Our knowledge. Your benefit.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Our knowledge. Your benefit."

Transkript

1

2 Agenda Formål Præsentation af Athos Statsautoriseret revisionsaktieselskab Gennemgang af regelsæt Administration og ledelse Regnskab Moms og lønsumsafgift Skat Revision Spørgsmål

3 Formål At give et indblik i de administrative og regnskabsmæssige udfordringer i en faglig forening

4 Ramazan Turan Curriculum Vitae: Arthur Andersen / Deloitte AP Statsautoriserede Revisorer Athos Kompetencer: Revision og regnskabsmæssig rådgivning Revision af tilskudsregnskaber (EU) Rådgivning af iværksættere Koncernregnskab Beskikkelse som Statsautoriseret revisor i 2007

5 Ungt og dynamisk miljø Statsautoriseret revisions- og rådgivningsfirma - 50 ansatte 5 skattespecialister og 9 statsautoriserede revisorer Revision af foreninger og fonde Rådgiver store og børsnoterede virksomheder i forbindelse med personskatteforhold Revision af mindre og mellemstore virksomheder

6 Ydelser Skatteafdelingen: Ind og udstationering af medarbejdere Øresundsbeskatning Fleksible lønpakker Aktieløn Skatteoptimering for selvstændigt erhvervsdrivende Skatteoptimering for hovedaktionærer Investering i kommanditselskaber Bogføring og lønadministration Revisionsafdelingen: Udarbejdelse af regnskaber for foreninger, samt drifts- og holdingselskaber Revision af årsrapporter Rådgivning og assistance i forbindelse med køb og salg af virksomheder, herunder due diligence Rådgivning i forbindelse med generationsskifte Erklæringsopgaver Athos fokuserer på helhedsorienteret rådgivning, hvor skatteoptimering indgår som en naturlig del af vores samarbejde. Vi leverer kvalitetsydelser med en høj grad af faglighed og personlighed.

7 Værdier Kvalitet Brugbare løsninger med kommerciel og faglig indsigt Medarbejdere bliver løbende opdateret fagligt Systematisk kvalitetssikring og kvalitetskontrol Indsigt Vi sætter os ind i klienternes forretning og behov Engagement Vi samarbejder engageret og opmærksomt med vores kunder Når vi påtager os en arbejdsopgave, vil vi på forhånd drøfte en plan og et budget for opgaven Troværdighed Vi tager ansvar for vores handlinger Vi handler altid etisk, uafhængigt og objektivt for at yde den højeste standard

8 Agenda Kort præsentation af Athos Statsautoriseret revisionsaktieselskab Gennemgang af regelsæt Administration og ledelse Regnskab Revision Moms og lønsumsafgift Skat Spørgsmål

9 Lovgivning Fondsloven (Fonde og visse foreninger) kapital 13 Bogføringsloven Årsregnskabsloven Moms Lønsumsafgift Skat

10 Fondsloven kapitel 13 Loven omfatter ikke foreninger, hvis aktiver < kr. Vedtægter Foreningens navn Den kommune her i landet, hvor foreningen skal have sit hjemsted (hovedkontor) Foreningens formål Antallet af ledelsesmedlemmer, hvorledes de udpeges Medlemmernes indbyrdes forhold, herunder indtræden og udtræden af foreningen Medlemmernes hæftelse for foreningens forpligtelser Regnskabsaflæggelse, herunder regnskabsåret Foreningens ophør Bestyrelse eller ledelse Udarbejde årsregnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik

11 Bogføringsloven Generelle krav Transaktionerne registreres og dokumenteres så hurtigt som muligt Regnskabsmaterialet skal opbevares i 5 år fra udgangen af regnskabsåret Krav, at regnskabsmaterialet ikke ødelægges eller bortskaffes Beskrivelse og registrering Anvendes der et standard registreringssystem, behøver man ikke udarbejde en beskrivelse Det skal være muligt fra en velvidende udefrakommende person, at kunne følge med i foreningens registreringer og regnskabsmateriale Dokumentation Alle registreringer skal kunne dokumenteres ved bilag Man behøver ikke udskrive bilagene, kan arkiveres elektronisk, så længe de kan udskrives uden at dataindholdet ændres

12 Regnskab Udarbejde årsregnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik Årsregnskabet skal underskrives af ledelsen inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning Bestanddele i en regnskabsklasse A-årsrapport: Ledelsespåtegning Balance Resultatopgørelse Noter Redegørelse for anvendt regnskabspraksis Aktiver over 3 mio., skal mindst en af revisorerne være statsautoriseret eller registreret revisor Hvem aflægger årsregnskabet?

13 Revision Foreningen skal udpege en eller flere revisorer. Havde foreningen i det forudgående regnskabsår aktiver på 3 mio. kr. eller derover, skal mindst en af revisorerne væres statsautoriseret eller registreret revisor. Revisor skal revidere årsregnskabet i overensstemmelse med god revisionsskik og herunder foretage en kritisk gennemgang af foreningens regnskabsmateriale og dens forhold i øvrigt. Årsregnskabet skal ligeledes være aflagt i overensstemmelse med foreningens vedtægter

14 Revision Ledelsen skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, som denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som denne anser for nødvendig for udførslen af sit hverv. Revisor skal ved en påtegning på årsregnskabet bekræfte, at der er revideret. Påtegningen skal indeholde oplysninger om den stedfundne revision og om eventuelle bemærkninger, den har givet anledning til. Visse foreninger kan have krav om forvaltningsrevision typisk ved modtagelse af tilskud.

15 Moms Momsfrie kontingenter: Levering af ydelser og varer i nært tilknytning til deres medlemmer, i disse fælles interesser og med et kontingent. Er moms fritaget Forudsætning for momsfritagelsen at: foreningen ikke arbejder med gevinst for øjet OG at formålet er fagforening, faglig udvikling mv OG at momsfritagelsen ikke fremkalder konkurrenceforvridning Salg af vareydelser til medlemmer er som udgangspunkt momsfritaget, hvis overskuddet udelukkende går til opfyldelse af foreningens formål OG ingen konkurrenceforvridning

16 Moms Momspligtige aktiviteter (udgangspunkt) Foreningsblade/medlemsblade: Annoncer momspligtigt Salg af merchandise Momspligtig aktivitet Kantinedrift Sponsor- og reklameindtægter: OBS: Registreringsgrænse på kr (momspligtig omsætning) Udarbejdelse af separat momsregnskab for aktiviteterne

17 Moms - kursusvirksomhed Momspligtig kursusvirksomhed: Nye momsregler fra 1. januar Fremover som udgangspunkt afregne moms af kursusaktiviteterne. SKAT har udsendt et nyt styresignal, hvor det bliver fastslået, at der skal afregnes moms af kurser fra 1. januar 2011, når kurserne udbydes til virksomheder og institutioner med det formål at opnå en fortjeneste på kursusaktiviteterne. Momsfri kursusvirksomhed typisk faglige foreninger: Kursusvirksomheden rettet mod private og er skolemæssig undervisning eller faglig uddannelse. Ved skolemæssig undervisning eller faglig uddannelse forstår SKAT, at undervisningen går ud på at give faglige kompetencer, som deltagerne kan bruge i deres erhverv. Momsfri kursusvirksomhed skal betale lønsumsafgift, hvis afgiftsgrundlaget er over kr. om året.

18 Lønsumsafgift opgørelse Opgøre lønsumsafgift: Metode 1: Hvis din virksomhed er organiseret som en forening, en organisation eller en loge og udbetaler lønninger: Afgiftsgrundlaget er virksomhedens lønsum, som er summen af de ansattes lønninger, inklusiv personalegoder og lignende, før skat Ved beregning med metode 1 bliver afgiften samlet 6,37 procent af lønsummen Husk, at det kun er de lønsumsafgiftspligtige aktiviteter, der skal beregnes lønsumsafgift af. Hvis der også er momspligtige aktiviteter, skal der altså ikke beregnes lønsumsafgift af de lønninger og det resultat, der vedrører de momspligtige aktiviteter

19 Lønsumsafgift opgørelse Følgende skal ikke betale lønsumsafgift Virksomheder, der overvejende finansieres af offentlige midler Folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde mv. Administration af A-kasse

20 Skat Foreninger skal beskattes af erhvervsmæssig indkomst Ved ej erhvervsmæssig indkomst bundfradrag på kr. HUSK selvangivelse såfremt der er erhvervsmæssig indkomst Hvis ingen erhvervsmæssig indkomst mulighed for at indsende erklæring herom Indberetning LL ( 13) Indberetning af faglige kontingenter og A-kassebidrag (AKFA) 20. januar Indberetningen foretages særskilt for henholdsvis faglige kontingenter, A-kassebidrag samt efterlønsbidrag

21 Skat Erhvervsmæssig indkomst Kontingent-indbetalinger? Renteindtægter? Udlejning? Kursusvirksomhed?

22 Vi kan assistere med: De obligatoriske revisionsopgaver samt udarbejdelse af revisionsprotokollat At udarbejde årsrapporten Opgørelse af tilskudsgrundlaget Kontoplan og bogføring Rådgivning om momsforhold, skat og løn Udarbejdelse af hjælpeværktøjer, hovedsagligt på regneark, til opgørelser og afstemninger Informationer, i tilfælde af nye regler eller ændret ministeriel praksis

23 Agenda Kort præsentation af Athos Statsautoriseret revisionsaktieselskab Gennemgang af regelsæt Spørgsmål

24

information Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

information Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder 2 Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 4 Rekonstruktion 6 8 11 12 14 XBRL ndberetning af digitale årsrapporter 15 Personalegode

Læs mere

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal:

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: FORENINGENS ØKONOMI Vejledning for kasserer Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: 1. Varetage daglig bogføring Det skal

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Vejledning om køb og salg samt drift af kiropraktorpraksis. December 2009

Vejledning om køb og salg samt drift af kiropraktorpraksis. December 2009 Vejledning om køb og salg samt drift af kiropraktorpraksis December 2009 Indholdsfortegnelse Side Indledning 2 1. Overvejelser inden køb/salg 3 1.1 Personlige overvejelser 3 1.2 Rådgivere - advokat/revisor

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms.

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms. Virksomhedsstart Indhold Forord... 3 Forretningsplan... 4 Den daglige bogføring og regnskab... 5 Virksomhedsform... 6 Personligt ejet virksomhed:... 6 Selskab:... 6 Aktieselskab (A/S):... 6 Anpartsselskab

Læs mere

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat)

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat) Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 5A. Bilag 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax

Læs mere

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer ISA uddannelsen Modul 5 Revisors erklæringer 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk Revisionsafdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) 1) Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) LBK nr 196 af 23/03/2004 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Udarbejdelse af halvårsrapport. Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v. Pligt til at aflægge koncernregnskab Koncernregnskabets indhold

Udarbejdelse af halvårsrapport. Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v. Pligt til at aflægge koncernregnskab Koncernregnskabets indhold Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) LBK nr 196 af 23/03/2004 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Afsnit I Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

Momsvejledning for De lokale kasser

Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 334/13 Momsvejledning for De lokale kasser Version januar 2013 (anvendes fra årsregnskab 2012) 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.2. Ændret

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven i høring

Ændring af årsregnskabsloven i høring November 2014 Ændring af årsregnskabsloven i høring Erhvervsstyrelsen har den 7. november 2014 udsendt et høringsudkast om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som er mange, implementeres

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler VEJLEDNING Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler Maj 2013 Deloitte 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 GENERELT OM MOMS, LØNSUMSAFGIFT OG GODTGØRELSE AF ENERGIAFGIFTER HERUNDER LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

Mere viden om regnskab, skat og moms

Mere viden om regnskab, skat og moms Mere viden om regnskab, skat og moms Skattekonsulent Martin E. Skytte Statsaut. revisor Johnny Bækholm Kerteminde, 24. februar 2015 Program Velkomst Etablering virksomhed Regnskab, herunder bogholderi

Læs mere