SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan"

Transkript

1 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan MODUL 3 SOA12 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Anatomi og fysiologi Sygdomslære Ernæringslære University College Lillebaelt 1 07/2012 Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

2 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Indholdsfortegnelse Beskrivelse af modulet... 4 Sygepleje... 6 Introduktion til sygeplejefaget... 6 Case 1. At spise og drikke - opstart og videndeling... 7 Case 1. At spise og drikke - Praktiske øvelser i sygeplejelokalet... 8 Holdninger til ældre... 9 Rehabilitering og lindring af svækkede ældre At udskille kroppens affaldsstoffer - Opstart case 2 videndeling og praktiske øvelser Stress og mestring Smerter Indtage rigtige stillinger - Opstart case 3 og videndeling Smerter Sår Præ og post operativ sygepleje Lindrende og rehabiliterende sygepleje - Opstart case 4 og videndeling Sygeplejefaglig problemstilling Introduktion til forløb plus videndeling og sygeplejeinterventioner Anatomi og Fysiologi Fordøjelsesorganerne og stofskiftet Nyrer og urinveje Meiose, kromosomer, DNA, gener, arvelighed, mutationer Bevægeapparat Dissektion af grisehjerter og grisenyrer m.m Katabolsk stress Sygdomslære Cancersygdomme: patogenese af cancer, ekspansion, infiltration og metasatsering Sygdomme i fordøjelsessystemet: ulcussygdomme, diverticulitis og colorectalcancere Sygdomme i det endokrine system: Diabetes Mellitus specielt type Sygdomme i nyrer og urinveje: Infektioner og ufrivillig urinafgang Sygdomme i bevægeapparatet: osteoporose og proksimal femurfraktur Ernæringslære og diætetik Introduktion Ernæringspolitik University College Lillebaelt 2 07/2012 Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

3 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Energigivende næringsstoffer, vitaminer og mineraler samt levnedsmiddelkundskab Kost til specielle grupper Kost til personer fra andre kulturer Diæt ved adipositas, diabetes mellitus og hyperlipoproteinanæmi samt cancer Ernæringsscreening tværfagligt samarbejde Sonde- og parenteral ernæring Bilag Bilag 1 Portfolio til anvendelse i sygeplejelokalerne ifm. praktiske øvelser i forhold til: Bilag 3 Sygeplejefaglige problemstillinger University College Lillebaelt 3

4 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Beskrivelse af modulet Modul 3 har fokus på det overordnede tema: Sygepleje somatisk sygdom og lidelse. Modulet retter sig mod viden om det at være patient med somatisk sygdom, herunder intervention af lindrende og rehabiliterende karakter. Modulet retter sig ligeledes mod anatomiske, fysiologiske og patofysiologiske forhold. Modulplanen for sygeplejerskeuddannelsen i Odense og Svendborg danner udgangspunkt for studieplanen. Se: Modulplan Modulets opbygning Modul 3 indeholder følgende fag: Sygepleje, ernæringslære, anatomi og fysiologi herunder genetik samt sygdomslære. Sygeplejefaget er det styrende fag, og de øvrige fag er placeret løbende i modulet, og støtter op om sygeplejefaget og arbejdet med sygeplejefaglige problemstillinger, samt den eksterne prøve. Undervisningen er opbygget i centrale elementer: 1. At spise og drikke adækvat herunder oplevelsen af kvalme og opkastning. 2. At udskille kroppens affaldsprodukter, 3. At bevæge sig og indtage rigtige stillinger 4. Sygeplejefaglige problemstillinger. Det centrale element lindrende og rehabiliterende sygepleje ved somatisk sygdom er integreret som en del af undervisningen under alle elementerne. Undervisningen kan foregå i 1, 2 eller 4 basisgrupper og er tilrettelagt i en vekselvirkning mellem forskellige undervisnings- og arbejdsformer. Problembaseret læring (PBL) er den bærende pædagogiske metode. I sygeplejefaget arbejdes med cases, herunder sygeplejefaglige problemstillinger, diskussion, refleksion og videndeling samt forskelligt arbejde og praksisøvelser i sygeplejelokalerne. Casene medbringes af underviser til case åbning. Det der foregår på modulet i 2 eller 4 basisgrupper er tænkt som ressourceundervisning, hvor et større emne kan præsenteres, uddybes og/eller perspektiveres gennem eksempler på nyere forskning og teoriudvikling... Ressourceundervisningen er en del af forudsætningerne for den enkelte studerendes arbejde med sygeplejefaglige problemstillinger i basisgrupperne. Modulets undervisning afrundes med, at der arbejdes med at skriftliggøre og integrere viden fra modulets bearbejdede sygeplejefaglige problemstillinger i et gruppeprodukt. Portfolio På modul 3 udarbejdes der en obligatorisk præsentationsportfolio under det første case forløb. Desuden forventes det, at den enkelte studerende arbejder med portefolio løbende i modulet. I den obligatoriske præsentationsportfolio, skal der reflekteres over egen læring(se bilag 1) Præsentationsportfolien skal afleveres på fronter i afleveringsmappen præsentationsportfolio. Der gives individuel tilbagemelding på præsentationsportfolien ved din basisgruppeunderviser. På fronter i studerendes mappe opretter hver basisgruppe arbejdsmapper. Det aftales med basisgruppeunderviser og medstuderende, hvordan man nærmere ønsker at anvende fronter til dette. University College Lillebaelt 4 07/2012 Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

5 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Litteratur på modulet På modulet vil der forekomme modullitteratur, der forventes læst til undervisningen. Endvidere vil der i studieplanen være eksempler på supplerende litteratur, som den studerende kan inspireres ud fra. En stor del af det faglige indhold på modulet tager udgangspunkt i den enkelte studerendes og basisgruppens egen søgning af praksis- udviklings- og forskningsbaseret viden og anvendelse af dette i bearbejdningen af de sygeplejefaglige problemstillinger. Der tilbydes på modul 3 studiemetodik med hjælp og opfølgning fra tidligere moduler i brugen af DEFFnet og Bibliotek.dk samt litteratursøgning til databaserne: PubMed, Cinahl, SweMed og Norart. Desuden undervises der i at anvende programmet Refworks, der kan anvendes til at skabe sin egen database med referencer i. Ekstern prøve Modulet afsluttes med udarbejdelse af den eksterne skriftlige prøve, hvor der tilbydes individuel vejledning. Se: Prøvekriterier Der er følgende læringsudbytte for modulet: At redegøre for den menneskelige organismes opbygning og funktion herunder genetiske aspekter At redegøre for fysiologiske/patofysiologiske herunder ernæringsmæssige sammenhænge og udlede sundhedsrelevante konsekvenser At anlægge et patientperspektiv i relation til sygdom og lidelse, herunder menneskers oplevelser, reaktioner og handlinger i forbindelse med sygdom, lidelse eller forestående død At identificere, beskrive og analysere udvalgte sygeplejefaglige problemstillinger At søge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om udvalgte patofysiologiske fænomener og sygeplejefaglige interventioner i forhold hertil At anvende kliniske metoder til vurdering af patienters fysiologiske tilstand At beskrive klassiske naturvidenskabelige forestillinger om viden og give eksempler på naturvidenskabens bidrag til sygeplejeteori og sygepleje praksis University College Lillebaelt 5

6 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Sygepleje Introduktion til sygeplejefaget (1 lektion) Lektionen knytter sig til de centrale elementer At spise og drikke adækvat At udskille kroppens affaldsstoffer At bevæge sig og indtage de rigtige stillinger Lindrende og rehabiliterende sygepleje ved somatisk sygdom Sygeplejefaglige problemstillinger Læs modulplan og studieplan Der introduceres til modulet og sygeplejefaget, herunder nedenstående mål: Redegøre for intervention af lindrende og rehabiliterende karakter i forhold til somatisk sygdom, med udgangspunkt i patientperspektiv. Beskrive naturvidenskabelig viden om de grundlæggende behov: at spise og drikke adækvat, at indtage de rigtige stillinger og at udskille kroppens affaldsstoffer. Beskrive eksempler på naturvidenskabelig videns bidrag til udvikling af sygeplejeteori og sygeplejepraksis Kan redegøre for sygeplejefaglig intervention i forbindelse med præ- og postoperativ sygepleje. Søge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om patofysiologiske fænomener og sygeplejefaglig intervention i forhold hertil. Beskrive fysiologiske og patofysiologiske sammenhænge relateret til den ældre patient/borger og udlede sundhedsrelevante konsekvenser. Med afsæt i patienten/borgerens oplevelser og reaktioner i relation til sygdom, lidelse og/eller forestående død: Identificere og præsentere en sygeplejefaglig problemstilling mundtlig og skriftlig og med anvendelse af fagsprog. Med afsæt i sygeplejeprocessen analysere én udvalgt sygeplejefaglig problemstilling, der har betydning for patientens indtagelse af mad og drikke samt udskillelse af affaldsstoffer. Anvende sygeplejeprocessen som teoretisk og klinisk metode knyttet til varetagelse af patienten/borgerens grundlæggende fysiologiske behov. University College Lillebaelt 6 07/2012 Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

7 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Sygepleje Case 1. At spise og drikke - opstart og videndeling (4 lektioner) Lektionen knytter sig til de centrale elementer At spise og drikke adækvat herunder oplevelsen af kvalme og opkastning. der knytter sig til det centrale element eller emne/indhold er: Redegøre for intervention af lindrende og rehabiliterende karakter i forhold til somatisk sygdom, med udgangspunkt i patientperspektiv Beskrive naturvidenskabelig viden om det grundlæggende behov: at spise og drikke adækvat Beskrive eksempler på naturvidenskabelig videns bidrag til udvikling af sygeplejeteori og sygeplejepraksis Beskrive fysiologiske og patofysiologiske sammenhænge relateret til den ældre patient/borger og udlede sundhedsrelevante konsekvenser Med afsæt i sygeplejeprocessen analysere én udvalgt sygeplejefaglig problemstilling, der har betydning for patientens indtagelse af mad og drikke. 2 lektioner. Åbning af case hvor der er fokus på observationer i forhold til syge ældres behov for at spise og drikke, når den ældre har problemer med kvalme og opkastning. Der udarbejdes en sygeplejefaglig problemstilling og individuelle læringsmål udarbejdes. Det forventes at den studerende mellem åbning af case og videndeling er aktiv i bearbejdning af problemstilling og udarbejder obligatorisk præsentationsportfolio under dette. 2 lektioner. I videndeling diskuteres sygeplejeinterventioner, der kan tilgodese den syge ældres problemer i forhold til behov for at spise og drikke, når den ældre har kvalme og opkastning. Der reflekteres over eget læringsudbytte og laves aftaler med basisgruppeunderviser om tilbagemelding på præsentationsportfolio. Hougaard L. (2009) Kostforplejning. I: Pedersen S. (red) Sygeplejebogen 1. 2 del. 3. Udgave. Kbh. Gads Forlag. Kap.13. University College Lillebaelt 7

8 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Sygepleje Case 1. At spise og drikke - Praktiske øvelser i sygeplejelokalet (3 lektioner) Lektionen knytter sig til de centrale elementer At spise og drikke herunder oplevelsen af kvalme og opkastning: der knytter sig til det centrale element eller emne/indhold er: Redegøre for intervention af lindrende og rehabiliterende karakter i forhold til somatisk sygdom, med udgangspunkt i patientperspektiv Beskrive naturvidenskabelig viden om de grundlæggende behov: at spise og drikke adækvat. Beskrive fysiologiske og patofysiologiske sammenhænge relateret til den ældre patient/borger og udlede sundhedsrelevante konsekvenser Anvende sygeplejeprocessen som teoretisk og klinisk metode knyttet til varetagelse af patienten/borgerens grundlæggende fysiologiske behov Praktiske øvelser og refleksion i forhold til sygeplejeinterventioner til patienter/borgere med kvalme og opkastning, herunder forslag til dokumentation. Portefolio til anvendelse i sygeplejelokalerne (Bilag 1), udarbejdes før de praktiske øvelser. Kamp Nielsen, B. (red) (2009) Sygeplejeprocedurer og teknikker. 2.udg. Gads Forlag. Kbh. Kap. 13 og 16 Vejledning til læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere og kliniske diætister Screening og behandling af patienter i ernæringsmæssig risiko University College Lillebaelt 8

9 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Sygepleje Holdninger til ældre (1 lektion) Lektionen knytter sig til de centrale elementer At spise og drikke adækvat Lindrende og rehabiliterende sygepleje ved somatisk sygdom. der knytter sig til det centrale element eller emne/indhold er: Beskrive fysiologiske og patofysiologiske sammenhænge relateret til den ældre patient/borger og udlede sundhedsrelevante konsekvenser Redegøre for intervention af lindrende og rehabiliterende karakter i forhold til somatisk sygdom, med udgangspunkt i patientperspektiv Ressourceundervisning med dialog. Det forventes at du har læst modullitteraturen. Glasdam S. og Esbensen B.A. (2009) Gerontologi, Livet som ældre i det moderne samfund. Dansk Sygeplejeråd. Nyt Nordisk forlag Arnold Busck. København. S. Kap. 1, 2 og dele af kap. 3. (uploades på fronter) University College Lillebaelt 9

10 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Sygepleje Rehabilitering og lindring af svækkede ældre (2 lektioner) Lektionen knytter sig til de centrale elementer At spise og drikke adækvat Lindrende og rehabiliterende sygepleje. der knytter sig til det centrale element eller emne/indhold er: Redegøre for intervention af lindrende og rehabiliterende karakter i forhold til somatisk sygdom, med udgangspunkt i patientperspektiv Søge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om patofysiologiske fænomener og sygeplejefaglig intervention i forhold hertil Er det ikke en ressourceforelæsning? Beskrive fysiologiske og patofysiologiske sammenhænge relateret til den ældre patient/borger og udled sundhedsrelevante konsekvenser Anvende sygeplejeprocessen som teoretisk og klinisk metode knyttet til varetagelse af patienten/borgerens grundlæggende fysiologiske behov Forud for forelæsningen bedes du læse modullitteraturen. I forelæsning er der fokus på fysiologiske aldring og på lindrende og rehabiliterende sygeplejeinterventioner til ældre. Kirkevold M. m.fl. (2008) Geriatrisk sykepleie. God omsorg til den gamle pasienten. Gyldendal Akademisk. Oslo, kap. 8 og 9. Terminologi (2005) Sundhedsstyrelsen Begrebet Rehabilitering s.40. Supplerende litteratur Oplyses i forbindelse med forelæsningen. University College Lillebaelt 10

11 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Sygepleje At udskille kroppens affaldsstoffer - Opstart case 2 videndeling og praktiske øvelser (7 lektioner) Lektionen knytter sig til de centrale elementer At udskille kroppens affaldsstoffer der knytter sig til det centrale element eller emne/indhold er: Redegøre for intervention af lindrende og rehabiliterende karakter i forhold til somatisk sygdom, med udgangspunkt i patientperspektiv Beskrive naturvidenskabelig viden om det grundlæggende behov: at udskille kroppens affaldsstoffer. Søge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om patofysiologiske fænomener og sygeplejefaglig intervention i forhold hertil. Beskrive fysiologiske og patofysiologiske sammenhænge relateret til den ældre patient/borger og udlede sundhedsrelevante konsekvenser 2 lektioner til åbning af case hvor patientens problemer i forhold til det centrale element; at udskille kroppens affaldsstoffer udledes. Der udarbejdes endvidere læringsmål. Det forventes at den studerende mellem åbning af case og videndeling er aktiv i bearbejdning af problemstilling. 3 lektioner til praktiske øvelser og refleksion i forhold til afhjælpning af patientens problemer med udskillelser, herunder forslag til sygeplejeinterventioner. Bilag 1 forventes anvendt til forberedelse. 2 lektioners videndeling. I videndeling diskuteres og reflekteres i forhold til nyerhvervet sygeplejefaglig kundskab, samt evaluering af i hvilken grad kundskabstilegnelsen har bidraget til opfyldelse af læringsmål. Det forventes at den studerende medbringer refleksionsspørgsmål til videndeling. Frederiksen, Arnhild ; Arneberg M. Hilde (2009). Vandladning. I: Pedersen, S. (red). Sygeplejebogen udg. Kbh., Gads Forlag, kap. 9. Øverlie, Anne (2009). Defækation. I: Pedersen, S. (red). Sygeplejebogen udg. Kbh., Gads Forlag, kap.8. Schulze, Svend og Schroeder, Torben (2010). Basisbog i sygdomslære. 2. udg. Munksgaard Danmark s Supplerende litteratur Graubæk, Anne-Mette; Hall, Elisabeth (2010). Teorier om at være syg. I: Graubæk, AM (red.) Patientologi at være patient. København, Gads forlag. kap. 3. University College Lillebaelt 11

12 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Sygepleje Stress og mestring (2 lektioner) Lektionen knytter sig til de centrale elementer Lindrende og rehabiliterende sygepleje ved somatisk sygdom. der knytter sig til det centrale element eller emne/indhold er: Redegøre for intervention af lindrende og rehabiliterende karakter i forhold til somatisk sygdom, med udgangspunkt i patientperspektiv Beskrive eksempler på naturvidenskabelig videns bidrag til udvikling af sygeplejeteori og sygeplejepraksis 2 lektioners undervisning om stress og mestring, hvor der gives et generelt billede af teori og forskning om stress og mestring. Der inddrages eksempler på anvendelse af teori om stress og mestring i modul 3 eksamensopgaver. Benner P. Wrubel J. (2002)Omsorgens betydning i sygepleje. Stress og mestring ved sundhed og sygdom. København: Munksgaard, Kap 1-3 Reitan A. M. (2009)Mestring I: Pedersen S. Sygeplejebogen 1, 1. del. 3.udg. Patientologi - sygeplejens værdier og virksomhedsfelt. Gads Forlag, kap.14. Supplerende litteratur Antonovsky A. (2000)Helbredets mysterium. At tåle stress og forblive rask. Hans Reitzels Forlag, Husøy, G. (2005)Livet etter trafikkkulykken. En fenomenologisk studie av stress og mestring hos personer med nakkeslengskade som følge av en trafikulykke. Vård i Norden; vol 75, 25 (1): University College Lillebaelt 12

13 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Sygepleje Smerter (2 lektioner) Lektionen knytter sig til de centrale elementer Lindrende og rehabiliterende sygepleje ved somatisk sygdom. der knytter sig til det centrale element eller emne/indhold er: Redegøre for intervention af lindrende og rehabiliterende karakter i forhold til somatisk sygdom, med udgangspunkt i patientperspektiv Beskrive eksempler på naturvidenskabelig videns bidrag til udvikling af sygeplejeteori og sygeplejepraksis Kan redegøre for sygeplejefaglig intervention i forbindelse med præ - og postoperativ sygepleje Søge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om patofysiologiske fænomener og sygeplejefaglig intervention i forhold hertil Anvende sygeplejeprocessen som teoretisk og klinisk metode knyttet til varetagelse af patienten/borgerens grundlæggende fysiologiske behov Ressourceundervisning med fokus på smertefysiologi, samt forståelsen af smerter både ud fra den naturvidenskabelige, human og samfundsvidenskabelige tradition. Herefter vil vi sætte fokus på generelle perspektiver i forhold til sygeplejefaglige interventioner i forbindelse med præ - og postoperativ sygepleje og relatere disse perspektiver til patientens smerteoplevelse. Skytt Anne-Marie (2011) Sygepleje til patienter med smerter. I: Nielsen Kamp Birthe (red). Sygeplejebogen 3 Teori og Metode København: Gads Forlagkap.10 Halling Lene. og Skjødt Ulla (2011) Præ-og postoperativ sygepleje. I: Nielsen Kamp Birthe (red). Sygeplejebogen 3 Teori og Metode København: Gads Forlag Kap.13 Supplerende litteratur Nortvedt F., Nortvedt P., (2004)Smerte- fænomen og forståelse. København: Gads Forlag Wyller, Vegard Bruun (2008). Det syge menneske. Bind I. Gads forlag. KBH. ISBN: , s Hjemmesider: University College Lillebaelt 13

14 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Sygepleje Indtage rigtige stillinger - Opstart case 3 og videndeling (4 lektioner) Lektionerne knytter sig til det centrale element Bevæge sig og indtage rigtige stillinger der knytter sig til det centrale element eller emne/indhold er: Redegøre for intervention af lindrende og rehabiliterende karakter i forhold til somatisk sygdom, med udgangspunkt i patientperspektiv. Beskrive naturvidenskabelig viden om de grundlæggende behov: At bevæge sig og indtage de rigtige stillinger. Søge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om patofysiologiske fænomener og sygeplejefaglige intervention i forhold hertil. Beskrive fysiologiske og patofysiologiske sammenhænge relateret til den ældre patient/borger og udlede sundhedsrelevante konsekvenser.anvender sygeplejeprocessen som teoretisk og klinisk metode knyttet til varetagelse af patienten/borgerens grundlæggende fysiologiske behov. 2 lektioner åbning af case 3 i basisgruppen. Der arbejdes med at udlede problemstillinger af casen og der opstilles læringsmål til videre forløb. Det forventes, at den studerende har forberedt sig ud fra modullitteratur, samt, at den studerende mellem åbning af case og videndeling er aktiv i bearbejdning af problemstilling. 2 lektioner til videndeling. Her videndeles og diskuteres den viden som den studerende har arbejdet med ud fra de udledte problemstillinger. Hver studerende medbringer refleksionsspørgsmål til det materiale, man har arbejdet med, Holm Nyland, A. og Lomborg Nielsen, S.(2009)Lejring og lindring til patienten med osteoporose, Sygeplejersken nr. 5 (scannet dokument uploades på fronter) Larsen, B., (2009) Aktivitet og immobilitet sengelejets komplikationer I Søren Pedersen (red.) Sygeplejebogen 1.del 2. 3 udgave. Kap. 12 University College Lillebaelt 14

15 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Sygepleje Smerter (2 lektioner) Lektionen knytter sig til de centrale elementer At bevæge sig og indtage de rigtige stillinger Lindrende og rehabiliterende sygepleje ved somatisk sygdom. der knytter sig til det centrale element eller emne/indhold er: Redegøre for intervention af lindrende og rehabiliterende karakter i forhold til somatisk sygdom, med udgangspunkt i patientperspektiv Med afsæt i patienten/borgerens oplevelser og reaktioner i relation til sygdom, lidelse og/eller forestående død: Identificere og præsentere sygeplejefaglige problemstillinger Beskrive fysiologiske og patofysiologiske sammenhænge relateret til den ældre patient/borger og udlede sundhedsrelevante konsekvenser Anvende sygeplejeprocessen som teoretisk og klinisk metode knyttet til varetagelse af patienten/borgerens grundlæggende fysiologiske behov Dialogbaseret ressourceundervisning, hvor omdrejningspunktet er reaktioner og sygeplejefaglige interventioner i relation til smerteoplevelser, herunder de særlige forhold der gør sig gældende for den ældre patient i forbindelse med lindrende sygepleje. Bjøro Karen og Torvik Karin (2008) Smerte. I: Marit Kirkevold.et.Al. (red). Geriatrisk Sykepleie - god omsorg til den gamle patienten Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS (2008) kap.27. Hjort Peter (2008) Pleie og omsorg ved livets slutt. I: Marit Kirkevold.et.Al. (red). Geriatrisk Sykepleie - god omsorg til den gamle patienten Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS (2008) kap. 34. Supplerende litteratur Nortvedt Finn og Per Nortvedt Smerte- fænomen og forståelse. København: Gads forlag (2004) Rydahl-Hansen, S., Rask-Eriksen, T.(2009) How are verbal cues and signs of suffering expressed and acknowledged within palliative nursing? Vård I Norden Publ.No.93.vol.29 No.3 pp WHO definition of Palliative Care 2002: University College Lillebaelt 15

16 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Sygepleje Sår (2 lektioner) Lektionen knytter sig til de centrale elementer At bevæge sig og indtage de rigtige stillinger Lindrende og rehabiliterende sygepleje ved somatisk sygdom. der knytter sig til det centrale element eller emne/indhold er: Redegøre for intervention af lindrende og rehabiliterende karakter i forhold til somatisk sygdom, med udgangspunkt i patientperspektiv Beskrive naturvidenskabelig viden om de grundlæggende behov: at spise og drikke adækvat, at indtage de rigtige stillinger og at udskille kroppens affaldsstoffer Beskrive eksempler på naturvidenskabelig videns bidrag til udvikling af sygeplejeteori og sygeplejepraksis Beskrive fysiologiske og patofysiologiske sammenhænge relateret til den ældre patient/borger og udlede sundhedsrelevante konsekvenser Ressourceundervisningen foregår med alle basisgrupper med oplæg og diskussion med følgende indhold: Huden Artielle sår Venøse sår Decubitus Diabetiske sår Sygepleje Mûller K.S. (2008) Sårbehandling i Kamp Nielsen, B. Sygeplejebogen 3. 3.udgave. Gads Forlag. Kbh. Kap.11. På fronter kan følgende materiale hentes: Jensen, Bent, red. Hudens Anatomi, fysiologi og almen sårheling, ConvaTec, Danmark, Lønseth, R., ConvaTec Norge og Freijd,H., ConvaTec, Sverige, ISBN Redigeret 1999 Lønseth, R.red., Behandling af bensår, ConvaTec Norge, Jensen, B., ConvaTec Danmark og Freijd, H., University College Lillebaelt 16

17 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje ConvaTec Sverige, ISBN Forebyggelse og behandling af tryksår Rered. af: Produktchef Håkan Freijd, ConvaTec Sverige, Produktchef Bent Jensen, ConvaTec Danmark, Produktchef Rolf Lønseth, ConvaTec Norge, ISBN Okklusionsbehandling af hudsygdomme. Redigeret av Bent Jensen, Danmark, Rolf Lønseth, Norge og Håkan Freijd, Sverige, ISBN red University College Lillebaelt 17

18 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Sygepleje Præ og post operativ sygepleje (4 lektioner) Lektionen knytter sig til de centrale elementer At spise og drikke adækvat herunder oplevelsen af kvalme og opkastning At udskille kroppens affaldsstoffer At bevæge sig og indtage de rigtige stillinger Lindrende og rehabiliterende sygepleje ved somatisk sygdom. der knytter sig til det centrale element eller emne/indhold er: Redegøre for intervention af lindrende og rehabiliterende karakter i forhold til somatisk sygdom, med udgangspunkt i patientperspektiv Kan redegøre for sygeplejefaglige interventioner i forbindelse med præ- og post operativ sygepleje Søge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om patofysiologiske fænomener og sygeplejefaglige intervention i forhold hertil. 2 lektioner hvor patientens problemer og risiko for problemer i relation til den præ- og postoperative situation drøftes. Det forventes at den studerende har læst modul litteraturen som forberedelse til lektionerne. De studerende arbejder derefter videre med udvalgte materialer om præ- og post operativ sygepleje. 2 lektioners videndeling. I videndelingen diskuteres og reflekteres i forhold til nyerhvervet sygeplejefaglig kundskab, samt evaluering af i hvilken grad kundskabstilegnelsen har bidraget til opnåelse af målene. Halling, L,J & Skjødt, U (2011). Præ- postoperativ sygepleje. I: Kamp Nielsen, Birthe. Sygeplejebogen udgave. Gads Forlag Hjort Jacobsen, Dorthe og Rud, Kirsten (2011). Accelererede operationsforløb. I: Kamp Nielsen, Birthe. Sygeplejebogen udg. Gads Forlag Schulze, Svend og Schroeder, Torben (2010) Basisbog i sygdomslære. 2. udgave. Munksgaard Danmark s. 90 (præ op faste) 94 øverst. University College Lillebaelt 18

19 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Sygepleje Lindrende og rehabiliterende sygepleje - Opstart case 4 og videndeling (8 lektioner) Lektionen knytter sig til de centrale elementer Lindrende og rehabiliterende sygepleje ved somatisk sygdom der knytter sig til det centrale element eller emne/indhold er: Redegøre for intervention af lindrende og rehabiliterende karakter i forhold til somatisk sygdom, med udgangspunkt i patientperspektiv Søge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om patofysiologiske fænomener og sygeplejefaglig intervention i forhold hertil Beskrive fysiologiske og patofysiologiske sammenhænge relateret til den ældre patient/borger og udlede sundhedsrelevante konsekvenser Med afsæt i patienten/borgerens oplevelser og reaktioner i relation til sygdom, lidelse og/eller forestående død: Identificere og præsentere en sygeplejefaglig problemstilling Anvende sygeplejeprocessen som teoretisk og klinisk metode knyttet til varetagelse af patienten/borgerens grundlæggende fysiologiske behov 2 lektioner til at åbne case 4 i basisgruppen. Casen åbnes og derefter arbejdes der med at udlede problemstillinger med et patofysiologisk perspektiv på mødet med døden. Det forventes, at den studerende har forberedt sig ud fra modullitteratur (Illkjær og Kopp), da litteraturen inddrages i udledning af problemstillinger. Der opstilles læringsmål til videre forløb.. 2 lektioner til videndeling. Her videndeles og diskuteres den viden som den studerende har arbejdet med ud fra de udledte problemstillinger. Hver studerende eller gruppe medbringer refleksionsspørgsmål til det materiale, man har arbejdet med, således at disse kan diskuteres i basisgruppen. 2 lektioner omkring lidelse (i basisgrupper hvor Katie Erikson og Benner og Wrubel diskuteres hvordan nogle af disse teoretikeres begreber i forhold til lidelse kan inddrages op imod de tidligere udledte problemstillinger). Undervisningen afrundes med data der supplerer case 4, med fokus på det lidende perspektiv. Det forventes, at den studerende har forberedt sig ud fra modullitteratur (Katie Erikson og Benner og Wrubel) 2 lektioner til videndeling, de studerende medbringer artikel samt refleksionsspørgsmål. University College Lillebaelt 19

20 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Benner og Wrubel, (2002) Omsorgens betydning i sygepleje Stress og mestring ved sundhed og sygdom Munksgaard. 1.udg. s Eriksson, K. (1995) Det lidende menneske. Munksgaard, Kbh. S & S Illkjær, I. (2009) Sygepleje til den døende patient døden som socialt, sociologisk og biologisk fænomen I Søren Pedersen (red.) Sygeplejebogen 1. del 1. 3.udgave. kap. 12. Gads Forlag. Kopp, K.(2008) Sygepleje til mennesker med kræft I Birthe Kamp Nielsen (red.) Sygeplejebogen 4. 3.udgave. Kap. 16 Supplerende litteratur Clausen, B. Sygepleje til døende herunder hospicesygepleje I Birthe Kamp Nielsen (red.) Sygeplejebogen 4. 3.udgave Rydahl-Hansen, S. (2010)Lidelsens udtryksformer og vilkår, som beskrevet af uhelbredeligt kræftsyge patienter, Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund nr University College Lillebaelt 20

21 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Sygepleje Sygeplejefaglig problemstilling - Introduktion til forløb plus videndeling og sygeplejeinterventioner (5 lektioner plus vejledning) Lektionen knytter sig til de centrale elementer Sygeplejefaglige problemstillinger der knytter sig til det centrale element eller emne/indhold er: Redegøre for intervention af lindrende og rehabiliterende karakter i forhold til somatisk sygdom, med udgangspunkt i patientperspektiv Beskrive naturvidenskabelig viden om de grundlæggende behov: at spise og drikke adækvat, at indtage de rigtige stillinger og at udskille kroppens affaldsstoffer Beskrive eksempler på naturvidenskabelig videns bidrag til udvikling af sygeplejeteori og sygeplejepraksis Søge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om patofysiologiske fænomener og sygeplejefaglig intervention i forhold hertil Beskrive fysiologiske og patofysiologiske sammenhænge relateret til den ældre patient/borger og udlede sundhedsrelevante konsekvenser Med afsæt i patienten/borgerens oplevelser og reaktioner i relation til sygdom, lidelse og/eller forestående død: Identificere og præsentere en sygeplejefaglig problemstilling mundtlig og skriftlig og med anvendelse af fagsprog Med afsæt i sygeplejeprocessen analysere én udvalgt sygeplejefaglig problemstilling, der har betydning for patientens indtagelse af mad og drikke, at indtage de rigtige stillinger samt udskillelse af affaldsstoffer Anvende sygeplejeprocessen som teoretisk og klinisk metode knyttet til varetagelse af patienten/borgerens grundlæggende fysiologiske behov (se bilag) Introduktion 2 lektioner til opstart af arbejdet med sygeplejefaglige problemstillinger (se bilag 3 sygeplejefaglig problemstilling) og skriftligt gruppearbejde samt 2 lektioners vejledning der fordeles i basisgruppen. I lektionerne introduceres forløbet med at udarbejde opgave med sygeplejefaglig problemstilling. Det diskuteres i basisgruppen, hvordan der kan arbejdes med skriftligheden og hvordan der kan argumenteres i opgaven. University College Lillebaelt 21

22 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Basisgruppen inddeles i grupper med 3 til 5 medlemmer. De enkelte grupper laver aftaler omkring deres arbejde og opstarter drøftelse omkring, hvilken sygdom og problemstillinger, de vil arbejde med i forløbet. Det aftales med basisgruppeunderviseren, hvordan vejledningen disponeres. Den uge der er afsat til forløbet anvendes til at arbejde med sygeplejefaglige problemstillinger ud fra modullitteratur, selvvalgte praksis- udviklings- og forskningsbaseret viden herunder sygeplejeteori. Undervisningen er en kombination af basisgruppeundervisning, individuelt arbejde og gruppearbejde med vejledning og videndeling. Den enkelte gruppe skal kl. 8 dagen før fremlægning placere sit færdige skriftlige produkt i præsentationsportfoliomappen samt maile opgave til basisgruppeunderviser på dennes UCL mail. Videndeling (3 lektioner) Videndeling i basisgruppen har fokus på begrundede problemstillinger og begrundede sygeplejefaglige interventioner i forhold til valgte sygeplejefaglige problemstillinger, hvor der inkluderes viden og overvejelser fra modullitteratur og selvsøgte artikler og teori. Den enkelte gruppes videndeling lægger op til diskussion og drøftelse ud fra minimum to refleksionsspørgsmål. Det er aftalt mellem grupperne, hvilken af grupperne, der opponerer på hvilke opgaver. Basisgruppeunderviser har ligeledes forberedt en mundtlig tilbagemelding på opgaverne. Selvvalgt Supplerende litteratur Rienecker, L. & Stray Jørgensen, P. 2005, Den gode opgave: håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser, 3. udgave, Samfundslitteratur, Frederiksberg. University College Lillebaelt 22

23 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Anatomi og fysiologi Anatomi og Fysiologi Fordøjelsesorganerne og stofskiftet Lektionerne knytter sig til det centrale element fordøjelsen. Under dette centrale element skal du skaffe dig indsigt i anatomien og fysiologien i forhold til de organer, der er forbundet med mavetarmkanalen samt forståelse for kroppens stofskifte og reguleringen af blodsukkerniveauet. der knytter sig til dette centrale element eller emne/indhold er: Redegøre for nedbrydningen af proteiner, fedt og kulhydrater Beskrive optagelsen af aminosyrer, monosakkarider, fedtsyrer og B 12 vitamin Redegøre for hvordan nervesystemet og det endokrine system regulerer aktiviteten i fordøjelseskanalen Redegøre for reguleringen af hormonudskillelse fra skjoldbruskkirtlen og beskrive hormonernes rolle i forbindelse med energistofskiftet Undervisningen omfatter 6 lektioner. Undervisningsformen for lektionerne er dialogbaseret klasseundervisning med mulighed for gruppearbejde undervejs i forløbet. I lektionerne vil teorien blive præsenteret. Det er muligt at den enkelte underviser lægger supplerende opgaver ud til sine basisgrupper. Efterfølgende er der for de enkelte lektioner skitseret, hvad der forventes af dig inden lektionerne. Fordøjelsessystemets anatomi m.m. (2 lektioner) Forberedelse før lektionerne.. Sand, Olav. Sjaastad, Øystein V. Haug, Egil. Bjålie, Jan G. (2006). Menneskets anatomi og fysiologi. Gads forlag. KBH. ISBN: Kap. 13. S Fordøjelsessystemet, næringsstofferne, fordøjelsesprocesserne, fordøjelseskanalens væg, bughule og bughinder, blodforsyning og lymfedrænage, fordøjelseskanalens bevægelser og dens regulering, appetitregulering, mundhulen, svælg og spiserør. Fordøjelse og absorption af næringsstoffer (2 lektioner) Forberedelse før lektionerne. Sand, Olav. Sjaastad, Øystein V. Haug, Egil. Bjålie, Jan G. (2006). Menneskets anatomi og fysiologi. Gads forlag. KBH. ISBN: Kap. 13. S Mavesækken, bugspytkirtlen, leveren, galdevejene og galdeblæren, tyndtarmen, tyktarmen, endetarmen og analkanalen. University College Lillebaelt 23 07/2012 Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

24 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Anatomi og fysiologi Stofskiftet og blodglukose regulering (2 lektioner) Forberedelse før lektionerne. Sand, Olav. Sjaastad, Øystein V. Haug, Egil. Bjålie, Jan G. (2006). Menneskets anatomi og fysiologi. Gads forlag. KBH. ISBN: Kap. 14. S Omsætning af kulhydrater, proteiner og lipider, kroppens energibalance, generelle forhold ved energiomsætningen, absorptionsfasen og postabsorptionsfasen, regulering af næringsstoffernes omsætning. Sand, Olav, Sjaastad, Øystein V. Haug, Egil. Bjålie, Jan G. (2006). Menneskets anatomi og fysiologi. Gads forlag. KBH. ISBN: Supplerende litteratur (viser billederne fra fysiologibogen)(juni 2010) (Opgavesamling til sygeplejestuderende lagt ud af Palle Hougaard)(Juni 2010) (Human Anatomy Online by MyHealthScore.com)(billeder af anatomien og forklaringer af de enkelte strukturer på engelsk, juni 2010) (dansk side om biologi, med spørgsmål, leksikon og links til andre sider, niveauet er lavt, men der er links til gode sider, juni 2010) (dansk side med spørgsmål/ svar til anatomi, genetik og fysiologi udarbejdet af studerende, men tjekket af undervisere, juni 2010) (engelsk side, her finder man billeder, samt flere forskellige slags quiz - meget spændende side juni 2010) udgivelser/film/ (Viser små film om, hvordan man laver en bypass eller indfører en stent, der er ingen studiespørgsmål på denne side, juni 2010). University College Lillebaelt 24

25 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Anatomi og fysiologi Anatomi og fysiologi yrer og urinveje Lektionerne knytter sig til det centrale element udskillelse af affaldsstoffer. Under dette centrale element skal du skaffe dig indsigt i og forståelse for anatomien og fysiologien i forhold til nyrerne og urinvejene. der knytter sig til dette centrale element eller emne/indhold Beskrive nyrer og urinvejenes opbygning og funktion Redegøre for de hormoner, der har betydning for nyrer og urinveje Redegøre for hvordan nyrer og urinveje kan reagere ved normale påvirkninger Undervisningen omfatter 5 lektioner. Dele af teorien blive præsenteret i en dialogbaseret klasseundervisning med mulighed for gruppearbejde undervejs i forløbet. Det er muligt at den enkelte underviser lægger supplerende opgaver ud til sine basisgrupper. Alle lektionerne foregår på klasser, hvor 3 basisgrupper er samlet. Efterfølgende er der for de enkelte lektioner skitseret, hvad der forventes af dig inden lektionerne. Urinvejene og nyrers anatomi (2 lektioner) Forberedelse før lektionerne. Sand, Olav, Sjaastad, Øystein V. Haug Egil. Bjålie, Jan G. (2006). Menneskets anatomi og fysiologi. Gads forlag. KBH. ISBN: Kap. 16. S og Nyrerne og urinvejene, nyrernes opgaver, nyrernes opbygning, nyrernes arbejdsmåde, urinen, blodstrøm og trykforhold i nyrernes blodkar, nyrernes innervering, glomerulusfunktionen. Nyrers anatomi og urinproduktionen (2 lektioner) Forberedelse før lektionerne. Sand, Olav. Sjaastad, Øystein V. Haug, Egil. Bjålie, Jan G. (2006). Menneskets anatomi og fysiologi. Gads forlag. KBH. ISBN: Kap. 16. S Tubulusfunktionen. Reguleringsmekanismer i relation til nyrerne (1 lektion) Forberedelse før lektionerne. Sand, Olav. Sjaastad, Øystein V. Haug, Egil. Bjålie, Jan G. (2006). Menneskets anatomi og fysiologi. Gads forlag. KBH. ISBN: Kap. 16. S Regulering af legemsvæskens volumen og osmolaritet, kroppens samlede væskebalance, ældre menneskers nyrerfunktion, nyrefunktionen hos nyfødte. University College Lillebaelt 25

26 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Anatomi og fysiologi Sand, Olav. Sjaastad, Øystein V. Haug, Egil. Bjålie, Jan G. (2006). Menneskets anatomi og fysiologi. Gads forlag. KBH. ISBN: Supplerende litteratur (viser billederne fra fysiologibogen)(juni 2010) (Opgavesamling til sygeplejestuderende lagt ud af Palle Hougaard)(Juni 2010) (Human Anatomy Online by MyHealthScore.com)(billeder af anatomien og forklaringer af de enkelte strukturer på engelsk, juni 2010) (dansk side om biologi, med spørgsmål, leksikon og links til andre sider, niveauet er lavt, men der er links til gode sider, juni 2010) (dansk side med spørgsmål/ svar til anatomi, genetik og fysiologi udarbejdet af studerende, men tjekket af undervisere, juni 2010) (engelsk side, her finder man billeder, samt flere forskellige slags quiz - meget spændende side juni 2010) udgivelser/film/ (Viser små film om, hvordan man laver en bypass eller indfører en stent, der er ingen studiespørgsmål på denne side, juni 2010). University College Lillebaelt 26

27 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Anatomi og fysiologi Anatomi og fysiologi Meiose, kromosomer, DA, gener, arvelighed, mutationer Lektionerne knytter sig til det centrale element genetik. Under dette centrale element skal du skaffe dig indsigt i og forståelse for DNA, proteinsyntese, celledeling, mutationer og disses betydning for den menneskelige organisme. der knytter sig til dette centrale element eller emne/indhold Undervisningen omfatter 3 lektioner. Undervisningsformen er oversigtsforelæsninger. Det er muligt at underviseren supplerer forelæsningen med opgaver. Alle modul 3 studerende sidder samlet til oversigtsforelæsningerne. Efter følgende er der for de enkelte lektioner skitseret, hvad der forventes af dig inden lektionerne. Genetik (3 lektioner) Forberedelse før lektionerne. Springborg, Anni. Nieslen, Oluf. (2011). Biokemi og genetik. Nyt nordisk forlag. KBH. ISBN: Kap S Kromosomer, DNA, Arvegang, kromosomafvigelser. Springborg, Anni, Nielsen, Oluf. (2011). Biokemi og genetik. Nyt nordisk forlag. KBH. ISBN: Supplerende litteratur (viser billederne fra fysiologibogen)(juni 2010) (Opgavesamling til sygeplejestuderende lagt ud af Palle Hougaard)(Juni 2010) (Human Anatomy Online by MyHealthScore.com)(billeder af anatomien og forklaringer af de enkelte strukturer på engelsk, juni 2010) (dansk side om biologi, med spørgsmål, leksikon og links til andre sider, niveauet er lavt, men der er links til gode sider, juni 2010) (dansk side med spørgsmål/ svar til anatomi, genetik og fysiologi udarbejdet af studerende, men tjekket af undervisere, juni 2010) University College Lillebaelt 27

28 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Anatomi og fysiologi (engelsk side, her finder man billeder, samt flere forskellige slags quiz - meget spændende side juni 2010) udgivelser/film/ (Viser små film om, hvordan man laver en bypass eller indfører en stent, der er ingen studiespørgsmål på denne side, juni 2010). University College Lillebaelt 28

29 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Anatomi og fysiologi Anatomi og fysiologi Bevægeapparat Lektionerne knytter sig til det centrale element organismens bevægeapparat. Under dette centrale element skal du skaffe dig indsigt i og forståelse for knoglevæv, bruskvæv, led og tværstribet muskelvæv. der knytter sig til dette centrale element eller emne/indhold Beskrive de karakteristika, der er gældende for støttevæv Identificere forskelle mellem ægte og uægte led Redegøre for knoglevævs opbygning og funktion Identificere fysiologiske faktorer der har betydning for knoglemassen Redegøre for impulsoverførslen til den tværstribede muskulatur og den efterfølgende kontraktion Undervisningen omfatter 4 lektioner. Undervisningsformen er oversigtsforelæsninger. Det er muligt at underviseren supplerer forelæsningen med opgaver. Alle modul 3 studerende sidder samlet til oversigtsforelæsningerne. Efter følgende er der for de enkelte lektioner skitseret, hvad der forventes af dig inden lektionerne. Knoglevæv og led (2 lektioner) Forberedelse før lektionerne. Sand, Olav, Sjaastad, Øystein V. Haug, Egil. Bjålie, Jan G. (2006). Menneskets anatomi og fysiologi. Gads forlag. KBH. ISBN: Kap. 7. S Skelettet, knoglerne, leddene, de enkelte knogler og led. Skeletmuskelvæv (2 lektioner) Forberedelse før lektionerne. Sand, Olav. Sjaastad, Øystein V.Haug, Egil. Bjålie, Jan G. (2006). Menneskets anatomi og fysiologi. Gads forlag. KBH. ISBN: Kap. 8. S Musklerne, inddeling og kendetegn, tværstribet muskulatur, glat muskulatur, hjertemuskulatur, de enkelte tværstribede muskler i kroppen. Sand, Olav. Sjaastad, Øystein V. Haug, Egil. Bjålie, Jan G. (2006). Menenskets anatomi og fysiologi. Gads forlag. KBH. ISBN: University College Lillebaelt 29

30 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Anatomi og fysiologi Supplerende litteratur (viser billederne fra fysiologibogen)(juni 2010) (Opgavesamling til sygeplejestuderende lagt ud af Palle Hougaard)(Juni 2010) (Human Anatomy Online by MyHealthScore.com)(billeder af anatomien og forklaringer af de enkelte strukturer på engelsk, juni 2010) (dansk side om biologi, med spørgsmål, leksikon og links til andre sider, niveauet er lavt, men der er links til gode sider, juni 2010) (dansk side med spørgsmål/ svar til anatomi, genetik og fysiologi udarbejdet af studerende, men tjekket af undervisere, juni 2010) (engelsk side, her finder man billeder, samt flere forskellige slags quiz - meget spændende side juni 2010) udgivelser/film/ (Viser små film om, hvordan man laver en bypass eller indfører en stent, der er ingen studiespørgsmål på denne side, juni 2010). University College Lillebaelt 30

31 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Anatomi og fysiologi Anatomi og fysiologi Dissektion af grisehjerter og grisenyrer m.m. Lektionerne knytter sig til de centrale elementer, som er beskrevet i modulplanerne for modul 1, 2 og 3 i faget anatomi og fysiologi. Formålet med disse lektioner er at fremme læring i forhold til kredsløbet, respiration, fordøjelsen og nyrer. der knytter sig til dette centrale element eller emne/indhold Undervisningen omfatter 2 lektioner. Lektionerne gives til hold A og hold B. Alle studerende sidder i grupper af ca. 3 studerende og mærker, diskuterer og dissekerer i griseorganerne sammen med en underviser. Endelig samles de studerende omkring et pluksæt med underviseren, hvor vi i fællesskab mærker, drøfter og dissekerer i bl.a. pulmones, aorta og oesophagus. Dissektion Forberedelse før lektionerne. en. Alle studerende bør have sat sig godt ind i det faglige stof, som de er blevet præsenteret for gennem de første 3 moduler, især det der relaterer sig til kredsløbet og nyrer og urinveje. Kap. 9. S Kap. 16. S Sand, Olav. Sjaastad, Øystein V. Haug, Egil. Bjålie, Jan G. (2006). Menneskets anatomi og fysiologi. Gads forlag. KBH. ISBN: University College Lillebaelt 31

32 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Anatomi og fysiologi Supplerende litteratur (viser billederne fra fysiologibogen)(juni 2010) (Opgavesamling til sygeplejestuderende lagt ud af Palle Hougaard)(Juni 2010) (Human Anatomy Online by MyHealthScore.com)(billeder af anatomien og forklaringer af de enkelte strukturer på engelsk, juni 2010) (dansk side om biologi, med spørgsmål, leksikon og links til andre sider, niveauet er lavt, men der er links til gode sider, juni 2010) (dansk side med spørgsmål/ svar til anatomi, genetik og fysiologi udarbejdet af studerende, men tjekket af undervisere, juni 2010) (engelsk side, her finder man billeder, samt flere forskellige slags quiz - meget spændende side juni 2010) udgivelser/film/ (Viser små film om, hvordan man laver en bypass eller indfører en stent, der er ingen studiespørgsmål på denne side, juni 2010). University College Lillebaelt 32

33 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Anatomi og fysiologi Anatomi og fysiologi Katabolsk stress Lektionerne knytter sig til det centrale element fordøjelsen. Under dette centrale element skal du skaffe dig indsigt i de fysiologiske mekanismer bag en katabolsk stress reaktion samt få en forståelse for, hvad og hvordan katabolsk stress opstår. der knytter sig til dette centrale element eller emne/indhold Undervisningsformen er oversigtsforelæsninger. Det er muligt at underviseren supplerer forelæsningen med opgaver. Alle modul 3 studerende sidder samlet til oversigtsforelæsningerne. Efter følgende er der for de enkelte lektioner skitseret, hvad der forventes af dig inden lektionerne. Katabolsk stress (2 lektioner) Forberedelse før lektionerne. Sand, Olav, Sjaastad, Øystein V. Haug, Egil. Bjålie, Jan G. (2006). Menenskets anatomi og fysiologi. Gads forlag. KBH. ISBN: Kap. 14. S Sand, Olav, Sjaastad, Øystein V. Haug, Egil. Bjålie, Jan G. (2006). Menneskets anatomi og fysiologi. Gads forlag. KBH. ISBN: Supplerende litteratur (viser billederne fra fysiologibogen)(juni 2010) (Opgavesamling til sygeplejestuderende lagt ud af Palle Hougaard)(Juni 2010) (Human Anatomy Online by MyHealthScore.com)(billeder af anatomien og forklaringer af de enkelte strukturer på engelsk, juni 2010) (dansk side om biologi, med spørgsmål, leksikon og links til andre sider, niveauet er lavt, men der er links til gode sider, juni 2010) (dansk side med spørgsmål/ svar til anatomi, genetik og fysiologi udarbejdet af studerende, men tjekket af undervisere, juni 2010) (engelsk side, her finder man billeder, samt flere forskellige slags quiz - meget spændende side juni 2010) udgivelser/film/ (Viser små film om, hvordan man laver en bypass eller indfører en stent, der er ingen studiespørgsmål på denne side, juni 2010). man laver en bypass eller indfører en stent, der er ingen studiespørgsmål på denne side, juni 2010). University College Lillebaelt 33

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan MODUL 3 SOB12 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Anatomi og fysiologi Sygdomslære Ernæringslære University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan MODUL 3 SOB13 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Anatomi og fysiologi Sygdomslære Ernæringslære University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 3 Somatisk sygdom og lidelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 3 Somatisk sygdom og lidelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 3 Somatisk sygdom og lidelse - gældende indtil 28.08.2011 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 3 somatisk sygdom og lidelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 3 Somatisk sygdom og lidelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 3 Somatisk sygdom og lidelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 3 Somatisk sygdom og lidelse 04/2011 Modul 3 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 3 somatisk sygdom og lidelse... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan MODUL 3 SOB11 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Anatomi og fysiologi Sygdomslære Ernæringslære University College Lillebaelt 1 04/01/2012 Modul 3 Somatisk sygdom

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan MODUL 3 SOB10 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje, Anatomi og Fysiologi, Sygdomslære og Ernæringslære University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 3 Somatisk

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan MODUL 3 SOA14 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Anatomi og fysiologi Sygdomslære Ernæringslære University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan MODUL 3 SOA11 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Anatomi og fysiologi Sygdomslære Ernæringslære University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom

Læs mere

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2013 Modulets tema og læringsudbytte Somatisk sygdom og lidelse Tema: Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet retter sig mod

Læs mere

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Thisted Lerpyttervej 43 7700 Thisted Januar 2009 Somatisk sygdom og lidelse Modulets tema og læringsudbytte Tema: : Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Læs mere

University College Lillebaelt Ernæringslære og diætetik

University College Lillebaelt Ernæringslære og diætetik Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Introduktion til faget og en forelæsning om energigivende næringsstoffer, vitaminer, mineraler og energibehov. Efterfølgende

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan MODUL 3 SOA10 Somatisk sygdom og lidelse, Anatomi og Fysiologi, Sygdomslære og Ernæringslære University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og

Læs mere

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 3

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 3 Modulets tema og studerendes læringsudbytte Tema: Sygepleje Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet retter sig mod viden om det at være patient med somatisk sygdom, herunder intervention af lindrende

Læs mere

Hold SOA16 Modul efterår 2016

Hold SOA16 Modul efterår 2016 Fag: Sygepleje ECTS 9,5 Lektioner: 165 Uge Metode Antal Emne Underviser Underviser Antal 35 Dialog 1 Intro til Sygepleje 1 JU/LIKJ 35 35 F 1 K 35 Sygeplejeteori om lidelse. Opsamling JU LIGR HAMP 6 35

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Studieplan MODUL 3 SOA16 Somatisk sygdom og lidelse Sygepleje Anatomi og fysiologi Sygdomslære Ernæringslære University College Lillebaelt 1 Indholdsfortegnelse Studie-

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - Modul 3. Hold ss2013sea & ss2013seb. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - Modul 3. Hold ss2013sea & ss2013seb. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - Modul 3 Hold ss2013sea & ss2013seb Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Hold Februar 2013 Efterår 2013 1 Indhold Modul 3 - Somatisk sygdom og lidelse... 3 Oversigt over fag og ECTS-point...

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 3. Somatisk sygdom og lidelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 3. Somatisk sygdom og lidelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 3 beskrivelsen... 3 Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse...

Læs mere

Det er hensigten at du som studerende har opnået følgende læringsudbytte efter modulet:

Det er hensigten at du som studerende har opnået følgende læringsudbytte efter modulet: VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Modulbeskrivelse Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet handler

Læs mere

Det er hensigten at du som studerende har opnået følgende læringsudbytte efter modulet:

Det er hensigten at du som studerende har opnået følgende læringsudbytte efter modulet: Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Modulbeskrivelse Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Forløbsplan for Humanvidenskab

Forløbsplan for Humanvidenskab Forløbsplan for Humanvidenskab Kerneområde Uddannelseselement Placering Omfang Læringsudbytte Humanvidenskab Humanvidenskab 1. semester 10 ECTS-point Viden og forståelse Den studerende har teoretisk viden

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan Studiemetodik gennem uddannelsen University College Lillebaelt 1 31/08/2012 Studiemetodik gennem uddannelsen gennem uddannelsen Indholdsfortegnelse Studiemetodik

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan Studiemetodik gennem uddannelsen University College Lillebaelt 1 gennem uddannelsen gennem uddannelsen Indholdsfortegnelse Studiemetodik m.m.... 3 Studiemetodik består

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan gennem uddannelsen University College Lillebaelt 1 gennem uddannelsen Studieplan gennem uddannelsen Indholdsfortegnelse m.m.... 3 består af... 3 Velkomst og studiestart...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan MODUL 1 SOA11 Fag og profession Sygepleje, Anatomi og fysiologi, Biokemi University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 1 Fag og profession Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modul 3-2 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Modul 3-2 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Revidetet 27.3.2015 MODULBESKRIVELSE Modul 3-2 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Hold: Sept. 14 forår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen,

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus. Læseplan - Modul 4. Hold 09 II E Læseplan for Modul 4: 4. Forår 2010

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus. Læseplan - Modul 4. Hold 09 II E Læseplan for Modul 4: 4. Forår 2010 Hold 09 II E Læseplan for Modul 4: 4 : Sygepleje,, grundlæggende klinisk virksomhed Forår 2010 Sygepleje rettet mod patientens/borgerens grundlæggende fysiologiske behov Klinisk observation, vurdering

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 1 Fag og profession

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 1 Fag og profession SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 1 Fag og profession - gældende indtil 28.08.2011 06/2009 Modul 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 1 Fag og Profession... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan gennem uddannelsen University College Lillebaelt 1 gennem uddannelsen Studieplan gennem uddannelsen Indholdsfortegnelse m.m.... 3 består af... 3 Velkomst og studiestart...

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Hold August 2013 Forår 2013 1 Indhold Modul 3 - Somatisk sygdom og lidelse... 3 Oversigt over fag og ECTS-point... 4

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, fag og profession Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion

Læs mere

At anvende teoretiske og kliniske metoder til at observere, identificere og beskrive udvalgte fænomener i sygepleje

At anvende teoretiske og kliniske metoder til at observere, identificere og beskrive udvalgte fænomener i sygepleje Modul 1 F15 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion til studiet af sygepleje, fag og profession og mod problemstillinger, fænomener

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan MODUL 1 SOB12 Fag og profession Sygepleje Anatomi og fysiologi Biokemi og biofysik University College Lillebaelt 1 04/10 2012 Modul 1 Fag og profession Studieplan

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde Modulet retter sig mod patienters/borgeres oplevelser, reaktioner, vilkår og handlinger

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte

Læs mere

Fælles professionsfaglige problemstillinger for sygepleje, anatomi, fysiologi, mikrobiologi, sygdomslære og klinisk undervisning

Fælles professionsfaglige problemstillinger for sygepleje, anatomi, fysiologi, mikrobiologi, sygdomslære og klinisk undervisning Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion til studiet af sygepleje, fag og profession og mod problemstillinger, fænomener og kontekster, som

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan Studiemetodik gennem uddannelsen University College Lillebaelt 1 gennem uddannelsen gennem uddannelsen Indholdsfortegnelse Studiemetodik... 3 Modul 1... 4 Velkomst

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Hold september 14 Foråret 2015 1 Indhold Modul 3 - Somatisk sygdom og lidelse... 3 Oversigt over fag og ECTS-point...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan Studieplan Modul 2 Sundhed og sygdom SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOA13 MODUL 2 Sundhed og Sygdom Sygepleje, Anatomi og fysiologi, Mikrobiologi og Ergonomi University College Lillebaelt Studieplan

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 1 Fag og profession

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 1 Fag og profession SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 1 Fag og profession Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 1 Fag og Profession... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold... 5 2.3 Tema: sygepleje, fag

Læs mere

Modul 3.2 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Modul 3.2 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 3.2 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Hold: Febr. 15 Efterår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 3: Sygepleje,

Læs mere

Progressionsark for Anatomi og fysiologi

Progressionsark for Anatomi og fysiologi Progressionsark for Anatomi og fysiologi 1. Semester Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Semestrets teoretiske del retter sig særligt mod sygepleje

Læs mere

Modul 3 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Sygeplejerskeuddannelsen MODULBESKRIVELSE Modul 3 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Hold: Sept./15 Netunderstøttet Forår 2016 Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland

Læs mere

Modulbeskrivelse. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 3 F15 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet retter sig mod viden om det at være patient med somatisk sygdom, herunder intervention af lindrende

Læs mere

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 1. Semester - Modul 1 Hold ss2013va & ss2013vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 1 FAG OG PROFESSION... 2 INTRODUKTION

Læs mere

Modulbeskrivelse. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 3 E14 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet retter sig mod viden om det at være patient med somatisk sygdom, herunder intervention af lindrende

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOA10 MODUL 6 Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygepleje Folkesundhed, epidemiologi og miljømedicin University College Lillebaelt 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE I ODESE

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE I ODESE SYGEPLEJERSKEUDDAELSE I ODESE STUDIEPLA MODUL 1 SOB13 Fag og profession Sygepleje, anatomi og fysiologi, biokemi og biofysik University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 1 Fag og profession Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det er hensigten at du som studerende har opnået følgende læringsudbytte efter modulet:

Det er hensigten at du som studerende har opnået følgende læringsudbytte efter modulet: Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Modulbeskrivelse Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Læs mere

Modul 3 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 3 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Hold: Febr. 15 Efterår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 3: Sygepleje,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan Studieplan Modul 2 Sundhed og sygdom SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOB10 MODUL 2 Sundhed og Sygdom Sygepleje, Anatomi og fysiologi, Mikrobiologi og Ergonomi University College Lillebaelt Indholdsfortegnelse

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 19. september i Svendborg den 22. september i Odense Udvalgte dele af

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. EKSTERN TEORETISK PRØVE MODUL 3 22. april 2010 kl. 9.00 12.00. Side 1 af 5

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. EKSTERN TEORETISK PRØVE MODUL 3 22. april 2010 kl. 9.00 12.00. Side 1 af 5 Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg EKSTERN TEORETISK PRØVE MODUL 3 22. april 2010 kl. 9.00 12.00 Side 1 af 5 Sygepleje, sygdomslære herunder patologi samt ernæringslære og diætetik CASE: Verner Hansen er

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan Studieplan Modul 2 Sundhed og sygdom SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOA11 MODUL 2 Sundhed og Sygdom Sygepleje, Anatomi og fysiologi, Mikrobiologi og Ergonomi University College Lillebaelt Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieplan Radiografisk patientologi og professionsetik + Filosofi, videnskabsteori og etik 1. Semester

Studieplan Radiografisk patientologi og professionsetik + Filosofi, videnskabsteori og etik 1. Semester OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Radiografisk patientologi og professionsetik 1. Semester Radiografuddannelsen i Odense Forår 2017 1. Semester Indhold 1. Fagets fokus... 3 2. Fagets læringsudbytter...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Videncenter for Rygsygdomme afdeling VRR 11/21 Uge 35 Mandag kl. 09.00 13.00: Velkommen tilbage! Sted: Afdeling VRR 10, klinisk kontor, stuen, Rødt trafikcenter.

Læs mere

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Modulbeskrivelse - Modul 1

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Modulbeskrivelse - Modul 1 Modulets tema og studerendes læringsudbytte Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion til studiet af sygepleje, fag og profession og mod problemstillinger, fænomener og kontekster,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOA09 MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sygepleje Farmakologi Sygdomslære University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 8 Psykisk syge

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 3. Sygepleje - Somatisk sygdom og lidelse.

Modulbeskrivelse for Modul 3. Sygepleje - Somatisk sygdom og lidelse. 2014 Modulbeskrivelse for Modul 3. Sygepleje - Somatisk sygdom og lidelse. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 27-01-2014 Indholdsfortegnelse 1. Efter modulet har den studerende

Læs mere

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Hvor tilfreds er du samlet set med modul 1? Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Målet er at du kan beskrive nogle grundlæggende sundhedsfaglige

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold BosF15 Efterår 2015 Revideret oktober 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 3 S10V Dato: 28.01.2011 kl. 9.00-12.00

Ekstern teoretisk prøve Modul 3 S10V Dato: 28.01.2011 kl. 9.00-12.00 Ekstern teoretisk prøve - Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Fagområder: Sygepleje, Anatomi og fysiologi herunder genetik, Sygdomslære herunder patologi og Ernæringslære og diætetik. Professionshøjskolen

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Marts 2011 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 3 Dato: 24.08.2012 kl. 9.00-12.00

Ekstern teoretisk prøve Modul 3 Dato: 24.08.2012 kl. 9.00-12.00 Ekstern teoretisk prøve - Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Fagområder: Sygepleje, Anatomi og fysiologi herunder genetik, Sygdomslære herunder patologi og Ernæringslære og diætetik. Professionshøjskolen

Læs mere

Overgangsskema. Somatisk sygdom og sygepleje. Munksgaard. December Somatisk sygdomslære og farmakologi. Sygepleje.

Overgangsskema. Somatisk sygdom og sygepleje. Munksgaard. December Somatisk sygdomslære og farmakologi. Sygepleje. Overgangsskema. sygdom og sygepleje. Munksgaard. December 2016. sygdom og sygepleje De grønne markeringer viser, hvad vi har vurderet er kernen i målet Faget sygdom og sygepleje rummer stof fra flere bøger,

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted August 2012 Relationer og interaktioner Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOB11 MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sygepleje Farmakologi Sygdomslære University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 8 Psykisk syge

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2013 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 1. Fag og profession. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 1. Fag og profession. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 1 Fag og profession Professionsbachelor i sygepleje Introduktion til modul 1 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel for modul 1... 5 Fag: Sygeplejefaget...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 3 Dato: 01.02.2013 Kl. 9.00-12.00

Ekstern teoretisk prøve Modul 3 Dato: 01.02.2013 Kl. 9.00-12.00 Ekstern teoretisk prøve - Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Fagområder: Sygepleje, Anatomi og fysiologi herunder genetik, Sygdomslære herunder patologi og Ernæringslære og diætetik. Professionshøjskolen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 3 S11Vy Dato: 27.01.2012 kl. 9.00-12.00

Ekstern teoretisk prøve Modul 3 S11Vy Dato: 27.01.2012 kl. 9.00-12.00 Ekstern teoretisk prøve - Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Fagområder: Sygepleje, Anatomi og fysiologi herunder genetik, Sygdomslære herunder patologi og Ernæringslære og diætetik. Professionshøjskolen

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2Vy November 23, uge 46-47 Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling... 2 2. Modulets tema:

Læs mere

Klinisk periode Refleksionsmateriale Sydvestjysk Sygehus

Klinisk periode Refleksionsmateriale Sydvestjysk Sygehus Klinisk periode Refleksionsmateriale Sydvestjysk Sygehus 1 Refleksion som et læringsredskab Refleksion betyder egentlig tilbagekastning! Det vil sige, at du tankemæssigt vender tilbage til noget, der er

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 2 Sundhed og sygdom

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 2 Sundhed og sygdom SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 2 Sundhed og sygdom - gældende indtil 28.08.2011 04/2016 Modul 2 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 2 Sundhed og sygdom... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 3 S11Sy Dato: 29.06.2012 kl. 9.00-12.00

Ekstern teoretisk prøve Modul 3 S11Sy Dato: 29.06.2012 kl. 9.00-12.00 Ekstern teoretisk prøve - Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Fagområder: Sygepleje, Anatomi og fysiologi herunder genetik, Sygdomslære herunder patologi og Ernæringslære og diætetik. Professionshøjskolen

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Modul 2 Sundhed og sygdom

Modul 2 Sundhed og sygdom Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Sundhed og sygdom Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje - sundhed og sygdom Modulet retter sig mod viden om sundheds

Læs mere

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer.

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Pædagogik Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget pædagogik (AnneMarie, Margit og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Faget pædagogik

Læs mere

Modul 1 FN2012se Svarprocent 95 % Hvor tilfreds er du samlet set med modul 1?

Modul 1 FN2012se Svarprocent 95 % Hvor tilfreds er du samlet set med modul 1? Modul 1 FN2012se Svarprocent 95 % Hvor tilfreds er du samlet set med modul 1? Beskrive grundlæggende sundhedsfaglige problemstillinger og centrale virksomhedsområder, som fagets teoretiske og praktiske

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan MODUL 1 SOB11 Fag og profession Sygepleje Anatomi og fysiologi Biokemi og biofysik University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 1 Fag og profession Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Redegøre for symptomer i forbindelse med de enkelte sygdomme Beskrive undersøgelser og behandlingsprincipper for de enkelte sygdomme Redegøre for organismens reaktioner/kompensationsmuligheder

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 2 Sundhed og sygdom

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 2 Sundhed og sygdom SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 2 Sundhed og sygdom Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 2 Sundhed og sygdom... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold... 5 2.3 Tema: Sygepleje sundhed

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2011 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere