bladet! SK & FKKF ønsker god jul og godt nytår nummer 3+4 december Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bladet! SK & FKKF ønsker god jul og godt nytår nummer 3+4 december Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening"

Transkript

1 nummer 3+4 december bladet! 2014 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet SK & FKKF ønsker god jul og godt nytår Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening

2 FAGBLAD for konstabler og korporaler i Søværnet og Flyvevåbnet Søværnets Konstabelforening & Flyvevåbnets Konstabel- og Korporal Forening Mose Alle Rødovre Telefon: Fax: Redigering og layout Hanne Hansen, CO-Søfart Tryk Specialtrykkeriet Viborg Oplag 850 Ib Skoubo formand for SK ansvarshavende redaktør Tlf.: Jan Lyngsøe formand for FKKF redaktør Tlf.: Hanne Hansen kommunikationskonsulent Tlf.: Næste nummer Udkommer 20. februar og er samtidig tilgængeligt på SK's og FKKF's del af hjemmesiden på Deadline Læserbreve og artikler til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest 23. januar eller efter aftale. Indlæg, forslag m.v. sendes til SKs og FKKF's adresse eller som e-post til: Indhold 'Esbern Snare ' i Middelhavet under RECSYR. Foto: NATO, Flt.SGT ARTIGUES/FRAF 4 Leder SK & FKKF 5 Debatindlæg 6 SOK - et stærkt brand er væk 8-9 Grønnedal - over and out 10 Nyt om navne 11 Slut med info om jubilæer for alle 12 Min A-kasse i 100 år 13 SK og FKKF kontaktliste Artikler, læserbreve, kommentarer m.v., der trykkes i Bladet!, er ikke nødvendigvis udtryk for SKs og FKKFs officielle holdninger, bortset fra lederen. Det er tilladt at gengive og kopiere tekster, artikler og billeder med kildeangivelse. Det er ikke tilladt at kopiere artikler og billeder til kommercielt brug uden skriftlig tilladelse. Bladet! sendes til medlemmer af Søværnets Konstabelforening og medlemmer af Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening. Er Bladet! forsinket, eller er der andre problemer med leveringen, så henvend dig til sekretariatet på telefon: FKKF Husk at melde adresseændring til SK og FKKF ISSN trykt udgave ISSN online udgave

3 DNK LYNX on board HDMS ESBERN SNARE by night 10 JUN. Så kort er billedbeskrivelsen, som NATO HQ MARCOM har suppleret billedet med i NATOs åbne billedarkiv på delingstjenesten Flickr. 'Esbern Snare' er i skrivende stund aktiv i den såkaldte 'piratjagt', NATOs antipirateri operation Ocean Shield, men forventes hjem kort før jul. Skibet forlod Danmarki i september sidste år for at deltage i netop operation Ocean Shield. Planerne blev dog hurtigt ændret, da 'Esbern Snare' blev omdirigeret til Middelhavet for at indgå som kommandoskib under operation RECSYR, hvor også DFDS' 'Ark Futura' indgik som transportskib af de kemiske stoffer, der blev sejlet ud fra Syrien. (Forsidebilledet). Derefter igen retur til Det Indiske Ocean. 'Esbern Snare's travle år langt fra Danmark er et lille hjørne af historien om et Forsvar, der trods færre midler skal spænde endnu bredere - internationalt. Foto: NATO, Flt.SGT ARTIGUES/FRAF Slut med trykte kalendere Bladet! nr. 3 og nr.4 slået sammen Med endnu en portostigning her tidligere i år ville udgiften til forsendelse af trykte kalendere være tæt på det dobbelte af det, selve kalenderen ville koste i produktion. Tilbagemeldingen fra flere medlemmer har samtidig været, at online-kalendere på smartphonen har udkonkurreret den trykte lommemodel. Bestyrelserne i SK og FKKF har på den baggrund efter en lang drøftelse besluttet ikke at trykke og udsende kalendere til medlemmerne i år. Alternative og billigere distributionsmuligheder blev undersøgt, men funktionelle alternativer fandtes ikke. Bladet! nr. 3 skulle have udkommet sidst i august, men blev annulleret. Ved deadline på stof til bladet var der endnu ingen afklaring på blandt andet, SK's klage over manglende levering af information om jubilæer fra FPT. Oprindeligt forårsaget af CS' klynk til FPT, som omtalt i Bladet! 2. Nu foreligger der så et svar fra Forsvarsministeriet. Og sagen omtales på side 11. 3

4 FKKF Tiltrængte gode ønsker for det nye år Leder af Ib Skoubo, formand for SK & Jan Lyngsøe, formand for FKKF Kære medlemmer, læsere og kollegaer inklusiv jeres familier allerførst ønskes I en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Årsskiftet er typisk den tid, hvor man kaster blikket bagud og evaluerer året, der nu snart er gået. Som ansat i Forsvaret, skal man ikke tænke længe, før man konkluderer, at det i sandhed har været et år med store udfordringer især for de ansatte. Ja, nogle er her slet ikke mere. Enten fordi den plads, de udfyldte blev ofret i spareiveren eller fordi, de fandt mulighederne bedre uden for hegnet. Alle ønskes de held og lykke på den videre færd. Set fra dette hjørne af Forsvaret er vi kede af, at I forsvandt som kolleger. Personellet har været under et kolossalt pres. Fyringer, omrokeringer, flytninger, sammenlægninger, opsplitninger Der er ikke det hjørne, hvor forandringerne ikke har stået i kø. Og desværre oftest uden klare beskeder om, hvad, hvornår, hvorhen og hvorfor. Uvisheden er en enorm belastning for både den enkelte og dennes familie. Det er ikke raketvidenskab at vide, at den form for usikkerhed for et menneskes basis er opslidende. Vi håber, at det værste nu er overstået. Sagt på en anden måde: Vores fantasi rækker ikke til at forestille os et scenarie, der er værre. Forsvaret trænger til at kunne se fremad og få faste klare systemer på plads. Når det er i orden, så kan personellet begynde igen at få rodfæste og indstille blikket på fremtiden. Det vil tjene både Forsvaret og alle os ansatte bedst. Vi tager til efterretning, at målet er at spare. I skrivende stund har vi dog svært ved at se, om der reelt er sparet en krone, når det samlede regnskab for store flyttedag skal opgøres. I vores regnskabsmetode medregner vi nemlig både medarbejdertilfredshed, værdi af image og individets engagement i jobbet. Samtlige tre konti er i minus ekstremt minus. Kloge virksomhedskonsulenter postulerer, at det i bund og grund er de små ting, der afgør om en medarbejder er tilfreds, engageret og rent ud sagt fyr og flamme. En af de små ting, der betyder alverden ifølge konsulenterne det er, om medarbejderen føler sig anerkendt og værdsat. Det koster ikke en krone at anerkende og værdsætte personellet. Heller ikke når alt står i ét og der er storm og kuling. Det koster sådan set kun et par ord i ny og næ. Men det forudsætter, at ledelsen tænker så langt. Der er i allerhøjeste grad brug for gode ønsker for det nye år. De være hermed afleveret. Glædelig jul og godt nytår til jer alle. Ib Skoubo Jan Lyngsøe 4

5 SK holdes udenfor indflydelse - igen - igen Debatindlæg Af Michael Moeskær næstformand i SK Kan det virkelig være rigtigt? At en arbejdsgiver fuldstændigt og aldeles kan holde en større gruppe af sine ansatte udenfor indflydelse? At en arbejdsgiver reelt kan blande sig i en faglig strid mellem to personaleorganisationer, hvor den ene har forhandlingsretten for de menige og den anden har forsøgt gennem mange år at få den overført? Det er efter min mening det, som Finansministeriets Personalestyrelse (FPS) gør overfor Søværnets Konstabelforening (SK). De holder aldeles og fuldstændigt med CS, for ikke at støde dem. SK er en lovligt stiftet fagforening SK har en dom fra Højesteret på, at vi er en lovligt stiftet fagforening, der opfylder væsentlige betingelser for at få forhandlingsretten og at der skal tages særlige hensyn til, at vi ikke kan aktionere (strejke) os til at få forhandlingsretten. Vi er altså ikke en ''gul'' fagforening. Men FPS (tidligere FPT) har lavet en bestemmelse - FPTBST der har til formål at udstikke ''retningslinier for myndighedernes relation til ikkeforhandlingsberettigede organisationer med det formål at sikre, at der ikke sker aftalebrud i forhold til de forhandlingsberettigede organisationer''. Vi har tidligere her i Bladet! fortalt om, at FPT ikke længere vil sende en mail til SK, indeholdende medlemmernes jubilæer osv. ''Af sparehensyn'', som de skrev. På baggrund af en henvendelse fra CS. Og med førnævnte bestemmelse i hånden. Den sag fik FPS så i en håndevending ryddet af bordet ved på enkel vis at stoppe orienteringen til alle faglige organisationer. Ja, så blev vi alle lige. Nu er SK's repræsentant ved OPLOG Korsør blevet meddelt, at han ikke længere er velkommen i Kontaktudvalget (KTU) under SU, da SK ikke har forhandlingsretten. Med førnævnte FPT bestemmelse i hånden. Dette til trods for, at SK har været medlem i omtalte KTU i rigtig mange år. Og til trods for, at SK indtil nu har følt sig velkommen her. Man skal selvfølgelig passe på med at drage konklusioner, men det er da tankevækkende, at den nye holdning til SK kommer efter at formandsposten i KTU er tilfaldet CS's repræsentant. Som også sidder i CS's hovedbestyrelse. KTU er ganske vist et underudvalg af SU, men der sidder kun repræsentanter for personaleorganisationerne. Både dem der sidder i SU og dem der ikke sidder i SU. Der sidder ingen ledelsesrepræsentanter, hvorfor der i KTU ikke skal forhandles noget som helst. Udvalget har til formål at vejlede og rådgive medarbejderrepræsentanterne i SU. Man vil heller ikke anerkende at Talsmandsloven gælder for SK's medlemmer. ''Den gælder jo kun de steder hvor der er værnepligtige'', siger man. Til trods for, at der er talsmandsudvalg på de sejlende enheder og til trods for, at SOK tidligere har slået fast, at den gælder for ALLE søværnets konstabler. Altså ikke kun de sejlende, men også dem i land. Ledelsen henholder sig også til at de ikke ved hvem og hvor mange, SK egentlig repræsenterer. Dette skyldes tildels at FPS (FPT) ikke oplyser, hvor vores medlemmer er henne i verden. Samtidig med, at medlemmerne ikke altid selv oplyser, når de skifter tjenestested. Det gør det ret svært at have kontakt med dem. Så nu har SK repræsentanten fået at vide, at han altid er velkommen til at blive informeret om forhold af særlig interesse ved personlig henvendelse, ligesom alle andre medarbejdere kan. Men er det at tage ''særlige hensyn''? 5

6 SOK "spøger" stadig i medierne. Her tre tilfælige eksempler fra en større samling fra netmedier. Herover artikel skrevet af Berlingskes Nyheds Bureau, ved siden af fra BT og yderst til højre screendump fra SN.dk SOK - et stærkt brand er væk Omverdenen har ikke opdaget det endnu. At SOK pr. 1. oktober ikke mere eksisterer som myndighed. Opgaverne er nu fordelt til to stabe under Værnsfælles Forsvarskommando, men ude i omverdenen spøger SOK bogstaveligt talt stadig i medierne. Det mere end tyder på, at der er behov for både oplysning og klarhed - eksternt som internt. tekst Hanne Hansen Søværnets Operative Kommando, oftest i daglig tale - også uden for Forsvarets forkortelsesregime - kendt som SOK, forsvandt 1. oktober med etableringen af Værnsfælles Forsvarskommando. I medierne spøger SOK dog endnu i bogstaveligste forstand, som det ses i de par screendump fra netmediers nyhedsartikler. Eksemplerne, der er gengivet her på siden, er kun et lille udvalg fra samlingen, som undertegnede siden 1. oktober har samlet. I flere artikler citeres SOK sågar. Forklaringen med, at sjuskede journalister bare smører på og iler videre til næste opgave vil være bekvem og nem. Men det kunne jo også omvendt tyde på, at der er et par løse ender for Forsvaret at få samlet op på i informationsstrømmen. Det kunne også tyde på, at den omfattende omlægning internt har skabt så mange løse ender, at der end ikke er klarhed over, hvilken ende der er forbundet med den anden. Et eller andet må være glippet, når Forsvaret selv i et jobopslag for en kontorelevsstilling ved Frømandskorpset forklarer, at: "Frømandskorpset er i dag underlagt Søværnets Operative Kom- mando." Jobbet er slået op 12. november. Når overblikket engang indfinder sig, så vil det sandsynligvis også stå klart, at nedlæggelsen af SOK som myndighed var afskaffelsen af et tæt på uerstatteligt "brand". VFM - hvad for noget? Nu kunne afløseren for SOK jo have været godt på vej, hvis navnet havde haft sådan lidt "svung" og indbygget autoritet. Men der er ikke meget hverken "svung" eller indbygget autoritet i Værnsfælles Forsvarskommando Marinestaben - forkortet VFM. Kompetencerne i VFM er garanteret i orden. Det er slet ikke det. Men VFM? Forkortelsen lyder lidt som et halvtørt stykke rugbrød med leverpostej, uden rødbeder og bacon vel at mærke. Søværnets Operative Kommando var lig med den altid nærværende livline for en hel nation af lystsejlere, søfarende, fiskere og andet godtfolk, der bevæger sig på vandet. Tre ord med autoritet, og fynd og klem: Søværnets Operative Kommando lystsejlere sejler rundt med en vimpel med SOKs logo i rollen som frivillige miljøvogtere. Det er de færreste 6

7 LEJ FERIEBOLIG I BLÅVAND ELLER PRAG SK medlemmer, der også har forsikringer hos Tjenestemændenes Forsikring, kan leje sommerhus i Blåvand eller ferielejlighed i Prag. Sommerhus tæt på Blåvand Fyr og med 6 sovepladser. Pris pr. uge kr. beskåret at opnå så stor opbakning på frivillig basis. Et brand, som det SOK havde, ville en større virksomhed have betalt i dyre domme for. Bådmagasinet.dk er blandt de få medier, der har opdaget forandringen. I en artikel på portalen fra 3. november om anholdelsen af en beruset fiskeskipper i Gilleleje Havn hedder det således: Fredag aften ved 19-tiden slog Værnsfælles Forsvarskommando, det tidligere SOK, alarm... Selve nyhedartiklen afsluttes med en længere udredning om de nye tider i Forsvaret. Og til slut bemærker Bådmagasinet.dk følgende: "Sejlerne og andre der eventuelt kan få brug for nødassistance på havet, kan jo så håbe på, at SOK fortsat fungerer lige så godt som hidtil. Og mon ikke mange fortsat vil kalde det for "SOK" i stedet for det lidet mundrette nye navn eller forkortelsen VFM, som stort set ingen sejlere kender på nuværende tidspunkt." Får Bådmagasinet.dk ret, så vil SOK spøge en årrække endnu. Centralt placeret og stilfuld lejlighed med 6 sovepladser i Prag. Pris pr. uge kr. Ved booking skal SK bekræfte dit medlemsskab. For yderligere information og booking 7

8 John "Arsuk" er indbegrebet af Grønnedal. Manden, der blev tvunget herop imod sin vilje som værnepligtig i Søværnet for nu 42 år siden, foretager den sidste - og meget symbolske handling: Afmonterer skiltene på vejen fra flyvepladsen til bygden Grønnedal. Mere end 60 års dansk forsvarshistorie i Grønnedal er afsluttet. Masterne fandt selv vejen ned, da skærebrænderen kappede bardunerne. Langt den største del af opgaven bestod i opklaring, sammenpakning og oprydning. Grønnedal - over and out Sidst i september forlod de sidste Grønnedal. Forud var gået travle uger med nedlukning af sendestationen, afrigning og pakning. Fotos: Morten Falck Rasmussen Den nyetablerede antennepark i Søndre Strømfjord var først i september testet igennem og overtog Arktisk Kommandos forbindelse til omverdenen. Dermed kunne fem teknikere fra Forsvarets Hovedværksted, Korsør, tage den store hovedafbryder i Grønnedal og indlede afrigningen. Opstart af først Søndre Strømfjord og derefter nedtagning i Grønnedal var et kapløb med tiden for at nå det, inden vinterens komme. Antenner, sendere, radioudstyr, måleindstrumenter og diverse løse dele fyldte tilsammen tre containere, som RAL afhentede. Alt er nu landet i Korsør. I Grønnedal var det vemodige uger. Her har afviklingen stået på siden oktober 2012 og nu er det endeligt. Der er lukket for strøm, vand og varme. Husene er sikret mod vejrliget og sidste mand har forladt området. hanh Radiostationen er i bogstaveligste forstand tømt. Foto Witold Kotlinski 8 De fem store sendere i sendebygningen er pakket. Men hvad gør man, når døre

9 SK tilbudet gælder medlemmer af både SK og FKKF HELBREDSSIKRING til kun 108,25 kr. pr. md. SK kan via sit medlemsskab af CO-Søfart tilbyde medlemmerne af Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening at sikre sig med en PFA helbredssikring. Med en PFA Helbredssikring får du en sundhedsforsikring, som sikrer dig hurtig behandling på privathospitaler, -klinikker eller hos en speciallæge. Din helbredssikring kan hjælpe dig med alt fra kiropraktor til psykolog, fra operation til genoptræning. Dine børn mellem 1 og 18 år er automatisk dækket af din helbredssikring. De har altså de samme gode muligheder for undersøgelse og behandling, som du selv har. Pris for PFA Helbredssikring Prisen for helbredssikringen er kun kr. årligt. Din ægtefælle eller samlever kan også få PFA Helbredssikring til en meget fordelagtig pris. For kun kr. om året er din ægtefælle eller samlever sikret samme gode vilkår. Tilmelding via SK / FKKF Hvis du ønsker at tegne en PFA Helbredssikring, skal du kontakte SK / FKKF, der vil stå for tilmeldingen til PFA. Efterfølgende vil du modtage et girokort fra PFA, som du selv skal indbetale. Vil du vide mere? PFA SundhedsCenter på , hvis du har spørgsmål til PFA Helbredssikring. Du kan også læse mere på pfa.dk. Du skal udfylde en formular for at tilmelde dig PFA helbredssikring. Bestil formularen eller print den ud fra hjemmesiden: Ring til SK/FKKF og få den tilsendt - tlf Bestil den via til Print den ud fra SK's hjemmeside på fra menupunktet: Forsikringer n er for lille? Skærer hul i ydervæggen. 9

10 Nyt om navne Hyldet ved afsked fra 'Tulugaq' SK-talsmand og suppleant til bestyrelsen, Niels Clausen-Nielsen, bedre kendt som 'Krymmel', fik en noget overraskende afskedsceremoni i juni i Maniitsoq. I forbindelse med hans skifte fra inspektionskutterne efter mere end 30 år til inspektionsskibet 'Triton', fik han både tale og våbenskjold med på vejen fra kutteren 'Tulugaq'. Chefen fra 'Tulugaq' fremhævede således både hans engagerede arbejde gennem mange år og den erfaringskapacitet, han har været om bord. Talsmand på MOCS fratrådt Korporal Anders Drejer er med jobskifte fra Søværnet til Flyvevåbnet fratrådt ved MOCS og er dermed heller ikke mere SK talsmand. SK takker Anders Drejer for indsatsen på talsmandsposten, som han har beklædt i flere omgange. Og SK ønsker held og lykke med det nye job. Det er endnu ikke lykkedes at finde en ny SK-talsmand på MOCS. Kongelig hofleverendør Danske og udenlandske Ordensbaand Miniatureordner medaljer sløjfer. rosetter Peder Skrams gade København K Tel. & fax: Niels Clausen-Nielsen Ring eller skriv Vil du være sikker på at få din mærkedag nævnt i spalterne, så ring eller skriv til redaktionen - gerne i god tid. Kontakt Hanne Hansen kommunikationskonsulent i SK tlf / Runde dage perioden denne gang udvidet De runde fødselsdage i hosstående klumme er denne gang udvidet til også af omfatte fødselsdagene i perioden september-december. De skulle oprindeligt have været bragt i Bladet! nr. 3, der blev annulleret, som omtalt på side 3. Runde dage september - marts 2014 SK 30 år 12/10 Christian Andersen 22/11 Brian Hyllested 9/12 Simon Tankred Karkov Scmidt 40 år 29/9 Lars Bo Andersen 11/11 Tonny D. Johannesen 13/11 Klaus Nøttrup Hess 16/1 Martin Winther 6/3 Mads Frederiksen 50 år 28/9 Jørgen Grøndal Jacobsen 18/11 Brian Kim Christensen 15/1 Bjarne Søndergård Jespersen 21/1 Johnny Rosengren 24/3 Bent Kofod Olsen 60 år 13/11 Ole Stokholm FKKF 40 år 5/11 Hans Christian Voss 17/3 Tonny Laursen 10

11 CS-klynk endte med at ramme alle Ingen faglige organisationer får ifølge Forsvarsministeriet leveret information om jubilæer i Forsvaret efter 11. august. Meddelelsen fra Forsvarsministeriet er en del af ministeriets svar på en klage fra SK i sagen om FPTs stop af information til SK. Sagen blev omtalt i Bladet! nr. 2 i år. FPT meddelte SK og FKKF i en mail først i april, at organisationerne på grund af besparelser i FPT ikke mere kunne modtage information om jubilæer i Forsvaret. SK fik via CO-Søfarts advokat søgt aktindsigt, og det viste sig, at stoppet af informationer til SK og FKKF var foranlediget af en klynk fra CS til FPT. I mailen, der på flere punkter var usand, fortalte CS' sekretariatschef Finn Bengtsen FPT om sine probelmer med at modtage mails, hvor også SK og FKKF stod som modtagere. Han syntes ifølge hans skriv, at det var "træls". Dokumenterne fra aktindsigten afslørede også, at FPT var mere end villig til at samarbejde med CS: "Ring eller skriv endelig, hvis der noget jeg i fremtiden kan hjælpe med", afsluttede mailen fra stabschefen. SKs omfattende klage med dokumentation landede i Forsvarsministeriet 26. juni. SK anmodede i klagen om, at beslutningen blev annulleret, så organisationen igen kunne modtage samme information som alle andre organisationer. I Forsvaret blev løsningen den enkle. I stedet for at rette ind efter lovgivningen, så lukkede FPT helt for informationen om jubilæer. Og i svaret til SK fra Forsvarsministeriet hedder det: Forsvarministeriet er blevet oplyst fra Forsvarets Personeltjeneste om, at den hidtidige praksis med orientering af organisationerne ved en medarbejders jubilæum, er blevet bragt til ophør for alle organisationer 11. august Forsvarets Personeltjenestes afgørelse medfører, at Søværnets Konstabelforening behandles efter samme retningslinjer som øvrige organisationer." Og ministeriet tilføjer: "Forsvarsministeriet vurderer på denne baggrund, at grundlaget for Søværnets Konstabelforenings klage er bortfaldet." hanh BLIV MEDLEM SØVÆRNETS KONSTABELFORENING ELLER FLYVEVÅBNETS KONSTABEL OG KORPORALFORENING Mange veje til medlemskab Ring -Kontakt sekretariatet og få indmeldelsespapirer mv. tilsendt - direkte tlf Kontingentsatser for medlemskab af SK/FKKF oplyst pr. md. kan trækkes fra i Skat Mail -Send en kort mail til med oplysning om navn og telefonnummer. Så hører du fra os. Web -Udfyld formularen på vores hjemmeside på Smartphone -Scan koden, der sender dig direkte til formularen på vores hjemmeside. Udfyld formularen og tap send. Marineelever (de første fire måneder) 0 kr. Indtil udnævnelse til marinekonstabel 150 kr. Flyverkonstabelelev (de første fire måneder) 0 kr. Indtil udnævnelse til flyverkonstabel 150 kr. Efter udnævnelse til marinekonstabel 375 kr. Efter udnævnelse til flyverkonstabel 375 kr. Seniorordning* 200 kr. * for medlemmer af SK efter afgang fra jobbet på grund af alder eller helbred. Seniormedlemskab kan fortsættes indtil udgangen af det 69. leveår. Søværnets Konstabelforening FKKF Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening 11

12 Min A-kasse i 100 år Den 1. november 2014 fyldte Min A-kasse 100 år. Det startede med 77 telemontører på Lolland Falster. Nu består vi af 16 organisationer, har medlemmer og vokser fortsat. Af Maria Hamilton, Min A-kasse I 1914 besluttede 77 telemontører fra Lolland Falster sig for at etablere en a-kasse. I de følgende år samlede de alle telefolk på landsplan. Startskuddet var givet til en lang, og til tider hæsblæsende historie, og det, der i dag hedder Min A-kasse. En A-kasse, der stadig formes af tidens og samfundets bølgegange - og derfor snart vokser i størrelsen. Igen. STA bliver til Det var lovens krav om antallet af medlemmer, der i 1986 gav telefolkenes a-kasse et ryk fremad i størrelsen. Her skulle man nemlig nu være medlemmer for at bevare statsanerkendelsen. Det fik en masse mindre a-kasser til at gå sammen. Blandt andet Dansk Jernbaneforbund, Dansk Told- og Skatteforbund, Fængselsforbundet, FFT, FAKK, Danmarks Kirketjenerforening blev en del af det, der nu kom til at hedde STA. (Statstjenestemændenes og Telefonstandens A-kasse). I alt nye medlemmer blev det til. Op- og nedgang i medlemstallet De følgende år gik det strålende og medlemstallet steg. Der var flere og flere, der meldte sig ind i en a-kasse, og det gav vind i sejlene på en positiv måde. Samtidig var der røre på den politiske scene i slutfirserne. Mogens Lykketoft var finansminister på det tidspunkt, og man begyndte at privatisere en række tidligere statsvirksomheder. Det fik betydning for de faglige organisationer og dermed også STA. Medlemstallet dalede. A-kasselovgivningen I 2001 blev Claus Hjort beskæftigelsesminister, og her kom den såkaldte frihedspakke på banen. Det satte konkurrencen fri, og de traditionelle LO a-kasser i bekneb. Således også STA. Medlemstallet dalede fortsat til fordel for de gule a-kasser, og i 2002 skulle vi, og alle øvrige a-kasser, beslutte om vi ville åbne feltet og optage medlemmer på tværs af fag. I STA besluttede vi at blive tværfaglige. Velkommen til Søens Folk og andre uniformer De kommende år viste det sig at være en klog beslutning. Nye organisationer kom til STA, blandt andet Søværnets Konstabelforening, DSRF, Søfartens Ledere og Flyvevåbenets Konstabel- og Korporalforening. Medlemstallet var igen stigende. Samtidig rørte STA en del på sig indefra. Medarbejdertilfredsheden blev et vigtigt fokus sammen med de to andre essentielle ben i vores strategi; medlemstilfredshed og organisationstilfredshed. Fra starten af det nye årtusinde steg medarbejdertilfredsheden, og det samme gjorde medlemstilfredsheden. I Arbejdsdirektoratets undersøgelser fik STA en 15. plads i 2001, en 11. plads i 2003 og endelig i både 2005, 2007 og 2009 En 1.plads. Danmarks bedste a-kasse målt på medlemstilfredshed. STA bliver Min A-kasse De gamle tjenestemandsorganisationer skrumpede i størrelse, og nye tværfaglige kom til sammen med nye organisationer. I sommeren 2010 fusionerede STA med PROSA og Merkonomernes A-kasse og skiftede navn til Min A-kasse. Vi var nu oppe på 45.ooo medlemmer og 65 medarbejdere. 77 telemontører startede Min A-kasse Det blev samtidig året, hvor det blev besluttet at lægge flere kræfter i markedsføringen, og vise vores ståsted tydeligt overfor medlemmerne. Projekt Respekt og Verdens Største Bog er blot nogle af de kampagner, der blev født de kommende år og som sætter en vigtig streg under vores selvopfattelse vi er på medlemmernes side og forstår frustrationerne over den store paragrafjungle. 100 år og stadig klar til bølgegang Samfundsudviklingen og a-kassernes vilkår har endnu engang skabt bølgegang og rum for nye samarbejder. Voksende ITomkostninger gør det både fordelagtigt og nødvendigt for os mindre a-kasser at finde sammen. Den 1. januar 2015 fusionerer vi med Business Danmarks A-kasse og vokser således til ca. 100 medarbejdere og ca medlemmer. Den første november blev vi 100 år, og vi synes bestemt, der er noget at fejre. Det går rigtig godt på vores tre parametre: Medlemmer, organisationer og medarbejdere er godt tilfredse med Min A-kasse, og vi føler os godt rustede til fremtiden. Lige nu gør vi os klar til at tage godt imod den nye arbejdsmarkedsreform, der giver a-kasserne en ny rolle. Vi får nemlig en udvidet mulighed for at bakke vores medlemmer op og f.eks. følge dem til møder i jobcentrene. Det er lige i vores ånd, og det glæder vi os til. 12

13 Tillidsmænd og kontaktpersoner Henvend dig til din lokale SK / FKKF repræsentant, hvis du får problemer SØVÆRNET 1. ESKADRE 1. ESK STAB THETIS Kim Jensen Mobil: VÆDDEREN HVIDBJØRNEN-B Jan Nolsøe Stenberg Mobil: ESKADRE FTM / ABSALON ESBERN SNARE Karl-Erik Andersen Mobil: SØLØVEN IVER HUITFELDT OPLOG KORSØR MOC S vacant OPLOG FREDERIKSHAVN FTM Ib Skoubo Tlf-tj.: COMCEN Ella M. B. Madsen Mobil.: FORSVARETS MATERIELTJENESTE FTM FKIT COM Kaj Friborg Mobil.: TULUGAQ vacant FTM André Borre Tlf-tj.: SLEIPNER KNUD RASMUSSEN METTE MILJØ Jens Peter Janum Tlf-tj.: GUNNAR THORSON vacant COMCEN Michael Moeskær Mobil: TKA Kørsels- og Transportelement Lærlingekontakt Thomas Andreasen FLYVEVÅBNET MARIE MILJØ Keld Kroman Tlf-tj.: GUNNAR SEIDENFADEN Michael Thun Madsen Mobil: DIANA vacant NAJADEN Jannik T. Larsen Tlf-tj.: SØOPMÅLINGEN Morten Wallin Jensen Mobil: MOC N John Søborg-Bech Tlf-tj: MUS HELLEBÆK Frank Madsen Mobil: MUS FØLLESBJERG Laust K. R. Jensen Tlf-tj.: MILITÆRPOLITIET KØBENHAVN SSK SØVÆRNETS SKOLER SMC FREDERIKSHAVN Heini René Jensen Tlf-tj.: SØVÆRNETS SPECIALSKOLE KØBENHAVN Olav Borre Tlf-tj.: CSW KARUP Jan Lyngsøe Mobil: KARUP Jonas H. Oldenburg HW-KARUP Henrik Vester Tlf WSKP SKRYDSTRUP Peter Vilsgård Rettelser til listen over kontaktpersoner bedes mailet til 13

14 VI HAR GJORT DET NEMT AT TEGNE EN BILLIG BILFORSIKRING Hos Tjenestemændenes Forsikring får du Danmarks nok bedste bilforsikring. Og hos os er det nemt og hurtigt at skifte. Bestil et tilbud på: tjm-forsikring.dk eller ring * Læs konkurrencebetingelserne på tjm-forsikring.dk/tilbudbil HØR HVOR MEGET DU KAN SPARE -VIND EN iphone 6 * 14

15 FORSIKRINGER Forsikring der er omfattet af dit medlemskab af enten SK eller FKKF 1. Gruppelivsforsikring med en dødsfaldssum på kr. ved medlemmets død og kr. ved ægtefælles død. 2. Fritidsulykkesforsikring på kr. med dækning for tandskader og brilleskader. OBS Forsikringsopgaven løses af AP Pension, som SK har indgået aftale med. Du er automatisk omfattet af forsikringen, når du er medlem af SK eller FKKF. Kontakt SK / FKKF på tlf for nærmere oplysning HELBREDSSIKRING ekstra tilkøb Kun 108,25 kr. pr. md. Søværnets Konstabelforening har indgået aftale med PFA om en sundhedsforsikring, som hedder en Helbredssikring, til en meget favorabel pris. Prisen for Helbredssikringen, inklusiv børnedækning er kun kr. årligt / 108,25 kr. pr. måned. Din ægtefælle eller samlever kan få helbredssikringen for kr. årligt. Tilmelding til PFA Helbredsikring kan udskrives fra SKs hjemmeside - menupunktet: Forsikringer Du finder det hele på Kontakt SK / FKKF på tlf for nærmere oplysning Helbredssikringen er kommet i stand via SK s medlemskab af CO-Søfart. CFU forsikringsaftale, som gælder alle ansatte i staten Aftale nr hos Forenede Gruppeliv 1. Gruppelivsforsikring med en dødsfaldsdækning på kr. (Fra 1. april 2011) 2. Børnesum på kr. pr. barn under 21 år. (Fra 1. april 2011) 3. Forsikring som udbetales ved konstateret kritisk sygdom på kr. For statsansattes børn under 18 år er forsikringssummen kr. (Fra 1. april 2011) OBS: Der betales skat af præmien for denne forsikring over lønsedlen Som ansat i Forsvaret er du yderligere dækket af en række forsikringer under forskellige forhold, læs mere på FPTs hjemmeside og på HR-Portalen Øvrige forsikringer som gælder for ansatte med kapital- eller arbejdsmarkedspension Også for SKs og FKKFs medlemmer Gruppelivsaftale med en dødsfaldsdækning på kr. Der er yderligere tilknyttet en sum ved ægtefællens død før 60 år på Desuden er der tilknyttet en erhvervsudygtighedsdækning på pr. år. Ved medlemmets død kr. pr. år. til evt. børn. OBS: Der betales præmie og Arbejdsmarkedsbidrag for denne forsikring over lønsedlen. Yderligere oplysninger om forsikringsforhold kan indhentes ved foreningens kontor på telefon

16 Al henvendelse til: CO-Søfart, Mose Alle 13, 2610 Rødovre Sørens Somalia Af Karsten Hermansen og Søren Lyngbjørn. Udgivet af Marstal Søfartsmuseum. 190 sider. Pris 125 kr. Sælges i Marstal Museums webshop. Søværnets Konstabelforening Flyvevåbnets Konstabel og Korporalforening Mose Alle 13, 2610 Rødovre Tlf.: Fax: Et gidsels historie og møde med 'Iver Huitfeldt' Virkeligheden overgår af og til fantasien. Det gør den i bogen "Sørens Somalia", som er styrmand Søren Lyngbjørns beretning om 839 dage som gidsel i Somalia. Historien kender vi. Der er ikke hverken overraskende nyheder eller konspirerende konfliktstof i Søren Lyngbjørns beretning. Alligevel får den øjenbrynene til at løfte sig og nakkehårene til at stritte. Fordi den er fortalt ganske stille og afdæmpet uden vilde udbrud, udråbstegn og dramatiserende tillægsord. Og fordi detaljerne fra livet i fangenskab i endeløs uvished om, hvad der vil ske om time, er fortalt så lige ud af landevejen. Bogen er skrevet befriende ligetil. Og det er vel egentlig derfor, fortællingen i visse passager rykker ubehageligt tæt på. Befrielsen og mødet med besætningen på 'Iver Huitfeldt', der ikke som planlagt var påbegyndt rejsen hjem, er stærk læsning. I al sin nøgterne enkelhed. Bogen er blevet til i et samarbejde mellem Søren Lyngbjørn og historiker Karsten Hermansen fra Marstal Museum. Sidstnævnte har skrevet bogen på baggrund af en lang række samtaler med Søren Lyngbjørn. "Udgangspunktet er altså Lyngbjørns fortælling," slår Karsten Hermansen fast i forordet og fortsætter: "Der er ingen garanti for, at vi får den fulde sandhed. Der kan være detaljer, som er glemt, selv om andre husker dem tydeligt, noget er måske fortrængt, medens andet kan være blevet forvrænget i erindringen." hanh SK bestyrelse Ib Skoubo, formand Michael Moeskær, næstformand Karsten Nielsen Jens Peter Janum Malte D. Henningsen Kent Olsen Michael Madsen FKKF bestyrelse Jan Lyngsøe, formand Henrik Vester, næstformand Jonas H. Oldenburg A-kasse - "Min A-kasse" (ex STA) Ramsingsvej 28 A, 1. sal, 2500 Valby Tlf.: Fax:

bladet! nummer 1 februar Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening

bladet! nummer 1 februar Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening nummer 1 februar bladet! 2015 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening FAGBLAD for konstabler og korporaler

Læs mere

bladet! Historiske Nyboder et hit blandt køberne side 6-7 nummer 4 december side 14-18

bladet! Historiske Nyboder et hit blandt køberne side 6-7 nummer 4 december side 14-18 nummer 4 december bladet! 2013 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Historiske Nyboder et hit blandt køberne side 6-7 side 14-18 Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel-

Læs mere

bladet! Indkaldelse til ekstraordinær kongres - nye vedtægter side 13-17 Jobsøgning - erfaringer med Forsvarets jobportal side 6-9 nummer 1 februar

bladet! Indkaldelse til ekstraordinær kongres - nye vedtægter side 13-17 Jobsøgning - erfaringer med Forsvarets jobportal side 6-9 nummer 1 februar nummer 1 februar bladet! 2014 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Indkaldelse til ekstraordinær kongres - nye vedtægter side 13-17 Jobsøgning - erfaringer med Forsvarets jobportal

Læs mere

bladet! Sidste klargøring på 'Esbern Snare' før afgang side 12-14 P-Kval giver kvaler nummer 3 oktober

bladet! Sidste klargøring på 'Esbern Snare' før afgang side 12-14 P-Kval giver kvaler nummer 3 oktober nummer 3 oktober bladet! 2013 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Sidste klargøring på 'Esbern Snare' før afgang side 12-14 P-Kval giver kvaler side side 5 14-18 Søværnets Konstabelforening

Læs mere

bladet! SK-kongressen sagde JA - FKKF nu en del af SK side 4-6 Faglig sag: Oplagt sag om magtfordrejning side 10 Fremtiden? - uvisheden det værste

bladet! SK-kongressen sagde JA - FKKF nu en del af SK side 4-6 Faglig sag: Oplagt sag om magtfordrejning side 10 Fremtiden? - uvisheden det værste nummer 1 februar bladet! 2013 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet SK-kongressen sagde JA - FKKF nu en del af SK side 4-6 Faglig sag: Oplagt sag om magtfordrejning side 10 Fremtiden?

Læs mere

nummer 5 oktober 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad nyt Nedtælling på Grønlands Kommando side 12-20 TEMA 2012 Arbejdsmiljø side 10-11

nummer 5 oktober 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad nyt Nedtælling på Grønlands Kommando side 12-20 TEMA 2012 Arbejdsmiljø side 10-11 nummer 5 oktober 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad nyt Nedtælling på Grønlands Kommando side 12-20 TEMA 2012 Arbejdsmiljø side 10-11 Indhold nyt Marinekonstabelgruppens fagblad Søværnets Konstabelforening

Læs mere

bladet! Ni nationer samlet til øvelse til lands - til vands - og i luften side 12-17 Reddernes træning sparet væk side 4-5

bladet! Ni nationer samlet til øvelse til lands - til vands - og i luften side 12-17 Reddernes træning sparet væk side 4-5 nummer 2 juni bladet! 2013 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Ni nationer samlet til øvelse til lands - til vands - og i luften side 12-17 Reddernes træning sparet væk side

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2005 Cirkulære af 29. juni 2006 Perst. nr. 036-06 PKAT nr. J.nr. 06-866-32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2005 HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Købstilbud på TDC Tryghedsaftalen LederPejling Undersøgelse om ledere og deres netværk

Læs mere

nyt Arbejdsmiljø Påtænkt afskedigelse forbedret af SK side 6 Ekstremsport på toppen side 18-19 TEMA 2012

nyt Arbejdsmiljø Påtænkt afskedigelse forbedret af SK side 6 Ekstremsport på toppen side 18-19 TEMA 2012 nummer 4 august 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad nyt Påtænkt afskedigelse forbedret af SK side 6 Ekstremsport på toppen side 18-19 TEMA 2012 Arbejdsmiljø side 10-11 Arbejds- og studiemiljø i fokus

Læs mere

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære af 1. november 2011 Perst.nr. 056-11 J.nr. 11-866-43 Cirkulære om Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2011 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Kort om kontante fordele

Kort om kontante fordele ... medlemskab betaler sig Kort om kontante fordele TJEN DIT KONTINGENT HJEM medlemskab betaler sig Som kreativ specialist er du bogstaveligt talt noget særligt. Det skal din fagforening naturligvis også

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

nyt Arbejdsmiljø TEMA 2012 Fleksjob betyder alt side 14 Enmandshær bag veterankortet side 16 nummer 3 juni 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad

nyt Arbejdsmiljø TEMA 2012 Fleksjob betyder alt side 14 Enmandshær bag veterankortet side 16 nummer 3 juni 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad nummer 3 juni 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad nyt TEMA 2012 Arbejdsmiljø side 10-11 Fleksjob betyder alt side 14 Enmandshær bag veterankortet side 16 Indhold Marinekonstabelgruppens fagblad Søværnets

Læs mere

nyt historien om faglige sager og noter i dette nummer: side 7 og 8 ...og meget mere Marinekonstabelgruppens fagblad 14. årgang nr.

nyt historien om faglige sager og noter i dette nummer: side 7 og 8 ...og meget mere Marinekonstabelgruppens fagblad 14. årgang nr. Marinekonstabelgruppens fagblad 14. årgang nr. 5 - oktober 2011 nyt i dette nummer: Besøg ved Noret alt om lønmodtagerfradrag faglige sager og noter historien om faglige sager og noter side 7 og 8 SK-stafetten

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING 2013

SKRIFTLIG BERETNING 2013 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Til Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds 44. ordinære generalforsamling, onsdag den 21. august 2013 på Hotel Hvide Hus, skal jeg på bestyrelsens vegne, i henhold til DOBL s

Læs mere

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 BILAG C 2 RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 Om den kritiske revisor Ifølge Jordemoderforeningens lov vedr. regnskab og revision 34, stk. 3 står der: Den af kongressen valgte kritiske revisor

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

39 16 78 01 Forenede Gruppeliv Strandboulevarden 122. 39 16 78 00 - Økonomiafdelingen

39 16 78 01 Forenede Gruppeliv Strandboulevarden 122. 39 16 78 00 - Økonomiafdelingen Frie Grundskolers Fællesråd Sankt Kjelds Gade 3, 2 2100 København ø att.: Christian Steffensen 29. januar 2004 Aftale nr. 26001 Etablering af FællesGruppelivsaftale Hermed fremsendes udkast til FællesGruppelivsaftale

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

NR. 4 oktober 2014 23. årgang

NR. 4 oktober 2014 23. årgang NR. 4 oktober 2014 23. årgang 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Lars Dalsgaard

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING

MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING KÆRE MEDLEM Fængselsforbundet har samarbejdet med Willis og Mølholm Forsikring om en behandlingsforsikring siden 2003, hvor Fængselsforbundet indgik den første aftale, sammen

Læs mere

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

nyt Ny formand i SK Marinekonstabelgruppens fagblad 14. årgang nr. 4 - august 2011 i dette nummer: Læserbrev Konkurrence Indkvartering SK-stafetten

nyt Ny formand i SK Marinekonstabelgruppens fagblad 14. årgang nr. 4 - august 2011 i dette nummer: Læserbrev Konkurrence Indkvartering SK-stafetten Marinekonstabelgruppens fagblad 14. årgang nr. 4 - august 2011 nyt i dette nummer: Ny formand i SK Læserbrev Konkurrence Indkvartering SK-stafetten...og meget mere sikring kompetencer samlende kraft kollegial

Læs mere

PFA Helbredssikring. Brug livet! din vej til hurtig behandling

PFA Helbredssikring. Brug livet! din vej til hurtig behandling PFA Helbredssikring din vej til hurtig behandling Vi ved ikke, hvad der sker om lidt. Heldigvis. Men vi kan alle komme til skade eller blive syge. Derfor kan medlemmer og deres ægtefæller nu kan købe en

Læs mere

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende Atradius Aros Bornholms Brand FTF-A GF Forsikring Gjensidige Forsikring

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Indledning. ARKEN RTM er medlem af Erhvervsklubben ARKEN, hvilket betyder, at vi kan tilbyde dig fribilletter. RTM Insurance Brokers A/S

Indledning. ARKEN RTM er medlem af Erhvervsklubben ARKEN, hvilket betyder, at vi kan tilbyde dig fribilletter. RTM Insurance Brokers A/S Læs i dette nummer: - Indledning 1 - ARKEN 1 - Nyt fra RTM-Industri 2 - Codan mest aggressive forsikringsselskab - Direktør: Vi lytter til kritikken - Nu bliver der brand i Danmark - Ministre: Julefrokost

Læs mere

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Orientering om Gruppeliv for ansatte hos Mejeribrugets Arbejdsgiverforening INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Hvornår bliver jeg tilmeldt? 3 2. Hvad omfatter gruppeordningen? 3 3. Regulering af forsikringen

Læs mere

OPDATERING AF PENSIONSORDNING PFA PLUS PR. 1. JANUAR 2014 (VIA FTF-RAMMEAFTALE) DOBL

OPDATERING AF PENSIONSORDNING PFA PLUS PR. 1. JANUAR 2014 (VIA FTF-RAMMEAFTALE) DOBL OPDATERING AF PENSIONSORDNING PFA PLUS PR. 1. JANUAR 2014 (VIA FTF-RAMMEAFTALE) DOBL AUGUST 2014 side 1 AGENDA Velkommen v. Jens Nordentoft De væsentligste forbedringer PFA Plus En komplet ordning Opsparing

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde.

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde. Aktionsgruppens Mailservice nr. 84 Indhold 1. Meddelelse fra redaktøren 2. Skriver du et læserbrev eller har lyst til det 3. Tal 4. Overarbejde 5. Støtte kronerne skal fordeles 6. Må vi få kammertonen

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kommunale og Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

BESTEMMELSE OM KONTAKT TIL IKKE-FORHANDLINGSBERETTIGEDE ORGANISATIONER

BESTEMMELSE OM KONTAKT TIL IKKE-FORHANDLINGSBERETTIGEDE ORGANISATIONER FORSVARETS PERSONELTJENESTE BESTEMMELSE OM KONTAKT TIL IKKE-FORHANDLINGSBERETTIGEDE ORGANISATIONER Ref.: a. PERST cirkulære nr. 012-08 af 8. maj 2008 om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens

Læs mere

25 år med... VEJRET. Nr. 3-26. årgang August 2004 (100)

25 år med... VEJRET. Nr. 3-26. årgang August 2004 (100) 25 år med... VEJRET Nr. 3-26. årgang August 2004 (100) Medlemsblad for Dansk Meteorologisk Selskab c/o Michael Jørgensen Morbærhaven 8-50, 2620 Albertslund Tlf. 43 46 39 22, trimi@aub.dk Giro 7 352263,

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Hvis du kommer til skade...

Hvis du kommer til skade... Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Januar 2010 Erstatningsforhold ved tilskadekomst og dødsfald under udsendelse i internationale operationer (INTOPS), dvs. konfliktforebyggende,

Læs mere

Guide til medlemskartoteket

Guide til medlemskartoteket Guide til medlemskartoteket Bliv klogere på Í Redigerer af foreningens medlemmer Í Oprettelse af nye medlemmer Í Udtræk af medlemslister Í Registrering af ansvarsområder Í Indberetning Í Kontingentsatser

Læs mere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Hovedbestyrelsesmøde den 26. juni 2015 Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92 5592 Ejby og 27. juni 2015 på Ungdomslejren Skallebøllecentret, Vissenbjerg

Læs mere

nyt Kongres 2011 Marinekonstabelgruppens fagblad 14. årgang nr. 3 - juni 2011 i dette nummer: Den ny næstformand Konkurrence 5.

nyt Kongres 2011 Marinekonstabelgruppens fagblad 14. årgang nr. 3 - juni 2011 i dette nummer: Den ny næstformand Konkurrence 5. Marinekonstabelgruppens fagblad 14. årgang nr. 3 - juni 2011 nyt i dette nummer: Kongres 2011 Den ny næstformand Konkurrence 5. maj i Aarhus SK-stafetten...og meget mere sikring kompetencer samlende kraft

Læs mere

Vi arbejder for din fremtid

Vi arbejder for din fremtid Dit faglige netværk Dit faglige netværk Vi arbejder for din fremtid Maskinmestrenes Forening arbejder for din fremtid. Som medlem får du under studiet adgang til et fagligt netværk, socialt fællesskab

Læs mere

LO PLUS MEDLEMSKORTBETINGELSER

LO PLUS MEDLEMSKORTBETINGELSER LO PLUS MEDLEMSKORTBETINGELSER I det følgende beskrives rammerne og betingelserne for LO Plus ved brug af LO Plus med enten et fysisk medlemskort eller det mobile medlemskort, der er en del af LO Plus

Læs mere

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Bankerne hæver udlånsrenten, selvom Nationalbanken gør det modsatte. BT guider dig her frem til at forhandle om prisen i banken og overveje bankskift Af Lisa Ryberg

Læs mere

Hvis du kommer til skade...

Hvis du kommer til skade... Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Januar 2011 Hvis du kommer til skade... Erstatningsforhold ved tilskadekomst og dødsfald under udsendelse i internationale operationer

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Guide. Foto: Iris. September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ryd op i dine. klatpensioner. Få styr på din pension.

Guide. Foto: Iris. September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ryd op i dine. klatpensioner. Få styr på din pension. Foto: Iris Guide September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ryd op i dine klatpensioner Få styr på din pension 14 sider KLATPENSIONER INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side 3-5 De glemte pensionsmilliarder

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 Klubhuset. Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 kl 19 i klubhuset Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Rasmus Jørgensen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg.

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefritagelse. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgning om præmiefritagelse Du skal udfylde ansøgningsskemaets

Læs mere

HØJVANDSPLAN FOR RANDERS HAVN

HØJVANDSPLAN FOR RANDERS HAVN HØJVANDSPLAN FOR RANDERS HAVN 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 3 Kort instruks for havnekontor ved højvandsalarm. Side 4 Telefonliste for varsling ved 1,30 m over daglig vande.. Side 5 Telefonliste for varsling

Læs mere

Sådan bruger du Business Danmarks NetKasse. Søg om dagpenge

Sådan bruger du Business Danmarks NetKasse. Søg om dagpenge Sådan bruger du Business Danmarks NetKasse Søg om dagpenge Her får du en gennemgang af hvordan du søger dagpenge Hvad skal jeg gøre for at få udbetalt dagpenge For at få udbetalt dagpenge skal du først

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013.

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Sted: Hos Christina Arsland Dato: 12 Maj 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christian Arslan (CA), Fleur Trubka (FT), Anders Henriksen (AH) Line

Læs mere

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Indledning Først vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker som har arbejdet hårdt i mange måneder for, at vi i dag

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 Dagsorden: 1. Generalforsamlingens åbning 2. Valg af dirigent, sekretær(er) og stemmeudvalg

Læs mere

Højager. Tidende. Julemarkedet 2012. Foto.: Finn Busch. Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard.

Højager. Tidende. Julemarkedet 2012. Foto.: Finn Busch. Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard. Højager Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard. Tidende. Julemarkedet 2012. Den 24 og den 25 november var der julemarked, med god omsætning. Der var rigtig i gang i

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012. Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012. Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012 Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent!

Læs mere

Hvad. meningen? Din pensionsoversigt. Få en enkel forklaring på side 4-5. 5 hurtige om dig og din pension. Hvor meget kan du spare op?

Hvad. meningen? Din pensionsoversigt. Få en enkel forklaring på side 4-5. 5 hurtige om dig og din pension. Hvor meget kan du spare op? Hvad er meningen? 5 hurtige om dig og din pension Læs side 3 Hvor meget kan du spare op? Læs side 6 Din pensionsoversigt Få en enkel forklaring på side 4-5 Vind 200 kr. til Netto vi trækker 20 vindere

Læs mere

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale Oktober 2010 Oktober 2010 Oktober 2010 Bliver indhentet af fortiden. Da Kirsten R. og Bliver jeg var indhentet på rekognoscering, af fortiden. sommerturen 2010, besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle

Læs mere

Webløsning til Skive Kommune

Webløsning til Skive Kommune Udbud efter tilbudsloven (nationalt udbud) Anmodningsmateriale til prækvalifikation på levering af Webløsning til Skive Kommune Februar 2013 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Skive Kommune

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Ny LærerPension til din nye kollega. Få indflydelse stil op til vores medlemsfora nu

Ny LærerPension til din nye kollega. Få indflydelse stil op til vores medlemsfora nu Information til alle tillidsrepræsentanter Ny LærerPension til din nye kollega» En ny LærerPension til overenskomstansatte så dagens lys den 1. januar i år. Vi har arbejdet med at sammensætte den nye pensionsordning

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 2 Forord Hvordan er jeg stillet, når dagpengeforsikringen ryger? Det

Læs mere

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE K U N F O R S E L V S T Æ N D I G E SIKRING AF DIG OG DIN FAMILIE PENSIONSOPSPARING DANMARKS MÅSKE BEDSTE PENSIONSPAKKE FOR SELVSTÆNDIGE 1 - EN ORDNING IGENNEM TOPDANMARK Fordels-Pension

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Leder 3 Forsidebilledet 4 Ny bestyrelse 4 Campingvogn 5 Hjemmesiden 5 Fordrag

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007)

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007) Initiativer til synliggørelse af AMU systemet overfor medarbejdere, chefer/ledere og udstikkere, og initiativer til håndtering af barrierer omkring anvendelsen af AMU. Initiativer til synliggørelse af

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Gruppeordning en fremtid uden tvang?

Gruppeordning en fremtid uden tvang? Gruppeordning en fremtid uden tvang? Gruppeordningen en fremtid uden tvang? Gruppeordningens fremtid Mere end 6000 medlemmer af Dansk Journalistforbund er omfattet af en obligatorisk forsikring, som er

Læs mere

Maskinmestrenes Forening arbejder for dig

Maskinmestrenes Forening arbejder for dig Dit faglige netværk Maskinmestrenes Forening arbejder for dig Som medlem får du adgang til viden og inspiration, fagligt og socialt fællesskab, rådgivning og en masse kontante fordele. Med et kontingent

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Din pensionsordning skal passe til dit liv. MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning

Din pensionsordning skal passe til dit liv. MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning Din pensionsordning skal passe til dit liv MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning En fleksibel pensionsordning Med MaskinmesterPension får du mu - lighed for at sikre nutiden og spare op til

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere