Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp. DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp. DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier"

Transkript

1 Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier

2 Integrationsnet en del af Dansk Flygtningehjælp DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier Udgivet af Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp Rådmandshaven Roskilde Maj 2012 Læs mere om os og vores arbejde på 2

3 DK-worker / Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier Indhold Forord...4 Om projektet...5 Forældreinformationspakken...5 Værtsprogrammet...5 Erfaringer fra Expat-dage...6 Spørgeskema og interviewundersøgelse...6 Konklusioner...7 Svært at mangle informationer...7 Arbejdslivet i Danmark...8 Kommunikation...9 Socialt netværk...9 Polakkerne på Danish Crown Resultater fra interviews Alkohol Stærkt netværk...13 Organisering af Expat-dage Ringsted, Odense, Esbjerg, Herning

4 Integrationsnet en del af Dansk Flygtningehjælp Forord Projektet DK-worker var et samarbejde mellem Integrationsnet, sprogskoler, virksomheder og frivillige i 5 byer. Projektet løb fra 1. juli 2009 til 1. september 2011 og blev finansieret af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Formålet med projektet var at hjælpe nyankomne udenlandske arbejdstagere og deres familier med at skabe sig en tilværelse i Danmark. Målet er at sikre, at de ikke forlader landet, fordi de mangler netværk og viden om det danske samfund. at mødes med danske kolleger og andre udenlandske arbejdstagere, der har været i Danmark i en længere årrække. Målgruppen Arbejdskraftindvandrere fra Ringsted, Esbjerg, Odense, Herning og Aarhus. I projektet har vi samtidig fokuseret på, hvordan vi kan få udenlandske arbejdstagere og deres familier til 4

5 DK-worker / Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier Om projektet Projektet har været delt op i tre indsatsområder: 1. Forældreinformationspakken 2. Værtsprogrammet 3. Spørgeskema og interviewundersøgelse 1. Forældreinformationspakken Et velfungerende familieliv er afgørende for arbejdskraftindvandreres trivsel i Danmark. Mange har brug for og er nysgerrige efter at få mere viden om børneliv, værdier og pædagogik i daginstitutioner og skoler, forventninger til forældrene og omvendt hvad de kan forvente fra pædagoger og lærere, foreningslivet og muligheder for en sund og aktiv fritid for hele familien. Derfor har Integrationsnet udarbejdet en forældreinformationspakke. Afhængigt af børnenes alder indeholder pakken informationer om de lokale pasnings- og skoletilbud, det pædagogiske grundlag, sprogstimulering af tosprogede børn, det danske uddannelsessystem og børne- og ungdomskulturen i Danmark. Informationspakken er et supplement til danskuddannelsen. Pakken består af PowerPoint præsentationer om forældre- og børneliv i Danmark, både på dansk og engelsk. Præsentationerne er afprøvet ved forældremøder på Lærdansk Ringsted, i Erhvervsforum Herning og af lærere på Lærdansk Esbjerg. Det er vigtigt at understrege, at opfattelsen af forældrerollen altid vil være subjektiv, og det er afgørende, at lærere reflekterer over indholdet og tilpasser materialet til målgruppen og deres egen undervisning. Materialet kan downloades fra Det kan bruges frit eller i samarbejde med en oplægsholder fra Integrationsnet (dansk-, engelsk- eller polsktalende). 2. Værtsprogrammet Værtsprogrammet skulle matche de ankomne familier med værter, enten blandt medarbejdere på virksomheden eller blandt frivillige i Dansk Flygtningehjælp. Værten kan eksempelvis introducere til det danske foreningsliv, vejlede samt hjælpe med sprogtræning og lektiehjælp. Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen fra Ringsted, Odense, Esbjerg og Herning viste et stort behov for information i gruppen af arbejdskraftindvandrere. Derfor kontaktede vi forskellige virksomheder for at knytte kontakter mellem arbejdskraftindvandrere og danske værtsfamilier. Det viste sig dog at denne indgang ikke var optimal. I stedet besluttede Integrationsnet at arrangere Expatdage deciderede informationsdage for alle indvandrere sammen med Lærdansk i de pågældende byer. Det ville give os en god mulighed for at kombinere vores informationsstrategi med muligheden for at 5

6 Integrationsnet en del af Dansk Flygtningehjælp arbejdskraftindvandrerne kunne møde danske familier. Sidst i hæftet kan du læse mere om indhold og organisering af Expat-dagene i de enkelte byer. Erfaringer fra Expat-dage Alle institutioner, som deltog med oplæg, blev mere opmærksomme på arbejdskraftindvandrernes behov for informationer. Deltagerne fik mulighed for at stille spørgsmål, som de ikke ville kunne få mulighed for andre steder. Samtidig fik de viden om, hvor man kan søge flere oplysninger. Tilbagemeldingerne fra deltagerne gjorde det klart, at det var lettere at stille spørgsmål i dette forum, hvor der er forståelse for, at gruppen mangler viden om forholdene i Danmark. Deltagerne fik mulighed for at møde andre i samme situation. Mange mødte for første gang andre landsmænd fra samme by. I nogle tilfælde betød det, at man besluttede sig for at holde kontakt med hinanden. Nogle deltagere, der havde boet i Danmark i længere tid og med et bedre danskniveau, lovede at blive en slags mentorer for de nyankomne. Det blev bemærket, at arrangementerne var organiseret med respekt for de multikulturelle grupper. Det gav dem en god følelse af at være inkluderet. På dagen blev der udfyldt skemaer med ønsker om værtsfamilier, som senere kunne blive matchet. Af skemaerne kunne vi se, at den udenlandske families ønsker var at finde danske familier, som til en vis udstrækning ligner dem selv i forhold til uddannelse, børn i samme alder etc. Det har ikke været muligt at undersøge, hvor mange værtskaber Expat-dagene resulterede i og hvor længe et sådan værtsskab har varet, da det har været en frivillig ordning. I øvrigt viser spørgeskemaundersøgelsen, at en meget stor del af den udenlandske arbejdskraft aldrig har følt sig isoleret og at de fleste oplever, at de har et udmærket socialt netværk. 3. Spørgeskema og interviewundersøgelse Formålet var, at få belyst målgruppens tanker og følelser. Hvordan har de det her og nu og hvilke fremtidsplaner har de? Undersøgelsen blev gennemført i alle 5 byer og konklusionerne er baseret på 221 spørgeskemaer på hhv. dansk, engelsk og polsk. I undersøgelsen blev der spurgt ind til arbejde, netværk, sprog og problemer i forbindelse med at flytte til Danmark. Størstedelen af respondenterne kom til Danmark i perioden Den største gruppe kommer fra Polen (ca. halvdelen af besvarelserne) og den gennemsnitlige alder for respondenterne var 35 år. Respondenterne fordeler sig sådan: 59 polske slagtere i Ringsted 34 polske arbejdere i Esbjerg 26 blandede nationaliteter i Odense 47 blandede nationaliteter i Herning 9 blandede nationaliteter i Aarhus 6

7 DK-worker / Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier Konklusioner De udenlandske arbejdstagere efterlyser især informationer om lovgivning, skatteforhold og oplysninger om offentlige myndigheder. Mange har rent faktisk etableret et godt socialt netværk. Flere store internationale virksomheder har etableret forskellige former for sociale tilbud til de udenlandske arbejdstagere. Respondenterne ønsker mere information om: Offentlig administration, arbejdslov og kultur, immigrationslov, skatteforhold, forsikringer, familieliv, hverdagsliv, skoler, daginstitutioner og fritidsliv. Mest efterspurgt er informationer om arbejdslivet i Danmark. Kunne du tænke dig at modtage flere oplysninger i et af de områder, der er nævnt nedenfor? Mange arbejdspladser gør for lidt ud af introduktionen til selve arbejdspladsen og arbejdspladskulturen. Det vil i mange tilfælde være en god ide at overveje muligheden for at finde praktik/job til den medfølgende ægtefælle for at undgå isolation for denne. Danske sprogkurser for hele familien vil være en god og langsigtet investering. Familier ønsker oplysninger om børneliv, værdier og dansk pædagogik Svært at mangle informationer Det mest signifikante ved undersøgelsen er konstateringen af et stærkt ønske om information blandt alle indvandrere. Alle grupper efterspørger informationer om aspekterne ved at bo og arbejde i Danmark. De fleste udtrykker, at det ville være lettere for dem at leve i Danmark, hvis de havde fået mere information i starten af deres ophold. 100% 80% 60% 40% 20% 0% Offentlige myndigheder 2. Udlændingelovgivning 3. Arbejdslovgivning 4. Arbejdskultur 5. Skat 6. Familieliv 7. Skole / dagpleje 8. Hverdagsliv (...) Nej Ja 7

8 Integrationsnet en del af Dansk Flygtningehjælp Arbejdslivet i Danmark Undersøgelsen viser et temmeligt positivt billede af situationen hos indvandrere. De fleste respondenter kunne lide deres job i Danmark og følte sig velkomne på arbejdspladsen. De er ikke isolerede og har et godt socialt netværk og gode relationer med kolleger. Generelt mente de, at de havde fået nok information fra arbejdsgiveren. Samtidig var der kun få som mente, at arbejdsgiveren havde gjort noget særligt ud af at byde dem velkomne til deres nye job. Har din arbejdsgiver gjort noget særligt for at byde dig velkommen som ny medarbejder? 61% Nej 10% (...) 29% Ja Resultatet viser, at de som kommer til Danmark for at arbejde og er uden deres familie, er mindre villige til at blive en del af det danske samfund og til at lade sig integrere. Mere end halvdelen af respondenterne følte sig forskelsbehandlet på grund af deres kulturelle baggrund, men mindre end 20% havde haft problemer på arbejdspladsen på grund af kulturforskelle. Respondenterne gav udtryk for, at de havde gode relationer til deres kolleger. Den polske gruppe er meget iøjnefaldende op til 90% i gruppen giver udtryk for gode relationer til kolleger. Polakkerne bruger mere tid sammen med deres kolleger efter arbejde. Det skyldes, at polske arbejdere ofte arbejder og bor sammen. De fleste respondenter i alle grupper mener, at arbejdskulturen i Danmark er meget forskellig fra arbejdskulturen i deres hjemland. Derfor anbefaler vi, at virksomheder, som ansætter udenlandsk arbejdskraft, lægger mere energi i at få denne arbejdskraft til at føle sig velkomne og blive mere trygge i deres nye arbejdssituation. Er arbejdskulturen i Danmark forskellig fra arbejdskulturen i dit hjemland? 5% Det er den samme 9% Det er næsten den samme 11% (...) 40% Det er lidt anderledes 35% Ja, det er meget anderledes 8

9 DK-worker / Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier Kommunikation På spørgsmålet om, hvad de nyankomne har oplevet som de største problemer ved at komme til Danmark, svarer de fleste: Kommunikation. De beskriver problemer med at lære dansk, men også om manglende interesse fra danskere for at gøre det nemmere at kommunikere. De beskriver også misforståelser på arbejdspladsen på grund af et manglende fælles sprog og kulturforskelle. Tendensen kan ses i alle adspurgte grupper. I næsten alle grupper ønsker flertallet at slå sig fast ned i Danmark, og de vurderer det danske sprog som meget vigtigt eller vigtigt. Kun i gruppen af polske slagtere fra Ringsted er resultatet anderledes. De fleste i denne gruppe ønsker at tage tilbage til Polen i løbet af nogle år, og det har derfor mindre betydning for denne gruppe at tilegne sig det danske sprog. De fleste indvandrere er opmærksomme på vigtigheden af at lære dansk, og de er villige til at lære sproget. Men det tager tid at lære et nyt sprog, og de har et stort behov for information straks, de kommer til Danmark. Virksomheder og offentlige institutioner skal være opmærksomme på, at nyankomne ikke har haft chance til at lære sproget endnu, og derfor har brug for hjælp omkring det at bo og arbejde i Danmark. Det kan blive til et stort problem, hvis de ikke kan finde hjælp til dette. Socialt netværk En stor del af respondenterne har aldrig følt sig isoleret i Danmark og de fleste har et socialt netværk. Har du og din familie et socialt netværk i Danmark? 15% Nej 6% (...) 79% Ja Det er signifikant for den polske gruppe, at den hovedsageligt består af mænd, som har efterladt familien i Polen. For de andre grupper i undersøgelsen er der derimod tale om, at de har familien med til Danmark. Derfor er det ikke overraskende, at flere i den polske gruppe svarer, at de ønsker at rejse tilbage til Polen. 9

10 Integrationsnet en del af Dansk Flygtningehjælp Polakkerne på Danish Crown I januar 2010 var der ca udenlandske borgere i Ringsted. Den næststørste gruppe (263 i januar 2010) er polske arbejdskraftindvandrere. De fleste polske borgere i Ringsted er ansat på Danish Crown, som har omkring 1000 ansatte fra 40 forskellige lande. Vi har samarbejdet med Danish Crown i projektet. Firmaet har været meget interesseret i projektet og besluttede at arrangere et informationsmøde for polske medarbejdere. På trods af intensiv annoncering var interessen hos de polske medarbejdere meget lille. For at finde ud af hvorfor interessen var så lille blandt de polske medarbejdere, måtte vi kontakte dem på en anden måde. Alle udenlandske medarbejdere i Danish Crown har pligt til at deltage i danskkurser på Lærdansk i Ringsted. Vi var informeret om, at disse kursister var meget lidt motiverede for at lære dansk. En polsktalende medarbejder fra Integrationsnet besøgte derfor alle de polske klasser. Vores mål var at samle grundlæggende information om deres baggrund, og de besværligheder de havde med deres liv i Danmark. Vi samlede omkring 60 spørgeskemaer og lavede både individuelle og gruppe interviews med kursisterne. Resultater fra interviews Hovedparten af de polske arbejdskraftindvandrere er mellem 20 og 45 år. De kom til Danmark for at arbejde på slagteriet Danish Crown i Ringsted. De fleste havde forladt familien i Polen. For mange af dem var det ikke første gang de havde arbejdet udenlands. Mange havde før arbejdet i Tyskland og England. 10

11 DK-worker / Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier 11

12 Integrationsnet en del af Dansk Flygtningehjælp De bliver oftest ansat på midlertidige kontrakter. Mange fortalte, at de kunne tænke sig at få familien til Danmark. Men risikoen for at miste deres job er for stor, og det er bekosteligt at flytte hele familien til et andet land. Mange af de polske arbejdere boede på et kollegium i Ringsted, hvor 90% af beboerne er fra Polen. Der bor kun 5 familier på kollegiet. Resten er enlige eller har familien i hjemlandet. De spiser, køber ind og tager på arbejde sammen. De bruger med andre ord det meste af deres tid sammen med andre polakker. Det er en dagligdags rutine, at de drikker alkohol sammen. Vi arbejder hårdt hårdere end andre på fabrikken. Efter arbejde skal vi deltage i danskundervisning. Normalt er vi så trætte, at det er svært at holde øjnene åbne. Vi savner vores familie og venner. Vi har kun hinanden. Det er naturligt at vi sunde mænd, langt hjemme fra, ønsker at tage en øl eller to om aftenen. Normalt er det så det. Men der er også dem, som bliver nødt til at blive fulde for at kunne falde i søvn. Det er dem, som drikker rigtigt meget. Og de giver os alle et dårligt ry. (34-årig polsk arbejder) Alkohol Politiet i Ringsted standser ofte polske biler, fordi føreren er alkoholpåvirket. Danish Crown har fyret adskillige polske medarbejdere, fordi de mødte beruset på job. Da jeg kom til Danmark flyttede jeg sammen med tre fyre. De havde været her længe, og de fortalte mig alt om arbejde og Danmark. Men jeg begyndte også et drikke, da jeg flyttede sammen med dem. Det ville være mærkeligt at jeg var den eneste, som ikke drak. Det ville give mig problemer. (26-årig polsk arbejder) Vi bor sammen. Jeg har altid nogle småkager liggende, hvis naboernes børn skulle komme forbi. Jeg har også en flaske vodka, hvis det er min tur til at stille noget på bordet. Vi låser aldrig dørene. Vi besøger bare hinanden. (42-årig polsk arbejder) 12

13 DK-worker / Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier Alkohol er et problem blandt polske arbejdere i Ringsted, især blandt enlige og de som er her uden familie. Der er dog også andre aktiviteter, som de har til fælles. De nævner ofte lystfiskeri, madlavning, familiebesøg i Polen, ser TV og hjælper hinanden med dokumenter fra fx SKAT og kontakt til kommunen. Stærkt netværk Polakker i Ringsted hjælper hinanden i de fleste aspekter af tilværelsen i Danmark. Det har både gode og dårlige sider. Fordelene er, at polske arbejdere har landsmænd, som de kan spørge til råds, få gode råd af etc. De hjælper også hinanden på arbejdspladsen. Men samtidig bliver nyankomne fastlåst i en specifik polsk struktur. Nyankomne får derfor ikke mulighed for at danne netværk med danskere. De efterligner stereotyper og attituder fra de, som har været længere tid i Danmark. Mentor? Jeg behøver ikke nogen. Jeg gør mit job bedre end nogen dansker. Og når jeg har fri har jeg venner omkring mig. Jeg behøver ikke en eller anden dansker, som tror, at han er bedre end mig og skal fortælle mig, hvad jeg skal lave. (34-årig polsk arbejder) Polske medarbejdere på Danish Crown var ikke specielt interesserede i projektet, da det inkluderede en mentordel. Mange fandt det meningsløst. Dog var det anderledes for de arbejdere, som ønskede at få deres familie til Danmark. Denne gruppe var meget interesserede i mentorforløb. Men det var samtidig karakteristisk, at de hellere ville have kontakt med en polsk person, som havde været i Danmark i længere tid, talte dansk og kendte systemet. Drengene fortalte mig alt. Og hvis det ikke var på grund af chefen på arbejdet, kunne jeg godt helt glemme, at jeg ikke var i Polen. (26-årig polsk arbejder) 13

14 Integrationsnet en del af Dansk Flygtningehjælp Organisering af Expat-dage Ringsted Begivenheden fandt sted en lørdag og programmet var meget bredt, da vi ønskede at hele familien skulle have interesse i at møde op. Ca. 70 deltagere mødte frem på dagen. Fra klokken 10 til 15 havde alle mulighed for at høre foredrag og stille spørgsmål. For børnene var der arrangeret et specielt legerum. Der var foredrag om: Familieliv og at være forældre i Danmark v. Integrationsnet. Uddannelsessystemet i Danmark v. Integrationsnet Fagforeninger og A-kasse v. 3F Basisinformationer for Expat i Danmark v. Work in Denmark Kommunens service for immigranter v. Borgerservice i Ringsted Skattesystemet i Danmark v. SKAT Fritidsmuligheder i Ringsted v. Ringsted Bibliotek, Ringsted Museum og Ungdomsskolen. Efter hvert oplæg var der en mængde spørgsmål, som bekræftede spørgeskemaundersøgelsens resultater om arbejdskraftindvandreres store informationsbehov. Alle oplægsholdere havde en stand, hvor deltagerne kunne få yderligere oplysninger og materialer. Oplæggene var på dansk, men blev tolket til engelsk og polsk. Odense I Odense blev der også afholdt en Expat-dag efter samme mønster. Ud over de mere håndfaste informationer om skattesystemer og fagforeninger var der oplæg om arbejdssøgning, frivilligt arbejde og mentorprojektet i Odense. Flere deltagere benyttede lejligheden til at få individuel hjælp til at skrive CV og få løst skatteproblemer. Esbjerg Også i Esbjerg var der succes med en informationsdag på Lærdansk. Ca. 170 expats mødte frem og fik mulighed for at få oplysninger, møde andre i lignende situation og danne netværk. Lærdansk Esbjerg arbejder på at lade dagene blive en tilbagevendende begivenhed. Herning I samarbejde med Erhvervsrådet for Herning, Ikast og Brande samt Herning International Community blev der afholdt et lignende arrangement med stort set samme indhold som i de øvrige byer. 14

15 DK-worker / Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier 15

16 Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp Region Jylland/Fyn Integrationsnet Vester Alle Århus C T: Region Sjælland Integrationsnet Rådmandshaven Roskilde T:

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse) KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- Og Integrationsforvaltningen Kontor for Integrationsservice NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Læs mere

Projektbeskrivelser for puljen Arbejdskraftindvandrere værtsprogram, forældreinformation og kort introduktionskursus

Projektbeskrivelser for puljen Arbejdskraftindvandrere værtsprogram, forældreinformation og kort introduktionskursus Projektbeskrivelser for puljen Arbejdskraftindvandrere værtsprogram, forældreinformation og kort introduktionskursus Integration og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft samtænkning af indsatsen Projektets

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK 2012

INTEGRATIONSPOLITIK 2012 INTEGRATIONSPOLITIK 2012 Baggrund Arbejdsmarkedsudvalget i Nordfyns Kommune besluttede i november 2010, at der skulle udarbejdes en samlet integrationspolitik for Nordfyns Kommune. Politikken er blevet

Læs mere

Til Socialudvalget. Konkretisering af Velkomstarrangement for flygtninge SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE

Til Socialudvalget. Konkretisering af Velkomstarrangement for flygtninge SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Til Socialudvalget Konkretisering af Velkomstarrangement for flygtninge Side 1 af 5 Baggrund Byrådet drøftede den 15. april 2015 en indstilling fra MSB vedr. Velkomstarrangement for flygtninge i Aarhus.

Læs mere

Nøglen til det danske samfund for expats

Nøglen til det danske samfund for expats Nøglen til det danske samfund for expats De lokale idrætsforeninger er nøglen til at lære danskerne bedre at kende. DGI SportsGuides guider expats godt ud i foreningslivet. Expats bidrager med nyt syn

Læs mere

Analyse af brugerundersøgelse på integrationsområdet 2015

Analyse af brugerundersøgelse på integrationsområdet 2015 Analyse af brugerundersøgelse på integrationsområdet 2015 I forbindelse med drifts- og udviklingsaftalen 2015 udarbejdes en brugerundersøgelse på integrationsområdet. Brugerundersøgelsen har til formål

Læs mere

VISION OG STRATEGI. For modtagelse af nye flygtninge og deres familier

VISION OG STRATEGI. For modtagelse af nye flygtninge og deres familier VISION OG STRATEGI For modtagelse af nye flygtninge og deres familier MODTAGELSESPERIODEN INTEGRATIONS- INDSATSEN TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE CIVILSAMFUNDET OG FÆLLESSKABER 2 VISION & STRATEGI FORMÅL Vi anser

Læs mere

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at få nogle gode oplevelser, forbedre mit sprog og have noget godt at skrive på CV et.

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at få nogle gode oplevelser, forbedre mit sprog og have noget godt at skrive på CV et. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Biologi Navn på universitet i udlandet: University of Washington Land: USA Periode: Fra: 29. september 2010 Til: 17. december 2010 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Internationaliseringsundersøgelsen 2015

Internationaliseringsundersøgelsen 2015 Internationaliseringsundersøgelsen 2015 Undersøgelsen indeholder 877 respondenter, hvilket svarer til 23,5 % af VIA s 3725 studerende. De internationale studerendes ankomst til Danmark: 1.a Hvad har de

Læs mere

Multikulturelt arbejdsmiljø er en selvfølge. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING Lokale virksomheder med internationalt perspektiv

Multikulturelt arbejdsmiljø er en selvfølge. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING Lokale virksomheder med internationalt perspektiv LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF SJÆLLAND & ØERNE LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF LILLEBÆLT-FYN Sjælland & Øerne Samarbejdet på tværs af nationaliteter fungerer rigtig godt og giver generelt

Læs mere

Fokusgruppeinterviews med unge uledsagede flygtninge

Fokusgruppeinterviews med unge uledsagede flygtninge Fokusgruppeinterviews med unge uledsagede flygtninge Metoden: Der er afholdt 4 fokusgruppeinterviews med unge uledsagede indvandrere. Dog var målgruppen udvidet, idet enkelte deltagere boede med familie

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab Navn på universitet i udlandet: University of London, Institute of Education Land: Storbritannien

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg er meget tilfreds, det har været godt, skidt osv. osv. men en helt uvurderlig oplevelse.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg er meget tilfreds, det har været godt, skidt osv. osv. men en helt uvurderlig oplevelse. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: International Virksomhedskommunikation Engelsk og Fransk Navn på universitet i udlandet: Université Paris Nord 13 Land: Frankrig Periode: Fra:15.

Læs mere

Temadrøftelse om INTEGRATION. Arbejdsmarkedsudvalget den 26. november BOLIGPLACERING. Mål /lovgivningsmæssig ramme:

Temadrøftelse om INTEGRATION. Arbejdsmarkedsudvalget den 26. november BOLIGPLACERING. Mål /lovgivningsmæssig ramme: Temadrøftelse om INTEGRATION. Arbejdsmarkedsudvalget den 26. november 2014 1. BOLIGPLACERING Flygtninge der opnår opholdstilladelse fordeles jævnt ud i kommunerne (kvote) af Udlændingestyrelsen. Ofte ankommer

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE. Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole

Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE. Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole Mens disse linjer skrives er Kofoeds Skole i gang med et pilotprojekt for hjemløse polakker i

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020

Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020 Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020 dt Et s u n u n d s n e liv i wu n e k omm 1 INTEGRATION Indledning Rebild Kommunes Integrationspolitik beskriver de overordnede rammer og det fælles grundlag for

Læs mere

Rapport for året 2013 Forebyggende hjemmebesøg

Rapport for året 2013 Forebyggende hjemmebesøg Rapport for året 2013 Forebyggende hjemmebesøg Minna Grunnet Pia Høgh Kirsten Bentsen Forebyggelseskonsulenter Center for Sundhedsfremme Årsrapport 2013 Lovgrundlag Lov om social service 79 a Målsætning

Læs mere

Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier

Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier Udkast til Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere flygtninge

Læs mere

Undersøgelse vedr. integration og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. Executive Summary

Undersøgelse vedr. integration og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. Executive Summary Undersøgelse vedr. integration og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. Executive Summary Støttet af Integrationsministeriet har Ringkøbing Fjord Erhvervsråd i oktober 2008 gennemført en kvantitativ

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Sunderland.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Sunderland. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk Navn på universitet i udlandet: University of Sunderland Land: England Periode: Fra: nuar 2013 Til: Juni 2013 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick Land: Canada Periode: Fra:September 2010 Til:December 2010 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medicinalkemi. Navn på universitet i udlandet: University of Victoria.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medicinalkemi. Navn på universitet i udlandet: University of Victoria. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medicinalkemi Navn på universitet i udlandet: University of Victoria Land: Canada Periode: Fra: 27. august 2012 Til: 21. december 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi Navn på universitet i udlandet: University of London, Instutite of Education Land: England Periode: Fra:1. oktober Til:

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Kultur og Borgerservice Dato 13. april 2016

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Kultur og Borgerservice Dato 13. april 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Kultur og Borgerservice Dato 13. april 2016 Dokk1 International Udmøntning af budgetmidler afsat til etablering af international

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI UD KA ST ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI MANGFOLDIGHED BRINGER VÆKST TIL ODENSE Mangfoldighed handler om forskellighed. Mangfoldighed kan bidrage til virksomheder og organisationers udvikling, succes

Læs mere

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre 35 unges forhold til alkohol - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre Oktober 26 35 unges forhold til alkohol Børnerådet har spurgt 35 unge om deres oplevelser med og holdninger til alkohol.

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

Frivillige hjælper flygtninge

Frivillige hjælper flygtninge SOLRØD KOMMUNE Aktivitets og Frivilligcenter Frivillige hjælper flygtninge - i samarbejde Solrød Kommune Information om frivillige tilbud og aktiviteter til flygtninge bosiddende i Solrød Kommune Fællesspisning

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: University of Aberdeen. Land: Skotland, UK

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: University of Aberdeen. Land: Skotland, UK US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: University of Aberdeen Land: Skotland, UK Periode: Fra:29. januar 2012 Til: 8. juni 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Aktuelt har vi haft 1 deltager i løntilskud hen over sommeren hos en privat produktionsvirksomhed i Hjørring.

Aktuelt har vi haft 1 deltager i løntilskud hen over sommeren hos en privat produktionsvirksomhed i Hjørring. Status projekt 500 august 2016 I juni havde vi i Hjørring besøg af Cabi og Integrationsnet. Status på projektet i Hjørring er, at vi er i mål med 30 deltagere og ønsker at fortsætte med at rekruttere deltagere

Læs mere

Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab BA. Navn på universitet i udlandet: Reykjavik University.

Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab BA. Navn på universitet i udlandet: Reykjavik University. Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab BA Navn på universitet i udlandet: Reykjavik University Land: Island Periode: Fra: 25. august 2013 Til: 16. december 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse af kommunernes erfaringer og udfordringer i forhold til den nye arbejdskraftindvandring

Notat vedrørende undersøgelse af kommunernes erfaringer og udfordringer i forhold til den nye arbejdskraftindvandring NOTAT Dato: 28. maj 2008 Kontor: Beskæftigelseskontoret J.nr.: 3678 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Kommuneanalyse Notat vedrørende undersøgelse af kommunernes erfaringer og udfordringer i forhold til den nye

Læs mere

- Inspiration - MODTAGEGUIDER

- Inspiration - MODTAGEGUIDER - Inspiration - MODTAGEGUIDER Det er tydeligt, at det giver en helt anden tryghed for den nyankomne flygtning i de første par uger at have en modtageguide med samme modersmål. Det er simpelt og kræver

Læs mere

GUIDE TIL VIRKSOMHEDER, DER VIL FASTHOLDE HØJTUDDANNEDE, UDENLANDSKE MEDARBEJDERE

GUIDE TIL VIRKSOMHEDER, DER VIL FASTHOLDE HØJTUDDANNEDE, UDENLANDSKE MEDARBEJDERE GUIDE TIL VIRKSOMHEDER, DER VIL FASTHOLDE HØJTUDDANNEDE, UDENLANDSKE MEDARBEJDERE Danske virksomheder har brug for udenlandsk arbejdskraft. Men det er dyrt at rekruttere udenlandske medarbejdere og derfor

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Yderst tilfreds. Opholdet var alt hvad jeg forventede og håbede på, at det ville være.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Yderst tilfreds. Opholdet var alt hvad jeg forventede og håbede på, at det ville være. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Leicester University Land: England Periode: Fra: 23/9 2013 Til: 24/1 2014 Udvekslingsprogram: Erasmus Hvorfor

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen 1. Aktviteter... 3 1.1 Overordnet aktivitet... 3 1.2 Familierådgivningsforløb... 3 1.3 Konsultationer/faglig sparring... 6 2. Tilfredshed... 7 2.1 Tilfredshed

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Lærdansk Erhverv God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Danskundervisning, modtageprogrammer, undervisning i dansk kultur og samfundsforståelse 2 Gode tilbud til erhvervslivet Har jeres

Læs mere

Frivillige hjælper flygtninge

Frivillige hjælper flygtninge SOLRØD KOMMUNE Aktivitets og Frivilligcenter Frivillige hjælper flygtninge - i samarbejde Solrød Kommune Information om frivillige tilbud og aktiviteter til flygtninge bosiddende i Solrød Kommune Fællesspisning

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Analyse af integrationsflygtninge i Middelfart Kommune.

Analyse af integrationsflygtninge i Middelfart Kommune. Analyse af integrationsflygtninge i Middelfart Kommune. Indledning Denne analyse giver et billede af sammensætningen af voksne integrationsflygtninge i Middelfart Kommune. Analysen skal være med til at

Læs mere

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 God integration af flygtninge og indvandrere betyder, at alle flygtninge og indvandrere deltager aktivt i og bidrager aktivt til

Læs mere

Northampton Community College

Northampton Community College Northampton Community College Bethlehem, Pennsylvania, 6. oktober 1. november 2013 Roskilde Handelsskole, Grenå Handelsskole og Roskilde Tekniske skole samarbejder om at have elever på collegeophold Roskilde

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 3 MERIYAN PAHLAVI

MANUSKRIPT TIL PROFIL 3 MERIYAN PAHLAVI MANUSKRIPT TIL PROFIL 3 MERIYAN PAHLAVI PROFIL 3 MERIYAN PAHLAVI KVINDE 32 ÅR KRISTEN-ARMENIER TO BØRN PÅ HHV. 2 OG 4 ÅR UDDANNET REGNSKABSMEDARBEJDER INGEN ARBEJDSERFARING ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1)

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Deepak kommer fra Nepal, men føler sig som fynbo 21. jun, 2012 by Maybritt

Deepak kommer fra Nepal, men føler sig som fynbo 21. jun, 2012 by Maybritt Deepak kommer fra Nepal, men føler sig som fynbo 21. jun, 2012 by Maybritt Deepak arbejder på PKM Deepak arbejder på PKM. Det er Danmarks største blomster-gartneri og ligger i Søhus lidt uden for Odense.

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Integrationspolitik. Marts 2009. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Integrationspolitik. Marts 2009. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Integrationspolitik Marts 2009 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Integrationspolitik Overordnet politik Integrationspolitikken er et udtryk for Norddjurs Kommunes

Læs mere

NOTAT. Bosætningskoordinator i Vejen Kommune?

NOTAT. Bosætningskoordinator i Vejen Kommune? UDVIKLING & ERHVERV Kommunikation & udvikling Dato: 15-1-2015 Kontaktperson: Hanna Kretzschmar Dir. tlf.: 79966027 E-mail: hk@vejenkom.dk NOTAT Bosætningskoordinator i Vejen Kommune? Foreningen work-live-stay

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg var generelt tilfreds med opholdet, selvom jeg i nogle af mine forventninger til universitetet blev skuffet

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg var generelt tilfreds med opholdet, selvom jeg i nogle af mine forventninger til universitetet blev skuffet Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Bacheloruddannelsen på Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University College London Land: England Periode: Fra:september 2011 Til:juni

Læs mere

INDHOLD BARNETS VEN ET PROJEKT MED UDGANGSPUNKT I DET ENKELTE BARN S.04 ER DU FORÆLDER? S.07 HVEM ER BARNET? S.08 VIL DU VÆRE FRIVILLIG? S.

INDHOLD BARNETS VEN ET PROJEKT MED UDGANGSPUNKT I DET ENKELTE BARN S.04 ER DU FORÆLDER? S.07 HVEM ER BARNET? S.08 VIL DU VÆRE FRIVILLIG? S. BARNETS VEN INDHOLD S.04 S.07 S.08 S.13 S.14 BARNETS VEN ET PROJEKT MED UDGANGSPUNKT I DET ENKELTE BARN ER DU FORÆLDER? HVEM ER BARNET? VIL DU VÆRE FRIVILLIG? TIL SAMARBEJDSPARTNERE I BARNETS VEN BARNETS

Læs mere

Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse

Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse 1/11 Politisk såvel som i den integrationsfaglige indsats er der stort fokus på at sikre job og selvforsørgelse for flygtninge.

Læs mere

Midt-Vestjylland. Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet. Noget af en øjenåbner. Jensens køkken 4/2015. Thise Mejeri: På besøg i Polen:

Midt-Vestjylland. Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet. Noget af en øjenåbner. Jensens køkken 4/2015. Thise Mejeri: På besøg i Polen: 4/2015 Midt-Vestjylland Thise Mejeri: Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet På besøg i Polen: Noget af en øjenåbner Arbejdstilsynets rådgivning spares væk: Jensens køkken Kaj Andersen er fællestillidsrepræsentant

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Leicester University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Leicester University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Leicester University Land: England Periode: Fra: 21-01-14 Til: 21-06-14 Udvekslingsprogram: Erasmus Hvorfor

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk BA. Navn på universitet i udlandet: University of Greenwich.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk BA. Navn på universitet i udlandet: University of Greenwich. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk BA Navn på universitet i udlandet: University of Greenwich Land: England Periode: Fra: 02.01.13 Til: 01.07.13 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Integration og fastholdelse af ny udenlandsk arbejdskraft

Integration og fastholdelse af ny udenlandsk arbejdskraft Integration og fastholdelse af ny udenlandsk arbejdskraft Informationsmøde i Integrationsministeriet, d. 9. oktober 2008 Specialkonsulent Rasmus Nygaard Integrationsservice Materiale Barrierekataloget

Læs mere

Det forudsætter, at flygtninge hurtigt opnår viden om kultur, normer, pligter og rettigheder i det danske samfund.

Det forudsætter, at flygtninge hurtigt opnår viden om kultur, normer, pligter og rettigheder i det danske samfund. 30. august 2016 Visionen for Favrskov Kommunes integrationsindsats er, at flygtninge, der bor i Favrskov Kommune, indgår som deltagende, selvforsørgende og ydende medborgere, der er en ressource i lokalsamfundet.

Læs mere

INTEGRATIONSSTRATEGI

INTEGRATIONSSTRATEGI INTEGRATIONSSTRATEGI 2017 2018 ODENSE HAR BRUG FOR ALLE - OGSÅ PÅ ARBEJDSMARKEDET BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET 1 STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER 1. EN GOD START I ODENSE FOR ALLE 2. ALLE ER EN DEL AF ARBEJDSFÆLLESSKABET

Læs mere

Sårbarhedsundersøgelse 2017

Sårbarhedsundersøgelse 2017 Sårbarhedsundersøgelse 2017 En spørgeskemaundersøgelse blandt 1.030 forældre til børn med autisme Maj 2017 Indledning: Når børn får diagnosen autisme, så kommer forældrene ind i det offentlige system og

Læs mere

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund Lovgivning Den 1. januar 2016 blev loven om forebyggende hjemmebesøg ændret. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde et

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Venner Viser Vej. et frivilligtilbud til nyankomne flygtninge. rødekors.dk/vennerviservej

Venner Viser Vej. et frivilligtilbud til nyankomne flygtninge. rødekors.dk/vennerviservej Venner Viser Vej et frivilligtilbud til nyankomne flygtninge rødekors.dk/vennerviservej RAMMERNE FOR NETVÆRKSAKTIVITETEN Venner Viser Vej et frivilligtilbud til nyankomne flygtninge Det personlige møde

Læs mere

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Vision: Alle borgere i Holstebro Kommune uanset etnisk eller kulturel baggrund indgår i og bidrager som aktive medborgere til det fælles samfund med

Læs mere

FOKUSGRUPPER. Afrapportering. Branding / Faaborg-Midtfyn Kommune 28.4.2009. Bysted A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup

FOKUSGRUPPER. Afrapportering. Branding / Faaborg-Midtfyn Kommune 28.4.2009. Bysted A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup Branding / Faaborg-Midtfyn Kommune 28.4.2009 FOKUSGRUPPER Afrapportering Bysted A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup Tel +45 39 16 27 00 www.bysted.dk Kontaktperson Adm.dir. Bo Søby Kristensen bsk@bysted.dk

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie. Navn på universitet i udlandet: KU Leuven.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie. Navn på universitet i udlandet: KU Leuven. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie Navn på universitet i udlandet: KU Leuven Land: Belgien Periode: Fra: September 2013 Til: Februar 2014 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Dit barn bor i Danmark

Dit barn bor i Danmark Dit barn bor i Danmark Til forældre Denne pjece henvender sig til forældre med anden etnisk baggrund end dansk. Formålet med pjecen er at give information om det at være forælder i Danmark, så der er de

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10 Spørgeskemaundersøgelse Bestyrelsen for Scleroseforeningens afdeling i Aarhus og Skanderborg har i december 2014 og januar 2015 lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt lokalforeningens medlemmer om deres

Læs mere

Flygtninge i Helsingør Kommune orientering marts 2016

Flygtninge i Helsingør Kommune orientering marts 2016 Flygtninge i Helsingør Kommune orientering marts 2016 Helsingør Kommune har fået meddelt en kvote på 172 flygtninge for 2016. Kvoten for 2015 var 134. Det er fortsat et fokusområde at skabe løbende overblik

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Bishop University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Bishop University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: uddannelsesvidenskab Navn på universitet i udlandet: Bishop University Land: Canada Periode: Fra: 10.01.12 Til: 01.05.12 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Sabanci University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Sabanci University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Sabanci University Land: Tyrkiet Periode: Fra:19.09.2011 Til:01.02.2012 Udvekslingsprogram: Political

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Fransk sprog, litteratur og kultur

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Fransk sprog, litteratur og kultur US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Fransk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Université Libre de Bruxelles Land: Belgien Periode: Fra: Januar 2012 Til:

Læs mere

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé...

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé... Det er mig, Anna! Polfoto Maskot Indhold 1. Facebook....................... side 2 2. En ny ven....................... side 2 3. En lille hilsen................... side 2 4. På Skype.......................

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

BILAG 1 - SAMARBEJDSPARTNERE IFØLGE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN

BILAG 1 - SAMARBEJDSPARTNERE IFØLGE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN BILAG 1 SAMARBEJDSPARTNERE IFØLGE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN Spørgeskemaundersøgelsen foretaget blandt projektledere i helhedsplaner, som arbejder med beskæftigelsesmentor, viser, at der samarbejdes med

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Hvem har svaret Profil af de 1801 respondenter som har svaret på succes -skemaet via internettet. Køn Alder Mand Kvinde 13-20 20-29 30-39 40-49 50-59

Læs mere

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk Lærdansk Velkommen til Lærdansk 2 Kære kursist Vi er glade for at byde dig velkommen hos Lærdansk, og vil gøre vores til, at du får et godt forløb hos os. Pjecen her indeholder en række informationer,

Læs mere

Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune. Alle skal bidrage

Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune. Alle skal bidrage Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune Alle skal bidrage Alle flygtninge og familiesammenførte, der ankommer til Fredericia, udgør en ressource både som almindelige

Læs mere

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2013

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2013 1 Bilag 2 Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2013 Frivillignet, der er Dansk Flygtningehjælps landsdækkende netværk af frivillige, har i 2013 haft kontakt til 17.983 brugere

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08

Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08 Fiolstræde 44 1171 København K Tlf 3395 7000 Fax 3395 7001 cirius@ciriusmail.dk www.ciriusonline.dk CVR-nr. 11 85 20 25 Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08 En opsummering af de unges evalueringer

Læs mere

Eleverne vil have mere bevægelse og variation i undervisningen!

Eleverne vil have mere bevægelse og variation i undervisningen! Eleverne vil have mere bevægelse og variation i undervisningen! En ny undersøgelse fra Børnerådet viser, at eleverne i udskolingen vil have mere aktivitet og variation i undervisningen. Et stort flertal

Læs mere

Dragør kommune. 18+ undersøgelse. Undersøgelse af behovet for et kulturtilbud i aldersgruppen år

Dragør kommune. 18+ undersøgelse. Undersøgelse af behovet for et kulturtilbud i aldersgruppen år Dragør kommune 18+ undersøgelse Undersøgelse af behovet for et kulturtilbud i aldersgruppen 18-24 år 17-12-2014 Indholdsfortegnelse Forord...3 Undersøgelsens konklusioner...4 Undersøgelsens fokus...5 Stedet

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg var højst tilfreds på det faglige niveau, men synes ikke det sociale var på toppen.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg var højst tilfreds på det faglige niveau, men synes ikke det sociale var på toppen. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Dramaturgi Navn på universitet i udlandet: University of Kent, Canterbury Land: England Periode: Fra: 30 September 2013 Til: 20 December 2013

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Deakin university Land: Australien Periode: Fra:25 juni 2012 Til:4 december 2012

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universitetet i Oslo.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universitetet i Oslo. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Antropologi Navn på universitet i udlandet: Universitetet i Oslo Land: Norge Periode: Fra: Januar 2013 Til: Juni 2013 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

IDA Landerapport 2015. Færøerne. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2015. Færøerne. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 5 Færøerne Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 78 København V ida.dk/global +45 3 8 48 48 Landerapporten En redegørelse af 7 survey-besvarelser i Færøerne Hvert andet

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie. Navn på universitet i udlandet: Katholieke Universiteit Leuven

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie. Navn på universitet i udlandet: Katholieke Universiteit Leuven US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie Navn på universitet i udlandet: Katholieke Universiteit Leuven Land: Belgien Periode: Fra: September Til: Januar Udvekslingsprogram:

Læs mere

BILAG 4 TABELRAPPORT INDHOLD

BILAG 4 TABELRAPPORT INDHOLD BILAG 4 TABELRAPPORT INDHOLD 1. TEMA 1 2 1.1 Tiltag 1: Undervisningsforløb med virksomhedstilknytning 2 1.2 Tiltag 2: Working on your skills 7 2. TEMA 2 22 2.1 Tiltag 1: Plakat og signaturret 22 2.2 Tiltag

Læs mere