Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August for dig, der vil og kan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan"

Transkript

1 Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør Elevhåndbog Erhvervsuddannelserne på Esnord August for dig, der vil og kan

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold Velkommen... 3 Mødetider... 4 Sygemelding... 4 Attitude holdning adfærd... 4 Kopiering/afskrift... 5 Bortvisning og udmeldelse... 5 Sikkerhed og hygiejne... 5 Forsikring... 5 Påklædning... 6 Mobning , internet og intranet... 6 Studiekort... 6 Fraværsreglen... 7 Protokolføring... 7 Fraværsregler... 7 Oprydning... 7 Drikkevarer/spisning... 7 Alkohol og rusmidler... 7 SU-administration... 9 Tvivlsspørgsmål angående SU... 9 SU sådan skal du selv finde info om SU... 9 Kontaktperson for SU... 9 Sådan klager du... 9 Befordringsgodtgørelse til offentlig transport... 9 Uddannelses- og erhvervsvejledning... 9 Det rigtige valg Tavshedspligt Netværkssamarbejde Lære- og praktikpladskonsulenter (LOP) Lære-/praktikpladskontoret Grundforløb 1 (GF1) Grundforløb 2 (GF2) Hovedforløb Praktik Hvordan med økonomien? Svendeprøven trins karakterskala Hvis du har spørgsmål Rygning... 8 Mobiltelefoner... 8 Uvedkommende personer... 8 Uddannelsesadministrationen... 8 Ferier... 8 Kontaktlærer... 8 Uddannelsessamtale

3 VELKOMMEN Velkommen som elev på Erhvervsskolen Nordsjælland Du har valgt en uddannelse, hvor formålet er at kvalificere dig til en karriere i erhvervslivet. I løbet af din skolegang på Esnord vil vi arbejde for at forberede dig på et seriøst og aktivt erhvervsliv et arbejde, som omfatter udvikling af både dine faglige, personlige og sociale kompetencer. I dette arbejde er det dig selv, som er det største aktiv, og det er derfor vigtigt, at du engagerer dig seriøst i dit skolearbejde til syvende og sidst er der nemlig kun én, som har ansvaret for din succes: Dig selv! Vores uddannelsesmiljø, som vi stiller store krav til, skal sikre, at alle elever på skolen altid har optimale betingelser for modtagelse af undervisning. Esnord skal være et sted, hvor alle har lyst til at komme, og hvor alle får noget ud af at være her. Som elev er du medvirkende til at skabe et godt uddannelsesmiljø. Alle, som færdes på skolen, skal ubetinget respektere og tage hensyn til hinanden. Vores uddannelsesmiljø skal afspejle, at vi har en seriøs tilgang til det at lære men der skal også være plads til det humoristiske. I denne elevhåndbog, som alle elever skal læse, kan du læse om de rammer, som vi arbejder inden for, og som er nødvendige for at bevare vores gode uddannelsesmiljø. Desuden forventer vi selvfølgelig, at du selv kender reglerne for almindelig god opførsel og grænserne for, hvad der er tilladt, og hvad der absolut ikke er acceptabelt. Grundlæggende lægger vi vægt på engagement, seriøsitet og respekt nøgleord, som vi forventer, at du lever op til gennem din uddannelse her på stedet. Ligeledes forventer vi, at du medvirker til at fastholde og optimere vores gode uddannelsesmiljø, så Esnord fortsat kan levere dygtige og seriøse medarbejdere til erhvervslivet. Vi glæder os til et skoleår sammen med dig. Venlig hilsen Inge Prip Direktør Esnord 3

4 PRAKTISKE OPLYSNINGER Mødetider I skemaet nedenfor kan du se de gældende mødetider og pauser for erhvervsuddannelserne på Campus Helsingør. Lektion Start Slut Pause Pause Pause Enkelte uddannelser og fag kan dog afvige fra disse tider det får du besked om af din lærer. Hvis du kommer for sent til en time, kan din lærer henvise dig til næste lektion. Der er ingen ringeklokke, så du skal selv være opmærksom på, hvornår timerne starter. Undervisningen starter, når timen starter. Derfor skal du være til stede, have fundet din plads og være klar til at modtage undervisning på det angivne tidspunkt. Læreren fører protokol umiddelbart efter timens begyndelse. Når navneopråbet er slut, laver læreren ikke flere ændringer i protokollen for dén lektion. Hvis du er i et læreforhold, har din arbejdsgiver adgang til din fraværskonto. Se også afsnittet om fravær senere i denne håndbog. Sygemelding Hvis du er syg, skal du sygemelde dig på sms inden klokken Skriv ESN efterfulgt af mellerum og en besked til din lærer, og send beskeden til Hvis du er i praktik, skal du også kontakte din arbejdsgiver. Attitude holdning adfærd Du skal have det optimale ud af dit uddannelsesforløb, og din attitude, din holdning og din adfærd er i sidste ende hele fundamentet for et godt, lærerigt og seriøst uddannelsesmiljø. Vi forventer, at alle elever udviser en acceptabel adfærd på skolen. Vi forventer, at du sammen med den enkelte lærer og dine kammerater tager ansvar for, at undervisningen kan gennemføres så seriøst og optimalt som muligt. Det indebærer blandt andet, at du skal møde til tiden, være forberedt til timen, deltage aktivt i undervisningen og ikke støje unødigt. Din holdning til undervisningen skal være motiverende for dig selv og dine omgivelser, og din attitude over for lærere og kammerater skal være positiv og imødekommende. Vi forventer, at du selv kender grænsen for, hvad der er god opførsel og hvad der absolut ikke er acceptabelt. Det er skolens ansatte, som vurderer, om du har overtrådt rammerne for, hvad skolen kan tillade. Ved uacceptabel adfærd kan skolens ansatte/ledelse: bortvise dig fra resten af timen, hvilket kan medføre en samtale med læreren, og at kontaktlæreren underrettes. bortvise dig fra skolen i 1-3 skoledage, hvilket medfører en alvorlig samtale med kontaktlærer og ledelse om elevens holdning og attitude. bortvise dig permanent fra skolen. Hærværk, voldelig eller truende adfærd, herunder verbale og/eller skriftlige ytringer eller opfordring hertil, samt tyveri og hacking medfører øjeblikkelig udmeldelse. Indtagelse af diverse former for rusmidler i skoletiden og/ eller ophold på skolen i påvirket tilstand er selvfølgelig ikke tilladt, og vil ved mistanke herom medføre øjeblikkelig bortvisning. Ved overtrædelse af straffeloven foretager skolen altid politianmeldelse. Kopiering/afskrift 4

5 Kopiering af opgaver eller dele af tekst til en opgave er strengt forbudt. Hvis du afleverer en opgave, hvor du har kopieret mere end 25 % af indholdet fra fx internettet, bøger, artikler eller lignende, og du ikke tydeligt har angivet, at der er tale om citater, bliver din opgave ikke godkendt. Bortvisning og udmeldelse Erhvervsuddannelserne på Esnord forbeholder sig til enhver tid retten til at bortvise dig, hvis din adfærd i en given situation er så uacceptabel, så skolen ikke ønsker at fortsætte samarbejdet med dig. For eksempel er det bortvisningsgrund, hvis du indtager rusmidler i skoletiden. Vold eller truende adfærd medfører også altid øjeblikkelig udmeldelse. Der kan handles på mistanke, og det er altid ledelsen, der foretager den endelige vurdering omkring bortvisning og udmeldelse. Sikkerhed og hygiejne Du skal til enhver tid overholde de gældende regler og bestemmelser (hygiejne og sikkerhed) med hensyn til påklædning og fodtøj i netop den afdeling, du hører til. Det er dit eget ansvar at få den nødvendige information om sikkerhed og hygiejne hos enten din faglærer eller din kontaktlærer. Forsikring Du skal huske, at det er dit eget ansvar at have dine forsikringer i orden. Det gælder både ansvarsforsikring og andre relevante forsikringer. 5

6 UDDANNELSESMILJØ Påklædning Ved ophold på Esnords områder gælder, at din påklædning ikke må stå i vejen for en åben og naturlig dialog. Hvis din påklædning betyder, at det er svært at identificere dig, eller hvis din påklædning overskrider skolens opfattelse af anstændighed og respektfuldhed, vil du blive bedt om at bringe det i orden. Overtrædelse af påbud om påklædning kan medføre sanktioner, fx i form af bortvisning. Mobning Mobning eller adfærd, der i situationen kan opfattes som anstødelig, respektløs eller grænseoverskridende, accepteres ikke. Hvis Esnord vurderer, at sådanne forhold er uacceptable, medfører det sanktioner som fx klasseskift, skoleoverførsel og i værste fald øjeblikkelig udmeldelse af den udøvende part. , internet og intranet Som elev på erhvervsuddannelserne på Esnord får du adgang til skolens IT-netværk samt Elevplan, hvor din uddannelsesplan ligger. Du får udleveret brugernavn og adgangskode af din kontaktlærer, som også vil informere dig om, hvilke muligheder der er for at bruge skolens printere og kopimaskiner. Studiekort Umiddelbart efter starten på din uddannelse får du udleveret dit studiekort. Studiekortet er personligt og skal fremvises på forlangende i administrationen eller til skolens øvrige personale. På et gyldigt studiekort vil der være et vellignende foto samt dit fulde navn. Skolen fotograferer dig den første uge af uddannelsesforløbet. Dit kort gælder, indtil din uddannelse er afsluttet. Hvis du mister dit kort, skal det meldes til administrationen. Et erstatningskort koster 50 kroner. 6

7 STUDIEREGLER OG PROTOKOLFØRING Fraværsreglen Der er mødepligt til samtlige undervisningstimer. Du skal være opmærksom på, at høj mødedisciplin er et kriterium for eventuel optagelse i skolepraktik. Esnord forbeholder sig derfor retten til at foretage en individuel vurdering af din mødedisciplin, hvis du på et tidspunkt skulle få brug for at blive optaget i skolepraktik. Protokolføring På erhvervsuddannelserne på Esnord fører vi fravær elektronisk. Læreren medbringer en PC ved undervisningens begyndelse, hvor det registreres om du er til stede eller ej til stede. Det skal understreges, at der ikke registreres årsag til fravær. Ved efterfølgende fraværsoptælling vurdere vi udelukkende, om du har været til stede eller ej. Lærerens elektroniske afkrydsning registreres automatisk i skolens administrative system, og det registreres også på din personlige digitale fraværskonto i elevplan.dk. Det er dit eget ansvar at holde øje med dit fravær via elevplan.dk, som vi introducerer dig til den første uge, du er på skolen. Fraværsregler For at opnå så godt et fagligt resultat som muligt i dit uddannelsesforløb på Esnord er det vigtigt, at du prioriterer at møde til den planlagte undervisning. Det er også vigtigt, at du møder op til tiden og overholder virksomhedens regler på din praktikplads/læreplads. Det er vigtigt, du forstår, at din personlige tilstedeværelse har betydning for miljøet på skolen, og at dit bidrag i undervisningen mangler, når du ikke er i skole. Hvis du har meget fravær, sker der følgende: -Ved 20 lektioners fravær: Samtale med kontaktlærer > 1. advarsel Ved 40 lektioners fravær: Samtale med kontaktlærer > 2. advarsel Ved 60 lektioners fravær: Udmeldelse eventuelt en samtale med uddannelsesvejledningen Man kan anke skolens beslutning om evt. udmeldelse til Undervisningsministeriet. Det skal ske ved at indgive en skriftlig klage. Klagen skal skolen modtage senest 4 uger efter at du har fået et udmeldelsesbrev. Oprydning Som elev har du et medansvar for, at alle lokaler (klasselokaler, fællesarealer, herunder kantinen) forlades i pæn og ryddelig stand. Således skal alle klasselokaler efter endt undervisning klargøres til undervisning og den daglige rengøring. Daglig oprydning efter endt undervisning omfatter minimum følgende: Fjernelse af papirer/bøger m.m. fra borde og gulve Fjernelse af drikkedunke og lignende Aftørring af tavle Personlige genstande medtages (tasker, bluser og lignende) Fejning/rengøring af gulv i værksted Hvis lokalet ikke er pænt ryddet op ved lektionens afslutning, kan underviseren bede eleverne om at blive i lokalet, indtil oprydningen er acceptabel. Dette medfører senere afslutningstidspunkt end skemamæssigt angivet. Tegning på borde eller lignende ødelæggelse af skolens ejendele medfører personlig erstatningspligt for eleven eller dennes værge og vil blive betragtet som uacceptabel adfærd, hvilket kan medføre bortvisning. Vær i øvrigt opmærksom på, at skolen ikke har erstatningspligt ved tyveri. Lad aldrig din pung, din mobiltelefon eller andre værdigenstande ligge uden opsyn. Drikkevarer/spisning Til undervisningen må du medtage drikkevarer, hvis drikkevarerne opbevares i en beholder med låg. Spisning må kun finde sted i pauserne. Mad og drikkevarer må ikke medbringes i IT-lokalerne. Alkohol og rusmidler Som elev på en erhvervsskole opholder du dig ofte i værksteder med maskiner, der kan udgøre en fare for dig selv og andre ved forkert brug eller manglende omtanke. Derfor er det utrolig vigtigt, at vi kan stole på, at du hverken er påvirket af alkohol eller andre rusmidler, herunder euforiserende stoffer. 7

8 Esnord forbeholder sig retten til, til enhver tid at foretage inspektionsrunder for at kontrollere om elever er påvirkede. Disse runderinger kan ske i samarbejde med politi og narkohunde og enkelte elever kan udtages til test og/ eller visitering af skolens personale eller politiet. Som elev har du pligt til at følge anvisningerne under selve runderingen og lade dig visitere. Hvis du nægter, er skolen i sin fulde ret til at udmelde dig. Er der mistanke om at du er påvirket af alkohol eller andre rusmidler og/ eller i besiddelse heraf, træder en proces i gang. Her iværksættes en plan, der har til formål at få dig ud af dit misbrug, så du kan gennemføre din ungdomsuddannelse. I yderste konsekvens kan din adfærd i forbindelse med alkohol eller rusmidler dog føre til, at vi melder dig ud. Vi forventer, at du respekterer vores holdning til at fastholde et sikkert arbejds- og skolemiljø for vores elever. Hvis du har mistanke om, eller erfarer at en medstuderende er påvirket af alkohol eller andre rusmidler, er det din pligt at meddele det til skolens personale. Rygning Vi ved alle sammen godt at rygning ikke er sundt, og Esnord bakker op om regeringens stramning af rygeloven, der trådte i kraft 15. august På enkelte adresser er rygning tilladt i de afmærkede rygeområder. E-cigaretter sidestilles med almindelige cigaretter, og er derfor tilladt i de afmærkede rygeområder. Overtrædelse af rygeforbud/rygning i de afmærkede områder udløser en advarsel. Ved gentagne overtrædelser risikerer du, at Esnord melder dig ud af din uddannelse. Mobiltelefoner Opmærksomhed, fokus og fuld koncentration i timerne er alle elementer, som skaber et godt undervisningsmiljø. Ringetoner og sms-lyde vil ødelægge koncentrationen i undervisningen til irritation for alle i klassen. Derfor skal alle mobiltelefoner være slukket eller på lydløs. Overtrædelse af denne regel fører til inddragelse af mobiltelefonen. Den kan afhentes igen på det tidspunkt, som du har aftalt med den pågældende lærer. Uvedkommende personer For at mindske risikoen for hærværk og tyveri på skolen må uvedkommende ikke opholde sig på skolens område, medmindre de er inviteret af skolen. Enhver gæst til skolen skal henvende sig i receptionen for registrering. Skolens politik om uvedkommende gælder også til fester og andre af skolens arrangementer. Uddannelsesadministrationen Skolens uddannelsesadministration er åben for personlig henvendelse mandag til fredag fra Ferier Du kan finde Esnords feriekalender på esnord.dk Kontaktlærer Når du starter på Erhvervsuddannelserne på Esnord, får du tilknyttet en kontaktlærer. Din kontaktlærer er den person på skolen, som du jævnligt har samtaler med om, hvordan det går med din uddannelse. Typisk vil din kontaktlærer være den faglærer, som har de fleste undervisningstimer på dit hold. Ud over samtaler om dit uddannelsesforløb er det også din kontaktlærer, du skal gå til, hvis der er noget, du generelt er i tvivl om i forhold til din uddannelse. Det er ikke sikkert, din kontaktlærer kan løse det, men han/hun kan hjælpe dig videre til nogen, som kan. Uddannelsessamtale I begyndelsen af uddannelsesforløbet foretages en kompetencevurdering af dig. Denne kompetencevurdering foretages af kontaktlæreren i samarbejde og dialog med dig. Formålet med kompetencevurderingen er at fastlægge dine slutmål samt planen for at nå dem. Samtalen tager udgangspunkt i dit ønske om endeligt uddannelsesmål (slutmål), og der vil udover ovennævnte kompetencer blive fokuseret på de aktuelle gærdehøjder. Under uddannelsessamtalen bliver din personlige uddannelsesbog gennemgået. Det sker ved hjælp af det 8

9 elektroniske værktøj Elevplan, som bruges på alle landets erhvervsskoler. SU-administration Du kan søge SU (Statens uddannelsesstøtte) til en ungdomsuddannelse, hvis du er over 18 år, og du ikke får anden offentlig støtte, der skal dække dine leveomkostninger. SU en består af et stipendium, som du får kvit og frit på bestemte vilkår. Desuden kan du få SU-lån, som skal betales tilbage. Tjener du selv penge ved siden af, er der bestemte grænser for, hvor meget SU, du kan få. Vær opmærksom på, at SU udbetales til elever, der er studieaktive. Hvis dit fravær overskrider Esnords retningslinjer for studieaktivitet, kan du miste din SU. Tvivlsspørgsmål angående SU Du kan altid henvende dig til SU-medarbejderne her på skolen, hvis du har spørgsmål til din SU. Skolen har en vejledningsforpligtelse og har ikke erstatningsansvar, hvis afklaring af fx sociale forhold forsinker udbetaling/ godkendelse af SU. SU sådan skal du selv finde info om SU På netstedet su.dk skal du søge elektronisk via minsu, hvor du skal logge ind med dit NemID. På nettet har du også mulighed for at se dine data og lave ændringer i dine SU-forhold, vælge SU fra, søge SU-lån, genbestille et lånebevis, ændre din sluttid samt ændre bopælsstatus. Forklaringerne er opdelt efter mange af de situationer og valg, du kan komme ud for under din uddannelse og de fleste forklaringer ligger i printvenlige filer, du kan udskrive på A4-ark, så du kan tage dem med dig, fx hvis du vil bed en SU-medarbejder om hjælp. Kontaktperson for SU Mette Theilgaard E: Vi hjælper dig, hvis du har problemer med at søge SU på nettet men du skal selv finde ud af mest muligt, inden du kommer og spørger os. Sådan klager du Hvis du er utilfreds med en afgørelse om din SU, kan du klage over den. Afgørelsen indeholder altid oplysning om, hvor og hvordan, du kan klage. Er du i tvivl, så henvend dig til en SU-medarbejder. Her får du vejledning om, hvordan du skal gøre. I de fleste tilfælde kan du få din klage sendt til behandling i SU-Styrelsen og derefter i Ankenævnet for Uddannelsesstøtten. Hvis du vil klage, skal du gøre det senest fire uger efter, at du har fået den meddelelse, du vil klage over. Befordringsgodtgørelse til offentlig transport Du skal bruge NemID for at søge ungdomskort. Først skal du søge om at blive godkendt til Ungdomskort påungdomskort.dk. Når du er godkendt, skal du bestille og betale for dit Ungdomskort i trafikselskabernes bestillingssystem Mit Ungdomskort. Der er 14 dages ekspeditionstid, så du skal søge i god tid. Se reglerne på ungdomskort.dk. Uddannelses- og erhvervsvejledning Uddannelses- og erhvervsvejledningen for erhvervsuddannelserne på Esnord har vejledere, der gerne hjælper dig med: Valg af den rigtige erhvervsuddannelse Forventningsafstemning mellem dig og uddannelsen Vurdering af uddannelsesparathed Planlægning af dit uddannelsesforløb og eventuelle videreuddannelse Vejledning og opbakning i forhold til at gennemførelsen af din uddannelse Ansøgning om SP-støtte, heriblandt ordblindetest, IT rygsæk, mentor, eller støttetimer Praktikpladser og jobmuligheder Uddannelse eller praktik i udlandet 9

10 Det rigtige valg Vi vil gerne have, at du træffer gode valg, der kan være med til at hjælpe dig igennem den uddannelse, der passer til dig. Derfor holder vi løbende enkeltsamtaler eller gruppesamtaler, hvis du eller din kontaktlærer ønsker det. Hvis du selv bliver i tvivl eller af andre grunde oplever problemer med dit uddannelsesforløb, er det vigtigt, at du tager fat i din kontaktlærer eller en af vejlederne. Du vil altid kunne få en personlig samtale med en vejleder. Esnords lære- og praktikpladskontor Susanne Dinesen (skolepraktik) E: T: Bente Jensen (uddannelsesaftaler) E: T: Tavshedspligt Vejlederne på Esnord er uddannede uddannelses- og erhvervsvejledere, og de har tavshedspligt. Det vil sige, at de ting, der kommer frem under samtalen, forbliver mellem dem, der er til stede i henhold til Forvaltningslovens regler om tavshedspligt 27. Gurli Christensen (uddannelsesaftaler og skolepraktik) E: T: Netværkssamarbejde Vejlederne fungerer ofte som bindeled mellem skole, lærere, kontaktlærer, elev, forældre, Ungdommens Uddannelsescentre (UU), kommuner og jobcentre. Du kan også tale med vores vejledere ved uddannelsesaftener på folkeskoler, uddannelsesmesser, samt ved vores åbent hus-arrangementer. Du kan finde vejlederne på erhvervsuddannelserne på esnord.dk/vejledning Lære- og praktikpladskonsulenter (LOP) Du skal selv finde en læreplads, men skolen kan hjælpe dig. Fortæl alle du kender, at du er gået i gang med en uddannelse, for jo flere kontakter, jo større chance for at få en læreplads. Få hele dit netværk familie, venner og så videre til at undersøge mulighederne for at skaffe dig en plads. Du kan kontakte vores lære- og praktikpladskontor, når du har fundet en lære-/praktikplads. Så kan de hjælpe dig med det administrative arbejde, der er forbundet med en lære-/praktikplads. 10

11 OM ERHVERVSUDDANNELSERNES OPBYGNING Fra august 2015 ændres erhvervsuddannelserne markant. Det har du sikkert allerede sat dig ind i. Her skitserer vi opbygningen af en erhvervsuddannelse i hovedtræk på vores hjemmeside kan se flere detaljer. En af de væsentlige ændringer er, at man fra august 2015 starter på forskellige dele af en erhvervsuddannelse, afhængig af om man kommer lige fra 9. eller 10. klasse eller har lavet andre ting, inden man starter på uddannelsen. Adgangskravet i begge tilfælde er, at du har bestået folkeskolens afgangsprøve med 02 i matematik og en gennemsnitlig prøvekarakter på 02 i dansk. Grundforløb 1 (GF1) Grundforløb 1 er for dem, som starter lige efter 9. eller 10. klasse. Grundforløb 1 varer 20 uger, og den er opdelt på fagretninger, som er brede introduktioner til flere forskellige fag. Hvis du består GF1 kan du fortsætte på grundforløb 2 (GF2). På Esnord kan du vælge følgende fagretninger Benzin og spænding i 3D Bæredygtig teknologi Fremtidens byggeri og miljø Mad og oplevelser Etablering og udvikling handel, kontor og event Grundforløb 2 (GF2) Hvis du har afsluttet din 9. eller 10. klasses afgangseksamen for mere end et år siden, og du er under 25 år, skal du starte på grundforløb 2 (GF2) Grundforløb 2 varer også 20 uger. Her vælger du din uddannelse. Når du har afsluttet grundforløbet, fortsætter du på dit hovedforløb, men du skal bestå grundforløbsprøven for at kunne komme videre. I løbet af grundforløb 2 skal du også have fundet en praktikplads i en virksomhed og indgået en uddannelsesaftale, eller du skal være optaget i skolepraktik på et praktikcenter. Grundforløbsprøven Grundforløbsprøven er tilrettelagt ud fra hvilken uddannelse, du tager grundforløbet på. Den vil typisk bestå af en skriftlig opgave kombineret med en praktisk prøve. Du kan få mere information hos din kontaktlærer om netop din grundforløbsprøve. Det er et krav, at du har bestået din grundforløbsprøve og krævede eksamener, for at du kan fortsætte din uddannelse på hovedforløbet. Hovedforløb Når du har afsluttet dit grundforløb og har indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed, kan du gå videre til uddannelsens hovedforløb, som veksler mellem skole og praktik i virksomheden og afsluttes med en svendeprøve. Praktik Du skal selv finde din praktikplads, men skolens vejledere og praktikpladskonsulenter og din egen kontaktlærer hjælper dig gerne med gode råd til din søgning. Du kan også søge i databasen praktikpladsen.dk efter ledige praktikpladser, men som regel er den allerbedste måde at få en praktikplads på at gå ud og besøge den virksomhed, du gerne vil i praktik hos. Hvordan med økonomien? Under grundforløbet kan du få SU, hvis du er fyldt 18 år og ikke har en praktikplads. Du vil så gå over på lærlingeløn, når du starter på hovedforløbet. Hvis du har en praktikplads under grundforløbet, får du løn allerede her. Hvor meget du får i løn er afhængigt af, hvilken uddannelse du er i gang med. Lønnen stiger løbende gennem din uddannelse, og du får udbetalt løn både i praktikken og på skoleopholdet. Hvis du er i skolepraktik, får du udbetalt en ydelse i stedet for løn, dog på en lavere sats. Svendeprøven Svendeprøven er tilrettelagt ud fra hvilken uddannelse, du er på. Svendeprøven vil typisk bestå en skriftlig opgave kombineret med en praktisk opgave. Du kan få mere information om svendeprøven fra din kontaktlærer. 7-trins karakterskala I 7-trins skalaen indgår følgende karakterer: -3, 00, 02, 4, 7, 10 og 12, hvor -3 er den dårligste karakter og 12 den bedste. Man har bestået, når man har fået karakteren 02, eller det der svarer til dette, hvis man har en afgangseksamen af ældre dato. Se en oversættelsesskala her: 11

12 Hvis du har spørgsmål Endnu engang velkommen til erhvervsuddannelserne på Esnord. Hvis du har spørgsmål til Elevhåndbogen eller din uddannelse, er du velkommen til at tage kontakt til din kontaktlærer. Når din uddannelse starter, får du information om særlige forhold vedrørende sikkerhed, skolens evakueringsplan, kantinens åbningstider m.m. Du kan også finde praktiske oplysninger på esnord.dk. Det er altid den sidste nye elevhåndbog, der er gældende. Den finder du på esnord.dk/tekniskskole. SlotsArkaderne i Hillerød, juni Oliver Ørum, Morten Larsen og Alexander Prudinsky fra mureruddannelsen kæmpede om to pladser til de regionale mesterskaber i Skills og muligheden for at gå videre til DM og blive Danmarks bedste murerelev. Erhvervsskolen Nordsjælland Rasmus Knudens Vej Helsingør Telefon: esnord.dk 12

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Studiehåndbog 2014-2015 Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Indhold Velkommen til Handels- og Teknisk Gymnasium...3 Skolens historie... 4 uddannelsernes MÅL OG INDHOLD... 5 Opbygning af uddannelserne...

Læs mere

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik Erhvervsskolen Nordsjælland Håndbog for elever i Esnords skolepraktik 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD SIDE VELKOMMEN TIL SKOLEPRAKTIKKEN PÅ ESNORD 3 Nyttige adresser og kontaktpersoner

Læs mere

Skolepraktik HÅNDBOG

Skolepraktik HÅNDBOG Skolepraktik HÅNDBOG Indholdsfortegnelse Velkommen til Praktikcenter CELF... 3 Mål med skolepraktikordningen på CELF... 3 Hvem møder du i Praktikcenter CELF... 4 Optagelse i skolepraktik... 4 EMMA regler:...4-5

Læs mere

Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland. Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar.

Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland. Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar. Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar. 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Ansvar og opgaver i forbindelse med optagelse/gennemførel se af SKP... 5 Hvem kan

Læs mere

Velkommen til erhvervsuddannelserne. Her har vi kloge hænder

Velkommen til erhvervsuddannelserne. Her har vi kloge hænder 1 Velkommen til erhvervsuddannelserne og EUX i Nakskov Her har vi kloge hænder ELEVHÅNDBOG 15/16 2 3 Indholdsfortegnelse Velkommen til CELF...side 3 SU - Statens Uddannelsesstøtte...side 4 Transport: Ungdomskort...side

Læs mere

Ordensregler & Praktiske oplysninger

Ordensregler & Praktiske oplysninger Ordensregler & Praktiske oplysninger Juni 2014 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende miljø. Her sker en masse, og vores hverdag er fuld af aktiviteter. Overalt på

Læs mere

Elektrikeruddannelsen

Elektrikeruddannelsen Elektrikeruddannelsen Lokal undervisningsplan Generel del Den jydske Haandværkerskole, 2006 Elafdelingen Revideret juni 2007 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Skolen... 4 Kvalitet...

Læs mere

Studiehåndbog 2015/16. AutoTeknisk Center

Studiehåndbog 2015/16. AutoTeknisk Center Studiehåndbog 2015/16 AutoTeknisk Center 1 Velkommen til alle nye elever på Mercantec Det er altid spændende at byde nye elever velkommen på vores skole. En skolestart er ofte forbundet med en smule nervøsitet

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen

Læs mere

Informationer til nye elever. Dyr, Planter og Natur

Informationer til nye elever. Dyr, Planter og Natur Informationer til nye elever Dyr, Planter og Natur EUC Nordvest - Morsø Landbrugsskole - Hvis du kan lide at bruge både hoved og hænder Thomas Schlichting Forstander Landbrugsskolen udbyder hele Landbrugsuddannelsen,

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. PERSONALEPOLITIKKENS OVERORDNEDE

Læs mere

Studiehåndbog. Studiehåndbogen orienterer dig om:

Studiehåndbog. Studiehåndbogen orienterer dig om: Studiehåndbog Læsevejledning KEAs studiehåndbog er til for at give dig et indblik i KEA. Vi vil gerne hjælpe dig med hurtigt at falde til og kunne fokusere på dit studie. Studiehåndbogen orienterer dig

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen.

Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen. Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen. Det er vigtigt for alles trivsel, at Herlufsholms elever

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

SKP-håndbogen. En vejledning til dig, der er i skolepraktik. CPH WEST - Frisør

SKP-håndbogen. En vejledning til dig, der er i skolepraktik. CPH WEST - Frisør SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik CPH WEST - Frisør Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolepraktikken... 1 Ordensregler. 2 SKP-administrationen. 3 Din SKP kontaktperson 3 Personaleoplysninger

Læs mere

Kold college/erhvervsakademi Lillebælt

Kold college/erhvervsakademi Lillebælt Kold college/erhvervsakademi Lillebælt Akademiuddannelser Studiehåndbog for Laborant- procesteknolog-, og serviceøkonomuddannelserne (AK). August 2009 1 Forord Kold college byder dig velkommen med denne

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM - 1 - PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 28. maj 2009 og rettet 12. juni 2012 Visionen for Tornbjerg Gymnasium er at være et udviklingsorienteret gymnasium og en rummelig

Læs mere