Ledighed blandt nyuddannede sætter dybe spor i samfundsøkonomien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledighed blandt nyuddannede sætter dybe spor i samfundsøkonomien"

Transkript

1 Ledighed blandt nyuddannede sætter dybe spor i samfundsøkonomien Selvom nye tal viser, at stigningen i ledigheden blandt nyuddannede med en videregående uddannelse er bremset, så ligger andelen af nyuddannede, der går direkte ud i mindst et halvt års ledighed, fortsat på rekordniveau, når man ser i forhold til 2008, dvs. før krisen. At titusindvis af højtuddannede disse år går direkte ud i længerevarende ledighed sætter sig dybe spor i samfundsøkonomien. Hver gang en nyuddannet går ledig efter endt uddannelse, kan det nemlig ses på den enkeltes løn og jobchancer i mange år frem. Det betyder, at den høje dimittendledighed skabt af krisen medfører lavere beskæftigelse og tabt velstand i milliardklassen år efter år. af chefanalytiker Mie Dalskov Pihl 12. januar 201 Analysens hovedkonklusioner Siden 2008 er andelen af nyuddannede, der er gået direkte ud i mindst 26 ugers sammenhængende ledighed, steget fra,4 procent til 18,6 procent. Den høje ledighed har betydet en merledighed fra 2009 til 2013 på knap personer i forhold til før krisen. At gå direkte ud i længerevarende ledighed efter endt uddannelse har langsigtede konsekvenser for de nyuddannede. I gennemsnit vil en nyuddannet, der gik ledig i mindst 6 måneder efter endt uddannelse, selv efter ti år have en beskæftigelsesfrekvens, der er 3- procentpoint lavere end ellers, og en indkomst, der er procent lavere. På samfundsniveau er konsekvenserne, at den samlede beskæftigelse vil falde med personer årligt som følge af den aktuelt høje andel nyuddannede, der ikke får fodfæste på arbejdsmarkedet. Den lavere beskæftigelse og tab på timelønnen for den enkelte vil føre til årlige tab af samfundsmæssig velstand på mio. kr. Kontakt Chefanalytiker Mie Dalskov Pihl Tlf Mobil Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 161 København V

2 Ledighed for højtuddannede dimittender koster samfundet dyrt AE har som nogle af de første undersøgt, hvordan det er gået dem, der færdiggjorde deres uddannelse i 2013, og fulgt dem på arbejdsmarkedet frem til forsommeren I figur 1 ses, hvordan det er gået nyuddannede i perioden 2006 til 2013, når man undersøger, hvor mange der gik ledige mindst 26 sammenhængende uger efter endt uddannelse. I 2008, dvs. før krisen, var i gennemsnit hver 20. nyuddannet (,4 procent) med en videregående uddannelse ledig i mindst 26 sammenhængende uger. Nu er den andel oppe på knap hver femte (18,6 procent). Der er således næsten sket en tredobling i løbet af de seneste fem år. Godt nok er andelen faldet med 0,3 procentpoint fra 2012 til 2013, således at der er sket en svag nedgang, men der er fortsat tale om et rekordhøjt niveau. Figur 1. Udviklingen i andelen af nyuddannede med en videregående uddannelse, der er gået direkte ud i mindst 6 måneders ledighed 2 Pct. Pct KVU/MVU LVU I alt Anm.: Figuren andelen af nyuddannede, der er gået direkte ud i mindst 26 ugers ledighed (både dagpenge og kontanthjælp) direkte efter endt uddannelse. I tabel 1 ses andelen af længerevarende dimittendledige inden for forskellige uddannelsesretninger. Det ses, at er sket markante stigninger i andelen af nyuddannede, der går direkte ud i mindst 6 måneders ledighed, for stort set alle uddannelsesområder. Nogle uddannelsesretninger er dobbelt ramt, dvs. de kommer både fra et højt ledighedsniveau i 2008, samtidig med, at andelen af længerevarende ledige er steget markant. Omvendt er den vanskelige overgang til arbejdsmarkedet et nyt fænomen på andre uddannelsesområder. Faktum er, at der er stor forskel på hvor mange nyuddannede, der hænger fast i ledighed efter endt uddannelse mellem de forskellige uddannelsesområder. 2

3 Tabel 1. Udvikling i andelen af længerevarende dimittendledige fordelt på niveau og retning Ændring, Uddannelsesniveau Retning Pct. Pct.-point KVU Formidling 14,3 34,1 19,8 KVU Jordbrug,1 17,3 12,2 KVU Levnedsmiddel 12, 21,8 9,3 KVU Samfundsfaglig,8 19,9 14,1 KVU Sundhed 0,6,0 4,4 KVU Teknisk,8 19,6 13,8 KVU Transport,0 7,0-3,0 MVU Formidling 13,9 29,7 1,8 MVU Forsvar 0,0 0,6 0,6 MVU Humanistisk 7,6 17,1 9, MVU Kunstnerisk 13, 26,0 12, MVU Levnedsmiddel 8,1 31,0 22,9 MVU Naturvidenskabelig 0,9 19, 18,6 MVU Pædagogisk 1,3 12,7 11,4 MVU Samfundsfaglig 1,3 20,3 19,0 MVU Sundhed 0,6 9,2 8,6 MVU Teknisk 4,0 22,0 18,0 MVU Transport 0,8 9,4 8,6 LVU Humanistisk 19,8 36,4 16,6 LVU Jordbrug 3,8 18,8 1,0 LVU Kunstnerisk 18,7 21,7 3,0 LVU Levnedsmiddel 12, 2,3 12,8 LVU Naturvidenskab 11,2 24,4 13,2 LVU Pædagogisk 6,7 2,9 19,2 LVU Samfundsfaglig 6,2 19,6 13,4 LVU Sundhed 1,0 7,2 6,2 LVU Teknisk 7,0 21,3 14,3 Anm: Andelen af nyuddannede, der er gået direkte ud i mindst 26 ugers ledighed (både dagpenge og kontanthjælp) direkte efter endt uddannelse i 2008 samt 2013 opgjort på rullende år fra 1. okt. året før til 30. sep. i året. Uddannelsesretninger er vist, hvis der er mindst 0 nyuddannede i årgang Den aktuelle dimittendledighed koster dyrt for den enkelte AE undersøgte i 2011 de personlige konsekvenser af at gå ud i mindst 26 ugers ledighed efter endt uddannelse ved hjælp af et stort studie af nyuddannedes overgang til arbejdsmarkedet. Tabel 2 viser de individuelle konsekvenser af at gå ud i længerevarende dimittendledighed på beskæftigelse, indkomst og timeløn. Effekterne er estimerede ved at følge over nyuddannedes overgang til arbejdsmarkedet i perioden , og op til år frem. 1 1 AE udførte i 2011 en større forløbsanalyse, hvor man fulgte alle nyuddannede henover et årti, og deres vej ud på arbejdsmarkedet. Se mere på 3

4 Det ses, at de personlige tab er størst på kort sigt, men selv ti år efter, at nyuddannede går ud i mindst 26 ugers ledighed, er der markante tab. Ti år efter en nyuddannet går ud i længere ledighed, kan vedkommende forvente et indkomstefterslæb på procent, når man sammenligner med studiekammeraterne, som ikke blev ledige. Tabel 2. Individuelle konsekvenser for nyuddannede af at gå ud i mindst 6 måneders ledighed Beskæftigelseseffekt Indkomsteffekt Timelønseffekt KVU/MVU Pct.-point Pct. Pct.-point 3 års sigt,2 19,2 8,9 års sigt 4,8 13,1 8,4 LVU 3 års sigt 9,1 21,9 12,8 års sigt 3,3 17,2 13,9 Anm: Tabellen viser en række estimerede effekter af på den enkeltes løn af at gå ud i mindst 26 ugers ledighed efter endt uddannelse. Estimationen bygger på data for nyuddannede i perioden Kilde: AE på baggrund af egne estimationer i STATA via propensity score macthing på data fra Dannmarks Statistik ( ). På sigt koster den aktuelle ledighed for nyuddannede en nedgang i beskæftigelsen på Nedenfor undersøges, hvad den høje dimittendledighed i perioden 2009 til 2013 har kostet samfundet sammenlignet med, hvis ledigheden var forblevet på 2008-niveau. Tabel 3 nedenfor viser, at den voldsomme stigning i andelen af nyuddannede, der er gået direkte ud i mindst 6 måneders ledighed, har betydet en merledighed på næsten personer fra 2009 til Det skal understreges, at 2008-årgangen er den årgang, der i løbet af de seneste knap 20 år har oplevet den laveste andel længerevarende dimittendledige, og 2008 kan således ikke betragtes som et konjunkturmæssigt neutralt år. Ved at benytte denne årgang som reference for opgørelsen af merledigheden i kriseårene fås dermed den størst mulige effekt. Tabel 3. Merledighed blandt nyuddannede med videregående uddannelse Merledighed set i forhold til niveauet i 2008 Kriseårgange Total KVU/MVU LVU I alt Antal Anm.: Tabellen viser mertantallet af længerevarende dimittendledige ift Det, at knap ekstra nyuddannede siden 2009 er gået direkte ud i længerevarende ledighed, kommer til at betyde, at vi fremover vil se en lavere beskæftigelse. Som beskrevet ved vi, at nyuddannede, der går ud i længerevarende ledighed, er mærket af højere ledighed i årene fremover. Tabel 4 viser, hvor meget beskæftigelsen reduceres over de næste år som følge af den høje dimittendledighed fra 2009 til Merledigheden på de godt personer vil på tre års sigt betyde et 4

5 fald i beskæftigelsen på over fuldtidspersoner. Langt de fleste nyuddannede, der var ramt af ledighed på mindst et halvt år, vil komme i job igen, men nogle vil være ramt af ledighed i større eller mindre grad i en årrække. På fem års sigt vil beskæftigelsen være 1.0 personer lavere, mens der om ti år vil være en 700 færre beskæftigede med en videregående uddannelse som konsekvens af den højere ledighed fra 2009 til Tabel 4. Beskæftigelseseffekt af høj dimittendledighed i perioden (i forhold til 2008) Korte og mellemlange vid. udd Kriseårgange Beskæftigelseseffekt Antal pers. 3-års effekt -års effekt 7-års effekt -års effekt Lange vid. udd Total, alle vid. udd Anm: Kriseårgange dækker over antallet af ekstra ledige dimittender, der vil være i perioden , fordi ledigheden ikke blev holdt på 2008-niveau. De totale effekter er udregnet som summen af effekterne for de enkelte uddannelser. Når nyuddannede går ud i længere ledighed efter endt uddannelse, så skabes mindre velstand. Det sker af to veje. Dels som direkte følge af lavere beskæftigelse. Når nyuddannede går ledige, så skabes ingen samfundsmæssig velstand gennem et arbejde. Men dels også pga. lavere timeløn, dvs. at selv om man finder et arbejde, så er timelønnen lavere end ellers. Den samlede regning i form af tabt velstand ses i tabel. På tre års sigt koster merledigheden blandt nyuddannede med en videregående uddannelse 1,3 mia. kr. årligt i tabt velstand, og på ti års sigt er der tale om et velstandstab på over 980 mio. kr., fordi man ikke har formået at holde dimittendledigheden på 2008-niveau. Over en -årig periode vil de velstandsmæssige tab beløbe sig til over 11 mia. kr., hvis man lægger de årlige tab sammen. 2 Tabel. Tabt velstand grundet høj dimittendledighed i (set i forhold til 2008) Korte og mellemlange vid. udd Langsigtede årlige effekter (estimeret) Akkumuleret effekt 3 år år 7 år år -årig effekt Lange vid. udd Total, alle vid. udd Anm: Effekterne er regnet ud fra de estimerede personlige konsekvenser vist i tabel 1 samt oplysninger om den typiske løn for de forskellige uddannelsesgrupper. Medianindkomsten i 2014-niveau for personer med en KVU/MVU er kr. årligt og for LVU kr. årligt (bruttoindkomsten dvs. summen af lønindkomst og overskud af egen virksomhed). Medianindkomsten er fundet for personer med de angivne uddannelser, der er i alderen 18 til 40 år, således at der sammenlignes med en løn for personer med relativt lille anciennitet. De totale effekter er udregnet som summen af effekterne for de enkelte uddannelser. De velstandsmæssige tab skaber så igen tab for de offentlige finanser. De højtuddannede, der fortsat har svært ved at finde arbejde, medvirker til, at samfundet har udgifter til overførsler i stedet for, at der 2 Dette er gjort sådan, at effekten 1-2 år efter er lig 3-års effekten, mens effekten i det 4. år er middelværdien af 3- og -års effekten, ligesom det 6. år er middelværdi af effekten i det. og 7. år. Effekten i det 8. og 9. år er på samme vis middelværdien af 7 - og -års effekten.

6 kommer indbetalinger af skatter, og dertil kommer, at lavere timeløn for dem, der er i arbejde, igen giver mindre skatteindtægter. Tabel 6 viser udviklingen på de offentlige finanser af den markant højere dimittendledighed efter krisen frem til På tre års sigt forværres de offentlige finanser med 830 mio. kr., og ti år efter, at de nyuddannede har færdiggjort deres uddannelse er forværringen på de offentlige finanser på over 00 mio. kr. Lægger man de årlige effekter sammen, vil den højere dimittendledighed blandt nyuddannede med videregående uddannelser fra 2009 til 2013 over år komme til at koste lidt over 6, mia. kr. Tabel 6. Samlet effekt på offentlig saldo af merledighed Korte og mellemlange vid. udd Langsigtede årlige effekter (estimeret) Akkumuleret effekt 3 år år 7 år år -årig effekt Lange vid. udd Total, alle vid. udd Anm.: Tabellen viser både den rene beskæftigelseseffekt samt en løneffekt af, at dem,, der har fået arbejde, opnår lavere timeløn i årene efter ledighedsperioden. Uddannelserne bliver mindre værd AE har regnet på gevinsterne af at uddanne sig 3. Gevinsten af en videregående uddannelse ligger typisk på 6-1 mio. kr. over livet, når man måler den velstand, der skabes overfor samfundet, hver gang en ung får en videregående uddannelse i et gennemsnitligt arbejdsliv. At gå ud i længerevarende ledighed efter endt uddannelse gør ikke uddannelsesinvesteringen til en dårlig forretning, men det mindsker gevinsten. Som det fremgår af figur 2A og 2B bliver gevinsten af de videregående uddannelser mindre, des længere de nyuddannede hænger fast i ledighed. Ledigheden for den enkelte betyder sammen med lavere indkomst, at samfundet går glip af meget velstand. Som det ses af figurerne, så er dog fortsat sådan, at uddannelse er en million-god forretning på trods af ledigheden. Afkastet til den enkelte og samfundet er dog mindre. Den investering som samfundet laver i at give unge en uddannelse er ikke så fordelagtig som ellers, hvilket er endnu et argument for at man fra samfundets side bør gøre mere for, at hjælpe de nyuddannede ud på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse. 3 Se mere i publikationen Økonomiske Tendenser 2013 på s. 78 om metode m.m. 6

7 Fig. 2.A. Samfundsgevinst af LVU ved ledighed Fig. 2.B. Samfundsgevinst af KVU/MVU ved ledighed LVU KVU/MVU Anm.: Figuren viser den samfundsøkonomiske gevinst af de videregående uddannelser set fra års alderen målt på livsværditilvæksten, dvs. hvor meget mere er ser set fra års alderen målt på livsværditilvæksten, dvs. hvor meget mere er Anm.: Figuren viser den samfundsøkonomiske gevinst af de videregående uddannel- erhvervsindkomsten (incl. overskud af egen virksomhed) for personer med de givne erhvervsindkomsten (incl. overskud af egen virksomhed) for personer med de givne uddannelser set i forhold til sammenlignelige ufaglærte fratrukket omkostningerne til uddannelser set i forhold til sammenlignelige ufaglærte fratrukket omkostningerne til undervisning. Der er set på den samlede konsekvens af hhv. 0,- års ledighed, dvs. undervisning. Der er set på den samlede konsekvens af hhv. 0,- års ledighed, dvs. perioder uden erhvervsindkomst.. Gevinsten er beregnet vha. propensity score perioder uden erhvervsindkomst.. Gevinsten er beregnet vha. propensity score matching med naboer. Estimeret på indkomstdata fra 2011 fremskrevet til 201- matching med naboer. Estimeret på indkomstdata fra 2011 fremskrevet til 201- priser. priser. Kilde: AE pba. Danmarks Statistiks registerdata samt egne beregninger. Kilde: AE pba. Danmarks Statistiks registerdata samt egne beregninger. Konjunkturerne sætter sig Analysen har således vist, at det ikke kun er nu og her, at mange tusinde nyuddannede mærker krisen i form af højere ledighed og laver indkomst. Selvom de fleste, der i disse år går direkte ud i længere ledighed, får job med tiden, så vil beskæftigelsen, indkomsten og timelønnen være mærket helt frem til om år. De konjunkturmæssige forhold siden 2008 har dermed sat sig spor i strukturerne på arbejdsmarkedet. I hvert fald på års sigt, hvor analysen altså har vist, at beskæftigelsen og velstanden falder, mens de offentlige finanser forværres. Uddannelse er fortsat en rigtig god forretning, selvom ledigheden er steget for nyuddannede. Risikoen for at blive ledig er markant lavere for personer, der har en erhvervskompetencegivende uddannelse end for ufaglærte, og det gælder navnlig for unge, der typisk har begrænset erhvervserfaring. De seneste fremskrivninger for arbejdsmarkedet viser desuden, at vi frem til 2020 vil komme til at mangle uddannet arbejdskraft, mens der vil være overskud af ufaglærte hænder, dvs. både dem, der kun har en grundskoleuddannelse, og dem, der ikke har fået en erhvervskompetencegivende uddannelse efter gymnasiet. 7

Massiv dimittendledighed blandt højtuddannede koster samfundet dyrt

Massiv dimittendledighed blandt højtuddannede koster samfundet dyrt Ledighed blandt højtannede sætter spor Massiv dimittendledighed blandt højtannede koster samfundet dyrt Den store stigning i dimittendledigheden siden 2008 har betydet, at højtannede i titusindvis er gået

Læs mere

Historisk høj ledighed for de nyuddannede faglærte

Historisk høj ledighed for de nyuddannede faglærte Historisk høj ledighed for de nyuddannede faglærte Nyuddannedes overgang til arbejdsmarkedet er blevet mere vanskelig det seneste år. Hver syvende, der færdiggjorde en erhvervskompetencegivende uddannelse

Læs mere

Færre nyuddannede hænger fast i længere ledighed

Færre nyuddannede hænger fast i længere ledighed Færre nyuddannede hænger fast i længere ledighed For første gang siden krisen går færre nyuddannede ud i mindst måneders sammenhængende ledighed. Baggrunden er, at andelen af faglærte og personer med mellemlang

Læs mere

Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne

Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne AE har undersøgt udviklingen i ledigheden blandt nyuddannede akademikere. Tallene viser, at hver femte nyuddannet akademiker, der færdiggjorde

Læs mere

Krisen har endnu ikke sluppet sit tag i de nyuddannede

Krisen har endnu ikke sluppet sit tag i de nyuddannede Hver 7. nyuddannet går direkte ud i mindst et halvt års ledighed Krisen har endnu ikke sluppet sit tag i de nyuddannede På trods af en generel stigende beskæftigelse på det danske arbejdsmarked, så går

Læs mere

Senere tilbagetrækning øger afkast af uddannelse

Senere tilbagetrækning øger afkast af uddannelse Senere tilbagetrækning øger afkast af uddannelse Samfundet har store økonomiske gevinster af uddannelse. Personer med en uddannelse har større arbejdsmarkedstilknytning og højere løn. Det betyder flere

Læs mere

Tusindvis af nyuddannede går direkte ud i længere ledighed

Tusindvis af nyuddannede går direkte ud i længere ledighed Tusindvis af nyuddannede går direkte ud i længere ledighed 13,3 procent af alle nyuddannede fra 15 gik direkte ud i mindst måneders ledighed. Det er lidt færre end tidligere. Faldet er dog svagt, og andelen

Læs mere

Uddannelse giver et markant længere arbejdsliv

Uddannelse giver et markant længere arbejdsliv Uddannelse giver et markant længere arbejdsliv Det giver 2-1 mio. kr. mere, at man tager en erhvervskompetencegivende uddannelse sammenlignet med, hvis man var forblevet ufaglært. Samfundet har også milliongevinster,

Læs mere

Flere får en uddannelse, men faglærte taber terræn

Flere får en uddannelse, men faglærte taber terræn Danskernes uddannelse Flere får en uddannelse, men faglærte taber terræn Flere får en uddannelse i Danmark. Det er især de boglige uddannelser, som flere gennemfører. Siden 7 er antallet af personer med

Læs mere

Tidlig førtidspension koster både den enkelte og statskassen dyrt

Tidlig førtidspension koster både den enkelte og statskassen dyrt Reformer af førtidspension og fleksjob Tidlig førtidspension koster både den enkelte og statskassen dyrt Gennem livet har en førtidspensionist op til 2,5 mio. kr. mindre til sig selv sammenlignet med personer,

Læs mere

unge har været uden job og uddannelse i mindst 2 år

unge har været uden job og uddannelse i mindst 2 år 3. unge har været uden job og uddannelse i mindst år Næsten 3. unge i alderen -9 år er hverken i job eller under uddannelse. Gruppen kan karakteriseres som udsatte unge, da de har været uden for i mindst

Læs mere

Svendebrevet er stærkere end studenterhuen alene

Svendebrevet er stærkere end studenterhuen alene Svendebrevet er stærkere end studenterhuen alene Siden 198 erne er der blevet flere studenter med lav arbejdsmarkedstilknytning. Sammenlignet med faglærte så har studenter, der ikke har fået en anden uddannelse

Læs mere

unge er hverken i job eller i uddannelse

unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge under 3 år er hverken i job eller under uddannelse. Det svarer til hver sjette i unge dansker, når man ser på de seneste tal fra efteråret 15. Mere

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver tiende nyuddannede akademiker er den eneste i virksomheden, når man ser på de nyuddannede, der går ud og finder job i små og mellemstore virksomheder.

Læs mere

Store gevinster af at uddanne de tabte unge

Store gevinster af at uddanne de tabte unge Store gevinster af at uddanne de tabte unge Gennem de senere år har der været stor diskussion om, hvor stor gevinsten vil være ved at uddanne den gruppe af unge, som i dag ikke får en uddannelse. Nye studier

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

Ufaglærte øger deres løn gennem voksenuddannelse

Ufaglærte øger deres løn gennem voksenuddannelse Ufaglærte øger deres løn gennem voksenuddannelse Hver femte voksen i arbejdsstyrken har ikke anden uddannelse end grundskolen, og i kommer vi til at mangle faglærte hænder. AE har kortlagt effekterne af

Læs mere

Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse

Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse Tal fra Undervisningsministeriet viser, at vi ikke er kommet tættere på at indfri målsætningerne om, at 9 procent af alle unge, får en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Hver 10. ung er hverken i job eller under uddannelse

Hver 10. ung er hverken i job eller under uddannelse Hver. ung er hverken i job eller under uddannelse Mere end 17. unge under 3 år var hverken i arbejde eller under uddannelse i slutningen af 1, og de 7. havde været inaktive i mindst måneder. Set i forhold

Læs mere

De unge ledige fra 90 erne har betalt en høj pris for arbejdsløsheden

De unge ledige fra 90 erne har betalt en høj pris for arbejdsløsheden De unge ledige fra 90 erne har betalt en høj pris for arbejdsløsheden De unge, der var langtidsledige i 1994 - sidste gang ungdomsarbejdsløsheden toppede - har helt frem i dag en markant dårligere arbejdsmarkedstilknytning

Læs mere

Hver anden ung går i fars eller mors fodspor

Hver anden ung går i fars eller mors fodspor Hver anden ung går i fars eller mors fodspor Knap hver anden 3-årige har en uddannelse, der er på samme niveau som mors eller fars uddannelse. Især de erhvervsfaglige uddannelser går i arv. Mere end 7

Læs mere

Hver 5. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis

Hver 5. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis Hver. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis Helt nye tal viser, at det ikke er blevet lettere for nyuddannede at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Hver femte nyuddannet fra 12 er gået direkte ud

Læs mere

Karakterkrav fælder hver sjette pædagog og socialrådgiver

Karakterkrav fælder hver sjette pædagog og socialrådgiver Karakterkrav fælder hver sjette pædagog og socialrådgiver Tusindvis af studerende på erhvervsakademierne og landets professionsuddannelser med en gymnasial uddannelse i bagagen, ville blive afskåret fra

Læs mere

Milliongevinst at hente som faglært ved videreuddannelse

Milliongevinst at hente som faglært ved videreuddannelse Milliongevinst at hente som faglært ved videreuddannelse AE har undersøgt gevinsterne ved at videreuddanne faglærte, og der er millionstore gevinster at hente. Over et livsforløb er nettogevinsten af et

Læs mere

Flere unge bryder den sociale arv

Flere unge bryder den sociale arv Flere unge bryder den sociale arv Andelen af mønsterbrydere stiger i Danmark. Siden midten af erne har færre og færre børn af ufaglærte fået en uddannelse efter grundskolen, men den tendens er nu vendt.

Læs mere

Danske svende blandt dem med lavest ledighed i EU

Danske svende blandt dem med lavest ledighed i EU Danske svende blandt dem med lavest ledighed i EU Ledigheden blandt nyuddannede herhjemme er i historisk perspektiv relativt høj. I forhold til vores europæiske naboer klarer de nyuddannede sig dog relativt

Læs mere

Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning

Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning Arbejdsmarkedet fortsætter de flotte takter vi har været vidner til siden foråret 213. I august måned voksede beskæftigelsen med 3.9 personer og siden

Læs mere

Kriser får nyuddannede til at droppe deres fag det koster i lønposen

Kriser får nyuddannede til at droppe deres fag det koster i lønposen Kriser får nyuddannede til at droppe deres fag det koster i lønposen Analysen viser, at kriser på arbejdsmarkedet får nyuddannede til at acceptere jobs, som de i virkeligheden er overkvalificerede til.

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Ledigheden blandt nyuddannede faglærte falder i hele landet

Ledigheden blandt nyuddannede faglærte falder i hele landet Ledigheden blandt nyuddannede faglærte falder i hele landet For første gang siden den økonomiske krise er stigningen i ledigheden blandt nyuddannede bremset. Denne analyse fokuserer på udviklingen blandt

Læs mere

Ufaglærtes fravær fra arbejdsmarkedet koster millioner

Ufaglærtes fravær fra arbejdsmarkedet koster millioner Ufaglærtes fravær fra arbejdsmarkedet koster millioner Ufaglærte mister en stor del af deres livsindkomst på grund af fravær fra arbejdsmarkedet. I gennemsnit er ufaglærte fraværende i en tredjedel af

Læs mere

Uddannelse er vejen ud af kontanthjælpens skygge

Uddannelse er vejen ud af kontanthjælpens skygge De langtidsledige unge fra 90 erne og vejen tilbage til arbejdsmarkedet Uddannelse er vejen ud af kontanthjælpens skygge Giver man til unge kontanthjælpsmodtagere, løftes de unge ud af kontanthjælpens

Læs mere

Milliongevinster af skolepraktik

Milliongevinster af skolepraktik Skolepraktik kan afhjælpe den voksende mangel på praktikpladser Milliongevinster af skolepraktik Manglen på praktikpladser er nu så massiv, at flere tusinde unge ikke har mulighed for at færdiggøre deres

Læs mere

Opbremsning i ledigheden blandt nyuddannede

Opbremsning i ledigheden blandt nyuddannede Opbremsning i ledigheden blandt nyuddannede AE har undersøgt ledigheden blandt nyuddannede, der færdiggjorde deres uddannelse i 213. Tallene viser, at der for første gang siden den økonomiske krise er

Læs mere

Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene

Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene AE har undersøgt, hvordan man klarer sig på arbejdsmarkedet, hvis man kun har en gymnasial uddannelse i bagagen. Ifølge de nyeste tal har

Læs mere

Uddannelsesefterslæb på Fyn koster dyrt i tabt velstand

Uddannelsesefterslæb på Fyn koster dyrt i tabt velstand Uddannelsesefterslæb på Fyn koster dyrt i tabt velstand Næsten hver tredje 26-årige på Fyn har ikke fået nogen uddannelse. Dette svarer til, at mere end 1. unge fynboer hvert år forlader folkeskolen uden

Læs mere

Udvikling i og konsekvenser af ledighed blandt nyuddannede

Udvikling i og konsekvenser af ledighed blandt nyuddannede Udvikling i og konsekvenser af ledighed blandt nyuddannede Fredag d. 30. november 2012, Kolding Årsmøde VUE Videnscenter for Uddannelses- og erhvervsvejledning Oplæg af Mie Dalskov Pihl Senioranalytiker

Læs mere

Klar sammenhæng mellem børns og forældres livsindkomst

Klar sammenhæng mellem børns og forældres livsindkomst Klar sammenhæng mellem børns og forældres livsindkomst Der er stor forskel på størrelsen af den livsindkomst, som 3-årige danskere kan se frem til, og livsindkomsten hænger nøje sammen med forældrenes

Læs mere

Samfundsøkonomiske konsekvenser af dimittendledighed for videregående uddannelser

Samfundsøkonomiske konsekvenser af dimittendledighed for videregående uddannelser Samfundsøkonomiske konsekvenser af dimittendledighed for videregående uddannelser Indhold 1 Hovedkonklusioner 2 Individuelle effekter af dimittendledighed 3 Samfundsøkonomiske effekter af dimittendledighed

Læs mere

Øget uddannelse giver danskerne et bedre helbred

Øget uddannelse giver danskerne et bedre helbred Øget uddannelse giver danskerne et bedre helbred Uddannelse har mange positive effekter for den enkelte og for samfundet. Udover at være en god investering i forhold til løn og beskæftigelse, bliver sundhedstilstanden

Læs mere

Milliardpotentiale i skolepraktikken

Milliardpotentiale i skolepraktikken Mere end 3.000 elever på erhvervsskolerne uden praktikplads Milliardpotentiale i skolepraktikken Flere tusinde unge står stadig uden mulighed for at færdiggøre deres uddannelse, fordi de ikke kan finde

Læs mere

Færre unge kan se frem til at få en uddannelse

Færre unge kan se frem til at få en uddannelse Nye tal: Det går ikke længere den rigtige vej med unges uddannelsesniveau Færre unge kan se frem til at få en uddannelse Undervisningsministeriets nye tal for uddannelsesforventningen til de nuværende

Læs mere

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen I denne analyse er udviklingen i startlønnen for nyuddannede akademikere undersøgt i gennem krisen. Samlet set er startlønnen for nyuddannede

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier og HF hårdest Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser vil ramme erhvervsgymnasierne og HF langt hårdere end det almene gymnasium. Imens fire procent af studenterne

Læs mere

Unges uddannelsesvalg. Fredag d. 9. september - Uddannelsesdebatten V. Chefanalytiker Mie Dalskov Twitter)

Unges uddannelsesvalg. Fredag d. 9. september - Uddannelsesdebatten V. Chefanalytiker Mie Dalskov Twitter) Unges uddannelsesvalg Fredag d. 9. september - Uddannelsesdebatten V. Chefanalytiker Mie Dalskov Pihl @MiePihl(på Twitter) Unges uddannelsesvalg Uddannelsesniveau. Social arv. Geografi. Dimittendledighed

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder

Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder Antallet af kontanthjælpsmodtagere er i løbet af krisen steget med over 35.000. En udvikling, der risikerer at koste statskassen milliarder

Læs mere

Mange unge ledige fra 90 erne er i dag på offentlig forsørgelse

Mange unge ledige fra 90 erne er i dag på offentlig forsørgelse De langtidsledige unge på kontanthjælp mistede fodfæstet på arbejdsmarkedet Mange unge ledige fra 9 erne er i dag på offentlig forsørgelse Under halvdelen af de unge, der modtog kontanthjælp i en længere

Læs mere

11.000 unge mangler en praktikplads i en virksomhed

11.000 unge mangler en praktikplads i en virksomhed 11.000 unge mangler en praktikplads i en virksomhed Næsten 11.000 elever på erhvervsuddannelserne i Danmark mangler en praktikplads. En del af dem har dog en skolepraktikplads, men næsten 6.000 har heller

Læs mere

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene I dag bor der over en million enlige i Danmark. Udviklingen siden viser, at andelen af singler blandt de --årige er steget fra knap procent til knap

Læs mere

Nyuddannede faglærte og LVU er hårdest ramt af ledighed

Nyuddannede faglærte og LVU er hårdest ramt af ledighed Nyuddannede faglærte og LVU er hårdest ramt af ledighed Blandt de personer, der afsluttede en erhvervskompetencegivende uddannelse i 009 var godt 10 procent ledige et år efter afsluttet uddannelse. Niveauet

Læs mere

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs I løbet af den økonomiske krise har ledigheden ramt de unge hdt. Blandt de 1-9-ige er ledigheden over fordoblet, hvor arbejdsløsheden for de unge er

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Dimittendledighed koster i lønposen mange år frem

Dimittendledighed koster i lønposen mange år frem Dimittendledighed koster i lønposen mange år frem Nyuddannede, der er ledige i længere tid efter endt uddannelse, oplever store tab på den fremtidige løn og chancerne for at være i beskæftigelse. Selv

Læs mere

Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen

Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen Hver. ung uden ungdomsuddannelse har ikke fuldført. klasse, og det er seks gange flere end blandt de unge, der har fået en ungdomsuddannelse. Derudover har mere

Læs mere

Krisen koster på de nyuddannedes løn mange år ud i fremtiden

Krisen koster på de nyuddannedes løn mange år ud i fremtiden Krisen koster på de nyuddannedes løn mange år ud i fremtiden Nyuddannede, der færdiggør deres uddannelse i perioder med krise på arbejdsmarkedet, har højere ledighed flere år efter de har afsluttet deres

Læs mere

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af private lønmodtagere med over eller års anciennitet på deres arbejdsplads er faldende. Tendensen til, at en mindre procentdel har samme arbejde

Læs mere

Øget brugerbetaling kan give samfundsmæssige milliardtab

Øget brugerbetaling kan give samfundsmæssige milliardtab Øget brugerbetaling kan give samfundsmæssige milliardtab Venstre har foreslået, at der skal ses nærmere på effekterne af øget brugerbetaling på de videregående uddannelser. Ikke desto mindre kan AE dokumentere,

Læs mere

Øget brugerbetaling kan give samfundsmæssige milliardtab

Øget brugerbetaling kan give samfundsmæssige milliardtab Øget brugerbetaling kan give samfundsmæssige milliardtab Venstre har foreslået, at der skal ses nærmere på effekterne af øget brugerbetaling på de videregående uddannelser. Ikke desto mindre kan AE dokumentere,

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Voksen- og efteruddannelse afspejles direkte på løn og beskæftigelse

Voksen- og efteruddannelse afspejles direkte på løn og beskæftigelse Voksen- og efteruddannelse afspejles direkte på løn og beskæftigelse Lønmodtagere, der deltager i et AMU-kursus, får både mere i løn og højere beskæftigelse end dem, der ikke gør. Der er tale om op til

Læs mere

De sociale klasser i Danmark 2012

De sociale klasser i Danmark 2012 De sociale klasser i Danmark 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Her opdeles befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen,

Læs mere

Færre ufaglærte unge havner på kontanthjælp

Færre ufaglærte unge havner på kontanthjælp Det går den rigtige vej Færre ufaglærte unge havner på kontanthjælp Færre af de unge, som ikke har anden end grundskolen, havner på kontanthjælp. I 2013 var næsten hver fjerde ufaglærte ung på kontanthjælp,

Læs mere

De rige, topledere og akademikere bruger håndværkerfradraget mest

De rige, topledere og akademikere bruger håndværkerfradraget mest De rige, topledere og akademikere bruger håndværkerfradraget mest Den rigeste del af befolkningen bruger håndværkerfradraget, også kaldet servicefradraget, mest. Mens hver fjerde blandt de 1 procent rigeste

Læs mere

Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik

Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik AE har set på resultaterne fra folkeskolens afgangsprøve for alle 9. klasseelever sidste sommer. Godt 16 procent eller mere end hver sjette

Læs mere

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt 10.000 unge mangler en praktikplads omkostningerne er betydelige Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt Næsten 10.000 unge står nu uden en praktikplads i en virksomhed. Hovedparten har

Læs mere

Hver 3. indvandrerdreng har ingen uddannelse udover folkeskolen

Hver 3. indvandrerdreng har ingen uddannelse udover folkeskolen Hver 3. indvandrerdreng har ingen uddannelse udover folkeskolen En kortlægning af de unges uddannelsesniveau viser, at over 2. under 3 år ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse samtidig med at

Læs mere

Drenge på videregående uddannelser rammes hårdere af karakterkrav

Drenge på videregående uddannelser rammes hårdere af karakterkrav Drenge på videregående uddannelser rammes hårdere af karakterkrav Et adgangskrav til de gymnasiale uddannelser på 7 fra folkeskolens afgangsprøver vil afskære mere end hver anden studerende med en gymnasial

Læs mere

Fremtidens arbejdskraftsbehov. Fredag 29. april 2016 Horsens v. MEAmidt V. Chefanalytiker Mie Dalskov Twitter)

Fremtidens arbejdskraftsbehov. Fredag 29. april 2016 Horsens v. MEAmidt V. Chefanalytiker Mie Dalskov Twitter) Fremtidens arbejdskraftsbehov Fredag 29. april 2016 Horsens v. MEAmidt V. Chefanalytiker Mie Dalskov Pihl @MiePihl(på Twitter) Udvikling i arbejdsstyrken frem til 2025 Færre faglærte og flere med længere

Læs mere

En akademiker tjener det dobbelte af en ufaglært gennem livet

En akademiker tjener det dobbelte af en ufaglært gennem livet En akademiker tjener det dobbelte af en ufaglært gennem livet Der er meget at vinde ved at tage en uddannelse. Med uddannelse følger højere indkomst og bedre arbejdstilknytning, end hvis man forbliver

Læs mere

Hver tiende ufaglært står i arbejdsløshedskøen

Hver tiende ufaglært står i arbejdsløshedskøen Hver tiende ufaglært står i arbejdsløshedskøen Krisen har medført en betydelig stigning i arbejdsløsheden, hvor der er i dag over 1. personer, der står uden job. Når man ser på ledigheden fordelt på uddannelsesgrupper

Læs mere

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Samlet er der i dag knap. arbejdsløse unge under 3 år. Samtidig er der næsten lige så mange unge såkaldt ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, som

Læs mere

Hver 10. ufaglærte er arbejdsløs

Hver 10. ufaglærte er arbejdsløs Siden slutningen af 00 er ledigheden mere end fordoblet. Således viser tallene fra 1. kvartal 01 en bruttoledighed på knap 10.000 personer, hvilket svarer til knap 7 procent af arbejdsstyrken. Tallene

Læs mere

Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet

Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet I dag er der færre unge, der begynder på en erhvervsuddannelse direkte efter 9. klasse eller 1. klasse, som falder fra, når man ser på 3 måneder og 7 måneder

Læs mere

Hæmsko: 10 sociale faktorer der øger risikoen for at stå uden uddannelse

Hæmsko: 10 sociale faktorer der øger risikoen for at stå uden uddannelse Hæmsko: 1 sociale faktorer der øger risikoen for at stå uden uddannelse AE har undersøgt en lang række sociale og faglige faktorer for at finde frem til barrierer for at få en ungdomsuddannelse. Resultaterne

Læs mere

Uddannelse forlænger arbejdslivet med over 35 procent

Uddannelse forlænger arbejdslivet med over 35 procent Uddannelse forlænger arbejdslivet med over 35 procent AE har i denne analyse undersøgt længden af et arbejdsliv for forskellige uddannelsesgrupper. Resultaterne viser, at der er stor forskel på, hvor langt

Læs mere

Høj ledighed blandt nyuddannede it-folk trods meldinger om mangel

Høj ledighed blandt nyuddannede it-folk trods meldinger om mangel Høj ledighed blandt nyuddannede it-folk trods meldinger om mangel AE har undersøgt ledigheden blandt nyuddannede, der færdiggjorde deres uddannelse frem til august 2014. Tallene viser, at knap hver 5.

Læs mere

Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse

Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse Unge uden uddannelse ender uden for arbejdsmarkedet Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse De unge, som forlader folkeskolen uden at få en ungdomsuddannelse, har markant større risiko

Læs mere

AMU-kurser løfter ufaglærtes løn med kr. året efter

AMU-kurser løfter ufaglærtes løn med kr. året efter AMU-kurser løfter ufaglærtes løn med 10.000 kr. året efter Blandt ufaglærte, der deltog i 2010, giver AMU-deltagelse en positiv estimeret effekt på lønindkomsten i 2011 på godt 10.000 kr. og på 9.000 kr.

Læs mere

Sjællandske faglærte pendler længere end faglærte fra Fyn og Jylland

Sjællandske faglærte pendler længere end faglærte fra Fyn og Jylland Sjællandske faglærte pendler længere end faglærte fra Fyn og Jylland Der er stor forskel på, hvor langt lønmodtagerne pendler alt efter deres uddannelsesbaggrund og bopæl. Erhvervsakademiuddannede pendler

Læs mere

Hver 8. pædagogisk ansat sygemeldes i længere tid

Hver 8. pædagogisk ansat sygemeldes i længere tid Hver. pædagogisk ansat 1 procent af det pædagogiske personale i offentlige dagtilbud såsom børnehaver og vuggestuer overgik til længerevarende sygdom sidste år. Det er en stigning på procent i forhold

Læs mere

Faglærte scorer op mod 7 mio. kr. på videreuddannelse

Faglærte scorer op mod 7 mio. kr. på videreuddannelse Faglærte scorer op mod 7 mio. kr. på videreuddannelse Der er store gevinster at hente ved at videreuddanne sig, hvis man har en faglært uddannelse. Det gælder uanset, om den videre uddannelse sker i umiddelbar

Læs mere

Milliardpotentiale i hurtigere fuldførelse på universitetsuddannelserne

Milliardpotentiale i hurtigere fuldførelse på universitetsuddannelserne Uddannelsestid, velstand og offentlige finanser Milliardpotentiale i fuldførelse på universitetsuddannelserne Nye beregninger fra AE dokumenterer, at der er milliardgevinster at hente ved at få de studerende

Læs mere

Færre kommuner udbyder korte og mellemlange uddannelser

Færre kommuner udbyder korte og mellemlange uddannelser Centralisering af uddannelsesinstitutioner Færre kommuner udbyder korte og mellemlange uddannelser I løbet af de sidste 2 år er der blevet færre kommuner, der har uddannelsessteder, der uddanner personer

Læs mere

Akademikeres værdi for samfundet

Akademikeres værdi for samfundet Den 14. april 2016 ks/bv/nh/ Akademikeres værdi for samfundet Produktivitet Figur 1 Uddannelse er en god forretning for den enkelte og samfundet Akademikere bidrager igennem hele deres liv med 14,5 mio.

Læs mere

7 ud af 10 akademikere har længere uddannelse end deres forældre

7 ud af 10 akademikere har længere uddannelse end deres forældre 7 ud af 1 akademikere har længere uddannelse end deres forældre AE har undersøgt den familiemæssige uddannelsesbaggrund for alle nyuddannede akademikere. Analysen viser, at 73 procent af alle nyuddannede

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen

De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen Kortlægning af beskæftigelsesudviklingen under krisen De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen Der har tidligere i debatten været fokus på, at højtuddannede skulle være blevet særlig hårdt ramt

Læs mere

Faglærte skaber de mest levedygtige virksomheder i Danmark

Faglærte skaber de mest levedygtige virksomheder i Danmark Faglærte skaber de mest levedygtige i Danmark Virksomheder skabt af faglærte har højere overlevelse end skabt af akademikere i 7 ud af 8 brancher. Det er altså ikke kun i nogen brancher som for eksempel

Læs mere

Drengene klarer sig dårligere end pigerne i 4 ud af 5 fag

Drengene klarer sig dårligere end pigerne i 4 ud af 5 fag Kan folkeskolen favne drengene godt nok? Drengene klarer sig dårligere end pigerne i 4 ud af 5 fag I fire ud af fem fag ved afgangsprøverne i 9. klasse klarer pigerne sig bedre end drengene. En gennemgang

Læs mere

Folkeskolen skaber mønsterbrydere

Folkeskolen skaber mønsterbrydere Unge, der klarer sig godt i dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøver, har nemmere ved at bryde den sociale arv og få en ungdomsuddannelse. 7 pct. af de unge, der havde ufaglærte forældre og fik

Læs mere

Udbud og efterspørgsel i Danmark og Norden. Tirsdag d. 29/11-16 Horsens V. Chefanalytiker Mie Dalskov Twitter)

Udbud og efterspørgsel i Danmark og Norden. Tirsdag d. 29/11-16 Horsens V. Chefanalytiker Mie Dalskov Twitter) Udbud og efterspørgsel i Danmark og Norden Tirsdag d. 29/11-16 Horsens V. Chefanalytiker Mie Dalskov Pihl @MiePihl(på Twitter) md@ae.dk Temperaturen på arbejdsmarkedet i Norden Unges uddannelsesniveau

Læs mere

En uddannelse giver et årti mere på arbejdsmarkedet

En uddannelse giver et årti mere på arbejdsmarkedet En uddannelse giver et årti mere på arbejdsmarkedet Antallet af år i job forlænges med ca. 40 procent med en erhvervskompetencegivende uddannelse i baglommen. Det viser en analyse af arbejdslivets længde,

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere