bladet! SK & FKKF ønsker god jul og godt nytår nummer 3+4 december Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bladet! SK & FKKF ønsker god jul og godt nytår nummer 3+4 december Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening"

Transkript

1 nummer 3+4 december bladet! 2014 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet SK & FKKF ønsker god jul og godt nytår Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening

2 FAGBLAD for konstabler og korporaler i Søværnet og Flyvevåbnet Søværnets Konstabelforening & Flyvevåbnets Konstabel- og Korporal Forening Mose Alle Rødovre Telefon: Fax: Redigering og layout Hanne Hansen, CO-Søfart Tryk Specialtrykkeriet Viborg Oplag 850 Ib Skoubo formand for SK ansvarshavende redaktør Tlf.: Jan Lyngsøe formand for FKKF redaktør Tlf.: Hanne Hansen kommunikationskonsulent Tlf.: Næste nummer Udkommer 20. februar og er samtidig tilgængeligt på SK's og FKKF's del af hjemmesiden på Deadline Læserbreve og artikler til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest 23. januar eller efter aftale. Indlæg, forslag m.v. sendes til SKs og FKKF's adresse eller som e-post til: Indhold 'Esbern Snare ' i Middelhavet under RECSYR. Foto: NATO, Flt.SGT ARTIGUES/FRAF 4 Leder SK & FKKF 5 Debatindlæg 6 SOK - et stærkt brand er væk 8-9 Grønnedal - over and out 10 Nyt om navne 11 Slut med info om jubilæer for alle 12 Min A-kasse i 100 år 13 SK og FKKF kontaktliste Artikler, læserbreve, kommentarer m.v., der trykkes i Bladet!, er ikke nødvendigvis udtryk for SKs og FKKFs officielle holdninger, bortset fra lederen. Det er tilladt at gengive og kopiere tekster, artikler og billeder med kildeangivelse. Det er ikke tilladt at kopiere artikler og billeder til kommercielt brug uden skriftlig tilladelse. Bladet! sendes til medlemmer af Søværnets Konstabelforening og medlemmer af Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening. Er Bladet! forsinket, eller er der andre problemer med leveringen, så henvend dig til sekretariatet på telefon: FKKF Husk at melde adresseændring til SK og FKKF ISSN trykt udgave ISSN online udgave

3 DNK LYNX on board HDMS ESBERN SNARE by night 10 JUN. Så kort er billedbeskrivelsen, som NATO HQ MARCOM har suppleret billedet med i NATOs åbne billedarkiv på delingstjenesten Flickr. 'Esbern Snare' er i skrivende stund aktiv i den såkaldte 'piratjagt', NATOs antipirateri operation Ocean Shield, men forventes hjem kort før jul. Skibet forlod Danmarki i september sidste år for at deltage i netop operation Ocean Shield. Planerne blev dog hurtigt ændret, da 'Esbern Snare' blev omdirigeret til Middelhavet for at indgå som kommandoskib under operation RECSYR, hvor også DFDS' 'Ark Futura' indgik som transportskib af de kemiske stoffer, der blev sejlet ud fra Syrien. (Forsidebilledet). Derefter igen retur til Det Indiske Ocean. 'Esbern Snare's travle år langt fra Danmark er et lille hjørne af historien om et Forsvar, der trods færre midler skal spænde endnu bredere - internationalt. Foto: NATO, Flt.SGT ARTIGUES/FRAF Slut med trykte kalendere Bladet! nr. 3 og nr.4 slået sammen Med endnu en portostigning her tidligere i år ville udgiften til forsendelse af trykte kalendere være tæt på det dobbelte af det, selve kalenderen ville koste i produktion. Tilbagemeldingen fra flere medlemmer har samtidig været, at online-kalendere på smartphonen har udkonkurreret den trykte lommemodel. Bestyrelserne i SK og FKKF har på den baggrund efter en lang drøftelse besluttet ikke at trykke og udsende kalendere til medlemmerne i år. Alternative og billigere distributionsmuligheder blev undersøgt, men funktionelle alternativer fandtes ikke. Bladet! nr. 3 skulle have udkommet sidst i august, men blev annulleret. Ved deadline på stof til bladet var der endnu ingen afklaring på blandt andet, SK's klage over manglende levering af information om jubilæer fra FPT. Oprindeligt forårsaget af CS' klynk til FPT, som omtalt i Bladet! 2. Nu foreligger der så et svar fra Forsvarsministeriet. Og sagen omtales på side 11. 3

4 FKKF Tiltrængte gode ønsker for det nye år Leder af Ib Skoubo, formand for SK & Jan Lyngsøe, formand for FKKF Kære medlemmer, læsere og kollegaer inklusiv jeres familier allerførst ønskes I en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Årsskiftet er typisk den tid, hvor man kaster blikket bagud og evaluerer året, der nu snart er gået. Som ansat i Forsvaret, skal man ikke tænke længe, før man konkluderer, at det i sandhed har været et år med store udfordringer især for de ansatte. Ja, nogle er her slet ikke mere. Enten fordi den plads, de udfyldte blev ofret i spareiveren eller fordi, de fandt mulighederne bedre uden for hegnet. Alle ønskes de held og lykke på den videre færd. Set fra dette hjørne af Forsvaret er vi kede af, at I forsvandt som kolleger. Personellet har været under et kolossalt pres. Fyringer, omrokeringer, flytninger, sammenlægninger, opsplitninger Der er ikke det hjørne, hvor forandringerne ikke har stået i kø. Og desværre oftest uden klare beskeder om, hvad, hvornår, hvorhen og hvorfor. Uvisheden er en enorm belastning for både den enkelte og dennes familie. Det er ikke raketvidenskab at vide, at den form for usikkerhed for et menneskes basis er opslidende. Vi håber, at det værste nu er overstået. Sagt på en anden måde: Vores fantasi rækker ikke til at forestille os et scenarie, der er værre. Forsvaret trænger til at kunne se fremad og få faste klare systemer på plads. Når det er i orden, så kan personellet begynde igen at få rodfæste og indstille blikket på fremtiden. Det vil tjene både Forsvaret og alle os ansatte bedst. Vi tager til efterretning, at målet er at spare. I skrivende stund har vi dog svært ved at se, om der reelt er sparet en krone, når det samlede regnskab for store flyttedag skal opgøres. I vores regnskabsmetode medregner vi nemlig både medarbejdertilfredshed, værdi af image og individets engagement i jobbet. Samtlige tre konti er i minus ekstremt minus. Kloge virksomhedskonsulenter postulerer, at det i bund og grund er de små ting, der afgør om en medarbejder er tilfreds, engageret og rent ud sagt fyr og flamme. En af de små ting, der betyder alverden ifølge konsulenterne det er, om medarbejderen føler sig anerkendt og værdsat. Det koster ikke en krone at anerkende og værdsætte personellet. Heller ikke når alt står i ét og der er storm og kuling. Det koster sådan set kun et par ord i ny og næ. Men det forudsætter, at ledelsen tænker så langt. Der er i allerhøjeste grad brug for gode ønsker for det nye år. De være hermed afleveret. Glædelig jul og godt nytår til jer alle. Ib Skoubo Jan Lyngsøe 4

5 SK holdes udenfor indflydelse - igen - igen Debatindlæg Af Michael Moeskær næstformand i SK Kan det virkelig være rigtigt? At en arbejdsgiver fuldstændigt og aldeles kan holde en større gruppe af sine ansatte udenfor indflydelse? At en arbejdsgiver reelt kan blande sig i en faglig strid mellem to personaleorganisationer, hvor den ene har forhandlingsretten for de menige og den anden har forsøgt gennem mange år at få den overført? Det er efter min mening det, som Finansministeriets Personalestyrelse (FPS) gør overfor Søværnets Konstabelforening (SK). De holder aldeles og fuldstændigt med CS, for ikke at støde dem. SK er en lovligt stiftet fagforening SK har en dom fra Højesteret på, at vi er en lovligt stiftet fagforening, der opfylder væsentlige betingelser for at få forhandlingsretten og at der skal tages særlige hensyn til, at vi ikke kan aktionere (strejke) os til at få forhandlingsretten. Vi er altså ikke en ''gul'' fagforening. Men FPS (tidligere FPT) har lavet en bestemmelse - FPTBST der har til formål at udstikke ''retningslinier for myndighedernes relation til ikkeforhandlingsberettigede organisationer med det formål at sikre, at der ikke sker aftalebrud i forhold til de forhandlingsberettigede organisationer''. Vi har tidligere her i Bladet! fortalt om, at FPT ikke længere vil sende en mail til SK, indeholdende medlemmernes jubilæer osv. ''Af sparehensyn'', som de skrev. På baggrund af en henvendelse fra CS. Og med førnævnte bestemmelse i hånden. Den sag fik FPS så i en håndevending ryddet af bordet ved på enkel vis at stoppe orienteringen til alle faglige organisationer. Ja, så blev vi alle lige. Nu er SK's repræsentant ved OPLOG Korsør blevet meddelt, at han ikke længere er velkommen i Kontaktudvalget (KTU) under SU, da SK ikke har forhandlingsretten. Med førnævnte FPT bestemmelse i hånden. Dette til trods for, at SK har været medlem i omtalte KTU i rigtig mange år. Og til trods for, at SK indtil nu har følt sig velkommen her. Man skal selvfølgelig passe på med at drage konklusioner, men det er da tankevækkende, at den nye holdning til SK kommer efter at formandsposten i KTU er tilfaldet CS's repræsentant. Som også sidder i CS's hovedbestyrelse. KTU er ganske vist et underudvalg af SU, men der sidder kun repræsentanter for personaleorganisationerne. Både dem der sidder i SU og dem der ikke sidder i SU. Der sidder ingen ledelsesrepræsentanter, hvorfor der i KTU ikke skal forhandles noget som helst. Udvalget har til formål at vejlede og rådgive medarbejderrepræsentanterne i SU. Man vil heller ikke anerkende at Talsmandsloven gælder for SK's medlemmer. ''Den gælder jo kun de steder hvor der er værnepligtige'', siger man. Til trods for, at der er talsmandsudvalg på de sejlende enheder og til trods for, at SOK tidligere har slået fast, at den gælder for ALLE søværnets konstabler. Altså ikke kun de sejlende, men også dem i land. Ledelsen henholder sig også til at de ikke ved hvem og hvor mange, SK egentlig repræsenterer. Dette skyldes tildels at FPS (FPT) ikke oplyser, hvor vores medlemmer er henne i verden. Samtidig med, at medlemmerne ikke altid selv oplyser, når de skifter tjenestested. Det gør det ret svært at have kontakt med dem. Så nu har SK repræsentanten fået at vide, at han altid er velkommen til at blive informeret om forhold af særlig interesse ved personlig henvendelse, ligesom alle andre medarbejdere kan. Men er det at tage ''særlige hensyn''? 5

6 SOK "spøger" stadig i medierne. Her tre tilfælige eksempler fra en større samling fra netmedier. Herover artikel skrevet af Berlingskes Nyheds Bureau, ved siden af fra BT og yderst til højre screendump fra SN.dk SOK - et stærkt brand er væk Omverdenen har ikke opdaget det endnu. At SOK pr. 1. oktober ikke mere eksisterer som myndighed. Opgaverne er nu fordelt til to stabe under Værnsfælles Forsvarskommando, men ude i omverdenen spøger SOK bogstaveligt talt stadig i medierne. Det mere end tyder på, at der er behov for både oplysning og klarhed - eksternt som internt. tekst Hanne Hansen Søværnets Operative Kommando, oftest i daglig tale - også uden for Forsvarets forkortelsesregime - kendt som SOK, forsvandt 1. oktober med etableringen af Værnsfælles Forsvarskommando. I medierne spøger SOK dog endnu i bogstaveligste forstand, som det ses i de par screendump fra netmediers nyhedsartikler. Eksemplerne, der er gengivet her på siden, er kun et lille udvalg fra samlingen, som undertegnede siden 1. oktober har samlet. I flere artikler citeres SOK sågar. Forklaringen med, at sjuskede journalister bare smører på og iler videre til næste opgave vil være bekvem og nem. Men det kunne jo også omvendt tyde på, at der er et par løse ender for Forsvaret at få samlet op på i informationsstrømmen. Det kunne også tyde på, at den omfattende omlægning internt har skabt så mange løse ender, at der end ikke er klarhed over, hvilken ende der er forbundet med den anden. Et eller andet må være glippet, når Forsvaret selv i et jobopslag for en kontorelevsstilling ved Frømandskorpset forklarer, at: "Frømandskorpset er i dag underlagt Søværnets Operative Kom- mando." Jobbet er slået op 12. november. Når overblikket engang indfinder sig, så vil det sandsynligvis også stå klart, at nedlæggelsen af SOK som myndighed var afskaffelsen af et tæt på uerstatteligt "brand". VFM - hvad for noget? Nu kunne afløseren for SOK jo have været godt på vej, hvis navnet havde haft sådan lidt "svung" og indbygget autoritet. Men der er ikke meget hverken "svung" eller indbygget autoritet i Værnsfælles Forsvarskommando Marinestaben - forkortet VFM. Kompetencerne i VFM er garanteret i orden. Det er slet ikke det. Men VFM? Forkortelsen lyder lidt som et halvtørt stykke rugbrød med leverpostej, uden rødbeder og bacon vel at mærke. Søværnets Operative Kommando var lig med den altid nærværende livline for en hel nation af lystsejlere, søfarende, fiskere og andet godtfolk, der bevæger sig på vandet. Tre ord med autoritet, og fynd og klem: Søværnets Operative Kommando lystsejlere sejler rundt med en vimpel med SOKs logo i rollen som frivillige miljøvogtere. Det er de færreste 6

7 LEJ FERIEBOLIG I BLÅVAND ELLER PRAG SK medlemmer, der også har forsikringer hos Tjenestemændenes Forsikring, kan leje sommerhus i Blåvand eller ferielejlighed i Prag. Sommerhus tæt på Blåvand Fyr og med 6 sovepladser. Pris pr. uge kr. beskåret at opnå så stor opbakning på frivillig basis. Et brand, som det SOK havde, ville en større virksomhed have betalt i dyre domme for. Bådmagasinet.dk er blandt de få medier, der har opdaget forandringen. I en artikel på portalen fra 3. november om anholdelsen af en beruset fiskeskipper i Gilleleje Havn hedder det således: Fredag aften ved 19-tiden slog Værnsfælles Forsvarskommando, det tidligere SOK, alarm... Selve nyhedartiklen afsluttes med en længere udredning om de nye tider i Forsvaret. Og til slut bemærker Bådmagasinet.dk følgende: "Sejlerne og andre der eventuelt kan få brug for nødassistance på havet, kan jo så håbe på, at SOK fortsat fungerer lige så godt som hidtil. Og mon ikke mange fortsat vil kalde det for "SOK" i stedet for det lidet mundrette nye navn eller forkortelsen VFM, som stort set ingen sejlere kender på nuværende tidspunkt." Får Bådmagasinet.dk ret, så vil SOK spøge en årrække endnu. Centralt placeret og stilfuld lejlighed med 6 sovepladser i Prag. Pris pr. uge kr. Ved booking skal SK bekræfte dit medlemsskab. For yderligere information og booking 7

8 John "Arsuk" er indbegrebet af Grønnedal. Manden, der blev tvunget herop imod sin vilje som værnepligtig i Søværnet for nu 42 år siden, foretager den sidste - og meget symbolske handling: Afmonterer skiltene på vejen fra flyvepladsen til bygden Grønnedal. Mere end 60 års dansk forsvarshistorie i Grønnedal er afsluttet. Masterne fandt selv vejen ned, da skærebrænderen kappede bardunerne. Langt den største del af opgaven bestod i opklaring, sammenpakning og oprydning. Grønnedal - over and out Sidst i september forlod de sidste Grønnedal. Forud var gået travle uger med nedlukning af sendestationen, afrigning og pakning. Fotos: Morten Falck Rasmussen Den nyetablerede antennepark i Søndre Strømfjord var først i september testet igennem og overtog Arktisk Kommandos forbindelse til omverdenen. Dermed kunne fem teknikere fra Forsvarets Hovedværksted, Korsør, tage den store hovedafbryder i Grønnedal og indlede afrigningen. Opstart af først Søndre Strømfjord og derefter nedtagning i Grønnedal var et kapløb med tiden for at nå det, inden vinterens komme. Antenner, sendere, radioudstyr, måleindstrumenter og diverse løse dele fyldte tilsammen tre containere, som RAL afhentede. Alt er nu landet i Korsør. I Grønnedal var det vemodige uger. Her har afviklingen stået på siden oktober 2012 og nu er det endeligt. Der er lukket for strøm, vand og varme. Husene er sikret mod vejrliget og sidste mand har forladt området. hanh Radiostationen er i bogstaveligste forstand tømt. Foto Witold Kotlinski 8 De fem store sendere i sendebygningen er pakket. Men hvad gør man, når døre

9 SK tilbudet gælder medlemmer af både SK og FKKF HELBREDSSIKRING til kun 108,25 kr. pr. md. SK kan via sit medlemsskab af CO-Søfart tilbyde medlemmerne af Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening at sikre sig med en PFA helbredssikring. Med en PFA Helbredssikring får du en sundhedsforsikring, som sikrer dig hurtig behandling på privathospitaler, -klinikker eller hos en speciallæge. Din helbredssikring kan hjælpe dig med alt fra kiropraktor til psykolog, fra operation til genoptræning. Dine børn mellem 1 og 18 år er automatisk dækket af din helbredssikring. De har altså de samme gode muligheder for undersøgelse og behandling, som du selv har. Pris for PFA Helbredssikring Prisen for helbredssikringen er kun kr. årligt. Din ægtefælle eller samlever kan også få PFA Helbredssikring til en meget fordelagtig pris. For kun kr. om året er din ægtefælle eller samlever sikret samme gode vilkår. Tilmelding via SK / FKKF Hvis du ønsker at tegne en PFA Helbredssikring, skal du kontakte SK / FKKF, der vil stå for tilmeldingen til PFA. Efterfølgende vil du modtage et girokort fra PFA, som du selv skal indbetale. Vil du vide mere? PFA SundhedsCenter på , hvis du har spørgsmål til PFA Helbredssikring. Du kan også læse mere på pfa.dk. Du skal udfylde en formular for at tilmelde dig PFA helbredssikring. Bestil formularen eller print den ud fra hjemmesiden: Ring til SK/FKKF og få den tilsendt - tlf Bestil den via til Print den ud fra SK's hjemmeside på fra menupunktet: Forsikringer n er for lille? Skærer hul i ydervæggen. 9

10 Nyt om navne Hyldet ved afsked fra 'Tulugaq' SK-talsmand og suppleant til bestyrelsen, Niels Clausen-Nielsen, bedre kendt som 'Krymmel', fik en noget overraskende afskedsceremoni i juni i Maniitsoq. I forbindelse med hans skifte fra inspektionskutterne efter mere end 30 år til inspektionsskibet 'Triton', fik han både tale og våbenskjold med på vejen fra kutteren 'Tulugaq'. Chefen fra 'Tulugaq' fremhævede således både hans engagerede arbejde gennem mange år og den erfaringskapacitet, han har været om bord. Talsmand på MOCS fratrådt Korporal Anders Drejer er med jobskifte fra Søværnet til Flyvevåbnet fratrådt ved MOCS og er dermed heller ikke mere SK talsmand. SK takker Anders Drejer for indsatsen på talsmandsposten, som han har beklædt i flere omgange. Og SK ønsker held og lykke med det nye job. Det er endnu ikke lykkedes at finde en ny SK-talsmand på MOCS. Kongelig hofleverendør Danske og udenlandske Ordensbaand Miniatureordner medaljer sløjfer. rosetter Peder Skrams gade København K Tel. & fax: Niels Clausen-Nielsen Ring eller skriv Vil du være sikker på at få din mærkedag nævnt i spalterne, så ring eller skriv til redaktionen - gerne i god tid. Kontakt Hanne Hansen kommunikationskonsulent i SK tlf / Runde dage perioden denne gang udvidet De runde fødselsdage i hosstående klumme er denne gang udvidet til også af omfatte fødselsdagene i perioden september-december. De skulle oprindeligt have været bragt i Bladet! nr. 3, der blev annulleret, som omtalt på side 3. Runde dage september - marts 2014 SK 30 år 12/10 Christian Andersen 22/11 Brian Hyllested 9/12 Simon Tankred Karkov Scmidt 40 år 29/9 Lars Bo Andersen 11/11 Tonny D. Johannesen 13/11 Klaus Nøttrup Hess 16/1 Martin Winther 6/3 Mads Frederiksen 50 år 28/9 Jørgen Grøndal Jacobsen 18/11 Brian Kim Christensen 15/1 Bjarne Søndergård Jespersen 21/1 Johnny Rosengren 24/3 Bent Kofod Olsen 60 år 13/11 Ole Stokholm FKKF 40 år 5/11 Hans Christian Voss 17/3 Tonny Laursen 10

11 CS-klynk endte med at ramme alle Ingen faglige organisationer får ifølge Forsvarsministeriet leveret information om jubilæer i Forsvaret efter 11. august. Meddelelsen fra Forsvarsministeriet er en del af ministeriets svar på en klage fra SK i sagen om FPTs stop af information til SK. Sagen blev omtalt i Bladet! nr. 2 i år. FPT meddelte SK og FKKF i en mail først i april, at organisationerne på grund af besparelser i FPT ikke mere kunne modtage information om jubilæer i Forsvaret. SK fik via CO-Søfarts advokat søgt aktindsigt, og det viste sig, at stoppet af informationer til SK og FKKF var foranlediget af en klynk fra CS til FPT. I mailen, der på flere punkter var usand, fortalte CS' sekretariatschef Finn Bengtsen FPT om sine probelmer med at modtage mails, hvor også SK og FKKF stod som modtagere. Han syntes ifølge hans skriv, at det var "træls". Dokumenterne fra aktindsigten afslørede også, at FPT var mere end villig til at samarbejde med CS: "Ring eller skriv endelig, hvis der noget jeg i fremtiden kan hjælpe med", afsluttede mailen fra stabschefen. SKs omfattende klage med dokumentation landede i Forsvarsministeriet 26. juni. SK anmodede i klagen om, at beslutningen blev annulleret, så organisationen igen kunne modtage samme information som alle andre organisationer. I Forsvaret blev løsningen den enkle. I stedet for at rette ind efter lovgivningen, så lukkede FPT helt for informationen om jubilæer. Og i svaret til SK fra Forsvarsministeriet hedder det: Forsvarministeriet er blevet oplyst fra Forsvarets Personeltjeneste om, at den hidtidige praksis med orientering af organisationerne ved en medarbejders jubilæum, er blevet bragt til ophør for alle organisationer 11. august Forsvarets Personeltjenestes afgørelse medfører, at Søværnets Konstabelforening behandles efter samme retningslinjer som øvrige organisationer." Og ministeriet tilføjer: "Forsvarsministeriet vurderer på denne baggrund, at grundlaget for Søværnets Konstabelforenings klage er bortfaldet." hanh BLIV MEDLEM SØVÆRNETS KONSTABELFORENING ELLER FLYVEVÅBNETS KONSTABEL OG KORPORALFORENING Mange veje til medlemskab Ring -Kontakt sekretariatet og få indmeldelsespapirer mv. tilsendt - direkte tlf Kontingentsatser for medlemskab af SK/FKKF oplyst pr. md. kan trækkes fra i Skat Mail -Send en kort mail til med oplysning om navn og telefonnummer. Så hører du fra os. Web -Udfyld formularen på vores hjemmeside på Smartphone -Scan koden, der sender dig direkte til formularen på vores hjemmeside. Udfyld formularen og tap send. Marineelever (de første fire måneder) 0 kr. Indtil udnævnelse til marinekonstabel 150 kr. Flyverkonstabelelev (de første fire måneder) 0 kr. Indtil udnævnelse til flyverkonstabel 150 kr. Efter udnævnelse til marinekonstabel 375 kr. Efter udnævnelse til flyverkonstabel 375 kr. Seniorordning* 200 kr. * for medlemmer af SK efter afgang fra jobbet på grund af alder eller helbred. Seniormedlemskab kan fortsættes indtil udgangen af det 69. leveår. Søværnets Konstabelforening FKKF Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening 11

12 Min A-kasse i 100 år Den 1. november 2014 fyldte Min A-kasse 100 år. Det startede med 77 telemontører på Lolland Falster. Nu består vi af 16 organisationer, har medlemmer og vokser fortsat. Af Maria Hamilton, Min A-kasse I 1914 besluttede 77 telemontører fra Lolland Falster sig for at etablere en a-kasse. I de følgende år samlede de alle telefolk på landsplan. Startskuddet var givet til en lang, og til tider hæsblæsende historie, og det, der i dag hedder Min A-kasse. En A-kasse, der stadig formes af tidens og samfundets bølgegange - og derfor snart vokser i størrelsen. Igen. STA bliver til Det var lovens krav om antallet af medlemmer, der i 1986 gav telefolkenes a-kasse et ryk fremad i størrelsen. Her skulle man nemlig nu være medlemmer for at bevare statsanerkendelsen. Det fik en masse mindre a-kasser til at gå sammen. Blandt andet Dansk Jernbaneforbund, Dansk Told- og Skatteforbund, Fængselsforbundet, FFT, FAKK, Danmarks Kirketjenerforening blev en del af det, der nu kom til at hedde STA. (Statstjenestemændenes og Telefonstandens A-kasse). I alt nye medlemmer blev det til. Op- og nedgang i medlemstallet De følgende år gik det strålende og medlemstallet steg. Der var flere og flere, der meldte sig ind i en a-kasse, og det gav vind i sejlene på en positiv måde. Samtidig var der røre på den politiske scene i slutfirserne. Mogens Lykketoft var finansminister på det tidspunkt, og man begyndte at privatisere en række tidligere statsvirksomheder. Det fik betydning for de faglige organisationer og dermed også STA. Medlemstallet dalede. A-kasselovgivningen I 2001 blev Claus Hjort beskæftigelsesminister, og her kom den såkaldte frihedspakke på banen. Det satte konkurrencen fri, og de traditionelle LO a-kasser i bekneb. Således også STA. Medlemstallet dalede fortsat til fordel for de gule a-kasser, og i 2002 skulle vi, og alle øvrige a-kasser, beslutte om vi ville åbne feltet og optage medlemmer på tværs af fag. I STA besluttede vi at blive tværfaglige. Velkommen til Søens Folk og andre uniformer De kommende år viste det sig at være en klog beslutning. Nye organisationer kom til STA, blandt andet Søværnets Konstabelforening, DSRF, Søfartens Ledere og Flyvevåbenets Konstabel- og Korporalforening. Medlemstallet var igen stigende. Samtidig rørte STA en del på sig indefra. Medarbejdertilfredsheden blev et vigtigt fokus sammen med de to andre essentielle ben i vores strategi; medlemstilfredshed og organisationstilfredshed. Fra starten af det nye årtusinde steg medarbejdertilfredsheden, og det samme gjorde medlemstilfredsheden. I Arbejdsdirektoratets undersøgelser fik STA en 15. plads i 2001, en 11. plads i 2003 og endelig i både 2005, 2007 og 2009 En 1.plads. Danmarks bedste a-kasse målt på medlemstilfredshed. STA bliver Min A-kasse De gamle tjenestemandsorganisationer skrumpede i størrelse, og nye tværfaglige kom til sammen med nye organisationer. I sommeren 2010 fusionerede STA med PROSA og Merkonomernes A-kasse og skiftede navn til Min A-kasse. Vi var nu oppe på 45.ooo medlemmer og 65 medarbejdere. 77 telemontører startede Min A-kasse Det blev samtidig året, hvor det blev besluttet at lægge flere kræfter i markedsføringen, og vise vores ståsted tydeligt overfor medlemmerne. Projekt Respekt og Verdens Største Bog er blot nogle af de kampagner, der blev født de kommende år og som sætter en vigtig streg under vores selvopfattelse vi er på medlemmernes side og forstår frustrationerne over den store paragrafjungle. 100 år og stadig klar til bølgegang Samfundsudviklingen og a-kassernes vilkår har endnu engang skabt bølgegang og rum for nye samarbejder. Voksende ITomkostninger gør det både fordelagtigt og nødvendigt for os mindre a-kasser at finde sammen. Den 1. januar 2015 fusionerer vi med Business Danmarks A-kasse og vokser således til ca. 100 medarbejdere og ca medlemmer. Den første november blev vi 100 år, og vi synes bestemt, der er noget at fejre. Det går rigtig godt på vores tre parametre: Medlemmer, organisationer og medarbejdere er godt tilfredse med Min A-kasse, og vi føler os godt rustede til fremtiden. Lige nu gør vi os klar til at tage godt imod den nye arbejdsmarkedsreform, der giver a-kasserne en ny rolle. Vi får nemlig en udvidet mulighed for at bakke vores medlemmer op og f.eks. følge dem til møder i jobcentrene. Det er lige i vores ånd, og det glæder vi os til. 12

13 Tillidsmænd og kontaktpersoner Henvend dig til din lokale SK / FKKF repræsentant, hvis du får problemer SØVÆRNET 1. ESKADRE 1. ESK STAB THETIS Kim Jensen Mobil: VÆDDEREN HVIDBJØRNEN-B Jan Nolsøe Stenberg Mobil: ESKADRE FTM / ABSALON ESBERN SNARE Karl-Erik Andersen Mobil: SØLØVEN IVER HUITFELDT OPLOG KORSØR MOC S vacant OPLOG FREDERIKSHAVN FTM Ib Skoubo Tlf-tj.: COMCEN Ella M. B. Madsen Mobil.: FORSVARETS MATERIELTJENESTE FTM FKIT COM Kaj Friborg Mobil.: TULUGAQ vacant FTM André Borre Tlf-tj.: SLEIPNER KNUD RASMUSSEN METTE MILJØ Jens Peter Janum Tlf-tj.: GUNNAR THORSON vacant COMCEN Michael Moeskær Mobil: TKA Kørsels- og Transportelement Lærlingekontakt Thomas Andreasen FLYVEVÅBNET MARIE MILJØ Keld Kroman Tlf-tj.: GUNNAR SEIDENFADEN Michael Thun Madsen Mobil: DIANA vacant NAJADEN Jannik T. Larsen Tlf-tj.: SØOPMÅLINGEN Morten Wallin Jensen Mobil: MOC N John Søborg-Bech Tlf-tj: MUS HELLEBÆK Frank Madsen Mobil: MUS FØLLESBJERG Laust K. R. Jensen Tlf-tj.: MILITÆRPOLITIET KØBENHAVN SSK SØVÆRNETS SKOLER SMC FREDERIKSHAVN Heini René Jensen Tlf-tj.: SØVÆRNETS SPECIALSKOLE KØBENHAVN Olav Borre Tlf-tj.: CSW KARUP Jan Lyngsøe Mobil: KARUP Jonas H. Oldenburg HW-KARUP Henrik Vester Tlf WSKP SKRYDSTRUP Peter Vilsgård Rettelser til listen over kontaktpersoner bedes mailet til 13

14 VI HAR GJORT DET NEMT AT TEGNE EN BILLIG BILFORSIKRING Hos Tjenestemændenes Forsikring får du Danmarks nok bedste bilforsikring. Og hos os er det nemt og hurtigt at skifte. Bestil et tilbud på: tjm-forsikring.dk eller ring * Læs konkurrencebetingelserne på tjm-forsikring.dk/tilbudbil HØR HVOR MEGET DU KAN SPARE -VIND EN iphone 6 * 14

15 FORSIKRINGER Forsikring der er omfattet af dit medlemskab af enten SK eller FKKF 1. Gruppelivsforsikring med en dødsfaldssum på kr. ved medlemmets død og kr. ved ægtefælles død. 2. Fritidsulykkesforsikring på kr. med dækning for tandskader og brilleskader. OBS Forsikringsopgaven løses af AP Pension, som SK har indgået aftale med. Du er automatisk omfattet af forsikringen, når du er medlem af SK eller FKKF. Kontakt SK / FKKF på tlf for nærmere oplysning HELBREDSSIKRING ekstra tilkøb Kun 108,25 kr. pr. md. Søværnets Konstabelforening har indgået aftale med PFA om en sundhedsforsikring, som hedder en Helbredssikring, til en meget favorabel pris. Prisen for Helbredssikringen, inklusiv børnedækning er kun kr. årligt / 108,25 kr. pr. måned. Din ægtefælle eller samlever kan få helbredssikringen for kr. årligt. Tilmelding til PFA Helbredsikring kan udskrives fra SKs hjemmeside - menupunktet: Forsikringer Du finder det hele på Kontakt SK / FKKF på tlf for nærmere oplysning Helbredssikringen er kommet i stand via SK s medlemskab af CO-Søfart. CFU forsikringsaftale, som gælder alle ansatte i staten Aftale nr hos Forenede Gruppeliv 1. Gruppelivsforsikring med en dødsfaldsdækning på kr. (Fra 1. april 2011) 2. Børnesum på kr. pr. barn under 21 år. (Fra 1. april 2011) 3. Forsikring som udbetales ved konstateret kritisk sygdom på kr. For statsansattes børn under 18 år er forsikringssummen kr. (Fra 1. april 2011) OBS: Der betales skat af præmien for denne forsikring over lønsedlen Som ansat i Forsvaret er du yderligere dækket af en række forsikringer under forskellige forhold, læs mere på FPTs hjemmeside og på HR-Portalen Øvrige forsikringer som gælder for ansatte med kapital- eller arbejdsmarkedspension Også for SKs og FKKFs medlemmer Gruppelivsaftale med en dødsfaldsdækning på kr. Der er yderligere tilknyttet en sum ved ægtefællens død før 60 år på Desuden er der tilknyttet en erhvervsudygtighedsdækning på pr. år. Ved medlemmets død kr. pr. år. til evt. børn. OBS: Der betales præmie og Arbejdsmarkedsbidrag for denne forsikring over lønsedlen. Yderligere oplysninger om forsikringsforhold kan indhentes ved foreningens kontor på telefon

16 Al henvendelse til: CO-Søfart, Mose Alle 13, 2610 Rødovre Sørens Somalia Af Karsten Hermansen og Søren Lyngbjørn. Udgivet af Marstal Søfartsmuseum. 190 sider. Pris 125 kr. Sælges i Marstal Museums webshop. Søværnets Konstabelforening Flyvevåbnets Konstabel og Korporalforening Mose Alle 13, 2610 Rødovre Tlf.: Fax: Et gidsels historie og møde med 'Iver Huitfeldt' Virkeligheden overgår af og til fantasien. Det gør den i bogen "Sørens Somalia", som er styrmand Søren Lyngbjørns beretning om 839 dage som gidsel i Somalia. Historien kender vi. Der er ikke hverken overraskende nyheder eller konspirerende konfliktstof i Søren Lyngbjørns beretning. Alligevel får den øjenbrynene til at løfte sig og nakkehårene til at stritte. Fordi den er fortalt ganske stille og afdæmpet uden vilde udbrud, udråbstegn og dramatiserende tillægsord. Og fordi detaljerne fra livet i fangenskab i endeløs uvished om, hvad der vil ske om time, er fortalt så lige ud af landevejen. Bogen er skrevet befriende ligetil. Og det er vel egentlig derfor, fortællingen i visse passager rykker ubehageligt tæt på. Befrielsen og mødet med besætningen på 'Iver Huitfeldt', der ikke som planlagt var påbegyndt rejsen hjem, er stærk læsning. I al sin nøgterne enkelhed. Bogen er blevet til i et samarbejde mellem Søren Lyngbjørn og historiker Karsten Hermansen fra Marstal Museum. Sidstnævnte har skrevet bogen på baggrund af en lang række samtaler med Søren Lyngbjørn. "Udgangspunktet er altså Lyngbjørns fortælling," slår Karsten Hermansen fast i forordet og fortsætter: "Der er ingen garanti for, at vi får den fulde sandhed. Der kan være detaljer, som er glemt, selv om andre husker dem tydeligt, noget er måske fortrængt, medens andet kan være blevet forvrænget i erindringen." hanh SK bestyrelse Ib Skoubo, formand Michael Moeskær, næstformand Karsten Nielsen Jens Peter Janum Malte D. Henningsen Kent Olsen Michael Madsen FKKF bestyrelse Jan Lyngsøe, formand Henrik Vester, næstformand Jonas H. Oldenburg A-kasse - "Min A-kasse" (ex STA) Ramsingsvej 28 A, 1. sal, 2500 Valby Tlf.: Fax:

bladet! Bestyrelsens forslag: SK fusionerer med CS nummer 2 oktober Ja eller nej? Ekstraordinær kongres 3. dec. side 3 Hvorfor og hvordan?

bladet! Bestyrelsens forslag: SK fusionerer med CS nummer 2 oktober Ja eller nej? Ekstraordinær kongres 3. dec. side 3 Hvorfor og hvordan? nummer 2 oktober bladet! 2015 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Bestyrelsens forslag: SK fusionerer med CS Ja eller nej? Ekstraordinær kongres 3. dec. side 3 Hvorfor og hvordan?

Læs mere

bladet! nummer 1 februar Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening

bladet! nummer 1 februar Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening nummer 1 februar bladet! 2015 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening FAGBLAD for konstabler og korporaler

Læs mere

bladet! Historiske Nyboder et hit blandt køberne side 6-7 nummer 4 december side 14-18

bladet! Historiske Nyboder et hit blandt køberne side 6-7 nummer 4 december side 14-18 nummer 4 december bladet! 2013 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Historiske Nyboder et hit blandt køberne side 6-7 side 14-18 Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel-

Læs mere

nyt Arbejdsmiljø SK og FKKF i tæt samarbejde side 4-5 Forslag til vedtægtsændringer side 6-7 Portræt af SK-talsmand på 'Tulugaq' side 16-17 TEMA 2012

nyt Arbejdsmiljø SK og FKKF i tæt samarbejde side 4-5 Forslag til vedtægtsændringer side 6-7 Portræt af SK-talsmand på 'Tulugaq' side 16-17 TEMA 2012 nummer 6 december 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad nyt SK og FKKF i tæt samarbejde side 4-5 Forslag til vedtægtsændringer side 6-7 Portræt af SK-talsmand på 'Tulugaq' side 16-17 TEMA 2012 Arbejdsmiljø

Læs mere

bladet! Indkaldelse til ekstraordinær kongres - nye vedtægter side 13-17 Jobsøgning - erfaringer med Forsvarets jobportal side 6-9 nummer 1 februar

bladet! Indkaldelse til ekstraordinær kongres - nye vedtægter side 13-17 Jobsøgning - erfaringer med Forsvarets jobportal side 6-9 nummer 1 februar nummer 1 februar bladet! 2014 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Indkaldelse til ekstraordinær kongres - nye vedtægter side 13-17 Jobsøgning - erfaringer med Forsvarets jobportal

Læs mere

bladet! Sidste klargøring på 'Esbern Snare' før afgang side 12-14 P-Kval giver kvaler nummer 3 oktober

bladet! Sidste klargøring på 'Esbern Snare' før afgang side 12-14 P-Kval giver kvaler nummer 3 oktober nummer 3 oktober bladet! 2013 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Sidste klargøring på 'Esbern Snare' før afgang side 12-14 P-Kval giver kvaler side side 5 14-18 Søværnets Konstabelforening

Læs mere

bladet! SK-kongressen sagde JA - FKKF nu en del af SK side 4-6 Faglig sag: Oplagt sag om magtfordrejning side 10 Fremtiden? - uvisheden det værste

bladet! SK-kongressen sagde JA - FKKF nu en del af SK side 4-6 Faglig sag: Oplagt sag om magtfordrejning side 10 Fremtiden? - uvisheden det værste nummer 1 februar bladet! 2013 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet SK-kongressen sagde JA - FKKF nu en del af SK side 4-6 Faglig sag: Oplagt sag om magtfordrejning side 10 Fremtiden?

Læs mere

nummer 5 oktober 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad nyt Nedtælling på Grønlands Kommando side 12-20 TEMA 2012 Arbejdsmiljø side 10-11

nummer 5 oktober 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad nyt Nedtælling på Grønlands Kommando side 12-20 TEMA 2012 Arbejdsmiljø side 10-11 nummer 5 oktober 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad nyt Nedtælling på Grønlands Kommando side 12-20 TEMA 2012 Arbejdsmiljø side 10-11 Indhold nyt Marinekonstabelgruppens fagblad Søværnets Konstabelforening

Læs mere

bladet! Ni nationer samlet til øvelse til lands - til vands - og i luften side 12-17 Reddernes træning sparet væk side 4-5

bladet! Ni nationer samlet til øvelse til lands - til vands - og i luften side 12-17 Reddernes træning sparet væk side 4-5 nummer 2 juni bladet! 2013 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Ni nationer samlet til øvelse til lands - til vands - og i luften side 12-17 Reddernes træning sparet væk side

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Dagpenge-kompas For studerende og nyuddannede. Din guide til dagpengesystemet

Dagpenge-kompas For studerende og nyuddannede. Din guide til dagpengesystemet Dagpenge-kompas For studerende og nyuddannede Din guide til dagpengesystemet 2 Dagpengekompas for studerende Dagpengekompas for studerende 3 Indhold Min A-kasse Min A-kasse er en a-kasse for lønmodtagere

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Dagpenge-kompas For studerende og nyuddannede. Din guide til dagpengesystemet

Dagpenge-kompas For studerende og nyuddannede. Din guide til dagpengesystemet Dagpenge-kompas For studerende og nyuddannede Din guide til dagpengesystemet 2 Dagpengekompas for studerende Dagpengekompas for studerende 3 Indhold Min A-kasse Min A-kasse er en a-kasse for lønmodtagere

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Fir sugeslanger. September 2015. CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 3-2015. 34.

Fir sugeslanger. September 2015. CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 3-2015. 34. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 3-2015 34. årgang Optog mod konkurrencepladsen Fir sugeslanger September 2015 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2015 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 24.01.2017 Sekretariatet Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 torsdag 24. januar 2017 kl. 12.00 15.00 REFERAT I mødet deltog: Formand Lars Bonde Eriksen,

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra pensionsordninger med indbygget tryghed Selvstændige sparer op hos Pension For Selvstændige Pension For Selvstændige (PFS) er etableret for at give dig adgang

Læs mere

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 7. Feb Bæver: Troen på? Ulve: Fuldmånemøde 14. Feb Bålhygge 21. Feb Spejderfri 28. Feb Bæver: Kims Ulve: Kort og godt 28. Feb Ordinært gruppemøde Junior/Trop hjælper med

Læs mere

Nyhedsjournalen. En gave med mening. Julekort fra Læger uden Grænser se bagsiden

Nyhedsjournalen. En gave med mening. Julekort fra Læger uden Grænser se bagsiden Nr. 45 nov. 2002 NYHEDSBREV FRA LÆGER UDEN GRÆNSER / MSF I DANMARK Nyhedsjournalen Foto: Gilles Saussier En gave med mening Øjenkontakt. Det lille øjeblik, hvor barnet i tillid rækker hånden frem, det

Læs mere

OPDATERING AF PENSIONSORDNING PFA PLUS PR. 1. JANUAR 2014 (VIA FTF-RAMMEAFTALE) DOBL

OPDATERING AF PENSIONSORDNING PFA PLUS PR. 1. JANUAR 2014 (VIA FTF-RAMMEAFTALE) DOBL OPDATERING AF PENSIONSORDNING PFA PLUS PR. 1. JANUAR 2014 (VIA FTF-RAMMEAFTALE) DOBL AUGUST 2014 side 1 AGENDA Velkommen v. Jens Nordentoft De væsentligste forbedringer PFA Plus En komplet ordning Opsparing

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2005 Cirkulære af 29. juni 2006 Perst. nr. 036-06 PKAT nr. J.nr. 06-866-32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

nummer 2 april 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad nyt TEMA 2012 Arbejdsmiljø side 10-11

nummer 2 april 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad nyt TEMA 2012 Arbejdsmiljø side 10-11 nummer 2 april 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad nyt TEMA 2012 Arbejdsmiljø side 10-11 Marinekonstabelgruppens fagblad Indhold nyt nummer 1 februar 2012 Pirater, konstabler og det gode arbejdsmiljø

Læs mere

Midtjysk Brand & Redning

Midtjysk Brand & Redning Midtjysk Brand & Redning 12. januar 2016 Nyhedsbrev nr. 16 Så er det tid til det første nyhedsbrev efter at Midtjysk Brand & Redning nu er en kendsgerning. Jeg håber I alle sammen har haft et rigtig godt

Læs mere

1 Guides til forældrene

1 Guides til forældrene 1 Guides til forældrene 1.1 Vejledninger til forældrene Det er institutionens ansvar at få formidlet til forældrene, hvordan de skal anvende DayCare. 1.1.1 DayCare flyer Flyer en, som er vist nedenfor,

Læs mere

Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet. Er du ansat på en erhvervsskole?

Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet. Er du ansat på en erhvervsskole? Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet Er du ansat på en erhvervsskole? Dit fællesskab Er du faglærer, vejleder eller konsulent på en teknisk erhvervsskole eller et AMUcenter?

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

OVERSIGT OVER DMI BESTYRELSE M. FL.

OVERSIGT OVER DMI BESTYRELSE M. FL. BESTYRELSE: Valgt Mail adresse år til år Generallæge Erik Darre, hæren. 2010 2012 FSU-CH Major Peter Farver, flyvevåbnet, næstformand 2009 2011 farver@sport.dk Orlogskaptajn Søren M. Madsen, søværnet,

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Vores nye motto er stadig På vej mod de 400.

SKRIFTLIG BERETNING. Vores nye motto er stadig På vej mod de 400. SKRIFTLIG BERETNING Til Det Kommunale Beredskabspersonales Landsforbunds 40. ordinære generalforsamling, onsdag den 26. august 2009 på Hotel Hvide Hus i Aalborg, skal jeg på bestyrelsens vegne, i henhold

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 6.09.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-7

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 6.09.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-7 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 6.09.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-7 Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 28. august 2007 er redigeret til brug for offentliggørelse

Læs mere

SRØ. Info. Februar 2006. Rønne Svømmeklub. 50 års Jubilæums stævne d. 3. og 4. juni 2006

SRØ. Info. Februar 2006. Rønne Svømmeklub. 50 års Jubilæums stævne d. 3. og 4. juni 2006 Info SRØ 1 2006 Februar 2006 Rønne Svømmeklub 50 års Jubilæums stævne d. 3. og 4. juni 2006 16. ÅRG. NR. 1 FEBRUAR 2006 Udgivet af Dansk Svømmeunion Region Øst Indhold Repræsentantskabsmøde 3 Opslagstavlen

Læs mere

Højager. Tidende. Julemarkedet 2012. Foto.: Finn Busch. Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard.

Højager. Tidende. Julemarkedet 2012. Foto.: Finn Busch. Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard. Højager Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard. Tidende. Julemarkedet 2012. Den 24 og den 25 november var der julemarked, med god omsætning. Der var rigtig i gang i

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

25 år med... VEJRET. Nr. 3-26. årgang August 2004 (100)

25 år med... VEJRET. Nr. 3-26. årgang August 2004 (100) 25 år med... VEJRET Nr. 3-26. årgang August 2004 (100) Medlemsblad for Dansk Meteorologisk Selskab c/o Michael Jørgensen Morbærhaven 8-50, 2620 Albertslund Tlf. 43 46 39 22, trimi@aub.dk Giro 7 352263,

Læs mere

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære af 1. november 2011 Perst.nr. 056-11 J.nr. 11-866-43 Cirkulære om Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2011 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006

Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006 Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006 Sted: Aalborg 3F Søndergade 62, 4 sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Forelæggelse af revideret regnskab.

Læs mere

M e d l e m s b l a d

M e d l e m s b l a d Side 12 September kvartal 2014 12. Årgang M e d l e m s b l a d Traktorringridning i Bøjden 2014 Side 2 Side 11 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil:

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed.

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed. Weidekampsgade 8 Box 470 0900 København C. Formand, Yvonne Nordahn, tlf. 29 78 49 66 Faglig konsulent, Thomas Lynge Madsen, tlf. 64 55 44 65 HK S T A T Juni 2013 Nyhedsbrev nr. 2/2013. Afskedigelser i

Læs mere

BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING 2016

BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING 2016 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING 2016 Så er der igen gået et år, tiden flyver bare af sted. Vejrguderne var ikke særligt rundhåndede med godt vejr i 2015, så vi må håbe, at de er i bedre humør i 2016.

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 KOMMUNIKATION JYSKs kommunikationskanaler 2 Hjemmeside 3 Oms 3,9b Reklamer 4 Pressemeddelelser 5 Facebook og YouTube 6 Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 Lars Larsens bog 9 Events 10 1 JYSKS KOMMUNIKATIONSKANALER

Læs mere

REFERAT AF LANDSTALSMANDSMØDE VED DANILOG 11. april 2012

REFERAT AF LANDSTALSMANDSMØDE VED DANILOG 11. april 2012 REFERAT AF LANDSTALSMANDSMØDE VED DANILOG 11. april 2012 Referent: Karina Møller Udsendt af: Værnepligtsrådet A.H. Vedels Plads 12 1439 København K INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 3 2. Tilbagemelding

Læs mere

Kort om kontante fordele

Kort om kontante fordele ... medlemskab betaler sig Kort om kontante fordele TJEN DIT KONTINGENT HJEM medlemskab betaler sig Som kreativ specialist er du bogstaveligt talt noget særligt. Det skal din fagforening naturligvis også

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund.

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund. Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund. Deltagere: Niels Henrik Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Lajla Hallundbæk,

Læs mere

dækninger Forsikringsguide 2015 Et overblik til dig, der er tillidsvalgt

dækninger Forsikringsguide 2015 Et overblik til dig, der er tillidsvalgt Medlemsrabat og særlige dækninger Forsikringsguide 2015 Et overblik til dig, der er tillidsvalgt Forsikringsguide 2015 Kære tillidsvalgte Kære tillidsvalgte Du er hver dag med til at hjælpe dine kolleger,

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som ansat i Social- og Sundhedssektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som ansat i Social- og Sundhedssektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som ansat i Social- og Sundhedssektoren 2 Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er noget særligt. Du er

Læs mere

Referat fra Sektionsmødet sektion 2 Lørdag d. 26/9 2015, Menstrup Kro

Referat fra Sektionsmødet sektion 2 Lørdag d. 26/9 2015, Menstrup Kro Referat fra Sektionsmødet sektion 2 Lørdag d. 26/9 2015, Menstrup Kro 1. Valg af dirigent Jan Skov, Silkeborg PH blev valgt 2. Valg af referent Tina Kværnø, Næstved PH blev valgt 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

HØJVANDSPLAN FOR RANDERS HAVN

HØJVANDSPLAN FOR RANDERS HAVN HØJVANDSPLAN FOR RANDERS HAVN 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 3 Kort instruks for havnekontor ved højvandsalarm. Side 4 Telefonliste for varsling ved 1,30 m over daglig vande.. Side 5 Telefonliste for varsling

Læs mere

Klassificering og skyttenumre.

Klassificering og skyttenumre. Klassificering og skyttenumre. Indhold Indledning... 1 Hvad er et skyttenummer?... 1 Hvem får skyttenumre?... 2 Hvordan får man et skyttenummer?... 2 Hvor kan/skal et skyttenummer bruges?... 3 Hvilken

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Vi arbejder for din fremtid

Vi arbejder for din fremtid Dit faglige netværk Dit faglige netværk Vi arbejder for din fremtid Maskinmestrenes Forening arbejder for din fremtid. Som medlem får du under studiet adgang til et fagligt netværk, socialt fællesskab

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som medlem af Teknik- og Servicesektoren Derfor skal du være med i fællesskabet I FOAs Teknik- og Servicesektor samler vi en lang række faggrupper, som

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2015

Velkommen til Generalforsamling 2015 Velkommen til Generalforsamling 2015 37 tilmeldte og 34 mødte op 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår: Svend Nicolaisen Valgt 2. Formandens beretning Året i tal Antal aktive dommer 60 (+1) Antal passive

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Veteraner mænd 2014. 100 m M30

Veteraner mænd 2014. 100 m M30 100 m 12,66s 0,0 Claus Landal, 82 2014 12,7s Frank Engmark, 57 1987 13,0s 0,5 Michael Pedersen, 73 2007 13,5s Søren K Jacobsen, 70 2002 13,5s Jens Holm, 51 1983 13,6s Claus Berentsen, 57 1991 13,7s Erik

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU November 2004. HER OG NU s femte udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Ændret ledelsesstil i TDC? Resultatet af medlemsundersøgelsen af de individuelle lønsamtaler

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Leder 3 Forsidebilledet 4 Ny bestyrelse 4 Campingvogn 5 Hjemmesiden 5 Fordrag

Læs mere

Referat medlemsmøde. d. 05-03-2015. Jonas byder velkommen, og fremlægger at der er lavet en liste med opgaver der skal deles ud mellem medlemmerne.

Referat medlemsmøde. d. 05-03-2015. Jonas byder velkommen, og fremlægger at der er lavet en liste med opgaver der skal deles ud mellem medlemmerne. Referat medlemsmøde d. 05-03-2015 Jonas byder velkommen, og fremlægger at der er lavet en liste med opgaver der skal deles ud mellem medlemmerne. Vi vil gerne spare lidt på rengøring af toiletter, og vil

Læs mere

Plas. Kl. NAVN Ald. Grp. Total Møde Løb 31 2 5 7 DAMER D Donna Siely Christophersen 56 3 0 0 0 H25 1 J Lars Holm 45 1 100 24 76 1 2 J Kim Jensen 44 1

Plas. Kl. NAVN Ald. Grp. Total Møde Løb 31 2 5 7 DAMER D Donna Siely Christophersen 56 3 0 0 0 H25 1 J Lars Holm 45 1 100 24 76 1 2 J Kim Jensen 44 1 DATO April Plas. Kl. NAVN Ald. Grp. Total Møde Løb 3 2 5 7 DAMER D Donna Siely Christophersen 56 3 0 0 0 H25 J Lars Holm 45 00 24 76 2 J Kim Jensen 44 97 39 58 3 J Niels Christensen 45 2 87 35 52 4 J Troels

Læs mere

FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS

FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS CS FORSIKRING 2018 FG 90025 FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS CS Forsikring Snorresgade 15, 2. - 2300 København S Telefon 3690 8900 - E-mail cs@cs.dk Info www.cs.dk forsikring Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

LOAvisen Orientering til alle med interesse for det gode skib LOA af Aalborg - udgivet af LOA og støtteforeningen LOAs Venner

LOAvisen Orientering til alle med interesse for det gode skib LOA af Aalborg - udgivet af LOA og støtteforeningen LOAs Venner LOAvisen #3 December 2014 LOAvisen Orientering til alle med interesse for det gode skib LOA af Aalborg - udgivet af LOA og støtteforeningen LOAs Venner Hidtil har LOA og støtteforeningen LOAs Venner udgivet

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE K U N F O R S E L V S T Æ N D I G E SIKRING AF DIG OG DIN FAMILIE PENSIONSOPSPARING DANMARKS MÅSKE BEDSTE PENSIONSPAKKE FOR SELVSTÆNDIGE 1 - EN ORDNING IGENNEM TOPDANMARK Fordels-Pension

Læs mere

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej HER PÅ BAKKEN februar 2012 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej november 2012 På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk Side 2 HER PÅ BAKKEN november 2012 Redaktionen

Læs mere

Udgivelse af nye publikationer i Væksthus for Ledelse

Udgivelse af nye publikationer i Væksthus for Ledelse Udgivelse af nye publikationer i Væksthus for Ledelse 1. Inden udgivelsen Møde den gode historie Projektgruppen og sekretariatet holder et møde (tidligt i projektet). På mødet drøftes det, hvordan projektet

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben Elevarbejdet profil 2000 Velkommen i klubben Velkommen i klubben er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Folderen retter sig mod eleverne på social- og sundhedsskolerne, så de kan få et indblik

Læs mere

PFA Helbredssikring. Brug livet! din vej til hurtig behandling

PFA Helbredssikring. Brug livet! din vej til hurtig behandling PFA Helbredssikring din vej til hurtig behandling Vi ved ikke, hvad der sker om lidt. Heldigvis. Men vi kan alle komme til skade eller blive syge. Derfor kan medlemmer og deres ægtefæller nu kan købe en

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Orientering om Gruppeliv for ansatte hos Mejeribrugets Arbejdsgiverforening INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Hvornår bliver jeg tilmeldt? 3 2. Hvad omfatter gruppeordningen? 3 3. Regulering af forsikringen

Læs mere

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver

Læs mere

Guide til medlemskartoteket

Guide til medlemskartoteket Guide til medlemskartoteket Bliv klogere på Í Redigerer af foreningens medlemmer Í Oprettelse af nye medlemmer Í Udtræk af medlemslister Í Registrering af ansvarsområder Í Indberetning Í Kontingentsatser

Læs mere

VELKOMMEN DECEMBER NYHEDSBREV FRA CONNECTSPORT

VELKOMMEN DECEMBER NYHEDSBREV FRA CONNECTSPORT DECEMBER 2014 VELKOMMEN DECEMBER NYHEDSBREV FRA CONNECTSPORT Velkommen til det inspirerende ConnectSport Netværk. Opgaven for mange ledere i dag er at være inspirerende. Men hvor skal man lade sig inspirere

Læs mere

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 4. November 2014 til Februar 2015. 32. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 4. November 2014 til Februar 2015. 32. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund Jægerråbet Vallensbæk Jagtforening Nr. 4. November 2014 til Februar 2015 32. årgang Medlem af Danmarks Jægerforbund Formand: Jan Møller Lundager 41, 2670 Greve 40 68 09 29 Næstformand: Henning Øland Berg

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter:

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter: Referat fra hovedbestyrelsesmødet den 10. november 2016 Tune, den 14. november 2016/ir Side 1 af 4 Til stede: Formand: Kasserer: Sven Edelmann Dorthe Toftebjerg Næstformand og Fodbold: Pauli Christensen

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007 Den ordinære generalforsamling blev indkaldt til afvikling fredag den 16. marts 2007 kl. 19.00 i Strib Sognegård. 1. Dagsordenen: 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 2006 5. Indkomne

Læs mere

DELTAGERE I EKSPERTPANELER ANVENDT AF NYT KAMPFLY PROGRAM

DELTAGERE I EKSPERTPANELER ANVENDT AF NYT KAMPFLY PROGRAM 17. august 2015 DELTAGERE I EKSPERTPANELER ANVENDT AF NYT KAMPFLY PROGRAM A) STRATEGISK EVALUERING I forbindelse med den strategiske evaluering er der anvendt tre ekspertpaneler. I de følgende oversigter

Læs mere

Indhold: Meddelelser fra Lene Forældrekontaktpersoner søges. Møde i haveudvalget. Sådan kommer du i Olfert:

Indhold: Meddelelser fra Lene Forældrekontaktpersoner søges. Møde i haveudvalget. Sådan kommer du i Olfert: Side 10 Side 1 Odder Lille Friskoles forældreblad side 3 side 4-5 side 5 side 6-7 side 8 side 9 side 10 Sådan kommer du i Olfert: Indhold: Meddelelser fra Lene Forældrekontaktpersoner søges Galathea 3

Læs mere

Forsvarsministeriet Den 28. januar Konsekvenser for tjenestestederne

Forsvarsministeriet Den 28. januar Konsekvenser for tjenestestederne Region Nordjylland samlet ca. 0 når forsvarsforliget er gennemført - For Frederikshavn gælder, at der på den ene side kommer nye arbejdspladser, idet staben til 3. Eskadre og Søværnets Søopmåling, som

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. December

PG-Nord. Nyhedsbrev. December PG-Nord Nyhedsbrev 1999 December Bestyrelsen for PG-Nord Formand: Næstformand: Sekretær: Kasserer: Chefinst.: Klubinst.: Christian Wahl Hvidkildevej 28 C 9220 Aalborg Øst tlf: 22176170 mail: 970226@udd.aalsem.dk

Læs mere