Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 1, 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 1, 2002"

Transkript

1 Synshandicap Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 1, 2002 Punktskrift i den digitale tidsalder År 2000 var 175-året for Louis Brailles opfindelse af det taktile alfabetet med de seks punkter. I snart to århundreder har punktskriften fungeret som det primære læsemedium for blinde, løbende tilpasset fremkomsten af ny teknologi og forandringer i blinde læseres behov. Flere steder oplever man imidlertid i dag, at punktskriften status er truet. Det kan skyldes økonomisk underskud, som i udviklingslande, hvor der mangler midler til punktundervisning samt produktion og distribution af punktbøger. Eller det kan, paradoksalt nok, skyldes økonomisk overskud, som fx i USA, hvor det i dag er muligt at klare en stor del af sin skriftlige kommunikation via lydbånd og computere med syntetisk tale. Med baggrund i denne situation blev der den april afholdt en international konference om punktskrift, "Braille in the Age of Digitisation". Konferencen havde følgende formål: At styrke interessen blandt børn, unge og voksne for at anvende punktskrift for at sikre, at dette unikke tekstmedium fortsat kan fremme adgangen til information, viden og oplevelser. At styrke punktundervisningen i specialskoler og det integrerede skolesystem. At styrke produktionen og formidlingen af punktmaterialer fra punktbiblioteker og -produktionssteder. Konferencen havde 71 deltagere fra 12 lande. De repræsenterede organisationer, forsknings- og læreanstalter, blindebiblioteker samt rådgivnings- og rehabiliteringsområdet. Konferencen var planlagt af Instituttet for Blinde og Svagsynede, Danmarks Blindebibliotek, Dansk Blindesamfund, Refsnæsskolen og Videncenter for Synshandicap. Konferencen foregik hos Instituttet for Blinde og Svagsynede. Arrangementet vekslede mellem foredrag og debat i plenum og foredrag og debat i mindre workshopgrupper. I de fire workshopper var temaerne hhv. studerende & voksne, børn, musik og Internettet. Som afslutning blev der udformet en fælles resolution, der definerer vigtige indsatsområder. Resolution og program kan ses på Her vil man senere også finde manuskripter fra foredragene. I dette nummer: Punktskrift i den digitale tidsalder 1 Low-tech punktskrift 2 Workshop om autisme og synshandicap 2 Aktivitetslejr for voksne udviklingshæmmede 3 Ferie, fritid og handicap 3 Om kulturmødet i rådgivningen 4 Konferencer og kurser 5 Nye artikler i Videncentret 6 Nye bøger i Videncentret 7 Surfbrættet 8 Maj 2002

2 Low-tech punktskrift En af de bedste strategier for punktskriftens anvendelse og overlevelse er, at punktskriften også er synlig for seende, at seende i kort form kan anvende punktskrift til kommunikation med blinde venner og bekendte. Touch-Card er et eksempel på et kommercielt produkt, som på en let måde gør det muligt for en seende at skrive et postkort til en blind. Materialet består af en kuvert til blindeforsendelse, et postkort, en stansepen (pren), en stanseskabelon med punktskriftalfabetet, tegnsætning og ciffertegn, et skriveunderlag samt en instruktion på 8 sprog, herunder også dansk. Svenskeren Mats Westerlund, som er designeren bag Touch- Card, kalder produktet low-tech punktskrift. Her hentydes til, at en seende uden teknologiske hjælpemidler på få minutter kan skrive et postkort med punktskrift. Postkortet rummer 127 tegn. Meddelelsen skrives i felterne fra højre mod venstre. Stanseskabelonen med punkttegnene lægges på, og punkttegnene præges med den lille stansepen af plast. Kortet lægges i kuverten og er klar til forsendelse som blindepost. I Sverige bliver Touch-Card distribueret til alle skoleklasser med en blind elev, bl.a. med støtte fra det svenske blindeforbund (SRF). Desuden kan produktet købes på svenske posthuse. Mats Westerlund siger, at der er en dobbelt effekt, idet punktlæseren bliver ekstra stimuleret til at anvende punktskrift, når det kommer i form af et postkort fra en klassekammerat eller en bekendt. Dernæst bliver punktskriftalfabetet bedre kendt blandt seende, hvilket fremmer forståelsen mellem seende og blinde. Et prøveeksemplar af Touch- Card kan fås ved henvendelse til Videncentret. bnj Workshop om autisme og synshandicap Som et led i den danske del af det nordiske autismeprojekt under forskningsnetværket NOVIR afholdtes den 1. og 2. marts en workshop om dette komplicerede emne. Der var 68 deltagere fra Danmark, Sverige, Norge, Færøerne og Island. Blandt deltagerne var lærere, pædagoger, konsulenter, forældre m.fl. Stor nordisk interesse Workshoppen blev planlagt af IBS, Refsnæsskolen og Solhusene/Solsikken i Københavns Amt i fællesskab. Videncenter for Synshandicap havde sponsoreret et oplæg fra USA. Vi havde oprindeligt forventet ca. 25 deltagere, så denne overvældende tilslutning kom som en positiv overraskelse for os. I løbet af workshoppen blev vi meget bevidste om, at vi med denne fokusering på synshandicappedes følelsesmæssige og sociale problemfelter havde påvist et stort behov for vidensudvikling. Erfaringsopsamling, formidling og netværk Ved workshoppens afslutning blev opmærksomheden rettet mod det nødvendige i at reflektere over egen praksis og samtidig beskrive den, så andre vil kunne få glæde af de erfaringer der allerede foreligger. Som konsekvens heraf vil vi i samarbejde med Videncenter for Synshandicap og Videnscenter for Autisme forsøge at oprette et elektronisk netværk. Endelig blev det foreslået at der om 2 år afholdes en ny workshop. Peter Rodney, Instituttet for Blinde og Svagsynede Litteraturliste Til workshoppen udarbejdede Videncenter for Synshandicap en litteraturliste, som kan bestilles hos Videncentret. NOVIR NOVIR står for Nordic Visual Impairment Research Group. Formålet med samarbejdet er "at samordne, koordinere og igangsætte fællesnordiske forsknings- og udviklingsarbejder indenfor synshandicapområdet". Man kan læse mere om NOVIR og om de aktiviteter, der foregår under NOVIR, på Her findes bl.a. oplysinnger om de institutioner og delprojekter, der indgår i det overordnede indsatsområde "blindhed og autisme". 2 Synshandicap 1/2002

3 Aktivitetslejr for voksne udviklingshæmmede Blindehjemmet Bredegaard afholder Aktivitetslejr for voksne blinde med udviklingshandicap i uge 33 ( august). Lejren, som har været en tilbagevendende begivenhed siden 1997, arrangeres i år i samarbejde med Bofællesskabet Hindhøjen ved Århus. Basen bliver "Den Gamle Station" i Allingåbro, hvor deltagerne skal bo i en gammel togvogn med kupeer. Der venter deltagerne et spændende og aktivt program, bl.a. kan man komme ud at køre på skinnecykler, sejle i kano, ride og vandre i Mols Bjerge. Deltagerne skiftes til at hjælpe med at tilberede måltiderne, som forventes at foregå udendørs. Alle deltagere forventes at medbringe en seende ledsager. Der er plads til 10 deltagere og 10 ledsagere. Interesserede kan henvende sig til ergoterapeut Jane Walther Hansen, Blindehjemmet Bredegaard, tlf , lokal 227. Ferie, fritid og handicap Turistgruppen Vestjylland satte sig for et par år siden det mål at blive den mest tilgængelige destination i Europa. Med projektet "Ferie i Vestjylland tilgængelig for alle" er der sat gang i en udvikling af denne vision. På en statuskonference i Søndervig 27. februar 2002 blev resultaterne præsenteret. For handicappede og deres familie er det ofte afgørende for valg af feriemål eller fritidsaktivitet, om det er muligt at skaffe sig forhåndsoplysninger om destinationens faciliteter for handicappede. Projektet har søgt at udvikle konkrete tiltag, som gør regionen mere tilgængelig og har samtidig gjort oplysningerne om mulighederne tilgængelige på Internettet. Projektet har haft som formål at bygge bro mellem handicap og turisme og øge turisterhvervets kompetence og viden om handicap. En bærende del af projektet har været en registrering af forskellige turistmåls tilgængelighed. Brugergrupper har besøgt 308 steder i 29 kommuner langs Vestkysten og registreret adgangsforhold til overnatning, naturområder og kulturelle seværdigheder. Det har givet anledning til dialog med private ejere, kommuner og amter. Alt i alt har det skabt en opmærksomhed omkring de behov, handicappede har som turister. Bl.a. er Hjælpemiddelcentralen i Ringkjøbing Amt aktivt medvirkende gennem udlån/udleje af hjælpemidler. DSI i vestkystamterne har bidraget med medlemmer til brugerpanelerne, som har stået for det opsøgende registreringsarbejde. Projektet har haft fokus på de naturskabte og indretningsmæssige barrierer i regionen, både til seværdigheder og overnatningssteder. Adgangen til havet har været central Vesterhavet er områdets største attraktion. Der er skabt flere passager til stranden, som er egnede for gangbesværede, kørestolsbrugere og familier med barnevogne. Turistgruppen Vestjylland arbejder aktuelt på at etablere en fond, som skal støtte kommende fysiske forbedringer af adgangsforhold til regionens natur- og kulturskabte seværdigheder og overnatningssteder. Yderligere oplysninger findes på Her findes informationer om det vestjyske turistområde og om projektet samt detaljerede oplysninger om alle de registrerede lokaliteter, som brugerpanelerne har testet. bnj Synshandicap 1/2002 3

4 Om kulturmødet i rådgivningen SIH (Statens Institut för Handikappfrågor i skolan) har udgivet denne letlæste bog, som omhandler familier med anden etnisk baggrund end svensk, der har fået et handicappet barn. Fem familier interviewes om deres historie og overvejelser om egne muligheder i relation til barnets handicap. Bogen behandler kulturmødet, som finder sted, når disse familier tilbydes vejledning og rådgivning fra behandlere med svensk oprindelse. I dette møde kan og vil der opstå misforståelser, der gør arbejdet vanskeligt og tungt for begge parter. Kultur udspringer af praksis, der jo som bekendt kan være ret forskellig i forskellige dele af verden, men kultur er ikke noget statisk; kultur forhandles og genforhandles hver evig eneste dag vi tænker i kultur og derfor er det vigtigt, at vi tager os tid til at finde frem til hver enkelt families mening om det spørgsmål, der er på dagsordenen. Gun Källstigen, Trinidad Rivera, Denho Özmen: Att inte vara stöpt i samma form om kulturmöten och funktionshinder, SIH Läromedel, Solna, Sverige, 1997 (102 s.) Bogen kan lånes hos Videncentret eller bestilles hos Specialpedagogiska Institutet (som SIH nu er en del af): SIT, Box 1100, Härnösand, Sverige, fax eller via (søg på ord fra titlen). Pris: 154 Skr. + moms og forsendelse. Vi indføres i nogle almene sociale omgangsformer, og det kan være godt at vide, hvad der regnes for god tone for gæst og værter, så man ikke skal bruge unødvendig energi på det. At være afslappet og autentisk i mødet er et godt udgangspunkt. Når det kommer til rådgivning og vejledning, tror jeg, at vi med tiden bliver nødt til at vægte nogle andre succeskriterier end dem, vi almindeligvis anlægger for, hvordan familien aftager råd og anvisninger fra det pædagogiske og sociale system. For som forfatterne er inde på, skal begge parter arbejde hårdt for at nå frem til en fælles referenceramme, der kan danne udgangspunkt for handling. Og da vi ikke kan tillade, at livet sættes i stå imens, handler vi med varierende grad af samstemthed familie og behandlere imellem. Familien er undervejs i en blandingskultur, der ofte besværes af sprogforbistring, og behandlerne kan være plaget af majoritetens syn på en hel gruppe mennesker med samme etniske baggrund og i den forbindelse skære alle over én kam. Det er min vurdering, at vejledning og rådgivning i familier med anden etnisk baggrund kun har dialogen som frugtbart middel til at opnå den mellemfolkelige forståelse, der er nødvendig i alt hjælpearbejde, hvor folk skal opkvalificeres til selv at tage hånd om deres liv og dagligdag. Kapitel 7 taler klogt om dette emne, og der er også spørgsmål, som vil kunne afklare behandlernes egen holdning til arbejdet. At turde spørge åbent og interesseret til overvejelserne bag ytringerne vil give værdifuld merviden om, hvor familien befinder sig på vejen til vestliggørelse i forhold til vore normer, og hvilke kulturelle aspekter de fortsat ønsker at bevare som en del af deres hverdag. Bogen kan anbefales, fordi den giver indsigt og mulighed for selv at tage stilling og ikke foregiver at have ét rigtigt svar på spørgsmål, hvortil der er mange. Hvis folk skal behandles lige, må forskelligheden anerkendes. Jette Hasselström, synskonsulent for småbørn i Københavns, Frederiksberg, Tårnby og Dragør kommune. 4 Synshandicap 1/2002

5 Konferencer og kurser "Independent Living" et selvstændigt og uafhængigt liv for alle 2nd International Conference on Tactile Diagrams, Maps and Pictures NNDR 6th Annual Research Conference 13th World Congress of Inclusion International Math seen with other eyes (foredrag ved Oliv Klingenberg, Tambartun Kompetansesenter) Touch, Blindness, and Neuroscience Closing the gap. Computer Technology in Special Education and Rehabilitation SPEVI: South Pacific Educators in Vision Impairment IMC 11 11th International Mobility Conference 10. juni 2002, Odense Congress Center Information: Rehabiliteringsforum Danmark, Kløverprisvej 10 B, 2650 Hvidovre Tlf juni 2002, University of Hertfordshire, Storbritannien Information: Dr. Sarah Morley eller Dave Gunn, National Centre for Tactile Diagrams, University of Hertfordshire, Hatfield, Herts, AL10 9 AB, Storbritannien Tlf Fax august 2002, Reykjavik, Island Information: Hrefna K. Óskarsdóttir, september 2002, Melbourne, Australien Information: 11. oktober 2002, Synsrådgivningen, Odense Information: Per Mortensen, Synsrådgivningen, Heden 7, 5000 Odense C Tlf oktober 2002, Madrid, Spanien Information: Morton A. Heller, Ph.D., Professor of Psychology, Eastern Illinois University, 1151 Physical Sciences Building, 600 Lincoln Ave., Charleston, Illinois 61920, USA Tlf Fax: oktober 2002, Minneapolis, Minnesota, USA Information: januar 2003, Queensland Australien Information: Leanne Smith, SPEVI President, Head of Special Education Services, Aspley East State School, 31 Helena Street, Aspley. Queensland 4034, Australien Tlf Fax marts - 4. april 2003, Stellenbosch University, Sydafrika Information: Deidre Cloete, 11th IMC Conference, c/o Conferences et al., P.O. Box 452, Stellenbosch 7599, Sydafrika Tlf Fax Se evt. yderligere oplysninger om arrangementerne på På home.swipnet.se/macula-lutea findes en omfattende oversigt over begivenheder inden for specialrådgivningsområdet, som vedligeholdes af Harry Svensson, Resurscenter Syn Stockholm, Sverige. Synshandicap 1/2002 5

6 Nye artikler i Videncentret Et udvalg af nye artikler i Videncentrets samling. Medmindre der står andet, er der tale om tekster i almindeligt tryk ( sort ). Hvis man vil læse hele artiklen, kan man enten skaffe tidsskriftet hjem via sit bibliotek eller henvende sig til Videncentret. Neuropsykologisk test Tom Andersen: Testmæssig ligestilling mellem seende og blinde hvordan synshandicappede klienter med neurologiske problemer kan blive stillet lige med seende, B-information nr. 44, 2002, s , Instituttet for Blinde og Svagsynede, Hellerup (4 s.) Pædagogik, sanser Jane Ellwood: Aromatherapy a sensory experience, eye contact nr. 31, 2001, s , RNIB, London (3 s.) Sue Simonds: Interactive music-making, eye contact nr. 31, 2001, s , RNIB, London (3 s.) Keith Park: Interactive storyteling, eye contact nr. 31, 2001, s , RNIB, London (2 s.) Flo Longhorn: Smelly tastes rule OK!, eye contact nr. 31, 2001, s. 5-7, RNIB, London (3 s.) CVI, cerebral blindhed Kirsten Baggesen: Peter er svær at forstå, Døvblinde-Nyt nr. 1, 2002, s , Videnscenter for Døvblindfødte og Danske Døvblindfødtes Forening, Ålborg (3 s.) Mobility Glyn Collins: A fresh look at spatial understanding, Visability nr. 34, 2002, s , RNIB, London, (2 s.) Richard Ludt og Gregory L. Goodrich: Change in visual perception detection distance for low vision travelers as a result of dynamic visual assessment and training, JVIB vol. 96, nr. 1, 2002, s. 7-21, AFB Press, New York, 2002 (15 s.) Nicolai, Thomas: In Prag sprechen Busse und Bahnen, Die Gegenwart nr. 2, 2002, s , Deutsche Blindenund Sehbehindertenverband, e.v., Berlin (2 s.) Undervisning i naturfag Maggie Gorman: An active role science in the mainstream secondary school, Visability nr. 34, 2002, s. 8-9, RNIB, London (2 s.) Focus on science, Visability nr. 34, 2002, s. 5-17, RNIB, London (13 s.) Laura Browne: Making science fun, Visability nr. 34, 2002, s , RNIB, London (2 s.) Sarah Morley: Touching science tactile graphics, Visability nr. 34, 2002, s , RNIB, London (2 s.) Udviklingshæmmede Giulio E. Lancioni, Mark F. O'Reilly og Doretta Oliva: Engagement in cooperative and individual tasks: Assessing the performance and preferences of persons with multiple disabilities, JVIB vol. 96, nr. 1, 2002, s , AFB Press, New York (4 s.). Om udviklingshæmmede voksnes præferencer og muligheder for opgaveløsning i grupper henholdsvist individuelt. Læsning Gail T. Gilon og Audrey A. Young: The phonologicalawareness skills of children who are blind, JVIB vol. 96, nr. 1, 2002, s , AFB Press, New York (12 s.) Erhvervsintegration Jakob Kristensen: Bestilt arbejde, Social Kritik nr. 78, 2002, s , Selskabet til Fremme af Social Debat, København (18 s.). Stærkt kritisk beskrivelse af processen for oprettelsen af Joblinien for synshandicappede under IBS- Erhverv, Instituttet for Blinde og Svagsynede. Autisme Tor Persen: Prosjektet "tilrettelegging av læremidler til synshemmet elev med autismerelaterte vansker", Synspunkt nr. 2, 2001, s , Tambartun Kompetansesenter, Norge (2 s.) Forkortelser AFB = American Foundation for the Blind (USA) JVIB = Journal of Visual Impairment & Blindness (AFB) RNIB = Royal National Institute for the Blind (UK) 6 Synshandicap 1/2002

7 Nye bøger i Videncentret Et udvalg af nye bøger, rapporter m.m. i Videncentrets bibliotek, opstillet alfabetisk efter titel. Medmindre der står andet, er der tale om tekster i almindeligt tryk ( sort ). De fleste tekster vil kunne bestilles på biblioteket, hos boghandleren eller hos udgiveren. Hvis dette ikke er muligt, kan bøgerne lånes hos Videncentret. Tekster på dansk Arbejdsevnemetode. Brugervejledning til IT-uddannelsesløsning Profil, Socialministeriet, København, 2001 (104 s.) Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne, Socialministeriet, København, 2001 (172 s.) Arbejdsevnemetode. Vejledning til planlægning og gennemførelse af udviklingsforløbet, Socialministeriet, København, 2001 (59 s.) (Se også Lene Sørensen: At mestre sin arbejdssituation internatkursus som redskab til arbejdsfastholdelse. Afrapportering og evaluering, Synscentralen Århus Amt, Århus, (45 s.) Tine Andersen, Mikkel Thøgersen, Leif Laszlo Haaning, Hans Thomsen og Maria-Pia de Palo: En familie med handicap er ikke en handicappet familie. Evaluering af politikken over for børn med handicap, Socialministeriet, København, 2001 (146 s.) Fokus på børn med funktionsnedsættelser. Rapport fra konference om stigningen i antallet af elever med funktionsnedsættelser i Københavns Amt, Københavns Amt, Specialundervisningskontoret, 2001 (112 s.) Der er også udgivet en en kortere sammenfatning af rapporten, som også findes i Videncentrets bibliotek (17 s.) Begge udgivelser kan desuden hentes som pdf-filer på Jørgen Buttenschøn: Sexologi en bog for professionelle og forældre om udviklingshæmmede menneskers sexualitet, 2. udgave, EIBA- Press, 2001 (23 s.) Snegle kan flyve! Om bibliotekernes tilbud til børn med handicap, Danmarks Blindebibliotek, København, 2001 (77 s.) Keld Stochholm: Tak, tekst og tanker, Refsnæsskolen, Kalundborg, (85 s.) Kirsten Marie Hansen og Søren Aalykke: Windows uden handicap tilpas Windows til dine behov, Hjælpemiddelinstituttet, Århus, 2001 (98 s.) Kurt Wissendorf Møller: Ældrepædagogik et postindustrielt design, Frederikshavn, 2001 (132 s.) Tekster på andre sprog Blind children paint, International Exhibition of Centre of Children's Paintings, Athen, 2000 (152.). Katalog fra en international udstilling af billeder malet af blinde børn med beskrivelse af den sammenhæng, billederne er lavet i (kursus/skole, materialer, teknikker m.m.). Den moderna resan Nordisk designtävling om tillgänglighet i kollektivtrafiken. Rapport från startkonferens den 4. april 2001, NSH - Nordiska Samarbetsorganet för handikappfrågor, Vällingby, Sverige, 2001 (39 s.). Tekst på både svensk og engelsk. Findes også på Konkurrencen er nu afsluttet, vinderne omtales i næste nummer af Synshandicap (udkommer juli 2002). Alexander, Sally Hobart: Do you remember the color blue? and other questions kids ask about blindness, Penguin Putnam Books for Young Readers, New York, USA, 2000 (78 s.) Nadine Edberg: Kommunikation mellan en blind mamma och hennes seende barn. Två fallstudier, Stockholms Universitet, Psykologiska Institutionen, Stockholm, 1999 (80 s.) Synshandicap 1/2002 7

8 Postbesørget blad (0900 KHC) Surfbrættet tips om gode netsteder Artikler fra tidsskriftet "Værn om Synet" Øjenforeningen Værn om Synet udgiver hvert kvartal tidsskriftet "Værn om Synet". Bladet udsendes til medlemmer af foreningen, men man kan også læse artiklerne på foreningens netsted. P.t. ligger der artikler fra nr. 1, 2000 til og med nr. 1, De fleste artikler ligger i html-format, mens artikler fra nr. 1 og 2, 2000 ligger i pdf-format, som kræver, at man har programmet Adobe Acrobat installeret. På siden er der link til Adobe, hvor man gratis kan hente programmet. I det seneste nummer kan man bl.a. læse om Mogens Norns oplevelser som øjenlæge i Grønland, om øjensygdomme i ældrebefolkningen og om vitaminer og mineraler til forebyggelse af makuladegeneration. Avancerede inputsystemer til computere Begrebet "avancerede inputsystemer" betegner i denne sammenhæng alternative systemer til at betjene en computer, fx talestyring eller eller specialudviklede tastaturer, joystick eller kontakter. En række af disse systemer beskrives på netstedet Oplysningerne er indsamlet og redigeret af en nordisk projektgruppe, og der er kun medtaget systemer, som der foreligger praktiske erfaringer med i et eller flere af deltagerlandene. Den danske deltager i gruppen er Inger Kirk Jordansen fra Hjælpemiddelinstituttets afdeling i Århus. For alle kategorier af systemer findes der dels en generel beskrivelse af systemet og dets fordele og ulemper, dels en gennemgang af udvalgte konkrete produkter. Under "Inputsystemer på vej" beskrives ideer og udviklingsprojekter til orientering og inspiration. Artikelsamling hos Scottish Sensory Centre Det skotske kommunikationscenter Scottish Sensory Centre, SSC, arbejder med synsnedsættelse, hørenedsættelse og døvblindhed. På deres netsted, finder man en god samling af online artikler om disse emner. Inden for synsområdet er der blandt andet flere artikler om kombinationen af autisme og synshandicap og en række artikler om IT og synshandicap skrevet af Kevin Carey, som er redaktør for British Journal of Visual Impairment, og som var en af hovedtalerne ved konferencen "Braille in the Age of Digitisation" (se omtale på forsiden). Samlingen indeholder også et dansk bidrag, "The challenges of the nineties", et foredrag, som Lilli Nielsen holdt ved en konference om udviklingshæmmede i Man kan desuden læse om SSC's arbejde, hente bibliografier om forskellige emner og bestille SSC's publikationer. Nyhedsbrevet Synshandicap udgives af Videncenter for Synshandicap og udkommer fire gange om året som almindeligt tryk, på punkt, lyd og diskette. Abonnement er gratis. Eftertryk er tilladt med kildeangivelse. Videncenter for Synshandicap indsamler, bearbejder og formidler viden om synshandicap; centret finansieres af amterne. Redaktion: Dorte Herholdt Silver Ansvh. redaktør: Bendt Nygaard Jensen Tryk: Illemann Tryk ApS ISSN Videncenter for Synshandicap Rymarksvej 1, 2900 Hellerup Fon: , fax: E-post: Hjemmeside: Synshandicap 1/2002

Om at ledsage en synshandicappet kørestolsbruger

Om at ledsage en synshandicappet kørestolsbruger Om at ledsage en synshandicappet kørestolsbruger Af Gill Levy, RNIB Videncenter for Synshandicap Om at ledsage en synshandicappet kørestolsbruger Af Gill Levy 1 Denne pjece er lavet på baggund af RNIB's

Læs mere

Udviklingshæmmede voksne med synshandicap en introduktion

Udviklingshæmmede voksne med synshandicap en introduktion Udviklingshæmmede voksne med synshandicap en introduktion Af Gill Levy, RNIB Videncenter for Synshandicap 1 Udviklingshæmmede voksne med synshandicap en introduktion Af Gill Levy 1 Denne pjece er skrevet

Læs mere

Ideer til undervisning af udviklingshæmmede voksne med et synshandicap

Ideer til undervisning af udviklingshæmmede voksne med et synshandicap Ideer til undervisning af udviklingshæmmede voksne med et synshandicap Af Gill Levy, RNIB Videncenter for Synshandicap Ideer til undervisning af udviklingshæmmede voksne med et synshandicap Af Gill Levy

Læs mere

Synscenter Refsnæs Ydelser under KaS

Synscenter Refsnæs Ydelser under KaS Synscenter Refsnæs Ydelser under KaS 2017-2021 Synscenter Refsnæs - Ydelser under KaS Generelt Synscenter Refsnæs er jf. indgået aftale med Socialstyrelsen forpligtiget til at levere ydelser vedr. målgruppen

Læs mere

Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner

Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning Vejledning for kontaktpersoner Kolofon Titel: Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner

Læs mere

Bliv god til punktskrift

Bliv god til punktskrift Bliv god til punktskrift Der sammensættes et individuelt koncentreret forløb som sætter fokus på at løfte punktkompetencer hos eleven, og herved får eleven bedre muligheder for at deltage i undervisning

Læs mere

Analyse af handicappedes anvendelse af naturen

Analyse af handicappedes anvendelse af naturen Analyse af handicappedes anvendelse af naturen Støttet med tilskud fra Tips- og Lottomidler til friluftslivet. Indhold 1 Indledning... 1 2 Sammenfatning... 2 2.1 Adgang til naturområder... 2 2.2 Information

Læs mere

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER Kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Midt- og Vestjylland 2007-2010 BILAG 3 nr. 8: Videncenter for Unge Stemmer Side 1 af 5 BAGGRUND Behovet for et Videncenter for Unge Stemmer udspringer

Læs mere

Tilbud til børn med synsnedsættelser

Tilbud til børn med synsnedsættelser Kommunikationscentret Tilbud til børn med synsnedsættelser 1 2 Denne pjece er til dig, som er forælder til et barn med synshandicap. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde

Læs mere

At bygge praksisfællesskaber i skolen

At bygge praksisfællesskaber i skolen Søgeord PracSIP Interaktiv læring Interaktiv platform Læringsplatform Praksisfællesskaber Abstract: PracSIP At bygge praksisfællesskaber i skolen En PracSIP er en webbaseret tjeneste, som understøtter

Læs mere

i<**1*?*x MINISTERIET

i<**1*?*x MINISTERIET Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 139 Offentligt i

Læs mere

Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 4, 2001. Tidssvarende uddannelse på synsområdet?

Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 4, 2001. Tidssvarende uddannelse på synsområdet? Synshandicap Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 4, 2001 Tidssvarende uddannelse på synsområdet? I forbindelse med strukturændringer på Danmarks Pædagogiske Universitet (tidligere DLH) er der

Læs mere

Sådan bliver du medlem af Nota

Sådan bliver du medlem af Nota Sådan bliver du medlem af Nota Hvad er Nota? Nota er et landsdækkende bibliotek under Kulturministeriet, der producerer lydbøger, e-bøger og bøger på punktskrift til mennesker, der ikke læser almindelig

Læs mere

KvaN-konference. undervisningsdifferentiering

KvaN-konference. undervisningsdifferentiering KvaN-konference It og undervisningsdifferentiering Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)/Aarhus Universitet Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Er det differentiering?

Læs mere

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING............... 9 1 KOMMUNIKATIONSKULTUR.................... 13 Kommunikative kompetencer............................13 Udvælgelse af information................................14

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

3 naturvidenskabelige projekter

3 naturvidenskabelige projekter 3 naturvidenskabelige projekter For de ældste FIRST LEGO League (FLL) Siden 2003 For de mellemste Junior FIRST LEGO League (JrFLL) Siden 2011 For de yngste MINI League Siden 2012-1 - Børn og Unge har siden

Læs mere

Unge i centrum 6. og 7. maj 2008

Unge i centrum 6. og 7. maj 2008 Unge i centrum 6. og 7. maj 2008 Konferencen hvor vi fokuser på de unge i stedet for stofferne Konferencen hvor vi møder de unge og hører deres version Konferencen hvor der er plads til at networke Konferencen

Læs mere

PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE

PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE DIDAKTISKE MÅL: AT FORBINDE LÆRNGSMÅL OG ELEVERNES MEDBESTEMMELSE Dette forløb udgør en prototype på et matematikforløb til 8. klasse,

Læs mere

Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 1, 2001. Emnesøgning og links Presseklip Om synshandicap Kontakt Videncentret.

Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 1, 2001. Emnesøgning og links Presseklip Om synshandicap Kontakt Videncentret. Synshandicap Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 1, 2001 www.visinfo.dk Videncentrets netsted er nu åbnet i en ny, revideret udgave med stærkt udvidede muligheder for søgninger, bestilling

Læs mere

Sådan følges I ad. når den ene er synshandicappet. Af Lisbeth Hallested, Instituttet for Blinde og Svagsynede

Sådan følges I ad. når den ene er synshandicappet. Af Lisbeth Hallested, Instituttet for Blinde og Svagsynede Sådan følges I ad når den ene er synshandicappet Af Lisbeth Hallested, Instituttet for Blinde og Svagsynede Udgivet af: Instituttet for Blinde og Svagsynede & Videncenter for Synshandicap Udgivet af: Instituttet

Læs mere

Værtskab i Nationalpark Thy - Vi bygger oven på de første to kurser

Værtskab i Nationalpark Thy - Vi bygger oven på de første to kurser Vision Vi har en vision om at alle nationalparkens interessenter, herunder frivillige værter med personlig kontakt til gæster i nationalparken arbejder bevidst med værtskab. 1 Værtskab i Nationalpark Thy

Læs mere

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Gratis & uafhængig platform Hvad er SoMe-Right, og hvordan arbejder vi? HVAD ER SOME-RIGHT? SoMe-Right

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Sammenfatning Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Sammenfatning Juni 2012 Finn

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2011/12

Læs mere

Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 2, 2001

Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 2, 2001 Synshandicap Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 2, 2001 Projektaktiviteter i Videncentret Her gives en kort oversigt over udvalgte projekter og aktiviteter, som Videncentret aktuelt gennemfører

Læs mere

MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere

MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere 2006-4 MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere MONA udgives af Det

Læs mere

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser...

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Hvad enten vi outsourcer, får udenlandske medarbejdere, opkøber i udlandet, udstationerer, sælger eller køber i fremmede lande, så kommer

Læs mere

VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST. Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om?

VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST. Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om? VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om? Projekt Sms-fix - din motivation til læsning 328 unge i 9. klasse og 1.g i Aalborg deltager De modtager 3 forskellige sms-noveller

Læs mere

Workshop om forpligtende samarbejde på synsområdet synshandicappede børn og unge

Workshop om forpligtende samarbejde på synsområdet synshandicappede børn og unge Workshop om forpligtende samarbejde på synsområdet synshandicappede børn og unge Arrangør; RS17 15. December 2014, Næstved Oplæg v/ Bendt Nygaard Jensen, Socialstyrelsen Baggrund for national koordination

Læs mere

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede børn og unge

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede børn og unge Parat til fremtiden Elever og forældre Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede børn og unge Efterskolen på Refsnæs Indholdsfortegnelse Et unikt tilbud til dig, som er ung og har en synsnedsættelse

Læs mere

SYN. Førskolebørn, skolebørn og unge i ungdomsuddannelserne, Forældre, andre pårørende samt personale i dag og døgninstitutioner, skole mv.

SYN. Førskolebørn, skolebørn og unge i ungdomsuddannelserne, Forældre, andre pårørende samt personale i dag og døgninstitutioner, skole mv. 1 Denne pjece er til dig, som er forælder til et barn med synshandicap. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. Hvem er vi? På Kommunikationscentret møder

Læs mere

Vær opmærksom på synsproblemer hos udviklingshæmmede og andre kommunikationshandicappede

Vær opmærksom på synsproblemer hos udviklingshæmmede og andre kommunikationshandicappede Vær opmærksom på synsproblemer hos udviklingshæmmede og andre kommunikationshandicappede Af Gill Levy, RNIB Bearbejdet af øjenlæge Mette Warburg Videncenter for Synshandicap Vær opmærksom på synsproblemer

Læs mere

Funktionsevnemetoden

Funktionsevnemetoden Funktionsevnemetoden God sagsbehandling vedr. handicapkompenserende ydelser for personer med funktionsnedsættelse. En metodisk arbejdsform baseret på ICF s referenceramme og klassifikation Lilly Jensen

Læs mere

NORDISK TALENTKONFERENCE

NORDISK TALENTKONFERENCE Program NORDISK TALENTKONFERENCE Forskning og praksis i uddannelsessystemet Konference med fokus på erfaringsudveksling, idéudvikling og netværksdannelse om nordisk talentsamarbejde Den 28.-30. august

Læs mere

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering Konference 19. maj 2009 Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering ARRANGERET AF CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Læs mere

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn DIVERSITY LAB INVITERER TIL ÅBENT LAB - Få inspiration til

Læs mere

En skole i særklasse

En skole i særklasse En skole i særklasse Konference 22.11.2012 TRE-FOR Park, Odense Generator foredrag, kursus og konferencer www.foredragogkonferencer.dk En skole i særklasse Verden er i forandring. Vi har vinket farvel

Læs mere

Synshjælpemidler til svagtseende (briller, linser og lup)

Synshjælpemidler til svagtseende (briller, linser og lup) Synshjælpemidler til svagtseende (briller, linser og lup) Af Kirsten Lau Baggesen, speciallæge i øjensygdomme 52 Hvornår er man svagsynet? Man er svagsynet, når man - trods en rigtig tilpasset brille -

Læs mere

Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde

Nyt fra  Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde - Foreningshøjskole nyt tilbud til foreningerne i 2008 - Dokumentation og effektmåling af

Læs mere

To naturvidenskabelige projekter

To naturvidenskabelige projekter To naturvidenskabelige projekter FIRST LEGO League (FLL) for de 10-16 årige I projekterne deltager 200 000 børn fra 60 lande. De arbejder med Science Technology Engineering, Art, Maths Junior FIRST LEGOLeague

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

STU på Synscenter Refsnæs

STU på Synscenter Refsnæs Parat til fremtiden Elever og forældre STU på Synscenter Refsnæs For unge, der er blinde eller svagsynede Derfor! STU på Synscenter Refsnæs Indholdsfortegnelse STU på Synscenter Refsnæs tilbyder dig side

Læs mere

STU på Synscenter Refsnæs

STU på Synscenter Refsnæs Parat til fremtiden Elever og forældre STU på Synscenter Refsnæs For unge, der er blinde eller svagsynede Derfor! STU på Synscenter Refsnæs På den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) på Synscenter

Læs mere

Tilbud til voksne med synsnedsættelser

Tilbud til voksne med synsnedsættelser Kommunikationscentret Tilbud til voksne med synsnedsættelser 1 2 Hvem er vi? Synsafdelingen består af syv synskonsulenter og to optikere alle med en høj faglig ekspertise inden for det synsfaglige område

Læs mere

og designkonkurrence, der inviterer tværdisciplinære

og designkonkurrence, der inviterer tværdisciplinære LAGI2014 International kunst- og energikonkurrence Land Art Generator Initiative (LAGI) er en stor international kunst- og designkonkurrence, der inviterer tværdisciplinære teams til at designe kreative,

Læs mere

Stream II Firmware. Brug af dette dokument:

Stream II Firmware. Brug af dette dokument: Stream II Firmware Dette dokument er oprettet og vedligeholdes af Instrulog A/S. Kopiering af tekster og passager skal ske efter skriftelig aftale. Yderligere information, besøg venligst www.instrulog.dk.

Læs mere

NÅR DIT BARN IKKE TALER

NÅR DIT BARN IKKE TALER NÅR DIT BARN IKKE TALER HVORDAN SNAKKER I SÅ MED HINANDEN? Informationspjece til forældre om Alternativ og Supplerende Kommunikation - ASK Denne brochure er udarbejdet af: Anna Voss, IKT-gruppen, BUR,

Læs mere

Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 4, 1999

Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 4, 1999 Synshandicap Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 4, 1999 Punkt & pædagogik I de senere år er der sket meget inden for læseområdet generelt mht. ny forskning, teorier, metoder og materialer.

Læs mere

Program. Talentudvikling og kreativitet i naturvidenskab i uddannelser i Norden

Program. Talentudvikling og kreativitet i naturvidenskab i uddannelser i Norden Program Talentudvikling og kreativitet i naturvidenskab i uddannelser i Norden Konference med fokus på erfaringsudveksling, videndeling og idéudvikling Den 14. - 16. september 2010 på Mærsk Mc-Kinney Møller

Læs mere

TÆT PÅ DIGITALE UNGE

TÆT PÅ DIGITALE UNGE TÆT PÅ DIGITALE UNGE CENTER FOR DIGITAL PÆDAGOGIK / GENERATOR KONFERENCE MØDECENTER ODENSE 29.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK TÆT PÅ DIGITALE UNGE Facebook, Instagram og Youtube

Læs mere

Formidling af evidensbaseret viden til praksis. Åse Brandt Hjælpemiddelinstituttet

Formidling af evidensbaseret viden til praksis. Åse Brandt Hjælpemiddelinstituttet Formidling af evidensbaseret viden til praksis Åse Brandt Hjælpemiddelinstituttet 87 412 407 aab@hmi.dk Forskningsbaseret viden der kan understøtte praksis Evidens = hvad virker? Hvordan virker? Test af

Læs mere

Hvem henvender vi os til?

Hvem henvender vi os til? 1 Hvem er vi? SYN Synsafdelingen består af 5 synskonsulenter og 2 optikere alle med en høj faglig ekspertise inden for det synsfaglige område samt special og svagsynsoptiske område. Hvem henvender vi os

Læs mere

ONLINE FORLAGET TRYDE

ONLINE FORLAGET TRYDE ONLINE FORLAGET TRYDE KATALOG 2017 Copyright. ONLINE FORLAGET TRYDE Eva Tryde Holtug Strandvej 17 4660 Store Heddinge Tlf. 45 60125215 Cvr. 27532292 info@evatryde.dk www.evatryde.dk i ONLINE FORLAGET TRYDE

Læs mere

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole?

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole? Resultater af CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse 2012 - for CFU i UCL Undersøgelsen er delt ind i fire hovedområder, hvorunder der spørges ind til CFU ernes forskellige ydelser. Områdernes

Læs mere

LOKALES ANLÆGS FONDEN

LOKALES ANLÆGS FONDEN Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del Bilag 205 Offentligt Lokale og Anlægsfonden Kanonbådsvej 12A 1437 København K Tlf: 3283 0330 Fax: 3283 0331 fonden (gifonden.dk www.loa-fonden.dk Folketingets Kulturudvalg

Læs mere

Verden tilhører dem, der kan forstå at forandre

Verden tilhører dem, der kan forstå at forandre KL TOPMØDE 2016 AALBORG Verden tilhører dem, der kan forstå at forandre Professor Ole Sejer Iversen Aarhus Universitet & University of Technology, Sydney @sejer Source: http://www.fastcoexist.com/1680659/the-beam-toothbrush-knows-if-youre-not-brushing-enough

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING Studieordning gældende fra sommeren 2011 Diplomuddannelse i Seksualvejledning Diplomuddannelsen i Seksualvejledning er et tilbud om kompetenceudvikling, der giver de

Læs mere

Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 2, 2000. Temadag om begynderpunkt og førpunkt. kn>k koden. kys fr[en

Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 2, 2000. Temadag om begynderpunkt og førpunkt. kn>k koden. kys fr[en Synshandicap Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 2, 2000 Temadag om begynderpunkt og førpunkt Videncenter for Synshandicap & Arbejdsgruppen Punkt & pædagogik inviterer til temadag med den norske

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen,

Læs mere

Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 3, 2001

Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 3, 2001 Synshandicap Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 3, 2001 Svært at slippe rattet For nogle er det vanskeligt at opgive bil og kørekort, når synet svigter. I sidste nummer af "Synshandicap" skrev

Læs mere

Pkt.nr. 6 Pasningsproblemer i forbindelse med indførelse af Leg og Læring. Pkt.nr. 8 kvartalsstatistikker for klubber og fritidshjem 2.kvartal 1999.

Pkt.nr. 6 Pasningsproblemer i forbindelse med indførelse af Leg og Læring. Pkt.nr. 8 kvartalsstatistikker for klubber og fritidshjem 2.kvartal 1999. Skole og Kulturforvaltningen grw Beretning fra Skoleudvalgets møde den 07.09.1999 INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1 Møde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Pkt.nr. 2 Meddelelser. Pkt.nr. 3 Forslag til

Læs mere

MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere

MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere 2007-1 MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere MONA udgives af Det

Læs mere

It-abonnementer. som også kan være. til gavn og glæde derhjemme

It-abonnementer. som også kan være. til gavn og glæde derhjemme It-abonnementer som også kan være til gavn og glæde derhjemme Amagerskolen Skolebiblioteket 2012 Kære forælder ved Amagerskolen I forskellige undervisningssituationer bruger eleverne på Amagerskolen forskellige

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

K U R S U S T I L B U D 2011

K U R S U S T I L B U D 2011 K U R S U S T I L B U D 2011 fra døvblindekonsulenterne At leve med et alvorligt syns og hørehandicap Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 For pårørende: At

Læs mere

Handicappolitik HVIDOVRE KOMMUNES. - et sammendrag

Handicappolitik HVIDOVRE KOMMUNES. - et sammendrag Handicappolitik S - et sammendrag Indhold Tilgængelighed 4 Information/kommunikation 6 Uddannelse og læring 8 Beskæftigelse 10 Kultur og fritid 12 Rehabilitering 14 Bolig 16 Hvordan bliver det til virkelighed?

Læs mere

Social inclusion på Kulturen, Lund SVERIGE

Social inclusion på Kulturen, Lund SVERIGE Social inclusion på Kulturen, Lund SVERIGE Social inclusion på Kulturen, Lund I perioden 23. marts til den 30. april 2009 opholdt jeg mig seks uger ved Kulturen, Lund( Sverige) Målet med opholdet var at

Læs mere

Symp 13. Højt begavede børn. 20. april 2013 Science Centret i Sorø. Gifted Childrens første symposium om

Symp 13. Højt begavede børn. 20. april 2013 Science Centret i Sorø. Gifted Childrens første symposium om Symp 13 Gifted Childrens første symposium om Højt begavede børn 20. april 2013 Science Centret i Sorø Lørdag den 20. april Kl. 9:30 18:00 Program 09:30 Velkomst ved Grith Tschorn, formand for Gifted Children

Læs mere

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast)

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Peter Vermeulen, PhD Autisme Centraal, Gent, Belgium, 2014 Baggrund: Spørgeskemaet Autisme-Good-Feeling er et uformelt assessment værktøj. Formålet med værktøjet

Læs mere

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet Nyt Center under opbygning Forskning og udvikling af undervisning med brug af it Grundskole, ungdomsuddannelser og videregående

Læs mere

-det handler om, hvad vi gør

-det handler om, hvad vi gør SELVEVALUERING AF DEN INDTÆGTSDÆKKEDE VIRKSOMHED - at nyttiggøre CFU s mangeartede kompetencer og ekspertise inden for det faglige og pædagogiske felt i højtspecialiserede og brugertilpassede opgaver,

Læs mere

MIT MI BA T B RNS LÆR LÆRING

MIT MI BA T B RNS LÆR LÆRING MIT BARNS LÆRING hvordan kan jeg via skolebestyrelsen sikre god læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 Velkommen i skolebestyrelsen Skolebestyrelsesmedlemmerne har et stort og vigtigt

Læs mere

Bladguide 2010/11. Aviser og blade på lyd, punkt og e-tekst

Bladguide 2010/11. Aviser og blade på lyd, punkt og e-tekst Bladguide 2010/11 Aviser og blade på lyd, punkt og e-tekst Notas Bladguide Notas Bladguide er din oversigt over de aviser og blade, som Nota producerer i forskellige tilgængelige formater: Lyd, punkt,

Læs mere

3 naturvidenskabelige projekter

3 naturvidenskabelige projekter 3 naturvidenskabelige projekter For de ældste FIRST LEGO League (FLL) Siden 2003 For de mellemste Junior FIRST LEGO League (JrFLL) Siden 2011 For de yngste MINI League Siden 2012 Børn og Unge har siden

Læs mere

US AAR H. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk filosofi. Navn på universitet i udlandet: Institute of education London

US AAR H. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk filosofi. Navn på universitet i udlandet: Institute of education London US AAR H Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk filosofi Navn på universitet i udlandet: Institute of education London Land: England Periode: Fra: 1 oktober 2012 Til: 14 december

Læs mere

Perspektivplan 2. forslag

Perspektivplan 2. forslag Perspektivplan 2. forslag PRÆSENTATION AF DET GRØNLANDSKE HUS / HISTORIEN Det Grønlandske Hus (DGH) er et kontakt- og samlingssted, der tilbyder rådgivning inden for retslige, uddannelsesmæssige, integrationsmæssige

Læs mere

Døvblindekonsulenter. Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede

Døvblindekonsulenter. Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede Døvblindekonsulenter Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede Til kommunale rådgivere, sagsbehandlere og andre professionelle Hvem er døvblindekonsulenterne? Døvblindekonsulenterne

Læs mere

Anerkendende arbejde i skoler

Anerkendende arbejde i skoler Anerkendende arbejde i skoler E lspeth McAdam Pete r Lang Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel På dansk ved René Kristensen Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel Af Elspeth

Læs mere

Velkommen til workshop Synscenter Refsnæs Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Socialt Lederforum oktober

Velkommen til workshop Synscenter Refsnæs Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Socialt Lederforum oktober Velkommen til workshop Synscenter Refsnæs Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse Socialt Lederforum - 11. oktober 2012 1 Synscenter Refsnæs - Målgruppe Synscenter Refsnæs er det landsdækkende tilbud

Læs mere

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK Go Relation PROFIL KATALOG KONSULENT-, KURSUS- OG SPARRINGSFIRMA Vi tilbyder. Kursusvirksomhed. Hel og halvdagskurser. Specielt tilpassede kurser. Åben tilmelding. Kurser for enkelte medarbejdere, grupper

Læs mere

EKSEMPEL PÅ UDFYLDT SØGEPROTOKOL (ikke nødvendigvis udtømmende)

EKSEMPEL PÅ UDFYLDT SØGEPROTOKOL (ikke nødvendigvis udtømmende) EKSEMPEL PÅ UDFYLDT SØGEPROTOKOL (ikke nødvendigvis udtømmende) Problemstilling: Baggrund for problemstilling: Konkret forskningsspørgsmål/problemformulering: Hvordan fungerer gruppearbejdet på videregående

Læs mere

INTELLIGENT ARKITEKTONISK LYS ENHANCED BRAND AMBIENCE

INTELLIGENT ARKITEKTONISK LYS ENHANCED BRAND AMBIENCE INTELLIGENT ARKITEKTONISK LYS ENHANCED BRAND AMBIENCE ET OVERVÆLDENDE INTELLIGENT LYSDESIGN MED 2400 LYSKILDER. ET ENESTÅENDE HUS FYLDT MED KUNST. EN AFTEN MED INTERNATIONALE OPLÆG. ET KIG BAG PANELERNE

Læs mere

Arbejdsprogram 2014 for SamNordisk Skogforskning (SNS)

Arbejdsprogram 2014 for SamNordisk Skogforskning (SNS) Arbejdsprogram 2014 for SamNordisk Skogforskning (SNS) 1. Rammer og mål SNS handlingsplan for år 2014 gennemføres indenfor rammerne af SNS resultataftale med Nordisk Ministerråd for 2014-2017 samt prioriteringerne

Læs mere

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Det nye VisitVesthimmerland Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Vi markedsfører Vesthimmerland, rådgiver og servicerer både gæster og turisterhverv Fordi turismen er af stor betydning

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Bilag om folkeskolens resultater 1

Bilag om folkeskolens resultater 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om folkeskolens resultater 1 I. Oversigt over danske

Læs mere

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs Efterår 2015. Forår 2016 Kurser på Forord afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med kursusplan i hånden. Planen indeholder

Læs mere

Vidensbrønden. Et interaktivt gulv. Jonas B. Dahl // JBDA@odense.dk

Vidensbrønden. Et interaktivt gulv. Jonas B. Dahl // JBDA@odense.dk Vidensbrønden Et interaktivt gulv Vidensbrønden Eksisterer i to udgaver: loft og kælder. Kælderudgaven er installeret på Møllevangsskolen i Århus og giver nogle bedre muligheder for sporing af brugere

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

Forskningsdagen 23. september 2015

Forskningsdagen 23. september 2015 Forskningsdagen 23. september 2015 Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet Prodekan Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet Velkommen - til den tredje forskningsdag i Sund-Tek Præsentationer

Læs mere

Barnets sproglige miljø fra ord til mening

Barnets sproglige miljø fra ord til mening Ann-Katrin Svensson Barnets sproglige miljø fra ord til mening Oversat af Anna Garde Bearbejdet af Birgit Svarre Barnets sproglige milj.indd 1 12/20/2010 11:36:31 AM Ann-Katrin Svensson Barnets sproglige

Læs mere

ONLINE FORLAGET TRYDE

ONLINE FORLAGET TRYDE ONLINE FORLAGET TRYDE KATALOG 2017 Copyright. ONLINE FORLAGET TRYDE Eva Tryde Holtug Strandvej 17 4660 Store Heddinge Tlf. 45 60125215 Cvr. 27532292 info@evatryde.dk www.evatryde.dk i ONLINE FORLAGET TRYDE

Læs mere

Klarup Skole - International profilskole i Aalborg Kommune

Klarup Skole - International profilskole i Aalborg Kommune Klarup Skole - International profilskole i Aalborg Kommune INDLEDNING I takt med at samfundet i stadig stigende grad bliver internationaliseret, stiger behovet for at sætte fokus på internationalisering

Læs mere

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013 rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook smart cities rens digitale forretningsmodel Program 9.00 Registrering og morgenkaffe 9.30 Velkomst ved Erhvervsstyrelsens direktør,

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne.

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne. Velkommen til Nota INGEN KØ OG DU BEHOLDER BOGEN Nota er et nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder. Når du er meldt ind som bruger på Nota, kan du bestille lydbøger, e-bøger, bøger på punktskrift

Læs mere

2 nye bøger om Facilities Management

2 nye bøger om Facilities Management Artikel til Facilities 2 nye bøger om Facilities Management Per Anker Jensen Lektor, Civilingeniør, PhD, MBA Leder af Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske

Læs mere