Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 127. årgang. 2006-05-17 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Licens Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Tacticall Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: FR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: FA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Mærsk Data Defence A/S, Ellegårdvej 25, 6400 Sønderborg, (511) Klasse 09: Data- og edb-programmer til radiokommunikationsbaserede tjenester, kommando- og kontrolsystemer, informationsudveksling via kommunikationsnetværk, integreret kommunikation og samkommunikation, dannelse af fælles situationsbilleder, videostreaming, lyd- og datakommunikation, datareplikering, konferencekald, GPS, digitale kort (GIS), anvendelse af mobile/håndholdte terminaler, databehandlingsudstyr samt tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder radio- og internetbaseret, såvel vedrørende distribution af data- og edb-programmer som radio- og internetbaserede tjenester. (511) Klasse 42: Design, udvikling og ajourføring af data- og edb-programmer vedrørende radio- og internetbaserede tjenester, programmering af computere, implementering af edb-programmer, teknisk rådgivning og bistand vedrørende førnævnte tjenesteydelser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: VENT-ordningen, c/o Teknologisk Institut, Gregersensvej 3, 2630 Taastrup, (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed, vedligeholdelse af ventilationsanlæg. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Kvalitetskontrol. (591) Farvetekst: Mærket udført i farver. (551) Fællesmærketekst: Retten til at benytte mærket tilkommer Medlemmerne af VENT-ordningen. For mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: Mærket må benyttes af medlemmerne, der er registreret efter vedtægterne for VENT-ordningen, jfr. vedtægt for VENT-ordningen pkt (111) Reg.nr.: FR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: FA (220) Ans.dato: VENT-ordningen (730) Indehaver: Mærsk Data Defence A/S, Ellegårdvej 25, 6400 Sønderborg, (511) Klasse 09: Data- og edb-programmer til radiokommunikationsbaserede tjenester, kommando- og kontrolsystemer, informationsudveksling via kommunikationsnetværk, integreret kommunikation og samkommunikation, dannelse af fælles situationsbilleder, videostreaming, lyd- og datakommunikation, datareplikering, konferencekald, GPS, digitale kort (GIS), anvendelse af mobile/håndholdte terminaler, databehandlingsudstyr samt tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser), elektronisk dokumentation, herunder brugervejledninger og manualer. (511) Klasse 16: Trykt dokumentation, herunder trykte manualer til brugere og systemudviklere, instruktions- og undervisningsmateriale. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder radio- og internetbaseret, såvel vedrørende distribution af data- og edb-programmer som radio- og internetbaserede tjenester. (511) Klasse 42: Design, udvikling og ajourføring af data- og edb-programmer vedrørende radio- og internetbaserede tjenester, programmering af computere, implementering af edb-programmer, teknisk rådgivning og bistand vedrørende førnævnte tjenesteydelser. (591) Farvetekst: Mærket er udført i mørkeblå og grønt (hvid baggrund) (730) Indehaver: VENT-ordningen, c/o Teknologisk Institut, Gregersensvej 3, 2630 Taastrup, (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed, vedligeholdelse af ventilationsanlæg. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Kvalitetskontrol. (551) Fællesmærketekst: Retten til at benytte mærket tilkommer Medlemmerne af VENT-ordningen. For mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: Mærket må benyttes af medlemmerne, der er registreret efter vedtægterne for VENT-ordningen, jfr. vedtægt for VENT-ordningen pkt (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RescueBoss (730) Indehaver: LMR RADIOSYSTEMER A/S, Revninge Bygade 18, 5300 Kerteminde, (511) Klasse 09: Software, monitorer (dataapparater). (511) Klasse 42: Design og udvikling af computer hardware og computer software. 1035

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BeyondZero (730) Indehaver: Aktiebolaget SKF, S Göteborg, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 04: Smøremidler og fedtstoffer. (511) Klasse 07: Kugle- og rullelejer, glidelejer, hydrostatiske lejer, tætninger til lejer, lejehuse; maskinkomponenter, nemlig koblinger, aksler til maskinværktøjer, kuglebøsninger, kuglesporskinner, kugle- og rulleskruer; monteringsværktøj, nemlig hydrauliske olieinjektorer, pumper, hydrauliske møtrikker og hydrauliske demonteringsværktøj, olietrykapparater, smøresystemer og -udstyr; forseglede lejeenheder; mekaniske afbalanceringsenheder; sensorlejer, nemlig lejer med indbygget sensorenhed; coated lejer; aktuatorer, anordninger til lineære bevægelser, nemlig linearmoduler, skinneføringer, kugleskruer og positioneringsenheder; lineære lejer; magnetlejer; lejer til flymotorer; lejer til vandjet-fartøjer; lejer til fremdrivningssystemer til fartøjer. (511) Klasse 09: Måleapparater og -instrumenter, navnlig målelærer, termometre, stødpulsmålere, prøverigge, afmonteringsapparater til fedtstoffer, elektronisk lytteudstyr, digitale tachometre, apparater til overvågning af smøremidlers og fedtstoffers temperatur, computeranalysesystem til maskiner til brug i industrielle processer og fabriksanlæg, optagne computerprogrammer, informationshåndteringssystemer. (511) Klasse 12: Lejer til køretøjer, lejeenheder og aksellejer til køretøjer til brug på land; hjulnav til køretøjer til brug på land; rorlejer; hjullejer og hjulenheder til jernbanevogne. (511) Klasse 16: Instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), brochurer, bøger, tryksager, magasiner, tidsskrifter, kataloger, manualer og håndbøger; kontorrekvisitter. (511) Klasse 17: Paknings-, tætnings-, forseglings- og isoleringsmaterialer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, nemlig online-annoncering for metalvarer (på Internettet); kompilering og indføring af varelager- og produktinformation i computerdatabaser. (511) Klasse 37: Installation, reparation og vedligeholdelse af industrielle anlæg, værktøj, udstyr og maskiner samt dele og komponenter dertil til brug inden for almen industri, maskinindustrien, sværindustrien og el-industrien samt inden for mine-, stål-, træ-, papir-, trykkeri-, bil- og flyindustrien; kundeservice i form af produktinformation inden for de forannævnte forretningsområder. (511) Klasse 39: Fragttransport i luften, til vands eller på land; oplagring af varer; logistik- og omvendt logistikvirksomhed, nemlig opbevaring, transport og levering af dokumenter, pakker, råvarer og anden fragt for andre i luften, til vands eller på land; distribution af energi. (511) Klasse 40: Information om behandling af materialer, herunder vedrørende galvanisering, elektro- og metalcoating; varmebehandling af metal og metalstøbning; hærdning af metal og metalprodukter i forbindelse med industrielle produktionsprocesser; produktion af energi; genbrug af affald. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, navnlig inden for tekniske produkter og ydelser; tilvejebringelse af online publikationer (som ikke kan downloades) inden for området tekniske produkter og ydelser. (511) Klasse 42: Ingeniørvirksomhed; teknisk ekspertbistand og rådgivning i forbindelse med mekanisk, tekniske og industriel produktion; teknisk ekspertbistand og rådgivning i forbindelse med energiforvaltning og -bæredygtighed; forskning og udvikling af nye produkter; udarbejdelse af bygnings- og konstruktionsudkast, -tegninger og -planer; industriel design; industriel forskning, nemlig tekniske projektstudier og forskning vedrørende mekaniske, teknisk og industriel produktion; materielafprøvning; kalibrering (måling); konsulent- og rådgivningsvirksomhed inden for design, udvælgelse, implementering og brug af computer hardware og software for andre; integration af computer software i computersystemer og netværk; computerprogrammering for andre; overvågning af computersystemer for andre; sikkerheds- og kvalitetskontrol af produkter eller materialer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Dagrofa S/Engros A/S, Stamholmen 175, 2650 Hvidovre, (740/750) Fuldmægtig: Dagrofa A/S, Gammelager 13, 2605 Brøndby, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ, spiselige olier og fedtstoffer, frosne kartoffelprodukter, pommes frites (511) Klasse 30: Frisk og frossen brød, dressinger (salat). (511) Klasse 31: Friske frugter og grøntsager. (511) Klasse 32: Mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholiske drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, herunder fastfood-kædekoncept. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TEDDY (730) Indehaver: TV 2/DANMARK A/S, Rugårdsvej 25, 5000 Odense C, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Dansk Supermarked A/S, Bjødstrupvej 18, Holme, 8270 Højbjerg, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HOPLA (730) Indehaver: Dansk Supermarked A/S, Bjødstrupvej 18, Holme, 8270 Højbjerg, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 32: Frugtdrikke og frugtsaft. 1036

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: House of Prince A/S, Tobaksvejen 4, 2860 Søborg, (740/750) Fuldmægtig: Skandinavisk Tobakskompagni A/S, Tobaksvejen 4, 2860 Søborg, (511) Klasse 34: Tobak, cigaretter, artikler for rygere, tændstikker (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PIERRE COLLECTION (730) Indehaver: Bantex A/S, Nøglegårdsvej 1, 3540 Lynge, (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer ikke indeholdt i andre klasser, tasker (ikke indeholdt i andre klasser), håndtasker, skuldertasker, dokumentmapper (tasker), rygsække, attachétasker, pc- og computertasker, toilettasker (ikke indbyggede), punge og tegnebøger, pilottasker (ikke indeholdt i andre klasser), rejsetasker, kufferter, indkøbsnet; paraplyer, parasoller og sadelmagervarer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MR. PIERRE (730) Indehaver: Bantex A/S, Nøglegårdsvej 1, 3540 Lynge, (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer ikke indeholdt i andre klasser, tasker (ikke indeholdt i andre klasser), håndtasker, skuldertasker, dokumentmapper (tasker), rygsække, attachétasker, pc- og computertasker, toilettasker (ikke indbyggede), punge og tegnebøger, pilottasker (ikke indeholdt i andre klasser), rejsetasker, kufferter, indkøbsnet; paraplyer, parasoller og sadelmagervarer. (730) Indehaver: The Coca-Cola Company a corporation of the State of Delaware, One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 09: Optagne CD ere, videobånd, laserdiscs, software og DVD er indeholdende musik, drama, animation, talende medier og/eller multi-medie forestillinger. (511) Klasse 32: Drikkevarer (ikke alkoholholdige), herunder sodavand; saft og koncentrater til fremstilling af drikkevarer. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af indspillet musik, videoer, animationer, musik videoer, blandede medier, og/eller multi-medier, alle online via et globalt netværk US (kl. 9) USA US (kl. 32) USA US USA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Frida's (730) Indehaver: Dansk Supermarked A/S, Bjødstrupvej 18, Holme, 8270 Højbjerg, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 03: Håndsæbe. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NEUSEB (730) Indehaver: Neutrogena Corporation, a corporation of the State of Delaware, 5760 West 96th Street, Los Angeles, California 90045, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 03: Hudplejepræparater til brug i ansigtet, nemlig ansigtspræparater, imprægnerede ansigtsservietter, hårfjerningsstrips til brug i ansigtet, cremer til brug i ansigtet, geler til brug i ansigtet og lotioner til brug i ansigtet, øjencremer, øjenlotioner samt præparater til brug omkring øjnene; fugtgivende cremer, fugtgivende geler og fugtgivende lotioner, hudeksfolierende cremer, hudeksfolierende lotioner, imprægnerede eksfolierende servietter og hudeksfolierende masker, kropsplejepræpara-ter, nemlig lotioner, cremer og vaskepræparater til kroppen, håndcremer og -lotioner, fodcremer og -lotioner; ikke-medicinske aknepræparater, herunder aknerensepræparater, præparater til behandling af akne, fugtgivende præparater, toningsprodukter, astringerende kosmetiske præparater, servietter og masker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HELIOSOL (730) Indehaver: Neutrogena Corporation, a corporation of the State of Delaware, 5760 West 96th Street, Los Angeles, California 90045, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 03: Kosmetiske solpræparater til brug i ansigtet og på kroppen, nemlig solblokkere, solfilterpræparater, olier, lotioner, cremer, skumpræparater, geler, sprays, skrubbepræparater samt after sun præparater. 1037

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NEUTROGENA DERMATOLOGICS (730) Indehaver: Neutrogena Corporation, a corporation of the State of Delaware, 5760 West 96th Street, Los Angeles, California 90045, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 03: Kosmetiske hud-, hår- og kropsplejepræparater, nemlig sæbe, rensepræparater, skumpræparater, geler, præparater til brug i ansigtet, herunder fugtgivende præparater, masker, toningsprodukter, geler, skrubbepræparater, servietter; ældningsudsættende præparater; solblokkere, solfilterpræparater; body lotions og fugtgivende præparater til kroppen samt kosmetiske geler og talkumpudder; ikke-medicinske aknepræparater, nemlig rensepræparater, masker, sæbe, imprægnerede servietter, toningsprodukter, astringerende præparater og fugtgivende præparater samt øjencremer og øjenlotioner; kosmetiske ansigtspræparater til mænd; kropsplejepræparater til mænd; håndcremer, fodcremer, shampoo, balsam, kosmetiske præparater til behandling mod skæl, præparater til kosmetisk behandling af hovedbunden. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DIAMOX (730) Indehaver: Goldshield Group PLC, 324 Bensham Lane, Thornton Heath, Surrey CR7 7EQ, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater og stoffer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FINGER POCKET (730) Indehaver: Neutrogena Corporation, a corporation of the State of Delaware, 5760 West 96th Street, Los Angeles, California 90045, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 03: Hud- og kropsplejepræparater, nemlig sæbe, rensepræparater, skumpræparater, geler, præparater til brug i ansigtet, herunder fugtgivende, masker, toningsprodukter, geler, skrubbepræparater; håndplejepræparater, nemlig håndcremer, håndlotioner, fugtgivende præparater, skrubbepræparater; eksfolierende kosmetiske præparater; fodplejepræparater, nemlig fodcremer, fodlotioner, fugtgivende præparater, body lotioner og fugtgivende præparater til kroppen, kosmetiske geler, talkum, pudder; ikke-medicinske præparater til behandling af akne, nemlig rensepræparater, masker, sæbe, toningsprodukter, astringerende præparater samt fugtgivende præparater, servietter imprægneret med kosmetiske cremer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: My Way Music (730) Indehaver: The Music Business Organisation (MBO) A/S, Adelgade 12, 9000 Aalborg, (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100 København (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, optiske, magnetiske eller elektroniske databærere, Cd-rom, compact discs, mini discs, lydplader, DVD-plader, belyste film, videobånd, videooptagelser, salgsautomater og mekanismer til møntopererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; computer hardware og software, elektroniske publikationer (downloadable). (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; branding af kunstnere. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; forlagsvirksomhed, udgivelse af bøger og tekster (undtagen reklametekster), udgivelse af noder, musik, film og multimedieprodukter; udlejning af film, videofilm, musikoptagelser og multimedieprodukter, information om underholdning, levende optræden, organisering af konkurrencer (underholdning), organisering af shows (impressariovirksomhed), pladsreservation til shows, produktion af shows (forestillinger). (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand; administration af ophavsret, licensgivning af industrielle ejendomsrettigheder, rådgivning vedrørende ophavsret. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: idealhuset (730) Indehaver: Idealcombi A/S, Nørre Allé 51, 7760 Hurup Thy, (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (511) Klasse 06: Døre; dørkarme; vinduer; vinduesrammer; dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle foranstående varer (alle foranstående varer helt eller overvejende af metal). (511) Klasse 19: Døre; dørkarme, vinduer, vinduesrammer; dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle foranstående varer (alle foranstående varer helt eller overvejende af andet end metal, såsom træ og/eller plast). (511) Klasse 20: Møbeldel i form af låger og glaslåger, samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) hertil. 1038

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TTC (730) Indehaver: The Music Business Organisation (MBO) A/S, Adelgade 12, 9000 Aalborg, (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100 København (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, optiske, magnetiske eller elektroniske databærere, Cd-rom, compact discs, mini discs, lydplader, DVD-plader, belyste film, videobånd, videooptagelser, salgsautomater og mekanismer til møntopererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; computer hardware og software, elektroniske publikationer (downloadable). (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; branding af kunstnere. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; forlagsvirksomhed, udgivelse af bøger og tekster (undtagen reklametekster), udgivelse af noder, musik, film og multimedieprodukter; udlejning af film, videofilm, musikoptagelser og multimedieprodukter, information om underholdning, levende optræden, organisering af konkurrencer (underholdning), organisering af shows (impressariovirksomhed), pladsreservation til shows, produktion af shows (forestillinger). (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand; administration af ophavsret, licensgivning af industrielle ejendomsrettigheder, rådgivning vedrørende ophavsret. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SAM HEADHUNTING (730) Indehaver: Sam A/S, Egebakken 2 A, 5260 Odense S, (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, (511) Klasse 35: Personalerekruttering, herunder headhunting, samt opsøgning, screening og udvælgelse af ledere; professionel erhvervsmæssig rådgivning i forbindelse med personalerekruttering og -udvælgelse; bistand ved forretningsledelse og for-retningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: NorgesGruppen ASA, Parkveien 61, N-0204 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; PR-virksomhed; salgsfremmende foranstaltninger for andre; markedsstudier og undersøgelser; reklameomdeling; udarbejdelse af reklametekster; udsendelse af reklamer, flyveblade; uddeling af vareprøver; rådgivning vedrørende reklame, forretningsorganisation og forretningsledelse og forretningsprofilering; rådgivning og formidling af aftaler vedrørende køb og salg af varer samt sortimentsrådgivning indenfor dagligvaresektoren, storkiosk- og fast food sektoren; Detailhandel af husholdningsartikler, parfumerivarer, kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grønsager, geleer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer, kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis, landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt, øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke, tobak, artikler for rygere, tændstikker, husholdnings- og køkkenredskaber, kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser), blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ELIZABETH SWANN (730) Indehaver: Disney Enterprises, Inc., a corporation of the State of Delaware, 500 South Buena Vista Street, Burbank, Californien 91521, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Markman (730) Indehaver: Markman Rekruttering og Genplacering A/S, Sofiendalsvej 70, 9200 Aalborg SV, (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, herunder rekruttering og genplacering af personale, business intelligence, human resources, salgsstrategi, telemarketing, og produktionsoptimering. (511) Klasse 41: Uddannelses og undervisningsvirksomhed i form af salgstræning. (511) Klasse 42: Teknisk rådgivning i forbindelse med It-rådgivning. (730) Indehaver: Mejerigaarden Holding A/S, Sennelsvej 1, 7700 Thisted, (511) Klasse 30: Spiseis, is, buddinger, fromager, frosne desserter (hovedsageligt bestående af spiseis, budding, fromage, chokolade, kage og brød), chokoladevarer, konditori- og konfekturevarer (591) Farvetekst: Mærket er udført i gult med rød kontur 1039

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PAYPASS (730) Indehaver: MasterCard International Incorporated, a corporation of the State of Delaware, 2000 Purchase Street, Purchase, New York , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 09: Computerhardware, perifere enheder til computere og software til brug i forbindelse med transaktioner inden for elektronisk handel, handel med brug af trådløst udstyr og forbrugertransaktioner, nemlig computerhardware, perifere enheder til computere og software til forenkling af elektronisk betaling eller betaling med brug af trådløst udstyr;computerhardware og - software til forenkling af adgang til betalingskonti i forbindelse med elektronisk handel og handel med brug af trådløst udstyr;computerhardware i form af udstyr indeholdende en chip med integreret kredsløb og tilknyttet betalingsudstyr kendt som transpondere;hardware med elektroniske skannere, der anvendes sammen med magnetisk aktiveringsudstyr, inklusive kort, nøgleringe og mærkater;transpondere med enheder i form af et elektronisk kredsløb og en radioantenne til brug sammen med elektroniske skannere;computerudstyr til administration af data;computerhardware og -software til kryptering og sikker datalagring og hentning og transmission af kundeinformation samt information om konti og transaktioner til brug for enkeltpersoner, banker og finansielle institutter;kort med magnetkode, udstyr til optisk skanning og chipkort med en chip med integreret kredsløb;hævekort, bankkort, kreditkort, debetkort og betalingskort med magnetkode;kortlæsere til kort med magnetkode og kort indeholdende en chip med integreret kredsløb;computersoftware, der gør det muligt at få magnetisk og optisk kodede kort og chipkort indeholdende en chip med integreret kredsløb til at samvirke med terminaler og kortlæsere inden for den finansielle sektor; telekommunikationsudstyr; nemlig elektroniske transaktionsterminaler til salgssteder og computersoftware til overførsel, visning og lagring af transaktioner, identifikation og finansiel information til brug inden for den finansielle sektor, bankvirksomhed og inden for telekommunikationsvirksomhed;trådløst telekommunikationsudstyr, nemlig transpondere;apparater til elektronisk verificering, nemlig computerhardware og -software til autentificering af hævekort, bankkort, kreditkort, debetkort og betalingskort. (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, nemlig bankvirksomhed og tjenesteydelser i forbindelse med betaling, kreditkort, debetkort, hævekort og kort med elektronisk lagrede værdier;elektronisk behandling og transmission af data og ajourføring af finansielle registre i forbindelse med betalingsservice, nemlig tjenesteydelser i forbindelse med kreditkort og debetkort;elektroniske punge med lagrede værdier;betalingsservice, herunder betaling af små beløb overført med brug af transpondere og tilknyttet betalingsudstyr;autentificering af kortholdere og handlende i forbindelse med elektroniske betalinger;elektronisk overførsel af midler og valuta;tjenesteydelser i forbindelse med telekort med forudbetalte værdier;udbetaling af kontanter;pengeautomater;elektronisk autorisation og gennemførelse af transaktioner;rejseforsikring, nemlig tegning og formidling af afbestillingsforsikring i forbindelse med rejser og af syge-, livs- og ulykkesforsikringer for rejsende; verificering af checks; udstedelse af rejsechecks og rejsebilag, og indløsning af rejsechecks og rejsebilag;rådgivning vedrørende alle førnævnte tjenesteydelser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EBISU (730) Indehaver: Project 12 ApS, Østergade 22, 1100 København K, (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100 København (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretnings-administration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; organisering af udstillinger og messer med kommercielle eller reklamemæssige formål; udlejning af reklameplads. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke; midlertidig indkvartering; reservation og udlejning af midlertidig indkvartering; hotelreservation; barer; cafeer; cafeterier; catering; kantiner, diner transportable; restauranter, herunder selvbetjeningsrestauranter; snackbarer; udlejning af mødelokaler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GOING FURTHER TO GIVE YOU MORE (730) Indehaver: Castrol Limited, Wakefield House, Pipers Way, Swindon, Wiltshire SN3 1RE, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 09: Computer software til udførelse af programmer til fremme af salg, motivation og loyalitet; magnetisk indkodede kort til brug for programmer til fremme af motivation og loyalitet. (511) Klasse 16: Kort (ikke magnetiske og pengerepræsentativ) til brug i forbindelse med ordninger til fremme af salg, motivation og loyalitet. (511) Klasse 35: information om programmer til fremme af marketing, salg, motivation og loyalitet; udførelse af programmer til fremme af motivation og loyalitet med henblik på at fremme salg af varer og tjenesteydelser; Annonceog reklamevirksomhed, herunder fremme af salg af varer og tjenesteydelser gennem administration af motivations- og loyalitets-programmer over for individer, firmaer og organisationer; fremme salget af andres varer og tjenesteydelser gennem programmer om motivering, loyalitet, partnerskabs- og relationsprogrammer, direkte marketing programmer; forretningsrådgivning; markedsføring- og promotion rådgivning; organisering, operation, styring og overvågning on-line af motivations- og loyalitets-programmer og -ordninger. (511) Klasse 36: Tilvejebringelse af kundemotivation og incitamenter, nemlig kreditter, betalinger og overførsler i form af penge, økonomisk værdi eller points i forbindelse med motivati-ons- og loyalitets-ordninger og programmer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Fakta A/S, Roskildevej 65, 2620 Albertslund, (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (730) Indehaver: Sapp af 1/ A/S, Søgårdsvej 4, 7500 Holstebro, (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Smith Knudsen, Store Torv 6, 7500 Holstebro, (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spæd-børn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desin-fektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, herunder behandling i forbindelse med rygeafvænning, migræne, ledsmerter og problemer i fordøjelsessystemet; landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 1040

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Fakta A/S, Roskildevej 65, 2620 Albertslund, (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LD BØRS (730) Indehaver: Lønmodtagernes Dyrtidsfond, Vendersgade 28, 1., 1363 København K, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, herunder fondsmæglervirksomhed, børsmæglervirksomhed, investeringsforvaltning, unit-link, investeringsforeningsvirksomhed, porteføljepleje, valutarisk virksomhed, rådgivning, vejledning, finansiering, fondsbørsnoteringer, formueforvaltning, kapitalinvestering, lån, elektronisk overførsel af kapital på andres vegne; finansiel information, herunder fremskaffelse af information om kapitalinvesteing og finansiering via computernetværk og globale kommunikationsnetværk. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LD BIOTEK (730) Indehaver: Lønmodtagernes Dyrtidsfond, Vendersgade 28, 1., 1363 København K, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, herunder fondsmæglervirksomhed, børsmæglervirksomhed, investeringsforvaltning, unit-link, investeringsforeningsvirksomhed, porteføljepleje, valutarisk virksomhed, rådgivning, vejledning, finansiering, fondsbørsnoteringer, formueforvaltning, kapitalinvestering, lån, elektronisk overførsel af kapital på andres vegne; finansiel information, herunder fremskaffelse af information om kapitalinvesteing og finansiering via computernetværk og globale kommunikationsnetværk. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LD MARKETS (730) Indehaver: Lønmodtagernes Dyrtidsfond, Vendersgade 28, 1., 1363 København K, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, herunder fondsmæglervirksomhed, børsmæglervirksomhed, investeringsforvaltning, unit-link, investeringsforeningsvirksomhed, porteføljepleje, valutarisk virksomhed, rådgivning, vejledning, finansiering, fondsbørsnoteringer, formueforvaltning, kapitalinvestering, lån, elektronisk overførsel af kapital på andres vegne; finansiel information, herunder fremskaffelse af information om kapitalinvesteing og finansiering via computernetværk og globale kommunikationsnetværk. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: COREFRONT (730) Indehaver: IMG ehf, Borgartuni 27, IS-105 Reykjavik, Island (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver, konsulentbistand til virksomheder og institutioner; ledelseskonsulentbistand herunder forretningsstrategi, ledelses- og forretningsundersøgelser, videnstyring; resultatorienteret ledelse, markedsføringsledelse, styring af forretningsrelationer, forretningsplanlægning, præstationsstyring; forretningskonsulentbistand, herunder præstationsstyring, forretningsarrangementer, logistik, kvalitetsstyring, omkostningsanalyse, procesledelse, informationsteknologi; opinionsmålinger, medieundersøgelser, markedsundersøgelser og holdningsmålinger og udførelsen heraf, konsulentbistand i forbindelse hermed, herunder i forbindelse med forberedelse, udførelse, analyse og behandling og analyse af resultater; medieovervågning, nyhedsresumeer, sammendrag af mediedækning, mediedækningsrapporter, behandling af mediedækning, analyse af mediedækning, konsulentbistand vedrørende mediedækning, konsulentbistand inden for information, kommunikation og public relations; forskning inden for public relations; medieanalyse; indsamling af information på reklamemarkedet, analyse og tjenesteydelser vedrørende udbredelsen heraf. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computerhardware og computersoftware, juridisk bistand; undersøgelser inden for videnskabelse; markedsundersøgelser, undersøgelser/måling af offentlighedens holdning til virksomheder, herunder måling og registrering af købeadfærd, markedsandele og brands; måling, analyse og klassifikation af mediediskussioner; virksomhedsundersøgelser, personaleundersøgelser, arbejdspladsanalyser, tilbagetrækningsanalyser; undersøgelse og måling inden for sundheds-, uddannelses- og socialsektoren IS 423/2006 Island (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LD VENTURE (730) Indehaver: Lønmodtagernes Dyrtidsfond, Vendersgade 28, 1., 1363 København K, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, herunder fondsmæglervirksomhed, børsmæglervirksomhed, investeringsforvaltning, unit-link, investeringsforeningsvirksomhed, porteføljepleje, valutarisk virksomhed, rådgivning, vejledning, finansiering, fondsbørsnoteringer, formueforvaltning, kapitalinvestering, lån, elektronisk overførsel af kapital på andres vegne; finansiel information, herunder fremskaffelse af information om kapitalinvesteing og finansiering via computernetværk og globale kommunikationsnetværk. 1041

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Vi ved hvor (730) Indehaver: Eniro A/S, Amager Boulevard 115, 2300 København S, (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100 København (511) Klasse 09: Fotografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til kontrol og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transforma-tion, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; optiske eller magnetiske databærere; Cd-rom; lydplader; databehandlingsudstyr; computer hardware og software; elektro-niske opslagsværker og publikationer (downloadable). (511) Klasse 16: Tryksager, trykte opslagsværker, aviser, tidsskrifter og magasiner, fotografier, papirhandlervarer, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; salgsfremmende foranstaltninger for andre; PR-virksomhed og marketing; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; tilvejebringelse af forretningsoplysninger; alle de nævnte tjenesteydelser også formidlet via Internettet. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder også i forbindelse med Internettet; elektronisk post; information vedrørende telekommunikation; telefonservice (oplysninger om vejret, klokken, telefonnumre osv.); udlejning af telekommunikationsudstyr; udsendelse af meddelelser og billeder formidlet via computer; udbud af flerbrugeradgang til elektroniske netværk, herunder Internettet. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; udgivelse af bøger og tekster, undtagen reklametekster, alle de nævnte tjenesteydelser også formidlet via Internet-tet, oversættelse; redigering af skrevne tekster, tilvejebringelse af online publi-kationer (ikke downloadable) via multi-medie netværk. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, design og udvikling af computer hardware og computer soft-ware; udvikling og vedligeholdelse af databaser til brug for andre; ajourføring af computerprogrammer; opdatering af computer software; rådgivning vedrørende computer hardware og software; udlejning af computere og computerprogrammer; design af Web-sider, drift af Web-servere og WWWhoteller; homepage administration. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SuperGiant (730) Indehaver: SG Group ApS, Kongevejen 35, 3460 Birkerød, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Moood (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Jadwiga Siig, Landtingvej 30, Ejsing, 7830 Vinderup, (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (511) Klasse 12: Barne- og klapvogne, tilpassede overtræk til barne- og klapvogne, barne- og klapvognskalecher, bagagenet til klapvogne, søskendesæder og rygstøtter til barnevogne, stiger til barnevogne, køreposer til barnevogne; sikkerhedsseler og sikkerhedssæder til børn til befordringsmidler. (511) Klasse 20: Møbler, herunder senge, vugger, stole, kommoder, reoler, skabe og skuffer. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, herunder dukkevogne. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Ipaper (730) Indehaver: NO ZEBRA ApS, Filmbyen 21, 8000 Århus C, (511) Klasse 42: Design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Rexcure (730) Indehaver: Rexcure v/jan Enggaard, Lunderødvej 54, 4340 Tølløse, (511) Klasse 05: Helsekost og naturmedicin; farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, desinfektionsmidler. (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder; ortopædiske artikler; suturmaterialer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Taclonex Body (730) Indehaver: LEO Pharma A/S, Industriparken 55, 2750 Ballerup, (511) Klasse 05: Medicinske og farmaceutiske præparater i form af antiinflammatoriske og anti-proliferaktive produkter. (730) Indehaver: Mood ApS, C.F. Tietgens Boulevard 19 C, 5220 Odense SØ, (740/750) Fuldmægtig: Kielberg Advokater A/S, Hunderupvej 71, 5230 Odense M, (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 26: Kniplinger og broderier, bånd og possementmagervarer, knapper, hægter og maller, knappenåle og synåle, kunstige blomster. (511) Klasse 35: Engros- og detailhandel med beklædningsgenstande og accessories. 1042

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CAPACENT (730) Indehaver: IMG ehf, Borgartuni 27, IS-105 Reykjavik, Island (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver, konsulentbistand til virksomheder og institutioner; ledelseskonsulentbistand herunder forretningsstrategi, ledelses- og forretningsundersøgelser, videnstyring; resultatorienteret ledelse, markedsføringsledelse, styring af forretningsrelationer, forretningsplanlægning, præsentationsstyring; forretningskonsulentbistand, herunder præsentationsstyring, forretningsarrangementer, logistik, kvalitetsstyring, omkostningsanalyse, procesledelse, informationsteknologi; opinionsmålinger, medieundersøgelser, markedsundersøgelser og holdningsmålinger og udførelsen heraf, konsulentbistand i forbindelse hermed, herunder i forbindelse med forberedelse, udførelse, analyse og behandling og analyse af resultater; medieovervågning, nyhedsresumeer, sammendrag af mediedækning, mediedækningsrapporter, behandling af mediedækning, analyse af mediedækning, konsulentbistand vedrørende mediedækning, konsulentbistand inden for information, kommunikation og public relations; forskning inden for public relations; medieanalyse; indsamling af information på reklamemarkedet, analyse og tjenesteydelser vedrørende udbredelsen heraf. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computerhardware og computersoftware, juridisk bistand; undersøgelser inden for videnskabelse; markedsundersøgelser, undersøgelser/måling af offentlighedens holdning til virksomheder, herunder måling og registrering af købeadfærd, markedsandele og brands; måling, analyse og klassifikation af mediediskussioner; virksomhedsundersøgelser, personaleundersøgelser, arbejdspladsanalyser, tilbagetrækningsanalyser; undersøgelse og måling inden for sundheds-, uddannelses- og socialsektoren IS 424/2006 Island (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Streetgolf ApS, Rådhusstræde 4, 3., 1466 København K, (511) Klasse 18: Tasker. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt, sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser) herunder til golf, golfbolde, måtter til golfbrug med indbygget tee, golftasker med og uden hjul, specielt udformede beholdere til golfbolde. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i grå og grøn (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CAPASENT (730) Indehaver: IMG ehf, Borgartuni 27, IS-105 Reykjavik, Island (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver, konsulentbistand til virksomheder og institutioner; ledelseskonsulentbistand herunder forretningsstrategi, ledelses- og forretningsundersøgelser, videnstyring; resultatorienteret ledelse, markedsføringsledelse, styring af forretningsrelationer, forretningsplanlægning, præsentationsstyring; forretningskonsulentbistand, herunder præsentationsstyring, forretningsarrangementer, logistik, kvalitetsstyring, omkostningsanalyse, procesledelse, informationsteknologi; opinionsmålinger, medieundersøgelser, markedsundersøgelser og holdningsmålinger og udførelsen heraf, konsulentbistand i forbindelse hermed, herunder i forbindelse med forberedelse, udførelse, analyse og behandling og analyse af resultater; medieovervågning, nyhedsresumeer, sammendrag af mediedækning, mediedækningsrapporter, behandling af mediedækning, analyse af mediedækning, konsulentbistand vedrørende mediedækning, konsulentbistand inden for information, kommunikation og public relations; forskning inden for public relations; medieanalyse; indsamling af information på reklamemarkedet, analyse og tjenesteydelser vedrørende udbredelsen heraf. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computerhardware og computersoftware, juridisk bistand; undersøgelser inden for videnskabelse; markedsundersøgelser, undersøgelser/måling af offentlighedens holdning til virksomheder, herunder måling og registrering af købeadfærd, markedsandele og brands; måling, analyse og klassifikation af mediediskussioner; virksomhedsundersøgelser, personaleundersøgelser, arbejdspladsanalyser, tilbagetrækningsanalyser; undersøgelse og måling inden for sundheds-, uddannelses- og socialsektoren IS 425/2006 Island (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Streetgolf ApS, Rådhusstræde 4, 3., 1466 København K, (511) Klasse 18: Tasker. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt, sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser) herunder til golf, golfbolde, måtter til golfbrug med indbygget tee, golftasker med og uden hjul, specielt udformede beholdere til golfbolde. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. 1043

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ECCELIS (730) Indehaver: Johnson & Johnson, a corporation of the State of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 10: Kirurgisk fibrinforsegler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WUPTI (730) Indehaver: Streetgolf ApS, Rådhusstræde 4, 3., 1466 København K, (511) Klasse 18: Tasker. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt, sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser) herunder til golf, golfbolde, måtter til golfbrug med indbygget tee, golftasker med og uden hjul, specielt udformede beholdere til golfbolde. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FOLICUR (730) Indehaver: Bayer Aktiengesellschaft, Bayerwerk, D Leverkusen, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 05: Præparater til udryddelse af skadedyr og ukrudt, insekticider, herbicider, fungicider. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FamilieDesign (730) Indehaver: 4 winds ApS, Grønvald Nielsens Vej 5, 8752 Østbirk, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (730) Indehaver: Torben Østergaard Mouritsen, Kildeparken 109, 8660 Skanderborg, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 35: Detailhandel, herunder i form af internethandel, med hårde hvidevarer og forbrugerelektronik. (511) Klasse 37: Reparationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Merethe K (730) Indehaver: Merethe Kasten, Stenhøjvænget 3, 7000 Fredericia, (740/750) Fuldmægtig: Accura Advokataktieselskab, Strandvejen 60, 2900 Hellerup, (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: OTERO (730) Indehaver: Agder Energi AS, Servicebox 603, NO 4606 Kristiansand, Norge (740/750) Fuldmægtig: Albihns Göteborg AB, Box 142, S Göteborg, Sverige (511) Klasse 04: Olier til industriel brug og oliegas. (511) Klasse 36: Finansiel rådgivningsvirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikation, Opkobling til computernetværk, Opkobling og dirigering af telekommunikationstrafik, Datakommunikation. (511) Klasse 39: Distribution af energi, information vedrørende distribution af energi. (511) Klasse 40: Produktion af Energi, information vedrørende produktion af energi. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WEBroute (730) Indehaver: Transsoft ApS, Gasværksvej 40, 9000 Aalborg, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. 1044

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Caretainer (730) Indehaver: Scandinavian DesignLab ApS, Dag Hammarskjölds Allé 13, 2100 København (511) Klasse 09: Apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol og livredning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Phenomenon (730) Indehaver: Charlotte Madsen, Bogfinkevej 19, 1.tv, 8210 Århus V, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer. (511) Klasse 40: Forarbejdning af materialer og genstande, herunder forarbejdning af tekstilvarer og vævede stoffer til beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 42: Design af beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Peter Schaufuss Balletten (730) Indehaver: Peter Schaufuss, Bastrupgårdvej 1, 7500 Holstebro, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TEQUILA GUNRISE (730) Indehaver: DEADLINE GAMES A/S, Fabrikmestervej 4, 1437 København K, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske data-bærere, lydplader, salgsautomater, og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater, computerspil (software), computer software, belyst film, tegnefilm og spillefilm, CD-afspillere, compact discs (audiovisuelle), videospillemaskiner til brug som fjernsynsmodtagere, styreenheder, joystick, hukommelseskort, volumenkontrollere, mus til videospillemaskiner, DVD-afspillere, digitale billedoptagelser, der kan downloades, musikoptagelser, der kan downloades, lydoptagelser, som kan downloades, videooptagelser, der kan downloades, elektroniske kredsløb, CDrom er, optiske diske og andre hukommelsesmedier, indspillede programmer til håndholdte spil, elektroniske publikationer (downloadable), programmer til spillehalsmaskiner, programmer til forbrugervideospil, indspillede diske med billeder, indspillede DVD, indspillede videodiske og bånd, indspillede magnetkort og -bånd med lyd, optiske diske med lydoptagelser. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt, automatiske spil, undtagen spil kun til brug sammen med fjernsynsapparater, håndholdte spilleapparater med skærm, elektroniske spilleapparater i lommestørrelse, underholdningsapparater med videospil ikke beregnet til anvendelse sammen med fjernsynsmodtagere. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Reinholt Finans A/S, Herstedøstervej 27, 2620 Albertslund, (740/750) Fuldmægtig: Møller Andersen & Hoeck Advokatinteressentskab, Slotsgade 21, 5000 Odense C, (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed (591) Farvetekst: Mærket er udført i orange og gråt (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Danske Kroer & Hoteller, Vejlevej 16, 8700 Horsens, (511) Klasse 39: Arrangering af rejser. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering, hoteller, restauranter. 1045

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Danske Kroer & Hoteller, Vejlevej 16, 8700 Horsens, (511) Klasse 39: Arrangering af rejser. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering, hoteller, restauranter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FLIGHT (730) Indehaver: Baby Dan A/S, Niels Bohrs Vej 14, 8670 Låsby, (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (511) Klasse 12: Barnevogne, klapvogne; kalecher, overtræk og tilpassede regnslag til barnevogne og klapvogne; sæder og sikkerhedsseler til barnevogne og klapvogne. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: M5 (730) Indehaver: The Coca-Cola Company a corporation of the State of Delaware, One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 09: Optagne CD'er, videobånd, laser discs, software og DVD'er indeholdende musikals, drama, animationer og blandede medier og/eller multimedier. (511) Klasse 32: Drikkevarer (ikke-alkoholholdige), herunder sodavand; saft og koncentrater til fremstilling af drikkevarer og sodavand. (511) Klasse 41: Underholdning herunder tilvejebringelse af indspillet musik, videoer, animationer, musikvideoer, blandede medier og/eller multimedier, alle on-line via global computernetværk US USA US USA US USA Klasse 9: Optagne CD'er, videobånd, laserdiscs, software og DVD'er indeholdende musikals, drama, animationer og blandede medier og/eller multimedier. Klasse 32: Drikkevarer, herunder sodavand; saft og koncentrater til fremstilling af drikkevarer og sodavand. Klasse 41: Underholdning herunder tilvejebringelse af indspillet musik, videoer, animationer, musikvideoer, blandede medier og/eller multimedier, alle on-line via global computernetværk. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Jens F.A. Thiele Holding A/S, Kærvej 32, 2970 Hørsholm, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 09: Briller, brilllestel, solbriller, kontaktlinser, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 44: Optikervirksomhed. (730) Indehaver: Pharma Nord ApS, Tinglykke 4-6, 6500 Vojens, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater, diætetiske præparater til medicinsk brug, vitamin- og mineral præparater, kosttilskud. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MADSEN Xeta (730) Indehaver: GN Otometrics A/S, Dybendalsvænget 2, 2630 Taastrup, (740/750) Fuldmægtig: GN Store Nord A/S, Mårkærvej 2 A, 2630 Taastrup, (511) Klasse 10: Audiometre samt audiologiske og otoneurologiske måleinstrumenter. 1046

15 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BOOKWALTER (730) Indehaver: Johnson & Johnson, a corporation of the State of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 10: Medicinsk udstyr nemlig sårhager, spærhager og retractor, samt holdere til sårhager, spærhager og retractor og universal skraldeanordning eller klinkeværk. (730) Indehaver: Johnson & Johnson, a corporation of the State of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 21: Tandtråd. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GrydeGrønt (730) Indehaver: Grønne Mølle A/S, Koldingvej 17, 6040 Egtved, (740/750) Fuldmægtig: Bent Skov & Partnere Advokataktieselskab, Havneparken 1, 7100 Vejle, (511) Klasse 29: Konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, snittet frugt i lage, færdigretter (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 31: Friske frugter og grøntsager. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EGLIPA (730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, New York, N.Y , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til human brug US 78/ USA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Isomembrane (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SPEED-DISP (730) Indehaver: Jysk Konstruktionsteknik A/S, Tjærbyvej 19 1, 8900 Randers, (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CBPL - Coaching Baseret Projektledelse (730) Indehaver: The Coaching Company ApS, Lyngsø Alle 3, 2970 Hørsholm, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (730) Indehaver: Hasle Industries A/S, Almindingsvej 76, 3700 Rønne, (511) Klasse 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, plastic i halvforarbejdet tilstand, tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer, slanger, bøjelige og ikke af metal. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VILD MED SKI (730) Indehaver: Kilroy Group Travel A/S, Knabrostræde 8, 1210 København K, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 39: Rejsebureauvirksomhed. 1047

16 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: HP3 A/S, Burskovvej 17, 9870 Sindal, (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og industriel virksomhed, professionel rådgivning. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparation og vedligeholdelse af arkitekttegnede huse. (511) Klasse 42: Arkitektvirksomhed, designudvikling i forbindelse med huse. (591) Farvetekst: Mærket er udført i sort og brunt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MEDtalk (730) Indehaver: Judex A/S, Lyngvej 8, 9000 Aalborg, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (730) Indehaver: 4 Årstider I/S v/trylle Vilstrup Karim Maktabi, Wesselsgade 9 st tv, 2200 København N, (511) Klasse 09: Apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; lydplader; cd'er og dvd'er; disks og bånd; magnetiske databærere; lyd- og videooptagelser; underholdningsapparater til anvendelse med indbygget tv-skærme eller videomonitorer; videospillemaskiner til brug med fjernsynsapparater eller computere; mønt- eller poletbetjente elektriske eller elektroniske underholdningsapparater til brug med fjernsynsapparater; edbprogrammer og bånd til computerspil, musikoptagelser, videobånd, kinematografiske film og biograffilm; computersoftware (down-loadable). (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; bogbinderiartikler; fotografier; papirhandlervarer; klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; artikler til brug for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); tryktyper; klicheer. (511) Klasse 41: Forlagsvirksomhed herunder udgivelse af film og tv-programmer, bøger, DVD, fjernsyns- og radioproduktion, -optagelse, og -distribution; fjernsyns- og videounderholdning; produktion af biograffilm, video- og lydoptagelser; produktion af shows; studier til lydoptagelse; information og rådgivning vedrørende ovennævnte tjenesteydelser, kulturelle arrangementer, herunder sociale og kulturelle events, uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder dans, sang, skuespil. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FIGHT THE CAUSE (730) Indehaver: ALK-Abello A/S, Bøge Alle 6-8, 2970 Hørsholm, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 01: Diagnostiske præparater til videnskabelige formål. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, herunder farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater til immunterapeutiske formål samt farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater til diagnosticering, forebyggelse og behandling af allergi og astma; diagnostiske præparater til medicinske formål, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder; ortopædiske artikler; suturmaterialer; inhalatorer. (511) Klasse 44: Medicinsk virksomhed, herunder laboratorie- og diagnosticeringsvirksomhed; lægevirksomhed, herunder rådgivning og information om allergi og astma. 1048

17 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NATURE RESORT (730) Indehaver: T-Wear A/S, Torneåvej 16, 7430 Ikast, (511) Klasse 18: Varer fremstillet af læder og læderimitationer herunder tasker, punge, knivholder, kortholder (etui til kort ved udendørsbrug), telefonholder (etui til telefon ved udendørsbrug). (511) Klasse 25: Jakker, bukser, undertøj, T-shirts, sweatshirt, strømper, hat, regnslag, handsker, striktrøjer, støvler, halstørklæder, kedeldragt, heldragt. (511) Klasse 35: Detailhandel med læder og lederimitationer, soverposer og liggeunderlag, samt beklædningsgenstande. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Streetgolf ApS, Rådhusstræde 4, 3., 1466 København K, (511) Klasse 18: Tasker. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt, sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser) herunder til golf, golfbolde, måtter til golfbrug med indbygget tee, golftasker med og uden hjul, specielt udformede beholdere til golfbolde. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. 1049

18 Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Omtryk af tidl. offentliggjorte registreringer Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220)Ans.dato: FEJØ CIDER (730) Indehaver: Ninsta Cider V/Jette Gents, c/o Sydlollands Revision Anette Vilhelms, Østergade 38, 4970 Rødby, (511) Klasse 30: Æblecidereddike. (511) Klasse 33: Cider. 1050

19 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger VA VA VA VA VA VA VA

20 Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler af registreringer (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Scandlines A/S, Dampfærgevej 10, 2100 København Ø, Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Scandlines A/S, Dampfærgevej 10, 2100 København Ø, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Scandlines A/S, Dampfærgevej 10, 2100 København Ø, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Scandlines Catering A/S, Dampfærgevej 10, 2100 København (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Scandlines A/S, Dampfærgevej 10, 2100 København Ø, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Scandlines Catering A/S, Dampfærgevej 10, 2100 København (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Scandlines Catering A/S, Dampfærgevej 10, 2100 København (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Scandlines A/S, Dampfærgevej 10, 2100 København (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Scandlines A/S, Dampfærgevej 10, 2100 København Ø, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Scandlines Catering A/S, Dampfærgevej 10, 2100 København (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Scandlines Catering A/S, Dampfærgevej 10, 2100 København (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Scandlines Catering A/S, Dampfærgevej 10, 2100 København (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Scandlines Cat-Link A/S, c/o Scandlines A/S, Dampfærgevej 10, 2100 København (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Scandlines A/S, Dampfærgevej 10, 2100 København (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Scandlines A/S, Dampfærgevej 10, 2100 København (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Scandlines A/S, Dampfærgevej 10, 2100 København (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Scandlines A/S, Dampfærgevej 10, 2100 København (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Scandlines A/S, Dampfærgevej 10, 2100 København (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Scandlines Catering A/S, Dampfærgevej 10, 2100 København (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Scandlines A/S, Dampfærgevej 10, 2100 København (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Scandlines A/S, Dampfærgevej 10, 2100 København (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Scandlines A/S, Dampfærgevej 10, 2100 København 1052

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 493 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 481 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 122. årgang. 2001-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 203 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1921 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 33. 122. årgang. 2001-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2639 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 128. årgang. 2007-11-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 128. årgang. 2007-11-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 128. årgang. 2007-11-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2085 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1633 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1245 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1341 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 653 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1547 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 125. årgang. 2004-03-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 125. årgang. 2004-03-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 125. årgang. 2004-03-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1005 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 909 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1269 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1695 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 12. 122. årgang. 2001-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 797 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 126. årgang. 2005-02-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 126. årgang. 2005-02-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 05. 126. årgang. 2005-02-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 251 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 124. årgang. 2003-08-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 124. årgang. 2003-08-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 124. årgang. 2003-08-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2299 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2727 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1241 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 48. 123. årgang. 2002-11-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 4303 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 699 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 397 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 124. årgang. 2003-03-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 124. årgang. 2003-03-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 124. årgang. 2003-03-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 845 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 129. årgang. 2008-05-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 129. årgang. 2008-05-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 129. årgang. 2008-05-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 963 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1771 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1013 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 42. 123. årgang. 2002-10-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3881 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1283 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 41. 121. årgang. 2000-10-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3097 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 825 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 126. årgang. 2005-11-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 126. årgang. 2005-11-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 45. 126. årgang. 2005-11-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2607 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 45. 122. årgang. 2001-11-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3717 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 199 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 122. årgang. 2001-02-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 577 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 603 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1885 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 995 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1053 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 130. årgang. 2009-07-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 130. årgang. 2009-07-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 130. årgang. 2009-07-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1637 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Patent Tidende. Ugeliste Danske Varemærker. Nr. 52. 2003-12-22-2003-12-28 Ugeliste Danske Varemærker, DK

Dansk Patent Tidende. Ugeliste Danske Varemærker. Nr. 52. 2003-12-22-2003-12-28 Ugeliste Danske Varemærker, DK Dansk Patent Tidende Ugeliste Danske Varemærker Nr. 52. 2003-12-22-2003-12-28 Ugeliste Danske Varemærker, DK Ugeliste Danske Varemærker kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. på tlf. 43 50 85 35

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 126. årgang. 2005-01-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 126. årgang. 2005-01-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 02. 126. årgang. 2005-01-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 57 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 795 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 130. årgang. 2009-12-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 130. årgang. 2009-12-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 130. årgang. 2009-12-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2555 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 131. årgang. 2012-02-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 131. årgang. 2012-02-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 05. 131. årgang. 2012-02-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 201 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 809 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1103 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 126. årgang. 2005-12-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 126. årgang. 2005-12-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 126. årgang. 2005-12-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2857 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 127. årgang. 2006-02-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 127. årgang. 2006-02-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 127. årgang. 2006-02-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 373 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 125. årgang. 2004-05-26. Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 125. årgang. 2004-05-26. Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 125. årgang. 2004-05-26. Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1157 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 130. årgang. 2009-07-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 130. årgang. 2009-07-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 130. årgang. 2009-07-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1799 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 132. årgang. 2011-11-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 132. årgang. 2011-11-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 132. årgang. 2011-11-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1719 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2851 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2053 Omtryk af tidligere

Læs mere