KvægNyt. Heden&Fjorden. På vej mod et salmonellafrit kvægbrug. Februar 2015 Tema: Salmonellafri Ny Grovfoderskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KvægNyt. Heden&Fjorden. På vej mod et salmonellafrit kvægbrug. Februar 2015 Tema: Salmonellafri Ny Grovfoderskole"

Transkript

1 rådgivningscenter Heden&Fjorden KvægNyt Februar 2015 Tema: Salmonellafri Ny Grovfoderskole af Line Fruergaard-Roed kvægdyrlæge mobil På vej mod et salmonellafrit kvægbrug Nu sker det endelig. Efter hårdt arbejde på gårdene begynder der nu, at være en del besætninger der skifter fra status 2 til status 1. Og en endnu større gruppe, der er godt på vej. Det skal dog gå rigtig godt, hvis vi skal nå et salmonellafrit dansk kvægbrug i 2016, men det ændrer ikke ved, at det går i den helt rigtige retning. På landsplan er niveauet faldet fra 8,3 procent status 2 besætninger i mælkeleverende besætninger, til 6,5 procent. Det er flot. Har din besætning skiftet status inden for den sidste tid, eller er på vej til det, er der god grund til at fejre resultatet. Samtidig skal de gode rutiner der allerede er indført på bedriften, fastholdes. Det er vigtigt for at tvinge infektionen i knæ. Vi skal huske, at status 1 ikke betyder, at man er fri for Salmonella, men at det findes på bedriften på et lavt niveau. Antistoffer - Salmonella Dublin Mælkeleverende ejendomme over 35 % % % 5-10 % 0-5 % 0 % max = 34,8 % 0 områder 4 områder 13 områder 12 områder 24 områder 25 områder Ialt 78 områder Opgørelse pr. 21. januar 2015 Andet ejendomme med for højt antistofniveau beregnet i % af ejendomme med kendt antistofniveau Gode rutiner er vigtige ved kælvning og kalvepasning Et typisk billede i en smittet besætning er, at der sker en positiv forandring, når der indføres gode rutiner omkring kælvningsmanagement og kalvepasning. Når rutinerne er på plads, begynder kalve og køer at komme igennem kælvningsafdelingen uden at blive smittede. Når det er lykkedes, kommer besætningen inden for en overskuelig tid i status 1, og har dermed lave antistofniveauer i tankmælken, og i blodprøverne hos kalve over tre måneder. Kronisk smittede kalve Flokken af kalve der er født, mens infektionen var Status 2, ligger nu som en skjult gruppe, som vi ikke kender infektionsstatus på. I en kvieflok vil der typisk være individer, der er blevet kronisk smittede som kalve, og som udskiller smitte, uden at de ser syge ud. Dyrene er raske smittebærere. Disse dyr går i flokken som tikkende bomber, og vil kunne smitte sine raske jævnaldrende. Det kan ske i stressede perioder ved for eksempel en flytning, eller når disse dyr skal igennem kælvningsboksen. Hvis man ikke får fundet smittebærerne, er der en stor risiko for, at der sker en reinfektion fra besætningens egne skjulte smittebærere. Faktisk går der tre år, fra en besætning har skiftet fra status 2 til status 1, før risikoen for en ny infektion er på samme niveau, som hos en besætning der aldrig har haft salmonella.

2 Husk blodprøver ved indkøb af nye dyr Når du indkøber dyr, er det lige så vigtigt at være opmærksom på, at status 1 ikke betyder salmonellafri. Ved indkøb af kvier fra besætninger, der ikke har været i status 1 i mange år, risikerer du at indkøbe smittebærere. Den bedste måde at sikre din egen besætning, hvis indkøb er nødvendigt, er at stille krav om blodprøver af kvierne. Det er et rimeligt krav og en billig forsikring. Der kan naturligvis også være smittefarlige køer i en status 1 besætning. Her er det også en god ide at bede om en individprøve af dyret, inden det kommer ind i din stald. HUSK smittebeskyttelse af din bedrift er dit ansvar. Har du spørgsmål omkring sanering for salmonella eller smittebeskyttelse i forbindelse med indkøb, er du velkommen til at ringe til dyrlæge Line Fruergaard-Roed, tlf af Peter Hvid, kvægrådgiver mobil Grovfoderskolen er en god forretning De seneste resultater og erfaringer fra SEGES Grovfoderskole har udmøntet sig i en Forretningsplan for landmanden som viser, at der forventeligt vil være fra kr. til kr. at hente til bundlinjen hvert år, på en typisk bedrift med 200 årskøer. I mange tilfælde dog betydeligt mere. Heden & Fjordens Grovfoderskole kom godt fra start i 2014 med otte bedrifters deltagelse. Det helt afgørende fokusområde har været udbyttemålingen på afgrøde- og markniveau. Og udfordrende har det været, da der desværre ikke har været maskinstationer involveret, som tilbyder denne service. I stedet er der blevet talt læs pr. mark og dette sammen med en tørstofmåling fra hver mark, og opmåling af stak har banet vejen for udbyttemålingen i Ikke den mest præcise af slagsen der kan ifølge SEGES - det tidligere Videncentret For Landbrug - være op til 10 % afvigelse i målingen, afhængig af hvor omhyggelig man har været i de enkelte aktiviteter omkring det men variationen mellem markerne, kan man sagtens stole på. Bedrifterne har hver især fået en udbytteoversigt over de enkelte marker og slæt, og derudover har vi lavet en opgørelse over kvaliteten, så vi kan sammenligne de mål der blev sat i starten af året Udbytteopgørelse og variation i græs fra én af bedrifterne FEN/ha Mark101 Mark102 Mark103 Mark104 Mark22+33 Mark 6+7 Mark 16 Stak 1. slæt 2. slæt 3. slæt 4. slæt

3 De enkelte markers udbyttepræstationer skal gåes efter i sømmene På det fælles tværfaglige opfølgningsmøde i efteråret, blev de enkelte markers udbytter vurderet, og med baggrund i den viden som bedrifterne og planterådgiverne har om markernes beskaffenhed, valg af sorter, foderforsyningsstrategi, slætstrategi, gødningsstrategi og omlægningsstrategi, blev der livligt diskuteret indsatsområder for det kommende år, med henblik på højere udbytter og bedre kvalitet. Meget kan ændre sig hen over vinteren, men der er lavet en huskeliste, som kommer i spil, når den endelige markplan for 2015 skal udarbejdes og nye mål for Grovfoderproduktionen skal sættes. Flotte resultater fra SEGES Grovfoderskole I de seneste tre høstår, har jeg været projektleder på den landsdækkende Grovfoderskole som blev afsluttet i december Vi foretog en evaluering sammen med bedrifterne og har endvidere lavet effektmåling og vurdering sammen med bedrifterne og deres rådgivere, der har været tilknyttet projektet. På baggrund af det, har vi kunnet beregne en nytteværdi af den ekstra tilførte rådgivning, og vi har udarbejdet en forretningsplan for en typisk bedrift med 200 årskøer. I Grovfoderskolen deltog fire bedrifter i tre år, og tre bedrifter i to år - heraf var den ene økologisk drevet. Alle bedrifter har dygtiggjort sig på forskellige vis, og med flotte resultater til følge. Vores effektmål var fra starten, at vi ville optimere den vigtige grovfoderforsyning på bedrifterne, svarende til mindst kr. pr. årsko (bundlinjeeffekt). Økonomien i Grovfodermarken I skrivende stund er vi i gang med at beregne økonomien i foderforsyningen på de otte Heden & Fjorden Grovfoderskolebedrifter. På få timer kan vi med programmet Foder Mark System (FMS) beregne afgrødeøkonomien og få et samlet oveblik over maskinanvendelsen på bedriften. Arbejdet med økonomiberegningen laves bedst sammen med landmand og evt. markansatte på bedriften, og er samtidig en vigtig læring omkring maskinanvendelse og hvad der har betydning for grovfoderøkonomien. Efter mødet med FMS, er alle klædt rigtig godt på til at optimere økonomien i Grovfoderproduktionen, hvis du altså samtidig har kendskab til dine udbytter på afgrøde og markniveau. Ved at bruge grundelementer som Viden, Færdigheder og Motivation i et stærkt tværfagligt samspil, har vi sikret den størst mulige nytteværdi og effekt på bedrifterne, og under stor bevågenhed for udefrakommende faktorer, for eksempel vejret, som vi ikke har nogen indflydelse på. Et vigtigt indsatsområde for bedrifterne var, at der, som følge af større fokus på grovfoderproduktionen, skulle produceres mere mælk, uden ekstra foderomkostninger. Ved projektets afslutning kunne vi konstatere, at ydelsen er steget med 750 kg EKM i gennemsnit på de syv bedrifter. Til sammenligning er ydelsen i samme periode steget med 475 kg EKM som gennemsnit på KvægNøgle bedrifterne. Det kan derfor ikke udelukkes, at der er en synergieffekt imellem øget fokus på Grovfoderproduktionen og højere mælkeydelse.

4 I marken har de tre vigtigste og gennemgående indsatsområder for bedrifterne været: ganske sikre på, at der vil komme et positivt resultat, når vi senere på året kan opgøre effekten og de økonomiske resultater på baggrund af høståret ) Mål for produktionen af slætgræs For Bedrift nr. 3 har optimeringsgevinsten sam2) Mål for produktionen af majshelsæd 3) Mål for foderforsyningen som helhed let set været kr. pr. årsko. Resultaterne er indtil videre nået enkeltvis - indenfor et enkelt Optimeringsgevinsten for de nævnte områder er høstår, og skal derfor betragtes som potentialer angivet i et stablet søjlediagram nedenfor. Som for bedrifterne. Det, der bliver opgaven fremover, det fremgår, har der indtil videre ikke været no- er at fastholde disse forbedringer indenfor alle gen målbar gevinst indenfor nogen af de nævnte områder samtidig, men ingen af bedrifterne tvivlindsatsområder for Bedrift nr. 1. er på muligheden, da de har været i centrum Vi kender årsagen til det og ser frem til at følge gennem hele forløbet og derfor har et meget tæt bedriften videre i det kommende år, da vi nu er forhold til metoden og konceptet. Resultater opnået gennem tre år Samlet set er der optimeret for to mio. kr. på de syv bedrifter. Tilsammen er der 1965 årskøer, hvilket giver et gennemsnit på lige godt kr. pr. årsko. Vi nåede derfor lige akkurat vores effektmål, men det vil uden tvivl stige med et par hundrede kroner, når vi senere på året kan følge op på det samlede høstår 2014 med foderforbrug inklusiv.

5 Grovfoderskolens forretningsplan viser vejen Vi har udarbejdet en forretningsplan for at synliggøre forventede omkostninger og indtægter i forbindelse med deltagelsen. Med afsæt i de opnåede resultater på de syv SEGES skolebedrifter, viser vi således den forventede økonomiske effekt på bundlinjen, efter af holdelse af nødvendige omkostninger til ekstra rådgivning samt udbyttemåling på blandt andet markniveau. Vi har udarbejdet nedenstående forretningsplan for en typisk bedrift med 200 årskøer. forretningsplan for bedriften Disse gode resultater og erfaringer - som jeg også har været en del af - har jeg nu muligheden for viderebringe til Heden & Fjordens kunder i forbindelse med mit vikariat i De otte bedrifter som startede sidste år, skal vi have sat et klassetrin op det vil sige at vi skærper fokus på indsatsområderne, så det bliver sværere. Men det er også i år to, at man vil opleve resultaterne af de mange anstrengelser. Nyt Grovfoderskolehold i 2015 Samtidig starter vi et nyt hold op som du kan blive en del af. Og vi sætter turbo på fra det første år hvor vi også vil se på muligheden for tiltag, der her og nu kan forbedre likviditeten. Vi kan roligt sige, at det aldrig har været vigtigere end det er nu, at optimere produktionen hele vejen rundt om bedriften. Vi holder informations- og opstartsmøde for nye deltagere i Grovfoderskolen i Nupark torsdag den 26. marts kl Tilmelding senest den 19. marts på eller tlf

6 TEMA: Bliv en vinder - i dit eget liv! For mælkeproducenter og andre intereserede: Heden & Fjorden rådgivningscenter Invitation til kvægs årsmøde Tirsdag den 17. februar kl i Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10, 7490 Aulum Program: kl Formiddagskaffe Velkomst og uddeling af Kvægudvalgets Pris ved Dick Milenaar, formand for kvægudvalget Business Check ved Aage Nielsen, Heden & Fjorden Kunsten at kunne lede alle - også dem som ikke ligner dig ved Vibeke Fladkjær, SEGES Foder ved Niels Bastian, SEGES Kvægudvalget og kvægkontorets årsberetning ved Dick Milenaar og Erling Kristensen, Heden & Fjorden Politisk orientering ved Kristian Gade, gårdejer og medlem af L&F s primærbestyrelse Faglig diskussion om: Foder ved Niels Bastian, SEGES Anvendelse af Kombi-Kryds og andre systematiske krydsningsprogrammer ved Morten Kargo, seniorrådgiver AU Foulum Mine erfaringer med krydsnings-strategi ved Kristoffer Kappel, formand for kvægudvalget i LandboThy Kaffe Vind med vilje! Foredrag ved Mette Bloch, dobbeltverdensmester i roning. Ud over sin flotte idrætskarriere, har Mette Bloch læst psykoterapi og hun er en fremragende foredragsholder Afslutning Tilmelding: Skal ske senest fredag den 13. februar på tlf eller på vores hjemmeside Venlig hilsen kvægudvalget i Heden & Fjorden Det er gratis at deltage og alle er velkomne. Birk Centerpark 24, Herning Nupark 47, Holstebro

marts 2015 Nr. 3 side 04 direkte arealstøtte 2015 kørekort til kødkvæg side 10 årsmøde regnskab & økonomi 17/3 side 10

marts 2015 Nr. 3 side 04 direkte arealstøtte 2015 kørekort til kødkvæg side 10 årsmøde regnskab & økonomi 17/3 side 10 marts 2015 Nr. 3 direkte arealstøtte 2015 side 04 kørekort til kødkvæg side 10 årsmøde regnskab & økonomi 17/3 side 10 Indholdsfortegnelse Kvæg.............................................. 03 Plante &

Læs mere

Lov om hold af malkekvæg oversigt over de vigtigste overgangsordninger og hvornår de forskellige krav træder i kraft

Lov om hold af malkekvæg oversigt over de vigtigste overgangsordninger og hvornår de forskellige krav træder i kraft nyt Nr. 13 02. juli 2010 tema Lov om hold af malkekvæg Loven om hold af malkekvæg er færdig Lov om hold af malkekvæg er færdig og vedtaget. En sejr for den sunde fornuft, videnskaben, køerne og dansk kvægbrug.

Læs mere

DANSK HOLSTEIN. Avlsforeningen Dansk Holstein. Nr. 2 Juni 2015

DANSK HOLSTEIN. Avlsforeningen Dansk Holstein. Nr. 2 Juni 2015 DANSK HOLSTEIN Avlsforeningen Dansk Holstein Nr. 2 Juni 2015 2 Dansk Holstein Nr. 1-2015 Hvad er rammerne? Hvad skal I måle? Efter 31 år med kvoter på mælkeproduktionen er der nu frihed til at producere

Læs mere

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

bedre lånemuligheder for nyetablerede side 4

bedre lånemuligheder for nyetablerede side 4 december 2014 Nr. 11 heden & Fjordens indkøbsklub side 2 bedre lånemuligheder for nyetablerede side 4 Aftenkongres den 8. december side 9 Indholdsfortegnelse Plante, Heden & Fjordens indkøbsklub..............

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR Erfaringerne fra Vækst via Ledelse viser, at lederudvikling er et helt afgørende sted at sætte ind for at sikre øget vækst i Danmarks små og mellemstore virksomheder. Anders

Læs mere

vækst INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide om Landbrugsreformen

vækst INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide om Landbrugsreformen vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 1 + 2-2 01 5 Nye rammer for naturpleje Gødning til frøgræs Har dine medarbejdere krav på G-dage? Mulighed for tilskud til nyt fyr INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet

3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 6-2014 3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet INDHOLD Forbered salg og generationsskifte

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Da russerne gik ind i Ukraine og EU lavede sanktioner mod Rusland og Rusland lukkede for al fødevareimport, blev vi i den grad ramt i landbruget. Vores landbrugsminister

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Køb og salg i skolehaven

MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Køb og salg i skolehaven SIDE 1 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN MATEMATIK Køb og salg i skolehaven SIDE 2 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 3 MATEMATIK Køb og salg i skolehaven INTRODUKTION

Læs mere

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening December 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening December 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter. Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.dk Landbocenter.dk Syd-Østsjællands Landboforening December 2013 Læs bl.a om: Sådan optimerer jeg driften af markbruget på Tybjerggaard Interview

Læs mere

Nyt fra LandboThy. Stor interesse for Åbent Landbrug - Læs side 1

Nyt fra LandboThy. Stor interesse for Åbent Landbrug - Læs side 1 Nyt fra LandboThy Stor interesse for Åbent Landbrug - Læs side 1 Indhold Medarbejdernyt... Stor interesse for Åbent Landbrug... 1 Henvendelser fra SKAT... 2 Forventes en større restskat for 2008?... 2

Læs mere

Det vi føler vi kan gøre er at hjælpe Jer med at sikre bedst mulige resultater i stalden til lavest mulige omkostninger.

Det vi føler vi kan gøre er at hjælpe Jer med at sikre bedst mulige resultater i stalden til lavest mulige omkostninger. Beretning 2015 Marlene Sparre Ibsen Jeg vil også gerne byde Jer alle velkommen. Vi er utrolig glade for at vi kan samle så mange svineproducenter, medarbejdere, ægtefæller og elever til vores årsmøde.

Læs mere

K/S markedsanalyse. Solanlæg, vindmøller og ejendomme

K/S markedsanalyse. Solanlæg, vindmøller og ejendomme K/S markedsanalyse 15 Solanlæg, vindmøller og ejendomme 1 Indhold Forord 4 Formål med K/S markedsanalysen 5 Hovedkonklusioner 15 5 Hvem køber K/S og hvad køber de? 6 K/S og P/S udbydere 7 Det danske K/S

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Mentorens værktøjskasse

Mentorens værktøjskasse Mentorens værktøjskasse Den vigtigste forudsætning for at kunne fungere som en god mentor i DJ mentor, er et oprigtigt ønske om at stille sin erfaring og opmærksomhed til rådighed for et mindre erfarent

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere