Bibliografi over Herning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bibliografi over Herning"

Transkript

1 Bibliografi over Herning Historisk Forening for Herning Kommune Dansk Center for Byhistorie og Brian Wiborg Den digitale udgivelsesrække

2 Indledning Der er skrevet meget om Herning og om Hernings historie. Denne bibliografi samler det væsentligste af dette med sine titler. Bibliografien er blevet til ved en gennemgang af Statsbibliotekets database, Herning Centralbiblioteks Lokalsamling, søgninger på bibliotek.dk samt ved gennemgang af Herning Lokalhistoriske Arkivs bogsamling. Bibliografien er udarbejdet i to udgaver: En alfabetisk version og en version tilrettelagt efter bibliotekernes DK5-system. Her optræder DK5-systemet dog i en noget forenklet udgave, der samler flere titler i færre grupperinger for overblikkets og anvendelighedens skyld. DK5-bibliografien giver derfor en let og hurtigt oversigt over det emne, man ønsker information om. Nogle titler er imidlertid placeret under flere kategorier. F.eks. Aage Damgaards erindringer, der naturligt hører hjemme under 99.4, men her er værket også placeret under 70 Kunst og 60.9 Industriens historie, da Aage Damgaards erindringer må forventes også at have relevans indenfor disse emner. Dog er placeringer i flere kategorier generelt holdt på et minimum. Det har været nødvendigt at afgrænse, hvilke titler, der skulle med, og hvilke, der skulle udelades. Som i kildefortegnelsen koncentreres der her om byen Herning, hvorfor det er meget begrænset, hvad der er medtaget af landbohistorie, lokalhistorie fra Hernings opland og værker, der beskæftiger sig med Midt- eller Vestjylland som region. Derudover er følgende udeladt: Skønlitteratur, der har et lokalhistorisk tilsnit, slægtsbøger, foreningsblade, VVM redegørelser, lokalplaner (medtaget er dog større planer for byudvikling, byfornyelse ol.), diverse udgivelser fra Herning Kommunes forvaltningsområder (årsrapporter, bekendtgørelser, virksomhedsplaner, dagsordener, vedtægter osv. - Herning Centralbiblioteks Lokalsamling rummer en stor mængde af sådanne), avisartikler (udover Herning Folkeblads eget arkiv findes der i Herning Lokalhistoriske Arkiv en kronologisk opbygget registratur for Herning Folkeblad fra 1869 til Desuden har arkivet en emneopdelt registratur på kartotekskort fra slutningen af 1940 erne indtil 1977 med artikler fra aviser og enkelte tidsskrifter.) og kortere nyhedsorienterende artikler fra magasiner og tidsskrifter. For hver titel i bibliografien er der anført forfatter, titel, trykkested, år og sideantal i nævnte rækkefølge. Er nogle af disse oplysninger ikke anført, skyldes det, at de ikke fremgår i den anvendte biblioteksdatabase. I nogle tilfælde er det væsentligt at vide, hvilken instans, der står bag udgivelsen. I de udgivelser, hvor det er tilfældet, er den pågældende instans anført før trykkestedet.

3 DK5-Bibliografi: 01 Bibliografi Georgsen, Flemming: Register til Herning-bogen Herning-bogen Side Lindebo Hansen, Vagn og Hanne Arent: Bibliografi over H. P. Hansens trykte arbejder. Herning Biblioteks- og arkivvæsen Biblioteksplan frem til år 2000 for Herning Kommune. Herning Centralbibliotek, Herning Clematide, Bruno og Lise Drewes Nielsen: EDB på Herning Centralbibliotek. En konsekvensundersøgelse. Teknologisk Institut, Tåstrup Dalgaard, Birgitte: Informationernes troldmand i Herning. Bibliotekspressen nr Side (Om Steen Ammentorp, bibliotekar på Herning Centralbibliotek) Elkær, Lisbet: Erhvervsservice. Herning Centralbiblioteks informationsservice til erhvervsvirksomheder. Herning Centralbibliotek, Herning Flø Pedersen et. al.: En markedsundersøgelse og handlingsplan for centralbibliotekets videogramudlån. Handelshøjskoleafdelingen i Herning, Herning Hagen, Agnete et. al.: Bogbusbetjening af fabrikker. Rapport fra et forsøg i Herning i perioden Herning Centralbibliotek, Herning Hansen, Egon (red.): HELOS biblioteksudviklingsforsøgene. Slutrapport. Herning Centralbibliotek, Herning bd. Helos. Biblioteksudviklingsforsøgene i Herning, Egvad, Lemvig og Struer. Herning Herning Bibliotek. Beretning og regnskab. Herning Herning Børnebiblioteker. Vedtægt og arbejdsplan. Herning Kvalitetsudvikling i Herning Centralbibliotek. Herning Centralbibliotek, Herning Leth Frandsen, Allan: Biblioteket i Herning. Herning Centralbibliotek Herning Therkildsen, I. M. og Edith Busck: Herning Bibliotek Thorhauge, Jens et.al.: Festskrift til Henning Gimbel. Aalborg (Om Herning Centralbibliotek) Vedtægter og arbejdsplan for Herning Bibliotek. Herning Museumsvæsen A pearl set in water. Danish journal nr Side 12. (Om Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum) Carl Henning Pedersen og Else Alfelts Museum. Arkitektur DK nr Side Det danske Trikotage-Museum i Herning. Tidsskrift for textilteknik Side Friis, Lilli: Gravskrift. Skalk nr Side (Om Ane Marie Lauritsen og hendes hus, der er flyttet til Herning Museum)

4 Frost, Bjarne og Mads Møller: Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum. Billedkunsten og arkitekturen forenet. Herning Hansen, H. P.: Blicher-Museet og Blicher-Minderne. Sprog og Kultur, bind 1, hæfte Hansen, H. P.: Fra hyrde til æresdoktor. Selvbiografi Hansen, H. P.: Herning Museum. Herning Hansen, H. P.: Herning Museum Århus Hansen, H. P.: Herning Museums vestjyske Bondegaard. Vejledning for Besøgende. Herning Hansen, H. P.: Trikotage-museet i Herning. Indviet den 12. august Herning Hansen, H. P.: Trøstrup fra Torsted. Manden, der skabte Herning Museum. København Holdgaard Andersen, Pia og Esben Donnerborg: Herning Museums fuglesamling. Herning Katalog nummer 1. Danmarks Fotomuseum, Herning Riismøller, Peter: H. P. Hansen, Herning. Fortid og nutid bd Side Skautrup, Peter: Museumsförständer, dr. phil. H. P. Hansen, Herning in memoriam. Sprog og kultur bd Side Skautrup, Peter og Axel Steensberg: Festskrift til museumsforstander H. P. Hansen, Herning, på 70-årsdagen den 2. oktober Herning Skriver, Poul Erik: Et museum udvider. Arkitektur DK nr Side (Om udvidelsen af Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum) Starcke, Jørgen: Herning Tricotage Museum. Tidsskrift for textilteknik Side Steensberg, Axel: Herningsholm og hosebinderne. Fra herregård til Blichermuseum. Herning Thyrring, Ulla: Et håndvæveri til Textilforum. FRAM Side Thyrring, Ulla: Herning Museum, dets samlinger og virksomhed. FRAM Side Thyrring, Ulla: I forhallen er fortiden til salg. Et oplæg om forretning og formidling. FRAM Side Thyrring, Ulla: Jens Nielsens Bondegård. FRAM Side Thyrring, Ulla: Maskiner på museum. Arv og eje Side (Om tekstilindustri) Thyrring, Ulla: Nyt liv i gammel fabrik. FRAM Side (Om Herning Klædefabrik) Thyrring, Ulla: Textilforum i Herning Klædefabrik. Danske museer nr. 2/ Side Thyrring, Ulla og Carl Otto Dethlefsen: Trikotagemuseet i Herning. Teknisk tidsskrift for textil og beklædning nr Side 6-7. Thyrring, Ulla, Hans Rostholm og Søren Toftgaard Poulsen: Fortællinger og billeder fra Herning Museum. Herning Thyrring, Ulla og Poul Kristensen: Et Blichermuseum på Herningholm

5 Toftgaard Poulsen, Søren: Herning Museums bondegård. Før og efter branden i FRAM Side Tortzen, Niels Jørgen: På opdagelse i en Blicher-samling. Blicherstuen på Herning Museum. Herning Trikotage-museet i Herning. Indviet den 12. august Herning Vedtægter for Herning Museum. Herning Årsberetning. Herning Museum. 07 Pressevæsen Bendixsen, Mogens: Da Herning havde seks daglige aviser. Herning-bogen Side Birk Centeravis Bøegh: Erik: Skandaler i pressen. Herning-bogen Side (Om gymnasiet) Gjellerup sogns avis Herning Folkeblad 100 år. Herning (Findes i Herning Lokalhistoriske Arkiv) (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Herning Folkeblad Kolorit-avisen Lokalavisen La Uhm Nordahl Svendsen, Erik: Avisen i lokalsamfundet. Skive Folkeblad og Herning Folkeblad. Institut for Presseforskning, Århus Poulsen, A.: 100 år 2. juli ( ). Herning (Udg. i anledningen af Herning Folkeblads 100 års jubilæum). Sandfeldt, Gunnar: A. K. Jensen Skaberen af Hernings første avis. Hardsyssels Årbog 1977, side Søby, N. C.: Thomas Nielsen - lærer, redaktør og politiker. Hardsyssels Årbog 1972, side (Redaktør og bladudgiver, Herning Folkeblad, Birk skole, Realskolen i Herning) Østergaard, Jørgen: Nå, det tøws do!. Benny Boysen (red.): Vestjylland sådan set. Struer (Redaktør på Landsbladet) 14 Okkultisme Hansen, Christian N.: En sag om trolddomskunst. Hardsyssels Årbog 1986, side (Fra Gjellerup-egnen) Overgaard, Niels: En heksejagt fra (Kollund i Rind sogn). Hardsyssels Årbog 1930, side Trøstrup, J. A., Jørgen Jacobsen, Ole Andersen og Lauritz Olesen: Gamle minder fra Hammerum herred. Julemærker. Om vejrspådomme. Troen på det overnaturlige. Hardsyssels Årbog 1914, side og Kirkelige foreninger Bak, Maren: Blå Kors arbejde blandt fattige. Aalborg

6 Indre Missions målsætning for arbejdet i og ud fra Missionshuset Bethania, Herning. Herning Lange, Anders: Da missionæren fik et nyt medie. Levende billeder nr Side (Om lokalradio i Herning) Madsen, Johannes og Leif C. T. Kloster: Missionshuset Silo Hammerum gennem 100 år. Til omvendelse og tro. Herning Menighedshuset Bethania Herning Menighedssamfund, Herning Missionshuset Bethania i Herning i 100 år, Herning Kirkehistorie Abildtrup, Jens: Iver Viftrup. En lægprædikant fra de gudelige Forsamlingers Tid. København Abildtrup, Jens: Jens Maarbjerg og Ellen Marie. En skildring fra de gudelige Forsamlingers Tid Andersen, Holger: På falderebet. Et sogn en gerning. Herning Bach-Nielsen, Carsten: En ukendt kingosalmebog fra Herning. Hymnologiske meddelelser nr Side Baunekirken Tjørring. Tjørring Bendixsen, Mogens (red.): Herning Kirke 100 år. Herning Bendixsen, Mogens: Skabt i glæde og tak. Fredens Sogns Menighedsråd (25 års jubilæum), Herning Blume, Ole og Inge Hellesøe: Menighedsrådsvalg i Herning provsti. Herning Bützow-Rohde, G.: Herning gamle kirke. Hardsyssel Årbog 1951, s Bützow-Rohde, G.: Herning gamle kirke. Herning Christensen, Charles: Undersøgelser i ved den 800-aarige Gjellerup Kirke. Årbøger for nordisk oldkyndighed og historie Side Dybro, Annegrethe: Herning Kirke 100 år. Herning Elle Jensen, F.: Kirke- og kulturhistoriske småting fra ældre tid. Hardsyssels Årbog s (Gjelleruplund marked og bispens visitats). Elle Jensen, F.: Mag. Morten Lund til Ørre og Hodsager. Et bidrag til Hammerum herreds præstehistorie. Hardsyssels Årbog 1943, s Fredens Kirke, Herning. Fredens sogns menighedsråd, Herning Gjellerup Kirke information og vejledning. Gjellerup Gjellerup Kirke information og vejledning. Gjellerup Grünfeld, R.: Hvor Heden blomstrer. Indtryk fra mine Præsteaar paa Heden i Hammerum Herred. København Gøtzsche, Johannes: Livserindringer

7 Gøtzsche, Johannes: Livsrørelser. Skildringer af jysk Kristenliv omkring og efter Midten af det 19. århundrede. København Gøtzsche, Johannes: Prædikener. Minder fra Herning Kirke. København Gøtzshe, Johannes: Træk af en jysk vækkelses Historie i det nittende Aarhundrede. København Hansen, Villads: Oplevelser og minder (Bl.a. om Missionsskolen i Herning) Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning Hærvig, C.: De nye kirker. Jul i Herning Side Jespersen, L.: Bispevisitatser i Hammerum herred. Hardsyssels Årbog s Johansen, Jeppe: Jens Abildtrup. Midtjyllands første Lægprædikant. København Kirk, M. J.: Gjellerup kirke. Danmarks ældst daterede landsbykirke. Gjellerup menighedsråd, Herning Kirkelig vejviser, Fredens Sogn Kristensen, Hj.: Herning-Gellerup Valgmenighed Kristiansen, Kristian: Baunekirken i Tjørring. Tegl nr Side Leth Frandsen, Allan: Byhistorie på kirkegården. En lokalhistorisk vejviser til Vestre Kirkegård. Herning Lund, Annemarie: Vor tids havekunst i Danmark. Arkitektur DK nr Side (Bl.a. om Herning Kirkegård) Meedom, Gudrun og Johannes Bæch: Gjellerup, Snejbjerg og Herning. Viborg Stifts Årbog Side (Om altertavler) Moesgård Hansen, Laurids: En sammenskrevet beretning om Den Gamle Kirkegård i Herning. Hedeager (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Nedergaard, Paul: Bidrag til Hammerum Herreds menigheds- og præstehistorie. Dansk præste- og sognehistorie bind Nielsen, Hans Jørgen: Nogle kirkegårde i Jylland Landskab nr Side (Bl.a. om Nordre Kirkegård og Gjellerup Kirkegård Nord) Nielsen, L.: Tjørring kirke. Herning Nielsen-Vrads, J. E. A. G.: Gjellerup Kirke Olesen, Elith: Kampen om Midtjylland. Århus Stift Side Ringgaard Lauridsen, Henning: Det religiøse og kulturelle foreningsliv i Hammerum Stationsby ca (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Risom, Henrik og Laurids Knudsen: Herning ældste kirkes historie. Herning sider Sct. Johannes Kirke og Sogn. I anledning af kirkens færdiggørelse. Herning Sommer, Kristian: Herning Kirke. Herning

8 Søby, N. C.: Bidrag til Rind kirkes historie. Hardsyssel Årbog 1964, s (Også skolehistorie). Sønderup, Jens: En religiøs vækkelse og dens udvikling gennem et århundrede. Herning Terkelsen, Frede: Valgmenighedspræst Enevold Terkelsen, Herning. Bidrag til midtjysk menighedslivs historie. Odense Therkildsen, I. M.: 100 Aars Trosliv i Hammerum Herred. Indre Missions tidende Side 5-6, 13-14, Therkildsen, I. M.: Kræ Idom, Hammerum Herreds Vækker. Indre Missions tidende Side Therkildsen, I. M.: Missionsskolen i Herning. Indre Missions tidende Side , Therkildsen, I. M.: Åndelige spændingstider. Indre Missions tidende Side , Therkildsen, J. M.: Et 50 Aars Minde. Vækkelsen i Herning i Indre Missions tidende Side Trøstrup, J. A., Jørgen Jacobsen, Ole Andersen og Lauritz Olesen: Gamle minder fra Hammerum herred. Det religiøse åndsliv. Hardsyssels Årbog 1914, side Understrup, Konrad: Af Herning sogns historie. Herning-bogen Side Vendelbo Rahbek, Kr.: Østen om missionshuset. Et bidrag til vækkelsernes historie Vestergaard, Anker: To firkløvere. Et gyldent snit i Gjellerups kirkehistorie. Herning Vestergaard, Henry: Gjellerup kirke 825 år. Gjellerup Sogns Menighedsråd, Gjellerup Vik, Vidar: De som elsker sannheten. En jysk vekkelse, Bett med norske øyne. Viborg Stifts årbog Side Vingborg, Jørgen: Kirkebyggeri i Hammerum herred. Kirkehistoriske samlinger Side Ørum Jørgensen, John (red.): Gjellerup kirke Gjellerup Kristne kirker og sekter. Hansen, Kristian: Lørdagsfolket på heden. En dokumentarisk beretning om et kulturmønster i Midtjylland gennem et århundrede. Odense (Om Syvende Dags Adventisterne og deres menighed i Midtjylland fra 1890) Smyrnakirken i Herning. Tegl nr Side Statistik og demografi. Befolknings-, familie- og boligforhold i Herning Rødovre Befolkningsprognose. Herning. Herning kommune, Herning Befolkningsprognose og boligprogram for Herning Kommune. Herning Kommune, Herning Befolkningsstatistik m.v. opgjort på grundlag af folketællingen pr Herning Kommune, Herning Boligudbygningsplan, befolkningsprognose for Herning Kommune. Herning Kommune, Herning Herning i tal. Herning Kommune Herning Kommune i tal. Herning Kommune

9 Mortensen, Per: Herning sogns befolkningsudvikling set ud fra folketællingerne fra Herning (HF-opgave) (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Indvandring Flygtninge- og indvandrerpolitik i Herning Kommune. Herning Kommune, Herning Integrationspolitik. Herning Kommune. Herning Jensby, Ane-Marie og Ellen Thomsen: Om undervisning af fremmedsprogede elever på Gullestrup skole. En rapport. Herning Kommunalpolitik for etniske mindretal i Herning. Debatoplæg. SF-Herning Fagforeninger Blikkenslager-, sanitet- og rørarbejderforbundet i Danmark - Herning afdeling. Jubilæumsskrift på 60 års dagen. Herning (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Bloch, Jens: Revolutionens sønner. Hosebinderlauget Herning Christensen, Jacob: Arbejdsmænd og specialarbejdere i Herning. SID, Herning Christensen, Jacob: FO-Herning Herning Dansk Arbejdsmand- og Specialarbejder forbund. Herning afdeling. Festskrift Herning (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Dansk Arbejdsmands Forbund, Herning Herning Dansk Textilarbejderforbund 75 år. Herning (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Dansk Typograf-Forbund Herning Afdelings 50 Aars Jubilæum 1. april Dansk Typograf-Forbund, Herning Afdeling, Herning Hattens, Gunnar: Herning Malerlaug, Herning Malerlaug. Herning Herning Malerlaug 75 år. Herning (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Herning Malerlaug 90 år. Herning HK-Herning. Jubilæumsskrift Herning (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Kempel, Laila: NNF 100 års jubilæum. NNF-Herning, Herning Kjøngerskov, Rasmus (red.): HK 75 år i Herning 8. november HK-Herning afd., Herning Laugesen, Jørgen (red.): Dansk Typograf-forbund, Herning Afdeling Herning Murernes Fagforening, Herning. Jubilæum Holstebro Pedersen, Jens Chr.: Hustømrernes faglige Forening. Tilbageblik ved Afdelingens 50 Aars Jubilæum. Herning Pedersen, Ove: Lærerkreds og lærerkår gennem 100 år. Herningegnens Lærerforening Herningegnens Lærerforening

10 Portræt af et spændende job. Dansk Beklædnings- og Textilarbejderforbund, Syerskernes Fagforening, Textilarbejdernes Fagforening, Herning Stampe, Johs.: Jubilæumsskrift for Herning Haandværkerforening Herning Syerskernes Fagforening Herning Herning (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Syerskernes Fagforening Herning Herning (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Syerskernes Fagforening Herning Herning (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Thyrring, Ulla: Eet hus - mange huse. Fra hakkelsesskæreri til hosebinderlaug. Herning Økonomisk geografi og historie Illeris, Svend, Per Kongstad og Flemming Larsen: Servicecentre i Midtjylland og teori for servicecentre. Geografisk Tidsskrift nr , side Simonsen, Kirsten og Christian Wichmann Matthiessen: Bycentres afgrænsning. Geografisk tidsskrift bd Side (Om servicecentre) Banker og Sparekasser Bendixsen, Mogens: Den glemte bank; Herning Haandværkerbank. Herning-bogen Side Bendixsen, Mogens: Fra Hedebank til Midtbank år. Herning Fra Hedebank til Midtbank Herning (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Frederiksen, Anders, Yvonne Hartvigsen og Lis Pedersen: Midtbank, 25 års jubilæum Herning Hammerum Herreds Spare- og Laanekasse Herning Hammerum Herreds Spare- og Laanekasse i Herning Herning Herning Hede- og Discontobank A/S Et tilbageblik. Herning Jensen, J. M.: Snejbjerg-Tjørring Sognes Spare- og Laanekasse Midtbank. Herning Midtbank. Regnskab. Herning Midtbank nu og i fremtiden. Herning Skriver, Poul Erik: Hammerum Herreds Spare- og Lånekasse. Arkitektur Side Stavnstrup, A., Christian Kjær og Mariane Nielsen: Hammerum Herreds Spare- og Laanekasse i Herning. København Realkredit Jydsk Grundejer-Kreditforening, Herning. Herning (75-års jubilæumsskrift)

11 Lund, Nils-Ole: Jydsk Grundejer-Kreditforening i Herning. Arkitektur Side Skat Bendixsen, Mogens: Den lille gule skattebog - elsket og hadet. Herning-bogen Side Skattelisten for Herning. Herning u.å.- (Fortsættes fra 1919 som Skattebogen og senere med andre titler (vejvisere)) Skattelisterne for landkommunerne i Hammerum herred samt Vorgod kommune. Herning Skattetabel. Herning Årsberetning. Told- og Skatteregion Herning Social velfærdspolitik Beretning om Fattig- og Aldersrentevæsenet samt Enke-Børns-Understøttelse i Regnskabsaaret Herning Kommune, Herning Oplysninger og tilbud til pensionister i Herning kommune. Social- og sundhedsforvaltningen, Herning Lov og ret Bundesen, C. E.: Om Hammerum Herreds tingsteder. Hardsyssels Årbog 1997, side Lov nr hvorved Herning Kommune oprettes til Købstad. Amalienborg, d. 6. december København Petersen, Jeppe V.: Bank under bordet (Om sagen mod Jydekompagniet/ Jydebrødrene ). Stamp, Henrik Schinkel: Retten er sat i Hammerum Herred. En beretning om Herning rets historie. Herning Søby, N. C.: En bortførelse i Rind sogn, Hammerum herred, anno Hardsyssels Årbog 1957, side Vestergaard, Oluf: Røverbander på Herningegnen under besættelsen. Hardsyssels Årbog 1978, side Militærvæsen, civilforsvar og hjemmeværn Brogaard, Kaja et. al.: Herning Civilforsvar Herning Civilforsvar, Herning Eriksen, V. (red.): Midtjyske CF-kolonne gennem 40 år Herning Foreningen III regiment, Prinsens Livregiment, Herning afdeling, 25 år. Herning (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Hjemmeværnets Politikompagni A Tilblivelse og udvikling Hjemmeværnets Politikompagni A 2730, Herning Jørgensen, Flemming: Jubilæumsskrift i anledning af Hjemmeværnskompagni 2716 Snejbjerg-Tjørring 50 års jubilæum den 15. juni Hjemmeværnskompagni 2716 Snejbjerg-Tjørring, Herning Kragh, Askar: Flyverhjemmeværnet, Luftmeldeeskadrille Herning. Eskadrillens oprettelse, organisation og virke. Luftmeldeeskadrille Herning, Herning

12 Kristensen, Tonny (red.): Midtjyske CBU- og CF-Forening 50 års jubilæum Midtjyske CBU- og CF- Forening, Herning Mosgaard, Arne: Det frivillige forsvar i lokalsamfundet. Vestjysk Hjemmeværn set i historisk perspektiv Hjemmeværnsdistrikt 27, Herning Søby, N. C.: En uløst gåde. Med tilføjelse af Alfred Kaae. Soldat i treårskrigen Peder Christiansen, Nør Vejen. Hardsyssels Årbog 1962, side Søby, N. C.: Mindetavle over 6 faldne soldater i Rind kirke, Hammerum herred. Hardsyssels Årbog 1972, side Lokalforvaltning og -politik Borgernes syn på Herning kommune. Analyserapport udarbejdet for Herning kommune. Ballerup Borre, Ole et. al.: TVA s valganalyse af folketingsvalget den 21. september 1971 i Hammerum, Dalum og Enghave Brandt, V. E.: Herning Kommunes Varmbadeanstalt. Stads- og havneingeniøren Side Christensen, Jacob og Vibeke Jensen: Socialdemokratiet i Herning Blade af partiforeningens historie. Herning Partiforening, Herning. 168 Der er et politisk alternativ. Socialistisk Folkepartis program for Hernings Fremtid. Socialistisk Folkeparti, Herning. 82 Din kommune Aktiviteter, planer, servicemål. Herning kommune, Herning Gjellerup. Oplæg vedr. kommunesammenlægning. Gjellerup sogneråd, Hammerum Gjellerup kommune byder Dem velkommen. Hammerum u.å. 24 Herning Byråd. Udvalg, kommissioner og ombud m.v. for byrådsperioden Herning Herning netop nu. Orientering til borgerne efter kommunesammenlægningen 1. april Herning Hjalager, Anne-Mette: Lokal erhvervspolitik i informationssamfundet. Århus (Casestudy om Herning) 388 Houbak, Birthe et. al.: Forzinkelser i kommunal håndhævelse hvorfor? Svigt i den kommunale håndhævelse af miljøloven belyst ved eksemplet Herning Galvanisering. Læreranstalternes Fælles Miljøkursus, København Ingerslev, Olaf: Resultater af Herning Kommunes beskæftigelsesindsats. Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut, København IT-udviklingsplan. Herning Kommune. Jespersen, Jens: Herning-kredsens folk på tinge. Jul i Herning Side Kommunalvalget , Herning Kommune. Partimateriale. Pjecer og avisudklip. (Findes på Herning Centralbibliotek) Kraglund, G.: Tal fra Hernings hovedbog. Jul i Herning Side Larsen, Elvig: Wor hjemmens politik. Herningkredsens politiske historie gennem 100 år. Thisted Amts Tidende,

13 Nyeng: Per: I skjortefabrikantens fodspor. Bogens verden nr Side (Interview med Johannes Poulsen og Christian Aagaard om Hernings kulturliv og politik) Pjecer fra kommune og amt Prange, Knud: Herredssegl og kommunale våbener i Ringkøbing amt. Hardsyssels Årbog 1979, side 19. (Herning) Regnskab over Herning kommunes indtægter og udgifter. Herning kommune, Herning Strategi og handlingsplan, lokal Agenda 21, Herning Kommune. Herning Kommune, Herning Tilsynsberetning. Teknisk forvaltning, Herning kommune, Herning Undersøgelse af borgernes informationsbehov samt kendskab og indstilling til kommunens service. Gallup Markedsanalyse, Hellerup (Om Herning) Vedtægt for Herning købstadskommunes styrelse. Herning Velkommen til Herning kommune. Herning Venstresocialisterne i Herning. VS i Herning, Herning Vi tog del i debatten. Kommuneplanlægningen i Herning kommune. Herning kommune, Herning Årsberetning. Herning Kommune Årsbudget. Herning Kommune Årsregnskab. Herning Kommune Hemmelige foreninger og foreninger med alment etisk formål Herning Forsvarsbroderforening. Herning Jubilæumsskrift for Herning Forsvarsbroderforening, stiftet 23. juli års jubilæum 23. juli Herning Forsvarsbroderforening, Herning Nielsen, Orla: Herning Rotary Klub Herning Rotary Klub, Herning Sankt Johanneslogen Hardia. Festskrift i anledning af logens 25 års jubilæum 31. oktober Herning Foreninger Espensen, Bent: Borgerforeningen for Lind by og omegn Foreningsguide. Frivilligt socialt arbejde i Herning og Herning Kommunes sociale arbejde. Det Frivillige Samråd, Herning 1996 og og 150 Herning KFUK gennem 75 år. Herning KFUK, Herning Holdgaard, Pia: Herning KFUM &KFUK 100 år og stadig i bevægelse. Herning KFUM & KFUK, Herning Jensen, Niels: Lind Ældreklub i hverdag og fest! Lind Jubilæumshefte for K. F. U. K. i Herning Herning

14 K. F. U. M., Herning. Festskrift i Anledning af Foreningens 25 Aars Jubilæum d. 24. september Herning Leth Frandsen, Allan: Byens forening - foreningens by. Herning-bogen 2001, side Lindholt, Sigurd: Foreningslivet har givet mig alt. Hardsyssels Årbog 1995, side Mortensen, Lilly: Herning KFUK gennem 75 år Herning KFUK, Herning Pedersen, Ove: 25 år med lokalhistorien. Herning-bogen Side Ringgaard Lauridsen, Henning: Foreningslivet i Hammerum kulturhistorisk belyst. Nyt fra Stationsbyen 3. Århus Ringgaard Lauridsen, Henning: Det religiøse og kulturelle foreningsliv i Hammerum Stationsby ca (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Årsberetning. Landsjagtforeningen af Herning Afdeling. Herning Undervisning Abildtrup Johansen, Bodil: Opdragelse til det praktisk musiske liv. Kvan nr Side Alternativ begynderundervisning. Et forsøg. Rapport nr /76. Brændgårdskolen, Herning Beretning om Herning kommunale Skolevæsen. Herning kommunale skolevæsen Buskov, Mette et. al.: Alternativ begynderundervisning. Et forsøg København Børn eller elever? Når helhedsskolen bliver 30 timer om ugen. Skalmejeskolen, Herning bind. Frydendal Jensen, H.: Beretning om aftenskolevæsenet i Herning Kommentarer til loven om ungdomsundervisning Grüner Nielsen, H.: Degnesang ( Kingotoner ) i Herningegnen i 1860 erne. Peter Skautrup og Axel Steensberg: Festskrift til museumsforstander H. P. Hansen, Herning, på 70-årsdagen den 2. oktober Århus Hansen, Hans et. al.: Tværfaglig værkstedsundervisning klassetrin ved Gullestrup skole. Danmarks Lærerhøjskole, Skive bind. Harrit, Ole et. al. (Red.): Projekt Skoleevaluering. Erfaringer og perspektiver. En slutrapport. Danmarks Lærerhøjskole. Skive (bl.a. om Herning) Herning Kommunes Skolevæsen, sektorplan Visioner, målsætninger, handlingsplaner, udbygningsplaner. Skole- og kulturforvaltningen Hva gør vi nu, lille du. Undersøgelse om skoleelevernes forhold og kendskab til arbejdsmarkedet. Specialarbejdernes fagforenings ungdomsudvalg og Faglig Ungdom i Herning, Herning Hvid, Mikkel: Helhedsskolen. 12 års leg og læring på Skalmejeskolen. Herning Kommune. Herning I skole igen Portræt af Herning skolevæsen. Herning Folkeblad, Herning Institutions- og skoleforhold i Herning kommune Herning Jensby, Ane-Marie og Ellen Thomsen: Om undervisning af fremmedsprogede elever på Gullestrup skole. En rapport. Herning

15 Johansen, Thomas: Fra min skoletid i Herning Hardsyssels Årbog 1998, side Johansen, Troels og Hans Jørn Hansen (red.): Rammer om undervisning og uddannelse i 70 erne. Herning (Udg. i anledningen af Herning Seminariums 10-års jubilæum). Herning kommunes skolevæsens udvikling. Herning (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Leth Frandsen, Allan: Byen og skolen. Herning-bogen Side Læseplaner for Herning kommunes skolevæsen. Herning kommune, Herning Madsen, Johannes: En herningdreng fortæller fra sin barndom og skoletid Næstved Pedersen, Ove: Fra hedeskole til moderne skolevæsen. Historien om Hernings skolevæsen Herningbogen Side Poulsen, Ejnar: Hammerum Herreds Degnehistorie. Hardsyssels degnehistorie, bind 2, Viborg På vej mod Styringsgruppens bygningsrapport. Herning kommune, Herning (Skolestruktur i Herning kommune) På vej mod Styringsgruppens pædagogiske rapport. Herning kommune, Herning (Skolestruktur i Herning kommune) Skoleplan for Herning kommunale Folkeskole. Herning Byråd, Herning Skoleplan for Hernings købstadsordnede skoler. Hernings skolekommission, Herning Storgaard Pedersen, P.: Degnenes økonomiske tilstand i Hammerum herred for omtrent 200 år siden. Hardsyssels Årbog 1907, side Storgaard Pedersen, P.: En lærebogsstrid i Hammerum herred. Hardsyssels Årbog 1911, side (Erik Pontoppidans lærebog sandhed til Gudfrygtighed ) Støttrup, Anna: Fra kongens skatkammer: - Brudstykker af billedsamtaler. Billedpædagogisk tidsskrift, nr Side (Om et forløb på Lundgårdskolen om temaer i billedkunsten) Tjørnehøj, Inger, Frode Vanggaard og Peter Aagaard: Alternativ begynderundervisning og hvad så? 4. c. og 4. d. 1976/77. Brændgårdskolen, Herning Undersøgelsen i Herning vedrørende ungdommens uddannelsesmuligheder. Ungdomskommissionen, Herning Undervisningsplan for Herning kommunale Skole, Folkeskolen. Herning Sogneraad, Herning Undervisningsplan for Herning Kommunes købstadsforordnede Folkeskoler. Herning Byraad, Herning Undervisningsplan for Herning købstads skolevæsen. Herning kommune, Herning Unge skoleelevers fritidsvaner. Rapport over undersøgelse af fritidsvaner hos unge skoleelever i Herning. Herning Seminarium, Herning Seminarier Herning Seminarium Historie og utopier. Herning

16 Johansen, Troels og Hans Jørn Hansen (red.): Rammer om undervisning og uddannelse i 70 erne. Herning (Udg. i anledningen af Herning Seminariums 10-års jubilæum). Årsskrift. Herning Seminarium Spejderbevægelse 75 år i Herning. Det Danske Spejderkorps, 1. Hede Gruppe. Herning Bøge Pedersen, Tine og Bjarne Steen: Herning FDF/FPF Skjern Dalgas Gruppe, Herning KFUM-Spejderne i Danmark. Herning Jensen, Ove, H. R. C. Kaae og C. Sander Pedersen: Landsforbundet Frivilligt Drengeforbund, Herning 9. januar januar Herning KFUM-spejderne i Herning. 50 års jubilæum. Herning (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Olsen, Jørgen (red.): 75 år i Herning. Det Danske Spejderkorps, 1. Hedegruppe, Herning. Herning Pedersen, Kaj: Herning FDF januar Herning Steen, Bjarne: Herning FDF/FPF 75 års jubilæumsavis. Herning Folkeblad, Herning Børnehaver Krøigård, Kirsten: Businstitutioner. Børns trivsel og sundhed i to busprojekter i Herning Kommune. Herning Kommune, Herning Højskoler Arnfred, Helle et. al.: Højskole på heden. Herning Højskole i 25 år. Herning Hansen, H. P.: Herning Højskolehjem gennem 50 år Herning Herning Højskole. Byggeindustrien Side Herning Højskole. Økologigruppen Økologiske initiativer en idébog. Herning Højskole, Herning Herning Højskolehjem Et historisk Festskrift. Herning Højskolehjems bestyrelse, Herning Jespersen, Gunnar: Den nye højskole. Mobilia nr. 98, Snekkersten Lund, Nils-Ole: Herning højskole. Arkitektur Side Pedersen, Ove: Der var engang et højskolehjem. Herning-bogen Side Terkelsen, Johannes: En vej til højskolen. Erindringer Årsskrift. Herning Højskole Enkelte skoler 100 år Vestervangskolen Vestervangskolen, Herning Beretning om Nørregades Skole for skoleåret Herning

17 Broløs, Finn: Kunst. En del af hverdagen på CEU Herning. Herning Brøndum, Søren og Hans Jørgen Thomsen: Herning Gymnasiums tre skoler. Arkitektur og pædagogik i Herning Gymnasiums tre bygninger? Herning-bogen Side Bøegh: Erik: Skandaler i pressen. Herning-bogen Side (Om gymnasiet) Børneskolen Bifrost. Herning Christensen, C. L.: Herning Gymnasium. Skoleefterretninger. Herning (Udgivet i anledningen af gymnasiets 25 års jubilæum i 1948) Dybro, Johannes, Ove S. Torp og Hans R. Møldrup (red.): Herning Friskole Herning Grube, Lisbeth, Lotte Scharff og Vibeke Larsen: Pionerånden lever videre. Herning Gymnasium 75 år. Herning Folkeblad, Herning Hammerum Friskole. Herning Hansen, Hans et. al.: Tværfaglig værkstedsundervisning klassetrin ved Gullestrup skole. Danmarks Lærerhøjskole, Skive bind. Herning Billedskole Herning Herning Friskole. Herning Friskole, Herning Herning Friskole. Herning Friskole, Herning Herning Gymnasium 60 år Herning Gymnasium, Herning Herning Gymnasium Herning Herning Gymnasium Herning Gymnasium, Herning Hoff, Poul Ernst og Bennet Windinge: Herning gymnasium. Arkitekten Side Husker du vor skoletid Herning Gymnasium Studenternes jubilæumsfest. Herning Hvid, Mikkel: Helhedsskolen. 12 års leg og læring på Skalmejeskolen. Herning Kommune. Herning Introduktion til Herning Gymnasium og HF-kursus. Herning Jensby, Ane-Marie og Ellen Thomsen: Om undervisning af fremmedsprogede elever på Gullestrup skole. En rapport. Herning Jensen, K. O. og Bo Esbjørn Larsen: Fra dilettant til musicals. Herning-bogen Side (Om gymnasiet) Kragsig Thomsen, Jens: Musikalske glimt i Herning Gymnasiums historie. Herning-bogen Side Meddelelser fra Nørregades Skole i Herning Meddelelser fra Vestergades Skole. u.å. Merrild, Erik: Strejflys over Herning Gymnasiums barndom. Herning Gymnasium, Herning Miljøgodkendelse, udvidelse af Herning Flyveplads med en luftfartskole. Ringkøbing Amt, teknik og miljø. Rinkøbing

18 Møldrup, Hans R. (red.): Herning Friskole Herning Møller, Henrik Sten: Jørn Utzon Houses. Kbh (bl.a. afsnit om Herning School Complex) Nellemann, Karen, Orla Nielsen og Villy Bergquist Sønderby (red.): Midtjyllands Kristne Friskole Midtjyllands Kristne Friskole, Herning Nielsen, Gerda (red.): Sønderagerskolen 25 år. Herning Nørregades Skole Herning Overgaard, Flemming og Martin Tønner: Rektors første sted. Herning-bogen Pedersen, Ove: Fritidscentret Brændgård gennem 25 år Herning Pedersen, Ove: Hvordan Herning fik sit gymnasium. Herning-bogen Side Pedersen, Ove: I særklasse på Herning Gymnasium for 60 år siden. Uddannelseshistorie Side Pedersen, Ove: Klokken. Herning-bogen Side (Om gymnasiet). Pedersen, Ove: Lind skole Et stykke skolehistorie. Herning Persson, Torben: Netop. 9.b. Gjellerupskolen Gjellerup Røjkjær, Kaj, Carl Erik Tersbøl og Torben Thuesen (red.): Æbleskiver til alle. Gjellerupskolen Herning Skoleefterretninger. Herning Gymnasium Skoleefterretninger. Herning Højere Almen Skole Skoleplan for Herning Gymnasium. Herning Søby, N. C.: Bidrag til Rind kirkes historie. Hardsyssel Årbog 1964, s (Også skolehistorie). Søby, N. C.: Thomas Nielsen - lærer, redaktør og politiker. Hardsyssels Årbog 1972, side (Redaktør og bladudgiver, Herning Folkeblad, Birk skole, Realskolen i Herning) Tjørnehøj, Inger, Frode Vanggaard og Peter Aagaard: Alternativ begynderundervisning og hvad så? 4. c. og 4. d. 1976/77. Brændgårdskolen, Herning Trivselsrapport. En undersøgelse af trivselen blandt elever på Herning Gymnasium og HF-Kursus foretaget i efteråret Herning Gymnasium og HF-Kursus, Herning Undervisningsbilleder. Et møde med Leonardo da Vinci og Børneskolen Bifrost. Vejle Undervisningsplan for Gullestrup Skole Undervisningsplan for Herning Folkeskole. Herning Byråd, Herning Undervisningsplan for Herning Landskole. Herning Landskole, Herning Velkommen til Herning Gymnasium Vestervangskolen Fra sognets mindste til byens største skole

19 Årsberetning. Specialarbejderskolen i Herning Årsskrift. Hammerum Fri- og Efterskole Årsskrift. Hammerum Landbrugsskole og Husholdningsskole Årsskrift. Herning Gymnasium Årsskrift. Midtjyllands Kristne Friskole Højere uddannelse Bogtrykkerskolen Herning. Den sorte kunst i Hardsyssel (Udgivet i anledningen af Ringkøbing Amts Bogtrykkerforenings 50 års jubilæum). Handelshøjskoleafdelingen i Herning. 10 års jubilæum Handelshøjskoleafdelingen i Herning, Herning Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning. Arkitektur DK nr Side Nygaard, Erik: Eksportskolen i Herning. Arkitektur DK nr Side Specialundervisning Specialundervisningscentret i Herning 25 år, Herning Folkeoplysning og kulturformidling Andreasen, John: Kulturelle samråd efter 25 år, Det kulturelle samråd, Herning Hagen, Agnete et. al.: Kultur i Herning. Det Kulturelle Samråd og de kulturelle foreninger og institutioner gennem 25 år, Det Kulturelle Samråd, Herning Kulturellen. Herning Monrad Hansen, Jens: Sådan burde kulturlivet være. Rapport fra fremtidsværksted om kulturen i Herning kommune. Herning kommune, Herning Årsberetning. Det kulturelle samråd. Herning Forsikring Bendixsen, Mogens: - om Broders Huus vorder brent. 150 år med brandforsikring på Herningegnen. Hammerum Herreds Brandforsikring Christensen, Evald: Herning Sygekasse Herning Hansen, H. P.: Hammerum Herreds Gjensidige Brandforsikringsforening for Løsøre Mogensen, N. Kr.: Herning Sygekasse Lidt om Sygekassens Historie og Udvikling gennem 50 Aar. Herning Privat forsorg og velgørenhed Bak, Maren: Blå Kors arbejde blandt fattige. Aalborg

20 Jensen, Kjeld B.: Mads Weis - en klog mand i Vestjylland. Hardsyssels Årbog 1975, side Jensen, Kjeld B.: Mads Weis - en klog mand i Vestjylland og hans slægt Nielsen, Oluf: Det gamle Apotek. Herning Løveapotek kronikker i Herning Folkeblad 1932, findes på Herning Centralbibliotek. Thyrring, Ulla: Kloge folk i Herning. Eller da skillingsvisen blev til virkelighed. Else Marie Kofod og Eske K. Mathiesen (red.): Traditioner er mange ting. Festskrift til Iørn Piø på halvfjerdsårsdagen den 24. august Foreningen Danmarks Folkeminder, København Trøstrup, J. A., Jørgen Jacobsen, Ole Andersen og Lauritz Olesen: Gamle minder fra Hammerum herred. Hjælpsomhed mod trængende. Hjælpsomhed mellem ligestillede. Hardsyssels Årbog 1914, side Offentlig forsorg og omsorg Bendixsen, Mogens: Det skete alt sammen på Fattiggårdens Mark. 75 års sygehushistorie i Herning - og noget om tiden før. Herning Beretning om Fattig- og Aldersrentevæsenet samt Enke-Børns-Understøttelse i Regnskabsaaret Herning Kommune, Herning Enlige mødre i Gullestrup bind. Gullestruphåndbogen.. PR-Gruppen for det Boligsociale Arbejde i Gullestrup, Herning Hølund, Tage: Herning sygehus ved århundredeskiftet. Medicinsk Forum nr Side Krog, A.: Omrids af lægevæsenet i Ringkøbing amt indtil Hardsyssels Årbog 1915, side (Med oversigt over embedslæger og praktiserende læger ). Mainz, Hanne: Sluse-projektet Herning og Ikast, Et prostitutionsprojekt. Herning Meden Baumgarten, Pia: De er så søde, men de har så travlt. En kvalitativundersøgelse af 33 patienters oplevelser under indlæggelsen på Ringkøbing Amts sygehuse. Herning Midtjysk døvehus Herning (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Portræt af Herning Centralsygehus. Herning Folkeblad, Herning Rasmussen, Palle C., Kurt H. Jørgensen og Egon Søndergaard: Arken på marken. Kollektivcentret i 25 år En mosaik. Kollektivcentret Bytoften, Herning Regnskabsberetning. Ringkjøbing Amts Syge- og Epidemihus i Herning. Herning Regnskabsberetning og lægestatistik. Centralsygehuset i Herning, Herning Rolsted, Johannes: Oplevelser fra 5 måneders ophold på Herning Centralsygehus. Herning Social- og sundhedsplaner. Herning kommune, Herning Sundhedsvedtægt for Gjellerup Kommune under Ringkøbing Amt. Ikast Sundhedsvedtægt for Herning Købstad. 1917, 1931, 1949 og , 108, 80 og 79 Trøstrup, J. A., Jørgen Jacobsen, Ole Andersen og Lauritz Olesen: Gamle minder fra Hammerum herred. Jordemødre. Lægevæsenet. Hardsyssels Årbog 1914, side

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 10 Solveig Madsen 1074 ogager Jagtforening 36 44 2 12 Kristine Madsen 1052 ogager Jagtforening 33 44 3 11 Laila Terkelsen 1053 ogager Jagtforening 32 41 4 95 Anne-Mette Svingholm 1051Omegns

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Puljevinderfinale 2019

Puljevinderfinale 2019 2 Ole W Jørgensen Assentoft 36 35 39 0 110 81 4 Leif Pedersen Assentoft 34 31 36 0 101 32 6 Henry Jensen Assentoft 37 33 36 0 106 62 8 Grethe B Jørgensen Assentoft 38 39 36 0 113 95 430 20 25 Esben Videbæk

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by. Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by. Total Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Dame Træf Skud 1 41 Solveig Madsen 1074 Krogager Jagtforening 37 40 2 40 Anja Harboe Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 35 43 3 43 Laila Terkelsen 1053 Krogager

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

C 3 C Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

C 3 C Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 07-8 06-7 0-6 Per Frederiksen Vilhelm Christiansen Hobro BK / BK Nord Anne Schousboe Jes Bank BK Nord Jørgen Solsig Nielsen Jørgen H. Mellergaard BK 97, Hjørring / BK Nord Michael Matthiesen

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 2 Krogager Damer 96 131 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 5 Solveig Madsen 1074 Krogager Jagtforening

Læs mere

Efternavn Fornavn Nummer Abildgaard Evald 240 Abildgaard Ulla 245 Andersen Bent 7 Andersen Chr. 325 Andersen Joh. 346 Andersen Jørgen 336 Andersen

Efternavn Fornavn Nummer Abildgaard Evald 240 Abildgaard Ulla 245 Andersen Bent 7 Andersen Chr. 325 Andersen Joh. 346 Andersen Jørgen 336 Andersen Efternavn Fornavn Nummer Abildgaard Evald 240 Abildgaard Ulla 245 Andersen Bent 7 Andersen Chr. 325 Andersen Joh. 346 Andersen Jørgen 336 Andersen Rasmine 356 Andersen Svend 86 Bann E. 392 Bluhm Svend

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Bent Holmberg, Viborg Lithen Mikkelsen, Viborg P.E. Madsen, Viborg 1971/72 Viborg, 30/ Jytte Reitz, Silkeborg

Bent Holmberg, Viborg Lithen Mikkelsen, Viborg P.E. Madsen, Viborg 1971/72 Viborg, 30/ Jytte Reitz, Silkeborg Hovedbestyrelsesmedlemmer og revisorer fra start, 1970/71 Fra 1970/71 til 2010 er navnene udtaget fra skriftet Vandreforeningen Fodslaw Jubilæumsskrift 1970 2008, udarbejdet af tidligere kasserer Gervid

Læs mere

DM Krocket Par. Møldrup den 10 september

DM Krocket Par. Møldrup den 10 september M1 finale Bane 1-3 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Anker M. Nielsen Poul Olesen Benny Christoffersen Tommy Risum Jensen Jørgen Kristensen Thomas Larsen Anton Gade Jan Grenaa

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Jubilæumsstævne 2019

Jubilæumsstævne 2019 0 k Astrid Madsen Karup / Kølvrå 31 31 29 0 91 1 1 k Aase M Jensen Randers Krolf 29 34 34 0 97 11 2 k Margrethe Winther Gerlev Krolf 33 34 31 0 98 16 k Krista Andersen Karup / Kølvrå 34 29 35 0 98 16 k

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Strandstævne Rømmø 25. august

Strandstævne Rømmø 25. august M1 Pulje 1 Bane 1-2 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 5: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Bente Gemmer Varde 1: XXX Kurt R. Kristiansen Jes Jensen Horne IF 2: XXX Anne Marie Jensen Finn K. Nielsen Vesterhede 3:

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

Gerlev Open. Bane. Total indv. Placering indv. # Navn: Klub: 1 2 3

Gerlev Open. Bane. Total indv. Placering indv. # Navn: Klub: 1 2 3 21 Kjeld Hansen Gerlev 29 29 25 83 1 Nr- 1. 102 Annelise Andersen Gerlev 28 27 29 84 2 Nr- 1. 53 Tage Bang Gerlev 28 27 31 86 3 Nr. 2. 41 Jytte Rasmussen Gerlev 27 30 30 87 4 Nr. 2 15 Henning Rasmussen

Læs mere

John Christensen Jæger Kl. 08: Michael Linde Hey Jæger Kl. 08: Benny Trab Larsen Jæger Kl. 10: Jesper Maibom Jæger Kl.

John Christensen Jæger Kl. 08: Michael Linde Hey Jæger Kl. 08: Benny Trab Larsen Jæger Kl. 10: Jesper Maibom Jæger Kl. Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge Jæger Kl.

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

(efter 2004: pladsgivende placeringer)

(efter 2004: pladsgivende placeringer) Distrikt Forbund 0-0- 0- Albert Mylius Nielsen Tonny Hessel / Birthe Jespersgaard Ole Beltoft / BK af 97, Hjørring Anna Lise Hyldig Per Frederiksen Lene Høybye Karl Anton Olesen BK af 97, Hjørring Svend

Læs mere

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2016 I BPI Skytteforening. S08c

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2016 I BPI Skytteforening. S08c DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER 2016 Resultatliste Danmarksmesterskab 2016 I BPI Skytteforening DANSK SKYTTE UNION 1 10m Oldboys 1 Kurt Møller Pedersen Tuse 105,6 104,4 105,5 104,6 420,1 35x 2

Læs mere

Strandstævne Rømmø 25. august. M1 Pulje 1 Bane 1-2. Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Bente Gemmer Kurt R.

Strandstævne Rømmø 25. august. M1 Pulje 1 Bane 1-2. Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Bente Gemmer Kurt R. M1 Pulje 1 Bane 1-2 Bente Gemmer Kurt R. Kristiansen Varde 1: XXX 16 12 20 1 48 44 4 3 Jes Jensen Anne Marie Jensen Horne IF 2: 20 XXX 20 20 3 60 35 25 1 Magnus Johansen Gert Ovesen Næsbjerg 3: 20 7 XXX

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

DM:Par. Grenå, den M1 Pulje 1 Bane 1-2

DM:Par. Grenå, den M1 Pulje 1 Bane 1-2 M1 Pulje 1 Bane 1-2 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Jan Grenaa Nielsen Bo Bolding Jørgen Olesen Jørgen Halkjær Jytte Sørensen Finn Kolbe Ingrid Tidemann Michael Jørgensen Hejnsvig(Sydvest)

Læs mere

Landsmesterskab for HOLD

Landsmesterskab for HOLD Landsmesterskab for HOLD Vildbjerg den.-. september 0 Række: M Bane: 0' Egne Modst. Navne Klub ere point point Kibæk Kibæk Næstelsø Næstelsø Tistrup Tistrup Sole Sydøstjylland Sole Sydøstjylland Vinding

Læs mere

Resultat sæson

Resultat sæson Resultat sæson 2002-2003 17/10-02 - 6/3-03 (10 spillerunder i Hvirring) 1. Bjarne Stormborg 10555 2. Henning Nielsen 5470 3. Inger Kristensen 5255 4. Grethe Nielsen 4705 5. Mogens Larsen 4635 6. Jørn Petersen

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Sønderlandsgade at Hvidbjerg Hanne Petrea Sigaard 1976 Karen Poulsen 1965

Sønderlandsgade at Hvidbjerg Hanne Petrea Sigaard 1976 Karen Poulsen 1965 1. 39at Hvidbjerg Hanne Petrea Sigaard 1976 Karen Poulsen 1965 Sønderlandsgade 3. 39aq Hvidbjerg Inger M. Vestergaard Salek 2014 Niels Kristensen (Hav) 1998 Frank Hedegaard Jensen 1998 Hans Jørgen Jensen

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Resultatliste Viborg sommerstævne 2018

Resultatliste Viborg sommerstævne 2018 Riffel, 50m - Mesterskab BK1 1 123230 Keven Axel Sørensen Viborg Skytteforening 199/11 200/14 399/25 2 113665 Chris Nielsen Viborg Skytteforening 200/14 199/10 399/24 3 107475 Rikke Norup Bertelsen Viborg

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

NJ Lang 2014 Stræktider -05/16/2014 Plads Navn Klasse Tid D15-20

NJ Lang 2014 Stræktider -05/16/2014 Plads Navn Klasse Tid D15-20 NJ Lang 2014 Stræktider -05/16/2014 Plads Navn Klasse D15-20 1 Kristina Præstgaard Mariager Fjord OK 1:22:03 01:46= 03:17= 05:58= 10:08= 19:24= 26:43= 38:11= 43:52= 48:10= 53:12= 65:04= 72:30= 79:44= 81:49=

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

HOLD NAVN POINT SKYDETID

HOLD NAVN POINT SKYDETID HOLD NAVN POINT SKYDETID HOLD 03 Hurrycane 144 8.30 HOLD 03 Max 375 134 8.30 HOLD 02 Stig Sørensen 133 8.15 HOLD 03 cp 129 8.30 HOLD 12 Jesper Madsen 129 10.45 HOLD 01 Leif Mikkelsen 128 8.00 HOLD 03 ssg

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION

DEN DANSKE BILLARD UNION KEGLEBILLARD - OLDBOYS 1.RUNDE Lbn:234 Pulje: 1 Spillested: Bristol Spilledato: 2013-09-26 116380 Jens Poul Barkler 503 Bristol 16.35 522 116312 Palle Brandt 503 Bristol 5.90 208 112409 Conny Pedersen

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

DAI Landsstævne Tvillinggaarden Båring Vig. Bane rækkefølge. Kugle Farve: Mappenr./ Holdnr. Startsted. # Navn: Klub

DAI Landsstævne Tvillinggaarden Båring Vig. Bane rækkefølge. Kugle Farve: Mappenr./ Holdnr. Startsted. # Navn: Klub 1 1 Svend Aage Christensen Krutuglerne 1 1-2-3 start dommer 2 2 Esben Videbæk Aulum Krolf 1 3 3 Tage Thomsen Krutuglerne 1 dommer 4 4 Frode Nielsen Aulum Krolf 5 5 Preben Olsen Randers Naturmotion 2 2-3-1

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016 Skydetider kredsskydning 2016 Seniorer 08.00 Kim Grubbe 08.01 Michael Lysgaard 08.02 Klaus Holt Jensen 08.03 Thomas Heesgaard 08.04 Morten Mogensen 08.05 Rene Holt Schmidt 08.06 Torben Mauritson 08.07

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Strandkrolf. Bane. Placering indv. Total indv. # Navn: Klub: 1 2 3

Strandkrolf. Bane. Placering indv. Total indv. # Navn: Klub: 1 2 3 7 Kirsten Nielsen Ny Thorup Krolf 31 33 33 97 1 D 120 Ruth Bliksted Thorup Klim Krolf 35 32 36 103 2 D 64 Kirsten Fonager Brønderslev Krudtuglerne 38 36 31 105 3 D 67 Helen Stiller Aalborg Krolf senior

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 292 874 291,3 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 289 865 288,3 3 14780 Holger W.

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59 Gennemsnit: Kjellerup 191,43 Møldrup 190,94 TKL 192,25 Trehøje 191,50 Ørnhøj 188,59 Kjellerup Senior 4 K Niels Juel Jensen 197 4 K Ejner Jørgensen 196 4 K Inge Jørgensen 194 3 K Linnea Christensen 192

Læs mere

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 07-06-2015 08:58:19 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 5%-Skytte, Terrænskydning, Pistol cal..22, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GPA, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

D:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\Ringkøbing\Nørre Horne\NH-index-brandtaksationer-1851-1852.txt 27. juli 2014 09:11

D:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\Ringkøbing\Nørre Horne\NH-index-brandtaksationer-1851-1852.txt 27. juli 2014 09:11 Brandtaksationer i Nørre Horne herred, Ringkøbing amt. Af John Bach Thygesen - Ølgod d. 15. marts 2013 MEN der er også meget fra Aulum, Sunds, Herning, Gjellerup, Rind, Tjørring, Assing, Ikast i Hammerum

Læs mere

Taksationsprotokol anno 1851 til anno 1852

Taksationsprotokol anno 1851 til anno 1852 Brandtaksationer i Nørre Horne herred, Ringkøbing amt. Af John Bach Thygesen - Ølgod d. 15. marts 2013 INDEX til arkivalieronline.dk http://www.sa.dk/ao/andre/brandforsikring.aspx Taksationsprotokol anno

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Old Boy Hold Skydning Træf Skud Træf Skud G 15 Nibe Oldboys 116 121 90 Andreas Bruhn 1025 Nibe og Omegns Jagtforening 39 40 87 Lars D. Nielsen 1051 Nibe og Omegns

Læs mere

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER 2015 Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening DANSK SKYTTE UNION 1 10m Oldboys 1 Knud Møller ÅRK 105,4 105,1 106,1 104,0 420,6 36x 2 Janus Haahr

Læs mere

Udvalgte billeder fra TIF - gymnastikhistorien fra

Udvalgte billeder fra TIF - gymnastikhistorien fra Udvalgte billeder fra TIF - gymnastikhistorien fra 1909-1975. Indmarch i Sognegården i 1954. Forrest leder Ella Larsen Figur 1. Efter indmarch i Sognegården. Hans Hansen med fanen, o. 1960. Ingeborg Nielsen

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012 Klasse Navn Klub duer Skud M Karsten Buur-Mouritsen Sdr. Felding jagtforening 36 43 A Niels Olsen Sdr. Felding Jagtforening 35 43 A Gustav Nielsen Sdr. Felding Jagtforening 38 42 A Jens P. Sørensen Sdr.

Læs mere

Nr: Ejer: Ring nr: 1 Helmuth Lorentzen DK 140 18 0027M 2 Brian Nielsen DK 023 18 227M 3 Team Nielsen DK 216 18 242M 4 Olsen/Boisen DK 070 18 1136M 5 Gert Middelbo DK 237 18 2451M 6 Team Pepsi DK 075 18

Læs mere

Opstartstævne 2018 Navn: Klub: Total Placering Ellen Bertelsen Østerild Seniorclub Viggo Bertelsen Østerild Seniorclub

Opstartstævne 2018 Navn: Klub: Total Placering Ellen Bertelsen Østerild Seniorclub Viggo Bertelsen Østerild Seniorclub Opstartstævne 2018 Bane Navn: Klub: 1 2 3 Total Placering Ellen Bertelsen Østerild Seniorclub 35 30 34 99 Viggo Bertelsen Østerild Seniorclub 36 29 37 102 201 Ole Jensen Dronninglund krolf klu 31 35 32

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Ny Thorup Mesterskab 2016

Ny Thorup Mesterskab 2016 61 61 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf Klub 35 35 32 37 139 1 131 131 Bent Thomsen Fjerritslev 36 37 33 38 144 2 141 141 Børge Christensen Krutuglerne 35 40 37 37 149 3 52 52 Thomas Jørgensen Krolfseniorerne

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

8 10a Hvidbjerg Finn Hartman Jacobsen 1993 Benkærgaard Poul Sloth 1991 Chr. Bredahl Thomsen 1954 Kristen Madsen Kristensen 1941 Karen Kirstine Graugaa

8 10a Hvidbjerg Finn Hartman Jacobsen 1993 Benkærgaard Poul Sloth 1991 Chr. Bredahl Thomsen 1954 Kristen Madsen Kristensen 1941 Karen Kirstine Graugaa Grøndalvej 1 1a Hvidbjerg Peter Madsen og Maj Lindgaard 2011 Kirkegaard Jens Henning Riis 1972 Jens Nielsen Riis 1934 Jens Peder Jensen 1915 Josef Nielsen 1913 Niels Hoelgaard 1886 Niels Chr. Jensen 1895

Læs mere

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2017 I BPI Skytteforening. S08c

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2017 I BPI Skytteforening. S08c DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER 2017 Resultatliste Danmarksmesterskab 2017 I BPI Skytteforening DANSK SKYTTE UNION 1 10m Oldboys 1 Knud Møller ÅRK 104,7 104,5 104,9 104,3 418,4 35x 2 Kurt Møller

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 2 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening 36 42 3 9 Conni Elmholt 1051p Sogns Jagtforening 34 41 4 173 Inge-Lise Jensen 1052 Sevel

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Forårs Mesterskab. Bane. Placering indv. Total indv. # Navn: Klub: 1 2 3

Forårs Mesterskab. Bane. Placering indv. Total indv. # Navn: Klub: 1 2 3 1 Elly Kristoffersen Møldrup 42 36 34 112 2 Andreas Søndergaard Blichergaarden 35 37 38 110 3 Erling Madsen Karup/Kølvrå 31 30 30 91 2 Nr- 2. 4 Gerda Hald Kjær Vridsted 45 44 38 127 5 Peter Jensen Stoholm

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 292 293 1167 291,8 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 289 285 1150 287,5 3 14780

Læs mere

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog DK Index Æret Navn Medlem af klub Indstillet af År Geneve Index Bemærkninger 77-1 Peter Jørgensen Marilynn and Charles Linkletter 1977 28 In memoriam Poul H. Jørgensens far 81-1 Birgit Nissen Charles &

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

Skydning Total Veteran Hold

Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnr. Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 24 Feldballe V 114 125 433 Bent Ingemann Hansen 3213 Feldballe Jagtforening 40 41 434 Henning Nielsen 3213

Læs mere

side 1 Divisionsmatch v3.1.0 / :40:

side 1 Divisionsmatch v3.1.0 / :40: side 1 Divisionsmatch v3.1.0 / 2017-09-17 17:40:51 Matcher (3 division) -------------------- 1 : KaSki OK - Nordvest OK : 37-76 2 : KaSki OK - Randers/Djurs OK : 40-65 3 : KaSki OK - OK Vendelboerne :

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Opgjort pr Oksenvad Friheden Skodborg Jels Øster Lindet Lerte Antal spiller 4 ude af 5 udekampe

Opgjort pr Oksenvad Friheden Skodborg Jels Øster Lindet Lerte Antal spiller 4 ude af 5 udekampe Krista Hansen Skodborg K 59 48 61 62 48 75 77 65 68 67 275 352 323 1 Dorte Haumann Øster Lindet K 75 62 57 65 57 75 68 71 66 64 269 344 326 2 Lene Fuglsig Øster Lindet K 73 67 68 58 58 71 64 70 64 74 269

Læs mere

Opgjort pr Oksenvad Friheden Skodborg Jels Øster Lindet Lerte Antal spiller 4 ude af 5 udekampe

Opgjort pr Oksenvad Friheden Skodborg Jels Øster Lindet Lerte Antal spiller 4 ude af 5 udekampe Albert Madsen Friheden M 78 81 79 74 64 64 76 75 68 86 305 305 369 40 Alfred Knudsen Friheden M 79 79 #NUM! #NUM! Anton Mosegaard Friheden M 76 76 66 66 67 72 #NUM! 139 #NUM! Bente Griepentrog Friheden

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 StævneProgram 24-08-2010 15:59 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.21 Januar 2010 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-84400 Oliver Olsen 101-Randers Skyttekreds

Læs mere

18b 7a Styvel Peter Poulsen 1941 Poul Poulsen 1899 Anders Chr. Poulsen 1867 Poul Andersen 1842 Anders Knudsen 1807

18b 7a Styvel Peter Poulsen 1941 Poul Poulsen 1899 Anders Chr. Poulsen 1867 Poul Andersen 1842 Anders Knudsen 1807 Hindselsvej 3 6a Semb Brian Vangsgaard 2005 J. Sing Wilamsen 2003 Hanne Ø. Nissen og Chr. Poulsen 1996 Marianne Mathiesen 1995 Edith E. Kristensen (Skifte) 1991 Peter Arne Kristensen 1946 Ole Nielsen Jensen

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 30-10-2011 14:09:29 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 87091 Tanja R. Wriedt 14-006 Næstved Skytteforening 200/11 198/09 398/20 2 88697 Kasper

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

Nr. Navn Klub/by Tid

Nr. Navn Klub/by Tid ÅR 2007 HERRER Nr. Navn Klub/by Tid 1 Stephan Alex Jensen Indre Mission 38.40 2 Niels Otto Silkjær Silkeborg Motion Tri 39.20 3 Per Bjerg Hadsten Trim 40.52 4 Per Højmark Grundfos 41.34 5 Lars B. Kjær

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

NKK Par-stævne. Opstartsstævne Nr. Sundby Kugle Farve: Mappenr./ Holdnr. rækkefølge Startsted. Bane

NKK Par-stævne. Opstartsstævne Nr. Sundby Kugle Farve: Mappenr./ Holdnr. rækkefølge Startsted. Bane 1 Elly Kristoffersen Møldrup 1-2-3-4 start 2 Jens Rasmussen Hjørring 3 Evald Kristoffersen Møldrup 4 Flemming Ask Adriadsen Hjørring 5 Herdis Dahl Møldrup 2-3-4-1 start 6 Kirsten Nielsen Hjørring 7 Kjeld

Læs mere