ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet"

Transkript

1 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/ maj 2015 ÅRSOPGØRELSE 2014 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2015 Datagrundlag: Data fra Landspatientregisteret 1. januar 2014 til 11. april 2015 Det Centrale Personregister (CPR) og Cancerregisteret 1. januar 1970 til 27. april 2015

2 Opgørelserne i nærværende dokument er nærmere beskrevet i Notat vedrørende Statens Serum Instituts dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet, der kan findes på Statens Serum Instituts hjemmeside under Sundhedsdata og IT/Sundhedsvæsenet i tal/monitoreringer/kræftområdet/monitorering af kræftområdet 2012 på følgende link: itorering%20-%20kraeft% aspx Opgørelserne anvender data fra Landspatientregisteret, Det Centrale Personregister og Cancerregisteret. Der tages forbehold for foreløbige tal. Monitorering af forløb med kræft i prostata, hvor behandlingen er nervebesparende kirurgi, medtages i årsopgørelse for første gang. Monitorering af forløb med analkræft medtages fra og med årsopgørelse for Monitorering af forløb med lungehindekræft medtages fra og med årsopgørelse for I dataleverancerne anvendes både stationære og dynamiske data. De stationære data svarer til tidligere opgjorte årsdata, der ikke er blevet opdateret siden dato for opgørelse ved første offentliggørelse. Mens de dynamiske data opgøres med anvendelse af data fra Landspatientregisteret til og med opgørelsestidspunkt for det seneste år. Opgørelserne foretages af Statens Serum Institut. Sundhedsstyrelsen kommenterer på opgørelserne. Notatet kan findes på Opgørelser for den kvartalsvise monitorering af kræftområdet kan findes på esundhed ( Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområdet Side 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Monitorering af kræftområdet Organspecifik kræfttype Tabel 1a. Andel forløb (OF4) på regionalt plan, der er gennemført inden for angivne standardforløbstider, der ligger under eller lig med nedre kvartil samt antal forløb i alt, fordelt på pakkeforløbsnummer, sygehusregion og indikator, 2014 Datagrundlag: forløb registreret med samlet tid til behandling OF4, hvor der er angivet en standardforløbstid, beregnet på data på regionalt plan. Tabel 1b. Kvartiler af andele forløb (OF4) for hele landet, uanset pakkeforløb og behandlingsform, gennemført inden for angivne standardforløbstider, fordelt på kvartaler og år,, Kvartalsdata baseres på stationære data. Datagrundlag: forløb registreret med samlet tid til behandling OF4 uanset kræfttype, behandlingsform og regional tilknytning, hvor der er angivet en standardforløbstid, beregnet med anvendelse af data på regionalt plan. Tabel 1c. Kvartiler af andele forløb (OF4) for hele landet, uanset pakkeforløb og behandlingsform, gennemført inden for angivne standardforløbstider, fordelt på kvartaler og år,, Kvartalsdata baseres på dynamiske data. Datagrundlag: forløb registreret med samlet tid til behandling OF4 uanset kræfttype, behandlingsform og regional tilknytning, hvor der er angivet en standardforløbstid, beregnet med anvendelse af data på regionalt plan. Tabel 1d. Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider, uanset behandlingsform og organspecifik kræfttype, opgjort for hele landet, Kvartalsdata baseres på stationære data. Datagrundlag: forløb registreret med samlet tid til behandling OF4 uanset kræfttype, behandlingsform og regional tilknytning, hvor der er angivet en standardforløbstid, beregnet med anvendelse af data på regionalt plan. Tabel 1e. Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider, uanset behandlingsform og organspecifik kræfttype, opgjort for hele landet, Kvartalsdata baseres på dynamiske data. Datagrundlag: forløb registreret med samlet tid til behandling OF4 uanset kræfttype og behandlingsform, hvor der er angivet en standardforløbstid, beregnet på data på regionalt plan, angivet for hver region og hele landet. Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområdet Side 3

4 Tabel 1f. Antal forløb med start af udredning i pakkeforløb (organspecifik kræfttype) for 2013 og 2014 med angivelse af ændring fra foregående år, fordelt på pakkeforløbsnummer, opgjort for hele landet. Foregående år baseres på stationære data. Datagrundlag: forløb registreret med udredning start, første fremmøde uanset forudgående og efterfølgende registrering. Hvis der er foretaget flere registreringer af udredning start, første fremmøde anvendes den første. Tabel 1g. Antal forløb (OF2A) for 2013 og 2014 med angivelse af ændring fra foregående år, fordelt på pakkeforløbsnummer, opgjort for hele landet. Foregående år baseres på stationære data Datagrundlag: forløb registreret med OF2A udredningsperiode, diagnose bekræftet, hvilket vil sige registrering af udredning start, første fremmøde med efterfølgende registrering af klinisk beslutning om initial behandling. Tabel 1h.ff. Antal forløb med initial behandlings start i pakkeforløb (organspecifik kræfttype) for 2013 og 2014 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på pakkeforløbsnummer, opgjort for hele landet. Foregående år baseres på stationære data. Datagrundlag: forløb registreret med initial behandling start for henholdsvis kirurgisk behandling, nervebesparende kirurgi, medicinsk behandling (kemoterapi) og strålebehandling uanset forudgående og efterfølgende registrering. Hvis der er foretaget flere registreringer af initial behandling start anvendes den første. Der er udarbejdet en tabel for hver behandlingsform. Tabel 1i. Oversigtstabel for andel forløb gennemført inden for standardforløbstid for samlet tid til behandling (OF4) for kræfttyper med angivet standardforløbstid for behandlingsform, fordelt på pakkeforløbsnummer, behandlingsform, sygehusregion og hele landet, Data svarer til angivne værdier i tabellerne 2.1ff. Tabel 2.1ff Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, OF4 samlet tid til behandling angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initial behandling start med angivelse af behandlingsform. OA1 diagnose afkræftet angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden. ff refererer til pakkeforløbsnumrene. Der er udarbejdet en tabel for hver organspecifkke kræftområde med tilhørende figurer for samlet tid til behandling for hver behandlingsform, hvor der er angivet stadardforløbstid med angivelse af andel og antal forløb i alt. Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområdet Side 4

5 Tabel 2a.1ff Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2013 og 2014 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion og indikator. Foregående år baseres på stationære data. ff refererer til pakkeforløbsnumrene Metastaser uden kendt organspecifik kræfttype Tabel 3. Andel forløb for metastaser uden organspecifik kræfttype gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator, fordelt på sygehusregion og indikator, Standardforløbstider er anført ved tabellen. Figur 3.1 Andel forløb (MF1) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, MF1 = indikator 'Primær henvisningsperiode'. Figur 3.2 Andel forløb (MF2A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, MF2A = indikator 'Primær udredningsperiode, hvor patienter fortsætter til sekundær udredning'. Figur 3.3 Andel forløb (MF2B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, MF2B = indikator 'Primær udredningsperiode, hvor patienter afsluttes efter den primære udredning'. Figur 3.4 Andel forløb (MF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, MF3 = indikator 'Sekundær udredningsperiode. Tabel 3a. Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2013 og 2014 med angivelse af ændring fra foregående år, fordelt på sygehusregion og indikator. Foregående år baseres på stationære data. Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Tabel 4. Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb (DF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid i sygehusregi, fordelt på sygehusregion, Standardforløbstid er anført ved tabellen. Figur 4. Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb (DF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid i sygehusregi samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområdet Side 5

6 Tabel 4a. Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb (DF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid for 2013 og 2014 med angivelse af ændring fra foregående år, fordelt på sygehusregion. Foregående år baseres på stationære data. Sammenligning af monitoreringsdata, organspecifik kræfttype, med Cancerregisterdata Tabel 5. Antal og andel incidente forløb (OF4) for pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype, uanset angivelse af standardforløbstid ud af alle pakkeforløb med forløbsstart i Opgørelsen vises på bopælsregion og hele landet med angivelse af antal pakkeforløb i alt fra årsopgørelsen. Datagrundlag: antal forløb inkluderet i opgørelsen af samlet tid til behandling OF4 for 2014 med pakkeforløbsstart pågældende år samt kræfttilfælde med diagnosedato i Cancerregisteret Tabel 6. Antal og andel ikke-incidente forløb (OF4) ud af antal ikke-incidente pakkeforløb henholdsvis alle pakkeforløb med forløbsstart i 2014 fordelt efter match. Opgørelsen vises på bopælsregion og hele landet med angivelse af antal ikke-incidente pakkeforløb i alt med forløbsstart i Datagrundlag: antal forløb inkluderet i opgørelsen af samlet tid til behandling OF4 for 2014 med pakkeforløbsstart pågældende år samt kræfttilfælde med diagnosedato i Cancerregisteret tilbage til Tabel 7. Antal og andel kræfttilfælde registreret i Cancerregisteret 2014, som er registreret i pakkeforløb (OF4). Opgørelsen vises på bopælsregion og hele landet. Datagrundlag: kræfttilfælde med diagnosedato i Cancerregisteret 2014 samt antal forløb inkluderet i opgørelsen af samlet tid til behandling OF4 for 2014 med pakkeforløbsstart pågældende år. Tabel 8A. Antal og andel kræfttilfælde i Cancerregisteret 2014, der ikke er registreret i pakkeforløb (OF4). Opgørelsen vises på bopælsregion og hele landet. Datagrundlag: kræfttilfælde med diagnosedato i Cancerregisteret 2014 samt forløb registreret i pakkeforløb for samlet tid til behandling OF4 i perioden Tabel 8B. Antal kræfttilfælde i Cancerregisteret 2014, der ikke er registreret i pakkeforløb (OF4) fordelt på diagnosegrupper sorteret efter hyppighed for hver gruppe med angivelse af kriteriematch. Datagrundlag: kræfttilfælde med diagnosedato i Cancerregisteret 2014 samt forløb registreret i pakkeforløb for samlet tid til behandling OF4 i perioden Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområdet Side 6

7 DATAOPGØRELSER Opgørelser for pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype Tabel 1a. Andel forløb (OF4) på regionalt plan, der er gennemført inden for angivne standardforløbstider, der ligger under eller lig med nedre kvartil samt antal forløb i alt, fordelt på pakkeforløbsnummer, sygehusregion og indikator, 2014 Pakkeforløbsnummer Pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype Region Samlet tid til behandling (OF4) Andel forløb inden for standardforløbstid, Antal forløb i alt B02 Hoved- og halskræft Nordjylland of4b - 2 B02 Hoved- og halskræft Hovedstaden of4b - 8 B05 Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS) Nordjylland of4b - 6 B08 Kræft i galdegang Sjælland of4a - 4 B09 Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV) Sjælland of4a - 8 B10 Primær leverkræft Nordjylland of4a - 4 B10 Primær leverkræft Sjælland of4a - 4 B10 Primær leverkræft Sjælland of4b - 8 B11 Tarmkræftmetastaser i leveren Nordjylland of4b - 2 B11 Tarmkræftmetastaser i leveren Hovedstaden of4b - 3 B11 Tarmkræftmetastaser i leveren Hovedstaden of4a B11 Tarmkræftmetastaser i leveren Sjælland of4a - 1 B14 Kræft i blæren Nordjylland of4b B14 Kræft i blæren Nordjylland of4c - 4 B14 Kræft i blæren Nordjylland of4a Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområdet Side 7

8 Pakkeforløbsnummer Pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype Region Samlet tid til behandling (OF4) Andel forløb inden for standardforløbstid, Antal forløb i alt B14 Kræft i blæren Midtjylland of4a 6 68 B14 Kræft i blæren Midtjylland of4c B14 Kræft i blæren Midtjylland of4b B14 Kræft i blæren Syddanmark of4c B14 Kræft i blæren Syddanmark of4a B14 Kræft i blæren Syddanmark of4b B14 Kræft i blæren Hovedstaden of4b B14 Kræft i blæren Hovedstaden of4a B14 Kræft i blæren Hovedstaden of4c B14 Kræft i blæren Sjælland of4c - 4 B14 Kræft i blæren Sjælland of4a 6 32 B14 Kræft i blæren Sjælland of4b B15 Kræft i nyre Nordjylland of4b - 7 B15 Kræft i nyre Nordjylland of4a B15 Kræft i nyre Hovedstaden of4b B15 Kræft i nyre Sjælland of4b - 8 B16 Kræft i prostata Nordjylland of4a B16 Kræft i prostata Nordjylland of4a B16 Kræft i prostata Nordjylland of4c B16 Kræft i prostata Midtjylland of4a B16 Kræft i prostata Midtjylland of4c B16 Kræft i prostata Syddanmark of4c B16 Kræft i prostata Syddanmark of4a Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområdet Side 8

9 Pakkeforløbsnummer Pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype Region Samlet tid til behandling (OF4) Andel forløb inden for standardforløbstid, Antal forløb i alt B16 Kræft i prostata Hovedstaden of4c B16 Kræft i prostata Hovedstaden of4a B16 Kræft i prostata Sjælland of4a B17 Kræft i penis Sjælland of4a - 4 B21 Kræft i æggestok Midtjylland of4b B21 Kræft i æggestok Hovedstaden of4b B21 Kræft i æggestok Sjælland of4b B22 Livmoderhalskræft Syddanmark of4b - 4 B22 Livmoderhalskræft Hovedstaden of4b - 3 B26 Lungekræft Nordjylland of4a B26 Lungekræft Nordjylland of4c B26 Lungekræft Hovedstaden of4a B26 Lungekræft Sjælland of4a B29 Sarkom i bløddele Nordjylland of4b - 1 B29 Sarkom i bløddele Nordjylland of4c - 1 B29 Sarkom i bløddele Midtjylland of4c - 1 B29 Sarkom i bløddele Hovedstaden of4b - 1 B29 Sarkom i bløddele Hovedstaden of4c - 3 OF4* samlet tid til behandling angiver perioden fra henvisning modtaget til pakkeforløb start til initiale behandling start med angivelse af behandlingsform: A=kirurgisk, A1=nervebesparende kirurgi, B=medicinsk(kemoterapi), C=strålebehandling. Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med -. Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområdet Side 9

10 Tabel 1b. Kvartiler af andele forløb (OF4) for hele landet, uanset pakkeforløb og behandlingsform, gennemført inden for angivne standardforløbstider, fordelt på kvartaler og år,, Kvartalsdata baseres på stationære data. Kvartal Nedre kvartil, Median, Øvre kvartil, 1. kvt kvt kvt kvt Hele Opgørelse beregnet på de regionale data. OF4 samlet tid til behandling angiver perioden fra henvisning modtaget til pakkeforløb til initiale behandling start inkluderende alle relevante behandlingsformer. Tabel 1c. Kvartiler af andele forløb (OF4) for hele landet, uanset pakkeforløb og behandlingsform, gennemført inden for angivne standardforløbstider, fordelt på kvartaler og år,, Kvartalsdata baseres på dynamiske data. Kvartal Nedre kvartil, Median, Øvre kvartil, 1. kvt kvt kvt kvt Hele Opgørelse er beregnet på regionale data. OF4 samlet tid til behandling angiver perioden fra henvisning modtaget til pakkeforløb start til initiale behandling start inkluderende alle relevante behandlingsformer. Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområdet Side 10

11 Tabel 1d. Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider, uanset behandlingsform og organspecifik kræfttype, opgjort for hele landet, Kvartalsdata baseres på stationære data. Kvartal Andel forløb, Antal forløb i alt 1. kvt kvt kvt kvt Hele OF4 samlet tid til behandling angiver perioden fra henvisning modtaget til pakkeforløb start til initiale behandling start inkluderende alle relevante behandlingsformer. Tabel 1e. Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider, uanset behandlingsform og organspecifik kræfttype, opgjort for hele landet, Kvartalsdata baseres på dynamiske data. Kvartal Andel forløb, Antal forløb i alt 1. kvt kvt kvt kvt Hele OF4 samlet tid til behandling angiver perioden fra henvisning modtaget til pakkeforløb start til initiale behandling start inkluderende alle relevante behandlingsformer. Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområdet Side 11

12 Tabel 1f. Antal forløb med start af udredning i pakkeforløb (organspecifik kræfttype) for 2013 og 2014 med angivelse af ændring fra foregående år, fordelt på pakkeforløbsnummer, opgjort for hele landet. Foregående år baseres på stationære data. Pakkeforløbsnummer Pakkeforløb for kræftområdet Antal forløb udredning start 2013 Antal forløb udredning start 2014 Ændring i antal forløb B01 Brystkræft B02 Hoved- og halskræft B03 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi B04 Myelomatose B05 Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS) B06 Kroniske myeloide sygdomme B07 Kræft i bugspytkirtlen B08 Kræft i galdegang B09 Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV) B10 Primær leverkræft B11 Tarmkræftmetastaser i leveren B12 Kræft i tyk- og endetarm B13 Kræft i blæren og nyre B16 Kræft i prostata B17 Kræft i penis B18 Kræft i testikel B19 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva) B20 Livmoderkræft B21 Kræft i æggestok Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområdet Side 12

13 Pakkeforløbsnummer Pakkeforløb for kræftområdet Antal forløb udredning start 2013 Antal forløb udredning start 2014 Ændring i antal forløb B22 Livmoderhalskræft B23 Kræft i hjernen B24 Kræft i øje og orbita B25 Modermærkekræft i hud B26 Lungekræft B27 Sarkom i knogle B29 Sarkom i bløddele B30 Kræft hos børn I alt Forløb med registrering af udredning start, første fremmøde AFBxxB, ved flere registreringer anvendes den først registrerede for hvert forløb. Såfremt der ikke foreligger nogle registreringer, angives dette med -. Tabel 1g. Antal forløb (OF2A) for 2013 og 2014 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på pakkeforløbsnummer, opgjort for hele landet. Foregående år baseres på stationære data. Pakkeforløbsnummer Pakkeforløb for kræftområdet Antal forløb med diagnose bekræftet/fortsat begrundet mistanke om kræft 2013 Antal forløb med diagnose bekræftet/fortsat begrundet mistanke om kræft 2014 Ændring i antal forløb B01 Brystkræft B02 Hoved- og halskræft B03 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi B04 Myelomatose Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområdet Side 13

14 Pakkeforløbsnummer Pakkeforløb for kræftområdet Antal forløb med diagnose bekræftet/fortsat begrundet mistanke om kræft 2013 Antal forløb med diagnose bekræftet/fortsat begrundet mistanke om kræft 2014 Ændring i antal forløb B05 Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS) B06 Kroniske myeloide sygdomme B07 Kræft i bugspytkirtlen B08 Kræft i galdegang B09 Kræft i spiserøret/mavemunden/mave sækken (ECV) B10 Primær leverkræft B11 Tarmkræftmetastaser i leveren B12 Kræft i tyk- og endetarm B13 Kræft i blæren og nyre B16 Kræft i prostata B17 Kræft i penis B18 Kræft i testikel B19 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva) B20 Livmoderkræft B21 Kræft i æggestok B22 Livmoderhalskræft B23 Kræft i hjernen B24 Kræft i øje og orbita Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområdet Side 14

15 Pakkeforløbsnummer Pakkeforløb for kræftområdet Antal forløb med diagnose bekræftet/fortsat begrundet mistanke om kræft 2013 Antal forløb med diagnose bekræftet/fortsat begrundet mistanke om kræft 2014 Ændring i antal forløb B25 Modermærkekræft i hud B26 Lungekræft B27 Sarkom i knogle B29 Sarkom i bløddele B30 Kræft hos børn I alt OF2A udredningsperiode, diagnose bekræftet angiver perioden fra første fremmøde til udredning til der efter udredning tages klinisk beslutning om at tilbyde behandling, hvor udredningsperioden resulterer i, at diagnose bekræftes eller at der fortsat er begrundet mistanke om kræft. Såfremt der ikke foreligger nogle registreringer, angives antallet med -. Tabel 1h.1 Antal forløb med initial kirurgisk behandling (undtaget nervebesparende kirurgi) i pakkeforløb (organspecifik kræfttype) for 2013 og 2014 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på pakkeforløbsnummer, opgjort for hele landet. Foregående år baseres på stationære data. Pakkeforløbsnummer Pakkeforløb for kræftområdet Antal forløb 2013 Antal forløb 2014 Ændring i antal forløb B01 Brystkræft B02 Hoved- og halskræft B03 B05 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS) B06 Kroniske myeloide sygdomme B07 Kræft i bugspytkirtlen B08 Kræft i galdegang Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområdet Side 15

16 Pakkeforløbsnummer Pakkeforløb for kræftområdet Antal forløb 2013 Antal forløb 2014 Ændring i antal forløb B09 Kræft i spiserøret/mavemunden/ mavesækken (ECV) B10 Primær leverkræft B11 Tarmkræftmetastaser i leveren B12 Kræft i tyk- og endetarm B14 Kræft i blæren B15 Kræft i nyre B16 Kræft i prostata B17 Kræft i penis B18 Kræft i testikel B19 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva) B20 Livmoderkræft B21 Kræft i æggestok B22 Livmoderhalskræft B23 Kræft i hjernen B24 Kræft i øje og orbita B25 Modermærkekræft i hud B26 Lungekræft B27 Sarkom i knogle B29 Sarkom i bløddele B30 Kræft hos børn I alt Forløb registreret med initial behandling start, kirurgisk AFBxxF1 for hvert forløb. Ved flere registreringer anvendes den første. Såfremt der ikke foreligger nogle registreringer, angives antallet med -. Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområdet Side 16

17 1h.1a Antal forløb med initial nervebesparende kirurgi i pakkeforløb (organspecifik kræfttype) for 2013 og 2014 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på pakkeforløbsnummer, opgjort for hele landet. Foregående år baseres på stationære data. Pakkeforløb for kræftområdet Antal forløb 2013 Antal forløb 2014 Ændring i antal forløb B16 Kræft i prostata I alt Forløb registreret med initial behandling start, nervebesparende kirurgi AFBxxF1A for hvert forløb. Ved flere registreringer anvendes den første. Data eksisterer ikke for 2013, da specifik registrering for forløb med kræft i prostata med nervebesparende kirurgi som initiale behandling blev indført med implementeringsfrist den 1. januar Såfremt der ikke foreligger nogle registreringer, angives antallet med -. Tabel 1h.2 Antal forløb med initial medicinsk onkologisk behandling (kemoterapi) i pakkeforløb (organspecifik kræfttype) for 2013 og 2014 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på pakkeforløbsnummer, opgjort for hele landet. Foregående år baseres på stationære data. Pakkeforløbsnummer Pakkeforløbsnummer Pakkeforløb for kræftområdet Antal forløb 2013 Antal forløb 2014 Ændring i antal forløb B01 Brystkræft B02 Hoved- og halskræft B03 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi B04 Myelomatose B05 Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS) B06 Kroniske myeloide sygdomme B07 Kræft i bugspytkirtlen B08 Kræft i galdegang Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområdet Side 17

18 Pakkeforløbsnummer Pakkeforløb for kræftområdet Antal forløb 2013 Antal forløb 2014 Ændring i antal forløb B09 Kræft i spiserøret/mavemunden/ mavesækken (ECV) B10 Primær leverkræft B11 Tarmkræftmetastaser i leveren B12 Kræft i tyk- og endetarm B14 Kræft i blæren B15 Kræft i nyre B16 Kræft i prostata B17 Kræft i penis B18 Kræft i testikel B19 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva) B20 Livmoderkræft B21 Kræft i æggestok B22 Livmoderhalskræft B23 Kræft i hjernen B25 Modermærkekræft i hud B26 Lungekræft B27 Sarkom i knogle B29 Sarkom i bløddele B30 Kræft hos børn I alt Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområdet Side 18

19 Forløb registreret med initial behandling start, medicinsk AFBxxF2 for hvert forløb. Ved flere registreringer anvendes den første. Såfremt der ikke foreligger nogle registreringer, angives antallet med -. Tabel 1h.3 Antal forløb med initial strålebehandling i pakkeforløb (organspecifik kræfttype) for 2013 og 2014 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på pakkeforløbsnummer, opgjort for hele landet. Foregående år baseres på stationære data. Pakkeforløbsnummer Pakkeforløb for kræftområdet Antal forløb 2013 Antal forløb 2014 Ændring i antal forløb B01 Brystkræft B02 Hoved- og halskræft B03 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi B04 Myelomatose B07 Kræft i bugspytkirtlen B08 Kræft i galdegang B09 Kræft i spiserøret/mavemunden/ mavesækken (ECV) B10 Primær leverkræft B12 Kræft i tyk- og endetarm B14 Kræft i blæren B15 Kræft i nyre B16 Kræft i prostata B17 Kræft i penis B19 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva) B20 Livmoderkræft B21 Kræft i æggestok B22 Livmoderhalskræft B23 Kræft i hjernen B24 Kræft i øje og orbita Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområdet Side 19

20 Pakkeforløbsnummer Pakkeforløb for kræftområdet Antal forløb 2013 Antal forløb 2014 Ændring i antal forløb B25 Modermærkekræft i hud B26 Lungekræft B27 Sarkom i knogle B29 Sarkom i bløddele B30 Kræft hos børn I alt Forløb registreret med initial behandling start, strålebehandling AFBxxF3 for hvert forløb. Ved flere registreringer anvendes den første. Såfremt der ikke foreligger nogle registreringer, angives antallet med -. Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområdet Side 20

21 Tabel 1i. Oversigtstabel for andel forløb gennemført inden for standardforløbstid for samlet tid til behandling OF4 for kræfttyper med angivet standardforløbstid for behandlingsform, fordelt på pakkeforløbsnummer, behandlingsform, sygehusregion og hele landet, Data svarer til angivne værdier i tabellerne 2.1ff. Region Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Hele landet Pakkeforløbs nummer Kræfttype og behandlingsform Andel forløb inden for std.forløbstid, Antal forløb i alt Andel forløb inden for std.forløbstid, Antal forløb i alt Andel forløb inden for std.forløbstid, Antal forløb i alt Andel forløb inden for std.forløbstid, Antal forløb i alt Andel forløb inden for std.forløbstid, Antal forløb i alt Andel forløb inden for std.forløbstid, B01 Brystkræft (kirurgisk) B02 Hoved- og halskræft (kirurgisk) B02 Hoved- og halskræft (kemoterapi) B02 Hoved- og halskræft (strålebehandling) Antal forløb i alt B03 B03 B05 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi (kemoterapi) Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi (strålebehandling) Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS) (kemoterapi) B07 Kræft i bugspytkirtlen (kirurgisk) B07 Kræft i bugspytkirtlen (kemoterapi) B07 Kræft i bugspytkirtlen (strålebehandling) B08 Kræft i galdegang (kirurgisk) B08 Kræft i galdegang (kemoterapi) B08 Kræft i galdegang (strålebehandling) Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 21

22 Pakkeforløbs nummer B09 Region Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Hele landet Kræfttype og behandlingsform Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal forløb forløb i forløb forløb i forløb forløb i forløb forløb i forløb forløb i forløb forløb i inden for alt inden for alt inden for alt inden for alt inden for alt inden for alt std.forløbstidløbstidløbstidløbstidløbstidløbstid, std.for- std.for- std.for- std.for- std.for- Kræft i spiserøret/mavemunden/ mavesækken (ECV) (kirurgisk) B09 Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV) (kemoterapi) B10 Primær leverkræft (kirurgisk) B10 Primær leverkræft (kemoterapi) B11 Tarmkræftmetastaser i leveren (kirurgisk) B11 Tarmkræftmetastaser i leveren (kemoterapi) B12 Kræft i tyk- og endetarm (kirurgisk) B12 Kræft i tyk- og endetarm (kemoterapi) B12 Kræft i tyk- og endetarm (strålebehandling) B14 Kræft i blæren (kirurgisk) B14 Kræft i blæren (kemoterapi) B14 Kræft i blæren (strålebehandling) B15 Kræft i nyre (kirurgisk) B15 Kræft i nyre (kemoterapi) Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 22

23 Pakkeforløbs nummer Region Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Hele landet Kræfttype og behandlingsform Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal forløb forløb i forløb forløb i forløb forløb i forløb forløb i forløb forløb i forløb forløb i inden for alt inden for alt inden for alt inden for alt inden for alt inden for alt std.forløbstidløbstidløbstidløbstidløbstidløbstid, std.for- std.for- std.for- std.for- std.for- B16 Kræft i prostata (kirurgisk) B16 Kræft i prostata (nervebesparende kirurgi) B16 Kræft i prostata (strålebehandling) B17 Kræft i penis (kirurgisk) B17 Kræft i penis (kemoterapi) B17 Kræft i penis (strålebehandling) B19 B19 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva) (kirurgisk) Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva) (strålebehandling) B20 Livmoderkræft (kirurgisk) B21 Kræft i æggestok (kirurgisk) B21 Kræft i æggestok (kemoterapi) B22 Livmoderhalskræft (kirurgisk) B22 Livmoderhalskræft (kemoterapi) B22 Livmoderhalskræft (strålebehandling) B23 Kræft i hjernen (kirurgisk) B25 Modermærkekræft i hud (kirurgisk) Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 23

24 Pakkeforløbs nummer Region Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Hele landet Kræfttype og behandlingsform Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal forløb forløb i forløb forløb i forløb forløb i forløb forløb i forløb forløb i forløb forløb i inden for alt inden for alt inden for alt inden for alt inden for alt inden for alt std.forløbstidløbstidløbstidløbstidløbstidløbstid, std.for- std.for- std.for- std.for- std.for- B26 Lungekræft (kirurgisk) B26 Lungekræft (kemoterapi) B26 Lungekræft (strålebehandling) B27 Sarkom i knogle (kirurgisk) B27 Sarkom i knogle (kemoterapi) B27 Sarkom i knogle (strålebehandling) B29 Sarkom i bløddele (kirurgisk) B29 Sarkom i bløddele (kemoterapi) B29 Sarkom i bløddele (strålebehandling) OF4 samlet tid til behandling : OF4A1 'samlet tid til behandling, nervebesparende kirurgi angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale behandling med nervebesparende kirurgi OF4B samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) OF4C samlet tid til behandling, strålebehandling angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med -. Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 24

25 Monitorering af kræftområdet, organspecifik kræfttype Tabel 2.1 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, B01 Brystkræft Standardforløbstid: Kirurgi: 27 dage, Kemoterapi: Ingen standardforløbstid og Stråleterapi: Ingen standardforløbstid. Region kirurgi OF4A, Antal forløb, kirurgi OF4A kemoterapi OF4B, Antal forløb, kemoterapi OF4B stråleterapi OF4C, Antal forløb, stråleterapi OF4C Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, Antal forløb, der indgår i beregningen OA1 Nordjylland Ingen std.tid 47 Ingen std.tid N = Midtjylland Ingen std.tid 96 Ingen std.tid Syddanmark Ingen std.tid 200 Ingen std.tid Hovedstaden Ingen std.tid 196 Ingen std.tid Sjælland Ingen std.tid 151 Ingen std.tid Hele landet Ingen std.tid 690 Ingen std.tid OF4B samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) OF4C samlet tid til behandling, strålebehandling angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start OA1 aktivitetsindikator diagnose afkræftet angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med -. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0' Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 25

26 Figur 2.1A Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, B01 Brystkræft Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 26

27 Tabel 2a.1 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2013 og 2014 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion og indikator. Foregående år baseres på stationære data. B01 Brystkræft Region OF4A,, 2013 OF4A,, 2014 forløb OF4A, OF4B,, 2013 OF4B,, 2014 forløb OF4B, OF4C,, 2013 OF4C,, 2014 forløb OF4C, Nordjylland Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Midtjylland Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Syddanmark Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Hovedstaden Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Sjælland Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Hele landet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid OF4B samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) OF4C samlet tid til behandling, strålebehandling angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med -. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0' Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 27

28 Tabel 2.2 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, B02 Hoved- og halskræft Standardforløbstid: Kirurgi: 28 dage, Kemoterapi: 32 dage og Stråleterapi: 32 dage. Region kirurgi OF4A, Antal forløb, kirurgi OF4A kemoterapi OF4B, Antal forløb, kemoterapi OF4B stråleterapi OF4C, Antal forløb, stråleterapi OF4C Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, Antal forløb, der indgår i beregningen OA1 Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Hele landet OF4B samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) OF4C samlet tid til behandling, strålebehandling angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start OA1 aktivitetsindikator diagnose afkræftet angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med -. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0' Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 28

29 Figur 2.2A Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, B02 Hoved- og halskræft Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 29

30 Figur 2.2B Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, B02 Hoved- og halskræft OF4B samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 30

31 Figur 2.2C Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, B02 Hoved- og halskræft 731 OF4C samlet tid til behandling, strålebehandling angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 31

32 Tabel 2a.2 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2013 og 2014 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion og indikator. Foregående år baseres på stationære data. B02 Hoved- og halskræft Region OF4A,, 2013 OF4A,, 2014 forløb OF4A, OF4B,, 2013 OF4B,, 2014 forløb OF4B, OF4C,, 2013 OF4C,, 2014 Nordjylland Ikke beregnet Midtjylland Ikke beregnet Syddanmark Hovedstaden Ikke beregnet Sjælland Ikke beregnet Hele landet OF4B samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) OF4C samlet tid til behandling, strålebehandling angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med -. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0' forløb OF4C, Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 32

33 Tabel 2.3 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, B03 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi Standardforløbstid: Kirurgi: Ingen standardforløbstid, Kemoterapi: 31 dage og Stråleterapi: 43 dage. Region kirurgi OF4A, Antal forløb, kirurgi OF4A kemoterapi OF4B, Antal forløb, kemoterapi OF4B stråleterapi OF4C, Antal forløb, stråleterapi OF4C Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, Antal forløb, der indgår i beregningen OA1 Nordjylland Ingen std.tid Midtjylland Ingen std.tid N = Syddanmark Ingen std.tid Hovedstaden Ingen std.tid Sjælland Ingen std.tid Hele landet Ingen std.tid OF4B samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) OF4C samlet tid til behandling, strålebehandling angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start OA1 aktivitetsindikator diagnose afkræftet angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med -. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0' Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 33

34 Figur 2.3B Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, B03 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi 786 OF4B samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 34

35 Figur 2.3C Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, B03 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi OF4C samlet tid til behandling, strålebehandling angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 35

36 Tabel 2a.3 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2013 og 2014 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion og indikator. Foregående år baseres på stationære data. B03 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi Region OF4A,, 2013 OF4A,, 2014 forløb OF4A, OF4B,, 2013 OF4B,, 2014 forløb OF4B, OF4C,, 2013 OF4C,, 2014 forløb OF4C, Nordjylland Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ikke beregnet Midtjylland Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ikke beregnet Syddanmark Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ikke beregnet Hovedstaden Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Sjælland Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ikke beregnet Hele landet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid OF4B samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) OF4C samlet tid til behandling, strålebehandling angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med -. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0' Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 36

37 Tabel 2.4 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, B04 Myelomatose Standardforløbstid: Kirurgi: Ingen standardforløbstid, Kemoterapi: Ingen standardforløbstid og Stråleterapi: Ingen standardforløbstid. Region kirurgi OF4A, Antal forløb, kirurgi OF4A kemoterapi OF4B, Antal forløb, kemoterapi OF4B stråleterapi OF4C, Antal forløb, stråleterapi OF4C Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, Antal forløb, der indgår i beregningen OA1 Nordjylland Ingen std.tid N = 0 Ingen std.tid 20 Ingen std.tid Midtjylland Ingen std.tid N = 0 Ingen std.tid 17 Ingen std.tid Syddanmark Ingen std.tid N = 0 Ingen std.tid 66 Ingen std.tid Hovedstaden Ingen std.tid N = 0 Ingen std.tid 66 Ingen std.tid Sjælland Ingen std.tid N = 0 Ingen std.tid 31 Ingen std.tid Hele landet Ingen std.tid N = 0 Ingen std.tid 200 Ingen std.tid OF4B samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) OF4C samlet tid til behandling, strålebehandling angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start OA1 aktivitetsindikator diagnose afkræftet angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med -. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0' Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 37

38 Tabel 2a.4 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2013 og 2014 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion og indikator. Foregående år baseres på stationære data. B04 Myelomatose Region OF4A,, 2013 OF4A,, 2014 forløb OF4A, OF4B,, 2013 OF4B,, 2014 forløb OF4B, OF4C,, 2013 OF4C,, 2014 forløb OF4C, Nordjylland Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Midtjylland Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Syddanmark Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Hovedstaden Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Sjælland Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Hele landet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid OF4B samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) OF4C samlet tid til behandling, strålebehandling angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med -. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0' Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 38

39 Tabel 2.5 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, B05 Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS) Standardforløbstid: Kirurgi: Ingen standardforløbstid, Kemoterapi: 6 dage og Stråleterapi: Ingen standardforløbstid Region kirurgi OF4A, Antal forløb, kirurgi OF4A kemoterapi OF4B, Antal forløb, kemoterapi OF4B stråleterapi OF4C, Antal forløb, stråleterapi OF4C Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, Antal forløb, der indgår i beregningen OA1 Nordjylland Ingen std.tid N = 0-6 Ingen std.tid N = Midtjylland Ingen std.tid N = Ingen std.tid N = Syddanmark Ingen std.tid N = Ingen std.tid N = Hovedstaden Ingen std.tid N = Ingen std.tid N = Sjælland Ingen std.tid N = Ingen std.tid N = Hele landet Ingen std.tid N = Ingen std.tid N = OF4B samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) OF4C samlet tid til behandling, strålebehandling angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start OA1 aktivitetsindikator diagnose afkræftet angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med -. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0' Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 39

40 Figur 2.5B Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, B05 Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS) OF4B samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 40

41 Tabel 2a.5 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2013 og 2014 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion og indikator. Foregående år baseres på stationære data. B05 Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS) Region OF4A,, 2013 OF4A,, 2014 forløb OF4A, OF4B,, 2013 OF4B,, 2014 forløb OF4B, OF4C,, 2013 OF4C,, 2014 forløb OF4C, Nordjylland Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid 57 - Ikke beregnet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Midtjylland Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Syddanmark Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Hovedstaden Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Sjælland Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Hele landet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid OF4B samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) OF4C samlet tid til behandling, strålebehandling angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med -. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0' Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 41

42 Tabel 2.6 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, B06 Kroniske myeloide sygdomme Standardforløbstid: Kirurgi: Ingen standardforløbstid, Kemoterapi: Ingen standardforløbstid og Stråleterapi: Ingen standardforløbstid. Region kirurgi OF4A, Antal forløb, kirurgi OF4A kemoterapi OF4B, Antal forløb, kemoterapi OF4B stråleterapi OF4C, Antal forløb, stråleterapi OF4C Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, Antal forløb, der indgår i beregningen OA1 Nordjylland Ingen std.tid 8 Ingen std.tid 20 Ingen std.tid N = Midtjylland Ingen std.tid N = 0 Ingen std.tid 26 Ingen std.tid N = Syddanmark Ingen std.tid N = 0 Ingen std.tid 51 Ingen std.tid N = Hovedstaden Ingen std.tid N = 0 Ingen std.tid 51 Ingen std.tid N = Sjælland Ingen std.tid N = 0 Ingen std.tid 63 Ingen std.tid N = Hele landet Ingen std.tid 8 Ingen std.tid 211 Ingen std.tid N = OF4B samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) OF4C samlet tid til behandling, strålebehandling angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start OA1 aktivitetsindikator diagnose afkræftet angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med -. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0' Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 42

43 Tabel 2a.6 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2013 og 2014 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion og indikator. Foregående år baseres på stationære data. B06 Kroniske myeloide sygdomme Region OF4A,, 2013 OF4A,, 2014 forløb OF4A, OF4B,, 2013 OF4B,, 2014 forløb OF4B, OF4C,, 2013 OF4C,, 2014 forløb OF4C, Nordjylland Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Midtjylland Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Syddanmark Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Hovedstaden Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Sjælland Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Hele landet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid OF4B samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) OF4C samlet tid til behandling, strålebehandling angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med -. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0' Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 43

44 Tabel 2.7 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, B07 Kræft i bugspytkirtlen Standardforløbstid: Kirurgi: 43 dage, Kemoterapi: 44 dage og Stråleterapi: 48 dage. Region kirurgi OF4A, Antal forløb, kirurgi OF4A kemoterapi OF4B, Antal forløb, kemoterapi OF4B stråleterapi OF4C, Antal forløb, stråleterapi OF4C Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, Antal forløb, der indgår i beregningen OA1 Nordjylland Midtjylland N = 0 N = Syddanmark Hovedstaden N = 0 N = Sjælland N = 0 N = Hele landet OF4B samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) OF4C samlet tid til behandling, strålebehandling angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start OA1 aktivitetsindikator diagnose afkræftet angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med -. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0' Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 44

45 Figur 2.7A Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, B07 Kræft i bugspytkirtlen Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 45

46 Figur 2.7B Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, B07 Kræft i bugspytkirtlen OF4B samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 46

47 Figur 2.7C Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, B07 Kræft i bugspytkirtlen OF4C samlet tid til behandling, strålebehandling angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 47

48 Tabel 2a.7 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2013 og 2014 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion og indikator. Foregående år baseres på stationære data. B07 Kræft i bugspytkirtlen Region OF4A,, 2013 OF4A,, 2014 forløb OF4A, OF4B,, 2013 OF4B,, 2014 forløb OF4B, OF4C,, 2013 OF4C,, 2014 forløb OF4C, Nordjylland N = 0 - Ikke beregnet Midtjylland N = 0 Ikke beregnet Syddanmark Ikke beregnet Hovedstaden N = 0 N = 0 Ikke beregnet Sjælland N = 0 N = 0 Ikke beregnet Hele landet Ikke beregnet OF4B samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) OF4C samlet tid til behandling, strålebehandling angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med -. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0' Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 48

49 Tabel 2.8 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, B08 Kræft i galdegang Standardforløbstid: Kirurgi: 43 dage, Kemoterapi: 44 dage og Stråleterapi: 48 dage. Region kirurgi OF4A, Antal forløb, kirurgi OF4A kemoterapi OF4B, Antal forløb, kemoterapi OF4B stråleterapi OF4C, Antal forløb, stråleterapi OF4C Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, Antal forløb, der indgår i beregningen OA1 Nordjylland N = 0 N = Midtjylland Syddanmark N = 0 N = Hovedstaden N = 0 N = Sjælland N = 0 N = Hele landet OF4B samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) OF4C samlet tid til behandling, strålebehandling angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start OA1 aktivitetsindikator diagnose afkræftet angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med -. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0' Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 49

50 Figur 2.8A Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, B08 Kræft i galdegang Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 50

51 Figur 2.8B Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, B08 Kræft i galdegang OF4B samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 51

52 Figur 2.8C Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, B08 Kræft i galdegang OF4C samlet tid til behandling, strålebehandling angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 52

53 Tabel 2a.8 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2013 og 2014 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion og indikator. Foregående år baseres på stationære data. B08 Kræft i galdegang Region OF4A,, 2013 OF4A,, 2014 forløb OF4A, OF4B,, 2013 OF4B,, 2014 forløb OF4B, OF4C,, 2013 OF4C,, 2014 forløb OF4C, Nordjylland - - Ikke beregnet N = 0 - Ikke beregnet N = 0 N = 0 Ikke beregnet Midtjylland - - Ikke beregnet N = 0 - Ikke beregnet - - Ikke beregnet Syddanmark - - Ikke beregnet - 55 Ikke beregnet N = 0 N = 0 Ikke beregnet Hovedstaden 86 - Ikke beregnet - - Ikke beregnet N = 0 N = 0 Ikke beregnet Sjælland - - Ikke beregnet - - Ikke beregnet N = 0 N = 0 Ikke beregnet Hele landet Ikke beregnet OF4B samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) OF4C samlet tid til behandling, strålebehandling angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med -. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0' Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 53

54 Tabel 2.9 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, B09 Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV) Standardforløbstid: Kirurgi: 43 dage, Kemoterapi: 51 dage og Stråleterapi: Ingen standardforløbstid Region kirurgi OF4A, Antal forløb, kirurgi OF4A kemoterapi OF4B, Antal forløb, kemoterapi OF4B stråleterapi OF4C, Antal forløb, stråleterapi OF4C Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, Antal forløb, der indgår i beregningen OA1 Nordjylland Ingen std.tid Midtjylland Ingen std.tid Syddanmark Ingen std.tid Hovedstaden Ingen std.tid Sjælland Ingen std.tid Hele landet Ingen std.tid OF4B samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) OF4C samlet tid til behandling, strålebehandling angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start OA1 aktivitetsindikator diagnose afkræftet angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med -. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0' Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 54

55 Figur 2.9A Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, B09 Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV) Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 55

56 Figur 2.9B Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, B09 Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV) OF4B samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 56

57 Tabel 2a.9 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2013 og 2014 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion og indikator. Foregående år baseres på stationære data. B09 Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV) Region OF4A,, 2013 OF4A,, 2014 forløb OF4A, OF4B,, 2013 OF4B,, 2014 forløb OF4B, OF4C,, 2013 OF4C,, 2014 forløb OF4C, Nordjylland Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Midtjylland Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Syddanmark Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Hovedstaden Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Sjælland - - Ikke beregnet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Hele landet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid OF4B samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) OF4C samlet tid til behandling, strålebehandling angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med -. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0' Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 57

58 Tabel 2.10 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, B10 Primær leverkræft Standardforløbstid: Kirurgi: 47 dage, Kemoterapi: 48 dage og Stråleterapi: Ingen standardforløbstid Region kirurgi OF4A, Antal forløb, kirurgi OF4A kemoterapi OF4B, Antal forløb, kemoterapi OF4B stråleterapi OF4C, Antal forløb, stråleterapi OF4C Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, Antal forløb, der indgår i beregningen OA1 Nordjylland Ingen std.tid Midtjylland Ingen std.tid Syddanmark Ingen std.tid N = Hovedstaden Ingen std.tid N = Sjælland Ingen std.tid N = Hele landet Ingen std.tid OF4B samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) OF4C samlet tid til behandling, strålebehandling angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start OA1 aktivitetsindikator diagnose afkræftet angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med -. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dett e med 'N=0' Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 58

59 Figur 2.10A Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, B10 Primær leverkræft Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 59

60 Figur 2.10B Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, B10 Primær leverkræft OF4B samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 60

61 Tabel 2a.10 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2013 og 2014 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion og indikator. Foregående år baseres på stationære data. B10 Primær leverkræft Region OF4A,, 2013 OF4A,, 2014 forløb OF4A, OF4B,, 2013 OF4B,, 2014 forløb OF4B, OF4C,, 2013 OF4C,, 2014 forløb OF4C, Nordjylland - - Ikke beregnet - - Ikke beregnet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Midtjylland - 91 Ikke beregnet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Syddanmark - - Ikke beregnet - 81 Ikke beregnet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Hovedstaden Ikke beregnet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Sjælland - - Ikke beregnet - - Ikke beregnet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Hele landet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid OF4B samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) OF4C samlet tid til behandling, strålebehandling angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebeha ndling start Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med -. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0' Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 61

62 Tabel 2.11 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, B11 Tarmkræftmetastaser i leveren Standardforløbstid: Kirurgi: 28 dage, Kemoterapi: 29 dage og Stråleterapi: Ingen standardforløbstid Region kirurgi OF4A, Antal forløb, kirurgi OF4A kemoterapi OF4B, Antal forløb, kemoterapi OF4B stråleterapi OF4C, Antal forløb, stråleterapi OF4C Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, Antal forløb, der indgår i beregningen OA1 Nordjylland Ingen std.tid N = Midtjylland N = 0 N = 0 Ingen std.tid N = Syddanmark Ingen std.tid N = Hovedstaden Ingen std.tid N = Sjælland - 1 N = 0 N = 0 Ingen std.tid N = 0-2 Hele landet Ingen std.tid N = OF4B samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) OF4C samlet tid til behandling, strålebehandling angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start OA1 aktivitetsindikator diagnose afkræftet angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med -. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0' Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 62

63 Figur 2.11A Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, B11 Tarmkræftmetastaser i leveren Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 63

64 Figur 2.11B Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, B11 Tarmkræftmetastaser i leveren OF4B samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 64

65 Tabel 2a.11 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2013 og 2014 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion og indikator. Foregående år baseres på stationære data. B11 Tarmkræftmetastaser i leveren Region OF4A,, 2013 OF4A,, 2014 forløb OF4A, OF4B,, 2013 OF4B,, 2014 forløb OF4B, OF4C,, 2013 OF4C,, 2014 forløb OF4C, Nordjylland - - Ikke beregnet - - Ikke beregnet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Midtjylland N = 0 N = 0 Ikke beregnet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Syddanmark Ikke beregnet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Hovedstaden Ikke beregnet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Sjælland Ikke beregnet - Ikke beregnet Ikke beregnet N = 0 Ikke beregnet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Hele landet Ikke beregnet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid OF4B samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) OF4C samlet tid til behandling, strålebehandling angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med -. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0' Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 65

66 Tabel 2.12 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, B12 Kræft i tyk- og endetarm Standardforløbstid: Kirurgi: 37 dage, Kemoterapi: 37 dage og Stråleterapi: 41 dage. Region kirurgi OF4A, Antal forløb, kirurgi OF4A kemoterapi OF4B, Antal forløb, kemoterapi OF4B stråleterapi OF4C, Antal forløb, stråleterapi OF4C Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, Antal forløb, der indgår i beregningen OA1 Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Hele landet OF4B samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) OF4C samlet tid til behandling, strålebehandling angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start OA1 aktivitetsindikator diagnose afkræftet angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med -. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0' Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 66

67 Figur 2.12A Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, B12 Kræft i tyk- og endetarm Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 67

68 Figur 2.12B Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, B12 Kræft i tyk- og endetarm OF4B samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 68

69 Figur 2.12C Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, B12 Kræft i tyk- og endetarm OF4C samlet tid til behandling, strålebehandling angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 69

70 Tabel 2a.12 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2013 og 2014 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion og indikator. Foregående år baseres på stationære data. B12 Kræft i tyk- og endetarm Region OF4A,, 2013 OF4A,, 2014 forløb OF4A, OF4B,, 2013 OF4B,, 2014 forløb OF4B, OF4C,, 2013 OF4C,, 2014 Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Hele landet OF4B samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) OF4C samlet tid til behandling, strålebehandling angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med -. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0' forløb OF4C, Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 70

71 Tabel 2.13 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, B13 Kræft i blæren og nyre Standardforløbstid: Kirurgi: Ingen standardforløbstid, Kemoterapi: Ingen standardforløbstid og Stråleterapi: Ingen standardforløbstid. Region kirurgi OF4A, Antal forløb, kirurgi OF4A kemoterapi OF4B, Antal forløb, kemoterapi OF4B stråleterapi OF4C, Antal forløb, stråleterapi OF4C Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, Antal forløb, der indgår i beregningen OA1 Nordjylland Ingen std.tid 104 Ingen std.tid 22 Ingen std.tid Midtjylland Ingen std.tid 260 Ingen std.tid 61 Ingen std.tid Syddanmark Ingen std.tid 186 Ingen std.tid 66 Ingen std.tid Hovedstaden Ingen std.tid 316 Ingen std.tid 75 Ingen std.tid Sjælland Ingen std.tid 84 Ingen std.tid 23 Ingen std.tid Hele landet Ingen std.tid 950 Ingen std.tid 247 Ingen std.tid OF4B samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) OF4C samlet tid til behandling, strålebehandling angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start OA1 aktivitetsindikator diagnose afkræftet angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med -. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0' Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 71

72 Tabel 2a.13 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2013 og 2014 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion og indikator. Foregående år baseres på stationære data. B13 Kræft i blæren og nyre Region OF4A,, 2013 OF4A,, 2014 forløb OF4A, OF4B,, 2013 OF4B,, 2014 forløb OF4B, OF4C,, 2013 OF4C,, 2014 forløb OF4C, Nordjylland Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Midtjylland Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Syddanmark Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Hovedstaden Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Sjælland Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Hele landet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid OF4B samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) OF4C samlet tid til behandling, strålebehandling angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med -. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0' Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 72

73 Tabel 2.14 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, B14 Kræft i blæren Standardforløbstid: Kirurgi: 34 dage, Kemoterapi: 38 dage og Stråleterapi: 42 dage. Region kirurgi OF4A, Antal forløb, kirurgi OF4A kemoterapi OF4B, Antal forløb, kemoterapi OF4B stråleterapi OF4C, Antal forløb, stråleterapi OF4C Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, Antal forløb, der indgår i beregningen OA1 Nordjylland N = 0 N = 0 Midtjylland N = 0 N = 0 Syddanmark N = 0 N = 0 Hovedstaden N = 0 N = 0 Sjælland N = 0 N = 0 Hele landet N = 0 N = 0 OF4B samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) OF4C samlet tid til behandling, strålebehandling angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start OA1 aktivitetsindikator diagnose afkræftet angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med -. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0' Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 73

74 Figur 2.14A Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, B14 Kræft i blæren Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 74

75 Figur 2.14B Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, B14 Kræft i blæren OF4B samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 75

76 Figur 2.14C Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, B14 Kræft i blæren OF4C samlet tid til behandling, strålebehandling angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 76

77 Tabel 2a.14 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2013 og 2014 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion og indikator. Foregående år baseres på stationære data. B14 Kræft i blæren Region OF4A,, 2013 OF4A,, 2014 forløb OF4A, OF4B,, 2013 OF4B,, 2014 forløb OF4B, OF4C,, 2013 OF4C,, 2014 forløb OF4C, Nordjylland Ikke beregnet Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland - 6 Ikke beregnet - 27 Ikke beregnet N = 0 - Ikke beregnet Hele landet OF4B samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) OF4C samlet tid til behandling, strålebehandling angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med -. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0' Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 77

78 Tabel 2.15 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, B15 Kræft i nyre Standardforløbstid: Kirurgi: 41 dage, Kemoterapi: 42 dage og Stråleterapi: Ingen standardforløbstid Region kirurgi OF4A, Antal forløb, kirurgi OF4A kemoterapi OF4B, Antal forløb, kemoterapi OF4B stråleterapi OF4C, Antal forløb, stråleterapi OF4C Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, Antal forløb, der indgår i beregningen OA1 Nordjylland Ingen std.tid N = 0 N = 0 N = 0 Midtjylland Ingen std.tid 1 N = 0 N = 0 Syddanmark Ingen std.tid 4 N = 0 N = 0 Hovedstaden Ingen std.tid 6 N = 0 N = 0 Sjælland Ingen std.tid 2 N = 0 N = 0 Hele landet Ingen std.tid 13 N = 0 N = 0 OF4B samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) OF4C samlet tid til behandling, strålebehandling angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start OA1 aktivitetsindikator diagnose afkræftet angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med -. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0' Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 78

79 Figur 2.15A Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, B15 Kræft i nyre Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 79

80 Figur 2.15B Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, B15 Kræft i nyre OF4B samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 80

81 Tabel 2a.15 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2013 og 2014 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion og indikator. Foregående år baseres på stationære data. B15 Kræft i nyre Region OF4A,, 2013 OF4A,, 2014 forløb OF4A, OF4B,, 2013 OF4B,, 2014 forløb OF4B, OF4C,, 2013 OF4C,, 2014 forløb OF4C, Nordjylland Ikke beregnet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Midtjylland Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Syddanmark Ikke beregnet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Hovedstaden Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Sjælland - 67 Ikke beregnet N = 0 - Ikke beregnet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Hele landet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid OF4B samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) OF4C samlet tid til behandling, strålebehandling angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med -. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0' Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 81

82 Tabel 2.16 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, B16 Kræft i prostata Standardforløbstid: Kirurgi: 50 dage, Nervebesparende kirurgi: 82 dage, Kemoterapi: Ingen standardforløbstid og Stråleterapi: 55 dage Region Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi OF4A, Antal forløb, kirurgi OF4A nervebesparende kirurgi OF4A1, Antal forløb, nervebesparende kirurgi OF4A1 Andel forløb inden for std.forløbstid, kemoterapi OF4B, Antal forløb, kemoterapi OF4B Andel forløb inden for std.forløbstid, stråleterapi OF4C, Antal forløb, stråleterapi OF4C Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, Nordjylland Ingen std.tid Midtjylland Ingen std.tid Syddanmark Ingen std.tid Hovedstaden Ingen std.tid Sjælland Ingen std.tid Hele landet Ingen std.tid OF4A1 'samlet tid til behandling, nervebesparende kirurgi angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale behandling med nervebesparende kirurgi OF4B samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) OF4C samlet tid til behandling, strålebehandling angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start OA1 aktivitetsindikator diagnose afkræftet angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med -. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0' Antal forløb, der indgår i beregningen OA1 Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 82

83 Figur 2.16A Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, B16 Kræft i prostata Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 83

84 Figur 2.16A1 Andel forløb (OF4A1) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, B16 Kræft i prostata OF4A1 'samlet tid til behandling, nervebesparende kirurgi angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale behandling med nervebesparende kirurgi Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 84

85 Figur 2.16C Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, B16 Kræft i prostata OF4C samlet tid til behandling, strålebehandling angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 85

86 Tabel 2a.16 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2013 og 2014 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion og indikator. Foregående år baseres på stationære data. B16 Kræft i prostata Region Andele forløb OF4A,, 2013 Andele forløb OF4A,, 2014 Ændring i andele forløb OF4A, Andele forløb OF4B,, 2013 Andele forløb OF4B,, 2014 Ændring i andele forløb OF4B, OF4C,, 2013 OF4C,, 2014 Ændring i andele forløb OF4C, Andele forløb OF4C,, 2013 Andele forløb OF4C,, 2014 Ændring i andele forløb OF4C, Nordjylland N = 0 40 Ikke beregnet Midtjylland N = 0 71 Ikke beregnet Syddanmark N = 0 67 Ikke beregnet Hovedstaden N = 0 75 Ikke beregnet Sjælland N = 0 69 Ikke beregnet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid - 46 Ikke beregnet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Hele landet N = 0 71 Ikke beregnet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid OF4A1 'samlet tid til behandling, nervebesparende kirurgi angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale behandling med nervebesparende kirurgi OF4B samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) OF4C samlet tid til behandling, strålebehandling angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med -. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0' Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 86

87 Tabel 2.17 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, B17 Kræft i penis Standardforløbstid: Kirurgi: 37 dage, Kemoterapi: 38 dage og Stråleterapi: 42 dage. Region kirurgi OF4A, Antal forløb, kirurgi OF4A kemoterapi OF4B, Antal forløb, kemoterapi OF4B stråleterapi OF4C, Antal forløb, stråleterapi OF4C Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, Nordjylland N = 0 N = Midtjylland Syddanmark - 8 N = 0 N = 0 N = 0 N = Hovedstaden - 8 N = 0 N = 0 N = 0 N = Sjælland - 4 N = 0 N = 0 N = 0 N = Hele landet OF4B samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) OF4C samlet tid til behandling, strålebehandling angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start OA1 aktivitetsindikator diagnose afkræftet angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med -. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0' Antal forløb, der indgår i beregningen OA1 Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 87

88 Figur 2.17A Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, B17 Kræft i penis Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 88

89 Figur 2.17B Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, B17 Kræft i penis OF4B samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 89

90 Figur 2.17C Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, B17 Kræft i penis OF4C samlet tid til behandling, strålebehandling angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 90

91 Tabel 2a.17 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2013 og 2014 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion og indikator. Foregående år baseres på stationære data. B17 Kræft i penis Region OF4A,, 2013 OF4A,, 2014 forløb OF4A, OF4B,, 2013 OF4B,, 2014 forløb OF4B, OF4C,, 2013 OF4C,, 2014 forløb OF4C, Nordjylland - - Ikke beregnet N = 0 - Ikke beregnet N = 0 N = 0 Ikke beregnet Midtjylland N = 0 - Ikke beregnet - - Ikke beregnet Syddanmark - - Ikke beregnet - N = 0 Ikke beregnet N = 0 N = 0 Ikke beregnet Hovedstaden 67 - Ikke beregnet - N = 0 Ikke beregnet N = 0 N = 0 Ikke beregnet Sjælland - - Ikke beregnet N = 0 N = 0 Ikke beregnet N = 0 N = 0 Ikke beregnet Hele landet Ikke beregnet - - Ikke beregnet OF4B samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) OF4C samlet tid til behandling, strålebehandling angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med -. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0' Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 91

92 Tabel 2.18 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, B18 Kræft i testikel Standardforløbstid: Kirurgi: Ingen standardforløbstid, Kemoterapi: Ingen standardforløbstid og Stråleterapi: Ingen standardforløbstid. Region kirurgi OF4A, Antal forløb, kirurgi OF4A kemoterapi OF4B, Antal forløb, kemoterapi OF4B stråleterapi OF4C, Antal forløb, stråleterapi OF4C Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, Antal forløb, der indgår i beregningen OA1 Nordjylland Ingen std.tid 19 Ingen std.tid N = 0 Ingen std.tid N = Midtjylland Ingen std.tid 9 Ingen std.tid N = 0 Ingen std.tid N = Syddanmark Ingen std.tid 11 Ingen std.tid 2 Ingen std.tid N = Hovedstaden Ingen std.tid 105 Ingen std.tid 1 Ingen std.tid N = Sjælland Ingen std.tid 4 Ingen std.tid N = 0 Ingen std.tid N = Hele landet Ingen std.tid 148 Ingen std.tid 3 Ingen std.tid N = OF4B samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) OF4C samlet tid til behandling, strålebehandling angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start OA1 aktivitetsindikator diagnose afkræftet angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med -. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0' Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 92

93 Tabel 2a.18 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2013 og 2014 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion og indikator. Foregående år baseres på stationære data. B18 Kræft i testikel Region OF4A,, 2013 OF4A,, 2014 forløb OF4A, OF4B,, 2013 OF4B,, 2014 forløb OF4B, OF4C,, 2013 OF4C,, 2014 forløb OF4C, Nordjylland Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Midtjylland Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Syddanmark Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Hovedstaden Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Sjælland Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Hele landet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid OF4B samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) OF4C samlet tid til behandling, strålebehandling angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med -. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0' Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 93

94 Tabel 2.19 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, B19 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva) Standardforløbstid: Kirurgi: 36 dage, Kemoterapi: Ingen standardforløbstid og Stråleterapi: 43 dage. Region kirurgi OF4A, Antal forløb, kirurgi OF4A kemoterapi OF4B, Antal forløb, kemoterapi OF4B stråleterapi OF4C, Antal forløb, stråleterapi OF4C Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, Antal forløb, der indgår i beregningen OA1 Nordjylland - 8 Ingen std.tid Midtjylland Ingen std.tid N = Syddanmark Ingen std.tid N = 0 N = 0 N = Hovedstaden Ingen std.tid N = Sjælland N = 0 N = 0 Ingen std.tid N = 0 N = 0 N = 0-1 Hele landet Ingen std.tid OF4B samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) OF4C samlet tid til behandling, strålebehandling angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start OA1 aktivitetsindikator diagnose afkræftet angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med -. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0' Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 94

95 Figur 2.19A Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, B19 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva) Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 95

96 Figur 2.19C Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, B19 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva) OF4C samlet tid til behandling, strålebehandling angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 96

97 Tabel 2a.19 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2013 og 2014 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion og indikator. Foregående år baseres på stationære data. B19 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva) Region OF4A,, 2013 OF4A,, 2014 forløb OF4A, OF4B,, 2013 OF4B,, 2014 forløb OF4B, OF4C,, 2013 OF4C,, 2014 forløb OF4C, Nordjylland - - Ikke beregnet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid N = 0 - Ikke beregnet Midtjylland Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid - - Ikke beregnet Syddanmark Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid - N = 0 Ikke beregnet Hovedstaden Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid - - Ikke beregnet Sjælland N = 0 N = 0 Ikke beregnet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid N = 0 N = 0 Ikke beregnet Hele landet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid OF4B samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) OF4C samlet tid til behandling, strålebehandling angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med -. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0' Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 97

98 Tabel 2.20 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, B20 Livmoderkræft Standardforløbstid: Kirurgi: 29 dage, Kemoterapi: Ingen standardforløbstid og Stråleterapi: Ingen standardforløbstid. Region kirurgi OF4A, Antal forløb, kirurgi OF4A kemoterapi OF4B, Antal forløb, kemoterapi OF4B stråleterapi OF4C, Antal forløb, stråleterapi OF4C Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, Antal forløb, der indgår i beregningen OA1 Nordjylland Ingen std.tid 7 Ingen std.tid Midtjylland Ingen std.tid N = 0 Ingen std.tid Syddanmark Ingen std.tid 1 Ingen std.tid Hovedstaden Ingen std.tid 10 Ingen std.tid Sjælland Ingen std.tid N = 0 Ingen std.tid N = Hele landet Ingen std.tid 18 Ingen std.tid OF4B samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) OF4C samlet tid til behandling, strålebehandling angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start OA1 aktivitetsindikator diagnose afkræftet angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med -. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0' Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 98

99 Figur 2.20A Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, B20 Livmoderkræft Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 99

100 Tabel 2a.20 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2013 og 2014 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion og indikator. Foregående år baseres på stationære data. B20 Livmoderkræft Region OF4A,, 2013 OF4A,, 2014 forløb OF4A, OF4B,, 2013 OF4B,, 2014 forløb OF4B, OF4C,, 2013 OF4C,, 2014 forløb OF4C, Nordjylland Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Midtjylland Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Syddanmark Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Hovedstaden Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Sjælland Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Hele landet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid OF4B samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) OF4C samlet tid til behandling, strålebehandling angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med -. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0' Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 100

101 Tabel 2.21 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, B21 Kræft i æggestok Standardforløbstid: Kirurgi: 24 dage, Kemoterapi: 27 dage og Stråleterapi: Ingen standardforløbstid Region kirurgi OF4A, Antal forløb, kirurgi OF4A kemoterapi OF4B, Antal forløb, kemoterapi OF4B stråleterapi OF4C, Antal forløb, stråleterapi OF4C Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, Antal forløb, der indgår i beregningen OA1 Nordjylland Ingen std.tid N = Midtjylland Ingen std.tid Syddanmark Ingen std.tid N = Hovedstaden Ingen std.tid Sjælland Ingen std.tid Hele landet Ingen std.tid OF4B samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) OF4C samlet tid til behandling, strålebehandling angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start OA1 aktivitetsindikator diagnose afkræftet angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med -. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0' Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 101

102 Figur 2.21A Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, B21 Kræft i æggestok Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 102

103 Figur 2.21B Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, B21 Kræft i æggestok OF4B samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 103

104 Tabel 2a.21 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2013 og 2014 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion og indikator. Foregående år baseres på stationære data. B21 Kræft i æggestok Region OF4A,, 2013 OF4A,, 2014 forløb OF4A, OF4B,, 2013 OF4B,, 2014 forløb OF4B, OF4C,, 2013 OF4C,, 2014 forløb OF4C, Nordjylland Ikke beregnet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Midtjylland Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Syddanmark Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Hovedstaden Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Sjælland Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Hele landet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid OF4B samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) OF4C samlet tid til behandling, strålebehandling angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med -. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0' Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 104

105 Tabel 2.22 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, B22 Livmoderhalskræft Standardforløbstid: Kirurgi: 28 dage, Kemoterapi: 31 dage og Stråleterapi: 35 dage. Region kirurgi OF4A, Antal forløb, kirurgi OF4A kemoterapi OF4B, Antal forløb, kemoterapi OF4B stråleterapi OF4C, Antal forløb, stråleterapi OF4C Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, Antal forløb, der indgår i beregningen OA1 Nordjylland Midtjylland N = 0 N = Syddanmark Hovedstaden Sjælland N = 0 N = 0 N = 0 N = 0 N = 0 N = 0-4 Hele landet OF4B samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) OF4C samlet tid til behandling, strålebehandling angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start OA1 aktivitetsindikator diagnose afkræftet angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med -. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0' Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 105

106 Figur 2.22A Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, B22 Livmoderhalskræft Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 106

107 Figur 2.22B Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, B22 Livmoderhalskræft OF4B samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 107

108 Figur 2.22C Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, B22 Livmoderhalskræft OF4C samlet tid til behandling, strålebehandling angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 108

109 Tabel 2a.22 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2013 og 2014 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion og indikator. Foregående år baseres på stationære data. B22 Livmoderhalskræft Region OF4A,, 2013 OF4A,, 2014 forløb OF4A, OF4B,, 2013 OF4B,, 2014 forløb OF4B, OF4C,, 2013 OF4C,, 2014 forløb OF4C, Nordjylland Ikke beregnet - - Ikke beregnet Midtjylland N = 0 N = 0 Ikke beregnet Syddanmark Ikke beregnet - 83 Ikke beregnet Hovedstaden Ikke beregnet Sjælland N = 0 N = 0 Ikke beregnet N = 0 N = 0 Ikke beregnet - N = 0 Ikke beregnet Hele landet Ikke beregnet OF4B samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) OF4C samlet tid til behandling, strålebehandling angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med -. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0' Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 109

110 Tabel 2.23 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, B23 Kræft i hjernen Standardforløbstid: Kirurgi: 22 dage, Kemoterapi: Ingen standardforløbstid og Stråleterapi: Ingen standardforløbstid. Region kirurgi OF4A, Antal forløb, kirurgi OF4A kemoterapi OF4B, Antal forløb, kemoterapi OF4B stråleterapi OF4C, Antal forløb, stråleterapi OF4C Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, Antal forløb, der indgår i beregningen OA1 Nordjylland N = 0 N = 0 Ingen std.tid N = 0 Ingen std.tid N = Midtjylland Ingen std.tid 8 Ingen std.tid N = Syddanmark Ingen std.tid 7 Ingen std.tid N = Hovedstaden Ingen std.tid N = 0 Ingen std.tid N = Sjælland Ingen std.tid N = 0 Ingen std.tid N = Hele landet Ingen std.tid 15 Ingen std.tid N = OF4B samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) OF4C samlet tid til behandling, strålebehandling angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start OA1 aktivitetsindikator diagnose afkræftet angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med -. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0' Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 110

111 Figur 2.23A Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, B23 Kræft i hjernen Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 111

112 Tabel 2a.23 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2013 og 2014 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion og indikator. Foregående år baseres på stationære data. B23 Kræft i hjernen Region OF4A,, 2013 OF4A,, 2014 forløb OF4A, OF4B,, 2013 OF4B,, 2014 forløb OF4B, OF4C,, 2013 OF4C,, 2014 forløb OF4C, Nordjylland - N = 0 Ikke beregnet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Midtjylland Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Syddanmark Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Hovedstaden Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Sjælland Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Hele landet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid OF4B samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) OF4C samlet tid til behandling, strålebehandling angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med -. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0' Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 112

113 Tabel 2.24 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, B24 Kræft i øje og orbita Standardforløbstid: Kirurgi: Ingen standardforløbstid, Kemoterapi: Ingen standardforløbstid og Stråleterapi: Ingen standardforløbstid. Region kirurgi OF4A, Antal forløb, kirurgi OF4A kemoterapi OF4B, Antal forløb, kemoterapi OF4B stråleterapi OF4C, Antal forløb, stråleterapi OF4C Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, Antal forløb, der indgår i beregningen OA1 Nordjylland Ingen std.tid N = 0 Ingen std.tid N = 0 Ingen std.tid N = 0-2 Midtjylland Ingen std.tid 8 Ingen std.tid N = 0 Ingen std.tid Hovedstaden Ingen std.tid 13 Ingen std.tid N = 0 Ingen std.tid Hele landet Ingen std.tid 21 Ingen std.tid N = 0 Ingen std.tid OF4B samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) OF4C samlet tid til behandling, strålebehandling angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start OA1 aktivitetsindikator diagnose afkræftet angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med -. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0' Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 113

114 Tabel 2a.24 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2013 og 2014 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion og indikator. Foregående år baseres på stationære data. B24 Kræft i øje og orbita Region OF4A,, 2013 OF4A,, 2014 forløb OF4A, OF4B,, 2013 OF4B,, 2014 forløb OF4B, OF4C,, 2013 OF4C,, 2014 forløb OF4C, Nordjylland Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Midtjylland Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Hovedstaden Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Hele landet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid OF4B samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) OF4C samlet tid til behandling, strålebehandling angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med -. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0' Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 114

115 Tabel 2.25 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, B25 Modermærkekræft i hud Standardforløbstid: Kirurgi: 31 dage, Kemoterapi: Ingen standardforløbstid og Stråleterapi: Ingen standardforløbstid. Region kirurgi OF4A, Antal forløb, kirurgi OF4A kemoterapi OF4B, Antal forløb, kemoterapi OF4B stråleterapi OF4C, Antal forløb, stråleterapi OF4C Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, Antal forløb, der indgår i beregningen OA1 Nordjylland Ingen std.tid N = 0 Ingen std.tid N = Midtjylland Ingen std.tid N = 0 Ingen std.tid N = Syddanmark Ingen std.tid 8 Ingen std.tid N = Hovedstaden Ingen std.tid 3 Ingen std.tid N = Sjælland Ingen std.tid 1 Ingen std.tid Hele landet Ingen std.tid 12 Ingen std.tid OF4B samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) OF4C samlet tid til behandling, strålebehandling angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start OA1 aktivitetsindikator diagnose afkræftet angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med -. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0' Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 115

116 Figur 2.25A Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, B25 Modermærkekræft i hud Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 116

117 Tabel 2a.25 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2013 og 2014 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion og indikator. Foregående år baseres på stationære data. B25 Modermærkekræft i hud Region OF4A,, 2013 OF4A,, 2014 forløb OF4A, OF4B,, 2013 OF4B,, 2014 forløb OF4B, OF4C,, 2013 OF4C,, 2014 forløb OF4C, Nordjylland Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Midtjylland Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Syddanmark Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Hovedstaden Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Sjælland Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Hele landet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid OF4B samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) OF4C samlet tid til behandling, strålebehandling angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebeha ndling start Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med -. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0' Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 117

118 Tabel 2.26 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, B26 Lungekræft Standardforløbstid: Kirurgi: 44 dage, Kemoterapi: 41 dage og Stråleterapi: 45 dage. Region kirurgi OF4A, Antal forløb, kirurgi OF4A kemoterapi OF4B, Antal forløb, kemoterapi OF4B stråleterapi OF4C, Antal forløb, stråleterapi OF4C Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, Antal forløb, der indgår i beregningen OA1 Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Hele landet OF4B samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) OF4C samlet tid til behandling, strålebehandling angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start OA1 aktivitetsindikator diagnose afkræftet angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med -. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0' Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 118

119 Figur 2.26A Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, B26 Lungekræft Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 119

120 Figur 2.26B Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, B26 Lungekræft OF4B samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 120

121 Figur 2.26C Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, B26 Lungekræft 760 OF4C samlet tid til behandling, strålebehandling angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 121

122 Tabel 2a.26 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2013 og 2014 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion og indikator. Foregående år baseres på stationære data. B26 Lungekræft Region OF4A,, 2013 OF4A,, 2014 forløb OF4A, OF4B,, 2013 OF4B,, 2014 forløb OF4B, OF4C,, 2013 OF4C,, 2014 Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Hele landet OF4B samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) OF4C samlet tid til behandling, strålebehandling angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med -. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0' forløb OF4C, Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 122

123 Tabel 2.27 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, B27 Sarkom i knogle Standardforløbstid: Kirurgi: 47 dage, Kemoterapi: 44 dage og Stråleterapi: 48 dage. Region kirurgi OF4A, Antal forløb, kirurgi OF4A kemoterapi OF4B, Antal forløb, kemoterapi OF4B stråleterapi OF4C, Antal forløb, stråleterapi OF4C Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, Antal forløb, der indgår i beregningen OA1 Midtjylland Syddanmark N = 0 N = 0 N = 0 N = 0 N = 0 N = 0-3 Hovedstaden N = 0 N = Hele landet OF4B samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) OF4C samlet tid til behandling, strålebehandling angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start OA1 aktivitetsindikator diagnose afkræftet angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med -. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0' Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 123

124 Figur 2.27A Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, B27 Sarkom i knogle Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 124

125 Figur 2.27B Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, B27 Sarkom i knogle OF4B samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 125

126 Figur 2.27C Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, B27 Sarkom i knogle OF4C samlet tid til behandling, strålebehandling angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 126

127 Tabel 2a.27 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2013 og 2014 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion og indikator. Foregående år baseres på stationære data. B27 Sarkom i knogle Region OF4A,, 2013 OF4A,, 2014 forløb OF4A, OF4B,, 2013 OF4B,, 2014 forløb OF4B, OF4C,, 2013 OF4C,, 2014 forløb OF4C, Midtjylland Ikke beregnet N = 0 - Ikke beregnet Syddanmark N = 0 N = 0 Ikke beregnet - N = 0 Ikke beregnet N = 0 N = 0 Ikke beregnet Hovedstaden - - Ikke beregnet - - Ikke beregnet N = 0 N = 0 Ikke beregnet Hele landet Ikke beregnet N = 0 - Ikke beregnet OF4B samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) OF4C samlet tid til behandling, strålebehandling angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med -. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0' Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 127

128 Tabel 2.29 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, B29 Sarkom i bløddele Standardforløbstid: Kirurgi: 35 dage, Kemoterapi: 32 dage og Stråleterapi: 36 dage. Region kirurgi OF4A, Antal forløb, kirurgi OF4A kemoterapi OF4B, Antal forløb, kemoterapi OF4B stråleterapi OF4C, Antal forløb, stråleterapi OF4C Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, Antal forløb, der indgår i beregningen OA1 Nordjylland Midtjylland Syddanmark N = 0 N = Hovedstaden Hele landet OF4B samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) OF4C samlet tid til behandling, strålebehandling angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start OA1 aktivitetsindikator diagnose afkræftet angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med -. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0' Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 128

129 Figur 2.29A Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, B29 Sarkom i bløddele Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 129

130 Figur 2.29B Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, B29 Sarkom i bløddele OF4B samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 130

131 Figur 2.29C Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, B29 Sarkom i bløddele OF4C samlet tid til behandling, strålebehandling angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 131

132 Tabel 2a.29 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2013 og 2014 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion og indikator. Foregående år baseres på stationære data. B29 Sarkom i bløddele Region OF4A,, 2013 OF4A,, 2014 forløb OF4A, OF4B,, 2013 OF4B,, 2014 forløb OF4B, OF4C,, 2013 OF4C,, 2014 forløb OF4C, Nordjylland - - Ikke beregnet N = 0 - Ikke beregnet N = 0 - Ikke beregnet Midtjylland N = 0 - Ikke beregnet N = 0 - Ikke beregnet Syddanmark N = 0 - Ikke beregnet - - Ikke beregnet - N = 0 Ikke beregnet Hovedstaden Ikke beregnet - - Ikke beregnet Hele landet Ikke beregnet - - Ikke beregnet OF4B samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) OF4C samlet tid til behandling, strålebehandling angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med -. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0' Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 132

133 Tabel 2.30 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, B30 Kræft hos børn Standardforløbstid: Kirurgi: Ingen standardforløbstid, Kemoterapi: Ingen standardforløbstid og Stråleterapi: Ingen standardforløbstid. Region kirurgi OF4A, Antal forløb, kirurgi OF4A kemoterapi OF4B, Antal forløb, kemoterapi OF4B stråleterapi OF4C, Antal forløb, stråleterapi OF4C Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, Antal forløb, der indgår i beregningen OA1 Midtjylland Ingen std.tid 12 Ingen std.tid 35 Ingen std.tid Syddanmark Ingen std.tid 7 Ingen std.tid 15 Ingen std.tid Hovedstaden Ingen std.tid 21 Ingen std.tid 53 Ingen std.tid Hele landet Ingen std.tid 40 Ingen std.tid 103 Ingen std.tid OF4B samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) OF4C samlet tid til behandling, strålebehandling angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start OA1 aktivitetsindikator diagnose afkræftet angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med -. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0' Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 133

134 Tabel 2a.30 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2013 og 2014 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion og indikator. Foregående år baseres på stationære data. B30 Kræft hos børn Region OF4A,, 2013 OF4A,, 2014 forløb OF4A, OF4B,, 2013 OF4B,, 2014 forløb OF4B, OF4C,, 2013 OF4C,, 2014 forløb OF4C, Midtjylland Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Syddanmark Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Hovedstaden Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Hele landet Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid Ingen std.tid OF4B samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi) angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi) OF4C samlet tid til behandling, strålebehandling angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med -. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives dette med 'Ingen std.tid'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0' Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 134

135 Metastaser uden organspecifik kræfttype Tabel 3. Andel forløb for metastaser uden organspecifik kræfttype, gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator, fordelt på sygehusregion og indikator, Standardforløbstid: MF1 6 dage, MF2A 14 dage, MF2B 14 dage og MF3 6 dage Region for std.forløbstid MF1, Antal forløb, MF1 for std.forløbstid MF2A, Antal forløb, MF2A for std.forløbstid MF2B, Antal forløb, MF2B for std.forløbstid MF3, Antal forløb MF3 Andel forløb, hvor primær udredning fører til afslutning af forløb MA1, Antal forløb, hvor primær udredning fører til afslutning af forløb MA1 Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden N = Sjælland N = Hele landet MF1 primær henvisningsperiode angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til primær udredning start med første fremmøde. MF2A primær udredningsperiode, videreudredes angiver perioden fra primær udredning start med første fremmøde til henvisning til sekundær udredning. MF2B primær udredningsperiode, pakkeforløb slut angiver perioden fra primær udredning start med første fremmøde til der klinisk tages beslutning om pakkeforløb slut. MF3 sekundær henvisningsperiode angiver perioden fra henvisning til sekundær udredning til sekundær udredning start med første fremmøde. MA1 aktivitetsindikator afslutning af pakkeforløb efter primær udredning angiver andelen af forløb, der afsluttes efter den primære udredning ved en klinisk beslutning om afslutning af pakkeforløbet. Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med -. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med 'N=0' Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 135

136 Figur 3.1 Andel forløb (MF1) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, MF1 primær henvisningsperiode angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til primær udredning start med første fremmøde. Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 136

137 Figur 3.2A Andel forløb (MF2A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, MF2A primær udredningsperiode, videreudredes angiver perioden fra primær udredning start med første fremmøde til henvisning til sekundær udredning. Årsopgørelse 2014 Monitorering af kræftområde Side 137

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 15. maj 2014 Årsopgørelse 2013 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 15. maj 2014 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal 2012. Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 31. maj 2013

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal 2012. Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 31. maj 2013 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 4. kvartal 2012 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 31. maj 2013 Datagrundlag:

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 2. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 2. september 2013

Kvartalsopgørelse. 2. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 2. september 2013 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 2. kvartal 2013 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 2. september 2013 Datagrundlag:

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 28. februar 2014

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 28. februar 2014 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 4. Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 28. februar 2014 Datagrundlag: Data

Læs mere

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 3. maj 2016 ÅRSOPGØRELSE 2015 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2016 Datagrundlag: Data fra Landspatientregisteret 1. januar 2015

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Dato 24-02-2015 Sagsnr. 4-1612-62/2 MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014 Dato 28-08-2014 Sagsnr. 4-1612-13/1/ DABP dabp@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET AUGUST, 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 1. KVARTAL 2016 2016 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 1. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 3. KVARTAL 2016 2016 2 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 3. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013 Dato 15. maj 2014 Sagsnr. 4-1612-13/1/ MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013 Resumé Nærværende notat indeholder

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet og i hvilken grad bliver forløbene gennemført inden for anbefalede forløbstider

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 3. KVARTAL 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2017 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet?

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet? ANALYSE Januar 18 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet? Og bliver forløbene gennemført inden for forløbstiderne? 13-16 Indhold Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet...

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 21. april 2016 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 1. Baggrund Hvert kvar offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2015 Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 3 august MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kva offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 3-4. kvartal 2013. Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 14. marts 2014

Kvartalsopgørelse. 3-4. kvartal 2013. Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 14. marts 2014 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15300 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 3-4. kvartal Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 14. marts 2014 Datagrundlag:

Læs mere

KVARTALSOPGØRELSE. 1. kvartal 2015

KVARTALSOPGØRELSE. 1. kvartal 2015 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15298 2. juni 2015 KVARTALSOPGØRELSE 1. kvartal 2015 Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 12. juni 2015 Datagrundlag:

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 MONITORERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for kræftområdet Organspecifik kræfttype Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for pakkeforløb

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/ november 2015 METODE OG TOLKNING. Monitorering af kræftområdet fra 1. juli 2012 (anno 2012)

Afdeling for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/ november 2015 METODE OG TOLKNING. Monitorering af kræftområdet fra 1. juli 2012 (anno 2012) Afdeling for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 METODE OG TOLKNING Monitorering af kræftområdet fra 1. juli 2012 (anno 2012) Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 1.2 Nye tiltag 3 2. Monitoreringsmodel

Læs mere

KVARTALSOPGØRELSE. 3. kvartal 2015

KVARTALSOPGØRELSE. 3. kvartal 2015 Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15298 1. december 2015 KVARTALSOPGØRELSE 3. Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 11. december 2015 Datagrundlag: Data fra Landspatientregisteret 1.

Læs mere

Sundhedsudvalget 23. september 2014

Sundhedsudvalget 23. september 2014 23. september 214 Sundhedsplanmål 4: Første kontakt inden 14 dage, tærskelværdi 8 Første kontakt inden 14 dage for 8 % af ikke-akutte patienter. 1 8 6 4 2 3. kvt. 12 2. kvt. 14 2 4 6 8 1 47% 4 33% Seneste

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT ÅRSRAPPORT 2015 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Foruden de kvartalsvise rapporter

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

Kræftpakker i Danmark Hans B. Rahr, ledende overlæge, MD DMSc, Vejle Sygehus

Kræftpakker i Danmark Hans B. Rahr, ledende overlæge, MD DMSc, Vejle Sygehus Stockholm, 22. oktober 2015 Kræftpakker i Danmark Hans B. Rahr, ledende overlæge, MD DMSc, Vejle Sygehus Historik Ca. 1997 Thomas Skjødt spiller fodbold i Vejle 3 Historik Ca. 1997 Thomas Skjødt spiller

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER KRÆFTUDVALGET :00. Mødelokale på regionsgården: H6. Kræftudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER KRÆFTUDVALGET :00. Mødelokale på regionsgården: H6. Kræftudvalget - mødesager DAGSORDEN Kræftudvalget - mødesager KRÆFTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 24-06-2014 15:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården: H6 MEDLEMMER Mette Abildgaard Pia Illum Flemming Pless Susanne Due Kristensen Niels

Læs mere

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d.

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Denne seance Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvem? Hvad skal vi nå? Fakta om kræft Ventetider Symptomer

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 28. september 2012 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for metastaser uden organspecifik

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Januar 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Januar 2015 Dato: 18. maj 2015 Brevid: Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Som opfølgning på de nationale krav til maksimale forløbstider for kræft- og hjertepatienter samt patienternes

Læs mere

Offentliggørelse af kræftpakker 4. kvartal 2015

Offentliggørelse af kræftpakker 4. kvartal 2015 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Koncern Kvalitet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Til regionsrådet Tlf. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Offentliggørelse af kræftpakker 4. kvartal

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET MAJ, 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 1. kvartal 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 1. kvartal 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere

Læs mere

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010 878964649 8946 49841 64 684 645 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 66546 649494 996 12 9502 67 23 4987 987 87896 6 496 6494 878964649 8946 49841 64 684 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 649494 996 12 9502 67

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET NOVEMBER, 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 3. kvartal 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 3. kvartal 2015 Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit

Læs mere

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010 878964649 8946 49841 64 684 645 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 66546 649494 996 12 9502 67 23 4987 987 87896 6 496 6494 878964649 8946 49841 64 684 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 649494 996 12 9502 67

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 1. KVARTAL 2016 2016 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 1. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet for 4. kvartal 2012 og 1.

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet for 4. kvartal 2012 og 1. N O T A T Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet for 4. kvartal 2012 og 1. kvartal 2013 Resumé I forbindelsen med Statens Serum Instituts første offentliggørelse

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 30. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 18. december 2013 kl. 13.00 16.00 i Sundhedsstyrelsen j.nr. 4-1612-13/1/SFK

Læs mere

Notatet opsummerer den overordnede regionale målopfyldelse for hhv. kræftpakker, hjertepakker, udredningsret og tid til behandling.

Notatet opsummerer den overordnede regionale målopfyldelse for hhv. kræftpakker, hjertepakker, udredningsret og tid til behandling. Dato: 15-06- 2015 Brevid: Månedlig overholdelse af standardforløbstider, juni 2015 Det er i Region Sjælland besluttet at igangsætte en månedlig opfølgning på regionens målopfyldelse. Notatet, der offentliggøres

Læs mere

Heidi Amalie Rosendahl Jensen Anne Vinggaard Christensen Knud Juel STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED. Kræftplan IV

Heidi Amalie Rosendahl Jensen Anne Vinggaard Christensen Knud Juel STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED. Kræftplan IV Heidi Amalie Rosendahl Jensen Anne Vinggaard Christensen Knud Juel STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Kræftplan IV Notat vedrørende analyse til beskrivelse af sundhedsvæsenets aktivitet og resultater på

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype 1. Indledning

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal Dette notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale moni. kvartal. Monitoreringen gør det

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 29. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 11. oktober 2013 kl. 13.00 15.15 i Sundhedsstyrelsen. 1. Orientering Opfølgning

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

Kræftpakkerne set fra sygehusledelsesniveau

Kræftpakkerne set fra sygehusledelsesniveau Kræftpakkerne set fra sygehusledelsesniveau Baggrund Læge Ph.d. Kardiolog 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Civiløkonom Den lærende organisation MHM Lean Lægedirektør

Læs mere

BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for stabil angina pectoris Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

1. Status på pakkeforløb for kræftområdet, herunder national monitorering

1. Status på pakkeforløb for kræftområdet, herunder national monitorering TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 31. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og, den 30. april 2014 kl. 10.00 13.00 i Sundhedsstyrelsen 1. Status på pakkeforløb

Læs mere

Registreringsvejledning Pakkeforløb for kræftområdet

Registreringsvejledning Pakkeforløb for kræftområdet Registreringsvejledning Pakkeforløb for kræftområdet Organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet beskrivelse af baggrunden for etableringen af registrerings-

Læs mere

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 1 Indledning Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Ministeriet for

Læs mere

Opfølgning af kræftpatienter oversigt over arbejdsgrupper. Marts/april 2013.

Opfølgning af kræftpatienter oversigt over arbejdsgrupper. Marts/april 2013. Opfølgning af kræftpatienter oversigt over arbejdsgrupper. Marts/april 2013. Arbejds grupper No. Overordnede kræftområder Kræftform Udpegning Dansk Sygepleje Selskab Kontaktpersoner 1. Brystkræft Kræft

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Dato: 27-07- 2015 Brevid: 2465835 Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Som opfølgning på de nationale krav til overholdelse af standardforløbstider for kræft-

Læs mere

Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik Juli 2016 FAKTAANALYSE

Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik Juli 2016 FAKTAANALYSE Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik Juli 2016 FAKTAANALYSE Kræftområdet 2007-2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Hovedresultater... 3 1.4

Læs mere

Indberetningsskema Region Syddanmark, april 2010

Indberetningsskema Region Syddanmark, april 2010 Indberetningsskema Region Syddanmark, april 2010 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. maj 2013

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. maj 2013 28. maj 13 Kvalitetsmål 4b: Tildelt kontaktperson, Tærskelværdi 95% Patienter skal have tilbudt en kontaktperson, hvis behandlingsforløbet strækker sig over mere end to dage. Tildeling af kontaktperson

Læs mere

Konferens om de danske kræftpakker

Konferens om de danske kræftpakker Konferens om de danske kræftpakker Lund 19. marts 2014 Specialkonsulent Mari-Ann Munch Region Sjælland Program/Indhold Historik Monitoreringsmodel Opfølgning på monitorering Pakkerne som styringsredskab

Læs mere

Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland

Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland Dato: 29.9.2016 Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland I forlængelse af regeringens udspil med Kræftplan IV gives der i dette notat en

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for kræftområdet Organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet

Læs mere

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ)

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ) OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ) Pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) Dokumentet indeholder svar på ofte stillede spørgsmål vedrørende registrerings- og monitoreringsmodellen for pakkeforløb

Læs mere

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 6 Redaktion Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Nøgletal for kræft august 2008

Nøgletal for kræft august 2008 Kontor for Sundhedsstatistik Nøgletal for kræft august 2008 1. Fortsat stigende aktivitet på kræftområdet Der har siden 2001 været en kraftig vækst i aktiviteten på kræftområdet - og væksten forsætter

Læs mere

Indberetningsskema Region Sjælland, april 2010

Indberetningsskema Region Sjælland, april 2010 Indberetningsskema Region Sjælland, april 2010 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne: Opfylder, forløbstid (med få dages og ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008 Sundhedsudvalget 28-9 SUU alm. del Bilag 421 Offentligt Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 28 Monitorering af pakkeforløb for kræft, 2.-4. kvartal 28 Uddrag og citater er kun tilladt med

Læs mere

Status for Kræftpakker, 1. halvår 2013

Status for Kræftpakker, 1. halvår 2013 Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Regionsrådet Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk Status for Kræftpakker, 1. halvår 2013 I det følgende kommenteres resultaterne

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 8. februar 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i psykiatrien Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i psykiatrien.

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 14. september 2016 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i psykiatrien Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i psykiatrien.

Læs mere

Kræ$pakker - kliniske eksempler

Kræ$pakker - kliniske eksempler Kræ$pakker - kliniske eksempler Rikke Pilegaard Hansen Trøjborg Lægehus Vi har da heldigvis fået pakkeforløb! Vi har da heldigvis fået pakkeforløb! Sundhedsstyrelsens pakkeforløb Beskrivelser af pakkeforløb

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser,

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/900250 8. februar 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i somatikken Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i somatikken.

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 3. december 15 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 3. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter,

Læs mere

Cancerregisteret 1995

Cancerregisteret 1995 Cancerregisteret 1995 Kontaktperson: Cand. scient. Jesper Pihl, lokal 3110 13.394 nye krættilfælde blandt mænd og 14.901 blandt kvinder kræft den hyppigste kræftform hos mænd kræft den hyppigst kræftform

Læs mere

Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM

Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM Indholdsfortegnelse: Side 1: Forklaring til tabellerne Side 3: Region Midtjylland samlet Side 7: Regionshospitalet Horsens Side 9: Hospitalsenhed

Læs mere

Monitorering af hjerteområdet

Monitorering af hjerteområdet Regionale stormøder Monitorering af hjerteområdet April 2013 Dorte Johansen og Louise Nordentoft Furbo Agenda 1. Baggrund 2. Registreringsmodel 3. Monitoreringsmodel 4. Formidling 5. Vejledningsmateriale

Læs mere

Kræftoverlevelse i Danmark 1999-2013. Cancerregisteret Tal og analyse

Kræftoverlevelse i Danmark 1999-2013. Cancerregisteret Tal og analyse Kræftoverlevelse i Danmark 1999-2013 Cancerregisteret Tal og analyse Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation & Forskning Artillerivej 5 DK-2300 Hjemmeside: www.ssi.dk

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

December Centerrapport. Medicinsk center. 7. januar Kvalitetsafdelingen

December Centerrapport. Medicinsk center. 7. januar Kvalitetsafdelingen December 2015 Centerrapport Medicinsk center 7. januar 2016 Kvalitetsafdelingen 1 REGIONALT KVALITETSMÅL A) DELTAGELSE I NATIONALE OG REGIONALE KLINISKE KVALITETSDATABASER Alle patienter skal indrapporteres

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/900250 29. november 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i somatikken Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i somatikken.

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Kræftoverlevelse i Danmark Cancerregisteret, Tal og analyse

Kræftoverlevelse i Danmark Cancerregisteret, Tal og analyse Kræftoverlevelse i Danmark 1998-2012 Cancerregisteret, Tal og analyse Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation & Forskning Artillerivej 5 DK-2300 Hjemmeside: www.ssi.dk

Læs mere

Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner.

Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner. Bilag: Lokal regional status for pakkeforløb på kræftområdet januar /februar 2011 Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner. Region Syddanmark I Region

Læs mere

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

29.657 nye kræfttilfælde i 1997. 14.161 blandt mænd og 15.496 blandt kvinder

29.657 nye kræfttilfælde i 1997. 14.161 blandt mænd og 15.496 blandt kvinder Cancerregisteret 1997 Kontaktpersoner: Cand. Scient. Carsten Agger, lokal 7602 Assisterende læge Solvejg Bang, lokal 7581 Afdelingslæge Kirsten Møller-Hansen, lokal 7579 29.657 nye kræfttilfælde i 1997.

Læs mere

Kapitel 9. KRÆFT/CANCER

Kapitel 9. KRÆFT/CANCER Kapitel 9. KRÆFT/CANCER Datamaterialet, som ligger til grund for denne årsberetning, består af data for perioden 20 fra Cancerregisteret i Sundhedsstyrelsen i Danmark. Antallet af kræfttilfælde var i 200:

Læs mere

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 Ole Andersen, overlæge Disposition Baggrund og tanker for indførsel af pakkeforløb i 2007 Organisering af arbejdet med at udvikle

Læs mere

Kræftoverlevelse i Danmark

Kræftoverlevelse i Danmark RAPPORT Juni 2017 Kræftoverlevelse i Danmark Cancerregisteret 2001-2015 Udgiver Sundhedsdatastyrelsen Copyright Sundhedsdatastyrelsen Version 1.0 Versionsdato 7. juni 2017 Web-adresse www.sundhedsdata.dk

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet

Læs mere

Cancerregisteret 1996

Cancerregisteret 1996 Cancerregisteret 1996 Kontaktperson: Cand. scient. Jesper Pihl, lokal 3110 Afdelingslæge Kirsten Møller Hansen, lokal 6204 13.348 nye kræfttilfælde blandt mænd og 14.874 blandt kvinder I 1996 var der 28.222

Læs mere

Indberetningsskema Region Nordjylland, april 2010

Indberetningsskema Region Nordjylland, april 2010 Indberetningsskema Region Nordjylland, april 2010 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid (med få dages overskridelse) og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode

Læs mere

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker OrOrientering om arbejdet med kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk 1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

Læs mere

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer.

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer. NOTAT Forløbstid i pakkeforløb Baggrund I oktober 2007 indgik Danske Regioner og Regeringen en aftale om udarbejdelse af pakkeforløb for alle kræftformer. I aftalen står blandt andet, at: Forløbene skal

Læs mere

Kræftepidemiologi. Figur 1

Kræftepidemiologi. Figur 1 Kræftepidemiologi På foranledning af Kræftstyregruppen har en arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen udarbejdet rapporten Kræft i Danmark. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse,

Læs mere