Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 127. årgang. 2006-05-17 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Licens Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Tacticall Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: FR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: FA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Mærsk Data Defence A/S, Ellegårdvej 25, 6400 Sønderborg, (511) Klasse 09: Data- og edb-programmer til radiokommunikationsbaserede tjenester, kommando- og kontrolsystemer, informationsudveksling via kommunikationsnetværk, integreret kommunikation og samkommunikation, dannelse af fælles situationsbilleder, videostreaming, lyd- og datakommunikation, datareplikering, konferencekald, GPS, digitale kort (GIS), anvendelse af mobile/håndholdte terminaler, databehandlingsudstyr samt tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder radio- og internetbaseret, såvel vedrørende distribution af data- og edb-programmer som radio- og internetbaserede tjenester. (511) Klasse 42: Design, udvikling og ajourføring af data- og edb-programmer vedrørende radio- og internetbaserede tjenester, programmering af computere, implementering af edb-programmer, teknisk rådgivning og bistand vedrørende førnævnte tjenesteydelser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: VENT-ordningen, c/o Teknologisk Institut, Gregersensvej 3, 2630 Taastrup, (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed, vedligeholdelse af ventilationsanlæg. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Kvalitetskontrol. (591) Farvetekst: Mærket udført i farver. (551) Fællesmærketekst: Retten til at benytte mærket tilkommer Medlemmerne af VENT-ordningen. For mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: Mærket må benyttes af medlemmerne, der er registreret efter vedtægterne for VENT-ordningen, jfr. vedtægt for VENT-ordningen pkt (111) Reg.nr.: FR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: FA (220) Ans.dato: VENT-ordningen (730) Indehaver: Mærsk Data Defence A/S, Ellegårdvej 25, 6400 Sønderborg, (511) Klasse 09: Data- og edb-programmer til radiokommunikationsbaserede tjenester, kommando- og kontrolsystemer, informationsudveksling via kommunikationsnetværk, integreret kommunikation og samkommunikation, dannelse af fælles situationsbilleder, videostreaming, lyd- og datakommunikation, datareplikering, konferencekald, GPS, digitale kort (GIS), anvendelse af mobile/håndholdte terminaler, databehandlingsudstyr samt tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser), elektronisk dokumentation, herunder brugervejledninger og manualer. (511) Klasse 16: Trykt dokumentation, herunder trykte manualer til brugere og systemudviklere, instruktions- og undervisningsmateriale. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder radio- og internetbaseret, såvel vedrørende distribution af data- og edb-programmer som radio- og internetbaserede tjenester. (511) Klasse 42: Design, udvikling og ajourføring af data- og edb-programmer vedrørende radio- og internetbaserede tjenester, programmering af computere, implementering af edb-programmer, teknisk rådgivning og bistand vedrørende førnævnte tjenesteydelser. (591) Farvetekst: Mærket er udført i mørkeblå og grønt (hvid baggrund) (730) Indehaver: VENT-ordningen, c/o Teknologisk Institut, Gregersensvej 3, 2630 Taastrup, (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed, vedligeholdelse af ventilationsanlæg. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Kvalitetskontrol. (551) Fællesmærketekst: Retten til at benytte mærket tilkommer Medlemmerne af VENT-ordningen. For mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: Mærket må benyttes af medlemmerne, der er registreret efter vedtægterne for VENT-ordningen, jfr. vedtægt for VENT-ordningen pkt (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RescueBoss (730) Indehaver: LMR RADIOSYSTEMER A/S, Revninge Bygade 18, 5300 Kerteminde, (511) Klasse 09: Software, monitorer (dataapparater). (511) Klasse 42: Design og udvikling af computer hardware og computer software. 1035

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BeyondZero (730) Indehaver: Aktiebolaget SKF, S Göteborg, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 04: Smøremidler og fedtstoffer. (511) Klasse 07: Kugle- og rullelejer, glidelejer, hydrostatiske lejer, tætninger til lejer, lejehuse; maskinkomponenter, nemlig koblinger, aksler til maskinværktøjer, kuglebøsninger, kuglesporskinner, kugle- og rulleskruer; monteringsværktøj, nemlig hydrauliske olieinjektorer, pumper, hydrauliske møtrikker og hydrauliske demonteringsværktøj, olietrykapparater, smøresystemer og -udstyr; forseglede lejeenheder; mekaniske afbalanceringsenheder; sensorlejer, nemlig lejer med indbygget sensorenhed; coated lejer; aktuatorer, anordninger til lineære bevægelser, nemlig linearmoduler, skinneføringer, kugleskruer og positioneringsenheder; lineære lejer; magnetlejer; lejer til flymotorer; lejer til vandjet-fartøjer; lejer til fremdrivningssystemer til fartøjer. (511) Klasse 09: Måleapparater og -instrumenter, navnlig målelærer, termometre, stødpulsmålere, prøverigge, afmonteringsapparater til fedtstoffer, elektronisk lytteudstyr, digitale tachometre, apparater til overvågning af smøremidlers og fedtstoffers temperatur, computeranalysesystem til maskiner til brug i industrielle processer og fabriksanlæg, optagne computerprogrammer, informationshåndteringssystemer. (511) Klasse 12: Lejer til køretøjer, lejeenheder og aksellejer til køretøjer til brug på land; hjulnav til køretøjer til brug på land; rorlejer; hjullejer og hjulenheder til jernbanevogne. (511) Klasse 16: Instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), brochurer, bøger, tryksager, magasiner, tidsskrifter, kataloger, manualer og håndbøger; kontorrekvisitter. (511) Klasse 17: Paknings-, tætnings-, forseglings- og isoleringsmaterialer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, nemlig online-annoncering for metalvarer (på Internettet); kompilering og indføring af varelager- og produktinformation i computerdatabaser. (511) Klasse 37: Installation, reparation og vedligeholdelse af industrielle anlæg, værktøj, udstyr og maskiner samt dele og komponenter dertil til brug inden for almen industri, maskinindustrien, sværindustrien og el-industrien samt inden for mine-, stål-, træ-, papir-, trykkeri-, bil- og flyindustrien; kundeservice i form af produktinformation inden for de forannævnte forretningsområder. (511) Klasse 39: Fragttransport i luften, til vands eller på land; oplagring af varer; logistik- og omvendt logistikvirksomhed, nemlig opbevaring, transport og levering af dokumenter, pakker, råvarer og anden fragt for andre i luften, til vands eller på land; distribution af energi. (511) Klasse 40: Information om behandling af materialer, herunder vedrørende galvanisering, elektro- og metalcoating; varmebehandling af metal og metalstøbning; hærdning af metal og metalprodukter i forbindelse med industrielle produktionsprocesser; produktion af energi; genbrug af affald. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, navnlig inden for tekniske produkter og ydelser; tilvejebringelse af online publikationer (som ikke kan downloades) inden for området tekniske produkter og ydelser. (511) Klasse 42: Ingeniørvirksomhed; teknisk ekspertbistand og rådgivning i forbindelse med mekanisk, tekniske og industriel produktion; teknisk ekspertbistand og rådgivning i forbindelse med energiforvaltning og -bæredygtighed; forskning og udvikling af nye produkter; udarbejdelse af bygnings- og konstruktionsudkast, -tegninger og -planer; industriel design; industriel forskning, nemlig tekniske projektstudier og forskning vedrørende mekaniske, teknisk og industriel produktion; materielafprøvning; kalibrering (måling); konsulent- og rådgivningsvirksomhed inden for design, udvælgelse, implementering og brug af computer hardware og software for andre; integration af computer software i computersystemer og netværk; computerprogrammering for andre; overvågning af computersystemer for andre; sikkerheds- og kvalitetskontrol af produkter eller materialer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Dagrofa S/Engros A/S, Stamholmen 175, 2650 Hvidovre, (740/750) Fuldmægtig: Dagrofa A/S, Gammelager 13, 2605 Brøndby, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ, spiselige olier og fedtstoffer, frosne kartoffelprodukter, pommes frites (511) Klasse 30: Frisk og frossen brød, dressinger (salat). (511) Klasse 31: Friske frugter og grøntsager. (511) Klasse 32: Mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholiske drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, herunder fastfood-kædekoncept. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TEDDY (730) Indehaver: TV 2/DANMARK A/S, Rugårdsvej 25, 5000 Odense C, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Dansk Supermarked A/S, Bjødstrupvej 18, Holme, 8270 Højbjerg, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HOPLA (730) Indehaver: Dansk Supermarked A/S, Bjødstrupvej 18, Holme, 8270 Højbjerg, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 32: Frugtdrikke og frugtsaft. 1036

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: House of Prince A/S, Tobaksvejen 4, 2860 Søborg, (740/750) Fuldmægtig: Skandinavisk Tobakskompagni A/S, Tobaksvejen 4, 2860 Søborg, (511) Klasse 34: Tobak, cigaretter, artikler for rygere, tændstikker (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PIERRE COLLECTION (730) Indehaver: Bantex A/S, Nøglegårdsvej 1, 3540 Lynge, (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer ikke indeholdt i andre klasser, tasker (ikke indeholdt i andre klasser), håndtasker, skuldertasker, dokumentmapper (tasker), rygsække, attachétasker, pc- og computertasker, toilettasker (ikke indbyggede), punge og tegnebøger, pilottasker (ikke indeholdt i andre klasser), rejsetasker, kufferter, indkøbsnet; paraplyer, parasoller og sadelmagervarer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MR. PIERRE (730) Indehaver: Bantex A/S, Nøglegårdsvej 1, 3540 Lynge, (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer ikke indeholdt i andre klasser, tasker (ikke indeholdt i andre klasser), håndtasker, skuldertasker, dokumentmapper (tasker), rygsække, attachétasker, pc- og computertasker, toilettasker (ikke indbyggede), punge og tegnebøger, pilottasker (ikke indeholdt i andre klasser), rejsetasker, kufferter, indkøbsnet; paraplyer, parasoller og sadelmagervarer. (730) Indehaver: The Coca-Cola Company a corporation of the State of Delaware, One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 09: Optagne CD ere, videobånd, laserdiscs, software og DVD er indeholdende musik, drama, animation, talende medier og/eller multi-medie forestillinger. (511) Klasse 32: Drikkevarer (ikke alkoholholdige), herunder sodavand; saft og koncentrater til fremstilling af drikkevarer. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af indspillet musik, videoer, animationer, musik videoer, blandede medier, og/eller multi-medier, alle online via et globalt netværk US (kl. 9) USA US (kl. 32) USA US USA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Frida's (730) Indehaver: Dansk Supermarked A/S, Bjødstrupvej 18, Holme, 8270 Højbjerg, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 03: Håndsæbe. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NEUSEB (730) Indehaver: Neutrogena Corporation, a corporation of the State of Delaware, 5760 West 96th Street, Los Angeles, California 90045, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 03: Hudplejepræparater til brug i ansigtet, nemlig ansigtspræparater, imprægnerede ansigtsservietter, hårfjerningsstrips til brug i ansigtet, cremer til brug i ansigtet, geler til brug i ansigtet og lotioner til brug i ansigtet, øjencremer, øjenlotioner samt præparater til brug omkring øjnene; fugtgivende cremer, fugtgivende geler og fugtgivende lotioner, hudeksfolierende cremer, hudeksfolierende lotioner, imprægnerede eksfolierende servietter og hudeksfolierende masker, kropsplejepræpara-ter, nemlig lotioner, cremer og vaskepræparater til kroppen, håndcremer og -lotioner, fodcremer og -lotioner; ikke-medicinske aknepræparater, herunder aknerensepræparater, præparater til behandling af akne, fugtgivende præparater, toningsprodukter, astringerende kosmetiske præparater, servietter og masker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HELIOSOL (730) Indehaver: Neutrogena Corporation, a corporation of the State of Delaware, 5760 West 96th Street, Los Angeles, California 90045, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 03: Kosmetiske solpræparater til brug i ansigtet og på kroppen, nemlig solblokkere, solfilterpræparater, olier, lotioner, cremer, skumpræparater, geler, sprays, skrubbepræparater samt after sun præparater. 1037

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NEUTROGENA DERMATOLOGICS (730) Indehaver: Neutrogena Corporation, a corporation of the State of Delaware, 5760 West 96th Street, Los Angeles, California 90045, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 03: Kosmetiske hud-, hår- og kropsplejepræparater, nemlig sæbe, rensepræparater, skumpræparater, geler, præparater til brug i ansigtet, herunder fugtgivende præparater, masker, toningsprodukter, geler, skrubbepræparater, servietter; ældningsudsættende præparater; solblokkere, solfilterpræparater; body lotions og fugtgivende præparater til kroppen samt kosmetiske geler og talkumpudder; ikke-medicinske aknepræparater, nemlig rensepræparater, masker, sæbe, imprægnerede servietter, toningsprodukter, astringerende præparater og fugtgivende præparater samt øjencremer og øjenlotioner; kosmetiske ansigtspræparater til mænd; kropsplejepræparater til mænd; håndcremer, fodcremer, shampoo, balsam, kosmetiske præparater til behandling mod skæl, præparater til kosmetisk behandling af hovedbunden. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DIAMOX (730) Indehaver: Goldshield Group PLC, 324 Bensham Lane, Thornton Heath, Surrey CR7 7EQ, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater og stoffer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FINGER POCKET (730) Indehaver: Neutrogena Corporation, a corporation of the State of Delaware, 5760 West 96th Street, Los Angeles, California 90045, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 03: Hud- og kropsplejepræparater, nemlig sæbe, rensepræparater, skumpræparater, geler, præparater til brug i ansigtet, herunder fugtgivende, masker, toningsprodukter, geler, skrubbepræparater; håndplejepræparater, nemlig håndcremer, håndlotioner, fugtgivende præparater, skrubbepræparater; eksfolierende kosmetiske præparater; fodplejepræparater, nemlig fodcremer, fodlotioner, fugtgivende præparater, body lotioner og fugtgivende præparater til kroppen, kosmetiske geler, talkum, pudder; ikke-medicinske præparater til behandling af akne, nemlig rensepræparater, masker, sæbe, toningsprodukter, astringerende præparater samt fugtgivende præparater, servietter imprægneret med kosmetiske cremer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: My Way Music (730) Indehaver: The Music Business Organisation (MBO) A/S, Adelgade 12, 9000 Aalborg, (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100 København (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, optiske, magnetiske eller elektroniske databærere, Cd-rom, compact discs, mini discs, lydplader, DVD-plader, belyste film, videobånd, videooptagelser, salgsautomater og mekanismer til møntopererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; computer hardware og software, elektroniske publikationer (downloadable). (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; branding af kunstnere. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; forlagsvirksomhed, udgivelse af bøger og tekster (undtagen reklametekster), udgivelse af noder, musik, film og multimedieprodukter; udlejning af film, videofilm, musikoptagelser og multimedieprodukter, information om underholdning, levende optræden, organisering af konkurrencer (underholdning), organisering af shows (impressariovirksomhed), pladsreservation til shows, produktion af shows (forestillinger). (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand; administration af ophavsret, licensgivning af industrielle ejendomsrettigheder, rådgivning vedrørende ophavsret. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: idealhuset (730) Indehaver: Idealcombi A/S, Nørre Allé 51, 7760 Hurup Thy, (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (511) Klasse 06: Døre; dørkarme; vinduer; vinduesrammer; dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle foranstående varer (alle foranstående varer helt eller overvejende af metal). (511) Klasse 19: Døre; dørkarme, vinduer, vinduesrammer; dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle foranstående varer (alle foranstående varer helt eller overvejende af andet end metal, såsom træ og/eller plast). (511) Klasse 20: Møbeldel i form af låger og glaslåger, samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) hertil. 1038

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TTC (730) Indehaver: The Music Business Organisation (MBO) A/S, Adelgade 12, 9000 Aalborg, (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100 København (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, optiske, magnetiske eller elektroniske databærere, Cd-rom, compact discs, mini discs, lydplader, DVD-plader, belyste film, videobånd, videooptagelser, salgsautomater og mekanismer til møntopererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; computer hardware og software, elektroniske publikationer (downloadable). (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; branding af kunstnere. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; forlagsvirksomhed, udgivelse af bøger og tekster (undtagen reklametekster), udgivelse af noder, musik, film og multimedieprodukter; udlejning af film, videofilm, musikoptagelser og multimedieprodukter, information om underholdning, levende optræden, organisering af konkurrencer (underholdning), organisering af shows (impressariovirksomhed), pladsreservation til shows, produktion af shows (forestillinger). (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand; administration af ophavsret, licensgivning af industrielle ejendomsrettigheder, rådgivning vedrørende ophavsret. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SAM HEADHUNTING (730) Indehaver: Sam A/S, Egebakken 2 A, 5260 Odense S, (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, (511) Klasse 35: Personalerekruttering, herunder headhunting, samt opsøgning, screening og udvælgelse af ledere; professionel erhvervsmæssig rådgivning i forbindelse med personalerekruttering og -udvælgelse; bistand ved forretningsledelse og for-retningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: NorgesGruppen ASA, Parkveien 61, N-0204 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; PR-virksomhed; salgsfremmende foranstaltninger for andre; markedsstudier og undersøgelser; reklameomdeling; udarbejdelse af reklametekster; udsendelse af reklamer, flyveblade; uddeling af vareprøver; rådgivning vedrørende reklame, forretningsorganisation og forretningsledelse og forretningsprofilering; rådgivning og formidling af aftaler vedrørende køb og salg af varer samt sortimentsrådgivning indenfor dagligvaresektoren, storkiosk- og fast food sektoren; Detailhandel af husholdningsartikler, parfumerivarer, kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grønsager, geleer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer, kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis, landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt, øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke, tobak, artikler for rygere, tændstikker, husholdnings- og køkkenredskaber, kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser), blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ELIZABETH SWANN (730) Indehaver: Disney Enterprises, Inc., a corporation of the State of Delaware, 500 South Buena Vista Street, Burbank, Californien 91521, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Markman (730) Indehaver: Markman Rekruttering og Genplacering A/S, Sofiendalsvej 70, 9200 Aalborg SV, (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, herunder rekruttering og genplacering af personale, business intelligence, human resources, salgsstrategi, telemarketing, og produktionsoptimering. (511) Klasse 41: Uddannelses og undervisningsvirksomhed i form af salgstræning. (511) Klasse 42: Teknisk rådgivning i forbindelse med It-rådgivning. (730) Indehaver: Mejerigaarden Holding A/S, Sennelsvej 1, 7700 Thisted, (511) Klasse 30: Spiseis, is, buddinger, fromager, frosne desserter (hovedsageligt bestående af spiseis, budding, fromage, chokolade, kage og brød), chokoladevarer, konditori- og konfekturevarer (591) Farvetekst: Mærket er udført i gult med rød kontur 1039

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PAYPASS (730) Indehaver: MasterCard International Incorporated, a corporation of the State of Delaware, 2000 Purchase Street, Purchase, New York , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 09: Computerhardware, perifere enheder til computere og software til brug i forbindelse med transaktioner inden for elektronisk handel, handel med brug af trådløst udstyr og forbrugertransaktioner, nemlig computerhardware, perifere enheder til computere og software til forenkling af elektronisk betaling eller betaling med brug af trådløst udstyr;computerhardware og - software til forenkling af adgang til betalingskonti i forbindelse med elektronisk handel og handel med brug af trådløst udstyr;computerhardware i form af udstyr indeholdende en chip med integreret kredsløb og tilknyttet betalingsudstyr kendt som transpondere;hardware med elektroniske skannere, der anvendes sammen med magnetisk aktiveringsudstyr, inklusive kort, nøgleringe og mærkater;transpondere med enheder i form af et elektronisk kredsløb og en radioantenne til brug sammen med elektroniske skannere;computerudstyr til administration af data;computerhardware og -software til kryptering og sikker datalagring og hentning og transmission af kundeinformation samt information om konti og transaktioner til brug for enkeltpersoner, banker og finansielle institutter;kort med magnetkode, udstyr til optisk skanning og chipkort med en chip med integreret kredsløb;hævekort, bankkort, kreditkort, debetkort og betalingskort med magnetkode;kortlæsere til kort med magnetkode og kort indeholdende en chip med integreret kredsløb;computersoftware, der gør det muligt at få magnetisk og optisk kodede kort og chipkort indeholdende en chip med integreret kredsløb til at samvirke med terminaler og kortlæsere inden for den finansielle sektor; telekommunikationsudstyr; nemlig elektroniske transaktionsterminaler til salgssteder og computersoftware til overførsel, visning og lagring af transaktioner, identifikation og finansiel information til brug inden for den finansielle sektor, bankvirksomhed og inden for telekommunikationsvirksomhed;trådløst telekommunikationsudstyr, nemlig transpondere;apparater til elektronisk verificering, nemlig computerhardware og -software til autentificering af hævekort, bankkort, kreditkort, debetkort og betalingskort. (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, nemlig bankvirksomhed og tjenesteydelser i forbindelse med betaling, kreditkort, debetkort, hævekort og kort med elektronisk lagrede værdier;elektronisk behandling og transmission af data og ajourføring af finansielle registre i forbindelse med betalingsservice, nemlig tjenesteydelser i forbindelse med kreditkort og debetkort;elektroniske punge med lagrede værdier;betalingsservice, herunder betaling af små beløb overført med brug af transpondere og tilknyttet betalingsudstyr;autentificering af kortholdere og handlende i forbindelse med elektroniske betalinger;elektronisk overførsel af midler og valuta;tjenesteydelser i forbindelse med telekort med forudbetalte værdier;udbetaling af kontanter;pengeautomater;elektronisk autorisation og gennemførelse af transaktioner;rejseforsikring, nemlig tegning og formidling af afbestillingsforsikring i forbindelse med rejser og af syge-, livs- og ulykkesforsikringer for rejsende; verificering af checks; udstedelse af rejsechecks og rejsebilag, og indløsning af rejsechecks og rejsebilag;rådgivning vedrørende alle førnævnte tjenesteydelser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EBISU (730) Indehaver: Project 12 ApS, Østergade 22, 1100 København K, (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100 København (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretnings-administration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; organisering af udstillinger og messer med kommercielle eller reklamemæssige formål; udlejning af reklameplads. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke; midlertidig indkvartering; reservation og udlejning af midlertidig indkvartering; hotelreservation; barer; cafeer; cafeterier; catering; kantiner, diner transportable; restauranter, herunder selvbetjeningsrestauranter; snackbarer; udlejning af mødelokaler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GOING FURTHER TO GIVE YOU MORE (730) Indehaver: Castrol Limited, Wakefield House, Pipers Way, Swindon, Wiltshire SN3 1RE, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 09: Computer software til udførelse af programmer til fremme af salg, motivation og loyalitet; magnetisk indkodede kort til brug for programmer til fremme af motivation og loyalitet. (511) Klasse 16: Kort (ikke magnetiske og pengerepræsentativ) til brug i forbindelse med ordninger til fremme af salg, motivation og loyalitet. (511) Klasse 35: information om programmer til fremme af marketing, salg, motivation og loyalitet; udførelse af programmer til fremme af motivation og loyalitet med henblik på at fremme salg af varer og tjenesteydelser; Annonceog reklamevirksomhed, herunder fremme af salg af varer og tjenesteydelser gennem administration af motivations- og loyalitets-programmer over for individer, firmaer og organisationer; fremme salget af andres varer og tjenesteydelser gennem programmer om motivering, loyalitet, partnerskabs- og relationsprogrammer, direkte marketing programmer; forretningsrådgivning; markedsføring- og promotion rådgivning; organisering, operation, styring og overvågning on-line af motivations- og loyalitets-programmer og -ordninger. (511) Klasse 36: Tilvejebringelse af kundemotivation og incitamenter, nemlig kreditter, betalinger og overførsler i form af penge, økonomisk værdi eller points i forbindelse med motivati-ons- og loyalitets-ordninger og programmer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Fakta A/S, Roskildevej 65, 2620 Albertslund, (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (730) Indehaver: Sapp af 1/ A/S, Søgårdsvej 4, 7500 Holstebro, (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Smith Knudsen, Store Torv 6, 7500 Holstebro, (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spæd-børn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desin-fektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, herunder behandling i forbindelse med rygeafvænning, migræne, ledsmerter og problemer i fordøjelsessystemet; landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 1040

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 199 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1933 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 127. årgang. 2006-03-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 127. årgang. 2006-03-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 127. årgang. 2006-03-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 579 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 130. årgang. 2009-11-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 130. årgang. 2009-11-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 130. årgang. 2009-11-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2471 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 127. årgang. 2006-04-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 127. årgang. 2006-04-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 127. årgang. 2006-04-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 815 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 713 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 41. 121. årgang. 2000-10-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3097 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 130. årgang. 2009-05-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 130. årgang. 2009-05-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 130. årgang. 2009-05-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1321 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 126. årgang. 2005-07-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 126. årgang. 2005-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 126. årgang. 2005-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1509 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 26. 122. årgang. 2001-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1941 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 127. årgang. 2006-09-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 127. årgang. 2006-09-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 127. årgang. 2006-09-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2051 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 14. 122. årgang. 2001-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 963 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 3. 121. årgang. 2000-01-19 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 67 Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 30. 122. årgang. 2001-08-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2319 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 131. årgang. 2010-08-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 131. årgang. 2010-08-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 131. årgang. 2010-08-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1407 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 131. årgang. 2010-12-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 131. årgang. 2010-12-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 50. 131. årgang. 2010-12-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2063 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 11. 123. årgang. 2002-03-13 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1133 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 130. årgang. 2009-06-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 130. årgang. 2009-06-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 130. årgang. 2009-06-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1515 Omtryk af tidligere

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 130 Del C... 160 Del D... 181 Del M... 183

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 130 Del C... 160 Del D... 181 Del M... 183 INDHOLD Del A... 2 Del B... 13 Del C... 16 Del D... 181 Del M... 183 L A A.1. 8681835 12/11/29 FRESH AND FROZEN Lapin Liha Oy Ahjotie 9 9632 Rovaniemi FI BERGGREN OY AB Antinkatu 3 C 1 Helsinki FI FI EN

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 128. årgang. 2007-01-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 128. årgang. 2007-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 128. årgang. 2007-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 93 Omtryk af tidligere

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 172 Del C... 187 Del D... 208 Del M... 222

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 172 Del C... 187 Del D... 208 Del M... 222 INDHOLD Del A... 2 Del B... 172 Del C... 187 Del D... 28 Del M... 222 L A A.1. 843321 17/7/29 SALESFORCE salesforce.com, inc. The Landmark @ One Market Street, Suite 3 San Francisco, California 9415 US

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 67 Del D... 478 Del M... 480

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 67 Del D... 478 Del M... 480 INDHOLD Del A... 2 Del B... 4 Del C... 67 Del D... 478 Del M... 480 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del B.4.1

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 100 Del C... 128 Del D... 152 Del E... 154 Del M... 161

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 100 Del C... 128 Del D... 152 Del E... 154 Del M... 161 INDHOLD Del A... 2 Del B... 1 Del C... 128 Del D... 152 Del E... 154 Del M... 161 L A A.1. 866493 9/1/29 DIGITAL ARTS Digital Arts Inc. 15F Prudential Tower, 13-1, Nagata-cho, 2-chome Chiyoda-ku, Tokyo

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 122 Del C... 158 Del D... 186 Del M... 189

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 122 Del C... 158 Del D... 186 Del M... 189 INDHOLD Del A... 2 Del B... 122 Del C... 158 Del D... 186 Del M... 189 L A A.1. 22 22 591 947131 25/1/21 VIATGESMUNTANYA FERROCARRILS LA GENERALITAT CATALUNYA Cardenal Sentmenat, 4 817 Barcelona ES AGUILAR

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 84 Del D... 483 Del M... 485

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 84 Del D... 483 Del M... 485 INDHOLD Del A... 2 Del B... 4 Del C... 84 Del D... 483 Del M... 485 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del B.4.1

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 180 Del C... 208 Del D... 232 Del M... 234

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 180 Del C... 208 Del D... 232 Del M... 234 INDHOLD Del A... 2 Del B... 18 Del C... 28 Del D... 232 Del M... 234 L A A.1. 9798431 9/3/211 VI.VI Fernandez, Francois Walter An Der Ling 27 5739 Cologne EN 6 - Uædle metaller og legeringer heraf; Byggematerialer

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 2. 122. årgang. 2001-01-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 57 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 145 Del C... 174 Del D... 194 Del M... 196

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 145 Del C... 174 Del D... 194 Del M... 196 INDHOLD Del A... 2 Del B... 145 Del C... 174 Del D... 194 Del M... 196 L A A.1. 22 22 591 9958992 11/5/211 Excellent Play Steenhold, Jens Martin Frederik d. 3s vej 7 Fredericia DK DA EN 2 - Møbler. 119222

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 105 Del C... 113 Del D... 125 Del M... 164

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 105 Del C... 113 Del D... 125 Del M... 164 INDHOLD Del A... 2 Del B... 15 Del C... 113 Del D... 125 Del M... 164 DEL A A.1. 22 74 1195493 12/8/211 PAKETO 27.5.1 G.N.P. spol. s r.o. Dolní Jasenka 279 755 1 Vsetín CZ PATIN - ZNALECKÁ A ZNÁMKOVÁ KANCELÁØ

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 107 Del C... 141 Del D... 164 Del M... 166

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 107 Del C... 141 Del D... 164 Del M... 166 INDHOLD Del A... 2 Del B... 17 Del C... 141 Del D... 164 Del M... 166 L A A.1. 8585895 3/9/29 bottelpack kocher-plastik Maschinenbau GmbH Talstr. 22-3 79 Sulzbach-Laufen BARTELS & PARTNER Lange Str. 51

Læs mere