v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen"

Transkript

1 v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen Tlf.: Økonomi styres af den som tager beslutning med virkning for økonomien. - det er ikke ægtefællen! - det er ikke bogholderen! - det er ikke revisoren! - det er ikke banken! Det er lederen som tager beslutning med konsekvens for økonomien. 2 Er man campingpladsejer - så er man også leder. 3 1

2 Går det godt eller skidt? Det afgøres ud fra de økonomiske resultater. 4 Hvad vil det sige at styre? Definition: ved styring vil vi forstå bevidst målrettede beslutninger. 5 Styring, er det så fuld kontrol over det hele? 6 2

3 Hvad vil det så sige at styre økonomisk? 7 1. Man må altid danne sig en mening om, hvad ens handlinger giver og koster, inden man handler. 2. Handlinger kan vælges ud fra andre mål end økonomi. 3. Ens handlinger må altid ske inden for ens rådighedssum. 8 Påvirkninger ude fra er et væsentligt element i styringen. Alle virksomheder er en del af et kraftfelt - vi kalder det for markedet/markedsmekanismen. 9 3

4 Markedet består af f.eks.: Kunder Rådgivere Konkurrenter Leverandører Arbejdstagere Långivere Det offentlige 10 Uden talent går det ikke! 11 Økonomisk styring kan satse på at skabe overskud. Gøres ved: - at skabe aktivitet - at bruge penge med omtanke - at prioritere sine handlinger, og undgå de dyreste fejl/handlinger Talentet kan aflæses i regnskabet! 12 4

5 Traditionel økonomistyring v/statsaut. Revisor Morten Ovesen Tlf.: Aktivitet Kapacitet Budgettering 14 En campingplads er et etableret beredskab for udleje/servicering af campister. Dette beredskab giver mulighed for en vis produktion (belægning) - vi taler om kapacitet. Beredskabets omkostninger kalder vi for kapacitetsomkostninger 15 5

6 Kapacitetsomkostninger 1. Kontante kapacitetsomkostninger er kapacitetsomkostninger, der udredes kontant i hvert enkelt regnskabsår. 2. Anlægsomkostninger er kapacitetsomkostninger, som afholdes under ét for flere år ad gangen. Det enkelte regnskabsår belastes af en beregnet andel kaldet afskrivninger. 16 Kapacitetsomkostninger Satses i håb om, at der vil være brug for dem. Lederen må til en hver tid vide, hvad hans beredskab koster ham. Lederen må til en hver tid vide, om han kan skille sig af med det, hvis det bliver nødvendigt. Kapacitet koster uanset om der er aktivitet! 17 Hvordan fastlægger du kapacitetsomkostningerne? Hvordan fastlægger du anlægsinvesteringerne? Hvordan vurderer du om kapaciteten skal udvides? 18 6

7 Bidrag fra salget/aktiviteten Hvert salg bidrager med et resultat til dækning af kapacitetsomkostninger og overskud. På campingpladser kaldes dette bidrag for dækningsbidrag, og det fremkommer således: 19 Omsætning camping.. Omsætning butik/café m.v.. Varekøb. Bruttoavance butik/café Løn Dækningsbidrag. +X +X -X +X -X =X 20 Styring af dækningsbidrag er vigtigt: Dækningsbidrag på camping = 100% Egen indsats Fokus på lønomkostninger både i og uden for sæsonen Fokus på løn flow ved ny- og ombygninger Varestyring i butik/café Hvilke faktorer påvirker dækningsbidraget? (bortset fra vejret!) Hvordan styrer du dækningsbidraget på din campingplads? 21 7

8 Budgettering Et budget er et årsregnskab for det kommende år, dvs. det består af resultatbudget, balance-budget og likviditetsbudget (pengestrømme) Et budget for en campingplads skal som mini-mum være kvartalsopdelt grundet sæsonudsving Et budget udarbejdes dels som et styrings-redskab for ejeren og dels til brug for finansie-ringen hos långivere Ejeren skal bruge budgettet til styring af kapacitetsomkostninger og anlægsinvesteringer Nulpunktsomsætningen kan beregnes, dvs. hvor stor skal min omsætning være for at der er overskud. 22 Likviditet og finansiering: Varestrømsbestemte nettopenge-bindinger Anlægsinvesteringer Betydning for renteomkostninger 23 Likviditet og finansiering: Anlægsinvesteringer påvirker finansierings-behovet i anskaffelsesåret med anskaffelses-summen. Påvirker i efterfølgende år likviditet med eventuelle afdrag/leasingydelser på langfristet finansiering. Anlægsinvesteringer kan finansieres ved f.eks.: - træk på driftskonto/kassekredit - optagelse af nyt banklån - optagelse af nyt kreditforeningslån -leasing 24 8

9 Traditionel økonomistyring Det gode købmandsskab v/statsaut. Revisor Morten Ovesen Tlf.: Det gode købmandsskab Næse for hvad konkurrenterne står for - SWOTanalyse af konkurrenter. Næse for hvad markedet efterspørger - analyse af kundernes behov. Næse for at læse kundens positive og negative reaktioner på forslag - hvilke vilkår ønsker kunden. Viden der gør, at man kun sælger det som er lønsomt - økonomisk styring. 26 Det gode købmandsskab Tænk lønsomt Kræver at man accepterer, at det ikke er ens omkostninger, som bestemmer hvad prisen skal være. Hvordan skal man så fastsætte prisen? 27 9

10 Det gode købmandsskab Kan kapaciteten have betydning for prisfastsættelsen? Langsigtet salgspolitik 28 Regnskabslæsning kan læres. Sådan er regnskabet opbygget. De varme punkter i et regnskab. Analyse af forskellige regnskabs-tal og risikovurdering m.v

11 Regnskabslæsning kan læres Hvad ønsker jeg at mit regnskab skal vise? Hvad er det revisor siger til det årlige regnskabsmøde? Hvordan læser banken mit regnskab? Hvordan læser jeg konkurrenternes regnskab? Hvordan læser de mit regnskab? 31 Sådan er et regnskab opbygget Ledelsesberetning Hovedtal (evt.) Revisors påtegning Regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Noter 32 Ledelsesberetning Ledelsens verbale beskrivelse af regnskabsåret. Virksomhedens aktiviteter og forretningsområder. Forventninger til fremtiden. Ejerkreds skal fremgå. Ledelsens godkendelse af regnskab 33 11

12 Hovedtalsoversigt Resultatopgørelse og balance i hovedtal. Nøgletalsoversigt. Periode 3-5 år. Vise udvikling i indtjening mv. 34 Revisors påtegning Selskabet contra personligt ejede virksomheder - forskel er revision. Blank påtegning. Forbehold i påtegning. Supplerende oplysninger i påtegning. 35 Regnskabspraksis Verbal beskrivelse. Indregning af indtægter og udgifter. Måling af aktiver. Indregning af gæld og forpligtelser

13 Resultatopgørelsen Indtægter og udgifter. Artsopdelt. Funktionsopdelt. Ekstraordinære indtægter og udgifter. Omsætning vises ikke altid. 37 Balancen Aktiver. Anlægsaktiver og omsætningsaktiver. Passiver. Egenkapital, hensættelser og gæld. 38 Pengestrømsopgørelse Viser pengeflow for perioden. Driftens indtjening. Anlægsinvesteringer. Finansiering langfristede lån og egenkapital. Private udtræk/hævet udbytte 39 13

14 Noter Specifikation til regnskabsposter i resultatopgørelsen, aktiver og passiver. Eventualforpligtelser specificeret. Sikkerhedsstillelser specificeret. 40 De varme punkter i årsregnskabet Måling af aktiver. Eventualforpligtelser og hensættelser. Ekstraordinære indtægter/udgifter. Ændring af regnskabspraksis. 41 Regnskabsanalyse nøgletal Indtjening og rentabilitet - hvor god er virksomheden til at tjene penge. Soliditeten - hvor stor er egenkapital i forhold til aktiver, og dermed evnen til at modstå eventuelle tab. Likviditeten - virksomhedens betalingsevne

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

God regnskabspraksis. i DLBR

God regnskabspraksis. i DLBR God regnskabspraksis i DLBR God regnskabspraksis i DLBR Forfatter: Faglig redaktion: Jens Faurholt Olesen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Carsten Hansen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Martin Elkjær,

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Grundlæggende økonomi og regnskabsforståelse Statsautoriseret revisor Lasse Nejsum Kvist & Jensen, Statsautoriserede revisorer A/S.

Grundlæggende økonomi og regnskabsforståelse Statsautoriseret revisor Lasse Nejsum Kvist & Jensen, Statsautoriserede revisorer A/S. Grundlæggende økonomi og regnskabsforståelse Statsautoriseret revisor Lasse Nejsum Kvist & Jensen, Statsautoriserede revisorer A/S Januar 2012 Program Inden frokost Kort præsentation af Kvist & Jensen

Læs mere

STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor

STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor Din revisor er en mulighed for at få råd og vejledning om, hvordan du optimerer din virksomhed. Det betaler sig. Din revisor er meget mere end revision

Læs mere

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende.

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. 2010 Revisor skriver om Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. Man skal se sin virksomhed og dens virke, som én del i det samlede billede, hvor det ene og alene handler om at skabe værdi

Læs mere

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen.

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen. Afsluttende projekt HD 1. del Forfattere: Daniel Zacher (DS86175) Rasmus Laursen (RL86188) Vejleder: Christoffer Kristensen Afsluttende projekt Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter,

Læs mere

Mere viden om regnskab, skat og moms

Mere viden om regnskab, skat og moms Mere viden om regnskab, skat og moms Skattekonsulent Martin E. Skytte Statsaut. revisor Johnny Bækholm Kerteminde, 24. februar 2015 Program Velkomst Etablering virksomhed Regnskab, herunder bogholderi

Læs mere

Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud

Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud 14. september 2010 Michael N.C. Nielsen AUDIT Udgangspunkt Som en del af vurdering af økonomisk og finansiel kapacitet udbedes ofte regnskaber for tilbudsgiverne

Læs mere

Virksomheders regnskaber

Virksomheders regnskaber Jan Steensen Virksomheders regnskaber - fra budget til årsregnskab Andrico 1 VIRKSOMHEDERS REGNSKABER - fra budget til årsregnskab 1. udgave, 2001 2001 af Forlaget Andrico og Jan Steensen Layout og illustrationer,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Formålet Å R S R A P P O R T

Indholdsfortegnelse. Formålet Å R S R A P P O R T Indholdsfortegnelse Formålet...1 Grundlæggende principper...2 Årsrapportens opbygning...3 Byggeklodsmodel...4 Virksomheder i klasse A...5 Virksomheder i klasse B...6 Virksomheder i klasse C og D...7 Målinger...8

Læs mere

Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber

Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber Denne ultrakorte gennemgang af de erhvervsøkonomiske grundregler er disponeret således: Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber...

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis UDKAST af 8. januar 2009 God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Målgruppe... 6 1.3 Strukturering...

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Kom godt fra start med din virksomhed

Kom godt fra start med din virksomhed Kom godt fra start med din virksomhed 18. november 2014 Revision. Skat. Rådgivning. Program 1. Velkomst 2. Forretningsplaner 3. Valg af virksomhedsform 4. Finansiering og investorstrategi 5. Skattemæssige

Læs mere

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07 VIRKSOMHEDSVURDERING Firma A A/S 213-8-7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Værdi...3 Værdiansættelsesmodel... 5 Forudsætninger...5 Beregninger... 5 Forklaringer...6 Branchesammenligning...7 Prognosticeret

Læs mere

Dressed for business

Dressed for business IDÉGRUNDLAG IDÉGRUNDLAG VÆKSTHUSENE VÆKSTHUSENE PLAN B PLAN B MÅLGRUPPE MÅLGRUPPE LEDELSESKOMPETENCER BUDGETTER RISICI BUDGETTER RISICI LEDELSESKOMPETENCER RISIKOVILLIG KAPITAL RISIKOVILLIG KAPITAL FORRETNINGSPLAN

Læs mere

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer.

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer. FORORD Dansk Fjernvarme udgiver hermed den funktionsopdelte som en vejledning. Formålet med vejledningen er at anvise en metode for standardgruppering af regnskabsposter efter funktionsopdelte principper

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Den nye årsregnskabslov

Den nye årsregnskabslov vedrørende Den nye årsregnskabslov - nyheder og væsentlige ændringer Forord Folketinget har vedtaget den nye årsregnskabslov. Ændringerne i forhold til det oprindeligt fremsatte lovforslag var få og relativt

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Obligatorisk uddannelsesdag Early Warning

Obligatorisk uddannelsesdag Early Warning Obligatorisk uddannelsesdag Early Warning Finansiering, håndtering af pengeinstituttet Hanne Marie Halgaard Programpunkter Indledning Banken Sagsgang i banken Troværdighed Bankens vurdering af et kundeforhold

Læs mere

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Dressed for business

Dressed for business IDÉGRUNDLAG VÆKSTHUSENE PLAN B MÅLGRUPPE BUDGETTER RISICI LEDELSESKOMPETENCER MARKEDSFØRING RISIKOVILLIG KAPITAL FORRETNINGSPLAN iværksætterguide Dressed for business Guide til iværksættere om mødet i

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE Vejledning for udarbejdelse Kommuneqarfik Sermersooq, Erhvervsudviklingsafdelingen Udarbejdelse af en forretningsplan. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed,

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

Nøgletalsspillet. selvstændige får får du: Bogen om nøgletal. Velkommen. Gratis Gratis inkassoservice. Netværk og og samhandel. Gratis eksperthjælp

Nøgletalsspillet. selvstændige får får du: Bogen om nøgletal. Velkommen. Gratis Gratis inkassoservice. Netværk og og samhandel. Gratis eksperthjælp Iværksætter 2014 Som Som medlem medlem af af Danmarks Danmarks eneste eneste a-kasse kun kun for selvstændige får får du: Økonomisk Økonomisk sikkerhed sikkerhed Gratis Gratis inkassoservice Netværk og

Læs mere