bladet! SK & FKKF ønsker god jul og godt nytår nummer 3+4 december Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bladet! SK & FKKF ønsker god jul og godt nytår nummer 3+4 december Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening"

Transkript

1 nummer 3+4 december bladet! 2014 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet SK & FKKF ønsker god jul og godt nytår Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening

2 FAGBLAD for konstabler og korporaler i Søværnet og Flyvevåbnet Søværnets Konstabelforening & Flyvevåbnets Konstabel- og Korporal Forening Mose Alle Rødovre Telefon: Fax: Redigering og layout Hanne Hansen, CO-Søfart Tryk Specialtrykkeriet Viborg Oplag 850 Ib Skoubo formand for SK ansvarshavende redaktør Tlf.: Jan Lyngsøe formand for FKKF redaktør Tlf.: Hanne Hansen kommunikationskonsulent Tlf.: Næste nummer Udkommer 20. februar og er samtidig tilgængeligt på SK's og FKKF's del af hjemmesiden på Deadline Læserbreve og artikler til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest 23. januar eller efter aftale. Indlæg, forslag m.v. sendes til SKs og FKKF's adresse eller som e-post til: Indhold 'Esbern Snare ' i Middelhavet under RECSYR. Foto: NATO, Flt.SGT ARTIGUES/FRAF 4 Leder SK & FKKF 5 Debatindlæg 6 SOK - et stærkt brand er væk 8-9 Grønnedal - over and out 10 Nyt om navne 11 Slut med info om jubilæer for alle 12 Min A-kasse i 100 år 13 SK og FKKF kontaktliste Artikler, læserbreve, kommentarer m.v., der trykkes i Bladet!, er ikke nødvendigvis udtryk for SKs og FKKFs officielle holdninger, bortset fra lederen. Det er tilladt at gengive og kopiere tekster, artikler og billeder med kildeangivelse. Det er ikke tilladt at kopiere artikler og billeder til kommercielt brug uden skriftlig tilladelse. Bladet! sendes til medlemmer af Søværnets Konstabelforening og medlemmer af Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening. Er Bladet! forsinket, eller er der andre problemer med leveringen, så henvend dig til sekretariatet på telefon: FKKF Husk at melde adresseændring til SK og FKKF ISSN trykt udgave ISSN online udgave

3 DNK LYNX on board HDMS ESBERN SNARE by night 10 JUN. Så kort er billedbeskrivelsen, som NATO HQ MARCOM har suppleret billedet med i NATOs åbne billedarkiv på delingstjenesten Flickr. 'Esbern Snare' er i skrivende stund aktiv i den såkaldte 'piratjagt', NATOs antipirateri operation Ocean Shield, men forventes hjem kort før jul. Skibet forlod Danmarki i september sidste år for at deltage i netop operation Ocean Shield. Planerne blev dog hurtigt ændret, da 'Esbern Snare' blev omdirigeret til Middelhavet for at indgå som kommandoskib under operation RECSYR, hvor også DFDS' 'Ark Futura' indgik som transportskib af de kemiske stoffer, der blev sejlet ud fra Syrien. (Forsidebilledet). Derefter igen retur til Det Indiske Ocean. 'Esbern Snare's travle år langt fra Danmark er et lille hjørne af historien om et Forsvar, der trods færre midler skal spænde endnu bredere - internationalt. Foto: NATO, Flt.SGT ARTIGUES/FRAF Slut med trykte kalendere Bladet! nr. 3 og nr.4 slået sammen Med endnu en portostigning her tidligere i år ville udgiften til forsendelse af trykte kalendere være tæt på det dobbelte af det, selve kalenderen ville koste i produktion. Tilbagemeldingen fra flere medlemmer har samtidig været, at online-kalendere på smartphonen har udkonkurreret den trykte lommemodel. Bestyrelserne i SK og FKKF har på den baggrund efter en lang drøftelse besluttet ikke at trykke og udsende kalendere til medlemmerne i år. Alternative og billigere distributionsmuligheder blev undersøgt, men funktionelle alternativer fandtes ikke. Bladet! nr. 3 skulle have udkommet sidst i august, men blev annulleret. Ved deadline på stof til bladet var der endnu ingen afklaring på blandt andet, SK's klage over manglende levering af information om jubilæer fra FPT. Oprindeligt forårsaget af CS' klynk til FPT, som omtalt i Bladet! 2. Nu foreligger der så et svar fra Forsvarsministeriet. Og sagen omtales på side 11. 3

4 FKKF Tiltrængte gode ønsker for det nye år Leder af Ib Skoubo, formand for SK & Jan Lyngsøe, formand for FKKF Kære medlemmer, læsere og kollegaer inklusiv jeres familier allerførst ønskes I en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Årsskiftet er typisk den tid, hvor man kaster blikket bagud og evaluerer året, der nu snart er gået. Som ansat i Forsvaret, skal man ikke tænke længe, før man konkluderer, at det i sandhed har været et år med store udfordringer især for de ansatte. Ja, nogle er her slet ikke mere. Enten fordi den plads, de udfyldte blev ofret i spareiveren eller fordi, de fandt mulighederne bedre uden for hegnet. Alle ønskes de held og lykke på den videre færd. Set fra dette hjørne af Forsvaret er vi kede af, at I forsvandt som kolleger. Personellet har været under et kolossalt pres. Fyringer, omrokeringer, flytninger, sammenlægninger, opsplitninger Der er ikke det hjørne, hvor forandringerne ikke har stået i kø. Og desværre oftest uden klare beskeder om, hvad, hvornår, hvorhen og hvorfor. Uvisheden er en enorm belastning for både den enkelte og dennes familie. Det er ikke raketvidenskab at vide, at den form for usikkerhed for et menneskes basis er opslidende. Vi håber, at det værste nu er overstået. Sagt på en anden måde: Vores fantasi rækker ikke til at forestille os et scenarie, der er værre. Forsvaret trænger til at kunne se fremad og få faste klare systemer på plads. Når det er i orden, så kan personellet begynde igen at få rodfæste og indstille blikket på fremtiden. Det vil tjene både Forsvaret og alle os ansatte bedst. Vi tager til efterretning, at målet er at spare. I skrivende stund har vi dog svært ved at se, om der reelt er sparet en krone, når det samlede regnskab for store flyttedag skal opgøres. I vores regnskabsmetode medregner vi nemlig både medarbejdertilfredshed, værdi af image og individets engagement i jobbet. Samtlige tre konti er i minus ekstremt minus. Kloge virksomhedskonsulenter postulerer, at det i bund og grund er de små ting, der afgør om en medarbejder er tilfreds, engageret og rent ud sagt fyr og flamme. En af de små ting, der betyder alverden ifølge konsulenterne det er, om medarbejderen føler sig anerkendt og værdsat. Det koster ikke en krone at anerkende og værdsætte personellet. Heller ikke når alt står i ét og der er storm og kuling. Det koster sådan set kun et par ord i ny og næ. Men det forudsætter, at ledelsen tænker så langt. Der er i allerhøjeste grad brug for gode ønsker for det nye år. De være hermed afleveret. Glædelig jul og godt nytår til jer alle. Ib Skoubo Jan Lyngsøe 4

5 SK holdes udenfor indflydelse - igen - igen Debatindlæg Af Michael Moeskær næstformand i SK Kan det virkelig være rigtigt? At en arbejdsgiver fuldstændigt og aldeles kan holde en større gruppe af sine ansatte udenfor indflydelse? At en arbejdsgiver reelt kan blande sig i en faglig strid mellem to personaleorganisationer, hvor den ene har forhandlingsretten for de menige og den anden har forsøgt gennem mange år at få den overført? Det er efter min mening det, som Finansministeriets Personalestyrelse (FPS) gør overfor Søværnets Konstabelforening (SK). De holder aldeles og fuldstændigt med CS, for ikke at støde dem. SK er en lovligt stiftet fagforening SK har en dom fra Højesteret på, at vi er en lovligt stiftet fagforening, der opfylder væsentlige betingelser for at få forhandlingsretten og at der skal tages særlige hensyn til, at vi ikke kan aktionere (strejke) os til at få forhandlingsretten. Vi er altså ikke en ''gul'' fagforening. Men FPS (tidligere FPT) har lavet en bestemmelse - FPTBST der har til formål at udstikke ''retningslinier for myndighedernes relation til ikkeforhandlingsberettigede organisationer med det formål at sikre, at der ikke sker aftalebrud i forhold til de forhandlingsberettigede organisationer''. Vi har tidligere her i Bladet! fortalt om, at FPT ikke længere vil sende en mail til SK, indeholdende medlemmernes jubilæer osv. ''Af sparehensyn'', som de skrev. På baggrund af en henvendelse fra CS. Og med førnævnte bestemmelse i hånden. Den sag fik FPS så i en håndevending ryddet af bordet ved på enkel vis at stoppe orienteringen til alle faglige organisationer. Ja, så blev vi alle lige. Nu er SK's repræsentant ved OPLOG Korsør blevet meddelt, at han ikke længere er velkommen i Kontaktudvalget (KTU) under SU, da SK ikke har forhandlingsretten. Med førnævnte FPT bestemmelse i hånden. Dette til trods for, at SK har været medlem i omtalte KTU i rigtig mange år. Og til trods for, at SK indtil nu har følt sig velkommen her. Man skal selvfølgelig passe på med at drage konklusioner, men det er da tankevækkende, at den nye holdning til SK kommer efter at formandsposten i KTU er tilfaldet CS's repræsentant. Som også sidder i CS's hovedbestyrelse. KTU er ganske vist et underudvalg af SU, men der sidder kun repræsentanter for personaleorganisationerne. Både dem der sidder i SU og dem der ikke sidder i SU. Der sidder ingen ledelsesrepræsentanter, hvorfor der i KTU ikke skal forhandles noget som helst. Udvalget har til formål at vejlede og rådgive medarbejderrepræsentanterne i SU. Man vil heller ikke anerkende at Talsmandsloven gælder for SK's medlemmer. ''Den gælder jo kun de steder hvor der er værnepligtige'', siger man. Til trods for, at der er talsmandsudvalg på de sejlende enheder og til trods for, at SOK tidligere har slået fast, at den gælder for ALLE søværnets konstabler. Altså ikke kun de sejlende, men også dem i land. Ledelsen henholder sig også til at de ikke ved hvem og hvor mange, SK egentlig repræsenterer. Dette skyldes tildels at FPS (FPT) ikke oplyser, hvor vores medlemmer er henne i verden. Samtidig med, at medlemmerne ikke altid selv oplyser, når de skifter tjenestested. Det gør det ret svært at have kontakt med dem. Så nu har SK repræsentanten fået at vide, at han altid er velkommen til at blive informeret om forhold af særlig interesse ved personlig henvendelse, ligesom alle andre medarbejdere kan. Men er det at tage ''særlige hensyn''? 5

6 SOK "spøger" stadig i medierne. Her tre tilfælige eksempler fra en større samling fra netmedier. Herover artikel skrevet af Berlingskes Nyheds Bureau, ved siden af fra BT og yderst til højre screendump fra SN.dk SOK - et stærkt brand er væk Omverdenen har ikke opdaget det endnu. At SOK pr. 1. oktober ikke mere eksisterer som myndighed. Opgaverne er nu fordelt til to stabe under Værnsfælles Forsvarskommando, men ude i omverdenen spøger SOK bogstaveligt talt stadig i medierne. Det mere end tyder på, at der er behov for både oplysning og klarhed - eksternt som internt. tekst Hanne Hansen Søværnets Operative Kommando, oftest i daglig tale - også uden for Forsvarets forkortelsesregime - kendt som SOK, forsvandt 1. oktober med etableringen af Værnsfælles Forsvarskommando. I medierne spøger SOK dog endnu i bogstaveligste forstand, som det ses i de par screendump fra netmediers nyhedsartikler. Eksemplerne, der er gengivet her på siden, er kun et lille udvalg fra samlingen, som undertegnede siden 1. oktober har samlet. I flere artikler citeres SOK sågar. Forklaringen med, at sjuskede journalister bare smører på og iler videre til næste opgave vil være bekvem og nem. Men det kunne jo også omvendt tyde på, at der er et par løse ender for Forsvaret at få samlet op på i informationsstrømmen. Det kunne også tyde på, at den omfattende omlægning internt har skabt så mange løse ender, at der end ikke er klarhed over, hvilken ende der er forbundet med den anden. Et eller andet må være glippet, når Forsvaret selv i et jobopslag for en kontorelevsstilling ved Frømandskorpset forklarer, at: "Frømandskorpset er i dag underlagt Søværnets Operative Kom- mando." Jobbet er slået op 12. november. Når overblikket engang indfinder sig, så vil det sandsynligvis også stå klart, at nedlæggelsen af SOK som myndighed var afskaffelsen af et tæt på uerstatteligt "brand". VFM - hvad for noget? Nu kunne afløseren for SOK jo have været godt på vej, hvis navnet havde haft sådan lidt "svung" og indbygget autoritet. Men der er ikke meget hverken "svung" eller indbygget autoritet i Værnsfælles Forsvarskommando Marinestaben - forkortet VFM. Kompetencerne i VFM er garanteret i orden. Det er slet ikke det. Men VFM? Forkortelsen lyder lidt som et halvtørt stykke rugbrød med leverpostej, uden rødbeder og bacon vel at mærke. Søværnets Operative Kommando var lig med den altid nærværende livline for en hel nation af lystsejlere, søfarende, fiskere og andet godtfolk, der bevæger sig på vandet. Tre ord med autoritet, og fynd og klem: Søværnets Operative Kommando lystsejlere sejler rundt med en vimpel med SOKs logo i rollen som frivillige miljøvogtere. Det er de færreste 6

7 LEJ FERIEBOLIG I BLÅVAND ELLER PRAG SK medlemmer, der også har forsikringer hos Tjenestemændenes Forsikring, kan leje sommerhus i Blåvand eller ferielejlighed i Prag. Sommerhus tæt på Blåvand Fyr og med 6 sovepladser. Pris pr. uge kr. beskåret at opnå så stor opbakning på frivillig basis. Et brand, som det SOK havde, ville en større virksomhed have betalt i dyre domme for. Bådmagasinet.dk er blandt de få medier, der har opdaget forandringen. I en artikel på portalen fra 3. november om anholdelsen af en beruset fiskeskipper i Gilleleje Havn hedder det således: Fredag aften ved 19-tiden slog Værnsfælles Forsvarskommando, det tidligere SOK, alarm... Selve nyhedartiklen afsluttes med en længere udredning om de nye tider i Forsvaret. Og til slut bemærker Bådmagasinet.dk følgende: "Sejlerne og andre der eventuelt kan få brug for nødassistance på havet, kan jo så håbe på, at SOK fortsat fungerer lige så godt som hidtil. Og mon ikke mange fortsat vil kalde det for "SOK" i stedet for det lidet mundrette nye navn eller forkortelsen VFM, som stort set ingen sejlere kender på nuværende tidspunkt." Får Bådmagasinet.dk ret, så vil SOK spøge en årrække endnu. Centralt placeret og stilfuld lejlighed med 6 sovepladser i Prag. Pris pr. uge kr. Ved booking skal SK bekræfte dit medlemsskab. For yderligere information og booking 7

8 John "Arsuk" er indbegrebet af Grønnedal. Manden, der blev tvunget herop imod sin vilje som værnepligtig i Søværnet for nu 42 år siden, foretager den sidste - og meget symbolske handling: Afmonterer skiltene på vejen fra flyvepladsen til bygden Grønnedal. Mere end 60 års dansk forsvarshistorie i Grønnedal er afsluttet. Masterne fandt selv vejen ned, da skærebrænderen kappede bardunerne. Langt den største del af opgaven bestod i opklaring, sammenpakning og oprydning. Grønnedal - over and out Sidst i september forlod de sidste Grønnedal. Forud var gået travle uger med nedlukning af sendestationen, afrigning og pakning. Fotos: Morten Falck Rasmussen Den nyetablerede antennepark i Søndre Strømfjord var først i september testet igennem og overtog Arktisk Kommandos forbindelse til omverdenen. Dermed kunne fem teknikere fra Forsvarets Hovedværksted, Korsør, tage den store hovedafbryder i Grønnedal og indlede afrigningen. Opstart af først Søndre Strømfjord og derefter nedtagning i Grønnedal var et kapløb med tiden for at nå det, inden vinterens komme. Antenner, sendere, radioudstyr, måleindstrumenter og diverse løse dele fyldte tilsammen tre containere, som RAL afhentede. Alt er nu landet i Korsør. I Grønnedal var det vemodige uger. Her har afviklingen stået på siden oktober 2012 og nu er det endeligt. Der er lukket for strøm, vand og varme. Husene er sikret mod vejrliget og sidste mand har forladt området. hanh Radiostationen er i bogstaveligste forstand tømt. Foto Witold Kotlinski 8 De fem store sendere i sendebygningen er pakket. Men hvad gør man, når døre

9 SK tilbudet gælder medlemmer af både SK og FKKF HELBREDSSIKRING til kun 108,25 kr. pr. md. SK kan via sit medlemsskab af CO-Søfart tilbyde medlemmerne af Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening at sikre sig med en PFA helbredssikring. Med en PFA Helbredssikring får du en sundhedsforsikring, som sikrer dig hurtig behandling på privathospitaler, -klinikker eller hos en speciallæge. Din helbredssikring kan hjælpe dig med alt fra kiropraktor til psykolog, fra operation til genoptræning. Dine børn mellem 1 og 18 år er automatisk dækket af din helbredssikring. De har altså de samme gode muligheder for undersøgelse og behandling, som du selv har. Pris for PFA Helbredssikring Prisen for helbredssikringen er kun kr. årligt. Din ægtefælle eller samlever kan også få PFA Helbredssikring til en meget fordelagtig pris. For kun kr. om året er din ægtefælle eller samlever sikret samme gode vilkår. Tilmelding via SK / FKKF Hvis du ønsker at tegne en PFA Helbredssikring, skal du kontakte SK / FKKF, der vil stå for tilmeldingen til PFA. Efterfølgende vil du modtage et girokort fra PFA, som du selv skal indbetale. Vil du vide mere? PFA SundhedsCenter på , hvis du har spørgsmål til PFA Helbredssikring. Du kan også læse mere på pfa.dk. Du skal udfylde en formular for at tilmelde dig PFA helbredssikring. Bestil formularen eller print den ud fra hjemmesiden: Ring til SK/FKKF og få den tilsendt - tlf Bestil den via til Print den ud fra SK's hjemmeside på fra menupunktet: Forsikringer n er for lille? Skærer hul i ydervæggen. 9

10 Nyt om navne Hyldet ved afsked fra 'Tulugaq' SK-talsmand og suppleant til bestyrelsen, Niels Clausen-Nielsen, bedre kendt som 'Krymmel', fik en noget overraskende afskedsceremoni i juni i Maniitsoq. I forbindelse med hans skifte fra inspektionskutterne efter mere end 30 år til inspektionsskibet 'Triton', fik han både tale og våbenskjold med på vejen fra kutteren 'Tulugaq'. Chefen fra 'Tulugaq' fremhævede således både hans engagerede arbejde gennem mange år og den erfaringskapacitet, han har været om bord. Talsmand på MOCS fratrådt Korporal Anders Drejer er med jobskifte fra Søværnet til Flyvevåbnet fratrådt ved MOCS og er dermed heller ikke mere SK talsmand. SK takker Anders Drejer for indsatsen på talsmandsposten, som han har beklædt i flere omgange. Og SK ønsker held og lykke med det nye job. Det er endnu ikke lykkedes at finde en ny SK-talsmand på MOCS. Kongelig hofleverendør Danske og udenlandske Ordensbaand Miniatureordner medaljer sløjfer. rosetter Peder Skrams gade København K Tel. & fax: Niels Clausen-Nielsen Ring eller skriv Vil du være sikker på at få din mærkedag nævnt i spalterne, så ring eller skriv til redaktionen - gerne i god tid. Kontakt Hanne Hansen kommunikationskonsulent i SK tlf / Runde dage perioden denne gang udvidet De runde fødselsdage i hosstående klumme er denne gang udvidet til også af omfatte fødselsdagene i perioden september-december. De skulle oprindeligt have været bragt i Bladet! nr. 3, der blev annulleret, som omtalt på side 3. Runde dage september - marts 2014 SK 30 år 12/10 Christian Andersen 22/11 Brian Hyllested 9/12 Simon Tankred Karkov Scmidt 40 år 29/9 Lars Bo Andersen 11/11 Tonny D. Johannesen 13/11 Klaus Nøttrup Hess 16/1 Martin Winther 6/3 Mads Frederiksen 50 år 28/9 Jørgen Grøndal Jacobsen 18/11 Brian Kim Christensen 15/1 Bjarne Søndergård Jespersen 21/1 Johnny Rosengren 24/3 Bent Kofod Olsen 60 år 13/11 Ole Stokholm FKKF 40 år 5/11 Hans Christian Voss 17/3 Tonny Laursen 10

11 CS-klynk endte med at ramme alle Ingen faglige organisationer får ifølge Forsvarsministeriet leveret information om jubilæer i Forsvaret efter 11. august. Meddelelsen fra Forsvarsministeriet er en del af ministeriets svar på en klage fra SK i sagen om FPTs stop af information til SK. Sagen blev omtalt i Bladet! nr. 2 i år. FPT meddelte SK og FKKF i en mail først i april, at organisationerne på grund af besparelser i FPT ikke mere kunne modtage information om jubilæer i Forsvaret. SK fik via CO-Søfarts advokat søgt aktindsigt, og det viste sig, at stoppet af informationer til SK og FKKF var foranlediget af en klynk fra CS til FPT. I mailen, der på flere punkter var usand, fortalte CS' sekretariatschef Finn Bengtsen FPT om sine probelmer med at modtage mails, hvor også SK og FKKF stod som modtagere. Han syntes ifølge hans skriv, at det var "træls". Dokumenterne fra aktindsigten afslørede også, at FPT var mere end villig til at samarbejde med CS: "Ring eller skriv endelig, hvis der noget jeg i fremtiden kan hjælpe med", afsluttede mailen fra stabschefen. SKs omfattende klage med dokumentation landede i Forsvarsministeriet 26. juni. SK anmodede i klagen om, at beslutningen blev annulleret, så organisationen igen kunne modtage samme information som alle andre organisationer. I Forsvaret blev løsningen den enkle. I stedet for at rette ind efter lovgivningen, så lukkede FPT helt for informationen om jubilæer. Og i svaret til SK fra Forsvarsministeriet hedder det: Forsvarministeriet er blevet oplyst fra Forsvarets Personeltjeneste om, at den hidtidige praksis med orientering af organisationerne ved en medarbejders jubilæum, er blevet bragt til ophør for alle organisationer 11. august Forsvarets Personeltjenestes afgørelse medfører, at Søværnets Konstabelforening behandles efter samme retningslinjer som øvrige organisationer." Og ministeriet tilføjer: "Forsvarsministeriet vurderer på denne baggrund, at grundlaget for Søværnets Konstabelforenings klage er bortfaldet." hanh BLIV MEDLEM SØVÆRNETS KONSTABELFORENING ELLER FLYVEVÅBNETS KONSTABEL OG KORPORALFORENING Mange veje til medlemskab Ring -Kontakt sekretariatet og få indmeldelsespapirer mv. tilsendt - direkte tlf Kontingentsatser for medlemskab af SK/FKKF oplyst pr. md. kan trækkes fra i Skat Mail -Send en kort mail til med oplysning om navn og telefonnummer. Så hører du fra os. Web -Udfyld formularen på vores hjemmeside på Smartphone -Scan koden, der sender dig direkte til formularen på vores hjemmeside. Udfyld formularen og tap send. Marineelever (de første fire måneder) 0 kr. Indtil udnævnelse til marinekonstabel 150 kr. Flyverkonstabelelev (de første fire måneder) 0 kr. Indtil udnævnelse til flyverkonstabel 150 kr. Efter udnævnelse til marinekonstabel 375 kr. Efter udnævnelse til flyverkonstabel 375 kr. Seniorordning* 200 kr. * for medlemmer af SK efter afgang fra jobbet på grund af alder eller helbred. Seniormedlemskab kan fortsættes indtil udgangen af det 69. leveår. Søværnets Konstabelforening FKKF Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening 11

12 Min A-kasse i 100 år Den 1. november 2014 fyldte Min A-kasse 100 år. Det startede med 77 telemontører på Lolland Falster. Nu består vi af 16 organisationer, har medlemmer og vokser fortsat. Af Maria Hamilton, Min A-kasse I 1914 besluttede 77 telemontører fra Lolland Falster sig for at etablere en a-kasse. I de følgende år samlede de alle telefolk på landsplan. Startskuddet var givet til en lang, og til tider hæsblæsende historie, og det, der i dag hedder Min A-kasse. En A-kasse, der stadig formes af tidens og samfundets bølgegange - og derfor snart vokser i størrelsen. Igen. STA bliver til Det var lovens krav om antallet af medlemmer, der i 1986 gav telefolkenes a-kasse et ryk fremad i størrelsen. Her skulle man nemlig nu være medlemmer for at bevare statsanerkendelsen. Det fik en masse mindre a-kasser til at gå sammen. Blandt andet Dansk Jernbaneforbund, Dansk Told- og Skatteforbund, Fængselsforbundet, FFT, FAKK, Danmarks Kirketjenerforening blev en del af det, der nu kom til at hedde STA. (Statstjenestemændenes og Telefonstandens A-kasse). I alt nye medlemmer blev det til. Op- og nedgang i medlemstallet De følgende år gik det strålende og medlemstallet steg. Der var flere og flere, der meldte sig ind i en a-kasse, og det gav vind i sejlene på en positiv måde. Samtidig var der røre på den politiske scene i slutfirserne. Mogens Lykketoft var finansminister på det tidspunkt, og man begyndte at privatisere en række tidligere statsvirksomheder. Det fik betydning for de faglige organisationer og dermed også STA. Medlemstallet dalede. A-kasselovgivningen I 2001 blev Claus Hjort beskæftigelsesminister, og her kom den såkaldte frihedspakke på banen. Det satte konkurrencen fri, og de traditionelle LO a-kasser i bekneb. Således også STA. Medlemstallet dalede fortsat til fordel for de gule a-kasser, og i 2002 skulle vi, og alle øvrige a-kasser, beslutte om vi ville åbne feltet og optage medlemmer på tværs af fag. I STA besluttede vi at blive tværfaglige. Velkommen til Søens Folk og andre uniformer De kommende år viste det sig at være en klog beslutning. Nye organisationer kom til STA, blandt andet Søværnets Konstabelforening, DSRF, Søfartens Ledere og Flyvevåbenets Konstabel- og Korporalforening. Medlemstallet var igen stigende. Samtidig rørte STA en del på sig indefra. Medarbejdertilfredsheden blev et vigtigt fokus sammen med de to andre essentielle ben i vores strategi; medlemstilfredshed og organisationstilfredshed. Fra starten af det nye årtusinde steg medarbejdertilfredsheden, og det samme gjorde medlemstilfredsheden. I Arbejdsdirektoratets undersøgelser fik STA en 15. plads i 2001, en 11. plads i 2003 og endelig i både 2005, 2007 og 2009 En 1.plads. Danmarks bedste a-kasse målt på medlemstilfredshed. STA bliver Min A-kasse De gamle tjenestemandsorganisationer skrumpede i størrelse, og nye tværfaglige kom til sammen med nye organisationer. I sommeren 2010 fusionerede STA med PROSA og Merkonomernes A-kasse og skiftede navn til Min A-kasse. Vi var nu oppe på 45.ooo medlemmer og 65 medarbejdere. 77 telemontører startede Min A-kasse Det blev samtidig året, hvor det blev besluttet at lægge flere kræfter i markedsføringen, og vise vores ståsted tydeligt overfor medlemmerne. Projekt Respekt og Verdens Største Bog er blot nogle af de kampagner, der blev født de kommende år og som sætter en vigtig streg under vores selvopfattelse vi er på medlemmernes side og forstår frustrationerne over den store paragrafjungle. 100 år og stadig klar til bølgegang Samfundsudviklingen og a-kassernes vilkår har endnu engang skabt bølgegang og rum for nye samarbejder. Voksende ITomkostninger gør det både fordelagtigt og nødvendigt for os mindre a-kasser at finde sammen. Den 1. januar 2015 fusionerer vi med Business Danmarks A-kasse og vokser således til ca. 100 medarbejdere og ca medlemmer. Den første november blev vi 100 år, og vi synes bestemt, der er noget at fejre. Det går rigtig godt på vores tre parametre: Medlemmer, organisationer og medarbejdere er godt tilfredse med Min A-kasse, og vi føler os godt rustede til fremtiden. Lige nu gør vi os klar til at tage godt imod den nye arbejdsmarkedsreform, der giver a-kasserne en ny rolle. Vi får nemlig en udvidet mulighed for at bakke vores medlemmer op og f.eks. følge dem til møder i jobcentrene. Det er lige i vores ånd, og det glæder vi os til. 12

13 Tillidsmænd og kontaktpersoner Henvend dig til din lokale SK / FKKF repræsentant, hvis du får problemer SØVÆRNET 1. ESKADRE 1. ESK STAB THETIS Kim Jensen Mobil: VÆDDEREN HVIDBJØRNEN-B Jan Nolsøe Stenberg Mobil: ESKADRE FTM / ABSALON ESBERN SNARE Karl-Erik Andersen Mobil: SØLØVEN IVER HUITFELDT OPLOG KORSØR MOC S vacant OPLOG FREDERIKSHAVN FTM Ib Skoubo Tlf-tj.: COMCEN Ella M. B. Madsen Mobil.: FORSVARETS MATERIELTJENESTE FTM FKIT COM Kaj Friborg Mobil.: TULUGAQ vacant FTM André Borre Tlf-tj.: SLEIPNER KNUD RASMUSSEN METTE MILJØ Jens Peter Janum Tlf-tj.: GUNNAR THORSON vacant COMCEN Michael Moeskær Mobil: TKA Kørsels- og Transportelement Lærlingekontakt Thomas Andreasen FLYVEVÅBNET MARIE MILJØ Keld Kroman Tlf-tj.: GUNNAR SEIDENFADEN Michael Thun Madsen Mobil: DIANA vacant NAJADEN Jannik T. Larsen Tlf-tj.: SØOPMÅLINGEN Morten Wallin Jensen Mobil: MOC N John Søborg-Bech Tlf-tj: MUS HELLEBÆK Frank Madsen Mobil: MUS FØLLESBJERG Laust K. R. Jensen Tlf-tj.: MILITÆRPOLITIET KØBENHAVN SSK SØVÆRNETS SKOLER SMC FREDERIKSHAVN Heini René Jensen Tlf-tj.: SØVÆRNETS SPECIALSKOLE KØBENHAVN Olav Borre Tlf-tj.: CSW KARUP Jan Lyngsøe Mobil: KARUP Jonas H. Oldenburg HW-KARUP Henrik Vester Tlf WSKP SKRYDSTRUP Peter Vilsgård Rettelser til listen over kontaktpersoner bedes mailet til 13

14 VI HAR GJORT DET NEMT AT TEGNE EN BILLIG BILFORSIKRING Hos Tjenestemændenes Forsikring får du Danmarks nok bedste bilforsikring. Og hos os er det nemt og hurtigt at skifte. Bestil et tilbud på: tjm-forsikring.dk eller ring * Læs konkurrencebetingelserne på tjm-forsikring.dk/tilbudbil HØR HVOR MEGET DU KAN SPARE -VIND EN iphone 6 * 14

15 FORSIKRINGER Forsikring der er omfattet af dit medlemskab af enten SK eller FKKF 1. Gruppelivsforsikring med en dødsfaldssum på kr. ved medlemmets død og kr. ved ægtefælles død. 2. Fritidsulykkesforsikring på kr. med dækning for tandskader og brilleskader. OBS Forsikringsopgaven løses af AP Pension, som SK har indgået aftale med. Du er automatisk omfattet af forsikringen, når du er medlem af SK eller FKKF. Kontakt SK / FKKF på tlf for nærmere oplysning HELBREDSSIKRING ekstra tilkøb Kun 108,25 kr. pr. md. Søværnets Konstabelforening har indgået aftale med PFA om en sundhedsforsikring, som hedder en Helbredssikring, til en meget favorabel pris. Prisen for Helbredssikringen, inklusiv børnedækning er kun kr. årligt / 108,25 kr. pr. måned. Din ægtefælle eller samlever kan få helbredssikringen for kr. årligt. Tilmelding til PFA Helbredsikring kan udskrives fra SKs hjemmeside - menupunktet: Forsikringer Du finder det hele på Kontakt SK / FKKF på tlf for nærmere oplysning Helbredssikringen er kommet i stand via SK s medlemskab af CO-Søfart. CFU forsikringsaftale, som gælder alle ansatte i staten Aftale nr hos Forenede Gruppeliv 1. Gruppelivsforsikring med en dødsfaldsdækning på kr. (Fra 1. april 2011) 2. Børnesum på kr. pr. barn under 21 år. (Fra 1. april 2011) 3. Forsikring som udbetales ved konstateret kritisk sygdom på kr. For statsansattes børn under 18 år er forsikringssummen kr. (Fra 1. april 2011) OBS: Der betales skat af præmien for denne forsikring over lønsedlen Som ansat i Forsvaret er du yderligere dækket af en række forsikringer under forskellige forhold, læs mere på FPTs hjemmeside og på HR-Portalen Øvrige forsikringer som gælder for ansatte med kapital- eller arbejdsmarkedspension Også for SKs og FKKFs medlemmer Gruppelivsaftale med en dødsfaldsdækning på kr. Der er yderligere tilknyttet en sum ved ægtefællens død før 60 år på Desuden er der tilknyttet en erhvervsudygtighedsdækning på pr. år. Ved medlemmets død kr. pr. år. til evt. børn. OBS: Der betales præmie og Arbejdsmarkedsbidrag for denne forsikring over lønsedlen. Yderligere oplysninger om forsikringsforhold kan indhentes ved foreningens kontor på telefon

16 Al henvendelse til: CO-Søfart, Mose Alle 13, 2610 Rødovre Sørens Somalia Af Karsten Hermansen og Søren Lyngbjørn. Udgivet af Marstal Søfartsmuseum. 190 sider. Pris 125 kr. Sælges i Marstal Museums webshop. Søværnets Konstabelforening Flyvevåbnets Konstabel og Korporalforening Mose Alle 13, 2610 Rødovre Tlf.: Fax: Et gidsels historie og møde med 'Iver Huitfeldt' Virkeligheden overgår af og til fantasien. Det gør den i bogen "Sørens Somalia", som er styrmand Søren Lyngbjørns beretning om 839 dage som gidsel i Somalia. Historien kender vi. Der er ikke hverken overraskende nyheder eller konspirerende konfliktstof i Søren Lyngbjørns beretning. Alligevel får den øjenbrynene til at løfte sig og nakkehårene til at stritte. Fordi den er fortalt ganske stille og afdæmpet uden vilde udbrud, udråbstegn og dramatiserende tillægsord. Og fordi detaljerne fra livet i fangenskab i endeløs uvished om, hvad der vil ske om time, er fortalt så lige ud af landevejen. Bogen er skrevet befriende ligetil. Og det er vel egentlig derfor, fortællingen i visse passager rykker ubehageligt tæt på. Befrielsen og mødet med besætningen på 'Iver Huitfeldt', der ikke som planlagt var påbegyndt rejsen hjem, er stærk læsning. I al sin nøgterne enkelhed. Bogen er blevet til i et samarbejde mellem Søren Lyngbjørn og historiker Karsten Hermansen fra Marstal Museum. Sidstnævnte har skrevet bogen på baggrund af en lang række samtaler med Søren Lyngbjørn. "Udgangspunktet er altså Lyngbjørns fortælling," slår Karsten Hermansen fast i forordet og fortsætter: "Der er ingen garanti for, at vi får den fulde sandhed. Der kan være detaljer, som er glemt, selv om andre husker dem tydeligt, noget er måske fortrængt, medens andet kan være blevet forvrænget i erindringen." hanh SK bestyrelse Ib Skoubo, formand Michael Moeskær, næstformand Karsten Nielsen Jens Peter Janum Malte D. Henningsen Kent Olsen Michael Madsen FKKF bestyrelse Jan Lyngsøe, formand Henrik Vester, næstformand Jonas H. Oldenburg A-kasse - "Min A-kasse" (ex STA) Ramsingsvej 28 A, 1. sal, 2500 Valby Tlf.: Fax:

bladet! nummer 1 februar Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening

bladet! nummer 1 februar Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening nummer 1 februar bladet! 2015 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening FAGBLAD for konstabler og korporaler

Læs mere

bladet! Sidste klargøring på 'Esbern Snare' før afgang side 12-14 P-Kval giver kvaler nummer 3 oktober

bladet! Sidste klargøring på 'Esbern Snare' før afgang side 12-14 P-Kval giver kvaler nummer 3 oktober nummer 3 oktober bladet! 2013 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Sidste klargøring på 'Esbern Snare' før afgang side 12-14 P-Kval giver kvaler side side 5 14-18 Søværnets Konstabelforening

Læs mere

nyt Arbejdsmiljø TEMA 2012 Fleksjob betyder alt side 14 Enmandshær bag veterankortet side 16 nummer 3 juni 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad

nyt Arbejdsmiljø TEMA 2012 Fleksjob betyder alt side 14 Enmandshær bag veterankortet side 16 nummer 3 juni 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad nummer 3 juni 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad nyt TEMA 2012 Arbejdsmiljø side 10-11 Fleksjob betyder alt side 14 Enmandshær bag veterankortet side 16 Indhold Marinekonstabelgruppens fagblad Søværnets

Læs mere

travlt Mere 4,5 % i lønstigning 28 end nogensinde 8 5 TEMA Forsikringer Ny uddannelse Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr.

travlt Mere 4,5 % i lønstigning 28 end nogensinde 8 5 TEMA Forsikringer Ny uddannelse Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr. NR. 1 FORÅR 2015 Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr. tilbage Ny uddannelse 14 22 16 Værnsfælles militærpoliti 5 TEMA Forsikringer Overblik og råd om forsikringer Mere travlt end nogensinde

Læs mere

Fængselsfunktionæren 9

Fængselsfunktionæren 9 Fængselsfunktionæren 9 Dansk Fængselsforbund September 2007 Nr. 9-2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Optakt til ny flerårsaftale 15 En overlevelseskamp for staten som arbejdsplads er begyndt 16 Stop

Læs mere

Fængselsfunktionæren 4

Fængselsfunktionæren 4 Fængselsfunktionæren 4 Dansk Fængselsforbund April 2008 Nr. 3-2008 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Fokus på arbejdsmiljø, sikkerhed og uddannelse de næste fire år 16 Grønt lys til ny grunduddannelse 18

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

Nyvalg af tillidsrepræsentanter. Slagside med fare for kæntring. Befaren skibsassistent - efter 26 år. Leder: Drøm gået i opfyldelse: > 4-5 > 3

Nyvalg af tillidsrepræsentanter. Slagside med fare for kæntring. Befaren skibsassistent - efter 26 år. Leder: Drøm gået i opfyldelse: > 4-5 > 3 nummer 1 februar 2014 Fagbladet CO-Søfart Nyvalg af tillidsrepræsentanter > 4-5 Leder: Slagside med fare for kæntring > 3 Drøm gået i opfyldelse: Befaren skibsassistent - efter 26 år > 12-14 Centralorganisationen

Læs mere

ENSOM PÅ LEDERKONTORET

ENSOM PÅ LEDERKONTORET 17 10. november 2011 ENSOM PÅ LEDERKONTORET DET VILLE JEG GERNE VÆRE HJEMLØSE OM DRØMMEJOBBET 10 VOLDSRAMT BLEV GIDSEL KOMMUNER SLÅS OM IKKE AT BETALE 14 HVAD MED DE LEDIGE? BUD FRA PRAKTIKERE OG POLITIKERE

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

CO SØFART SØ-RESTAURATIONEN METAL SØFART. Nummer 4 August 2008 MAX. DAGPENGESATS 2008 703 KR. OM DAGEN 5 DAGE OM UGEN

CO SØFART SØ-RESTAURATIONEN METAL SØFART. Nummer 4 August 2008 MAX. DAGPENGESATS 2008 703 KR. OM DAGEN 5 DAGE OM UGEN CO SØFART Nummer 4 August 2008 Nu er A.P. Møller og de øvrige skibsredere efterhånden forvænt med at de altid får deres vilje når de buldrer nok, og derfor udgår der også hidsige e-mails fra Esplanaden

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang Indhold Leder s. 3 Medlemsmøde i FOA s. 4-6 Arbejdsmiljø s. 7-10 Fumleby s. 10 Vold s. 12-14 Pensionisten s. 18 Køreteknisk Klub på pension s.

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

Redderen. Nr. 2 Marts 2014 37. årgang

Redderen. Nr. 2 Marts 2014 37. årgang Redderen Nr. 2 Marts 2014 37. årgang 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

Redderen. Nr. 9 November 2014 37. årgang. RAV i Honduras s.14

Redderen. Nr. 9 November 2014 37. årgang. RAV i Honduras s.14 Redderen Nr. 9 November 2014 37. årgang RAV i Honduras s.14 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128

Læs mere

Redderen. Nr. 3 April 2014 37. årgang

Redderen. Nr. 3 April 2014 37. årgang Redderen Nr. 3 April 2014 37. årgang 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

Fængselsfunktionæren 6. Fængselsforbundet Juni 2012

Fængselsfunktionæren 6. Fængselsforbundet Juni 2012 Fængselsfunktionæren 6 Fængselsforbundet Juni 2012 Nr. 6-2012 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Grønland ønsker samme standard som Danmark 17 Voldsomt overfald under alenevagt 18 Færre kollegaer får slag

Læs mere

CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011

CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011 CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011 Nu er det nok! Kolofon Indhold Chaufføren udgives af Chaufførernes Fagforening, København Redaktion Svanevej 22, postboks 889, 2400 København NV Tlf.: 8892 2766 Fax.: 7030

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

Ny næstformand opstillet i 11. time. Girlz night - kvinder i it-branchen. Lønstatistik 2007 - gør den til Danmarks bedste

Ny næstformand opstillet i 11. time. Girlz night - kvinder i it-branchen. Lønstatistik 2007 - gør den til Danmarks bedste Ny næstformand opstillet i 11. time Girlz night - kvinder i it-branchen Lønstatistik 2007 - gør den til Danmarks bedste PROSAbladet 37. årgang 2007 Adresse: Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Tlf. 33 36 41

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011-2012

ÅRSBERETNING 2011-2012 ÅRSBERETNING 2011-2012 Indhold Forord..................................................... 5 HK Midt.................................................... 6 Faglig afdeling.................................................

Læs mere

Fængselsfunktionæren 12/1

Fængselsfunktionæren 12/1 Fængselsfunktionæren 12/1 Dansk Fængselsforbund December 2006 - Januar 2007 Nr. 12/1-2006/2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Penge til påbud udskudt til foråret 15 Socialdemokraterne: Regeringen svigter

Læs mere

Debatkulturen. i forsvaret. Nye uddannelser stiller nye krav Leder: Han har ikke jo ikke noget tøj på!... www.hod.dk

Debatkulturen. i forsvaret. Nye uddannelser stiller nye krav Leder: Han har ikke jo ikke noget tøj på!... www.hod.dk www.hod.dk Officerernes Fagblad 06 december 2013 Debatkulturen i forsvaret Nye uddannelser stiller nye krav Leder: Han har ikke jo ikke noget tøj på!... 2 nr. 05/2012 Leder Brug af militære billeder betyder

Læs mere

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 nr. 1 januar 2009 En rummelig seniorpolitik Side 10-11 To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 To ekstra ugers uddannelse til alle Leder

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Fængselsfunktionæren 7/8

Fængselsfunktionæren 7/8 Fængselsfunktionæren 7/8 Dansk Fængselsforbund Juli/August 2008 Statsfængslet på Kragshovhede Arresthuset i Hjørring Lukket Arresthuset i Viborg Lukket Statsfængslet i Nørre Snede Statsfængslet Renbæk

Læs mere

CHAUFFØRENNr. 1 januar 2010. Velkommen til det nye

CHAUFFØRENNr. 1 januar 2010. Velkommen til det nye CHAUFFØRENNr. 1 januar 2010 Velkommen til det nye 221,00 286,00 181,50* 133,50 450,00 429,00 439,00 439,00 CF 3F A-kasse Efterlønsordning FOA TF A-kasse Efterlønsordning Chaufførernes Fagforening Fritidsulykkesforsikring

Læs mere