Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)"

Transkript

1 Folkeoplysningsrådet, Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 3. september 2014 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-21:30 Medlemmer: Børge Larsen Christoffer Riis Svendsen Gert Due Jørgensen Jan Møller Jørgensen Jette Rosenfeldt Leif Urhøj Niels Middelbo Side 1

2 Folkeoplysningsrådet, Indholdsfortegnelse 20 Godkendelse af dagsorden Kursus i folkeoplysningsområdet for Folkeoplysningsrådet Orienteringsklubben FROS - ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud til vandvarmer...6 Side 2

3 Folkeoplysningsrådet, Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet Sagsbeskrivelse: Godkendelse af dagsorden. Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Ingen. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller, at dagsordnen godkendes. Bilag: Beslutning i Folkeoplysningsrådet den : Godkendt. Side 3

4 Folkeoplysningsrådet, Kursus i folkeoplysningsområdet for Folkeoplysningsrådet Sagsnr.:14/8420 Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet Sagsbeskrivelse: Hvordan håndteres arbejdet i Folkeoplysningsrådet og andre 35.2 udvalg Kurset søges gennemført i en vis form for dialog med henblik på at sætte den enkelte deltager i gang med at filosofere over arbejdet på det Folkeoplysende område. Emner som berøres: Mål og intentioner med Lov om støtte til folkeoplysning. Folkeoplysningsudvalgets udvalgets kompetence herunder hvordan det ser ud i Fredericia Kommune og andre steder. Hvordan sikres brugerindflydelsen på folkeoplysningsområdet? o Kontakten til og kommunikationen med brugerne Hvad siger loven om tilskud og tilskudsmodeller? o Er jeres modeller gode nok? Opstilling af mål og handleplaner for arbejdet i udvalget Hvordan sikres samarbejdet mellem repræsentanterne fra de forskellige områder i folkeoplysningsudvalget/ 35.2 udvalget? o Hvad er vi fælles om? o Kan andre inddrages? Hvordan kan udvalget selv tage initiativ o Kan udvalget bidrage med at synliggøre værdien af det frivillige arbejde og den folkeoplysende voksenundervisning? o Kan de folkeoplysende organisationer og udvalget være med til at igangsætte et større samarbejde mellem de kommunale sektorer? Hvilke krav er der til udformningen af en kommunal Folkeoplysningspolitik? Hvem er relevante aktører i en Folkeoplysningspolitikken? o Nye samarbejdsrelationer og partnerskaber Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Kurset afholdes. Side 4

5 Folkeoplysningsrådet, Bilag: Beslutning i Folkeoplysningsrådet den : Kurset afholdt. Side 5

6 Folkeoplysningsrådet, Orienteringsklubben FROS - ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud til vandvarmer Sagsnr.:14/8717 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: Orienteringsklubben FROS søger om ekstraordinært lokaletilskud til udskiftning af deres elvarmtvandsbeholder til bl.a. bruserne i deres lokaler på Hannerup Engvej 1 C, 7000 Fredericia. Klubben har indhentet to tilbud på henholdsvis kr. og kr. Medlemmerne af klubben vil selv forsøge at lave så meget af arbejdet som muligt, og de regner derfor med at kunne gøre det for kr. Klubben søger om tilskud til dette. Orienteringsklubben FROS har 57 medlemmer, hvoraf 11 er under 25 år. Derudover er der 9 over 25 år, der er med i bestyrelsen eller er trænere eller ledere. Det svarer til at 35 % af medlemmerne er under 25 år eller frivillige voksne i klubben. Orienteringsklubben FROS havde i 2012 et underskud på ,11 kr. og i 2013 et underskud på 76,81 kr. Klubben har en egenkapital på ,11 kr. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Kultur, Idræt & Turisme vurderer, at Orienteringsklubben FROS kan bevilges et tilskud til udskiftningen af elvarmtvandsbeholderen, da det er en almindelig vedligeholdelsesudgift. Udgiften overstiger i væsentlig grad klubbens normale udgifter til vedligeholdelse, derfor har de søgt om tilskuddet. Klubben kan tildeles et tilskud på 65 % svarende til det normale lokaletilskud. Et tilskud kan finansieres via puljen til ekstraordinære lokaletilskud, hvor der pt. er kr. Side 6

7 Folkeoplysningsrådet, Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller, at Folkeoplysningsrådet anbefaler Kultur- og Idrætsudvalget, at Orienteringsklubben FROS bevilges et tilskud på 65 % til udskiftning af vandvarmeren. Beløbet er 65 % af op til de ansøgte kr. svarende til kr. Beløbet kan udbetales forud mod efterfølgende dokumentation for udgifterne. Tilskuddet finansieres via puljen til ekstraordinære lokaletilskud. Bilag: Åben - Orienteringsklubben FROS - ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud Åben - Orienteringsklubben FROS - årsregnskab 2013 Beslutning i Folkeoplysningsrådet den : Godkendt som indstillet med den ændring, at de faktiske udgifter har været kr., og at der gives 65 % i tilskud til dette. Side 7

8 Folkeoplysningsrådet, Underskriftsside Leif Urhøj Jette Rosenfeldt Jan Møller Jørgensen Christoffer Riis Svendsen Gert Due Jørgensen Børge Larsen Niels Middelbo

9 Bilag: Orienteringsklubben FROS - ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud Udvalg: Folkeoplysningsrådet Mødedato: 03. september Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 58860/14

10 Torben Havreballe Hansen From:Torben Havreballe Hansen To:H Birgitte F Langkilde Jakobsen Subject:Re: Vedr. kommende ansøgning om tilskud Hej Birgitte. Vedr. ekstraordinært vedligeholdelsesudgifter for Orienteringsklubben FROS, Hannerrup Engvej 1 C, 7000 Fredericia Vi ansøger herved om tilladelse til ekstraordinære vedligeholdelsesudgifter til udskiftning af el-varmtvandsbeholder i klubben, da den gamle er gennemtæret og utæt og ikke kan bruges mere. Vi har modtaget 2 stk. tilbud på udskiftning: Caverion kr Andresen`s VVS kr Tilbud vedlægges: Vi har besluttet at klubbens medlemmer selv udfører det meste af arbejdet selv og forventer at udskiftningen kan gøres for kr ,- hvilket beløb vi søger om tilladelse til at bruge. Da vi ikke har noget varmt vand i klubben pga. utætheden, har vi været nødsaget til at sætte udskiftningen i gang. Med venlig hilsen Orienteringsklubben FROS Torben Hansen Skovkrogen Fredericia tlf

11 Den 20. aug kl skrev H Birgitte F Langkilde Jakobsen Til FROS Hej Sven og Torben I har mulighed for at få jeres ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud til en ny vandvarmer med på Folkeoplysningsrådets møde d. 3. September. Hvis jeg skal nå at sætte dagen på, skal jeg have følgende fra jer hurtigst muligt og senest tirsdag d : 1. En ansøgning fra jer med hvad I søger til og en begrundelse og forklar gerne, at I ikke kan vente med udskiftningen til efter ansøgningen er behandlet. 2. Som bilag 2 tilbud på udskiftningen. Da det er en ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud skal sagen først behandles i Folkeoplysningsrådet (d. 3.9.) og efterfølgende i Kultur- og Idrætsudvalget (d. 24.9). Jeg håber, at høre fra jer snarest. Venlig hilsen H Birgitte F Langkilde Jakobsen Fritidskonsulent Kultur & Fritid Direkte nummer: Mobil: Adresse: Gothersgade 20, 7000 Fredericia

12

13 1 (3) Fros Hannerup Engvej Fredericia Att. Torben Hansen Deres ref. Vores ref. STKD Dato 22. august 2014 Tilbud vedr.: Udskiftning af el-vandvarmer på adr. Hannerup Engvej 1C Fredericia. Vi takker for forespørgslen og har hermed fornøjelsen at fremsende tilbud på følgende: Demontering og fjerenelse af 2 stk. gl. el- vandvarmer. Levering af 1 stk. 300 L el-vandvarmer. Tilslutning af vandrør. Eltilslutning af el-vandvarmer. Isolering af alle nye rør med isogena. Hannerup H:\Dokumenter Engvej H 1 - drev\tilbud\tilbud\hannerup Fros Engvej 1 Fros.docx Pris, ekskl. moms.... DKK ,00 Momsen udgør.. DKK 4.922,00 Samlet Pris, Inkl. moms... DKK ,00 Caverion Danmark A/S Venusvej 24 Hovedkontor: 7000 Fredericia Internet: caverion.dk Caverion Danmark A/S Tel CVR: Vejlevej 123 Fax Bank: Danske Bank A/S DK-7000 Fredericia

14 2 (3) Leveringstid Aftale. Salgs- og leveringsbetingelser Tekniq - Standardforbehold af januar 2007, elarbejde. Tekniq - Standardforbehold af januar 2007, VVS-arbejde. Caverion A/S fraskriver sig ethvert ansvar for indirekte tab og følgeskader, herunder - men ikke begrænset dertil - tabt fortjeneste, driftstab, strømsvigt og udgifter til erstatningsstrøm. Denne begrænsning i Caverion's ansvar gælder ikke, dersom Caverion er gjort skyldig i grov uagtsomhed. Dagbod ved forsinket slutaflevering udgør 0,5% af kontraktsummen for hver hele uge forsinkelsen varer. Den samlede dagbod kan ikke overstige 7,5% af kontraktsummen. Erstatning for forsinkelse kan ikke rejses herudover. Caverion s erstatningsansvar kan på intet tidspunkt overstige 1 mio.kr. pr. skade og samlet 10 mio.kr. pr. forsikringsår. Bygherrer tegner og betaler en allrisk entreprise forsikring inkl. sædvanlig brand- og stormskadeforsikring fra arbejdets påbegyndelse indtil mangler, der er påvist ved levering, er afhjulpet. Denne forsikring skal omfatte Caverion A/S og dennes under-entreprenører som medforsikrede på policen og omfatte samtlige entreprenørers arbejde på den bygning eller det anlæg/løsøre, entrepriseaftalen vedrører, inklusive værdien af egne byggeleverancer. Sikringen på policen skal udvides til at omfatte skade på den bygning, eller det anlæg inkl. løsøre beliggende i den bygning, der er genstand for om- eller tilbygning samt tilstødende bygninger og anlæg tilhørende bygherren. Mangelansvar 12 måneder fra levering. Hannerup Engvej 1 Fros

15 3 (3) Betalingsbetingelser Netto 21 dage. Gyldighed Tilbuddet er gyldigt indtil Tilbuddet er fast for den angivne leveringstid. Endvidere er ovennævnte priser ekskl. moms. I forventning om at fremsendte tilbud opfylder Deres ønsker, ser vi frem til at modtage Deres ordre og står i øvrigt til Deres disposition for en nærmere drøftelse af dette projekt. Venlig hilsen Caverion A/S Starup Serviceleder Dir CC: Bilag: Hannerup Engvej 1 Fros

16 Bilag: Orienteringsklubben FROS - årsregnskab 2013 Udvalg: Folkeoplysningsrådet Mødedato: 03. september Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 57984/14

17

18

19

20

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift UCH tilbygning Telefon: 97 45 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail lape@lape.dk Internet www.lape.dk CVR nr. 29 12 12 6512 UCH tilbygning

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med?

Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med? Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med? På baggrund af alle de rygter der er sat i gang i haveforeningen samt de pågående diskussioner på Facebook (som en

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Refer Do 09. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, 1. sal, Præstø Else-Marie Langballe Sørensen, Brit Skovgaard,

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område Regler for tilskud under Folkeoplysningslovens Område 1 Regelsæt for Folkeoplysningsudvalgets område Ansøgnings og afregningsfrister for foreninger/aftenskoler...4 Det frie folkeoplysende foreningsarbejde:...4

Læs mere

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden. Mødested. "Colosseum" Skole og Familie. Mødedato Onsdag den 10. april 2013. Mødetidspunkt Kl. 13.

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden. Mødested. Colosseum Skole og Familie. Mødedato Onsdag den 10. april 2013. Mødetidspunkt Kl. 13. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Åben Mødested "Colosseum" Skole og Familie Mødedato Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl. 8.00-9.00 i Lille

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 18. august 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af Sydbank (CVR-nr. 12 62 65 09) 21. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ AF

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014.

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Endelige udbudsbetingelser forventes offentliggjort i december 2014 efter forhandlinger

Læs mere