Introduktion til. Tabulex TEA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til. Tabulex TEA"

Transkript

1 Introduktion til Tabulex TEA

2 TEA Hotline eller Introduktion... 4 Opstart af programmet... 4 Indstillinger og brugere... 5 Skoleoplysninger... 5 Opret og rediger brugere... 5 Genvejene på TEA-forsiden... 6 Personaleregister... 6 Elevregister... 8 Højre-klikket... 9 Fanebladene... 9 Stamkort... 9 Familie... 9 Grupper Hold & fag CPR Billede Information SFO Historik Befordring Telefonnumre Tiltag Fritvalgsfelter Betalingskommune Holdregisteret Hvilke hold skal jeg oprette? Masseoprettelse af hold Holdoprettelse Manuel elevtilmelding Valgfag med karaktergivning Holdudskrifter Klasseregisteret Opret og rediger klasser Knyt klasselærer til klassen Elevnumre Udskrifter Udskrifter som filer der kan vedhæftes på Billeder i TEA Klasselister Holdlister Mødeprotokoller Holdoversigt Klasseoversigt Elevstamkort Breve Etiketter

3 Yngste/ældste elever Befordringsliste Nye Skabeloner og udskriftdesign Søgefunktionerne F3-søgeren - Hurtigsøgeren F8-søgeren Avanceret søgning Eksporter Arbejdsdato SFO Indskrivning, udskrivning og flytning af elever Indskrivning via CPR-nummer Elektronisk modtaget elev Udmeld elever Udmeld afgangselever Flyt elever internt mellem skolens klasser Webindskrivning Plejebørn Gruppefunktionen Tilmelding i grupper Udskrifter og grupper Fremskriv grupper Postkassen Servicerapporter Fremskrivning til nyt skoleår Klasser der skal lægges sammen Nye spor Tilflyttere efter fremskrivning Fremskrivning til anden skole Udmeld efter fremskrivning Prøver og karakterer Karakterindberetning Elevvis indtastning af karakterer Holdvis indtastning af karakterer Projektopgaver Indtastning af tekstopgivelser Indtastning af tekstopgivelser via web Indtastning af tekstopgivelser i TEA Udskriv tekstopgivelser Indtastning af prøvekarakterer Prøveudskrifter Karakterudskrifter

4 Introduktion TEA Tabulex Elev Administration arbejder med centralt placerede data på Tabulex databaseserver. TEA er et flerbrugersystem, hvor ændringer øjeblikkeligt slår igennem hos alle brugere. TEA henter de fleste elevoplysninger fra diverse registre ved hjælp af elevernes CPR-numre. TEA kommunikerer bl.a. med indenrigsministeriets CPR-register, hvor systemet henter oplysninger om elevernes bopæl, familierelationer, statsborgerskab mv. Opstart af programmet Når du installerer TEA, bør du gøre det via download fra Internettet. Du kan altid få et link ved at ringe til Tabulex. Programmet kan installeres lokalt på den eller de maskiner, programmet skal bruges på, eller programmet kan afvikles fra en server. Hvis du ønsker en ukompliceret lokal installation af TEA, skal du blot dobbeltklikke på installationsfilen, følge installationsvejledningen på skærmen og acceptere de placeringsforslag installations-programmet kommer med. Hvis TEA skal afvikles fra en server eller i Citrix, bør installation ske i samråd med den kommunale IT-afdeling og Tabulex. Når TEA er installeret vil programmet, ved første opstart, bede om licensoplysninger. Disse oplysninger findes på licenskortet fra Tabulex. Det er nødvendigt at indtaste oplysningerne helt korrekt. Når du har afleveret licensoplysninger, vil TEA bede om et brugernavn og en adgangskode. Disse findes også på licenskortet fra Tabulex. TEA vil herefter kun bede om brugernavn og adgangskode ved opstart. Du skal derfor kun indtaste licensoplysninger én gang for hver installation. Du kan naturligvis ændre brugernavn og adgangskode (se afsnittet Indstillinger og Brugere ). TEA vil efter aflevering af korrekt brugernavn og adgangskode, hente oplysninger om skolens elever fra Tabulex TEA-database og programmet er herefter klar til brug. 4

5 Indstillinger og brugere Skoleoplysninger TEA bør kende skolens data; adresse, telefonnummer, faxnummer, , sekretærnavn osv. Disse oplysninger bruger TEA på forskellige udskrifter og vil kunne bruges på udskrifter, du designer selv. Du indtaster oplysningerne på fanebladet Skoleoplysninger, som er at finde via menuen System Indstillinger. Opret og rediger brugere TEA har én indbygget bruger pr. kommune ved levering. Det er en bruger, der kun kan oprette andre brugere. Brugernavnet er admin og kan ikke ændres. Adgangskoden fremgår af licenskortet fra Tabulex, og den kan ændres. Nye brugere oprettes af administrator-brugeren i menuen System Brugere. Du kan naturligvis oprette flere brugere i TEA. Her tilføjer du nye brugere til jeres licens. Administratoren kan oprette superbrugere, alm. Brugere og webbrugere. Superbrugere kan oprette alm. brugere og web-brugere. Administratoren, f.eks. en person i IT-afdelingen, skal oprette de øvrige brugere af systemet, på det niveau, de har brug for. Superbrugere har fuld adgang i TEA og kan oprette andre bruger med fuld adgang (almindelige brugere). Superbrugere kan ikke oprette andre superbrugere. Almindelige brugere har fuld adgang til TEA, men kan kun oprette brugere med web-adgang. En bruger kan få begrænset læseadgang til TEA-databasen med TEA-webmodul. Ønsker du at oprette web-brugere, kan du finde den særlige vejledning til web-brugere under overskriften Hjælp Vejledninger, opdateringer m.v. Brugerhierakiet er opbygget så alle kan administrere brugere, der er ét eller flere niveauer længere nede end de selv. Administrationen kan bestå i at oprette nye brugere, tilføje eller fjerne adgangen til de enkelte skoler, åbne spærrede brugere og ændre adgangskoder. Hierakiet ser således ud: 5

6 1. Administrator (kun til brugeradministration) 2. Superbruger 3. Almindelig bruger 4. Web-bruger TEA kan i øvrigt installeres på lige så mange maskiner, I har lyst til det koster ikke ekstra. Genvejene på TEA-forsiden Du åbner TEA s forskellige registre ved at klikke på knapperne på forsiden eller bruge funktionstasterne på dit tastatur - F9, F10, F11, F12. Personaleregister med mulighed for udskrift af lærerliste TEA s beskedsystem. Her får du bl.a. meddelelser om nye elever og beskeder fra Tabulex. Elevregister med al relevant elevinformation. Holdregister. Her opretter du og du har mulighed for at udskrive f.eks. holdlister. Klasseregister. Her opretter du klasser, f.eks. de nye børnehaveklasser. Her kan du se din aktuelle arbejdsdato. Personaleregister Her etablerer du en samlet liste over skolens personale. For at se detaljer om en person, skal du markere personen på listen. Personaleregisteret bliver opdateret med CPR-oplysninger, således at du får opdateret adresseoplysninger automatisk. Du kan også tilknytte personale til grupper, hvis du har oprettet grupper i menuen Skole I Grupper. Du kan udskrive etiketter og personlister ved at markere én eller flere personer, og højre klikke på en af de markerede. Vælg Udskrifter i højre kliks menuen (se afsnittet Udskrifter side 15). 6

7 Her kan du slå CPR-opdatering til og fra. Her kan du tilknytte din personale til en gruppe. Du opretter nye personaler med knappen Opret. Udfyld felterne og husk at trykke Gem. Opret/rediger webadgang skal du bruge, hvis I vælger, at lærerne skal indtaste elevfravær, karakterer og/eller tekstopgivelser via internettet. Du markerer udvalgte personer ved at holde [Ctrl] nede og klikke på de personer, du vil markere. Du markerer alle personer ved at klikke på én, og derefter trykke [Ctrl]+ A Knappen Opret/rediger webadgang skal du bruge, hvis I vælger, at lærerne skal indtaste elevfravær, karakterer og/eller tekstopgivelser via internettet. Se evt. den separate vejledning Fravær via internettet for lærere, som du kan finde under menuen Hjælp Vejledninger, opdateringer m.v. 7

8 Elevregister TEA s centrale register, elevregisteret, findes her. Det er her du kan finde skolens elever med alle tilhørende informationer. Er skolen markeret vil du i oversigten se alle elever på din skole. Du sorterer eleverne ved at klikke på kolonneoverskrifterne. Til venstre vælger du den klasse, du vil arbejde med. Til højre ser du detaljer om den valgte elev. Du vælger en klasse ved at klikke på klassebetegnelsen i venstre side af billedet. Klassens elever listes i billedets midterste del, hvor du kan sortere på fornavn, efternavn, CPR-nummer eller skoledistrikt. Klik på en kolonneoverskrift for at sortere på den. Hvis du holder [shift]-tasten nede, og klikker på flere kolonneoverskrifter, efter at have sorteret på én, kan du opsætte flere sorteringsparametre, f.eks. Efternavn, Fornavn. Hvis du klikker på en elev, vil du kunne læse oplysninger om den valgte elev på fanebladene i højre side af billedet. Du vælger de enkelte faneblade ved at klikke på dem. Ved at højreklikke på fanebladene, kan du vælge hvilke faneblade, der skal vises. 8

9 Højre-klikket Hvis du højre-klikker på en elev eller et antal markerede elever får du mulighed for at udskrive lister, breve m.m. (se Udskrifter side 15). Ønsker du f.eks. at udskrive etiketter til hele klassen, skal du markere alle klassens elever. Tip: marker én elev og tryk [Ctrl]+ A for at markere alle. Højre klik på en af de markerede elever og klik dig frem til den rette etiketteskabelon (se afsnittet Udskrifter ). Du har endvidere mulighed for at flytte elever fra en klasse til en anden via Flyt (se afsnittet Flyt elever internt ). Du kan sende til elever eller deres relationer, eksportere elevoplysninger, tildele tiltag (f.eks. specialundervisning). Højre klikket giver også adgang til elevens karakterer og diverse udskrifter i forbindelse med karakterer (se afsnittet Prøver og karakterer ), samt til masseændring af valgfag/projektopgave. Hvis du højre klikker på en klassebetegnelse i venstre side af elevregisteret, kan du redigere klassebetegnelse og trin. Disse funktioner er også til rådighed i klasseregisteret, og der er altså her blot tale om en bekvem lille genvej til redigeringsfunktioner, der rent logisk hører til i klasseregisteret (se i øvrigt afsnittet Klasseregister ). Fanebladene I højre side af vinduet, ser du detaljerne om den valgte elev. Du kan selv bestemme hvilke faneblade, der skal være synlige. Højre klik på fanebladene for at slå faneblade til og fra. Mangler du et faneblad, f.eks. Historik, så højre klik og slå det til ved at give det et flueben. Stamkort Når du indskriver en elev via CPR-nummer, henter TEA de fleste oplysninger på fanebladet Stamkort fra CPR. Tabulex vedligeholder en kopi af Indenrigsministeriets CPR-register. Du skal indtaste telefonnummer, adresse og kaldenavn manuelt, hvis du vil have disse oplysninger registreret. Du kan overskrive en elevs CPR-data ved at fjerne fluebenet i Opdater fra CPR (Fanebladet CPR ). Husk at trykke Gem, når du har fjernet fluebenet. Det kan du gøre, hvis du ønsker at registrere en anden adresse på en elev, end den folkeregistret kender. Dette sker yderst sjældent, men man kan forestille sig situationer, hvor en elev f.eks. bor hos sine bedsteforældre i stedet for forældre, uden at folkeregisteradressen er ændret. Familie Her hentes elevernes forældre og søskende fra CPR. Du kan, hvis du ønsker det, oprette relationer manuelt via knappen Tilføj. Du vil måske oprette f.eks. en bedsteforælder eller en værge på et plejebarn. Det er nødvendigt at angive køn på en manuelt oprettet relation for at det hele skal fungere korrekt. Hvis du dobbeltklikker på en relation altså på personens navn - åbner et vindue med flere detaljer om personen. Vinduet har titlen Person attributter, og det indeholder detaljeoplysninger om de personer, der findes på familiefanebladet. Vinduet Person attribut 9

10 TEA henter automatisk adresseoplysninger, hvis der er tale om personer i CPR. Det vil sige forældre og søskende, uanset om de er samboende eller ej. For elever med skilte forældre, kan du markere, om der er forældremyndighed. Der er ikke mange brugere, der benytter denne markering på forældrene, da det kan være svært at holde forældremyndighedsoplysningerne opdaterede, når der sker ændringer. Tabulex har desværre ikke mulighed for at hente oplysningerne automatisk. Fra og med årgang 2004 født efter 1.4 bliver forældremyndighed dog registreret i CPR-registret. I TEA kan du se om oplysningen kommer via CPR-registreret ved at markeringen ikke længere er rediger bar. Hvis du, på en ikke samboende forælder, sætter fluebenet Modtager post fra skolen, vil TEA danne en etiket eller et brev, også til denne forælder, ved en generel forældreadresseret brev- eller etikettefletning til klassen. Se i øvrigt afsnittet Udskrifter. TEA opfatter som udgangspunkt elevens samboende biologiske forældre som dem, der skal med på udskrifter af f.eks. klasselister med forældreoplysninger. I vinduet Person attribut har du med fluebenet Med på udskrifter, mulighed for at markere, hvem TEA skal medtage på klasselister med forældreoplysninger. Det er altså her, du skal tilføje eventuelle ikke samboende forældre på udskrifter, ved at sætte fluebenet ved Med på udskrifter. Du kan maksimalt få to relationer pr. elev med på klasselister. Grupper Du kan redigere elevers gruppemedlemskaber på fanebladet Grupper. Via fanebladet Grupper, i bunden af familiefanebladet, kan du placere relationen i en gruppe, du har oprettet. F.eks. en far i skolebestyrelses- eller kontaktforældregruppen (se afsnittet Grupper ). Hold & fag Her kan du se, hvilke hold og prøver en elev er tilmeldt. Du kan også redigere hold og prøvetilmeldinger her. Normalt redigeres elevernes holdtilmeldinger i holdregisteret, og prøvetilmeldinger redigeres enten på prøveoversigten, eller når prøverne dannes med prøveguiden. Der kan dog være situationer, hvor det er praktisk at redigere disse tilmeldinger direkte på eleven, f.eks. når du sidder med elevernes prøvetilmeldingsblanketter, og du ønsker at se, om elevens prøvetilmeldingsblanket stemmer overens med de tilmeldinger, der registreret i TEA. Hvis en elev vil skifte fra et hold til et andet, kan det også være nemmest at lave ændringen direkte på eleven frem for at lave ændringen i holdregisteret. CPR Her kan du - som på stamkortet vælge, om eleven skal opdateres fra CPR-registret. Du kan her markere, om en elevs hemmelige telefonnummer eller adressebeskyttelse må komme med på udskrifter fra TEA. Du skal oprette telefonbeskyttelse manuelt, mens evt. adressebeskyttelse hentes fra CPRregistret. Billede Her vil det billede som jeres skolefotograf har upload til din TEA ligge. Du kan også importere et billede af eleven fra f.eks. en Cd-rom (se yderligere under Billeder i TEA her i denne vejledning.) Information TEA henter elevens Statsborgerskab og Fødeland (såfremt det afviger fra DK) fra CPRregistret. Modersmål skal du registrere manuelt og kan være nyttige oplysninger til udskrift af lister med skolens sproggrupper og indberetninger af statistik til UVM og Danmarks Statistik. Elevnummeret kan du også skrive her, men det vil du ofte tildele automatisk i klasseregisteret (se afsnittet Elevnumre ). 10

11 SFO Her kan du se, hvilken SFO en elev evt. er tilmeldt og i hvilke tidsrum (se afsnittet SFO ). Historik Her findes elevens skolehistorik med én linje for hvert skoleår. Dog vil eleven have flere linjer, hvis han eller hun har skiftet skole midt i skoleåret. Hvis en elev af den ene eller den anden årsag, har fået forkert historik, kan du redigere historikken på dette faneblad. Markér den historiklinie, der skal ændres, og tryk herefter på knappen Rediger. Du kan også fjerne en forkert linie, som helt skal væk, ved at klikke på Fjern. Befordring Her registreres skole-hjemafstand. Afstanden skal registreres manuelt, men det er tanken at automatisere beregningen i en senere version af TEA. Hvis du registrerer elevernes skolehjemafstand, er det muligt at udskrive en liste med befordringsberettigede elever fra menuen Udskriv Specielle Befordringsliste (se afsnittet Befordringsliste ). Telefonnumre Her vises et samlet overblik over telefonnumre på eleven, dens forældre, samt søskende. En manuelt oprettet relation vil også blive vist her. Telefonnumrene kan både indberettes her og på elevens stamkort fane. Tiltag På Tiltagsfanebladet kan du se de undervisningstiltag, som er oprettet på eleven. Der er tre typer tiltag (Dansk som andetsprog, Modtagelsesklasse og Specialundervisning). Der er historik på oprettede tiltag, således at du kan se tidligere skoleårs tiltag på eleven. Tiltag kan være oprettet på hele klassen, men vil stadig vises individuelt på eleverne. Du kan på tiltagsfanebladet oprette nye tiltag når der er behov for det. Fritvalgsfelter Her kan du se de Fritvalgsfelter, der er tilknyttet eleven. Fritvalgsfelter kan benyttes til at kategorisere elever. Ønsker du f.eks. at kunne se hvilke elever der f.eks. får en bestemt slags medicin, kan du oprette et fritvalgsfelt der hedder Medicin (System I Indstillinger I Fritvalgsfelter). Herefter kan du på den enkelte elev i værdi-boksen skrive den medicin eleven får. Du har selvfølgelig helt frit valg mht. navngivning. Du kan søge på Fritvalgsfelter. Betalingskommune Betalingskommune er udelukkende forbeholdt plejeanbragte børn og er noget du selv indberetter i TEA. Kommunale forhold kommer derimod automatisk ind i TEA via CPR-opdatering, såfremt der er indberettet kommunalt forhold på eleven. 11

12 Holdregisteret I holdregistret har du mulighed for at oprette hold og tilknytte lærere og elever. Det er ikke nødvendigt at oprette et hold for alle fag i alle klasser, men nogle hold er det nødvendigt at oprette og andre kan det være praktisk at oprette. Hvilke hold skal jeg oprette? Det er nødvendigt, at du opretter hold i de fag, der ikke er givet på forhånd (obligatoriske) f.eks. 9.A Historie, 9.B Tysk, 10.A matematik, prøveforberedende hjemkundskab osv. Disse hold skal oprettes, fordi de er nødvendige for, at du senere kan danne prøver i disse fag. Det er også holdene, der medfører, at eleverne får prøver i disse fag på deres prøvetilmeldingsblanketter. For at et hold giver mulighed for at danne prøve, er det vigtigt, at du vælger den korrekte fagkode. Valgfag består ofte af elever fra flere forskellige klasser. Derfor kan det være praktisk at kunne styre elevernes valgfag med en række hold. Som nævnt herover, er det vigtigt at vælge den rigtige fagkode, hvis valgfaget er prøveforberedende. Hvis valgfaget ikke fører til prøve, skal du skal i stedet bruge fagkoden TIL Andre tilbudsfag og derefter skrive fagbetegnelsen i feltet Evt. anden fagtekst. Altså; hvis du har et hjemkundskabshold hvor eleverne ikke kan gå til prøve, skal du angive TIL Andre tilbudsfag som fagkode, og skrive Hjemkundskab i feltet Evt. anden fagtekst. På den måde undgår du at komme til at danne prøver til holdet. Du skal ligeledes sætte fluebenet På afgangsbevis for at valgfaget bliver nævnt i bemærkningsfeltet Eleven har efter 7. klassetrin modtaget undervisning i: på afgangsbeviset. Hvis du ønsker at indberette elevernes karakterer holdvis, således at du f.eks. indtaster alle karakterer for engelsk 8.A. - samtidig, så er det også nødvendigt at oprette holdet og tilmelde eleverne. Hvis du indberetter karakterer elevvist, så er det ikke nødvendigt, at have et hold for alle karaktergivende fag. Hvis du ønsker at lærerne skal kunne indberette karakterer, skal du oprette et hold, vælge den korrekte fagkode samt tilknytte den pågældende lærer og klasse. Husk at sætte fluebenet Karaktergivning via web. Masseoprettelse af hold. Hvis du klikker på knappen Holdoprettelseguide vil TEA føre dig igennem en guide til at oprette flere hold i én arbejdsgang. TEA kan oprette nye hold i det aktuelle skoleår, eller allerede eksisterende hold kan fremskrives fra et skoleår, til det næste. Se nærmere i navigationssedlen Fremskriv hold. Elever tilmeldes automatisk, hvis det er rene klassehold. Husk hvis I bruger tabulex.net - (WEB) 12

13 Holdoprettelse Du opretter et nyt hold ved at trykke på knappen Opret hold. Angiv herefter en holdbetegnelse. Hvis holdets elever er identisk med en klasse, kan du vælge klassen ved at klikke på. Hvis ikke, kan du selv skrive betegnelsen. Holdet skal have en fagkode. Hvis du ikke kan finde en dækkende kode, så brug TIL Andre Tilbudsfag. I feltet Evt. anden fagtekst kan du selv skrive en mere dækkende betegnelse. Hvis du skriver noget i Evt. anden fagtekst, er det denne tekst, der kommer på elevernes afgangsbevis og karakterblade (såfremt du har valgt dette). Angiv så hvilket klasseinterval, der skal kunne tilmeldes elever fra. Du er nu klar til at trykke Gem og holdet er oprettet! TEA vil tilbyde dig at autotilmelde eleverne i klassen, hvis du under Betegnelse har valgt en klasse. Hvis du opretter et hold, hvor elever fra flere klasser deltager, er du naturligvis henvist til at angive en holdbetegnelse, der ikke giver mulighed for autotilmelding. Et dramahold skal eksempelvis blot hedde Drama i holdbetegnelsen, og du skal tilmelde elever manuelt. Manuel elevtilmelding Når du har oprettet og gemt et hold, skal du melde elever til holdet - hvis ikke de er autotilmeldt. Dette gør du på fanebladet Tilmeldinger. Klik på knappen Tilmeld elever. I det nye vindue ser du alle klasser, der ligger i det interval, du har angivet på holdet stamdata-faneblad. Klik på + udfor den klasse, du vil tilmelde elever fra. Du kan, hvis du holder [Ctrl] tasten nede, markere flere elever på en gang. Når du er færdig med at markere elever, skal du klikke på knappen Tilmeld. Du vil kun blive tilbudt at tilmelde elever, som ikke allerede er tilmeldt holdet. Derfor kan du også her tjekke, om f.eks. en ny elev er blevet tilmeldt holdet. Valgfag med karaktergivning Du kan give karakterer i alle fag, hvis skolen ønsker det. Hvis du sætter fluebenet På karakterblad på et hold, der normalt ikke kan gives karakterer i, kan du indberette karakterer på valgfaget men kun direkte på eleven fra elevregisteret. Disse karakterer kommer med på karakterbladsudskriften, men ikke på afgangsbeviset. Holdudskrifter Du kan udskrive holdlister, holdoversigter og standpunktskarakterlister ved at markere ét eller flere hold i venstre side af holdvinduet og højre klikke på holdet vælg så Udskrifter. Se evt. afsnittet Udskrifter 13

14 Klasseregisteret I klasseregisteret kan du oprette nye klasser og redigere eller slette de eksisterende klasser. Opret og rediger klasser Der kan være situationer, hvor du ønsker at oprette en ny klasse, f.eks. hvis skolen har sporudvidelse efter sommerferien, eller hvis I ønsker at oprette en specialklasse el. lign. De nye børnehaveklasser skal også oprettes hvert år (se afsnittet Indskrivning af elever ). Tryk på knappen Opret klasse. Udfyld så Klassetype, Trin, Spor og ret evt. i Betegnelse. TEA foreslår en betegnelse, der er sat sammen af trin (tal) og spor (bogstav). Det er også muligt selv at angive en betegnelse f.eks. Spec.1 eller Modt.2, hvis du ikke ønsker en betegnelse, der er sat sammen af trin og spor. Alle klasser skal have et spor også selvom skolen er ét sporet. Hvis du har klasser, der står forkert placeret i klasserækkefølgen, f.eks. 3.A efter 4.A, er det fordi deres trin- og sporværdier er forkerte. Gå i klasseregisteret og rediger stamdata for klassen. Angiver du specialklasse, i feltet type, bliver Henvisningsårsag og Total klokketimer pr. skoleår aktive. Dem kan du bruge ved årets statistikindberetning. Se separat vejledning for dette under Hjælp Vejledninger, opdateringer m.v. Knyt klasselærer til klassen Du kan fortælle TEA hvilken lærer, der er klasselærer i den enkelte klasse. Du skal først sikre dig, at læreren er oprettet i personaleregisteret (se evt. afsnittet Personaleregisteret ). I klasseregisteret skal du markere den aktuelle klasse. Klik Tilknyt lærer i højre side af vinduet og vælge derefter klasselæreren. Du kan godt tilknytte mere end én lærer, og så skal du huske at sætte flueben ud for den lærer, som skal stå først på udskrifterne. 14

15 Elevnumre Du kan tildele elevnumre til en eller flere klasser ad gangen. Markér den eller de klasser, du ønsker at nummerere og højre klik. Du markerer flere klasser ved at holde [Ctrl]-tasten nede på tastaturet, og klikke på klasserne med musen. Vælg funktionen Renummerer. Nu kan du vælge hvilken rækkefølge eleverne skal nummereres. Du bør renummerere en klasse, hvis der er kommet en ny elev. Du kan også vælge kun at give den nye elev et nummer, men så skal du være opmærksom på, at logikken i rækkefølgen nok ikke længere er intakt. Du kan give en enkelt elev et nummer på fanebladet Information i elevregisteret. Udskrifter TEA er forsynet med en række udskriftskabeloner, der dækker behovene for de fleste skoler. For at finde en udskrift kan du enten benytte højre-klik, benytte eventuelle udskrifts-knapper eller menuen Udskrifter. For at udskrive en klasseliste, kan du højre-klikke på en klasse. Marker den udskrift du ønsker at udskrive. Her kan du vælge din sorteringsrækkefølge. Ændr sorteringen ved at markere en parameter og benyt knapperne Flyt op og Flyt ned. Du kan vælge, at listen kun skal indeholde yngste eller ældste elever ved at markere her. 15

16 Du får kun vist de udskrifter du har mulighed for at udskrive fra den indgang du har valgt (eks. højre-klik på en klasse). Næste gang du vil udskrive en udskrift husker TEA hvilken udskrift du sidst valgte, samt sorteringsrækkefølgen. Du vælger Vis udskrift for at se udskriften på skærmen og Printer for at udskrive. Når du har valgt, trykker du Start. Udskrifter som filer der kan vedhæftes på Du er formentlig vant til at se udskrifter på skærmen, og til at udskrive dem på printer. Det kan ofte være en fordel også at gemme en udskrift som en fil. Hvis du f.eks. har alle klasselisterne liggende som filer, kan du, når sundhedsplejersken, tandplejen eller andre vil have klasselister, sende en e- mail, hvor du vedhæfter klasselistefilerne. Når du sender med TEA-udskrifter som vedhæftede filer, skal du sikre dig, at modtageren kan læse filen. På billedet her kan du se, hvordan du kan vælge at gemme en fil i forskellige formater. Hvis du vælger PDF-formatet, kan modtageren læse filen med programmet Adobe Acrobat Reader, som de fleste har installeret. Hvis du vælger RTFformatet kan udskriften læses med Microsoft Word, som også er meget udbredt. Uanset hvilket format du vælger, vil TEA spørge dig, hvor filen skal gemmes og hvad den skal hedde. Du kan f.eks. lave en undermappe i din dokumentmappe, der hedder TEA-udskrifter. Her kan du gemme udskrifter i diverse formater, som du så kan bruge, når folk beder dig om f.eks. klasselister. Billeder i TEA Du kan få elevbilleder i TEA og det er der mange gode grunde til at have, bl.a. de flotte billedklasselister, TEA kan lave. Der er to måder, du kan importere billeder på: Manuelt, elev for elev, eller din skolefotograf kan uploade billederne direkte. Fotofirmaet skal have en eksportfil fra TEA, før de fotograferer. Uanset hvad du vælger, så læs også specialvejledningen Eksport til skolefotograf og Billedupload til TEA skole under menuen Hjælp Vejledninger, opdateringer mv. 16

17 Klasselister Klasselister kan udskrives fra klasseregisteret ved at markere den eller de klasser, du ønsker lister for, og derefter højre klikke på én af dem og vælge Udskrifter. Du kan også udskrive listerne fra elevregisteret, hvis du højre klikker i den midterste del af billedet efter at have markeret alle eleverne, der hvor eleverne er listede og vælger Udskriv klasseliste. Holdlister Holdlister kan udskrives fra holdregisteret ved at markere det eller de hold, du ønsker lister for, og højre klikke på ét af dem og vælge Udskriv holdliste Mødeprotokoller Hvis du vil udskrive mødeprotokoller til lærerne, skal du højre klikke på den valgte klasse/hold og vælge Udskriv holdliste eller Udskriv klasseliste. I skabelonbiblioteket skal du vælge en mødeliste. Holdoversigt Kan udskrives fra menuen Udskriv Udskriv udskrifter Klasseoversigt Kan udskrives fra menuen Udskriv Udskriv udskrifter. Elevstamkort Kan udskrives ved at højre klikke på en eller flere markerede elever i elevregisteret. Breve Kan udskrives fra elevregisteret ved at højre klikke i den midterste del af billedet, hvor eleverne er listede, og vælge Udskriv Brev. TEA laver et brev til den eller de elever, du har markeret. Når du bestiller et brev, åbner TEA sin indbyggede tekstbehandler. Her skriver du indholdet af brevet. Du kan evt. kopiere teksten fra et andet dokument. Når brevet er færdigt, åbner skabelonbiblioteket Breve ved et tryk på knappen med printerikonet ( ) i toppen af tekstbehandlingsvinduet. Når du vælger skabelon, kan du vælge, om brevet skal elev- eller forældreadresseres. Hvis du ønsker brevskabelonen lavet om, så den f.eks. får et logo kontakt Tabulex. Etiketter Etiketter kan udskrives fra elevregisteret ved at højre klikke i den midterste del af billedet, hvor eleverne er listede. Dette laver en etiket til den eller de elever, du har markeret. Når du bestiller en etiket, åbner TEA en mappe med etiketteskabeloner. Du kan vælge den etiket du vil have i et af de viste formater. Hvis formatet ikke passer til dine etiketteark, kan etiketternes 17

18 dimensioner ændres af dig eller af Tabulex ved hjælp af den indbyggede udskriftsdesigner. Du kan lave elev- eller forældreadresserede etiketter. Yngste/ældste elever Når du bestiller en udskrift, bliver du spurgt, om du vil filtrere for yngste eller ældste elever. Det vil sige, at du f.eks. kun får den yngste med på udskriften, såfremt der er samboende søskende på skolen. Det er også muligt at udskrive en klasseoversigt med yngste/ældste kolonner. Det gør du i menuen Udskriv Specielle Klasseoversigt. Befordringsliste Hvis I har registreret skole-hjemafstande i TEA, kan du lave befordringslister. De udskrives fra menuen Udskriv Specielle Befordringsliste. Når du bestiller en befordringsliste, bliver du først præsenteret for et billede, hvor du skal angive hvilke afstandskriterier, der skal ligge til grund for listen. TEA foreslår selv UVM s vejledende minimumskriterier, men du kan selv lave alternative afstandskriterier, hvis du har brug for det.. Den højre side af vinduet viser detaljerne for det kriterium, du har markeret i venstre side af vinduet. Det er også her, du definerer dine egne kriterier, når du har klikket Tilføj ny. Husk at afslutte med et klik på Gem. Når du klikker på Udskriv, får du en liste eller labels til de elever, der opfylder de kriterier, du har flueben ved i det store hvide felt. Bemærk, at du på en udskrift, kan afgrænse på rutenummer, hvis du har forskellige ruter registreret på eleverne. Se i øvrigt afsnittet Befordring side 11. Nye Skabeloner og udskriftdesign Når Tabulex laver nye udskriftskabeloner til TEA vil du helt automatisk få adgang til dem. Har du behov for en udskrift, der ikke findes i TEA, er det muligt at ændre de eksisterende skabeloner med TEA s indbyggede udskriftdesigner. Du åbner udskriftdesigneren via menuen Udskriv Design udskrifter. Udskriftdesign er en forholdsvis kompliceret opgave, og vi anbefaler derfor, at du tilmelder dig et Tabulex-kursus i udskriftdesign, inden du giver dig i kast med denne opgave. 18

19 Højre-klik for at ændre en skabelon. Hvis du vil ændre i en allerede eksisterende udskriftskabelon, skal du kopiere den skabelon du ønsker at ændre. Herefter bliver du i et nyt vindue bedt om at give udskriftskabelonen et ny navn og du skal vælge hvem der skal have adgang til den (Ejer). Vælger du kommune vil alle skoler i din kommune have adgang til den. Vælger du skole vil det kun være TEA-brugere på din skole der får adgang til den. 19

20 Søgefunktionerne Du kan søge i TEA på to måder - enten med hurtigsøgeren (F3-søgeren) eller den mere avanceret søger (F8-søgeren) i elevregisteret. F3-søgeren - Hurtigsøgeren Hurtigsøgeren eller F3-søgeren - åbner du ved at klikke på Søgning i venstre side af elevregisteret eller med tasten [F3], når du er i elevregistret. Vælg det kriterium, du vil søge på og klik Kvik søg. Når resultatet er fundet, kan du gå direkte til fanebladene i venstre side, hvis du vil have detaljer om de(n) fundne elev(er). Hvis du søger på et fornavn, skal du være opmærksom på, at du skal sætte en * efter navnet, hvis søgningen skal ignorere mellemnavne. Søg eksempelvis på mads*, hvis du vil have alle Mads er uanset om de har mellemnavne eller ej. Hvis du vil søge på et navn, men er i tvivl om stavemåden, skal du erstatte de bogstaver du er i tvivl om med spørgsmålstegn, f.eks. Fornavn: Ni?ola?, fordi du ikke ved om Nicolai er med c eller k og i eller j. * erstatter ét eller flere ukendte tegn.? erstatter ét ukendt tegn og kun ét. F8-søgeren Avanceret søgning Når du er i Elevregistret vil [F8] eller knappen Søg åbne dette søgebillede: 20

21 I søgebilledet kan du søge på de felter der er i vinduet. Hvis du vil søge på et navn, skal du være opmærksom på, at navnet skal staves med stort, og at du skal sætte en * efter fornavnet, hvis du ikke ved om eleven har et mellemnavn, eks. Mads*. I de felter hvor der er en sort pil skal du vælge mellem de angivne muligheder. I de felter, hvor der ikke er en sort pil skal du selv skrive det du vil søge efter. Klik Ok når du har angivet dine søgekriterier. Søgeresultatet vises i dit elevvindue. Eksporter TEA kan eksportere data i forskellige formater. Det kan være nyttigt, hvis du f.eks. ønsker at arbejde med elevdata i et regneark, eller hvis elevdata skal importeres i andre programmer. Det er også eksportfunktionen, du skal bruge, hvis I vil importere elevbilleder automatisk i TEA. Se mere om dette i afsnittet Billeder i TEA side 16. Du kan eksportere data fra alle registre ved at markere de elever/hold/klasser, du vil eksportere, højre klikke og vælge Eksportér. Når du har valgt eksportfunktionen, åbner TEA dette billede: Her skal du vælge, hvor eksportfilen skal gemmes, f.eks. i din dokumentmappe, eller på computerens Skrivebord. Formaterne har forskellige formål. Start med at vælge det format, du ønsker. Semikolonseparerede filer kan åbnes i et regneark. Flere af formaterne kan bruges til behandling i regneark, selvom de deres primære formål er et andet. Vælg f.eks. filformatet TEA02 og markér din dokumentmappe i højre side. Klik OK og svar Ja til at gemme filen. Minimér nu TEA, åben Microsoft Excel og åben derfra filen, du netop har gemt. Data af den slags kan være nyttige i mange sammenhænge. 21

22 Arbejdsdato TEA viser et billede af skolen, som den ser ud på dags dato, vil se ud eller så ud på den arbejdsdato, du har valgt. TEA starter altid op med dags dato, men du kan se din arbejdsdato i nederste højre hjørne af TEA s forside, hvis du er i tvivl. Det skoleår den valgte arbejdsdato ligger i, står i nederste venstre hjørne af TEA s forside. Ved at ændre arbejdsdatoen, kan du arbejde på tværs af skoleår. Du kan f.eks. selv bestemme, hvornår du vil begynde at lave børnehaveklasser til det kommende skoleår. Du kan også stille arbejdsdatoen tilbage, hvis du f.eks. ønsker at se hvor mange elever I havde på skolen for tre måneder siden. Læg mærke til bagrunden bliver rød i fortiden og grøn i fremtiden. Du ændrer arbejdsdatoen i menuen System Indstil arbejdsdato. SFO Hvis du ønsker SFO-data registreret på dine elever, kan du gøre det via elevregistret. SFO er kan oprettes i menuen Skole Skolefritidsordning. Du skal først oprette SFO en i venstre side af vinduet. Når du har lavet en SFO, skal du i højre side af vinduet lave moduler til den pågældende SFO. F.eks. morgenmodul eller hele dagen. Du behøver ikke at anføre til- og fratider på modulerne. Det vælger du selv, om du vil have med. Når du har lavet moduler, kan du registrere SFO på eleverne. Det gør du i elevregisteret på fanebladet SFO. Husk at angive en startdato. Du behøver ingen slutdato. Når du har registreret SFO på børnene, er det muligt at udskrive SFO-lister fra menuen Udskriv Specielle. 22

23 Indskrivning, udskrivning og flytning af elever Der er to måder at modtage en elev på i TEA. Du kan, med elevens CPR-nummer, selv indskrive ham/hende. Eleven kan også blot dukke op i systemet, hvis han/hun er blevet udskrevet elektronisk fra en anden TEA-skole eller indskrevet af din forvaltning. Indskrivning via CPR-nummer Begynd, i elevregisteret, med at markere den klasse eleven skal indskrives i. Tryk herefter på knappen Indskriv elev. Det starter en indskrivningsguide, som du blot skal følge. Start med at indtaste CPR-nummeret. Er personnummeret korrekt vil elevens personoplysninger automatisk udfyldes. Tryk herefter Næste. Du får herefter mulighed for at skrive en besked til den skole du trækker eleven fra. Er eleven indmeldt på anden skole, vil der her stå, hvilken skole eleven udmeldes fra. Er cpr-nummeret forkert/fiktivt, vil der komme rød baggrund. Ønsker du at oprette en elev med fiktivt cpr-nummer skriver du blot selv personoplysningerne og klikker Fortsæt. Denne situation kan f.eks. forekomme, hvis eleven endnu ikke har fået tildelt et cpr nr. Det kan være tilfældet, hvis du modtager en elev der lige er kommet til landet. Du kan indskrive eleven, men du får ikke adressen opdateret automatisk, før eleven har fået et ægte cpr nr. Når eleven har modtaget et ægte cpr. nr tager du kontakt til Tabulex som fletter disse oplysninger. Hvis du ønsker at skrive en adresse på eleven med det samme, skal du gøre det manuelt på elevens stamkort (Se afsnittet Elevregister, underafsnittet Stamkort side 9). Elektronisk modtaget elev Hvis en anden TEA-skole eller din forvaltning udskriver en elev til indskrivning på din skole, vil TEA oprette en kategori med navnet Ingen i dit elevregister. Der kan du finde eleven. Eleven er først synlig i Ingen -kategorien efter indskrivningsdatoen. Hvis eleven er indmeldt på din skole pr. den 1. i næste måned, får du altså først Ingen -kategorien, når du når frem til denne dato. Når du får en elev elektronisk fra en anden TEA-skole, vil du få besked med det samme via TEA s indbyggede beskedsystem. Så vil flaget være hejst. Indskrivningsdatoen vil fremgå af beskeden, og du skal nu stille TEA s arbejdsdato frem til elevens indskrivningsdato. Her kan du flytte eleven fra Ingen -kategorien til den klasse, eleven skal gå i. 23

24 Du kan evt. udskrive en ny klasseliste og ordne eventuelle holdtilmeldinger. Husk at stille arbejdsdatoen tilbage til dags dato, når du er færdig. Du flytter elever fra Ingen -kategorien til en klasse ved at højre klikke på eleven i elevregisteret og vælge Flyt og den pågældende klasse. Udmeld elever Du kan udmelde en elev til en anden skole. Hvis en skole i eller uden for kommunen bruger TEA, vil eleven automatisk dukke op på den skole, du udmelder eleven til. Du behøver i så fald ikke at gøre andet end selve udmeldingen. Du udmelder eleven fra elevregisteret ved at markere eleven og trykke på knappen Udmeld elev. Derefter ser du dette vindue: Her vælger du datoen for udmeldelse. Skriv navnet eller skolekoden på den modtagende skole. Efterhånden som du skriver vil du få et antal skoler at vælge imellem. Marker den skole du ønsker at udmelde til. Ved du ikke hvilken skolen eleven skal udmeldes til, kan du vælge at sætte prik i Udmeld, så vil TEA afslutte elevens historik på din skole. Eleven frameldes automatisk eventuelle hold i TEA. Udmeld afgangselever Alle afgangselever der skal i 10. klasse på en anden skole, skal udmeldes til den pågældende skole. Med hensyn til afgangselever der skal på ungdomsuddannelse, er det en god idé at få udmeldt dem således at deres historik bliver afsluttet. Du kan ikke angive ungdomsuddannelse institution. Du kan markere flere elever til udmeldelse på en gang ved at holde [Ctrl] nede, mens du venstreklikker på eleverne. Det er en fordel, hvis du f.eks. skal melde 12 elever fra 9.A ud til samme 10. klassecenter. Flyt elever internt mellem skolens klasser Du kan flytte elever internt på skolen ved at højre klikke på eleven i elevregisteret. For at flytte en elev fra én klasse til en anden, skal du vælge Flyt og derefter den pågældende klasse. Hvis eleven tidligere har gået i denne klasse, vil du se en fejlmelding. Slet først den tidligere historik i klassen og flyt så eleven (For historikredigering, se afsnittet Elevregister, underafsnit Historik ). 24

25 Webindskrivning Kommunerne har pligt til at bruge en elektronisk indskrivning af kommende 0. klasseelever. I TEA finder du de kommende børnehaveklassebørn via menupunktet Skole Etablering (se separat vejledning Introduktion til webindskrivning ). Det vil i de fleste tilfælde være skoleforvaltningen, der foretager behandlingen af indkomne ønsker og etablerer eleverne på kommunens skoler. Når eleverne er etableret på skolen vil du kunne se dem i elevregistret i Ingen -kategorien i det nye skoleår dvs 1.8.XX. Der bør ingen tilretning være nødvendig herefter, da ønsker om anden skole end distriktsskole eller udsat skoleønske allerede er behandlet. Herefter kan du pr. 1.8.XX oprette en 0. klasse og flytte alle eleverne over i klassen. Så vil du kunne hente brugernavn og koder til forældrene i Intra. Husk at den klasse du opretter skal være en Normalklasse - fuldt årgangsdelt. Vær opmærksom på, at den betegnelse du giver klassen vil være den forældrene kan se i Intra. Plejebørn Plejebørn får deres biologiske forældre med på fanebladet Familie i elevregisteret. TEA kender ikke automatisk deres værger eller plejeforældre. Disse skal altså indberettes til TEA manuelt. I elevregistret skal du finde eleven og klikke på fanebladet Familie. Tryk på knappen Tilføj, og skriv dine oplysninger om plejeforældrene ind, og husk at angive køn! Husk også at sætte flueben ved Med på udskrifter og i øvrigt at fjerne dette flueben på de biologiske forældre. Du kan tage stilling til om de biologiske forældre skal Modtage post fra skolen det skal de i de fleste tilfælde ikke. Du skal også indberette betalingskommune på plejebørn. Det gør du på fanebladet Betalingskommuner i elevregisteret. Klik på knappen for at oprette en betalingskommune. Vælg fra listen den rigtige kommune og skriv den dato betalingbegynder. Hvis du ikke ved hvilken kommune, der er betalingskommune, så spørg forvaltningen. Registreringen er vigtig af hensyn til tværkommunale betalinger. Gruppefunktionen Grupper kan f.eks. være elevråd, kontaktforældre, og forældre-medlemmer i skolebestyrelsen. Du bør ikke bruge Grupper til at lave grupper, der har med reel undervisning at gøre til dette er holdregisteret bedre. Du opretter og redigerer grupperne i menuen Skole Grupper. Tilmelding i grupper Selve tilmeldingen af gruppemedlemmerne foregår i elevregistret. Når du skal tilmelde en elev, så skal du gå til fanebladet Grupper. Klik Tilmeld på knappen og vælg den gruppe, som eleven skal være medlem af. Derefter får du mulighed for at beskrive elevens tilknytning. Når du udskriver lister med gruppens medlemmer, kan det være praktisk, at f.eks. kan se hvilken klasse eleven repræsenterer i elevrådet. 25

26 Du tilmelder forældre til grupper via fanebladet Familie. Marker den relevante forælder, og klik på fanebladet Grupper i bunden af familiefanebladet.. Klik Tilmeld på knappen og vælg den gruppe, som personen skal være medlem af. Derefter får du mulighed for at beskrive personens tilknytning til gruppen. Her kan f.eks. skrive, hvis en forælder er forældrerepræsentant i flere klasser. Udskrifter og grupper Via menuen Skole Grupper har du adgang til forskellige udskrifter. Du kan markere en eller flere grupper, højre klikke på dem, og vælge Udskriv gruppeliste. Du kan også markere en gruppe, markere ét eller flere medlemmer af gruppen, højre klikke og vælge en af flere udskriftsmuligheder. Fremskriv grupper Du kan genbruge dine grupper i det kommende skoleår ved at fremskrive dem. Det gør du med menuen Skole Fremskriv Grupper. Postkassen I postkassen får du beskeder fra andre skoler, din forvaltning, og fra Tabulex. Vær opmærksom på at postkassen er fælles for alle brugere på skolen. Hvis en anden skole har udmeldt en elev til din skole via TEA, så får du besked i postkassen. Det sker også, hvis en anden TEA-skole indskriver en elev, som går på din skole (se evt. afsnittet Indskrivning, udskrivning og flytning af elever ). Du kan også modtage beskeder fra Tabulex i postkassen. Det kan f.eks. være information om opdateringer af TEA, nye vejledninger eller sæsonbetonede arbejdsopgaver. Du kan skrive beskeder til andre TEA-skoler via postkassen. Klik på for at sende en besked. Du vælger modtageren ved at skrive de første bogstaver af skolens navn, trykke på [pil ned]-tasten og vælge modtageren i listen. Servicerapporter Du kan også vælge at få servicerapporter i postkassen. Du kan selv vælge, hvad der skal med i servicerapporten, og hvornår du vil modtage den. Du kan indstille rapporten via menuen System Indstillinger og fanebladet Servicerapport. Du kan få en dagsrapport på bestemte ugedage, som fortæller dig om automatisk opdaterede ændringer i TEA på en række punkter. 26

27 Ved at indstille den Opsummerende rapport, Kan du få samlet alle ændringer i løbet af en uge eller en måned. Servicerapporterne bliver sendt til din TEA-postkasse. Fremskrivning til nyt skoleår I TEA foretager du selv fremskrivning til det nye skoleår. Du kan lave fremskrivningen når som helst, og den kan laves flere gange, hvis du ønsker at ændre noget. TEA skal stå på en arbejdsdato i indeværende skoleår, når du fremskriver. Gå til menuen Skole Fremskriv Skoleår. 27

28 Her kan du vælge, om den klasse, du har markeret, skal oprykkes på egen eller til anden skole. Du kan også undlade at oprykke. Hvis du vil ændre klassebetegnelse ved oprulningen, sker det her. Her kan du se TEA s forslag til klassens navn i det nye skoleår. Hvis du laver ændringer i en klasses oprulning i forhold til TEA s forslag, skal du markere klassen, lave ændringerne og trykke på knappen Gem ændringer. Klasser der skal lægges sammen Hvis to eller flere klasser smelter sammen i det kommende skoleår, så kan TEA håndtere det på to måder. 1) Giv klasserne samme betegnelse under Ny klassebetegnelse. Det vil medføre, at eleverne bliver samlet i en klasse. Eksempelvis fremskrives både 9.A og 9.B til 10.A. Denne løsning er nemmest, hvis der kun er én klasse på årgangen i det kommende skoleår. 2) Du kan også blot fremskrive klasserne efter standardforslaget (f.eks. 4.A til 5.A, 4.B til 5.B og 4.C til 5.C). Derefter kan du stille din arbejdsdato til starten af det nye skoleår, og flytte eleverne fra den klasse der udgår til den rette klasse (se afsnittet Flyt elever internt mellem skolens klasser ). Når alle eleverne er flyttet fra denne klasse, kan du slette den i klasseregisteret. Den metode er mest praktisk hvis eleverne skal fordeles i forskellige klasser. Nye spor Hvis du i det nye år vil udvide med et ekstra spor på et klassetrin, kan du fremskrive klasserne som normalt. Derefter skal du stille arbejdsdatoen til starten af det nye skoleår og oprette den nye klasse i klasseregisteret (se afsnittet Klasseregisteret ). Du kan så flytte elever fra de eksisterende klasser til den nye parallelklasse via højre klik på eleverne i elevregisteret. 28

29 Tilflyttere efter fremskrivning Hvis du indskriver elever på skolen efter din fremskrivning, skal du blot foretage fremskrivningen igen for at få de nye elever med op. Ved genfremskrivning vil TEA i øvrigt kun præsentere de klasser, der har modtaget nye elever siden sidste oprulning og TEA vil angive, hvor mange elever det drejer sig om. I fremskrivningen kigger TEA efter elever, der ikke har en slutdato i historikken for indeværende skoleår. Fremskrivning til anden skole Under fremskrivningen kan du vælge at overføre én eller flere klasser til en anden skole. Dette er relevant for skoler, der skal overføre f.eks. en 6.-klasse til en overbygningsskole. Det kan også være nyttigt, hvis kommunen har et 10. klassecenter, der skal modtage de øvrige skolers 9. klasser. Hvis du ønsker at overføre hele klasser til andre skoler via fremskrivningen, er det nødvendigt at den modtagende skole har fremskrevet deres skole, inden du gør det. Hvis flere skoler fremskriver klasser til én modtagende skole under samme klassebetegnelse, så bliver eleverne samlet i én klasse på den modtagende skole. Hvis det kun er nogle få elever, der f.eks. skal i kommunens 10. klasse, så kan det bedst betale sig at udmelde disse elever til skolen via elevregisteret. I så fald skal du vælge xx som udskrivningsdato, og du skal undlade at fremskrive dine 9. klasser. Udmeld efter fremskrivning Hvis du udmelder en elev, der er blevet fremskrevet, så vil TEA automatisk slette den fremtidige historik på din skole. Det vil sige, at den nye udmeldelse annullerer den fremskrivning, du har lavet tidligere for denne ene elev. Prøver og karakterer I TEA kan du håndtere al administration, der har med prøver og karakter at gøre lige fra udskrivning af karakterlister, indtastning af tekstopgivelser og karakterer til udskrivning af det endelige afgangsbevis. Dette afsnit beskriver prøveafviklingen generelt. For en mere grundig gennemgang af prøveafviklingen se særvejledningen Prøveafvikling I TEA trin for trin under vinduet Hjælp Vejledninger, opdateringer m.v i TEA. Karakterindberetning Du kan indtaste standpunktskarakterer på to måder; elevvis eller holdvis. Om du vælger den ene eller den anden metode er helt afhængig af skolens traditioner og jeres temperament. Resultatet er det samme i sidste ende: eleven får en karakter for sin indsats i et bestemt fag. Elevvis indtastning af karakterer Den elevvise indtastning er den mest almindelige. Den starter med, at du udskriver karakterblade til alle eleverne i en klasse. Gå til klassen eller søg på hele årgangen med F3-søgeren i elevregisteret. Marker alle eleverne, højreklik og vælg Udskriv karakterblad. Disse karakterblade kan du give til lærerne, så de kan skrive karaktererne på. 29

30 Når alle karakterer er givet, er du klar til at indtaste karaktererne i TEA. Gå i elevregisteret og marker klassen. Sortér eleverne ved at klikke på overskrifterne, så de kommer i samme rækkefølge som karakterbladene. Højre klik på den første elev i klassen og vælg Karakterer. Indtast elevens karakterer og klik på spoleknappen i bunden af karakterbladet. Du kan nu indberette karakterer på den næste elev i klassen. Holdvis indtastning af karakterer Hvis du vil indtaste karakterer holdvis, så er det nødvendigt at oprette et hold for fag, der skal gives karakterer i (se afsnittet Holdoprettelse side 13). Den holdvise indtastning af standpunktskarakterer starter med, at du markerer holdet eller holdene i holdregisteret. Højre klik på holdet og vælg Udskrifter Standpunktskarakterer. Udskriv listen og giv den til den lærer, der underviser på holdet. Når du får listen tilbage, er du klar til at indtaste standpunktskaraktererne i TEA. Marker igen holdet i holdregisteret og klik på den knap der hedder Standpunktskarakterer på fanebladet Stamdata. Indtast karaktererne i det vindue der åbner. Prøvekarakterer indberettes som regel prøvevist fra prøveoversigten, men du kan også indberettes direkte på eleverne i elevregisteret. Prøver For at oprette prøver i TEA, er det nødvendigt at have hold med de fag, der IKKE er obligatoriske prøvefag. Når du har oprettet de nødvendige hold, skal du danne prøverne. Dette kan gøres enkeltvis, men TEAs prøvedannelses-guide kan danne alle prøver i én arbejdsgang. Du finder prøvedannelses-guiden i menuen Prøver Opret prøver. Når du starter prøveguiden, ser TEA på fagkoder i holdbilledet. Prøveguiden består af fem trin: Trin 1 Trin 2 Trin 3 Trin 4 Prøveguiden fortæller, at den er en prøveguide. Prøveguiden ser på fagkoder, og du bliver tilbudt at danne prøver på de hold, der kan dannes prøver på. Du skal markere, hvilke prøver du ønsker at danne. Et 10. klasse dansk-hold udløser f.eks., at du bliver tilbudt at danne hele fem prøver på holdet, da du skal kunne melde elever til både FSA-prøven og FS10-prøven. Her kan du markere, om du ønsker at tilmelde alle holdets elever til en prøve, der er dannet på holdet. Dette vil i langt de fleste tilfælde være det nemmeste, da det som regel er de fleste af et holds elever, der går til prøve. Senere kan du fjerne dem, der fravælger prøven. Der er dog undtagelser, f.eks. FSA-prøverne, der er dannet på 10. klassetrin, da disse formentlig ikke vil være særligt velbesøgte. Trin 5 TEA opretter prøverne, som du har defineret det i trin 2 til 4. 30

31 Når prøverne er dannede, kan du se dem på prøveoversigten, som du finder i menuen Prøver Prøveoversigt. Du kan også se dem i holdbilledet eller direkte på eleverne i elevregisteret. I prøveoversigten kan du oprette prøver enkeltvis, hvis du efterfølgende finder ud af at du mangler at oprette en prøve. Projektopgaver I elevregisteret kan du få adgang til at indtaste karakterer og andre valg i forbindelse med projektopgaverne. Højre klik på en elev og vælg Karakterer. Nederst kan du indtaste karakterer. På fanebladet Bilag til afgangsbevis kan du indtaste bemærkninger til opgaverne, og du kan markere hvilke oplysninger, der skal med på bilaget afgangsbeviset. Indtastning af tekstopgivelser Du kan indtaste tekstopgivelser direkte i TEA, eller lærerne kan indtaste dem via Web. I prøveoversigten kan du se, hvorfra tekstopgivelserne til den enkelte prøve stammer. Kig i kolonnen Indb. type. "TEA" betyder, at opgivelserne er indtastede i TEA, og "Web" betyder, at tekstopgivelserne er indtastede via webindberetningen. Indtastning af tekstopgivelser via web I TEA s lærerregister kan du tildele lærerne en kode, som giver dem adgang til at indtaste tekstopgivelser på web-adressen Den enkelte lærer vil få adgang til at indtaste tekstopgivelser på de mundtlige prøver, som læreren er ansvarlig for, jf. kolonnen Lærer i prøveoversigten. Når de relevante lærere har fået en adgangskode og alle prøver er tilknyttet de rette lærere, kan du udskrive en vejledning, som fortæller lærerne, hvordan de skal indtaste tekstopgivelserne. Den udskrives via menuen Udskriv I specielle I Web I Web-vejledning til lærer. Når læreren har indtastet opgivelserne, kan du markere prøven i prøveoversigten, og klikke Tekstopgivelser for at se lærerens indberetning. Du kan nu lave eventuelle tilretninger og sætte flueben i "Tekstopgivelser godkendt". Herefter vil prøven have en grøn markering i prøveoversigten, og læreren vil ikke længere have adgang til webindberetning for denne prøve. 31

32 Indtastning af tekstopgivelser i TEA Vælg Prøver Prøveoversigt, markér den relevante prøve og klik på knappen Tekstopgivelser. Hvis læreren har indtastet tekstopgivelsen via web, kan du se indtastningen, redigere i den og formatere den, som du ønsker. Du kan også selv indskrive tekstopgivelser med tilhørende antal normalsider. Klik på knappen Tilføj for at oprette en (ny) linie (eller et afsnit med flere linier, hvis det kræves for at beskrive en opgivelse) og det tilhørende antal normalsider. Vælg om det er en overskrift, emnebeskrivelse eller tekstopgivelse under Linjetype. Valget har betydning for om du får mulighed for at angive normalsider (kun ved linjetypen Tekstopgivelse). Klik Ok når du er færdig med tekstopgivelserne. Udskriv tekstopgivelser Når du har valgt tekstopgivelserne for en bestemt prøve, kan du udskrive dem til forskellige modtagere. Klik på knappen Udskriv og vælg herefter de modtagere, du vil udskrive til. Vær opmærksom på at Undervisningsministeriet ikke længere pr. automatik skal have et eksemplar. Hvis du vælger at skrive et eksemplar ud til eleverne, vil censors navn ikke være nævnt herpå. De sidste tre flueben kan bruges til modtagere, som du selv skriver ind. Indtastning af prøvekarakterer På samme måde som standpunktskaraktererne, kan du indtaste prøvekaraktererne på to måder: 1: Prøvevis Vælg prøveoversigten og benyt knappen Prøvekarakterer, når du har markeret prøven. 2: Elevvis Højre klik på en elev i elevregisteret og vælg Karakterer Prøveudskrifter Fra prøveoversigten har du adgang til en række udskrifter, der er praktiske i forbindelse med prøverne. Brug knappen Udskrifter. Karakterudskrifter Du kan også lave flere forskellige karakterudskrifter: Udskrift For én elev For flere elever Karakterblad Via højre klik i elevbilledet Via søgebilledet Karakterprotokol Via højre klik i elevbilledet Via søgebilledet Prøveprotokol Via højre klik i elevbilledet Via søgebilledet Afgangsbevis Via højre klik i elevbilledet Via søgebilledet 32

Introduktion til. Tabulex TEA Version 3.5.1

Introduktion til. Tabulex TEA Version 3.5.1 Introduktion til Tabulex TEA Version 3.5.1 Indhold TEA Hotline 4676 1892 eller support@tabulex.dk Introduktion... 5 Opstart af programmet... 5 Indstillinger og brugere... 6 Skoleoplysninger... 6 Opret

Læs mere

Introduktion til Tabulex TEA Grønland Forvaltning Version 3.5

Introduktion til Tabulex TEA Grønland Forvaltning Version 3.5 Introduktion til Tabulex TEA Grønland Forvaltning Version 3.5 Version 2.98.0 24/10/2011 1 Introduktion TEA Tabulex Elev Administration arbejder med centralt placerede data på Tabulex databaseserver. Det

Læs mere

Forvaltning Introduktion til TEA Forvaltning

Forvaltning Introduktion til TEA Forvaltning VEJLEDNING Forvaltning Introduktion til TEA Forvaltning Support tlf: 46761892 support@tabulex.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 4 Opstart af programmet... 4 System... 4

Læs mere

Vejledning TEA. Prøveafvikling Trin for trin. Folkeskolens prøver 9.kl Folkeskolens prøver 10.kl (FP9 og FP10) skoleåret 2014/15

Vejledning TEA. Prøveafvikling Trin for trin. Folkeskolens prøver 9.kl Folkeskolens prøver 10.kl (FP9 og FP10) skoleåret 2014/15 Vejledning TEA Prøveafvikling Trin for trin Folkeskolens prøver 9.kl Folkeskolens prøver 10.kl (FP9 og FP10) skoleåret 2014/15 1 Indholdsfortegnelse Opret de rette hold... 3 Opret prøverne... 4 Afstemning

Læs mere

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14 Vejledning TEA Grønland Prøveafvikling Trin for trin skoleåret 2013/14 1 Indhold Opret prøverne... 3 Afstemning af tilmeldinger til prøver... 3 Indberet detaljer på prøverne... 3 Indberetning af tekstopgivelser...

Læs mere

Vejledning TEA. Prøveafvikling Trin for trin. FSA- og FS10-prøver skoleåret 2013/14

Vejledning TEA. Prøveafvikling Trin for trin. FSA- og FS10-prøver skoleåret 2013/14 Vejledning TEA Prøveafvikling Trin for trin FSA- og FS10-prøver skoleåret 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Opret de rette hold... 3 Opret prøverne... 4 Afstemning af tilmeldinger til prøver... 5 9. klasse...

Læs mere

TEA Hotline Eller Tabulex TEA-Privat Venteliste

TEA Hotline Eller Tabulex TEA-Privat Venteliste TEA Hotline 4676 1892 Eller support@tabulex.dk Tabulex TEA-Privat Venteliste Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 2 På ventelisten i fire trin... 3 Ændr og rediger data i ventelisten...

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Hvad er TEA Fravær... 3 Hvad siger bekendtgørelsen om fravær?... 3 Indstilling af TEA... 4 Skolen... 4 Fraværsårsager... 4 Fraværstyperne... 5 Dagsfravær...

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Indhold Hvad er TEA Fravær... 3 Fraværsårsager... 3 Hvad er dagsfravær... 3 Indberetning af fravær... 3 Udskriv mødeliste til afkrydsning... 3 Registrer

Læs mere

Webindskrivning. Skole. Tabulex TEA

Webindskrivning. Skole. Tabulex TEA Webindskrivning Skole Tabulex TEA TEA Hotline 4676 1892 eller support@tabulex.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion til Tabulex Webindskrivning... 3 Opsætning af webformularen...

Læs mere

VEJLEDNING Prøveafvikling Trin for trin Skoleåret 2015/2016 Support tlf:

VEJLEDNING Prøveafvikling Trin for trin Skoleåret 2015/2016 Support tlf: VEJLEDNING Prøveafvikling Trin for trin Skoleåret 2015/2016 Support tlf: 46761892 support@tabulex.dk 1 Indholdsfortegnelse Opret de rette hold side 3 Opret prøverne side 4 Afstemning af tilmelding til

Læs mere

Vejledning til TEA befordring

Vejledning til TEA befordring Vejledning til TEA befordring 1 Tabulex Hotline 4676 1892 eller support@tabulex.dk Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Registrering af befordringskriterier... 3 Afstand... 3 Befordringskode... 4 Rute...

Læs mere

Vejledning TEA. Sådan registrerer du særlige undervisningstiltag på elever

Vejledning TEA. Sådan registrerer du særlige undervisningstiltag på elever TEA Sådan registrerer du særlige undervisningstiltag på elever 1 Hvorfor indberette undervisningstiltag på eleverne? Som udgangspunkt skal alle særlige undervisningstiltag indberettes i din TEA dvs. specialundervisningstiltag,

Læs mere

VEJLEDNING. Prøveafvikling Trin for trin Skoleåret 2016/2017. Support tlf: Husk vedr. dette års prøveguide:

VEJLEDNING. Prøveafvikling Trin for trin Skoleåret 2016/2017. Support tlf: Husk vedr. dette års prøveguide: VEJLEDNING Prøveafvikling Trin for trin Skoleåret 2016/2017 Support tlf: 46761892 support@tabulex.dk Husk vedr. dette års prøveguide: Du skal selv rette dan 2.5.17 / mat 3.5.17 tiderne til, hvis I har

Læs mere

KMD Educa WEB-elevfravær

KMD Educa WEB-elevfravær KMD Educa WEB-elevfravær Vejledning til skolens sekretær Klassens lærere har mulighed for at indberette elevers fravær og sende SMS til elevernes kontaktpersoner, når eleven er fraværende. De medarbejdere,

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Tabulex Daginstitution Børn

Tabulex Daginstitution Børn Tabulex Daginstitution Børn Vejledning til administratorer 4. september 2015 Side 1 af 16 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 Administrator-delen... 4 1. Afd./grupper...

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

Karakter i Optagelse.dk. Brugervejledning Optagelse.dk

Karakter i Optagelse.dk. Brugervejledning Optagelse.dk Karakter i Optagelse.dk Brugervejledning Optagelse.dk Karakter i Optagelse.dk Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 28.11.2013 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe... 5 1.2

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på en eller

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Indholdsfortegnelse Om Trio Forvaltning... 3 Download Trio... 3 Opstart af Trio Forvaltning... 3 Hvis du har Trio installeret i forvejen... 4 Hvis du IKKE har Trio

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Manual Lara Webtilmelding. Version 2.0

Manual Lara Webtilmelding. Version 2.0 Manual Lara Webtilmelding Version 2.0 Indhold Indledning... 3 Oprettelse af licenser... 3 Webtilmelding... 3 Websync... 3 Elevprofiler... 5 Oprettelse af elevprofil... 5 Godkendelse af elevprofiler...

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 27.11.2013 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe... 5 1.2 Bemærkningsfelt...

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland Tabulex Trio Grunddata Grønland Trio Grunddata Grønland Side 2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Trio!... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Backup... 4 Dan backup... 4 Indlæs backup... 4 Send backup til

Læs mere

Brugervejledning. til. CR Udvalg

Brugervejledning. til. CR Udvalg Brugervejledning til CR Udvalg Indholdsfortegnelse Afsnit 1 (Forord) Side Forord 1 Hovedmenuen 2 Generelle forhold i CR Udvalg 4 Aktiv periode 7 Afsnit 2 (Systemtilpasning) Side Databasestier 1 Postnumre

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer.

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Elevskema Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Forudsætningen for at arbejde med modulet Elevskema er, at der i Untis er oprettet elever, som er tilknyttet

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN Vejledning i brug af KLUBPORTALEN 11-09-2009 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse: Log-in...3 Kontaktpersoner...3 Ændring af kontaktperson...4 Oprettelse af ny kontaktperson...5 Licenser...6 Eksisterende licenser...6

Læs mere

Søren Christian Nissen

Søren Christian Nissen Fraværsprotokol Søren Christian Nissen www.sc-nissen.dk e-mail: sc.nissen@sc-nissen.dk Fraværsprotokol version 5.5-22-08-2010 Adobe InDesign CS4 2 Indholdsfortegnelse Makroer...3 Ændre makrosikkerhed...3

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse

Brugervejledning. Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse 27. marts 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 4 1.2.1 Ansøgningsfrister...

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær

KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær Vejledning til lærer Fraværsindberetning af heldagsfravær via LærerIntra Når din kommune har tilkøbt modulet KMD Educa WEB-elevfravær, kan du som klasselærer eller

Læs mere

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning.

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning. Mbridge tilmeldingssystem Version 23-07-2017. Vejledning. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Tilmelding til turnering (spillere)...2 Slet tilmelding...4 Opsætning af turneringer (turneringsleder)...5

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær

KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær Vejledning til lærer Fraværsindberetning af heldagsfravær via LærerIntra Når din kommune har tilkøbt modulet KMD Educa WEB-elevfravær, kan du som klasselærer eller

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6 Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse: Generelt om WWBakt...3 Brugere...3 Anvendelse af patientoplysninger....3 Adgang til programmet...3 Anbefalet skærmindstilling....3 Log på programmet...4

Læs mere

Import-vejledning. Fra NP Privatskole til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009

Import-vejledning. Fra NP Privatskole til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009 Import-vejledning Fra NP Privatskole til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 1. udgave, januar 2009 UNI C 2009 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Eksporter fra NP Privatskole...

Læs mere

Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer

Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer Skoleåret slutter snart, og klargøringen af et nyt begynder. Under forberedelserne til det nye skoleår, der kun foregår én gang om året, kan der opstå

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

BørneIntra hjemmesidekursus

BørneIntra hjemmesidekursus BørneIntra hjemmesidekursus hjemmesidekursus Januar 2012 Indhold 1 Introduktion... 5 1.1 Kursets formål... 5 1.2 Hjemmesiden opbygges i PersonaleIntra... 5 2 Hjemmesidens indhold... 6 2.1 Hjemmesidens

Læs mere

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Indhold mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Sådan registrerer du oplysninger om dit barn... 6 Sådan oprettes

Læs mere

Manual til opsætning af Jit-klient version 2.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark ApS 2008. Find mere information på www.jitbesked.

Manual til opsætning af Jit-klient version 2.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark ApS 2008. Find mere information på www.jitbesked. Opsætning 1 Indholdsfortegnelse Sådan finder du indstillingerne...3 Generelt...5 Brugerstyring...6 Brugerstyring Enkeltbruger-system(standard)...7 Brugerstyring Flerbruger-system med Logon...8 Brugervedligeholdelse

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

Vejledning Webbetaling

Vejledning Webbetaling Vejledning Webbetaling Opdateret 6. marts 2012 Indhold Indledning... 4 Oprettelse af licens... 4 Tilføjelser til Lara... 5 Handelsbetingelser... 6 Generelle handelsbetingelser... 6 Skabeloner... 7 Holdvinduet...

Læs mere

Det er beskrevet i denne vejledning i afsnit 3, hvordan stamdata skal indtastes manuelt, hvis der er fejl i de data, der hentes fra CPR.

Det er beskrevet i denne vejledning i afsnit 3, hvordan stamdata skal indtastes manuelt, hvis der er fejl i de data, der hentes fra CPR. Brug af Elevadministration for en skolemedarbejder Hvis skolen ikke har et elevadministrativt system, skal eleverne oprettes i Institutionsmodulet på Optagelse.dk. Det foregår ved hjælp af et ekstramodul

Læs mere

VEJLEDNING TIL ELEVINDBERETNING TIL DANMARKS STATISTIK 2017

VEJLEDNING TIL ELEVINDBERETNING TIL DANMARKS STATISTIK 2017 VEJLEDNING TIL ELEVINDBERETNING TIL DANMARKS STATISTIK 2017 Dette er vejledning til brug i forbindelse med de frie skolers elevindberetning til Danmarks Statistik. Til orientering: Proceduren i år er den

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Vejledning. Vejledning. Grundskoleindberetning til UVM Frie Grundskoler 2015

Vejledning. Vejledning. Grundskoleindberetning til UVM Frie Grundskoler 2015 Vejledning Grundskoleindberetning til UVM Frie Grundskoler 2015 Indberetning Du kan få hjælp til Grundskoleindberetning til UVM, 2015 vha. Trio. Dette er kun gældende for skoler på OK15 og fra Trio version

Læs mere

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler

Læs mere

Webindskrivning til skoleåret Tabulex TEA

Webindskrivning til skoleåret Tabulex TEA Webindskrivning til skoleåret 2016-17 Tabulex TEA TEA Hotline 4676 1892 eller support@tabulex.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion til Tabulex Webindskrivning... 3 Opsætning af

Læs mere

Tabulex Trio. Tjenestetid. Grønland

Tabulex Trio. Tjenestetid. Grønland Tabulex Trio Tjenestetid Grønland Trio Tjenestetid Grønland Side 2 Indholdsfortegnelse Kap 1. Tjenestetid... 4 Tjenestetid Grundtid... 4 Særlige aftaleforhold... 5 Regulering af beskæftigelsesgrad... 5

Læs mere

Vejledning. Trio Tjenestetid Læreraftale 08

Vejledning. Trio Tjenestetid Læreraftale 08 Vejledning Trio Tjenestetid Læreraftale 08 Vejledning Indholdsfortegnelse Tjenestetid... Kap.4 Tjenestetid Grundtid... Beregning af arbejdstid i Trio... Ændringer i grundtiden... 4 Bruttotidsfradrag...

Læs mere

6. Udskrifter og eksport

6. Udskrifter og eksport 6. Udskrifter og eksport 6.1 Listeopsætning - Grid 6.1.1 Generelt Ved søgninger i DOFPro vil man ofte støde på den såkaldte grid. Gridden indeholder alle kolonnerne i søgeresultatet. Det er også et redskab,

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold Læreplaner... 3 Om pædagogiske læreplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 4 Menupunkt Skabeloner... 5 Beskrivelse af skabeloners

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Vejledning. Vejledning Grundskoleindberetning 2016

Vejledning. Vejledning Grundskoleindberetning 2016 Vejledning Grundskoleindberetning 2016 Indberetning Du kan få hjælp til Grundskoleindberetning 2016 vha. Trio. Dette er kun gældende for skoler på OK15 og fra Trio version 1.69. I Trio kan du danne en

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Brugervejledning i Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse

Brugervejledning i Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Blåt Medlem. Vejledning i kontingentopkrævning med e-mail ved brug af Word eller Open Office

Blåt Medlem. Vejledning i kontingentopkrævning med e-mail ved brug af Word eller Open Office Blåt Medlem Vejledning i kontingentopkrævning med e-mail ved brug af Word eller Open Office Formål... 2 Forskelle... 2 MS Word... 2 Open Office... 2 Kontakt til din mail... 3 Datafilen fra Blåt Medlem...

Læs mere

Login. www.samsoegades-skole.skoleintra.dk. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i ForældreIntra:

Login. www.samsoegades-skole.skoleintra.dk. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i ForældreIntra: Login I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i : Man finder som et link nederst til venstre på skolens offentlige Informationsportal. Adressen er: www.samsoegades-skole.skoleintra.dk

Læs mere

Klik på denne knap for at komme til FaktaNet live! Forside. Siden der bl.a viser hvor mange nye/opdaterede projekter brugeren har.

Klik på denne knap for at komme til FaktaNet live! Forside. Siden der bl.a viser hvor mange nye/opdaterede projekter brugeren har. FaktaNet live! Hjælp Knap menu. Klik på denne knap for at komme til FaktaNet live! Forside. Siden der bl.a viser hvor mange nye/opdaterede projekter brugeren har. Klik her for at åbne FaktaNet live! Søgemodul.

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Forfatter: Sara Holm Kristensen

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Vejledning. Fremskrivning i Lara Hosting

Vejledning. Fremskrivning i Lara Hosting Vejledning Fremskrivning i Lara Hosting Opdateret 10.marts 2014 Indhold Fremskrivning i Lara Hosting... 3 1. Oprettelse af ny sæson... 3 2. Overførsel af data til næste sæson... 5 2.a Fremskrivning af

Læs mere

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf.

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. 5618 2600 Forældreintra 1 September 2007 Vejledning for forældre ForældreIntra

Læs mere

Guide - Sådan opretter du en backup

Guide - Sådan opretter du en backup Guide - Varighed: ca. 10 min Denne guide gennemgår hvordan en backup oprettes i Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen og vil undervejs introducere de grundlæggende indstillingsmuligheder.

Læs mere

Mit Skolekort. Manual til skole admin brugere

Mit Skolekort. Manual til skole admin brugere Indhold 1. Versionshistorik... 3 2. Definitioner... 4 3. Login... 5 4. Beskeder... 6 5. Elev administration... 7 Elev administration tabel... 9 Redigering... 10 Bestilling... 11 6. Opret elev... 12 Opret

Læs mere

Ændringer Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger er ny funktionalitet i EASY-A. Forklaring eller beskrivelse

Ændringer Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger er ny funktionalitet i EASY-A. Forklaring eller beskrivelse Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger 29-10-2007/version 1/mgl Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Fremsøgning af elever Opret (nye) kontaktlærertilknytninger

Læs mere

NR. 55 LUDUS. Valg af valgfag DEN 7. OKTOBER 2011 LUDUS. Tilpas valgfag

NR. 55 LUDUS. Valg af valgfag DEN 7. OKTOBER 2011 LUDUS. Tilpas valgfag NR. 55 LUDUS DEN 7. OKTOBER 2011 INDHOLD LUDUS Tilpas valgfag Om valgfag i øvrigt Tilpas studieretning Fag i studieretningen Valgfag til studieretningen Fag til fravælgelse af valgfag Kopier studieretning

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

UVpraktik Brugermanual

UVpraktik Brugermanual UVpraktik Brugermanual 1 Indhold UVpraktik formål og anvendelse... 3 Log ind i UVpraktik... 4 Dataindlæsning i UVpraktik... 7 Nyttige genveje i UVpraktik... 8 Indhold af menuer... 9 Sorter... 9 Kartoteker...

Læs mere

Det er den fane som kan ses i ovenstående vindue. Denne fane indeholder grundlæggende oplysninger om den unge, så som:

Det er den fane som kan ses i ovenstående vindue. Denne fane indeholder grundlæggende oplysninger om den unge, så som: Stamkort I UVvej har hver enkelt unge/elev deres eget stamkort. Stamkortet indeholder alle oplysninger i programmet om den unge. Stamkortet åbnes ved at dobbeltklikke på en ung, på forsiden af UVvej. Stamkortet

Læs mere