-Bladet NR DANSK HAVFISKER FORBUND Elida-Flådens M/S ARRESØ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-Bladet NR. 1 2007. DANSK HAVFISKER FORBUND www.danskhavfiskerforbund.dk. Elida-Flådens M/S ARRESØ"

Transkript

1 -Bladet Elida-Flådens M/S ARRESØ NR DANSK HAVFISKER FORBUND Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA)

2

3 DANSK HAVFISKER FORBUND Den danske section af EFSA, EUROPEAN FEDERATION OF SEA ANGLERS PROTECTOR H.H. PRÆSIDENT VICEPRÆSIDENT Prince Richard Allan Riboe Arne Jørgensen Forretningsudvalg: Forbundsformand Finn Ørskov Larsen Grindsted Allé Kastrup Næstformand Allan Riboe Strandfogedvej Brd. Strnd Sekretær Niels Rasmussen Dagmarsgade 36, st.th Kbhn. N Kasserer Flemming Andersen Dyringparken Brøndby Girokonto BGbank Reg.nr.: Bankkonto Nordea Reg.nr.: Bestyrelsesmedlemmer, repræsentanter for: Danmark Vest Eskild Pedersen Thorsvej Hjørring Danmark Vest Anders Wolff Lingbanke Skagen Danmark Øst Niels Anders Jensen Mølletoften Lyngby Danmark Øst Benedikte Havemann Bellahøjvej 164, 2.tv Vanløse Danmark Øst Thor Rasmussen Ole Larsensvej Greve Danmark Øst Leif Elg Engvej 19B, 1.th Kbhn. S Danmark Øst Kim Mortensen Stolpeager Greve Danmark Øst Cees Vader Kongens Vænge Hillerød Danmark Øst Friedrich Thomas Frilands Allé Valby EFSA SC-Delegate Friedrich Thomas Frilands Allé Valby EFSA SC-Delegate Allan Riboe Strandfogedvej Brd. Strnd DHF-Bladets redaktion: Redaktør Friedrich Thomas Frilands Allé Valby Tryk: Toptryk Grafisk ApS Falster afd

4 Forbundsformanden har ordet. Jeg ved ikke hvad der er bedst, et ekstremt langt efterår eller en kort men streng vinter, fakta ser det ud til at fladfiskesæsonen er forskudt 3-4 uger og måske også ind i december. Allan Riboe og jeg havde hørt at der skulle holdes et møde i november oppe i Høganæs omkring starten af et samarbejdsudvalg imellem svenske og danske lystfiskere, fritidsfiskere, erhvervsfiskere, bierhvervsfiskere, lystfiskeskippere, samarbejdsudvalget er tænkt som en organisation der kan rådgive lovgivere, forskere, kommuner og lignende myndigheder omkring fiskeri og fredninger, forbudszoner, mindstemål og så videre, det er jo trods alt os fritids/lyst-fiskere samt erhvervsfiskere der er på vandet og ser hvordan fiskeriet går op og ned, og dermed må være de nærmeste til at blive hørt, kun ved at deltage bliver man hørt. Der var på et tidligere møde lagt op til at max. vægt på pirke skulle være gr., hvilket vi fra DHF kunne tilbagevise, så var der max. størrelse på krogene, hvilket vi også fik forsamlingen fra at vedtage. Dette for at prøve at forstå hinanden lidt bedre, dernæst blev der nedsat en gruppe (bestyrelse) bestående af 8 med tilknytning til fiskeriet, i første omgang gældende for det nordlige Øresund. Som det ses af indkaldelsen til Generalforsamlingen trækker Niels Rasmussen sig helt ud af bestyrelsen for D.H.F. hvilket jeg beklager meget, da det arbejde Niels har udført er til UG med plus og slange, det bliver svært at undvære Niels. Tak Niels for det store arbejde du har lavet for D.H.F. gennem alle årene. Året går på held og foråret nærmer sig hastigt, ligeledes vore arrangementer, allerførst den årlige generalforsamling, som jeg anser for at være det sted hvor medlemmerne/bestyrelsen udveksler/fremlægger meninger og hvor medlemmerne skal stemme om bestyrelsen har gjort et forhåbentlig godt eller et dårligt stykke arbejde for Dansk Havfisker Forbund. Jeg vil herigennem ønske alle vore medlemmer, deres familier, sponsorer, skippere, annoncører samt bestyrelse en god jul samt et godt og lykkebringende nytår. God jul og godt nytår til alle. Vi ses på vandet. Finn Larsen

5 DHF s turoversigt for året Februar DHF s ordinære generalforsamling kl: 16:00 i HSLF s lokaler i Hvidovre 04. Februar DHF s Pokalstævne fra Helsingør Amb.Cup Tilmelding Hvidovre Sport. Tlf Marts Roskilde Havfiskefestival fra Helsingør Amb.Cup Tilm. P. Barklund,Tlf.: ,18-20, sen. 15/ April Hvidovre Cup fra Helsingør Amb.Cup Tilmelding HvSp. Tlf.: Maj EFSA Four Species Festival, Vestmannaeyjar Island Se Tilmeldingsformular hos redaktøren F. Thomas. Se også inde i dette blad Maj Skagen Havfiskefestival Amb.Cup Tilmelding. (se program, når det kommer) 16. Juni Nordjysk Mesterskab fra Hirtshals Amb.Cup Se Eller ring Eskild Pedersen Tlf Juni DHF s Klubstævne Saltvandspokalen, Hirtshals Se Eller ring Eskild Pedersen Tlf Juli TorskeCup fra Helsingør Amb.Cup Tilmelding: HvSp. Tlf.: August DM i Havfiskeri fra Helsingør Amb.Cup. Tilmelding. HvSp. Tlf.: September EFSA Europamesterskaber, Weymouth England Se DHF-Bladet nr , side Eller ring redaktøren, November Fladfiskecuppen fra Helsingør Amb.Cup Tilmelding Jan&Bo Helsingør Tlf DHF s konkurrencer er åbne for alle, også ikke medlemmer. Dog ikke EFSA EM. Det henstilles klubber tilsluttet DHF, at der ikke arrangeres stævner eller konkurrencer, der kolliderer med de ovennævnte datoer. Klubberne opfordres til at bringe ovennævnte arrangementer i deres klubblade/meddelelser. I øvrigt er alle velkomne til at oplyse om åbne arrangementer, som man gerne vil have med på denne liste. Arrangementet vil så blive optaget i næste blad, og vil blive stående til tidspunktet er passeret. Deadline for stof til DHF-Bladet er: 1.3., 1.6., 1.9. og På DHF-Bladets vegne, Friedrich Thomas, redaktør

6 EFSA Species Championship maj Vestmannaøerne Island. Se siderne: og i DHF-Blad nr Tilmeldingsformular og yderligere informationer om regler, kort, indkvarteringsmuliheder m.m. kan rekvireres hos redaktøren, F. Thomas. EFSA europamesterskaberne september i Weymouth - England. Se siderne: i DHF-Blad nr Tilbudet var kun gældende til udgangen af oktober 2006, så nu gælder det, at enhver booking vil være til 2007 brochure-priser. Tilmeldings-Entry-Formular og Indkvarterings-Booking-Formular kan rekvireres hos redaktøren F. Thomas. Tilmeldingsformularen skal sendes til sekretæren Niels Rasmussen senest 31. januar Indkvarterings-bookingen står den enkelte deltager selv for. En stor udførlig brochure for EM-2007 med alle yderligere informationer, så som kort over Weymouth, fiskearter, bådliste, skippere m/ tlf.nr. og adresser til bådene, medaljeliste, regler, organisationskommitte og meget mere, kan rekvireres af seriøse deltageremner, da de kun forefindes i begrænset antal, så først til mølle-princippet er gældende, hos redaktøren F. Thomas. Adresser m.m. ses på side 03 i DHF-Bladet

7 DHF s Generalforsamling 2007 Lørdag 3. februar kl Hvidovre Sports og Lystfiskerforening Biblioteksvej 60B 2650 Hvidovre. Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. Beretninger fra: Bestyrelsen. Finn Larsen. Konkurrence udvalget. Allan Riboe. Rekordudvalget. Kim Mortensen. Festival Fransens Legat. Arne Jørgensen 3. Uddeling af årets pokaler. 4. Indkommende forslag. (skal være forbundsformanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen) 5. Regnskab. i. Dansk Havfisker Forbund. ii. Festival Frandsens Legat. 6. Fastsættelse af kontingent. 7. Valg til bestyrelse: Forretningsudvalg: Forbundsformand: Finn Ørskov Larsen f. 2 år..modtager genvalg. Sekretær: Niels Rasmussen f. 2 år. Modtager ej genvalg. Bestyrelsesmedlemmer: Danmark Øst. Ledig. f. 2 år. Nyvalg. Danmark Vest. Eskild Pedersen. f. 2 år. Modtager genvalg. F-medlemmer. Thor Rasmussen. f. 2 år. Modtager genvalg. F-medlemmer. Ledig. f. 2 år. Nyvalg. 8. Valg til bestyrelsen i festival Frandsen s Legat. 9. Valg af revisor. Per Ekstrøm. 10. Valg af revisorsuppleant. 11. Fastansættelse af tid og sted for næste Generalforsamling. 12. Eventuelt. Med venlig hilsen Bestyrelsen. klip. Spisning efter generalforsamlingen til 125 kr. for luksusbuffet. Jeg ønsker at deltage: Navn tlf. nr. Slippen sendes til Finn Larsen Grindstedalle Kastrup eller Slippen sendes senest d. 22. jan

8 JAN OG BO S FLADFISKECUP 2006 Referat v/anders Wolff. Søndag den 5. november, var sidste konkurrence i Ambassadørcuppen. Der var 3 både fyldt med entusiastiske lystfiskere. Vejret var dårligt, regn og hård vind til kuling fra vest, så det vanskeliggjorde fiskeriet en hel del... Skipper valgte, som første punkt, at starte på Disken. Men efter 10 minutters fiskeri, måtte vi opgive dette på grund af, den hårde strøm og store bølger. Skipper valgte så at sejle ind på 6 meter vand i læ ved Snekkersten, men det viste sig, at fiskene havde valgt andre steder at være. Fiskeriet var meget dårligt og der gik op til 1 time, før den første skrubbe var ombord. De næste par timer var meget dødt, og den bedste mand ombord havde fanget 7 fladfisk. De andre både havde gjort det endnu dårligere... Så var formiddagen gået og de 10 bedste mand fra hver båd, gik videre til finalen om eftermiddagen. Efter lodtrækningen om pladserne, på Havlit stod 28 mand klar. Vinden havde lagt sig en del, så Carsten foreslog at vi sejlede ud til lappegrunden. Det var en god disposition, da der viste sig at være masser af store skrubber, allerede efter 5 minutter fangede Jan Christoffersen en fin en på gram. Kurt Pedersen fik en stor rødspætte på 2 kg., og det var en personlig rekord. Bedste mand ombord havde 23 fladfisk. Kl blev der ringet af for sidste gang, og indvejningen kunne begynde. Martin Hubert vandt for 3. år i træk, super flot præstation. Sæsonen sluttede på trods af vejret, af med en god fiske dag og godt kammeratskab. God Jul og godt Nytår, og på gensyn i Anders Wolff

9 - 09 -

10 Lystfiskerture på Øresund med M/S SVÆRD fra Helsingør Tlf.: Mobil:

11 Indlæg ved Gorm Siiger. I 1973 spurgte DHF-Bladets redaktør F. Thomas, da vi begge var medlemmer af Valby Sportsfiskerklub, om jeg ville med på DHF s årlige pokaltur første søndag i februar. Det var dengang Bonavista hed Nieren og med Per Thuesen som skipper. Siden da har jeg nok været med på de fleste pokalture, så det er noget vemodigt at det nu er slut for mit vedkommende. Reglerne er lavet om, så der nu fremover, udelukkende er drivfiskeri på pokalturen, de såkaldte Sundia-træk, for at udelukke rykfiskeri, også kaldet Bulefiskeri. Dette burde forberedes med en blød overgang, hvor krogning foran bagerste gællekant kunne være en løsning. Vi er 5 mand fra Sorø-kanten, der i hvert fald har besluttet, ikke at tilmelde os DHF s pokaltur 2007, med de nye regler. Dette indlæg vil jeg gerne have bragt i førstkommende nr. af DHF-Bladet. Med venlig hilsen, Gorm Siiger, 17/ Svar til Gorm Siigers indlæg, v/redaktør F. Thomas. Jeg har kendt Gorm Siiger siden i slutningen af 60 erne gennem vort fælles medlemskab af Valby Sportsfiskerklub, hvor Gorm også var medlem af bestyrelsen i den tid hvor jeg var formand, og senere også i DHF-regi. Gorm har altid været lidt speciel, og altid sine meningers mand, og dog altid en god fiskekammerat. Men nu synes jeg Gorm er kommet lidt på afveje, når han ønsker Bulefiskeri med krogning foran bagerste gællekant tilladt. Gorm ved, ligesom alle vi andre, at torskene samler sig i større eller mindre flokke buler på havbunden, når de er gydemodne, og i den tid tager de som regel ingen føde til sig, altså sjældent jager en lækker pirk. Ved Bulefiskeriet opsøger bådene bulerne, melder klar og giver signal når fiskerne kan slippe deres rørpirke af sted i dybet, hvor de, fordi de er lige rør, går direkte ned mod bunden, hvorefter fiskerne hiver og flår i deres stænger, deraf navnet rykfiskeri, i håb om at deres størrelse 8 kroge rammer en torsk et eller andet sted, og det kan være lige fra næsetip til halespids. Torsken har ikke en chance. Kun hvis den tilfældigvis har hovedet lige der, hvor der kommer en mat kobberrørspirk med en farvestrålende kunstagn på krogen, har den en mulighed for, hvis den endnu er sulten, at snappe efter kunstagnen. Vi ser store torsk komme op med flænger i bugen, hvor indvoldene vælter ud. Vi ser også gevaldige hug, hvor fisken, når den er kommet halvvejs op, så pludselig ryger af krogen. Om disse fisk har fået en stor flænge i bugen ser vi ikke, men det er meget sandsynligt. Derfor, I 5 fra Sorø-kanten og andre, er også jeg tilhænger af drivfiskeri, og ingen kan jo vide, om man driver hen over en bule. Blot må man ikke lokalisere bulerne med Ekkolod. Så Gorm og I andre, accepter dette, og meld jer til pokalturen fremover, det er da samværet med gode fiskekammerater i en god og etisk korrekt dyst, der er i højsædet. F. Thomas, redaktør DHF-Bladet, og kastefisker på Øresund gennem 40 år

12 Regler for anmeldelse af danske rekorder. Fisk og fisker: Kun fisk fanget på sportslig vis med stang og hjul i danske vande kan godkendes som rekordfisk. For saltvandsfisk fanget fra båd gælder det, at båden skal være udgået og hjemkommet fra og til dansk havn. Kun fisk fanget af herboende personer med dansk CPRnr. kan godkendes. Kun fisk, med en vægt på mindst 0,5 kilo, der er kroget foran bagerste gællekant kan blive godkendt som rekordfisk. Fisk fanget i Put & Take-vande kan normalt ikke godkendes. Fisk der fanges i lineklasser optages i og 10 kg. klassen, hvilket vil sige at når linen testes skal den i våd tilstand knække på eller under den tilmeldte klasse. Fredfisk optages ikke i lineklasser. Fisk, der efter dansk lov er fanget i den pågældende arts fredningsperiode, kan ikke godkendes som rekord. Fiskeri og grej: Fisken skal udtrættes egenhændigt. Først ved landing af fisken må der modtages hjælp. Pirke og blik skal være monteret med en fritsvingende krog. Anvendes der en pirk med 2 kroge, skal den ene være en enkeltkrog. Denne skal være monteret som gummimak eller anden form for ophænger fra pirkens top. Anvendes der ophængere skal disse være enkeltkroge. Krogstørrelsen skal tilpasses fiskeriet. Ved f.eks. torskefiskeri anbefales kroge, både enkelt og trekroge, hvor afstanden målt horisontalt fra krogskaftet til krogspidsen maksimalt er 21 mm. (Svarer til en Mustad-krog 8/0). Ved f.eks. fiskeri efter Sildehaj eller lignende kan krogstørrelser over 8/0 godkendes. Ved tvivlstilfælde henvises til punktet om Rekordkomiteens Bemyndigelse. Alle fiskearter fanget på klassificeret fluegrej kan optages på rekordlisten som fluerekord. Vægt og vejning: Vægtens fabrikat og model skal altid oplyses, Anvendes en vægt der ikke er statskontrolleret skal enten vejecertifikat (eksempelvis fra vægtfirmaet) eller selve vægten vedlægges anmeldelsen. Benyttes der fjedervægt skal denne altid vedlægges. Ved vejning ombord på båd skal der altid anvendes bismervægt. Ligger vægtangivelsen mellem 2 afmærkninger på bismervægten, skal der altid rundes ned til laveste afmærkning. Ved anvendelse af alle andre vægttyper skal vejningen foregå i land. Fiskens størrelse og den anvendte vægt skal stå i forhold til hinanden. F.eks. står en aborre på 2 kilo vejet på en 20 kilos vægt ikke i forhold til hinanden. Formkrav til anmeldelsen: Anmeldelsen, der skal være modtaget af rekordkomiteen senest 30 dage efter fangsten, som kan kun ske på rekordkomiteens officielle anmeldelsesblanket. Samtlige felter på anmeldelsesblanketten skal udfyldes enten på maskine eller med blokbogstaver. Det skal bl.a. fremgå hvilken fiskeart der anmeldes, og om der er tale om anmeldelses af en lineklasserekord eller en Fluerekord. Er der tale om anmeldelse af en lineklasserekord skal der medfølge mindst 10 meter af hovedlinen

13 Desuden skal der medsendes en kort beskrivelse af fangstøjeblikket. Her kan bagsiden af anmeldelsesblanketten eventuelt anvendes, ligesom bagsiden kan anvendes til yderligere oplysninger om navn og adresse på skipper samt vidnets/vidnernes underskrift/er. Med anmeldelsen skal medfølge et vellignende foto, der viser fisk og fanger samt et foto der viser fisk og et måleobjekt (målebånd, sodavandsflaske, fiskehjul eller lignende) eller fisken liggende/hængende på vægten. Har anmelderen et ønske om, at Rekordkomiteen behandler anmeldelsen med diskretion, og først offentliggør anmeldelsen, såfremt rekorden bliver godkendt, skal der med anmeldelsen medfølge en særskilt erklæring underskrevet af fangeren, med følgende ordlyd. Undertegnede, navn, der har anmeldt en fiskeart på vægtangivelse, som dansk rekord i klasse, anmoder Rekordkomiteen om, at anmeldelsen bliver behandlet med diskretion. Det betyder at der fra Rekordkomiteens side ikke videregives oplysninger om anmeldelsen til 3. mand. Hverken mit navn eller en be- eller afkræftelse på anmeldelsen. Jeg er samtidig bekendt med, at dette medfører, at anmeldelsen ikke kommer til at fremgå som anmeldt på Rekordkomiteens hjemmeside, og jeg derved ikke kan konstatere, om anmeldelsen er modtaget rettidigt. Rekordkomiteens bemyndigelse: Rekordkomiteen tager til enhver tid stilling til om fisken er fanget på sportslig vis samt om gældende regler er overholdt. Rekordkomiteen kan til enhver tid kontrollere den anvendte vægt samt tale med fanger og vidner. Rekordkomiteen kan afvise fangsten/fisken hvis ikke gældende regler er overholdt eller hvis der på anden vis er mangler. Rekordkomiteen afgør ligeledes om nye arter/lineklasser kan optages på listen. Husk også der skal medsendes mindst 10 meter af hovedlinen for at linen kan testes! Mål som er vist nedenfor, fra X til X (snudespids til halespids) For runde fisk måles omkredsen "Y" på det bredeste sted på fisken. For Fladfisk og Rokker måles Z til Z, på det bredeste sted eller vingefang. Anmeldelsesformularen skal sendes til Bjarne Lehné, har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os. Navn: Adresse: Post no.: Telefon: Kim Mortensen Stolpeager Greve Kai Christensen Helgesvej Slagelse Ejvind Hartmund Nordre Parkvej Helsinge Gorm Siiger Granbakkevej Stenlille Per B. Larsen Valbyvej Græsted Steen Lyngsø Kærgården Albertslund Carsten Gilder Kvistgårdsvej Hvidovre Per Ekstrøm Højgårdstoften Tåstrup Bjarne Lehné Krænkerupvej Slagelse :

14 Slutstillingen i Ambassadeur-Cuppen Dansk Havfisker Forbunds Pokalstævne Protester og eventuelle 2 Roskilde Havfiskefestival rettelser til klub/by sendes til: 3 Hvidovre Cup Niels Rasmussen 4 Skagen Havfiske Festival Dagmarsgade 36, st. th TorskeCuppen 2200 København N 6 Nordjysk Mesterskab 7 Danske Mesterskaber - Fri line 8 Fladfiskecuppen 4 bedste resultater tæller *) Ved beregningen af resultatet skete der beklageligvis en fejl i pointberegningen. Her er det rigtige resultat. Navn Klub/by 1 *) Total 1 Thor Rasmussen Greve Niels Godsk Jørgensen Farum Michael Lorentzen ØLK Eskild Pedersen Hjørring Cees Vader BG Bank Svend Aage Madsen HSLF Torben Hansen Holbæk Søren Kristensen Skagen Kurt Pedersen Frederikshavn Anders Wolff Skagen Brian Lorentsen ØLK Jan Godsk BG Bank Jan Christensen Greve Frank Larsen Benedikte Havemann Sø-Stjernerne Michael Andersen BG Bank Rasmus Kornfelt Glostrup Kjel Pedersen Skovlunde Svend Erik Jørgensen Stubbekøbing Allan Riboe HSLF John Pedersen DHF Henrik Hansen Uffe Mortensen Skagen Niels Anders Jensen HLSF Morten Nanberg Carsten Christensen Skagen Per Jørgensen Holbæk Søren Andreasen Brøndby Strand Helge Rømer Karsten Cramer Skagen Martin Hubert Peter P. Jensen BG Bank Willy B. Hansen Skagen Claus Pedersen BG Bank Lars Lauenborg Skagen P.A. Skoglund Jan Olsen John S. Jensen Zeus Palle Mortensen Vanløse Jan Dehli Teddy Kandegård Per Lien Pedersen ØLK Lars Pedersen Nærum Finn Larsen Flyvefisken Jan Ø. Nielsen Tommerup Holger Klausen Brian Abrahamsen Brian Svensson Morten Bøhm Sæby Jesper Jørgensen Per Houmann Understed 12 12

15 Slutstillingen i Ambassadeur-Cuppen Dansk Havfisker Forbunds Pokalstævne Protester og eventuelle 2 Roskilde Havfiskefestival rettelser til klub/by sendes til: 3 Hvidovre Cup Niels Rasmussen 4 Skagen Havfiske Festival Dagmarsgade 36, st. th TorskeCuppen 2200 København N 6 Nordjysk Mesterskab 7 Danske Mesterskaber - Fri line 8 Fladfiskecuppen 4 bedste resultater tæller *) Ved beregningen af resultatet skete der beklageligvis en fejl i pointberegningen. Her er det rigtige resultat. Navn Klub/by 1 *) Total 53 Leif Hansen Jan Byw ard Lorentz Christensen Bo Christoffersen Jan Lund Mette Steenbroen Skagen Evan Nuppenau København N Steffen R. Pedersen Veksø Sjælland Gudmund Bøgeskov Skagen Kurt Kukki Pedersen Peter Westergaard Hedehusene Michael Horsted Lars Peter Larsen Thomas Jensen Michael Jacobsen Veflinge Kurt Andersen Michael Larsen Kasper Fritzbager Jan Kristoffersen ØLK Oleg Drozdov Michael Kunis Christian Poulsen Greve Brian Ahlers RSF Per Sørensen Erik Olsen Kaj Pedersen Jan Mikkelsen Jesper Jokic Jens Ørsted René Østergaard Aalborg Kurt Johnsen Fredensborg Kim Andersen John Overby Kurt Petersen John Buhr HSLF Jørgen Guldbrandsen Rune Jacobsen Nick Østergaard Jens Kjær Olsen Skagen Peter Andersen BG Bank Mikael Andersson Brian Svendsen Per Henriksen Skagen Jan Lilholt Poul Stabell HSLF Steffen Pedersen Frederikshavn Morten Kjær Jens Ole Sørensen Skagen Lasse Andersen BG Bank Preben Jensen Steen Larsen

16 Redaktionen meddeler. Fiskeri-kontrollens telefonnumre: Blad Nr side 22. Mærker og Emblemer DHF og EFSA: Blad Nr side 26. Regler for Ambassadeur-Cuppen: Blad Nr side Danske Rekorder: Se vor hjemmeside Husk vor hjemmeside Fangsrapporter og Rekordformularer. Fangstrapport til DHF og den nye Anmeldelsesformular for danske rekordfisk i A4 format kan rekvireres via eller telefonisk fra redaktionen. (Se blad nr side 12-13, samt hjemmesiden) EFSA SPECIES CHAMPIONSHIP 2007 OG EFSA-EM 2007.!!! Se info på side 6 i dette nr. af DHF-Bladet.!!! Kassereren efterlyser en større villighed til at indbetale kontingent til tiden. Dette gælder både medlemmer og klubber. Medlemmer og klubber der ikke, trods rykker, har betalt kontingent senest vil ikke modtage DHF-Bladet pr Så husk det nu! Redaktionen efterlyser klubblad fra en hel del af vore klubber. DHF opfordrer klubberne til at sende et eks. af klubbens blad eller medlemsinformation til DHF s formand og redaktør. Deadline for stof til DHF-Bladet er: 1.3., 1.6., 1.9. og

17 - 17

18 - 18 -

19

20 ELIDA HAVFISKERI DAGTURE LANGTURE AFTENTURE PLADSBESTILLING OG OPLYSNING: Rederi: Mobil ombord: BLINDE S KURVE- & STOLEFLET BKS v/steen Arlyk Kålmarken 20, 2860 Søborg. Tlf.: Salg af kurvemagerværktøj Reparation af stolesæder udføres Pris ca.: 350,- til 1500,- kr. Salg af nåletræder til synål nr. 7 Pris: 50,- kr. Fletning af stolesæder

21 - 21 -

22 - 22 -

23 Vejledende udregning af priser i danske kroner. Priser Island 2007 i danske kroner. Kurs: 8,12 DKr.: 8,12 pr. 100,- Isl. Kr. pr Isl. Kr. Da. Kr. Fiskeri ,60 Extra Gala-Dinner ,40 Bus Airport til Reykjavik- one-way ,44 Bus Reykjavik til færge- one-way ,26 Færge til Westman Ø - one-way ,16 Indkvartering: Hotel Eyjar Enkeltværelse ,24 Dobbeltværelse ,08 Morgenmad ,96 Hotel Thorshamar incl. Morgenmad Enkeltværelse ,49 Dobbeltværelse ,72 Trippleværelse ,26 Guesthouse Hamar Enmands kvarter ,75 Tomands kvarter ,88 Tremands kvarter ,45 Firemands kvarter ,25 Gæsthjem Hotel Mamma Enmands kvarter ,23 Tomands kvarter ,56 Tremands kvarter ,24 Gæstehjem Sunnuhóll Enmands kvarter ,04 Tomands kvarter ,44 Ekstra seng ,80 Sovepose i enkeltværelse ,24 Sovepose i dobbeltværelse ,

24 Top lister for Liste over fisk fanget i danske farvande af såvel klub- som individuelle medlemmer Top 20 Navn Art Vægt Klub Sted 1 Georg Larsen Torsk 24,90 Greve Sports- og Lystfiskerforening Stevns 2 Jacob Schougaard Torsk 24,70 ØLK Øresund 3 Georg Larsen Torsk 22,80 Greve Sports- og Lystfiskerforening Stevns 4 Georg Larsen Torsk 21,70 Greve Sports- og Lystfiskerforening Stevns 5 Martin Hubert Torsk 21,10 Sorø Lystfisker Forening Øresund 6 Carsten Henriksen Torsk 20,50 Sorø Lystfisker Forening Øresund 7 Liste over fisk fanget i udenlandske farvande af såvel klub- som individuelle medlemmer, på ferie eller kortere ophold Top 10 Navn Art Vægt Klub Sted 1 Asger Michaelsen Stør 350,00 HSLF Fraser River, Canada 2 Bjarne Clausen Blue Marlin 320,00 Skandinavisk Tuna Club Camp Verde 3 Jørgen Madsen Blue Marlin 260,00 Skandinavisk Tuna Club La Gomera, Tenerife 4 Allan Grann Blue Marlin 204,00 Sorø LF La Gomera, Tenerife 5 Bjarne Clausen Blue Marlin 180,00 Skandinavisk Tuna Club Camp Verde 6 Allan Riboe Stør 125,00 Skandinavisk Tuna Club Fraser River, Canada 7 Kristian Tandberg Stør 100,00 Fiskeklubben BG Bank Fraser River, Canada 8 Kristian Tandberg Stør 90,00 Fiskeklubben BG Bank Fraser River, Canada 9 Brian Ahlers Helleflynder 87,00 Sorø LF Røst, Norge 10 Bo Larsen Striped Marlin 80,00 Fiskeklubben BG Bank Watamu, Kenya Liste over fisk fanget i danske farvande af juniorer, såvel klub- som individuelle medlemmer Top 10 Navn Art Vægt Klub Sted 1 2 Fangstrapporter sendes til: Niels Rasmussen Dagmarsgade 36, st. th. lejl københavn N Asger Michalsen, HSLF med sin stor Stør og villige hjælpere

25

26 Fangstrapport til DHF. Sendes til: Niels Rasmussen Dagmarsgade 36, st.th København N. Senest 30 dage efter fangsten. Fangers Navn: Adresse: Post-nr. og By: Klubmedlem: Individuelt Medlem: Ferieophold: Klub: Medlemsnr.: Fiskens art: Vægt: Dato for fangsten: Sted: Vidner til fangsten: 1: 2: Fangers underskrift:

27 Suveræn nyhed til havfiskeren! Her har du en taske med hjul, som du kan trække efter dig, hvis du skal Have en masse tunge pirke med ud. Incl. Forfang og pirkemappe samt Rælingsstangholder. 4 delt Havstang Utrolig lækker havstang med luksus øjer og hjulholder samt krydsbunddup. Gratis transportrør!

28

TAKTIK. Sådan! Medlemsblad for Skakklubben K41. Nr. 2 juni 2007 Årg. 42. 2.holdet er klar til 1.division. Eric Jens Niels. Michael.

TAKTIK. Sådan! Medlemsblad for Skakklubben K41. Nr. 2 juni 2007 Årg. 42. 2.holdet er klar til 1.division. Eric Jens Niels. Michael. TAKTIK Medlemsblad for Skakklubben K41 Nr. 2 juni 2007 Årg. 42 Eric Jens Niels Sådan! 2.holdet er klar til 1.division Michael Niels Peder Thomas Kasper TAKTIK Udgivet af Skakklubben K41 Mellemtoftevej

Læs mere

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG 2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere

Henning Blik med laks på 3.2 kg. Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk. NR. 3 November 2011 43. Årgang

Henning Blik med laks på 3.2 kg. Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk. NR. 3 November 2011 43. Årgang Henning Blik med laks på 3.2 kg Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR. 3 November 2011 43. Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830 Virum,

Læs mere

KompasPosten. Nr. 2 Februar 2011. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F

KompasPosten. Nr. 2 Februar 2011. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F KompasPosten Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F Formand Jens Jørgen Jensen jjjensen@dadlnet.dk 97 12 42 14 Gudenåvej 172, 7400 Herning Næstformand Bjørn Hansen Voulund@c.dk 97 15

Læs mere

AUGUSTMORGEN VED LAGAN

AUGUSTMORGEN VED LAGAN AUGUSTMORGEN VED LAGAN Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR 2 september 2006 38 Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830 Virum, e-mail

Læs mere

cardinalen Cardinalen nr. 3 2011

cardinalen Cardinalen nr. 3 2011 cardinalen L Y S T F I S K E R F O R E N I N G E N F O R S K I V E O G O M E G N N R. 3 O k t o b e r 2 0 11 1 c a r d i n a l e n n r. 2 2 0 0 1 Cardinalen nr. 3 2011 Bestyrelsen Formand: Holger Riis-Jensen

Læs mere

Nr 1108 Maj 2002 114. Årgang

Nr 1108 Maj 2002 114. Årgang Nr 1108 Maj 2002 114. Årgang Det er forår, bøgen springer ud, og bådene er rengjorte og klar til en ny sæson. Og så runder Lystfiskeri-Tidende i øvrigt side 16000! Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

SKAWDYKKEREN. Nr. 1-2005 Januar - Februar - marts. Mitschi Kruse på Seattle i Norge. Klubbladet kan ses i farve på www.skawdyk.dk

SKAWDYKKEREN. Nr. 1-2005 Januar - Februar - marts. Mitschi Kruse på Seattle i Norge. Klubbladet kan ses i farve på www.skawdyk.dk 40 1 SKAWDYKKEREN Nr. 1-2005 Januar - Februar - marts Mitschi Kruse på Seattle i Norge Klubbladet kan ses i farve på www.skawdyk.dk 2 SKAGEN SPORTSDYKKERKLUB Chr. d. X's Vej 39. SKAWDYK Klubhus tlf.: 98442026

Læs mere

Kalundborg Fisken. September 2011 - nr. 3 Kalundborg Sportsfiskerforening. Traktørstedet Den Gamle Skole. Tegn.: Kurt Petersen

Kalundborg Fisken. September 2011 - nr. 3 Kalundborg Sportsfiskerforening. Traktørstedet Den Gamle Skole. Tegn.: Kurt Petersen Kalundborg Fisken September 2011 - nr. 3 Kalundborg Sportsfiskerforening Traktørstedet Den Gamle Skole. Tegn.: Kurt Petersen Medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Bestyrelse/udvalg/kontaktpersoner Formand:

Læs mere

CYKLEN. Medlemsblad for Nakskov Cykle Club. Nr. 3 11. Årgang oktober 2006

CYKLEN. Medlemsblad for Nakskov Cykle Club. Nr. 3 11. Årgang oktober 2006 CYKLEN Medlemsblad for Nakskov Cykle Club Nr. 3 11. Årgang oktober 2006 v/ FORMAND Anny Hansen Tornskadevej 241 4900 Nakskov - tlf. 54 92 64 21 annyhansen@mail.dk KASSERER Kim Schou Munkholmvej 12 4900

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

KompasPosten. Nr. 1 januar 2015. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F

KompasPosten. Nr. 1 januar 2015. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F KompasPosten Nr. 1 januar 2015 Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F Formand Jens Jørgen Jensen jjjensen@dadlnet.dk 97 12 42 14 Næstformand Bjørn Hansen Voulund@c.dk 97 15 15 55 Økonomiudvalg

Læs mere

Interne træk. Septembert 1996 årgang 33, nr. 1. Generalforsamling

Interne træk. Septembert 1996 årgang 33, nr. 1. Generalforsamling Interne træk Septembert 1996 årgang 33, nr. 1 Generalforsamling Interne træk september 1996, årgang 33, nr. 1 Skakblad for Rødovre Skakklub Højnæsvej 63 2610 Rødovre Formand: Knud Hornhaver telefon 3537-2821

Læs mere

Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige. September 2010 Nr. 4 33. årgang

Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige. September 2010 Nr. 4 33. årgang Tillykke EUROPAMESTER Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige September 2010 Nr. 4 33. årgang Ny opdateret hjemmeside GPSMAP 526 og 526S byt til nyt

Læs mere

Nummer 2 Juni 2013. ABC 2. juni. ABC 1 Makrellen

Nummer 2 Juni 2013. ABC 2. juni. ABC 1 Makrellen Nummer 2 Juni 2013 ABC 2. juni ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200 Aabenraa Tlf.: +45 74 63 12 13;mob:

Læs mere

Nr. 2, april 2014. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund

Nr. 2, april 2014. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund Nr. 2, april 2014 Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund "" Medlemsblad for Helsingør Ski & Orienteringsklub www.hsok.dk

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening

Hornbæk Idrætsforening Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22 Stiftet 9. april 1908 Nr. 9 november 2003 28. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen Tlf.: 49 70 11

Læs mere

Nr. 3 - Juni 2010-45. årgang. Danmarks Veteran Motorcykleklub

Nr. 3 - Juni 2010-45. årgang. Danmarks Veteran Motorcykleklub VETER ANEN Nr. 3 - Juni 2010-45. årgang Danmarks Veteran Motorcykleklub 3-2010 1 Officielt organ for Danmarks Veteran Motorcykleklub (medlem af Danmarks Motor Union) 45. årgang - 3. nummer - ISSN 0105-9025

Læs mere

Tá på efterskole eller højskole

Tá på efterskole eller højskole juni 2004 Tá på efterskole eller højskole nr. 127 30. årgang Humørpokalen gik i år til»bager«tillykke... 2 Formanden har ordet... Når I læser disse linier har vi afviklet vores store nordiske stævne SONG

Læs mere

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014 Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014 Nyhedsbrev - Godt Nytår! Som I allerede er orienteret om, udsender Syddanske Lystfiskere ikke længere klubblad 4 gange om året, som vi ellers har gjort

Læs mere

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 2 2010 1. NR. 2 Marts 2010

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 2 2010 1. NR. 2 Marts 2010 LungePatient.dk NR. 2 Marts 2010 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde LungePatient.dk nr. 2 2010 1 Oplev Bornholm! Oplev Bornholm Gode pensionistrabatter: 1 pensionist

Læs mere

Klub-nyt. Herlufsholm Orienteringsklub. Herlufsholm Orienteringsklub bliver i 3. Division. Her ses en del af de glade løbere efter dagens dyst.

Klub-nyt. Herlufsholm Orienteringsklub. Herlufsholm Orienteringsklub bliver i 3. Division. Her ses en del af de glade løbere efter dagens dyst. Klub-nyt Herlufsholm Orienteringsklub Herlufsholm Orienteringsklub bliver i 3. Division. Her ses en del af de glade løbere efter dagens dyst. november Nr.6/2007 Klubbens Bestyrelse Valgt på generalforsamlingen

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB

Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB Nr. 1, februar 2007 Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund - Dansk Triathlonforbund "SOKKEN" Medlemsblad for Helsingør

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Firmaidræts Union

Lyngby-Taarbæk Firmaidræts Union Lyngby-Taarbæk Firmaidræts Union Medlem af Dansk Firmaidrætsforbund & De Danske Skytteforeninger LTFU NYT Nr. 1 2011 Husk at tilmelde jer til årets Firma Multi Motions løb. Se siderne 4 & 5 inde i bladet

Læs mere

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16 Læs bl.a. om Beretning 2014 s. 4 RingMaster 2015 s. 5 Golfens Dag 2015 s. 14 Nyt fra Kontoret s. 16 Nyt fra Handicapudvalget s. 20 Trænerskifte s. 29 NR. 1 2015 23. ÅRG. OPLEVELSER UDOVER DET SÆDVANLIGE...

Læs mere

Spil fodbold i Østerbro Idræts-Forening - din lokale fodboldklub

Spil fodbold i Østerbro Idræts-Forening - din lokale fodboldklub Spil fodbold i Østerbro Idræts-Forening - din lokale fodboldklub April 2011 13. årgang Østerbro Idræts-Forening (medlem af K.B.U.) P.H. Lings Allé 10 2100 København Ø Telefon klublokaler: Ryparken 22 59

Læs mere