REGELBOG FOR SOLOLØB KONKURRENCEREGLER SÆSON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGELBOG FOR SOLOLØB KONKURRENCEREGLER SÆSON 2015-2016"

Transkript

1 REGELBOG FOR SOLOLØB KONKURRENCEREGLER SÆSON Redaktion: Dansk Skøjte Union, Teknisk Udvalg 39. udgave 2015

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 OVERSIGT OVER INTERNATIONAL JUDGING SYSTEM ALDERS- OG MÆRKEKRAV FOR DSU s MESTERSKABSRÆKKER FOR DSU s KONKURRENCERÆKKER AKTIVERING AF MÆRKER OG SKIFT MELLEM MESTERSKABS- OG KONKURRENCERÆKKER RELEVANTE ISU-DOKUMENTER FOR SÆSON PROGRAMKRAV FOR MESTERSKABSLØBERE SENIOR MESTERSKABSLØBERE Senior damer KORT PROGRAM Senior damer FRILØB Senior herrer KORT PROGRAM Senior herrer FRILØB JUNIOR MESTERSKABSLØBERE Junior damer KORT PROGRAM Junior damer - FRILØB Junior herrer KORT PROGRAM Junior herrer FRILØB NOVICE MESTERSKABSLØBERE Novice piger KORT PROGRAM Novice piger FRILØB Novice drenge KORT PROGRAM Novice drenge FRILØB DEBS MESTERSKABSLØBERE Debs piger KORT PROGRAM Debs piger FRILØB Debs drenge KORT PROGRAM Debs drenge FRILØB SPRINGS MESTERSKABSLØBERE Springs piger og drenge FRILØB CUBS MESTERSKABSLØBERE Cubs piger og drenge FRILØB PROGRAMKRAV FOR KONKURRENCELØBERE SENIOR 2 KONKURRENCELØBERE Senior Damer og herrer FRILØB JUNIOR 2 KONKURRENCELØBERE Damer og herrer FRILØB NOVICE 2 KONKURRENCELØBERE piger og drenge FRILØB SENIOR 1, JUNIOR 1, NOVICE 1 KONURRENCELØBERE Damer/piger og herrer/drenge FRILØB DEBS KONURRENCELØBERE Piger og drenge FRILØB...32 Side 2 af 53

3 5.6 SPRINGS KONKURRENCELØBERE Piger og drenge FRILØB CUBS KONKURRENCELØBERE Piger og drenge FRILØB CHICKS KONKURRENCELØBERE Piger og drenge FRILØB LEVEL FEATURES OG RETNINGSLINJER FOR GOE LEVEL FEATURES Krav for elementer RETNINGSLINJER FOR POSITIVE GOE RETNINGSLINJER FOR NEGATIVE GOE BONUS FOR SPRINGELEMENTER I FRILØB PROGRAMKOMPONENTER PROGRAMKOMPONENTER FOR MESTERSKABLØBERE PROGRAMKOMPONENTER FOR KONKURRENCELØBERE OPVARMNINGSGRUPPER OPVARMNINGSGRUPPERS STØRRELSE AFHÆNGIG AF DELTAGERANTAL REGLER FOR START OG OMSTART START OMSTART REGLER FOR TIDSFRADRAG REGLER FOR SKØJTEDRAGTER OG MUSIK SKØJTEDRAGTER MUSIK PROTESTER OG FORESPØRGSLER POINTSYSTEM VED DSU s GRAND PRIX DSU S OFFICIALLISTE DOMMERE TEKNISK PANEL...52 Side 3 af 53

4 1.0 OVERSIGT OVER INTERNATIONAL JUDGING SYSTEM Det tekniske panel Det tekniske panel består af den tekniske controller, den tekniske specialist, den assisterende tekniske specialist, dataoperatøren og replayoperatøren. Den tekniske controller og de tekniske specialister identificerer de elementer, der udføres af løberen. Dataoperatøren assisterer den tekniske controller og de tekniske specialister ved at føre de identificerede elementer ind i computersystemet. Replayoperatøren opererer et slowmotion videoreplaysystem, der støtter den tekniske controller og de tekniske specialister i identifikationen af de udførte elementer. Den tekniske specialist assisteret af den assisterende tekniske specialist identificerer og kalder alle de udførte elementer samt levels på pirouetter og trinserier. Den tekniske specialist identificerer ligeledes ulovlige elementer og fald. Den tekniske controller fører tilsyn med de tekniske specialister og dataoperatøren og foreslår rettelser hvis nødvendigt der respekterer de udførte elementer og levels identificeret af de tekniske specialister. Dog gælder, at hvis begge tekniske specialister er uenige med den af controlleren foreslåede rettelse, bevares den oprindelige beslutning taget af de tekniske specialister. Hvis den tekniske specialist og den assisterende tekniske specialist er uenige om et element eller et level er det den tekniske controllers beslutning, der er den afgørende. Ligeledes godkender og retter den tekniske controller identifikationen af ulovlige elementer og fald. Dommerne Dommernes opgave består i at bedømme kvaliteten af ethvert element samt kvaliteten af programkomponenterne. Deres bedømmelse er baseret på specifikke kriterier for hvert element, hvilket giver en omfattende vurdering af hver løbers færdigheder. En dommer skal ikke sammenligne løberne direkte med hinanden, hvilket tillader hver dommer at fokusere på kvaliteten af de udførte elementer og programkomponenterne. Pointene føres ind i systemet gennem en touch screen. Dommerne kan se reviews/gentagelser af de udførte elementer i normal hastighed. Den tekniske score Hvert element tilskrives en base value, der baseres på elementets sværhedsgrad og level. Dommerne bedømmer hvert elements grade of execution (GOE), der pålægges eller fratrækkes elementets base value. Når en løber udfører et element, identificeres dette af det tekniske panel, og navnet på det udførte element listes øjeblikkeligt på dommernes skærme. Dommerne tilskriver hver især en GOE på en skala fra +3 til - Side 4 af 53

5 3 med intervaller på 1. Summen af elementernes base values pålagt eller fratrukket gennemsnittet af dommernes GOE giver den tekniske score. Programkomponentscore Ud over den tekniske score giver dommerne point for hver programkomponent på en skala fra 0,25 til 10 med intervaller på 0,25. Programkomponenterne består af; skating skills, transitions, performance/execution, choreography/composition samt interpretation. Dommerpanelets score for hver programkomponent ganges med en vægtningsfaktor. Den totale score Den samlede score udregnes som summen af den tekniske score og programkomponentscoren og fratrækkes herefter eventuelle fradrag som f.eks. fald. Den summerede score for kort program og langt program udgør løberens samlede total score. Løberen med den højeste samlede totale score vinder konkurrencen. Side 5 af 53

6 2.0 ALDERS- OG MÆRKEKRAV 2.1 FOR DSU s MESTERSKABSRÆKKER Række Alderskrav Mærke Gamle mærker Senior (mesterskab) Ingen alderskrav Guld Sølv Junior (mesterskab) Ikke fyldt 19 år pr , født d og senere Guld Sølv Novice (mesterskab) Ikke fyldt 15 år pr , født d og senere Sølv Stort Bronze Debs (mesterskab) Ikke fyldt 13 år pr , født d og senere Bronze Lille Bronze Springs (mesterskab) Ikke fyldt 12 år pr , født d og senere Bronze Lille Bronze Cubs (mesterskab) Ikke fyldt 10 år pr , født d og senere Basic II FOR DSU s KONKURRENCERÆKKER Række Alderskrav Mærke Gamle mærker Senior 2 (konkurrence) Ingen alderskrav Basic II Lille Bronze Senior 1 (konkurrence) Ingen alderskrav Basic I Færdighedsmærke Junior 2 (konkurrence) Ikke fyldt 19 år pr , født d og senere Basic II Lille Bronze Side 6 af 53

7 Junior 1 (konkurrence) Ikke fyldt 19 år pr , født d og senere Basic I Færdighedsmærke Novice 2 (konkurrence) Ikke fyldt 15 år pr , født d og senere Basic II Lille Bronze Novice 1 (konkurrence) Ikke fyldt 15 år pr , født d og senere Basic I Færdighedsmærke Debs (konkurrence) Ikke fyldt 13 år pr , født d og senere Basic I Færdighedsmærke Springs (konkurrence) Ikke fyldt 12 år pr , født d og senere Basic I Færdighedsmærke Cubs (konkurrence) Ikke fyldt 10 år pr , født d og senere Basic I --- Chicks (konkurrence) Ikke fyldt 8 år pr , født d og senere ½ Basic I (valgfri del) --- Side 7 af 53

8 2.3 AKTIVERING AF MÆRKER OG SKIFT MELLEM MESTERSKABS- OG KONKURRENCERÆKKER Skøjtesæsonen løber fra Inden for én sæson kan der højst ske ét skift mellem mesterskabsrækken og konkurrencerækken. Indplacering i M- eller K-række Hvis en løber med alderssvarende mærke til at stille op i en mesterskabsrække ønsker at stille op i konkurrencerækken, deltages i én række over den alderssvarende række. Ved skift fra Debs, Novice, Junior samt Senior mesterskabsrækkerne skal løberen deltage i Novice 2, Junior 2 eller Senior 2 konkurrencerækkerne. Undtagelse fra ovennævnte Hvis en løber har alderssvarende mærke til at deltage i Debs M (Bronze), men ønsker at løbe i K-rækken og aldrig har stillet op i Debs M, må løberen stille op i Debs K (og skal i dette tilfælde ikke deltage en række over den alderssvarende række). Ved ny sæsonstart kan løberen vælge at fortsætte som konkurrenceløber eller igen stille op i den alderssvarende mesterskabsrække. Aktivering af mærker Hvis en konkurrenceløber opnår alderssvarende mærke i løbet af sæsonen kan hun/han skifte til den alderssvarende mesterskabsrække. Løbere, der i løbet af sæsonen opnår alderssvarende mærke eller består et højere mærke end det alderssvarende, har mulighed for at fortsætte i den række hun/han har deltaget i fra sæsonstart, men skal i den efterfølgende sæson deltage i den række, som mærket giver adgang til uanset alder. Side 8 af 53

9 3.0 RELEVANTE ISU-DOKUMENTER FOR SÆSON Der henvises til følgende: ISU Communication no Vedr.: Scale of Values, Level of Difficulty, GOE sæson ISU Communication no Vedr.: Regler for Novice Technical Panel Handbook, Single Skating Vedr.: Retningslinjer og detaljer vedrørende bedømmelse af levels Deductions in Singles and Pairs Vedr.: Diverse fradrag Program Components Overview Vedr.: Bedømmelse af programkomponenter Program Components Explanations Vedr.: Beskrivelse af de enkelte programkomponenter Det er til hver en tid træner/løbers opgave at ajourføre sig med ISUs nyeste opdateringer. Alle communications og nyeste versioner er at finde på: Side 9 af 53

10 4.0 PROGRAMKRAV FOR MESTERSKABSLØBERE 4.1 SENIOR MESTERSKABSLØBERE Senior damer KORT PROGRAM Alderskrav: Ingen aldersgrænse Mærkekrav: Guld eller Sølv (gamle mærker) Programlængde: Maksimalt 2.50 minutter a) Dobbelt eller triple Axel b) Triplespring udført umiddelbart efter forbindende trin og/eller lignende friløbsbevægelser c) Springkombination med ét dobbelt- og ét triplespring eller to triplespring d) Valgfri springpirouette, 8 rotationer e) Pirouette med tilbage- eller sidelænet overkrop, 8 rotationer f) Pirouettekombination med kun ét skift af fod og med mindst 2 forskellige grundpositioner, 6 rotationer på hver fod g) Én trinserie Bemærk Triple Axel må kun udføres én gang i det korte program. Solospringet (pkt. b) skal være et andet end pkt. a og et andet end de, der indgår i springkombinationen (pkt. c). Springkombinationen kan bestå af det samme eller to forskellige spring. Spring der ikke opfylder programkravene forkert spring eller forkert antal rotationer får ingen værdi, men tælles som et forsøg på et springelement. Programkomponenter (5 stk.), faktor: 0,8 Skating Skills, Transitions, Performance/Execution, Choreography/Composition, Interpretation Side 10 af 53

11 4.1.2 Senior damer FRILØB Alderskrav: Ingen aldersgrænse Mærkekrav: Guld eller Sølv (gamle mærker) Programlængde: 4.00 minutter ± 10 sekunder a) Maks. 7 springelementer Heraf skal ét være en Axel eller Axel-lignende spring Maks. 3 springkombinationer eller serier. Kun én springkombination må indeholde 3 spring og de andre 2 må indeholde 2 spring. Springserier må bestå af et vilkårligt antal spring, men kun de 2 vanskeligste spring vil tælle med b) Maks. 3 forskellige pirouette Heraf skal én være en pirouettekombination (10 rotationer), én springpirouette (6 rotationer) samt én pirouette med kun én position (6 rotationer) c) Maks. 1 trinserie d) Maks. 1 koreografisk sekvens Bemærk Alle dobbeltspring (inkl. dobbelt Axel) må kun inkluderes 2 gange totalt i friløbet (som solospring eller som del af en springkombination eller serie). Af alle triple- og quadspring tilsammen må kun 2 udføres 2 gange. Hvis mindst én af gentagelserne er i springkombination eller serie, modtager begge gentagelser fuld basisværdi. Hvis et spring udføres 2 gange som solospring, modtager det andet spring kun 70% af den oprindelige basisværdi. Intet triple- og quadspring må forsøges mere end 2 gange. Programkomponenter (5 stk.), faktor: 1,6 Skating Skills, Transitions, Performance/Execution, Choreography/Composition, Interpretation Side 11 af 53

12 4.1.3 Senior herrer KORT PROGRAM Alderskrav: Ingen aldersgrænse Mærkekrav: Guld eller Sølv (gamle mærker) Programlængde: Maksimalt 2.50 minutter a) Dobbelt eller triple Axel b) Triple- eller quadspring udført umiddelbart efter forbindende trin og/eller lignende friløbsbevægelser c) Springkombination med ét dobbelt- og ét triplespring eller to triplespring eller ét quad- og ét dobbelt- eller ét triplespring d) Valgfri springpirouette, 8 rotationer e) Parallel- eller siddepirouette med kun ét skift af fod (grundpositionen i denne pirouette skal være en anden end den, der udføres under pkt. d), 6 rotationer på hver fod f) Pirouettekombination med kun ét skift af fod og med mindst 2 forskellige grundpositioner, 6 rotationer på hver fod g) Én trinserie Bemærk Hvis et quadspring udføres i springkombinationen (pkt. c), må et andet quadspring udføres som solospringet (pkt. b). Triple Axel må kun udføres én gang i det korte program. Solospringet (pkt. b) skal være et andet end pkt. a og et andet end de, der indgår i springkombinationen (pkt. c). Springkombinationen kan bestå af det samme eller to forskellige spring. Spring der ikke opfylder programkravene forkert spring eller forkert antal rotationer får ingen værdi, men tælles som et forsøg på et springelement. Programkomponenter (5 stk.), faktor: 1,0 Skating Skills, Transitions, Performance/Execution, Choreography/Composition, Interpretation Side 12 af 53

13 4.1.4 Senior herrer FRILØB Alderskrav: Ingen aldersgrænse Mærkekrav: Guld eller Sølv (gamle mærker) Programlængde: 4.30 minutter ± 10 sekunder a) Maks. 8 springelementer Heraf skal ét være en Axel eller Axel-lignende spring Maks. 3 springkombinationer eller serier. Kun én springkombination må indeholde 3 spring og de andre 2 må indeholde 2 spring. Springserier må bestå af et vilkårligt antal spring, men kun de 2 vanskeligste spring vil tælle med b) Maks. 3 forskellige pirouette Heraf skal én være en pirouettekombination (10 rotationer), én springpirouette (6 rotationer) samt én pirouette med kun én position (6 rotationer) c) Maks. 1 trinserie d) Maks. 1 koreografisk sekvens Bemærk Alle dobbeltspring (inkl. dobbelt Axel) må kun inkluderes 2 gange totalt i friløbet (som solospring eller som del af en springkombination eller serie). Af alle triple- og quadspring tilsammen må kun 2 udføres 2 gange. Hvis mindst én af gentagelserne er i springkombination eller serie, modtager begge gentagelser fuld basisværdi. Hvis et spring udføres 2 gange som solospring, modtager det andet spring kun 70% af den oprindelige basisværdi. Intet triple- og quadspring må forsøges mere end 2 gange. Programkomponenter (5 stk.), faktor: 2,0 Skating Skills, Transitions, Performance/Execution, Choreography/Composition, Interpretation Side 13 af 53

14 4.2 JUNIOR MESTERSKABSLØBERE Junior damer KORT PROGRAM Alderskrav: Ikke fyldt 19 år pr , dvs. født den og senere Mærkekrav: Guld eller Sølv (gamle mærker) Programlængde: Maksimalt 2.50 minutter a) Dobbelt Axel b) Dobbelt eller triple Flip udført umiddelbart efter forbindende trin og/eller lignende friløbsbevægelser c) Springkombination med to dobbeltspring eller ét dobbelt- og ét triplespring eller to triplespring d) Spring i sidde-pirouette, 8 rotationer e) Pirouette med tilbage- eller sidelænet overkrop, 8 rotationer f) Pirouettekombination med kun ét skift af fod og med mindst 2 forskellige grundpositioner, 6 rotationer på hver fod g) Én trinserie Bemærk Solospringet (pkt. b) skal være et andet end pkt. a og et andet end de, der indgår i springkombinationen (pkt. c). Springkombinationen kan bestå af det samme eller to forskellige spring. Spring der ikke opfylder programkravene forkert spring eller forkert antal rotationer får ingen værdi, men tælles som et forsøg på et springelement. Programkomponenter (5 stk.), faktor: 0,8 Skating Skills, Transitions, Performance/Execution, Choreography/Composition, Interpretation Side 14 af 53

15 4.2.2 Junior damer - FRILØB Alderskrav: Ikke fyldt 19 år pr , dvs. født den og senere Mærkekrav: Guld eller Sølv (gamle mærker) Programlængde: 3.30 minutter ± 10 sekunder a) Maks. 7 springelementer Heraf skal ét være en Axel eller Axel-lignende spring Maks. 3 springkombinationer eller serier. Kun én springkombination må indeholde 3 spring og de andre 2 må indeholde 2 spring. Springserier må bestå af et vilkårligt antal spring, men kun de 2 vanskeligste spring vil tælle med b) Maks. 3 forskellige pirouette Heraf skal én være en pirouettekombination (10 rotationer), én springpirouette (6 rotationer) samt én pirouette med kun én position (6 rotationer) c) Maks. 1 trinserie Bemærk Alle dobbeltspring (inkl. dobbelt Axel) må kun inkluderes 2 gange totalt i friløbet (som solospring eller som del af en springkombination eller serie). Af alle triple- og quadspring tilsammen må kun 2 udføres 2 gange. Hvis mindst én af gentagelserne er i springkombination eller serie, modtager begge gentagelser fuld basisværdi. Hvis et spring udføres 2 gange som solospring, modtager det andet spring kun 70% af den oprindelige basisværdi. Intet triple- og quadspring må forsøges mere end 2 gange. Bonus Gives maksimalt én gang i friløbet. Bonus gives når to forskellige triplespring er godkendt eller underroteret, uanset hvilket antal forsøg, der er brugt forinden i programmet (jf. regler for gentagelse af triplespring ovenfor). Programkomponenter (5 stk.), faktor: 1,6 Skating Skills, Transitions, Performance/Execution, Choreography/Composition, Interpretation Side 15 af 53

16 4.2.3 Junior herrer KORT PROGRAM Alderskrav: Ikke fyldt 19 år pr , dvs. født den og senere Mærkekrav: Guld eller Sølv (gamle mærker) Programlængde: Maksimalt 2.50 minutter a) Dobbelt eller triple Axel b) Dobbelt eller triple Flip udført umiddelbart efter forbindende trin og/eller lignende friløbsbevægelser c) Springkombination med ét dobbelt- og ét triplespring eller to triplespring d) Spring i sidde-pirouette, 8 rotationer e) Parallel-pirouette med kun ét skift af fod, 6 rotationer på hver fod f) Pirouettekombination med kun ét skift af fod og med mindst 2 forskellige grundpositioner, 6 rotationer på hver fod g) Én trinserie Bemærk Solospringet (pkt. b) skal være et andet end pkt. a og et andet end de, der indgår i springkombinationen (pkt. c). Springkombinationen kan bestå af det samme eller to forskellige spring. Spring der ikke opfylder programkravene forkert spring eller forkert antal rotationer får ingen værdi, men tælles som et forsøg på et springelement. Programkomponenter (5 stk.), faktor: 1,0 Skating Skills, Transitions, Performance/Execution, Choreography/Composition, Interpretation Side 16 af 53

17 4.2.4 Junior herrer FRILØB Alderskrav: Ikke fyldt 19 år pr , dvs. født den og senere Mærkekrav: Guld eller Sølv (gamle mærker) Programlængde: 4.00 minutter ± 10 sekunder a) Maks. 8 springelementer Heraf skal ét være en Axel eller Axel-lignende spring Maks. 3 springkombinationer eller serier. Kun én springkombination må indeholde 3 spring og de andre 2 må indeholde 2 spring. Springserier må bestå af et vilkårligt antal spring, men kun de 2 vanskeligste spring vil tælle med b) Maks. 3 forskellige pirouette Heraf skal én være en pirouettekombination (10 rotationer), én springpirouette (6 rotationer) samt én pirouette med kun én position (6 rotationer) c) Maks. 1 trinserie Bemærk Alle dobbeltspring (inkl. dobbelt Axel) må kun inkluderes 2 gange totalt i friløbet (som solospring eller som del af en springkombination eller serie). Af alle triple- og quadspring tilsammen må kun 2 udføres 2 gange. Hvis mindst én af gentagelserne er i springkombination eller serie, modtager begge gentagelser fuld basisværdi. Hvis et spring udføres 2 gange som solospring, modtager det andet spring kun 70% af den oprindelige basisværdi. Intet triple- og quadspring må forsøges mere end 2 gange. Bonus Gives maksimalt én gang i friløbet. Bonus gives når to forskellige triplespring er godkendt eller underroteret, uanset hvilket antal forsøg, der er brugt forinden i programmet (jf. regler for gentagelse af triplespring ovenfor). Programkomponenter (5 stk.), faktor: 2,0 Skating Skills, Transitions, Performance/Execution, Choreography/Composition, Interpretation Side 17 af 53

18 4.3 NOVICE MESTERSKABSLØBERE (Svarende til ISU s Advanced Novice, Communication no. 1947) Novice piger KORT PROGRAM Alderskrav: Ikke fyldt 15 år pr , dvs. født den eller senere Mærkekrav: Sølv eller Stort Bronze (gamle mærker) Programlængde: Maksimalt 2.30 minutter a) Enkelt eller dobbelt Axel b) Dobbelt eller triplespring (frit) udført umiddelbart efter forbindende trin og/eller lignende friløbsbevægelser c) Springkombination med to dobbeltspring eller ét dobbelt- og ét triplespring d) Pirouette med tilbage- eller sidelænet overkrop, 6 rotationer e) Pirouettekombination med kun ét skift af fod, springindgang tilladt, 5 rotationer på hver fod f) Én trinserie Bemærk Solospringet (pkt. b) skal være et andet end pkt. a og et andet end de, der indgår i springkombinationen (pkt. c). Springkombinationen kan bestå af det samme eller to forskellige spring. Spring der ikke opfylder programkravene forkert spring eller forkert antal rotationer får ingen værdi, men tælles som et forsøg på et springelement. Højest opnåelige er level 3 Et fald giver fradrag 0,5 point Programkomponenter (4 stk.), faktor: 0,8 Skating Skills, Transitions, Performance/Execution, Interpretation Side 18 af 53

19 4.3.2 Novice piger FRILØB Alderskrav: Ikke fyldt 15 år pr , dvs. født den eller senere Mærkekrav: Sølv eller Stort Bronze (gamle mærker) Programlængde: 3.00 minutter ± 10 sekunder a) Maks. 6 springelementer Heraf skal ét være en Axel eller Axel-lignende spring Maks. 2 springkombinationer eller serier. Springkombinationer må kun indeholde 2 spring. Springserier må bestå af et vilkårligt antal spring, men kun de to vanskeligste spring vil tælle med b) Maks. 2 forskellige pirouetter Heraf skal én være en pirouettekombination, fodskifte er tilladt (min. 8 rotationer), springindgang er ikke tilladt. Den anden skal være én springpirouette (min 6 rotationer) eller piruette med springindgang. Vælges piruette med springindgang skal piruetten være med fodskifte uden skift af position (min. 8 rotationer) c) Maks. 1 trinserie der udnytter hele isen Bemærk Ethvert enkelt- og dobbeltspring (inklusiv Dobbelt Axel) må ikke udføres mere end to gange i alt i friløbet. Højest opnåelige er level 3 Et fald giver fradrag 0,5 point Bonus Gives maksimalt 2 gange i friløbet én gang for dobbelt Axel og én gang for et triplespring. Bonus gives til et forsøg på dobbelt Axel og et triplespring, der er godkendt eller underroteret, uanset hvilket antal forsøg, der er brugt forinden i programmet. Programkomponenter (4 stk.), faktor: 1,6 Skating Skills, Transitions, Performance/Execution, Interpretation Side 19 af 53

20 4.3.3 Novice drenge KORT PROGRAM Alderskrav: Ikke fyldt 15 år pr , dvs. født den eller senere Mærkekrav: Sølv eller Stort Bronze (gamle mærker) Programlængde: Maksimalt 2.30 minutter a) Enkelt eller dobbelt Axel b) Dobbelt eller triplespring (frit) udført umiddelbart efter forbindende trin og/eller lignende friløbsbevægelser c) Springkombination med to dobbeltspring eller ét dobbelt- og ét triplespring d) Parallel- eller siddepirouette med skift af fod, springindgang ikke tilladt, min 5 rotationer e) Pirouettekombination med kun ét skift af fod, springindgang tilladt, 5 rotationer på hver fod f) Én trinserie Bemærk Solospringet (pkt. b) skal være et andet end pkt. a og et andet end de, der indgår i springkombinationen (pkt. c). Springkombinationen kan bestå af det samme eller to forskellige spring. Spring der ikke opfylder programkravene forkert spring eller forkert antal rotationer får ingen værdi, men tælles som et forsøg på et springelement. Højest opnåelige er level 3 Et fald giver fradrag 0,5 point Programkomponenter (4 stk.), faktor: 0,9 Skating Skills, Transitions, Performance/Execution, Interpretation Side 20 af 53

21 4.3.4 Novice drenge FRILØB Alderskrav: Ikke fyldt 15 år pr , dvs. født den eller senere Mærkekrav: Sølv eller Stort Bronze (gamle mærker) Programlængde: 3.30 minutter ± 10 sekunder a) Maks. 7 springelementer Heraf skal ét være en Axel eller Axel-lignende spring Maks. 2 springkombinationer eller serier. Springkombinationer må kun indeholde 2 spring. Springserier må bestå af et vilkårligt antal spring, men kun de to vanskeligste spring vil tælle med b) Maks. 2 forskellige pirouetter Heraf skal én være en pirouettekombination, fodskifte er tilladt (min. 8 rotationer), springindgang er ikke tilladt. Den anden skal være én springpirouette (min 6 rotationer) eller piruette med springindgang. Vælges piruette med springindgang skal piruetten være med fodskifte uden skift af position (min. 8 rotationer) c) Max. 1 trinserie der udnytter hele isen Bemærk Ethvert enkelt- og dobbeltspring (inklusiv Dobbelt Axel) må ikke udføres mere end to gange i alt i friløbet. Højest opnåelige er level 3 Et fald giver fradrag 0,5 point Bonus Gives maksimalt 2 gange i friløbet én gang for dobbelt Axel og én gang for et triplespring. Bonus gives til et forsøg på dobbelt Axel og et triplespring, der er godkendt eller underroteret, uanset hvilket antal forsøg, der er brugt forinden i programmet. Programkomponenter (4 stk.), faktor: 1,8 Skating Skills, Transitions, Performance/Execution, Interpretation Side 21 af 53

22 4.4 DEBS MESTERSKABSLØBERE Debs piger KORT PROGRAM Alderskrav: Ikke fyldt 13 år pr , dvs. født den eller senere Mærkekrav: Bronze eller Lille Bronze (gamle mærker) Programlængde: Maksimalt 2.30 minutter a) Enkelt eller dobbelt Axel b) Dobbeltspring (frit) udført umiddelbart efter forbindende trin og/eller lignende friløbsbevægelser c) Springkombination med to dobbeltspring eller ét dobbelt- og ét enkeltspring d) Pirouette med tilbage- eller sidelænet overkrop, 6 rotationer e) Pirouettekombination med mindst ét skift af position of med kun ét skift af fod, 5 rotationer på hver fod f) Én trinserie Bemærk Solospringet (pkt. b) skal være et andet end pkt. a og et andet end de, der indgår i springkombinationen (pkt. c). Springkombinationen kan bestå af det samme eller to forskellige spring. Spring der ikke opfylder programkravene forkert spring eller forkert antal rotationer får ingen værdi, men tælles som et forsøg på et springelement. Højest opnåelige er level 3 Et fald giver fradrag 0,5 point Programkomponenter (4 stk.), faktor: 0,8 Skating Skills, Transitions, Performance/Execution, Interpretation Side 22 af 53

23 4.4.2 Debs piger FRILØB Alderskrav: Ikke fyldt 13 år pr , dvs. født den eller senere Mærkekrav: Bronze eller Lille Bronze (gamle mærker) Programlængde: 3.00 minutter ± 10 sekunder a) Maks. 6 springelementer Heraf skal ét være en Axel eller Axel-lignende spring Maks. 2 springkombinationer eller serier. Springkombinationer må kun indeholde 2 spring. Springserier må bestå af et vilkårligt antal spring, men kun de to vanskeligste spring vil tælle med b) Maks. 2 forskellige pirouetter Heraf skal én være en pirouettekombination, fodskifte er tilladt (10 rotationer) samt én springpirouette, positions- og fodskifte er tilladt (6 rotationer) c) Maks. 1 trinserie Bemærk Ethvert enkelt- og dobbeltspring (inklusiv Dobbelt Axel) må ikke udføres mere end to gange i alt i friløbet. Højest opnåelige er level 3 Et fald giver fradrag 0,5 point Bonus Gives maksimalt 2 gange i friløbet én gang for dobbelt Axel og én gang for et triplespring. Bonus gives til et forsøg på dobbelt Axel og et triplespring, der er godkendt eller underroteret, uanset hvilket antal forsøg, der er brugt forinden i programmet. Programkomponenter (4 stk.), faktor: 1,6 Skating Skills, Transitions, Performance/Execution, Interpretation Side 23 af 53

24 4.4.3 Debs drenge KORT PROGRAM Alderskrav: Ikke fyldt 13 år pr , dvs. født den eller senere Mærkekrav: Bronze eller Lille Bronze (gamle mærker) Programlængde: Maksimalt 2.30 minutter a) Enkelt eller dobbelt Axel b) Dobbeltspring (frit) udført umiddelbart efter forbindende trin og/eller lignende friløbsbevægelser c) Springkombination med to dobbeltspring eller ét dobbelt- og ét enkeltspring d) Parallel- eller siddepirouette med skift af fod, springindgang ikke tilladt, 3 rotationer på hver fod e) Pirouettekombination med mindst ét skift af position of med kun ét skift af fod, 5 rotationer på hver fod f) Én trinserie Bemærk Solospringet (pkt. b) skal være et andet end pkt. a og et andet end de, der indgår i springkombinationen (pkt. c). Springkombinationen kan bestå af det samme eller to forskellige spring. Spring der ikke opfylder programkravene forkert spring eller forkert antal rotationer får ingen værdi, men tælles som et forsøg på et springelement. Højest opnåelige er level 3 Et fald giver fradrag 0,5 point Programkomponenter (4 stk.), faktor: 0,9 Skating Skills, Transitions, Performance/Execution, Interpretation Side 24 af 53

25 4.4.4 Debs drenge FRILØB Alderskrav: Ikke fyldt 13 år pr , dvs. født den eller senere Mærkekrav: Bronze eller Lille Bronze (gamle mærker) Programlængde: 3.00 minutter ± 10 sekunder a) Maks. 6 springelementer Heraf skal ét være en Axel eller Axel-lignende spring Maks. 2 springkombinationer eller serier. Springkombinationer må kun indeholde 2 spring. Springserier må bestå af et vilkårligt antal spring, men kun de to vanskeligste spring vil tælle med b) Maks. 2 forskellige pirouetter Heraf skal én være en pirouettekombination, fodskifte er tilladt (10 rotationer) samt én springpirouette, positions- og fodskifte er tilladt (6 rotationer) c) Maks. 1 trinserie Bemærk Ethvert enkelt- og dobbeltspring (inklusiv Dobbelt Axel) må ikke udføres mere end to gange i alt i friløbet. Højest opnåelige er level 3 Et fald giver fradrag 0,5 point Bonus Gives maksimalt 2 gange i friløbet én gang for dobbelt Axel og én gang for et triplespring. Bonus gives til et forsøg på dobbelt Axel og et triplespring, der er godkendt eller underroteret, uanset hvilket antal forsøg, der er brugt forinden i programmet. Programkomponenter (4 stk.), faktor: 1,8 Skating Skills, Transitions, Performance/Execution, Interpretation Side 25 af 53

26 4.5 SPRINGS MESTERSKABSLØBERE Springs piger og drenge FRILØB Alderskrav: Ikke fyldt 12 år pr , dvs. født den eller senere Mærkekrav: Bronze eller Lille Bronze (gamle mærker) Programlængde piger og drenge: 2.30 minutter ± 10 sekunder a) Maks. 5 springelementer Heraf skal ét være en Axel eller Axel-lignende spring Maks. 2 springkombinationer eller serier. Springkombinationer må kun indeholde 2 spring. Springserier må bestå af et vilkårligt antal spring, men kun de 2 vanskeligste spring vil tælle med b) Maks. 2 forskellig pirouetter Heraf skal én være en pirouettekombination, fodskifte tilladt (10 rotationer) samt én springpirouette, positions- og fodskifte er tilladt (6 rotationer) c) Maks. 1 trinserie Bemærk Ethvert enkelt- og dobbeltspring (inklusiv Dobbelt Axel) må ikke udføres mere end to gange i alt i friløbet. Højest opnåelige er level 2 Et fald giver et fradrag 0,5 point. Bonus Gives maksimalt én gange i friløbet. Bonus gives til et forsøg på dobbelt Axel, der er godkendt eller underroteret, uanset hvilket antal forsøg, der er brugt forinden i programmet (jf. regler for gentagelse af dobbelt Axel ovenfor). Programkomponenter (3 stk.), faktor: 1,7 Skating Skills, Performance/Execution, Choreography/Composition Opvarmningstid: 5 min, må max være 8 i en opvarmningsgruppe Side 26 af 53

27 4.6 CUBS MESTERSKABSLØBERE Cubs piger og drenge FRILØB Alderskrav: Ikke fyldt 10 år pr , dvs. født den eller senere Mærkekrav: Basic II eller Færdighedsmærke (gamle mærker) Programlængde piger og drenge: 2.30 minutter ± 10 sekunder a) Maks. 4 springelementer Heraf skal ét være en Axel eller Axel-lignende spring Maks. 2 springkombinationer eller serier. Springkombinationer må kun indeholde 2 spring. Springserier må bestå af et vilkårligt antal spring, men kun de 2 vanskeligste spring vil tælle med b) Maks. 2 forskellig pirouetter Pirouetterne skal have forskellige forkortelser, fodskifte og springindgang er tilladt. Pirouetter i grundpositioner uden skift af fod; 3 rotationer i godkendt grundposition, pirouetter med skift af fod; 3 rotationer i godkendt grundposition på hver fod, pirouettekombinationer med eller uden skift af fod; 6 rotationer i alt c) Maks. 1 trinserie Bemærk Højest opnåelige er level 2 Et fald giver et fradrag 0,5 point. Programkomponenter (3 stk.), faktor: 1,7 Skating Skills, Performance/Execution, Choreography/Composition Opvarmningstid: 5 min, må max være 8 i en opvarmningsgruppe Side 27 af 53

28 5.0 PROGRAMKRAV FOR KONKURRENCELØBERE 5.1 SENIOR K2 KONKURRENCELØBERE Damer og herrer FRILØB Alderskrav: Ingen aldersgrænse Mærkekrav: Basic II eller Lille Bronze (gamle mærker) Programlængde damer/piger og herrer/drenge: 3.00 minutter ± 10 sekunder a) Maks. 6 springelementer Heraf skal ét være en Axel eller et Axel-lignende spring Maks. 2 springkombinationer eller serier. Springkombinationer må kun indeholde 2 spring. Springserier må bestå af et vilkårligt antal spring, men kun de 2 vanskeligste spring vil tælle med b) Maks. 2 forskellige pirouetter Pirouetterne skal have forskellige forkortelser, fodskifte og springindgang er tilladt. Pirouetter i grundpositioner uden skift af fod; 3 rotationer i godkendt grundposition, pirouetter med skift af fod; 3 rotationer i godkendt grundposition på hver fod, pirouettekombinationer med eller uden skift af fod; 6 rotationer i alt c) Maks. 1 trinserie Bemærk Alle dobbeltspring må udføres 2 gange. Det er ikke et krav, at disse gentagelser skal være i springkombination eller serie. Højest opnåelige er level 3 Bonus Gives maximalt to gange i friløbet- én gang for dobbelt Axel og én gang for et triplespring. Bonus gives til et forsøg på dobbelt Axel og et triplespring, der er godkendt eller underroteret, uanset hvilket antal forsøg, der er brugt forinden i programmet. Programkomponenter (5 stk.), faktor: damer: 1,6 herrer: 2,0 Skating Skills, Transitions, Performance/Execution, Interpretation, Choreography Side 28 af 53

29 5.2 JUNIOR K2 KONKURRENCELØBERE Damer og herrer FRILØB Alderskrav: Ikke fyldt 19 år pr , dvs. født den eller senere Mærkekrav: Basic II eller Lille Bronze (gamle mærker) Programlængde damer/piger og herrer/drenge: 3.00 minutter ± 10 sekunder a) Maks. 6 springelementer Heraf skal ét være en Axel eller et Axel-lignende spring Maks. 2 springkombinationer eller serier. Springkombinationer må kun indeholde 2 spring. Springserier må bestå af et vilkårligt antal spring, men kun de 2 vanskeligste spring vil tælle med b) Maks. 2 forskellige pirouetter Pirouetterne skal have forskellige forkortelser, fodskifte og springindgang er tilladt. Pirouetter i grundpositioner uden skift af fod; 3 rotationer i godkendt grundposition, pirouetter med skift af fod; 3 rotationer i godkendt grundposition på hver fod, pirouettekombinationer med eller uden skift af fod; 6 rotationer i alt c) Maks. 1 trinserie Bemærk Alle dobbeltspring må udføres 2 gange. Det er ikke et krav, at disse gentagelser skal være i springkombination eller serie. Højest opnåelige er level 3 Bonus Gives maksimalt én gang i friløbet. Bonus gives til et forsøg på en springkombination indeholdende 2 dobbeltspring, der er godkendt eller underroteret, uanset hvilket antal forsøg, der er brugt forinden i programmet (jf. regler for gentagelse af dobbeltspring ovenfor). Programkomponenter (5 stk.) damer: 1,6 herrer:2,0 Skating Skills, Transitions, Performance/Execution, Interpretation, Choreography Side 29 af 53

30 5.3 NOVICE K2 KONKURRENCELØBERE Piger og drenge FRILØB Alderskrav: Ikke fyldt 15 år pr , dvs. født den eller senere Mærkekrav: Basic II eller Lille Bronze (gamle mærker) Programlængde piger og drenge: 3.00 minutter ± 10 sekunder a) Maks. 6 springelementer Heraf skal ét være en Axel eller et Axel-lignende spring Maks. 2 springkombinationer eller serier. Springkombinationer må kun indeholde 2 spring. Springserier må bestå af et vilkårligt antal spring, men kun de 2 vanskeligste spring vil tælle med b) Maks. 2 forskellige pirouetter Pirouetterne skal have forskellige forkortelser, fodskifte og springindgang er tilladt. Pirouetter i grundpositioner uden skift af fod; 3 rotationer i godkendt grundposition, pirouetter med skift af fod; 3 rotationer i godkendt grundposition på hver fod, pirouettekombinationer med eller uden skift af fod; 6 rotationer i alt c) Maks. 1 trinserie Bemærk Alle dobbeltspring må udføres 2 gange. Det er ikke et krav, at disse gentagelser skal være i springkombination eller serie. Højest opnåelige er level 3 Et fald giver et fradrag på 0,5 Bonus Gives maksimalt én gang i friløbet. Bonus gives til et forsøg på en springkombination indeholdende 2 dobbeltspring, der er godkendt eller underroteret, uanset hvilket antal forsøg, der er brugt forinden i programmet (jf. regler for gentagelse af dobbeltspring ovenfor). Programkomponenter (4 stk.) Faktor: piger 1,6 drenge: 1,8 Skating Skills, Transitions, Performance/Execution, Interpretation. Side 30 af 53

31 5.4 SENIOR 1, JUNIOR 1, NOVICE 1 KONURRENCELØBERE Damer/piger og herrer/drenge FRILØB Alderskrav Senior 1: Ingen aldersgrænse Alderskrav Junior 1: Ikke fyldt 19 år pr , dvs. født den eller senere Alderskrav Novice 1: Ikke fyldt 15 år pr , dvs. født den eller senere Mærkekrav: Basic I eller Færdighedsmærke (gamle mærker) Programlængde damer/piger og herrer/drenge: 3.00 minutter ± 10 sekunder a) Maks. 6 springelementer Heraf skal ét være en Lutz Maks. 2 springkombinationer eller serier. Springkombinationer må kun indeholde 2 spring. Springserier må bestå af et vilkårligt antal spring, men kun de 2 vanskeligste spring vil tælle med b) Maks. 2 forskellige pirouetter Pirouetterne skal have forskellige forkortelser, fodskifte og springindgang er tilladt. Pirouetter i grundpositioner uden skift af fod; 3 rotationer i godkendt grundposition, pirouetter med skift af fod; 3 rotationer i godkendt grundposition på hver fod, pirouettekombinationer med eller uden skift af fod; 6 rotationer i alt c) Maks. 1 trinserie Bemærk Der må kun udføres én (1) enkelt Axel samt ét (1) dobbeltspring i friløbet. Alle yderligere forsøg på enkelt Axel eller dobbeltspring vil få en * og dermed ingen værdi. Et sådant forsøg vil dog alligevel tælle med i antallet af springelementer (jf. maks. antal springelementer pkt. a). Højest opnåelige er level 3 Programkomponenter (3 stk.), faktor: damer/piger 1,7 herrer/drenge: 2,0 Skating Skills, Performance/Execution, Choreography/Composition Side 31 af 53

32 5.5 DEBS KONURRENCELØBERE Piger og drenge FRILØB Alderskrav: Ikke fyldt 13 år pr , dvs. født den eller senere Mærkekrav: Basic I eller Færdighedsmærke (gamle mærker) Programlængde piger og drenge: 3.00 minutter ± 10 sekunder a) Maks. 5 springelementer Heraf skal ét være en Lutz Maks. 2 springkombinationer eller serier. Springkombinationer må kun indeholde 2 spring. Springserier må bestå af et vilkårligt antal spring, men kun de 2 vanskeligste spring vil tælle med b) Maks. 2 forskellige pirouetter Pirouetterne skal have forskellige forkortelser, fodskifte og springindgang er tilladt. Pirouetter i grundpositioner uden skift af fod; 3 rotationer i godkendt grundposition, pirouetter med skift af fod; 3 rotationer i godkendt grundposition på hver fod, piroettekombinationer med eller uden skift af fod; 6 rotationer i alt c) Maks. 1 trinserie Bemærk Højest opnåelige er level 3 Et fald giver fradrag 0,5 point Programkomponenter (2 stk.), faktor:2,5 Skating Skills, Performance/Execution Opvarmningstid: 5 min, må max være 8 i en opvarmningsgruppe Side 32 af 53

33 5.6 SPRINGS KONKURRENCELØBERE Piger og drenge FRILØB Alderskrav: Ikke fyldt 12 år pr , dvs. født den eller senere Mærkekrav: Basic I eller Færdighedsmærke (gamle mærker) Programlængde piger og drenge: 2.30 minutter ± 10 sekunder a) Maks. 5 springelementer Heraf skal ét være en Lutz Maks. 2 springkombinationer eller serier. Springkombinationer må kun indeholde 2 spring. Springserier må bestå af et vilkårligt antal spring, men kun de 2 vanskeligste spring vil tælle med b) Maks. 2 forskellige pirouetter Pirouetterne skal have forskellige forkortelser, fodskifte og springindgang er tilladt. Pirouetter i grundpositioner uden skift af fod; 3 rotationer i godkendt grundposition, pirouetter med skift af fod; 3 rotationer i godkendt grundposition på hver fod, pirouettekombinationer med eller uden skift af fod; 6 rotationer i alt c) Maks. 1 trinserie Bemærk Højest opnåelige er level 2 Et fald giver et fradrag på 0,5 point. Programkomponenter (2 stk.), faktor:2,5 Skating Skills, Performance/Execution Opvarmningstid: 5 min, må max være 8 i en opvarmningsgruppe Side 33 af 53

34 5.7 CUBS KONKURRENCELØBERE Piger og drenge FRILØB Alderskrav: Ikke fyldt 10 år pr , dvs. født den eller senere Mærkekrav: Basic I Programlængde piger og drenge: 2.30 minutter ± 10 sekunder a) Maks. 4 springelementer Maks. 2 springkombinationer eller serier. Springkombinationer må kun indeholde 2 spring. Springserier må bestå af et vilkårligt antal spring, men kun de 2 vanskeligste spring vil tælle med b) Maks. 2 pirouetter Pirouetterne må gerne have den samme forkortelse, fodskifte og springindgang er tilladt. Pirouetter i grundpositioner uden skift af fod; 3 rotationer i godkendt grundposition, pirouetter med skift af fod; 3 rotationer i godkendt grundposition på hver fod, pirouettekombinationer med eller uden skift af fod; 6 rotationer i alt c) Maks. 1 trinserie Bemærk Højest opnåelige er level 2 Et fald giver et fradrag på 0,5 point. Programkomponenter (2 stk.), faktor: 2,5 Skating Skills, Performance/Execution Opvarmningstid: 5 min, må max være 8 i en opvarmningsgruppe Side 34 af 53

35 5.8. CHICKS KONKURRENCELØBERE Piger og drenge FRILØB Alderskrav: Ikke fyldt 8 år pr , dvs. født den eller senere Mærkekrav: ½ Basic I, man kan stille med den ene halvdel (valgfri) af mærket Programlængde piger og drenge: 2.30 minutter ± 10 sekunder a) Maks. 4 springelementer Maks. 2 springkombinationer eller serier. Springkombinationer må kun indeholde 2 spring. Springserier må bestå af et vilkårligt antal spring, men kun de 2 vanskeligste spring vil tælle med b) Maks. 2 pirouetter Pirouetterne må gerne have den samme forkortelse, fodskifte og springindgang er tilladt. Pirouetter i grundpositioner uden skift af fod; 3 rotationer i godkendt grundposition, pirouetter med skift af fod; 3 rotationer i godkendt grundposition på hver fod Kombinationspirouetter ikke tilladt c) Maks. 1 trinserie Bemærk Højest opnåelige er level 2 Et fald giver et fradrag på 0,5 point. Programkomponenter (2 stk.), faktor: 2,5 Skating Skills, Performance/Execution Opvarmningstid: 5 min, må max være 8 i en opvarmningsgruppe Side 35 af 53

36 6.0 LEVEL FEATURES OG RETNINGSLINJER FOR GOE (Svarende til ISU Communication no. 1994) 6.1 LEVEL FEATURES Antal features for at opnå levels: 1 for level 1, 2 for level 2, 3 for level 3, 4 for level 4 Trinserier 1) Minimum variation (level 1), simpel variation (level 2), variation (level 3), kompleksitet (level 4) af svære vendinger og trin gennem hele trinserien (obligatorisk) 2) Rotationer i begge retninger (venstre og højre) med hel rotation af kroppen, skal dække mindst 1 / 3 af trinseriens længde i begge rotationsretninger 3) Bevægelse af kroppen i mindst 1 / 3 af trinseriens længde 4) To forskellige kombination af 3 svære vendinger (vekselvendinger, omvendte vekselvendinger, omvendte tretaller, twizzles, øjer) udført med en tydelig rytme i løbet af trinserien For level 4 skal de to kombinationer være udført på forskellige fødder) Alle pirouetter 1) Vanskelige variationer (tæller så mange gange de udføres indenfor begrænsningerne præciseret nedenfor) 2) Skift af fod udført med spring/hop 3) Spring/hop i pirouetten uden skift af fod 4) Vanskeligt skift mellem positioner på den samme fod 5) Vanskelig indgang ind til pirouetten 6) Tydeligt skift af skær i sidde- (kun fra baglæns indvendig til forlæns udvendig), parallel-, himmel- eller Biellmannposition 7) Alle 3 grundpositioner på den anden fod (fod nr. 2) 8) Begge retninger udført umiddelbart efter hinanden i siddeeller parallelposition 9) Tydelig forøgelse af farten i sidde-, parallel-, himmel- eller Biellmannposition 10) Mindst 8 rotationer uden skift af position/variation, fod eller skær (parallel-, himmelposition, vanskelig variation af enhver grundposition eller vanskelig variation af ikke-grundpositioner (kun gældende for kombinationspirouetter)) 11) Vanskelig variation af spring-indgang (se uddybning) Yderligere features for himmelpirouette: 12) Et tydeligt skift af position fra baglæns- til sidelæns lænende eller omvendt med mindst 2 rotationer i begge positioner (tæller også hvis himmelpositionen er en del af en hvilken som helst anden pirouette) Side 36 af 53

37 13) Biellmannposition udført efter himmelposition (i kort program kun hvis den udføres efter 8 rotationer i himmelpositionen) Features nummer 2-9, tæller kun én gang pr. program (den første gang de forsøges). Feature nummer 10 tæller kun én gang pr. program (i den første pirouette hvor det udføres korrekt; hvis 8 rotationer udføres på begge fødder i denne pirouette, er det frit hvilken der tælles således at det er til løberens fordel). Enhver kategori af vanskelige variationer i grundpositioner tæller kun én gang pr. program (den første gang den forsøges). Vanskelige variationer i ikke-grundpositioner tæller kun én gang pr. program og kun i pirouettekombinationer (den første gang det forsøges). I enhver pirouette med skift af fod kan der maksimalt opnås 2 features på én fod Krav for elementer Spring 1) Rotationen: tegnene < og << markerer en fejl. Basisværdien for et spring med tegnet < er angivet i kolonnen V i tabellen med elementværdier (ISU Communication no. 1994). Spring med tegnet << modtager basisværdien for det tilsvarende spring med én rotation mindre. 2) Afsætsskær i F/Lz: tegnene e og! markerer en fejl. Basisværdien for et spring med tegnet e er angivet i kolonnen V i tabellen med elementværdier (ISU Communication no. 1994). Tegnet! ændrer ikke et springs basisværdi. Hvis begge tegn < og e gives til det samme spring er basisværdien angivet i kolonnen V1 i tabellen med elementværdier (ISU Communication no. 1994). Pirouetter 1) Springpirouetter (uden skift af fod og position) og pirouetter med springindgang i både kort program og friløb har følgende krav: a) et tydeligt spring/hop (for Junior kort program er det yderligere et krav at den krævede spring-position skal opnås); b) grundpositionen skal opnås indenfor de første 2 rotationer efter landingen samt fra det tidspunkt grundpositionen opnås skal den holdes i 2 rotationer. Tegnet V markerer at ét eller begge af disse krav ikke er opfyldt. Basisværdien af piruetter med V er angivet i Side 37 af 53

38 kolonnen V (ISU comm. 1994). Basisværdien i en kombinationspiruette med 2 eller 3 basispositioner (2 rot. I hver position) vil blive påvirket i SOV 6.2 RETNINGSLINJER FOR POSITIVE GOE Disse retningslinjer er værktøjer, der skal bruges sammen med retningslinjerne for negative GOE. Den endelig GOE for et element er baseret på en kombination af både de positive of negative aspekter. Det er vigtigt, at den endelige GOE er et udtryk for de positive aspekter såvel som mulige fradrag. Den endelige GOE af et element udregnes ved at der først tages hensyn til de positive aspekter der udgør udgangspunktet for den endelige GOE. Herefter reducerer dommeren GOE ud fra mulige fejl i forhold til retningslinjerne for negative GOE. Dette udgør den endelige GOE for elementet. For at kunne etablerer udgangspunktet for GOE, skal dommeren tage hensyn til punkterne nedenfor for hvert enkelt element. Det er op til den enkelte dommer at vurdere antallet af punkter, der kræves for at øge GOE, men der gives følgende anbefalinger: For at opnå +1: 2 pkt. for at opnå +2: 4 pkt. for at opnå +3: 6 eller flere pkt. Springelementer 1) Pludselig/kreative/vanskellig indgang 2) Tydeligt genkendelige trin/friløbsbevægelser umiddelbart inden elementet 3) Variation af positionen i luften/forsinket rotation 4) God højde og længde 5) God udstrakt landing/kreativ udgang 6) Godt flow fra indgang til landing inklusiv springkombinationer eller serier 7) Ubesværet gennem hele elementet 8) Elementet passer til musikkens struktur/rytme Pirouetter 1) God hastighed eller acceleration gennem pirouetten 2) Evne til at centrere pirouetten hurtigt 3) Afbalanceret antal rotationer i alle positioner 4) Tydeligt flere rotationer end det obligatoriske antal 5) God(e) og stærk(e) position(er) (inklusiv højde og positionen i luften/landingen i springpirouetter) 6) Kreativitet og originalitet 7) God kontrol gennem alle pirouettens faser 8) Elementet passer til musikkens struktur/rytme Side 38 af 53

39 Trinserier 1) God energi og udførelse 2) God fart eller acceleration gennem serien 3) Brug af forskellige trin i hele serien 4) Dybe rene skær (inklusiv ind- og udgang af alle vendinger) 5) God kontrol og engagement af hele kroppen samtidig med præcision af trin 6) Kreativitet og originalitet 7) Ubesværet gennem hele elementet 8) Elementet forstærker musikkens struktur/rytme Koreografisk sekvens 1) Godt flow, energi og udførelse 2) God fart og acceleration gennem serien 3) Tydelighed og præcision 4) God kontrol og engagement af hele kroppen 5) Kreativitet og originalitet 6) Ubesværet gennem hele elementet 7) Udtrykker programmets koncept/karakter 8) Elementet forstærker musikkens struktur/rytme Side 39 af 53

REGELBOG FOR SOLOLØB KONKURRENCEREGLER SÆSON 2013-2014

REGELBOG FOR SOLOLØB KONKURRENCEREGLER SÆSON 2013-2014 REGELBOG FOR SOLOLØB KONKURRENCEREGLER SÆSON 2013-2014 Redaktion: Dansk Skøjte Union, Teknisk Udvalg/Maria Bækgaard Kjær 37. udgave august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 OVERSIGT OVER INTERNATIONAL JUDGING

Læs mere

REGELBOG FOR SOLOLØB KONKURRENCEREGLER SÆSON

REGELBOG FOR SOLOLØB KONKURRENCEREGLER SÆSON REGELBOG FOR SOLOLØB KONKURRENCEREGLER SÆSON 2016-2017 Redaktion: Dansk Skøjte Union, Teknisk Udvalg 40. udgave 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 OVERSIGT OVER INTERNATIONAL JUDGING SYSTEM... 4 2.0 ALDERS-

Læs mere

DER TAGES FORBEHOLD FOR EVENTUELLE ÆNDRINGER I FOR- BINDELSE MED ISU s KONGRESS, JUNI 2012

DER TAGES FORBEHOLD FOR EVENTUELLE ÆNDRINGER I FOR- BINDELSE MED ISU s KONGRESS, JUNI 2012 REGELBOG FOR SOLOLØB PROGRAMINDHOLD SÆSON 2012-2013 FORELØBIG UDGAVE AF 31. MAJ 2012 DER TAGES FORBEHOLD FOR EVENTUELLE ÆNDRINGER I FOR- BINDELSE MED ISU s KONGRESS, JUNI 2012 Redaktion: Dansk Skøjte Union,

Læs mere

Dansk Skøjte Unions Mærkeprøveserie

Dansk Skøjte Unions Mærkeprøveserie Dansk Skøjte Unions Mærkeprøveserie Følgende skrivelse indeholder Dansk Skøjte Unions mærkeprøveserie for solo-løb. Mærkeprøveserien er udarbejdet således, at det muliggøres at basic 2- til guld-mærkerne

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Jyske Mesterskaber og Jyllands-Cup GRAND PRIX II. 2.-4. november 2012 i Odense Isstadion

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Jyske Mesterskaber og Jyllands-Cup GRAND PRIX II. 2.-4. november 2012 i Odense Isstadion Dansk Skøjte Union Indbydelse til Jyske Mesterskaber og Jyllands-Cup GRAND PRIX II 2012 2.-4. november 2012 i Odense Isstadion 1. Arrangør Dansk Skøjte Union i samarbejde med Odense Skøjteklub har herved

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Sjællands-Mesterskaber og Sjællands-Cup GRAND PRIX II. 30. oktober - 1. november 2015 i Hørsholm Skøjtehal

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Sjællands-Mesterskaber og Sjællands-Cup GRAND PRIX II. 30. oktober - 1. november 2015 i Hørsholm Skøjtehal Dansk Skøjte Union Indbydelse til Sjællands-Mesterskaber og Sjællands-Cup GRAND PRIX II 2015 30. oktober - 1. november 2015 i Hørsholm Skøjtehal 1. Arrangør Dansk Skøjte Union i samarbejde med Hørsholm

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Danmarksmesterskaber og Ungdomskonkurrence GRAND PRIX III. 10.-13. december 2015 i Kastrup Skøjtehal

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Danmarksmesterskaber og Ungdomskonkurrence GRAND PRIX III. 10.-13. december 2015 i Kastrup Skøjtehal Dansk Skøjte Union Indbydelse til Danmarksmesterskaber og Ungdomskonkurrence GRAND PRIX III 2016 10.-13. december 2015 i Kastrup Skøjtehal 1. Arrangør Dansk Skøjte Union i samarbejde med Tårnby Skøjte

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Danmarksmesterskaber og Ungdomskonkurrence GRAND PRIX III. 5.-7. december 2014 på Herning Isstadion

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Danmarksmesterskaber og Ungdomskonkurrence GRAND PRIX III. 5.-7. december 2014 på Herning Isstadion Dansk Skøjte Union Indbydelse til Danmarksmesterskaber og Ungdomskonkurrence GRAND PRIX III 2015 5.-7. december på Herning Isstadion 1. Arrangør Dansk Skøjte Union i samarbejde med Herning Skøjteløberforening

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til DSU s Friløbskonkurrence, Klubmesterskab, og Grand Prix-finale. 27. februar - 1. marts 2015 i Rødovre Skøjte Arena

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til DSU s Friløbskonkurrence, Klubmesterskab, og Grand Prix-finale. 27. februar - 1. marts 2015 i Rødovre Skøjte Arena Dansk Skøjte Union Indbydelse til DSU s Friløbskonkurrence, Klubmesterskab, og Grand Prix-finale 2015 27. februar - 1. marts 2015 i Rødovre Skøjte Arena 1. Arrangør Dansk Skøjte Union i samarbejde med

Læs mere

Skating school. Indholdsfortegnelse

Skating school. Indholdsfortegnelse Skating school Kompendiet er delt op i to dele: 1. Elementerne i de forskellige tests listet op i den rækkefølge, de skal gennemgås. Tallet i parentesen angiver det sted i videoen, hvor elementet vises.

Læs mere

Sammendrag af reglement for AGG Æstetisk Gruppe Gymnastik

Sammendrag af reglement for AGG Æstetisk Gruppe Gymnastik Sammendrag af reglement for AGG Æstetisk Gruppe Gymnastik Sammendrag af IFAGG reglement, children categories, version 22.09.2012 Sammendrag af IFAGG reglement, junior & senior, version 19.03.2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til DSU s Friløbskonkurrence, Klubmesterskab, og Grand Prix-finale marts 2014 i Århus Skøjtehal

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til DSU s Friløbskonkurrence, Klubmesterskab, og Grand Prix-finale marts 2014 i Århus Skøjtehal Dansk Skøjte Union Indbydelse til DSU s Friløbskonkurrence, Klubmesterskab, og Grand Prix-finale 2014 14.-16. marts 2014 i Århus Skøjtehal 1. Arrangør Dansk Skøjte Union i samarbejde med Christiansbjerg

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Jysk fynske Mesterskaber og Jyllands/Fyns-Cup GRAND PRIX II november 2015 i Frederikshavn Isstadion

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Jysk fynske Mesterskaber og Jyllands/Fyns-Cup GRAND PRIX II november 2015 i Frederikshavn Isstadion Dansk Skøjte Union Indbydelse til Jysk fynske Mesterskaber og Jyllands/Fyns-Cup GRAND PRIX II 2015 13.-15. november 2015 i Frederikshavn Isstadion 1. Arrangør Dansk Skøjte Union i samarbejde med Frederikshavn

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til DSU s Efterårskonkurrence GRAND PRIX I. 2.-4. oktober 2015 på Odense Isstadion

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til DSU s Efterårskonkurrence GRAND PRIX I. 2.-4. oktober 2015 på Odense Isstadion Dansk Skøjte Union Indbydelse til DSU s Efterårskonkurrence GRAND PRIX I 2015 2.-4. oktober 2015 på Odense Isstadion 1. Arrangør Dansk Skøjte Union i samarbejde med Odense Skøjte Klub har herved fornøjelsen

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Danmarksmesterskaber og Ungdomskonkurrence GRAND PRIX III december 2016 i SE Arena & Skøjtehal, Vojens

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Danmarksmesterskaber og Ungdomskonkurrence GRAND PRIX III december 2016 i SE Arena & Skøjtehal, Vojens Dansk Skøjte Union Indbydelse til Danmarksmesterskaber og Ungdomskonkurrence GRAND PRIX III 2017 2.-4. december 2016 i SE Arena & Skøjtehal, Vojens 1. Arrangør Dansk Skøjte Union i samarbejde med Vojens

Læs mere

REGELBOG FOR SOLODANS

REGELBOG FOR SOLODANS REGELBOG FOR SOLODANS KONKURRENCE- OG MÆRKEPRØVEREGLER SÆSON 2016-2017 & APPENDIX A - SOLODANS Redaktion: Dansk Skøjte Union, TU danseudvalget 7. udgave august 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 OVERSIGT OVER

Læs mere

POWER TUMBLING REGLEMENT

POWER TUMBLING REGLEMENT Danmarks Gymnastik Forbund POWER TUMBLING REGLEMENT 2013 2017 Følgende reglement er en dansk oversættelse af det FIG udskrevne reglement. Der er tilføjet små tilpasninger til danske forhold. Yderligere

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Sjællands-Mesterskaber og Sjællands-Cup GRAND PRIX II november 2016 i Hørsholm Skøjtehal

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Sjællands-Mesterskaber og Sjællands-Cup GRAND PRIX II november 2016 i Hørsholm Skøjtehal Dansk Skøjte Union Indbydelse til Sjællands-Mesterskaber og Sjællands-Cup GRAND PRIX II 2016 18.-20. november 2016 i Hørsholm Skøjtehal 1. Arrangør Dansk Skøjte Union i samarbejde med Hørsholm Kunstskøjteløber

Læs mere

SpringCup 2015 Reglement 2. udgave, 29/11-2015

SpringCup 2015 Reglement 2. udgave, 29/11-2015 Indledning Hermed reglement for SpringCup 2015. Der er få ændringer i reglementet ift. sidste år. Disse ændringer er markeret med rødt. Nye tiltag i 2015: Dommer: Dommerne afgiver kun udførselskarakter

Læs mere

Det Danske Trinsystem for Kvindelig Idrætsgymnastik Januar 2013

Det Danske Trinsystem for Kvindelig Idrætsgymnastik Januar 2013 Det Danske Trinsystem for Kvindelig Idrætsgymnastik Januar 2013 Revideret februar 2014 Trin 1-6 Generelt Trin 1-6: Bogen er opbygget med forslag til træning af kondition og smidighed i starten af bogen.

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Danmarks-Cup (det uofficielle DM for K-løbere) 9.-11. januar 2015 i Esbjerg Skøjtehal

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Danmarks-Cup (det uofficielle DM for K-løbere) 9.-11. januar 2015 i Esbjerg Skøjtehal Dansk Skøjte Union Indbydelse til Danmarks-Cup (det uofficielle DM for K-løbere) 2015 9.-11. januar 2015 i Esbjerg Skøjtehal 1. Arrangør Dansk Skøjte Union i samarbejde med Esbjerg Skøjteklub har herved

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til DSU s Friløbskonkurrence, Klubmesterskab, og Grand Prix-finale marts 2016 i Aarhus Skøjtehal

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til DSU s Friløbskonkurrence, Klubmesterskab, og Grand Prix-finale marts 2016 i Aarhus Skøjtehal Dansk Skøjte Union Indbydelse til DSU s Friløbskonkurrence, Klubmesterskab, og Grand Prix-finale 2016 11.-13. marts 2016 i Aarhus Skøjtehal 1. Arrangør Dansk Skøjte Union i samarbejde med Chrisitansbjerg

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til DSU s Efterårskonkurrence GRAND PRIX I september 2016 i Gentofte Skøjtehal

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til DSU s Efterårskonkurrence GRAND PRIX I september 2016 i Gentofte Skøjtehal Dansk Skøjte Union Indbydelse til DSU s Efterårskonkurrence GRAND PRIX I 2016 16-18. september 2016 i Gentofte Skøjtehal 1. Arrangør Dansk Skøjte Union i samarbejde med Gentofte Kunstskøjteløber Forening

Læs mere

REGLEMENT FOR GymDanmarks Efterskole DM i Rytme

REGLEMENT FOR GymDanmarks Efterskole DM i Rytme REGLEMENT FOR GymDanmarks Efterskole DM i Rytme Indhold Reglement... 3 Serie 1 (u/håndredskab)... 4 Serie 2 (m/håndredskab)... 4 Tekniske muligheder Redskabstekniske sværheder... 4 Bold... 4 Tov... 4 Tøndebånd...

Læs mere

Begynder Bedømmelsesreglement for

Begynder Bedømmelsesreglement for Begynder Bedømmelsesreglement for Vedtaget og udgivet august 2014, mindre korrektur januar 2015 Af Udvalget for TeamGym Alle dele af reglementet kan findes på GymDanmark s hjemmeside Copyright GymDanmark,

Læs mere

POWER TUMBLING REGLEMENT

POWER TUMBLING REGLEMENT Danmarks Gymnastik Forbund POWER TUMBLING REGLEMENT 2009-2012 Følgende reglement er en dansk oversættelse af det FIG udskrevne reglement. Der er tilføjet små tilpasninger til danske forhold. Yderligere

Læs mere

Kombinerede rutiner: Generelle krav til både par og grupper: Individuelle:

Kombinerede rutiner: Generelle krav til både par og grupper: Individuelle: Kombinerede rutiner: Generelle krav til både par og grupper: 15.3 Rutinen skal starte fra en statisk position, være koreograferet hele vejen i et flow og slutte i en statisk position. 16.1 Rutinen må maximalt

Læs mere

Det er tilladt både at bruge både den gamle og nye musik som er udgivet af det amerikanske gymnastikforbund.

Det er tilladt både at bruge både den gamle og nye musik som er udgivet af det amerikanske gymnastikforbund. Generelt Trin 1-6: Bogen er opbygget med forslag til træning af kondition og smidighed i starten af bogen. Derefter er bogen opdelt i hvert trin med udførligt beskrevet øvelser. Til sidst i bogen er der

Læs mere

REGLER FOR DGF`S ROPE SKIPPING KONKURRENCER HOLD OG INDIVIDUELT 2015

REGLER FOR DGF`S ROPE SKIPPING KONKURRENCER HOLD OG INDIVIDUELT 2015 REGLER FOR DGF`S ROPE SKIPPING KONKURRENCER HOLD OG INDIVIDUELT 2015 DGF Rope Skipping Udvalget (RSU) 1 GENERELLE REGLER... 4 ALDER OG RÆKKER... 4 KATEGORI... 6 ANTAL SJIPPERE... 6 DISCIPLINER I KONKURRENCEN...

Læs mere

Reglement Efterskole-DM i Rytme (revideret august 2014)

Reglement Efterskole-DM i Rytme (revideret august 2014) Reglement Efterskole-DM i Rytme (revideret august 2014) Holdene: Et hold består af 6 til 10 gymnaster (piger og/eller drenge), sammensat af elever fra samme efterskole. Altså 9. eller 10. klasse-elever.

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Jysk fynske Mesterskaber og Jyllands! Fyns-Cup GRAND PRIX II. SE-Arena & Skøjtehal, Vojens

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Jysk fynske Mesterskaber og Jyllands! Fyns-Cup GRAND PRIX II. SE-Arena & Skøjtehal, Vojens Dansk Skøjte Union Indbydelse til Jysk fynske Mesterskaber og Jyllands! Fyns-Cup GRAND PRIX II 2014 31. oktober.-2. november 2014 SE-Arena & Skøjtehal, Vojens 1. Arrangør Dansk Skøjte Union samarbejde

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Danmarks-Cup (det uofficielle DM for K-løbere) januar 2017 i Aarhus Skøjtehal

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Danmarks-Cup (det uofficielle DM for K-løbere) januar 2017 i Aarhus Skøjtehal Dansk Skøjte Union Indbydelse til Danmarks-Cup (det uofficielle DM for K-løbere) 2017 13.-15. januar 2017 i Aarhus Skøjtehal 1. Arrangør Dansk Skøjte Union i samarbejde med Aarhus Skøjteklub har herved

Læs mere

REGLER FOR DGF`S ROPE SKIPPING KONKURRENCER HOLD OG INDIVIDUELT 2016

REGLER FOR DGF`S ROPE SKIPPING KONKURRENCER HOLD OG INDIVIDUELT 2016 REGLER FOR DGF`S ROPE SKIPPING KONKURRENCER HOLD OG INDIVIDUELT 2016 GymDanmark Rope Skipping Udvalget (RSU) 1 GENERELLE REGLER... 4 ALDER OG RÆKKER... 4 KATEGORI... 6 ANTAL SJIPPERE... 6 DISCIPLINER I

Læs mere

FunSkate Program

FunSkate Program FunSkate Program 2016-2017 Ændret d. 06.07.2016 FunSkate 2016/2017 1 Indhold Dansk Skøjte Union Vision... 4 Målgruppe for FunSkate aktiviteter... 4 Arbejdsgrundlag for FunSkate aktiviteter... 4 Arbejdsgang...

Læs mere

Danmarks Gymnastik Forbund REGLEMENT2013 2017. Version: 17/08/2015

Danmarks Gymnastik Forbund REGLEMENT2013 2017. Version: 17/08/2015 Danmarks Gymnastik Forbund REGLEMENT2013 2017 Version: 17/08/2015 Følgende reglement er en dansk oversættelse af det FIG udskrevne reglement. Der er tilføjet små tilpasninger til danske forhold. Yderligere

Læs mere

FunSkate Program

FunSkate Program FunSkate Program 2017-2018 Ændret d. 08.08.2017 FunSkate 2017/2018 1 Indhold Dansk Skøjte Union Vision... 4 Målgruppe for FunSkate aktiviteter... 4 Arbejdsgrundlag for FunSkate aktiviteter... 4 Arbejdsgang...

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Danmarks-Cup (det uofficielle DM for K-løbere) 29.-31. januar 2016 i Herlev Skøjtehal

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Danmarks-Cup (det uofficielle DM for K-løbere) 29.-31. januar 2016 i Herlev Skøjtehal Dansk Skøjte Union Indbydelse til Danmarks-Cup (det uofficielle DM for K-løbere) 2016 29.-31. januar 2016 i Herlev Skøjtehal 1. Arrangør Dansk Skøjte Union i samarbejde med Herleve Idrætsforenings Kunstskøjteafdeling

Læs mere

Mesterskabsbestemmelser for Udspring

Mesterskabsbestemmelser for Udspring Indhold 01.00 MESTERSKABER GENERELT... 2 01.01 Generelt.... 2 01.02 Arrangementer.... 2 01.03 Ansvar.... 2 01.04 Deltagelse.... 2 01.05 Invitationer.... 2 01.06 Tilmeldinger.... 2 01.07 Springlister....

Læs mere

16:10 NY IS (16:10-16:25) 16:25 Åbningstale

16:10 NY IS (16:10-16:25) 16:25 Åbningstale Panel HSK Cup 2015 Fredag. 16:10 NY IS (16:10-16:25) 16:25 Åbningstale Chicks K Piger FS (16:30-16:45) 16:30 Opvarmning gr. 1 (1-2) Cubs K Piger FS (16:45-18:20) 16:45 Opvarmning gr. 1 (1-5) 17:15 Opvarmning

Læs mere

FunSkate Program 2015-2016

FunSkate Program 2015-2016 FunSkate Program 2015-2016 Ændret d. 01.08.2015 FunSkate 2015/2016 1 Indhold Dansk Skøjte Union Vision... 4 Målgruppe for FunSkate aktiviteter... 4 Arbejdsgrundlag for FunSkate aktiviteter... 4 Arbejdsgang...

Læs mere

HSKCUP2015. invitation. invitation HSKCUP2017. den 29. september - 1. oktober

HSKCUP2015. invitation. invitation HSKCUP2017. den 29. september - 1. oktober HSKCUP2015 invitation HSKCUP2017 invitation den 29. september - oktober Indbydelse til HSK CUP 2017 Hvidovre Skøjte Klub har hermed fornøjelsen, at indbyde til HSK Cup 201 Konkurrencen er en klubkonkurrence,

Læs mere

BEDØMMELSESREGLEMENT 2015-2016

BEDØMMELSESREGLEMENT 2015-2016 BEDØMMELSESREGLEMENT 2015-2016 BEDØMMELSESREGLEMENT SIDE 1 ARTIKEL 1 MÅL OG HENSIGT: 1.1 Formålet med dette bedømmelsesreglement er: 1.1.1 At tilvejebringe en objektiv og ensartet vurdering af alle Sports

Læs mere

BEDØMMELSESREGLEMENT FOR GymDanmarks GRAND PRIX RYTME KONKURRENCER

BEDØMMELSESREGLEMENT FOR GymDanmarks GRAND PRIX RYTME KONKURRENCER BEDØMMELSESREGLEMENT FOR GymDanmarks GRAND PRIX RYTME KONKURRENCER Grand Pri Rytme Konkurrencer Indhold Dommerkollegiet... 3 Karakterafgivning... 3 Antal gymnaster... 3 Vindere... 4 Fradrag... 4 Dommerteam

Læs mere

HSKCUP2015. invitation. invitation HSKCUP2016. den 30. september - 2. oktober

HSKCUP2015. invitation. invitation HSKCUP2016. den 30. september - 2. oktober HSKCUP2015 invitation HSKCUP2016 invitation den 30. september - 2. oktober Indbydelse til HSK CUP 2016 Hvidovre Skøjte Klub har hermed fornøjelsen, at indbyde til HSK Cup 2016. Konkurrencen er en klubkonkurrence,

Læs mere

01.00 - INDHOLDSFORTEGNELSE

01.00 - INDHOLDSFORTEGNELSE 01.00 - INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT: EMNE: SIDE: 01.00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1-2 02.00 DANMARKS IDRÆTS-FORBUNDS DANMARKS MESTERSKABER (DM) 1 - Arrangement af DM 3 2 - Deltagelse 3 3 - Anmeldelse og startgebyr

Læs mere

SpringCup 2012 Stævneinfo og Reglement 3. udgave, 26.11.2012

SpringCup 2012 Stævneinfo og Reglement 3. udgave, 26.11.2012 Indledning Alle vigtige informationer til brug ved SpringCup 2012 er forsøgt samlet i dette dokument. Tidsplanen og karakterlister skal hentes i separate dokumenter, men øvrige informationer findes her.

Læs mere

Rytmisk Sports Gymnastik

Rytmisk Sports Gymnastik Rytmisk Sports Gymnastik Demi grupper nationalt reglement 2014-2015 Indhold Nationalt reglement RSG demi grupper...3 Aldersgrupper...3 Antal gymnaster...3 Antal øvelser og varighed...3 Gulvareal...3 Musik...3

Læs mere

Begynder Bedømmelsesreglement for

Begynder Bedømmelsesreglement for Begynder Bedømmelsesreglement for Vedtaget og udgivet august 2014, mindre korrektur januar 2015 og tilføjelser september 2016 Af Udvalget for TeamGym Alle dele af reglementet kan findes på GymDanmark s

Læs mere

GUIDE. til løbere og forældre omkring træning, off-ice og det at være en del af RSIK

GUIDE. til løbere og forældre omkring træning, off-ice og det at være en del af RSIK GUIDE til løbere og forældre omkring træning, off-ice og det at være en del af RSIK Dine evner bestemmer, hvad DU kan gøre. Din motivation bestemmer, hvad DU gør. Din attitude bestemmer, hvor godt DU gør

Læs mere

Roskilde GymBattle 2017 Reglement

Roskilde GymBattle 2017 Reglement Roskilde GymBattle 2017 Reglement Indholdsfortegnelse 1.0: Konkurrenceafvikling... 3 1.1: Konkurrencehallen... 3 1.2: Prøvehal... 3 2.0: Generel info... 5 2.1: Karaktererne... 5 2.2: Påklædning... 5 2.3:

Læs mere

Rettelser Øvelsesoversigten

Rettelser Øvelsesoversigten Rettelser 2017 Øvelsesoversigten 16 17 Højre spiral Hund yderst. Føreren skal gå højre om keglerne - først rundt om alle 3, derefter om 2 og til sidst om 1. Hunden følger i pladspositionen, hunden er på

Læs mere

BEDØMMELSESREGLEMENT 2013-2014

BEDØMMELSESREGLEMENT 2013-2014 BEDØMMELSESREGLEMENT 2013-2014 BEDØMMELSESREGLEMENT SIDE 1 ARTIKEL 1 MÅL OG HENSIGT: 1.1 Formålet med dette bedømmelsesreglement er: 1.1.1 At tilvejebringe en objektiv og ensartet vurdering af alle Sports

Læs mere

Reglement for TeamGym begynder-konkurrence 2012-2013

Reglement for TeamGym begynder-konkurrence 2012-2013 Reglement for TeamGym begynder-konkurrence 2012-2013 Vedtaget og udgivet august 2012 Med virkning til August 2012 Af Udvalget for TeamGym 2 1 Konkurrencebestemmelser 1.1 Hvad er en begynder-konkurrence

Læs mere

Det Danske Trinsystem for Kvindelig Idrætsgymnastik Januar 2018 Trin 1-6 Beskrivelse af øvelser

Det Danske Trinsystem for Kvindelig Idrætsgymnastik Januar 2018 Trin 1-6 Beskrivelse af øvelser Det Danske Trinsystem for Kvindelig Idrætsgymnastik Januar 2018 Trin 1-6 Beskrivelse af øvelser 1.1 Indledning Generelt trin 1-6 Materialet er opdelt i kapitler, hvor kapitel 2 beskriver de generelle fradrag.

Læs mere

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SYNKRO

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SYNKRO 01.00 - INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT: EMNE: SIDE: 01.00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1-2 02.00 DANMARKS IDRÆTS-FORBUNDS DANMARKS MESTERSKABER (DM) 1 - Arrangement af DM 3 2 - Deltagelse 3 3 - Anmeldelse og startgebyr

Læs mere

Grand Prix Rytme reglementsændringer 2017/2018

Grand Prix Rytme reglementsændringer 2017/2018 Grand Prix Rytme reglementsændringer 2017/2018 Alle ændringer er noteret med rød skrift i reglementsoplæggene. Ændringerne, der blot er præciseringer og forklarende er ikke medtaget i denne oversigt. Slettede

Læs mere

Roskilde GymBattle 2016 Reglement

Roskilde GymBattle 2016 Reglement Roskilde GymBattle 2016 Reglement Roskilde GymBattle 2016 Reglement Indholdsfortegnelse Generel info... 3 Karaktererne... 3 Momenter... 4 Tumbling... 5 Trampet... 6 2 Generel info Vi støtter os op af GymDanmarks

Læs mere

REGLEMENT FOR DANMARKS GYMNASTIK FORBUNDS

REGLEMENT FOR DANMARKS GYMNASTIK FORBUNDS REGLEMENT FOR DANMARKS GYMNASTIK FORBUNDS GRAND PRIX KONKURRENCER Mikro, Mini Mono og Mini 2013-2014 Revideret d. 5. november 2013 Mikro, Mini Mono og Mini 1 Indholdfortegnelse 1. FORORD... 3 2. KONKURRENCESTRUKTUR

Læs mere

Danmarks Gymnastik Forbund Trampolin. Konkurrenceregler 2009 Mesterskabsreglement 2009

Danmarks Gymnastik Forbund Trampolin. Konkurrenceregler 2009 Mesterskabsreglement 2009 Danmarks Gymnastik Forbund Trampolin Konkurrenceregler 2009 Mesterskabsreglement 2009 TTU/okt-2009 Danmarks Gymnastik Forbund Trampolin Konkurrenceregler Gyldige fra 1. januar 2009 Disse regler følger

Læs mere

Danmarks Gymnastik Forbund REGLEMENT

Danmarks Gymnastik Forbund REGLEMENT Danmarks Gymnastik Forbund REGLEMENT 2013 2017 Følgende reglement er en dansk oversættelse af det FIG udskrevne reglement. Der er tilføjet små tilpasninger til danske forhold. Yderligere rettelser kan

Læs mere

Danmarks Gymnastik Forbund Trampolin

Danmarks Gymnastik Forbund Trampolin Danmarks Gymnastik Forbund Trampolin Konkurrenceregler 2013 TTU/november-2013 KONKURRENCEREGLER Disse regler følger i vid udstrækning de internationale regler, der gælder i FIG, men er tilpasset danske

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

BEDØMMELSESREGLEMENT 2014-2015

BEDØMMELSESREGLEMENT 2014-2015 BEDØMMELSESREGLEMENT 2014-2015 BEDØMMELSESREGLEMENT SIDE 1 ARTIKEL 1 MÅL OG HENSIGT: 1.1 Formålet med dette bedømmelsesreglement er: 1.1.1 At tilvejebringe en objektiv og ensartet vurdering af alle Sports

Læs mere

STYRKEØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

STYRKEØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS STYRKEØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD FLEKSIBEL MOTIONSFODBOLD SUNDT, SJOVT OG SOCIALT FORORD TIL STYRKEØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER

Læs mere

Danmarks Gymnastik Forbund. AGG Forum 2015

Danmarks Gymnastik Forbund. AGG Forum 2015 Danmarks Gymnastik Forbund AGG Forum 2015 URG s Elitesektions placering Dommer udvalg Økonomi udvalg Elitesektion AGG afdeling RSG afdeling URG 8 medlemmer Reglements udvalg Stævne udvalg Uddannelses udvalg

Læs mere

Ændringer i TeamGym reglementer gældende for sæson 2013-2014

Ændringer i TeamGym reglementer gældende for sæson 2013-2014 Ændringer i TeamGym reglementer gældende for sæson 2013-2014 Ændringer er forsøgt gengivet i følgende, men kig i det enkelte reglement for den specifikke ordlyd af punkterne. Tilpasninger for efterskoledm

Læs mere

Mesterskabsbestemmelser for udspring

Mesterskabsbestemmelser for udspring 01.00 MESTERSKABER GENERELT... 2 01.01 Generelt.... 2 01.02 Arrangementer.... 2 01.03 Ansvar.... 2 01.04 Deltagelse.... 2 01.05 Invitationer.... 3 01.06 Tilmeldinger.... 3 01.07 Springlister.... 3 01.08

Læs mere

Reglement 2016. Indhold

Reglement 2016. Indhold Reglement 2016 Indhold Rækkeinddeling.... 2 Ændringer i reglement 2016... 2 Indberetning af spring til indledende og Master... 3 Rettidigt... 3 For sent... 3 Spring i finalen:... 3 Prøvespring... 3 Afvikling...

Læs mere

Regelsæt. Afvikling af turneringer i D.R.R.F regi. Udgivet september 2017 af Dansk Rock n Roll Forbund. De Danske Danseskoler D.D.D.

Regelsæt. Afvikling af turneringer i D.R.R.F regi. Udgivet september 2017 af Dansk Rock n Roll Forbund. De Danske Danseskoler D.D.D. Regelsæt Afvikling af turneringer i D.R.R.F regi. Udgivet september 2017 af Dansk Rock n Roll Forbund De Danske Danseskoler D.D.D. De Danske Danseskoler 4826 5650 Håndværkervænget 10 mail@dedanskedanseskoler.dk

Læs mere

Teknikmærker. FC Skanderborgs teknikmærke. Indholdsfortegnelse. FC Skanderborg. Spillernavn: Baggrund side 2. Teknikmærkerne og afvikling side 3

Teknikmærker. FC Skanderborgs teknikmærke. Indholdsfortegnelse. FC Skanderborg. Spillernavn: Baggrund side 2. Teknikmærkerne og afvikling side 3 FC Skanderborg Teknikmærker FC Skanderborgs teknikmærke Spillernavn: Indholdsfortegnelse Baggrund side 2 Teknikmærkerne og afvikling side 3 Øvelse 1: Jonglering side 4 Øvelse 2: Løb/dribling med bolden

Læs mere

SPORTS ACROBATIK BEDØMMELSESREGLEMENT

SPORTS ACROBATIK BEDØMMELSESREGLEMENT SPORTS ACROBATIK BEDØMMELSESREGLEMENT 2010-2011 BEDØMMELSESREGLEMENT SIDE 1 ARTIKEL 1 MÅL OG HENSIGT: 1.1 Formålet med dette bedømmelsesreglement er: 1.1.1 At tilvejebringe en objektiv og ensartet vurdering

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1 December 2016

Nyhedsbrev nr. 1 December 2016 Nyhedsbrev nr. 1 December 2016 Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2016. Referat fra mødet findes her: http://www.gymtranet.dk/media/2915/acro-referat.pdf Der var god debat i forsamlingen, og vi er gode

Læs mere

GUIDE. til løbere og forældre omkring træning, off-ice og det at være en del af RSIK. Dine evner bestemmer, hvad DU kan gøre.

GUIDE. til løbere og forældre omkring træning, off-ice og det at være en del af RSIK. Dine evner bestemmer, hvad DU kan gøre. GUIDE til løbere og forældre omkring træning, off-ice og det at være en del af RSIK Dine evner bestemmer, hvad DU kan gøre. Din motivation bestemmer, hvad DU gør. Din attitude bestemmer, hvor godt DU gør

Læs mere

Regelsæt. Regler for Latinamerikanske danse Revideret den 1. september 2015 af De Danske Danseskoler. De Danske Danseskoler D.D.D.

Regelsæt. Regler for Latinamerikanske danse Revideret den 1. september 2015 af De Danske Danseskoler. De Danske Danseskoler D.D.D. Regelsæt Regler for Latinamerikanske danse Revideret den 1. september 2015 af De Danske Danseskoler De Danske Danseskoler D.D.D. De Danske Danseskoler 4826 5650 Håndværkervænget 10 admin@dedanskedanseskoler.dk

Læs mere

DANSK SKØJTE UNION Ansvars- og Kompetence katalog

DANSK SKØJTE UNION Ansvars- og Kompetence katalog Dansk Skøjte Unions ansvars- og kompetence katalog er til enhver tid gældende for unionens arbejde. Udvalgene er i alle henseender ansvarlige over for unionens bestyrelse med hensyn til de af bestyrelsen

Læs mere

FILSKOV HELIBATIC MANØVRE KATALOG

FILSKOV HELIBATIC MANØVRE KATALOG FILSKOV HELIBATIC MANØVRE KATALOG Filskov Modelflyveklub www.oy-filskov.dk FILSKOV HELIBATIC 06-03 Side 1 INDHOLD. REGLER GENERELT. 4 HOVERMANØVRE. 6 1. HOVER OVER HELIPAD. K=1. 6 2. HOVER FORLÆNS OG BAGLÆNS.

Læs mere

Det Danske Trinsystem for Kvindelig Idrætsgymnastik Januar 2013

Det Danske Trinsystem for Kvindelig Idrætsgymnastik Januar 2013 Det Danske Trinsystem for Kvindelig Idrætsgymnastik Januar 2013 Det danske program består af 9 trin Trin 7-9, frie øvelser: Trin 7 er introduktionen til de frie øvelser. I disse øvelser ligges der vægt

Læs mere

DKK Rally-lydighed, Begynderklasse.

DKK Rally-lydighed, Begynderklasse. DKK Rally-lydighed, Begynderklasse. Start Teamet stiller sig klar i en afstand af ½ - 1 meter skråt foran og til venstre for startskiltet med hunden i "plads-position" (indenfor ½ meter af førerens venstre

Læs mere

Koncept for. Danmarksmesterskaberne i Folkedans for hold under Folkedans Danmark Deltagere: Danmarksmesterskabet udskrives i 3 rækker.

Koncept for. Danmarksmesterskaberne i Folkedans for hold under Folkedans Danmark Deltagere: Danmarksmesterskabet udskrives i 3 rækker. Koncept for Danmarksmesterskaberne i Folkedans for hold under Folkedans Danmark 2017 Deltagere: Danmarksmesterskabet udskrives i 3 rækker. Række 1: Hold, der tidligere har deltaget i række 1 ved DM i folkedans

Læs mere

Træningsmateriale Spring. Opnå målene for alsidig idrætsudøvelse i løb, spring og kast med dette materiale

Træningsmateriale Spring. Opnå målene for alsidig idrætsudøvelse i løb, spring og kast med dette materiale Træningsmateriale Opnå målene for alsidig idrætsudøvelse i løb, spring og kast med dette materiale Indhold Forord... 2 Generelt om spring... 3 - basisviden for underviseren... 3 Grundlæggende bevægelser...

Læs mere

Introduktion til Udspring. En guide for tilskuere

Introduktion til Udspring. En guide for tilskuere Introduktion til Udspring En guide for tilskuere Juli 2012 Udspring er en æstetisk sport, hvor ynde kombineres med styrke og smidighed, mens udspringeren bevæger sig gennem luften. Udspringeren skal have

Læs mere

Voltigering. Guidelines for træhestekonkurrencer

Voltigering. Guidelines for træhestekonkurrencer Voltigering Guidelines for træhestekonkurrencer Forord Da træhestekonkurrencen er et nyt koncept i voltigering i Danmark/Dansk Ride Forbund er det ikke muligt at forudse alle hændelser ved konkurrencerne.

Læs mere

KONKURRENCEREGLER. Brovst Musikfest 2014 (Printvenligt format)

KONKURRENCEREGLER. Brovst Musikfest 2014 (Printvenligt format) KONKURRENCEREGLER Brovst Musikfest 2014 (Printvenligt format) Introduktion TAOPA er stolte af at præsentere konkurrencereglerne til Brovst Musikfest 2014, der samtidig er en festliggørelse af Brovst Pigegardes

Læs mere

REGLEMENT FOR GymDanmarks GRAND PRIX RYTME KONKURRENCER. Mikro Mini Mini Mono

REGLEMENT FOR GymDanmarks GRAND PRIX RYTME KONKURRENCER. Mikro Mini Mini Mono REGLEMENT FOR GymDanmarks GRAND PRIX RYTME KONKURRENCER Mikro Mini Mini Mono Indhold Reglement... 3 Serie 1 (u/håndredskab)... 3 Tekniske muligheder... 3 Kropsbevægelser... 4 Balancer... 4 Spring... 5

Læs mere

Regelsæt. Regler for Standarddans. Revideret den 1. september 2013 af De Danske Danseskoler. De Danske Danseskoler D.D.D.

Regelsæt. Regler for Standarddans. Revideret den 1. september 2013 af De Danske Danseskoler. De Danske Danseskoler D.D.D. Regelsæt Regler for Standarddans Revideret den 1. september 2013 af De Danske Danseskoler De Danske Danseskoler D.D.D. De Danske Danseskoler 4826 5650 Håndværkervænget 10 Admin@dedanskedanseskoler.dk 3400

Læs mere

Heelwork To Music færdighedsprøver

Heelwork To Music færdighedsprøver Heelwork To Music færdighedsprøver Formål med færdighedsprøverne: Formålet med prøverne er, at få hundeejere i gang med at opøve de færdigheder, der skal til for at kunne sammensætte et HTM eller freestyle

Læs mere

Bryderegler, på 5 minutter

Bryderegler, på 5 minutter Med denne folder, ønsker vi at gøre dig klogere på brydning, samt gøre det lettere for dig at følge med i brydekamp. Hvad er brydning? Brydning er en kampsport. Der kæmpes på en madras der er 12 x 12 meter,

Læs mere

Point optjent på én liste kan ikke overføres til andre lister.

Point optjent på én liste kan ikke overføres til andre lister. POINTSYSTEM FOR BEREGNING AF ÅRETS HUND pr. 01.01.2016 Alle danske udstillinger er pointgivende, såvel OES Klubbens egne udstillinger, som DKK s internationale og nationale udstillinger. Der opereres med

Læs mere

Appendix A1 Rytmesværheder og tegn

Appendix A1 Rytmesværheder og tegn Appendix A1 Rytmesværheder og tegn 1.0 Generelt For at udførte momenter regnes forskellige, skal de have forskellig koder. Tegningerne skal ikke opfattes som endegyldige for, hvordan momentet skal se ud.

Læs mere

REGLEMENT FOR DANMARKS GYMNASTIK FORBUNDS

REGLEMENT FOR DANMARKS GYMNASTIK FORBUNDS REGLEMENT FOR DANMARKS GYMNASTIK FORBUNDS GRAND PRIX KONKURRENCER Pige og Tweensrækken Revideret d. 29. juni 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. PIGE OG TWEENSRÆKKE GRAND PRIX... 4 Struktur...

Læs mere

Rally Lydighed Oversigt 2014

Rally Lydighed Oversigt 2014 Det primære i øvelserne er markeret med fed og kursiv. Nr. Skilt 1 2 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9 10 11 Øvelse Begynderklassen Start. Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i

Læs mere

Fang Prikkerne. Introduktion. Scratch

Fang Prikkerne. Introduktion. Scratch Scratch 2 Fang Prikkerne All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/ccwreg to register your club. Introduktion

Læs mere

Teknisk Regulativ for TeamGym 2015-2016 Vedtaget 25. oktober 2015 på TeamGyms aktivitetsmøde

Teknisk Regulativ for TeamGym 2015-2016 Vedtaget 25. oktober 2015 på TeamGyms aktivitetsmøde Teknisk Regulativ for TeamGym 2015-2016 Vedtaget 25. oktober 2015 på TeamGyms aktivitetsmøde 1 Indhold 1 Konkurrencer... 4 1.1 Rækker og aldersbestemmelser... 4 1.1.1 Seniordamer, seniorherrer, seniormix...

Læs mere

GKF Formandens beretning 2012/2013 - ved generalforsamlingen d. 4. marts. 2013

GKF Formandens beretning 2012/2013 - ved generalforsamlingen d. 4. marts. 2013 1) Generelt: Sæson 2012/2013 har været et rigtig godt år for GKF. Vi har fået mange nye medlemmer, der har været med til at forbedre klubbens økonomi. Vores eliteløbere har opnået flotte resultater og

Læs mere

REGLER FOR GYMDANMARKS ROPE SKIPPING KONKURRENCER HOLD OG INDIVIDUELT 2017

REGLER FOR GYMDANMARKS ROPE SKIPPING KONKURRENCER HOLD OG INDIVIDUELT 2017 REGLER FOR GYMDANMARKS ROPE SKIPPING KONKURRENCER HOLD OG INDIVIDUELT 2017 GymDanmark Rope Skipping Udvalget (RSU) 1 GENERELLE REGLER...4 ALDER OG RÆKKER...4 ANTAL SJIPPERE...6 DISCIPLINER I KONKURRENCEN...6

Læs mere

Spillebeskrivelse. spillehallen.dk

Spillebeskrivelse. spillehallen.dk Spillebeskrivelse spillehallen.dk INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. GENERELT OM ORIENT EXPRESSEN 3 2. ORIENT EXPRESSENS GEVINSTTAVLE 4 3. VALGFRIT SPIL 5 4. ELEFANTSPILLET 5 5. ORIENTEN 7 6. DRAGESPILLET 8 7. GAMEFLASH

Læs mere

Træningsøvelser til længdespring Indhold

Træningsøvelser til længdespring Indhold Træningsøvelser til længdespring Indhold Generelt om spring... 1 Lektion 1 afsættet... 3 Lektion 2 - tilløb... 4 Lektion 3 svævefasen... 6 Træningsøvelser og lege... 7 Konkurrencen... 9 Generelt om spring

Læs mere

Afdelingens arrangementer ledes af den til enhver tid valgte leder af løb og motion afdelingen eller en af ham udpeget stedfortræder.

Afdelingens arrangementer ledes af den til enhver tid valgte leder af løb og motion afdelingen eller en af ham udpeget stedfortræder. 3.11 LØB OG MOTION FÆLLESBESTEMMELSER FOR LØB OG MOTION AFDELINGEN. Afdelingens arrangementer ledes af den til enhver tid valgte leder af løb og motion afdelingen eller en af ham udpeget stedfortræder.

Læs mere

Sektion 5. Struktur og opbygning af rutiner

Sektion 5. Struktur og opbygning af rutiner Sektion 5 Struktur og opbygning af rutiner Artikel 15: Struktur af rutine Generelle principper 15.1 Gymnasterne skal udføre en kombineret rutine bestående af balance og tempomomenter. 15.2 Rutinen skal

Læs mere

Træningsmateriale Længdespring

Træningsmateriale Længdespring Træningsmateriale Længdespring Længdespring Indhold Forord... 2 Generelt om spring... 3 Lektion 1 afsættet... 5 Lektion 2 - tilløb... 6 Lektion 3 svævefasen... 8 Træningsøvelser og lege... 9 Konkurrencen...

Læs mere