Miljøredegørelse 2010/11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøredegørelse 2010/11"

Transkript

1 Gaja C2C polstret på Ahrend kontormøbel Gabriel er som den første danske virksomhed blevet certificeret i henhold til cradle to cradle - en helt ny måde at tænke bæredygtighed på. Gaja er således et lækkert og miljøvenligt tekstil, som både er C2C og Oeko-Tex-certificeret samt EU ECOlabel mærket.

2 Gode grønne argumenter for at anvende kvalitetsmøbelstoffer fra Gabriel Gabriel er Europas største producent af miljømærkede kvalitetsmøbelstoffer. Gabriel varetager forædlingsprocessen, der starter med uld fra New Zealand og slutter med det færdige møbelstof klar til polstring. Gabriels miljøstyring er certificeret i henhold til DS/EN ISO14001: Gabriels kvalitetsstyring er certificeret i henhold til den internationale standard for kvalitetsstyring DS/EN ISO 9001: Formålet med denne miljøredegørelse er at informere vore brugere, kunder, medarbejdere, myndigheder, aktionærer, samfund og andre, som er interesseret i miljøforholdene hos Gabriel. Klippe Uldvaske Materialefarve Karte Spinde Garnfarve Tvinde Væve Vådbehandle Farve Efterbehandle Forsende Udskære Sy/ konfektionere Polstre Anvende Genanvende el. bortskaffe 02

3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Gabriel profil Målsætning for kvalitet og miljø Miljøpolitik Miljøstyringssystemet Ledelsens miljøberetning Arbejdsmiljø Medarbejderinddragelse Miljøgodkendelser Miljøhandlingsprogram 2011/ Yderligere information Anvendt regnskabspraksis Verifikators påtegning Miljødata Noter

4 Selskabsoplysninger Virksomhed: Koncernforhold: Branche: Hovedaktiviteter: Lovgrundlag: Tilsynsmyndighed: Gabriel A/S Hjulmagervej Aalborg Reg SE-nr Tlf.: Fax.: Gabriel A/S er et 100 % ejet datterselskab af det børsnoterede Gabriel Holding A/S Tekstilindustri Produktion af møbelstoffer omfattende produktionsprocesserne farvning og efterbehandling Gabriels aktiviteter i Danmark er omfattet af miljølovgivningen generelt og reguleringer fastlagt af Aalborg Kommune Aalborg Kommune Regnskabsår: Antal ansatte: 64 Ekstern auditor og akkrediteret miljøverifikator: NACE-kode: Dansk Standard Certificering Fremstilling af færdige tekstiler undtaget beklædning Arealanvendelse: Gabriels samlede grundareal er opgjort til i alt m 2 ifølge BBR oplysninger. Det bebyggede grundareal er m 2, og veje og parkeringsareal udgør heraf i alt m 2. Ikke bebygget areal udgør et parkområde, der grænser op til åen, som var en forudsætning for den valgte placering af virksomheden i

5 Gabriel profil Idégrundlag Innovation og værdiskabende samarbejde er nøgleord i Gabriels idégrundlag. Gabriel er en nichevirksomhed, der udvikler, producerer og sælger møbelstoffer, beslægtede tekniske tekstilprodukter og komponenter. Det sker til anvendelsesområder, hvor der stilles ufravigelige krav til særlige produktegenskaber, design, logistik samt dokumenteret kvalitets- og miljøstyring. Vision Gabriel skal være den foretrukne udviklingspartner og leverandør til udvalgte internationalt markedsledende producenter og storbrugere af polstermøbler, sæder og polstrede flader. Gabriel skal opnå Blue Ocean-status gennem et innovativt forretningskoncept, patenter, licenser eller lignende rettigheder. Gabriel skal have status som en attraktiv arbejdsplads og partnervirksomhed for kompetente medarbejdere og virksomheder. Økonomiske mål Gabriel tilstræber at opnå: Et afkast af den investerede kapital (ROIC) på mindst 15% før skat. En stigende overskudsgrad (EBIT-margin). En gennemsnitlig årlig vækst i resultatet pr. aktie på mindst 15%. En gennemsnitlig årlig vækst i omsætningen på mindst 15%. Brugerområder Gabriels salgsindsats er primært rettet mod 2 brugerområder: Contract (erhvervsmøbler og sæder til transportmidler, teatre, koncerthaller, biografer, auditorier, hospitaler og forsorg m.v.). Home (møbler til private hjem). Vækststrategi Gabriel vokser med de største Gabriels vækst er baseret på samarbejde med udvalgte topkunder i en global strategi. Det er Gabriels mål at opnå den største andel af hver af de udvalgte Key Account s køb af møbelstoffer, andre forædlede komponenter samt relaterede services i værdikæden. Muligheder for akkvisitioner, alliancer og nye forretningsområder vurderes konstant med henblik på at forbedre koncernens konkurrenceevne og værdiskabelse. Virksomhedsmodel Gabriels fokus på innovation og værdiskabende samarbejde sikres gennem præcist valgte, og effektive, ledelsessystemer, kerneprocesser og et højt kompetenceniveau. Gabriels værdiskabelsesmodel Økonomi Overskudsgrad (EBIT-margin) Afkastningsgrad (ROIC) Markedsandel Omsætning vækst Potentiale Indtjening vækst Investeret kapital Kunder Tilfredshed Key Account/Forhandler/Slutbruger Processer Global Account Management Logistik Produkt- og procesinnovation Priskonkurrenceevne Ressource optimering Innovation og læring Kompetente medarbejdere/partnere Videndeling Brugergrupper Læring i organisationen IT-platform udvikling Tilfredshed medarbejdere/partnere Strategiforståelse Idégenerering og analyser Gabriels historie, idégrundlag og vision 05

6 Gabriels værdiskabelsesmodel tager udgangspunkt i anvendelse af følgende Balanced Scorecard Model (anvendt siden 2003) og de fire perspektiver: Økonomiperspektivet beskriver Gabriels mål for afkastningsgrad (ROIC), konkret defineret omsætningspotentiale hos Gabriels udvalgte kunder samt mål for vækst i salg og indtjening. Kundeperspektivet drejer sig alene om kundetilfredsheden. I begge perspektiver ligger der udelukkende resultatmål, som understøttes af indsatsmål i kerne- og støtteprocesser. Kerneprocesserne er valgt på basis af koncernens strategi, og der er fastlagt indsatsmål og resultatmål (KPI-mål) i hver af de valgte kerneprocesser: Key Account Management (KAM) Logistik Produkt- og procesinnovation Priskonkurrenceevne I Innovation og læring sikres, med udgangspunkt i en kompetent basis, et kontinuerligt fokus på innovation og læring blandt alle medarbejdere. Gabriels procesoverblik Ledelsesprocesser Strategiprocessen Medarbejderinformation Ledelsesopfølgning Ressourceoptimering Investor Relations Aktionærer Analytikere m. fl. Kerneprocesser A og B1 kunder KAM - fra potentiale til løbende kunderelation Produkt- og procesinnovation - fra idé til salgsmodnet produkt/ny proces A-kunder Alle kunder Logistik - fra kundeordre til leveret produkt Priskonkurrenceevne Laveste kostpris Leverandører Støtteprocesser - strategiske forretningsenheder KAM-Master SampleMaster DesignMaster FurnMaster QEP-Master LogisticsMaster InnovationMaster MarketingMaster IT-Master FinanceMaster Gabriel Kina Gabriel Erhvervspark HR-Master ProjectMaster Leverandører og partnere Teknik og anlæg TransportMaster Gabriels procesoverblik strategiske forretningsenheder Gabriels virksomhedsmodel fordrer en procesorienteret arbejdsform, som er blevet indført i organisationen over flere år. En del af støtteprocesserne udføres af stadigt vigtigere selvstændige, strategiske forretningsenheder (Masters) med egne visioner, mål, strategier og budgetter. Forretningsenhederne drives som selvstændige profitcentre, har egne idégrundlag, visioner, mål, strategier, handlingsplaner og budgetter. Intern afregning mellem enhederne sker til markedspriser og i konkurrence med eksterne leverandører. De enkelte profitcentre har ret og pligt til at skabe indtjeningsvækst gennem ekstern handel med varer og tjenesteydelser, hvor det er relevant, ligesom det forventes, at den enkelte forretningsenhed i Gabriel køber sine ydelser, hvor de er mest konkurrencedygtige inden for såvel som uden for Gabriel koncernen. Driften af dele af koncernen som strategiske forretningsenheder har følgende formål: At finde nye veje til fremtidig vækst, uden at koncentrationen på gennemførelsen af den overordnede strategi i kerneprocesserne mistes. At sikre et konstant forbedret afkast af den investerede kapital. At blive mindre afhængig af overheads i kerneforretningen. At sikre konkurrencedygtighed i den del af værdikæden fra idé til møbelbruger, hvor Gabriel deltager. FurnMaster (etableret i 2003/04) tilbyder underleverancer i form af logistikløsninger, tilskæring, syning, polstring og montering af møbler og skærmvægge til Gabriels Key Accounts. Forretningsenheden gav i 2010/11 et stigende positivt bidrag til koncernresultatet og udgjorde mere end 10% af koncernomsætningen. Vækstmulighederne for forretningsenheden er udtalte og realiseres via gennemførelse af strategien møbelstof i anvendelse. 06

7 Gabriel Kina (etableret i 2003), der omfatter Gabriels repræsentationskontor og handelsselskabet Gabriel (Tianjin) International Trading Co., Ltd., sourcer produkter og ydelser til Gabriel i Europa og udvikler og sælger produkter og services til markedsledende møbelproducenter i Asien og USA. I 2010/11 realiseredes markant stigende aktiviteter i såvel sourcing som salg, og Gabriel Kinas vækstrater fortsatte gennem såvel salg til lokale markedsførende producenter på det kinesiske marked som til øvrige asiatiske og nordamerikanske markeder. SampleMaster (etableret i 2000/01) udvikler og producerer prøve- og salgsmateriale samt værdiskabende løsninger i form af effektive og attraktive salgsværktøjer. Selv om omsætningen i forretningsenheden var stabil i 2010/11, voksede bidraget til koncernresultatet. Det forventes, at forretningsenheden i 2011/12 vil være i stand til at generere vækst i såvel omsætning som resultat. Gabriel Ejendomme A/S Gabriel Erhvervspark (stiftet i 2011), som omfatter koncernens ejendomskompleks i centrum af Aalborg, udvikler og udlejer kontorlokaler til såvel interne som eksterne lejere. Bygningen blev i 2010 præmieret af Komiteen for bygningspræmiering i Aalborg for den respektfulde renovering af de gamle fabriksbygninger, som understøtter Aalborgs transformation fra industriby til videnby. InnovationMaster (etableret i 2006/07) arbejdede i 2010/11 fortsat med udviklingsprojekter, som rummer betydelige om end usikre indtjeningspotentialer. Projekterne koncentreres om udvikling af tekniske tekstiler og beslægtede produkter, som forventes at finde anvendelse primært inden for Gabriels eksisterende værdikæde. Ved indgangen til regnskabsåret 2011/12 står et af Innovation- Masters projekter over for overførsel til Gabriel Innovation A/S. Gabriel Innovation A/S blev stiftet i 2008 med det formål at videreføre innovationsprojekter fra InnovationMaster til selvstændigt bæredygtige forretningsenheder. Foruden de produktrettede innovationsprocesser har Innovation- Master stået bag et større antal interne procesinnovationer, som er gennemført i 2010/11 med det formål at understøtte Gabriels samlede konkurrencedygtighed. DesignMaster (etableret i 2006/07) gennemfører løbende designbaserede udviklings- og konsulentaktiviteter, der tager afsæt i kunders og slutbrugeres ønsker, behov og adfærd. Dette sker på baggrund af grundlæggende markedsindsigt og målrettet research, der baserer sig på time-to-market inden for 3-18 mdr. Projekterne udføres i Gabriels eksisterende værdikæde og har som mål at realisere og formidle de potentialer, der er indeholdt i anvendelsen af polstertekstiler, -teknikker og beslægtede produkter. Der igangsættes og gennemføres løbende aktiviteter, hvor kernekompetencer som tekstilkonstruktion og -efterbehandling, polsterdesign og -teknologi bringes i anvendelse. Farveskalaen på Pixel 2 er opdateret med nye spændende farver. 07

8 Ligeledes indgår design og produktion af komplette møbelkomponenter i de løsninger, der tilbydes kunderne. Med afsæt i temaet Møbelstoffer i anvendelse og gennem en målrettet formidling af Gabriels innovations- og udviklingsstrategi er der etableret tætte relationer til udvalgte møbelproducenters designere, udviklingsteams og beslutningstagere. Ved indgangen til regnskabsåret 2011/12 har DesignMaster, i tillæg til internt initierede opgaver, et antal eksterne opgaver for flere af Gabriels Key Accounts. KAM-Master (etableret i 2006/07) koordinerer samarbejdet mellem den enkelte Key Account s organisation og Gabriels forretningsenheder med det formål at skabe maksimal værdi på langt sigt for hver enkelt Key Account og KAM-Master. Gabriels Key Account Managers er i 2010/11 organiserede i seks selvstændige forretningsenheder, som hver især leder og styrer aktiviteterne til udvalgte kunder beliggende i deres område. LogisticsMaster (etableret i 2006/07) håndterer vareflow og lagerstyring i hele værdikæden fra råvare over tekstil til færdigt møbel og udgør den primære støttefunktion i en af Gabriels kerneprocesser, logistik. Kerneprocessen logistik har til formål at sikre høj leveringsevne til alle Gabriels kunder og har i 2010/11 gennemgået flere forandringer, herunder implementering af ny IT-platform, for at sikre nuværende og fremtidig høj standard. Leveringssikkerheden lå i begyndelsen af regnskabsåret under sædvanlig standard for Gabriel, idet skiftet af ERP system krævede ændringer i centrale processer, som ikke endeligt kunne testes inden go-live. I regnskabsårets sidste 9 måneder er leveringssikkerheden dog genetableret på højeste niveau og ligger nu stabilt over 98% i forhold til kundens ønskede leveringsdato. TransportMaster (etableret i 2009/10) har ansvaret for transportydelser og for kontinuerligt at sikre optimale fragtbetingelser for alle Gabriels forretningsenheder og kunder. IT-Master (etableret i 2006/07) sikrer, at alle operative systemer er kørende og understøtter Gabriels strategiske udvikling. FinanceMaster (etableret i 2006/07) har ansvaret for økonomistyring og den løbende regnskabsrapportering. FinanceMaster deltager aktivt i synliggørelsen af værdiskabelsen i hele koncernen og varetager virksomhedens finansielle styring og risk management. MarketingMaster (etableret i 2006/07) er et fullservice reklamebureau, der tilbyder ydelser til Gabriels øvrige forretningsenheder og Gabriels kunder. QEP-Master, Quality, Environment and Production, (etableret i 2006/07) understøtter Gabriels forretningsudvikling gennem optimering af kvalitets- og miljøforhold i produkter, ydelser og processer. QEP påtager sig ansvar for kvaliteten i alle produkter og ydelser, Luna 2 polstret på Aline fra Inclass, Spanien. 08

9 One stop Gabriel innovation i værdikæden Idé Design/ udvikling Garn Råstykke Farvning Finishing Tilskæring Syning Råmateriale Polstermateriale Polstring Montage Gabriel Contract Key Accounts Forhandlere Metervare/ kupon Udskåret stof/syet betræk Møbelbrugere Delmonteret stof Møbeldel Færdigt møbel Gabriel Home Andre Accounts der afsættes, og supporterer sine kunder vedr. kvalitets- og miljømæssige forhold i forsyningskæden. QEP tilbyder kompetencer inden for kvalitets- og miljøledelse, produktmærkning, arbejdsmiljø og produktfrembringelse. Teknik og anlæg (etableret i 2006/07) varetager ydelser inden for reparation og vedligeholdelse af tekstilmaskiner, herunder alle former for smede-, maskin- og elarbejder samt reparation og vedligeholdelse af bygninger. Denne service tilbydes alle Gabriels forretningsenheder og samarbejdspartnere. Ledelsessystemer Gabriel har været DS/ISO 9001 samt EMAS/ ISO certificeret siden henholdsvis 1991 og Gabriels kinesiske datterselskab Gabriel Tianjin International Trading Co. Ltd blev DS/ISO 9001 og ISO certificeret i I tillæg til den valgte virksomhedsmodel, Balanced Score Card, som blev implementeret i 2002, er følgende tiltag væsentlige, og disse er uddybet på Gabriels hjemmeside: EU-miljømærkede hovedprodukter fra Udvikling Blue Ocean Strategy fra Innovation Cup-deltager i 2006, 2007, 2009, 2010 og Hele Gabriel opdelt i selvstændige Master-enheder fra 2006/07. Første virksomhed i Danmark med C2C-certifikat fra november Værdikæde Gabriels værdikæde dækker alle led fra idé til møbelbruger. Innovation Gabriels Blue Ocean strategi medfører, at nye produkter og ydelser bør indeholde exceptionelt funktionel eller emotionel nytteværdi for brugeren. Tæt samspil i Gabriels netværk af kunder, brugere, leverandører, rådgivere og kompetente medarbejdere sikrer evaluering af nye idéer og muligheder. Det er målet, at mindst 30% af omsætningen stammer fra produkter og ydelser, der er lanceret for mindre end 5 år siden. I 2010/11 udgjorde disse 31%. Medarbejderudvikling Gabriel skal kunne tiltrække og fastholde medarbejdere med rette kompetencer og viden for fortsat at kunne skabe innovation og vækst som en international virksomhed. Gabriel prioriterer, at alle anvender, udvikler og deler viden og kompetencer. Alle ansatte informeres løbende om Gabriels vision, strategi, mål samt aktivitetsplaner og får løbende information om deres arbejdssituation i forbindelse med medarbejdersamtaler og afdelingsmøder. Dette sikrer, at alle medarbejdere arbejder efter klare mål og ansvarsområder, samt at den faglige og personlige udvikling stimuleres. I regnskabsåret 2010/11 blev HR-processen sat yderligere på dagsordenen med etableringen af forretningsenheden HR-Master. HR-Master skal bidrage til en forbedret bundlinje og være med til at skabe en virksomhed bestående af medarbejdere, der har et globalt mindset, og som kan navigere i en stadig mere foranderlig dagligdag. Nye produkters andel af omsætningen og antal af frigivne produkter Andel af omsætningen i % Antal frigivne produkter Antallet af frigivne produkter tjener som early warner. I 2010/11 blev der realiseret 6, hvilket ikke lever op til virksomhedens mål i regnskabsåret 2010/11 om lancering af 8 nyudviklede produkter. 0 Real 06/07 Real 07/08 Real 08/09 Real 09/10 Real 10/11 09

10 Aalborg Kongres og Kulturcenters stole er polstret med Gabriels dessin Chess Royal og Chess Royal Prik. HR-Master har bistået ved ansættelsen af 10 nye medarbejdere - både som genbesættelser og til nyoprettede stillinger. Der ansættes kontinuerligt kompetencer på et højt niveau, såvel uddannelsesmæssigt som erfaringsmæssigt. Gabriel ansætter gerne nyuddannede kandidater, som med nye tanker og holdninger kan bidrage til at forme fremtidens Gabriel. Employee branding kom også på dagsordenen, da Gabriel for første gang deltog på den årlige landsdækkende karrieremesse for nyuddannede kandidater. Den store tilstrømning bekræftede Gabriels position som en interessant potentiel arbejdsplads. Medarbejdertilfredshed Gabriel tilstræber at være en attraktiv arbejdsplads for alle medarbejdere. Derfor blev medarbejdertilfredshedsmålingen genindført i 2011 for såvel danske som udenlandske medarbejdere. Den gennemsnitlige tilfredshed var 4 målt på en skala fra 1-5. Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Med henvisning til Bekendtgørelse om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i aktieselskaber bliver der hvert fjerde år valgt medarbejderrepræsentanter og suppleanter til bestyrelsen. Aktuelt bliver der valgt to medarbejderrepræsentanter og to suppleanter. Corporate Social Responsibility Arbejdet med CSR indgår naturligt i koncernens arbejde. For Gabriel betyder CSR, at virksomheden tager ansvar for at skabe værdi, som direkte og indirekte bidrager til en positiv samfundsudvikling. Virksomheden tilslutter sig principperne, der er fastlagt i FN s Global Compact. Ydelser fra Gabriel skal nøje svare til kundernes behov og forventninger. Virksomhedens produktion og distribution foregår under hensyntagen til, at der sker en løbende reduktion af ressourceforbrug samt udledninger, der måtte belaste miljøet. Gabriel fremstår som en kvalitets- og miljøbevidst virksomhed, synliggjort gennem certificeringer i henhold til ISO 9001 og ISO samt EMASordningen. For Gabriels kunder skal det være let at vælge et miljørigtigt og sundhedsmæssigt godt produkt, og virksomheden anvender produktmærkning med miljømærket Blomsten og sundhedsmærket Oeko-Tex. Mærkningsordninger er valgt under hensyn til, at forbrugerne har tillid til disse ordninger, og kendskabsgraden til ordningerne er stigende. En af grundlæggerne af Cradle to Cradle (C2C) i Danmark, Søren Lyngsgaard, kunne i en pressemeddelelse konstatere, at Gabriel bryder lydmuren ved at gå forrest som toneangivende tekstilvirksomhed. En udtalelse der kom i forbindelse med, at Gabriel opnåede C2C-certificering af virksomhedens uldmøbelstof Gaja, som lanceres i en særlig C2C-farveskala på 35 farver. For yderligere information om miljøforhold og CSR se venligst mere på 10

11 Målsætning for kvalitet og miljø Ydelser fra Gabriel skal nøje svare til kundernes behov og forventninger. Virksomhedens produktion og distribution skal foregå under hensyntagen til, at der sker en løbende reduktion af ressourceforbrug samt udledninger, der måtte belaste det ydre miljø. Gabriel skal fremstå som en kvalitets- og miljøbevidst virksomhed, synliggjort gennem certificeringer i henhold til ISO 9001, ISO samt EMAS-ordningen. Gabriel A/S har licens til miljømærkning med EU Ecolabel, som sikrer ansatte under fremstillingsprocessen, brugerne af møbelstofferne samt det ydre miljø. Virksomhedens overordnede mål dokumenteres i en businessplan, som udarbejdes en gang om året, gældende for perioden 1/10 til 30/9. Businessplanen omfatter målbare miljømål, der sammen med ansvar og kompetence skal være kendt af alle ansatte. Renere teknologi og miljøforbedringer indføres løbende i forsyningskæderne under hensyntagen til de tekniske og økonomiske konsekvenser, og forurening skal forebygges. Gabriel fører en åben og tæt dialog med myndigheder om miljøkrav. Selskabet er forpligtet til at overholde relevant lovgivning og relevante myndighedskrav på miljøområdet samt andre bestemmelser, som virksomheden har tilsluttet sig. Gabriel udarbejder i forbindelse med årsregnskabets afslutning en miljøredegørelse, der bl.a. indeholder oplysninger om væsentlige miljøpåvirkninger og miljømål. Miljøredegørelsen gøres offentlig tilgængelig, og omdeles til alle ansatte i virksomheden. Selskabets medarbejdere med kundekontakt er i stand til at give korrekt information om Gabriels miljømålsætning og politikker. Kunder og brugere skal vejledes om væsentlige miljømæssige aspekter i forbindelse med brug, genanvendelse og bortskaffelse af virksomhedens produkter. Selskabets underleverandører skal udvælges efter deres evne til at opfylde miljøkrav og deres vilje til at indgå i et åbent og tæt samarbejde for at opnå optimale løsninger. Entreprenører, som arbejder i Gabriels anlægsområde i Aalborg, skal opfylde samme miljøkrav, som gælder for Gabriel. Miljøstyringssystemet Miljøstyringssystemet er en integreret del af Gabriels samlede ledelsessystem, som omfatter ledelses-, kerne- og støtteprocesser i virksomheden. De enkelte processers sammenhænge er fastlagt. Dette gælder ansvar, input og output og aktiviteters gennemførelse. Miljøstyringssystemet varetager miljøforhold i hele forsyningskæden. Miljøpolitik Miljøstyringssystemet omfatter alle aktiviteter hos Gabriel herunder anlægsområdet Aalborg og alle produkter og ydelser, som virksomheden leverer. Gabriels ledelsessystem auditeres af Gabriel og Dansk Standard. Det vil sige, at der bl.a. foretages en vurdering af, om systemet fungerer i praksis og opfylder kravgrundlaget. Energi udgør en væsentlig miljøbelastning, og energiledelse er en integreret del af Gabriels miljøstyring. Energiledelse omfatter forsyningsanlæg med et væsentligt energiforbrug. Miljømål og miljøhandlingsprogram skal omfatte energiforhold og sikre løbende forbedringer i energiforbruget. 11

12 Perfect biological cycle Miljøredegørelse 2010/11 Ledelsens miljøberetning Miljøarbejdet i 2010/11 har på væsentlige områder givet positive resultater, dog er det nødvendigt at videreføre dele af miljøhandlingsprogrammerne i 2011/12. I nedenstående gives en beskrivelse af gennemførelsen af årets miljøhandlingsprogram og resultaterne i forhold til de opstillede miljømål. Målbare forbedringsmål i Aalborg: Den nuværende affaldsmængde ønskes reduceret med mindst 20% fra 22,0 tons til 17,6 tons: Målet blev nået, idet affaldsmængden blev reduceret til 16,4 tons, svarende til en reduktion på 25%. markedsføres nu i en ny stor farveskala på 35 farver. Der er udarbejdet omfattende markedsføringsmateriale, og produktet blev præsenteret af Gabriel som en af hovednyhederne på den internationale møbelmesse i Stockholm i februar Gennemførelse af C2C certificering af et polyesterprodukt: Delprogram er ikke afsluttet og indgår i miljøhandlingsprogrammet for 2011/12. Udarbejdelse af vejledninger om produkters anvendelse, som forlænger levetiden. Der er gennemført undersøgelse af informationsbehovet hos udvalgte kunder og brugere. Vejledninger gøres tilgængelige på Gabriels hjemmeside. Målbare forbedringsmål hos farveriet Scandye: Det nuværende vandforbrug ønskes reduceret med mindst 3,6% fra 171 liter/kg til 165 liter/kg. Vandforbruget blev 158 liter/kg, hvorved målet blev nået. Reduktionen er opnået gennem anskaffelse af ny farveteknologi, med lavt vandforbrug, som passer til ordreproduktion i små seriestørrelser. Det nuværende gasforbrug ønskes fastholdt på det nuværende forbrug på 1,11 m 3 naturgas/kg. Forbruget blev 1,03 m 3 naturgas/kg, hvorved målet blev nået. Reduktionen er opnået gennem nye metoder i efterbehandlingen, få ombehandlinger og en positiv effekt af stigende produktionsmængder. Det nuværende elektricitetsforbrug ønskes reduceret fra 1,58 kwh/kg med mindst 1,9% til 1,5 kwh/kg: Forbruget blev 1,34 kwh/kg, hvorved målet blev nået. Reduktionen er opnået gennem ny efterbehandling og stigende produktionsmængder. Gaja C2C - læs og se mere på Forbedringsprojekter - produkter: r wool fabric Gennemførelse af LCA på udvalgte hovedprodukter, baseret på nyeste miljødata: Delprogram er ikke afsluttet og indgår i miljøhandlingsprogrammet for 2011/12. The first European Cradle to Cradle CM Certified Silver wool fabric 100% Pure New Wool from New Zealand Compostable and recyclable EU Ecolabel and Oeko-Tex Meet the 4 members of the Gaja Family. Scan the code & watch the film. Gaja C2C indd 2 15/02/ Meet the 4 members of the Gaja Family. Scan the code & watch the film. Udvidelse og markedsføring af produktprogram med Cradle to Cradle certificerede varer: Hovedprodukter Gaja C2C Forbedringsprojekter - fremstillingsprocesser: Undersøgelse af muligheder bl.a. vedr. reduktion af vandforbrug i forsyningskæderne: Ved besøg på den internationale messe ITMA for tekstilmaskiner er der foretaget en vurdering af nye farveteknologier. Farveriet Scandye har gennemført afprøvninger og indført ny farveteknologi, som har vist sig egnet til farvning af beklædningsvarer, der udføres for andre kunder end Gabriel. I forhold til Gabriels møbelstoffer er teknologi i den seneste generation af farvemaskiner, som anvendes, fortsat optimal i forhold til kvalitet og miljø. Yderligere vandbesparelser opnås ved fortsat udfasning af de ældste og største farvemaskiner til denne nye teknologi. Desuden investerer Scandye i farvemaskiner, som er optimale til små seriestørrelser ved ordreproduktion, hvilket effektivt reducerer vandforbruget. 15/02/

13 Gabriel Erhvervspark Udvikling og træning i anvendelse af beredskabsplaner samt videregivelse af information herom til andre lejere i Gabriels Erhvervspark: Beredskabsplan er opdateret, og Gabriels ansatte er trænet i anvendelsen af denne. Desuden er andre lejere informeret om indholdet af beredskabsplanen og opfordret til at træne egne ansatte i anvendelsen af denne. Nedbringelse af energibehov til køling af serverrum: Gabriel har i dag outsourcet al drift af IT servere. Lejere, som har servere placeret i Erhvervsparken, har selv ønsket at stå for anskaffelse af servere og kølesystemer. Udvikling af fordelingsnøgler på miljøpåvirkninger mellem de forskellige lejere i Gabriel Erhvervspark: Ved regnskabsårets afslutning udgjorde Gabriels ansatte 55% af det samlede antal brugere af ejendommen, hvorfor forbrug af el, varme og vand, som vedrører Gabriels aktiviteter, er væsentligt lavere end de oplyste påvirkninger i denne redegørelse. Fastlæggelse af principper og metoder, som henfører disse miljøpåvirkninger mere præcist til de enkelte lejere, indgår derfor i miljøhandlingsprogrammet for 2011/12: Gabriel får fortsat nye lejere, og Gabriels ansatte udgør i dag under 40%. Samtidigt anvender Gabriels ansatte og lejerne i stort omfang fælles faciliteter. EMAS redegørelsen vil derfor fortsat oplyse om de samlede påvirkninger fra hele Erhvervsparken, selvom de enkelte lejere selv er ansvarlige for egne miljøpåvirkninger. I samråd med lejerne er der etableret måling af særligt store påvirkninger, og hvor installationerne er opbygget på en måde, hvor forbruget direkte kan henføres til de lokaler, lejeren anvender. Undersøgelse af muligheder for opdatering og genanvendelse af prøver, som er ude i markedet: Der har ikke været interesse for denne løsning, og indsatsen koncentreres derfor fortsat om at sikre, at prøvematerialet målrettes til de rigtige målgrupper og andet markedsføringsmateriale gøres tilgængeligt på hjemmeside og andre medier i stedet for fysiske materialer. Gabriels ansatte og lejere anvender i stort omfang fælles faciliteter 13

14 Kriterier for fastlæggelse af væsentlige miljøpåvirkninger Med udgangspunkt i Gabriels miljøpolitik fastlægges væsentlige miljøpåvirkninger bl.a. ud fra følgende kriterier for direkte og indirekte miljøpåvirkninger: - Energiforbrug og energifrembringelse. - Spildevandsmængder og indhold af stoffer med miljøpåvirkning. - Kemikalier og farvestoffer. - Den samlede mængde af affald. - Oplysninger i sikkerhedsdatablade. - Grænseværdier i lovgivning. - Krav i henhold til EU s miljømærke Blomsten. - Krav i henhold til sundhedsmærket Oeko-Tex. - Krav i forhold til miljøcertificering efter Cradle to Cradle. - Ny information fra institutter, myndigheder og andre, som har indgående kompetence på miljøområdet. Miljøpåvirkningers væsentlighed fremgår ved at opstille nøgletal, som viser påvirkningen i forhold til den gennemførte produktion. Målet er således at minimere den relative miljøpåvirkning. Vurdering af miljøpåvirkninger i anlægsområdet Aalborg Miljøforhold vurderes ved besøg hos underleverandører, og Gabriel kræver, at producenter opfylder alle lokale myndighedskrav. Samtidigt vurderes leverandørerne i forhold til Gabriels miljøkrav, og sammen med underleverandørerne gennemføres handlingsplaner, som sikrer, at deres miljøpåvirkninger løbende reduceres. Ved gennemførelse af miljøaudit hos udvalgte underleverandører kortlægges miljøforhold og miljøledelse,og disse vurderes i forhold til opfyldelse af krav i ISO Endvidere anvendes kriterier for miljømærkning med EU ECOlabel. Væsentlige indirekte miljøpåvirkninger hos underleverandører omfatter: - Energiforbrug og spildevand ved vask og farvning. - Kemikalieforbrug. - Energiforbrug. - Råvarer, som primært omfatter uld fra New Zealand. - Affald fra produktion. - Spildevand. - Transport af råvarer og færdigvarer. Råvareforbrug omfatter primært uld fra New Zealand og polyester til frembringelse af møbelstoffer. Det samlede energiforbrug blev på samme niveau som sidste år med en reduktion på 11% i fjernvarmeforbruget og en stigning i elforbruget på 7%. Stigningen i elforbruget skyldes en stigning i antal arbejdspladser i Erhvervsparken. I forbindelse med jordarbejde blev der i november 2010 konstateret en olieforurening ved en gammel olietank. Olietanken har sidst været anvendt i 1998, og den blev på dette tidspunkt tømt og renset. Gabriel har med det samme informeret Aalborg Kommune om forureningen, og der er efterfølgende gennemført en undersøgelse af forureningens omfang. Sagen er nu afsluttet, og jord omkring tanken er blevet sendt til behandling for forureningen. Samtidigt er tanken blevet fyldt op med sand, og de nødvendige registreringer er foretaget hos Aalborg Kommune. Krav til støj, der er fastlagt af Aalborg Kommune, er overholdt. Gabriel anvender uld fra New Zealand Vilkår ses i noter side 19. Miljødata fremgår af opstilling side 18. Vurdering af indirekte miljøpåvirkninger Indirekte miljøpåvirkninger hos underleverandører fastlægges med udgangspunkt i de samme væsentlighedskriterier, som er gældende for Gabriels aktiviteter i Aalborg. Miljøegenskaber i Gabriels produkter sikrer, at der ikke er belastning af miljøet ved hverken forarbejdning eller ved mange års anvendelse hos brugeren. Efter brugsfasen kan stofferne håndteres som almindeligt ufarligt affald eller genanvendes, da stofferne ikke indeholder farlige stoffer som f.eks. tungmetaller. Gabriel foretager audit og anden leverandøropfølgning for at afdække de indirekte miljøpåvirkninger. F.eks. er der foretaget opfølgning hos farveriet Scandye, og Gabriel Kina foretager tilsvarende opfølgning hos kinesiske samarbejdspartnere. 14

15 Arbejdsmiljø Gabriel ønsker et godt arbejdsmiljø for alle ansatte, hvor fokus er sikkerhed, sundhed og trivsel. Udviklingen af arbejdsmiljøet tager udgangspunkt i dette ønske og arbejdsmiljølovgivningen. Medarbejderinddragelse Uddelegering af ansvar og en procesorienteret arbejdsform sikrer indflydelse på egen arbejdssituation for den enkelte medarbejder hos Gabriel. Medarbejderne er i henhold til Gabriels miljøstyringssystem inddraget i miljøstyringen og deltager i behandlingen af miljøforhold med udgangspunkt i den enkeltes ansvarsområder. Miljøgodkendelser Gabriel skal ikke længere have specielle miljøgodkendelser til f.eks. udledning af spildevand, idet der ikke længere er produktion i Aalborg. Silent Solution-modulerne giver god akustik og godt arbejdsmiljø. 15

16 Miljøbehandlingsprogram 2011/12 Målbare forbedringsmål for Gabriel Aalborg: Opsamling af mindst 3,0 tons spild af polyestervarer og gennemførelse af prøveproduktioner, hvor spild anvendes i nye polyestergarner. Identifikation af forbedringsmuligheder i indstilling af opvarmningssystemer, som giver en reduktion i opvarmningsbehovet på mindst 17,0 MWh svarende, til 5% af det nuværende varmeforbrug. Målbare fastholdelses- og forbedringsmål hos farveriet Scandye: Det nuværende vandforbrug på 158 liter/kg ønskes fastholdt eller forbedret. Det nuværende gasforbrug på 1,03 m3/kg ønskes fastholdt eller forbedret. Det nuværende elektricitetsforbrug på 1,43 kwh/kg ønskes fastholdt eller forbedret. Anvendt regnskabspraksis Miljøredegørelsen er udarbejdet med henblik på at opfylde krav i EMAS-forordningen. Redegørelsen omfatter perioden 1. oktober 2010 til 30. september 2011, og opgørelsen er foretaget ud fra sædvanlige periodiseringer efter virksomhedens aktivitet. I miljøredegørelsen indgår både absolutte mængder og nøgletal. Oplysninger til redegørelsen er baseret på data fra løbende interne og eksterne målinger og rapporteringer i henhold til miljøledelsessystemet. Tidsfristen for færdiggørelse af næste miljøredegørelse for 2011/12 er 31. januar Forbedringsprojekter: Gennemførelse af prøveproduktioner med recirkulering af nyt produkt ZenXit. Gennemførelse af produktionsforsøg med recirkuleret polyester og afdækning af påvirkninger på kvalitet og miljø. Undersøgelser af muligheder for indsamling af spild fra kunders udskæring af møbelstof og genanvendelse af dette materiale. Miljørådgivning til eksterne kunder. Gennemførelse af Cradle to Cradle uddannelse. Ansvar for gennemførelse af de forskellige aktiviteter i miljøhandlingsprogrammet er fastlagt, og aktiviteterne skal være gennemført inden 30. september Installation af nye farvemaskiner hos farveriet Scandye Gabriels kvalitets- og miljøafdeling foretager løbende opfølgning på gennemførelse af aktiviteterne i miljøhandlingsprogrammet. Yderligere information Såfremt forhold om virksomhedens miljø ønskes uddybet, kan der rettes henvendelse til Gabriel. Aalborg, den 21. december 2011 Anders Hedegaard Petersen Adm. direktør Kurt Nedergaard Produktionschef, kvalitets- og miljøchef 16

17 Verifikators påtegning DS-Attest nr. 593 DS Certificering A/S, registreret som EMAS-miljøverifikator nr og akkrediteret til NACE-kode og brancheområde: Fremstilling af boligtekstiler erklærer at have verificeret, om Gabriel A/S som angivet i miljøredegørelsen fra organisationen Gabriel A/S Hjulmagervej 55 DK-9100 Aalborg med registreringsnummer DK opfylder alle kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 1221/2009 af 25. november 2009 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS). Reference til miljøredegørelse: Miljøredegørelse 2010/2011, dateret , affattet på dansk DS Certificering A/S indestår ikke for korrektheden af miljøredegørelsens oversættelse til andre sprog Reference til miljøledelsessystem: Miljøhåndbog for Gabriel A/S, udgave af Ved min underskrift erklærer jeg: - at verifikationen og valideringen er udført i fuld overensstemmelse med kravene i forordning (EF) nr. 1221/ at resultatet af verifikationen og valideringen bekræfter, at intet tyder på mangler i efterlevelsen af gældende lovgivning - at data og oplysninger i organisationens miljøredegørelse tegner et pålideligt, troværdigt og korrekt billede af alle organisationens aktiviteter inden for det omfang, der er angivet i miljøredegørelsen. Dette dokument kan ikke sidestilles med EMAS-registrering. EMAS-registrering kan kun foretages af registrerings- organet i medfør af forordning (EF) nr. 1221/2009. Dette dokument kan ikke i sig selv anvendes som en meddelelse til offentligheden. Udfærdiget i Charlottenlund den Ledelsens repræsentant 17

18 Miljødata Aalborg Nøgleindikatorer og miljødata 2010/ /10 (Historiske data se noter) Real. Real. Energi Fjernvarme (m 3 ) Fjernvarme (KWh) Fjernvarme (MWh) Beregnet CO 2 emission (ton) Beregnet SO 2 emission (ton) 6 7 El (KWh) EL(MWh) Beregnet CO 2 emission (ton) Beregnet SO 2 emission (ton) Sum energi (MWh) Sum beregnet CO 2 emission (ton) Sum beregnet SO 2 emission (ton) Spildevand Spildevand (m 3 ) Affald Industriaffald (ton) 16,4 22,0 Pap til genbrug (ton) 5,1 5,5 Plast til genbrug (ton) 0 1,2 Farligt affald (ton) 0 0,0 Råvareforbrug Nøgleindikatorer og miljødata 2010/ / / / /07 Real. Real. Real. Real. Real. Garn (ton): Polyestervarer (kg) Miljødata Scandye Nøgleindikatorer og miljødata 2010/ / / / /07 Real. Real. Real. Real. Real. Naturgas (m 3 ) Beregnet CO 2 emission (ton) Beregnet CO 2 emission (kg/kg) 2,31 2,49 3,06 2,65 2,85 Naturgas (m 3 /kg) 1,03 1,11 1,36 1,18 1,27 El (KWh) EL(MWh) Beregnet CO 2 emission (ton) Beregnet SO 2 emission (ton) Kg CO 2 /kg 0,64 0,71 0,70 0,89 0,95 Kg SO 2 /kg 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 EL(KWh/kg) 1,43 1,58 1,77 2,00 2,13 Spildevand (m 3 ) (l/kg)

19 Noter Historiske data I modsætning til data fra år 2008/09 og tidligere er miljødata ikke længere påvirket af produktion i Aalborg, hvorfor disse historiske data ikke er medtaget, og der henvises derfor til tidligere års redegørelser. Produktionen blev i maj 2009 helt outsourcet til farveriet Scandye, hvorfra væsentlige miljøindikatorer og påvirkninger ses. Her er det specielt de relative miljøpåvirkninger, som er relevante i forhold til Gabriels produktion, idet det totale forbrug også omfatter produktion til andre kunder end Gabriel. Historisk forbrug af vigtigste råvarer er oplyst for de sidste 5 år, da dette forbrug ikke er påvirket af produktionsstedet. Udledning af NOx og CH 4 (methan) er ikke medtaget, idet den udledte mængde er vurderet som uvæsentlig. Den anvendte fjernvarme er primært spildvarme for fremstilling af el. En varierende del af det oplyste forbrug af el er vedvarende energi fra vindmøller og vandkraft. Vedr. emissioner på naturgas er der anvendt Energistyrelsens standardfaktorer for brandværdi og CO 2 emissioner fra 17. januar Nøgleindikatorer Gabriels miljødata indeholder nøgleindikatorer (bogstavet A, i henhold til EMAS III) f.eks. energieffektivitet, materialeudnyttelse, vand, affald og emissioner, som udtrykker de samlede årlige input/påvirkninger på de forskellige områder. Bogstavet B, som udtrykker de samlede output samt bogstavet R, der udtrykker forholdet mellem A og B, som også er angivet under miljødata. Energi Ved omregning af m 3 fjernvarme til KWh er der anvendt en afkøling på 35 grader C. Ved beregning af udledning af CO 2 og SO 2 er der anvendt beregningsfaktorer fremskaffet af Energicenter Aalborg. På grund af usikkerhed om emissioner i Litauen vedr. el er danske nøgletal anvendt. I forhold til fremtidige rapporteringer søges litauiske data fremskaffet. Spildevand Udledning af spildevand svarer til den købte mængde af kommunalt drikkevand. Råvareforbrug Det oplyste råvareforbrug indeholder spild under produktionen, som udgør ca. 5%. Det oplyste råvareforbrug omfatter Gabriels totale forbrug. Affald Affaldsregistreringen omfatter ikke bygnings- og metalaffald som følge af renovering af bygninger/maskinanlæg. Benchmarking Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at fremskaffe relevante benchmarkingdata. 19

20 Krav til støj I henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 fra 1984 Ekstern støj fra virksomheder skal følgende støjkrav opfyldes: Virksomhedens bidrag målt udendørs til det ækvivalente korrigerede støjniveau db(a) må på intet punkt i de nævnte områder overstige de nedenfor anførte værdier: H1 H1 Koloni- B1 R1 Kærby Kærby haver Kærby Frydendal Let industri Boliger K.P.till.2.33 Dag: Kl.: Mandag-fredag Lørdag Lørdag Søndag og helligdage Aften: Kl.: Alle dage Nat: Kl.: Mandag-fredag Lørdag, søndag og Helligedage Maksimalværdi af støjniveau om natten: De anførte grænseværdier for støjbidraget er fastsat ud fra den forudsætning, at de skal overholdes inden for de nedenfor anførte tidsrum: For dagperioden kl ( mandag fredag) skal grænseværdierne overholdes inden for det mest støjbelastende tidsrum på 8 timer. For aftenperioden kl skal grænseværdierne overholdes inden for den mest støjbelastende time. For natperioden kl ( mandag fredag) skal grænseværdierne overholdes inden for det mest støjbelastende tidsrum pr. halve time. 20

21 Elegant bladmønster Findes i 18 bløde, klare og klassiske farver 92% uld fra New Zealand EU Ecolabel og Oeko-Tex certificeret Gabriel Holding A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Tlf.: Fax:

MILJØREDEGØRELSE 2009/10

MILJØREDEGØRELSE 2009/10 MILJØREDEGØRELSE 2009/10 Miljøredegørelse 2009/10 1 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 3 GODE GRØNNE ARGUMENTER... 4 GABRIEL PROFIL... 5 MILJØPOLITIK... 7 MILJØSTYRINGSSYSTEMET... 7 LEDELSENS MILJØBERETNING...

Læs mere

Gode grønne argumenter

Gode grønne argumenter Miljøredegørelse 2004/05 Gode grønne argumenter Procesoptimering Vandforbruget reduceret Gode grønne argumenter Gabriel er Europas største producent af kvalitetsmøbelstoffer i uld. Gabriel varetager forædlingsprocessen,

Læs mere

Miljøredegørelse 2002/03

Miljøredegørelse 2002/03 Gode grønne argumenter GODE GRØNNE ARGUMENTER FOR AT ANVENDE KVALITETSMØBELSTOFFER FRA GABRIEL A/S Gabriel er Europas største producent af kvalitetsmøbelstoffer i uld. Gabriel varetager forædlingsprocessen,

Læs mere

Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi

Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1

Læs mere

G ODE GRØNNE ARGUMENTER FOR AT ANVENDE KVALITETSMØBELSTOFFER FRA G ABRIEL A/ S A KTIVITETER FØR ANLÆGSOMRÅDET G ABRIEL, AALBORG

G ODE GRØNNE ARGUMENTER FOR AT ANVENDE KVALITETSMØBELSTOFFER FRA G ABRIEL A/ S A KTIVITETER FØR ANLÆGSOMRÅDET G ABRIEL, AALBORG G ODE GRØNNE ARGUMENTER FOR AT ANVENDE KVALITETSMØBELSTOFFER FRA G ABRIEL A/ S Gabriel A/S er Europas største producent af kvalitetsmøbelstoffer i uld. Gabriel A/S varetager forædlingsprocessen, der starter

Læs mere

Csr- og miljøredegørelse 2011/2012

Csr- og miljøredegørelse 2011/2012 Csr- og miljøredegørelse 2011/2012 2 GENERELLE OPLYSNINGER Virksomhed: Koncernforhold: Branche: Hovedaktiviteter: Lovgrundlag: Tilsynsmyndighed: Gabriel A/S Hjulmagervej 55 9000 Aalborg Reg. 176574 SE-nr.

Læs mere

The. 10% vækst i omsætning. Forbedring af samtlige nøgletal. Fokus på opkøb. Global distributionsaftale på patenteret polstermateriale

The. 10% vækst i omsætning. Forbedring af samtlige nøgletal. Fokus på opkøb. Global distributionsaftale på patenteret polstermateriale The Årsrapport 2010/2011 Gabriel Holding A/S 10% vækst i omsætning Forbedring af samtlige nøgletal Fokus på opkøb Global distributionsaftale på patenteret polstermateriale 02 Årsrapport 2010/2011 Stigning

Læs mere

CSR- & miljøredegørelse

CSR- & miljøredegørelse CSR- & miljøredegørelse 2013/14 Gabriel A/S 2 CSR- & miljøredegørelse 2013/14 Indhold 4 Generelle oplysninger 5 Ledelsens beretning 6 CSR- og miljøpolitik 8 Fra råvare til færdigt produkt 10 Materialer

Læs mere

CSR- & miljøredegørelse

CSR- & miljøredegørelse CSR- & miljøredegørelse 2012/13 Gabriel A/S generelle oplysninger Virksomhed: Gabriel A/S Hjulmagervej 55 9000 Aalborg Reg. 176574 SE-nr. 12 72 13 07 Tlf.: +45 96 30 31 00 Fax.: +45 98 13 25 44 E-mail:

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

The. 10% vækst i omsætning. Forbedring af samtlige nøgletal. Fokus på opkøb. Global distributionsaftale på patenteret polstermateriale

The. 10% vækst i omsætning. Forbedring af samtlige nøgletal. Fokus på opkøb. Global distributionsaftale på patenteret polstermateriale The Årsrapport 2010/2011 Gabriel Holding A/S 10% vækst i omsætning Forbedring af samtlige nøgletal Fokus på opkøb Global distributionsaftale på patenteret polstermateriale 02 Årsrapport 2010/2011 Stigning

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Årsresultat som forventet Resultatet for 2007/08 lever op til ledelsens forventninger

Årsresultat som forventet Resultatet for 2007/08 lever op til ledelsens forventninger Annual The Årsrapport 2007/08 Årsresultat som forventet Resultatet for 2007/08 lever op til ledelsens forventninger Gabriel fastholder strategi Gabriel vokser med verdens største Gabriel Innovation Nye

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt MILJØstyrelsen Erhverv J.nr. MST-140-00019 Ref UR 22. august 2008 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG OG MILJØ- OG PLAN- LÆGNINGSUDVALGET Kommissionens

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s Juni 2016 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret om

Læs mere

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006 Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 25/26 CVR-nr. 26 68 11 11 1 Indholdsfortegnelse side Virksomhedsoplysninger. 2 Ledelsens redegørelse. 4 Mængdebalance.. 6 2 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Tilsynsmyndighed

Læs mere

Hvordan kommer vi videre og får alle med?

Hvordan kommer vi videre og får alle med? Hvordan kommer vi videre og får alle med? 1. Gennemfør handlingsplanerne 2. Sikre at miljøarbejdet fortsætter 3. Information og dialog 4. Nye input til den næste handlingsplan Gennemførelse af handlingsplanen

Læs mere

Ledelseshåndbog November 2013

Ledelseshåndbog November 2013 Ledelseshåndbog November 2013 Side 1 af 3 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Systemstruktur... 4 Overordnet vision, målsætninger og politik for VandCenter Syd... 5 Organisationsplan... 6 Ansvar og beføjelser...

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Bæredygtige byer -Hvordan?

Bæredygtige byer -Hvordan? Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Steen Christiansen Formand for Miljø- og Planudvalget Albertslund Kommune, Danmark Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Byen Baggrund Miljøet

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

ISO Environmental

ISO Environmental ISO-14001 Environmental Management System Bedlinen: 7004 Chopin Q-500 Col.: 506 Gold indholdsfortegnelse ukontents Miljøpolitik 5 Beirholms Højtydende Tekstiler 7 3 Tablecloth: 6003 Stockholm Q-503 Col.:

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012.

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012. Side 1 af 7 sider. Virksomheden. Salling Plast AS, CVR 6997 6417, P-nr. 1.0002.310.994 Idrætsvej 22, 9681 Ranum, Daglig ledelse: Administrerende direktør Christian Holm Jensen. Regnskabsåret er 1. januar

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

Miljøledelse Husdyrbrug

Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse på husdyrbrug er lettere end du tror... Vil du gavne miljøet - og spare penge? Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelsesværktøj, som kan hjælpe husdyrbrug gennem

Læs mere

Annual. ISO certificering i Kina. Møbelstof i anvendelse. Fremgang på alle markeder Nyt innovationscenter. The. Årsrapport 2005/06

Annual. ISO certificering i Kina. Møbelstof i anvendelse. Fremgang på alle markeder Nyt innovationscenter. The. Årsrapport 2005/06 Annual The ISO certificering i Kina Årsrapport 2005/06 Møbelstof i anvendelse Fremgang på alle markeder Nyt innovationscenter Årets resultater levede op til forventningerne Koncernen realiserede det resultat,

Læs mere

MILJØ REDEGØRELSE 2014-2015

MILJØ REDEGØRELSE 2014-2015 MILJØ REDEGØRELSE 2014-2015 Vores papirarbejde er i orden - også når det handler om miljøet Johnsen Graphic Solutions A/S har gennem mere end 20 år ført en dokumenteret og målrettet miljøpolitik til gavn

Læs mere

Troldtekt A/S. Virksomhedspræsentation

Troldtekt A/S. Virksomhedspræsentation Troldtekt A/S Virksomhedspræsentation Erfaringer, udfordringer og forretningsmuligheder v. adm. direktør Peer Leth og marketing- og kommunikationschef Tina Snedker Kristensen Troldtekt A/S Troldtekt A/S

Læs mere

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S CSR handler om at dokumentere, synliggøre og markedsføre virksomhedens mange kvaliteter inden for de sociale, miljø- og arbejdsmiljømæssige områder. Hvorfor CSR-kodeks?

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA CSR status i den danske grafiske branche Bred anvendelse af ledelsessystemer Mere end

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Vores tilgang til socialt ansvar Vores tilgang til social ansvarlighed er baseret på de principper, politikker og processer, der gør, at vi opfylder vores grundlæggers mål,

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Bestyrelsens beretning for Gabriel Holding A/S regnskabsåret 2015/16 v/bestyrelsesformand Jørgen Kjær Jacobsen

Bestyrelsens beretning for Gabriel Holding A/S regnskabsåret 2015/16 v/bestyrelsesformand Jørgen Kjær Jacobsen Bestyrelsens beretning for Gabriel Holding A/S regnskabsåret 2015/16 v/bestyrelsesformand Jørgen Kjær Jacobsen Det er en fornøjelse at aflægge bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015/16. Alt hvad

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 3 Offentligt MILJØstyrelsen Erhverv J.nr. MST-140-00019 Ref UR 3. september 2008 REVIDERET GRUNDNOTAT Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration Grønt Regnskab Miljø- Grønt og regnskab Energiforvaltningen 2014 Energicenter Aalborg 2015 Administration Udgiver: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen, Energicenter Hjulmagervej 18 9000 Aalborg

Læs mere

REPORT. Esbjergværket ISO-rapport til GREENET 2013

REPORT. Esbjergværket ISO-rapport til GREENET 2013 REPORT Esbjergværket ISO-rapport til GREENET 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger 2. Ledelsessystemer og certificering 3. Politik for kvalitet, arbejdsmiljø og miljø 4. Forbrug og emissioner 5.

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91 Corporate Social Responsibility 2014 SCHUR INTERNATIONAL HOLDING A/S CSR RAPPORTERING LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAM- FUNDSANSVAR JF. ÅRSREGNSKABSLO- VENS

Læs mere

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk Energiledelse hos Formula A/S Beregningsmetodefor CO 2 udslip www.formula.dk Energi og Miljøledelse forankret i EMAS Certficering Licens til Svanemærkning af tryksager Licens til FSC mærkede tryksager

Læs mere

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet 2 VELKOMMEN Opsamling på resultaterne v/greenet Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet Hvordan kommer vi videre? Matchmaking: Parring

Læs mere

Bestyrelsens beretning for Gabriel Holding A/S regnskabsåret 2013/14 v/bestyrelsesformand Jørgen Kjær Jacobsen

Bestyrelsens beretning for Gabriel Holding A/S regnskabsåret 2013/14 v/bestyrelsesformand Jørgen Kjær Jacobsen Bestyrelsens beretning for Gabriel Holding A/S regnskabsåret 2013/14 v/bestyrelsesformand Jørgen Kjær Jacobsen Det er en fornøjelse at aflægge bestyrelsens beretning om regnskabsåret 2013/14, der blev

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2012 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2010-20122012 og virksomhedsplan 2012-2013.

Læs mere

CR information fra Fibertex Personal Care

CR information fra Fibertex Personal Care CR information fra Fibertex Personal Care MENNESKERETTIGHEDER Rekruttering I 2016 har Fibertex Personal Care-gruppen haft fokus på at sikre effektive rekrutteringer af høj kvalitet, samtidig med at alle

Læs mere

Revideret Miljøledelsesstandard

Revideret Miljøledelsesstandard Revideret Miljøledelsesstandard ISO 14001:2015 Ændringer ift. DS/EN ISO 14001:2004 Dokumentationskrav i ny ISO 14001 GREENET- Revideret ISO 14001 1 MiljøForum Fyn - Revideret ISO 14001 2 1 Termer og definitioner

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

I dette dokument beskrives Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøbsmål for tekstiler og tekstilservice.

I dette dokument beskrives Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøbsmål for tekstiler og tekstilservice. INDKØBSMÅL Partnerskabet medlemmer har forpligtet sig til: At følge de fælles konkrete indkøbsmål At have en indkøbspolitik, hvoraf det fremgår, at miljøhensyn er en væsentlig parameter i forbindelse med

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. Vridsløselille Andelsboligforening

GRØNT REGNSKAB 2014. Vridsløselille Andelsboligforening GRØNT REGNSKAB 214 Vridsløselille Andelsboligforening Introduktion Grønt regnskab for Vridsløselille Andelsboligforening (VA) som helhed. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for

Læs mere

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Præsentation Energisynskonsulent B-004 (1992) Teknisk Ekspert kwh verifikator Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder

Læs mere

Systemets baggrund og indhold

Systemets baggrund og indhold Systemets baggrund og indhold I primærproduktionen inden for dansk landbrug har man i stort omfang ensartede produktionsformer, og man har på mange områder udviklet fælles principper til at håndtere mange

Læs mere

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 31. marts 2009

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 31. marts 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 31. marts 2009 Sag nr. 1 Emne: Handleplan Agenda 21 Bilag: 2 Implementering af strategien for bæredygtig udvikling Indlæg afholdt på

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

CSR RAPPORT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2015

CSR RAPPORT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2015 CSR RAPPORT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2015 1 005 PROCURATOR & CSR: Hvordan vi arbejder med CSR i dagligdagen - og hvad det dækker over. 007 HR & ARBEJDSMILJØ: Facts og tal om medarbejdere

Læs mere

Kvalifikationskrav ved Miljøcertificering Nr.: RL 13 og Miljøverifikation Dato: 2009.03.27 Side: 1/5

Kvalifikationskrav ved Miljøcertificering Nr.: RL 13 og Miljøverifikation Dato: 2009.03.27 Side: 1/5 Side: 1/5 1. AFGRÆNSNING OG FORMÅL Denne retningslinje fastlægger DANAK s fortolkning af kravene til faglig kompetence, som miljøcertificeringsorganer og miljøverifikatorer skal råde over ved miljøcertificering

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.)

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Kort om Aarhus Vand A/S o o o o o Aarhus Vand er et aktieselskab

Læs mere

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Revision: 5 Side 1 af 10 Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Ikraft. November 2014 Proj. nr.: 108-0001 Ledelseshåndbog Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EUROPÆSIK UNDERSØGELSE AF SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER OG MILJØET

EUROPÆSIK UNDERSØGELSE AF SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER OG MILJØET EUROPÆSIK UNDERSØGELSE AF SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER OG MILJØET Velkommen til den europæiske undersøgelse af små og mellemstore virksomheder og miljøet. Det tager 5-10 minutter at besvare spørgeskemaet.

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

EMAS-Miljøredegørelse

EMAS-Miljøredegørelse EMAS-Miljøredegørelse 2013 1 EMAS-redegørelsen for Rosendahls A/S verificeres og påtegnes af: DS Certificering A/S med akkrediteringsnummer DK V 6003. Denne redegørelse dækker perioden: 01.01 2013 til

Læs mere

Årlig Statusrapport 2012

Årlig Statusrapport 2012 Årlig Statusrapport 2012 Vattenfall Vindkraft A/S 09 september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger...1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S...1 3. Miljøpolitik for Vattenfall...1 4. Forbrug...3

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

EMAS - praktiske anliggender

EMAS - praktiske anliggender EMAS - praktiske anliggender Indhold Trin i miljøledelse... 0 Miljøredegørelsen... 1 Beskrivelse af virksomheden... 2 Miljøpolitik og ledelsessystem... 3 Beskrivelse af virksomhedens væsentligste miljøpåvirkninger...

Læs mere

Bestyrelsens beretning for Gabriel Holding A/S regnskabsåret 2014/15 v/bestyrelsesformand Jørgen Kjær Jacobsen

Bestyrelsens beretning for Gabriel Holding A/S regnskabsåret 2014/15 v/bestyrelsesformand Jørgen Kjær Jacobsen Bestyrelsens beretning for Gabriel Holding A/S regnskabsåret 2014/15 v/bestyrelsesformand Jørgen Kjær Jacobsen Det er igen i år en fornøjelse at skulle aflægge bestyrelsens beretning om regnskabsåret,

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi 2015 Indledning I denne årlige bæredygtighedsstrategi klarlægges mål og retning for vores miljøarbejde på. Her præsenterer vi visioner, havnens roller, indsatsområder og konkrete mål for miljøindsatsen.

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Dig og de andre fordele

Dig og de andre fordele Indkøb med omtanke Skal vi passe på miljøet samm en? Dig, mig & miljøet Vi har alle et fælles ansvar for at passe på naturen, miljøet og ressourcerne, og derfor har vi udviklet konceptet Indkøb med omtanke.

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 28 Teknologiudviklingsprogrammet

Læs mere

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Indhold Tryghed ved DONG 4 Mål 7 Sådan arbejder DONG med KSM 8 Opfølgning 10 Organisation 12 3 Tryghed ved DONG DONG arbejder med olie og naturgas under høje tryk. Det

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

MILJØ OG ETIK I MARKEDSFØRING VIDEN RÅDGIVNING SERVICE TRYGHED

MILJØ OG ETIK I MARKEDSFØRING VIDEN RÅDGIVNING SERVICE TRYGHED MILJØ OG ETIK I MARKEDSFØRING VIDEN RÅDGIVNING SERVICE TRYGHED INDHOLD 1. Kort fortalt.... 3 2. Ansvaret for udsagn.... 5 3. Det retlige udgangspunkt... 5 4. Krav til miljømæssige påstande... 6 4.1. Fritstående

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2013

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2013 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2013 Biscas politikker for samfundsansvar Bisca har valgt at præcisere arbejdet med samfundsansvar i et sæt politikker. Politikkerne tager afsæt i Biscas forretningsstrategi

Læs mere

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder Hensigten med direktivet: 2020 mål 20% EE ift 2007 Alle

Læs mere

Brancheblad for. Rejefabrikker. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter

Brancheblad for. Rejefabrikker. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Brancheblad for Rejefabrikker Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Input til dialog om grøn virksomhedsprofil og nye markeder for restprodukter September

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften 28. oktober 2010 Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften Miljøtilladelser. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland skal have en driftstilladelse fra miljømyndighederne. Det er

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet

A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Verifikationsrapport Verifikation af miljøredegørelse udført i henhold til PRTR-bekendtgørelsen Bek. 1172 af 13.10.2015. Grundlag: Miljøredegørelse 2015, udgivet af A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet,

Læs mere

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER REGIONALFONDEN 2014-2020 ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER Indhold Indledning... 1 Grønne

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø

Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø Netværksmøde 9. april 2013 Carsten Riis Fredriksen Dansk Standard Agenda Hvem er Dansk Standard? Hvorfor benytte standarder? Hvad tilbyder vi? Eksempler

Læs mere