I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 1 I Januar 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 1 I Januar 2007"

Transkript

1 DBU Bulletin Aktuelle nyheder hele døgnet på I Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 1 I Januar 2007 Indhold DBU Etisk til Kodeks VM 31-7 Farvel Visions- til to og bestyrelsesmedlemmer strategiplan til sommer 5 5 Ny Strukturrapport formand for Appeludvalget 5 7 Tema-aften DBU støtter om Platini... fodbold 7 T-træner kun for kvinder 9 Lone Smidt Nielsen i FIFA-komité 7 ITU Vi vil være kvinder 9 Kvinderne A-licens fortsætter trænere med efteruddannet 3F Trænerseminar Årets fodboldskoler for kvindetrænere på plads 1016 Årets UEFA-hæder træner og leder Nye Så tiltag mange skal som sikre muligt... fremtidens dommere DBU inviterer talentansvarlige Astronauter søges 13 I dialog med klubberne 22 PersonaleNyt 15 To assistenter og en konsulent Husk Arla Familiedag Fairplaypris til Fredensborg 24 Etisk kodeks for dansk fodbold DBU har sammen med interesseorganisationerne Foreningen af Lokalunioner, Divisionsforeningen og Spillerforeningen samt repræsentanter for toptrænerne og topdommerne formuleret et Etisk Kodeks for dansk fodbold. Nedsætter Etisk Udvalg til marts. DBU offentliggjorde torsdag før jul det helt nye etiske kodeks for dansk fodbold.»vi har et ansvar og nogle regler, vi skal overholde overfor både os selv og overfor vores omverden. Derfor har vi sammensat et Etisk Kodeks for at sikre, at alle fodboldens interessenter er opmærksom på og spiller efter de samme etiske normer og regler,«forklarer DBUs formand Allan Hansen, der tog initiativ til udarbejdelsen af det etiske kodeks for halvandet år siden. Kodekset indeholder 10 etiske grundregler, som er identiske med de tilsvarende regler i europæisk fodbold, en række etiske problemstillinger og standarder, som er tidstypiske og relevante for dansk fodbold samt de såkaldte specielle forhold indenfor elitefodbolden. Grundregler og konkrete problemstillinger De etiske grundregler indeholder en direkte opfordring til de op mod aktive fodboldspillere, som er medlemmer af én af landets godt klubber under DBU. Reglerne er bearbejdet til dansk på baggrund af det europæiske fodboldforbubd, UEFAs, tilsvarende etiske kodeks, Code of ethics. Afsnittet med etiske problemstillinger og standarder tager konkret holdning til problemstillingerne omkring doping, forretningsmoral, racisme og diskrimination, religion og politik, spil (bookmaking), mistænkeliggørelse af kolleger og andre personer indenfor fodbolden, organisationsfrihed, pædofili samt sponsorer og samarbejdspartnere. Dertil kommer et afsnit, der specifikt omtaler det faktum, at elitefodbolden siden indførelsen af betalt fodbold i 1978 har udviklet sig til et forretningsområde med så stor fokus, at de etiske forventninger til denne del af fodboldfamilien på mange måder dels er større end tidligere, dels er større end til andre dele af fodboldfamilien. Etisk Kodeks er ikke statisk det er et dynamisk kodeks, som vil blve fortsættes side 3 >>

2 Jonglering Driblebane Boldøvelser i luften Fodboldkroket Fodboldgolf En sund livsstil for små og store stjerner Sport og motion skal være sjovt - så bliver det en livsstil helt af sig selv. Vi har fået nogle af de store stjerner til at inspirere de små stjerner til at lave nogle sjove fodboldøvelser i baghaven. Se hvordan på vores Fodbold DVD, som er udviklet i samarbejde med DBU. DVD en kan bestilles på arla.dk og koster 30 kr. Hovedsponsor for DBUs landshold

3 >> fortsat fra forsiden Bulletin nr 1 > Januar 2007 Bulletin Etisk nr 1 Kodeks > Januar 2007 tilrettet og suppleret med emner, der er relevante og aktuelle for dansk fodbold på de pågældende tidspunkter. Det fortsatte arbejde med sanktionering, opfølgning og videreudvikling af kodekset vil således blive lagt i et kommende Etisk Udvalg. Kodeks for hele dansk fodbold Baggrunden for udarbejdelsen af et formelt, etisk regelsæt skyldes, som det er formuleret i kodekset, at fodbold gennem mere end ét århundrede har»udviklet og positioneret sig som den foretrukne idrætsgren i Danmark. Såvel blandt aktive udøvere, trænere, ledere og som tilskuersport, og udgør dermed en aktiv og passiv fritidsinteresse for hundrede af tusinder af mennesker. Siden 1978 har fodbold tillige etableret sig forretningsmæssigt som en branche i traditionel, erhvervsmæssig forstand. Fodboldens interessenter begrænser sig derfor ikke kun til sportens aktive udøvere, men omfatter tillige trænere, ledere, dommere, hele klubber, paraply- og internationale organisationer, de organiserede tilskuer- og fangrupper, stat og kommuner, erhvervsvirksomheder i form af etablerede og potentielle sponsorer og samarbejdspartnere, medier og befolkningen. Miljøet og branchens omdømme vurderes derfor løbende i såvel den brede offentlighed som i erhvervslivet af det generelle indtryk, fodboldens interessenter medvirker til at give.«omfatter også agenter Etisk Kodeks gælder for»enhver under DBU hørende organisation, klub og tredjemand, samt en hertil knyttet enkeltperson, herunder ansatte, ledere, trænere, spillere og dommere.«dermed er der overensstemmelse mellem den gruppe, som er omfattet af det nye, etiske kodeks, og den gruppe af formelle interessenter, som i forvejen er omfattet af og defineret i DBUs love stk. VIII, bestemmelser vedrørende forseelser m.v., paragraf De eneste grupperinger indenfor dansk fodbold, som ikke har været taget med i det indledende arbejde med definitionen og formuleringen af det etiske kodeks, er af samme årsag de aktive tilskuere og fodboldagenterne. I DBUs reglement for spilleragenter fremgår det imidlertid af paragraf 11, at»det kræves af en spilleragent med licens fra DBU, at han (a) overholder samtlige love og bestemmelser udstedt af DBU, UEFA og/eller FIFA«. Arbejdsgruppe erstattes af udvalg Arbejdsgruppen havde sit første møde i sommeren 2005, hvorefter medlemmerne enten gennem møder, mail-korrespondance eller telefonisk har drøftet, redigeret og tilpasset kodekset til den aktuelle form. Etisk Kodeks skal administreres af et kommende Etisk Udvalg. Udvalget skal således fungere selvstændigt, og dets kendelser skal kunne ankes direkte til DBUs Appeludvalg, der er et uafhængigt organ bestående af jurister. God opførsel begrænser sig imidlertid ikke til de emner, der er omtalt i det nye Etisk Kodeks, men har eksempelvis med afsnittet etiske problemstillinger og standarder til formål at være fleksibelt og aktuelt ved gennem tiden at blive suppleret med holdninger til nye, aktuelle emner, som Etisk Udvalg vælger at bringe ind i kodekset. Holdninger ikke handlinger Etisk Udvalg får ingen kompetence i forhold til fortolkninger af fodboldloven, ligesom behandling og sanktioneringer overfor brud på Fodboldloven fremdeles vil ligge hos de relevante, disciplinære instanser centralt eller decentral i DBUs organisation. Man kan populært sige, at de forskellige disciplinære instanser fortsat skal behandle de konkrete, sportsligt relaterede og arrangementsmæssige forhold. Etisk Udvalg skal derimod behandle de mere abstrakte forhold omkring kampene, klubberne og hele fodboldmiljøet. Differentieringen mellem de to kompetenceområder består derfor handlinger i og omkring spillet på banen (disciplinære forhold) overfor de holdninger, der kommer til udtryk i og omkring en fodboldkamp (etiske forhold). Etisk Kodeks blev tiltrådt af DBUs bestyrelse på dens møde i november. Det danske kodeks træder formelt i kraft 1. marts efter nedsættelsen af det kommende Etisk Udvalg i begyndelsen af det nye år. DBU vil benytte perioden frem til marts måned til at orientere sine interessenter om Etisk Kodeks. Lars Arbejdsgruppen var repræsenteret ved offentliggørelsen af Etisk Kodeks torsdag den 21. december. Peter Møller optrådte dog kun på DVD. De etiske grundregler 1: Vis respekt for dine med- og modspillere, dommerne, trænerne, lederne og tilskuerne gennem din opførsel, dine handlinger, udtryk og udtalelser samt dit ordvalg! 2: Modsæt dig og afvis provokationer, truende adfærd samt snyd på banen. Samt doping udenfor banen! 3: Beskyt spillet mod og tag aktiv afstand fra racisme, diskrimination, vold og korruption! 4: Spil efter reglerne både de formelle fodboldregler og de uformelle fairplay-regler! 5: Acceptér, at du kan tabe en fodboldkamp. Og gør det med værdighed! 6: Giv det bedste af dig selv både gennem din indsats og din opførsel! 7: Del ud af din viden for at beskytte og udvikle spillet. 8: Tag ansvar for dine handlinger! 9: Vær opmærksom på konsekvenserne af, hvad du siger, eller hvordan du opfører dig! 10: Vis, at fodbold både handler om følelser, dygtighed og ærlighed! Se hele Etisk Kodeks på dbu.dk 3

4

5 Bulletin Etisk nr 1 Kodeks > Januar 2007 Husk fairplay i 2007 Sæt ekstra fokus på fairplay i 2007! Husk at deadline for ansøgning til fairplay-stævnepakker er 1. marts Tidligere SAS Liga- og landsholdsspiller samt formand for Spillerforeningen Peter Møller var optaget af prøver i DR Byen ved præsentationen af Etisk Kodeks, og optrådte derfor på DVD. Kodeks god håndbog for spillerne»det er en god håndbog tag og læs den,«opfordrer Spillerforeningens tidligere formand Peter Møller om DBUs nye Etisk Kodeks. Breddefodboldens formand, Benny Hansen, understreger»det har aldrig været vigtigere at få budskaberne frem.«10 etiske grundregler gælder for hele Europa. DBUs nye, etiske kodeks henvender sig til en stor gruppe interessenter. Den tæller trænere, ledere, dommere og hele klubber. Dertil kommer forskellige danske og internationale organisationer, stat og kommuner, erhvervsvirksomheder i form af etablerede og potentielle sponsorer og samarbejdspartnere, medier samt indirekte de aktive fodboldfans og befolkningen. Men den største gruppe er helt klart de op mod aktive fodboldspillere i landets godt fodboldklubber, der er organiseret under DBU.»I breddefodbolden hilser vi det nye etiske kodeks meget velkommen. Det har nok aldrig været vigtigere at få budskaberne frem end nu, hvor der er kommet mere og mere pres på spillerne allerede i ungdomsrækkerne,«forklarer Benny Hansen, der har repræsenteret breddefodbolden i arbejdsgruppen bag det nye etiske kodeks i sin egenskab af formand for landets største lokalunion, JBU, og fortsætter:»det er et utroligt vigtigt signal at sende til ungdommen, og kan forhåbentlig også få en opdragende effekt for de nye unge fodbolddspillere. Derudover ligger det etiske kodeks helt i tråd med DBUs koncept Holdninger og handlinger og sikrer dermed den røde tråd op gennem rækkerne.«etisk Kodeks indeholder blandt andet de såkaldte 10 etiske grundregler, som gennem det europæiske fodboldforbund, UEFA, er gældende for al fodbold i Europa. Det vil sige lige fra Serie 6 over SAS Ligaen til Champions League og landsholdene. Og kodekset hilses også velkommen af den af arbejdsgruppens medlemmer, der netop har repræsenteret de danske topspillere i udformningen af kodekset:»som tidligere formand for Spillerforeningen og som tidligere professionel fodboldspiller har jeg set, hvordan vilkårene i den professionelle fodboldverden har ændret sig drastisk gennem de sidste år,«udtaler den tidligere landsholdsspiller og SAS Liga-profil, Peter Møller, og fortsætter:»fodboldspillere i dag er ikke kun fodboldspillere, de er også rollemodeller over for de mange fans og unge mennesker, der interesser sig for sporten. Derfor er det vigtigt at fodboldspillere opfører sig ordentligt. Det har vi nu i Spillerforeningen i samarbejde med DBU lavet et Etisk Kodeks om, så spilleren nu har nogle retningslinjer for, hvordan skal opføre sig uden for banen.på banen har vi dommeren til at tage sig af det nu har vi fået et Etisk Kodeks, som spillerne skal have med i baglommen og om ikke på banen så i hvert fald uden for banen, og lige kigge igennem; hvordan er det nu jeg må opføre mig, hvad er det, jeg må som professionel fodboldspiller? Det er en god håndbog tag og læs den så vil livet som professionel fodboldspiller gå meget nemmere,«lyder opfordringen fra Peter Møller, der deltog i arbejdsgruppen bag Etisk Kodeks i sin egenskab af formand for Spillerforeningen frem til december sidste år. Kodekset indeholder 10 etiske grundregler, som er identiske med de tilsvarende regler i europæisk fodbold, en række etiske problemstillinger og standarder, som er tidstypiske og relevante for dansk fodbold samt de såkaldte specielle forhold indenfor elitefodbolden. Lars Husk stævnepakkerne og sæt ekstra fokus på fairplay i 2007! Det er frem til 1. marts 2007 muligt at ansøge om DBUs fairplay-stævnepakker, der giver klubber mulighed for at sætte ekstra fokus på fairplay på og udenfor banen ved udendørsstævner i Som et naturligt led i DBUs implementering af de nye principper inden for børne- og ungdomsfodbold vil kun stævner, som har implementeret minimum én af spilleformerne i henhold til DBUs Holdninger og Handlinger, komme i betragtning. Sidste år uddelte DBUs Fair Play-udvalg 16 fairplay-stævnepakker til en række forskellige klubber, som afholdte et udendørs stævne med speciel fokus på fairplay. Responsen har været særdeles positiv fra både deltagere og klubber, og derfor håber DBUs Fair Play-udvalg at endnu flere klubber vil ansøge til næste år for at hjælpe med at synliggøre og udbrede fairplay. Stævnepakkerne indeholder diverse fairplay-artikler blandt andet håndklæder, banner og nøglesnore. Der findes tre forskellige stævnepakker inddelt i kategorier afhængig af hvor mange deltagere, man forventer til sit stævne. Fælles for alle ansøgere er forpligtigelsen til at overholde et fairplaykodeks under hele stævnet. Hvis du/klubben har brug for yderligere oplysninger om DBUs fairplay-stævnepakker, så kontakt DBUs Fair Play-udvalg på Ansøgningsfristen er 1. marts Pia Schou Yderligere information vedrørende ansøgningsproceduren findes på 5

6

7 Bulletin Etisk nr 1 Kodeks > Januar 2007 Bred repræsentation i arbejdsgruppe Hele dansk fodbold har været repræsenteret ved udformningen af det etiske regelsæt. Strukturrapport Rambøll Management præsenterede i november DBUs bestyrelse for resultaterne af den såkaldte struktur-rapport. Læs rapporten på dbu.dk inden drøftelse på tema-aftenen i februar. Hele dansk fodbold har været repræsenteret ved udformningen af det etiske regelsæt. Benny Hansen har i sin egenskab af formand for Foreningen af Lokalunioner repræsenteret breddefodbolden i arbejdsgruppen for Etisk Kodeks. Arbejdsgruppen for Etisk Kodeks blev udpeget af DBUs formand, Allan Hansen, og har haft repræsentation fra såvel bredde- som elitefodbolden samt topspillerne, -trænerne og dommerne. Breddefodbolden har således været repræsenteret af DBUs bestyrelsesmedlem Benny Hansen i sin egenskab af formand for landets største lokalunion, JBU, og formand for Foreningen af Lokalunioner, FLU. Eliteklubberne har været repræsenteret af formanden for Divisionsforeningen, Thomas Christensen, der samtidig er administrerende direktør i OB og ligesom Benny Hansen medlem af DBUs bestyrelse og forretningsudvalg. De danske topspillere har været repræsenteret af Spillerforeningens formand indtil udgangen af 2005, Peter Møller, der er tidligere SAS Liga-spiller for AaB, Brøndby og FC København, udlandsprofessionel i PSV Eindhoven, Oviedo og FC Zürich. I perioden fra september 1991 til marts 2005 optrådte Peter Møller 20 gange på A-landsholdet, heraf var to af kampene under VM-slutrunden i Frankrig i Toptrænernes stemme i udvalget har tilhørt Ove Pedersen, der er indehaver af den højeste danske og europæiske trænerlicens samt p.t. er træner for AGF. Dommerne har været repræsenteret af deres tidligere talsmand for SAS Liga-dommerne, Kim Milton Nielsen, der faldt for aldersgrænsen i sommer efter en karriere med blandt andet to EM- og VM-slutrunder samt en Champions Leaguefinale. Allan Hansen fungerede selv som formand for gruppen, mens DBUs kommunikationschef Lars Berendt har været ansvarlig for koordineringen af inputs samt dispositionen og formuleringerne i det nye kodeks. Lars Rambøll Management præsenterede resultatet af den såkaldte struktur-rapport for DBUs bestyrelse på dens forrige møde lørdag den 25. november Med baggrund i rapportens resultater bad bestyrelsen administrationen udarbejde et oplæg til en visions- og strategiplan, som blev drøftet på bestyrelsesmødet lørdag den 13. januar Herefter lagde bestyrelsen op til en fortsat debat på dens kommende møde, hvor bestyrelsen vil drøfte visioner og missioner, og temaaftenen i februar, hvor bestyrelsen vil præsentere en tidsplan for dens videre arbejde. Blandt emnerne vil være de syv organisatoriske elementer, Rambøll-rapporten fokuserer på, hvilket omfatter procedure for besættelse af tillidsposter i organisationens politiske og faglige fora, kriterium for valg til tillidsposter, princip for beslutningstagning, udvalgenes primære rolle, klubbernes interesseområder, formålet for anvendelsen af DBUs midler samt anvendelsen af DBUs midler lokalt i forhold til nationalt.»rapporten giver os et reelt grundlag for vores fortsatte arbejde. Og vi har samtidig fået præsenteret to mulige modeller for en fremtidig strukturering af vores organisation,«udtaler DBUs formand Allan Hansen, og uddyber:»rapporten er også en fremragende inspiration til os. Vi har fået gennemgået fordele og ulemper ved model A og model B. Måske ender vi op med en model C eller en model D, men under alle omstændigheder har vi et grundlag, som vi aldrig tidligere har haft.«se Rambøll-rapporten på dbu.dk under nyheden struktur-rapport. Lars 7

8 > Tillykke med VM-billetten til Kina Vild med kvindefodbold? - tjek mere ud på > 8

9 T-træner kun for kvinder! Dansk Boldspil-Union opretter til sommer et T-trænerkursus kun for kvinder. Kurset er målrettet nuværende og tidligere spillere i 3F Ligaen og 1. division. Åbent for tilmelding nu. DBUs formand, Allan Hansen, til venstre i billedet, fotograferet sammen med Michel Platini ved DBUs Fodboldgalla 2006 i Cirkusbygningen. DBU støtter Platini Dansk Boldspil-Union har på seneste bestyrelsesmøde besluttet sig for at stemme på Michel Platini i valget til formandsposten for det europæiske fodboldforbund, UEFA. Frafalder dermed for første gang sin støtte til UEFAs formand siden 1990, Lennart Johansson. Dansk Boldspil-Unions bestyrelse besluttede på sit møde lørdag den 13. januar at støtte den franske kandidat til posten som formand for det europæiske fodboldforbund, UEFA, Michel Platini. Den tidligere franske landsholdsspiller og formand for organisationskomitéen for VM-slutrunden i Frankrig i 1998 er nuværende næstformand i det franske fodboldforbund samt medlem af bestyrelserne i både UEFA og det internationale fodboldforbund, FIFA.»Jeg har gennem de seneste to år haft en række personlige møder med Michel Platini både i København og i udlandet, og har derigennem skabt mig et førstehåndsindtryk af hans potentiale og kompetencer og ikke mindst hans visioner for europæisk fodbold,«udtaler DBUs formand, Allan Hansen, der så sent som fredag var til møde med Platini i Paris.»Møderne med ham har også underbygget troværdigheden i hans erklærede, politiske holdninger, der omfatter et løfte om at forsvare fodboldens pyramidestruktur og de fundamentale værdier, fodbolden bygger på. Og som ligger meget tæt op af de holdninger, vi i DBU selv har til organiseringen og kompetencerne i dansk og international fodbold,«understreger Allan Hansen. Michel Platini, der er 51 år, har siden sin aktive karriere som spiller og træner engageret sig i det internationale fodboldorganisatoriske- og politiske arbejde. Han var allerede i 1988 medlem af UEFAs tekniske komité i to år. Siden 2002 har han været medlem af både UEFAs og FIFAs bestyrelser, og sidste år blev han formand for FIFAs tekniske komité. Lars Senest Dansk Boldspil-Union oprettede en træneruddannelse kun for kvindespillere var tilbage i Nu er muligheden der igen for de spillere, der efter eventuelt endt spillerkarriere er interesserede i at få trænerkompetencer på CV et. Der vil være plads til 24 deltagere på kurset, hvor Jan Knudsen og nuværende assistenttræner på kvindelandsholdet, Per Nielsen, vil være instruktører. DBU T-træner er en træneruddannelse til dem, der har erfaring som spiller på højeste niveau. DBU T-træneruddannelsen har således til formål at kvalificere nuværende og tidligere topspillere til at instruere og lede fodboldtræning og til at motivere dem til videreuddannelse. T-træner er, efter en kort B- eksamen, desuden kompatibel med UEFAs B-licens (også det der svarer til B1 og B2 sammenlagt). DBU T-træner tilbydes nuværende eller tidligere aktive spillere på højeste niveau med erfaring fra både SAS Ligaen og 3F Ligaen samt 1. division som minimumskriterium. Ansøgerne optages efter kvalitativ vurdering af spiller/trænerbaggrund. Sted: Vejle Idrætshøjskole Tidspunkt: juli 2007 Tilmelding: dbu.dk dbu.dk/page.aspx?id=3048 Pia Schou Du kan læse hele nyheden om DBUs valg af Michel Platini og meget mere om følgende emner på dbu.dk under nyheden DBU støtter Platini : UEFAs kongres DBUs repræsentanter UEFAs bestyrelse Formands-kandidaterne Bestyrelses-kandidaterne Michel Platini DBUs internationale repræsentation ( aspx?id=2361) Nuværende anfører på kvindelandsholdet, Katrine S. Pedersen, var en af de spillere, der i 1998 deltog på T-træner kurset for kvinder. For mere baggrund om DBU T-træneruddannelse, se dbu.dk 9

10 Længste karriere på landsholdet Siden 1951 har SELECT Brillant Super været i startopstillingen, når Danmark har spillet landskampe i Parken. Fordi den er slidstærk og løbevillig, men først og fremmest fordi den er stabil. Den bevæger sig lige nøjagtig, som dens medspillere ønsker, når de lægger en aflevering eller header på mål. Hos SELECT har vi en idé om, at det er spillernes dygtighed og ikke bolde med tilfældigt svæv der skal afgøre en fodboldkamp. En idé der genspejler sig i vores øvrige produktsortiment, der bl.a. tæller håndbolde, beklædning og mange former for tilbehør. Derfor er SELECT player s choice. Se hele vores sortiment på

11 Bulletin nr 1 ITU> Januar 2007 DBU koncentrerer talent-program DBU fortsætter programmet Integreret Talentudvikling (ITU) i koncentreret udgave med otte klubber i den kommende periode, mens seks klubber ikke længere opfylder betingelserne for deltagelse i talentudviklingsprogrammet, der finansieres af DBU og Team Danmark. DBU fortsætter talentprogrammet Integreret Talentudvikling (ITU) for den kommende periode med deltagelse af syv klubber. Det er Brøndby IF, FC København, FC Midtjylland, OB, Silkeborg og AaB fra SAS Ligaen samt AGF og Lyngby fra Viasat Sport Divisionen, der alle fortsætter som aktive deltagere i talentudviklingsprogrammet. ITU-programmet udmærker sig ved, at de udvalgte talenter i de pågældende klubber udover at deltage i de relevante trupper og hold i klubben, er tilknyttet en personlig coach i form af klubbens ITU-træner. Derudover stiller DBU krav til blandt andet klubbernes sundhedssektorer og eksempelvis civile uddannelsesplaner for spillerne. Til eksamen hvert år Klubbernes talentpotentiale vurderes hvert år af en arbejdsgruppe bestående af DBUs ungdomslandsholdstrænere og Team Danmarks koordinator på området, Martin E. Petersen. Det er på den baggrund, at seks af de nuværende 14 klubber i dag har fået besked om, at de ikke indgår i programmet for den kommende periode. Deltagelse i ITU-projektet kræver, at klubberne råder over»en gruppe spillere i aldersgruppen år, hvis talent realistisk forventes at række til højeste elitære niveau«. Internt definerer arbejdsgruppen som en tommefingerregel en gruppe som svarende til minimum syv spillere med mindre andre, ekstraordinære forhold taler for et mindre antal. Konkret har ITU-arbejdsgruppen vurderet klubbernes potentielle spillermateriale i den aktuelle aldersgruppe i årgangene »Det er trist at skulle sige farvel til seks engagerede klubber, men overordnet handler det om kvalitet og ikke kvantitet,«forklarer U/21-landsholdets træner Keld Bordinggaard, der er sportslig ansvarlig for ITUprogrammet, og fortsætter:»til gengæld er vi overbeviste om, at de seks klubbers deltagelse i ITUprogrammet har medvirket til at optimere en række forhold hos dem, som de kan bruge fremadrettet. Og de kan jo stadig benytte flere af de features, ITU-programmet tilbyder, eksempelvis træningsdagbogen og de fysiske tests.det væsentligste kriterium for, at en klub kan blive en del af ITU, er, at de råder over et tilstrækkeligt antal kvalificerede spillere i de aktuelle årgange. Da det hurtigt viste sig, at flere klubber denne gang ville få vanskeligt ved at få godkendt det tilstrækkelige antal spillere, har vi brugt ekstraordinær meget tid ved gennemgangen af spillernavnene for at være helt sikre på, at vi tager beslutningen på et så fagligt godt grundlag som muligt«, uddyber Keld Bordinggaard om evalueringsprocessen. Han administrerer sammen med sine kolleger ITU-programmet på baggrund af de rammer, der er defineret af DBU Eliteudvikling (DBUs Herreeliteungdomsudvalg) og Team Danmark. Klubber vil tilbage De seks klubber, hvis deltagelse i programmet dermed udløber med udgangen af marts måned, modtog besked om beslutningen på de møder, som ITU-gruppen havde med hver enkelt klub tidligere i dag. De seks nuværende ITU-klubber, der ikke får forlænget aftalen for den kommende periode, er AB, B93, Esbjerg, FC Nordsjælland, Herfølge og Vejle.»Vi har haft nogle gode og konstruktive møder med klubberne,«forklarer U/19-landsholdets træner Per Andersen, der har været medlem af arbejdsgruppen, siden ITU blev søsat som et pilotprojekt i 2000.»Selvfølgelig er klubberne kede af at miste deres ITU-status, men det er samtidig min opfattelse, at klubberne vil fortsætte deres talentudviklingsarbejde på samme dygtige og professionelle måde som hidtil,«uddyber Per Andersen, der ligesom Keld Bordinggaard mener, at de seks klubbers indsats ikke har været forgæves.»vi har i gennemsnit haft 135 spillere igennem vores ITU-program årligt til gensidig glæde for DBU og ITUklubberne. Så indsatsen har haft en positiv indvirkning på dansk talentudvikling, og flere af de seks klubber har allerede gjort det klart over for os, at de vil bestræbe sig på at komme tilbage i ITU-ordningen hurtigst muligt. I mellemtiden vil jeg håbe, at de vil fortsætte deres indsats over for de talenter, der fortsat er i klubben,«slutter Per Andersen. Kvalitetssikring ITU-ordningens ældste aldersgruppe følger U/21-landsholdet. Da U/21-landsholdet ikke formåede at kvalificere sig til den kommende EM-slutrunde i 2007, har det i praksis betydet, at man tidligere end normalt har skiftet ud i årgangen, hvilket har været medvirkende til at flere af de berørte ITU-klubber har Martin Spelmann og Brøndby er blandt de otte klubber, der fortsat indgår i ITU-ordningen. oplevet en reduktion af deres potentielle talentgrundlag.»på papiret kan det måske virke voldsomt, at vi vælger seks klubber fra, men i praksis er der tale om en ansvarlig kvalitetssikring, hvor vi søger at få mest kvalitet for de penge, vi hvert år investerer i udviklingen af danske fodboldtalenter,«udtaler formand for DBU Eliteudvikling, Jesper Møller, og fortsætter:»i et projekt af denne størrelsesorden er det nødvendigt at have nogle grænser, og dermed også en nedre grænse for hvor få talenter, der kan være tilknyttet en klub. Ellers ville vi kunne risikere en udvanding af vores talentudvikling med dårligere kvalitet som resultat.set fra en politisk vinkel er det selvfølgelig ærgerligt med en så stor reduktion i antallet af ITU-klubber. Ikke mindst i relation til, at vi i løbet fortsættes side 13 >> 11

12 Nye briller Få nye briller på abonnement ARMANI Model EA 9303 Pris 1715,- eller 52,- pr. md. JACOB JENSEN Model 611 B Pris 2750,- eller 83,- pr. md. Ermenegildo Zegna Model ZE 3506 Pris 2495,- eller 76,- pr. md. Abonnement 36 mdr. ÅOP 5,5% POLICE Model PO 8069 Pris 2195,- eller 67,- pr. md. NÆRMESTE THIELE TELEFON

13 >> fortsat fra side 11 Bulletin nr 1 > Januar 2007 Bulletin nr 1 ITU> Januar 2007 af foråret færdiggør vores overordnede overvejelser om talentudviklingen, herunder ITU og STU,«påpeger Jesper Møller, og understreger:»jeg har gennem længere tid haft lejlighed til at følge de sportsligt ansvarliges overvejelser. Beslutningen er sket på baggrund af rene, faglige overvejelser ud fra de eksisterende regler og retningslinjer, og derfor har udvalget ingen indvendinger til de sportsligt ansvarliges vurderinger.«dermed henviser Jesper Møller til, at det er de samme kriterier, der tidligere har været i spil, da eksempelvis Lolland-Falster Alliancen og Køge Boldklub udgik af talentprogrammet. ITU blev etableret som et projekt i 2000 med deltagelse af DBU, Team Danmark og Divisionsforeningen, som imidlertid trak sig ud af samarbejdet med udgangen af Fra 2004 blev projektet opnormeret til en fast aktivitet ledet og finansieret af DBU og Team Danmark. DBU og Team Danmark giver eksempelvis tilskud til aflønningen af klubbernes ITU-trænere, hvis ansættelse skal godkendes af arbejdsgruppen. Jacob og Lars Fakta om ITU-programmet ITUs faglige indhold videreudvikles løbende af en arbejdsgruppe bestående af DBUs landsholds- og talenttrænere Keld Bordinggaard (U/20- og U/21-landsholdet), Per Andersen (U/18- og U/19-landsholdet) og Glen Riddersholm (U/16- og U/17-landsholdet), Martin E. Petersen fra Team Danmark samt Christian Bordinggaard fra DBUs administration. Det er endvidere arbejdsgruppens ansvar at godkende klubbernes indstilling af ITU-spillere. Eksempler på kriterier for udvælgelse/godkendelse af ITUspillere/-klubber: 1. ITU-træneren udfærdiger hvert halve år en liste med de spillere, han formoder har niveauet og potentialet til at indgå i Integreret Talentudvikling. Alle listerne gennemgås af DBUs Ungdomslandsholdstrænere Keld Bordinggaard, Per Andersen og Glen Riddersholm, der eventuelt efter afklarende korrespondance med ITU-trænerne godkender spillerne. 2. ITU-klubber godkendes som udgangspunkt for en fortløbende periode, under forudsætning af, at klubben overholder de i samarbejdsaftalen nævnte betingelser, samt at et tilstrækkeligt antal spillere i alderen år løbende kan godkendes af Arbejdsgruppen. (Se alle de generelle bestemmelser for ITU: dk/data/dbu/filedb/2241.doc) For at blive godkendt som ITUspiller (16-21 år), opereres der i den nuværende ordning blandt andet med følgende krav: ITU koncentreres udelukkende om spillerne i alderen år, som vurderes at have potentiale til at nå det højeste niveau Klubben skal have udpeget en gruppe spillere i aldersgruppen år, hvis talent realistisk forventes at række til højeste elitære niveau. Læs mere: Integreret Talentudvikling: aspx?id=993 ITU-klubber advaret sidste sommer Samtlige ITU-klubber blev advaret på møde i april og på mail i juni sidste år. Ingen ændring i forudsætninger for deltagelse i ITU-programmet. De nu seks frasorterede klubber lever ikke op til kriterier, som har været uændrede siden Integreret Talentudvikling (ITU) er toppen af pyramiden i DBUs talentudviklingsarbejde. Programmet sætter den enkelte spiller i fokus, idet han udover at træne sammen med holdkammeraterne på ét eller flere af sin klubs hold, har en personlig coach i form af klubbens ITU-træner. ITU-træneren er således ikke træner for et hold, men personlig træner for de pågældende ITU-spillere. For at komme i betragtning til ITU-projektet skal klubberne som minimum råde over som tommelfingerregel syv spillere, der enten er aktuelle eller potentielle på DBUs ungdomslandshold. Derudover skal klubberne leve op til nogle klart definerede krav til eksempelvis skadesbehandling, ligesom de pågældende spillere skal være tilmeldt en civil uddannelse. Samme kriterier i alle syv år DBU satser derfor på de topklubber, hvor der er en gruppe talentfulde spillere med landsholdspotentiale, og som lever op til de definerede krav, uanset klubbernes placering og økonomi.»vi har et virkelig godt produkt. De sidste dage har vist, hvor stor interessen er blandt klubberne for at talentudvikle sammen med DBU,«konstaterer U/21-landsholdets træner Keld Bordinggaard, der er sportsligt ansvarlig for ITU-programmet med henvisning til reaktionerne på den seneste evaluering af de deltagende klubber.»det er helt forståeligt, at klubberne er skuffede, for deltagelsen i ITUprojektet er naturligvis også et parameter for de deltagende klubber i deres forsøg på at udvikle, fastholde og tiltrække de mest talentfulde spillere,«fortsætter Bordinggaard, og understreger:»men nogle af udmeldingerne er direkte usande. Klubberne må forholde sig til fakta og retningslinjerne for deltagelse i ITU. De skal være ens for alle parter, og der er mange klubber, der står og banker på døren til ITU, og med lige så stor ret kunne ønske sig indenfor som de seks, vi nu siger farvel til.«kriterierne har været uændrede i alle syv år, mens enkelte justeringer undervejs er uden betydning for den netop foretagne evaluering. Dynamisk program ITU udmærker sig dermed ved ikke at være et statisk men et dynamisk program. B93 var eksempelvis med i de første fire år fra 2000 til 2003, men røg ud i 2004 i forbindelse med, at Divisionsforeningen trak sig ud af fortsættes side 15 >> 13

14 Vores mål er jeres mål! Forårstilbud til alle klubber 10 fodboldmål 4.998,- kr. 5-mands mål JC6300C (3 x 1,5m) Forårstilbud 6 stk. 3-mands mål 4 stk. 5-mands mål 3-mands mål JC6150C (1,5 x 1m) Bestil via hjemmesiden Olgasvej Vedbæk Telefon: Henrik Store Larsen Telefon: Thyge Rasmussen Fax: Mail: Normalpris: 6.814,- kr. Spar 1.816,- kr. NU 4.998,- kr. Målene er meget lette at samle, leveres inkl. net, pløkker og bæretaske. TARGETT SPORT

15 >> fortsat fra side 13 Bulletin nr 1 > Januar 2007 ITU-samarbejdet. Med økonomisk støtte fra eliteorganisationen Team Copenhagen lykkedes det atter B93 at opnå deltagelse i 2005 og Klubbernes potentiale og dermed deres eventuelle deltagelse vurderes årligt. Tirsdag den 9. januar fik seks af de 14 klubber officielt besked på, at de ikke længere opfylder kriterierne. Meddelelsen om, at B93 ikke kan fortsætte i programmet, kan hverken komme bag på Østerbro-klubben eller nogle af de fem andre klubber, der på individuelle møder tirsdag fik beskeden om, at de med udgangen af marts ikke længere ville indgå i programmet. Advaret to gange sidste år De 14 deltagende klubber blev to gange sidste år varslet om netop de udfordringer i programmet, som klubberne selv er ansvarlige for. Første gang var i forbindelse med en uddannelsesdag for ITU-trænerne på den Jyske Idrætsskole i Vejle den 28. april 2006, hvor den sportsligt ansvarlige for ITU på daværende tidspunkt, Flemming Serritslev, gjorde trænerne opmærksomme på kravet til klubbens talentpotentiale inden for de pågældende årgange. Anden gang var en skriftlig opfølgning fra ITU-programmets sekretær, Christian Bordinggaard, torsdag den 15. juni 2006, der i en mail blandt andet skriver:»for god ordens skyld vil jeg lige minde om, at pr. 1. juli 2006 er flg. spillere i ITU-systemet: Spillere født i perioden 1. januar december Årgang 1984 og 1985 er ITU-spillere, så længe den nye U/21- landshold er aktivt. Hvis U/21 ikke kvalificerer sig til EM 2007, stopper årgang 1984 og 1985 som ITU-spillere pr. 31. december 2006.«På møderne tirsdag fik klubbernes repræsentanter individuelt feedback på deres deltagelse i programmet hidtil og på årsagen til, at de er valgt fra for den kommende periode. Talentprogrammer evalueres Det har imidlertid ikke forhindret en række ledere fra de snart tidligere ITU-klubber i at fremføre en række påstande, hvoraf flere af dem desværre er objektivt forkerte.»jeg føler mig overbevist om, at når nu de ITU-ansvarlige i eksempelvis FC Nordsjælland får forklaret deres chef, hvad ITU-programmet handler om, så er Allan K. Pedersen sikkert også stor nok til at undskylde sine udfald mod DBU«, slutter Keld Bordinggaard med henvisning til klubbens ITU-træner, Flemming Pedersen, der er anerkendt som én af landets bedste talentudviklere. Mens de sportslige kriterier for deltagelsen i det nuværende ITUprogram således fastholdes, har det længe været planlagt, at den sportslige, administrative og politiske ledelse bag ITU-aktiviteten drøfter fodboldforbundets samlede talentudviklingsprogrammer i løbet af foråret. Eksempelvis arbejder DBU Eliteudvikling allerede i retning af en model, der skal samle de spillere op, som ikke kommer til at indgå i ITUprogrammet den kommende periode, fordi der blandt deres klubkammerater ikke er tilstrækkeligt mange med det krævede potentiale til at klubben kan opnå ITU-status. På dbu.dk korrigerer vi nogle konkrete misforståelser om ITU-programmet ved at citere og besvare nogle af de forkerte påstande, der blev fremført fra nogle af de fravalgte klubber i dagene efter evalueringen. Du kan læse alt om ITU-programmet under Uddannelse og kapitlet Spilleruddannelse på dbu.dk. Lars Kvinderne fortsætter med 3F Blot to år efter indgåelse af en fire-årig sponsoraftale forlænger landets største fagforbund, 3F, aftalen med dansk kvindefodbold frem til december De gode nyheder fortsætter for dansk kvindefodbold. I december måned tog kvindelandsholdet endnu et skridt frem på verdensranglisten til en placering som nummer otte, og i dag kan DBU og 3F offentliggøre en forlængelse af sponsoraftalen. Den oprindelige aftale indgik DBU tilbage i april 2004 med SID, der senere skiftede navn til 3F efter at have fusioneret med KAD. Aftalen løb frem til august 2008, men allerede på nuværende tidspunkt er begge parter så tilfredse med samarbejdet, at aftalen nu forlænges frem til 31. december 2012.»For 3F har sponsoraftalen med DBU omkring dansk kvindefodbold hidtil været en kæmpe succes. Dansk kvindefodbold er i øjeblikket inde i en rivende udvikling. Der er stor medlemstilgang, og der skabes flotte sportslige resultater. De værdier, der findes i fodbold og som DBU har været dygtige til at udvikle i dansk kvindefodbold passer utroligt godt til de værdier, vi arbejder med i 3F. Derfor har vi svært ved at forestille os en mere attraktiv sponsoraftale, end den vi nu har indgået med DBU frem til 2012,«udtaler 3Fs informationschef Lennart Weber i forbindelse med forlængelsen af aftalen, og hans positive forventninger deles af formanden for DBUs kvindeudvalg, Erik Hjorth:»Samarbejdet med 3F har siden opstarten i 2004 givet kvindefodbolden et kæmpe løft sportsligt og markedsføringsmæssigt og har matchet vores ambitioner på pige- og kvindeområdet. Forlængelsen af samarbejdsaftalen indtil 2012 giver ikke kun arbejdsro mod VM i Kina i 2007, men også i det videre arbejde med kvindelandsholdene, og jeg vurderer samarbejdet med 3F som værende en meget vigtig faktor i kvindelandsholdets bestræbelser på at nå videre op ad ranglisten imod den absolutte verdenselite.«bonus for OL-kvalifikation Økonomisk set er der tale om en videreførelse af den eksisterende aftale på omtrent en million kroner om året. Herudover sikrer den nye aftale en bonus på en kvart million, såfremt det under den kommende VMslutrunde i Kina skulle lykkedes kvindelandsholdet at sikre kvalifikation til OL-slutrunden i Kina i Samtidig indeholder aftaler også bonus udbetaling ved kvalifikation til kommende EM- og VM-slutrunder, og ydermere sikrer aftalen som noget nyt pengepræmier til de tre bedste hold i 3F Ligaen og de to finalister til 3F Cup. Jacob 15

16 Årets fodboldskoler på plads Listen over værtsklubber til DBU Mikrofodboldskoler, Fodboldskoler og Fodboldcamps 2007 er nu på plads. Antallet af tilmeldte værtsklubber for DBU Mikrofodboldskole og Fodboldskole højeste nogensinde. Selv om der i øjeblikket står januar i kalenderen, og der er langt fra vintermånedens gråvejr til sommerferiens solskinsvejr, kan fodboldinteresserede børn og unge allerede nu begynde og planlægge sommerens fodboldaktiviteter. Listen over DBUs populære fodboldskoler, fodboldcamps og mikrofodboldskoler er således nu på plads. I alt 117 klubber er i 2007 vært for DBU Mikrofodboldskole, hvilket er det største antal værtsklubber nogensinde. Dette kan blandt andet skyldes, at den populære fodboldskole for de yngste er flyttet fra efteråret til april måned. Også DBU Fodboldskole oplever det højeste antal værtsklubber nogensinde, i alt 226 klubber afholder i år DBU Fodboldskole, mens 21 klubber afholder DBU Fodboldcamps. DBU Mikrofodboldskole DBU Mikrofodboldskole er fodboldskolen for de yngste (årgang ). Årets tema er Indianer. Det betyder, at børnene får masser af mulighed for fodboldleg i sjove omgivelser. I en meget stor del af legene og træningsøvelserne er forældrene aktivt inddraget som makkere, målstolper, dommer, målmænd med mere. Mikrofodboldskolen afholdes for første gang sidste weekend i april (27. april-29. april) og ikke som traditionelt i september. I alt 117 klubber har i år som nævnt meldt sig som værtsklub for mikrofodboldskolen det højeste antal nogensinde. Sidste deltog 3465 børn + forældre på DBUs Mikrofodboldskoler. Billetsalget starter 30. januar. Læs mere om DBUs Mikrofodboldskole på hvor du blandt andet kan finde praktiske informationer om fodboldskolen, oplysninger om hvor skolerne bliver afholdt, samt tilmelding og billetsalg. DBU Fodboldskole DBU Fodboldskole afholdes i uge og har i år temaet Driblinger og finter. Et tema der i høj grad lægger vægt på udvikling af den individuelle fodboldspillers teknik og boldkontrol. Et tema, der ligeledes ligger i forlængelse af DBUs nye koncept inden for dansk børne-og ungdomsfodbold Holdninger og handlinger. DBU Fodboldskole er i år for drenge og piger årgang I alt deltog børn og unge på DBUs Fodboldskoler sidste år. I år er 226 klubber vært for DBU Fodboldskole, hvilket som tidligere nævnt er rekord. Læs mere om DBU Fodboldskole på hvor du blandt andet kan finde praktiske informationer om fodboldskolen, oplysninger om hvor skolerne bliver afholdt, samt tilmelding og billetsalg. DBU Fodboldcamps På DBU Fodboldcamps, der afholdes i uge 28 33, har unge med fodboldrømme i fire dage mulighed for at prøve og leve som en professionel fodboldspiller. Teenagerne træner, lever og bor som professionelle fodboldspillere i en træningslejr med tre overnatninger over fire dage i sommerferien. DBU Fodboldcamps er for unge drenge og piger født i Der kan være op til 48 deltagere på hver camp. Sidste år var 912 unge i lære som professionel fodboldspiller. I alt 21 klubber er i år vært for DBU Fodboldcamps. Læs mere om DBU Fodboldcamps på hvor du blandt andet kan finde praktiske informationer om ugen, oplysninger om værtsklubber, der afholder DBU Fodboldcamps, samt tilmelding og billetsalg. Pia Schou Masser af børn og unge har i år mulighed for at deltage på en af DBU fodboldskoleaktiviterer. Både DBU mikrofodboldskole og Fodboldskole sætter i år rekord i antallet af tilmeldte værtsklubber. 16

17 UEFA hæder til danske fodboldinitiativer Landets lokalunioner har modtaget international anerkendelse for Jyske 3-bold, der er med til at fremme og udvikle fodbold. Jyske 3-bold har givet DBU og lokalunionerne en fornem UEFA-pris. Det drejer sig om prisen»most Valuable Graasroots Football Event 2006«en græsrodspris, der hvert år bliver uddelt af de europæiske fodboldforbund UEFA i hvert af deres medlemslande. Prisen tildeles til en fodboldaktivitet, som er med til at fremme og udvikle græsrodsfodbold, som har været et af UEFAs indsatsområder de seneste år. DBU forestår således udvælgelsen, og indstiller hvert år en aktivitet til UEFA. Valget i år har været indlysende set i lyset af de gennemgribende ændringer, der har været inden for dansk børne- og ungdomsfodbold, Holdninger og handlinger. Jyske 3-bold er, som navnet antyder, et koncept baseret på 3-mandsfodbold. I bestræbelserne på at få de yngste spillere over hele landet til at spille mere alderssvarende kampe, har Jyske 3-bold været stærkt medvirkende til, over stort set hele landet, at gøre en fantastisk reklame for 3 mod 3 fodbold på lille bane. Med masser af boldberøringer, driblinger og én mod én situationer, har spillet været både sjovt, lærerigt og udviklende for de små aktører. Hele konceptet, der er helt i tråd med den overordnede plan for børnefodbolden i Danmark, har sit udspring i lokalunionernes samarbejde med Jyske Bank, som på alle måder understøtter de tanker og visioner, der er omkring fremtidens børnefodbold. Thomas Jyske 3-bold baserer sig på 3-mandsfodbold på mindre baner helt i tråd med DBUs nye tanker inden for børnefodbold Holdinger og handlinger. Ansøgninger til DBUs ungdomsfond af 18. maj 1964 Fondens formål er at opmuntre til arbejdet med ungdomshold, hvorfor tilskud typisk kan søges til gennemførelse af og deltagelse i ungdomsturneringer i ind -og udland samt til ophold på idrætsskoler og lignende formål. Ansøgningsskema kan rekvireres i lokalunionen og skal returneres til lokalunionen inden den 15. februar Klubber, der tidligere har modtaget tilskud, skal ikke forvente at komme i betragtning til fornyet støtte før fem år senere. Fondens egenkapital (grundkapital) består blandt andet af gaver fra DBUs 75-års jubilæum i 1964 samt senere tilført kapital fra DBUs driftsoverskud efter deltagelse i EM- og VM-slutrunder. I 2006 blev ydet kroner i tilskud til 4 8 klubber; i alt kroner. 17

18 Nyheder, resultater, alt om landsholdet og meget mere... Fodbold hele døgnet

19 Så mange som muligt så længe som muligt Elitetrænerseminaret i Vejle gav 70 af Danmarks dygtigste ungdomstrænere praktiske værktøjer og filosofiske overvejelser. Næsby BK har fået UEFAs anerkendelse for klubbens fodboldprojekt for børn med fysiske handicaps. Næsby BK også hædret af UEFA På DBUs anbefaling uddeler UEFA også hvert år en pris for bedste handicap fodbold aktivitet. Most Valuable Disabled Football Event blev i 2006 tildelt Næsby BK for deres fodboldprojekt for børn med fysiske handicaps. Projektet i Næsby har eksisteret i seks år og blev startet af konsulent i Dansk Handicap Idræts-Forbund, Alex Skærlund og Gitte Stokholm. Gennem hele 2006 har mellem 9 og 12 piger og drenge i alderen 9 til 15 år deltaget i træningen i Næsby BK. Der er tale om børn med fysiske funktionsnedsættelser eksempelvis muskelvind og spastiske børn. Der stilles dog som krav, at deltagerne helst skal kunne gå ved egen hjælp. Tilbuddet i Næsby BK er primært målrettet børn fra Odense-området, men der er principielt tale om et projekt, der er åbent for alle. Alex Skærlund slår fast, at det fra starten har været vigtigt for folkene bag projektet, at der blev tale om et hold for spillere med fysiske funktionsnedsættelser, der blev drevet på samme vilkår som de øvrige hold i Næsby BK. De handicappede har således deres ugentlige gang i klubben. Dette gav i starten en del utryghed hos såvel etablerede spillere og trænere. Alt lige fra spørgsmål om, hvordan sådan nogle klædte om, til direkte berøringsangst fra de almindelige børn skulle håndteres.»de klæder om ved at tage deres almindelige tøj af og iføre sig sportstøj,«var det logiske svar. Ved at lade deres egne børn træne og spille med de handicappede lykkedes det stille og roligt at få tingene afmystificeret. Pludselig blev de handicappede til Simon og Søren og dermed blot et par nye medlemmer af Næsby BK. Også de handicappede var en smule beklemte ved at pludselig at være omgivet af almindelige børn, der havde meget fart på. Ved at presse i den daglige træning og hele tiden opsætte nye realistiske mål, er det dog lykkedes for trænerne at fjerne fokus fra de nye omgivelser til de faktiske udfordringer der forelå på banen. Initiativtagerne er meget bevidste om den kendsgerning, at der er tale om fysisk og ikke psykisk handicappede, hvilket gør at de nemt kan etablere sig i det sociale fælleskab. Den ugentlige træning suppleres af enkelte kampe i årets løb. Man lider dog under kendsgerningen, at der kun er meget få tiltag af denne karakter på landsplan (hold i Ålborg og Ballerup). Derudover spilles der i Næsby BK et årligt indendørs fodboldstævne den 2. weekend i januar. Her laves en række for fysisk handicappede suppleret med hold af lokale udviklingshæmmede børn fra Enghave BK.»Det er vores håb, at positiv omtale, kan give flere handicappede lyst til at prøve kræfter med fodbolden,«udtaler Alex Skærlund. Thomas Læs mere om projektet på Det er efterhånden blevet en tradition. Hver andet år mødes Danmarks bedste ungdomstrænere på den Jyske Idrætsskole i Vejle, hvor inspiration på og udenfor banen står på menuen. I år havde DBUs U/19- og U/17- ungdomslandstrænere, Per Andersen og Glen Riddersholm, planlagt et program med danske trænerkapaciteter såsom assisterende landstræner Peter Bonde og Kasper Hjulmand, cheftræner i Lyngby og medforfatter til rapporten Den nye vej, som har medført gennemgribende ændringer af måden, vi tænker ungdomsfodbold på. Desuden var assistenttræner i Chelsea FC, Brendan Rodgers, og idrætspsykolog fra det svenske fodboldforbund, Johan Fallby inviteret. Landsholdets spillestil Peter Bonde lagde ud fredag aften med at give det rekordstore antal deltagere et indblik i A-landsholdets filosofi omkring landsholdets offensive spillestil, hvor han viste eksempler på træningsøvelser i løb og timing, og der blev diskuteret værdien af tekniske og taktiske skabeloner, som han illustrerede i landsholdets forskellige spillertyper. Teorien viste Peter Bonde efterfølgende i praksis, hvor han i en god time kostede rundt med 20 af deltagerne på kurser, der normalt står på sidelinjen, men som denne regnvåde fredag aften fik pulsen op i et forsøg på at udføre Peter Bondes tanker i praksis. Kvaliteten af træningspasset blev af gode grunde ikke som på landsholdet. Til gengæld fik man mulighed for at hylde princippet learning by doing. Mourinho style Om lørdagen var der hentet inspiration fra England, hvor Chelsea FCs reserveholdstræner, den tidligere landsholdsspillere fra Nordirland og Reading, Brendan Rodgers, indledningsvis gav en smagsprøve på, hvordan Jose Mourinho og hans trænerstab strukturerede en træningsuge i en af verdens førende klubber. Rodgers viste efterfølgende et standard træningspas på kunstgræsbanen i Vejle, hvor overskrifterne var boldbesiddelse, tempo og intensitet. 18 spillere fra Viborgs 1. juniorhold fik deres sag for i 1V time, hvor de lykkeligvis viste en højere standard end trænerne dagen i forvejen, og med en motiveret indsats belyste Rodgers pointer. fortsættes side 20 >> Chelsea FCs reserveholdstræner, Brendan Rodgers, viste et træningspas i Mourinho style i praksis. 19

20 >> fortsat fra side 19 Kunsten at talentudvikle Tidligere på dagen havde det svenske fodboldforbunds idrætspsykolog Johan Fallby på overbevisende vis gennemgået en række forskningsresultater indenfor optimal talentudvikling. Fallby anskuede spillerudvikling som en kombination af fysisk, taktisk og teknisk træning kombineret med ligeværdige faktorer som livsstil, miljø/kultur, organisation, psykologi og sociale faktorer, der i lige så høj grad er medbestemmende for en spillers udviklingsmuligheder. Med baggrund i den antagelse, som han baserede på den seneste nye forskning på området, diskuterede han efterfølgende talentbegrebet, og spørgsmålet om, hvor tidligt man med rette kan fastslå, om en spiller har muligheden til at nå højeste niveau. På det område var der to skoler. Den deterministiske, der troede, at en stor del af talentet er medfødt. I den anden ende af spektret var miljøtilgangen, der mener, at det er omgivelserne, der i sidste instans løfter talentet op til højeste niveau. Fallby var ikke overraskende tilhænger af den sidste tilgang, og understøttede sin antagelse med at referere til en undersøgelse der påpeger, at man kun vil få ret i omkring 20% af tilfældene, såfremt man blandt en gruppe 18-årige skulle pege på, hvem der i fremtiden ville kunne begå sig på absolut højeste niveau. En procentsats, der naturligvis bliver lavere i takt med målgruppen bliver yngre. Det hele menneske Fallby nævnte teorien The sliding talent approach, der argumenterer for, at man hele tiden tilegner sig nye egenskaber, og at man ikke kan forudse, hvordan den enkelte kan absorbere disse egenskaber. Konsekvensen af dette kan være, at mindre gode spillere sagtens kan udvikle sig til bedre spillere, end spillere der i et isoleret øjeblik virker til at have et større talentpotentiale. Budskabet er derfor, at man skal holde på så mange spillere som muligt, så længe som muligt og så godt som muligt og derfor udskyde den nødvendige selektion til senest muligt. I en ideel verden med ideel mulighed for talentudvikling er målet derfor, at de enkelte klubber skal forsøge at sikre ressourcer til at holde så mange spillere som muligt, så længe som muligt. Fallbys primære tese er, at et talent sjældent kan komme til fuld udfoldelse, såfremt omgivelser ikke giver mulighed for det. Det svenske fodboldforbund anvender tesen Athlete first winning second, ud fra den overbevisning, at man skal uddanne det hele menneske, før man kan forvente, at personen kan præstere til den pågældendes fulde potentiale. I de unge år vil det være muligt for de bedste at kompensere på utrygge omgivelser, men det bliver i stigende grad sværere og sværere. Det skulle være forklaringen på de mange talentfulde årige, der ikke formår at udvikle deres viderebringe talentet til det fulde potentiale, da de omkringliggende faktorer ikke giver mulighed herfor. Offensiv spilfilosofi Lyngby succesfulde 1. holdstræner; Kasper Hjulmand rundede seminaret af søndag formiddag. Under titlen En offensiv spilfilosofi en offensiv tankegang redegjorde han for de synspunkter og træningsmetoder, han og holdet havde succes med. Ud fra tesen, at alle spillere på holdet skal turde have bolden indtil det rette øjeblik kom for en angrebsåbning, fremlagde han på en befriende åben måde hjørnestenene og de vigtige elementer i Lyngbys spilkoncept. I såvel teori som praksis fastslog han vigtigheden i, at man var afklaret og tydelig i det, man foretog sig. Begreber, der i øvrigt gik igen i hans instruktioner til spillerne fra AGFs juniorhold, der agerede som medier i den praktiske seance på banen. I den efterfølgende spørgerunde i Globen blev Hjulmand spurgt, om han var parat til at gå på kompromis med sin filosofi og spillestil, hvis resultaterne pludselig udeblev. Uden at turde udelukke noget som helst fastslog Hjulmand, at hans overbevisning var, at begyndte man først og vakle i troen og zig zagge i kursen, så blev betingelserne for alvor vanskelige. Han mente således, at Lyngby BK også i modgangstider eller efter en eventuel oprykning til SAS Ligaen ville holde fast i deres offensive spillestil og tankegang. Jacob og Thomas Præsentationerne på seminaret i Vejle: aspx?id=5060 Det kommende møde mellem klubbernes talentansvarlige og sportschefer bliver det fjerde møde i rækken efter lanceringen af DBUs Holdninger og handlinger i februar DBU inviterer talentansvarlige og sportschefer Landstrænergruppen fortsætter nu rækken af orienterings- og dialogmøderne om Holdninger og handlinger med topklubbernes sportschefer og talentudviklingsansvarlige, som bliver fjerde møde i rækken. DBU fortsætter rækken af orienterings- og dialogmøder med de relevante nøglepersoner i landets topklubber omkring konceptet Holdninger og handlinger. Konceptet er DBUs største sportslige satsning i nyere tid med programmets helt nye måde at tænke og træne fodbold på samt gennemføre kampene og organisere turneringerne på for de yngste årgange. En arbejdsgruppe under ledelse af bestyrelsesmedlem Bent Clausen arbejder på en implementeringsplan for konceptet Holdninger og handlinger rundt i alle landets fodboldklubber. Samtidig arbejder landsholdstrænergruppen under ledelse af landstræner Morten Olsen og træneruddannelseskonsulent Peter Rudbæk gennem informations- og dialogmøder med de faglige nøglepersoner i topklubberne på at sikre forståelse og opbakning til Holdninger og handlinger blandt landets førende klubber. Tredje møde med eliteklubber Det første møde i rækken var den 22. marts sidste år med en såkaldt inspirationsgruppe bestående af forbundets fem fuldtidsansatte landsholdstrænere på herre-siden samt en række eksterne eksperter blandt tidligere danske topspillere gennem et par årtier, toptrænere, andre ressourcepersoner samt træneruddannelseskonsulenten. 17. maj lagde Fodboldens Hus lokaler til et møde med cheftrænerne og assistenttrænerne i SAS Liga-klubberne sammen med trænerne, som er tilknyttet talentudviklingsprogrammerne ITU (Integreret Talentudvikling) og STU (Struktureret Talentudvikling). Det tredje af de indledende møder var med trænerne i Junior- og Ynglinge DM-rækkerne den 18. juni. Nu er tiden kommet til sportscheferne og de ansvarlige for talentudviklingen i landets 28 førende klubber fra SAS Ligaen og Viasat Sport Divisionen samt Ynglinge- og Junior- DM rækkerne. Mødet den 5. marts vil indeholde emner som tendenser i international fodbold, orientering om processen i Holdninger og handlinger, baggrund og status på talentudviklingen samt det fremtidige arbejde på området. Der vil være gruppearbejde undervejs afsluttende med en samlet debat. 20

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Sejr. - eller...? for enhver pris. Sejr for enhver pris eller? 1

Sejr. - eller...? for enhver pris. Sejr for enhver pris eller? 1 Sejr for enhver pris - eller...? Sejr for enhver pris eller? 1 Sejr for enhver pris? Udgivet af Dansk Boldspil-Union Oplag:? Layout/Dtp: DBU Grafisk Redaktion: Rie Døllner og Mikkel Minor Petersen Foto:

Læs mere

Fra Ælling til Svane. Børneafdelingen Køge Boldklub

Fra Ælling til Svane. Børneafdelingen Køge Boldklub Fra Ælling til Svane Børneafdelingen Køge Boldklub 1 Indholdsfortegnelse Værdier og målsætninger... 3 Rammer og organisation... 4 Legepladsen... 5 Byggepladsen 3:3... 5 Forældreopgaver... 6 Principper

Læs mere

SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER?

SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER? SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER? SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER?hånden. Denne folder skal være med til at skabe DBU Sjællands arbejde består blandt andet i at støtte den gode adfærd og tone på og udenfor fodboldbanerne,

Læs mere

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom August 2011 Nyhedsbrev i FC Roskilde ungdom Velkommen til et nyt tiltag i FC Roskilde ungdom. Som noget nyt vil FC Roskilde ungdom 4 gange om året udsende et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal bruges til at

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll

UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll Deltagere: Ole Hansen, Jakob Drachmann Haag, Mogens Mika, Martin Mølgaard Ravn, Flemming Kvist Andersen, Brian Molberg, Kim Møller, Jesper Ran Pedersen,

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

Vision at stå stærkere sammen

Vision at stå stærkere sammen AaB Talentcenter udvikling via samarbejde Gældende fra og med maj 2015 Vision at stå stærkere sammen Vi vil styrke elitepigefodbolden i Nordjylland ved at samle og give de mest ambitiøse og talentfulde

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

Fra talent til landshold. den røde/hvide tråd i dansk kvindefodbold!

Fra talent til landshold. den røde/hvide tråd i dansk kvindefodbold! Fra talent til landshold den røde/hvide tråd i dansk kvindefodbold! Indledning Fodbold er den største sportsgren i Danmark, og antallet af piger som spiller fodbold er støt stigende. Pt. er ungdomsfodbolden

Læs mere

Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent

Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent 16.01.08 Fra leg til landshold 1 Det er projektets formål at styrke klubudviklingen, så klubberne fremover er endnu bedre til at imødekomme spillernes ønsker og behov

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

DBU Fyn kursus i Næsby 9. marts 2011 Fra DBU s Talentcenter til A-landsholdet

DBU Fyn kursus i Næsby 9. marts 2011 Fra DBU s Talentcenter til A-landsholdet DBU Fyn kursus i Næsby 9. marts 2011 Fra DBU s Talentcenter til A-landsholdet Besøg DBU Fyn Dagens program: Kl. 18.00-18.20 Præsentation af strukturen i dansk talentudvikling Præsentation af DBU s spillestil/spillesystem.

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT 2014. Officielle sponsorer for DBU s Fodboldskoleaktiviteter. en del af noget større

EVALUERINGSRAPPORT 2014. Officielle sponsorer for DBU s Fodboldskoleaktiviteter. en del af noget større EVALUERINGSRAPPORT 2014 Officielle sponsorer for DBU s Fodboldskoleaktiviteter Hovedsponsor Sponsor en del af noget større Evaluering DBU s Skattejagt 2014 2014 er det første år for DBU s nye koncept Skattejagt.

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Turneringer udenfor er nu slut, og den kolde og mørke tid er over os, og jeg vil se lidt tilbage på 2013 i Silkeborg fodbold dommerklub.

Læs mere

38 klubber fandt vejen forbi Bevægelseshuset, da KBU afholdt repræsentantskabsmøde.

38 klubber fandt vejen forbi Bevægelseshuset, da KBU afholdt repræsentantskabsmøde. KBU Ved Sporsløjfen 10, 2 2100 København Ø. Tlf.: 3927 7144 FAX.: 3927 7244 Mail: kbu@kbu.dbu.dk Hjemmeside: www.kbu.dbu.dk Telefontid: Man Tors kl. 12:00 16:00 Fre kl. 12:00 15:00 Kontortid: Man Tors

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

DBUs repræsentantskabsmøde Lørdag den 28. februar 2015. Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag

DBUs repræsentantskabsmøde Lørdag den 28. februar 2015. Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag DBUs repræsentantskabsmøde Lørdag den 28. februar 2015 Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag A. til ændring af lovene 2 1) Fra Bestyrelsen 1 Unionen og dens formål 1.1 Unionens navn er Dansk Boldspil-Union

Læs mere

Værdier, Holdninger og Handlinger i Nibe Boldklub

Værdier, Holdninger og Handlinger i Nibe Boldklub Værdier, Holdninger og Handlinger N.B. 1919 i Nibe Boldklub ndholdsfortegnelse 2 Forord 3 Værdier i Nibe Boldklub 4 Målsætning - Uddannelse 5 Organisation i Nibe Boldklub 6 God børne- og ungdomstræning

Læs mere

Træning Teknik Motion Sjov Samvær

Træning Teknik Motion Sjov Samvær Judo sommerlejr 2015 Træning Teknik Motion Sjov Samvær JEON KI YOUNG KOREANSK JUDO LEGENDE 3 x VM GULD 1 X OL GULD ÅRETS GÆSTETRÆNER Søndag d. 26. juli - Lørdag d. 1. august Har du planlagt din sommerferie

Læs mere

DBU s dommergruppe nedlægges i den form den har i dag efter DBU s bestyrelse pr. 20. november har vedtaget en ny dommerstruktur.

DBU s dommergruppe nedlægges i den form den har i dag efter DBU s bestyrelse pr. 20. november har vedtaget en ny dommerstruktur. Den nye dommerstruktur pr. 23. november 2015 Baggrund: DBU s dommergruppe nedlægges i den form den har i dag efter DBU s bestyrelse pr. 20. november har vedtaget en ny dommerstruktur. De fire undergrupper

Læs mere

Dragør Boldklub: Venner og vindere, "Den Gule tråd"

Dragør Boldklub: Venner og vindere, Den Gule tråd Dragør Boldklub - Den gule tråd - en holdningsguide til en god årgang i Dragør Boldklub Dragør Boldklub: Venner og vindere, "Den Gule tråd" - En holdningsguide til en god årgang i Dragør Boldklub Indhold:

Læs mere

Kolding Boldklub Visionsplan. År r 2017

Kolding Boldklub Visionsplan. År r 2017 Kolding Boldklub Visionsplan År r 2017 VISION Visioner uden handling er blot en drøm. Handling uden visioner får blot tiden til at gå. Visioner sammen med handling kan bevæge verden. KB er en verden fuld

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion Kampprogram Serie 1 Damer Søndag d. 23. april kl. 15.00 på Lødderup Stadion U16 drenge Mester Torsdag d. 20. april kl. 19.00 på Nykøbing Stadion U15 drenge 1 Lørdag d. 22. april kl. 14.00 på Lødderup Stadion

Læs mere

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor Årsberetning 2011 Året startede rigtig godt. På generalforsamlingen fik vi valgt 3 nye medlemmer ind, som dækkede områder i bestyrelsen, vi hidtil nok ikke havde været tæt nok på. Leif Boddi som primært

Læs mere

Elitestrategi for TTC 2014-2015

Elitestrategi for TTC 2014-2015 Elitestrategi for TTC 2014-2015 Vision TTC ønsker at være det foretrukne træningsfællesskab for københavnske elitetriatleter baseret på et stærkt fællesskab, der løfter det enkelte individs niveau og sikrer

Læs mere

profil Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Målsætning

profil Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Målsætning Ringkøbing Idrætsforening Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Frivillige Frivillige Stadion Stadion Elite Elite Klub1900 Klub1900 Sponsorer Sponsorer profil Historie Historie Vision

Læs mere

Kapitel 8 Administrative og ledelsesmæssige krav. 8.1 Indledning. 8.2 Målsætning. 8.3 Fordele for klubberne

Kapitel 8 Administrative og ledelsesmæssige krav. 8.1 Indledning. 8.2 Målsætning. 8.3 Fordele for klubberne Kapitel 8 Administrative og ledelsesmæssige krav 8.1 Indledning En klub har mange interessenter som medlemmer, tilhængere, sponsorer, aktionærer og medierne som følger klubbens udvikling og resultater.

Læs mere

Så er det tid til at tilmelde ungdomshold til KBUs pokalturneringer for 2009/10. I lighed med sidste sæsons pokalfodbold spilles der efterår/forår.

Så er det tid til at tilmelde ungdomshold til KBUs pokalturneringer for 2009/10. I lighed med sidste sæsons pokalfodbold spilles der efterår/forår. KBU Ved Sporsløjfen 10, 2 2100 København Ø. Tlf.: 3927 7144 FAX.: 3927 7244 Mail: kbu@kbu.dbu.dk Hjemmeside: www.kbu.dbu.dk Telefontid: Man Tors kl. 12:00 16:00 Fre kl. 12:00 15:00 Kontortid: Man Tors

Læs mere

DBU Lolland-Falster. på vej mod 2015. Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde

DBU Lolland-Falster. på vej mod 2015. Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde DBU Lolland-Falster på vej mod 2015 Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde 1 Hvorfor projekt Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde 2 DBU Lolland-Falster ønsker at udarbejde og

Læs mere

Fodbold Samarbejde Nordsjælland

Fodbold Samarbejde Nordsjælland Fodbold Samarbejde Nordsjælland FSN netværket Fodbold Samarbejde Nordsjælland (FSN) er et netværk bestående af 61 samarbejdsklubber med mere end 15.000 ungdomsmedlemmer. FC Nordsjælland koordinerer samarbejdet,

Læs mere

Arena Spartacus Et tilbud etableret af Player Social Responsibility, Spillerforeningens socialt ansvarlige tiltag. Giv racismen det røde kort

Arena Spartacus Et tilbud etableret af Player Social Responsibility, Spillerforeningens socialt ansvarlige tiltag. Giv racismen det røde kort 43547_Rødtkort2010.indd 1 2/3/10 3:04 PM Arena Spartacus Et tilbud etableret af Player Social Responsibility, Spillerforeningens socialt ansvarlige tiltag Giv racismen det røde kort 2 Projektets baggrund

Læs mere

Også hvis man tager et kig på antallet af tilmeldt hold, vidner det om fremgang:

Også hvis man tager et kig på antallet af tilmeldt hold, vidner det om fremgang: Formandens beretning 2009 Det er efterhånden 9. gang jeg står foran forsamlingen som formand, og aflægger min beretning for det forløbne år, og stort set hver gang har jeg startet beretningen med "det

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND SIDE 1 VISION 2020

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND SIDE 1 VISION 2020 Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND SIDE 1 VISION 2020 VISION 2020 STRUKTUR Resursegruppen ELITE BREDDE Kvinder 19+ år (elite) Kvinder 19+ år (bredde) Piger 13-19 år (elite) Piger 13-19 år (bredde)

Læs mere

Indsigelser mod rækkeinddeling skal være KBU i hænde senest fredag den 25. juni 2010, kl. 09.00.

Indsigelser mod rækkeinddeling skal være KBU i hænde senest fredag den 25. juni 2010, kl. 09.00. KBU Ved Sporsløjfen 10, 2 2100 København Ø. Tlf.: 3927 7144 FAX.: 3927 7244 Mail: kbu@kbu.dbu.dk Hjemmeside: www.kbu.dbu.dk Telefontid: Man Tors kl. 12:00 16:00 Fre kl. 12:00 15:00 Kontortid: Man Tors

Læs mere

Referat af Vinterm øde 20L3

Referat af Vinterm øde 20L3 DIVISIONSFORENINGEN MTP, København, d.26. januar2013 Referat af Vinterm øde 20L3 Lørdag d.26. jantar 2013 kl. 10:00 aftroldtes Vintermøde for generalforsamlingen i Divisionsforeningen på Radisson Blu Scandinavia

Læs mere

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Baggrund Igennem flere år har der i bestyrelsen i FC King George været en drøm om at starte en børne- og ungdomsfodbold afdeling i klubben, og 2013 er året, hvor denne drøm

Læs mere

Velkommen til Brøndbyernes I.F. Jubilæums Stævne

Velkommen til Brøndbyernes I.F. Jubilæums Stævne Velkommen til Brøndbyernes I.F. Jubilæums Stævne U10, U11, U12 og U13 Velkommen til Jubilæumsfodbold Det er mig en stor glæde at kunne byde velkommen til Brøndby IF Jubilæums Cup 2014. Ungdomsfodbold og

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

Evalueringsskema til evaluering af eliteaftaler 2010

Evalueringsskema til evaluering af eliteaftaler 2010 Fritids- og idrætsafdelingen Dr. Margrethes Vej 28 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Evalueringsskema til evaluering af eliteaftaler

Læs mere

Formandens Beretning

Formandens Beretning Formandens Beretning Evaluering af sæsonen 2012 + intro til sæsonen 2013 2012 Masser af fodbold i 2012 Stadig positiv udvikling i børne/ungdomsafdelingen Kontinuitet i seniorafdelingen Masser af aktiviteter

Læs mere

For piger og drenge født 1993-1999

For piger og drenge født 1993-1999 For piger og drenge født 1993-1999 2007 Officielle sponsorer for DBU Børn og ungdom fra leg til landshold Velkommen på DBUs Fodboldskole 2007 Så er det allerede tid til, at vi for 15. gang kan byde velkommen

Læs mere

Udvalg i ny bestyrelsesstruktur i Solbjerg IF Fodbold 2016

Udvalg i ny bestyrelsesstruktur i Solbjerg IF Fodbold 2016 Udvalg i ny bestyrelsesstruktur i Solbjerg IF Fodbold 2016 Indhold Ny opdeling i udvalg:... 3 Ungdomsudvalg:... 4 Senior / Oldboys udvalg:... 4 Lundbjergvangudvalg:... 5 Multibane udvalg:... 5 Snickers

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Talentudvikling det hele menneske i den dobbelte karriere

Talentudvikling det hele menneske i den dobbelte karriere Talentudvikling det hele menneske i den dobbelte karriere AGENDA ( uddannelse og elitefodbold ) Præsentation Udgangspunkt i egen karrierer En del af noget større DBU og klubberne Det hele menneske Kan

Læs mere

Velkommen. Vi glæder os til at se medlemmer, børn, voksne, forældre og sponsorer til endnu en fantastisk sæson. Med Sportslig hilsen

Velkommen. Vi glæder os til at se medlemmer, børn, voksne, forældre og sponsorer til endnu en fantastisk sæson. Med Sportslig hilsen ÅRS 25JUBILÆUM Velkommen Med denne folder byder vi jer velkommen til en rigtig spændende sæson. Vores klub har 25 års jubilæum - det vil vi gerne markere med en række spændende aktiviteter og nye tiltag.

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget Det er igen tid til at gøre status i forhold til Børne- og Ungeudvalgets arbejde her i kredsen. Det har på mange måder været et godt år med forandringer, succes, glade spillere og trænere som hoved indtryk.

Læs mere

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne.

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. 0 Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. Præcis, troværdig og målrettet kommunikation er en forudsætning for at leve op til vores mål, og derfor

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

DBU Breddestrategi. v/bent Clausen Medlem af DBUs bestyrelse Formand for DBU Jylland. DHF Breddeseminar Nyborg 2. februar 2013

DBU Breddestrategi. v/bent Clausen Medlem af DBUs bestyrelse Formand for DBU Jylland. DHF Breddeseminar Nyborg 2. februar 2013 DBU Breddestrategi v/bent Clausen Medlem af DBUs bestyrelse Formand for DBU Jylland DHF Breddeseminar Nyborg 2. februar 2013 Passion, udvikling og fællesskab - Strategi for videreudviklingen af dansk fodbold

Læs mere

Dansk Boldspil-Union. Budget 2014-2015. 1. november 2014-31. oktober 2015. en del af noget større

Dansk Boldspil-Union. Budget 2014-2015. 1. november 2014-31. oktober 2015. en del af noget større Dansk Boldspil-Union Budget 2014-2015 1. november 2014-31. oktober 2015 en del af noget større 3 Indtægtsgivende aktiviteter A-landshold... 8.723 3.418-6.888 TV-honorar... 61.743 73.100 92.185 Sponsorer...

Læs mere

Ung-assistent-aften VSB 19. marts 2014

Ung-assistent-aften VSB 19. marts 2014 Ung-assistent-aften VSB 19. marts 2014 Præsentation Magnus Bistrup Født i 1992 Træner-CV: 2014- VSB (U10-U15 koordinator) 2011-2013: FC København (U12-U16 + ekstern træner) 2011 VSB (U12-U17 samt specifiktræning)

Læs mere

Når dette læses er vi allerede godt i gang med indendørssæsonen efter en begivenhedsrig efterårssæson.

Når dette læses er vi allerede godt i gang med indendørssæsonen efter en begivenhedsrig efterårssæson. Ungdomsafdelingen: Når dette læses er vi allerede godt i gang med indendørssæsonen efter en begivenhedsrig efterårssæson. Der er blevet spillet en masse bold til både træning og kamp og jeg tror at alle

Læs mere

DANSK GOLF UNION. Vejen til landsholdet

DANSK GOLF UNION. Vejen til landsholdet DANSK GOLF UNION Vejen til landsholdet H O V E D S P O N S O R DGUs eliteudvikling juli 2008 1 Fra drøm til virkelighed Langt og kort spil Dansk Golf Union (DGU) har som vision at skabe golfspillere amatører

Læs mere

DANSKE FODBOLDDOMMERE MØDEREFERAT. danskefodbolddommere.dk. København, 03. februar 2014

DANSKE FODBOLDDOMMERE MØDEREFERAT. danskefodbolddommere.dk. København, 03. februar 2014 MØDEREFERAT København, 03. februar 2014 Den 3.februar 2014 blev der afholdt ordinært bestyrelsesmøde i DFU. Mødet blev afholdt på Hellerup Skole. Følgende deltog i mødet: Per Buttenschøn (formand) Tore

Læs mere

Forældremøde. Onsdag den 30. september & 7. oktober

Forældremøde. Onsdag den 30. september & 7. oktober Forældremøde Onsdag den 30. september & 7. oktober Formål Formålet med arbejdet i talentcenter kan deles i 4 hovedområder: 1. Højne niveauet på dansk ungdomsvolleyball generelt 2. Styrke ungdomslandsholdsarbejdet

Læs mere

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2013/2014. www.fsfodbold.dk

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2013/2014. www.fsfodbold.dk FSfodbold Fodbold for alle Hele året hele livet Sponsor 2013/2014 Indholds fortegnelse Forside................ 1 Indholdsfortegnelse......... 2 Velkommen til FS Fodbold...... 3 Sponsor i FS Fodbold........

Læs mere

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual

Læs mere

Seriebold. i udkanten af rampelyset

Seriebold. i udkanten af rampelyset Seriebold i udkanten af rampelyset AaB er andet og mere end et højt profileret SAS Liga-hold. Amatørafdelingen i den nordjyske traditionsklub råder bl.a. over et hold i Serie 2 og tre hold i Serie 5, og

Læs mere

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER VELKOMMEN I FREMAD AMAGER Velkommen i Fremad Amager - Øens fodboldklub For at du kan føle dig ordentligt informeret om alle de praktiske ting, du skal tænke på og som gælder, når du kommer som ny i Fremad

Læs mere

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER VELKOMMEN I FREMAD AMAGER Velkommen i Fremad Amager - Øens fodboldklub For at du kan føle dig ordentligt informeret om alle de praktiske ting, du skal tænke på og som gælder, når du kommer som ny i Fremad

Læs mere

Kan Danmark fordoble talentmassen med et trylleslag?

Kan Danmark fordoble talentmassen med et trylleslag? Jesper von Seelen Oktober, 2009 Danmark går glip af medaljer: Kan Danmark fordoble talentmassen med et trylleslag? I en tid hvor trænere og ledere fra eliteidrætsklubberne og specialforbundene står i kø

Læs mere

Borgmesterens tale ved receptionen torsdag den 9. december 2010 kl Uddeling af Børne- og ungdomslederprisen samt Idrætslederprisen 2010.

Borgmesterens tale ved receptionen torsdag den 9. december 2010 kl Uddeling af Børne- og ungdomslederprisen samt Idrætslederprisen 2010. 1 Borgmesterens tale ved receptionen torsdag den 9. december 2010 kl. 17.00. Uddeling af Børne- og ungdomslederprisen samt Idrætslederprisen 2010. På kommunalbestyrelsens vegne er det mig en stor glæde

Læs mere

KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION

KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION Velkommen til Karlslunde Fodbold Tak fordi du har meldt dig som træner og leder i Karlslunde Fodbold. Med denne folder vil vi sørge for, at du kommer godt

Læs mere

Støvring IF Fodbold Nyhedsbrev Uge En stor dag for alle i klubben

Støvring IF Fodbold Nyhedsbrev Uge En stor dag for alle i klubben Støvring IF Fodbold Nyhedsbrev Uge 13 2011 En stor dag for alle i klubben Når mikroafdelingen i morgen d. 1. april starter deres udendørssæson op, er alle klubbens medlemmer i gang med det nye fodboldår,

Læs mere

VI ER RØDE VI ER HVIDE

VI ER RØDE VI ER HVIDE VI ER RØDE VI ER HVIDE DANMARK SKAL MED TIL EM I FODBOLD 2016 På det nye landshold glimter fremtidens stjerner. Med 24 hold i slutrunden og en gunstig pulje i kvalifikationen har Danmark alle muligheder

Læs mere

Danmarksmesterskabet i

Danmarksmesterskabet i Danmarksmesterskabet i Indefodbold for herrejunior og herreynglinge 2007 Solrød Idrætscenter Søndag den 28. januar 2007 DBU Turneringer Vigtigste regler Der spilles efter Spilleregler for Indefodbold til

Læs mere

B52/AFC Nyhedsbrev. U21 EM i Aalborg. Bella Italia Cup 2011. 8. juni 2011. I dette nummer

B52/AFC Nyhedsbrev. U21 EM i Aalborg. Bella Italia Cup 2011. 8. juni 2011. I dette nummer B52/AFC Nyhedsbrev 8. juni 2011 I dette nummer 1 U21 EM i Aalborg 1 Bella Italia Cup 2 Målmandstræning 2 Foreningsel 2 Træner søges 3 Fodboldcamp du kan nå det endnu 3 Ungdomsbestyrelsen søger 3 LKB-cup

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 24. juni 2010/ik Referat Bestyrelsesmøde 06-2010 22. juni 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 05-2010 2.2. Møde med Undervandsrugby. Henrik

Læs mere

I Nyhedsmagasin udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 4 I April 2005 I Udvalg for professionel fodbold

I Nyhedsmagasin udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 4 I April 2005 I Udvalg for professionel fodbold DBU Bulletin fra leg til landshold I Nyhedsmagasin udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 4 I April 2005 I Udvalg for professionel fodbold Morten Wieghorst bliver ny aktiv spillerrepræsentant i DBUs Fair

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Velkommen til GBK. Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. USU Velkomstfolder Publiceret: september 2014

Velkommen til GBK. Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. USU Velkomstfolder Publiceret: september 2014 Velkommen til GBK Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. Ved Stadion 4, 2820 Gentofte. Tel: +45 3965 0400 - gbk@gbk.dk. Side 1 af 6 Velkommen Ungdomsspillerudvalget

Læs mere

JYDSK BOLDSPIL-UNION REGION 4

JYDSK BOLDSPIL-UNION REGION 4 Turneringstilbud Efterår 2009 Til Alle klubber i JBU Region 4 Hermed fremsendes regionens tilbud til den kommende halvsæsons turneringer, stævner og andre arrangementer. BEMÆRK: - der skal tilmeldes til

Læs mere

FC. Roskildes Talentskole For spillere i U9 U12 årgangene. Dette er en folder, hvori FC. Roskildes talentskoleprojekt er beskrevet.

FC. Roskildes Talentskole For spillere i U9 U12 årgangene. Dette er en folder, hvori FC. Roskildes talentskoleprojekt er beskrevet. FC. Roskildes Talentskole For spillere i U9 U12 årgangene Dette er en folder, hvori FC. Roskildes talentskoleprojekt er beskrevet. Udarbejdet af FC. Roskilde Talentchef: Steffen Petersen 01-12-2009 Udarbejdet

Læs mere

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND VISION 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND Elite Resursegruppen BREDDE Kvinder 19+ år (elite) Kvinder 19+ år (bredde) Piger 13-19 år (elite) Piger 13-19 år (bredde)

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

MÅLØV BK HERSTEDØSTER IC

MÅLØV BK HERSTEDØSTER IC Serie 2, Pulje 2 MÅLØV BK HERSTEDØSTER IC 26. september 2015 kl. 14.00 Dagens kampsponsor: Han kom, han så, han sejrede! Som jeg lovede i sidste kampprogram, så var der en god nyhed under opsejling. Her

Læs mere

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Til stede: Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Bo Overgaard (BO), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen (TDP), Niels

Læs mere

SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER...?

SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER...? SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER...? WWW.DBU.DK EN DEL AF NOGET STØRRE SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER...? 1 SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER...? Udgiver: Dansk Boldspil-Union Oplag: 10.000 Layout: Formegon ApS Redaktion:

Læs mere

Måløv Idrætspark Måløv Hovedgade 48, 2760 Måløv

Måløv Idrætspark Måløv Hovedgade 48, 2760 Måløv Måløv Idrætspark Måløv Hovedgade 48, 2760 Måløv Velkommen Det er med rigtig stor glæde, at Måløv Boldklub kan byde velkommen til Måløv Cup 2017. Turneringen har været en fast sommertradition lige siden

Læs mere

Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig til det gratis arrangement.

Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig til det gratis arrangement. KBU Ved Sporsløjfen 10, 2 2100 København Ø. Tlf.: 3927 7144 FAX.: 3927 7244 Mail: kbu@kbu.dbu.dk Hjemmeside: www.kbu.dbu.dk Telefontid: Man Tors kl. 12:00 16:00 Fre kl. 12:00 15:00 Kontortid: Man Tors

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af fodboldpiger, ungtræner model, forældreinvolvering mv

Rekruttering og fastholdelse af fodboldpiger, ungtræner model, forældreinvolvering mv Præsentation for Pigeerfa-gruppen den 16. september 2014 Henriette Hansen, Ølstykke FC, helgesvej17@yahoo.dk Gift, 2 børn, arbejder på ScionDTU Træner ved et tilfælde da jeg var 16 år. Jeg vil dele mine

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Horsens Svømmeklub Nyhedsbrev

Horsens Svømmeklub Nyhedsbrev Horsens Svømmeklub Nyhedsbrev Set fra kanten Horsens Svømmeklub har i den forgangne weekend deltaget i DM for hold 4 division vest. Vi vandt 4. Division vest og blev samlet nr. 3 på landsplan klubben er

Læs mere

Præsentation af U-center og konsulent gruppen.

Præsentation af U-center og konsulent gruppen. Præsentation af U-center og konsulent gruppen. Formålet med konsulent team og etablering af U-center: 1. 2. 3. 4. At skabe en elite BSF tråd med et godt trænings og udviklingsmiljø. Skabe en større fælles

Læs mere

FAIRPLAY KØBENHAVNS VESTEGNS OGSÅ UDENFOR BANEN

FAIRPLAY KØBENHAVNS VESTEGNS OGSÅ UDENFOR BANEN KØBENHAVNS VESTEGNS FAIRPLAY OGSÅ UDENFOR BANEN PARTNERSKAB MELLEM: Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndby Kommune Brøndby Support Alpha Brøndby Vestegnens politi Partnerskab for Fairplay - også udenfor banen

Læs mere

EVALUERING AF ELITESPORTSAFTALER FODBOLD

EVALUERING AF ELITESPORTSAFTALER FODBOLD EVALUERING AF ELITESPORTSAFTALER FODBOLD Resultatmæssigt har vi løftet os for alle vores ungdomshold fra en plads omkring top 60 i Danmark, til at være top 20 for alle vores årgange (U14-U19). Dette på

Læs mere

Københavns Kommune Att.: Mads Kamp Hansen Nyropsgade 1 1602 København V. København, 25. oktober 2011. Streetfodbold et organiseret tilbud til unge

Københavns Kommune Att.: Mads Kamp Hansen Nyropsgade 1 1602 København V. København, 25. oktober 2011. Streetfodbold et organiseret tilbud til unge Københavns Kommune Att.: Mads Kamp Hansen Nyropsgade 1 1602 København V. København, 25. oktober 2011 Streetfodbold et organiseret tilbud til unge DBU København tillader sig hermed at ansøge Københavns

Læs mere

Referat af DU-møde den 8. november 2016

Referat af DU-møde den 8. november 2016 Brøndby den 22. november 2016 Journalnummer 1861-16-mcn Referat af DU-møde den 8. november 2016 Tirsdag den 8. november 2016 kl. 17.00 i Langeskov Deltagere: Ole F. Petersen (OFP), Bjarne Munk Jensen (BMJ),

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere