Fremtidens arbejdsmarked. v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens arbejdsmarked. v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland"

Transkript

1 Fremtidens arbejdsmarked v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland

2 Forventninger til udviklingen i 2009 og

3 Forventet realvækst i ,0 1,0 1,0 0,3 0,0-1,0-2,0-3,0-0,5-0,5-0,2-1,0-1,0-1,2-2,0-2,5-2,5-2,8-3,0-3,3-2,5-4,0-3,1-3,5-4,0-5,0 3 Danske Bank (aug09) Procent Nat.bank (sep08) LO (nov08) OECD (nov08) DØR (nov08) FM (dec08) EU (jan09) Nordea (jan09) AE-rådet (feb09) Danske Bank (marts09) FM (maj09) LO (maj09) Nordea (maj09) DØR (maj09) EU (maj09) Nat.bank (juni09) OECD (juni09) AE-rådet (juni09)

4 Forventninger til 2010 mere positive (FM forventer vækst på 1% i BNP i 2010) - dog forventes et fortsat fald i beskæftigelsen og stigende ledighed gennem 2010 Finansministeriet - maj Privat sektor i alt Offentlig sektor i alt I alt - landbrug mv. - bygge og anlæg - industri mv. - private serviceerhverv 4

5 Virksomhedsundersøgelse i juni - stort fald i antal ansatte seneste 3 mdr. - virksomhederne er mere positive på ½ års sigt Undersøgelsen dækker private virksomheder med 5+ ansatte Udv. antal beskæftigede ,1% -0,2% ,2% ,7% Hele landet Vurdering marts - juni Midtjylland Forventninger juni - december 5

6 Virksomhedernes forventninger i juni 2009 i Midtjylland fordelt på brancher 6 90,8 97,7 94,4 92,0 100,7 101,7 95,9 96,4 98,3 100,3 89,7 89,4 95,1 93,0 96,2 97,9 95,8 95,6 Landbrug Industri Bygge og anlæg Handel og transport Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice I alt marts 2009 = indeks 100 mar-09 jun-09 dec-09

7 BR Midtjyllands prognose for beskæftigelsen igennem 2009 og beskæftigede igennem 2009 (-3,8%) beskæftigede igennem 2010 (-1,5%) 700 Tusinde kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt

8 BR s ledighedsprognose: Ledigheden forventes at stige til ca i slutningen af 2010 (= ledighed på 4,8% af arbejdsstyrken 50 Tusinde kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt

9 Ledigheden forventes at være højest inden for Byggefagene, 3F, NNF og Metal i ,0% 16,0% 12,0% 8,0% 4,0% 0,0% Selvstændige Akademikere FTF HK Tekniske funkt. Byggefag Metal 3F NNF FOA Øvrige I alt 4. kvt kvt kvt kvt

10 Hvilke grupper er i særlig risiko for at blive ramt af ledighed På baggrund af erfaringerne fra de seneste lavkonjunkturer på det danske arbejdsmarked og den forventede udvikling i den branchemæssige beskæftigelse, skønnes der især at komme flere ledige blandt følgende grupper: Eksempelvis Ikke-faglærte mænd og kvinder i den private sektor Unge under 25 år årige mænd uden kompetencegivende uddannelse Seniorer over 55 år - inden for konjunkturfølsomme erhverv Ikke-faglærte og faglærte inden for byggebranchen, byggeindustrien og transportområdet Ikke-faglærte og faglærte inden for møbelindustri, fødevareindustri og metalindustri Selvstændige erhvervsdrivende over 50 år Ansatte over 50 år i den finansielle sektor Personer med kort anciennitet på arbejdsmarkedet 10

11 Ledighed 11

12 Skifte i ledighedsudviklingen i det seneste år, men fortsat lav ledighed i historisk perspektiv. På landsplan forventes ledigheden at stige fra i 2008 til i 2010 (Finansministeriets prognose) A nt al f uld t id sled ig e i 2. kvt

13 I det seneste år er ledigheden steget mest i dele af Vestjylland og i kommuner med meget industri i Østjylland 13 Skive 1,1 4,2 Struer Horsens Ikast-Brande Landsdel Vestjylland Viborg Hedensted Randers Ringkøbing-Skjern Herning Holstebro Silkeborg Region Midtjylland Favrskov Odder Landsdel Østjylland Lemvig Norddjurs Hele landet Skanderborg Århus Syddjurs Samsø 1,3 1,0 1,1 0,9 0,9 0,5 1,2 0,8 0,8 0,8 1,0 1,1 0,9 1,0 1,2 0,9 1,2 1,5 0,9 1,6 1,4 1,9 2,2 4,3 3,8 3,9 3,5 3,5 3,0 3,7 3,3 3,2 3,2 3,3 3,3 3,1 3,2 3,2 2,9 3,1 3,3 2,7 3,2 2,7 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2008M M06

14 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Ledigheden er steget mest inden for a-kasser med mange medlemmer inden for industri og bygge og anlæg, mens a-kasser med mange medlemmer inden for undervisning, sociale institutioner og sundhedsvæsen ikke er særlig påvirket Ledige i pct. af forsikrede 3F Byggef. a-kasse Teknikere El-faget KRIFA NNF DLA I alt Business CA IAK HK FFA PROSA Ledere Journ., komm. Sprog STA AAK ASE FTF-A Funkt. og Servicefag DANA Magistre FOA SLA BUPL-A DSA DLF-A jun-08 jun-09 TIB Metal 14

15 ledige i arbejdskraftreserven i juni jan-07 feb-07 mar-07 apr-07 maj-07 jun-07 jul-07 aug-07 sep-07 okt-07 nov-07 dec-07 jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 I alt A-dagpenge Kontant- og starthjælp Mål 2009

16 Beskæftigelse 16

17 Arbejdspladsudviklingen i Midtjylland fra 2004 til arbejdspladser i alt (+7,7%) 17 Forretningsservice Detailh. og reparationsvirks. undt. biler Bygge og anlæg Engroshandel undtagen med biler Sundhedsvæsen Sociale institutioner Hoteller og restauranter Undervisning Udlejning og ejendomsformidling Jern- og metalindustri Finansiering og forsikring Foreninger, kultur og renovation Autohandel, service og tankstationer Transport Energi- og vandforsyning Sten-, ler- og glasindustri Kemisk industri og plastindustri Råstofudvinding Post og tele Uoplyst aktivitet Fiskeri Føde-, drikke- og tobaksvareindustri Landbrug, gartneri og skovbrug Møbelindustri og anden industri Offentlig administration Tekstil- og læderindustri Træ-, papir- og grafisk industri

18 Antallet af forgæves rekrutteringer i Midtjylland er faldet fra i foråret 2008 til i foråret Midtjylland Hele landet Midtjylland Hele landet 1. halvår 2. halvår

19 Situationen på arbejdsmarkedet aktuelt og på kort sigt Ledigheden er især steget inden for grupper, der arbejder inden for Industri og B&A. Ledigheden er næsten uændret og fortsat meget lav for grupper inden for den offentlige sektor på trods af konjunkturudviklingen. Store ændringer i rekrutteringssituationen i det seneste ½ år Især inden for Bygge og anlæg, Industriel produktion, Jern, metal og auto Fortsat rekrutteringsproblemer inden for undervisning, pædagogisk arbejde, sundhedssektoren, it-området. Men også grupper inden for B&A, Landbrug, Kontor/adm, Akademisk arbejde mv. Der forventes jf. Finansministeriet især et fald i beskæftigelsen inden for Industrien og B&A i de kommende 2 år mens der forventes vækst inden for den offentlige sektor I BR s undersøgelsen fra juni forventer virksomhederne ikke en stor nedgang i antallet af ansatte inden for den private sektor på ½ års sigt dog forventes nedgang inden for industrien og ejendomshandel Ufaglærte og unge rammes især hårdt af konjunkturudviklingen, samt faglærte inden for B&A og Industrien 19

20 Arbejdsstyrke 20

21 Store forskydninger i befolkningens aldersstruktur i de kommende 10 år i Midtjylland (64+årige) Ændring i befolkningen (17-30 årige) (46-63-årige) (31-45-årige) 0 år 10 år 20 år 30 år 40 år 50 år 60 år 70 år 80 år 90 år 21

22 Prognose for arbejdsstyrken frem til 2017 I hele Midtjylland stiger arbejdsstyrken med personer - Vestjylland falder med Østjylland stiger med Prognose for udviklingen i arbejdsstyrken i Midtjylland fra 2007 til Århus Horsens Silkeborg Hedensted Skanderborg Favrskov Randers Viborg Samsø Syddjurs Odder Herning Ikast-Brande Holstebro Norddjurs Struer Ringkøbing-Skjern Skive Lemvig Midtjylland Østjylland Vestjylland

23 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Andelen af de ansatte på arbejdspladser i Midtjylland, der er 50 år eller ældre (28% af alle ansatte er 50 år eller ældre) 45% 50% 39%40% 40% 40% 36% 30% 31%32% 32% 33%34% 34% 34% 28% 22% 23%24%24%25%25%25%27%28% 16% 11% Hoteller og Detailh. og Forretningsservice Autohandel, Engroshandel Føde-, drikke- og Bygge og anlæg Jern- og Post og tele Træ-, papir- og Kemisk industri og Møbelindustri og Sociale institutioner Sten-, ler- og Finansiering og Tekstil- og Foreninger, kultur Transport Sundhedsvæsen Offentlig Undervisning Landbrug, gartneri Fiskeri Råstofudvinding Udlejning og Energi- og I alt år 55+år 50+ år 23

24 Andelen af forsikrede over 60 år, der er på efterløn fordelt på a-kasser i hele landet Procent Procent Akademikere Selvstændige Sundhedsorg. FTF Metal Lærere HK BUPL 3F FOA Alle a-kasser 24

25 Uddannelser: Antal 50+ årige Andel af arbejdsstyrken med 50+ årige Finans ,0% Tandlæge (lvu) ,0% Udvalgte uddannelser i Midtjylland, hvor andelen med 50+ årige er høj - og hvor gruppen samtidig er relativt stor (dvs. over 500 personer) Folkeskolelærere (mvu) Murer Læge (lvu) Arkitekt (lvu) Socialrådgivere (mvu) Tømrer m.v Maler Frisør ,3% 43,9% 39,9% 39,3% 38,5% 37,5% 36,8% 36,8% Snedker m.v ,2% Soc.- og sundhedshjælp ,3% Mekaniker ,2% Maskinarbejder ,1% Sygeplejerske (mvu) ,1% Kontor generelt ,8% Butik ,7% 25

26 Arbejdsstyrken stiger ikke nok I 2018 mangler der personer i Midtjylland for at imødegå en udvikling som følger den historiske vækst i beskæftigelsen i de seneste 26 år (+0,74% p.a.) Tusinde 800 Prognose Difference = beskæftigede Arbejdsstyrken Realiserbar beskæftigelse Beskæftigelsen Beskæftigelse v. historisk vækst 26

27 Prognose fra Danske Regioner: På 15 års sigt mangler der i arbejdsstyrken på landsplan (hvis beskæftigelse udvikler sig på halv kraft ). Samtidig vil der være flere i befolkningen uden for den erhvervsaktive alder. 27

28 Prognose fra Danske Regioner: Der er risiko for stigende ledighed for ufaglærte og gymnasialt uddannede. Samtidig er der risiko for mangel på faglærte og videregående uddannede. 28

29 De største beskæftigelsespolitiske udfordringer i Midtjylland de næste 3 til 5 år Udvidelse af arbejdsstyrken. Den demografiske udvikling betyder en beskeden befolkningsfremgang blandt personerne i den erhvervsaktive alder og dermed kun en svag stigning i arbejdsstyrken. Opkvalificering af arbejdsstyrken specielt ufaglærte og flere unge skal tage en uddannelse målrettet områder med mangel på arbejdskraft eller gode jobmuligheder. Fastholdelse af personer i job, som er i fare for at forlade arbejdsstyrken. Mangel på kvalificeret arbejdskraft. Ved indgangen til 2011 forventes det, at beskæftigelsen vil ligge på niveauet i starten af

30 Flexicuritymodellen: - Stor jobomsætning, mange deltager i efteruddannelse og mange berøres af ledighed. - Stigende krav til sammenhæng mellem erhvervslivet og uddannelses- og beskæftigelsessystemet i en tid med stigende ledighed 30

31 Unge 31

32 unge ledige i Midtjylland i juni jan-07 feb-07 mar-07 apr-07 maj-07 jun-07 jul-07 aug-07 sep-07 okt-07 nov-07 dec-07 jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 I alt Dagp. Arb.parate kth. Ikke-parate kth. Mål 2009

33 Store forskelle i udviklingen i ungegruppen i det seneste år i jobcentrene i Midtjylland 160% Udviklingen i ungegruppen i pct. i det seneste år 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% C Lemvig Ringkøbing-Skjern Holstebro Skanderborg Favrskov Midtjylland i alt Viborg Hele landet JC Århus/Samsø Samsø A Hedensted Ikast-Brande Herning Silkeborg D Horsens Skive Randers Odder Syddjurs Norddjurs B Struer 0% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% Ungegruppens andel af alle unge som bor i kom m unen 33

34 Unge (eks. med de 25-åriges udd.niveau) Mange unge får aldrig en erhvervskompetencegivende uddannelse (27,6% af de 25-årige i regionen har kun grundskole = personer ) Færre med faglært uddannelse og flere med LVU i de seneste 10 år 100% 90% 80% 4,7% 4,0% 4,9% 10,1% 5,4% 4,5% 70% 60% 50% 40% 30% 35,2% 26,9% 6,1% 7,1% 20,1% 18,3% Bachelor/LVU MVU KVU Erhvervsudd. Erhvervsgymnasial udd. Almengymnasial udd. Grundskole eller mindre 20% 10% 25,0% 27,6% 0%

35 I alle dele af landet er der problemer med de unges forløb i uddannelsessystemet. På landsplan forventes ca. 80% af en ungdomsårgang fra 2006 at opnå en ungdomsuddannelse i løbet af 25 år efter afsluttet 9. klasse. 35

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Kommunebeskrivelse Odder Kommune

Kommunebeskrivelse Odder Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Odder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR ODDER... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I ODDER... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Kommunebeskrivelse Favrskov Kommune

Kommunebeskrivelse Favrskov Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Favrskov Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR FAVRSKOV... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I FAVRSKOV... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Kommunebeskrivelse Herning Kommune

Kommunebeskrivelse Herning Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Herning Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR HERNING... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I HERNING... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. kvartal 2012 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport for medlemsudvikling til og med 4. kvartal 2012 adskiller sig fra de

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem.

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. 3. januar 2011 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge

Læs mere

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft 3 KAPITEL Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft På baggrund af de historiske tendenser og de nyeste uddannelsesmønstre er der stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft i 22. Fremskrivninger

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne December 2011 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med en tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Hvad er det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Samarbejde

Læs mere

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater...3 1.1 Samlet set...3

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011 Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020 juni 2011 1 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Universitetsvej

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn September 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I var der i september 2005 i gennemsnit 39.644 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 12,1% færre end i september 2004. I den sammen periode er

Læs mere

Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet

Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet DI Den 28. november 2012 TQCH Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet 1. halvår 2013 I dette notat beskrives gruppen af ledige, der er i risiko for at opbruge dagpengeretten i første

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa Debatoplæg Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i Arbejdsmarkedskontor Syd Marts 21 1 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET... 4 1.1. BESKÆFTIGELSEN

Læs mere

A N A LYSE. Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer

A N A LYSE. Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer A N A LYSE Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer I dette analysenotat beskrives udviklingen og omfanget af personer i særlige ordninger fleksjob, skånejob, seniorjob, jobrotation,

Læs mere

Jon Kvist. De nordiske modellene etter 2000 udviklingen i Danmark

Jon Kvist. De nordiske modellene etter 2000 udviklingen i Danmark Jon Kvist De nordiske modellene etter 2000 udviklingen i Danmark Jon Kvist De nordiske modellene etter 2000 udviklingen i Danmark Fafo-notat 2009:10 Fafo 2009 ISSN 0804-5135 Innhold Introduksjon... 5

Læs mere

Benchmarking af a-kasserne

Benchmarking af a-kasserne Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 141 Offentligt PENSIONSSTYRELSEN Benchmarking af a-kasserne Statusrapport 2010 Benchmarking af a-kasserne Statusrapport 2010 Udgiver: Pensionsstyrelsen

Læs mere