Bibliografi over Herning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bibliografi over Herning"

Transkript

1 Bibliografi over Herning Historisk Forening for Herning Kommune Dansk Center for Byhistorie og Brian Wiborg Den digitale udgivelsesrække

2 Indledning Der er skrevet meget om Herning og om Hernings historie. Denne bibliografi samler det væsentligste af dette med sine titler. Bibliografien er blevet til ved en gennemgang af Statsbibliotekets database, Herning Centralbiblioteks Lokalsamling, søgninger på bibliotek.dk samt ved gennemgang af Herning Lokalhistoriske Arkivs bogsamling. Bibliografien er udarbejdet i to udgaver: En alfabetisk version og en version tilrettelagt efter bibliotekernes DK5-system. Her optræder DK5-systemet dog i en noget forenklet udgave, der samler flere titler i færre grupperinger for overblikkets og anvendelighedens skyld. DK5-bibliografien giver derfor en let og hurtigt oversigt over det emne, man ønsker information om. Nogle titler er imidlertid placeret under flere kategorier. F.eks. Aage Damgaards erindringer, der naturligt hører hjemme under 99.4, men her er værket også placeret under 70 Kunst og 60.9 Industriens historie, da Aage Damgaards erindringer må forventes også at have relevans indenfor disse emner. Dog er placeringer i flere kategorier generelt holdt på et minimum. Det har været nødvendigt at afgrænse, hvilke titler, der skulle med, og hvilke, der skulle udelades. Som i kildefortegnelsen koncentreres der her om byen Herning, hvorfor det er meget begrænset, hvad der er medtaget af landbohistorie, lokalhistorie fra Hernings opland og værker, der beskæftiger sig med Midt- eller Vestjylland som region. Derudover er følgende udeladt: Skønlitteratur, der har et lokalhistorisk tilsnit, slægtsbøger, foreningsblade, VVM redegørelser, lokalplaner (medtaget er dog større planer for byudvikling, byfornyelse ol.), diverse udgivelser fra Herning Kommunes forvaltningsområder (årsrapporter, bekendtgørelser, virksomhedsplaner, dagsordener, vedtægter osv. - Herning Centralbiblioteks Lokalsamling rummer en stor mængde af sådanne), avisartikler (udover Herning Folkeblads eget arkiv findes der i Herning Lokalhistoriske Arkiv en kronologisk opbygget registratur for Herning Folkeblad fra 1869 til Desuden har arkivet en emneopdelt registratur på kartotekskort fra slutningen af 1940 erne indtil 1977 med artikler fra aviser og enkelte tidsskrifter.) og kortere nyhedsorienterende artikler fra magasiner og tidsskrifter. For hver titel i bibliografien er der anført forfatter, titel, trykkested, år og sideantal i nævnte rækkefølge. Er nogle af disse oplysninger ikke anført, skyldes det, at de ikke fremgår i den anvendte biblioteksdatabase. I nogle tilfælde er det væsentligt at vide, hvilken instans, der står bag udgivelsen. I de udgivelser, hvor det er tilfældet, er den pågældende instans anført før trykkestedet.

3 DK5-Bibliografi: 01 Bibliografi Georgsen, Flemming: Register til Herning-bogen Herning-bogen Side Lindebo Hansen, Vagn og Hanne Arent: Bibliografi over H. P. Hansens trykte arbejder. Herning Biblioteks- og arkivvæsen Biblioteksplan frem til år 2000 for Herning Kommune. Herning Centralbibliotek, Herning Clematide, Bruno og Lise Drewes Nielsen: EDB på Herning Centralbibliotek. En konsekvensundersøgelse. Teknologisk Institut, Tåstrup Dalgaard, Birgitte: Informationernes troldmand i Herning. Bibliotekspressen nr Side (Om Steen Ammentorp, bibliotekar på Herning Centralbibliotek) Elkær, Lisbet: Erhvervsservice. Herning Centralbiblioteks informationsservice til erhvervsvirksomheder. Herning Centralbibliotek, Herning Flø Pedersen et. al.: En markedsundersøgelse og handlingsplan for centralbibliotekets videogramudlån. Handelshøjskoleafdelingen i Herning, Herning Hagen, Agnete et. al.: Bogbusbetjening af fabrikker. Rapport fra et forsøg i Herning i perioden Herning Centralbibliotek, Herning Hansen, Egon (red.): HELOS biblioteksudviklingsforsøgene. Slutrapport. Herning Centralbibliotek, Herning bd. Helos. Biblioteksudviklingsforsøgene i Herning, Egvad, Lemvig og Struer. Herning Herning Bibliotek. Beretning og regnskab. Herning Herning Børnebiblioteker. Vedtægt og arbejdsplan. Herning Kvalitetsudvikling i Herning Centralbibliotek. Herning Centralbibliotek, Herning Leth Frandsen, Allan: Biblioteket i Herning. Herning Centralbibliotek Herning Therkildsen, I. M. og Edith Busck: Herning Bibliotek Thorhauge, Jens et.al.: Festskrift til Henning Gimbel. Aalborg (Om Herning Centralbibliotek) Vedtægter og arbejdsplan for Herning Bibliotek. Herning Museumsvæsen A pearl set in water. Danish journal nr Side 12. (Om Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum) Carl Henning Pedersen og Else Alfelts Museum. Arkitektur DK nr Side Det danske Trikotage-Museum i Herning. Tidsskrift for textilteknik Side Friis, Lilli: Gravskrift. Skalk nr Side (Om Ane Marie Lauritsen og hendes hus, der er flyttet til Herning Museum)

4 Frost, Bjarne og Mads Møller: Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum. Billedkunsten og arkitekturen forenet. Herning Hansen, H. P.: Blicher-Museet og Blicher-Minderne. Sprog og Kultur, bind 1, hæfte Hansen, H. P.: Fra hyrde til æresdoktor. Selvbiografi Hansen, H. P.: Herning Museum. Herning Hansen, H. P.: Herning Museum Århus Hansen, H. P.: Herning Museums vestjyske Bondegaard. Vejledning for Besøgende. Herning Hansen, H. P.: Trikotage-museet i Herning. Indviet den 12. august Herning Hansen, H. P.: Trøstrup fra Torsted. Manden, der skabte Herning Museum. København Holdgaard Andersen, Pia og Esben Donnerborg: Herning Museums fuglesamling. Herning Katalog nummer 1. Danmarks Fotomuseum, Herning Riismøller, Peter: H. P. Hansen, Herning. Fortid og nutid bd Side Skautrup, Peter: Museumsförständer, dr. phil. H. P. Hansen, Herning in memoriam. Sprog og kultur bd Side Skautrup, Peter og Axel Steensberg: Festskrift til museumsforstander H. P. Hansen, Herning, på 70-årsdagen den 2. oktober Herning Skriver, Poul Erik: Et museum udvider. Arkitektur DK nr Side (Om udvidelsen af Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum) Starcke, Jørgen: Herning Tricotage Museum. Tidsskrift for textilteknik Side Steensberg, Axel: Herningsholm og hosebinderne. Fra herregård til Blichermuseum. Herning Thyrring, Ulla: Et håndvæveri til Textilforum. FRAM Side Thyrring, Ulla: Herning Museum, dets samlinger og virksomhed. FRAM Side Thyrring, Ulla: I forhallen er fortiden til salg. Et oplæg om forretning og formidling. FRAM Side Thyrring, Ulla: Jens Nielsens Bondegård. FRAM Side Thyrring, Ulla: Maskiner på museum. Arv og eje Side (Om tekstilindustri) Thyrring, Ulla: Nyt liv i gammel fabrik. FRAM Side (Om Herning Klædefabrik) Thyrring, Ulla: Textilforum i Herning Klædefabrik. Danske museer nr. 2/ Side Thyrring, Ulla og Carl Otto Dethlefsen: Trikotagemuseet i Herning. Teknisk tidsskrift for textil og beklædning nr Side 6-7. Thyrring, Ulla, Hans Rostholm og Søren Toftgaard Poulsen: Fortællinger og billeder fra Herning Museum. Herning Thyrring, Ulla og Poul Kristensen: Et Blichermuseum på Herningholm

5 Toftgaard Poulsen, Søren: Herning Museums bondegård. Før og efter branden i FRAM Side Tortzen, Niels Jørgen: På opdagelse i en Blicher-samling. Blicherstuen på Herning Museum. Herning Trikotage-museet i Herning. Indviet den 12. august Herning Vedtægter for Herning Museum. Herning Årsberetning. Herning Museum. 07 Pressevæsen Bendixsen, Mogens: Da Herning havde seks daglige aviser. Herning-bogen Side Birk Centeravis Bøegh: Erik: Skandaler i pressen. Herning-bogen Side (Om gymnasiet) Gjellerup sogns avis Herning Folkeblad 100 år. Herning (Findes i Herning Lokalhistoriske Arkiv) (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Herning Folkeblad Kolorit-avisen Lokalavisen La Uhm Nordahl Svendsen, Erik: Avisen i lokalsamfundet. Skive Folkeblad og Herning Folkeblad. Institut for Presseforskning, Århus Poulsen, A.: 100 år 2. juli ( ). Herning (Udg. i anledningen af Herning Folkeblads 100 års jubilæum). Sandfeldt, Gunnar: A. K. Jensen Skaberen af Hernings første avis. Hardsyssels Årbog 1977, side Søby, N. C.: Thomas Nielsen - lærer, redaktør og politiker. Hardsyssels Årbog 1972, side (Redaktør og bladudgiver, Herning Folkeblad, Birk skole, Realskolen i Herning) Østergaard, Jørgen: Nå, det tøws do!. Benny Boysen (red.): Vestjylland sådan set. Struer (Redaktør på Landsbladet) 14 Okkultisme Hansen, Christian N.: En sag om trolddomskunst. Hardsyssels Årbog 1986, side (Fra Gjellerup-egnen) Overgaard, Niels: En heksejagt fra (Kollund i Rind sogn). Hardsyssels Årbog 1930, side Trøstrup, J. A., Jørgen Jacobsen, Ole Andersen og Lauritz Olesen: Gamle minder fra Hammerum herred. Julemærker. Om vejrspådomme. Troen på det overnaturlige. Hardsyssels Årbog 1914, side og Kirkelige foreninger Bak, Maren: Blå Kors arbejde blandt fattige. Aalborg

6 Indre Missions målsætning for arbejdet i og ud fra Missionshuset Bethania, Herning. Herning Lange, Anders: Da missionæren fik et nyt medie. Levende billeder nr Side (Om lokalradio i Herning) Madsen, Johannes og Leif C. T. Kloster: Missionshuset Silo Hammerum gennem 100 år. Til omvendelse og tro. Herning Menighedshuset Bethania Herning Menighedssamfund, Herning Missionshuset Bethania i Herning i 100 år, Herning Kirkehistorie Abildtrup, Jens: Iver Viftrup. En lægprædikant fra de gudelige Forsamlingers Tid. København Abildtrup, Jens: Jens Maarbjerg og Ellen Marie. En skildring fra de gudelige Forsamlingers Tid Andersen, Holger: På falderebet. Et sogn en gerning. Herning Bach-Nielsen, Carsten: En ukendt kingosalmebog fra Herning. Hymnologiske meddelelser nr Side Baunekirken Tjørring. Tjørring Bendixsen, Mogens (red.): Herning Kirke 100 år. Herning Bendixsen, Mogens: Skabt i glæde og tak. Fredens Sogns Menighedsråd (25 års jubilæum), Herning Blume, Ole og Inge Hellesøe: Menighedsrådsvalg i Herning provsti. Herning Bützow-Rohde, G.: Herning gamle kirke. Hardsyssel Årbog 1951, s Bützow-Rohde, G.: Herning gamle kirke. Herning Christensen, Charles: Undersøgelser i ved den 800-aarige Gjellerup Kirke. Årbøger for nordisk oldkyndighed og historie Side Dybro, Annegrethe: Herning Kirke 100 år. Herning Elle Jensen, F.: Kirke- og kulturhistoriske småting fra ældre tid. Hardsyssels Årbog s (Gjelleruplund marked og bispens visitats). Elle Jensen, F.: Mag. Morten Lund til Ørre og Hodsager. Et bidrag til Hammerum herreds præstehistorie. Hardsyssels Årbog 1943, s Fredens Kirke, Herning. Fredens sogns menighedsråd, Herning Gjellerup Kirke information og vejledning. Gjellerup Gjellerup Kirke information og vejledning. Gjellerup Grünfeld, R.: Hvor Heden blomstrer. Indtryk fra mine Præsteaar paa Heden i Hammerum Herred. København Gøtzsche, Johannes: Livserindringer

7 Gøtzsche, Johannes: Livsrørelser. Skildringer af jysk Kristenliv omkring og efter Midten af det 19. århundrede. København Gøtzsche, Johannes: Prædikener. Minder fra Herning Kirke. København Gøtzshe, Johannes: Træk af en jysk vækkelses Historie i det nittende Aarhundrede. København Hansen, Villads: Oplevelser og minder (Bl.a. om Missionsskolen i Herning) Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning Hærvig, C.: De nye kirker. Jul i Herning Side Jespersen, L.: Bispevisitatser i Hammerum herred. Hardsyssels Årbog s Johansen, Jeppe: Jens Abildtrup. Midtjyllands første Lægprædikant. København Kirk, M. J.: Gjellerup kirke. Danmarks ældst daterede landsbykirke. Gjellerup menighedsråd, Herning Kirkelig vejviser, Fredens Sogn Kristensen, Hj.: Herning-Gellerup Valgmenighed Kristiansen, Kristian: Baunekirken i Tjørring. Tegl nr Side Leth Frandsen, Allan: Byhistorie på kirkegården. En lokalhistorisk vejviser til Vestre Kirkegård. Herning Lund, Annemarie: Vor tids havekunst i Danmark. Arkitektur DK nr Side (Bl.a. om Herning Kirkegård) Meedom, Gudrun og Johannes Bæch: Gjellerup, Snejbjerg og Herning. Viborg Stifts Årbog Side (Om altertavler) Moesgård Hansen, Laurids: En sammenskrevet beretning om Den Gamle Kirkegård i Herning. Hedeager (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Nedergaard, Paul: Bidrag til Hammerum Herreds menigheds- og præstehistorie. Dansk præste- og sognehistorie bind Nielsen, Hans Jørgen: Nogle kirkegårde i Jylland Landskab nr Side (Bl.a. om Nordre Kirkegård og Gjellerup Kirkegård Nord) Nielsen, L.: Tjørring kirke. Herning Nielsen-Vrads, J. E. A. G.: Gjellerup Kirke Olesen, Elith: Kampen om Midtjylland. Århus Stift Side Ringgaard Lauridsen, Henning: Det religiøse og kulturelle foreningsliv i Hammerum Stationsby ca (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Risom, Henrik og Laurids Knudsen: Herning ældste kirkes historie. Herning sider Sct. Johannes Kirke og Sogn. I anledning af kirkens færdiggørelse. Herning Sommer, Kristian: Herning Kirke. Herning

8 Søby, N. C.: Bidrag til Rind kirkes historie. Hardsyssel Årbog 1964, s (Også skolehistorie). Sønderup, Jens: En religiøs vækkelse og dens udvikling gennem et århundrede. Herning Terkelsen, Frede: Valgmenighedspræst Enevold Terkelsen, Herning. Bidrag til midtjysk menighedslivs historie. Odense Therkildsen, I. M.: 100 Aars Trosliv i Hammerum Herred. Indre Missions tidende Side 5-6, 13-14, Therkildsen, I. M.: Kræ Idom, Hammerum Herreds Vækker. Indre Missions tidende Side Therkildsen, I. M.: Missionsskolen i Herning. Indre Missions tidende Side , Therkildsen, I. M.: Åndelige spændingstider. Indre Missions tidende Side , Therkildsen, J. M.: Et 50 Aars Minde. Vækkelsen i Herning i Indre Missions tidende Side Trøstrup, J. A., Jørgen Jacobsen, Ole Andersen og Lauritz Olesen: Gamle minder fra Hammerum herred. Det religiøse åndsliv. Hardsyssels Årbog 1914, side Understrup, Konrad: Af Herning sogns historie. Herning-bogen Side Vendelbo Rahbek, Kr.: Østen om missionshuset. Et bidrag til vækkelsernes historie Vestergaard, Anker: To firkløvere. Et gyldent snit i Gjellerups kirkehistorie. Herning Vestergaard, Henry: Gjellerup kirke 825 år. Gjellerup Sogns Menighedsråd, Gjellerup Vik, Vidar: De som elsker sannheten. En jysk vekkelse, Bett med norske øyne. Viborg Stifts årbog Side Vingborg, Jørgen: Kirkebyggeri i Hammerum herred. Kirkehistoriske samlinger Side Ørum Jørgensen, John (red.): Gjellerup kirke Gjellerup Kristne kirker og sekter. Hansen, Kristian: Lørdagsfolket på heden. En dokumentarisk beretning om et kulturmønster i Midtjylland gennem et århundrede. Odense (Om Syvende Dags Adventisterne og deres menighed i Midtjylland fra 1890) Smyrnakirken i Herning. Tegl nr Side Statistik og demografi. Befolknings-, familie- og boligforhold i Herning Rødovre Befolkningsprognose. Herning. Herning kommune, Herning Befolkningsprognose og boligprogram for Herning Kommune. Herning Kommune, Herning Befolkningsstatistik m.v. opgjort på grundlag af folketællingen pr Herning Kommune, Herning Boligudbygningsplan, befolkningsprognose for Herning Kommune. Herning Kommune, Herning Herning i tal. Herning Kommune Herning Kommune i tal. Herning Kommune

9 Mortensen, Per: Herning sogns befolkningsudvikling set ud fra folketællingerne fra Herning (HF-opgave) (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Indvandring Flygtninge- og indvandrerpolitik i Herning Kommune. Herning Kommune, Herning Integrationspolitik. Herning Kommune. Herning Jensby, Ane-Marie og Ellen Thomsen: Om undervisning af fremmedsprogede elever på Gullestrup skole. En rapport. Herning Kommunalpolitik for etniske mindretal i Herning. Debatoplæg. SF-Herning Fagforeninger Blikkenslager-, sanitet- og rørarbejderforbundet i Danmark - Herning afdeling. Jubilæumsskrift på 60 års dagen. Herning (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Bloch, Jens: Revolutionens sønner. Hosebinderlauget Herning Christensen, Jacob: Arbejdsmænd og specialarbejdere i Herning. SID, Herning Christensen, Jacob: FO-Herning Herning Dansk Arbejdsmand- og Specialarbejder forbund. Herning afdeling. Festskrift Herning (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Dansk Arbejdsmands Forbund, Herning Herning Dansk Textilarbejderforbund 75 år. Herning (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Dansk Typograf-Forbund Herning Afdelings 50 Aars Jubilæum 1. april Dansk Typograf-Forbund, Herning Afdeling, Herning Hattens, Gunnar: Herning Malerlaug, Herning Malerlaug. Herning Herning Malerlaug 75 år. Herning (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Herning Malerlaug 90 år. Herning HK-Herning. Jubilæumsskrift Herning (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Kempel, Laila: NNF 100 års jubilæum. NNF-Herning, Herning Kjøngerskov, Rasmus (red.): HK 75 år i Herning 8. november HK-Herning afd., Herning Laugesen, Jørgen (red.): Dansk Typograf-forbund, Herning Afdeling Herning Murernes Fagforening, Herning. Jubilæum Holstebro Pedersen, Jens Chr.: Hustømrernes faglige Forening. Tilbageblik ved Afdelingens 50 Aars Jubilæum. Herning Pedersen, Ove: Lærerkreds og lærerkår gennem 100 år. Herningegnens Lærerforening Herningegnens Lærerforening

10 Portræt af et spændende job. Dansk Beklædnings- og Textilarbejderforbund, Syerskernes Fagforening, Textilarbejdernes Fagforening, Herning Stampe, Johs.: Jubilæumsskrift for Herning Haandværkerforening Herning Syerskernes Fagforening Herning Herning (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Syerskernes Fagforening Herning Herning (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Syerskernes Fagforening Herning Herning (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Thyrring, Ulla: Eet hus - mange huse. Fra hakkelsesskæreri til hosebinderlaug. Herning Økonomisk geografi og historie Illeris, Svend, Per Kongstad og Flemming Larsen: Servicecentre i Midtjylland og teori for servicecentre. Geografisk Tidsskrift nr , side Simonsen, Kirsten og Christian Wichmann Matthiessen: Bycentres afgrænsning. Geografisk tidsskrift bd Side (Om servicecentre) Banker og Sparekasser Bendixsen, Mogens: Den glemte bank; Herning Haandværkerbank. Herning-bogen Side Bendixsen, Mogens: Fra Hedebank til Midtbank år. Herning Fra Hedebank til Midtbank Herning (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Frederiksen, Anders, Yvonne Hartvigsen og Lis Pedersen: Midtbank, 25 års jubilæum Herning Hammerum Herreds Spare- og Laanekasse Herning Hammerum Herreds Spare- og Laanekasse i Herning Herning Herning Hede- og Discontobank A/S Et tilbageblik. Herning Jensen, J. M.: Snejbjerg-Tjørring Sognes Spare- og Laanekasse Midtbank. Herning Midtbank. Regnskab. Herning Midtbank nu og i fremtiden. Herning Skriver, Poul Erik: Hammerum Herreds Spare- og Lånekasse. Arkitektur Side Stavnstrup, A., Christian Kjær og Mariane Nielsen: Hammerum Herreds Spare- og Laanekasse i Herning. København Realkredit Jydsk Grundejer-Kreditforening, Herning. Herning (75-års jubilæumsskrift)

11 Lund, Nils-Ole: Jydsk Grundejer-Kreditforening i Herning. Arkitektur Side Skat Bendixsen, Mogens: Den lille gule skattebog - elsket og hadet. Herning-bogen Side Skattelisten for Herning. Herning u.å.- (Fortsættes fra 1919 som Skattebogen og senere med andre titler (vejvisere)) Skattelisterne for landkommunerne i Hammerum herred samt Vorgod kommune. Herning Skattetabel. Herning Årsberetning. Told- og Skatteregion Herning Social velfærdspolitik Beretning om Fattig- og Aldersrentevæsenet samt Enke-Børns-Understøttelse i Regnskabsaaret Herning Kommune, Herning Oplysninger og tilbud til pensionister i Herning kommune. Social- og sundhedsforvaltningen, Herning Lov og ret Bundesen, C. E.: Om Hammerum Herreds tingsteder. Hardsyssels Årbog 1997, side Lov nr hvorved Herning Kommune oprettes til Købstad. Amalienborg, d. 6. december København Petersen, Jeppe V.: Bank under bordet (Om sagen mod Jydekompagniet/ Jydebrødrene ). Stamp, Henrik Schinkel: Retten er sat i Hammerum Herred. En beretning om Herning rets historie. Herning Søby, N. C.: En bortførelse i Rind sogn, Hammerum herred, anno Hardsyssels Årbog 1957, side Vestergaard, Oluf: Røverbander på Herningegnen under besættelsen. Hardsyssels Årbog 1978, side Militærvæsen, civilforsvar og hjemmeværn Brogaard, Kaja et. al.: Herning Civilforsvar Herning Civilforsvar, Herning Eriksen, V. (red.): Midtjyske CF-kolonne gennem 40 år Herning Foreningen III regiment, Prinsens Livregiment, Herning afdeling, 25 år. Herning (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Hjemmeværnets Politikompagni A Tilblivelse og udvikling Hjemmeværnets Politikompagni A 2730, Herning Jørgensen, Flemming: Jubilæumsskrift i anledning af Hjemmeværnskompagni 2716 Snejbjerg-Tjørring 50 års jubilæum den 15. juni Hjemmeværnskompagni 2716 Snejbjerg-Tjørring, Herning Kragh, Askar: Flyverhjemmeværnet, Luftmeldeeskadrille Herning. Eskadrillens oprettelse, organisation og virke. Luftmeldeeskadrille Herning, Herning

12 Kristensen, Tonny (red.): Midtjyske CBU- og CF-Forening 50 års jubilæum Midtjyske CBU- og CF- Forening, Herning Mosgaard, Arne: Det frivillige forsvar i lokalsamfundet. Vestjysk Hjemmeværn set i historisk perspektiv Hjemmeværnsdistrikt 27, Herning Søby, N. C.: En uløst gåde. Med tilføjelse af Alfred Kaae. Soldat i treårskrigen Peder Christiansen, Nør Vejen. Hardsyssels Årbog 1962, side Søby, N. C.: Mindetavle over 6 faldne soldater i Rind kirke, Hammerum herred. Hardsyssels Årbog 1972, side Lokalforvaltning og -politik Borgernes syn på Herning kommune. Analyserapport udarbejdet for Herning kommune. Ballerup Borre, Ole et. al.: TVA s valganalyse af folketingsvalget den 21. september 1971 i Hammerum, Dalum og Enghave Brandt, V. E.: Herning Kommunes Varmbadeanstalt. Stads- og havneingeniøren Side Christensen, Jacob og Vibeke Jensen: Socialdemokratiet i Herning Blade af partiforeningens historie. Herning Partiforening, Herning. 168 Der er et politisk alternativ. Socialistisk Folkepartis program for Hernings Fremtid. Socialistisk Folkeparti, Herning. 82 Din kommune Aktiviteter, planer, servicemål. Herning kommune, Herning Gjellerup. Oplæg vedr. kommunesammenlægning. Gjellerup sogneråd, Hammerum Gjellerup kommune byder Dem velkommen. Hammerum u.å. 24 Herning Byråd. Udvalg, kommissioner og ombud m.v. for byrådsperioden Herning Herning netop nu. Orientering til borgerne efter kommunesammenlægningen 1. april Herning Hjalager, Anne-Mette: Lokal erhvervspolitik i informationssamfundet. Århus (Casestudy om Herning) 388 Houbak, Birthe et. al.: Forzinkelser i kommunal håndhævelse hvorfor? Svigt i den kommunale håndhævelse af miljøloven belyst ved eksemplet Herning Galvanisering. Læreranstalternes Fælles Miljøkursus, København Ingerslev, Olaf: Resultater af Herning Kommunes beskæftigelsesindsats. Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut, København IT-udviklingsplan. Herning Kommune. Jespersen, Jens: Herning-kredsens folk på tinge. Jul i Herning Side Kommunalvalget , Herning Kommune. Partimateriale. Pjecer og avisudklip. (Findes på Herning Centralbibliotek) Kraglund, G.: Tal fra Hernings hovedbog. Jul i Herning Side Larsen, Elvig: Wor hjemmens politik. Herningkredsens politiske historie gennem 100 år. Thisted Amts Tidende,

13 Nyeng: Per: I skjortefabrikantens fodspor. Bogens verden nr Side (Interview med Johannes Poulsen og Christian Aagaard om Hernings kulturliv og politik) Pjecer fra kommune og amt Prange, Knud: Herredssegl og kommunale våbener i Ringkøbing amt. Hardsyssels Årbog 1979, side 19. (Herning) Regnskab over Herning kommunes indtægter og udgifter. Herning kommune, Herning Strategi og handlingsplan, lokal Agenda 21, Herning Kommune. Herning Kommune, Herning Tilsynsberetning. Teknisk forvaltning, Herning kommune, Herning Undersøgelse af borgernes informationsbehov samt kendskab og indstilling til kommunens service. Gallup Markedsanalyse, Hellerup (Om Herning) Vedtægt for Herning købstadskommunes styrelse. Herning Velkommen til Herning kommune. Herning Venstresocialisterne i Herning. VS i Herning, Herning Vi tog del i debatten. Kommuneplanlægningen i Herning kommune. Herning kommune, Herning Årsberetning. Herning Kommune Årsbudget. Herning Kommune Årsregnskab. Herning Kommune Hemmelige foreninger og foreninger med alment etisk formål Herning Forsvarsbroderforening. Herning Jubilæumsskrift for Herning Forsvarsbroderforening, stiftet 23. juli års jubilæum 23. juli Herning Forsvarsbroderforening, Herning Nielsen, Orla: Herning Rotary Klub Herning Rotary Klub, Herning Sankt Johanneslogen Hardia. Festskrift i anledning af logens 25 års jubilæum 31. oktober Herning Foreninger Espensen, Bent: Borgerforeningen for Lind by og omegn Foreningsguide. Frivilligt socialt arbejde i Herning og Herning Kommunes sociale arbejde. Det Frivillige Samråd, Herning 1996 og og 150 Herning KFUK gennem 75 år. Herning KFUK, Herning Holdgaard, Pia: Herning KFUM &KFUK 100 år og stadig i bevægelse. Herning KFUM & KFUK, Herning Jensen, Niels: Lind Ældreklub i hverdag og fest! Lind Jubilæumshefte for K. F. U. K. i Herning Herning

14 K. F. U. M., Herning. Festskrift i Anledning af Foreningens 25 Aars Jubilæum d. 24. september Herning Leth Frandsen, Allan: Byens forening - foreningens by. Herning-bogen 2001, side Lindholt, Sigurd: Foreningslivet har givet mig alt. Hardsyssels Årbog 1995, side Mortensen, Lilly: Herning KFUK gennem 75 år Herning KFUK, Herning Pedersen, Ove: 25 år med lokalhistorien. Herning-bogen Side Ringgaard Lauridsen, Henning: Foreningslivet i Hammerum kulturhistorisk belyst. Nyt fra Stationsbyen 3. Århus Ringgaard Lauridsen, Henning: Det religiøse og kulturelle foreningsliv i Hammerum Stationsby ca (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Årsberetning. Landsjagtforeningen af Herning Afdeling. Herning Undervisning Abildtrup Johansen, Bodil: Opdragelse til det praktisk musiske liv. Kvan nr Side Alternativ begynderundervisning. Et forsøg. Rapport nr /76. Brændgårdskolen, Herning Beretning om Herning kommunale Skolevæsen. Herning kommunale skolevæsen Buskov, Mette et. al.: Alternativ begynderundervisning. Et forsøg København Børn eller elever? Når helhedsskolen bliver 30 timer om ugen. Skalmejeskolen, Herning bind. Frydendal Jensen, H.: Beretning om aftenskolevæsenet i Herning Kommentarer til loven om ungdomsundervisning Grüner Nielsen, H.: Degnesang ( Kingotoner ) i Herningegnen i 1860 erne. Peter Skautrup og Axel Steensberg: Festskrift til museumsforstander H. P. Hansen, Herning, på 70-årsdagen den 2. oktober Århus Hansen, Hans et. al.: Tværfaglig værkstedsundervisning klassetrin ved Gullestrup skole. Danmarks Lærerhøjskole, Skive bind. Harrit, Ole et. al. (Red.): Projekt Skoleevaluering. Erfaringer og perspektiver. En slutrapport. Danmarks Lærerhøjskole. Skive (bl.a. om Herning) Herning Kommunes Skolevæsen, sektorplan Visioner, målsætninger, handlingsplaner, udbygningsplaner. Skole- og kulturforvaltningen Hva gør vi nu, lille du. Undersøgelse om skoleelevernes forhold og kendskab til arbejdsmarkedet. Specialarbejdernes fagforenings ungdomsudvalg og Faglig Ungdom i Herning, Herning Hvid, Mikkel: Helhedsskolen. 12 års leg og læring på Skalmejeskolen. Herning Kommune. Herning I skole igen Portræt af Herning skolevæsen. Herning Folkeblad, Herning Institutions- og skoleforhold i Herning kommune Herning Jensby, Ane-Marie og Ellen Thomsen: Om undervisning af fremmedsprogede elever på Gullestrup skole. En rapport. Herning

15 Johansen, Thomas: Fra min skoletid i Herning Hardsyssels Årbog 1998, side Johansen, Troels og Hans Jørn Hansen (red.): Rammer om undervisning og uddannelse i 70 erne. Herning (Udg. i anledningen af Herning Seminariums 10-års jubilæum). Herning kommunes skolevæsens udvikling. Herning (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Leth Frandsen, Allan: Byen og skolen. Herning-bogen Side Læseplaner for Herning kommunes skolevæsen. Herning kommune, Herning Madsen, Johannes: En herningdreng fortæller fra sin barndom og skoletid Næstved Pedersen, Ove: Fra hedeskole til moderne skolevæsen. Historien om Hernings skolevæsen Herningbogen Side Poulsen, Ejnar: Hammerum Herreds Degnehistorie. Hardsyssels degnehistorie, bind 2, Viborg På vej mod Styringsgruppens bygningsrapport. Herning kommune, Herning (Skolestruktur i Herning kommune) På vej mod Styringsgruppens pædagogiske rapport. Herning kommune, Herning (Skolestruktur i Herning kommune) Skoleplan for Herning kommunale Folkeskole. Herning Byråd, Herning Skoleplan for Hernings købstadsordnede skoler. Hernings skolekommission, Herning Storgaard Pedersen, P.: Degnenes økonomiske tilstand i Hammerum herred for omtrent 200 år siden. Hardsyssels Årbog 1907, side Storgaard Pedersen, P.: En lærebogsstrid i Hammerum herred. Hardsyssels Årbog 1911, side (Erik Pontoppidans lærebog sandhed til Gudfrygtighed ) Støttrup, Anna: Fra kongens skatkammer: - Brudstykker af billedsamtaler. Billedpædagogisk tidsskrift, nr Side (Om et forløb på Lundgårdskolen om temaer i billedkunsten) Tjørnehøj, Inger, Frode Vanggaard og Peter Aagaard: Alternativ begynderundervisning og hvad så? 4. c. og 4. d. 1976/77. Brændgårdskolen, Herning Undersøgelsen i Herning vedrørende ungdommens uddannelsesmuligheder. Ungdomskommissionen, Herning Undervisningsplan for Herning kommunale Skole, Folkeskolen. Herning Sogneraad, Herning Undervisningsplan for Herning Kommunes købstadsforordnede Folkeskoler. Herning Byraad, Herning Undervisningsplan for Herning købstads skolevæsen. Herning kommune, Herning Unge skoleelevers fritidsvaner. Rapport over undersøgelse af fritidsvaner hos unge skoleelever i Herning. Herning Seminarium, Herning Seminarier Herning Seminarium Historie og utopier. Herning

16 Johansen, Troels og Hans Jørn Hansen (red.): Rammer om undervisning og uddannelse i 70 erne. Herning (Udg. i anledningen af Herning Seminariums 10-års jubilæum). Årsskrift. Herning Seminarium Spejderbevægelse 75 år i Herning. Det Danske Spejderkorps, 1. Hede Gruppe. Herning Bøge Pedersen, Tine og Bjarne Steen: Herning FDF/FPF Skjern Dalgas Gruppe, Herning KFUM-Spejderne i Danmark. Herning Jensen, Ove, H. R. C. Kaae og C. Sander Pedersen: Landsforbundet Frivilligt Drengeforbund, Herning 9. januar januar Herning KFUM-spejderne i Herning. 50 års jubilæum. Herning (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Olsen, Jørgen (red.): 75 år i Herning. Det Danske Spejderkorps, 1. Hedegruppe, Herning. Herning Pedersen, Kaj: Herning FDF januar Herning Steen, Bjarne: Herning FDF/FPF 75 års jubilæumsavis. Herning Folkeblad, Herning Børnehaver Krøigård, Kirsten: Businstitutioner. Børns trivsel og sundhed i to busprojekter i Herning Kommune. Herning Kommune, Herning Højskoler Arnfred, Helle et. al.: Højskole på heden. Herning Højskole i 25 år. Herning Hansen, H. P.: Herning Højskolehjem gennem 50 år Herning Herning Højskole. Byggeindustrien Side Herning Højskole. Økologigruppen Økologiske initiativer en idébog. Herning Højskole, Herning Herning Højskolehjem Et historisk Festskrift. Herning Højskolehjems bestyrelse, Herning Jespersen, Gunnar: Den nye højskole. Mobilia nr. 98, Snekkersten Lund, Nils-Ole: Herning højskole. Arkitektur Side Pedersen, Ove: Der var engang et højskolehjem. Herning-bogen Side Terkelsen, Johannes: En vej til højskolen. Erindringer Årsskrift. Herning Højskole Enkelte skoler 100 år Vestervangskolen Vestervangskolen, Herning Beretning om Nørregades Skole for skoleåret Herning

17 Broløs, Finn: Kunst. En del af hverdagen på CEU Herning. Herning Brøndum, Søren og Hans Jørgen Thomsen: Herning Gymnasiums tre skoler. Arkitektur og pædagogik i Herning Gymnasiums tre bygninger? Herning-bogen Side Bøegh: Erik: Skandaler i pressen. Herning-bogen Side (Om gymnasiet) Børneskolen Bifrost. Herning Christensen, C. L.: Herning Gymnasium. Skoleefterretninger. Herning (Udgivet i anledningen af gymnasiets 25 års jubilæum i 1948) Dybro, Johannes, Ove S. Torp og Hans R. Møldrup (red.): Herning Friskole Herning Grube, Lisbeth, Lotte Scharff og Vibeke Larsen: Pionerånden lever videre. Herning Gymnasium 75 år. Herning Folkeblad, Herning Hammerum Friskole. Herning Hansen, Hans et. al.: Tværfaglig værkstedsundervisning klassetrin ved Gullestrup skole. Danmarks Lærerhøjskole, Skive bind. Herning Billedskole Herning Herning Friskole. Herning Friskole, Herning Herning Friskole. Herning Friskole, Herning Herning Gymnasium 60 år Herning Gymnasium, Herning Herning Gymnasium Herning Herning Gymnasium Herning Gymnasium, Herning Hoff, Poul Ernst og Bennet Windinge: Herning gymnasium. Arkitekten Side Husker du vor skoletid Herning Gymnasium Studenternes jubilæumsfest. Herning Hvid, Mikkel: Helhedsskolen. 12 års leg og læring på Skalmejeskolen. Herning Kommune. Herning Introduktion til Herning Gymnasium og HF-kursus. Herning Jensby, Ane-Marie og Ellen Thomsen: Om undervisning af fremmedsprogede elever på Gullestrup skole. En rapport. Herning Jensen, K. O. og Bo Esbjørn Larsen: Fra dilettant til musicals. Herning-bogen Side (Om gymnasiet) Kragsig Thomsen, Jens: Musikalske glimt i Herning Gymnasiums historie. Herning-bogen Side Meddelelser fra Nørregades Skole i Herning Meddelelser fra Vestergades Skole. u.å. Merrild, Erik: Strejflys over Herning Gymnasiums barndom. Herning Gymnasium, Herning Miljøgodkendelse, udvidelse af Herning Flyveplads med en luftfartskole. Ringkøbing Amt, teknik og miljø. Rinkøbing

18 Møldrup, Hans R. (red.): Herning Friskole Herning Møller, Henrik Sten: Jørn Utzon Houses. Kbh (bl.a. afsnit om Herning School Complex) Nellemann, Karen, Orla Nielsen og Villy Bergquist Sønderby (red.): Midtjyllands Kristne Friskole Midtjyllands Kristne Friskole, Herning Nielsen, Gerda (red.): Sønderagerskolen 25 år. Herning Nørregades Skole Herning Overgaard, Flemming og Martin Tønner: Rektors første sted. Herning-bogen Pedersen, Ove: Fritidscentret Brændgård gennem 25 år Herning Pedersen, Ove: Hvordan Herning fik sit gymnasium. Herning-bogen Side Pedersen, Ove: I særklasse på Herning Gymnasium for 60 år siden. Uddannelseshistorie Side Pedersen, Ove: Klokken. Herning-bogen Side (Om gymnasiet). Pedersen, Ove: Lind skole Et stykke skolehistorie. Herning Persson, Torben: Netop. 9.b. Gjellerupskolen Gjellerup Røjkjær, Kaj, Carl Erik Tersbøl og Torben Thuesen (red.): Æbleskiver til alle. Gjellerupskolen Herning Skoleefterretninger. Herning Gymnasium Skoleefterretninger. Herning Højere Almen Skole Skoleplan for Herning Gymnasium. Herning Søby, N. C.: Bidrag til Rind kirkes historie. Hardsyssel Årbog 1964, s (Også skolehistorie). Søby, N. C.: Thomas Nielsen - lærer, redaktør og politiker. Hardsyssels Årbog 1972, side (Redaktør og bladudgiver, Herning Folkeblad, Birk skole, Realskolen i Herning) Tjørnehøj, Inger, Frode Vanggaard og Peter Aagaard: Alternativ begynderundervisning og hvad så? 4. c. og 4. d. 1976/77. Brændgårdskolen, Herning Trivselsrapport. En undersøgelse af trivselen blandt elever på Herning Gymnasium og HF-Kursus foretaget i efteråret Herning Gymnasium og HF-Kursus, Herning Undervisningsbilleder. Et møde med Leonardo da Vinci og Børneskolen Bifrost. Vejle Undervisningsplan for Gullestrup Skole Undervisningsplan for Herning Folkeskole. Herning Byråd, Herning Undervisningsplan for Herning Landskole. Herning Landskole, Herning Velkommen til Herning Gymnasium Vestervangskolen Fra sognets mindste til byens største skole

19 Årsberetning. Specialarbejderskolen i Herning Årsskrift. Hammerum Fri- og Efterskole Årsskrift. Hammerum Landbrugsskole og Husholdningsskole Årsskrift. Herning Gymnasium Årsskrift. Midtjyllands Kristne Friskole Højere uddannelse Bogtrykkerskolen Herning. Den sorte kunst i Hardsyssel (Udgivet i anledningen af Ringkøbing Amts Bogtrykkerforenings 50 års jubilæum). Handelshøjskoleafdelingen i Herning. 10 års jubilæum Handelshøjskoleafdelingen i Herning, Herning Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning. Arkitektur DK nr Side Nygaard, Erik: Eksportskolen i Herning. Arkitektur DK nr Side Specialundervisning Specialundervisningscentret i Herning 25 år, Herning Folkeoplysning og kulturformidling Andreasen, John: Kulturelle samråd efter 25 år, Det kulturelle samråd, Herning Hagen, Agnete et. al.: Kultur i Herning. Det Kulturelle Samråd og de kulturelle foreninger og institutioner gennem 25 år, Det Kulturelle Samråd, Herning Kulturellen. Herning Monrad Hansen, Jens: Sådan burde kulturlivet være. Rapport fra fremtidsværksted om kulturen i Herning kommune. Herning kommune, Herning Årsberetning. Det kulturelle samråd. Herning Forsikring Bendixsen, Mogens: - om Broders Huus vorder brent. 150 år med brandforsikring på Herningegnen. Hammerum Herreds Brandforsikring Christensen, Evald: Herning Sygekasse Herning Hansen, H. P.: Hammerum Herreds Gjensidige Brandforsikringsforening for Løsøre Mogensen, N. Kr.: Herning Sygekasse Lidt om Sygekassens Historie og Udvikling gennem 50 Aar. Herning Privat forsorg og velgørenhed Bak, Maren: Blå Kors arbejde blandt fattige. Aalborg

20 Jensen, Kjeld B.: Mads Weis - en klog mand i Vestjylland. Hardsyssels Årbog 1975, side Jensen, Kjeld B.: Mads Weis - en klog mand i Vestjylland og hans slægt Nielsen, Oluf: Det gamle Apotek. Herning Løveapotek kronikker i Herning Folkeblad 1932, findes på Herning Centralbibliotek. Thyrring, Ulla: Kloge folk i Herning. Eller da skillingsvisen blev til virkelighed. Else Marie Kofod og Eske K. Mathiesen (red.): Traditioner er mange ting. Festskrift til Iørn Piø på halvfjerdsårsdagen den 24. august Foreningen Danmarks Folkeminder, København Trøstrup, J. A., Jørgen Jacobsen, Ole Andersen og Lauritz Olesen: Gamle minder fra Hammerum herred. Hjælpsomhed mod trængende. Hjælpsomhed mellem ligestillede. Hardsyssels Årbog 1914, side Offentlig forsorg og omsorg Bendixsen, Mogens: Det skete alt sammen på Fattiggårdens Mark. 75 års sygehushistorie i Herning - og noget om tiden før. Herning Beretning om Fattig- og Aldersrentevæsenet samt Enke-Børns-Understøttelse i Regnskabsaaret Herning Kommune, Herning Enlige mødre i Gullestrup bind. Gullestruphåndbogen.. PR-Gruppen for det Boligsociale Arbejde i Gullestrup, Herning Hølund, Tage: Herning sygehus ved århundredeskiftet. Medicinsk Forum nr Side Krog, A.: Omrids af lægevæsenet i Ringkøbing amt indtil Hardsyssels Årbog 1915, side (Med oversigt over embedslæger og praktiserende læger ). Mainz, Hanne: Sluse-projektet Herning og Ikast, Et prostitutionsprojekt. Herning Meden Baumgarten, Pia: De er så søde, men de har så travlt. En kvalitativundersøgelse af 33 patienters oplevelser under indlæggelsen på Ringkøbing Amts sygehuse. Herning Midtjysk døvehus Herning (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Portræt af Herning Centralsygehus. Herning Folkeblad, Herning Rasmussen, Palle C., Kurt H. Jørgensen og Egon Søndergaard: Arken på marken. Kollektivcentret i 25 år En mosaik. Kollektivcentret Bytoften, Herning Regnskabsberetning. Ringkjøbing Amts Syge- og Epidemihus i Herning. Herning Regnskabsberetning og lægestatistik. Centralsygehuset i Herning, Herning Rolsted, Johannes: Oplevelser fra 5 måneders ophold på Herning Centralsygehus. Herning Social- og sundhedsplaner. Herning kommune, Herning Sundhedsvedtægt for Gjellerup Kommune under Ringkøbing Amt. Ikast Sundhedsvedtægt for Herning Købstad. 1917, 1931, 1949 og , 108, 80 og 79 Trøstrup, J. A., Jørgen Jacobsen, Ole Andersen og Lauritz Olesen: Gamle minder fra Hammerum herred. Jordemødre. Lægevæsenet. Hardsyssels Årbog 1914, side

6. Folkeskolen og andre børneskoler

6. Folkeskolen og andre børneskoler 6. Folkeskolen og andre børneskoler 6.1 I almindelighed 6.1.1 Flere perioder 2701 Af Landsbyskolens saga. Red. Albert Johansen. Århus 1964. 245 s. 2702 Andersen, Erik Vitus: Skolen i et demokrati. I: Uddannelse.

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2008

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2008 LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2008 1.0. Museets arbejdsgrundlag og formål: 1.1. Museets navn: Lemvig Museum 1.2. Museets adresse og tlf. nr.: Lemvig Museum, Vestergade 44, 7620 Lemvig, tlf. 97 82 00

Læs mere

11. Erhvervsuddannelser

11. Erhvervsuddannelser 11. Erhvervsuddannelser 11.1 Teknisk uddannelse 6264 Arbejdsmarkedsuddannelserne 1960-1985. Kbh. 1985. 108 s. [udg. i anledning af arbejdsmarkedsuddannelsernes 25 års jubilæum] 6265 Barud, H.: Specialarbejderuddannelse.

Læs mere

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen.

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen. Nummer 11 4. Årgang April 2001 LÆS OM : 25 års jubilæum, Slægtsforskning, Seniorbo, Landbrug, Kirkenyt, Lokalhistorie, Vores liv, Regnbueland, Rejsegilde, og ikke mindst Gadespejlet! Læs om : Side 2 Indhold,

Læs mere

Arbejderliv. Working life

Arbejderliv. Working life Arbejderliv - Tekstilarbejdere i Herning 1876-1930 Working life - Textile workers in Herning 1876-1930 Aarhus Universitet Institut for Historie og Områdestudier 2007 Rikke Mosegaard Jørgensen Årskortnr.:

Læs mere

Mappe Side Beskrivelse A01 21, Maleriet, historie om lærer Vejbjerg 1926. A01 28 Provinsbørn på skolerejse til København. A01 32 E.

Mappe Side Beskrivelse A01 21, Maleriet, historie om lærer Vejbjerg 1926. A01 28 Provinsbørn på skolerejse til København. A01 32 E. A01 21, Maleriet, historie om lærer Vejbjerg 1926. A01 28 Provinsbørn på skolerejse til København. A01 32 E. Jespersen skrev om Middelalderens riddere. A01 32 Venstres margarinelov og vestjydsk beundring.

Læs mere

Christiansfeld Kommune

Christiansfeld Kommune 1970-2006 CHRISTIANSFELD - en storkommune Christiansfeld kommune har eksisteret som selvstændig kommune fra d. 1. april 1970 til 31. december 2006. De følgende sider handler om nogle af de forhandlinger

Læs mere

Studenterforhold. 18.1 Universitetsuddannelse. 18.1.1 Flere perioder

Studenterforhold. 18.1 Universitetsuddannelse. 18.1.1 Flere perioder 18. Universitetsuddannelse. Studenterforhold 18.1 Universitetsuddannelse 18.1.1 Flere perioder 7383 Bach, Annelise: Lægeuddannelsen i historisk belysning. I: Ugeskrift for Læger. Årg. 135 (1973), s. 1859-60

Læs mere

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Herning Valgmenigheds bestyrelse: Hans Jørn Hansen, (formand), Fladhøj 16, Lind 97 22 38 48 Niels Christian Overgaard,

Læs mere

Nr. 127 19. marts 2014 22. årgang. Vinteren 2014

Nr. 127 19. marts 2014 22. årgang. Vinteren 2014 Nr. 127 19. marts 2014 22. årgang Vinteren 2014 Foto: David Thomas Den kedsom vinter gik sin gang skrev Ambrosius Stub i 1771 - og i 2014 var den meget hurtig overstået. Billedet er taget af David Thomas

Læs mere

Nummer 66 18. årgang Januar 2015

Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Arrangement i Seniorklubben, side 8 Vinderslev Skole på Malmhøj, side 26 Dagplejebørn, side 31 Bedsteforældredag i heldagslegestuen, side 31 Spejdernes julemarked, side

Læs mere

Læs om : Mangler du Lokalbladet. Lån et kamera. Fortvivl ikke!

Læs om : Mangler du Lokalbladet. Lån et kamera. Fortvivl ikke! Læs om : 2 2 4-5 5 6 7 8-9 10 11 11 12-13 14-15 16 17-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 31-34 35 36 Fortvivl ikke! Hvis I ønsker at indbetale et beløb til bladet - stort eller lille - kan det indbetales

Læs mere

Industriminder i Ringkøbing amt.

Industriminder i Ringkøbing amt. Industriminder i Ringkøbing amt. Ved Søren Toftgaard Poulsen Herning Museum 2005 Indholdfortegnelse: Industriens udvikling i Ringkøbing amt de sidste 200 år. side 4 Tekstilindustrier i Herning, Birk og

Læs mere

DiakonBladet. April 44. årg nr. 2. DiakonBladet2007. Puljediakoni s. 3 Årsmøde og jubilæum på KF s. 4 Årsmøde på Diakonhøjskolen s.

DiakonBladet. April 44. årg nr. 2. DiakonBladet2007. Puljediakoni s. 3 Årsmøde og jubilæum på KF s. 4 Årsmøde på Diakonhøjskolen s. 7 2007 2007 2007 2007 200 7 2007 2007 2007 2007 2007 20072007 20072007200720072007 22007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2005 2007 DiakonBladet 2007 2007 2007 007 2007 2007

Læs mere

Nr. 89 14. november 2007 15. årgang

Nr. 89 14. november 2007 15. årgang Nr. 89 14. november 2007 15. årgang Grønbjerg Gymnastik- og Ungdomsforenings 100-års jubilæumsreceptionen Fredag eftermiddag d. 2. november præcis 100 år efter den stiftende generalforsamling i 1907 havde

Læs mere

Den gode historie. Af Finn Brunse

Den gode historie. Af Finn Brunse Den gode historie Af Finn Brunse Tommerup er på mange måder en god historie. En god historie som ikke mindst nu hvor vi skal være en del af noget større, fortjener at blive fortalt. Indenfor markedsføring

Læs mere

Oktober 2008. Jubilæums-udgave

Oktober 2008. Jubilæums-udgave Nummer 41 11. årgang Oktober 2008 Jubilæums-udgave Udvikling over 10 år Brevdue på rekreation Besøg på stadion Dannebrog Faldskærmsspring Haver Kirkenyt Sommerlejr Åben Merko Win City 1 Læs om : 2 3 3

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

- om kendte personer begravet på Almen Kirkegård

- om kendte personer begravet på Almen Kirkegård - om kendte personer begravet på Almen Kirkegård Indholdsfortegnelse: Forord side 2 Kirkegårdens historie side 3 Frants Thestrup side 5 Ole Nielsen Føltved side 6 Louis le Normand de Bretteville side 7

Læs mere

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM :

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Tid, havebrug, Tennis, Cykelløb, Lejrskole, Dansk - Amerikansk, Tilbageblik, Ældreråd, Plantedag, Tidens Landevej, Pilelabyrinter, Løvspringstur, Nye ældreboliger, Besøg hos

Læs mere

Lokalbladet c/o Jesper Mortensen Mausingvej 43 8620 Kjellerup

Lokalbladet c/o Jesper Mortensen Mausingvej 43 8620 Kjellerup Nummer 35 10. årgang April 2007 LÆS OM : Verners barndom Sanne og Kurt Børn på TV2 Sydamerika Ny Præst Nørkleri Fastelavn Spejderliv i 40 erne Kirkenyt Gl. brugsvægt Skolestruktur Camping Vejviser Annoncører

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn 125 år Frivillige i Kirken Computerkristendom S e p t e m b e r O k t o b e r N o v e m b e r 2 0 1 4 Af formand for menighedsrådet Arne Bach Frivillige Nyt fra Menighedsrådet

Læs mere

Slægtsbog for Aage Elkjær 1911-1965 Gennem kvindeled ætling af de Rinds Herreds Knaber

Slægtsbog for Aage Elkjær 1911-1965 Gennem kvindeled ætling af de Rinds Herreds Knaber Revideret marts 2015 OCR KOPI ver. 3: Jens P. Kragh Side 2 af 261 14. juli 2015 Forord, af Thomas Elkjær Slægtsforskning, af Anton Blaabjerg Proband: Ane 1: 1. generation: Forældre: Ane 2-3: 2. generation:

Læs mere

Alt om rekordvalget. Mød DF s første borgmester s. 10. Kanonvalg for DF Ungdom s. 14. Lokalportræt Greve s. 16. 107 år og DF er s. 27. s.

Alt om rekordvalget. Mød DF s første borgmester s. 10. Kanonvalg for DF Ungdom s. 14. Lokalportræt Greve s. 16. 107 år og DF er s. 27. s. Nr. 7 december 2013 17. årgang Alt om rekordvalget s. 4-7 Mød DF s første borgmester s. 10 Lokalportræt Greve s. 16 Kanonvalg for DF Ungdom s. 14 107 år og DF er s. 27 Leder Regeringen på kollisionskurs

Læs mere

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 70 år den 11. april 2 PROPEL Nr. 2/2010 Aktivitetskalender Mød op når

Læs mere

SLÆGTEN FISKER DIN EGEN DAG ER KORT - MEN SLÆGTENS ER LANG. ÅRSSKRIFT 2006 33. årgang

SLÆGTEN FISKER DIN EGEN DAG ER KORT - MEN SLÆGTENS ER LANG. ÅRSSKRIFT 2006 33. årgang SLÆGTEN FISKER DIN EGEN DAG ER KORT - MEN SLÆGTENS ER LANG ÅRSSKRIFT 2006 33. årgang BESTYRELSEN Formand Erik Fisker Født 97 Erhverv Tømrer Adresse Rismarken 6 8800 Viborg Telefon 86 6 8 63 HTUErik.fisker@slaegten-fisker.dkUTH

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

Vejrup Endrup. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt

Vejrup Endrup. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Vejrup Endrup For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt En festlig afslutning på 5 forrygende dage til Vejrup Sportsfest Pigerne her, har en god tilgang til fælles sang, sammen med Kandis søndag aften. 23.

Læs mere