Bibliografi over Herning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bibliografi over Herning"

Transkript

1 Bibliografi over Herning Historisk Forening for Herning Kommune Dansk Center for Byhistorie og Brian Wiborg Den digitale udgivelsesrække

2 Indledning Der er skrevet meget om Herning og om Hernings historie. Denne bibliografi samler det væsentligste af dette med sine titler. Bibliografien er blevet til ved en gennemgang af Statsbibliotekets database, Herning Centralbiblioteks Lokalsamling, søgninger på bibliotek.dk samt ved gennemgang af Herning Lokalhistoriske Arkivs bogsamling. Bibliografien er udarbejdet i to udgaver: En alfabetisk version og en version tilrettelagt efter bibliotekernes DK5-system. Her optræder DK5-systemet dog i en noget forenklet udgave, der samler flere titler i færre grupperinger for overblikkets og anvendelighedens skyld. DK5-bibliografien giver derfor en let og hurtigt oversigt over det emne, man ønsker information om. Nogle titler er imidlertid placeret under flere kategorier. F.eks. Aage Damgaards erindringer, der naturligt hører hjemme under 99.4, men her er værket også placeret under 70 Kunst og 60.9 Industriens historie, da Aage Damgaards erindringer må forventes også at have relevans indenfor disse emner. Dog er placeringer i flere kategorier generelt holdt på et minimum. Det har været nødvendigt at afgrænse, hvilke titler, der skulle med, og hvilke, der skulle udelades. Som i kildefortegnelsen koncentreres der her om byen Herning, hvorfor det er meget begrænset, hvad der er medtaget af landbohistorie, lokalhistorie fra Hernings opland og værker, der beskæftiger sig med Midt- eller Vestjylland som region. Derudover er følgende udeladt: Skønlitteratur, der har et lokalhistorisk tilsnit, slægtsbøger, foreningsblade, VVM redegørelser, lokalplaner (medtaget er dog større planer for byudvikling, byfornyelse ol.), diverse udgivelser fra Herning Kommunes forvaltningsområder (årsrapporter, bekendtgørelser, virksomhedsplaner, dagsordener, vedtægter osv. - Herning Centralbiblioteks Lokalsamling rummer en stor mængde af sådanne), avisartikler (udover Herning Folkeblads eget arkiv findes der i Herning Lokalhistoriske Arkiv en kronologisk opbygget registratur for Herning Folkeblad fra 1869 til Desuden har arkivet en emneopdelt registratur på kartotekskort fra slutningen af 1940 erne indtil 1977 med artikler fra aviser og enkelte tidsskrifter.) og kortere nyhedsorienterende artikler fra magasiner og tidsskrifter. For hver titel i bibliografien er der anført forfatter, titel, trykkested, år og sideantal i nævnte rækkefølge. Er nogle af disse oplysninger ikke anført, skyldes det, at de ikke fremgår i den anvendte biblioteksdatabase. I nogle tilfælde er det væsentligt at vide, hvilken instans, der står bag udgivelsen. I de udgivelser, hvor det er tilfældet, er den pågældende instans anført før trykkestedet.

3 DK5-Bibliografi: 01 Bibliografi Georgsen, Flemming: Register til Herning-bogen Herning-bogen Side Lindebo Hansen, Vagn og Hanne Arent: Bibliografi over H. P. Hansens trykte arbejder. Herning Biblioteks- og arkivvæsen Biblioteksplan frem til år 2000 for Herning Kommune. Herning Centralbibliotek, Herning Clematide, Bruno og Lise Drewes Nielsen: EDB på Herning Centralbibliotek. En konsekvensundersøgelse. Teknologisk Institut, Tåstrup Dalgaard, Birgitte: Informationernes troldmand i Herning. Bibliotekspressen nr Side (Om Steen Ammentorp, bibliotekar på Herning Centralbibliotek) Elkær, Lisbet: Erhvervsservice. Herning Centralbiblioteks informationsservice til erhvervsvirksomheder. Herning Centralbibliotek, Herning Flø Pedersen et. al.: En markedsundersøgelse og handlingsplan for centralbibliotekets videogramudlån. Handelshøjskoleafdelingen i Herning, Herning Hagen, Agnete et. al.: Bogbusbetjening af fabrikker. Rapport fra et forsøg i Herning i perioden Herning Centralbibliotek, Herning Hansen, Egon (red.): HELOS biblioteksudviklingsforsøgene. Slutrapport. Herning Centralbibliotek, Herning bd. Helos. Biblioteksudviklingsforsøgene i Herning, Egvad, Lemvig og Struer. Herning Herning Bibliotek. Beretning og regnskab. Herning Herning Børnebiblioteker. Vedtægt og arbejdsplan. Herning Kvalitetsudvikling i Herning Centralbibliotek. Herning Centralbibliotek, Herning Leth Frandsen, Allan: Biblioteket i Herning. Herning Centralbibliotek Herning Therkildsen, I. M. og Edith Busck: Herning Bibliotek Thorhauge, Jens et.al.: Festskrift til Henning Gimbel. Aalborg (Om Herning Centralbibliotek) Vedtægter og arbejdsplan for Herning Bibliotek. Herning Museumsvæsen A pearl set in water. Danish journal nr Side 12. (Om Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum) Carl Henning Pedersen og Else Alfelts Museum. Arkitektur DK nr Side Det danske Trikotage-Museum i Herning. Tidsskrift for textilteknik Side Friis, Lilli: Gravskrift. Skalk nr Side (Om Ane Marie Lauritsen og hendes hus, der er flyttet til Herning Museum)

4 Frost, Bjarne og Mads Møller: Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum. Billedkunsten og arkitekturen forenet. Herning Hansen, H. P.: Blicher-Museet og Blicher-Minderne. Sprog og Kultur, bind 1, hæfte Hansen, H. P.: Fra hyrde til æresdoktor. Selvbiografi Hansen, H. P.: Herning Museum. Herning Hansen, H. P.: Herning Museum Århus Hansen, H. P.: Herning Museums vestjyske Bondegaard. Vejledning for Besøgende. Herning Hansen, H. P.: Trikotage-museet i Herning. Indviet den 12. august Herning Hansen, H. P.: Trøstrup fra Torsted. Manden, der skabte Herning Museum. København Holdgaard Andersen, Pia og Esben Donnerborg: Herning Museums fuglesamling. Herning Katalog nummer 1. Danmarks Fotomuseum, Herning Riismøller, Peter: H. P. Hansen, Herning. Fortid og nutid bd Side Skautrup, Peter: Museumsförständer, dr. phil. H. P. Hansen, Herning in memoriam. Sprog og kultur bd Side Skautrup, Peter og Axel Steensberg: Festskrift til museumsforstander H. P. Hansen, Herning, på 70-årsdagen den 2. oktober Herning Skriver, Poul Erik: Et museum udvider. Arkitektur DK nr Side (Om udvidelsen af Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum) Starcke, Jørgen: Herning Tricotage Museum. Tidsskrift for textilteknik Side Steensberg, Axel: Herningsholm og hosebinderne. Fra herregård til Blichermuseum. Herning Thyrring, Ulla: Et håndvæveri til Textilforum. FRAM Side Thyrring, Ulla: Herning Museum, dets samlinger og virksomhed. FRAM Side Thyrring, Ulla: I forhallen er fortiden til salg. Et oplæg om forretning og formidling. FRAM Side Thyrring, Ulla: Jens Nielsens Bondegård. FRAM Side Thyrring, Ulla: Maskiner på museum. Arv og eje Side (Om tekstilindustri) Thyrring, Ulla: Nyt liv i gammel fabrik. FRAM Side (Om Herning Klædefabrik) Thyrring, Ulla: Textilforum i Herning Klædefabrik. Danske museer nr. 2/ Side Thyrring, Ulla og Carl Otto Dethlefsen: Trikotagemuseet i Herning. Teknisk tidsskrift for textil og beklædning nr Side 6-7. Thyrring, Ulla, Hans Rostholm og Søren Toftgaard Poulsen: Fortællinger og billeder fra Herning Museum. Herning Thyrring, Ulla og Poul Kristensen: Et Blichermuseum på Herningholm

5 Toftgaard Poulsen, Søren: Herning Museums bondegård. Før og efter branden i FRAM Side Tortzen, Niels Jørgen: På opdagelse i en Blicher-samling. Blicherstuen på Herning Museum. Herning Trikotage-museet i Herning. Indviet den 12. august Herning Vedtægter for Herning Museum. Herning Årsberetning. Herning Museum. 07 Pressevæsen Bendixsen, Mogens: Da Herning havde seks daglige aviser. Herning-bogen Side Birk Centeravis Bøegh: Erik: Skandaler i pressen. Herning-bogen Side (Om gymnasiet) Gjellerup sogns avis Herning Folkeblad 100 år. Herning (Findes i Herning Lokalhistoriske Arkiv) (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Herning Folkeblad Kolorit-avisen Lokalavisen La Uhm Nordahl Svendsen, Erik: Avisen i lokalsamfundet. Skive Folkeblad og Herning Folkeblad. Institut for Presseforskning, Århus Poulsen, A.: 100 år 2. juli ( ). Herning (Udg. i anledningen af Herning Folkeblads 100 års jubilæum). Sandfeldt, Gunnar: A. K. Jensen Skaberen af Hernings første avis. Hardsyssels Årbog 1977, side Søby, N. C.: Thomas Nielsen - lærer, redaktør og politiker. Hardsyssels Årbog 1972, side (Redaktør og bladudgiver, Herning Folkeblad, Birk skole, Realskolen i Herning) Østergaard, Jørgen: Nå, det tøws do!. Benny Boysen (red.): Vestjylland sådan set. Struer (Redaktør på Landsbladet) 14 Okkultisme Hansen, Christian N.: En sag om trolddomskunst. Hardsyssels Årbog 1986, side (Fra Gjellerup-egnen) Overgaard, Niels: En heksejagt fra (Kollund i Rind sogn). Hardsyssels Årbog 1930, side Trøstrup, J. A., Jørgen Jacobsen, Ole Andersen og Lauritz Olesen: Gamle minder fra Hammerum herred. Julemærker. Om vejrspådomme. Troen på det overnaturlige. Hardsyssels Årbog 1914, side og Kirkelige foreninger Bak, Maren: Blå Kors arbejde blandt fattige. Aalborg

6 Indre Missions målsætning for arbejdet i og ud fra Missionshuset Bethania, Herning. Herning Lange, Anders: Da missionæren fik et nyt medie. Levende billeder nr Side (Om lokalradio i Herning) Madsen, Johannes og Leif C. T. Kloster: Missionshuset Silo Hammerum gennem 100 år. Til omvendelse og tro. Herning Menighedshuset Bethania Herning Menighedssamfund, Herning Missionshuset Bethania i Herning i 100 år, Herning Kirkehistorie Abildtrup, Jens: Iver Viftrup. En lægprædikant fra de gudelige Forsamlingers Tid. København Abildtrup, Jens: Jens Maarbjerg og Ellen Marie. En skildring fra de gudelige Forsamlingers Tid Andersen, Holger: På falderebet. Et sogn en gerning. Herning Bach-Nielsen, Carsten: En ukendt kingosalmebog fra Herning. Hymnologiske meddelelser nr Side Baunekirken Tjørring. Tjørring Bendixsen, Mogens (red.): Herning Kirke 100 år. Herning Bendixsen, Mogens: Skabt i glæde og tak. Fredens Sogns Menighedsråd (25 års jubilæum), Herning Blume, Ole og Inge Hellesøe: Menighedsrådsvalg i Herning provsti. Herning Bützow-Rohde, G.: Herning gamle kirke. Hardsyssel Årbog 1951, s Bützow-Rohde, G.: Herning gamle kirke. Herning Christensen, Charles: Undersøgelser i ved den 800-aarige Gjellerup Kirke. Årbøger for nordisk oldkyndighed og historie Side Dybro, Annegrethe: Herning Kirke 100 år. Herning Elle Jensen, F.: Kirke- og kulturhistoriske småting fra ældre tid. Hardsyssels Årbog s (Gjelleruplund marked og bispens visitats). Elle Jensen, F.: Mag. Morten Lund til Ørre og Hodsager. Et bidrag til Hammerum herreds præstehistorie. Hardsyssels Årbog 1943, s Fredens Kirke, Herning. Fredens sogns menighedsråd, Herning Gjellerup Kirke information og vejledning. Gjellerup Gjellerup Kirke information og vejledning. Gjellerup Grünfeld, R.: Hvor Heden blomstrer. Indtryk fra mine Præsteaar paa Heden i Hammerum Herred. København Gøtzsche, Johannes: Livserindringer

7 Gøtzsche, Johannes: Livsrørelser. Skildringer af jysk Kristenliv omkring og efter Midten af det 19. århundrede. København Gøtzsche, Johannes: Prædikener. Minder fra Herning Kirke. København Gøtzshe, Johannes: Træk af en jysk vækkelses Historie i det nittende Aarhundrede. København Hansen, Villads: Oplevelser og minder (Bl.a. om Missionsskolen i Herning) Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning Hærvig, C.: De nye kirker. Jul i Herning Side Jespersen, L.: Bispevisitatser i Hammerum herred. Hardsyssels Årbog s Johansen, Jeppe: Jens Abildtrup. Midtjyllands første Lægprædikant. København Kirk, M. J.: Gjellerup kirke. Danmarks ældst daterede landsbykirke. Gjellerup menighedsråd, Herning Kirkelig vejviser, Fredens Sogn Kristensen, Hj.: Herning-Gellerup Valgmenighed Kristiansen, Kristian: Baunekirken i Tjørring. Tegl nr Side Leth Frandsen, Allan: Byhistorie på kirkegården. En lokalhistorisk vejviser til Vestre Kirkegård. Herning Lund, Annemarie: Vor tids havekunst i Danmark. Arkitektur DK nr Side (Bl.a. om Herning Kirkegård) Meedom, Gudrun og Johannes Bæch: Gjellerup, Snejbjerg og Herning. Viborg Stifts Årbog Side (Om altertavler) Moesgård Hansen, Laurids: En sammenskrevet beretning om Den Gamle Kirkegård i Herning. Hedeager (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Nedergaard, Paul: Bidrag til Hammerum Herreds menigheds- og præstehistorie. Dansk præste- og sognehistorie bind Nielsen, Hans Jørgen: Nogle kirkegårde i Jylland Landskab nr Side (Bl.a. om Nordre Kirkegård og Gjellerup Kirkegård Nord) Nielsen, L.: Tjørring kirke. Herning Nielsen-Vrads, J. E. A. G.: Gjellerup Kirke Olesen, Elith: Kampen om Midtjylland. Århus Stift Side Ringgaard Lauridsen, Henning: Det religiøse og kulturelle foreningsliv i Hammerum Stationsby ca (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Risom, Henrik og Laurids Knudsen: Herning ældste kirkes historie. Herning sider Sct. Johannes Kirke og Sogn. I anledning af kirkens færdiggørelse. Herning Sommer, Kristian: Herning Kirke. Herning

8 Søby, N. C.: Bidrag til Rind kirkes historie. Hardsyssel Årbog 1964, s (Også skolehistorie). Sønderup, Jens: En religiøs vækkelse og dens udvikling gennem et århundrede. Herning Terkelsen, Frede: Valgmenighedspræst Enevold Terkelsen, Herning. Bidrag til midtjysk menighedslivs historie. Odense Therkildsen, I. M.: 100 Aars Trosliv i Hammerum Herred. Indre Missions tidende Side 5-6, 13-14, Therkildsen, I. M.: Kræ Idom, Hammerum Herreds Vækker. Indre Missions tidende Side Therkildsen, I. M.: Missionsskolen i Herning. Indre Missions tidende Side , Therkildsen, I. M.: Åndelige spændingstider. Indre Missions tidende Side , Therkildsen, J. M.: Et 50 Aars Minde. Vækkelsen i Herning i Indre Missions tidende Side Trøstrup, J. A., Jørgen Jacobsen, Ole Andersen og Lauritz Olesen: Gamle minder fra Hammerum herred. Det religiøse åndsliv. Hardsyssels Årbog 1914, side Understrup, Konrad: Af Herning sogns historie. Herning-bogen Side Vendelbo Rahbek, Kr.: Østen om missionshuset. Et bidrag til vækkelsernes historie Vestergaard, Anker: To firkløvere. Et gyldent snit i Gjellerups kirkehistorie. Herning Vestergaard, Henry: Gjellerup kirke 825 år. Gjellerup Sogns Menighedsråd, Gjellerup Vik, Vidar: De som elsker sannheten. En jysk vekkelse, Bett med norske øyne. Viborg Stifts årbog Side Vingborg, Jørgen: Kirkebyggeri i Hammerum herred. Kirkehistoriske samlinger Side Ørum Jørgensen, John (red.): Gjellerup kirke Gjellerup Kristne kirker og sekter. Hansen, Kristian: Lørdagsfolket på heden. En dokumentarisk beretning om et kulturmønster i Midtjylland gennem et århundrede. Odense (Om Syvende Dags Adventisterne og deres menighed i Midtjylland fra 1890) Smyrnakirken i Herning. Tegl nr Side Statistik og demografi. Befolknings-, familie- og boligforhold i Herning Rødovre Befolkningsprognose. Herning. Herning kommune, Herning Befolkningsprognose og boligprogram for Herning Kommune. Herning Kommune, Herning Befolkningsstatistik m.v. opgjort på grundlag af folketællingen pr Herning Kommune, Herning Boligudbygningsplan, befolkningsprognose for Herning Kommune. Herning Kommune, Herning Herning i tal. Herning Kommune Herning Kommune i tal. Herning Kommune

9 Mortensen, Per: Herning sogns befolkningsudvikling set ud fra folketællingerne fra Herning (HF-opgave) (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Indvandring Flygtninge- og indvandrerpolitik i Herning Kommune. Herning Kommune, Herning Integrationspolitik. Herning Kommune. Herning Jensby, Ane-Marie og Ellen Thomsen: Om undervisning af fremmedsprogede elever på Gullestrup skole. En rapport. Herning Kommunalpolitik for etniske mindretal i Herning. Debatoplæg. SF-Herning Fagforeninger Blikkenslager-, sanitet- og rørarbejderforbundet i Danmark - Herning afdeling. Jubilæumsskrift på 60 års dagen. Herning (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Bloch, Jens: Revolutionens sønner. Hosebinderlauget Herning Christensen, Jacob: Arbejdsmænd og specialarbejdere i Herning. SID, Herning Christensen, Jacob: FO-Herning Herning Dansk Arbejdsmand- og Specialarbejder forbund. Herning afdeling. Festskrift Herning (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Dansk Arbejdsmands Forbund, Herning Herning Dansk Textilarbejderforbund 75 år. Herning (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Dansk Typograf-Forbund Herning Afdelings 50 Aars Jubilæum 1. april Dansk Typograf-Forbund, Herning Afdeling, Herning Hattens, Gunnar: Herning Malerlaug, Herning Malerlaug. Herning Herning Malerlaug 75 år. Herning (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Herning Malerlaug 90 år. Herning HK-Herning. Jubilæumsskrift Herning (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Kempel, Laila: NNF 100 års jubilæum. NNF-Herning, Herning Kjøngerskov, Rasmus (red.): HK 75 år i Herning 8. november HK-Herning afd., Herning Laugesen, Jørgen (red.): Dansk Typograf-forbund, Herning Afdeling Herning Murernes Fagforening, Herning. Jubilæum Holstebro Pedersen, Jens Chr.: Hustømrernes faglige Forening. Tilbageblik ved Afdelingens 50 Aars Jubilæum. Herning Pedersen, Ove: Lærerkreds og lærerkår gennem 100 år. Herningegnens Lærerforening Herningegnens Lærerforening

10 Portræt af et spændende job. Dansk Beklædnings- og Textilarbejderforbund, Syerskernes Fagforening, Textilarbejdernes Fagforening, Herning Stampe, Johs.: Jubilæumsskrift for Herning Haandværkerforening Herning Syerskernes Fagforening Herning Herning (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Syerskernes Fagforening Herning Herning (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Syerskernes Fagforening Herning Herning (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Thyrring, Ulla: Eet hus - mange huse. Fra hakkelsesskæreri til hosebinderlaug. Herning Økonomisk geografi og historie Illeris, Svend, Per Kongstad og Flemming Larsen: Servicecentre i Midtjylland og teori for servicecentre. Geografisk Tidsskrift nr , side Simonsen, Kirsten og Christian Wichmann Matthiessen: Bycentres afgrænsning. Geografisk tidsskrift bd Side (Om servicecentre) Banker og Sparekasser Bendixsen, Mogens: Den glemte bank; Herning Haandværkerbank. Herning-bogen Side Bendixsen, Mogens: Fra Hedebank til Midtbank år. Herning Fra Hedebank til Midtbank Herning (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Frederiksen, Anders, Yvonne Hartvigsen og Lis Pedersen: Midtbank, 25 års jubilæum Herning Hammerum Herreds Spare- og Laanekasse Herning Hammerum Herreds Spare- og Laanekasse i Herning Herning Herning Hede- og Discontobank A/S Et tilbageblik. Herning Jensen, J. M.: Snejbjerg-Tjørring Sognes Spare- og Laanekasse Midtbank. Herning Midtbank. Regnskab. Herning Midtbank nu og i fremtiden. Herning Skriver, Poul Erik: Hammerum Herreds Spare- og Lånekasse. Arkitektur Side Stavnstrup, A., Christian Kjær og Mariane Nielsen: Hammerum Herreds Spare- og Laanekasse i Herning. København Realkredit Jydsk Grundejer-Kreditforening, Herning. Herning (75-års jubilæumsskrift)

11 Lund, Nils-Ole: Jydsk Grundejer-Kreditforening i Herning. Arkitektur Side Skat Bendixsen, Mogens: Den lille gule skattebog - elsket og hadet. Herning-bogen Side Skattelisten for Herning. Herning u.å.- (Fortsættes fra 1919 som Skattebogen og senere med andre titler (vejvisere)) Skattelisterne for landkommunerne i Hammerum herred samt Vorgod kommune. Herning Skattetabel. Herning Årsberetning. Told- og Skatteregion Herning Social velfærdspolitik Beretning om Fattig- og Aldersrentevæsenet samt Enke-Børns-Understøttelse i Regnskabsaaret Herning Kommune, Herning Oplysninger og tilbud til pensionister i Herning kommune. Social- og sundhedsforvaltningen, Herning Lov og ret Bundesen, C. E.: Om Hammerum Herreds tingsteder. Hardsyssels Årbog 1997, side Lov nr hvorved Herning Kommune oprettes til Købstad. Amalienborg, d. 6. december København Petersen, Jeppe V.: Bank under bordet (Om sagen mod Jydekompagniet/ Jydebrødrene ). Stamp, Henrik Schinkel: Retten er sat i Hammerum Herred. En beretning om Herning rets historie. Herning Søby, N. C.: En bortførelse i Rind sogn, Hammerum herred, anno Hardsyssels Årbog 1957, side Vestergaard, Oluf: Røverbander på Herningegnen under besættelsen. Hardsyssels Årbog 1978, side Militærvæsen, civilforsvar og hjemmeværn Brogaard, Kaja et. al.: Herning Civilforsvar Herning Civilforsvar, Herning Eriksen, V. (red.): Midtjyske CF-kolonne gennem 40 år Herning Foreningen III regiment, Prinsens Livregiment, Herning afdeling, 25 år. Herning (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Hjemmeværnets Politikompagni A Tilblivelse og udvikling Hjemmeværnets Politikompagni A 2730, Herning Jørgensen, Flemming: Jubilæumsskrift i anledning af Hjemmeværnskompagni 2716 Snejbjerg-Tjørring 50 års jubilæum den 15. juni Hjemmeværnskompagni 2716 Snejbjerg-Tjørring, Herning Kragh, Askar: Flyverhjemmeværnet, Luftmeldeeskadrille Herning. Eskadrillens oprettelse, organisation og virke. Luftmeldeeskadrille Herning, Herning

12 Kristensen, Tonny (red.): Midtjyske CBU- og CF-Forening 50 års jubilæum Midtjyske CBU- og CF- Forening, Herning Mosgaard, Arne: Det frivillige forsvar i lokalsamfundet. Vestjysk Hjemmeværn set i historisk perspektiv Hjemmeværnsdistrikt 27, Herning Søby, N. C.: En uløst gåde. Med tilføjelse af Alfred Kaae. Soldat i treårskrigen Peder Christiansen, Nør Vejen. Hardsyssels Årbog 1962, side Søby, N. C.: Mindetavle over 6 faldne soldater i Rind kirke, Hammerum herred. Hardsyssels Årbog 1972, side Lokalforvaltning og -politik Borgernes syn på Herning kommune. Analyserapport udarbejdet for Herning kommune. Ballerup Borre, Ole et. al.: TVA s valganalyse af folketingsvalget den 21. september 1971 i Hammerum, Dalum og Enghave Brandt, V. E.: Herning Kommunes Varmbadeanstalt. Stads- og havneingeniøren Side Christensen, Jacob og Vibeke Jensen: Socialdemokratiet i Herning Blade af partiforeningens historie. Herning Partiforening, Herning. 168 Der er et politisk alternativ. Socialistisk Folkepartis program for Hernings Fremtid. Socialistisk Folkeparti, Herning. 82 Din kommune Aktiviteter, planer, servicemål. Herning kommune, Herning Gjellerup. Oplæg vedr. kommunesammenlægning. Gjellerup sogneråd, Hammerum Gjellerup kommune byder Dem velkommen. Hammerum u.å. 24 Herning Byråd. Udvalg, kommissioner og ombud m.v. for byrådsperioden Herning Herning netop nu. Orientering til borgerne efter kommunesammenlægningen 1. april Herning Hjalager, Anne-Mette: Lokal erhvervspolitik i informationssamfundet. Århus (Casestudy om Herning) 388 Houbak, Birthe et. al.: Forzinkelser i kommunal håndhævelse hvorfor? Svigt i den kommunale håndhævelse af miljøloven belyst ved eksemplet Herning Galvanisering. Læreranstalternes Fælles Miljøkursus, København Ingerslev, Olaf: Resultater af Herning Kommunes beskæftigelsesindsats. Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut, København IT-udviklingsplan. Herning Kommune. Jespersen, Jens: Herning-kredsens folk på tinge. Jul i Herning Side Kommunalvalget , Herning Kommune. Partimateriale. Pjecer og avisudklip. (Findes på Herning Centralbibliotek) Kraglund, G.: Tal fra Hernings hovedbog. Jul i Herning Side Larsen, Elvig: Wor hjemmens politik. Herningkredsens politiske historie gennem 100 år. Thisted Amts Tidende,

13 Nyeng: Per: I skjortefabrikantens fodspor. Bogens verden nr Side (Interview med Johannes Poulsen og Christian Aagaard om Hernings kulturliv og politik) Pjecer fra kommune og amt Prange, Knud: Herredssegl og kommunale våbener i Ringkøbing amt. Hardsyssels Årbog 1979, side 19. (Herning) Regnskab over Herning kommunes indtægter og udgifter. Herning kommune, Herning Strategi og handlingsplan, lokal Agenda 21, Herning Kommune. Herning Kommune, Herning Tilsynsberetning. Teknisk forvaltning, Herning kommune, Herning Undersøgelse af borgernes informationsbehov samt kendskab og indstilling til kommunens service. Gallup Markedsanalyse, Hellerup (Om Herning) Vedtægt for Herning købstadskommunes styrelse. Herning Velkommen til Herning kommune. Herning Venstresocialisterne i Herning. VS i Herning, Herning Vi tog del i debatten. Kommuneplanlægningen i Herning kommune. Herning kommune, Herning Årsberetning. Herning Kommune Årsbudget. Herning Kommune Årsregnskab. Herning Kommune Hemmelige foreninger og foreninger med alment etisk formål Herning Forsvarsbroderforening. Herning Jubilæumsskrift for Herning Forsvarsbroderforening, stiftet 23. juli års jubilæum 23. juli Herning Forsvarsbroderforening, Herning Nielsen, Orla: Herning Rotary Klub Herning Rotary Klub, Herning Sankt Johanneslogen Hardia. Festskrift i anledning af logens 25 års jubilæum 31. oktober Herning Foreninger Espensen, Bent: Borgerforeningen for Lind by og omegn Foreningsguide. Frivilligt socialt arbejde i Herning og Herning Kommunes sociale arbejde. Det Frivillige Samråd, Herning 1996 og og 150 Herning KFUK gennem 75 år. Herning KFUK, Herning Holdgaard, Pia: Herning KFUM &KFUK 100 år og stadig i bevægelse. Herning KFUM & KFUK, Herning Jensen, Niels: Lind Ældreklub i hverdag og fest! Lind Jubilæumshefte for K. F. U. K. i Herning Herning

14 K. F. U. M., Herning. Festskrift i Anledning af Foreningens 25 Aars Jubilæum d. 24. september Herning Leth Frandsen, Allan: Byens forening - foreningens by. Herning-bogen 2001, side Lindholt, Sigurd: Foreningslivet har givet mig alt. Hardsyssels Årbog 1995, side Mortensen, Lilly: Herning KFUK gennem 75 år Herning KFUK, Herning Pedersen, Ove: 25 år med lokalhistorien. Herning-bogen Side Ringgaard Lauridsen, Henning: Foreningslivet i Hammerum kulturhistorisk belyst. Nyt fra Stationsbyen 3. Århus Ringgaard Lauridsen, Henning: Det religiøse og kulturelle foreningsliv i Hammerum Stationsby ca (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Årsberetning. Landsjagtforeningen af Herning Afdeling. Herning Undervisning Abildtrup Johansen, Bodil: Opdragelse til det praktisk musiske liv. Kvan nr Side Alternativ begynderundervisning. Et forsøg. Rapport nr /76. Brændgårdskolen, Herning Beretning om Herning kommunale Skolevæsen. Herning kommunale skolevæsen Buskov, Mette et. al.: Alternativ begynderundervisning. Et forsøg København Børn eller elever? Når helhedsskolen bliver 30 timer om ugen. Skalmejeskolen, Herning bind. Frydendal Jensen, H.: Beretning om aftenskolevæsenet i Herning Kommentarer til loven om ungdomsundervisning Grüner Nielsen, H.: Degnesang ( Kingotoner ) i Herningegnen i 1860 erne. Peter Skautrup og Axel Steensberg: Festskrift til museumsforstander H. P. Hansen, Herning, på 70-årsdagen den 2. oktober Århus Hansen, Hans et. al.: Tværfaglig værkstedsundervisning klassetrin ved Gullestrup skole. Danmarks Lærerhøjskole, Skive bind. Harrit, Ole et. al. (Red.): Projekt Skoleevaluering. Erfaringer og perspektiver. En slutrapport. Danmarks Lærerhøjskole. Skive (bl.a. om Herning) Herning Kommunes Skolevæsen, sektorplan Visioner, målsætninger, handlingsplaner, udbygningsplaner. Skole- og kulturforvaltningen Hva gør vi nu, lille du. Undersøgelse om skoleelevernes forhold og kendskab til arbejdsmarkedet. Specialarbejdernes fagforenings ungdomsudvalg og Faglig Ungdom i Herning, Herning Hvid, Mikkel: Helhedsskolen. 12 års leg og læring på Skalmejeskolen. Herning Kommune. Herning I skole igen Portræt af Herning skolevæsen. Herning Folkeblad, Herning Institutions- og skoleforhold i Herning kommune Herning Jensby, Ane-Marie og Ellen Thomsen: Om undervisning af fremmedsprogede elever på Gullestrup skole. En rapport. Herning

15 Johansen, Thomas: Fra min skoletid i Herning Hardsyssels Årbog 1998, side Johansen, Troels og Hans Jørn Hansen (red.): Rammer om undervisning og uddannelse i 70 erne. Herning (Udg. i anledningen af Herning Seminariums 10-års jubilæum). Herning kommunes skolevæsens udvikling. Herning (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Leth Frandsen, Allan: Byen og skolen. Herning-bogen Side Læseplaner for Herning kommunes skolevæsen. Herning kommune, Herning Madsen, Johannes: En herningdreng fortæller fra sin barndom og skoletid Næstved Pedersen, Ove: Fra hedeskole til moderne skolevæsen. Historien om Hernings skolevæsen Herningbogen Side Poulsen, Ejnar: Hammerum Herreds Degnehistorie. Hardsyssels degnehistorie, bind 2, Viborg På vej mod Styringsgruppens bygningsrapport. Herning kommune, Herning (Skolestruktur i Herning kommune) På vej mod Styringsgruppens pædagogiske rapport. Herning kommune, Herning (Skolestruktur i Herning kommune) Skoleplan for Herning kommunale Folkeskole. Herning Byråd, Herning Skoleplan for Hernings købstadsordnede skoler. Hernings skolekommission, Herning Storgaard Pedersen, P.: Degnenes økonomiske tilstand i Hammerum herred for omtrent 200 år siden. Hardsyssels Årbog 1907, side Storgaard Pedersen, P.: En lærebogsstrid i Hammerum herred. Hardsyssels Årbog 1911, side (Erik Pontoppidans lærebog sandhed til Gudfrygtighed ) Støttrup, Anna: Fra kongens skatkammer: - Brudstykker af billedsamtaler. Billedpædagogisk tidsskrift, nr Side (Om et forløb på Lundgårdskolen om temaer i billedkunsten) Tjørnehøj, Inger, Frode Vanggaard og Peter Aagaard: Alternativ begynderundervisning og hvad så? 4. c. og 4. d. 1976/77. Brændgårdskolen, Herning Undersøgelsen i Herning vedrørende ungdommens uddannelsesmuligheder. Ungdomskommissionen, Herning Undervisningsplan for Herning kommunale Skole, Folkeskolen. Herning Sogneraad, Herning Undervisningsplan for Herning Kommunes købstadsforordnede Folkeskoler. Herning Byraad, Herning Undervisningsplan for Herning købstads skolevæsen. Herning kommune, Herning Unge skoleelevers fritidsvaner. Rapport over undersøgelse af fritidsvaner hos unge skoleelever i Herning. Herning Seminarium, Herning Seminarier Herning Seminarium Historie og utopier. Herning

16 Johansen, Troels og Hans Jørn Hansen (red.): Rammer om undervisning og uddannelse i 70 erne. Herning (Udg. i anledningen af Herning Seminariums 10-års jubilæum). Årsskrift. Herning Seminarium Spejderbevægelse 75 år i Herning. Det Danske Spejderkorps, 1. Hede Gruppe. Herning Bøge Pedersen, Tine og Bjarne Steen: Herning FDF/FPF Skjern Dalgas Gruppe, Herning KFUM-Spejderne i Danmark. Herning Jensen, Ove, H. R. C. Kaae og C. Sander Pedersen: Landsforbundet Frivilligt Drengeforbund, Herning 9. januar januar Herning KFUM-spejderne i Herning. 50 års jubilæum. Herning (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Olsen, Jørgen (red.): 75 år i Herning. Det Danske Spejderkorps, 1. Hedegruppe, Herning. Herning Pedersen, Kaj: Herning FDF januar Herning Steen, Bjarne: Herning FDF/FPF 75 års jubilæumsavis. Herning Folkeblad, Herning Børnehaver Krøigård, Kirsten: Businstitutioner. Børns trivsel og sundhed i to busprojekter i Herning Kommune. Herning Kommune, Herning Højskoler Arnfred, Helle et. al.: Højskole på heden. Herning Højskole i 25 år. Herning Hansen, H. P.: Herning Højskolehjem gennem 50 år Herning Herning Højskole. Byggeindustrien Side Herning Højskole. Økologigruppen Økologiske initiativer en idébog. Herning Højskole, Herning Herning Højskolehjem Et historisk Festskrift. Herning Højskolehjems bestyrelse, Herning Jespersen, Gunnar: Den nye højskole. Mobilia nr. 98, Snekkersten Lund, Nils-Ole: Herning højskole. Arkitektur Side Pedersen, Ove: Der var engang et højskolehjem. Herning-bogen Side Terkelsen, Johannes: En vej til højskolen. Erindringer Årsskrift. Herning Højskole Enkelte skoler 100 år Vestervangskolen Vestervangskolen, Herning Beretning om Nørregades Skole for skoleåret Herning

17 Broløs, Finn: Kunst. En del af hverdagen på CEU Herning. Herning Brøndum, Søren og Hans Jørgen Thomsen: Herning Gymnasiums tre skoler. Arkitektur og pædagogik i Herning Gymnasiums tre bygninger? Herning-bogen Side Bøegh: Erik: Skandaler i pressen. Herning-bogen Side (Om gymnasiet) Børneskolen Bifrost. Herning Christensen, C. L.: Herning Gymnasium. Skoleefterretninger. Herning (Udgivet i anledningen af gymnasiets 25 års jubilæum i 1948) Dybro, Johannes, Ove S. Torp og Hans R. Møldrup (red.): Herning Friskole Herning Grube, Lisbeth, Lotte Scharff og Vibeke Larsen: Pionerånden lever videre. Herning Gymnasium 75 år. Herning Folkeblad, Herning Hammerum Friskole. Herning Hansen, Hans et. al.: Tværfaglig værkstedsundervisning klassetrin ved Gullestrup skole. Danmarks Lærerhøjskole, Skive bind. Herning Billedskole Herning Herning Friskole. Herning Friskole, Herning Herning Friskole. Herning Friskole, Herning Herning Gymnasium 60 år Herning Gymnasium, Herning Herning Gymnasium Herning Herning Gymnasium Herning Gymnasium, Herning Hoff, Poul Ernst og Bennet Windinge: Herning gymnasium. Arkitekten Side Husker du vor skoletid Herning Gymnasium Studenternes jubilæumsfest. Herning Hvid, Mikkel: Helhedsskolen. 12 års leg og læring på Skalmejeskolen. Herning Kommune. Herning Introduktion til Herning Gymnasium og HF-kursus. Herning Jensby, Ane-Marie og Ellen Thomsen: Om undervisning af fremmedsprogede elever på Gullestrup skole. En rapport. Herning Jensen, K. O. og Bo Esbjørn Larsen: Fra dilettant til musicals. Herning-bogen Side (Om gymnasiet) Kragsig Thomsen, Jens: Musikalske glimt i Herning Gymnasiums historie. Herning-bogen Side Meddelelser fra Nørregades Skole i Herning Meddelelser fra Vestergades Skole. u.å. Merrild, Erik: Strejflys over Herning Gymnasiums barndom. Herning Gymnasium, Herning Miljøgodkendelse, udvidelse af Herning Flyveplads med en luftfartskole. Ringkøbing Amt, teknik og miljø. Rinkøbing

18 Møldrup, Hans R. (red.): Herning Friskole Herning Møller, Henrik Sten: Jørn Utzon Houses. Kbh (bl.a. afsnit om Herning School Complex) Nellemann, Karen, Orla Nielsen og Villy Bergquist Sønderby (red.): Midtjyllands Kristne Friskole Midtjyllands Kristne Friskole, Herning Nielsen, Gerda (red.): Sønderagerskolen 25 år. Herning Nørregades Skole Herning Overgaard, Flemming og Martin Tønner: Rektors første sted. Herning-bogen Pedersen, Ove: Fritidscentret Brændgård gennem 25 år Herning Pedersen, Ove: Hvordan Herning fik sit gymnasium. Herning-bogen Side Pedersen, Ove: I særklasse på Herning Gymnasium for 60 år siden. Uddannelseshistorie Side Pedersen, Ove: Klokken. Herning-bogen Side (Om gymnasiet). Pedersen, Ove: Lind skole Et stykke skolehistorie. Herning Persson, Torben: Netop. 9.b. Gjellerupskolen Gjellerup Røjkjær, Kaj, Carl Erik Tersbøl og Torben Thuesen (red.): Æbleskiver til alle. Gjellerupskolen Herning Skoleefterretninger. Herning Gymnasium Skoleefterretninger. Herning Højere Almen Skole Skoleplan for Herning Gymnasium. Herning Søby, N. C.: Bidrag til Rind kirkes historie. Hardsyssel Årbog 1964, s (Også skolehistorie). Søby, N. C.: Thomas Nielsen - lærer, redaktør og politiker. Hardsyssels Årbog 1972, side (Redaktør og bladudgiver, Herning Folkeblad, Birk skole, Realskolen i Herning) Tjørnehøj, Inger, Frode Vanggaard og Peter Aagaard: Alternativ begynderundervisning og hvad så? 4. c. og 4. d. 1976/77. Brændgårdskolen, Herning Trivselsrapport. En undersøgelse af trivselen blandt elever på Herning Gymnasium og HF-Kursus foretaget i efteråret Herning Gymnasium og HF-Kursus, Herning Undervisningsbilleder. Et møde med Leonardo da Vinci og Børneskolen Bifrost. Vejle Undervisningsplan for Gullestrup Skole Undervisningsplan for Herning Folkeskole. Herning Byråd, Herning Undervisningsplan for Herning Landskole. Herning Landskole, Herning Velkommen til Herning Gymnasium Vestervangskolen Fra sognets mindste til byens største skole

19 Årsberetning. Specialarbejderskolen i Herning Årsskrift. Hammerum Fri- og Efterskole Årsskrift. Hammerum Landbrugsskole og Husholdningsskole Årsskrift. Herning Gymnasium Årsskrift. Midtjyllands Kristne Friskole Højere uddannelse Bogtrykkerskolen Herning. Den sorte kunst i Hardsyssel (Udgivet i anledningen af Ringkøbing Amts Bogtrykkerforenings 50 års jubilæum). Handelshøjskoleafdelingen i Herning. 10 års jubilæum Handelshøjskoleafdelingen i Herning, Herning Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning. Arkitektur DK nr Side Nygaard, Erik: Eksportskolen i Herning. Arkitektur DK nr Side Specialundervisning Specialundervisningscentret i Herning 25 år, Herning Folkeoplysning og kulturformidling Andreasen, John: Kulturelle samråd efter 25 år, Det kulturelle samråd, Herning Hagen, Agnete et. al.: Kultur i Herning. Det Kulturelle Samråd og de kulturelle foreninger og institutioner gennem 25 år, Det Kulturelle Samråd, Herning Kulturellen. Herning Monrad Hansen, Jens: Sådan burde kulturlivet være. Rapport fra fremtidsværksted om kulturen i Herning kommune. Herning kommune, Herning Årsberetning. Det kulturelle samråd. Herning Forsikring Bendixsen, Mogens: - om Broders Huus vorder brent. 150 år med brandforsikring på Herningegnen. Hammerum Herreds Brandforsikring Christensen, Evald: Herning Sygekasse Herning Hansen, H. P.: Hammerum Herreds Gjensidige Brandforsikringsforening for Løsøre Mogensen, N. Kr.: Herning Sygekasse Lidt om Sygekassens Historie og Udvikling gennem 50 Aar. Herning Privat forsorg og velgørenhed Bak, Maren: Blå Kors arbejde blandt fattige. Aalborg

20 Jensen, Kjeld B.: Mads Weis - en klog mand i Vestjylland. Hardsyssels Årbog 1975, side Jensen, Kjeld B.: Mads Weis - en klog mand i Vestjylland og hans slægt Nielsen, Oluf: Det gamle Apotek. Herning Løveapotek kronikker i Herning Folkeblad 1932, findes på Herning Centralbibliotek. Thyrring, Ulla: Kloge folk i Herning. Eller da skillingsvisen blev til virkelighed. Else Marie Kofod og Eske K. Mathiesen (red.): Traditioner er mange ting. Festskrift til Iørn Piø på halvfjerdsårsdagen den 24. august Foreningen Danmarks Folkeminder, København Trøstrup, J. A., Jørgen Jacobsen, Ole Andersen og Lauritz Olesen: Gamle minder fra Hammerum herred. Hjælpsomhed mod trængende. Hjælpsomhed mellem ligestillede. Hardsyssels Årbog 1914, side Offentlig forsorg og omsorg Bendixsen, Mogens: Det skete alt sammen på Fattiggårdens Mark. 75 års sygehushistorie i Herning - og noget om tiden før. Herning Beretning om Fattig- og Aldersrentevæsenet samt Enke-Børns-Understøttelse i Regnskabsaaret Herning Kommune, Herning Enlige mødre i Gullestrup bind. Gullestruphåndbogen.. PR-Gruppen for det Boligsociale Arbejde i Gullestrup, Herning Hølund, Tage: Herning sygehus ved århundredeskiftet. Medicinsk Forum nr Side Krog, A.: Omrids af lægevæsenet i Ringkøbing amt indtil Hardsyssels Årbog 1915, side (Med oversigt over embedslæger og praktiserende læger ). Mainz, Hanne: Sluse-projektet Herning og Ikast, Et prostitutionsprojekt. Herning Meden Baumgarten, Pia: De er så søde, men de har så travlt. En kvalitativundersøgelse af 33 patienters oplevelser under indlæggelsen på Ringkøbing Amts sygehuse. Herning Midtjysk døvehus Herning (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Portræt af Herning Centralsygehus. Herning Folkeblad, Herning Rasmussen, Palle C., Kurt H. Jørgensen og Egon Søndergaard: Arken på marken. Kollektivcentret i 25 år En mosaik. Kollektivcentret Bytoften, Herning Regnskabsberetning. Ringkjøbing Amts Syge- og Epidemihus i Herning. Herning Regnskabsberetning og lægestatistik. Centralsygehuset i Herning, Herning Rolsted, Johannes: Oplevelser fra 5 måneders ophold på Herning Centralsygehus. Herning Social- og sundhedsplaner. Herning kommune, Herning Sundhedsvedtægt for Gjellerup Kommune under Ringkøbing Amt. Ikast Sundhedsvedtægt for Herning Købstad. 1917, 1931, 1949 og , 108, 80 og 79 Trøstrup, J. A., Jørgen Jacobsen, Ole Andersen og Lauritz Olesen: Gamle minder fra Hammerum herred. Jordemødre. Lægevæsenet. Hardsyssels Årbog 1914, side

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning

Dansk Landbrugsrådgivning Page 1 of 7 Dansk Landbrugsrådgivning Deltagerliste 9. september 2010 Titel: Seminar om mark- og gødningsplanlægning i Århus Nummer K3932 Tilmeldt antal: 60 Kode:, P-70 Dato: 21. september 2010 Sted: Videncentret

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog DK Index Æret Navn Medlem af klub Indstillet af År Geneve Index Bemærkninger 77-1 Peter Jørgensen Marilynn and Charles Linkletter 1977 28 In memoriam Poul H. Jørgensens far 81-1 Birgit Nissen Charles &

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Administrative, sociologiske og økonomiske definitioner. bysystem 1800-1960 oversigt. teorier og paradigmer

Administrative, sociologiske og økonomiske definitioner. bysystem 1800-1960 oversigt. teorier og paradigmer Undervisningsplan foråret 2008- Dato Litteratur Tema Opgaver Ti. 5. Introduktion Gruppeinddeling Fr. 8. SBC s. 11-16 (6 s.) Hvad er en by? Wirth 1938 (24 s.) Administrative, sociologiske og økonomiske

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

12 BOLIGER THRIGESVEJ, HERNING Opført: 2005 - Areal: 950 m² Bygherre: Lejerbo, Herning Arkitekt: Kobra Arkitekter A/S Ingeniør: Rambøll, Herning

12 BOLIGER THRIGESVEJ, HERNING Opført: 2005 - Areal: 950 m² Bygherre: Lejerbo, Herning Arkitekt: Kobra Arkitekter A/S Ingeniør: Rambøll, Herning 3 BOLIGENHEDER OMBYGNING AF TIDLIGERE ERHVERVSLOKALER - BREDGADE 6, HERNING Opført: 2011 - Areal: 450 m² Bygherre: Ejendomssklskabet Bredgade Aps, v/ Kjeld Jørgensen 8 BOLIGER, KLØVERPARKEN 6, SNEJBJERG,

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

DANSK ARKITEKTURHISTORIE

DANSK ARKITEKTURHISTORIE STUDIER I DANSK ARKITEKTURHISTORIE 9. februar - 30. april, 2015 Opgavens formål er at uddybe den enkeltes viden om dansk arkitekturhistorie. Den studerende forventes herigennem, at kunne placere en vilkårligt

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

Skjern Håndbold Navn Bord nr.

Skjern Håndbold Navn Bord nr. Skjern Håndbold Navn Bord nr. Linie Kemi A/S Bord 2 Exclusive Linie Kemi A/S Bord 2 Exclusive Nykredit A/S-Kirsten Ostersen Bord 2 Exclusive Esben Lunde Larsen Bord 3 Exclusive Skjern Håndbold - Poul Frandsen

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Kvote 1 og ledige pladser: Kontaktinfo geografisk

Kvote 1 og ledige pladser: Kontaktinfo geografisk Kvote 1 og ledige pladser: Kontaktinfo geografisk Kontaktoversigt (klik for at gå direkte til en kontakt) Grenaa... 1 Herning... 1 Holstebro... 1 Horsens... 2 Ikast... 3 Nørre Nissum... 3 Randers... 4

Læs mere

Elevtalsprognose 2012/2013-2022/2023

Elevtalsprognose 2012/2013-2022/2023 sprognose 2012/2013-2022/2023 Indhold Indhold...1 Forord...3 1. Forudsætninger for elev- og klassetalsprognose...4 1.1. Skolestruktur...5 1.2. Overbygningselever... 2. Resultater af prognosen... 2.1.

Læs mere

Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighed BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING 11/4 2004 Indledningsvist vil jeg nævne et problem: Det har knebet meget at samle de unge i kirken og fejlen ligger dog ikke alene hos de unge! mon ikke vi skal lade de unge

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Skjern Håndbold Navn Bord nr.

Skjern Håndbold Navn Bord nr. Skjern Håndbold Navn Bord nr. Skjern Bank - Carsten Jensen Bord 1 Eksklusive Skjern Bank - Carsten Jensen Bord 1 Eksklusive Ørskov Gruppen A/S Bord 1 Eksklusive Ørskov Gruppen A/S Bord 1 Eksklusive ABC

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Resultat fredag den 3/4-2015

Resultat fredag den 3/4-2015 John Løfgren BK Old Stars 192 1 790 1.800 kr. Markus Bergendorff LBC 209 1 743 1.250 kr. Mathias S. Madsen BK Sisu 203 1 730 750 kr. Jesper Larsen Ellipsen 192 1 720 Markus Bergendorff LBC 209 1 717 Lars

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012. Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer

Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012. Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012 Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer Der kan også opstilles kandidater på selve repræsentantskabsmødet. Knud Villy Mogensen 500

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002

Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002 Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002 Mødet afholdtes på DHI Institut for Vand og Miljø s adresse, Agern Alle 11, 2970 Hørsholm. Torkil Jønch-Clausen bød velkommen

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Suppleanter Kristian Bendixen kmbendixen@hotmail.com 50567225

Suppleanter Kristian Bendixen kmbendixen@hotmail.com 50567225 Ribe Boldklub 2015 Opdateret den14.04.15 Bestyrelsen Navn Mail Mobil tlf. Formand Lone Foss l.foss@mail.dk 30323687 Næstformand og Marianne Sørensen hedegaard@soerensen.mail.dk 25304885 indkøb materialer

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15

Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15 Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15 Bestyrelsen Navn Mail Mobil tlf. Formand Lone Foss l.foss@mail.dk 30323687 Næstformand og materialer indkøb Marianne Sørensen hedegaard@soerensen.mail.dk 25304885

Læs mere

Post. Journalnummer 16.00I00 Forvaltning Sundheds- og Omsorgsområde

Post. Journalnummer 16.00I00 Forvaltning Sundheds- og Omsorgsområde Journalnummer 16.00I00 Forvaltning Sundheds- og Omsorgsområde Brandlundparken Dokumentdato 15-06-2010 Procedure for telefonbetjening Dokumenttitel Procedure for telefonbetjening Sagsnr. 2008/46288 Dokumentnr.

Læs mere

Køer. Kvægavlsforening VikingDanmark RDM 5 Johannes Jensen, Lomborg DLG Nordvest

Køer. Kvægavlsforening VikingDanmark RDM 5 Johannes Jensen, Lomborg DLG Nordvest Resultater fra Lemvig marked og dyrskue den 5. og 6. juni 2010: RDM Skuets bedste RDM ko 1 Johannes Jensen, Lemvig Maskinforretnings vandrepokal Kvægavlsforening VikingDanmark RDM 5 Johannes Jensen, DLG

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

1 Yding A/S. 3 Byggefirmaet Knudsgaard 4.947.600,00

1 Yding A/S. 3 Byggefirmaet Knudsgaard 4.947.600,00 A: Murerentreprisen: 1 Yding A/S 8.881.058,00 2 Jens Jensen Murer & Entreprenør A/S 3 Byggefirmaet Knudsgaard 8.146.850,00 x 4 Skibbild Entreprise 5 Murer og Entreprenør Aage Laursen 6 Robert S. Simonsen

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880.

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880. Brandtaksationer i Øster Horne herred, Ribe amt. Af John Bach Thygesen - Ølgod d. 4. januar 2013 INDEX til arkivalieronline.dk http://www.sa.dk/ao/andre/brandforsikring.aspx Taksationsprotokol anno 1845

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 27350 - Temadag om asbest 3. juni 2008, 9:00-16:00 i Konf - Taastrup Underviser: Jørn Bødker Nr Navn Firma 1 Martin Alm Eibye & Holmsgaard Irlandsvej 5 2300 København

Læs mere

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 Medlemsfortegnelse Dansk Træ 4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 A/S Botica Entreprise en@botica.dk Erik Nimb Brydehusvej

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005.

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. Nr. 39 1930 Kommunelærer J. Mousten/fru I. C. Mousten 1966 Kirkeministeriet/Domkirkens menighedsråd 1966 J.P.R. Møller? Johs. Langhoff 1980 Elisabeth Lidell Nr.

Læs mere

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2003

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2003 Køn Plac Fornavn Efternavn Klub Sluttid Km/t Kvinde 1 Ingelise Jensen Herning Løbeklub 01:32:36 13,7 Kvinde 2 Anne Mette Kristoffersen 01:36:36 13,1 Kvinde 3 Marianne Nielsen 01:36:55 13,1 Kvinde 4 Marianne

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Referat - af årsmøde på Silkeborg Seminarium den 3.-5. marts 06

Referat - af årsmøde på Silkeborg Seminarium den 3.-5. marts 06 Referat - af årsmøde på Silkeborg Seminarium den 3.-5. marts 06 Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Stemmetællere og redaktionskomité 3. Forretningsorden og tidsplan 4. Beretning 5. Temadrøftelser 6. Forslag

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere