DRONNINGLUND KUNSTCENTER 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DRONNINGLUND KUNSTCENTER 2014"

Transkript

1 DRONNINGLUND KUNSTCENTER 2014 Juni 2014

2 Bestyrelsen for Fonden for Dronninglund Kunstcenter præsenterer hermed årets beretning DRONNINGLUND KUNSTCENTER Vi vil i den anledning gerne takke alle de, der på forskellig vis har bidraget til, at Kunstcenteret fortsat kan fungere som kulturelt fyrtårn i det Østvendsysselske. Tak til vore mange gæster, nye som gamle, fra nær og fjern, til Dronninglund Kunstcenters Venner, til vore sponsorer, til Brønderslev Kommune og andre bidragsydere og samarbejdsparter, til Kunstcenterets kunstneriske og daglige ledelse, og sidst men ikke mindst en stor tak til de mange frivillige, der er selve ryggraden i Kunstcentrets daglige virke. Også en stor tak til EU og Ministeriet for by, bolig og landdistrikter, til N.C.Nielsens Fond, til Sparekassen Vendsyssel, Klokkerholm Fonden, til Nordjyske Bank og til Nørresundby Bank, Hjallerup afdelingen for deres bidrag til realiseringen af projektet Moderne udstillingsbelysning på Dronninglund Kunstcenter. Indholdsfortegnelse 1. TILBAGEBLIK PÅ Generel vurdering... 2 Udstillinger... 2 Økonomi... 6 Bygningsforbedringer... 7 Ledelse og organisation DET IGANGVÆRENDE ÅR Udstillinger... 8 Andre arrangementer Økonomi Nyanskaffelser Organisation DE KOMMENDE ÅR Bilag 1: Driftsregnskab for (Regnskabet er fra revisors side uden anmærkninger) Bilag 2: Budget for Bilag 3: Sponsorer Bilag 4: Organisationsplan Bilag 5: Ledelse

3 1. TILBAGEBLIK PÅ 2013 Generel vurdering 2013 var det 12. driftsår efter, at Fonden for Dronninglund Kunstcenter overtog stedet og genoptog arbejdet med at realisere grundlæggeren Birgers Jensen Vision om Dronninglund Kunstcenter som et sted, hvor kunst, kultur og natur går op i en højere enhed. Vi synes, det er lykkedes rimeligt godt, også i Antallet af gæster kom meget tæt på , en solid stigning i forhold til de to foregående driftsår. Driftsregnskabet er positivt, hvis man ser væk fra afskrivninger. Der blev investeret i et nyt energibesparende oliefyr, og der blev gennemført en flot renovering af kældergalleriet. Der var 5 kvalitetsudstillinger og andre gode kulturelle arrangementer. Kunstcentrets daglige drift har fungeret ubeklageligt ved hjælp af de mange trofaste og ansvarlige frivillige, organiseret i selvstyrende grupper - også i 2013 var der stor interesse for at give et nap med på "vores kunstcenter." Så 2013 giver grund til optimisme for de kommende år, grund til at tro på, at vi i fællesskab kan klare de udfordringer, Dronninglund Kunstcenter uundgåelig står overfor. Den kunstneriske kvalitet skal fastholdes; der skal skaffes økonomi til at sikre den nødvendige vedligeholdelse og fornyelse i et hus med efterhånden har en del år på bagen; der skal større aktivitet i huset ud over selve udstillingerne, og endelig skal der sikres et løbende og gnidningsfrit generationsskifte. Udstillinger 23/3-7/4:"PÅSKEUDSTILLING" 19 meget forskellige danske kunstnere indenfor maleri, akvarel, mixed media, keramik og træ deltog ; nogle af dem var gengangere fra tidligere år, andre nye, således at de besøgende oplevede både genkendelsens glæde og pirringen ved det nye. Alle udstillerne, nye som gamle, viste nye værker. Deltagende kunstnere: Elisabeth Asli, Margrethe Christensen, Anders Villadsen Pernille Krogh, Trine Ivarsen, Henriette Lorentz, Poul Esting, Lisbeth Gjørtz Fast, Hanne Tang, Niels Kongsbak, Claus Hvass, Jette Abildgård, Birgitte Skallgård, Hartvig Stenholdt Hansen, Rikke Barlebo, Lene Dahl, Malene Hansen, Per Thornberg Hansen og Gry Aalling. Åbningstaler: direktør Pia Daugaard, TV 2 Nord. Musikalsk indslag: Laura Anderson på cello. 2

4 14/4-2/6: "SAMLERNES UDSTILLING" En række lokale samlere af kvalitetskunst havde meget velvilligt udlånt dele af deres samlinger til denne fornemme udstilling på Dronninglund Kunstcenter. De udstillede værker dækkede en lang periode i kunsthistorien; der var udpluk af Louis Nielsens samling af Skagensmalere, bl.a. P.S Krøyer, udpluk af kunstskribent Kristian Jensens samling af nutidskunst, bl.a. en del Esben Hanefelt af ældre dato. En række anonyme samlere havde også stillet stor kunst til rådighed for udstillingen, bl.a. værker af klassiske modernister, af Carl Henning Pedersen, af flere store kunstnere fra Cobragruppen, af Poul Anker Bech og sidst men ikke mindst en række store billeder af Kurt Trampedach. Udstillingen viste, at der i private samlinger, også i Sydøstvendsyssel findes fremragende kunst, der fortjener at blive vist for en større offentlighed. Vi vil gerne sige en stor tak til samlerne. Vi håber at kunne gentage succesen en anden god gang. Åbningstaler: kunsthistoriker Anne Lie Stokbro. Musikalsk indslag ved Marianne Christensen(guitar og sang) og Gitte Green(klaver) 9/6-4/8:"JACOB JENSEN DESIGN"( i stueplan og på 1.sal). Det var en retrospektiv udstilling af Jacob Jensen Design over to generationer. Det er interessant, fordi Jacob Jensen Design har været og stadig er et af verdens førende indenfor industriel design. Gennem mere end seks årtier har tegnestuens to generationer - Jacob Jensen og sønnen Timothy Jacob Jensen - formgivet en række designikoner, der har ændret vores syn på, hvordan stereoanlæg, telefoner, kabeltromler, ure røgalarmer, kister, vindmøller og en lang række af hverdagens brugsprodukter kan/skal se ud. Til udstillinger hørte også en anskueliggørelse af de processer og metodikker, der ligger bag formgivningen af en industrielt designet og produceret genstand. 3

5 Udstillingen understreger på bedste vis, at Dronninglund Kunstcenters udstillingskoncept omfatter mere end maleri, skulptur, grafik, keramik og glas. KÆLDERGALLERIET: "SOMMERKUNST I KÆLDEREN": her udstillede Anders Villadsen, Lambert Mortensen, Niels Kongsbak, Kirsten-Marie Hedeland, Inger Bruhn og Lene Dahl. Konceptet bag "SOMMERKUNST I KÆLDEREN":Det er en salgsudstilling, hvor køberen straks kan tage det købte med hjem. Der bliver så løbende stillet nye kunstværker op. Åbningstaler: repræsentant fra House af Jacob Jensen. Musikalsk indslag: uddrag fra "Oliver Tvist", sæsonens Skansespil i Hals. 11/8-29/9:"STANISLAW ZOLADTZ og KIRSTEN HOLM". (stueetagen) To store kunstnere med hvert sit blik for det skønne i verden. Begge ser helheden og detaljen i den natur, der er deres og vores nære verden. Begge har en fantastisk evne til at formidler deres naturoplevelser til beskueren. Stanislaw Zoladtz viser det i naturalistiske akvareller og Kirsten Holm det i keramiske værker, der fanger det organiske, det rytmiske, farverne, formerne og bevægelserne i naturen. FØRSTE SAL:" 5 DANSKE NAIVISTER": Lone Villaume, Marianne Tümmler, Dorte Marcussen, Erik Brøndum og Ib Meyer. Kældergalleriet: "SOMMERKUNST I KÆLDEREN": Niels Reiter, Kisser Størner, Inger Bruhn og Lene Dahl. Åbningstaler: Adm. direktør Ernst Trillingsgaard, Aalborg Kongres & Kultur Center. Musikalsk underholdning: sangerinden Marie Keller Sørensen akkompagneret af guitarist Eva Østergaard. 4

6 6/10-19/11:".ET RÅB FRA MUREN". Vi lånte 100 års politiske plakater af Arbejdermuseet i København, hvor udstillingen under stor mediebevågenhed blev vist i Det blev også en spændende udstilling på Dronninglund Kunstcenter. Ældre kom for at genopfriske den politiske kamp fra deres egen tid; unge bl.a. gymnasieklasser, kom for at få en mere dyberegående forståelsen af den fortid, som deres egen nutid og fremtid bygger på. Åbningstaler: Museumsinspektør Margit Bech Larsen, Arbejdermuset. Musikalsk underholdning: Gerå Engvejs Gadeorkester. 24/11-19/12: "NODJYSK CENSURERET". Dronninglund Kunstcenters politik er hvert andet år at afholde en censureret udstilling som årets sidste udstilling. Vores ide med den censurerede udstilling er at opbygge en udstilling, hvor seriøst arbejdende kunstnere har lyst til at ansøge om optagelse. Det være sig både helt nye kunstnere, men også etablerede. Vores krav er kvalitet, gennemslagskraft, beherskelse af materiale, lyst til at eksperimentere og evne til at lægge et eget udtryk i værket. Godt 100 kunstværker kom ud fra disse kriterier med på udstillingen. Ved Nordjysk Censureret 2011 blev Margit K.S. Poulsen valgt som årets kunstner, hvilket gav ret til en særudstilling på dette års udstilling. Margit viste installationer i papir. Censorer var Jette Abildgaard, Anne Lie Stokbro med flere. Åbningstaler: kulturminister Marianne Jelved. Fremmødet var overvældende, det største i Kunstcentrets historie. Musikalsk underholdning: "Spil dansk" ved musik A elever fra Dronninglund Gymnasium. 5

7 Økonomi ÅRSREGNSKABET FOR 2013: Fondets officielle regnskab for 2013 viser, som det kan ses i bilag 1, at de samlede indtægter for året er kr. og udgifterne kr., dvs. der er et underskud på kr. De tilsvarende tal for 2012 var indtægter på kr. udgifter på kr. og et underskud på kr. Ser vi imidlertid væk fra afskrivninger, er der begge år tale om et lille overskud. Det er naturligvis positivt, men alligevel ikke tilstrækkeligt, da der på grund af bygningens alder i de kommende år vil vise sig behov for øgede midler til forbedringer og vedligeholdelse. Vores likviditet er derfor under pres. Vi i bestyrelsen ser det derfor som en af vore vigtigste opgaver gradvist at forbedre Kunstcentrets økonomi, således at årsresultatet går i 0 inklusive afskrivninger.det må og kan ikke ske ved at reducere centrets aktiviteter, tværtimod. Vejen går over øgede indtægter og mindskede udgifterne. Regnskabets indtægtssider består som i tidligere år af mange "bække små". Entreindtægter udgør kr. mod kr. i Det afspejler det højere besøgstal. Det skulle gerne vokse yderligere i de kommende år. Provision ved salg af kunst kr. mod kr. i Tilbagegangen skyldes, at flere af udstillinger i 2013 var uden salg. Tilskud fra Foreningen Dronninglund Kunstcenters venner kr. mod kr. i Beløbet understreger Venneforeningens store betydning for Kunstcentret. Virksomhedssponsorater kr. mod kr. i Stor tak til virksomhederne, vi kunne ikke klare os uden denne støtte, der først og fremmest beror på velvilje. Posten må gerne blive forøget i de kommende år. Drift af café kr. mod kr. i 2012, en imponerende stigning, der afspejler det voksende antal arrangementer og selskaber på kunstcentret. Drift af Galleributik kr. mod kr. i 2012, også en helt afgørende faktor i Kunstcentrets økonomi. Endelig tilskud fra Brønderslev kommune på kr., samme beløb som i 2012.Penge vi er glade og taknemlige for, men også en post, der gerne måtte blive forøget i de kommende år. På udgiftssiden er de største poster udstillingsomkostninger, personaleomkostninger, bygningsomkostninger samt udgifter til administration og afskrivninger. Personaleomkostningerne udgør kr. mod kr. i Udstillingsudgifter på kr. mod kr. i Faldet skyldes bl.a., at der i 2013 var en udstilling mindre end i Bygningsomkostninger på kr. mod kr. Faldet skyldes primært færre udgifter til opvarmning efter installering af nyt oliefyr. Den fulde virkning af det nye oliefyr slår fuldt igennem i Administrationsudgifter på godt kr., uændret i forhold til Afskrivninger kr. mod kr. i Egenkapitalen er ved årets udgang mod kr. ved udgangen af Ejendommen blev i 2001 købt for kr. Den er ultimo 2013 inkl. forbedringer bogført til kr., dvs. der er siden 2001 afskrevet ca. 1 mio. kr. 6

8 Bygningsforbedringer Der er installeret et nyt oliefyr, der er finansieret af et langfristet banklån fra Spar Nord. Dette lån afdrages og forrentes via de besparelser investeringen giver på varmeregningen. Likviditetsmæssigt mærker vi derfor først forbedringen efter 5 år. Kældergalleriet er blevet renoveret. Renoveringen blev nødvendiggjort af en vandskade, der opstod i Udgifterne er dækket dels af forsikringen og dels af træk på kassebeholdningen. Kunstcenteret lagde sammen med Dronninglund Borgerforening og Jyske Ås - foreningen billet ind på 2. ansøgningsrunde i RealDania projektet "Stedet tæller". Vores ide var med udgangspunkt i grusgraven ved Kunstcentret at skabe et oplevelsescenter i tilknytning til Kunstcenteret. Vi kom desværre ikke igennem nåleøjet.projektet er imidlertid godt nok, men kan først realiseres, hvis der kan skaffes fondsmidler udefra. Vi er en af aktørerne i det igangværende RealDania projekt "Jyske Ås", der bl.a. har til formål at øge turismen i Østvendsyssel. Vi håber, det smitter af på Kunstcentrets besøgstal. Ledelse og organisation. I efteråret 2013 skiftede fonden formand, idet fhv. rektor Peter Hvid Jensen, Dronninglund Gymnasium overtog jobbet i stedet for direktør Keld Pedersen, Nordex-Food, der havde varetaget det siden Formandsskiftet skete i god ro og orden og efter ønske fra Keld Pedersen, der ønsker mere tid til sin virksomhed. Keld Pedersen fortsætter til alles tilfredshed i bestyrelsen som økonomichef. Ved en reception i november 2013 blev Keld Pedersen takket for hans store indsats og afgørende betydning som formand i perioden 2001 til Det er ikke mindst Keld Pedersens fortjeneste, at Kunstcentret har vist sig levedygtig, efter at det blev overtaget af lokalsamfundet. Bestyrelsen består uændret af Peter Hvid Jensen, Keld Pedersen, Niels Rasmussen, Asbjørn Hansen og Thomas Jepsen. Der er tale om en arbejdende bestyrelse, hvor der holdes mange bestyrelsesmøder. I bestyrelsesmøderne deltager også, Jette Abildgård, Kunstcentrets kunstneriske leder og Jørgen Ingvardsen, Kunstcentrets daglige leder. 4-5 gange om året afholdes såkaldte udvidede bestyrelsesmøder, hvor formændene for de selvstyrende grupper, Vennebestyrelsen m.fl. bliver orienteret om stort og småt vedr. centrets udvikling og drift, og hvor der er mulighed for at fremkomme med forslag og kritik. Det sidste er også meget velkomment. Desuden holdes der før hver udstilling møde for de frivillige. Helt afgørende for stedets drift er de frivillige, ca. 150, der i selvstyrende grupper sørger for café, butik, rengøring, reception, ophængning og andre inde/udeopgaver. Denne frivillige organisation har kørt perfekt i Dronninglund Kunstcenters Venner er også en helt uundværlig forening, der støtter op om Kunstcentret med penge og engagement i aktiviteterne ud over selve udstillingerne. De har bl.a. arrangeret teatertur til København og kunstture til udlandet. 7

9 2. DET IGANGVÆRENDE ÅR 2014 Udstillinger 16/3-6/4: "De sætter kulør på Nordjylland" Udvalgte kunstnere fra Rebild Kommune. I udstillingsrækken "Kulør på Nordjylland" er vi nu nået til Rebild Kommune. Der vises nutidskunst af udvalgte kunstnere fra kommunen. Ole Skovsmose, maleri - Peter Vilhelm Nielsen, akvarel - Britta og Søren Madsen, skulpturel glas - Henrik Kjelds, maleri - Gunilla Rosenberg, akvarel - Niels Fabæk, foto - Gudrun Heyn-Johnsen, maleri og Karsten Hallberg, maleri. Desuden vises dukker fra Skørping Marionetteater. 13/4-21/4: "Påskeudstilling". Der vises værker af 19 kunstnere indenfor maleri, grafik, mixed media, keramik, glas og tekstil: Elisabeth Asli, Anders Villadsen, Mette Rix, Mona Dam, Hanne Tang, Birgitte Skallgaard, Pernille Krogh, Lisbeth Gjørtz Fast, Margrethe Christensen, Jette Abildgård, Rikke Barlebo, Snekke Kristensen, Sidsel Brix, Marianne Rying, Laura Larsen, Gry Hvidberg, Anne Mette Jørgensen, Christa Julin og Henny Grodal. 8

10 27/4-18/5: "Kunstnermøde"(stueetagen) Projektet" Kunstnermøde i Vendsyssel" samlede i september 2013 seks medlemmer af kunstnersammenslutningen Corner og seks kunstnere fra Vendsyssel. De lokale kunstnere var maleren Peter Max Jacobsen, billedhuggeren Marit Benthe Norheim, installations- og videokunstneren Carsten Schmidt Olsen, tegneren og grafikeren Gorm Spåbæk, computerkunstneren Ole Tersløse og billedhuggeren Claus Ørntoft. De seks Corner-kunstnere var: tegneren og grafikeren Jens Bohr, maleren Finn Heiberg, fotografen Kirsten Klein, grafikeren Anne Marie Mejlholm, maleren og grafikeren Knud Odde og maleren og grafikeren Lars Ravn. Målet var, at kunstnerne sammen skulle opsøge og arbejde på vendsysselske lokaliteter, der ikke nød den store kunstneriske bevågenhed. Resultaterne af mødet og af kunstnernes arbejde på Grafisk Værksted i Hjørring præsenteres på udstillingen. Projektet har modtaget støtte fra Region Nordjyllands Kulturpulje, KulturKANten/Kulturaftale Nordjylland, Statens Kunstråd, Spar Nord Fonden, Hjørring Kommune, Frederikshavn Kommune, Oticon Fonden og 15. Juni Fonden. 1.SAL : Billedkunstner Mette Tønder og glaspuster Rikke Stenholt. De har gennem de sidste 20 år arbejdet professionelt med kunsten, og har de seneste 6-7 år ofte udstillet sammen. Kældergalleriet: Alexandra Madirazza: malerier og tryk. 25/5-27.7: "Gylden Sommer" Kunstnersammenslutningen "Den Gyldne" repræsenterer et bredt udvalg af billedkunstnere, der har et fælles ønske om at skabe kunstnerstyrede udstillinger uden indblanding af kommercielle krav. "Den Gyldne" kaldte sig oprindeligt "Den Gyldne Orgeltone i Nordisk Kunst", men ændrede senere det 9

11 poetiske navn til den kortere mundrette version. Dog har Den Gyldne fastholdt sin særegne profil gennem et særligt fokus på at vise nordisk kunst, som giver udstillingen en dimension ud over det nationale. Oplev værker af: Søren Birk, Ken Denning, Gorm Eriksen, Ole Folmer Hansen, P.O.Hansen, Annette Holdensen, Aka Høegh, Hans Krull, Solveig Lohne, Frode Gundorf Nielsen, Karin Olesen, Torbjørn Olsen, Bjarke Regn Svendsen, Bjarne Werner Sørensen, Frede Troelsen og Steffen Tast. 3/8-14/9: "Janusz Tyrpak".(stuen) Den polskfødte billedkunstner Janusz Tyrpak viser malerier i to temaer. Dels portrætter, hvorom kunstneren selv siger "Ansigter fascinerer mig meget, og jeg opfatter det som et privilegium at have muligheden for at kunne lave "en tolkning" af en anden person". Ekstra interessant for beskueren er det, at mange af vore "kendisser" er blandt Tyrpaks portrætter. I et andet tema søger Tyrpak tilbage til tidligere tiders store mestre, henter inspiration fra klassisk kunst og forbinder det med modernismens kunst. 1. SAL: Fire kunstnere i nydannet gruppe viser udstillingen "KONTRAST". Annette Gerlif, Leila Andersen, Trine Toft og Kurt Nielsen. Titlen beskriver både udstillernes forskellige kunstneriske udtryk og metode samt forskelligartet kontrast i de enkelte værker. Kældergalleriet: Billedkunstner Lisa Marie Frost og skulpturer af Malene Bjelke. 21/9-2/11: "Drømmespor"(stuen og 1. sal) Hvilke fællestræk og forskelle kan der spores i de tegn og spor, som vi afsætter? Udstillingen "Drømmespor" handler om steder, man krydser, og om forestillingsevne, myter og fortællinger, om at høre til, om rumlighed og om at være mentalt knyttet til et sted. 10

12 Det er drømmespor der, både som fysiske spor og mentale billeder, kommer til udtryk i vores væren og vores daglige færden. Billedkunstnerne Susanne Aamund, Christina Mosegaard og Susanne Weir, samt skulptør Sys Svinding har fundet sammen i denne udstilling. Kældergalleriet: Kunstnergruppen" LIV". 9/11-19/12: "DYRELIV". Karakteristisk for gruppens medlemmer er, at deres tilbagevendende motiver er dyr i al mangfoldighed. Gruppen udtrykker sig bredt og i snart sagt alle materialer og teknikker. De deltagende kunstnere er: Gitte Bjørn, Pia Stuer Lauridsen, Lene Stevns Jensen, Lise Ring, Vladimir Voronin, Ole Bunton, Marianne Seidenfaden, Hanne Galschøiet, Anne Gyrite Schultz, Tove Møller, Flemming Hansen, Marie Falkenberg Mortensen, Inge Falkentorp Rein, Carsten Hansen, Dorthe Kudsk Harboe, Rita Juul, Steen Malberg kk/art og Elna Christiansen. Andre arrangementer JUNI: Lørdag den 21. juni kl : VELKOMMEN I DEN GRØNNE LUND" Maratonsangdag fra kl med kendte forsangere. AUGUST: Lørdag den 9. august kl.. 14: Vokalgruppen "KOLORIT" med 18 sangere og dirigent. De synger et lidt anderledes repertoire bestående af en kombination af latinamerikansk og nordisk kormusik. Argentinsk tango, cubansk son, dansk folkemusik og svensk visetradition. Alt det forenes i korets repertoire, der forener de latinamerikanske rytmer og fremmedartede klange med nye, spændende fortolkninger af vore egne nordiske salmer og sange. AUGUST/SEPTEMBER. Søndagsbrunch med JAZZ. Nærmere dato senere. SEPTEMBER: Efterårstur i skoven. Nærmere dato senere. 11

13 OKTOBER: Lørdag den 11. oktober kl. 14 : HARPEKONCERT NY MUSIK arrangerer en harpekoncert med nyskrevet musik. Solist er soloharpenist v/aalborg Symfoniorkester og Aarhus Sinfoniette METTE NIELSEN. Hun vil sammen med lokale musikskoleelever fremføre værket. Børneteaterforestilling for børn (arrangeret at biblioteket). Nærmere tidspunkt senere. NOVEMBER: Jazzkoncert med P.S. SWINGBAND. Nærmere tidspunkt senere. DECEMBER: Julemarked og kunstbanko. Nærmere tidspunkt senere. ANDET: Der planlægges desuden til efteråret en "Pigeaften" med modeshow m.m. Økonomi Budgettet (se bilag 3)er fastlagt med udgangspunkt i erfaringerne fra 2013, og viser da også et underskud på niveau med 2012 og Det er,som tidligere skrevet et pænt resultat, men ikke godt nok; vi må tilstræbe, ikke mindst af likviditetsmæssige grunde, at årets resultat incl. afskrivninger kommer nærmere 0. Det skal ikke ske ved at mindske Kunstcentrets aktiviteter, tværtimod. Derfor har bestyrelsen her i foråret efter budgetvedtagelsen, iværksat en række foranstaltninger, der gerne skulle resultere i et bedre resultat end det budgetterede. Det drejer sig om mindskelse af udstillingsomkostningerne ved den enkelte udstilling og omlægning af pedelopgaverne på udgiftssiden, og bestræbelser på at få flere gæster og flere sponsorindtægter på indtægtssiden. Vi er også meget obs. på at forsøge at få mere fondsstøtte til udstillingerne mv., selvom vore erfaringer på dette felt desværre er lidt skuffende. Nyanskaffelser Vores nye udstillingsbelysning er blevet installeret her i februar/marts forud for udstillingssæsonen. Det har betydet en meget stor forbedring af vores udstillingskvalitet. Udgifterne til belysningsprojektet beløber sig netto til kr. De er finansieret på følgende måde EU og MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER: KR, N.C. NIELSENS FOND: KR., SPAREKASSEN VENDSYSSEL, KLOKKERHOLM FONDEN: KR., NORDJYSKE BANK: KR., NØRRESUNDBY BANK: KR. og - håber vi KR. fra BRØNDERSLEV KOMMUNE, DEN GRØNNE ORDNING". Dronninglund Kunstcenter vil gerne sige rigtig mange tak for støtten. 12

14 Vi er så småt gået i gang med at udforme et projekt, der indebærer en renovering af gården (terrassen), og de øvrige udenoms arealer. Skal det realiseres, kræves finansiering udefra, men forudsætningen for seriøst at kunne søge om midler hos fonde er et gennemarbejdet projekt. Organisation LEDELSE og ORGANISATION: Se organisationsdiagram - hovedudfordringer er her at få dækket de hidtidige betalte pedelopgaver via det frivillige arbejde, som er selve grundstammen og livsnerven i Kunstcentret. 3. DE KOMMENDE ÅR Er der på sigt tilstrækkelig plads til Dronninglund Kunstcenter i et nordjysk kulturlandskab, der ikke mindst præges af en voldsom vækst i kulturfaciliteterne og kultur tilbuddene i regionens hovedby, Aalborg. Vi er i bestyrelsen ikke i tvivl om, at svaret er et fuldtonet ja, hvis vi opfatter os som en del af Storaalborgs kulturtilbud, og hvis vi på såvel kommunalt som lokalt plan vil yde den nødvendige indsats med økonomi, vedligeholdelse og udvikling. Dronninglund Kunstcenter skal fastholde den kunstneriske udstillingskvalitet, men gerne fremover herudover fylde mere som aktivt kulturcenter. Der er betydelige udfordringer, men vi har også store ressourcer 1. Et fantastisk hus med en super beliggenhed 2. Engagerede frivillige, der er indstillet på at lægge en ikke ubetydelig arbejdsindsats i bevarelsen og udviklingen af Dronninglund Kunstcenter. 3. Velvillige lokale erhvervsvirksomheder og pengeinstitutter og håber vi, en fortsat velvillig kommune. Bestyrelsen for Dronninglund Kunstcenter 13

15 Bilag 1: Driftsregnskab for (Regnskabet er fra revisors side uden anmærkninger). 14

16 15

17 Bilag 2: Budget for 2014 DRONNINGLUND KUNSTCENTER DRIFTSOVERSIGT Indtægter: Faktisk Faktisk Budget Foreløbig Faktisk Budget / / Entreindtægter kr kr kr kr kr kr. Provision ved salg af kunst kr kr kr kr kr kr. Gaver fra private/fonde m.v kr kr kr kr kr kr. Tilskud fra Foreningen Dronninglund Kunstcenters Venner kr kr kr kr kr kr. Virksomhedssponsorater kr kr kr kr kr kr. Drift af Café kr kr kr kr kr kr. Drift af galleributik m.v kr kr kr kr kr kr. Tilskud fra Brønderslev Kommune kr kr kr kr kr kr. Indtægter ialt kr kr kr kr kr kr. Udgifter: Renteudgifter kr kr kr kr kr kr. Ejendommens drift kr kr kr kr kr kr. Honorar og gager m.v kr kr kr kr kr kr. Administration m.v kr kr kr kr kr kr. Forsikringer kr kr kr kr kr kr. Afskrivninger kr kr kr kr kr kr. Markedsføring kr kr kr kr kr kr. Aktiviteter: kr kr kr kr kr kr. "De sætter kulør på Nordjylland" "Påskeudstilling" kr. kr. kr. kr. kr. kr. "Kunstnermøde" kr. kr. kr. kr. kr. kr. "Gylden sommer" kr. kr. kr. kr. kr. kr. "Janus Tyrpak" kr. kr. kr. kr. kr. kr. "Drømmespor" kr. kr. kr. kr. kr. kr. "Dyreliv" kr. kr. kr. kr. kr. kr. Udgifter ialt kr kr kr kr kr kr. Momsrefusion kr. Resultat kr kr kr kr kr kr. 16

18 Bilag 3: Sponsorer 17

19 Bilag 4: Organisationsplan 18

20 Bilag 5: Ledelse Dronninglund Kunstcenter er ejet af Fonden for Dronninglund Kunstcenter, der henhører under Erhvervs- og Selskabsstyrelsens regelsæt med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som fondsmyndighed. Fonden ledes af en bestyrelse, der i flg. vedtægterne kan bestå af 5-7 bestyrelsesmedlemmer. Heraf udpeges 2 af Dronninglund Kunstcenters Venneforening og 1 af Dronninglund Borgerforening. De resterende bestyrelsesmedlemmer udpeges af den til enhver tid siddende fondsbestyrelse. Formanden udpeges af bestyrelsen. Fondsbestyrelsen er en "arbejdende bestyrelse", der er tæt på og i et vist omfang deltager i selve driften af Dronninglund Kunstcenter. Bestyrelsen modtager ikke honorar. Fondsbestyrelsen består for tiden af Peter Hvid Jensen, formand, pensioneret rektor, Dronninglund Gymnasium, udpeget af Venneforeningen. Keld Pedersen, økonomichef, CEO Nordex Food A/S, udpeget af fondsbestyrelsen. Niels Rasmussen, CEO Kangamiut Holding A/S, udpeget af fondsbestyrelsen. Thomas Jepsen, teknisk direktør, Brønderslev Kommune, udpeget af Borgerforeningen. Asbjørn Hansen, advokat, udpeget af Venneforeningen. Bestyrelsen har ansat en kunstnerisk leder og en daglig leder, der begge har reference til formanden. Kunstnerisk leder: keramiker Jette Abildgaard. Den kunstneriske leder har sammen med kunstudvalget ansvaret for at gennemføre den kunstneriske linje, der er fastlagt af bestyrelsen indenfor de fastlagte økonomiske rammer. Den kunstneriske leder deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Daglig leder: Jørgen Ingvardsen. Den daglige leders opgave er sammen med de frivillige at få Kunstcentret til at fungere på en positiv og tillidsvækkende måde i det daglige. Den daglige leder deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Dronninglund Kunstcenters Venneforening: formand Marlene Kræmmer Sparre, næstformand Elly Ørnberg. Der er tæt kontakt mellem fondsbestyrelse og Venneforening. Fondens revision: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Fondens pengeinstitut: Dronninglund Sparekasse. 19

REGION NORDJYLLAND. Museer

REGION NORDJYLLAND. Museer REGION NORDJYLLAND Museer FREDERIKSHAVN: Frederikshavns Kunstmuseum Parallelvej 14 9900 Frederikshavn T: 9845 9080 kunstmuseum@frederikshavn.dk http://www.frederikshavnkunstmuseum.dk/index.php/ HJØRRING:

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Kunstnere i Rebild - en præsentation

Kunstnere i Rebild - en præsentation Kunstnere i Rebild - en præsentation Rebild Kommune er kendt for et rigt, varieret og mangfoldigt kulturliv, som er udviklet i et frugtbart samspil mellem frivillige kulturaktører, initiativrige kulturinstitutioner

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Budget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013

Budget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budget 2014 Smallegade 4 7400 Herning Udarbejdet september 2013 Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budgetforudsætninger for driftsbudgettet Nærværende budget 2014 er udarbejdet af Alex Nielsen og

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Referat fra repræsentantsskabsmøde i Vejle Tennis Hal 2014.01.14

Referat fra repræsentantsskabsmøde i Vejle Tennis Hal 2014.01.14 Repræsentantskabsmøde side 1 Referat fra repræsentantsskabsmøde i Vejle Tennis Hal 2014.01.14 14. januar 2014 18:50 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 18. marts 2014

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 18. marts 2014 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 18. marts 2014 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Medlemmer af grupper under KulturKANten

Medlemmer af grupper under KulturKANten Medlemmer af grupper under KulturKANten Styregruppe KONTRAST Noel Mignon nmi@jammerbugt.dk Tovholder, Jammerbugt Claus Rene Petersen crp-kultur@aalborg.dk Aalborg Jens Ole Amstrup jeam@frederikshavn.dk

Læs mere

%kdma\wa> INDGÅET. v^trc. ^/^^rh/^^wt^/^^i^^u Pot CTicstAferw'i, 1 2 SEP. 2013. Vedr.: fal/lariaphm^feltø.tias Dato: 111 &p~ ^O O

%kdma\wa> INDGÅET. v^trc. ^/^^rh/^^wt^/^^i^^u Pot CTicstAferw'i, 1 2 SEP. 2013. Vedr.: fal/lariaphm^feltø.tias Dato: 111 &p~ ^O O 213-9-12 8 49 ARKITEKTFIRMAET PER SEEBERG M.A.S. Elmelunden 16, 9575 Terndrup Telefon 98 33 55 92 # Til: /^C/bUA kcmaa^mal^vc %kdma\wa> INDGÅET 1 2 SEP. 213 Rebild Kommune L^ Ifølge aftale Tilbagesendes

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten!

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten! Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum Brug billedkunsten! Foto: Anne Styrbech. På Syddansk Universitet finder man moderne dansk billedkunst overalt - både inde og ude. Denne fire meter høje

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Grundejerforeningen Spodsbjerg-Longelse. Regnskab for 2010

Grundejerforeningen Spodsbjerg-Longelse. Regnskab for 2010 Grundejerforeningen Spodsbjerg-Longelse Regnskab for 2010 Indholdsfortegnelse: Foreningsoplysninger Side 3 Regnskabets godkendelse Side 4 Resultat Side 5 Balance Side 6 Ejerfortegnelse Side 7 Side 2 Foreningsoplysninger:

Læs mere

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Årstal Bestyrelse Dirigent 1971 Verner Kristensen Formand Harry Sørensen Erling Pilgård Erling Krog Jens Pedersen 1972 Verner Kristensen - Formand Harry Sørensen

Læs mere

Boligkontoret Fredericia. Afd. 331 Ullerupdalvej. Regnskab for året 2014

Boligkontoret Fredericia. Afd. 331 Ullerupdalvej. Regnskab for året 2014 331 Boligkontoret Fredericia Afd. 331 Ullerupdalvej Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 4 Balance 7 Noter 9 Påtegning 12 1 Stamoplysninger Boligorganisation:

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 483 Generalforsamling den 29. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2012 + budget 2013 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 26. marts 2014 kl. 16.30 18.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup, Erik B. Hansen, Britta Magnussen,

Læs mere

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning 2012

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning 2012 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning 2012 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning og regnskab 2009 Indhold: KUNSTFONDEN Postboks 218 Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf. 9931 4000 www.aalborgkommune.dk kultur-fritid@aalborg.dk

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden:

Læs mere

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail. DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.com U8 DRENGE (2007) Træner Anders Jørgensen Store Tingbakke 109

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Spilop en. Spilop en 2011. Medlemsblad for. Medlemsblad for. 34. årgang. Nr. 1/2011. 34. årgang

Spilop en. Spilop en 2011. Medlemsblad for. Medlemsblad for. 34. årgang. Nr. 1/2011. 34. årgang Spilop en Spilop en 2011 34. årgang Nr. 1/2011 34. årgang Medlemsblad for Medlemsblad for 20 Bestyrelsen for Randers Pigegarde WWW.randerspigegarde.dk Mailadresse: randers.pigegarde@gmail.com Gardergården

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2011 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Indhold Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger... Beretning... 2 3 Påtegninger Ledelsespåtegning... Den

Læs mere

Fredag d. 20.04.2012 i Harboøre Centeret kl. 17.30

Fredag d. 20.04.2012 i Harboøre Centeret kl. 17.30 Fredag d. 20.04.2012 i Harboøre Centeret kl. 17.30 Dagsordenen ifølge vedtægternes 8. Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Stk. 2. Dagsordenen til ordinær

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Kl. 08.00-10.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Læringsforløb 9 Kl. 08.15-13.30 Demokrati

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent.

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat 1. Valg af dirigent og referent Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. Generalforsamlingen er

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012 Naverparken Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Alice & Lars Steinicke 9 M x Anna & Erik Middelhede 9 L x Anna & Knud Kristoffersen 11 E

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Frivillige - Opgaver Navn Fastnet Mobil e-mail Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Bestyrelsen Formand Sven Wichmann 48 70 91 33 40 60 49 33 swpd@zybermail.dk

Læs mere

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 Silkeborg Kajakklub Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formanden for bestyrelsen aflægger årsberetning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015 Assens Kommune Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget att.: Thomas Barfoed Assens, den 27. april 2015 Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens

Læs mere

Kære kunde. Venlig hilsen. Susanne Krogshede Art-for future

Kære kunde. Venlig hilsen. Susanne Krogshede Art-for future g a v e k a t a l o g 2 0 1 4 Kære kunde Det er en stor fornøjelse at kunne præsentere dig for Art-for-futures nye gavekatalog 2014. Med dette katalog ønsker jeg at give dig mulighed for, at forkæle dine

Læs mere

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk KHO-nyt Medlemsblad for Københavns Harmoniorkester Årgang 10 Marts 2011 Nummer 25 Dagsorden. Regnskabet 2010 Resultatopgørelse i hovedtal Detaljeret Resultatopgørelse. Balance pr. 31.12.2010. Revisionspåtegning.

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Skjern Håndbold Navn Bord nr.

Skjern Håndbold Navn Bord nr. Skjern Håndbold Navn Bord nr. Linie Kemi A/S Bord 2 Exclusive Linie Kemi A/S Bord 2 Exclusive Nykredit A/S-Kirsten Ostersen Bord 2 Exclusive Esben Lunde Larsen Bord 3 Exclusive Skjern Håndbold - Poul Frandsen

Læs mere

Generalforsamling. Det blev desuden oplyst, at foreningen pt. har 82 medlemmer, men at der foreløbig kun er 56, der har betalt for sæsonen 14/15.

Generalforsamling. Det blev desuden oplyst, at foreningen pt. har 82 medlemmer, men at der foreløbig kun er 56, der har betalt for sæsonen 14/15. Generalforsamling Afholdt d. 23. september 2014 Kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Gennemgang af regnskab 2013 samt budget 2014 og 2015 4. Indkomne forslag a.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum.

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum. Fredag bane 1 Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward 3. Kat. 1 4. Kat. 2 3. Kat. 1 10.30-12.00 Grethe 12.30-15.40 Grethe 16.00-19.50 Gitte Bodum Bodum Henrik Kalstrup 10.30-12.30 Anette

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015 Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Note Konto Budget 2015 Udgifter Indtægter Drift Drift 1 22. Personale 3.641.996 229.000 2 28. Lokaler 1.134.750 3 32. Samlingen 60.000

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen:

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen: MEDLEMSBLADET BYD VEN/-INDE/GÆST Der er ved begyndelsen af september måned mere end 20.000 mennesker, der fra nær og fjern har taget turen til Tønder for at se Kunstmuseets særudstilling om møbelarkitekten

Læs mere

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011.

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier Kunstudvalget Struer Kommune Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier for Struer Kommunes Kunstudvalg Kunstudvalget har til formål at medvirke til kunstrenisk udsmykning

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Deltagere: ca. 81 beboere ( 69 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Christian

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Dato 3. juni 2015 kl. 19.00 Sted Malene Bach, Grønnemose Alle 21 A Deltagere Fra afdelingen: 12 lejemål Fra fsb: Flemming Falk Andersen, Line

Læs mere

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling på møde i Udvalget for kultur og planlægning d. 4. juni 2013. A. sart Danseteater - 13/12988 sart Danseteater søger produktionstilskud på

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 9. DECEMBER, 2013

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 9. DECEMBER, 2013 REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 9. DECEMBER, 2013 DELTAGERE Til stede: Knud Erik Bang, Flemming Heiberg, Søren Kristensen, Huno K. Jensen, Helle Risvig Nielsen, Niels Ole Holck Andersen, Erik Olesen, Pi Maria

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning

Dansk Landbrugsrådgivning Page 1 of 7 Dansk Landbrugsrådgivning Deltagerliste 9. september 2010 Titel: Seminar om mark- og gødningsplanlægning i Århus Nummer K3932 Tilmeldt antal: 60 Kode:, P-70 Dato: 21. september 2010 Sted: Videncentret

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere