Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August for dig, der vil og kan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan"

Transkript

1 Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør Elevhåndbog Erhvervsuddannelserne på Esnord August for dig, der vil og kan

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold Velkommen... 3 Mødetider... 4 Sygemelding... 4 Attitude holdning adfærd... 4 Kopiering/afskrift... 5 Bortvisning og udmeldelse... 5 Sikkerhed og hygiejne... 5 Forsikring... 5 Påklædning... 6 Mobning , internet og intranet... 6 Studiekort... 6 Fraværsreglen... 7 Protokolføring... 7 Fraværsregler... 7 Oprydning... 7 Drikkevarer/spisning... 7 Alkohol og rusmidler... 7 SU-administration... 9 Tvivlsspørgsmål angående SU... 9 SU sådan skal du selv finde info om SU... 9 Kontaktperson for SU... 9 Sådan klager du... 9 Befordringsgodtgørelse til offentlig transport... 9 Uddannelses- og erhvervsvejledning... 9 Det rigtige valg Tavshedspligt Netværkssamarbejde Lære- og praktikpladskonsulenter (LOP) Lære-/praktikpladskontoret Grundforløb 1 (GF1) Grundforløb 2 (GF2) Hovedforløb Praktik Hvordan med økonomien? Svendeprøven trins karakterskala Hvis du har spørgsmål Rygning... 8 Mobiltelefoner... 8 Uvedkommende personer... 8 Uddannelsesadministrationen... 8 Ferier... 8 Kontaktlærer... 8 Uddannelsessamtale

3 VELKOMMEN Velkommen som elev på Erhvervsskolen Nordsjælland Du har valgt en uddannelse, hvor formålet er at kvalificere dig til en karriere i erhvervslivet. I løbet af din skolegang på Esnord vil vi arbejde for at forberede dig på et seriøst og aktivt erhvervsliv et arbejde, som omfatter udvikling af både dine faglige, personlige og sociale kompetencer. I dette arbejde er det dig selv, som er det største aktiv, og det er derfor vigtigt, at du engagerer dig seriøst i dit skolearbejde til syvende og sidst er der nemlig kun én, som har ansvaret for din succes: Dig selv! Vores uddannelsesmiljø, som vi stiller store krav til, skal sikre, at alle elever på skolen altid har optimale betingelser for modtagelse af undervisning. Esnord skal være et sted, hvor alle har lyst til at komme, og hvor alle får noget ud af at være her. Som elev er du medvirkende til at skabe et godt uddannelsesmiljø. Alle, som færdes på skolen, skal ubetinget respektere og tage hensyn til hinanden. Vores uddannelsesmiljø skal afspejle, at vi har en seriøs tilgang til det at lære men der skal også være plads til det humoristiske. I denne elevhåndbog, som alle elever skal læse, kan du læse om de rammer, som vi arbejder inden for, og som er nødvendige for at bevare vores gode uddannelsesmiljø. Desuden forventer vi selvfølgelig, at du selv kender reglerne for almindelig god opførsel og grænserne for, hvad der er tilladt, og hvad der absolut ikke er acceptabelt. Grundlæggende lægger vi vægt på engagement, seriøsitet og respekt nøgleord, som vi forventer, at du lever op til gennem din uddannelse her på stedet. Ligeledes forventer vi, at du medvirker til at fastholde og optimere vores gode uddannelsesmiljø, så Esnord fortsat kan levere dygtige og seriøse medarbejdere til erhvervslivet. Vi glæder os til et skoleår sammen med dig. Venlig hilsen Inge Prip Direktør Esnord 3

4 PRAKTISKE OPLYSNINGER Mødetider I skemaet nedenfor kan du se de gældende mødetider og pauser for erhvervsuddannelserne på Campus Helsingør. Lektion Start Slut Pause Pause Pause Enkelte uddannelser og fag kan dog afvige fra disse tider det får du besked om af din lærer. Hvis du kommer for sent til en time, kan din lærer henvise dig til næste lektion. Der er ingen ringeklokke, så du skal selv være opmærksom på, hvornår timerne starter. Undervisningen starter, når timen starter. Derfor skal du være til stede, have fundet din plads og være klar til at modtage undervisning på det angivne tidspunkt. Læreren fører protokol umiddelbart efter timens begyndelse. Når navneopråbet er slut, laver læreren ikke flere ændringer i protokollen for dén lektion. Hvis du er i et læreforhold, har din arbejdsgiver adgang til din fraværskonto. Se også afsnittet om fravær senere i denne håndbog. Sygemelding Hvis du er syg, skal du sygemelde dig på sms inden klokken Skriv ESN efterfulgt af mellerum og en besked til din lærer, og send beskeden til Hvis du er i praktik, skal du også kontakte din arbejdsgiver. Attitude holdning adfærd Du skal have det optimale ud af dit uddannelsesforløb, og din attitude, din holdning og din adfærd er i sidste ende hele fundamentet for et godt, lærerigt og seriøst uddannelsesmiljø. Vi forventer, at alle elever udviser en acceptabel adfærd på skolen. Vi forventer, at du sammen med den enkelte lærer og dine kammerater tager ansvar for, at undervisningen kan gennemføres så seriøst og optimalt som muligt. Det indebærer blandt andet, at du skal møde til tiden, være forberedt til timen, deltage aktivt i undervisningen og ikke støje unødigt. Din holdning til undervisningen skal være motiverende for dig selv og dine omgivelser, og din attitude over for lærere og kammerater skal være positiv og imødekommende. Vi forventer, at du selv kender grænsen for, hvad der er god opførsel og hvad der absolut ikke er acceptabelt. Det er skolens ansatte, som vurderer, om du har overtrådt rammerne for, hvad skolen kan tillade. Ved uacceptabel adfærd kan skolens ansatte/ledelse: bortvise dig fra resten af timen, hvilket kan medføre en samtale med læreren, og at kontaktlæreren underrettes. bortvise dig fra skolen i 1-3 skoledage, hvilket medfører en alvorlig samtale med kontaktlærer og ledelse om elevens holdning og attitude. bortvise dig permanent fra skolen. Hærværk, voldelig eller truende adfærd, herunder verbale og/eller skriftlige ytringer eller opfordring hertil, samt tyveri og hacking medfører øjeblikkelig udmeldelse. Indtagelse af diverse former for rusmidler i skoletiden og/ eller ophold på skolen i påvirket tilstand er selvfølgelig ikke tilladt, og vil ved mistanke herom medføre øjeblikkelig bortvisning. Ved overtrædelse af straffeloven foretager skolen altid politianmeldelse. Kopiering/afskrift 4

5 Kopiering af opgaver eller dele af tekst til en opgave er strengt forbudt. Hvis du afleverer en opgave, hvor du har kopieret mere end 25 % af indholdet fra fx internettet, bøger, artikler eller lignende, og du ikke tydeligt har angivet, at der er tale om citater, bliver din opgave ikke godkendt. Bortvisning og udmeldelse Erhvervsuddannelserne på Esnord forbeholder sig til enhver tid retten til at bortvise dig, hvis din adfærd i en given situation er så uacceptabel, så skolen ikke ønsker at fortsætte samarbejdet med dig. For eksempel er det bortvisningsgrund, hvis du indtager rusmidler i skoletiden. Vold eller truende adfærd medfører også altid øjeblikkelig udmeldelse. Der kan handles på mistanke, og det er altid ledelsen, der foretager den endelige vurdering omkring bortvisning og udmeldelse. Sikkerhed og hygiejne Du skal til enhver tid overholde de gældende regler og bestemmelser (hygiejne og sikkerhed) med hensyn til påklædning og fodtøj i netop den afdeling, du hører til. Det er dit eget ansvar at få den nødvendige information om sikkerhed og hygiejne hos enten din faglærer eller din kontaktlærer. Forsikring Du skal huske, at det er dit eget ansvar at have dine forsikringer i orden. Det gælder både ansvarsforsikring og andre relevante forsikringer. 5

6 UDDANNELSESMILJØ Påklædning Ved ophold på Esnords områder gælder, at din påklædning ikke må stå i vejen for en åben og naturlig dialog. Hvis din påklædning betyder, at det er svært at identificere dig, eller hvis din påklædning overskrider skolens opfattelse af anstændighed og respektfuldhed, vil du blive bedt om at bringe det i orden. Overtrædelse af påbud om påklædning kan medføre sanktioner, fx i form af bortvisning. Mobning Mobning eller adfærd, der i situationen kan opfattes som anstødelig, respektløs eller grænseoverskridende, accepteres ikke. Hvis Esnord vurderer, at sådanne forhold er uacceptable, medfører det sanktioner som fx klasseskift, skoleoverførsel og i værste fald øjeblikkelig udmeldelse af den udøvende part. , internet og intranet Som elev på erhvervsuddannelserne på Esnord får du adgang til skolens IT-netværk samt Elevplan, hvor din uddannelsesplan ligger. Du får udleveret brugernavn og adgangskode af din kontaktlærer, som også vil informere dig om, hvilke muligheder der er for at bruge skolens printere og kopimaskiner. Studiekort Umiddelbart efter starten på din uddannelse får du udleveret dit studiekort. Studiekortet er personligt og skal fremvises på forlangende i administrationen eller til skolens øvrige personale. På et gyldigt studiekort vil der være et vellignende foto samt dit fulde navn. Skolen fotograferer dig den første uge af uddannelsesforløbet. Dit kort gælder, indtil din uddannelse er afsluttet. Hvis du mister dit kort, skal det meldes til administrationen. Et erstatningskort koster 50 kroner. 6

7 STUDIEREGLER OG PROTOKOLFØRING Fraværsreglen Der er mødepligt til samtlige undervisningstimer. Du skal være opmærksom på, at høj mødedisciplin er et kriterium for eventuel optagelse i skolepraktik. Esnord forbeholder sig derfor retten til at foretage en individuel vurdering af din mødedisciplin, hvis du på et tidspunkt skulle få brug for at blive optaget i skolepraktik. Protokolføring På erhvervsuddannelserne på Esnord fører vi fravær elektronisk. Læreren medbringer en PC ved undervisningens begyndelse, hvor det registreres om du er til stede eller ej til stede. Det skal understreges, at der ikke registreres årsag til fravær. Ved efterfølgende fraværsoptælling vurdere vi udelukkende, om du har været til stede eller ej. Lærerens elektroniske afkrydsning registreres automatisk i skolens administrative system, og det registreres også på din personlige digitale fraværskonto i elevplan.dk. Det er dit eget ansvar at holde øje med dit fravær via elevplan.dk, som vi introducerer dig til den første uge, du er på skolen. Fraværsregler For at opnå så godt et fagligt resultat som muligt i dit uddannelsesforløb på Esnord er det vigtigt, at du prioriterer at møde til den planlagte undervisning. Det er også vigtigt, at du møder op til tiden og overholder virksomhedens regler på din praktikplads/læreplads. Det er vigtigt, du forstår, at din personlige tilstedeværelse har betydning for miljøet på skolen, og at dit bidrag i undervisningen mangler, når du ikke er i skole. Hvis du har meget fravær, sker der følgende: -Ved 20 lektioners fravær: Samtale med kontaktlærer > 1. advarsel Ved 40 lektioners fravær: Samtale med kontaktlærer > 2. advarsel Ved 60 lektioners fravær: Udmeldelse eventuelt en samtale med uddannelsesvejledningen Man kan anke skolens beslutning om evt. udmeldelse til Undervisningsministeriet. Det skal ske ved at indgive en skriftlig klage. Klagen skal skolen modtage senest 4 uger efter at du har fået et udmeldelsesbrev. Oprydning Som elev har du et medansvar for, at alle lokaler (klasselokaler, fællesarealer, herunder kantinen) forlades i pæn og ryddelig stand. Således skal alle klasselokaler efter endt undervisning klargøres til undervisning og den daglige rengøring. Daglig oprydning efter endt undervisning omfatter minimum følgende: Fjernelse af papirer/bøger m.m. fra borde og gulve Fjernelse af drikkedunke og lignende Aftørring af tavle Personlige genstande medtages (tasker, bluser og lignende) Fejning/rengøring af gulv i værksted Hvis lokalet ikke er pænt ryddet op ved lektionens afslutning, kan underviseren bede eleverne om at blive i lokalet, indtil oprydningen er acceptabel. Dette medfører senere afslutningstidspunkt end skemamæssigt angivet. Tegning på borde eller lignende ødelæggelse af skolens ejendele medfører personlig erstatningspligt for eleven eller dennes værge og vil blive betragtet som uacceptabel adfærd, hvilket kan medføre bortvisning. Vær i øvrigt opmærksom på, at skolen ikke har erstatningspligt ved tyveri. Lad aldrig din pung, din mobiltelefon eller andre værdigenstande ligge uden opsyn. Drikkevarer/spisning Til undervisningen må du medtage drikkevarer, hvis drikkevarerne opbevares i en beholder med låg. Spisning må kun finde sted i pauserne. Mad og drikkevarer må ikke medbringes i IT-lokalerne. Alkohol og rusmidler Som elev på en erhvervsskole opholder du dig ofte i værksteder med maskiner, der kan udgøre en fare for dig selv og andre ved forkert brug eller manglende omtanke. Derfor er det utrolig vigtigt, at vi kan stole på, at du hverken er påvirket af alkohol eller andre rusmidler, herunder euforiserende stoffer. 7

8 Esnord forbeholder sig retten til, til enhver tid at foretage inspektionsrunder for at kontrollere om elever er påvirkede. Disse runderinger kan ske i samarbejde med politi og narkohunde og enkelte elever kan udtages til test og/ eller visitering af skolens personale eller politiet. Som elev har du pligt til at følge anvisningerne under selve runderingen og lade dig visitere. Hvis du nægter, er skolen i sin fulde ret til at udmelde dig. Er der mistanke om at du er påvirket af alkohol eller andre rusmidler og/ eller i besiddelse heraf, træder en proces i gang. Her iværksættes en plan, der har til formål at få dig ud af dit misbrug, så du kan gennemføre din ungdomsuddannelse. I yderste konsekvens kan din adfærd i forbindelse med alkohol eller rusmidler dog føre til, at vi melder dig ud. Vi forventer, at du respekterer vores holdning til at fastholde et sikkert arbejds- og skolemiljø for vores elever. Hvis du har mistanke om, eller erfarer at en medstuderende er påvirket af alkohol eller andre rusmidler, er det din pligt at meddele det til skolens personale. Rygning Vi ved alle sammen godt at rygning ikke er sundt, og Esnord bakker op om regeringens stramning af rygeloven, der trådte i kraft 15. august På enkelte adresser er rygning tilladt i de afmærkede rygeområder. E-cigaretter sidestilles med almindelige cigaretter, og er derfor tilladt i de afmærkede rygeområder. Overtrædelse af rygeforbud/rygning i de afmærkede områder udløser en advarsel. Ved gentagne overtrædelser risikerer du, at Esnord melder dig ud af din uddannelse. Mobiltelefoner Opmærksomhed, fokus og fuld koncentration i timerne er alle elementer, som skaber et godt undervisningsmiljø. Ringetoner og sms-lyde vil ødelægge koncentrationen i undervisningen til irritation for alle i klassen. Derfor skal alle mobiltelefoner være slukket eller på lydløs. Overtrædelse af denne regel fører til inddragelse af mobiltelefonen. Den kan afhentes igen på det tidspunkt, som du har aftalt med den pågældende lærer. Uvedkommende personer For at mindske risikoen for hærværk og tyveri på skolen må uvedkommende ikke opholde sig på skolens område, medmindre de er inviteret af skolen. Enhver gæst til skolen skal henvende sig i receptionen for registrering. Skolens politik om uvedkommende gælder også til fester og andre af skolens arrangementer. Uddannelsesadministrationen Skolens uddannelsesadministration er åben for personlig henvendelse mandag til fredag fra Ferier Du kan finde Esnords feriekalender på esnord.dk Kontaktlærer Når du starter på Erhvervsuddannelserne på Esnord, får du tilknyttet en kontaktlærer. Din kontaktlærer er den person på skolen, som du jævnligt har samtaler med om, hvordan det går med din uddannelse. Typisk vil din kontaktlærer være den faglærer, som har de fleste undervisningstimer på dit hold. Ud over samtaler om dit uddannelsesforløb er det også din kontaktlærer, du skal gå til, hvis der er noget, du generelt er i tvivl om i forhold til din uddannelse. Det er ikke sikkert, din kontaktlærer kan løse det, men han/hun kan hjælpe dig videre til nogen, som kan. Uddannelsessamtale I begyndelsen af uddannelsesforløbet foretages en kompetencevurdering af dig. Denne kompetencevurdering foretages af kontaktlæreren i samarbejde og dialog med dig. Formålet med kompetencevurderingen er at fastlægge dine slutmål samt planen for at nå dem. Samtalen tager udgangspunkt i dit ønske om endeligt uddannelsesmål (slutmål), og der vil udover ovennævnte kompetencer blive fokuseret på de aktuelle gærdehøjder. Under uddannelsessamtalen bliver din personlige uddannelsesbog gennemgået. Det sker ved hjælp af det 8

9 elektroniske værktøj Elevplan, som bruges på alle landets erhvervsskoler. SU-administration Du kan søge SU (Statens uddannelsesstøtte) til en ungdomsuddannelse, hvis du er over 18 år, og du ikke får anden offentlig støtte, der skal dække dine leveomkostninger. SU en består af et stipendium, som du får kvit og frit på bestemte vilkår. Desuden kan du få SU-lån, som skal betales tilbage. Tjener du selv penge ved siden af, er der bestemte grænser for, hvor meget SU, du kan få. Vær opmærksom på, at SU udbetales til elever, der er studieaktive. Hvis dit fravær overskrider Esnords retningslinjer for studieaktivitet, kan du miste din SU. Tvivlsspørgsmål angående SU Du kan altid henvende dig til SU-medarbejderne her på skolen, hvis du har spørgsmål til din SU. Skolen har en vejledningsforpligtelse og har ikke erstatningsansvar, hvis afklaring af fx sociale forhold forsinker udbetaling/ godkendelse af SU. SU sådan skal du selv finde info om SU På netstedet su.dk skal du søge elektronisk via minsu, hvor du skal logge ind med dit NemID. På nettet har du også mulighed for at se dine data og lave ændringer i dine SU-forhold, vælge SU fra, søge SU-lån, genbestille et lånebevis, ændre din sluttid samt ændre bopælsstatus. Forklaringerne er opdelt efter mange af de situationer og valg, du kan komme ud for under din uddannelse og de fleste forklaringer ligger i printvenlige filer, du kan udskrive på A4-ark, så du kan tage dem med dig, fx hvis du vil bed en SU-medarbejder om hjælp. Kontaktperson for SU Mette Theilgaard E: Vi hjælper dig, hvis du har problemer med at søge SU på nettet men du skal selv finde ud af mest muligt, inden du kommer og spørger os. Sådan klager du Hvis du er utilfreds med en afgørelse om din SU, kan du klage over den. Afgørelsen indeholder altid oplysning om, hvor og hvordan, du kan klage. Er du i tvivl, så henvend dig til en SU-medarbejder. Her får du vejledning om, hvordan du skal gøre. I de fleste tilfælde kan du få din klage sendt til behandling i SU-Styrelsen og derefter i Ankenævnet for Uddannelsesstøtten. Hvis du vil klage, skal du gøre det senest fire uger efter, at du har fået den meddelelse, du vil klage over. Befordringsgodtgørelse til offentlig transport Du skal bruge NemID for at søge ungdomskort. Først skal du søge om at blive godkendt til Ungdomskort påungdomskort.dk. Når du er godkendt, skal du bestille og betale for dit Ungdomskort i trafikselskabernes bestillingssystem Mit Ungdomskort. Der er 14 dages ekspeditionstid, så du skal søge i god tid. Se reglerne på ungdomskort.dk. Uddannelses- og erhvervsvejledning Uddannelses- og erhvervsvejledningen for erhvervsuddannelserne på Esnord har vejledere, der gerne hjælper dig med: Valg af den rigtige erhvervsuddannelse Forventningsafstemning mellem dig og uddannelsen Vurdering af uddannelsesparathed Planlægning af dit uddannelsesforløb og eventuelle videreuddannelse Vejledning og opbakning i forhold til at gennemførelsen af din uddannelse Ansøgning om SP-støtte, heriblandt ordblindetest, IT rygsæk, mentor, eller støttetimer Praktikpladser og jobmuligheder Uddannelse eller praktik i udlandet 9

10 Det rigtige valg Vi vil gerne have, at du træffer gode valg, der kan være med til at hjælpe dig igennem den uddannelse, der passer til dig. Derfor holder vi løbende enkeltsamtaler eller gruppesamtaler, hvis du eller din kontaktlærer ønsker det. Hvis du selv bliver i tvivl eller af andre grunde oplever problemer med dit uddannelsesforløb, er det vigtigt, at du tager fat i din kontaktlærer eller en af vejlederne. Du vil altid kunne få en personlig samtale med en vejleder. Esnords lære- og praktikpladskontor Susanne Dinesen (skolepraktik) E: T: Bente Jensen (uddannelsesaftaler) E: T: Tavshedspligt Vejlederne på Esnord er uddannede uddannelses- og erhvervsvejledere, og de har tavshedspligt. Det vil sige, at de ting, der kommer frem under samtalen, forbliver mellem dem, der er til stede i henhold til Forvaltningslovens regler om tavshedspligt 27. Gurli Christensen (uddannelsesaftaler og skolepraktik) E: T: Netværkssamarbejde Vejlederne fungerer ofte som bindeled mellem skole, lærere, kontaktlærer, elev, forældre, Ungdommens Uddannelsescentre (UU), kommuner og jobcentre. Du kan også tale med vores vejledere ved uddannelsesaftener på folkeskoler, uddannelsesmesser, samt ved vores åbent hus-arrangementer. Du kan finde vejlederne på erhvervsuddannelserne på esnord.dk/vejledning Lære- og praktikpladskonsulenter (LOP) Du skal selv finde en læreplads, men skolen kan hjælpe dig. Fortæl alle du kender, at du er gået i gang med en uddannelse, for jo flere kontakter, jo større chance for at få en læreplads. Få hele dit netværk familie, venner og så videre til at undersøge mulighederne for at skaffe dig en plads. Du kan kontakte vores lære- og praktikpladskontor, når du har fundet en lære-/praktikplads. Så kan de hjælpe dig med det administrative arbejde, der er forbundet med en lære-/praktikplads. 10

11 OM ERHVERVSUDDANNELSERNES OPBYGNING Fra august 2015 ændres erhvervsuddannelserne markant. Det har du sikkert allerede sat dig ind i. Her skitserer vi opbygningen af en erhvervsuddannelse i hovedtræk på vores hjemmeside kan se flere detaljer. En af de væsentlige ændringer er, at man fra august 2015 starter på forskellige dele af en erhvervsuddannelse, afhængig af om man kommer lige fra 9. eller 10. klasse eller har lavet andre ting, inden man starter på uddannelsen. Adgangskravet i begge tilfælde er, at du har bestået folkeskolens afgangsprøve med 02 i matematik og en gennemsnitlig prøvekarakter på 02 i dansk. Grundforløb 1 (GF1) Grundforløb 1 er for dem, som starter lige efter 9. eller 10. klasse. Grundforløb 1 varer 20 uger, og den er opdelt på fagretninger, som er brede introduktioner til flere forskellige fag. Hvis du består GF1 kan du fortsætte på grundforløb 2 (GF2). På Esnord kan du vælge følgende fagretninger Benzin og spænding i 3D Bæredygtig teknologi Fremtidens byggeri og miljø Mad og oplevelser Etablering og udvikling handel, kontor og event Grundforløb 2 (GF2) Hvis du har afsluttet din 9. eller 10. klasses afgangseksamen for mere end et år siden, og du er under 25 år, skal du starte på grundforløb 2 (GF2) Grundforløb 2 varer også 20 uger. Her vælger du din uddannelse. Når du har afsluttet grundforløbet, fortsætter du på dit hovedforløb, men du skal bestå grundforløbsprøven for at kunne komme videre. I løbet af grundforløb 2 skal du også have fundet en praktikplads i en virksomhed og indgået en uddannelsesaftale, eller du skal være optaget i skolepraktik på et praktikcenter. Grundforløbsprøven Grundforløbsprøven er tilrettelagt ud fra hvilken uddannelse, du tager grundforløbet på. Den vil typisk bestå af en skriftlig opgave kombineret med en praktisk prøve. Du kan få mere information hos din kontaktlærer om netop din grundforløbsprøve. Det er et krav, at du har bestået din grundforløbsprøve og krævede eksamener, for at du kan fortsætte din uddannelse på hovedforløbet. Hovedforløb Når du har afsluttet dit grundforløb og har indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed, kan du gå videre til uddannelsens hovedforløb, som veksler mellem skole og praktik i virksomheden og afsluttes med en svendeprøve. Praktik Du skal selv finde din praktikplads, men skolens vejledere og praktikpladskonsulenter og din egen kontaktlærer hjælper dig gerne med gode råd til din søgning. Du kan også søge i databasen praktikpladsen.dk efter ledige praktikpladser, men som regel er den allerbedste måde at få en praktikplads på at gå ud og besøge den virksomhed, du gerne vil i praktik hos. Hvordan med økonomien? Under grundforløbet kan du få SU, hvis du er fyldt 18 år og ikke har en praktikplads. Du vil så gå over på lærlingeløn, når du starter på hovedforløbet. Hvis du har en praktikplads under grundforløbet, får du løn allerede her. Hvor meget du får i løn er afhængigt af, hvilken uddannelse du er i gang med. Lønnen stiger løbende gennem din uddannelse, og du får udbetalt løn både i praktikken og på skoleopholdet. Hvis du er i skolepraktik, får du udbetalt en ydelse i stedet for løn, dog på en lavere sats. Svendeprøven Svendeprøven er tilrettelagt ud fra hvilken uddannelse, du er på. Svendeprøven vil typisk bestå en skriftlig opgave kombineret med en praktisk opgave. Du kan få mere information om svendeprøven fra din kontaktlærer. 7-trins karakterskala I 7-trins skalaen indgår følgende karakterer: -3, 00, 02, 4, 7, 10 og 12, hvor -3 er den dårligste karakter og 12 den bedste. Man har bestået, når man har fået karakteren 02, eller det der svarer til dette, hvis man har en afgangseksamen af ældre dato. Se en oversættelsesskala her: 11

12 Hvis du har spørgsmål Endnu engang velkommen til erhvervsuddannelserne på Esnord. Hvis du har spørgsmål til Elevhåndbogen eller din uddannelse, er du velkommen til at tage kontakt til din kontaktlærer. Når din uddannelse starter, får du information om særlige forhold vedrørende sikkerhed, skolens evakueringsplan, kantinens åbningstider m.m. Du kan også finde praktiske oplysninger på esnord.dk. Det er altid den sidste nye elevhåndbog, der er gældende. Den finder du på esnord.dk/tekniskskole. SlotsArkaderne i Hillerød, juni Oliver Ørum, Morten Larsen og Alexander Prudinsky fra mureruddannelsen kæmpede om to pladser til de regionale mesterskaber i Skills og muligheden for at gå videre til DM og blive Danmarks bedste murerelev. Erhvervsskolen Nordsjælland Rasmus Knudens Vej Helsingør Telefon: esnord.dk 12

ELEVHÅ NDBOG FOR TEKNISK SKOLE

ELEVHÅ NDBOG FOR TEKNISK SKOLE ELEVHÅ NDBOG FOR TEKNISK SKOLE Målrettet i dag Muligheder i morgen Denne elevhåndbog er udarbejdet af Erhvervsskolen Nordsjælland Indhold Velkommen... 2 PRAKTISK INFORMATION... 3 Mødetider... 3 Sygemelding...

Læs mere

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER Målrettet i dag Muligheder i morgen Denne elevhåndbog er udarbejdet af Erhvervsskolen Nordsjælland August 2013 Indhold Velkommen... 2 PRAKTISK INFORMATION... 3 Mødetider...

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Som elev på Svendborg Erhvervsskole, skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen. Reglerne bygger på en grundtanke om, at du viser hensyn og tænker dig om,

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 RYGNING OG RUSMIDLER... 4 2.3 RESPEKT FOR SKOLENS INVENTAR OG

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto SKP HÅNDBOGEN -for Auto 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 3 Velkommen til SKP 4 Praktikmål 5 Opgavebeskrivelser 5 EMMA 6 Ordensregler 7 Fravær 7 Læge- og tandlægebesøg 7 Fravær der berettiger

Læs mere

Information til dig om skolepraktik

Information til dig om skolepraktik Information til dig om skolepraktik Klejnsmed Praktikkoblingen Til dig der har bestået grundforløbet indenfor Produktion og Udvikling - men mangler en læreplads Praktikkoblingen er navnet på en virksomhed,

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX...4 Uddannelsesplan...

Læs mere

Ordensregler & Praktiske oplysninger

Ordensregler & Praktiske oplysninger Ordensregler & Praktiske oplysninger Juni 2014 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende miljø. Her sker en masse, og vores hverdag er fuld af aktiviteter. Overalt på

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant Industritekniker og Klejnsmed Information PRAKTIK Velkommen som skolepraktikant Syddansk Erhvervsskole Tillykke med din optagelse som skolepraktikant på Syddansk Erhvervsskole Som skolepraktikelev på Syddansk

Læs mere

SKP-håndbogen. En vejledning til dig, der er i skolepraktik. CPH WEST - Frisør

SKP-håndbogen. En vejledning til dig, der er i skolepraktik. CPH WEST - Frisør SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik CPH WEST - Frisør Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolepraktikken... 1 Ordensregler. 2 SKP-administrationen. 3 Din SKP kontaktperson 3 Personaleoplysninger

Læs mere

Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST

Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST Praktikcenterhåndbog En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST 3-4-2014 Bilag 8 1 Indhold Velkommen til praktikcentret... 3 EMMA... 4 Ordensregler... 6 Advarsler...

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Studie- og ordensregler HG

Studie- og ordensregler HG 1 Studie- og ordensregler HG 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 4 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 4 1. Ansvarlighed... 4 2. Samarbejde... 4 3. Tillid... 4 4. Ordentlighed... 4 5. Nærvær...

Læs mere

& pra. Januar 2011 1. Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 000. sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk

& pra. Januar 2011 1. Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 000. sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk Ordensregler & pra ktiske oplysninger Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 000 sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk Januar 2011 1 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen

Hotel- og Restaurantskolen Hotel- og Restaurantskolen Håndbog for elever i praktikcenteret Indholdsfortegnelse Velkommen EMMA-vurdering Trivsel i praktikcenteret Praktikydelse m.v. Sygdom og andet fravær Ferie og helligdage Forsikringsforhold

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015 Studie- og ordensregler Glamsbjerg 2014-2015 Indhold Almindelig orden og samvær... 2 Rygning... 2 Alkohol og euforiserende stoffer... 2 Fester... 2 IT-regler... 3 Lokaler... 4 Sanktioner... 4 Fravær og

Læs mere

Elevhåndbog EUD. Skol 201

Elevhåndbog EUD. Skol 201 Elevhåndbog for EUD 2015 2016 Elevhåndbog EUD KNORD - Frederikssund Skol leåret 201 15 2016 0 Indholdsfortegnelse Velkommen til Handelsskolen København Nord, Frederikssund... 2 Nøglepersoner i din dagligdag

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

Personalehåndbog WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER. Tietgen PraktikCenter. Test TIETGEN KOMPETENCECENTER

Personalehåndbog WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER. Tietgen PraktikCenter. Test TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter Personalehåndbog TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter Test WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER Indhold Introduktion... 3 Ansøgninger... 3 Arbejdstid... 3 Brand og anden

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007)

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Indledning Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse efter høring i elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Studie- og ordensregler HHX

Studie- og ordensregler HHX Studie- og ordensregler HHX Indholdsfortegnelse 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 3 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 3 1. Ansvarlighed... 3 2. Samarbejde... 3 3. Tillid... 3 4. Ordentlighed...

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18. 10. Aabenraa PRØVE 2014 UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.00 PRØVE 2014 UGE 19: TORSDAG DEN 8.MAJ 2014 ENGELSK FS10 Klokken

Læs mere

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Hvis du ønsker at søge SU til din uddannelse, skal du være opmærksom på følgende: SU kan kun søges elektronisk på www.su.dk og du kan kun logge

Læs mere

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business Indhold Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 Om EUD og EUX, ligheder og forskelle... 3 Regler om Statens Uddannelsesstøtte... 4 Prøvebestemmelser EUD, EUX, EUS... 5 Erhvervsuddannelser for voksne

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik Erhvervsskolen Nordsjælland Håndbog for elever i Esnords skolepraktik 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD SIDE VELKOMMEN TIL SKOLEPRAKTIKKEN PÅ ESNORD 3 Nyttige adresser og kontaktpersoner

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik (SKP) på Erhvervsskolen Nordsjælland

SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik (SKP) på Erhvervsskolen Nordsjælland SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik (SKP) på Erhvervsskolen Nordsjælland Bygningsmaler Elektriker Ernæringsassistent Gastronom Murer Personvognsmekaniker Serviceassistent Snedkeruddannelsen

Læs mere

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik Erhvervsskolen Nordsjælland Håndbog for elever i Esnords skolepraktik 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD SIDE VELKOMMEN TIL SKOLEPRAKTIKKEN PÅ ESNORD 3 Nyttige adresser og kontaktpersoner

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING studie- og ordensregler 2013/2014 eucnord.dk Indholdsfortegnelse Et godt miljø... 1 Omgangstone... 1 Oprydning... 1 Mødepligt... 1 Fri for undervisning... 2 Skriftlige opgaver...

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør Studiehåndbog for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH INDHOLD VELKOMMEN... 4 STUDIESERVICE... 5 STUDIEVEJLEDNING... 5 SU-VEJLEDNING... 5 INTERNATIONALT KONTOR... 6 CAREER

Læs mere

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt.

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt. Forord I denne håndbog kan du læse nogle af de vigtige informationer, som du bør vide om eksamen. Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din lærer, studievejlederen eller uddannelseschefen. Husk

Læs mere

Elevhåndbog eux 2015/2016

Elevhåndbog eux 2015/2016 Elevhåndbog eux 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Erhvervsuddannelserne...4 Sådan er det at starte...5 Vores forventninger til dig...5 Studiemiljø...6 Elevråd...6 Fredagscafé...6 Fester...6

Læs mere

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Til elever og forældre. Skolepraktik. Håndbog

Til elever og forældre. Skolepraktik. Håndbog Til elever og forældre Skolepraktik Håndbog Krav til skolepraktikelever www.praktikpladsen.dk du skal være synlig og have en opdateret profil Elevplads.dk praktikpladssøgningen skal registreres Egnet egnet

Læs mere

Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn

Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn Elevbetaling Elevbetalingen udgør i skoleåret 2015/16 kr. 2.195,00 pr. uge. I dette beløb er inkluderet: Skolerejse, skolejakke, undervisningsmateriale,

Læs mere

ORDENSREGLER PRAKTISKE OG GENERELLE INFORMATIONER

ORDENSREGLER PRAKTISKE OG GENERELLE INFORMATIONER Aftenundervisning Det skal påregnes, at der ca. èn gang pr. halvår vil forekomme, at A undervisningen ligger fra kl. 12:00 til kl. 20:00. Alkohol Det er ikke tilladt at indtage alkohol på Slagteriskolen

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER Forord... 3 Generelle ordensregler... 4 Forsikring... 5 Regler om mødepligt, fravær og sygdom... 5 Regler vedrørende udmeldelse... 6 Plagiat... 6 Pædagogisk reglement vedrørende

Læs mere

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen 2015-2016 Velkommen Laborant- og miljøteknologuddannelsen Velkommen Velkommen til Cphbusiness Laboratorie og Miljø Velkomstfolderen er en praktisk guide i alfabetisk orden, hvor du kan finde generelle

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Skolepraktik. Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.

Skolepraktik. Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro. Skolepraktik Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Indholdsfortegnelse Hvad er skolepraktik side 3 Skolepraktik

Læs mere

PraktikCenter Viborg Håndbog 2015

PraktikCenter Viborg Håndbog 2015 PraktikCenter Viborg Håndbog 2015 1 Indhold Indledning................................. 3 Skoleaftale................................. 3 Uddannelsens varighed og indhold.................... 3 Varighed.........................................

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Opdateret september 2012 Handelsgymnasiet Opdateret september 2012 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE Forestil dig en verden uden faglærte. Det er nu, vi skal sørge for fremtidens arbejdskraft. Alle prognoser viser, at der bliver mangel på

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

Kære nye praktikcenterelev. Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST.

Kære nye praktikcenterelev. Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST. Kære nye praktikcenterelev Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST. Håndbogen giver en orientering om de vigtigste regler gældende

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensreglerne er oprindeligt fastsat efter behandling i skolens SOL-udvalg, MIO-udvalg og bestyrelse. Endvidere har reglerne været

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

Studie- og ordensregler for brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik

Studie- og ordensregler for brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik Studie- og ordensregler for brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik Brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik Med brugere af huset menes elever, sygeplejestuderende, kursister, eksterne undervisere og medarbejdere

Læs mere

Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT

Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Dato 12-03-2014 Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Brug af skolens IT Skolens computere er beregnet til undervisningsformål. Computere udleveres og afleveres

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

praktikcenter håndbogen Beklædning

praktikcenter håndbogen Beklædning praktikcenter håndbogen Beklædning Udarbejdet af Jannie Rasmussen Instruktør ved praktikcenter Beklædning CPH West 11-08-2014 Afdelingsleder: Kim von Bülow 1 Velkommen til praktikcenter på beklædning Kære

Læs mere

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik.

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som motormekaniker I forløbet vil du blive uddannet i at servicere og reparere de maskiner der typisk udlejes fra diverse maskinudlejere.

Læs mere

Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse

Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse TEKNISK SKOLE Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse aarhustech.dk/eux AARHUS TECH - TEKNISK SKOLE EUX GIVER DIG OPTIMALE MULIGHEDER EUX er en ambitiøs erhvervsuddannelse

Læs mere

FAQ. for OTG. Skoleåret 2013/14

FAQ. for OTG. Skoleåret 2013/14 FAQ for OTG Skoleåret 2013/14 Skolestart: fredag d. 9. august kl. 9.00 FAQ Bibliotek Er der bibliotek på skolen? Skolen har et mindre bibliotek i lokale 4-5. Åbningstider: mandag og onsdag kl. 9.00-15.30.

Læs mere

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Indhold 1. Optagelse på handelsgymnasiet 2. Introduktionsforløb på handelsgymnasiet 3. Kontaktlærerfunktion 4. Fastholdelsesvejledning a. Generelt

Læs mere

Åbent Læringscenter. Informationshæfte WWW.AH.DK

Åbent Læringscenter. Informationshæfte WWW.AH.DK HG Åbent Læringscenter Informationshæfte WWW.AH.DK Hvad er Åbent Læringscenter? Åbent Læringscenter på Aalborg Handelsskole er en fleksibel læringsmetode, som tager højde for dine individuelle læringsbehov.

Læs mere

Bliv håndværker og student på én gang med EUX

Bliv håndværker og student på én gang med EUX Bliv håndværker og student på én gang med EUX hvis du vil være murer eller tømrer EUX er til dig, der vil kunne læse videre efter en erhvervsuddannelse. Tager du en EUX, får du både svendebrev og studenterhue.

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness City

Velkommen. Cphbusiness City s Velkommen Cphbusiness City 2015 Velkommen til Cphbusiness City Afdelingen ligger på Landemærket 11 og har Rundetårn og Købmagergade som nærmeste naboer. Huset har velfungerende undervisningslokaler med

Læs mere

- Sætter spor. Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn

- Sætter spor. Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn Elevbetaling Elevbetalingen udgør i skoleåret 2015/16 kr. 2.195,00 pr. uge. I dette beløb er inkluderet: Skolerejse, skolejakke, højskolesangbog,

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2015 Nyt på erhvervsskoleområdet og uddannelsestendenser Informationer om uddannelsesmulighederne Brobygning i uge 47 og

Læs mere

SKP håndbogen for smed

SKP håndbogen for smed SKP håndbogen for smed Udarbejdet af Henning Petersen og Isak Wickstrøm Faglærer og ansvarlig for SKP Smed CPHWest Afdelingsleder: Kim von Bülow Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

EUD og EUX Erhvervsuddannelser. 2015 Uddannelseskatalog. Dit fag din fremtid

EUD og EUX Erhvervsuddannelser. 2015 Uddannelseskatalog. Dit fag din fremtid EUD og EUX Erhvervsuddannelser 2015 Uddannelseskatalog Dit fag din fremtid EUD Erhvervsuddannelser 2014 1 Kontakt os her CAMPUS BORNHOLM www.campusbornholm.dk EUD og EUX Erhvervsuddannelser Uddannelseschef

Læs mere

Februar 2014. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion

Februar 2014. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion Februar 2014 Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion Husorden for Orion Husorden for Orion Husordenen er gældende for samtlige tilbud i Orion. Husordenens bestemmelser er fastsat af Lov om Social Service,

Læs mere

Velkommen til erhvervsuddannelserne og EUX i Maribo

Velkommen til erhvervsuddannelserne og EUX i Maribo Velkommen til erhvervsuddannelserne og EUX i Maribo Her har vi kloge hænder ELEVHÅNDBOG 15/16 3 Indhold Velkommen til CELF...side 3 Praktiske oplysninger...side 4 Fravær og faglig udvikling...side 5 Statens

Læs mere

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden Velkommen på Øse Efterskole Regler og husorden Øse-Reglement Velkommen til dit værelse Dette er dit/jeres hjem de næste 10 måneder. Derfor er det naturligvis vigtigt at I får det indrettet så hyggeligt

Læs mere

KALØ-normer. MØDEPLIGT Der er mødepligt til al undervisning og gangmøder inkl. rengøring og deltagelse i opvask/afrydning i køkkenet.

KALØ-normer. MØDEPLIGT Der er mødepligt til al undervisning og gangmøder inkl. rengøring og deltagelse i opvask/afrydning i køkkenet. KALØ-normer Normer og samvær Et godt ophold hos os er båret af at alle vil bidrage til fællesskabet. Et fællesskab er godt når alle søger at efterleve de fælles værdier og de normer vi opstiller. Ingen

Læs mere

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS EN GUIDE TIL SKOLEN, ORDENSREGLER OG RETNINGSLINIER December 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Generelt om skolen... 5 Skolens styrelse...

Læs mere