DRONNINGLUND KUNSTCENTER 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DRONNINGLUND KUNSTCENTER 2014"

Transkript

1 DRONNINGLUND KUNSTCENTER 2014 Juni 2014

2 Bestyrelsen for Fonden for Dronninglund Kunstcenter præsenterer hermed årets beretning DRONNINGLUND KUNSTCENTER Vi vil i den anledning gerne takke alle de, der på forskellig vis har bidraget til, at Kunstcenteret fortsat kan fungere som kulturelt fyrtårn i det Østvendsysselske. Tak til vore mange gæster, nye som gamle, fra nær og fjern, til Dronninglund Kunstcenters Venner, til vore sponsorer, til Brønderslev Kommune og andre bidragsydere og samarbejdsparter, til Kunstcenterets kunstneriske og daglige ledelse, og sidst men ikke mindst en stor tak til de mange frivillige, der er selve ryggraden i Kunstcentrets daglige virke. Også en stor tak til EU og Ministeriet for by, bolig og landdistrikter, til N.C.Nielsens Fond, til Sparekassen Vendsyssel, Klokkerholm Fonden, til Nordjyske Bank og til Nørresundby Bank, Hjallerup afdelingen for deres bidrag til realiseringen af projektet Moderne udstillingsbelysning på Dronninglund Kunstcenter. Indholdsfortegnelse 1. TILBAGEBLIK PÅ Generel vurdering... 2 Udstillinger... 2 Økonomi... 6 Bygningsforbedringer... 7 Ledelse og organisation DET IGANGVÆRENDE ÅR Udstillinger... 8 Andre arrangementer Økonomi Nyanskaffelser Organisation DE KOMMENDE ÅR Bilag 1: Driftsregnskab for (Regnskabet er fra revisors side uden anmærkninger) Bilag 2: Budget for Bilag 3: Sponsorer Bilag 4: Organisationsplan Bilag 5: Ledelse

3 1. TILBAGEBLIK PÅ 2013 Generel vurdering 2013 var det 12. driftsår efter, at Fonden for Dronninglund Kunstcenter overtog stedet og genoptog arbejdet med at realisere grundlæggeren Birgers Jensen Vision om Dronninglund Kunstcenter som et sted, hvor kunst, kultur og natur går op i en højere enhed. Vi synes, det er lykkedes rimeligt godt, også i Antallet af gæster kom meget tæt på , en solid stigning i forhold til de to foregående driftsår. Driftsregnskabet er positivt, hvis man ser væk fra afskrivninger. Der blev investeret i et nyt energibesparende oliefyr, og der blev gennemført en flot renovering af kældergalleriet. Der var 5 kvalitetsudstillinger og andre gode kulturelle arrangementer. Kunstcentrets daglige drift har fungeret ubeklageligt ved hjælp af de mange trofaste og ansvarlige frivillige, organiseret i selvstyrende grupper - også i 2013 var der stor interesse for at give et nap med på "vores kunstcenter." Så 2013 giver grund til optimisme for de kommende år, grund til at tro på, at vi i fællesskab kan klare de udfordringer, Dronninglund Kunstcenter uundgåelig står overfor. Den kunstneriske kvalitet skal fastholdes; der skal skaffes økonomi til at sikre den nødvendige vedligeholdelse og fornyelse i et hus med efterhånden har en del år på bagen; der skal større aktivitet i huset ud over selve udstillingerne, og endelig skal der sikres et løbende og gnidningsfrit generationsskifte. Udstillinger 23/3-7/4:"PÅSKEUDSTILLING" 19 meget forskellige danske kunstnere indenfor maleri, akvarel, mixed media, keramik og træ deltog ; nogle af dem var gengangere fra tidligere år, andre nye, således at de besøgende oplevede både genkendelsens glæde og pirringen ved det nye. Alle udstillerne, nye som gamle, viste nye værker. Deltagende kunstnere: Elisabeth Asli, Margrethe Christensen, Anders Villadsen Pernille Krogh, Trine Ivarsen, Henriette Lorentz, Poul Esting, Lisbeth Gjørtz Fast, Hanne Tang, Niels Kongsbak, Claus Hvass, Jette Abildgård, Birgitte Skallgård, Hartvig Stenholdt Hansen, Rikke Barlebo, Lene Dahl, Malene Hansen, Per Thornberg Hansen og Gry Aalling. Åbningstaler: direktør Pia Daugaard, TV 2 Nord. Musikalsk indslag: Laura Anderson på cello. 2

4 14/4-2/6: "SAMLERNES UDSTILLING" En række lokale samlere af kvalitetskunst havde meget velvilligt udlånt dele af deres samlinger til denne fornemme udstilling på Dronninglund Kunstcenter. De udstillede værker dækkede en lang periode i kunsthistorien; der var udpluk af Louis Nielsens samling af Skagensmalere, bl.a. P.S Krøyer, udpluk af kunstskribent Kristian Jensens samling af nutidskunst, bl.a. en del Esben Hanefelt af ældre dato. En række anonyme samlere havde også stillet stor kunst til rådighed for udstillingen, bl.a. værker af klassiske modernister, af Carl Henning Pedersen, af flere store kunstnere fra Cobragruppen, af Poul Anker Bech og sidst men ikke mindst en række store billeder af Kurt Trampedach. Udstillingen viste, at der i private samlinger, også i Sydøstvendsyssel findes fremragende kunst, der fortjener at blive vist for en større offentlighed. Vi vil gerne sige en stor tak til samlerne. Vi håber at kunne gentage succesen en anden god gang. Åbningstaler: kunsthistoriker Anne Lie Stokbro. Musikalsk indslag ved Marianne Christensen(guitar og sang) og Gitte Green(klaver) 9/6-4/8:"JACOB JENSEN DESIGN"( i stueplan og på 1.sal). Det var en retrospektiv udstilling af Jacob Jensen Design over to generationer. Det er interessant, fordi Jacob Jensen Design har været og stadig er et af verdens førende indenfor industriel design. Gennem mere end seks årtier har tegnestuens to generationer - Jacob Jensen og sønnen Timothy Jacob Jensen - formgivet en række designikoner, der har ændret vores syn på, hvordan stereoanlæg, telefoner, kabeltromler, ure røgalarmer, kister, vindmøller og en lang række af hverdagens brugsprodukter kan/skal se ud. Til udstillinger hørte også en anskueliggørelse af de processer og metodikker, der ligger bag formgivningen af en industrielt designet og produceret genstand. 3

5 Udstillingen understreger på bedste vis, at Dronninglund Kunstcenters udstillingskoncept omfatter mere end maleri, skulptur, grafik, keramik og glas. KÆLDERGALLERIET: "SOMMERKUNST I KÆLDEREN": her udstillede Anders Villadsen, Lambert Mortensen, Niels Kongsbak, Kirsten-Marie Hedeland, Inger Bruhn og Lene Dahl. Konceptet bag "SOMMERKUNST I KÆLDEREN":Det er en salgsudstilling, hvor køberen straks kan tage det købte med hjem. Der bliver så løbende stillet nye kunstværker op. Åbningstaler: repræsentant fra House af Jacob Jensen. Musikalsk indslag: uddrag fra "Oliver Tvist", sæsonens Skansespil i Hals. 11/8-29/9:"STANISLAW ZOLADTZ og KIRSTEN HOLM". (stueetagen) To store kunstnere med hvert sit blik for det skønne i verden. Begge ser helheden og detaljen i den natur, der er deres og vores nære verden. Begge har en fantastisk evne til at formidler deres naturoplevelser til beskueren. Stanislaw Zoladtz viser det i naturalistiske akvareller og Kirsten Holm det i keramiske værker, der fanger det organiske, det rytmiske, farverne, formerne og bevægelserne i naturen. FØRSTE SAL:" 5 DANSKE NAIVISTER": Lone Villaume, Marianne Tümmler, Dorte Marcussen, Erik Brøndum og Ib Meyer. Kældergalleriet: "SOMMERKUNST I KÆLDEREN": Niels Reiter, Kisser Størner, Inger Bruhn og Lene Dahl. Åbningstaler: Adm. direktør Ernst Trillingsgaard, Aalborg Kongres & Kultur Center. Musikalsk underholdning: sangerinden Marie Keller Sørensen akkompagneret af guitarist Eva Østergaard. 4

6 6/10-19/11:".ET RÅB FRA MUREN". Vi lånte 100 års politiske plakater af Arbejdermuseet i København, hvor udstillingen under stor mediebevågenhed blev vist i Det blev også en spændende udstilling på Dronninglund Kunstcenter. Ældre kom for at genopfriske den politiske kamp fra deres egen tid; unge bl.a. gymnasieklasser, kom for at få en mere dyberegående forståelsen af den fortid, som deres egen nutid og fremtid bygger på. Åbningstaler: Museumsinspektør Margit Bech Larsen, Arbejdermuset. Musikalsk underholdning: Gerå Engvejs Gadeorkester. 24/11-19/12: "NODJYSK CENSURERET". Dronninglund Kunstcenters politik er hvert andet år at afholde en censureret udstilling som årets sidste udstilling. Vores ide med den censurerede udstilling er at opbygge en udstilling, hvor seriøst arbejdende kunstnere har lyst til at ansøge om optagelse. Det være sig både helt nye kunstnere, men også etablerede. Vores krav er kvalitet, gennemslagskraft, beherskelse af materiale, lyst til at eksperimentere og evne til at lægge et eget udtryk i værket. Godt 100 kunstværker kom ud fra disse kriterier med på udstillingen. Ved Nordjysk Censureret 2011 blev Margit K.S. Poulsen valgt som årets kunstner, hvilket gav ret til en særudstilling på dette års udstilling. Margit viste installationer i papir. Censorer var Jette Abildgaard, Anne Lie Stokbro med flere. Åbningstaler: kulturminister Marianne Jelved. Fremmødet var overvældende, det største i Kunstcentrets historie. Musikalsk underholdning: "Spil dansk" ved musik A elever fra Dronninglund Gymnasium. 5

7 Økonomi ÅRSREGNSKABET FOR 2013: Fondets officielle regnskab for 2013 viser, som det kan ses i bilag 1, at de samlede indtægter for året er kr. og udgifterne kr., dvs. der er et underskud på kr. De tilsvarende tal for 2012 var indtægter på kr. udgifter på kr. og et underskud på kr. Ser vi imidlertid væk fra afskrivninger, er der begge år tale om et lille overskud. Det er naturligvis positivt, men alligevel ikke tilstrækkeligt, da der på grund af bygningens alder i de kommende år vil vise sig behov for øgede midler til forbedringer og vedligeholdelse. Vores likviditet er derfor under pres. Vi i bestyrelsen ser det derfor som en af vore vigtigste opgaver gradvist at forbedre Kunstcentrets økonomi, således at årsresultatet går i 0 inklusive afskrivninger.det må og kan ikke ske ved at reducere centrets aktiviteter, tværtimod. Vejen går over øgede indtægter og mindskede udgifterne. Regnskabets indtægtssider består som i tidligere år af mange "bække små". Entreindtægter udgør kr. mod kr. i Det afspejler det højere besøgstal. Det skulle gerne vokse yderligere i de kommende år. Provision ved salg af kunst kr. mod kr. i Tilbagegangen skyldes, at flere af udstillinger i 2013 var uden salg. Tilskud fra Foreningen Dronninglund Kunstcenters venner kr. mod kr. i Beløbet understreger Venneforeningens store betydning for Kunstcentret. Virksomhedssponsorater kr. mod kr. i Stor tak til virksomhederne, vi kunne ikke klare os uden denne støtte, der først og fremmest beror på velvilje. Posten må gerne blive forøget i de kommende år. Drift af café kr. mod kr. i 2012, en imponerende stigning, der afspejler det voksende antal arrangementer og selskaber på kunstcentret. Drift af Galleributik kr. mod kr. i 2012, også en helt afgørende faktor i Kunstcentrets økonomi. Endelig tilskud fra Brønderslev kommune på kr., samme beløb som i 2012.Penge vi er glade og taknemlige for, men også en post, der gerne måtte blive forøget i de kommende år. På udgiftssiden er de største poster udstillingsomkostninger, personaleomkostninger, bygningsomkostninger samt udgifter til administration og afskrivninger. Personaleomkostningerne udgør kr. mod kr. i Udstillingsudgifter på kr. mod kr. i Faldet skyldes bl.a., at der i 2013 var en udstilling mindre end i Bygningsomkostninger på kr. mod kr. Faldet skyldes primært færre udgifter til opvarmning efter installering af nyt oliefyr. Den fulde virkning af det nye oliefyr slår fuldt igennem i Administrationsudgifter på godt kr., uændret i forhold til Afskrivninger kr. mod kr. i Egenkapitalen er ved årets udgang mod kr. ved udgangen af Ejendommen blev i 2001 købt for kr. Den er ultimo 2013 inkl. forbedringer bogført til kr., dvs. der er siden 2001 afskrevet ca. 1 mio. kr. 6

8 Bygningsforbedringer Der er installeret et nyt oliefyr, der er finansieret af et langfristet banklån fra Spar Nord. Dette lån afdrages og forrentes via de besparelser investeringen giver på varmeregningen. Likviditetsmæssigt mærker vi derfor først forbedringen efter 5 år. Kældergalleriet er blevet renoveret. Renoveringen blev nødvendiggjort af en vandskade, der opstod i Udgifterne er dækket dels af forsikringen og dels af træk på kassebeholdningen. Kunstcenteret lagde sammen med Dronninglund Borgerforening og Jyske Ås - foreningen billet ind på 2. ansøgningsrunde i RealDania projektet "Stedet tæller". Vores ide var med udgangspunkt i grusgraven ved Kunstcentret at skabe et oplevelsescenter i tilknytning til Kunstcenteret. Vi kom desværre ikke igennem nåleøjet.projektet er imidlertid godt nok, men kan først realiseres, hvis der kan skaffes fondsmidler udefra. Vi er en af aktørerne i det igangværende RealDania projekt "Jyske Ås", der bl.a. har til formål at øge turismen i Østvendsyssel. Vi håber, det smitter af på Kunstcentrets besøgstal. Ledelse og organisation. I efteråret 2013 skiftede fonden formand, idet fhv. rektor Peter Hvid Jensen, Dronninglund Gymnasium overtog jobbet i stedet for direktør Keld Pedersen, Nordex-Food, der havde varetaget det siden Formandsskiftet skete i god ro og orden og efter ønske fra Keld Pedersen, der ønsker mere tid til sin virksomhed. Keld Pedersen fortsætter til alles tilfredshed i bestyrelsen som økonomichef. Ved en reception i november 2013 blev Keld Pedersen takket for hans store indsats og afgørende betydning som formand i perioden 2001 til Det er ikke mindst Keld Pedersens fortjeneste, at Kunstcentret har vist sig levedygtig, efter at det blev overtaget af lokalsamfundet. Bestyrelsen består uændret af Peter Hvid Jensen, Keld Pedersen, Niels Rasmussen, Asbjørn Hansen og Thomas Jepsen. Der er tale om en arbejdende bestyrelse, hvor der holdes mange bestyrelsesmøder. I bestyrelsesmøderne deltager også, Jette Abildgård, Kunstcentrets kunstneriske leder og Jørgen Ingvardsen, Kunstcentrets daglige leder. 4-5 gange om året afholdes såkaldte udvidede bestyrelsesmøder, hvor formændene for de selvstyrende grupper, Vennebestyrelsen m.fl. bliver orienteret om stort og småt vedr. centrets udvikling og drift, og hvor der er mulighed for at fremkomme med forslag og kritik. Det sidste er også meget velkomment. Desuden holdes der før hver udstilling møde for de frivillige. Helt afgørende for stedets drift er de frivillige, ca. 150, der i selvstyrende grupper sørger for café, butik, rengøring, reception, ophængning og andre inde/udeopgaver. Denne frivillige organisation har kørt perfekt i Dronninglund Kunstcenters Venner er også en helt uundværlig forening, der støtter op om Kunstcentret med penge og engagement i aktiviteterne ud over selve udstillingerne. De har bl.a. arrangeret teatertur til København og kunstture til udlandet. 7

9 2. DET IGANGVÆRENDE ÅR 2014 Udstillinger 16/3-6/4: "De sætter kulør på Nordjylland" Udvalgte kunstnere fra Rebild Kommune. I udstillingsrækken "Kulør på Nordjylland" er vi nu nået til Rebild Kommune. Der vises nutidskunst af udvalgte kunstnere fra kommunen. Ole Skovsmose, maleri - Peter Vilhelm Nielsen, akvarel - Britta og Søren Madsen, skulpturel glas - Henrik Kjelds, maleri - Gunilla Rosenberg, akvarel - Niels Fabæk, foto - Gudrun Heyn-Johnsen, maleri og Karsten Hallberg, maleri. Desuden vises dukker fra Skørping Marionetteater. 13/4-21/4: "Påskeudstilling". Der vises værker af 19 kunstnere indenfor maleri, grafik, mixed media, keramik, glas og tekstil: Elisabeth Asli, Anders Villadsen, Mette Rix, Mona Dam, Hanne Tang, Birgitte Skallgaard, Pernille Krogh, Lisbeth Gjørtz Fast, Margrethe Christensen, Jette Abildgård, Rikke Barlebo, Snekke Kristensen, Sidsel Brix, Marianne Rying, Laura Larsen, Gry Hvidberg, Anne Mette Jørgensen, Christa Julin og Henny Grodal. 8

10 27/4-18/5: "Kunstnermøde"(stueetagen) Projektet" Kunstnermøde i Vendsyssel" samlede i september 2013 seks medlemmer af kunstnersammenslutningen Corner og seks kunstnere fra Vendsyssel. De lokale kunstnere var maleren Peter Max Jacobsen, billedhuggeren Marit Benthe Norheim, installations- og videokunstneren Carsten Schmidt Olsen, tegneren og grafikeren Gorm Spåbæk, computerkunstneren Ole Tersløse og billedhuggeren Claus Ørntoft. De seks Corner-kunstnere var: tegneren og grafikeren Jens Bohr, maleren Finn Heiberg, fotografen Kirsten Klein, grafikeren Anne Marie Mejlholm, maleren og grafikeren Knud Odde og maleren og grafikeren Lars Ravn. Målet var, at kunstnerne sammen skulle opsøge og arbejde på vendsysselske lokaliteter, der ikke nød den store kunstneriske bevågenhed. Resultaterne af mødet og af kunstnernes arbejde på Grafisk Værksted i Hjørring præsenteres på udstillingen. Projektet har modtaget støtte fra Region Nordjyllands Kulturpulje, KulturKANten/Kulturaftale Nordjylland, Statens Kunstråd, Spar Nord Fonden, Hjørring Kommune, Frederikshavn Kommune, Oticon Fonden og 15. Juni Fonden. 1.SAL : Billedkunstner Mette Tønder og glaspuster Rikke Stenholt. De har gennem de sidste 20 år arbejdet professionelt med kunsten, og har de seneste 6-7 år ofte udstillet sammen. Kældergalleriet: Alexandra Madirazza: malerier og tryk. 25/5-27.7: "Gylden Sommer" Kunstnersammenslutningen "Den Gyldne" repræsenterer et bredt udvalg af billedkunstnere, der har et fælles ønske om at skabe kunstnerstyrede udstillinger uden indblanding af kommercielle krav. "Den Gyldne" kaldte sig oprindeligt "Den Gyldne Orgeltone i Nordisk Kunst", men ændrede senere det 9

11 poetiske navn til den kortere mundrette version. Dog har Den Gyldne fastholdt sin særegne profil gennem et særligt fokus på at vise nordisk kunst, som giver udstillingen en dimension ud over det nationale. Oplev værker af: Søren Birk, Ken Denning, Gorm Eriksen, Ole Folmer Hansen, P.O.Hansen, Annette Holdensen, Aka Høegh, Hans Krull, Solveig Lohne, Frode Gundorf Nielsen, Karin Olesen, Torbjørn Olsen, Bjarke Regn Svendsen, Bjarne Werner Sørensen, Frede Troelsen og Steffen Tast. 3/8-14/9: "Janusz Tyrpak".(stuen) Den polskfødte billedkunstner Janusz Tyrpak viser malerier i to temaer. Dels portrætter, hvorom kunstneren selv siger "Ansigter fascinerer mig meget, og jeg opfatter det som et privilegium at have muligheden for at kunne lave "en tolkning" af en anden person". Ekstra interessant for beskueren er det, at mange af vore "kendisser" er blandt Tyrpaks portrætter. I et andet tema søger Tyrpak tilbage til tidligere tiders store mestre, henter inspiration fra klassisk kunst og forbinder det med modernismens kunst. 1. SAL: Fire kunstnere i nydannet gruppe viser udstillingen "KONTRAST". Annette Gerlif, Leila Andersen, Trine Toft og Kurt Nielsen. Titlen beskriver både udstillernes forskellige kunstneriske udtryk og metode samt forskelligartet kontrast i de enkelte værker. Kældergalleriet: Billedkunstner Lisa Marie Frost og skulpturer af Malene Bjelke. 21/9-2/11: "Drømmespor"(stuen og 1. sal) Hvilke fællestræk og forskelle kan der spores i de tegn og spor, som vi afsætter? Udstillingen "Drømmespor" handler om steder, man krydser, og om forestillingsevne, myter og fortællinger, om at høre til, om rumlighed og om at være mentalt knyttet til et sted. 10

12 Det er drømmespor der, både som fysiske spor og mentale billeder, kommer til udtryk i vores væren og vores daglige færden. Billedkunstnerne Susanne Aamund, Christina Mosegaard og Susanne Weir, samt skulptør Sys Svinding har fundet sammen i denne udstilling. Kældergalleriet: Kunstnergruppen" LIV". 9/11-19/12: "DYRELIV". Karakteristisk for gruppens medlemmer er, at deres tilbagevendende motiver er dyr i al mangfoldighed. Gruppen udtrykker sig bredt og i snart sagt alle materialer og teknikker. De deltagende kunstnere er: Gitte Bjørn, Pia Stuer Lauridsen, Lene Stevns Jensen, Lise Ring, Vladimir Voronin, Ole Bunton, Marianne Seidenfaden, Hanne Galschøiet, Anne Gyrite Schultz, Tove Møller, Flemming Hansen, Marie Falkenberg Mortensen, Inge Falkentorp Rein, Carsten Hansen, Dorthe Kudsk Harboe, Rita Juul, Steen Malberg kk/art og Elna Christiansen. Andre arrangementer JUNI: Lørdag den 21. juni kl : VELKOMMEN I DEN GRØNNE LUND" Maratonsangdag fra kl med kendte forsangere. AUGUST: Lørdag den 9. august kl.. 14: Vokalgruppen "KOLORIT" med 18 sangere og dirigent. De synger et lidt anderledes repertoire bestående af en kombination af latinamerikansk og nordisk kormusik. Argentinsk tango, cubansk son, dansk folkemusik og svensk visetradition. Alt det forenes i korets repertoire, der forener de latinamerikanske rytmer og fremmedartede klange med nye, spændende fortolkninger af vore egne nordiske salmer og sange. AUGUST/SEPTEMBER. Søndagsbrunch med JAZZ. Nærmere dato senere. SEPTEMBER: Efterårstur i skoven. Nærmere dato senere. 11

13 OKTOBER: Lørdag den 11. oktober kl. 14 : HARPEKONCERT NY MUSIK arrangerer en harpekoncert med nyskrevet musik. Solist er soloharpenist v/aalborg Symfoniorkester og Aarhus Sinfoniette METTE NIELSEN. Hun vil sammen med lokale musikskoleelever fremføre værket. Børneteaterforestilling for børn (arrangeret at biblioteket). Nærmere tidspunkt senere. NOVEMBER: Jazzkoncert med P.S. SWINGBAND. Nærmere tidspunkt senere. DECEMBER: Julemarked og kunstbanko. Nærmere tidspunkt senere. ANDET: Der planlægges desuden til efteråret en "Pigeaften" med modeshow m.m. Økonomi Budgettet (se bilag 3)er fastlagt med udgangspunkt i erfaringerne fra 2013, og viser da også et underskud på niveau med 2012 og Det er,som tidligere skrevet et pænt resultat, men ikke godt nok; vi må tilstræbe, ikke mindst af likviditetsmæssige grunde, at årets resultat incl. afskrivninger kommer nærmere 0. Det skal ikke ske ved at mindske Kunstcentrets aktiviteter, tværtimod. Derfor har bestyrelsen her i foråret efter budgetvedtagelsen, iværksat en række foranstaltninger, der gerne skulle resultere i et bedre resultat end det budgetterede. Det drejer sig om mindskelse af udstillingsomkostningerne ved den enkelte udstilling og omlægning af pedelopgaverne på udgiftssiden, og bestræbelser på at få flere gæster og flere sponsorindtægter på indtægtssiden. Vi er også meget obs. på at forsøge at få mere fondsstøtte til udstillingerne mv., selvom vore erfaringer på dette felt desværre er lidt skuffende. Nyanskaffelser Vores nye udstillingsbelysning er blevet installeret her i februar/marts forud for udstillingssæsonen. Det har betydet en meget stor forbedring af vores udstillingskvalitet. Udgifterne til belysningsprojektet beløber sig netto til kr. De er finansieret på følgende måde EU og MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER: KR, N.C. NIELSENS FOND: KR., SPAREKASSEN VENDSYSSEL, KLOKKERHOLM FONDEN: KR., NORDJYSKE BANK: KR., NØRRESUNDBY BANK: KR. og - håber vi KR. fra BRØNDERSLEV KOMMUNE, DEN GRØNNE ORDNING". Dronninglund Kunstcenter vil gerne sige rigtig mange tak for støtten. 12

14 Vi er så småt gået i gang med at udforme et projekt, der indebærer en renovering af gården (terrassen), og de øvrige udenoms arealer. Skal det realiseres, kræves finansiering udefra, men forudsætningen for seriøst at kunne søge om midler hos fonde er et gennemarbejdet projekt. Organisation LEDELSE og ORGANISATION: Se organisationsdiagram - hovedudfordringer er her at få dækket de hidtidige betalte pedelopgaver via det frivillige arbejde, som er selve grundstammen og livsnerven i Kunstcentret. 3. DE KOMMENDE ÅR Er der på sigt tilstrækkelig plads til Dronninglund Kunstcenter i et nordjysk kulturlandskab, der ikke mindst præges af en voldsom vækst i kulturfaciliteterne og kultur tilbuddene i regionens hovedby, Aalborg. Vi er i bestyrelsen ikke i tvivl om, at svaret er et fuldtonet ja, hvis vi opfatter os som en del af Storaalborgs kulturtilbud, og hvis vi på såvel kommunalt som lokalt plan vil yde den nødvendige indsats med økonomi, vedligeholdelse og udvikling. Dronninglund Kunstcenter skal fastholde den kunstneriske udstillingskvalitet, men gerne fremover herudover fylde mere som aktivt kulturcenter. Der er betydelige udfordringer, men vi har også store ressourcer 1. Et fantastisk hus med en super beliggenhed 2. Engagerede frivillige, der er indstillet på at lægge en ikke ubetydelig arbejdsindsats i bevarelsen og udviklingen af Dronninglund Kunstcenter. 3. Velvillige lokale erhvervsvirksomheder og pengeinstitutter og håber vi, en fortsat velvillig kommune. Bestyrelsen for Dronninglund Kunstcenter 13

15 Bilag 1: Driftsregnskab for (Regnskabet er fra revisors side uden anmærkninger). 14

16 15

17 Bilag 2: Budget for 2014 DRONNINGLUND KUNSTCENTER DRIFTSOVERSIGT Indtægter: Faktisk Faktisk Budget Foreløbig Faktisk Budget / / Entreindtægter kr kr kr kr kr kr. Provision ved salg af kunst kr kr kr kr kr kr. Gaver fra private/fonde m.v kr kr kr kr kr kr. Tilskud fra Foreningen Dronninglund Kunstcenters Venner kr kr kr kr kr kr. Virksomhedssponsorater kr kr kr kr kr kr. Drift af Café kr kr kr kr kr kr. Drift af galleributik m.v kr kr kr kr kr kr. Tilskud fra Brønderslev Kommune kr kr kr kr kr kr. Indtægter ialt kr kr kr kr kr kr. Udgifter: Renteudgifter kr kr kr kr kr kr. Ejendommens drift kr kr kr kr kr kr. Honorar og gager m.v kr kr kr kr kr kr. Administration m.v kr kr kr kr kr kr. Forsikringer kr kr kr kr kr kr. Afskrivninger kr kr kr kr kr kr. Markedsføring kr kr kr kr kr kr. Aktiviteter: kr kr kr kr kr kr. "De sætter kulør på Nordjylland" "Påskeudstilling" kr. kr. kr. kr. kr. kr. "Kunstnermøde" kr. kr. kr. kr. kr. kr. "Gylden sommer" kr. kr. kr. kr. kr. kr. "Janus Tyrpak" kr. kr. kr. kr. kr. kr. "Drømmespor" kr. kr. kr. kr. kr. kr. "Dyreliv" kr. kr. kr. kr. kr. kr. Udgifter ialt kr kr kr kr kr kr. Momsrefusion kr. Resultat kr kr kr kr kr kr. 16

18 Bilag 3: Sponsorer 17

19 Bilag 4: Organisationsplan 18

20 Bilag 5: Ledelse Dronninglund Kunstcenter er ejet af Fonden for Dronninglund Kunstcenter, der henhører under Erhvervs- og Selskabsstyrelsens regelsæt med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som fondsmyndighed. Fonden ledes af en bestyrelse, der i flg. vedtægterne kan bestå af 5-7 bestyrelsesmedlemmer. Heraf udpeges 2 af Dronninglund Kunstcenters Venneforening og 1 af Dronninglund Borgerforening. De resterende bestyrelsesmedlemmer udpeges af den til enhver tid siddende fondsbestyrelse. Formanden udpeges af bestyrelsen. Fondsbestyrelsen er en "arbejdende bestyrelse", der er tæt på og i et vist omfang deltager i selve driften af Dronninglund Kunstcenter. Bestyrelsen modtager ikke honorar. Fondsbestyrelsen består for tiden af Peter Hvid Jensen, formand, pensioneret rektor, Dronninglund Gymnasium, udpeget af Venneforeningen. Keld Pedersen, økonomichef, CEO Nordex Food A/S, udpeget af fondsbestyrelsen. Niels Rasmussen, CEO Kangamiut Holding A/S, udpeget af fondsbestyrelsen. Thomas Jepsen, teknisk direktør, Brønderslev Kommune, udpeget af Borgerforeningen. Asbjørn Hansen, advokat, udpeget af Venneforeningen. Bestyrelsen har ansat en kunstnerisk leder og en daglig leder, der begge har reference til formanden. Kunstnerisk leder: keramiker Jette Abildgaard. Den kunstneriske leder har sammen med kunstudvalget ansvaret for at gennemføre den kunstneriske linje, der er fastlagt af bestyrelsen indenfor de fastlagte økonomiske rammer. Den kunstneriske leder deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Daglig leder: Jørgen Ingvardsen. Den daglige leders opgave er sammen med de frivillige at få Kunstcentret til at fungere på en positiv og tillidsvækkende måde i det daglige. Den daglige leder deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Dronninglund Kunstcenters Venneforening: formand Marlene Kræmmer Sparre, næstformand Elly Ørnberg. Der er tæt kontakt mellem fondsbestyrelse og Venneforening. Fondens revision: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Fondens pengeinstitut: Dronninglund Sparekasse. 19

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk Nr. 30 - juni 2015 HR-netværk på tværs af virksomheder i Holbæk Cykelcenter vokser ud af lokaler på grund af vækst i webshoppen Uden webshoppen havde vi måske ikke været her i dag Bosætning på Orø: Interessen

Læs mere

Årsrapport. rundetaarn. 2014 Årsrapport Rundetaarn

Årsrapport. rundetaarn. 2014 Årsrapport Rundetaarn Årsrapport 2014 rundetaarn 2014 Årsrapport Rundetaarn Indhold 02 04 06 08 09 14 16 18 24 27 30 Forord Organisation Besøgstal Økonomi Vedligeholdelse & forbedringer Markedsføring Observatoriet Udstillinger

Læs mere

Strækningen fra Christmas Møllers plads til Holmbladsgade bliver opgraderet og forskønnet.

Strækningen fra Christmas Møllers plads til Holmbladsgade bliver opgraderet og forskønnet. AMA RØSTEN UDGIVES AF AMAGER ØST LOKALUDVALG 16. ÅRGANG NR. 83 SEPTEMBER 2014 BUDGETFORLIG 2015 GODE NYHEDER PÅ VEJ TIL BORGERNE I AMAGER ØST 32,2 mio. kr. til opgradering og forskønnelse af Amagerbrogade,

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005 Center for Konfliktløsning. Nørrebrogade 32, 2200 n. tlf: 35200550 Layout: Sofie Myschetzky Forside fotos fra venstre: 1, 2 og 5: Torben Ulrik Nissen.

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

32. årgang nr. 124 Dec. 2009

32. årgang nr. 124 Dec. 2009 32. årgang nr. 124 Dec. 2009 Hjemmesider: www.herskindsigt.dk og www.herskind-skivholme.dk, hvor der bl.a. findes en ajourført kalender, og hvor de seneste numre kan findes. Valgmøde den 11.nov.2009 1

Læs mere

HospiceNyt/21. Velkommen til HospiceNyt. Læs inde i bladet: 11. årgang April 2011

HospiceNyt/21. Velkommen til HospiceNyt. Læs inde i bladet: 11. årgang April 2011 Støtteforeningen for HospiceSønderjylland HospiceNyt/21 11. årgang April 2011 Foto: Jette Carstensen Velkommen til HospiceNyt HospiceNyt handler denne gang blandt andet om udbygningen af HospiceSønderjylland,

Læs mere

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 INDHOLD BERETNING 2013 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 LIDT OM ALBOA I 2013 6 Pensionistfest

Læs mere

2009 eren -arets beretninger

2009 eren -arets beretninger 2009 eren -arets beretninger Indhold 4 Handelsgymnasiet - HHX 8 Erhvervsuddannelserne - HG 12 Kursusafdelingen 18 Tæt samarbejde med erhvervslivet 22 Iværksætteri & innovation 24 Internationalitet 26 Drømme

Læs mere

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Hvorfor? Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB Sparekassefonden - Efterårsmesse - Tipi Team Rynkeby - Mølleteater

Læs mere

GarantenEfterår 2010

GarantenEfterår 2010 GarantenEfterår 21 Rekordresultat Det bedste halvårsresultat i sparekassens historie! www.sparv.dk Historisk resultat i sparekassen Indhold 2 Nyt fra ledelsen 3 Erhvervsbesøg ved Expert, Brovst 4 Fokus

Læs mere

ÅRSRAPPORT RUNDETAARN

ÅRSRAPPORT RUNDETAARN ÅRSRAPPORT RUNDETAARN 2012 2012 ÅRSRAPPORT RUNDETAARN RUNDETAARN ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD 02 04 06 07 08 09 10 14 16 21 24 26 30 31 Forord Fakta om Rundetaarn Besøgstal Økonomi IT & kommunikation Vedligeholdelse

Læs mere

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10 medlemsblad for kreds vest / En finanskreds i Finansforbundet / Juni 2014 I mors fodspor Ringkjøbing Landbobank tager ni nye finanselever ind til august, og for en af dem, Julie Stie Bjerg, bliver det

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

Vores Bornholm. 6 7 Lene Grønning Ambassadør med fuld overbevisning. 9 Kim Caspersen Bornholm skal have del i øget rejselyst

Vores Bornholm. 6 7 Lene Grønning Ambassadør med fuld overbevisning. 9 Kim Caspersen Bornholm skal have del i øget rejselyst Vores Bornholm 6 7 Lene Grønning Ambassadør med fuld overbevisning 9 Kim Caspersen Bornholm skal have del i øget rejselyst 13 Andreas Jørgensen Først genoptræning - så gennembrud 12 Mærk naturen og kunsten

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Nr. 2 August 2014 November 2014 8. årgang Nyt Sundhedscenter & Døgnplejepladser. (Rådhuset skimtes til højre.) Foto: Troels V. Sørensen Læs mere inde i bladet Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Læs mere

Nr. 28 - december 2014

Nr. 28 - december 2014 Nr. 28 - december 2014 Erhvervsliv og kommune er rykket tættere på hinanden Virksomheder gør plads til borgere uden joberfaring Gazellerne flokkes i Holbæk Videnspilot har været med til at holde gang i

Læs mere

DANSK PELSDYRAVL HVEM LYTTER TIL FORSKERNE?

DANSK PELSDYRAVL HVEM LYTTER TIL FORSKERNE? DANSK PELSDYRAVL MEDLEMSBLAD FOR DANSK PELSDYRAVLERFORENING #3 MARTS 2012 ALT UDSOLGT I MESSECENTER HERNING / MEDIER VAR VILDE MED HÅNDBOLDPIGER I PELS / USÆDVANLIG ALLIANCE I KAMPEN MOD PLASMACYTOSE /

Læs mere

GABRIEL: Det globale eventyr

GABRIEL: Det globale eventyr Nr. 6 oktober 2011 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland GABRIEL: Det globale eventyr INDBLIK: EFFEKTIVISERING Mød din nye robot TEMA: GLOBALISERING Her er Nordjyllands nye vækstmarkeder DUELLEN:

Læs mere

Fælleskassens beretning 2005

Fælleskassens beretning 2005 Samøkonomi - J.A.K. andelskasse Bülowsvej 48 A, 1870 Frederiksberg C Tlf. 35 39 45 40 Fax 35 39 68 40 e-mail: faelleskassen@faelleskassen.dk www.faelleskassen.dk Årsrapport 2005 Fælleskassens beretning

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2013

Museum Lolland-Falster 2013 ÅRSBERETNING 2013 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2013 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-82-2 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179829 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN VISION // At sikre de bedst mulige fredningspolitiske, juridiske og økonomiske vilkår for ejere og brugere af fredede

Læs mere

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1 FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 www.holmsland.dk 1 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2014 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING www.holmsland.dk Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej

Læs mere

UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN

UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN MEDLEMSBLAD FOR KREDS VEST / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2014 UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN Erhvervsrådgiverne Jesper Dyekær og Mads Lindskov fra Middelfart Sparekasse bruger i gennemsnit

Læs mere

Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland

Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Nr. 11 april 2014 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. Yderlig Vækst: Strategiarbejde i øjenhøjde GLOBALT

Læs mere