-Bladet NR DANSK HAVFISKER FORBUND Elida-Flådens M/S ARRESØ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-Bladet NR. 1 2007. DANSK HAVFISKER FORBUND www.danskhavfiskerforbund.dk. Elida-Flådens M/S ARRESØ"

Transkript

1 -Bladet Elida-Flådens M/S ARRESØ NR DANSK HAVFISKER FORBUND Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA)

2

3 DANSK HAVFISKER FORBUND Den danske section af EFSA, EUROPEAN FEDERATION OF SEA ANGLERS PROTECTOR H.H. PRÆSIDENT VICEPRÆSIDENT Prince Richard Allan Riboe Arne Jørgensen Forretningsudvalg: Forbundsformand Finn Ørskov Larsen Grindsted Allé Kastrup Næstformand Allan Riboe Strandfogedvej Brd. Strnd Sekretær Niels Rasmussen Dagmarsgade 36, st.th Kbhn. N Kasserer Flemming Andersen Dyringparken Brøndby Girokonto BGbank Reg.nr.: Bankkonto Nordea Reg.nr.: Bestyrelsesmedlemmer, repræsentanter for: Danmark Vest Eskild Pedersen Thorsvej Hjørring Danmark Vest Anders Wolff Lingbanke Skagen Danmark Øst Niels Anders Jensen Mølletoften Lyngby Danmark Øst Benedikte Havemann Bellahøjvej 164, 2.tv Vanløse Danmark Øst Thor Rasmussen Ole Larsensvej Greve Danmark Øst Leif Elg Engvej 19B, 1.th Kbhn. S Danmark Øst Kim Mortensen Stolpeager Greve Danmark Øst Cees Vader Kongens Vænge Hillerød Danmark Øst Friedrich Thomas Frilands Allé Valby EFSA SC-Delegate Friedrich Thomas Frilands Allé Valby EFSA SC-Delegate Allan Riboe Strandfogedvej Brd. Strnd DHF-Bladets redaktion: Redaktør Friedrich Thomas Frilands Allé Valby Tryk: Toptryk Grafisk ApS Falster afd

4 Forbundsformanden har ordet. Jeg ved ikke hvad der er bedst, et ekstremt langt efterår eller en kort men streng vinter, fakta ser det ud til at fladfiskesæsonen er forskudt 3-4 uger og måske også ind i december. Allan Riboe og jeg havde hørt at der skulle holdes et møde i november oppe i Høganæs omkring starten af et samarbejdsudvalg imellem svenske og danske lystfiskere, fritidsfiskere, erhvervsfiskere, bierhvervsfiskere, lystfiskeskippere, samarbejdsudvalget er tænkt som en organisation der kan rådgive lovgivere, forskere, kommuner og lignende myndigheder omkring fiskeri og fredninger, forbudszoner, mindstemål og så videre, det er jo trods alt os fritids/lyst-fiskere samt erhvervsfiskere der er på vandet og ser hvordan fiskeriet går op og ned, og dermed må være de nærmeste til at blive hørt, kun ved at deltage bliver man hørt. Der var på et tidligere møde lagt op til at max. vægt på pirke skulle være gr., hvilket vi fra DHF kunne tilbagevise, så var der max. størrelse på krogene, hvilket vi også fik forsamlingen fra at vedtage. Dette for at prøve at forstå hinanden lidt bedre, dernæst blev der nedsat en gruppe (bestyrelse) bestående af 8 med tilknytning til fiskeriet, i første omgang gældende for det nordlige Øresund. Som det ses af indkaldelsen til Generalforsamlingen trækker Niels Rasmussen sig helt ud af bestyrelsen for D.H.F. hvilket jeg beklager meget, da det arbejde Niels har udført er til UG med plus og slange, det bliver svært at undvære Niels. Tak Niels for det store arbejde du har lavet for D.H.F. gennem alle årene. Året går på held og foråret nærmer sig hastigt, ligeledes vore arrangementer, allerførst den årlige generalforsamling, som jeg anser for at være det sted hvor medlemmerne/bestyrelsen udveksler/fremlægger meninger og hvor medlemmerne skal stemme om bestyrelsen har gjort et forhåbentlig godt eller et dårligt stykke arbejde for Dansk Havfisker Forbund. Jeg vil herigennem ønske alle vore medlemmer, deres familier, sponsorer, skippere, annoncører samt bestyrelse en god jul samt et godt og lykkebringende nytår. God jul og godt nytår til alle. Vi ses på vandet. Finn Larsen

5 DHF s turoversigt for året Februar DHF s ordinære generalforsamling kl: 16:00 i HSLF s lokaler i Hvidovre 04. Februar DHF s Pokalstævne fra Helsingør Amb.Cup Tilmelding Hvidovre Sport. Tlf Marts Roskilde Havfiskefestival fra Helsingør Amb.Cup Tilm. P. Barklund,Tlf.: ,18-20, sen. 15/ April Hvidovre Cup fra Helsingør Amb.Cup Tilmelding HvSp. Tlf.: Maj EFSA Four Species Festival, Vestmannaeyjar Island Se Tilmeldingsformular hos redaktøren F. Thomas. Se også inde i dette blad Maj Skagen Havfiskefestival Amb.Cup Tilmelding. (se program, når det kommer) 16. Juni Nordjysk Mesterskab fra Hirtshals Amb.Cup Se Eller ring Eskild Pedersen Tlf Juni DHF s Klubstævne Saltvandspokalen, Hirtshals Se Eller ring Eskild Pedersen Tlf Juli TorskeCup fra Helsingør Amb.Cup Tilmelding: HvSp. Tlf.: August DM i Havfiskeri fra Helsingør Amb.Cup. Tilmelding. HvSp. Tlf.: September EFSA Europamesterskaber, Weymouth England Se DHF-Bladet nr , side Eller ring redaktøren, November Fladfiskecuppen fra Helsingør Amb.Cup Tilmelding Jan&Bo Helsingør Tlf DHF s konkurrencer er åbne for alle, også ikke medlemmer. Dog ikke EFSA EM. Det henstilles klubber tilsluttet DHF, at der ikke arrangeres stævner eller konkurrencer, der kolliderer med de ovennævnte datoer. Klubberne opfordres til at bringe ovennævnte arrangementer i deres klubblade/meddelelser. I øvrigt er alle velkomne til at oplyse om åbne arrangementer, som man gerne vil have med på denne liste. Arrangementet vil så blive optaget i næste blad, og vil blive stående til tidspunktet er passeret. Deadline for stof til DHF-Bladet er: 1.3., 1.6., 1.9. og På DHF-Bladets vegne, Friedrich Thomas, redaktør

6 EFSA Species Championship maj Vestmannaøerne Island. Se siderne: og i DHF-Blad nr Tilmeldingsformular og yderligere informationer om regler, kort, indkvarteringsmuliheder m.m. kan rekvireres hos redaktøren, F. Thomas. EFSA europamesterskaberne september i Weymouth - England. Se siderne: i DHF-Blad nr Tilbudet var kun gældende til udgangen af oktober 2006, så nu gælder det, at enhver booking vil være til 2007 brochure-priser. Tilmeldings-Entry-Formular og Indkvarterings-Booking-Formular kan rekvireres hos redaktøren F. Thomas. Tilmeldingsformularen skal sendes til sekretæren Niels Rasmussen senest 31. januar Indkvarterings-bookingen står den enkelte deltager selv for. En stor udførlig brochure for EM-2007 med alle yderligere informationer, så som kort over Weymouth, fiskearter, bådliste, skippere m/ tlf.nr. og adresser til bådene, medaljeliste, regler, organisationskommitte og meget mere, kan rekvireres af seriøse deltageremner, da de kun forefindes i begrænset antal, så først til mølle-princippet er gældende, hos redaktøren F. Thomas. Adresser m.m. ses på side 03 i DHF-Bladet

7 DHF s Generalforsamling 2007 Lørdag 3. februar kl Hvidovre Sports og Lystfiskerforening Biblioteksvej 60B 2650 Hvidovre. Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. Beretninger fra: Bestyrelsen. Finn Larsen. Konkurrence udvalget. Allan Riboe. Rekordudvalget. Kim Mortensen. Festival Fransens Legat. Arne Jørgensen 3. Uddeling af årets pokaler. 4. Indkommende forslag. (skal være forbundsformanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen) 5. Regnskab. i. Dansk Havfisker Forbund. ii. Festival Frandsens Legat. 6. Fastsættelse af kontingent. 7. Valg til bestyrelse: Forretningsudvalg: Forbundsformand: Finn Ørskov Larsen f. 2 år..modtager genvalg. Sekretær: Niels Rasmussen f. 2 år. Modtager ej genvalg. Bestyrelsesmedlemmer: Danmark Øst. Ledig. f. 2 år. Nyvalg. Danmark Vest. Eskild Pedersen. f. 2 år. Modtager genvalg. F-medlemmer. Thor Rasmussen. f. 2 år. Modtager genvalg. F-medlemmer. Ledig. f. 2 år. Nyvalg. 8. Valg til bestyrelsen i festival Frandsen s Legat. 9. Valg af revisor. Per Ekstrøm. 10. Valg af revisorsuppleant. 11. Fastansættelse af tid og sted for næste Generalforsamling. 12. Eventuelt. Med venlig hilsen Bestyrelsen. klip. Spisning efter generalforsamlingen til 125 kr. for luksusbuffet. Jeg ønsker at deltage: Navn tlf. nr. Slippen sendes til Finn Larsen Grindstedalle Kastrup eller Slippen sendes senest d. 22. jan

8 JAN OG BO S FLADFISKECUP 2006 Referat v/anders Wolff. Søndag den 5. november, var sidste konkurrence i Ambassadørcuppen. Der var 3 både fyldt med entusiastiske lystfiskere. Vejret var dårligt, regn og hård vind til kuling fra vest, så det vanskeliggjorde fiskeriet en hel del... Skipper valgte, som første punkt, at starte på Disken. Men efter 10 minutters fiskeri, måtte vi opgive dette på grund af, den hårde strøm og store bølger. Skipper valgte så at sejle ind på 6 meter vand i læ ved Snekkersten, men det viste sig, at fiskene havde valgt andre steder at være. Fiskeriet var meget dårligt og der gik op til 1 time, før den første skrubbe var ombord. De næste par timer var meget dødt, og den bedste mand ombord havde fanget 7 fladfisk. De andre både havde gjort det endnu dårligere... Så var formiddagen gået og de 10 bedste mand fra hver båd, gik videre til finalen om eftermiddagen. Efter lodtrækningen om pladserne, på Havlit stod 28 mand klar. Vinden havde lagt sig en del, så Carsten foreslog at vi sejlede ud til lappegrunden. Det var en god disposition, da der viste sig at være masser af store skrubber, allerede efter 5 minutter fangede Jan Christoffersen en fin en på gram. Kurt Pedersen fik en stor rødspætte på 2 kg., og det var en personlig rekord. Bedste mand ombord havde 23 fladfisk. Kl blev der ringet af for sidste gang, og indvejningen kunne begynde. Martin Hubert vandt for 3. år i træk, super flot præstation. Sæsonen sluttede på trods af vejret, af med en god fiske dag og godt kammeratskab. God Jul og godt Nytår, og på gensyn i Anders Wolff

9 - 09 -

10 Lystfiskerture på Øresund med M/S SVÆRD fra Helsingør Tlf.: Mobil:

11 Indlæg ved Gorm Siiger. I 1973 spurgte DHF-Bladets redaktør F. Thomas, da vi begge var medlemmer af Valby Sportsfiskerklub, om jeg ville med på DHF s årlige pokaltur første søndag i februar. Det var dengang Bonavista hed Nieren og med Per Thuesen som skipper. Siden da har jeg nok været med på de fleste pokalture, så det er noget vemodigt at det nu er slut for mit vedkommende. Reglerne er lavet om, så der nu fremover, udelukkende er drivfiskeri på pokalturen, de såkaldte Sundia-træk, for at udelukke rykfiskeri, også kaldet Bulefiskeri. Dette burde forberedes med en blød overgang, hvor krogning foran bagerste gællekant kunne være en løsning. Vi er 5 mand fra Sorø-kanten, der i hvert fald har besluttet, ikke at tilmelde os DHF s pokaltur 2007, med de nye regler. Dette indlæg vil jeg gerne have bragt i førstkommende nr. af DHF-Bladet. Med venlig hilsen, Gorm Siiger, 17/ Svar til Gorm Siigers indlæg, v/redaktør F. Thomas. Jeg har kendt Gorm Siiger siden i slutningen af 60 erne gennem vort fælles medlemskab af Valby Sportsfiskerklub, hvor Gorm også var medlem af bestyrelsen i den tid hvor jeg var formand, og senere også i DHF-regi. Gorm har altid været lidt speciel, og altid sine meningers mand, og dog altid en god fiskekammerat. Men nu synes jeg Gorm er kommet lidt på afveje, når han ønsker Bulefiskeri med krogning foran bagerste gællekant tilladt. Gorm ved, ligesom alle vi andre, at torskene samler sig i større eller mindre flokke buler på havbunden, når de er gydemodne, og i den tid tager de som regel ingen føde til sig, altså sjældent jager en lækker pirk. Ved Bulefiskeriet opsøger bådene bulerne, melder klar og giver signal når fiskerne kan slippe deres rørpirke af sted i dybet, hvor de, fordi de er lige rør, går direkte ned mod bunden, hvorefter fiskerne hiver og flår i deres stænger, deraf navnet rykfiskeri, i håb om at deres størrelse 8 kroge rammer en torsk et eller andet sted, og det kan være lige fra næsetip til halespids. Torsken har ikke en chance. Kun hvis den tilfældigvis har hovedet lige der, hvor der kommer en mat kobberrørspirk med en farvestrålende kunstagn på krogen, har den en mulighed for, hvis den endnu er sulten, at snappe efter kunstagnen. Vi ser store torsk komme op med flænger i bugen, hvor indvoldene vælter ud. Vi ser også gevaldige hug, hvor fisken, når den er kommet halvvejs op, så pludselig ryger af krogen. Om disse fisk har fået en stor flænge i bugen ser vi ikke, men det er meget sandsynligt. Derfor, I 5 fra Sorø-kanten og andre, er også jeg tilhænger af drivfiskeri, og ingen kan jo vide, om man driver hen over en bule. Blot må man ikke lokalisere bulerne med Ekkolod. Så Gorm og I andre, accepter dette, og meld jer til pokalturen fremover, det er da samværet med gode fiskekammerater i en god og etisk korrekt dyst, der er i højsædet. F. Thomas, redaktør DHF-Bladet, og kastefisker på Øresund gennem 40 år

12 Regler for anmeldelse af danske rekorder. Fisk og fisker: Kun fisk fanget på sportslig vis med stang og hjul i danske vande kan godkendes som rekordfisk. For saltvandsfisk fanget fra båd gælder det, at båden skal være udgået og hjemkommet fra og til dansk havn. Kun fisk fanget af herboende personer med dansk CPRnr. kan godkendes. Kun fisk, med en vægt på mindst 0,5 kilo, der er kroget foran bagerste gællekant kan blive godkendt som rekordfisk. Fisk fanget i Put & Take-vande kan normalt ikke godkendes. Fisk der fanges i lineklasser optages i og 10 kg. klassen, hvilket vil sige at når linen testes skal den i våd tilstand knække på eller under den tilmeldte klasse. Fredfisk optages ikke i lineklasser. Fisk, der efter dansk lov er fanget i den pågældende arts fredningsperiode, kan ikke godkendes som rekord. Fiskeri og grej: Fisken skal udtrættes egenhændigt. Først ved landing af fisken må der modtages hjælp. Pirke og blik skal være monteret med en fritsvingende krog. Anvendes der en pirk med 2 kroge, skal den ene være en enkeltkrog. Denne skal være monteret som gummimak eller anden form for ophænger fra pirkens top. Anvendes der ophængere skal disse være enkeltkroge. Krogstørrelsen skal tilpasses fiskeriet. Ved f.eks. torskefiskeri anbefales kroge, både enkelt og trekroge, hvor afstanden målt horisontalt fra krogskaftet til krogspidsen maksimalt er 21 mm. (Svarer til en Mustad-krog 8/0). Ved f.eks. fiskeri efter Sildehaj eller lignende kan krogstørrelser over 8/0 godkendes. Ved tvivlstilfælde henvises til punktet om Rekordkomiteens Bemyndigelse. Alle fiskearter fanget på klassificeret fluegrej kan optages på rekordlisten som fluerekord. Vægt og vejning: Vægtens fabrikat og model skal altid oplyses, Anvendes en vægt der ikke er statskontrolleret skal enten vejecertifikat (eksempelvis fra vægtfirmaet) eller selve vægten vedlægges anmeldelsen. Benyttes der fjedervægt skal denne altid vedlægges. Ved vejning ombord på båd skal der altid anvendes bismervægt. Ligger vægtangivelsen mellem 2 afmærkninger på bismervægten, skal der altid rundes ned til laveste afmærkning. Ved anvendelse af alle andre vægttyper skal vejningen foregå i land. Fiskens størrelse og den anvendte vægt skal stå i forhold til hinanden. F.eks. står en aborre på 2 kilo vejet på en 20 kilos vægt ikke i forhold til hinanden. Formkrav til anmeldelsen: Anmeldelsen, der skal være modtaget af rekordkomiteen senest 30 dage efter fangsten, som kan kun ske på rekordkomiteens officielle anmeldelsesblanket. Samtlige felter på anmeldelsesblanketten skal udfyldes enten på maskine eller med blokbogstaver. Det skal bl.a. fremgå hvilken fiskeart der anmeldes, og om der er tale om anmeldelses af en lineklasserekord eller en Fluerekord. Er der tale om anmeldelse af en lineklasserekord skal der medfølge mindst 10 meter af hovedlinen

13 Desuden skal der medsendes en kort beskrivelse af fangstøjeblikket. Her kan bagsiden af anmeldelsesblanketten eventuelt anvendes, ligesom bagsiden kan anvendes til yderligere oplysninger om navn og adresse på skipper samt vidnets/vidnernes underskrift/er. Med anmeldelsen skal medfølge et vellignende foto, der viser fisk og fanger samt et foto der viser fisk og et måleobjekt (målebånd, sodavandsflaske, fiskehjul eller lignende) eller fisken liggende/hængende på vægten. Har anmelderen et ønske om, at Rekordkomiteen behandler anmeldelsen med diskretion, og først offentliggør anmeldelsen, såfremt rekorden bliver godkendt, skal der med anmeldelsen medfølge en særskilt erklæring underskrevet af fangeren, med følgende ordlyd. Undertegnede, navn, der har anmeldt en fiskeart på vægtangivelse, som dansk rekord i klasse, anmoder Rekordkomiteen om, at anmeldelsen bliver behandlet med diskretion. Det betyder at der fra Rekordkomiteens side ikke videregives oplysninger om anmeldelsen til 3. mand. Hverken mit navn eller en be- eller afkræftelse på anmeldelsen. Jeg er samtidig bekendt med, at dette medfører, at anmeldelsen ikke kommer til at fremgå som anmeldt på Rekordkomiteens hjemmeside, og jeg derved ikke kan konstatere, om anmeldelsen er modtaget rettidigt. Rekordkomiteens bemyndigelse: Rekordkomiteen tager til enhver tid stilling til om fisken er fanget på sportslig vis samt om gældende regler er overholdt. Rekordkomiteen kan til enhver tid kontrollere den anvendte vægt samt tale med fanger og vidner. Rekordkomiteen kan afvise fangsten/fisken hvis ikke gældende regler er overholdt eller hvis der på anden vis er mangler. Rekordkomiteen afgør ligeledes om nye arter/lineklasser kan optages på listen. Husk også der skal medsendes mindst 10 meter af hovedlinen for at linen kan testes! Mål som er vist nedenfor, fra X til X (snudespids til halespids) For runde fisk måles omkredsen "Y" på det bredeste sted på fisken. For Fladfisk og Rokker måles Z til Z, på det bredeste sted eller vingefang. Anmeldelsesformularen skal sendes til Bjarne Lehné, har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os. Navn: Adresse: Post no.: Telefon: Kim Mortensen Stolpeager Greve Kai Christensen Helgesvej Slagelse Ejvind Hartmund Nordre Parkvej Helsinge Gorm Siiger Granbakkevej Stenlille Per B. Larsen Valbyvej Græsted Steen Lyngsø Kærgården Albertslund Carsten Gilder Kvistgårdsvej Hvidovre Per Ekstrøm Højgårdstoften Tåstrup Bjarne Lehné Krænkerupvej Slagelse :

14 Slutstillingen i Ambassadeur-Cuppen Dansk Havfisker Forbunds Pokalstævne Protester og eventuelle 2 Roskilde Havfiskefestival rettelser til klub/by sendes til: 3 Hvidovre Cup Niels Rasmussen 4 Skagen Havfiske Festival Dagmarsgade 36, st. th TorskeCuppen 2200 København N 6 Nordjysk Mesterskab 7 Danske Mesterskaber - Fri line 8 Fladfiskecuppen 4 bedste resultater tæller *) Ved beregningen af resultatet skete der beklageligvis en fejl i pointberegningen. Her er det rigtige resultat. Navn Klub/by 1 *) Total 1 Thor Rasmussen Greve Niels Godsk Jørgensen Farum Michael Lorentzen ØLK Eskild Pedersen Hjørring Cees Vader BG Bank Svend Aage Madsen HSLF Torben Hansen Holbæk Søren Kristensen Skagen Kurt Pedersen Frederikshavn Anders Wolff Skagen Brian Lorentsen ØLK Jan Godsk BG Bank Jan Christensen Greve Frank Larsen Benedikte Havemann Sø-Stjernerne Michael Andersen BG Bank Rasmus Kornfelt Glostrup Kjel Pedersen Skovlunde Svend Erik Jørgensen Stubbekøbing Allan Riboe HSLF John Pedersen DHF Henrik Hansen Uffe Mortensen Skagen Niels Anders Jensen HLSF Morten Nanberg Carsten Christensen Skagen Per Jørgensen Holbæk Søren Andreasen Brøndby Strand Helge Rømer Karsten Cramer Skagen Martin Hubert Peter P. Jensen BG Bank Willy B. Hansen Skagen Claus Pedersen BG Bank Lars Lauenborg Skagen P.A. Skoglund Jan Olsen John S. Jensen Zeus Palle Mortensen Vanløse Jan Dehli Teddy Kandegård Per Lien Pedersen ØLK Lars Pedersen Nærum Finn Larsen Flyvefisken Jan Ø. Nielsen Tommerup Holger Klausen Brian Abrahamsen Brian Svensson Morten Bøhm Sæby Jesper Jørgensen Per Houmann Understed 12 12

15 Slutstillingen i Ambassadeur-Cuppen Dansk Havfisker Forbunds Pokalstævne Protester og eventuelle 2 Roskilde Havfiskefestival rettelser til klub/by sendes til: 3 Hvidovre Cup Niels Rasmussen 4 Skagen Havfiske Festival Dagmarsgade 36, st. th TorskeCuppen 2200 København N 6 Nordjysk Mesterskab 7 Danske Mesterskaber - Fri line 8 Fladfiskecuppen 4 bedste resultater tæller *) Ved beregningen af resultatet skete der beklageligvis en fejl i pointberegningen. Her er det rigtige resultat. Navn Klub/by 1 *) Total 53 Leif Hansen Jan Byw ard Lorentz Christensen Bo Christoffersen Jan Lund Mette Steenbroen Skagen Evan Nuppenau København N Steffen R. Pedersen Veksø Sjælland Gudmund Bøgeskov Skagen Kurt Kukki Pedersen Peter Westergaard Hedehusene Michael Horsted Lars Peter Larsen Thomas Jensen Michael Jacobsen Veflinge Kurt Andersen Michael Larsen Kasper Fritzbager Jan Kristoffersen ØLK Oleg Drozdov Michael Kunis Christian Poulsen Greve Brian Ahlers RSF Per Sørensen Erik Olsen Kaj Pedersen Jan Mikkelsen Jesper Jokic Jens Ørsted René Østergaard Aalborg Kurt Johnsen Fredensborg Kim Andersen John Overby Kurt Petersen John Buhr HSLF Jørgen Guldbrandsen Rune Jacobsen Nick Østergaard Jens Kjær Olsen Skagen Peter Andersen BG Bank Mikael Andersson Brian Svendsen Per Henriksen Skagen Jan Lilholt Poul Stabell HSLF Steffen Pedersen Frederikshavn Morten Kjær Jens Ole Sørensen Skagen Lasse Andersen BG Bank Preben Jensen Steen Larsen

16 Redaktionen meddeler. Fiskeri-kontrollens telefonnumre: Blad Nr side 22. Mærker og Emblemer DHF og EFSA: Blad Nr side 26. Regler for Ambassadeur-Cuppen: Blad Nr side Danske Rekorder: Se vor hjemmeside Husk vor hjemmeside Fangsrapporter og Rekordformularer. Fangstrapport til DHF og den nye Anmeldelsesformular for danske rekordfisk i A4 format kan rekvireres via eller telefonisk fra redaktionen. (Se blad nr side 12-13, samt hjemmesiden) EFSA SPECIES CHAMPIONSHIP 2007 OG EFSA-EM 2007.!!! Se info på side 6 i dette nr. af DHF-Bladet.!!! Kassereren efterlyser en større villighed til at indbetale kontingent til tiden. Dette gælder både medlemmer og klubber. Medlemmer og klubber der ikke, trods rykker, har betalt kontingent senest vil ikke modtage DHF-Bladet pr Så husk det nu! Redaktionen efterlyser klubblad fra en hel del af vore klubber. DHF opfordrer klubberne til at sende et eks. af klubbens blad eller medlemsinformation til DHF s formand og redaktør. Deadline for stof til DHF-Bladet er: 1.3., 1.6., 1.9. og

17 - 17

18 - 18 -

19

20 ELIDA HAVFISKERI DAGTURE LANGTURE AFTENTURE PLADSBESTILLING OG OPLYSNING: Rederi: Mobil ombord: BLINDE S KURVE- & STOLEFLET BKS v/steen Arlyk Kålmarken 20, 2860 Søborg. Tlf.: Salg af kurvemagerværktøj Reparation af stolesæder udføres Pris ca.: 350,- til 1500,- kr. Salg af nåletræder til synål nr. 7 Pris: 50,- kr. Fletning af stolesæder

21 - 21 -

22 - 22 -

23 Vejledende udregning af priser i danske kroner. Priser Island 2007 i danske kroner. Kurs: 8,12 DKr.: 8,12 pr. 100,- Isl. Kr. pr Isl. Kr. Da. Kr. Fiskeri ,60 Extra Gala-Dinner ,40 Bus Airport til Reykjavik- one-way ,44 Bus Reykjavik til færge- one-way ,26 Færge til Westman Ø - one-way ,16 Indkvartering: Hotel Eyjar Enkeltværelse ,24 Dobbeltværelse ,08 Morgenmad ,96 Hotel Thorshamar incl. Morgenmad Enkeltværelse ,49 Dobbeltværelse ,72 Trippleværelse ,26 Guesthouse Hamar Enmands kvarter ,75 Tomands kvarter ,88 Tremands kvarter ,45 Firemands kvarter ,25 Gæsthjem Hotel Mamma Enmands kvarter ,23 Tomands kvarter ,56 Tremands kvarter ,24 Gæstehjem Sunnuhóll Enmands kvarter ,04 Tomands kvarter ,44 Ekstra seng ,80 Sovepose i enkeltværelse ,24 Sovepose i dobbeltværelse ,

24 Top lister for Liste over fisk fanget i danske farvande af såvel klub- som individuelle medlemmer Top 20 Navn Art Vægt Klub Sted 1 Georg Larsen Torsk 24,90 Greve Sports- og Lystfiskerforening Stevns 2 Jacob Schougaard Torsk 24,70 ØLK Øresund 3 Georg Larsen Torsk 22,80 Greve Sports- og Lystfiskerforening Stevns 4 Georg Larsen Torsk 21,70 Greve Sports- og Lystfiskerforening Stevns 5 Martin Hubert Torsk 21,10 Sorø Lystfisker Forening Øresund 6 Carsten Henriksen Torsk 20,50 Sorø Lystfisker Forening Øresund 7 Liste over fisk fanget i udenlandske farvande af såvel klub- som individuelle medlemmer, på ferie eller kortere ophold Top 10 Navn Art Vægt Klub Sted 1 Asger Michaelsen Stør 350,00 HSLF Fraser River, Canada 2 Bjarne Clausen Blue Marlin 320,00 Skandinavisk Tuna Club Camp Verde 3 Jørgen Madsen Blue Marlin 260,00 Skandinavisk Tuna Club La Gomera, Tenerife 4 Allan Grann Blue Marlin 204,00 Sorø LF La Gomera, Tenerife 5 Bjarne Clausen Blue Marlin 180,00 Skandinavisk Tuna Club Camp Verde 6 Allan Riboe Stør 125,00 Skandinavisk Tuna Club Fraser River, Canada 7 Kristian Tandberg Stør 100,00 Fiskeklubben BG Bank Fraser River, Canada 8 Kristian Tandberg Stør 90,00 Fiskeklubben BG Bank Fraser River, Canada 9 Brian Ahlers Helleflynder 87,00 Sorø LF Røst, Norge 10 Bo Larsen Striped Marlin 80,00 Fiskeklubben BG Bank Watamu, Kenya Liste over fisk fanget i danske farvande af juniorer, såvel klub- som individuelle medlemmer Top 10 Navn Art Vægt Klub Sted 1 2 Fangstrapporter sendes til: Niels Rasmussen Dagmarsgade 36, st. th. lejl københavn N Asger Michalsen, HSLF med sin stor Stør og villige hjælpere

25

26 Fangstrapport til DHF. Sendes til: Niels Rasmussen Dagmarsgade 36, st.th København N. Senest 30 dage efter fangsten. Fangers Navn: Adresse: Post-nr. og By: Klubmedlem: Individuelt Medlem: Ferieophold: Klub: Medlemsnr.: Fiskens art: Vægt: Dato for fangsten: Sted: Vidner til fangsten: 1: 2: Fangers underskrift:

27 Suveræn nyhed til havfiskeren! Her har du en taske med hjul, som du kan trække efter dig, hvis du skal Have en masse tunge pirke med ud. Incl. Forfang og pirkemappe samt Rælingsstangholder. 4 delt Havstang Utrolig lækker havstang med luksus øjer og hjulholder samt krydsbunddup. Gratis transportrør!

28

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

-Bladet NR. 2 2008. DANSK HAVFISKER FORBUND www.danskhavfiskerforbund.dk. Allan Riboe under DM-2007 Alt ser jo ud til at gå som det skal.

-Bladet NR. 2 2008. DANSK HAVFISKER FORBUND www.danskhavfiskerforbund.dk. Allan Riboe under DM-2007 Alt ser jo ud til at gå som det skal. -Bladet Allan Riboe under DM-2007 Alt ser jo ud til at gå som det skal. NR. 2 2008 DANSK HAVFISKER FORBUND Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) DANSK HAVFISKER FORBUND Den danske section

Læs mere

-Bladet NR. 1 2009. DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu. Morten Gjøderum med sin torsk på 10,4 kg fra DHF s Pokalstævne.

-Bladet NR. 1 2009. DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu. Morten Gjøderum med sin torsk på 10,4 kg fra DHF s Pokalstævne. -Bladet Morten Gjøderum med sin torsk på 10,4 kg fra DHF s Pokalstævne. NR. 1 2009 DANSK HAVFISKER FORBUND Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) DANSK HAVFISKER FORBUND Den danske section

Læs mere

-Bladet NR. 1 2010. DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA)

-Bladet NR. 1 2010. DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) -Bladet Stemningsbillede fra Vragtur med Skagen Havfiskeklub. NR. 1 2010 DANSK HAVFISKER FORBUND Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) DANSK HAVFISKER FORBUND Den danske section af EFSA,

Læs mere

-Bladet NR. 2 2010. DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu. Erling Langtved, BG-Fisk, med Sandhaj. Se artikel i bladet.

-Bladet NR. 2 2010. DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu. Erling Langtved, BG-Fisk, med Sandhaj. Se artikel i bladet. -Bladet Erling Langtved, BG-Fisk, med Sandhaj. Se artikel i bladet. NR. 2 2010 DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu

Læs mere

DHF EFSA 2015 EUROPEAN SPECIES CHAMPIONSHIP

DHF EFSA 2015 EUROPEAN SPECIES CHAMPIONSHIP DHF EFSA 2015 EUROPEAN SPECIES CHAMPIONSHIP Dansk Havfisker Forbund (DHF) inviterer til Europamesterskab i fladfisk, den 23. og 24. Oktober 2015. Mesterskabet afholdes fra Helsingør på de kendte fladfiskeområder

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

SKAGEN HAVFISKEKLUB. Nyt fra bestyrelsen

SKAGEN HAVFISKEKLUB. Nyt fra bestyrelsen Flakket Nr. 68 25 Årgang Jun 2008 SKAGEN HAVFISKEKLUB Ulrik Plesners vej 54 9990 SkagenTelefon: 98 44 20 44 Formand Mette Stenbroen Ulrik Plesners vej 54 Tlf. 98 44 20 44 mette@skagen-havfiskeklub.dk Næstformand/Sekretær

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

AUGUSTMORGEN VED LAGAN

AUGUSTMORGEN VED LAGAN AUGUSTMORGEN VED LAGAN Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR 2 september 2006 38 Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830 Virum, e-mail

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG FORSIDE NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: SEKRETÆR: HUSUDVALG: PENSIONISTUDVALG: HAVUDVALG: KYSTUDVALG: JUNIORUDVALG: VANDPLEJEUDVALG: MEDEUDVALG:

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægterne for J/80-klubben gennemførtes der en ekstraordinær generalforsamling den 5. Februar 2014. Generalforsamlingens primære emne var valg

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes Finn Michael, Brønshøj og Erik Jessen-Madsen,

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Flakket. Nr. 84. 29 Årgang December. 2013. www.skagen-havfiskeklub.dk

Flakket. Nr. 84. 29 Årgang December. 2013. www.skagen-havfiskeklub.dk Flakket Nr. 84. 29 Årgang December. 2013 www.skagen-havfiskeklub.dk Ulrik Plesners vej 54 9990 Skagen Telefon: 98 44 20 44 Formand: Mette Stenbroen Ulrik Plesners vej 54 Tlf. 29 64 36 69 mette@skagen-havfiskeklub.dk

Læs mere

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.: 2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Flakket. Nr. 80. 28Årgang Juli. 2012. www.skagen-havfiskeklub.dk

Flakket. Nr. 80. 28Årgang Juli. 2012. www.skagen-havfiskeklub.dk Flakket Nr. 80. 28Årgang Juli. 2012 www.skagen-havfiskeklub.dk Ulrik Plesners vej 54 9990 Skagen Telefon: 98 44 20 44 Formand: Mette Stenbroen Ulrik Plesners vej 54 Tlf. 98 44 20 44 mette@skagen-havfiskeklub.dk

Læs mere

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Årstal Bestyrelse Dirigent 1971 Verner Kristensen Formand Harry Sørensen Erling Pilgård Erling Krog Jens Pedersen 1972 Verner Kristensen - Formand Harry Sørensen

Læs mere

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14 aalborg møntsamler forening LISTE NR. 321 336 Februar 2012 Maj 2010 MEDLEMSMØDE tirsdag den 7. februar 2012 i Vejgårdhallens restaurant. Materiale til formidlingssalg er fremlagt til eftersyn fra kl. 19.

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Referat for Generalforsamlingen i Danske Karpefiskere 2006

Referat for Generalforsamlingen i Danske Karpefiskere 2006 Referat for Generalforsamlingen i Danske Karpefiskere 2006 Start: 14.30 Antal til stede: 3 medlemmer + bestyrelsen 1. Valg af dirigent Rikard Jensen foreslås af bestyrelsen til dirigent. Dirigenten bekræfter,

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

FLADFISKETUREN 2006. Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk

FLADFISKETUREN 2006. Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk FLADFISKETUREN 2006 Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR 3 december 2006 38 Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830 Virum, e-mail brynov@tdcadsldk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 21.03.2015

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 21.03.2015 Årets Age group kåres af Anette Østerkjærhuus Peter Søren Kunø, SMT-Silkeborg, blev kåret til Årets Age Group Atlet. Årets idrætsleder kåres af Mads Freund - Martin Mogensen, 2tri blev til årets Idrætsleder

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Fodbold Farvel og tak til Birthe og Palle.........

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

SRØ. Info. Juni 2006. Så kan planlægningen for den kommene sæson komme i gang. Go arbejdslyst...

SRØ. Info. Juni 2006. Så kan planlægningen for den kommene sæson komme i gang. Go arbejdslyst... Info SRØ 3 2006 Juni 2006 Så kan planlægningen for den kommene sæson komme i gang. Go arbejdslyst... 16. ÅRG. NR. 3 JUNI 2006 Udgivet af Dansk Svømmeunion Region Øst Indhold Leder 3 Opslagstavlen 4 Adresseinformation

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

FORMANDEN KAN OGSÅ! Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk. NR. 1 marts 2008 40. Årgang

FORMANDEN KAN OGSÅ! Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk. NR. 1 marts 2008 40. Årgang FORMANDEN KAN OGSÅ! Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR 1 marts 2008 40 Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830 Virum, e-mail brynov@tdcadsldk

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Danmarksmesterskab International 5-kegle. 22.-23. marts 2014. DM 5-kegle 2013/14

Danmarksmesterskab International 5-kegle. 22.-23. marts 2014. DM 5-kegle 2013/14 Danmarksmesterskab International 5-kegle b ka.5 Int le -keg Danm ark s me st er s 22.-23. marts 2014 DM 5-kegle IKAST BI L 2013/14 K RD LUB LA Tjen penge til din klub! Som medlem af Club Søgaard får din

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Arrangør: PI-København. Program for Danske Politimesterskaber i. Bowling 2011. Torsdag den 12. maj

Arrangør: PI-København. Program for Danske Politimesterskaber i. Bowling 2011. Torsdag den 12. maj Arrangør: PI-København Program for Danske Politimesterskaber i Bowling 2011 Torsdag den 12. maj Dansk Politiidrætsforbund PI-København lagde ud i 2002 med det første officielle politimesterskab, og kan

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014 N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 6 Juni 2014 DDBU årsmøde 2014 DDBU har afholdt årsmøde lørdag den 14. juni på Hejse Kro. På mødet fremlagde DDBU s bestyrelse en ny strategiplan for de

Læs mere

M e d l e m s b l a d

M e d l e m s b l a d Side 12 September kvartal 2014 12. Årgang M e d l e m s b l a d Traktorringridning i Bøjden 2014 Side 2 Side 11 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil:

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm På vegne af bestyrelsen for

Læs mere

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011.

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011. Referat fra KFD s ordinære generalforsamling 2012 i Frederiksberg Hallens restaurant kl. 19.00 tirsdag den 31. januar 2012. Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

VINDERTORSKEN 9,2 KG

VINDERTORSKEN 9,2 KG VINDERTORSKEN 9,2 KG Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR. 1 april 2005 37. Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830 Virum, e-mail brynov@tdcadsl.dk

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Ny sponsor. Således vil der fremover blive lodtrækning om 45 blink hver måned

Ny sponsor. Således vil der fremover blive lodtrækning om 45 blink hver måned Ny sponsor Vi har nu lavet en aftale med Danish Lure og kan således udtrække yderligere 15 blink hver måned, startende med fangstrapporter fra juli måned, altså til afhentning i klubben fra 1. september.

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere