ÅRSBERETNING REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 12. April 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2013. 31. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 12. April 2014"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2013 og indkaldelse til 31. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 12. April 2014 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: Forslag til vedtægtsændring fra DMU s bestyrelse Bilag 3: DMU s regnskab fremsendes pr. senest fredag den 4. april. Bilag 4: Intro til indlæg om Lykken ligger i luften. Elev, den 13. marts 2014

2 2 Til medlemsklubberne 31. REPRÆSENTANTSKABSMØDE Der indkaldes herved til ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 12. april 2014 kl. 10:30 på Viborg Flyveplads, Vedsøvej 10, 8800 Viborg. Vi håber på godt flyvevejr Program: 10:30-11:00 Kaffe & Rundstykker 11:00-13:00 Repræsentantskabsmøde 13:00-13:30 Frokost 13:30-14:30 Lykken ligger i luften af Dieter Betz 14:30 - ca. 15:30 Repræsentantskabsmøde Dagsorden: 1. Registrering af de stemmeberettigede 2. Valg af dirigent 3. Årsberetning Kontrollantordningen / ATO 5. DMU Forsikring 6. Regnskab Indkommende forslag 8. Budget, Kontingent 9. Valg af - 3 bestyrelsesmedlemmer (2 år) - 1 bestyrelsesmedlem (1 år) På valg er: Ivan Svendsen (genopstiller) Paul Harrison (genopstiller) Henrik Christiansen (genopstiller) - 2 suppleanter (1år) - 2 revisorer 10. Fastsættelse af sted for næste års repræsentantskabsmøde 11. Eventuelt Vedtægterne - sidst ændret i 2011 Findes på hjemmesiden under punktet Om DMU /vedtægter Vi gør opmærksom på, at forslag fra medlemsklubberne skal være bestyrelsen (formanden) i hænde senest 2 uger før mødets afholdelse. Husk ved ændringer i klubbestyrelsen altid at meddele DMU, hvem klubbens tegningsberettigede er jvf. 13. Jvf. 9 skal klubbernes repræsentanter møde med skriftlige fuldmagter underskrevet af formanden for flyveklubben. Disse ombyttes ved mødet med stemmesedler. Repræsentanter kan kun repræsentere egen flyveklub Tilmeldelse er - af hensyn til frokosten - nødvendig senest mandag den 7. april til sekretariatet på eller tlf , helst klub vis. Uden tilmelding vil der ikke blive serveret frokost dette i bestræbelser på at minimere omkostninger. Klubmedlemmer ud over repræsentanterne er også meget velkomne!

3 3 Bestyrelsen 2013/2014 Formand Knud Nielsen Horsens Flyveklub Næstformand Hjalmar Nielsen Haderslev Flyveklub Kasserer Kim Jensen DMU Ringsted Best. medlem Paul Harrison Holbæk Flyveklub Best. medlem Ivan Svendsen DMU Ringsted Best. medlem Henrik Christiansen Herning Motorflyveklub Best. Medlem Henning Romme Lolland-Falster Motorflyveklub 1. Suppleant Jacob Pedersen Haderslev Flyveklub 2. Suppleant Rasmus Nielsen Lolland-Falster Motorflyveklub Revisor (intern) Eigil Jespersen Revisor (ekstern) Kresten Dalum Stabsfunktioner: Forretningsudvalg: Kontingentopkrævning: WEB redaktion: Medlemsregistrering DMU Sekretariatet DMU-udvalg: Crew Cards: Uddannelsesudvalg: PR-udvalg/ Mini Guide: Teknisk Udvalg: Turflyvning: Unionshåndbog Ejstrupholm flyveklub Partner Revision Brande Formand, næstformand og kasserer Kim Jensen Merete Strandberg /Knud Nielsen Merete Strandberg Merete Strandberg Knud Nielsen Hjalmar Nielsen, Henning Romme Merete Strandberg Paul Harrison Knud Pinholt /John Jensen Merete Strandberg,Sekretariatet DMU repræsentation i nationale organisationer: KDA/Trafikstyrelsens Teknik & Luftrumsudvalg: Trafikstyrelsen Gebyrudvalg: KDA Repræsentant Friluftsrådet KDA, Uddannelsesudvalg: KDA, PR-udvalg: Rådet for større flyvesikkerhed Trafikstyrelsens Kontaktudvalg Internationale relationer: NCM (Nordic Coordination Meeting) Europe Air Sports og EASA European Powered Flying Union Paul Harrison Knud Nielsen Louis Rovs Hansen Henning Romme Ivan Svendsen Hjalmar Nielsen Knud Nielsen, Merete Strandberg, Henning Romme, Henrik Christiansen Knud Nielsen / Vagn Jensen Knud Nielsen / Merete Strandberg Knud Nielsen / Merete Strandberg

4 Medlemsoversigt pr. 31. december Klub Medlemmer Stemmer +/- Medlemmer Stemmer Medlemmer Medlemmer Aopa Danmarks Flyveklub Alssund Flyveklub Beldringe Flyveklub (Udmeldt) Billund Motorflyveklub Bornholms Flyveklub Brædstrup Flyveklub Ejstrupholm Flyveklub The Jet Pilots Club Fyns Flyveklub Grenå flyveklub Haderslev Flyveklub Midtjysk Aero Sport Herning Motorflyveklub Holbæk Flyveklub Horsens Flyveklub IBM Klubbens Flyvesektion Kalundborg Flyveklub Vamdrup Flyveklub Flyveklubben 9560 (Udmeldt) Lolland-Falster Læsø Flyveklub ( Udmeldt Restance) DMU Ringsted Nordals Flyveklub Nordvestsjællands Flyveklub Politiets Flyveklub (Opløst) Randers Flyveklub Roskilde Flyveklub Samsø Flyveklub Sindal Flyveklub Skive Motorflyveklub Sæby Flyveklub Tønder Flyveklub Viborg Flyveklub Ølgod Flyveklub Aarhus Flyveklub Thisted Flyveklub Bellanca Klubben Flyveklubben Bluair Midtjysk Flyveklub OYIBM-Føroyar Aarhus Air Club AE-Pilotclub Ærø Flyveklub Helikoptergruppen Ekstraordinære DMU medlemmer I alt 40 Klubber

5 5 Bestyrelsesarbejdet Bestyrelsen har i den forløbne periode afholdt 5 bestyrelsesmøder Derudover har der været livlig aktivitet med deltagelse i udvalg, møder samt en intensiv informationsudveksling via . Som det ses i oversigten er vi nu kun 39 klubber men dog en fremgang i medlemstallet Samarbejdet med AOPA / Dulfu / KZ&V fungerer fremragende og sammen opnår vi gode resultater over for myndighederne. Medlemssituationen Det er med glæde vi ser medlemstallet går frem. Enkelte klubber har fremgang og årets topscorer er i 2013 Roskilde flyveklub DMU fraktion med en fremgang på 24 medlemmer I skrivende stund er medlemstallet så igen gået lidt tilbage fordi et par klubber er opløst. Det drejer sig om Politiets flyveklub og Flyveklubben Det er vores håb at disse medlemmer indmelder sig i andre flyveklubber Vores kontrollantordning giver løbende nye medlemmer og vi håber selvfølgelig at de pågældende klubber gør et arbejde for at fastholde de nye medlemmer som aktive medlemmer i klubben. Da det ofte er unge mennesker er det som regel en tiltrængt tilgang til de enkelte klubber hvor gennemsnitsalderen har en tendens til at stige hvert år. De ekstraordinære medlemmer er personer som ikke har mulighed for at indmelde sig i en lokal klub f. eks. på grund af stor afstand til en af vores medlemsklubber, men som alligevel gerne vil være medlem af DMU. Vi henviser altid sådanne medlemmer til nærmeste flyveklub før vi accepterer dem som ekstraordinære medlemmer. Vi har endnu ikke opnået vores ønske scenarie på en organisationsprocent på 100 % af PPL piloter og det er nok urealistisk at nå derhen. Vi ligger vel på ca. 60 % i øjeblikket og håber fortsat på at komme højere op. Der er først og fremmest Flyveklubber som ved aktiviteter, f.eks. åbent hus og lignende der kan tiltrække nye medlemmer. Det bliver mere og mere attraktivt at være medlem af DMU da vi stadig får flere medlemsfordele på hylderne, senest en aftale med Air Service i Vamdrup, hvor vores medlemmer får rabat ved service på fly. Også vores forsikringsaftale med Sirius er blevet udvidet til at omfatte helikoptere. Rabatten på kaskopræmien er meget attraktiv, da der er tale om ret store forsikringspræmier på helikoptere. Vores nye Web baserede medlemssystem er fuldt indkørt og har lettet vores administration betragteligt. Vi opfordrer medlemmerne til at logge ind for at tjekke deres oplysninger og indtaste eventuelle mangler, herunder . Vi arbejder på at gøre det muligt for flyveklubberne selv at trække medlemslister m.m. Vi har igen i år fået en del breve tilbage på grund af forkert adresse Såfremt man uploader et billede og angiver sit certifikatnummer, modtager man hvert år et gratis DMU Crew Card, uden foto og certifikatnummer modtager man man kun et medlemskort.

6 Økonomi 6 KDA s økonomi er, set i lyset af sidste år, anstrengt men nu under nøje kontrol. Hjalmer Nielsen, næstformand i DMU, blev valgt som ny formand for KDA. Hjalmar er rigtig godt i gang med reorganisering og oprydning i KDA. Der er nu kun en ansat en person i KDA, generalsekretær Anders Madsen blev året hvor vi indførte helårlig betaling af kontingent og det har medført store lettelser i administrationen. Ny indmeldte i 2013 er blevet faktureret kvartalsvis for den resterende del af året. Årets resultat viser et overskud, som dog skal ses i lyset af at der resterer en ikke ubetydelig regning fra 2013 fra Trafikstyrelsen vedrørende vores godkendelse af DMU ATO. Stabsfunktioner Stabsfunktionerne er som det ses på oversigten. DMU Crew Card, der er gratis for DMU medlemmer, giver gode rabatter på hotelophold, bil leje, mv. Kortet er ligeledes godt som legitimation i lufthavne, hvor der på grund af stigende sikkerhed kræves billede legitimation. Air Crew Card udstedes automatisk hvert år når certifikatnummer og brugbart billede er uploaded på medlemssiden. Krav til billede kan ses på Klubformandsmøde. Referater m.m. findes på hjemmesiden. Link: https://www.flyvdmu.dk/index.asp?documentid=746&subid=751 Fly forsikring 2013 blev året hvor vores forrige partner i flyforsikring QBE måtte kaste håndklædet i ringen og ophøre med flyforsikring. Dette har ført til en mere aggressiv markedsføring fra Forsikringsmæglerne på Roskilde Lufthavn, der tegner forsikring via Interhannover. Vi er blevet præsenteret for et absolut useriøst sammenlignings skema som sammenligner Sirius og Interhannover, normalt fravælger Sirius at kommentere den slags markedsføring, men i dette tilfælde valgte de at reagere, da der er direkte usandheder i sammenligningen. Kommentarerne kan ses på vores hjemmeside. Link: https://www.flyvdmu.dk/log/images/forsikring/sirius_fakta_ pdf Der er selskaber som tilbyder yderst billig forsikring, men som regel holder den billige pris kun et års tid, hvorefter der er en markant stigning i præmien. Vores samarbejdspartner Sirius Forsikring deltager ikke i denne form for markedsføring, men satser på stabilitet og en præmie der afspejler risikoen. I nogle enkelte tilfælde kan forsikring fås billigere andetsteds, men man skal huske at bonus først kommer til udtryk efter et års skadefri flyvning. Denne bonus følger ikke med fra et andet selskab, så i det lange løb kan en Sirius forsikring godt vise sig at være billigst. Brændstofudvalg Der er ikke sket det store i forhold til brændstofafgiften når der er tale om almindelig GA-flyvning. SKAT rundt omkring i landet har stadig en gang imellem problemer med at finde ud af reglerne, når et DMU medlem søger fritagelse for afgiften, men det løser sig som regel når enten DMU eller KDA tager kontakt til den lokale sagsbehandler i SKAT.

7 7 Rabataftaler Shell rabataftale Aftalen betyder at DMU medlemmer, som de eneste privatpersoner, kan få et Shell kort med månedlige afregninger. Og der ud over tillige en rabat på 50 øre pr. liter 100 LL. Shell er i dag det selskab der betjener flest flyvepladser med 100 LL i Danmark. Aftalen dækker p.t. også Norge, og der er håb om at også Sverige og Tyskland kommer med. Det forudsætter dog at medlemmerne bakker op om aftalen og får bestilt et kort, og herefter selvfølgelig også får det brugt. Kun på den måde har vi mulighed for overfor Shell at retfærdiggøre en udvidelse af, dels rabatten, dels landene vi kan bruge kortet i. Bestyrelsen skal derfor opfordre til at alle der læser denne beretning bestiller et Shell kort og ikke mindst også opfordre til, at I gør jeres for at udbrede kendskabet til aftalen DMU har med Shell. Det er ganske nemt at få et kort, man klikker blot ind på DMU s hjemmeside og følger vejledningen. Link: https://www.flyvdmu.dk/index.asp?documentid=785&subid=840 Generelt opfordrer vi til at benytte de rabataftaler DMU har, kun på den måde kan vi fremvise noget volumen og sikre os at fastholde de eksisterende aftaler og få forhandlet nye på plads. Selvom rabataftaler for DMU medlemmer ikke er en af DMU s kerneydelser, så vil det alligevel være dumt ikke også at få udnyttet disse rabataftaler, flyvning er dyrt nok endda. AIR Service Vamdrup Aftalen som i skrivende stund endnu ikke er underskrevet tilbyder DMU medlemmer en rabat på 10 % på arbejdsløn for flyservice. Det er en forudsætning at samtlige ejere af flyet er DMU medlemmer Konkurrenceudvalg Der henvises til DMU Sport s hjemmeside DMU unionshåndbog Findes på Der kræves medlemslogin for at få adgang til unionshåndbogen. Turflyvning Den årlige DMU tur gik til Görlitz i sydtyskland lige på grænsen til Polen. Som sædvanlig en fin tur med mange fly fyldt med glade deltagere. Desværre måtte vi lande i Rothenburg da den megen regn havde gjort flyvepladsen i Göritz for blød. Den megen regn og oversvømmelse gjorde også at besøget i Dresden måtte aflyses fordi byen var spærret af. Det var nemt at spare lidt på budgettet for bare man gik over en bro var man i Polen og kunne spise billigt, der var vistnok også enkelte der forsøgte sig med en natklub, men vistnok uden større held Stor tak til arrangørerne Paul Harrison, Henning Romme og Rasmus Nielsen

8 8 Kontaktmøder mellem Trafikstyrelsen og Unionerne DMU har deltaget i de to halvårlige møder i Trafikstyrelsen (TS) sammen med de øvrige unioner. Vi prioriterer forberedelsen og deltagelsen i møderne højt, da det er et konstruktivt forum for os at fremføre emner af principiel karakter for ledende personer i Trafikstyrelsen. Vores kontakt til Trafikstyrelsen rækker naturligvis langt udover de to halvårlige møder, da vi løbende har mange sager som kræver en tæt dialog. Vi har bl.a. rejst nedenstående emner på kontaktmøderne i år: Flyvning til Schengen lande Motorflyvningens Fællessekretariat (DMU/AOPA) har anmodet om at VFG-en revideres så det tillades at der kan flyves til ethvert Schengen-land fra alle danske flyvepladser (offentlige og private). Inddragelse ifm. EASA Management Board møder Feed back på indsendt input om overregulering af GA forud for TS deltagelse i EASA Management Board møde. Hvordan vi kan styrke dialogen forud for vigtige EASA møder. Afgrænsningen mellem kompleks- og ikke kompleks ATO (Approved Training Organisation) Det er meget uheldigt at en mindre ATO automatisk af Trafikstyrelsen anses som kompleks fordi den benytter sig af en eller flere freelance instruktører. Det skaber unødige forhindringer for især mindre flyveskoler med et omfang hvor fuldtidsansættelse indenfor alle skole-discipliner ikke er en mulighed. Dermed rammes præcis de små flyveskoler som EASA netop har forsøgt at undtage fra kravene til komplekse ATO-er. PPL teoriprøver DMU har fremsat ønske on-line afholdelse af PPL teoriprøver. TS har påbegyndt processen, som forventes afsluttet i BEG og N-BEG radioprøver På samme vis, som vi har fået tilladelse til at afholde PPL(A) skill tests ønsker vi via KDA at opnå rettighed til afholdelse af praktisk BEG og N-BEG radioprøver. Simulator De nuværende FCL regler for high performance fly stiller krav om at der til det periodiske proficiency check anvendes en simulator, "hvis en sådan er tilgængelig" - alternativt kan tjekket aflægges på flyet. Vi har erfaret at Trafikstyrelsen har skærpet sin fortolkning af "tilgængelighed" i en sådan grad, at der nu stilles krav om brug af simulator, uanset om den eneste tilgængelige simulator befinder sig på den anden side af jorden og simulatorejeren udnytter sit monopol til at sælge ugelange kurser til et tjek, der traditionelt har kunnet aflægges på en eftermiddag. Part SERA (Standardised European Rules of the Air) DMU har i samarbejde med AOPA indsendt kommentarer til Trafikstyrelsen vedrørende arbejdet med Part SERA, i forhold til at sikre at der ikke sker færrest mulige forringelser i brugen af luftrummet for privatflyvningen. Firmaflyvning danske særregler Vi har nu konsoliderede OPS og FCL regler og har bedt Trafikstyrelsen om status for revision af de danske regler, så der kan opnås overensstemmelse med EU reglerne. Hvis flyveklubbens medlemmer har emner af principiel karakter, som ønskes behandlet på kontaktmødet, kan disse indsendes til DMU

9 9 forbeholder sig ret til at vurdere hvorvidt emnet egner sig til behandling på kontaktmødet. Sikkerhedskonference DMU deltog i det årlige Sikkerhedsseminar afholdt af Trafikstyrelsen. De to vigtigste emner for luftfarten var orientering om Trafikstyrelsens fremadrettede politik, som i stor udstrækning vil bero på tillid, selvadministration og egenkontrol ud til brugerne. Trafikstyrelsen vil supervisere gennem tilsynsvirksomhed. Seminaret startede som tidligere med en generel orientering og en gæste taler om formiddagen, da DMUs repræsentant om eftermiddagen skulle deltage i workshops med interesse for GA flyvningen, viste det sig at den var blevet aflyst flere dage i forvejen grundet for lille tilslutning, desværre uden at de tilmeldte var orienteret DMU Kontrollant Ordning, Skill test PPL teoriprøver Trafikstyrelsen arbejder fortsat på at billiggøre teoriprøver og modellen bliver sikkert at disse prøver afholdes på AMU centre eller lignende steder og vil foregå på PC over Internettet. Der skal så være nogle kontrollanter og vi forestiller os at det kunne være f. eks. vores sprog assessorer som kunne autoriseres til denne funktion. Der er i 2013 ikke sket fremskridt på området, men vi rykker fortsat for en løsning. DMU Kontrollantordning Den første PPL(A) Skill Test under DMU s kontrollantordning blev aflagt den 2. marts 2011 og der er frem til i dag aflagt i alt 144 skill tests. Det har betydet en samlet besparelse for medlemmer, som erhverver PPL certifikat eller generhverver SEP(land) på i alt ca kr. De nye EASA regler betyder at kontrollanterne nu er stillet frit og kan afholde Skill Tests for andre end de til DMU tilknyttede flyveklubber (Registered Facilities). DMU s krav er fortsat at aspiranten skal være medlem af DMU, via en flyveklub tilknyttet DMU, for at han/hun kan benytte sig af DMU s kontrollantordning. DMU har fortsat 4 frivillige kontrollanter geografisk fordelt rundt i landet og samarbejdet mellem DMU og kontrollanterne fungerer yderst tilfredsstillende. Vores kontrollanter udviser stor fleksibilitet og vi kan næsten altid imødekomme skolens ønske om prøvedato m.m. På grund af nye krav om forsikringsansvar for vores kontrollanter og omkostninger til fornyelse af examiner rettighed hvert 3. år (ca kr. pr. fornyelse til Trafikstyrelsen) så vi os nødsaget til pr. den 1. januar 2014 at hæve DMU prøvegebyret fra de nuværende 300 kr. til 800 kr. Gebyret på 800 kr. dækker de omkostninger, der er forbundet med driften af kontrollantordningen. En forudsætning for at aflægge PPL flyveprøve under DMU s ordning er, at aspiranten er medlem af DMU via en flyveklub tilknyttet DMU. Trafikstyrelsen har ved flere lejligheder overfor DMU tilkendegivet stor tilfredshed med DMU s håndtering af kontrollantordningen. Vores daglige samarbejde med Trafikstyrelsen om ordningen forløber også yderst tilfredsstillende. Husk at DMU s kontrollantordningen er udvidet til også at omfatte afholdelse af Skill Test for fornyelse (renewal) af SEP(land).

10 10 ATO - Approved Training Organisation Den 8. april 2013 trådte EASA Part-FCL reglerne i kraft. Det indebærer bl.a. at den model som vi kender i dag med JAR Registered Facilities ophører og erstattes af EASA Approved Training Organisation (ATO). De nye regler stiller krav om at alle organisationer som skoler skal godkendes hertil. DMU valgte tidligt at indlede arbejdet med godkendelse af ATO materiale, med det formål at de til DMU tilknyttede flyveklubber, kunne drage fordel heraf og vi dermed kunne bidrage til at sikre en fortsat uddannelse af privatpiloter i flyveklubregi og åbne op for muligheden for at uddanne til LAPL(A) Light Aircraft Pilot Licence. Vores vurdering er at det for de mindre skoleorganisationer vil være en yderst tidskrævende og for nogle helt uoverkommelig opgave at udforme det krævede materiale. DMU indsendte sin ansøgning om ATO godkendelse i april 2013, i alt 3 manualer på samlet 260 sider. Godkendelsesprocessen trak ud på grund af skiftende sagsbehandlere i Trafikstyrelsen, men i efteråret tog tingene fart, da der kom en ny og målrettet sagsbehandler på opgaven. I december modtog vi vores ATO godkendelsesbevis som nr. 2 godkendt ATO i Danmark. Det godkendte ATO materiale er udleveret til de flyveklubber, som er tilknyttet DMU og som har vist interesse i at udforme egne manualer og ansøge om godkendelse af egen ATO eller alternativt at blive tilknyttet DMU s ATO organisation. Materialet stilles gratis til rådighed til de flyveklubber/medlemmer, som er tilknyttet DMU. Sprogtest Sprogtest som rent organisatorisk er lagt i KDA er nu oppe på over 1000 test, alle givet uden omkostninger for DMU medlemmer. I 2013 er der afholdt mange danske sprogtest da denne rettighed udløb for mange af vores medlemmer. Det kan være svært at sætte tal på denne besparelse for vores medlemmer men et forsigtigt skøn må vel være omkring kr ,- i Danske særregler DMU og AOPA har i fællesskab ved flere lejligheder påpeget overfor Trafikstyrelsen at der findes en række danske særregler på privatflyvningsområdet, som er unødigt restriktive i forhold til andre lande omkring os og at vi ønsker disse særregler fjernet hurtigst muligt, så vi i Danmark ikke stilles ringere end vore EU medborgere. Trafikstyrelsen udpegede privatflyvningsområdet som pilotprojekt for oprydning af danske særregler. Vi opfordrede vores medlemmer til at komme med input og oplevede en stor interesse herfor. Vi har indsendt kommentarer til i alt 8 regelområder, som vi mener der er belastet af danske særregler. Oplæg til øget udbredelse af GPS approaches AOPA s formand, Jacob Pedersen har taget initiativ til at bane vejen for en øget udbredelse af GPS approaches til flere danske flyvepladser. Målsætningen er at den lokale infrastruktur udnyttes bedre, og gøre de mindre flyvepladser i stand til at tiltrække mere firma- og forretningsmæssig flyvning, der i dag ofte fravælger pladser, der ikke kan tilbyde en IFR procedure.

11 11 DMU deltager i arbejdsgruppen, hvor også repræsentanter fra AOPA, interesserede flyvepladser samt eksperter i PANS-OPS og procedure design indgår. Arbejdsgruppen har udarbejdet et meget omfattende og veldokumenteret oplæg til Trafikstyrelsen, som gennemgår regler og eksempler fra udlandet og kommer med forslag til en dansk forsøgsordning og forslag til konkrete procedurer for Maribo og Ringsted. Oplægget foreslår to modeller: En for pladser der ønsker fuld IFR status og en for pladser, der vil forblive VFR pladser, men som ønsker en IFR procedure ned til VMC forhold under skyerne, dvs. minima ikke under 500' AGL/1500m sigt. Centralt er at procedurerne skal kunne flyves uden krav om en aktiv lokal ATS enhed (AFIS), men hvor piloterne selv kalder ud på frekvensen og meddeler position og intentioner. Begge modeller kendes allerede fra andre lande i Europa. Den første fra Frankrig hvor en række flyvepladser kan beflyves IFR med selvudkald. Den anden model, hvor pladsen forbliver VFR, men hvor en såkaldt cloud-break procedure leder ned til VMC forhold under skyerne og slutindflyvning foregår VMC, kendes baåde fra Island. Østrig og Sweitz Rådet for Større Flyvesikkerhed GAP arrangementer er aftalt at foresætte indtil videre hvert andet år. Der arbejdes med emner for sæsonen 2o14 2o15. Der var været enkelte problemer i materialet anvendt ved aktiviteterne, det vil der være mere opmærksomhed på fremover. Emner kan være vejrudsigter og lokalflyvninger. Der bør arbejdes med holdninger i klubberne og hos den enkelte pilot. Der er mulighed for at få folk ud i klubberne og fortælle om området. Men, der er også det problem, at de der kommer, er de interesserede og aktive. Gruppen der er større risiko hos, er sværere at få i tale. Sikkerheden hos urutinerede ved faktorer som, tage chancer, workload, unstabilized approach, reaktion på uventet opstået situation i landingsfasen, er mindre. GAP vil få en tydeligere placering på Rådets hjemmeside. (http://www.flyvesikkerhed.dk/) Rådet har i nogle år udgivet en plakat. Den er blevet godt modtaget, og der arbejdes på udgivelse af endnu en. Ved havarier, vil det blive Politiundersøgelser i stedet for HCLJ i fremtiden. Hvor er vi på vej hen med flyvesikkerheden? Der er måske behov for en havarigruppe, med initiativ fra KDA, DMU eller anden aktør. Rådet støtter initiativet. Hvordan skal man lære af fejl i fremtiden? DSvU skadesanmeldelser og rapporter, hvordan uddrager man det væsentlige af dette materiale, reaktion på trend. Rådet ser på eventuelt initiativ til erstatning af det gamle system. Piloter har rapporteret om møre slanger og pakninger ved brug af ethanolholdig benzin. Det er ligeledes et område, hvor rådet følger og ser på muligheder for at fremme sikkerheden. Seks nye EGAST foldere er publiceret, og ligeså mange er på vej. Alle EGAST foldere vil efterhånden blive tilgængelige på Rådets hjemmeside. CAMO: DMU s CAMO aftale med Flysyn i Vamdrup er vel det man kan kalde en OK succes. Der er også her af største vigtighed at vi får mange med i aftalen så vi med større vægt kan forhandle øget rabat Flysyn har tilbudt at de meget gerne kommer ud i flyklubberne med et oplæg om, hvad det lige er man skal være opmærksom på for at ens fly rent faktisk er luftdygtigt. Flyejere kontakter selv Flysyn i Vamdrup får at lavet en aftale.

12 12 Trafikstyrelsens Gebyrudvalg Dette blev året med den helt store forandring på gebyrområdet. Efter de foregående år at have fået en reduktion i gebyrerne på grund af rationaliseringsgevinster ved sammenlægningen med Trafikstyrelsen er loven om passagerafgift vedtaget og fik virkning fra 1 Juli Loven indebærer en passagerafgift på alle flypassagerer og skal finansiere driften af Trafikstyrelsens luftfartsafdeling til erstatning for årsgebyrerne. Afskaffelsen af årsgebyrerne betyder at alle PPL certifikatindehavere slipper for at betale de godt 700 kr. pr år, som hidtil. Ligeledes skal der ikke mere betales årsafgift for flyet - igen en besparelse vel på små 2000,- kr for hver flyejer. Lad os håbe at besparelsen omsættes til flyvetimer. Passagerafgift opkræves ikke for fly med under 10 sæder og omfatter således ikke de fleste GA fly Vi fremførte for TS at gebyret for at slette et fly på fly registeret var uhensigtsmæssigt, nu da årsgebyret var afskaffet. Gebyret vil medføre at flere fly uden luftdygtighed vil fortsætte med at stå i fly registeret og reelt bare ruste op i en hangar. TS har nu afskaffet gebyret, så det er gratis at slette et fly på registeret. KDA FLYV DMU er medlem af Kongelig Dansk Aeroklub (KDA) sammen med 7 andre unioner. Fælles for disse unioner er, at vi på en eller anden måde bruger lufthavet til at dyrke vores interesse. KDA er en paraplyorganisation, hvor vi sammen kan koordinere de opgaver og problemer, vi møder på tværs af unioner. Som det er nævnt sidste år er KDA butikken solgt til AeroPartner og dermed forsvandt rabatten til DMU medlemmer. Til gengæld hævdes det at priserne blev justeret nedad til et niveau der kunne konkurrere med udenlandske web butikker. Vi opfordrer til at man støtter denne danske butik. Som bekendt udgives FLYV nu af Rune Balle. Det udkommer hver anden måned og er blevet et rigtigt godt blad. Vi synes FLYV spiller en vigtig rolle som bindeled mellem piloter, teknikere og en masse andre mennesker, der på den ene eller den anden måde beskæftiger sig med flyvning. Gennem FLYV kan vi fortælle hinanden om vore flyveoplevelser. Vi opfordrer kraftigt medlemmerne til at tegne et abonnement. Dette gøres på KDA miljøudvalg Udvalget er nok et af de vigtigste udvalg som KDA har. Så vidt vides har der ikke været de store sager i det forløbne år. Det er med stor beklagelse at Søren Pedersen har forladt dette udvalg under den turbulente periode som KDA gennemgik AOPA DULFU: Samarbejdet med AOPA udbygges fortsat og vi oplever at samarbejdet gennem Motorflyvningens Fællessekretariat har styrket os i forhold til myndighederne. Der er mulighed for krydsmedlemsrabat til dem der ønsker at støtte det fælles arbejde ved at være medlem begge steder. DMU har fortsat et rigtigt godt samarbejde med Dansk UL-Flyver Union (DULFU) og man kan sagtens forestille sig dette samarbejde udvidet betydeligt. Vores Mini Guide udgives i fællesskab.

13 13 Internationale relationer ERFA-gruppen (Kaffeklubben) Den tværfaglige regel arbejdsgruppe i KDA - ERFA-gruppen - blev nedsat i 2007 på initiativ af Jørn Vinther, Dansk Ballon Union, da der var et voksende behov for at samarbejde om den store mængde af regelarbejde EASA producerede. Arbejdsgruppen kaldes i daglig tale kaffeklubben på grund af de spandevis af kaffe, der er drukket under gennemlæsning af de efterhånden tusindvis af sider høringsmateriale. Kaffeklubben koordinerer et meget omfattende arbejde med bl.a. udformning af høringssvar i forbindelse med nationale og internationale lovforslag. Kaffeklubben består af enkelt medlemmer med interesse for området og uden nødvendigvis at repræsentere en given union, gruppen tilstræber dog at afdække de forskellige grene af flyvning videst muligt. Generelt har Kaffeklubben også fokus på grænsedragning mellem EASA s forordning og de nationale myndigheders beføjelser. Normal praksis er at hvert enkelt union indsender høringssvar til EASA m.fl. i forhold til de fagspecifikke ting, der måtte være kommentarer til. Der har ikke været afholdt egentlige møder i 2013, men en livlig kommunikation på . I 2013 er arbejdsgruppen sammensætning: Jørn Vinther DBu Henning Sørensen - DBu Anders Madsen - KDA Helge Hald - KDA Per Wistisen KDA Ole Gellert Andersen DULFU Hans Havsager DULFU Hardy Vad KZ&V Knud Nielsen - DMU Merete Strandberg DMU Paul Harrison - DMU Jacob Petersen DMU/AOPA Regelarbejdet i DMU DMU udarbejder høringssvar til blandt andet EASA og Trafikstyrelsen. Regelarbejdet udføres i tæt samarbejde med AOPA og i det omfang det er aktuelt i samarbejde med KDA s Kaffeklub. Der kommer til stadighed høringsmateriale fra EASA og Trafikstyrelsen, som kræver nøje gennemlæsning og aktion for at tilgodese vores medlemmers muligheder. Af områder som vi bl.a. har haft fokus på i årets løb kan nævnes: Standardised European Rules of the Air (SERA) En-route instrument Rating, Part-SPO (Specialised Operations) BL-3-11 Vindmøller Danske særregler Re-launch af LAFI (Light Aircraft Flight instructor) Deltagelse i EASA GA-seminar

14 14 EPFU NCM DMU er medlem af European Powered Flying Union, som er kommet til verden på foranledning af de nordiske lande. Denne Union tæller nu 9 lande og mere en piloter i Europa. Den nye formand Rene Meier som også ansat af EAS og er projektkoordinator har gjort at EPFU er blevet betragteligt styrket. Der arbejdes målrettet på at flere lande tilslutter sig. Der er afholdt et møde i Nordic Coordination Meeting (NCM) forum, hvor der bl.a. blev udvekslet trends i medlemsstatus og information om organisatorisk opbygning i de forskellige nordiske lande. Der blev bl.a. også udtrykt bekymring om risiko for indskrænkelse af luftrummet for den private flyvning i forbindelse med Standardised European Rules of the Air (SERA) og de forskellige landes relationer til de nationale myndigheder. Konklusion Det er meget udbytterigt at deltage i de internationale møder og skabe relationer til de øvrige lande. DMU s deltagelse i relevante internationale arrangementer sikrer, at DMU har tilstrækkelig viden og indflydelse til at arbejde for de bedst mulige vilkår for privat- og firmaflyvning i Danmark. FAI/GAC Deltagelse i dette udvalg påhviler DMU Sport i forbindelse med udliciteringen af konkurrencer Der er ganske givet aktiviteter som ikke er nævnt i denne beretning, men alle vores aktiviteter beskrives også i vores nyhedsbreve, der udsendes til alle de medlemmer som vi kender adresse på, samt på vores hjemmeside Vi mangler stadig adresser på en del medlemmer og kan kun opfordre til at få rettet adresser, og andre oplysninger ved at logge ind på hjemmesiden og kontrollere punktet "Mine Data" øverst til højre. På bestyrelsens vegne Knud Nielsen Formand DMU

ÅRSBERETNING 2011 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ÅRSBERETNING 2011 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE ÅRSBERETNING 2011 og indkaldelse til 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 21. April 2012 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: DMU s regnskab 2011 Elev den 15. marts 2012 2 Til medlemsklubberne 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 31. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 12. april 2014 Viborg Flyveplads

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 31. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 12. april 2014 Viborg Flyveplads Side nr.: 1 (7) 260 Protokol fra Seneste repræsentantskabsmøde Protokol over DMU s 31. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 12. april 2014 Viborg Flyveplads Dagsorden 1. Registrering af de stemmeberettigede

Læs mere

AOPA NYT. Når asken har lagt sig... Aircraft Owners and Pilots Association. AOPA Årsmøde 2010. Sidste aske-nyt. Reservér dagen nu!

AOPA NYT. Når asken har lagt sig... Aircraft Owners and Pilots Association. AOPA Årsmøde 2010. Sidste aske-nyt. Reservér dagen nu! Aircraft Owners and Pilots Association Når asken har lagt sig... Mens dette nyhedsbrev skrives er der på femte døgn totalt flyveforbud i det danske luftrum. Samtlige nabolande, herunder Sverige, Norge,

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Beretning fra formanden

Beretning fra formanden Årsberetning 2010 Beretning fra formanden 2010 et udfordrende år Allerede ved indgangen til det nye årti var 2010 et udfordrende år fortsat præget af den finanskrise, der for alvor slog igennem to år tidligere.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Beretning fra DRFs formand

Beretning fra DRFs formand Årsberetning 2012 Beretning fra s formand 2012 endnu et udfordrende år i en lang række 2012 blev om ikke et vendepunkt så et år, hvor det i det store hele er gået tilfredsstillende for den danske rejsebranche.

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

Certificering er ikke så slemt

Certificering er ikke så slemt MEDLEMSBLAD FOR KREDS NORDEA / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / FEBRUAR 2015 Certificering er ikke så slemt Filialdirektør Mette Ahlen (tv.) og rådgiver Helle Quvang har været igennem certificeringsprojektet,

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Vi trykker med omtanke for miljøet...

Vi trykker med omtanke for miljøet... 2 2012 Vi trykker med omtanke for miljøet... Strandbygaard Grafisk arbejder målrettet med kvalitet, effektivitet og miljø. Vi har i de sidste par år arbejdet med LEAN-modellen for at forbedre vores workflow

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DANSK EL-FORBUND SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DEF Kongres 2014 2 Karsten Borup. Elektrikeren 02/2010 Foto: Henrik Bjerregrav Indhold 5 Formandssekretariatets beretning 9 Medlemshvervning og medlemsorganisering

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere