DRONNINGLUND KUNSTCENTER 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DRONNINGLUND KUNSTCENTER 2014"

Transkript

1 DRONNINGLUND KUNSTCENTER 2014 Juni 2014

2 Bestyrelsen for Fonden for Dronninglund Kunstcenter præsenterer hermed årets beretning DRONNINGLUND KUNSTCENTER Vi vil i den anledning gerne takke alle de, der på forskellig vis har bidraget til, at Kunstcenteret fortsat kan fungere som kulturelt fyrtårn i det Østvendsysselske. Tak til vore mange gæster, nye som gamle, fra nær og fjern, til Dronninglund Kunstcenters Venner, til vore sponsorer, til Brønderslev Kommune og andre bidragsydere og samarbejdsparter, til Kunstcenterets kunstneriske og daglige ledelse, og sidst men ikke mindst en stor tak til de mange frivillige, der er selve ryggraden i Kunstcentrets daglige virke. Også en stor tak til EU og Ministeriet for by, bolig og landdistrikter, til N.C.Nielsens Fond, til Sparekassen Vendsyssel, Klokkerholm Fonden, til Nordjyske Bank og til Nørresundby Bank, Hjallerup afdelingen for deres bidrag til realiseringen af projektet Moderne udstillingsbelysning på Dronninglund Kunstcenter. Indholdsfortegnelse 1. TILBAGEBLIK PÅ Generel vurdering... 2 Udstillinger... 2 Økonomi... 6 Bygningsforbedringer... 7 Ledelse og organisation DET IGANGVÆRENDE ÅR Udstillinger... 8 Andre arrangementer Økonomi Nyanskaffelser Organisation DE KOMMENDE ÅR Bilag 1: Driftsregnskab for (Regnskabet er fra revisors side uden anmærkninger) Bilag 2: Budget for Bilag 3: Sponsorer Bilag 4: Organisationsplan Bilag 5: Ledelse

3 1. TILBAGEBLIK PÅ 2013 Generel vurdering 2013 var det 12. driftsår efter, at Fonden for Dronninglund Kunstcenter overtog stedet og genoptog arbejdet med at realisere grundlæggeren Birgers Jensen Vision om Dronninglund Kunstcenter som et sted, hvor kunst, kultur og natur går op i en højere enhed. Vi synes, det er lykkedes rimeligt godt, også i Antallet af gæster kom meget tæt på , en solid stigning i forhold til de to foregående driftsår. Driftsregnskabet er positivt, hvis man ser væk fra afskrivninger. Der blev investeret i et nyt energibesparende oliefyr, og der blev gennemført en flot renovering af kældergalleriet. Der var 5 kvalitetsudstillinger og andre gode kulturelle arrangementer. Kunstcentrets daglige drift har fungeret ubeklageligt ved hjælp af de mange trofaste og ansvarlige frivillige, organiseret i selvstyrende grupper - også i 2013 var der stor interesse for at give et nap med på "vores kunstcenter." Så 2013 giver grund til optimisme for de kommende år, grund til at tro på, at vi i fællesskab kan klare de udfordringer, Dronninglund Kunstcenter uundgåelig står overfor. Den kunstneriske kvalitet skal fastholdes; der skal skaffes økonomi til at sikre den nødvendige vedligeholdelse og fornyelse i et hus med efterhånden har en del år på bagen; der skal større aktivitet i huset ud over selve udstillingerne, og endelig skal der sikres et løbende og gnidningsfrit generationsskifte. Udstillinger 23/3-7/4:"PÅSKEUDSTILLING" 19 meget forskellige danske kunstnere indenfor maleri, akvarel, mixed media, keramik og træ deltog ; nogle af dem var gengangere fra tidligere år, andre nye, således at de besøgende oplevede både genkendelsens glæde og pirringen ved det nye. Alle udstillerne, nye som gamle, viste nye værker. Deltagende kunstnere: Elisabeth Asli, Margrethe Christensen, Anders Villadsen Pernille Krogh, Trine Ivarsen, Henriette Lorentz, Poul Esting, Lisbeth Gjørtz Fast, Hanne Tang, Niels Kongsbak, Claus Hvass, Jette Abildgård, Birgitte Skallgård, Hartvig Stenholdt Hansen, Rikke Barlebo, Lene Dahl, Malene Hansen, Per Thornberg Hansen og Gry Aalling. Åbningstaler: direktør Pia Daugaard, TV 2 Nord. Musikalsk indslag: Laura Anderson på cello. 2

4 14/4-2/6: "SAMLERNES UDSTILLING" En række lokale samlere af kvalitetskunst havde meget velvilligt udlånt dele af deres samlinger til denne fornemme udstilling på Dronninglund Kunstcenter. De udstillede værker dækkede en lang periode i kunsthistorien; der var udpluk af Louis Nielsens samling af Skagensmalere, bl.a. P.S Krøyer, udpluk af kunstskribent Kristian Jensens samling af nutidskunst, bl.a. en del Esben Hanefelt af ældre dato. En række anonyme samlere havde også stillet stor kunst til rådighed for udstillingen, bl.a. værker af klassiske modernister, af Carl Henning Pedersen, af flere store kunstnere fra Cobragruppen, af Poul Anker Bech og sidst men ikke mindst en række store billeder af Kurt Trampedach. Udstillingen viste, at der i private samlinger, også i Sydøstvendsyssel findes fremragende kunst, der fortjener at blive vist for en større offentlighed. Vi vil gerne sige en stor tak til samlerne. Vi håber at kunne gentage succesen en anden god gang. Åbningstaler: kunsthistoriker Anne Lie Stokbro. Musikalsk indslag ved Marianne Christensen(guitar og sang) og Gitte Green(klaver) 9/6-4/8:"JACOB JENSEN DESIGN"( i stueplan og på 1.sal). Det var en retrospektiv udstilling af Jacob Jensen Design over to generationer. Det er interessant, fordi Jacob Jensen Design har været og stadig er et af verdens førende indenfor industriel design. Gennem mere end seks årtier har tegnestuens to generationer - Jacob Jensen og sønnen Timothy Jacob Jensen - formgivet en række designikoner, der har ændret vores syn på, hvordan stereoanlæg, telefoner, kabeltromler, ure røgalarmer, kister, vindmøller og en lang række af hverdagens brugsprodukter kan/skal se ud. Til udstillinger hørte også en anskueliggørelse af de processer og metodikker, der ligger bag formgivningen af en industrielt designet og produceret genstand. 3

5 Udstillingen understreger på bedste vis, at Dronninglund Kunstcenters udstillingskoncept omfatter mere end maleri, skulptur, grafik, keramik og glas. KÆLDERGALLERIET: "SOMMERKUNST I KÆLDEREN": her udstillede Anders Villadsen, Lambert Mortensen, Niels Kongsbak, Kirsten-Marie Hedeland, Inger Bruhn og Lene Dahl. Konceptet bag "SOMMERKUNST I KÆLDEREN":Det er en salgsudstilling, hvor køberen straks kan tage det købte med hjem. Der bliver så løbende stillet nye kunstværker op. Åbningstaler: repræsentant fra House af Jacob Jensen. Musikalsk indslag: uddrag fra "Oliver Tvist", sæsonens Skansespil i Hals. 11/8-29/9:"STANISLAW ZOLADTZ og KIRSTEN HOLM". (stueetagen) To store kunstnere med hvert sit blik for det skønne i verden. Begge ser helheden og detaljen i den natur, der er deres og vores nære verden. Begge har en fantastisk evne til at formidler deres naturoplevelser til beskueren. Stanislaw Zoladtz viser det i naturalistiske akvareller og Kirsten Holm det i keramiske værker, der fanger det organiske, det rytmiske, farverne, formerne og bevægelserne i naturen. FØRSTE SAL:" 5 DANSKE NAIVISTER": Lone Villaume, Marianne Tümmler, Dorte Marcussen, Erik Brøndum og Ib Meyer. Kældergalleriet: "SOMMERKUNST I KÆLDEREN": Niels Reiter, Kisser Størner, Inger Bruhn og Lene Dahl. Åbningstaler: Adm. direktør Ernst Trillingsgaard, Aalborg Kongres & Kultur Center. Musikalsk underholdning: sangerinden Marie Keller Sørensen akkompagneret af guitarist Eva Østergaard. 4

6 6/10-19/11:".ET RÅB FRA MUREN". Vi lånte 100 års politiske plakater af Arbejdermuseet i København, hvor udstillingen under stor mediebevågenhed blev vist i Det blev også en spændende udstilling på Dronninglund Kunstcenter. Ældre kom for at genopfriske den politiske kamp fra deres egen tid; unge bl.a. gymnasieklasser, kom for at få en mere dyberegående forståelsen af den fortid, som deres egen nutid og fremtid bygger på. Åbningstaler: Museumsinspektør Margit Bech Larsen, Arbejdermuset. Musikalsk underholdning: Gerå Engvejs Gadeorkester. 24/11-19/12: "NODJYSK CENSURERET". Dronninglund Kunstcenters politik er hvert andet år at afholde en censureret udstilling som årets sidste udstilling. Vores ide med den censurerede udstilling er at opbygge en udstilling, hvor seriøst arbejdende kunstnere har lyst til at ansøge om optagelse. Det være sig både helt nye kunstnere, men også etablerede. Vores krav er kvalitet, gennemslagskraft, beherskelse af materiale, lyst til at eksperimentere og evne til at lægge et eget udtryk i værket. Godt 100 kunstværker kom ud fra disse kriterier med på udstillingen. Ved Nordjysk Censureret 2011 blev Margit K.S. Poulsen valgt som årets kunstner, hvilket gav ret til en særudstilling på dette års udstilling. Margit viste installationer i papir. Censorer var Jette Abildgaard, Anne Lie Stokbro med flere. Åbningstaler: kulturminister Marianne Jelved. Fremmødet var overvældende, det største i Kunstcentrets historie. Musikalsk underholdning: "Spil dansk" ved musik A elever fra Dronninglund Gymnasium. 5

7 Økonomi ÅRSREGNSKABET FOR 2013: Fondets officielle regnskab for 2013 viser, som det kan ses i bilag 1, at de samlede indtægter for året er kr. og udgifterne kr., dvs. der er et underskud på kr. De tilsvarende tal for 2012 var indtægter på kr. udgifter på kr. og et underskud på kr. Ser vi imidlertid væk fra afskrivninger, er der begge år tale om et lille overskud. Det er naturligvis positivt, men alligevel ikke tilstrækkeligt, da der på grund af bygningens alder i de kommende år vil vise sig behov for øgede midler til forbedringer og vedligeholdelse. Vores likviditet er derfor under pres. Vi i bestyrelsen ser det derfor som en af vore vigtigste opgaver gradvist at forbedre Kunstcentrets økonomi, således at årsresultatet går i 0 inklusive afskrivninger.det må og kan ikke ske ved at reducere centrets aktiviteter, tværtimod. Vejen går over øgede indtægter og mindskede udgifterne. Regnskabets indtægtssider består som i tidligere år af mange "bække små". Entreindtægter udgør kr. mod kr. i Det afspejler det højere besøgstal. Det skulle gerne vokse yderligere i de kommende år. Provision ved salg af kunst kr. mod kr. i Tilbagegangen skyldes, at flere af udstillinger i 2013 var uden salg. Tilskud fra Foreningen Dronninglund Kunstcenters venner kr. mod kr. i Beløbet understreger Venneforeningens store betydning for Kunstcentret. Virksomhedssponsorater kr. mod kr. i Stor tak til virksomhederne, vi kunne ikke klare os uden denne støtte, der først og fremmest beror på velvilje. Posten må gerne blive forøget i de kommende år. Drift af café kr. mod kr. i 2012, en imponerende stigning, der afspejler det voksende antal arrangementer og selskaber på kunstcentret. Drift af Galleributik kr. mod kr. i 2012, også en helt afgørende faktor i Kunstcentrets økonomi. Endelig tilskud fra Brønderslev kommune på kr., samme beløb som i 2012.Penge vi er glade og taknemlige for, men også en post, der gerne måtte blive forøget i de kommende år. På udgiftssiden er de største poster udstillingsomkostninger, personaleomkostninger, bygningsomkostninger samt udgifter til administration og afskrivninger. Personaleomkostningerne udgør kr. mod kr. i Udstillingsudgifter på kr. mod kr. i Faldet skyldes bl.a., at der i 2013 var en udstilling mindre end i Bygningsomkostninger på kr. mod kr. Faldet skyldes primært færre udgifter til opvarmning efter installering af nyt oliefyr. Den fulde virkning af det nye oliefyr slår fuldt igennem i Administrationsudgifter på godt kr., uændret i forhold til Afskrivninger kr. mod kr. i Egenkapitalen er ved årets udgang mod kr. ved udgangen af Ejendommen blev i 2001 købt for kr. Den er ultimo 2013 inkl. forbedringer bogført til kr., dvs. der er siden 2001 afskrevet ca. 1 mio. kr. 6

8 Bygningsforbedringer Der er installeret et nyt oliefyr, der er finansieret af et langfristet banklån fra Spar Nord. Dette lån afdrages og forrentes via de besparelser investeringen giver på varmeregningen. Likviditetsmæssigt mærker vi derfor først forbedringen efter 5 år. Kældergalleriet er blevet renoveret. Renoveringen blev nødvendiggjort af en vandskade, der opstod i Udgifterne er dækket dels af forsikringen og dels af træk på kassebeholdningen. Kunstcenteret lagde sammen med Dronninglund Borgerforening og Jyske Ås - foreningen billet ind på 2. ansøgningsrunde i RealDania projektet "Stedet tæller". Vores ide var med udgangspunkt i grusgraven ved Kunstcentret at skabe et oplevelsescenter i tilknytning til Kunstcenteret. Vi kom desværre ikke igennem nåleøjet.projektet er imidlertid godt nok, men kan først realiseres, hvis der kan skaffes fondsmidler udefra. Vi er en af aktørerne i det igangværende RealDania projekt "Jyske Ås", der bl.a. har til formål at øge turismen i Østvendsyssel. Vi håber, det smitter af på Kunstcentrets besøgstal. Ledelse og organisation. I efteråret 2013 skiftede fonden formand, idet fhv. rektor Peter Hvid Jensen, Dronninglund Gymnasium overtog jobbet i stedet for direktør Keld Pedersen, Nordex-Food, der havde varetaget det siden Formandsskiftet skete i god ro og orden og efter ønske fra Keld Pedersen, der ønsker mere tid til sin virksomhed. Keld Pedersen fortsætter til alles tilfredshed i bestyrelsen som økonomichef. Ved en reception i november 2013 blev Keld Pedersen takket for hans store indsats og afgørende betydning som formand i perioden 2001 til Det er ikke mindst Keld Pedersens fortjeneste, at Kunstcentret har vist sig levedygtig, efter at det blev overtaget af lokalsamfundet. Bestyrelsen består uændret af Peter Hvid Jensen, Keld Pedersen, Niels Rasmussen, Asbjørn Hansen og Thomas Jepsen. Der er tale om en arbejdende bestyrelse, hvor der holdes mange bestyrelsesmøder. I bestyrelsesmøderne deltager også, Jette Abildgård, Kunstcentrets kunstneriske leder og Jørgen Ingvardsen, Kunstcentrets daglige leder. 4-5 gange om året afholdes såkaldte udvidede bestyrelsesmøder, hvor formændene for de selvstyrende grupper, Vennebestyrelsen m.fl. bliver orienteret om stort og småt vedr. centrets udvikling og drift, og hvor der er mulighed for at fremkomme med forslag og kritik. Det sidste er også meget velkomment. Desuden holdes der før hver udstilling møde for de frivillige. Helt afgørende for stedets drift er de frivillige, ca. 150, der i selvstyrende grupper sørger for café, butik, rengøring, reception, ophængning og andre inde/udeopgaver. Denne frivillige organisation har kørt perfekt i Dronninglund Kunstcenters Venner er også en helt uundværlig forening, der støtter op om Kunstcentret med penge og engagement i aktiviteterne ud over selve udstillingerne. De har bl.a. arrangeret teatertur til København og kunstture til udlandet. 7

9 2. DET IGANGVÆRENDE ÅR 2014 Udstillinger 16/3-6/4: "De sætter kulør på Nordjylland" Udvalgte kunstnere fra Rebild Kommune. I udstillingsrækken "Kulør på Nordjylland" er vi nu nået til Rebild Kommune. Der vises nutidskunst af udvalgte kunstnere fra kommunen. Ole Skovsmose, maleri - Peter Vilhelm Nielsen, akvarel - Britta og Søren Madsen, skulpturel glas - Henrik Kjelds, maleri - Gunilla Rosenberg, akvarel - Niels Fabæk, foto - Gudrun Heyn-Johnsen, maleri og Karsten Hallberg, maleri. Desuden vises dukker fra Skørping Marionetteater. 13/4-21/4: "Påskeudstilling". Der vises værker af 19 kunstnere indenfor maleri, grafik, mixed media, keramik, glas og tekstil: Elisabeth Asli, Anders Villadsen, Mette Rix, Mona Dam, Hanne Tang, Birgitte Skallgaard, Pernille Krogh, Lisbeth Gjørtz Fast, Margrethe Christensen, Jette Abildgård, Rikke Barlebo, Snekke Kristensen, Sidsel Brix, Marianne Rying, Laura Larsen, Gry Hvidberg, Anne Mette Jørgensen, Christa Julin og Henny Grodal. 8

10 27/4-18/5: "Kunstnermøde"(stueetagen) Projektet" Kunstnermøde i Vendsyssel" samlede i september 2013 seks medlemmer af kunstnersammenslutningen Corner og seks kunstnere fra Vendsyssel. De lokale kunstnere var maleren Peter Max Jacobsen, billedhuggeren Marit Benthe Norheim, installations- og videokunstneren Carsten Schmidt Olsen, tegneren og grafikeren Gorm Spåbæk, computerkunstneren Ole Tersløse og billedhuggeren Claus Ørntoft. De seks Corner-kunstnere var: tegneren og grafikeren Jens Bohr, maleren Finn Heiberg, fotografen Kirsten Klein, grafikeren Anne Marie Mejlholm, maleren og grafikeren Knud Odde og maleren og grafikeren Lars Ravn. Målet var, at kunstnerne sammen skulle opsøge og arbejde på vendsysselske lokaliteter, der ikke nød den store kunstneriske bevågenhed. Resultaterne af mødet og af kunstnernes arbejde på Grafisk Værksted i Hjørring præsenteres på udstillingen. Projektet har modtaget støtte fra Region Nordjyllands Kulturpulje, KulturKANten/Kulturaftale Nordjylland, Statens Kunstråd, Spar Nord Fonden, Hjørring Kommune, Frederikshavn Kommune, Oticon Fonden og 15. Juni Fonden. 1.SAL : Billedkunstner Mette Tønder og glaspuster Rikke Stenholt. De har gennem de sidste 20 år arbejdet professionelt med kunsten, og har de seneste 6-7 år ofte udstillet sammen. Kældergalleriet: Alexandra Madirazza: malerier og tryk. 25/5-27.7: "Gylden Sommer" Kunstnersammenslutningen "Den Gyldne" repræsenterer et bredt udvalg af billedkunstnere, der har et fælles ønske om at skabe kunstnerstyrede udstillinger uden indblanding af kommercielle krav. "Den Gyldne" kaldte sig oprindeligt "Den Gyldne Orgeltone i Nordisk Kunst", men ændrede senere det 9

11 poetiske navn til den kortere mundrette version. Dog har Den Gyldne fastholdt sin særegne profil gennem et særligt fokus på at vise nordisk kunst, som giver udstillingen en dimension ud over det nationale. Oplev værker af: Søren Birk, Ken Denning, Gorm Eriksen, Ole Folmer Hansen, P.O.Hansen, Annette Holdensen, Aka Høegh, Hans Krull, Solveig Lohne, Frode Gundorf Nielsen, Karin Olesen, Torbjørn Olsen, Bjarke Regn Svendsen, Bjarne Werner Sørensen, Frede Troelsen og Steffen Tast. 3/8-14/9: "Janusz Tyrpak".(stuen) Den polskfødte billedkunstner Janusz Tyrpak viser malerier i to temaer. Dels portrætter, hvorom kunstneren selv siger "Ansigter fascinerer mig meget, og jeg opfatter det som et privilegium at have muligheden for at kunne lave "en tolkning" af en anden person". Ekstra interessant for beskueren er det, at mange af vore "kendisser" er blandt Tyrpaks portrætter. I et andet tema søger Tyrpak tilbage til tidligere tiders store mestre, henter inspiration fra klassisk kunst og forbinder det med modernismens kunst. 1. SAL: Fire kunstnere i nydannet gruppe viser udstillingen "KONTRAST". Annette Gerlif, Leila Andersen, Trine Toft og Kurt Nielsen. Titlen beskriver både udstillernes forskellige kunstneriske udtryk og metode samt forskelligartet kontrast i de enkelte værker. Kældergalleriet: Billedkunstner Lisa Marie Frost og skulpturer af Malene Bjelke. 21/9-2/11: "Drømmespor"(stuen og 1. sal) Hvilke fællestræk og forskelle kan der spores i de tegn og spor, som vi afsætter? Udstillingen "Drømmespor" handler om steder, man krydser, og om forestillingsevne, myter og fortællinger, om at høre til, om rumlighed og om at være mentalt knyttet til et sted. 10

12 Det er drømmespor der, både som fysiske spor og mentale billeder, kommer til udtryk i vores væren og vores daglige færden. Billedkunstnerne Susanne Aamund, Christina Mosegaard og Susanne Weir, samt skulptør Sys Svinding har fundet sammen i denne udstilling. Kældergalleriet: Kunstnergruppen" LIV". 9/11-19/12: "DYRELIV". Karakteristisk for gruppens medlemmer er, at deres tilbagevendende motiver er dyr i al mangfoldighed. Gruppen udtrykker sig bredt og i snart sagt alle materialer og teknikker. De deltagende kunstnere er: Gitte Bjørn, Pia Stuer Lauridsen, Lene Stevns Jensen, Lise Ring, Vladimir Voronin, Ole Bunton, Marianne Seidenfaden, Hanne Galschøiet, Anne Gyrite Schultz, Tove Møller, Flemming Hansen, Marie Falkenberg Mortensen, Inge Falkentorp Rein, Carsten Hansen, Dorthe Kudsk Harboe, Rita Juul, Steen Malberg kk/art og Elna Christiansen. Andre arrangementer JUNI: Lørdag den 21. juni kl : VELKOMMEN I DEN GRØNNE LUND" Maratonsangdag fra kl med kendte forsangere. AUGUST: Lørdag den 9. august kl.. 14: Vokalgruppen "KOLORIT" med 18 sangere og dirigent. De synger et lidt anderledes repertoire bestående af en kombination af latinamerikansk og nordisk kormusik. Argentinsk tango, cubansk son, dansk folkemusik og svensk visetradition. Alt det forenes i korets repertoire, der forener de latinamerikanske rytmer og fremmedartede klange med nye, spændende fortolkninger af vore egne nordiske salmer og sange. AUGUST/SEPTEMBER. Søndagsbrunch med JAZZ. Nærmere dato senere. SEPTEMBER: Efterårstur i skoven. Nærmere dato senere. 11

13 OKTOBER: Lørdag den 11. oktober kl. 14 : HARPEKONCERT NY MUSIK arrangerer en harpekoncert med nyskrevet musik. Solist er soloharpenist v/aalborg Symfoniorkester og Aarhus Sinfoniette METTE NIELSEN. Hun vil sammen med lokale musikskoleelever fremføre værket. Børneteaterforestilling for børn (arrangeret at biblioteket). Nærmere tidspunkt senere. NOVEMBER: Jazzkoncert med P.S. SWINGBAND. Nærmere tidspunkt senere. DECEMBER: Julemarked og kunstbanko. Nærmere tidspunkt senere. ANDET: Der planlægges desuden til efteråret en "Pigeaften" med modeshow m.m. Økonomi Budgettet (se bilag 3)er fastlagt med udgangspunkt i erfaringerne fra 2013, og viser da også et underskud på niveau med 2012 og Det er,som tidligere skrevet et pænt resultat, men ikke godt nok; vi må tilstræbe, ikke mindst af likviditetsmæssige grunde, at årets resultat incl. afskrivninger kommer nærmere 0. Det skal ikke ske ved at mindske Kunstcentrets aktiviteter, tværtimod. Derfor har bestyrelsen her i foråret efter budgetvedtagelsen, iværksat en række foranstaltninger, der gerne skulle resultere i et bedre resultat end det budgetterede. Det drejer sig om mindskelse af udstillingsomkostningerne ved den enkelte udstilling og omlægning af pedelopgaverne på udgiftssiden, og bestræbelser på at få flere gæster og flere sponsorindtægter på indtægtssiden. Vi er også meget obs. på at forsøge at få mere fondsstøtte til udstillingerne mv., selvom vore erfaringer på dette felt desværre er lidt skuffende. Nyanskaffelser Vores nye udstillingsbelysning er blevet installeret her i februar/marts forud for udstillingssæsonen. Det har betydet en meget stor forbedring af vores udstillingskvalitet. Udgifterne til belysningsprojektet beløber sig netto til kr. De er finansieret på følgende måde EU og MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER: KR, N.C. NIELSENS FOND: KR., SPAREKASSEN VENDSYSSEL, KLOKKERHOLM FONDEN: KR., NORDJYSKE BANK: KR., NØRRESUNDBY BANK: KR. og - håber vi KR. fra BRØNDERSLEV KOMMUNE, DEN GRØNNE ORDNING". Dronninglund Kunstcenter vil gerne sige rigtig mange tak for støtten. 12

14 Vi er så småt gået i gang med at udforme et projekt, der indebærer en renovering af gården (terrassen), og de øvrige udenoms arealer. Skal det realiseres, kræves finansiering udefra, men forudsætningen for seriøst at kunne søge om midler hos fonde er et gennemarbejdet projekt. Organisation LEDELSE og ORGANISATION: Se organisationsdiagram - hovedudfordringer er her at få dækket de hidtidige betalte pedelopgaver via det frivillige arbejde, som er selve grundstammen og livsnerven i Kunstcentret. 3. DE KOMMENDE ÅR Er der på sigt tilstrækkelig plads til Dronninglund Kunstcenter i et nordjysk kulturlandskab, der ikke mindst præges af en voldsom vækst i kulturfaciliteterne og kultur tilbuddene i regionens hovedby, Aalborg. Vi er i bestyrelsen ikke i tvivl om, at svaret er et fuldtonet ja, hvis vi opfatter os som en del af Storaalborgs kulturtilbud, og hvis vi på såvel kommunalt som lokalt plan vil yde den nødvendige indsats med økonomi, vedligeholdelse og udvikling. Dronninglund Kunstcenter skal fastholde den kunstneriske udstillingskvalitet, men gerne fremover herudover fylde mere som aktivt kulturcenter. Der er betydelige udfordringer, men vi har også store ressourcer 1. Et fantastisk hus med en super beliggenhed 2. Engagerede frivillige, der er indstillet på at lægge en ikke ubetydelig arbejdsindsats i bevarelsen og udviklingen af Dronninglund Kunstcenter. 3. Velvillige lokale erhvervsvirksomheder og pengeinstitutter og håber vi, en fortsat velvillig kommune. Bestyrelsen for Dronninglund Kunstcenter 13

15 Bilag 1: Driftsregnskab for (Regnskabet er fra revisors side uden anmærkninger). 14

16 15

17 Bilag 2: Budget for 2014 DRONNINGLUND KUNSTCENTER DRIFTSOVERSIGT Indtægter: Faktisk Faktisk Budget Foreløbig Faktisk Budget / / Entreindtægter kr kr kr kr kr kr. Provision ved salg af kunst kr kr kr kr kr kr. Gaver fra private/fonde m.v kr kr kr kr kr kr. Tilskud fra Foreningen Dronninglund Kunstcenters Venner kr kr kr kr kr kr. Virksomhedssponsorater kr kr kr kr kr kr. Drift af Café kr kr kr kr kr kr. Drift af galleributik m.v kr kr kr kr kr kr. Tilskud fra Brønderslev Kommune kr kr kr kr kr kr. Indtægter ialt kr kr kr kr kr kr. Udgifter: Renteudgifter kr kr kr kr kr kr. Ejendommens drift kr kr kr kr kr kr. Honorar og gager m.v kr kr kr kr kr kr. Administration m.v kr kr kr kr kr kr. Forsikringer kr kr kr kr kr kr. Afskrivninger kr kr kr kr kr kr. Markedsføring kr kr kr kr kr kr. Aktiviteter: kr kr kr kr kr kr. "De sætter kulør på Nordjylland" "Påskeudstilling" kr. kr. kr. kr. kr. kr. "Kunstnermøde" kr. kr. kr. kr. kr. kr. "Gylden sommer" kr. kr. kr. kr. kr. kr. "Janus Tyrpak" kr. kr. kr. kr. kr. kr. "Drømmespor" kr. kr. kr. kr. kr. kr. "Dyreliv" kr. kr. kr. kr. kr. kr. Udgifter ialt kr kr kr kr kr kr. Momsrefusion kr. Resultat kr kr kr kr kr kr. 16

18 Bilag 3: Sponsorer 17

19 Bilag 4: Organisationsplan 18

20 Bilag 5: Ledelse Dronninglund Kunstcenter er ejet af Fonden for Dronninglund Kunstcenter, der henhører under Erhvervs- og Selskabsstyrelsens regelsæt med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som fondsmyndighed. Fonden ledes af en bestyrelse, der i flg. vedtægterne kan bestå af 5-7 bestyrelsesmedlemmer. Heraf udpeges 2 af Dronninglund Kunstcenters Venneforening og 1 af Dronninglund Borgerforening. De resterende bestyrelsesmedlemmer udpeges af den til enhver tid siddende fondsbestyrelse. Formanden udpeges af bestyrelsen. Fondsbestyrelsen er en "arbejdende bestyrelse", der er tæt på og i et vist omfang deltager i selve driften af Dronninglund Kunstcenter. Bestyrelsen modtager ikke honorar. Fondsbestyrelsen består for tiden af Peter Hvid Jensen, formand, pensioneret rektor, Dronninglund Gymnasium, udpeget af Venneforeningen. Keld Pedersen, økonomichef, CEO Nordex Food A/S, udpeget af fondsbestyrelsen. Niels Rasmussen, CEO Kangamiut Holding A/S, udpeget af fondsbestyrelsen. Thomas Jepsen, teknisk direktør, Brønderslev Kommune, udpeget af Borgerforeningen. Asbjørn Hansen, advokat, udpeget af Venneforeningen. Bestyrelsen har ansat en kunstnerisk leder og en daglig leder, der begge har reference til formanden. Kunstnerisk leder: keramiker Jette Abildgaard. Den kunstneriske leder har sammen med kunstudvalget ansvaret for at gennemføre den kunstneriske linje, der er fastlagt af bestyrelsen indenfor de fastlagte økonomiske rammer. Den kunstneriske leder deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Daglig leder: Jørgen Ingvardsen. Den daglige leders opgave er sammen med de frivillige at få Kunstcentret til at fungere på en positiv og tillidsvækkende måde i det daglige. Den daglige leder deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Dronninglund Kunstcenters Venneforening: formand Marlene Kræmmer Sparre, næstformand Elly Ørnberg. Der er tæt kontakt mellem fondsbestyrelse og Venneforening. Fondens revision: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Fondens pengeinstitut: Dronninglund Sparekasse. 19

Aalborg Kommunale Kunstforening - indkøbt kunst til generalforsamlingen i 2015 - side 1

Aalborg Kommunale Kunstforening - indkøbt kunst til generalforsamlingen i 2015 - side 1 Aalborg Kommunale Kunstforening - indkøbt kunst til generalforsamlingen i 2015 - side 1 1 2 3 4 Vita Valdmane Stentøj 27 cm h. Christa Julin Porcelæn 2 stk., 10 og 18 cm Erna Møller, Glas 18 x 24 cm Flemming

Læs mere

REGION NORDJYLLAND. Museer

REGION NORDJYLLAND. Museer REGION NORDJYLLAND Museer FREDERIKSHAVN: Frederikshavns Kunstmuseum Parallelvej 14 9900 Frederikshavn T: 9845 9080 kunstmuseum@frederikshavn.dk http://www.frederikshavnkunstmuseum.dk/index.php/ HJØRRING:

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening Kunst indkøbt til udlodning ved generalforsamlingen 2014

Aalborg Kommunale Kunstforening Kunst indkøbt til udlodning ved generalforsamlingen 2014 1 1 2 3 4 Elisabeth Asli Aften Købt ved Dr. lund Kunstcenter Jette Abildgaard Krukke Værk nr. 267B Købt ved Dr. lund Kunstcenter Martin Sloth Opstilling Str. 40 x 30 cm Købt ved Apriludstillingen i Vrå

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

DRONNINGLUND KUNSTCENTER 2016

DRONNINGLUND KUNSTCENTER 2016 DRONNINGLUND KUNSTCENTER 2016 Juni 2016 Bestyrelsen for Fonden for Dronninglund Kunstcenter præsenterer hermed årets beretning DRONNINGLUND KUNSTCENTER 2016. Vi vil i den anledning gerne takke alle de,

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening - indkøbt kunst til generalforsamlingen i side 1

Aalborg Kommunale Kunstforening - indkøbt kunst til generalforsamlingen i side 1 Aalborg Kommunale Kunstforening - indkøbt kunst til generalforsamlingen i 2017 - side 1 1 2 3 4 Helene Stigel Stentøj 44 cm høj Tchai Munch Glasskål 17 x 32 cm + bog Lene Winther Stentøj H 25 cm. Wouter

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette Dimitterede 1983 Anne Marie Møller 1983 a Anne Mette Kristiansen 1983 a Bente Gregersen 1983 a Berit Holst Nielsen 1983 a Berit Paulsen 1983 a Birgitte S. Hansen 1983 a Britta Munk 1983 a Gitte Johansen

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Faglig netværksgruppe - Billedkunst

Faglig netværksgruppe - Billedkunst Billedkunst Skole Faglærere Mailadresse - samlet mailliste nederst i dokumentet Tovholder Højboskolenskolen Mette Weber Formand mette.weber.madsen@skolekom.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole Anette Christensen

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Faglig netværksgruppe Natur/teknik

Faglig netværksgruppe Natur/teknik N/T Skole Faglærere Mailadresse - samlet mail liste sidst i dokumentet Tovholder MBS Bente Mathiesen Tovholder bente@gefibermail.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole Ejer Bavnehøj Skolen Gl.Rye Skole Gyvelhøjskolen

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening Kunst indkøbt til udlodning ved generalforsamlingen 2014

Aalborg Kommunale Kunstforening Kunst indkøbt til udlodning ved generalforsamlingen 2014 1 1 2 3 4 Elisabeth Asli Aften Købt ved Dr. lund Kunstcenter Jette Abildgaard Krukke Værk nr. 267B Købt ved Dr. lund Kunstcenter Martin Sloth Opstilling Str. 40 x 30 cm Købt ved Apriludstillingen i Vrå

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Vindere af ambassadørkonkurrencen

Vindere af ambassadørkonkurrencen Vindere af ambassadørkonkurrencen Se vinderne af vores ambassadørkonkurrence nedenfor. 2016 December måneds ambassadør Michael Gade, der er kunde i Frederikshavn afdeling. November måneds ambassadør Pia

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 18. marts 2014

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 18. marts 2014 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 18. marts 2014 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Personaleoversigt - Ansatte på Rådhuset i Dronninglund Kommune

Personaleoversigt - Ansatte på Rådhuset i Dronninglund Kommune DIREKTION Ove Thomsen Kommunaldirektør (ordførende) TJ Kristian Østergaard Direktør for Borgerbetjening TJ Lene D. Faber Vicekommunaldirektør OK SEKRETARIAT Else Larsen Ekspeditionssekretær 37t. TJ Britta

Læs mere

Aalborg Skyttekreds Jeppestævne, 50 og 200 meter riffel, den juni 2010

Aalborg Skyttekreds Jeppestævne, 50 og 200 meter riffel, den juni 2010 200m Gevær - Mesterskab Klasse JUN 1 01-11019 Simon Vissing 412-Hjørring Skytteforening 146 148 294 / 11 D 2 01-80781 Casper Krogh Frydkjær 412-Hjørring Skytteforening 147 143 290 / 11 D 3 05-79949 Mathias

Læs mere

2013 ÅRETS KUNSTVÆRK AF LENE PURKÆR

2013 ÅRETS KUNSTVÆRK AF LENE PURKÆR Katalog 2013 ÅRETS KUNSTVÆRK AF LENE PURKÆR ØMME KÆRTEGN H = 18 cm Januar Lene Purkær Fabriksparken 9 9230 Svenstrup J Tel: 9831 8081 www.lenepurkaer.dk Skulpturer, der afspejler en kærlighed til livet.

Læs mere

RESULTATLISTE Nordjysk Mesterskab 15m riffel Senior, 2014

RESULTATLISTE Nordjysk Mesterskab 15m riffel Senior, 2014 RESULTATLISTE Nordjysk Mesterskab 15m riffel Senior, 2014 DDS SP v.3.14.2.3 Holdkonkurrence: 15 meter gevær - seniorhold 1 Aalborg Skyttekreds 1 17033 Lars Ørum Pedersen Klasse: M1 197/06 198/06 395/12

Læs mere

Budget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013

Budget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budget 2014 Smallegade 4 7400 Herning Udarbejdet september 2013 Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budgetforudsætninger for driftsbudgettet Nærværende budget 2014 er udarbejdet af Alex Nielsen og

Læs mere

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker Damer B Anna Laura Johansen 206 170 187 COLAS 563 1 DB Katja Madsen 156 178 182 Slangetaemmer.dk 516 2 DB Christina Worre Rasmussen 169 157 174 APPLIANCE 500 3 DB Agathe Andersen 151 156 164 A A KONFEKTION

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Børn- og Skoleforvaltningen. ID Navn Kommer fra Organisatorisk placering Arbejdsområde

Børn- og Skoleforvaltningen. ID Navn Kommer fra Organisatorisk placering Arbejdsområde ID Navn Kommer fra Organisatorisk placering Arbejdsområde 198 VIGGO STEN CHRISTENSEN Skærbæk Børn og Skole Børn og Skolechef 299 TOVE RISBJERG NIELSEN Bredebro Børn og Skole Konsulent 205 INGE MARIE FJORDHAUGE

Læs mere

Revisor BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Bankforbindelse Danske Bank. Direktion Jørn Ravn, adm. direktør

Revisor BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Bankforbindelse Danske Bank. Direktion Jørn Ravn, adm. direktør DOMEA ÅRSBERETNING 00 Domea s.m.b.a. Borgergade Postboks 0 København K Tlf. Fax domea@domea.dk www.domea.dk Bestyrelse Karin Thomsen, formand Svend Mogensen, næstform. Anette Kruse,. næstform. Allan Mose

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Hovedrengøring Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby X Indkøb. Ruth Visby X. Område

Hovedrengøring Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby X Indkøb. Ruth Visby X. Område Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby 97971156 X Indkøb. Ruth Visby 97971156 X Område 1 12-07-2015 Dorte & Michael Christiansen 41 29 59 44 X Bettina & Lars Grønkjær 23 64

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011 AGU Rasmussen Anton 1960 Formand 1960-11-16 skole Thuesen Ejvind 1960 Kasserer Grøndal Skole Hansen Åge Munk 1960 Vibæk Hansen Carl Jørgen 1960 Bavnen Møller Britta 1960 Østermark Rasmussen Anton 1960

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Onsdag d. 19. april 2017 kl. 19:30. i kantinen, Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Onsdag d. 19. april 2017 kl. 19:30. i kantinen, Stigsborg Brygge 5, Nørresundby Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Onsdag d. 19. april 2017 kl. 19:30 i kantinen, Stigsborg Brygge 5, Nørresundby Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Chef i teknik og miljø

Chef i teknik og miljø Deltagerliste Chef i teknik og miljø /SKS TCH080305-DKH 95 deltagere Onsdag den 05.03. - torsdag den 06.03.2008 Navn og stilling Jens Dicksen Jensen Chef for Teknik & Miljø Anna Sofie Poulsen Chef for

Læs mere

Kunst i AALBORG KONGRES & KULTUR CENTER

Kunst i AALBORG KONGRES & KULTUR CENTER Kunst i AALBORG KONGRES & KULTUR CENTER Forpladsen MUR MED TÅRNE Vandkunst af Anita Jørgensen Skænket af Statens Kunstfond og Aalborg Kommunes Kunstfond. Afsløret ved 40 års jubilæet 15. januar 1993. FRA

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening - indkøbt kunst til generalforsamlingen i 2012 - side 1

Aalborg Kommunale Kunstforening - indkøbt kunst til generalforsamlingen i 2012 - side 1 Aalborg Kommunale Kunstforening - indkøbt kunst til generalforsamlingen i 2012 - side 1 1 2 3 4 Jens Kromann 45 x 55 cm Micha Maria Karslund Glas (Celle) 30 cm lang, 20 cm bred Kunstneren Elisabeth Asli

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

#split# Navn Post nr. Afstemningssted Beliggenhed. Politiker/ Ansat

#split# Navn Post nr. Afstemningssted Beliggenhed. Politiker/ Ansat #split# Politiker/ Ansat Navn Post nr. Afstemningssted Beliggenhed Politiker Formand Jan Thaibert 9330 Dronninglund Agersted Agersted Kro Politiker Morten Sloth 9330 Dronninglund Agersted Agersted Kro

Læs mere

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Elinor Nielsen Knabstrup 38 39 39 43 34 32 30 36 36,375 d Maiken Ipsen Vig

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 26. marts 2014 kl. 16.30 18.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup, Erik B. Hansen, Britta Magnussen,

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv.

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv. ret: 23 10-2014 Navn og adresse Pårørende Godsbanegade 1, 1. tv. Jens Nielsen - Tlf.: 29768036 Mail : jens-nielsen01@jubii.dk Tove Nielsen - Tlf.: 75621368 / 24251224 Godsbanegade 1, 1 th. Flemming Hjortlund

Læs mere

Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen

Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen Hold: 12201A Mandag 3. september 2012 15:00 til 17:30 Mandag 1. oktober 2012 15:00 til 17:30 Mandag 5. november 2012 15:00 til 17:30 Mandag

Læs mere

963 Mikael Nyby Vestbjerg 2, Peiz Kragelund Tårs 2, Flemming Dige Nielsen Aabybro 2, Karsten Gade sæby 2, Thomas Jensen Sve

963 Mikael Nyby Vestbjerg 2, Peiz Kragelund Tårs 2, Flemming Dige Nielsen Aabybro 2, Karsten Gade sæby 2, Thomas Jensen Sve 1058 Søren Rosendal Dronninglund 2,23 1034 Christian Dissing Vrå 2,23 1003 Helle Carlsen Frederikshavn 2,23 1004 Anders Pedersen Hjørring 2,23 985 Frank Jessen Aalborg 2,23 977 Else Ramsgaard Gistrup 2,23

Læs mere

Dansk Politimesterskab 2010 - herrer.

Dansk Politimesterskab 2010 - herrer. Dansk Politimesterskab 2010 - herrer. Nr. Start Navn Tjenestested / Hold Tid 1 2771 Torben Klose Fyn 02:43:01 2 1886 Karsten Bruhn Kristiansen Nordsjælland 02:47:05 3 10167 Palle Redder Østjylland 02:48:36

Læs mere

Veter an bedste m M30 M35 M40 M45 M50

Veter an bedste m M30 M35 M40 M45 M50 100 m Frank Engmark, 57 12,7s 1987 Søren K Jacobsen, 70 13,5s 2002 Jens Holm, 51 13,5s 1983 Claus Berentsen, 57 13,6s 1991 Erik G Olsen, 70 13,7s 2000 Carsten Theilgaard, 58 15,6s 1989 Kurt Brandt, 46

Læs mere

Ejendomskonsulenter pr. 4. juli 2008

Ejendomskonsulenter pr. 4. juli 2008 Ejendomskonsulenter pr. 4. juli 2008 Carsten Dinsen Andersen LHN Industriparken 1 6360 Tinglev 7364 3000 cda@lhn.dk Conni Møller Andersen Ndr. Boulevard 95 7521 2444 cma@lrs.dk Lars Bach Andersen lba@landbofyn.dk

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab - 88 UNGDOM - Allround 100m 0m 800m 00m 3000m 5km 10km Piger 10-11 år GL0305 Louise Dam-Sørensen 77 1 2.41.5 12.30 22.35 Piger 12-13 år GL0499 Trine Sadolin 75 1.14 31.46 GL0297 Lene Norden

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

%kdma\wa> INDGÅET. v^trc. ^/^^rh/^^wt^/^^i^^u Pot CTicstAferw'i, 1 2 SEP. 2013. Vedr.: fal/lariaphm^feltø.tias Dato: 111 &p~ ^O O

%kdma\wa> INDGÅET. v^trc. ^/^^rh/^^wt^/^^i^^u Pot CTicstAferw'i, 1 2 SEP. 2013. Vedr.: fal/lariaphm^feltø.tias Dato: 111 &p~ ^O O 213-9-12 8 49 ARKITEKTFIRMAET PER SEEBERG M.A.S. Elmelunden 16, 9575 Terndrup Telefon 98 33 55 92 # Til: /^C/bUA kcmaa^mal^vc %kdma\wa> INDGÅET 1 2 SEP. 213 Rebild Kommune L^ Ifølge aftale Tilbagesendes

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Kirsten Klitgaard Jette Binder Else Svennum Richard Søbygge Esther Mikkelsen Bjarne Laursen Svend Erik Christoffersen.

Kirsten Klitgaard Jette Binder Else Svennum Richard Søbygge Esther Mikkelsen Bjarne Laursen Svend Erik Christoffersen. Tidligere medarbejdere Nuværende medarbejdere Årgang 55 Årgang 56 Årgang 57 Søren Sørensen Kirsten Klitgaard Jette Binder Else Svennum Richard Søbygge Esther Mikkelsen Bjarne Laursen Svend Erik Christoffersen

Læs mere

KREDS 11 s JULESTÆVNE

KREDS 11 s JULESTÆVNE STARTLISTE til KREDS 11 s JULESTÆVNE Søndag d. 13-12-2009 eftertilmelding under stævnet Har du ingen makker, så tilmeld dig alligevel, så skal jeg prøve at danne par af singlerne :-) Husk at du skal spille

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 Den 20. november 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Hellerup Finans Holding A/S, CVR.nr. 28313608, ( Selskabet ) med følgende dagsorden:

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 2. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1869,8 10 3741,6 20 2 Bredstrup-Pjedsted 1 1858,2 8 3703,4 14 3 Viborg 1 1843,6 5 3690,2 13 4 Kolding 1 1843,5 5 3686,9 9 5 Helle 1 1824,2 2 3632,1

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

EMSBALDETMEDLEMSBLADETMEDLEMSBLADETM

EMSBALDETMEDLEMSBLADETMEDLEMSBLADETM MEDLEMSBLAD ETMEDLEMSBLA DETMEDLEMSBLA BLADETMEDLEMS EMSBALDETM EDLEMSBLSDETMEDLEMSBLADE ETMEDLEMSB LADETMEDLEM SBLADETMEDL EMSBLADETMEDLE HOURS OF DARKNESS AND HOURS OF LIGHT Lørdag den 24. januar 2015

Læs mere

Alice Birkbak. Distance 10 KM Start nr.: 7 Distance 10 KM Forventet tid Faktisk tid 01:53:00

Alice Birkbak. Distance 10 KM Start nr.: 7 Distance 10 KM Forventet tid Faktisk tid 01:53:00 Alice Birkbak Start nr.: 7 Forventet tid 02.00-02.01 01:53:00 Allan Dacke Sæby Start nr.: 588 Forventet tid 00.38-00.39 00:39:25 Anders Skamris Frederikshavn Start nr.: 582 Forventet tid 00.42-00.43 00:44:00

Læs mere

Herresingle JM-Veteraner - +35M/40M. Herredouble JM-Veteraner - +35M/40M. Damesingle JM-Veteraner - +35M/40M Pulje 1

Herresingle JM-Veteraner - +35M/40M. Herredouble JM-Veteraner - +35M/40M. Damesingle JM-Veteraner - +35M/40M Pulje 1 Herresingle JM-Veteraner - +35M/40M Randers Badminton Klub 1 1 Martin Quist Olesen Ikast 3 Jesper Sørensen 4 Anders Buss Jensen Triton 5 Per Busted 6 Erik Pedersen Snejbjerg 7 Jørgen Andersen 8 Michael

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Årstal Bestyrelse Dirigent 1971 Verner Kristensen Formand Harry Sørensen Erling Pilgård Erling Krog Jens Pedersen 1972 Verner Kristensen - Formand Harry Sørensen

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Valdemar Foersom Hegndal og Lars Hegndal på Hirtshals Fyrs efterårsudstilling

Valdemar Foersom Hegndal og Lars Hegndal på Hirtshals Fyrs efterårsudstilling Valdemar Foersom Hegndal og Lars Hegndal på Hirtshals Fyrs efterårsudstilling Omkring 150 gæster indfandt sig til fernisering og åbningsarrangement på Efterårsudstillingen på Hirtshals Fyr. Kunstudvalget

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning Tlf Fax Godthåbsgade Nørresundby. KUNSTFONDEN Postboks 218

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning Tlf Fax Godthåbsgade Nørresundby. KUNSTFONDEN Postboks 218 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning 2011 KUNSTFONDEN Postboks 218 Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf. 9931 4000 Fax 9931 4153 www.aalborgkommune.dk kultur-fritid@aalborg.dk Indhold: Side Bestyrelse og

Læs mere

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager Klub/Firma Post nr By Deltager Fredag Lørdag Fredag Lørdag AL-Bank 10 allan simonsen 0 0 0 Nej tak... Nej tak, den fikser jeg selv. Nej tak, den fikser jeg selv.

Læs mere

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 Bryndis 63 Valdimarsdöttir. Idrætshøjskole F 00:24:05.52 04:49:00

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 Bryndis 63 Valdimarsdöttir. Idrætshøjskole F 00:24:05.52 04:49:00 Plac. Nr. Navn Klub/Firma Køn Netto tid Min/km 12 87 Thea Weibel Idrætshøjskole F 00:23:06.86 04:37:00 14 Lærke Kvist 68 Jørgensen Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 18 Bryndis 63 Valdimarsdöttir Idrætshøjskole

Læs mere

Nummer Navn Tid for distancen Placering

Nummer Navn Tid for distancen Placering Starttidspunkt: 14:00 Gruppe 1 Børe til og med 11 år 6 Km 316 Mads Munk Larsen 00:29:59 1 485 Morten Werwgreen 00:30:36 2 404 Kasper Brysting 00:31:07 3 423 Steffen Kjærsgaard 00:31:16 4 313 Christian

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1880,0 10 9417,5 50 2 ÅRK 1 1853,1 8 9249,2 32 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1850,0 4 9248,0 30 4 Viborg 1 1850,7 6 9240,4 28 5 Hvidovre SK 1 1840,7 2 9181,3

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere: Bestyrelsen + dirigent + 3 medlemmer af hjælperforeningen Dagsorden iflg.

Læs mere

Indstillinger til Billedkunstråd Syddjurs Kommune

Indstillinger til Billedkunstråd Syddjurs Kommune 1 of 5 Indstillinger til Billedkunstråd Syddjurs Kommune Bilag til møde i udvalget for Plan, udvikling og kultur den xx 2016. Kandidater/område Kort begrundelse/uddrag Indstiller(e) Udøvende kunstnere

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 Side 1 af 8 StævneProgram 24-08-2009 16:54 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.7 Juni 2008 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-79949 Mathias Nielsen 930-VBFs

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere