ÅRSBERETNING REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 12. April 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2013. 31. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 12. April 2014"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2013 og indkaldelse til 31. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 12. April 2014 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: Forslag til vedtægtsændring fra DMU s bestyrelse Bilag 3: DMU s regnskab fremsendes pr. senest fredag den 4. april. Bilag 4: Intro til indlæg om Lykken ligger i luften. Elev, den 13. marts 2014

2 2 Til medlemsklubberne 31. REPRÆSENTANTSKABSMØDE Der indkaldes herved til ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 12. april 2014 kl. 10:30 på Viborg Flyveplads, Vedsøvej 10, 8800 Viborg. Vi håber på godt flyvevejr Program: 10:30-11:00 Kaffe & Rundstykker 11:00-13:00 Repræsentantskabsmøde 13:00-13:30 Frokost 13:30-14:30 Lykken ligger i luften af Dieter Betz 14:30 - ca. 15:30 Repræsentantskabsmøde Dagsorden: 1. Registrering af de stemmeberettigede 2. Valg af dirigent 3. Årsberetning Kontrollantordningen / ATO 5. DMU Forsikring 6. Regnskab Indkommende forslag 8. Budget, Kontingent 9. Valg af - 3 bestyrelsesmedlemmer (2 år) - 1 bestyrelsesmedlem (1 år) På valg er: Ivan Svendsen (genopstiller) Paul Harrison (genopstiller) Henrik Christiansen (genopstiller) - 2 suppleanter (1år) - 2 revisorer 10. Fastsættelse af sted for næste års repræsentantskabsmøde 11. Eventuelt Vedtægterne - sidst ændret i 2011 Findes på hjemmesiden under punktet Om DMU /vedtægter Vi gør opmærksom på, at forslag fra medlemsklubberne skal være bestyrelsen (formanden) i hænde senest 2 uger før mødets afholdelse. Husk ved ændringer i klubbestyrelsen altid at meddele DMU, hvem klubbens tegningsberettigede er jvf. 13. Jvf. 9 skal klubbernes repræsentanter møde med skriftlige fuldmagter underskrevet af formanden for flyveklubben. Disse ombyttes ved mødet med stemmesedler. Repræsentanter kan kun repræsentere egen flyveklub Tilmeldelse er - af hensyn til frokosten - nødvendig senest mandag den 7. april til sekretariatet på eller tlf , helst klub vis. Uden tilmelding vil der ikke blive serveret frokost dette i bestræbelser på at minimere omkostninger. Klubmedlemmer ud over repræsentanterne er også meget velkomne!

3 3 Bestyrelsen 2013/2014 Formand Knud Nielsen Horsens Flyveklub Næstformand Hjalmar Nielsen Haderslev Flyveklub Kasserer Kim Jensen DMU Ringsted Best. medlem Paul Harrison Holbæk Flyveklub Best. medlem Ivan Svendsen DMU Ringsted Best. medlem Henrik Christiansen Herning Motorflyveklub Best. Medlem Henning Romme Lolland-Falster Motorflyveklub 1. Suppleant Jacob Pedersen Haderslev Flyveklub 2. Suppleant Rasmus Nielsen Lolland-Falster Motorflyveklub Revisor (intern) Eigil Jespersen Revisor (ekstern) Kresten Dalum Stabsfunktioner: Forretningsudvalg: Kontingentopkrævning: WEB redaktion: Medlemsregistrering DMU Sekretariatet DMU-udvalg: Crew Cards: Uddannelsesudvalg: PR-udvalg/ Mini Guide: Teknisk Udvalg: Turflyvning: Unionshåndbog Ejstrupholm flyveklub Partner Revision Brande Formand, næstformand og kasserer Kim Jensen Merete Strandberg /Knud Nielsen Merete Strandberg Merete Strandberg Knud Nielsen Hjalmar Nielsen, Henning Romme Merete Strandberg Paul Harrison Knud Pinholt /John Jensen Merete Strandberg,Sekretariatet DMU repræsentation i nationale organisationer: KDA/Trafikstyrelsens Teknik & Luftrumsudvalg: Trafikstyrelsen Gebyrudvalg: KDA Repræsentant Friluftsrådet KDA, Uddannelsesudvalg: KDA, PR-udvalg: Rådet for større flyvesikkerhed Trafikstyrelsens Kontaktudvalg Internationale relationer: NCM (Nordic Coordination Meeting) Europe Air Sports og EASA European Powered Flying Union Paul Harrison Knud Nielsen Louis Rovs Hansen Henning Romme Ivan Svendsen Hjalmar Nielsen Knud Nielsen, Merete Strandberg, Henning Romme, Henrik Christiansen Knud Nielsen / Vagn Jensen Knud Nielsen / Merete Strandberg Knud Nielsen / Merete Strandberg

4 Medlemsoversigt pr. 31. december Klub Medlemmer Stemmer +/- Medlemmer Stemmer Medlemmer Medlemmer Aopa Danmarks Flyveklub Alssund Flyveklub Beldringe Flyveklub (Udmeldt) Billund Motorflyveklub Bornholms Flyveklub Brædstrup Flyveklub Ejstrupholm Flyveklub The Jet Pilots Club Fyns Flyveklub Grenå flyveklub Haderslev Flyveklub Midtjysk Aero Sport Herning Motorflyveklub Holbæk Flyveklub Horsens Flyveklub IBM Klubbens Flyvesektion Kalundborg Flyveklub Vamdrup Flyveklub Flyveklubben 9560 (Udmeldt) Lolland-Falster Læsø Flyveklub ( Udmeldt Restance) DMU Ringsted Nordals Flyveklub Nordvestsjællands Flyveklub Politiets Flyveklub (Opløst) Randers Flyveklub Roskilde Flyveklub Samsø Flyveklub Sindal Flyveklub Skive Motorflyveklub Sæby Flyveklub Tønder Flyveklub Viborg Flyveklub Ølgod Flyveklub Aarhus Flyveklub Thisted Flyveklub Bellanca Klubben Flyveklubben Bluair Midtjysk Flyveklub OYIBM-Føroyar Aarhus Air Club AE-Pilotclub Ærø Flyveklub Helikoptergruppen Ekstraordinære DMU medlemmer I alt 40 Klubber

5 5 Bestyrelsesarbejdet Bestyrelsen har i den forløbne periode afholdt 5 bestyrelsesmøder Derudover har der været livlig aktivitet med deltagelse i udvalg, møder samt en intensiv informationsudveksling via . Som det ses i oversigten er vi nu kun 39 klubber men dog en fremgang i medlemstallet Samarbejdet med AOPA / Dulfu / KZ&V fungerer fremragende og sammen opnår vi gode resultater over for myndighederne. Medlemssituationen Det er med glæde vi ser medlemstallet går frem. Enkelte klubber har fremgang og årets topscorer er i 2013 Roskilde flyveklub DMU fraktion med en fremgang på 24 medlemmer I skrivende stund er medlemstallet så igen gået lidt tilbage fordi et par klubber er opløst. Det drejer sig om Politiets flyveklub og Flyveklubben Det er vores håb at disse medlemmer indmelder sig i andre flyveklubber Vores kontrollantordning giver løbende nye medlemmer og vi håber selvfølgelig at de pågældende klubber gør et arbejde for at fastholde de nye medlemmer som aktive medlemmer i klubben. Da det ofte er unge mennesker er det som regel en tiltrængt tilgang til de enkelte klubber hvor gennemsnitsalderen har en tendens til at stige hvert år. De ekstraordinære medlemmer er personer som ikke har mulighed for at indmelde sig i en lokal klub f. eks. på grund af stor afstand til en af vores medlemsklubber, men som alligevel gerne vil være medlem af DMU. Vi henviser altid sådanne medlemmer til nærmeste flyveklub før vi accepterer dem som ekstraordinære medlemmer. Vi har endnu ikke opnået vores ønske scenarie på en organisationsprocent på 100 % af PPL piloter og det er nok urealistisk at nå derhen. Vi ligger vel på ca. 60 % i øjeblikket og håber fortsat på at komme højere op. Der er først og fremmest Flyveklubber som ved aktiviteter, f.eks. åbent hus og lignende der kan tiltrække nye medlemmer. Det bliver mere og mere attraktivt at være medlem af DMU da vi stadig får flere medlemsfordele på hylderne, senest en aftale med Air Service i Vamdrup, hvor vores medlemmer får rabat ved service på fly. Også vores forsikringsaftale med Sirius er blevet udvidet til at omfatte helikoptere. Rabatten på kaskopræmien er meget attraktiv, da der er tale om ret store forsikringspræmier på helikoptere. Vores nye Web baserede medlemssystem er fuldt indkørt og har lettet vores administration betragteligt. Vi opfordrer medlemmerne til at logge ind for at tjekke deres oplysninger og indtaste eventuelle mangler, herunder . Vi arbejder på at gøre det muligt for flyveklubberne selv at trække medlemslister m.m. Vi har igen i år fået en del breve tilbage på grund af forkert adresse Såfremt man uploader et billede og angiver sit certifikatnummer, modtager man hvert år et gratis DMU Crew Card, uden foto og certifikatnummer modtager man man kun et medlemskort.

6 Økonomi 6 KDA s økonomi er, set i lyset af sidste år, anstrengt men nu under nøje kontrol. Hjalmer Nielsen, næstformand i DMU, blev valgt som ny formand for KDA. Hjalmar er rigtig godt i gang med reorganisering og oprydning i KDA. Der er nu kun en ansat en person i KDA, generalsekretær Anders Madsen blev året hvor vi indførte helårlig betaling af kontingent og det har medført store lettelser i administrationen. Ny indmeldte i 2013 er blevet faktureret kvartalsvis for den resterende del af året. Årets resultat viser et overskud, som dog skal ses i lyset af at der resterer en ikke ubetydelig regning fra 2013 fra Trafikstyrelsen vedrørende vores godkendelse af DMU ATO. Stabsfunktioner Stabsfunktionerne er som det ses på oversigten. DMU Crew Card, der er gratis for DMU medlemmer, giver gode rabatter på hotelophold, bil leje, mv. Kortet er ligeledes godt som legitimation i lufthavne, hvor der på grund af stigende sikkerhed kræves billede legitimation. Air Crew Card udstedes automatisk hvert år når certifikatnummer og brugbart billede er uploaded på medlemssiden. Krav til billede kan ses på Klubformandsmøde. Referater m.m. findes på hjemmesiden. Link: https://www.flyvdmu.dk/index.asp?documentid=746&subid=751 Fly forsikring 2013 blev året hvor vores forrige partner i flyforsikring QBE måtte kaste håndklædet i ringen og ophøre med flyforsikring. Dette har ført til en mere aggressiv markedsføring fra Forsikringsmæglerne på Roskilde Lufthavn, der tegner forsikring via Interhannover. Vi er blevet præsenteret for et absolut useriøst sammenlignings skema som sammenligner Sirius og Interhannover, normalt fravælger Sirius at kommentere den slags markedsføring, men i dette tilfælde valgte de at reagere, da der er direkte usandheder i sammenligningen. Kommentarerne kan ses på vores hjemmeside. Link: https://www.flyvdmu.dk/log/images/forsikring/sirius_fakta_ pdf Der er selskaber som tilbyder yderst billig forsikring, men som regel holder den billige pris kun et års tid, hvorefter der er en markant stigning i præmien. Vores samarbejdspartner Sirius Forsikring deltager ikke i denne form for markedsføring, men satser på stabilitet og en præmie der afspejler risikoen. I nogle enkelte tilfælde kan forsikring fås billigere andetsteds, men man skal huske at bonus først kommer til udtryk efter et års skadefri flyvning. Denne bonus følger ikke med fra et andet selskab, så i det lange løb kan en Sirius forsikring godt vise sig at være billigst. Brændstofudvalg Der er ikke sket det store i forhold til brændstofafgiften når der er tale om almindelig GA-flyvning. SKAT rundt omkring i landet har stadig en gang imellem problemer med at finde ud af reglerne, når et DMU medlem søger fritagelse for afgiften, men det løser sig som regel når enten DMU eller KDA tager kontakt til den lokale sagsbehandler i SKAT.

7 7 Rabataftaler Shell rabataftale Aftalen betyder at DMU medlemmer, som de eneste privatpersoner, kan få et Shell kort med månedlige afregninger. Og der ud over tillige en rabat på 50 øre pr. liter 100 LL. Shell er i dag det selskab der betjener flest flyvepladser med 100 LL i Danmark. Aftalen dækker p.t. også Norge, og der er håb om at også Sverige og Tyskland kommer med. Det forudsætter dog at medlemmerne bakker op om aftalen og får bestilt et kort, og herefter selvfølgelig også får det brugt. Kun på den måde har vi mulighed for overfor Shell at retfærdiggøre en udvidelse af, dels rabatten, dels landene vi kan bruge kortet i. Bestyrelsen skal derfor opfordre til at alle der læser denne beretning bestiller et Shell kort og ikke mindst også opfordre til, at I gør jeres for at udbrede kendskabet til aftalen DMU har med Shell. Det er ganske nemt at få et kort, man klikker blot ind på DMU s hjemmeside og følger vejledningen. Link: https://www.flyvdmu.dk/index.asp?documentid=785&subid=840 Generelt opfordrer vi til at benytte de rabataftaler DMU har, kun på den måde kan vi fremvise noget volumen og sikre os at fastholde de eksisterende aftaler og få forhandlet nye på plads. Selvom rabataftaler for DMU medlemmer ikke er en af DMU s kerneydelser, så vil det alligevel være dumt ikke også at få udnyttet disse rabataftaler, flyvning er dyrt nok endda. AIR Service Vamdrup Aftalen som i skrivende stund endnu ikke er underskrevet tilbyder DMU medlemmer en rabat på 10 % på arbejdsløn for flyservice. Det er en forudsætning at samtlige ejere af flyet er DMU medlemmer Konkurrenceudvalg Der henvises til DMU Sport s hjemmeside DMU unionshåndbog Findes på Der kræves medlemslogin for at få adgang til unionshåndbogen. Turflyvning Den årlige DMU tur gik til Görlitz i sydtyskland lige på grænsen til Polen. Som sædvanlig en fin tur med mange fly fyldt med glade deltagere. Desværre måtte vi lande i Rothenburg da den megen regn havde gjort flyvepladsen i Göritz for blød. Den megen regn og oversvømmelse gjorde også at besøget i Dresden måtte aflyses fordi byen var spærret af. Det var nemt at spare lidt på budgettet for bare man gik over en bro var man i Polen og kunne spise billigt, der var vistnok også enkelte der forsøgte sig med en natklub, men vistnok uden større held Stor tak til arrangørerne Paul Harrison, Henning Romme og Rasmus Nielsen

8 8 Kontaktmøder mellem Trafikstyrelsen og Unionerne DMU har deltaget i de to halvårlige møder i Trafikstyrelsen (TS) sammen med de øvrige unioner. Vi prioriterer forberedelsen og deltagelsen i møderne højt, da det er et konstruktivt forum for os at fremføre emner af principiel karakter for ledende personer i Trafikstyrelsen. Vores kontakt til Trafikstyrelsen rækker naturligvis langt udover de to halvårlige møder, da vi løbende har mange sager som kræver en tæt dialog. Vi har bl.a. rejst nedenstående emner på kontaktmøderne i år: Flyvning til Schengen lande Motorflyvningens Fællessekretariat (DMU/AOPA) har anmodet om at VFG-en revideres så det tillades at der kan flyves til ethvert Schengen-land fra alle danske flyvepladser (offentlige og private). Inddragelse ifm. EASA Management Board møder Feed back på indsendt input om overregulering af GA forud for TS deltagelse i EASA Management Board møde. Hvordan vi kan styrke dialogen forud for vigtige EASA møder. Afgrænsningen mellem kompleks- og ikke kompleks ATO (Approved Training Organisation) Det er meget uheldigt at en mindre ATO automatisk af Trafikstyrelsen anses som kompleks fordi den benytter sig af en eller flere freelance instruktører. Det skaber unødige forhindringer for især mindre flyveskoler med et omfang hvor fuldtidsansættelse indenfor alle skole-discipliner ikke er en mulighed. Dermed rammes præcis de små flyveskoler som EASA netop har forsøgt at undtage fra kravene til komplekse ATO-er. PPL teoriprøver DMU har fremsat ønske on-line afholdelse af PPL teoriprøver. TS har påbegyndt processen, som forventes afsluttet i BEG og N-BEG radioprøver På samme vis, som vi har fået tilladelse til at afholde PPL(A) skill tests ønsker vi via KDA at opnå rettighed til afholdelse af praktisk BEG og N-BEG radioprøver. Simulator De nuværende FCL regler for high performance fly stiller krav om at der til det periodiske proficiency check anvendes en simulator, "hvis en sådan er tilgængelig" - alternativt kan tjekket aflægges på flyet. Vi har erfaret at Trafikstyrelsen har skærpet sin fortolkning af "tilgængelighed" i en sådan grad, at der nu stilles krav om brug af simulator, uanset om den eneste tilgængelige simulator befinder sig på den anden side af jorden og simulatorejeren udnytter sit monopol til at sælge ugelange kurser til et tjek, der traditionelt har kunnet aflægges på en eftermiddag. Part SERA (Standardised European Rules of the Air) DMU har i samarbejde med AOPA indsendt kommentarer til Trafikstyrelsen vedrørende arbejdet med Part SERA, i forhold til at sikre at der ikke sker færrest mulige forringelser i brugen af luftrummet for privatflyvningen. Firmaflyvning danske særregler Vi har nu konsoliderede OPS og FCL regler og har bedt Trafikstyrelsen om status for revision af de danske regler, så der kan opnås overensstemmelse med EU reglerne. Hvis flyveklubbens medlemmer har emner af principiel karakter, som ønskes behandlet på kontaktmødet, kan disse indsendes til DMU

9 9 forbeholder sig ret til at vurdere hvorvidt emnet egner sig til behandling på kontaktmødet. Sikkerhedskonference DMU deltog i det årlige Sikkerhedsseminar afholdt af Trafikstyrelsen. De to vigtigste emner for luftfarten var orientering om Trafikstyrelsens fremadrettede politik, som i stor udstrækning vil bero på tillid, selvadministration og egenkontrol ud til brugerne. Trafikstyrelsen vil supervisere gennem tilsynsvirksomhed. Seminaret startede som tidligere med en generel orientering og en gæste taler om formiddagen, da DMUs repræsentant om eftermiddagen skulle deltage i workshops med interesse for GA flyvningen, viste det sig at den var blevet aflyst flere dage i forvejen grundet for lille tilslutning, desværre uden at de tilmeldte var orienteret DMU Kontrollant Ordning, Skill test PPL teoriprøver Trafikstyrelsen arbejder fortsat på at billiggøre teoriprøver og modellen bliver sikkert at disse prøver afholdes på AMU centre eller lignende steder og vil foregå på PC over Internettet. Der skal så være nogle kontrollanter og vi forestiller os at det kunne være f. eks. vores sprog assessorer som kunne autoriseres til denne funktion. Der er i 2013 ikke sket fremskridt på området, men vi rykker fortsat for en løsning. DMU Kontrollantordning Den første PPL(A) Skill Test under DMU s kontrollantordning blev aflagt den 2. marts 2011 og der er frem til i dag aflagt i alt 144 skill tests. Det har betydet en samlet besparelse for medlemmer, som erhverver PPL certifikat eller generhverver SEP(land) på i alt ca kr. De nye EASA regler betyder at kontrollanterne nu er stillet frit og kan afholde Skill Tests for andre end de til DMU tilknyttede flyveklubber (Registered Facilities). DMU s krav er fortsat at aspiranten skal være medlem af DMU, via en flyveklub tilknyttet DMU, for at han/hun kan benytte sig af DMU s kontrollantordning. DMU har fortsat 4 frivillige kontrollanter geografisk fordelt rundt i landet og samarbejdet mellem DMU og kontrollanterne fungerer yderst tilfredsstillende. Vores kontrollanter udviser stor fleksibilitet og vi kan næsten altid imødekomme skolens ønske om prøvedato m.m. På grund af nye krav om forsikringsansvar for vores kontrollanter og omkostninger til fornyelse af examiner rettighed hvert 3. år (ca kr. pr. fornyelse til Trafikstyrelsen) så vi os nødsaget til pr. den 1. januar 2014 at hæve DMU prøvegebyret fra de nuværende 300 kr. til 800 kr. Gebyret på 800 kr. dækker de omkostninger, der er forbundet med driften af kontrollantordningen. En forudsætning for at aflægge PPL flyveprøve under DMU s ordning er, at aspiranten er medlem af DMU via en flyveklub tilknyttet DMU. Trafikstyrelsen har ved flere lejligheder overfor DMU tilkendegivet stor tilfredshed med DMU s håndtering af kontrollantordningen. Vores daglige samarbejde med Trafikstyrelsen om ordningen forløber også yderst tilfredsstillende. Husk at DMU s kontrollantordningen er udvidet til også at omfatte afholdelse af Skill Test for fornyelse (renewal) af SEP(land).

10 10 ATO - Approved Training Organisation Den 8. april 2013 trådte EASA Part-FCL reglerne i kraft. Det indebærer bl.a. at den model som vi kender i dag med JAR Registered Facilities ophører og erstattes af EASA Approved Training Organisation (ATO). De nye regler stiller krav om at alle organisationer som skoler skal godkendes hertil. DMU valgte tidligt at indlede arbejdet med godkendelse af ATO materiale, med det formål at de til DMU tilknyttede flyveklubber, kunne drage fordel heraf og vi dermed kunne bidrage til at sikre en fortsat uddannelse af privatpiloter i flyveklubregi og åbne op for muligheden for at uddanne til LAPL(A) Light Aircraft Pilot Licence. Vores vurdering er at det for de mindre skoleorganisationer vil være en yderst tidskrævende og for nogle helt uoverkommelig opgave at udforme det krævede materiale. DMU indsendte sin ansøgning om ATO godkendelse i april 2013, i alt 3 manualer på samlet 260 sider. Godkendelsesprocessen trak ud på grund af skiftende sagsbehandlere i Trafikstyrelsen, men i efteråret tog tingene fart, da der kom en ny og målrettet sagsbehandler på opgaven. I december modtog vi vores ATO godkendelsesbevis som nr. 2 godkendt ATO i Danmark. Det godkendte ATO materiale er udleveret til de flyveklubber, som er tilknyttet DMU og som har vist interesse i at udforme egne manualer og ansøge om godkendelse af egen ATO eller alternativt at blive tilknyttet DMU s ATO organisation. Materialet stilles gratis til rådighed til de flyveklubber/medlemmer, som er tilknyttet DMU. Sprogtest Sprogtest som rent organisatorisk er lagt i KDA er nu oppe på over 1000 test, alle givet uden omkostninger for DMU medlemmer. I 2013 er der afholdt mange danske sprogtest da denne rettighed udløb for mange af vores medlemmer. Det kan være svært at sætte tal på denne besparelse for vores medlemmer men et forsigtigt skøn må vel være omkring kr ,- i Danske særregler DMU og AOPA har i fællesskab ved flere lejligheder påpeget overfor Trafikstyrelsen at der findes en række danske særregler på privatflyvningsområdet, som er unødigt restriktive i forhold til andre lande omkring os og at vi ønsker disse særregler fjernet hurtigst muligt, så vi i Danmark ikke stilles ringere end vore EU medborgere. Trafikstyrelsen udpegede privatflyvningsområdet som pilotprojekt for oprydning af danske særregler. Vi opfordrede vores medlemmer til at komme med input og oplevede en stor interesse herfor. Vi har indsendt kommentarer til i alt 8 regelområder, som vi mener der er belastet af danske særregler. Oplæg til øget udbredelse af GPS approaches AOPA s formand, Jacob Pedersen har taget initiativ til at bane vejen for en øget udbredelse af GPS approaches til flere danske flyvepladser. Målsætningen er at den lokale infrastruktur udnyttes bedre, og gøre de mindre flyvepladser i stand til at tiltrække mere firma- og forretningsmæssig flyvning, der i dag ofte fravælger pladser, der ikke kan tilbyde en IFR procedure.

11 11 DMU deltager i arbejdsgruppen, hvor også repræsentanter fra AOPA, interesserede flyvepladser samt eksperter i PANS-OPS og procedure design indgår. Arbejdsgruppen har udarbejdet et meget omfattende og veldokumenteret oplæg til Trafikstyrelsen, som gennemgår regler og eksempler fra udlandet og kommer med forslag til en dansk forsøgsordning og forslag til konkrete procedurer for Maribo og Ringsted. Oplægget foreslår to modeller: En for pladser der ønsker fuld IFR status og en for pladser, der vil forblive VFR pladser, men som ønsker en IFR procedure ned til VMC forhold under skyerne, dvs. minima ikke under 500' AGL/1500m sigt. Centralt er at procedurerne skal kunne flyves uden krav om en aktiv lokal ATS enhed (AFIS), men hvor piloterne selv kalder ud på frekvensen og meddeler position og intentioner. Begge modeller kendes allerede fra andre lande i Europa. Den første fra Frankrig hvor en række flyvepladser kan beflyves IFR med selvudkald. Den anden model, hvor pladsen forbliver VFR, men hvor en såkaldt cloud-break procedure leder ned til VMC forhold under skyerne og slutindflyvning foregår VMC, kendes baåde fra Island. Østrig og Sweitz Rådet for Større Flyvesikkerhed GAP arrangementer er aftalt at foresætte indtil videre hvert andet år. Der arbejdes med emner for sæsonen 2o14 2o15. Der var været enkelte problemer i materialet anvendt ved aktiviteterne, det vil der være mere opmærksomhed på fremover. Emner kan være vejrudsigter og lokalflyvninger. Der bør arbejdes med holdninger i klubberne og hos den enkelte pilot. Der er mulighed for at få folk ud i klubberne og fortælle om området. Men, der er også det problem, at de der kommer, er de interesserede og aktive. Gruppen der er større risiko hos, er sværere at få i tale. Sikkerheden hos urutinerede ved faktorer som, tage chancer, workload, unstabilized approach, reaktion på uventet opstået situation i landingsfasen, er mindre. GAP vil få en tydeligere placering på Rådets hjemmeside. (http://www.flyvesikkerhed.dk/) Rådet har i nogle år udgivet en plakat. Den er blevet godt modtaget, og der arbejdes på udgivelse af endnu en. Ved havarier, vil det blive Politiundersøgelser i stedet for HCLJ i fremtiden. Hvor er vi på vej hen med flyvesikkerheden? Der er måske behov for en havarigruppe, med initiativ fra KDA, DMU eller anden aktør. Rådet støtter initiativet. Hvordan skal man lære af fejl i fremtiden? DSvU skadesanmeldelser og rapporter, hvordan uddrager man det væsentlige af dette materiale, reaktion på trend. Rådet ser på eventuelt initiativ til erstatning af det gamle system. Piloter har rapporteret om møre slanger og pakninger ved brug af ethanolholdig benzin. Det er ligeledes et område, hvor rådet følger og ser på muligheder for at fremme sikkerheden. Seks nye EGAST foldere er publiceret, og ligeså mange er på vej. Alle EGAST foldere vil efterhånden blive tilgængelige på Rådets hjemmeside. CAMO: DMU s CAMO aftale med Flysyn i Vamdrup er vel det man kan kalde en OK succes. Der er også her af største vigtighed at vi får mange med i aftalen så vi med større vægt kan forhandle øget rabat Flysyn har tilbudt at de meget gerne kommer ud i flyklubberne med et oplæg om, hvad det lige er man skal være opmærksom på for at ens fly rent faktisk er luftdygtigt. Flyejere kontakter selv Flysyn i Vamdrup får at lavet en aftale.

12 12 Trafikstyrelsens Gebyrudvalg Dette blev året med den helt store forandring på gebyrområdet. Efter de foregående år at have fået en reduktion i gebyrerne på grund af rationaliseringsgevinster ved sammenlægningen med Trafikstyrelsen er loven om passagerafgift vedtaget og fik virkning fra 1 Juli Loven indebærer en passagerafgift på alle flypassagerer og skal finansiere driften af Trafikstyrelsens luftfartsafdeling til erstatning for årsgebyrerne. Afskaffelsen af årsgebyrerne betyder at alle PPL certifikatindehavere slipper for at betale de godt 700 kr. pr år, som hidtil. Ligeledes skal der ikke mere betales årsafgift for flyet - igen en besparelse vel på små 2000,- kr for hver flyejer. Lad os håbe at besparelsen omsættes til flyvetimer. Passagerafgift opkræves ikke for fly med under 10 sæder og omfatter således ikke de fleste GA fly Vi fremførte for TS at gebyret for at slette et fly på fly registeret var uhensigtsmæssigt, nu da årsgebyret var afskaffet. Gebyret vil medføre at flere fly uden luftdygtighed vil fortsætte med at stå i fly registeret og reelt bare ruste op i en hangar. TS har nu afskaffet gebyret, så det er gratis at slette et fly på registeret. KDA FLYV DMU er medlem af Kongelig Dansk Aeroklub (KDA) sammen med 7 andre unioner. Fælles for disse unioner er, at vi på en eller anden måde bruger lufthavet til at dyrke vores interesse. KDA er en paraplyorganisation, hvor vi sammen kan koordinere de opgaver og problemer, vi møder på tværs af unioner. Som det er nævnt sidste år er KDA butikken solgt til AeroPartner og dermed forsvandt rabatten til DMU medlemmer. Til gengæld hævdes det at priserne blev justeret nedad til et niveau der kunne konkurrere med udenlandske web butikker. Vi opfordrer til at man støtter denne danske butik. Som bekendt udgives FLYV nu af Rune Balle. Det udkommer hver anden måned og er blevet et rigtigt godt blad. Vi synes FLYV spiller en vigtig rolle som bindeled mellem piloter, teknikere og en masse andre mennesker, der på den ene eller den anden måde beskæftiger sig med flyvning. Gennem FLYV kan vi fortælle hinanden om vore flyveoplevelser. Vi opfordrer kraftigt medlemmerne til at tegne et abonnement. Dette gøres på KDA miljøudvalg Udvalget er nok et af de vigtigste udvalg som KDA har. Så vidt vides har der ikke været de store sager i det forløbne år. Det er med stor beklagelse at Søren Pedersen har forladt dette udvalg under den turbulente periode som KDA gennemgik AOPA DULFU: Samarbejdet med AOPA udbygges fortsat og vi oplever at samarbejdet gennem Motorflyvningens Fællessekretariat har styrket os i forhold til myndighederne. Der er mulighed for krydsmedlemsrabat til dem der ønsker at støtte det fælles arbejde ved at være medlem begge steder. DMU har fortsat et rigtigt godt samarbejde med Dansk UL-Flyver Union (DULFU) og man kan sagtens forestille sig dette samarbejde udvidet betydeligt. Vores Mini Guide udgives i fællesskab.

13 13 Internationale relationer ERFA-gruppen (Kaffeklubben) Den tværfaglige regel arbejdsgruppe i KDA - ERFA-gruppen - blev nedsat i 2007 på initiativ af Jørn Vinther, Dansk Ballon Union, da der var et voksende behov for at samarbejde om den store mængde af regelarbejde EASA producerede. Arbejdsgruppen kaldes i daglig tale kaffeklubben på grund af de spandevis af kaffe, der er drukket under gennemlæsning af de efterhånden tusindvis af sider høringsmateriale. Kaffeklubben koordinerer et meget omfattende arbejde med bl.a. udformning af høringssvar i forbindelse med nationale og internationale lovforslag. Kaffeklubben består af enkelt medlemmer med interesse for området og uden nødvendigvis at repræsentere en given union, gruppen tilstræber dog at afdække de forskellige grene af flyvning videst muligt. Generelt har Kaffeklubben også fokus på grænsedragning mellem EASA s forordning og de nationale myndigheders beføjelser. Normal praksis er at hvert enkelt union indsender høringssvar til EASA m.fl. i forhold til de fagspecifikke ting, der måtte være kommentarer til. Der har ikke været afholdt egentlige møder i 2013, men en livlig kommunikation på . I 2013 er arbejdsgruppen sammensætning: Jørn Vinther DBu Henning Sørensen - DBu Anders Madsen - KDA Helge Hald - KDA Per Wistisen KDA Ole Gellert Andersen DULFU Hans Havsager DULFU Hardy Vad KZ&V Knud Nielsen - DMU Merete Strandberg DMU Paul Harrison - DMU Jacob Petersen DMU/AOPA Regelarbejdet i DMU DMU udarbejder høringssvar til blandt andet EASA og Trafikstyrelsen. Regelarbejdet udføres i tæt samarbejde med AOPA og i det omfang det er aktuelt i samarbejde med KDA s Kaffeklub. Der kommer til stadighed høringsmateriale fra EASA og Trafikstyrelsen, som kræver nøje gennemlæsning og aktion for at tilgodese vores medlemmers muligheder. Af områder som vi bl.a. har haft fokus på i årets løb kan nævnes: Standardised European Rules of the Air (SERA) En-route instrument Rating, Part-SPO (Specialised Operations) BL-3-11 Vindmøller Danske særregler Re-launch af LAFI (Light Aircraft Flight instructor) Deltagelse i EASA GA-seminar

14 14 EPFU NCM DMU er medlem af European Powered Flying Union, som er kommet til verden på foranledning af de nordiske lande. Denne Union tæller nu 9 lande og mere en piloter i Europa. Den nye formand Rene Meier som også ansat af EAS og er projektkoordinator har gjort at EPFU er blevet betragteligt styrket. Der arbejdes målrettet på at flere lande tilslutter sig. Der er afholdt et møde i Nordic Coordination Meeting (NCM) forum, hvor der bl.a. blev udvekslet trends i medlemsstatus og information om organisatorisk opbygning i de forskellige nordiske lande. Der blev bl.a. også udtrykt bekymring om risiko for indskrænkelse af luftrummet for den private flyvning i forbindelse med Standardised European Rules of the Air (SERA) og de forskellige landes relationer til de nationale myndigheder. Konklusion Det er meget udbytterigt at deltage i de internationale møder og skabe relationer til de øvrige lande. DMU s deltagelse i relevante internationale arrangementer sikrer, at DMU har tilstrækkelig viden og indflydelse til at arbejde for de bedst mulige vilkår for privat- og firmaflyvning i Danmark. FAI/GAC Deltagelse i dette udvalg påhviler DMU Sport i forbindelse med udliciteringen af konkurrencer Der er ganske givet aktiviteter som ikke er nævnt i denne beretning, men alle vores aktiviteter beskrives også i vores nyhedsbreve, der udsendes til alle de medlemmer som vi kender adresse på, samt på vores hjemmeside Vi mangler stadig adresser på en del medlemmer og kan kun opfordre til at få rettet adresser, og andre oplysninger ved at logge ind på hjemmesiden og kontrollere punktet "Mine Data" øverst til højre. På bestyrelsens vegne Knud Nielsen Formand DMU

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 31. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 12. april 2014 Viborg Flyveplads

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 31. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 12. april 2014 Viborg Flyveplads Side nr.: 1 (7) 260 Protokol fra Seneste repræsentantskabsmøde Protokol over DMU s 31. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 12. april 2014 Viborg Flyveplads Dagsorden 1. Registrering af de stemmeberettigede

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. 30. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 20. April 2013

ÅRSBERETNING 2012. 30. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 20. April 2013 ÅRSBERETNING 2012 og indkaldelse til 30. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 20. April 2013 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: DMU s regnskab 2012 Elev den 15. marts 2013 2 Til medlemsklubberne 30. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 34. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 22. april 2017 Roskilde Flyveklub

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 34. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 22. april 2017 Roskilde Flyveklub Side nr.: 1 (7) 260 Protokol fra Seneste repræsentantskabsmøde Protokol over DMU s 34. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 22. april 2017 Roskilde Flyveklub Dagsorden 1. Registrering af de stemmeberettigede

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ÅRSBERETNING 2011 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE ÅRSBERETNING 2011 og indkaldelse til 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 21. April 2012 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: DMU s regnskab 2011 Elev den 15. marts 2012 2 Til medlemsklubberne 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Læs mere

Referat af DMU formandsmøde 12. oktober 2013 Roskilde Lufthavn

Referat af DMU formandsmøde 12. oktober 2013 Roskilde Lufthavn Referat af DMU formandsmøde 12. oktober 2013 Roskilde Lufthavn Deltagere: DMU s bestyrelse: Hjalmar Nielsen Henning Romme Ivan Svendsen Paul Harrison Rasmus Nielsen Jacob Pedersen Flyveklubber: Alssund

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 33. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 16. april 2016 Kultur- & ErhvervsCenter Jammerbugt Sekretariatet

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 33. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 16. april 2016 Kultur- & ErhvervsCenter Jammerbugt Sekretariatet Side nr.: 1 (7) 260 Protokol fra Seneste repræsentantskabsmøde Protokol over DMU s 33. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 16. april 2016 Kultur- & ErhvervsCenter Jammerbugt Sekretariatet Dagsorden 1. Registrering

Læs mere

ÅRSBERETNING 2007 25. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ÅRSBERETNING 2007 25. REPRÆSENTANTSKABSMØDE ÅRSBERETNING 2007 og indkaldelse til 25. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 26. april 2008 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: DMU s regnskab 2007 Bilag 3: Indkaldelse til DMU Sport repræsentantskabsmøde

Læs mere

Protokol over DMU s Ekstraordinære Repræsentantskabsmøde Søndag den 26. juni 2011 Odense Lufthavn

Protokol over DMU s Ekstraordinære Repræsentantskabsmøde Søndag den 26. juni 2011 Odense Lufthavn Protokol over DMU s Ekstraordinære Repræsentantskabsmøde Søndag den 26. juni 2011 Odense Lufthavn Dagsorden: 1. Forslag til vedtægtsændringer, jf. vedlagte bilag 1. 2. Forslag fra DMU s bestyrelse: Repræsentantskabet

Læs mere

Referat af DMU formandsmøde den 9. oktober 2010 Odense Lufthavn

Referat af DMU formandsmøde den 9. oktober 2010 Odense Lufthavn Referat af DMU formandsmøde den 9. oktober 2010 Odense Lufthavn Deltagere: DMU s bestyrelse: Knud Nielsen John Madsen Hjalmar Nielsen Knud Pinholt Jens Kongsbak Ivan Svendsen Paul Harrison Louis Rovs Hansen

Læs mere

0. Registrering Afbud fra HNI og JBM. Ole Lynggaard og Henrik Michelsen, Trafikstyrelsen deltog under pkt. 6 og 7, som blev behandlet først.

0. Registrering Afbud fra HNI og JBM. Ole Lynggaard og Henrik Michelsen, Trafikstyrelsen deltog under pkt. 6 og 7, som blev behandlet først. Gjøl, den 19. november 2010 Referat DMU bestyrelsesmøde 4/2010-2011 Dato: 13. november 2010 Sted: KDA-Huset, Roskilde Lufthavn Bestyrelse Knud Nielsen (KNI) Hjalmar Nielsen (HNI) John B. Madsen (JBM) Kim

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 30. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 20. april 2013 Herning Flyveplads

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 30. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 20. april 2013 Herning Flyveplads Side nr.: 1 (11) 260 Protokol fra Seneste repræsentantskabsmøde Protokol over DMU s 30. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 20. april 2013 Herning Flyveplads Dagsorden 1. Registrering af de stemmeberettigede

Læs mere

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub. Mandag den 18. oktober 2010, kl KDA huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub. Mandag den 18. oktober 2010, kl KDA huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub Mandag den 18. oktober 2010, kl. 17.30 KDA huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Arne Panduro (AP)

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I DANSK GYROKOPTER UNION, DGU

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I DANSK GYROKOPTER UNION, DGU REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I DANSK GYROKOPTER UNION, DGU Dato: 11. februar 2012 Sted: Philip Nathansen, Aarhus Deltagere: Brian Mollerup, Mikkel Palmbo, Philip Nathansen, Carsten Svendsen, Peter Palmbo,

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009 27. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ÅRSBERETNING 2009 27. REPRÆSENTANTSKABSMØDE -tilsluttet Kongelig Dansk Aeroklub ÅRSBERETNING 2009 og indkaldelse til 27. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 24. april 2010 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: DMU s regnskab 2009 Elev den 18. marts 2010

Læs mere

Unionshåndbog ORGANISATION

Unionshåndbog ORGANISATION Side nr.: 1 af 7 1 NAVN Unionens navn er Dansk Svæveflyver Union (DSvU). 2 HJEMSTED Dansk Svæveflyver Union's hjemsted er Herning. 3 FORMÅL Dansk Svæveflyver Union har til formål at fremme dansk svæveflyvning

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union

Unionshåndbog. Organisation. 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union Side nr.: 1 (6) Navn 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union 1 Unionens navn er Dansk Motorflyver Union (DMU). Hjemsted 2 Hjemstedet for Dansk Motorflyver Union er sammenfaldende med den til enhver tid

Læs mere

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub. Mandag den 5. juli 2010, kl. 17.00 KDA-huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub. Mandag den 5. juli 2010, kl. 17.00 KDA-huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub Mandag den 5. juli 2010, kl. 17.00 KDA-huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde Fremmødt: Afbud: Referent: Hans Havsager, formand (HH) Helge Hald (HE)

Læs mere

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub Dato : Torsdag, den 26. marts 2o15, klokken 17:oo 2o:oo Sted : KDA-huset, Roskilde Fremmødt : Hjalmar Nielsen, formand (HNi) Jørgen Mouritzen (MOU)

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 27. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 24. april 2010 Odense Lufthavn. - 2 suppleanter (1år)

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 27. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 24. april 2010 Odense Lufthavn. - 2 suppleanter (1år) Side nr.: 1 (9) 260 Protokol fra Seneste repræsentantskabsmøde Protokol over DMU s 27. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 24. april 2010 Odense Lufthavn Dagsorden 1. Registrering af de stemmeberettigede

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 26. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 25. april 2009 Odense Lufthavn. - 2 suppleanter (1år)

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 26. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 25. april 2009 Odense Lufthavn. - 2 suppleanter (1år) Side nr.: 1 (10) 260 Protokol fra Seneste repræsentantskabsmøde Protokol over DMU s 26. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 25. april 2009 Odense Lufthavn Dagsorden 1. Registrering af de stemmeberettigede

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Der blev tilføjet et punkt 12a: Optagelse af Herning Flyveklub. Dagsordenen blev godkendt.

1. Godkendelse af dagsorden Der blev tilføjet et punkt 12a: Optagelse af Herning Flyveklub. Dagsordenen blev godkendt. Gjøl, den 14. maj 2010 Referat DMU bestyrelsesmøde 1/2010-2011 Dato: 8. maj 2010 Sted: Randers Flyveklub Bestyrelse Knud Nielsen (KNI) Hjalmar Nielsen (HNI) John B. Madsen (JBM) Kim Jensen (KJE) Knud Pinholt

Læs mere

Referat af DMU formandsmøde den 31. oktober 2009 Odense Lufthavn

Referat af DMU formandsmøde den 31. oktober 2009 Odense Lufthavn Referat af DMU formandsmøde den 31. oktober 2009 Odense Lufthavn Deltagere: DMU s bestyrelse: Knud Nielsen John Madsen Kim Jensen Hjalmar Nielsen Knud Pinholt Jens Kongsbak Louis Rovs Hansen Flyveklubber:

Læs mere

ÅRSBERETNING REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag den 22. April 2017

ÅRSBERETNING REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag den 22. April 2017 ÅRSBERETNING 2016 og indkaldelse til 34. REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag den 22. April 2017 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: DMU s regnskab 2016 Bilag 2: Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring Elev den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BALLONUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK BALLONUNION VEDTÆGTER FOR DANSK BALLONUNION 1. NAVN 1. Navn: Dansk Ballonunion (DBu). Internationalt anvendes: Balloon Federation of Denmark. 2. Stiftet: Den 20. september 1981. 3. Hjemsted: Den til enhver tid valgte

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat. Flyveklubber: Lolland-Falster Flyveklub. Der var 13 klubber repræsenteret ud af 38 mulige, et fremmøde på 36%. I alt 26 deltagere.

Referat. Flyveklubber: Lolland-Falster Flyveklub. Der var 13 klubber repræsenteret ud af 38 mulige, et fremmøde på 36%. I alt 26 deltagere. Den 1. november 2016 Referat DMU formandsmøde, den 30. oktober 2016 Sted: Klubhuset, Billund Motorflyveklub Referent: Merete Strandberg Deltagere: DMU s bestyrelse: Knud Nielsen Henning Romme Ivan Svendsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

ÅRSBERETNING REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ÅRSBERETNING REPRÆSENTANTSKABSMØDE ÅRSBERETNING 2010 og indkaldelse til 28. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 30. April 2011 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: DMU s regnskab 2010 Elev den 30. marts 2011 Til medlemsklubberne 2 28. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub 26. november 2o15

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub 26. november 2o15 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub 26. november 2o15 Dato 26. november 2o15, klokken 16oo 2ooo Sted KDA-huset, Roskilde Fremmødt Hjalmar Nielsen, formand (HNi) Per Wistisen (PEW) Bonni

Læs mere

Status over de kommende EASA Part FCL regler m.m.

Status over de kommende EASA Part FCL regler m.m. Referat DMU Seminar for Registered Facilities Tid/sted: Deltagere: Ordstyrer: Referent: Den 5. november 2011, Odense Lufthavn. Trafikstyrelsen, Registered Facilities, DMU Flight Examiners og DMU bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub. Mandag den 7. december 2010, kl KDA huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub. Mandag den 7. december 2010, kl KDA huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub Mandag den 7. december 2010, kl. 17.30 KDA huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Arne Panduro (AP)

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 28. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 30. april 2011 Odense Lufthavn. -1 bestyrelsesmedlem (1 år)

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 28. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 30. april 2011 Odense Lufthavn. -1 bestyrelsesmedlem (1 år) Side nr.: 1 (12) 260 Protokol fra Seneste repræsentantskabsmøde Protokol over DMU s 28. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 30. april 2011 Odense Lufthavn Dagsorden 1. Registrering af de stemmeberettigede

Læs mere

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Regnar Petersen (RP) Ole Kobberup (OKO) Palle J.

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Regnar Petersen (RP) Ole Kobberup (OKO) Palle J. Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Regnar Petersen (RP) Ole Kobberup (OKO) Palle J. Christensen (PC) Anders Madsen (AM) Inden mødet

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Dansk Solvarme Forening (DSF)

Dansk Solvarme Forening (DSF) 14. januar 2014 VEDTÆGTER FOR Dansk Solvarme Forening (DSF) NAVN OG HJEMSTED Stk. 2: 1. Foreningens navn er: Dansk Solvarme Forening - (DSF) Foreningen har hjemsted på Foreningens sekretariats adresse

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND Referat af S-Kontrollant- og FC-møde Forsamlingshuset i Arnborg, 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst 2. S-kontrollanternes

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER

FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER VEDTÆGTER 1 Navn og organisation Foreningens navn er: Kulturhavn Gillelejes Venner. Foreningen er stiftet af en kreds af frivillige og er en almennyttig forening

Læs mere

KZ & Veteranfly Klubben

KZ & Veteranfly Klubben KZ & Veteranfly Klubben (Stiftet 31. maj 1969) Vedtægter: 1 Navn Klubbens navn er: KZ & Veteranfly Klubben 2 Formål Klubbens formål er: a) at værne om de i Danmark af Skandinavisk Aero Industri ved V.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Vedtægter for VULF - Vestjyllands UL Flyveklub

Vedtægter for VULF - Vestjyllands UL Flyveklub Vedtægter for VULF - Vestjyllands UL Flyveklub Klubbens navn, hjemsted og tilhørsforhold 1. Stk. 1. Klubbens navn er VULF - Vestjyllands UL Flyveklub (herefter VULF) Stk. 2. Klubbens hjemsted er Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere

Helsinge Fodbold. Vedtægter

Helsinge Fodbold. Vedtægter Helsinge Fodbold Vedtægter 1: Klubbens navn Klubbens navn er Helsinge Fodbold, stiftet den 23. maj 1919. 2: Organisering Klubben er organiseret under Helsinge Skytte- og Idrætsforening, HSI, der er paraplyorganisation

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen i Slangerup Børne- og Ungdomsfilmklub Holger indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling lørdag den 11. februar 2017 kl. 10.00 i Slangerup

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1 Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1. Navn Foreningens (Klubbens) navn er Nykøbing FC, Guldborgsund. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune. Klubben er tilsluttet Lolland Falsters

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Orientering om status for implementering af EU certificering af flypersonale (Del-FCL)

Orientering om status for implementering af EU certificering af flypersonale (Del-FCL) Orientering om status for implementering af EU certificering af flypersonale (Del-FCL) December 2011 Udgivet af Trafikstyrelses Center for personcertificering København 2011. Del FCL 06DEC2011 Side 2 af

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Fordelen ved den nye ordning er, at den samlet set styrker dansk luftfarts rammebetingelser:

Fordelen ved den nye ordning er, at den samlet set styrker dansk luftfarts rammebetingelser: Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7221 8888 afo@trafikstyrelsen www.trafikstyrelsen.dk Safety-bidrag Notat 1. Indledning Luftfartsudvalget anbefaler i sin rapport at ændre de

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

VEDTÆGTER (senest ændret juni 2016)

VEDTÆGTER (senest ændret juni 2016) VEDTÆGTER (senest ændret juni 2016) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "DI's Risk Management Forening". Som engelsk betegnelse anvendes "The Risk Management Society of the Confederation of Danish Industry".

Læs mere

Søndag d. 22. marts 2015 kl. 10.00. på Dalum Landbrugsskole (Festsalen) Landbrugsvej 65 5260 Odense. Program:

Søndag d. 22. marts 2015 kl. 10.00. på Dalum Landbrugsskole (Festsalen) Landbrugsvej 65 5260 Odense. Program: 27. februar 2015 Til: Alle UL-klubber under Dansk UL-Flyver Union I henhold til vedtægterne for Dansk UL-Flyver Union indkaldes hermed til ordinært repræsentantskabsmøde Søndag d. 22. marts 2015 kl. 10.00

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Marts 2015

VEDTÆGTER FOR Marts 2015 VEDTÆGTER FOR Marts 2015 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Klubbens navn er: Hjørring Styrkesport. 1.2 Klubbens formål er at udøve alle former for vægttræning, primært styrkeløft men også vægtløftning, og

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUBs SELVRISIKOFOND 1996/jec

ROSKILDE FLYVEKLUBs SELVRISIKOFOND 1996/jec ROSKILDE FLYVEKLUBs SELVRISIKOFOND 1996/jec VEDTÆGTER 1 Formål 1. Selvrisikofonden blev etableret ved en ekstraordinær generalforsamling i Roskilde Flyveklub den 20. marts 1980. 2. Formålet med Selvrisikofonden

Læs mere

FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR PRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUTER I DANMARK

FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR PRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUTER I DANMARK GENERALFORSAMLING 2016 FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR PRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUTER I DANMARK 1 Navn Fraktionens navn er: Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark, en fraktion under Danske Fysioterapeuter.

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

Forslag til klub vedtægter

Forslag til klub vedtægter Forslag til klub vedtægter Nuværende vedtægter Forslag til ændringer Begrundelse 1. Klubbens navn er XX Flyveklub. Dens hjemsted er XX Flyveplads. Klubbens formål 2. Klubben har til formål at fremme motorflyvningen

Læs mere

Håndbog for KDA s Sprogtestvirksomhed

Håndbog for KDA s Sprogtestvirksomhed Håndbog for KDA s Sprogtestvirksomhed 5. udgave 1. oplag Af KDA s Uddannelsesudvalg Kongelig Dansk Aeroklub 1 HÅNDBOG FOR SPROGTESTVIRKSOMHED er sat med Palatino Linotype og trykt hos KDA. 5. udgave, 1.

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI).

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). 1. Foreningens navn og hjemsted: 1.1: Foreningens navn er Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Hjemsted er Brancheforeningens

Læs mere

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Side 1 af 13 Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Bestyrelsens arbejde tager udgangspunkt i det aktivitetskatalog, der blev vedtaget på den stiftende generalforsamling i 2013. Erfaringer opnået ved

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015

Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015 Valg af dirigent: Christian Gravesen Valg af referent: Frank Nielsen Ingen indsigelser. Lovlig varslet Bestyrelsens Beretning for 2014 Viborg Flyveklub Lør.

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014.

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 13 marts kl. 19.30 Ungdomsklubben ved Tarup skole Tarupgårdsvej 1, 5210

Læs mere

Formål 2.1 Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig med genvinding og genbrug.

Formål 2.1 Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig med genvinding og genbrug. GI Vedtægter 1. Navn Organisationens navn er: "GenvindingsIndustrien". 2. Formål 2.1 Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig med genvinding og genbrug. 2.2 Organisationens

Læs mere

Love. for. Horsens Flyveklub

Love. for. Horsens Flyveklub Love for Horsens Flyveklub 1. Klubbens navn er HORSENS FLYVEKLUB. Dens hjemsted er Horsens. 2. Klubben er upolitisk, og dens formål er at samle flyveinteresserede og fremme interessen for flyvning. Samt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR

VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR 1 Navn Organisationens navn er Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. 2 Hjemsted Landsforeningens hjemsted er adressen for Landsforeningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014

Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014 Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014 Indholdsfortegnelse Vedtægter... 2 1 Foreningens navn, formål og hjemsted:... 2 2 Medlemmer:... 2 3 Foreningens indtægter og deres anvendelse:...

Læs mere

Gjøl, den 19. marts Referat. DMU bestyrelsesmøde 5/ Dato: 15. marts 2010 Sted: Randers Flyveklub

Gjøl, den 19. marts Referat. DMU bestyrelsesmøde 5/ Dato: 15. marts 2010 Sted: Randers Flyveklub Gjøl, den 19. marts 2010 Referat DMU bestyrelsesmøde 5/2009-2010 Dato: 15. marts 2010 Sted: Randers Flyveklub Bestyrelse Knud Nielsen (KNI) Hjalmar Nielsen (HNI) John B. Madsen (JBM) Kim Jensen (KJE) Knud

Læs mere

Frank blev formand i efteråret grundet Jørn havde fået nye udfordring på arbejde.

Frank blev formand i efteråret grundet Jørn havde fået nye udfordring på arbejde. Generalforsamling d 12/3-16 i Viborg Flyveklub 23 deltagere Dirigent Christian Gravesen Formandens beretning ved Frank Nielsen Frank blev formand i efteråret grundet Jørn havde fået nye udfordring på arbejde.

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING August 2014 Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april 1986. 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Badminton Club

Vedtægter for Glostrup Badminton Club Vedtægter for Glostrup Badminton Club 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Glostrup Badminton Club Stk. 2. Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune. 2 Foreningens formål Stk. 1. Det er Glostrup

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold)

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Vedtægter, Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Stiftet 6. september 1916 Eksisterende vedtægter Ændringsforslag ved GF 11. marts 2014 1. Navn Foreningens navn er: Borup Idrætsforening

Læs mere

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune. SwingShoes vedtægter Foreningens vedtægter (revideret ved generalforsamling i 2015) 1. Navn og adresse samt stiftelse Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands.

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Bilag 2a 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Bilag 3a 4. Fremlæggelse af arbejdsplan

Læs mere

Vedtægter for Flyveteknisk Selskab

Vedtægter for Flyveteknisk Selskab Vedtægter for Flyveteknisk Selskab 1. Navn og område Stk. 1. Selskabets navn er Flyveteknisk Selskab (FLY). Stk. 2. Flyveteknisk Selskab er et fagteknisk selskab oprettet i henhold til Lov og vedtægter

Læs mere

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino.

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. Tidligere vedtægter for Borup Kino Nye vedtægter for Borup Kino 1 Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. 1.2. Foreningens hjemsted er Borup, Køge Kommune. 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Kvindehusforeningen i Silkeborg (benævnes i det følgende som KHF). Foreningens hjemsted

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 11. februar 2017 kl. 10 i klubhuset

Referat af ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 11. februar 2017 kl. 10 i klubhuset Referat af ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 11. februar 2017 kl. 10 i klubhuset Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Ændring af nuværende vedtægter 3. Eventuelt Der var til generalforsamlingen

Læs mere

L O L L A N D F A L S T E R S V Æ V E F L Y V E K L U B

L O L L A N D F A L S T E R S V Æ V E F L Y V E K L U B L O L L A N D F A L S T E R S V Æ V E F L Y V E K L U B LOVE 1 Klubbens navn er Lolland Falster Svæveflyveklub, tilsluttet Dansk Svæveflyver Union og Kongelig Dansk Aeroklub, samt medlem af Dansk Idræts

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Ole Kobberup (OKO) Regnar Petersen (RP) Palle J.

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Ole Kobberup (OKO) Regnar Petersen (RP) Palle J. Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Ole Kobberup (OKO) Regnar Petersen (RP) Palle J. Christensen (PC) Anders Madsen (AM) HH redegjorde

Læs mere

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området.

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. Vedtægter for Værløse Svømmeklub 1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. 2 Formål Foreningens formål er under inspirerende

Læs mere