet er: 1.3., 1.6., 1.9. og På DHF-Bladets vegne, Friedrich Thomas, redaktør

6 EFSA Species Championship maj Vestmannaøerne Island. Se siderne: og i DHF-Blad nr Tilmeldingsformular og yderligere informationer om regler, kort, indkvarteringsmuliheder m.m. kan rekvireres hos redaktøren, F. Thomas. EFSA europamesterskaberne september i Weymouth - England. Se siderne: i DHF-Blad nr Tilbudet var kun gældende til udgangen af oktober 2006, så nu gælder det, at enhver booking vil være til 2007 brochure-priser. Tilmeldings-Entry-Formular og Indkvarterings-Booking-Formular kan rekvireres hos redaktøren F. Thomas. Tilmeldingsformularen skal sendes til sekretæren Niels Rasmussen senest 31. januar Indkvarterings-bookingen står den enkelte deltager selv for. En stor udførlig brochure for EM-2007 med alle yderligere informationer, så som kort over Weymouth, fiskearter, bådliste, skippere m/ tlf.nr. og adresser til bådene, medaljeliste, regler, organisationskommitte og meget mere, kan rekvireres af seriøse deltageremner, da de kun forefindes i begrænset antal, så først til mølle-princippet er gældende, hos redaktøren F. Thomas. Adresser m.m. ses på side 03 i DHF-Bladet

7 DHF s Generalforsamling 2007 Lørdag 3. februar kl Hvidovre Sports og Lystfiskerforening Biblioteksvej 60B 2650 Hvidovre. Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. Beretninger fra: Bestyrelsen. Finn Larsen. Konkurrence udvalget. Allan Riboe. Rekordudvalget. Kim Mortensen. Festival Fransens Legat. Arne Jørgensen 3. Uddeling af årets pokaler. 4. Indkommende forslag. (skal være forbundsformanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen) 5. Regnskab. i. Dansk Havfisker Forbund. ii. Festival Frandsens Legat. 6. Fastsættelse af kontingent. 7. Valg til bestyrelse: Forretningsudvalg: Forbundsformand: Finn Ørskov Larsen f. 2 år..modtager genvalg. Sekretær: Niels Rasmussen f. 2 år. Modtager ej genvalg. Bestyrelsesmedlemmer: Danmark Øst. Ledig. f. 2 år. Nyvalg. Danmark Vest. Eskild Pedersen. f. 2 år. Modtager genvalg. F-medlemmer. Thor Rasmussen. f. 2 år. Modtager genvalg. F-medlemmer. Ledig. f. 2 år. Nyvalg. 8. Valg til bestyrelsen i festival Frandsen s Legat. 9. Valg af revisor. Per Ekstrøm. 10. Valg af revisorsuppleant. 11. Fastansættelse af tid og sted for næste Generalforsamling. 12. Eventuelt. Med venlig hilsen Bestyrelsen. klip. Spisning efter generalforsamlingen til 125 kr. for luksusbuffet. Jeg ønsker at deltage: Navn tlf. nr. Slippen sendes til Finn Larsen Grindstedalle Kastrup eller Slippen sendes senest d. 22. jan

8 JAN OG BO S FLADFISKECUP 2006 Referat v/anders Wolff. Søndag den 5. november, var sidste konkurrence i Ambassadørcuppen. Der var 3 både fyldt med entusiastiske lystfiskere. Vejret var dårligt, regn og hård vind til kuling fra vest, så det vanskeliggjorde fiskeriet en hel del... Skipper valgte, som første punkt, at starte på Disken. Men efter 10 minutters fiskeri, måtte vi opgive dette på grund af, den hårde strøm og store bølger. Skipper valgte så at sejle ind på 6 meter vand i læ ved Snekkersten, men det viste sig, at fiskene havde valgt andre steder at være. Fiskeriet var meget dårligt og der gik op til 1 time, før den første skrubbe var ombord. De næste par timer var meget dødt, og den bedste mand ombord havde fanget 7 fladfisk. De andre både havde gjort det endnu dårligere... Så var formiddagen gået og de 10 bedste mand fra hver båd, gik videre til finalen om eftermiddagen. Efter lodtrækningen om pladserne, på Havlit stod 28 mand klar. Vinden havde lagt sig en del, så Carsten foreslog at vi sejlede ud til lappegrunden. Det var en god disposition, da der viste sig at være masser af store skrubber, allerede efter 5 minutter fangede Jan Christoffersen en fin en på gram. Kurt Pedersen fik en stor rødspætte på 2 kg., og det var en personlig rekord. Bedste mand ombord havde 23 fladfisk. Kl blev der ringet af for sidste gang, og indvejningen kunne begynde. Martin Hubert vandt for 3. år i træk, super flot præstation. Sæsonen sluttede på trods af vejret, af med en god fiske dag og godt kammeratskab. God Jul og godt Nytår, og på gensyn i Anders Wolff

9 - 09 -

10 Lystfiskerture på Øresund med M/S SVÆRD fra Helsingør Tlf.: Mobil:

11 Indlæg ved Gorm Siiger. I 1973 spurgte DHF-Bladets redaktør F. Thomas, da vi begge var medlemmer af Valby Sportsfiskerklub, om jeg ville med på DHF s årlige pokaltur første søndag i februar. Det var dengang Bonavista hed Nieren og med Per Thuesen som skipper. Siden da har jeg nok været med på de fleste pokalture, så det er noget vemodigt at det nu er slut for mit vedkommende. Reglerne er lavet om, så der nu fremover, udelukkende er drivfiskeri på pokalturen, de såkaldte Sundia-træk, for at udelukke rykfiskeri, også kaldet Bulefiskeri. Dette burde forberedes med en blød overgang, hvor krogning foran bagerste gællekant kunne være en løsning. Vi er 5 mand fra Sorø-kanten, der i hvert fald har besluttet, ikke at tilmelde os DHF s pokaltur 2007, med de nye regler. Dette indlæg vil jeg gerne have bragt i førstkommende nr. af DHF-Bladet. Med venlig hilsen, Gorm Siiger, 17/ Svar til Gorm Siigers indlæg, v/redaktør F. Thomas. Jeg har kendt Gorm Siiger siden i slutningen af 60 erne gennem vort fælles medlemskab af Valby Sportsfiskerklub, hvor Gorm også var medlem af bestyrelsen i den tid hvor jeg var formand, og senere også i DHF-regi. Gorm har altid været lidt speciel, og altid sine meningers mand, og dog altid en god fiskekammerat. Men nu synes jeg Gorm er kommet lidt på afveje, når han ønsker Bulefiskeri med krogning foran bagerste gællekant tilladt. Gorm ved, ligesom alle vi andre, at torskene samler sig i større eller mindre flokke buler på havbunden, når de er gydemodne, og i den tid tager de som regel ingen føde til sig, altså sjældent jager en lækker pirk. Ved Bulefiskeriet opsøger bådene bulerne, melder klar og giver signal når fiskerne kan slippe deres rørpirke af sted i dybet, hvor de, fordi de er lige rør, går direkte ned mod bunden, hvorefter fiskerne hiver og flår i deres stænger, deraf navnet rykfiskeri, i håb om at deres størrelse 8 kroge rammer en torsk et eller andet sted, og det kan være lige fra næsetip til halespids. Torsken har ikke en chance. Kun hvis den tilfældigvis har hovedet lige der, hvor der kommer en mat kobberrørspirk med en farvestrålende kunstagn på krogen, har den en mulighed for, hvis den endnu er sulten, at snappe efter kunstagnen. Vi ser store torsk komme op med flænger i bugen, hvor indvoldene vælter ud. Vi ser også gevaldige hug, hvor fisken, når den er kommet halvvejs op, så pludselig ryger af krogen. Om disse fisk har fået en stor flænge i bugen ser vi ikke, men det er meget sandsynligt. Derfor, I 5 fra Sorø-kanten og andre, er også jeg tilhænger af drivfiskeri, og ingen kan jo vide, om man driver hen over en bule. Blot må man ikke lokalisere bulerne med Ekkolod. Så Gorm og I andre, accepter dette, og meld jer til pokalturen fremover, det er da samværet med gode fiskekammerater i en god og etisk korrekt dyst, der er i højsædet. F. Thomas, redaktør DHF-Bladet, og kastefisker på Øresund gennem 40 år

12 Regler for anmeldelse af danske rekorder. Fisk og fisker: Kun fisk fanget på sportslig vis med stang og hjul i danske vande kan godkendes som rekordfisk. For saltvandsfisk fanget fra båd gælder det, at båden skal være udgået og hjemkommet fra og til dansk havn. Kun fisk fanget af herboende personer med dansk CPRnr. kan godkendes. Kun fisk, med en vægt på mindst 0,5 kilo, der er kroget foran bagerste gællekant kan blive godkendt som rekordfisk. Fisk fanget i Put & Take-vande kan normalt ikke godkendes. Fisk der fanges i lineklasser optages i og 10 kg. klassen, hvilket vil sige at når linen testes skal den i våd tilstand knække på eller under den tilmeldte klasse. Fredfisk optages ikke i lineklasser. Fisk, der efter dansk lov er fanget i den pågældende arts fredningsperiode, kan ikke godkendes som rekord. Fiskeri og grej: Fisken skal udtrættes egenhændigt. Først ved landing af fisken må der modtages hjælp. Pirke og blik skal være monteret med en fritsvingende krog. Anvendes der en pirk med 2 kroge, skal den ene være en enkeltkrog. Denne skal være monteret som gummimak eller anden form for ophænger fra pirkens top. Anvendes der ophængere skal disse være enkeltkroge. Krogstørrelsen skal tilpasses fiskeriet. Ved f.eks. torskefiskeri anbefales kroge, både enkelt og trekroge, hvor afstanden målt horisontalt fra krogskaftet til krogspidsen maksimalt er 21 mm. (Svarer til en Mustad-krog 8/0). Ved f.eks. fiskeri efter Sildehaj eller lignende kan krogstørrelser over 8/0 godkendes. Ved tvivlstilfælde henvises til punktet om Rekordkomiteens Bemyndigelse. Alle fiskearter fanget på klassificeret fluegrej kan optages på rekordlisten som fluerekord. Vægt og vejning: Vægtens fabrikat og model skal altid oplyses, Anvendes en vægt der ikke er statskontrolleret skal enten vejecertifikat (eksempelvis fra vægtfirmaet) eller selve vægten vedlægges anmeldelsen. Benyttes der fjedervægt skal denne altid vedlægges. Ved vejning ombord på båd skal der altid anvendes bismervægt. Ligger vægtangivelsen mellem 2 afmærkninger på bismervægten, skal der altid rundes ned til laveste afmærkning. Ved anvendelse af alle andre vægttyper skal vejningen foregå i land. Fiskens størrelse og den anvendte vægt skal stå i forhold til hinanden. F.eks. står en aborre på 2 kilo vejet på en 20 kilos vægt ikke i forhold til hinanden. Formkrav til anmeldelsen: Anmeldelsen, der skal være modtaget af rekordkomiteen senest 30 dage efter fangsten, som kan kun ske på rekordkomiteens officielle anmeldelsesblanket. Samtlige felter på anmeldelsesblanketten skal udfyldes enten på maskine eller med blokbogstaver. Det skal bl.a. fremgå hvilken fiskeart der anmeldes, og om der er tale om anmeldelses af en lineklasserekord eller en Fluerekord. Er der tale om anmeldelse af en lineklasserekord skal der medfølge mindst 10 meter af hovedlinen

13 Desuden skal der medsendes en kort beskrivelse af fangstøjeblikket. Her kan bagsiden af anmeldelsesblanketten eventuelt anvendes, ligesom bagsiden kan anvendes til yderligere oplysninger om navn og adresse på skipper samt vidnets/vidnernes underskrift/er. Med anmeldelsen skal medfølge et vellignende foto, der viser fisk og fanger samt et foto der viser fisk og et måleobjekt (målebånd, sodavandsflaske, fiskehjul eller lignende) eller fisken liggende/hængende på vægten. Har anmelderen et ønske om, at Rekordkomiteen behandler anmeldelsen med diskretion, og først offentliggør anmeldelsen, såfremt rekorden bliver godkendt, skal der med anmeldelsen medfølge en særskilt erklæring underskrevet af fangeren, med følgende ordlyd. Undertegnede, navn, der har anmeldt en fiskeart på vægtangivelse, som dansk rekord i klasse, anmoder Rekordkomiteen om, at anmeldelsen bliver behandlet med diskretion. Det betyder at der fra Rekordkomiteens side ikke videregives oplysninger om anmeldelsen til 3. mand. Hverken mit navn eller en be- eller afkræftelse på anmeldelsen. Jeg er samtidig bekendt med, at dette medfører, at anmeldelsen ikke kommer til at fremgå som anmeldt på Rekordkomiteens hjemmeside, og jeg derved ikke kan konstatere, om anmeldelsen er modtaget rettidigt. Rekordkomiteens bemyndigelse: Rekordkomiteen tager til enhver tid stilling til om fisken er fanget på sportslig vis samt om gældende regler er overholdt. Rekordkomiteen kan til enhver tid kontrollere den anvendte vægt samt tale med fanger og vidner. Rekordkomiteen kan afvise fangsten/fisken hvis ikke gældende regler er overholdt eller hvis der på anden vis er mangler. Rekordkomiteen afgør ligeledes om nye arter/lineklasser kan optages på listen. Husk også der skal medsendes mindst 10 meter af hovedlinen for at linen kan testes! Mål som er vist nedenfor, fra X til X (snudespids til halespids) For runde fisk måles omkredsen "Y" på det bredeste sted på fisken. For Fladfisk og Rokker måles Z til Z, på det bredeste sted eller vingefang. Anmeldelsesformularen skal sendes til Bjarne Lehné, har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os. Navn: Adresse: Post no.: Telefon: Kim Mortensen Stolpeager Greve Kai Christensen Helgesvej Slagelse Ejvind Hartmund Nordre Parkvej Helsinge Gorm Siiger Granbakkevej Stenlille Per B. Larsen Valbyvej Græsted Steen Lyngsø Kærgården Albertslund Carsten Gilder Kvistgårdsvej Hvidovre Per Ekstrøm Højgårdstoften Tåstrup Bjarne Lehné Krænkerupvej Slagelse :

14 Slutstillingen i Ambassadeur-Cuppen Dansk Havfisker Forbunds Pokalstævne Protester og eventuelle 2 Roskilde Havfiskefestival rettelser til klub/by sendes til: 3 Hvidovre Cup Niels Rasmussen 4 Skagen Havfiske Festival Dagmarsgade 36, st. th TorskeCuppen 2200 København N 6 Nordjysk Mesterskab 7 Danske Mesterskaber - Fri line 8 Fladfiskecuppen 4 bedste resultater tæller *) Ved beregningen af resultatet skete der beklageligvis en fejl i pointberegningen. Her er det rigtige resultat. Navn Klub/by 1 *) Total 1 Thor Rasmussen Greve Niels Godsk Jørgensen Farum Michael Lorentzen ØLK Eskild Pedersen Hjørring Cees Vader BG Bank Svend Aage Madsen HSLF Torben Hansen Holbæk Søren Kristensen Skagen Kurt Pedersen Frederikshavn Anders Wolff Skagen Brian Lorentsen ØLK Jan Godsk BG Bank Jan Christensen Greve Frank Larsen Benedikte Havemann Sø-Stjernerne Michael Andersen BG Bank Rasmus Kornfelt Glostrup Kjel Pedersen Skovlunde Svend Erik Jørgensen Stubbekøbing Allan Riboe HSLF John Pedersen DHF Henrik Hansen Uffe Mortensen Skagen Niels Anders Jensen HLSF Morten Nanberg Carsten Christensen Skagen Per Jørgensen Holbæk Søren Andreasen Brøndby Strand Helge Rømer Karsten Cramer Skagen Martin Hubert Peter P. Jensen BG Bank Willy B. Hansen Skagen Claus Pedersen BG Bank Lars Lauenborg Skagen P.A. Skoglund Jan Olsen John S. Jensen Zeus Palle Mortensen Vanløse Jan Dehli Teddy Kandegård Per Lien Pedersen ØLK Lars Pedersen Nærum Finn Larsen Flyvefisken Jan Ø. Nielsen Tommerup Holger Klausen Brian Abrahamsen Brian Svensson Morten Bøhm Sæby Jesper Jørgensen Per Houmann Understed 12 12

15 Slutstillingen i Ambassadeur-Cuppen Dansk Havfisker Forbunds Pokalstævne Protester og eventuelle 2 Roskilde Havfiskefestival rettelser til klub/by sendes til: 3 Hvidovre Cup Niels Rasmussen 4 Skagen Havfiske Festival Dagmarsgade 36, st. th TorskeCuppen 2200 København N 6 Nordjysk Mesterskab 7 Danske Mesterskaber - Fri line 8 Fladfiskecuppen 4 bedste resultater tæller *) Ved beregningen af resultatet skete der beklageligvis en fejl i pointberegningen. Her er det rigtige resultat. Navn Klub/by 1 *) Total 53 Leif Hansen Jan Byw ard Lorentz Christensen Bo Christoffersen Jan Lund Mette Steenbroen Skagen Evan Nuppenau København N Steffen R. Pedersen Veksø Sjælland Gudmund Bøgeskov Skagen Kurt Kukki Pedersen Peter Westergaard Hedehusene Michael Horsted Lars Peter Larsen Thomas Jensen Michael Jacobsen Veflinge Kurt Andersen Michael Larsen Kasper Fritzbager Jan Kristoffersen ØLK Oleg Drozdov Michael Kunis Christian Poulsen Greve Brian Ahlers RSF Per Sørensen Erik Olsen Kaj Pedersen Jan Mikkelsen Jesper Jokic Jens Ørsted René Østergaard Aalborg Kurt Johnsen Fredensborg Kim Andersen John Overby Kurt Petersen John Buhr HSLF Jørgen Guldbrandsen Rune Jacobsen Nick Østergaard Jens Kjær Olsen Skagen Peter Andersen BG Bank Mikael Andersson Brian Svendsen Per Henriksen Skagen Jan Lilholt Poul Stabell HSLF Steffen Pedersen Frederikshavn Morten Kjær Jens Ole Sørensen Skagen Lasse Andersen BG Bank Preben Jensen Steen Larsen

16 Redaktionen meddeler. Fiskeri-kontrollens telefonnumre: Blad Nr side 22. Mærker og Emblemer DHF og EFSA: Blad Nr side 26. Regler for Ambassadeur-Cuppen: Blad Nr side Danske Rekorder: Se vor hjemmeside Husk vor hjemmeside Fangsrapporter og Rekordformularer. Fangstrapport til DHF og den nye Anmeldelsesformular for danske rekordfisk i A4 format kan rekvireres via eller telefonisk fra redaktionen. (Se blad nr side 12-13, samt hjemmesiden) EFSA SPECIES CHAMPIONSHIP 2007 OG EFSA-EM 2007.!!! Se info på side 6 i dette nr. af DHF-Bladet.!!! Kassereren efterlyser en større villighed til at indbetale kontingent til tiden. Dette gælder både medlemmer og klubber. Medlemmer og klubber der ikke, trods rykker, har betalt kontingent senest vil ikke modtage DHF-Bladet pr Så husk det nu! Redaktionen efterlyser klubblad fra en hel del af vore klubber. DHF opfordrer klubberne til at sende et eks. af klubbens blad eller medlemsinformation til DHF s formand og redaktør. Deadline for stof til DHF-Bladet er: 1.3., 1.6., 1.9. og

17 - 17

18 - 18 -

19

20 ELIDA HAVFISKERI DAGTURE LANGTURE AFTENTURE PLADSBESTILLING OG OPLYSNING: Rederi: Mobil ombord: BLINDE S KURVE- & STOLEFLET BKS v/steen Arlyk Kålmarken 20, 2860 Søborg. Tlf.: Salg af kurvemagerværktøj Reparation af stolesæder udføres Pris ca.: 350,- til 1500,- kr. Salg af nåletræder til synål nr. 7 Pris: 50,- kr. Fletning af stolesæder

21 - 21 -

22 - 22 -

23 Vejledende udregning af priser i danske kroner. Priser Island 2007 i danske kroner. Kurs: 8,12 DKr.: 8,12 pr. 100,- Isl. Kr. pr Isl. Kr. Da. Kr. Fiskeri ,60 Extra Gala-Dinner ,40 Bus Airport til Reykjavik- one-way ,44 Bus Reykjavik til færge- one-way ,26 Færge til Westman Ø - one-way ,16 Indkvartering: Hotel Eyjar Enkeltværelse ,24 Dobbeltværelse ,08 Morgenmad ,96 Hotel Thorshamar incl. Morgenmad Enkeltværelse ,49 Dobbeltværelse ,72 Trippleværelse ,26 Guesthouse Hamar Enmands kvarter ,75 Tomands kvarter ,88 Tremands kvarter ,45 Firemands kvarter ,25 Gæsthjem Hotel Mamma Enmands kvarter ,23 Tomands kvarter ,56 Tremands kvarter ,24 Gæstehjem Sunnuhóll Enmands kvarter ,04 Tomands kvarter ,44 Ekstra seng ,80 Sovepose i enkeltværelse ,24 Sovepose i dobbeltværelse ,

24 Top lister for Liste over fisk fanget i danske farvande af såvel klub- som individuelle medlemmer Top 20 Navn Art Vægt Klub Sted 1 Georg Larsen Torsk 24,90 Greve Sports- og Lystfiskerforening Stevns 2 Jacob Schougaard Torsk 24,70 ØLK Øresund 3 Georg Larsen Torsk 22,80 Greve Sports- og Lystfiskerforening Stevns 4 Georg Larsen Torsk 21,70 Greve Sports- og Lystfiskerforening Stevns 5 Martin Hubert Torsk 21,10 Sorø Lystfisker Forening Øresund 6 Carsten Henriksen Torsk 20,50 Sorø Lystfisker Forening Øresund 7 Liste over fisk fanget i udenlandske farvande af såvel klub- som individuelle medlemmer, på ferie eller kortere ophold Top 10 Navn Art Vægt Klub Sted 1 Asger Michaelsen Stør 350,00 HSLF Fraser River, Canada 2 Bjarne Clausen Blue Marlin 320,00 Skandinavisk Tuna Club Camp Verde 3 Jørgen Madsen Blue Marlin 260,00 Skandinavisk Tuna Club La Gomera, Tenerife 4 Allan Grann Blue Marlin 204,00 Sorø LF La Gomera, Tenerife 5 Bjarne Clausen Blue Marlin 180,00 Skandinavisk Tuna Club Camp Verde 6 Allan Riboe Stør 125,00 Skandinavisk Tuna Club Fraser River, Canada 7 Kristian Tandberg Stør 100,00 Fiskeklubben BG Bank Fraser River, Canada 8 Kristian Tandberg Stør 90,00 Fiskeklubben BG Bank Fraser River, Canada 9 Brian Ahlers Helleflynder 87,00 Sorø LF Røst, Norge 10 Bo Larsen Striped Marlin 80,00 Fiskeklubben BG Bank Watamu, Kenya Liste over fisk fanget i danske farvande af juniorer, såvel klub- som individuelle medlemmer Top 10 Navn Art Vægt Klub Sted 1 2 Fangstrapporter sendes til: Niels Rasmussen Dagmarsgade 36, st. th. lejl københavn N Asger Michalsen, HSLF med sin stor Stør og villige hjælpere

25

26 Fangstrapport til DHF. Sendes til: Niels Rasmussen Dagmarsgade 36, st.th København N. Senest 30 dage efter fangsten. Fangers Navn: Adresse: Post-nr. og By: Klubmedlem: Individuelt Medlem: Ferieophold: Klub: Medlemsnr.: Fiskens art: Vægt: Dato for fangsten: Sted: Vidner til fangsten: 1: 2: Fangers underskrift:

27 Suveræn nyhed til havfiskeren! Her har du en taske med hjul, som du kan trække efter dig, hvis du skal Have en masse tunge pirke med ud. Incl. Forfang og pirkemappe samt Rælingsstangholder. 4 delt Havstang Utrolig lækker havstang med luksus øjer og hjulholder samt krydsbunddup. Gratis transportrør!

28

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

-Bladet NR. 3 2007. DANSK HAVFISKER FORBUND www.danskhavfiskerforbund.dk Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA)

-Bladet NR. 3 2007. DANSK HAVFISKER FORBUND www.danskhavfiskerforbund.dk Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) -Bladet Michael Lorenzen med Sej på 6 kg. fra Vesterhavet, Hirtshals. NR. 3 2007 DANSK HAVFISKER FORBUND Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) DANSK HAVFISKER FORBUND Den danske section

Læs mere

-Bladet NR. 4 2008. DANSK HAVFISKER FORBUND www.danskhavfiskerforbund.dk Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA)

-Bladet NR. 4 2008. DANSK HAVFISKER FORBUND www.danskhavfiskerforbund.dk Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) -Bladet Trængsel i Helsingør Nordhavn NR. 4 2008 DANSK HAVFISKER FORBUND www.danskhavfiskerforbund.dk Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) DANSK HAVFISKER FORBUND www.danskhavfiskerforbund.dk

Læs mere

-Bladet NR. 2 2009. DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu. Niels Rasmussen har fået en lille flad. Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA)

-Bladet NR. 2 2009. DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu. Niels Rasmussen har fået en lille flad. Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) -Bladet Niels Rasmussen har fået en lille flad. NR. 2 2009 DANSK HAVFISKER FORBUND Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) DANSK HAVFISKER FORBUND Den danske section af EFSA, EUROPEAN FEDERATION

Læs mere

-Bladet NR. 2 2008. DANSK HAVFISKER FORBUND www.danskhavfiskerforbund.dk. Allan Riboe under DM-2007 Alt ser jo ud til at gå som det skal.

-Bladet NR. 2 2008. DANSK HAVFISKER FORBUND www.danskhavfiskerforbund.dk. Allan Riboe under DM-2007 Alt ser jo ud til at gå som det skal. -Bladet Allan Riboe under DM-2007 Alt ser jo ud til at gå som det skal. NR. 2 2008 DANSK HAVFISKER FORBUND Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) DANSK HAVFISKER FORBUND Den danske section

Læs mere

-Bladet NR. 3 2010. DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu. Formand Eskild og Næstformand Thor i Marinestuen i Skagen.

-Bladet NR. 3 2010. DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu. Formand Eskild og Næstformand Thor i Marinestuen i Skagen. -Bladet Formand Eskild og Næstformand Thor i Marinestuen i Skagen. NR. 3 2010 DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu

Læs mere

-Bladet NR. 1 2009. DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu. Morten Gjøderum med sin torsk på 10,4 kg fra DHF s Pokalstævne.

-Bladet NR. 1 2009. DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu. Morten Gjøderum med sin torsk på 10,4 kg fra DHF s Pokalstævne. -Bladet Morten Gjøderum med sin torsk på 10,4 kg fra DHF s Pokalstævne. NR. 1 2009 DANSK HAVFISKER FORBUND Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) DANSK HAVFISKER FORBUND Den danske section

Læs mere

-Bladet NR. 1 2010. DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA)

-Bladet NR. 1 2010. DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) -Bladet Stemningsbillede fra Vragtur med Skagen Havfiskeklub. NR. 1 2010 DANSK HAVFISKER FORBUND Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) DANSK HAVFISKER FORBUND Den danske section af EFSA,

Læs mere

Nyt Fra Bestyrelsen. Lørdag d 20 marts lykkes det at afholde generalforsamlingen

Nyt Fra Bestyrelsen. Lørdag d 20 marts lykkes det at afholde generalforsamlingen Flakket Nr. 73. 26Årgang april. 2010 www.skagen-havfiskeklub.dk Bestyrelsen Konstituerer sig ved næste bestyrelses møde d. 6 april følg med på vores hjemmeside Nyt Fra Bestyrelsen Ulrik Plesners vej 54

Læs mere

-Bladet NR. 1 2008. DANSK HAVFISKER FORBUND www.danskhavfiskerforbund.dk

-Bladet NR. 1 2008. DANSK HAVFISKER FORBUND www.danskhavfiskerforbund.dk -Bladet Atlantic Shark på 160 kg. Fanget på Færøerne af Johannes Gaard den 9. Nov. 2007. NR. 1 2008 DANSK HAVFISKER FORBUND www.danskhavfiskerforbund.dk Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA)

Læs mere

Generalforsamling d. 5/2 2010

Generalforsamling d. 5/2 2010 Generalforsamling d. 5/2 2010 Valg af dirigent Formandens beretning Klubaften Januar/februar/Marts 15/2 2009 Havtur LF Waders Afd. Fyn Til premiere fiskeri i Odense å/fjord Sildetur til Aalborg havn Hornfisketur

Læs mere

-Bladet NR. 3 2009. DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA)

-Bladet NR. 3 2009. DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) -Bladet Peter Størling med ny dansk rekord for Sildehaj - 47 kg. NR. 3 2009 DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu Den

Læs mere

DM i Fladfisk. Fra Onsevig Havns side er vi. Der blev fanget massere af fisk, 10.500 fladfisk fanget til årets DM. Danmarks bedste Fladfiskefarvand

DM i Fladfisk. Fra Onsevig Havns side er vi. Der blev fanget massere af fisk, 10.500 fladfisk fanget til årets DM. Danmarks bedste Fladfiskefarvand Danmarks næststørste fiskestævne 24-25. september 1 10.500 fladfisk fanget til årets DM 2011 var en stor succes med godt fiskevejr, masser af fisk, godt humør og god mad - hvad mere kan man forlange! Fra

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg.

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. 7 Nyhedsbrev juni 2013 Trolling Master Bornholm Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. På tredjepladsen kom Brian Milkowski

Læs mere

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRI RESSOURCER Bestyrelse Post Formand Næstformand Kasser Sekretær Menig Navn Flemming Fuglede Villy Lovèn Anne Marie Flemming Kruse Meier Jørgensen Pedersen Sørensen Lokalområde

Læs mere

-Bladet NR. 2 2010. DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu. Erling Langtved, BG-Fisk, med Sandhaj. Se artikel i bladet.

-Bladet NR. 2 2010. DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu. Erling Langtved, BG-Fisk, med Sandhaj. Se artikel i bladet. -Bladet Erling Langtved, BG-Fisk, med Sandhaj. Se artikel i bladet. NR. 2 2010 DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland Torsdag den 9. november 2017, kl. 8.00-12.30 på KolleKolle, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Maj 2012 42. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Det store overblik 2015 Raklev (17/4/2015) HOLD TRÆNER TLF MOBIL MAIL

Det store overblik 2015 Raklev (17/4/2015) HOLD TRÆNER TLF MOBIL MAIL jyjs@novonordisk.com, Fodboldudvalg/formand Johnny Jensen 4400 40684574 ditteogjohnny@hotmail.com Fodboldudvalg/kontingent/Næstformand/ Drengeudvalg Peter Thornsen 4400 25144649 thornsen@ka-net.dk Fodboldudvalg/herresenior

Læs mere

R E S U L T A T L I S T E

R E S U L T A T L I S T E F.A.S. Geværterrænskydning Søndag den 24. marts 2002 (revideret maj 2002) RIF & Hillerød s skytteforeninger siger tak for det pæne fremmøde Patronpræmie 500 stk. Norma Diamond Line Fält Den heldige vinder

Læs mere

Sommeren står for døren, og sæsonen 2014-2015 er næsten slut. Der mangler kun de sidste afgørende kampe, som skal fordele medaljerne.

Sommeren står for døren, og sæsonen 2014-2015 er næsten slut. Der mangler kun de sidste afgørende kampe, som skal fordele medaljerne. Dommere / Observatører Dommerudvalget Distriktsforbund DHF s Bestyrelse Prof. udvalget Divisionsforeningen Brøndby, den 12. maj 2015 Journalnummer 1293-15-mcn Nyhedsbrev maj 2015 Kære alle Sommeren står

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer Antal deltagere: 4 Klasse: Damer Gennemsnit for vinder: 35,3 km/h Antal præmier: 4 Plac. Ryg nr. UCI kode Navn 1 DENOOOOOOOO Bettina Romer 2 2 DENOOOOOOOO Helle Sørensen 3 3 DENOOOOOOOO Rikke Guldbæk 4

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Foreningspokaler gennem tiderne. Havørredpokalen

Foreningspokaler gennem tiderne. Havørredpokalen Revideret den 15. Marts 2016 Foreningspokaler gennem tiderne Gennem tiderne er der fanget mange store og fine fisk i vores fiskevand. Hvert år uddeles der pokal for største registrerede havørred, laks,

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Kvinder, 8,0 km 1. CHARLOTTE SKAUNSGAARD KARMA POLICE 32:03 (2)

Kvinder, 8,0 km 1. CHARLOTTE SKAUNSGAARD KARMA POLICE 32:03 (2) MOTIONSLØB NR. 429 Lørdag den 11. december 2010 Ved Bagsværd Sø Reserverute, distance ca. 8,0 km,, lidt vådt, ca. + 5 grader, modvind ud Tider mærket med * opnået ved opsamlingsløb den 4.12. 2 grader,

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

RESULTAT FRA 1. AFDELING - KAJ's AUTO CUP. UNGDOM: Resultat 1. afd.

RESULTAT FRA 1. AFDELING - KAJ's AUTO CUP. UNGDOM: Resultat 1. afd. RESULTAT FRA 1. AFDELING - KAJ's AUTO CUP UNGDOM: Resultat 1. afd. Nr. Navn Klub Klasse Afd.1 1 407 Christian Zeeberg Varde Cykelklub Ungdom 00:54:00 2 424 Mikkel Møller Vejen BC Ungdom 00:54:04 3 406

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

Veteraner mænd 2014. 100 m M30

Veteraner mænd 2014. 100 m M30 100 m 12,66s 0,0 Claus Landal, 82 2014 12,7s Frank Engmark, 57 1987 13,0s 0,5 Michael Pedersen, 73 2007 13,5s Søren K Jacobsen, 70 2002 13,5s Jens Holm, 51 1983 13,6s Claus Berentsen, 57 1991 13,7s Erik

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

15132 Søren Nikolaj Jensen Klasse: 3 261/ Svendåge Zaar Lassen Klasse: 4 249/ Jesper Christiansen Klasse: 4 213/13 Total 998/198 8 Si

15132 Søren Nikolaj Jensen Klasse: 3 261/ Svendåge Zaar Lassen Klasse: 4 249/ Jesper Christiansen Klasse: 4 213/13 Total 998/198 8 Si RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 4 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 16916 Rune Knudsen Klasse: 1 282/96 16504 Erik Mark Klasse: 2 278/92 31855

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012 Klasse Navn Klub duer Skud M Karsten Buur-Mouritsen Sdr. Felding jagtforening 36 43 A Niels Olsen Sdr. Felding Jagtforening 35 43 A Gustav Nielsen Sdr. Felding Jagtforening 38 42 A Jens P. Sørensen Sdr.

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Generalforsamling fredag den 25. september 2015 kl på Ellebjerg gl. st.

Generalforsamling fredag den 25. september 2015 kl på Ellebjerg gl. st. 1 Generalforsamling fredag den 25. september 2015 kl 18.00 på Ellebjerg gl. st. Første punkt på dagsordenen Valg af dirigent B. L. Andersen blev valgt uden modkandidat Bestyrelsens beretning ved formand

Læs mere

ØBY STIFTET

ØBY STIFTET FISKE-OG KAMMERATSKABSFORENINGEN ØBY STIFTET 18.03.1970 Fiske og kammeratskabsforeningen ØBY afholder generalforsamling fredag den 5. oktober 2012 Kl. 18.00 på Ellebjerg station Dagsorden 1 Valg af dirigent

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

16840 Bjarne Jørgensen Klasse: 3 250/ Torben B. Schmidt Klasse: 2 247/ Allan Simonsen Klasse: 2 239/39 Total 1003/203 8 Frederikshavn

16840 Bjarne Jørgensen Klasse: 3 250/ Torben B. Schmidt Klasse: 2 247/ Allan Simonsen Klasse: 2 239/39 Total 1003/203 8 Frederikshavn RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 3 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 16916 Rune Knudsen Klasse: 1 287/96 32639 Heidi Bergholt Madsen Klasse: 1

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel)

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) MANNEKLUBBEN GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) VELKOMST: Velkommen til Manneklubbens generalforsamlingen. Klubben består i dag af 86 medlemmer. VI MINDES

Læs mere

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Resultatliste SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Lørdag d. 8. oktober 2011 Idet vi takker for deltagelsen i SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet, fremsender vi hermed resultatet af jeres anstrengelser.

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Elfagets Faglæreruddannelse

Elfagets Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 24-06-2014 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 24-06-2014 00:00 Aksel Lykke Dennis Langvad Kurt Kristensen Mathies Sørensen Steffen Sørensen Kim Fusager Flemming Kastbjerg

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt)

Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt) Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt) Point Point Point Point Point Placering 1. afd. 2. afd. 3. afd. 4. afd. I alt Gruppe 1: Kæden Nyborg Kertem. Ørbæk Rygnr.: Fornavn: Efternavn: Klub:

Læs mere

RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 2 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 32639 Heidi Bergholt Madsen Klasse: 1 283/98 16916 Rune Knudsen Klasse: 1

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. December

PG-Nord. Nyhedsbrev. December PG-Nord Nyhedsbrev 1999 December Bestyrelsen for PG-Nord Formand: Næstformand: Sekretær: Kasserer: Chefinst.: Klubinst.: Christian Wahl Hvidkildevej 28 C 9220 Aalborg Øst tlf: 22176170 mail: 970226@udd.aalsem.dk

Læs mere

Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk

Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk Lederen Bestyrelsen i Nakskov Sportsfiskerforening ønsker hermed alle et rigtigt GODT NYTÅR. Vi vil starter med at gøre opmærksom på at vores tur priser er reguleret

Læs mere

RESULTATLISTE Mårup Pistolterræn 2014 Mårup DDS SP v.3.14.4.1 Station 1 Skive Farve Afstand Stilling Mål 1 Oval 4 Sort 51 Høj knælende Mål 2 Tønde 1 Gul 22 Høj knælende Mål 3 1/7 Grøn 22 Høj knælende Station

Læs mere

Placering Navn Klub Total 1 Casper Thaarup TRRI 155 2 Christian Vildhøj FAGI 164 3 Heino H. Eriksen SGI 165 T4 Simon Hansen-Nord HOI 166 T4 Jesper

Placering Navn Klub Total 1 Casper Thaarup TRRI 155 2 Christian Vildhøj FAGI 164 3 Heino H. Eriksen SGI 165 T4 Simon Hansen-Nord HOI 166 T4 Jesper Placering Navn Klub Total 1 Casper Thaarup TRRI 1 Christian Vildhøj FAGI 1 Heino H. Eriksen SGI 1 T Simon Hansen-Nord HOI 1 T Jesper Friis SGI 1 T Jakob Theilmann HOI 1 T7 Anders C. Bech IFV 18 T7 Kjeld

Læs mere

Reportage sponsorer. DM4 Vejle.

Reportage sponsorer. DM4 Vejle. Reportage sponsorer. DM4 Vejle. Vejret viste sig fra sin pæneste side ved DM4 i Vejle, den første weekend i August. Banen i Vejle har et godt layout og er en fornøjelse at køre på. Desværre har de ingen

Læs mere

De Danske Mesterskaber M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2008 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 4. - 6. APRIL 2008 Korsør Grovpistol Herre 48 deltagere 10 Hold Fripistol Junior 037

Læs mere

StævneProgram 28-02-2009 16:47 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.9 Oktober 2008 RESULTATLISTE FOR S-cup 2009

StævneProgram 28-02-2009 16:47 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.9 Oktober 2008 RESULTATLISTE FOR S-cup 2009 StævneProgram 28-02-2009 16:47 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.9 Oktober 2008 RESULTATLISTE FOR S-cup 2009 15m Gevær - Mesterskab Klasse BK1 1 13-75460 Line Sørensen 343-Hvidovre Skyttekreds 200

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

DHF EFSA 2015 EUROPEAN SPECIES CHAMPIONSHIP

DHF EFSA 2015 EUROPEAN SPECIES CHAMPIONSHIP DHF EFSA 2015 EUROPEAN SPECIES CHAMPIONSHIP Dansk Havfisker Forbund (DHF) inviterer til Europamesterskab i fladfisk, den 23. og 24. Oktober 2015. Mesterskabet afholdes fra Helsingør på de kendte fladfiskeområder

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Dagsorden Der afholdes ordinær generalforsamling Torsdag den 12. maj 2015 kl. 17.00 på Hotel Nyborg

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 106441 Thomas Grøn Bendixen 01-412 Hjørring Skytteforening 200/11 200/15 400/26 G 2 113586 Christian Bols Pedersen 01-513 Vester Hassing

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Flakket. Nr. 67 25 Årgang Nov 2008. www.skagen-havfiskeklub.dk

Flakket. Nr. 67 25 Årgang Nov 2008. www.skagen-havfiskeklub.dk Flakket Nr. 67 25 Årgang Nov 2008 SKAGEN HAVFISKEKLUB Ulrik Plesners vej 54 9990 SkagenTelefon: 98 44 20 44 Formand Mette Stenbroen Ulrik Plesners vej 54 Tlf. 98 44 20 44 mette@skagen-havfiskeklub.dk Næstformand/Sekretær

Læs mere

- Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus

- Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus - Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden. Punkt 1. Punkt 2. Punkt 3. Punkt 4. Valg dirigent. Viggo Jakobsen 009 Slagelse.

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 StævneProgram 19-08-2007 23:05 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.3.4 Juni 2007 RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 Pistolterræn - Klasse JUN 1 05N-17450 Henrik Hjelm Hansen

Læs mere