Spørgsmål & svar BedreBolig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål & svar BedreBolig"

Transkript

1 4. september 2015 Spørgsmål & svar BedreBolig Spørgsmål Svar Krav for at blive godkendt BedreBolig-rådgivervirksomhed Hvilke krav er der til at blive godkendt som BedreBolig-rådgiver-virksomhed? 1) Virksomheden skal for at blive godkendt som BedreBoligrådgivervirksomhed have fastansat mindst én BedreBolig-rådgiver, der er uddannet og har de fornødne kompetencer til at gennemføre Ydelsespakke 1 (boligens energibesparelser og plan for energirenovering). Medarbejderen behøver ikke at være ansat på fuldtid (men på et rimeligt antal timer). Udover den fastansatte medarbejder, må virksomheden gerne have aftaler med underleverandører, dvs. personer, der ligeledes har bestået Fase 1 på BedreBolig-uddannelsen. Det gælder selvfølgelig også BedreBolig-rådgivere, der har bestået både fase I og fase II på uddannelsen. 2) For at opretholde sin godkendelse som BedreBolig-virksomhed skal virksomheden inden 1. april 2015 også kunne tilbyde Ydelsespakke 2 (dvs. tilbudsindhentning, byggeledelse, aflevering og opfølgning vedr. selve renoveringsprojektet). Virksomheden skal enten selv have en medarbejder ansat, der er uddannet og har de fornødne kompetencer til Ydelsespakke 2 - eller skal have en aftale med en underleverandør, dvs. en anden Bedre- Bolig-virksomhed eller en person, der er uddannet og har de fornødne kompetencer til Ydelsespakke 2. 3) For at opretholde sin godkendelse som BedreBolig-virksomhed skal virksomheden inden 1. april 2015 have et forhåndsgodkendt kvalitetsstyringssystem/eller et certificeret kvalitetsstyringssystem. Side 1

2 Hvad sker der, hvis en BedreBolig-rådgiver forlader virksomheden midt i et BedreBolig-forløb Da det er BedreBolig-virksomheden, der har indgået aftale med boligejeren, har virksomheden ansvaret for at færdiggøre arbejdet. Opgaven skal stadig løses af en BedreBolig-rådgiver, som virksomheden enten har ansat, eller som er underleverandør til virksomheden. Hvis BedreBolig-virksomheden ikke kan løse opgaven, fordi de ikke længere har kvalificeret personale, må de ophæve aftalen og eventuelt henvise til en anden BedreBolig-rådgivervirksomhed. Hvis BedreBolig-virksomhedens eneste BedreBolig-rådgiver forlader virksomheden, har virksomheden 3 måneder til at finde en ny BedreBolig-rådgiver. Kvalitetsstyringssystem Hvem skal have et kvalitetsstyringssystem? Hvad er et KS-system i BedreBolig Det er BedreBolig-virksomheden, der skal have et kvalitetsstyringssystem og ikke den enkelte medarbejder. Men medarbejderne skal selvfølgelig bruge og overholde retningslinjerne i virksomhedens kvalitetsstyringssystem. Et kvalitetsstyringssystem er et styringsredskab, der anvendes af den BedreBolig-rådgivervirksomhed, som indgår aftale med en boligejer. Kvalitetsstyringssystemet hjælper virksomheden med at håndtere alle dokumenter, der har relation til en påbegyndt sag for en boligejer. Efter BedreBolig-ordningen skal et kvalitetsstyringssystem: 1) Godkendes af en godkendt kontrolinstans eller 2) Certificeres i henhold til standarden DS/EN ISO 9001 om kvalitetsstyringssystemer systemkrav og opfylde Energistyrelsens supplerende krav, såfremt der ønskes en certificering af kvalitetsstyringssystemet fra et akkrediteret certificerende organ. Hvem godkender KSsystemet? Virksomheden skal have sit kvalitetsstyringssystem godkendt af enten en kontrolinstans eller have det certificeret hos et akkrediteret certificeringsorgan. Herefter skal godkendelsen sendes til Energistyrelsen. De til BedreBolig-ordningen godkendte kontrolinstanser er i øjeblikket: - Q-Kontrol, el- og vvs-branchens kvalitetskontrol ApS - Bureau Veritas, Certification Denmark A/S - Lekon Certificering - TEKNIQ Kvalitet ApS - LDM Kontrolinstans ApS Side 2

3 - Byggeriets Kvalitetskontrol A/S Man kan se mere på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside eller BedreBolig.dk ( ) Hvad sker der ved kontrolbesøget? Hvad gør man, når man har fået forhåndsgodkendt eller godkendt sin virksomhed? Ved kontrolbesøget kontrollerer den enkelte kontrolinstans, at kvalitetsstyringssystemet efterleves i praksis, herunder om kvalitetsstyringssystemet opdateres, og om den enkelte rådgiver kan hente og gemme dokumenter i systemet. Når virksomheden har fået forhåndsgodkendt sit kvalitetsstyringssystem, sender virksomheden en kopi af kontrolinstansens godkendelsesblanket til Energistyrelsen på Der er ikke gebyr for at få Energistyrelsens godkendelse af, at man har indsendt en forhåndsgodkendelse eller godkendelse. Hvad betyder en forhåndsgodkendelse? Hvor tit skal KS-systemet godkendes? En forhåndsgodkendelse betyder en foreløbig godkendelse. Forhåndsgodkendelsen skal endeligt godkendes inden for 1 år. Inden for 1 år efter KS-systemet er blevet forhåndsgodkendt, skal det endeligt godkendes af en kontrolinstans. Herefter skal kontrolinstansen foretage en efterprøvning af KS-systemet. hvert 2 år. For ISO900 certificeringen er der andre intervaller. Hvad er prisen på et KSsystem? Hvad afhænger prisen på et KS-system af? Hvilke deadlines er der? Hvad hvis man ikke kan nå at få lavet sit kvalitetsstyringssystem inden 1. april 2015? Det er den enkelte kontrolinstans eller det certificerede organ, der fastsætter prisen for at få godkendt eller certificeret et BedreBolig kvalitetsstyringssystem. Prisen for at få et KS-system godkendt eller certificeret er markedsbaseret og afhænger bl.a. af hvor mange, der er ansat i virksomheden, og om man allerede er godkendt eller certificeret under andre ordninger, eksempelvis energimærkeordningen. KS-systemet skal godkendes hos en kontrolinstans eller certificeres hos et akkrediteret certificeringsorgan, så Energistyrelsen har dokumentation herom senest d. 1. april Hvis man ikke kan nå at få godkendt sit kvalitetsstyringssystem inden 1. april 2015, skal dette meddeles Energistyrelsen. Styrelsen vil herefter give en dispensation, så virksomheden får den nødvendige tid til at få et kvalitetsstyringssystem godkendt eller certificeret. Da de første virksomheder først er ved at blive akkrediteret til at kunne certificere BedreBolig-rådgivervirksomhederne nu, vil der f.eks. nok kunne forventes en forsinkelse i den forbindelse. Det er Energistyrelsen selvfølgelig forstående overfor. Side 3

4 Er der krav om, at man skal bruge en bestemt skabelon til sit KS-dokument? Er der særlige ITprogrammer, der er gode til KS-systemer eller som man skal bruge? Skal man bruge et ITsystem til sit KS-system? Hvad er en kvalitetsansvarlig? Hvem kan blive kvalitetsansvarlig i en virksomhed, skal det fx være en BedreBoligrådgiver? Er der indbygget egenkontrol i BedreBoligs KSsystem? Hvad er et sagshåndteringssystem? På hjemmesiden BedreBolig.dk findes et eksempel og en vejledning til et kvalitetssikringssystem, som skal godkendes af en kontrolinstans. Der er ikke et krav om, at man skal benytte eksemplet som skabelon, man kan godt anvende en mere simpel model, men det kan med fordel drøftes med kontrolinstansen. Der er ikke krav om, at virksomheden skal bruge et særligt IT-program til sine KS-systemer. Som udgangspunkt anbefales det at arbejde videre i det program, man er vant til at arbejde med. Kontrolinstansen eller det eventuelle akkrediterede certificeringsorgan kan muligvis anbefale nogle programmer, som er særligt velegnet til KS. BedreBolig-ordningen stiller ikke specifikt krav om, at man anvender et IT-system, dog anbefales dette, da det i praksis vil gøre kvalitetsstyringssystemet nemmere at håndtere. Endvidere vil et IT-system muliggøre, at kvalitetsstyringssystemet kan tilgås af alle medarbejdere i virksomheden, hvilket er et krav i BedreBolig-ordningen. En kvalitetsansvarlig er en medarbejder, der har ansvaret for, at virksomhedens kvalitetssystem bliver brugt og vedligeholdt. BedreBolig-virksomheden bestemmer, hvilken medarbejder, der er ansvarlig for at vedligeholde kvalitetsstyringssystemet. Der stilles ikke krav om, at den kvalitetssansvarlige skal have en ledende stilling i virksomheden eller skal være uddannet BedreBolig-rådgiver. BedreBolig-ordningen stiller ikke krav om egenkontrol i kvalitetsstyringssystemet, der er godkendt af en kontrolinstans. Vil virksomheden have en certificering, vil der være krav om egenkontrol. Et sagshåndteringssystem er et system, der anvendes til håndtering af dokumenter i forbindelse med levering af ydelser til boligejeren. Systemet har til formål at gemme alle dokumenter herunder korrespondance, fakturaer m.v., som har relation til den konkrete sag. Formålet med et sagshåndteringssystem er at kunne dokumentere en klar sagshistorik, så der ikke er tvivl om, hvad der er aftalt med boligejeren. Side 4

5 Uddannelse som BedreBolig-rådgiver Hvornår kan man igen uddanne sig til BedreBoligrådgiver? De sidste på gratisuddannelsen har netop færdiggjort deres uddannelse i løbet af juni måned. Fremover vil uddannelsen være underlagt brugerbetaling og kan udbydes i regi af det almindelige uddannelsessystem (f.eks. erhvervsakademierne og maskinmesterskolerne) og/eller af private udbydere. Rammerne for den fremadrettede uddannelse er ved at blive fastlagt, men der er ikke fastlagt en ny dato for de nye uddannelser. Det forventes dog at blive til september/oktober, at den nye uddannelse bliver tilgængelig. Hvor meget kommer det til at koste at uddanne sig til BedreBolig-rådgiver? Hvor kan man se, hvornår de nye uddannelser sættes i gang? Prisen på at uddanne sig til BedreBolig-rådgiver er ikke fastlagt endnu og vil være op til dem, der fremover kommer til at varetage uddannelsen. På BedreBolig.dk kan man se, hvornår de nye uddannelser bliver udbudt. Dette vil også fremgå af de BedreBolig-nyhedsmail, der bliver udsendt. Endelig kan man sende en mail til og blive skrevet op på en liste som interesseret i at blive kontaktet, når den nye uddannelse udbydes. Kan man blive skrevet på en venteliste til den nye uddannelse? Skal man være ansat i en virksomhed for at tage BedreBolig-uddannelsen? Skal en virksomhed have et CVR-nr. for at blive godkendt som BedreBoligrådgivervirksomhed? Man kan sende en mail til og bede om at blive skrevet op på en venteliste til den nye uddannelse. Herefter vil Energistyrelsen sørge for, at man får besked, når der bliver udbudt en ny uddannelse. Man behøver ikke at være ansat i en virksomhed for at blive uddannet til BedreBolig-rådgiver. Hvis man som privatperson vil være underleverandør til en virksomhed, der er godkendt BedreBolig-rådgivervirksomhed, behøver man ikke selv være ansat i virksomheden for at komme på BedreBoliguddannelsen. Nej, men hvis man har et CVR-nr., skal dette oplyses. Side 5

6 Beregninger for energibesparelser Hvor kan man finde de bagvedliggende beregninger og data for BedreBolig-planen, så kunden kan kende de forudsætninger, der ligger til grund for beregningerne? Hvordan oplyses boligejeren om, at beregningerne ikke er en garanti for energibesparelserne? Iflg. bekendtgørelsen skal rådgiver oplyse boligejer om muligheden for at få udleveret de nødvendige data og beregninger m.v., som ligger bag BB-planens beskrivelse og på anmodning udlevere disse. De nødvendige data og beregninger må her anses at være den beregningsfil, som dannes i BedreBolig-rådgiverens beregningsværktøj (Energy10) og anvendes til at lave BedreBolig-planen. Denne fil kan BedreBolig-rådgiveren selv kopiere i programmet til en ny sag, eller han kan sende sagen til en anden BedreBolig-rådgiver eller en energikonsulent, efter boligejerens anvisning, hvis boligejeren vil anvende en anden konsulent til en opgave (f.eks. et energimærke), som tager udgangspunkt i den allerede udfærdigede BedreBolig-plan. BedreBolig-rådgiver virksomheden hverken kan eller skal garantere over for boligejeren, at de pågældende beregninger kan forventes at medføre energibesparelser for den pågældende boligejer. BedreBolig-rådgiver virksomheden skal i stedet informere boligejeren om, at energibesparelser både afhænger af markedsprisen og af boligejerens adfærd. Særligt boligejerens adfærd kan have stor indflydelse på omfanget af eventuelle besparelser, som følge af en energirenovering. Af samme årsag tages der i BedreBolig-planen forbehold for ovenstående. Side 6

7 Underleverandører i BedreBolig-ordningen Hvad er en underleverandør i BedreBoligordningen? En underleverandør i BedreBolig-ordningen kan enten være en medarbejder eller en anden BedreBolig-virksomhed. Udover den fastansatte medarbejder må BedreBoligrådgivervirksomheden gerne have aftaler med underleverandører, dvs. BedreBolig-rådgivere, der ligeledes har bestået Fase 1 på BedreBoliguddannelsen. Det gælder selvfølgelig også BedreBolig-rådgivere, der har bestået både fase I og fase II på uddannelsen. Inden 1. april 2015 skal virksomheden herudover kunne tilbyde Ydelsespakke 2, det vil sige tilbudsindhentning, byggeledelse, aflevering og opfølgning vedr. selve renoveringsprojektet. Skal underleverandører være godkendt som BedreBolig-rådgivere? Hvordan vil underleverandør fremstå på rådgiverlisten? Hvordan kan en underleverandør markedsføre sig på egen hjemmeside - og generelt? Hvordan kan man arbejde i Energy som underleveran- Det betyder, at virksomheden enten selv skal have en medarbejder ansat, der er uddannet og har de fornødne kompetencer til Ydelsespakke 2 - eller skal have en aftale med en underleverandør, dvs. en BedreBoligrådgiver, der er uddannet og har de fornødne kompetencer til Ydelsespakke 2. Underleverandøren behøver ikke være ansat i en godkendt Bedre- Bolig-rådgivervirksomhed. Men underleverandøren skal selv være uddannet som BedreBolig-rådgiver på vores uddannelse. Den omtalte underleverandør, som skal være BedreBoliguddannet, er kun den, der leverer en rådgivningsydelse under BedreBolig-ordningen. Andre underleverandører, som er håndværkere og udfører håndværksmæssige opgaver med gennemførelse af de energibesparende forslag, som står i BedreBolig-planen, behøver hverken uddannelse eller godkendelse. Når man går ind på en godkendt BedreBolig-rådgivers side på bedrebolig.dk, så står der, at Vores rådgivere hedder og så nedenunder navnet på virksomhedens BedreBolig-rådgivere. Her vil også stå navne på medarbejdere hos de faste underleverandører, som virksomheden gør brug af, da virksomheden jo gør brug af dem i eget navn og ikke i underleverandørens navn. Når man er underleverandør, så arbejder man for den virksomhed, man er underleverandør til. Hvis man som underleverandør vil gøre reklame for BedreBolig, så skal det bare være klart, at det ikke er ens egen virksomhed, som er BedreBolig-godkendt men i stedet den virksomhed, man er underleverandør til. Man må altså ikke give indtryk af, at ens egen virksomhed er godkendt, hvis den ikke er det. Hvis bare dette klart fremgår, må man meget gerne gøre reklame for BedreBolig og fortælle om hvilke ydelser man, som underleverandør, kan levere indenfor ordningen, herunder at man er uddannet BedreBolig-rådgiver. Når man er underleverandør, så leverer man ydelser på vegne af den godkendte BedreBolig-rådgivervirksomhed, man er underleverandør til. Man skal derfor også anvende hovedleverandørens login til Energysy- Side 7

8 dør? stems, som om man var en ekstra ansat hos hovedleverandøren. Foreligger der en kontraktudkast-skabelon fra Bedre- Bolig med henblik på underleverandørydelse-aftale? Kan man få oplyst, hvilke BedreBoligrådgivervirksomheder, som allerede på nuværende tidspunkt har et certificeret eller godkendt kvalitetsstyringssystem? Må jeg repræsentere ordningen for mine underentreprenører, hvis jeg har en aftale med dem, det kunne f.eks. 2 timer om måneden + efter behov? Nej, der er ikke nogen standard-kontraktskabelon for underleverandører. Vi har som sådan ikke nogen detaljerede krav til, hvordan det kontraktmæssige forhold mellem hovedleverandøren og underleverandøren skal være for, at det er gyldigt i BedreBolig-sammenhæng. Det skal dog være klart, at der er tale om et almindeligt underrådgiverforhold, hvor hovedleverandøren har antaget underleverandøren til at udføre arbejde på hovedleverandørens ansvar. Underleverandøren vil også skulle anvende hovedleverandørens kvalitetsstyringssystem, og hovedleverandøren skal have kopi af underleverandørens uddannelsespapirer i sit kvalitetsstyringssystem, så kontrolinstansen kan kontrollere, at også de underleverandører der anvendes, opfylder uddannelseskravene i ordningen. Det kan vi desværre ikke umiddelbart oplyse, og der er ikke hjemmel hertil i den omtalte bekendtgørelse. Vi er ved at overveje, hvordan Energistyrelsen kan være behjælpelige med at skabe kontakt mellem de godkendte BedreBolig-virksomheder og BedreBolig-rådgivere, der måtte ønske at være underleverandører mv. De virksomheder, som står på hjemmesiden bedrebolig.dk, er alle godkendte som BedreBolig-rådgivervirksomheder. Nogen af dem har fået et kvalitetsstyringssystem, andre har ikke. Dem, der ikke har et kvalitetsstyringssystem, har vi kontaktet og bedt om at indsende enten det, eller en anmodning om udsættelse af fristen for at få systemet på plads, som var 1. april. Det forhold, om en given virksomhed har et kvalitetsstyringssystem, er således en del af en administrativ sagsbehandling af den pågældende virksomheds godkendelsessag hos Energistyrelsen. Da det alene er den pågældende virksomhed, som er part i sagen, er det som udgangspunkt også kun den virksomhed, som har adgang til at bede Energistyrelsen om indsigt i sagen. Når det er sagt, så kan virksomheder, der ikke har noget kvalitetsstyringssystem, og ikke har tænkt sig at få det, ikke blive stående på listen over godkendte rådgivere. I løbet af få måneder vil listen derfor alene indeholde navne på de virksomheder, som har et kvalitetsstyringssystem. Ja. Vi har ikke noget minimum antal timer, man skal være i en BBvirksomhed for, at den kan godkendes. Men det skal være realistisk, at man kan udføre sit arbejde på det antal timer, man er ansat. Ellers bliver ens KS-system ikke godkendt til formålet. Og så skal man være opmærksom på, at hver virksomhed man er i to timer om ugen, så selv hver især vil skulle etablere og betale for et KS. Men hvis man ellers vil det, er det ikke noget, som vi forhindrer. Anvendelse af ABR89 Kan man som BedreBoligrådgiver lade være med at Som udgangspunkt skal rådgivningen være omfattet af ABR89 med mindre andet er aftalt med boligejeren. Side 8

9 lade sin rådgivning være omfattet af ABR89? Hvornår kan man som BedreBolig-rådgiver undlade af benytte ABR89? BedreBolig-rådgiveren må selv vælge, om han vil benytte ABR89 i forbindelse med en BedreBolig-aftale. Hvis ABR89 ikke benyttes, skal det være udtrykkeligt aftalt med boligejeren. Side 9

10 Rådgiveransvar og forsikring Skal man som BedreBoligrådgiver have en rådgiveransvarsforsikring? Kan BedreBolig-rådgiveren stilles til ansvar for den oplyste energibesparelse i Bedre- Bolig-planen, hvis denne ikke opnås? Det anbefales, at BedreBolig-rådgiver virksomheden har en rådgiveransvarsforsikring, men det er ikke et krav i ordningen. Har virksomheden ikke en rådgiveransvarsforsikring, skal boligejeren oplyses om det. BedreBolig-rådgiveren kan ikke stilles til ansvar for, at den energibesparelse, der fremgår af BedreBolig-planen, ikke realiseres. Men rådgiveren har pligt til at oplyse boligejeren om, at besparelsen er anslåede værdier, som også afhænger af fx adfærden i boligen. Dette oplyses i BedreBolig-planen under adfærden i boligen samt under bemærkninger under budgettet. Energimærkningsordningen Er der forskel på BedreBolig-ordningen og energimærkeordningen? BedreBolig-ordningen er ikke det samme som energimærkningsordningen. Energimærkningen mærker boligen fra A til G og benyttes primært ved handel og udlejning af boliger. Den giver en fuldstændig kortlægning af boligens energimæssige tilstand samt et overblik over de samlede forslag til energiforbedrende og -besparende tiltag. Beregningerne i energimærket er baseret på et teoretisk beregnet forbrug, for at boligkøbere kan sammenligne boligers energiforbrug uanset beboernes livsstil og vaner. BedreBolig fokuserer derimod på at kortlægge mulige energimæssige forbedringer, der er relevante for præcis den givne boligejer. Der er dermed fokus på boligejernes faktiske forbrug, konkrete behov og ønsker om boligforbedringer. Et gyldigt energimærke kan danne grundlag for det arbejde, som BedreBolig-rådgiveren leverer. BedreBoligrådgiveren vil endvidere være forpligtet til at spørge boligejeren, om vedkommende ønsker at få et energimærke ud af et Bedre- Bolig-forløb eller få et eksisterende energimærke forbedret for at dokumentere husets nye energitilstand. Her vil data fra kortlægningen i BedreBolig kunne indgå. Er der forskel på den måde, der beregnes på i BedreBolig og Energimærkeordningen? BedreBolig og energimærkningsordningen for bygninger benytter samme software, programmet BE10 fra Statens Byggeforskningsinstitut, til beregning af energibehov og besparelsespotentialer. Men da de to ordninger har forskellige formål, er måden som beregningsprogrammet an- Side 10

11 vendes på også lidt forskellig i de to ordninger. Da formålet med energimærkningsordningen først og fremmest er at kortlægge den energimæssige standard på en måde, som gør det muligt at sammenligne forskellige bygninger, benyttes derfor standardiserede data for brugeradfærd, som påvirker energiforbruget, fx rumtemperatur, udluftning/ventilation, brug af varmt vand m.v. I modsætningen hertil søger BedreBolig at klarlægge konkrete brugeres adfærd mht. energi og desuden deres ønsker til forandringer i boligen. Formålet er, på den baggrund, at redegøre for de energibesparende tiltag, som vil være mest relevante for dem. Derimod er det ikke afgørende præcist at klarlægge boligens energimæssige standard set i forhold til andre, tilsvarende boliger. Kan en BedreBolig-rådgiver lave energimærker? Et gyldigt energimærke kan træde i stedet for de registreringer af boligens fysiske forhold, som en BedreBolig-rådgiver skal foretage. Man skal være uddannet energikonsulent og være ansat i et certificeretenergimærkningsfirma for at kunne udstede et energimærke. En energimærkningsvirksomhed kan desuden godkendes i henhold til BedreBolig-ordningen, hvis mindst én medarbejder gennemfører uddannelsen, og virksomheden udbygger sit kvalitetsstyringssystem, så det opfylder kravene til BedreBolig. Efter godkendelsen kan virksomheden levere BedreBolig-ydelser og samtidig udstede energimærker, dog altid under iagttagelse af Energimærkningsordningens regler om uvildighed. Kravet om uvildighed for Energimærkningsfirmaer betyder, at virksomheden skal være uafhængig af forhold, der kan påvirke energimærkningen og den tilhørende rådgivning. Det betyder bl.a., at virksomheden ikke både som BedreBolig-rådgiver kan levere ydelsespakke 2 (BedreBolig-projekt) og så efterfølgende udarbejde en energimærkning for samme bygning. Energimærkevirksomheder skal altid konkret overveje, om der er forhold, som kunne føre til, at de ikke er uvildige i en given sag. Side 11

12 Markedsføring af BedreBolig Hvordan markedsfører Energistyrelsen ordningen? Hvor kan man få markedsføringsmateriale I 2015 markedsfører Energistyrelsen BedreBolig digitalt via bannerannoncer og Google Adwords samt på TV i efteråret. Derudover vil der løbende være PR om ordningen i både lokale og nationale medier. Energistyrelsen stiller en række markedsføringsmaterialer til rådighed for BedreBolig-rådgierne. Materialerne finder man på BedreBolig.dk/raadgiver. Her er blandt andet annoncematerialer, webbannere, brochurer og skabelon til en pressemeddelelse. Brochurer til uddeling til potentielle kunder kan rekvireres via BedreBolig-sekretariatet på Her kan man også bestille streamers til bilen og få hjælp til brug af materialerne på hjemmesiden. Side 12

Spørgsmål & svar BedreBolig

Spørgsmål & svar BedreBolig Marts 2016 Spørgsmål & svar BedreBolig Spørgsmål Svar Energimærkningsordningen Er der forskel på BedreBolig-ordningen og energimærkeordningen? BedreBolig-ordningen er ikke det samme som energimærkningsordningen.

Læs mere

Spørgsmål og svar om BedreBolig-ordningen

Spørgsmål og svar om BedreBolig-ordningen Spørgsmål og svar om BedreBolig-ordningen Indhold Læsevejledning... 4 1. Krav for at blive godkendt BedreBolig-rådgivervirksomhed... 5 Spørgsmål 1: Hvilke krav er der til at blive godkendt som BedreBolig-rådgivervirksomhed

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som BedreBolig-rådgiver

Ansøgning om godkendelse som BedreBolig-rådgiver Ansøgning om godkendelse som BedreBolig-rådgiver Virksomhed, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. under BedreBolig-ordningen: (for korrekt udfyldelse, se også vejledning på side 4) 1 Virksomhedens

Læs mere

Energistyrelsen sender hermed forslag til bekendtgørelsesændringer i høring.

Energistyrelsen sender hermed forslag til bekendtgørelsesændringer i høring. Til adressater på vedlagt høringsliste Kontor/afdeling Center for Systemanalyse, Energieffektivisering og Global Rådgivning Dato 6. oktober 2016 Høring om ændring af bekendtgørelser om en godkendelsesordning

Læs mere

Lovændringer per 1/1 2016

Lovændringer per 1/1 2016 BedreBolig Lovændringer per 1/1 2016 Under BedreBolig-ordningen kunne virksomheder tidligere godkendes som BedreBolig-rådgivervirksomheder til levering af tre ydelser: 1. Kortlægning af en bygnings energibesparelsesmuligheder

Læs mere

Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere

Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere Servicemail nr. 1 maj 2014 Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere BedreBolig-sekretariatet og Energistyrelsen får løbende gode input fra BedreBoligrådgivere, der kan bidrage til at forbedre rammerne for

Læs mere

BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen

BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen Formål Fremme energirenovering af private boliger Fjerne barrierer gøre det nemt og overskueligt Samlet rådgivning hos én aktør gennem hele processen Skal

Læs mere

Hvad er BedreBolig? V/ chefkonsulent Lars Korsholm, Energistyrelsen

Hvad er BedreBolig? V/ chefkonsulent Lars Korsholm, Energistyrelsen Hvad er BedreBolig? V/ chefkonsulent Lars Korsholm, Energistyrelsen Hvad er BedreBolig? Ny ordning under Energistyrelsen Skal fremme energirenovering af private boliger Fjerne barrierer gøre det nemt og

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som BedreBolig-rådgiver

Ansøgning om godkendelse som BedreBolig-rådgiver Ansøgning om godkendelse som BedreBolig-rådgiver Virksomhed, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med energirenovering af boliger: (for korrekt udfyldelse, se også vejledning på

Læs mere

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse BedreBolig Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse Udgivet 13. december 2013 - opdateret 15. januar 2014 Baggrund BedreBolig

Læs mere

Eksempel på kvalitetsstyringssystem inkl. vejledning til anvendelse

Eksempel på kvalitetsstyringssystem inkl. vejledning til anvendelse Eksempel på kvalitetsstyringssystem inkl. vejledning til anvendelse For virksomheder, der skal opbygge et godkendt kvalitetsstyringssystem under BedreBolig Læsevejledning Formålet med et kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

BedreBolig. Energirigtig renovering af private boliger. BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1

BedreBolig. Energirigtig renovering af private boliger. BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1 BedreBolig Energirigtig renovering af private boliger BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1 23/01/15 15:31 2 BedreBolig BedreBolig en helhedsorienteret tilgang til energirenovering BedreBolig er

Læs mere

Kom godt i gang. Inspiration til BedreBolig-rådgivere

Kom godt i gang. Inspiration til BedreBolig-rådgivere Kom godt i gang Inspiration til BedreBolig-rådgivere 2 BedreBolig BedreBolig 3 Indhold Velkommen til BedreBolig... 4 Målrettet markedsføring... 5 Hjemmesiden det centrale omdrejningspunkt... 7 BedreBolig-sekretariatet

Læs mere

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk er Energistyrelsens forbrugerrettede hjemmeside, der på en enkel og overskuelig måde tilbyder målrettede og relevante digitale værktøjer,

Læs mere

Branchedag for Danske Bygningskonsulenter 28. oktober 2015 HENRIK ANDERSEN ENERGISTYRELSEN

Branchedag for Danske Bygningskonsulenter 28. oktober 2015 HENRIK ANDERSEN ENERGISTYRELSEN Branchedag for Danske Bygningskonsulenter 28. oktober 2015 HENRIK ANDERSEN ENERGISTYRELSEN UDFORDRINGEN: 35 PCT. AF DANMARKS SAMLEDE ENERGIFORBRUG ANVENDES I BYGNINGER TIL VARME OG VARMT VAND ENDELIGT

Læs mere

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse BedreBolig Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse 13. december 2013 Baggrund BedreBolig en ny ordning til energirenovering

Læs mere

Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med

Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f, stk. 2 og 3, 24 g, stk. 1, 2,

Læs mere

Møde i følgegruppen for BedreBolig. Mandag d. 8. september 2014

Møde i følgegruppen for BedreBolig. Mandag d. 8. september 2014 Møde i følgegruppen for BedreBolig Mandag d. 8. september 2014 Agenda 13.00 13.15 Velkomst og præsentation af deltagere 13.15 13.30 Sidste nyt om BedreBolig 13.30 14.30 Lancering og markedsføring - Hvad

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 149 Offentligt (01) Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse

Læs mere

BedreBolig-rådgivning

BedreBolig-rådgivning BedreBolig-rådgivning Vejledning for BedreBolig-rådgivere 24. marts 2014 Indhold 1. Formål og læsevejledning... 4 2. Overordnet indhold i BedreBolig... 5 3. Tjeklister, aftaleskabeloner og øvrige bilag...

Læs mere

BedreBolig-tjekliste til aflevering af byggeri

BedreBolig-tjekliste til aflevering af byggeri BedreBolig-tjekliste til aflevering af byggeri Bilag 10 til Vejledning om BedreBolig-rådgivning Formål Formålet med en BedreBolig-aflevering af et byggeri er at sikre bygherren den fulde værdi af det BedreBolig-projekt,

Læs mere

BedreBolig-Rådgiver og EMO Konsulent

BedreBolig-Rådgiver og EMO Konsulent BedreBolig-Rådgiver og EMO Konsulent Uddannelsesbeskrivelse 1/8 2015 Følgende er læringsmål for uddannelse til Energikonsulent under Energimærkningsordningen (EMO) og under BedreBolig-ordningen (BB). Læringsmålene

Læs mere

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER FORMÅLET MED ENERGI- MÆRKNINGSORDNINGEN Gavnligt for miljø, indeklima og økonomi Formålet med energimærkningsordningen er at motivere bygningsejere til at bruge mindre

Læs mere

De 9 testkommuner er godt i gang

De 9 testkommuner er godt i gang Nyhedsmail nr. 6 maj 2014 De 9 testkommuner er godt i gang Der har på nuværende tidspunkt været afholdt både netværksmøder og borgerrettede aktiviteter i de 9 testkommuner. Flere kommuner har taget initiativ

Læs mere

BedreBolig-tjekliste til energifagligt tilsyn

BedreBolig-tjekliste til energifagligt tilsyn BedreBolig-tjekliste til energifagligt tilsyn Bilag 10 til Vejledning om BedreBolig-rådgivning Formål og grundlag Formålet med et energifagligt tilsyn under Bedre- Bolig er at sikre boligejeren den fulde

Læs mere

Tænk energien med, når du forbedrer din bolig

Tænk energien med, når du forbedrer din bolig Tænk energien med, når du forbedrer din bolig - dine fordele og muligheder ved at renovere energirigtigt Februar 2014 BedreBolig stiller skarpt på energien i boligen De fleste parcelhuse og rækkehuse i

Læs mere

En enkel oversigt over grafiske elementer

En enkel oversigt over grafiske elementer Quickguide En enkel oversigt over grafiske elementer BedreBolig 3 Indhold Introduktion...5 Logo...6 Farver...8 Typografi... 10 Stregen... 12 Illustrationer... 14 Billeder... 16 Eksempel på brug af de grafiske

Læs mere

Udkast til. Kapitel 1. Kvalitetsledelsessystemet

Udkast til. Kapitel 1. Kvalitetsledelsessystemet Udkast til Bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet I medfør af 20,

Læs mere

Energimærkning marts 2011. Ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger

Energimærkning marts 2011. Ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger Energimærkning marts 2011 Ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger Baggrund og formål Fremme energibesparelser og øge effektiviteten inden for al anvendelse af energi i bygninger 40 procent af

Læs mere

Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning N OT AT 14. april 2008 J.nr. Ref. re Energibesparelser Side 1/ Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 1 1. Vedr. DS/EN ISO 9001, afs. 4.2.4

Læs mere

BEK nr 1899 af 29/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017

BEK nr 1899 af 29/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 BEK nr 1899 af 29/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4983

Læs mere

Autorisationsloven (afsnit 5 i lovmappe)

Autorisationsloven (afsnit 5 i lovmappe) Kvalitetssikring Autorisationsloven (afsnit 5 i lovmappe) Lov nr. 401 af 28. april 2014 med senere ændringer Definerer områderne for autorisationskrævende arbejde Loven indeholder Krav for opnåelse af

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 79 Offentligt Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af

Læs mere

Kvalitetskontrol for energimærkninger fra 2016

Kvalitetskontrol for energimærkninger fra 2016 Kvalitetskontrol for energimærkninger fra 2016 Kvalitetstal for energimærkninger 66.637 Energimærkninger 69 % Korrekte energimærker 88 % Energimærkninger med velbeskrevne besparelsesforslag Energistyrelsen

Læs mere

Information til finanssektoren om BedreBolig

Information til finanssektoren om BedreBolig Information til finanssektoren om BedreBolig En ny ordning til at fremme energirenovering af boliger Februar 2014 Danske boliger skal være mere energieffektive BedreBolig er en ny ordning, som skal gøre

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger

Forslag til. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger (Godkendelses-, akkrediterings- eller certificeringsordning for grønne aktør-virksomheder under en Grøn Boligkontrakt-ordning.)

Læs mere

Evaluering af BedreBolig-ordningen blandt BedreBolig-rådgivere

Evaluering af BedreBolig-ordningen blandt BedreBolig-rådgivere Evaluering af BedreBolig-ordningen blandt BedreBolig-rådgivere Energistyrelsen 23. juni 2014 Agenda Baggrund og formål Hovedkonklusioner Anbefalinger Baggrund og formål Energistyrelsen har bedt (GK), som

Læs mere

BEK nr 1391 af 22/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017

BEK nr 1391 af 22/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 BEK nr 1391 af 22/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-9145

Læs mere

BedreBolig-tjekliste til opfølgning efter 12 måneder

BedreBolig-tjekliste til opfølgning efter 12 måneder BedreBolig-tjekliste til opfølgning efter 12 måneder Bilag 11 til Vejledning om BedreBolig-rådgivning Formål Formålet med en BedreBolig-opfølgning efter 12 måneders anvendelse af det energirenoverede hus

Læs mere

BedreBolig tjekliste til projektgennemgang

BedreBolig tjekliste til projektgennemgang BedreBolig tjekliste til projektgennemgang Bilag 7 til Vejledning for BedreBolig-rådgivere Formål og grundlag Formålet med en BedreBolig-projektgennemgang er at sikre boligejeren den fulde værdi af sit

Læs mere

Punkt Rettelse Vedtaget dato Ændres Punkt 52. Ansøgningens omfang Ansøgningen skal indeholde følgende generelle oplysninger om firmaet:

Punkt Rettelse Vedtaget dato Ændres Punkt 52. Ansøgningens omfang Ansøgningen skal indeholde følgende generelle oplysninger om firmaet: DBI Retningslinje 001 4. udgave August 2013, Byggedata, opdateret 3. juli Punkt Rettelse Vedtaget dato Ændres Punkt 52 Ansøgningens omfang Ansøgningen skal indeholde følgende generelle oplysninger om firmaet:

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016

BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00005 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Tavervej 40 9270 Klarup Bygningens energimærke: Gyldig fra 20. juni 2016 Til den 20. juni 2026. Energimærkningen er udført

Læs mere

BedreBolig Møde i finansarbejdsgruppen, 24. april 2014

BedreBolig Møde i finansarbejdsgruppen, 24. april 2014 BedreBolig Møde i finansarbejdsgruppen, 24. april 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på BedreBolig-ordningen, herunder udrulning i de 9 kommuner 3. Gennemgang og drøftelse af BedreBolig-planen, herunder

Læs mere

Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning N OTAT rev. 6. maj 2011 J.nr. Ref. re Energibesparelser Side 1/ Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 1 1. Vedr. DS/EN ISO 9001:2008, afs.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Grenvænget 11 5700 Svendborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. september 2016 Til den 21. september 2026. Energimærkningen

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG KØBT

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG KØBT ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG KØBT 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx enfamilieshuse.

Læs mere

BedreBolig-rådgiver. Krav til kompetencer og uddannelse for kursister på BedreBolig-uddannelsen

BedreBolig-rådgiver. Krav til kompetencer og uddannelse for kursister på BedreBolig-uddannelsen BedreBolig-rådgiver Krav til kompetencer og uddannelse for kursister på BedreBolig-uddannelsen Januar 2014 BedreBolig Formålet med ordningen BedreBolig er at give boligejerne mulighed for one-stop-shopping

Læs mere

BedreBolig Krav til medarbejdernes kompetencer og uddannelse

BedreBolig Krav til medarbejdernes kompetencer og uddannelse BedreBolig Krav til medarbejdernes kompetencer og uddannelse BedreBolig Formålet med BedreBolig-ordningen er at sikre boligejerne mulighed for one-stop-shopping i forbindelse med energirenovering af deres

Læs mere

Sammen om BedreBolig. Individuel energirenovering i fællesskab. Villy Fink Isaksen, Wikimedia Commons, License cc-by-sa-4.0.

Sammen om BedreBolig. Individuel energirenovering i fællesskab. Villy Fink Isaksen, Wikimedia Commons, License cc-by-sa-4.0. Sammen om BedreBolig Individuel energirenovering i fællesskab Villy Fink Isaksen, Wikimedia Commons, License cc-by-sa-4.0. Sammen om BedreBolig Hos en BedreBoligrådgiver kan man købe kvalificeret rådgivning

Læs mere

BedreBolig-plan. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Energitjenesten Sjælland Mikkel Nielsen Vestergade 3C 4600 Køge E-mail sjaelland@detgroennehus.dk Tlf.

BedreBolig-plan. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Energitjenesten Sjælland Mikkel Nielsen Vestergade 3C 4600 Køge E-mail sjaelland@detgroennehus.dk Tlf. Rapportnr: 417 Firmanr: 12 Dato: 20-04-2015 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Energitjenesten Sjælland Mikkel Nielsen Vestergade 3C 4600 Køge E-mail sjaelland@detgroennehus.dk Tlf.nr 36986851 BOLIGEJER

Læs mere

UDKAST. til. ENS, 6. oktober 2016

UDKAST. til. ENS, 6. oktober 2016 ENS, 6. oktober 2016 UDKAST til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med energirenovering

Læs mere

1) Bilag 2, side 10: Er prøven obligatorisk for både energikonsulenter og BB-rådgivere?

1) Bilag 2, side 10: Er prøven obligatorisk for både energikonsulenter og BB-rådgivere? Udbud Indkomne spørgsmål til uddannelsesudbud 1) Bilag 2, side 10: Er prøven obligatorisk for både energikonsulenter og BB-rådgivere? Ja de tre prøver under modulet teoretisk modul for enfamiliehuse er

Læs mere

Adgangskontrol. Kravspecifikationer til brug for. certificering af virksomheder. Forsikring & Pension September 2010 rettet februar 2011

Adgangskontrol. Kravspecifikationer til brug for. certificering af virksomheder. Forsikring & Pension September 2010 rettet februar 2011 September 2010 rettet februar 2011 Adgangskontrol Kravspecifikationer til brug for certificering af virksomheder Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skovbakken 5 8740 Brædstrup Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. februar 2017 Til den 16. februar 2027. Energimærkningen

Læs mere

Bilag I - Kravspecifikation

Bilag I - Kravspecifikation Bilag I - Kravspecifikation Udbud af elektricitet Februar 2014 15. november 2013 Side 1 1 Generelle krav til delydelse (a) og (b) Den udbudte rammeaftale omfatter følgende ydelser (samlet benævnt Ydelsen

Læs mere

BEK nr 629 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juli Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 629 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juli Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 629 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juli 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00022 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger N OTAT 7. oktober 2010 J.nr. Ref. re Energieffektivisering og internationalt samarbejde Den ændrede energimærkningsordning for bygninger 1 Indledning I 2008 blev der gennemført en samlet evaluering af

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

1. Generelt om ordningen

1. Generelt om ordningen 02.05.2014 Vejledning om tilskud til energibesparende arbejder i privat udlejningsbyggeri efter bekendtgørelse om tilskud til energibesparende arbejder i private udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 31. oktober 2014 Energimærkning af ejendommen beliggende [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 31. oktober 2014 Energimærkning af ejendommen beliggende [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX]

Læs mere

Nævnsformand Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Sekretariatschef Jørgen K. Nielsen

Nævnsformand Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Sekretariatschef Jørgen K. Nielsen (Energibesparelser i bygninger) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX]

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område I medfør af 68 d og 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 3 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man henvende sig til ens sædvanlige kontaktperson

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU SÆLGER BOLIG TIL SALG

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU SÆLGER BOLIG TIL SALG ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU SÆLGER BOLIG TIL SALG 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx

Læs mere

1. Læsevejledning Håndbogens indhold og struktur...1

1. Læsevejledning Håndbogens indhold og struktur...1 Indholdsfortegnelse 1. Læsevejledning... 1 1.1. Håndbogens indhold og struktur...1 2. Formål med energimærkningsordningen... 1 3. Bygninger der kan energimærkes uden bygningsgennemgang... 1 4. Energimærkningsrapportens

Læs mere

Forretningsgang for rådgivning

Forretningsgang for rådgivning FinansSparring er uvildig økonomisk rådgivning til private - til dig der har brug for et godt råd til at få råd. FinansSparring ApS Kragelundvænget 135 7080 Børkop Din vej til større overblik og mere overskud

Læs mere

BedreBolig Energisparerådet den 3. juni 2014

BedreBolig Energisparerådet den 3. juni 2014 BedreBolig Energisparerådet den 3. juni 2014 BedreBolig status på grundlag og indhold BedreBolig-rådgiverens værktøjskasse : - BedreBolig-beregner, BedreBolig-plan, - Vejledning, tjeklister og kommunikationsguide,

Læs mere

BEDRE BOLIG. Opstartsmøde for de 9 første kommuner. 4. december 2013

BEDRE BOLIG. Opstartsmøde for de 9 første kommuner. 4. december 2013 BEDRE BOLIG Opstartsmøde for de 9 første kommuner 4. december 2013 Dagsorden 11.00-11.15 Velkomst og præsentation 11.15-11.45 Indhold i BedreBolig-ordningen Baggrund og introduktion Strategi for lancering

Læs mere

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER Denne folder henvender sig til offentlige institutioner samt alle ejere af større bygninger, der bruges til beboelse samt handel og service. FORMÅLET MED ENERGI- MÆRKNINGSORDNINGEN

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder Hensigten med direktivet: 2020 mål 20% EE ift 2007 Alle

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Orionvej 161 4700 Næstved Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. juni 2015 Til den 16. juni 2025. Energimærkningen er udført

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 L 12 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 L 12 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 L 12 Bilag 1 Offentligt N O T AT 4. september 2015 J.nr. 2015-4541 Ref. FHY/KGR/CRB/KWJ Center for Forsyning Høringsnotat vedr. ændring af lov om energimærkning

Læs mere

København, den 19. januar 2010 KENDELSE. Klager. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Allan Bante ApS Vejby Centervej 8240 Risskov

København, den 19. januar 2010 KENDELSE. Klager. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Allan Bante ApS Vejby Centervej 8240 Risskov 1 København, den 19. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Allan Bante ApS Vejby Centervej 8240 Risskov 2 Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere. Sagen angår

Læs mere

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER Denne folder henvender sig til alle ejere af større bygninger, der bruges til beboelse, handel og service samt af offentlige institutioner. FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGS-

Læs mere

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER Denne folder henvender sig til alle ejere af større bygninger, der bruges til beboelse, handel og service samt af offentlige institutioner. FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGS-

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kolben 15 2730 Herlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. januar 2014 Til den 13. januar 2024. Energimærkningsnummer 311033525

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. Version 2011 ENERGIMÆRKNING UDEN BYGNINGS- GENNEMGANG

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. Version 2011 ENERGIMÆRKNING UDEN BYGNINGS- GENNEMGANG HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2011 ENERGIMÆRKNING UDEN BYGNINGS- GENNEMGANG Gyldig fra den 1. juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Læsevejledning... 1 1.1. Håndbogens indhold og struktur...1 2. Formål

Læs mere

Hvad er god energirådgivning? Tanja Weis

Hvad er god energirådgivning? Tanja Weis Hvad er god energirådgivning? Tanja Weis God energirådgivning Hvordan Teknologisk Institut, Århus - 30. oktober 2007 Overvejelser ved rådgiver Hvad er god energirådgivning? Hvad er målet? Udskiftning af

Læs mere

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S ÅRSBERETNING 2014 Program for intern overvågning NGF Nature Energy Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFNE-Ds Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx

Læs mere

Evaluering af BedreBoligordningens. - Kontaktpunkterne

Evaluering af BedreBoligordningens. - Kontaktpunkterne Evaluering af BedreBoligordningens testforløb - Kontaktpunkterne Energistyrelsen 27. juni 2014 Agenda Baggrund og formål Hovedkonklusioner Anbefalinger Baggrund og formål Energistyrelsen har bedt (GK),

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Pæregrenen 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent

...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent Nævnsformand, dommer

Læs mere

Modul 1: Hvad er god energirådgivning?

Modul 1: Hvad er god energirådgivning? 1 Modul 1: Indholdsfortegnelse: Rådgivningens formål...2 Den gode rådgivning...2 Fokus på formidlingen...3 Energimærkningsordningen i udvikling...3 Energimærkningens indhold...4 5 gode råd...5 10 ting

Læs mere

Opgavebeskrivelse for Stikprøvekontrol af energiselskabernes energispareindsats Formål. 2. Baggrund for stikprøvekontrollen

Opgavebeskrivelse for Stikprøvekontrol af energiselskabernes energispareindsats Formål. 2. Baggrund for stikprøvekontrollen Opgavebeskrivelse for Stikprøvekontrol af energiselskabernes energispareindsats 2015 Kontor/afdeling Erhverv og energieffektivitet Dato 25. juli 2016 J nr. 2016-7575 /mcf/vkj/hea 1. Formål Formålet med

Læs mere

1. Der skal kun laves energirammeberegninger ved nybyggeri!

1. Der skal kun laves energirammeberegninger ved nybyggeri! Nyhedsbrev den 5. maj 2006 Energiregler i de nye tillæg hvad GÆLDER lige nu. Allerførst: Der er INGEN ændringer på U-værdier og mindstekrav. Der er udelukkende ændringer i, hvornår der skal foretages energirammeberegninger,

Læs mere

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv Transport. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv Transport. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv Transport v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder Hensigten med direktivet: 2020 mål 20% EE ift

Læs mere

Bygningsdele Loft og tag Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 75 mm mineraluld.

Bygningsdele Loft og tag Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 75 mm mineraluld. SIDE 1 AF 5 Adresse: Stenbjergvænget 31 Postnr./by: Resultat 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-007660-001 Energikonsulent: Ole Lentz Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Palleshøje 96 8800 Viborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 25. november 2014 Til den 25. november 2024. Energimærkningen

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere