Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp. DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp. DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier"

Transkript

1 Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier

2 Integrationsnet en del af Dansk Flygtningehjælp DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier Udgivet af Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp Rådmandshaven Roskilde Maj 2012 Læs mere om os og vores arbejde på 2

3 DK-worker / Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier Indhold Forord...4 Om projektet...5 Forældreinformationspakken...5 Værtsprogrammet...5 Erfaringer fra Expat-dage...6 Spørgeskema og interviewundersøgelse...6 Konklusioner...7 Svært at mangle informationer...7 Arbejdslivet i Danmark...8 Kommunikation...9 Socialt netværk...9 Polakkerne på Danish Crown Resultater fra interviews Alkohol Stærkt netværk...13 Organisering af Expat-dage Ringsted, Odense, Esbjerg, Herning

4 Integrationsnet en del af Dansk Flygtningehjælp Forord Projektet DK-worker var et samarbejde mellem Integrationsnet, sprogskoler, virksomheder og frivillige i 5 byer. Projektet løb fra 1. juli 2009 til 1. september 2011 og blev finansieret af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Formålet med projektet var at hjælpe nyankomne udenlandske arbejdstagere og deres familier med at skabe sig en tilværelse i Danmark. Målet er at sikre, at de ikke forlader landet, fordi de mangler netværk og viden om det danske samfund. at mødes med danske kolleger og andre udenlandske arbejdstagere, der har været i Danmark i en længere årrække. Målgruppen Arbejdskraftindvandrere fra Ringsted, Esbjerg, Odense, Herning og Aarhus. I projektet har vi samtidig fokuseret på, hvordan vi kan få udenlandske arbejdstagere og deres familier til 4

5 DK-worker / Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier Om projektet Projektet har været delt op i tre indsatsområder: 1. Forældreinformationspakken 2. Værtsprogrammet 3. Spørgeskema og interviewundersøgelse 1. Forældreinformationspakken Et velfungerende familieliv er afgørende for arbejdskraftindvandreres trivsel i Danmark. Mange har brug for og er nysgerrige efter at få mere viden om børneliv, værdier og pædagogik i daginstitutioner og skoler, forventninger til forældrene og omvendt hvad de kan forvente fra pædagoger og lærere, foreningslivet og muligheder for en sund og aktiv fritid for hele familien. Derfor har Integrationsnet udarbejdet en forældreinformationspakke. Afhængigt af børnenes alder indeholder pakken informationer om de lokale pasnings- og skoletilbud, det pædagogiske grundlag, sprogstimulering af tosprogede børn, det danske uddannelsessystem og børne- og ungdomskulturen i Danmark. Informationspakken er et supplement til danskuddannelsen. Pakken består af PowerPoint præsentationer om forældre- og børneliv i Danmark, både på dansk og engelsk. Præsentationerne er afprøvet ved forældremøder på Lærdansk Ringsted, i Erhvervsforum Herning og af lærere på Lærdansk Esbjerg. Det er vigtigt at understrege, at opfattelsen af forældrerollen altid vil være subjektiv, og det er afgørende, at lærere reflekterer over indholdet og tilpasser materialet til målgruppen og deres egen undervisning. Materialet kan downloades fra Det kan bruges frit eller i samarbejde med en oplægsholder fra Integrationsnet (dansk-, engelsk- eller polsktalende). 2. Værtsprogrammet Værtsprogrammet skulle matche de ankomne familier med værter, enten blandt medarbejdere på virksomheden eller blandt frivillige i Dansk Flygtningehjælp. Værten kan eksempelvis introducere til det danske foreningsliv, vejlede samt hjælpe med sprogtræning og lektiehjælp. Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen fra Ringsted, Odense, Esbjerg og Herning viste et stort behov for information i gruppen af arbejdskraftindvandrere. Derfor kontaktede vi forskellige virksomheder for at knytte kontakter mellem arbejdskraftindvandrere og danske værtsfamilier. Det viste sig dog at denne indgang ikke var optimal. I stedet besluttede Integrationsnet at arrangere Expatdage deciderede informationsdage for alle indvandrere sammen med Lærdansk i de pågældende byer. Det ville give os en god mulighed for at kombinere vores informationsstrategi med muligheden for at 5

6 Integrationsnet en del af Dansk Flygtningehjælp arbejdskraftindvandrerne kunne møde danske familier. Sidst i hæftet kan du læse mere om indhold og organisering af Expat-dagene i de enkelte byer. Erfaringer fra Expat-dage Alle institutioner, som deltog med oplæg, blev mere opmærksomme på arbejdskraftindvandrernes behov for informationer. Deltagerne fik mulighed for at stille spørgsmål, som de ikke ville kunne få mulighed for andre steder. Samtidig fik de viden om, hvor man kan søge flere oplysninger. Tilbagemeldingerne fra deltagerne gjorde det klart, at det var lettere at stille spørgsmål i dette forum, hvor der er forståelse for, at gruppen mangler viden om forholdene i Danmark. Deltagerne fik mulighed for at møde andre i samme situation. Mange mødte for første gang andre landsmænd fra samme by. I nogle tilfælde betød det, at man besluttede sig for at holde kontakt med hinanden. Nogle deltagere, der havde boet i Danmark i længere tid og med et bedre danskniveau, lovede at blive en slags mentorer for de nyankomne. Det blev bemærket, at arrangementerne var organiseret med respekt for de multikulturelle grupper. Det gav dem en god følelse af at være inkluderet. På dagen blev der udfyldt skemaer med ønsker om værtsfamilier, som senere kunne blive matchet. Af skemaerne kunne vi se, at den udenlandske families ønsker var at finde danske familier, som til en vis udstrækning ligner dem selv i forhold til uddannelse, børn i samme alder etc. Det har ikke været muligt at undersøge, hvor mange værtskaber Expat-dagene resulterede i og hvor længe et sådan værtsskab har varet, da det har været en frivillig ordning. I øvrigt viser spørgeskemaundersøgelsen, at en meget stor del af den udenlandske arbejdskraft aldrig har følt sig isoleret og at de fleste oplever, at de har et udmærket socialt netværk. 3. Spørgeskema og interviewundersøgelse Formålet var, at få belyst målgruppens tanker og følelser. Hvordan har de det her og nu og hvilke fremtidsplaner har de? Undersøgelsen blev gennemført i alle 5 byer og konklusionerne er baseret på 221 spørgeskemaer på hhv. dansk, engelsk og polsk. I undersøgelsen blev der spurgt ind til arbejde, netværk, sprog og problemer i forbindelse med at flytte til Danmark. Størstedelen af respondenterne kom til Danmark i perioden Den største gruppe kommer fra Polen (ca. halvdelen af besvarelserne) og den gennemsnitlige alder for respondenterne var 35 år. Respondenterne fordeler sig sådan: 59 polske slagtere i Ringsted 34 polske arbejdere i Esbjerg 26 blandede nationaliteter i Odense 47 blandede nationaliteter i Herning 9 blandede nationaliteter i Aarhus 6

7 DK-worker / Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier Konklusioner De udenlandske arbejdstagere efterlyser især informationer om lovgivning, skatteforhold og oplysninger om offentlige myndigheder. Mange har rent faktisk etableret et godt socialt netværk. Flere store internationale virksomheder har etableret forskellige former for sociale tilbud til de udenlandske arbejdstagere. Respondenterne ønsker mere information om: Offentlig administration, arbejdslov og kultur, immigrationslov, skatteforhold, forsikringer, familieliv, hverdagsliv, skoler, daginstitutioner og fritidsliv. Mest efterspurgt er informationer om arbejdslivet i Danmark. Kunne du tænke dig at modtage flere oplysninger i et af de områder, der er nævnt nedenfor? Mange arbejdspladser gør for lidt ud af introduktionen til selve arbejdspladsen og arbejdspladskulturen. Det vil i mange tilfælde være en god ide at overveje muligheden for at finde praktik/job til den medfølgende ægtefælle for at undgå isolation for denne. Danske sprogkurser for hele familien vil være en god og langsigtet investering. Familier ønsker oplysninger om børneliv, værdier og dansk pædagogik Svært at mangle informationer Det mest signifikante ved undersøgelsen er konstateringen af et stærkt ønske om information blandt alle indvandrere. Alle grupper efterspørger informationer om aspekterne ved at bo og arbejde i Danmark. De fleste udtrykker, at det ville være lettere for dem at leve i Danmark, hvis de havde fået mere information i starten af deres ophold. 100% 80% 60% 40% 20% 0% Offentlige myndigheder 2. Udlændingelovgivning 3. Arbejdslovgivning 4. Arbejdskultur 5. Skat 6. Familieliv 7. Skole / dagpleje 8. Hverdagsliv (...) Nej Ja 7

8 Integrationsnet en del af Dansk Flygtningehjælp Arbejdslivet i Danmark Undersøgelsen viser et temmeligt positivt billede af situationen hos indvandrere. De fleste respondenter kunne lide deres job i Danmark og følte sig velkomne på arbejdspladsen. De er ikke isolerede og har et godt socialt netværk og gode relationer med kolleger. Generelt mente de, at de havde fået nok information fra arbejdsgiveren. Samtidig var der kun få som mente, at arbejdsgiveren havde gjort noget særligt ud af at byde dem velkomne til deres nye job. Har din arbejdsgiver gjort noget særligt for at byde dig velkommen som ny medarbejder? 61% Nej 10% (...) 29% Ja Resultatet viser, at de som kommer til Danmark for at arbejde og er uden deres familie, er mindre villige til at blive en del af det danske samfund og til at lade sig integrere. Mere end halvdelen af respondenterne følte sig forskelsbehandlet på grund af deres kulturelle baggrund, men mindre end 20% havde haft problemer på arbejdspladsen på grund af kulturforskelle. Respondenterne gav udtryk for, at de havde gode relationer til deres kolleger. Den polske gruppe er meget iøjnefaldende op til 90% i gruppen giver udtryk for gode relationer til kolleger. Polakkerne bruger mere tid sammen med deres kolleger efter arbejde. Det skyldes, at polske arbejdere ofte arbejder og bor sammen. De fleste respondenter i alle grupper mener, at arbejdskulturen i Danmark er meget forskellig fra arbejdskulturen i deres hjemland. Derfor anbefaler vi, at virksomheder, som ansætter udenlandsk arbejdskraft, lægger mere energi i at få denne arbejdskraft til at føle sig velkomne og blive mere trygge i deres nye arbejdssituation. Er arbejdskulturen i Danmark forskellig fra arbejdskulturen i dit hjemland? 5% Det er den samme 9% Det er næsten den samme 11% (...) 40% Det er lidt anderledes 35% Ja, det er meget anderledes 8

9 DK-worker / Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier Kommunikation På spørgsmålet om, hvad de nyankomne har oplevet som de største problemer ved at komme til Danmark, svarer de fleste: Kommunikation. De beskriver problemer med at lære dansk, men også om manglende interesse fra danskere for at gøre det nemmere at kommunikere. De beskriver også misforståelser på arbejdspladsen på grund af et manglende fælles sprog og kulturforskelle. Tendensen kan ses i alle adspurgte grupper. I næsten alle grupper ønsker flertallet at slå sig fast ned i Danmark, og de vurderer det danske sprog som meget vigtigt eller vigtigt. Kun i gruppen af polske slagtere fra Ringsted er resultatet anderledes. De fleste i denne gruppe ønsker at tage tilbage til Polen i løbet af nogle år, og det har derfor mindre betydning for denne gruppe at tilegne sig det danske sprog. De fleste indvandrere er opmærksomme på vigtigheden af at lære dansk, og de er villige til at lære sproget. Men det tager tid at lære et nyt sprog, og de har et stort behov for information straks, de kommer til Danmark. Virksomheder og offentlige institutioner skal være opmærksomme på, at nyankomne ikke har haft chance til at lære sproget endnu, og derfor har brug for hjælp omkring det at bo og arbejde i Danmark. Det kan blive til et stort problem, hvis de ikke kan finde hjælp til dette. Socialt netværk En stor del af respondenterne har aldrig følt sig isoleret i Danmark og de fleste har et socialt netværk. Har du og din familie et socialt netværk i Danmark? 15% Nej 6% (...) 79% Ja Det er signifikant for den polske gruppe, at den hovedsageligt består af mænd, som har efterladt familien i Polen. For de andre grupper i undersøgelsen er der derimod tale om, at de har familien med til Danmark. Derfor er det ikke overraskende, at flere i den polske gruppe svarer, at de ønsker at rejse tilbage til Polen. 9

10 Integrationsnet en del af Dansk Flygtningehjælp Polakkerne på Danish Crown I januar 2010 var der ca udenlandske borgere i Ringsted. Den næststørste gruppe (263 i januar 2010) er polske arbejdskraftindvandrere. De fleste polske borgere i Ringsted er ansat på Danish Crown, som har omkring 1000 ansatte fra 40 forskellige lande. Vi har samarbejdet med Danish Crown i projektet. Firmaet har været meget interesseret i projektet og besluttede at arrangere et informationsmøde for polske medarbejdere. På trods af intensiv annoncering var interessen hos de polske medarbejdere meget lille. For at finde ud af hvorfor interessen var så lille blandt de polske medarbejdere, måtte vi kontakte dem på en anden måde. Alle udenlandske medarbejdere i Danish Crown har pligt til at deltage i danskkurser på Lærdansk i Ringsted. Vi var informeret om, at disse kursister var meget lidt motiverede for at lære dansk. En polsktalende medarbejder fra Integrationsnet besøgte derfor alle de polske klasser. Vores mål var at samle grundlæggende information om deres baggrund, og de besværligheder de havde med deres liv i Danmark. Vi samlede omkring 60 spørgeskemaer og lavede både individuelle og gruppe interviews med kursisterne. Resultater fra interviews Hovedparten af de polske arbejdskraftindvandrere er mellem 20 og 45 år. De kom til Danmark for at arbejde på slagteriet Danish Crown i Ringsted. De fleste havde forladt familien i Polen. For mange af dem var det ikke første gang de havde arbejdet udenlands. Mange havde før arbejdet i Tyskland og England. 10

11 DK-worker / Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier 11

12 Integrationsnet en del af Dansk Flygtningehjælp De bliver oftest ansat på midlertidige kontrakter. Mange fortalte, at de kunne tænke sig at få familien til Danmark. Men risikoen for at miste deres job er for stor, og det er bekosteligt at flytte hele familien til et andet land. Mange af de polske arbejdere boede på et kollegium i Ringsted, hvor 90% af beboerne er fra Polen. Der bor kun 5 familier på kollegiet. Resten er enlige eller har familien i hjemlandet. De spiser, køber ind og tager på arbejde sammen. De bruger med andre ord det meste af deres tid sammen med andre polakker. Det er en dagligdags rutine, at de drikker alkohol sammen. Vi arbejder hårdt hårdere end andre på fabrikken. Efter arbejde skal vi deltage i danskundervisning. Normalt er vi så trætte, at det er svært at holde øjnene åbne. Vi savner vores familie og venner. Vi har kun hinanden. Det er naturligt at vi sunde mænd, langt hjemme fra, ønsker at tage en øl eller to om aftenen. Normalt er det så det. Men der er også dem, som bliver nødt til at blive fulde for at kunne falde i søvn. Det er dem, som drikker rigtigt meget. Og de giver os alle et dårligt ry. (34-årig polsk arbejder) Alkohol Politiet i Ringsted standser ofte polske biler, fordi føreren er alkoholpåvirket. Danish Crown har fyret adskillige polske medarbejdere, fordi de mødte beruset på job. Da jeg kom til Danmark flyttede jeg sammen med tre fyre. De havde været her længe, og de fortalte mig alt om arbejde og Danmark. Men jeg begyndte også et drikke, da jeg flyttede sammen med dem. Det ville være mærkeligt at jeg var den eneste, som ikke drak. Det ville give mig problemer. (26-årig polsk arbejder) Vi bor sammen. Jeg har altid nogle småkager liggende, hvis naboernes børn skulle komme forbi. Jeg har også en flaske vodka, hvis det er min tur til at stille noget på bordet. Vi låser aldrig dørene. Vi besøger bare hinanden. (42-årig polsk arbejder) 12

13 DK-worker / Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier Alkohol er et problem blandt polske arbejdere i Ringsted, især blandt enlige og de som er her uden familie. Der er dog også andre aktiviteter, som de har til fælles. De nævner ofte lystfiskeri, madlavning, familiebesøg i Polen, ser TV og hjælper hinanden med dokumenter fra fx SKAT og kontakt til kommunen. Stærkt netværk Polakker i Ringsted hjælper hinanden i de fleste aspekter af tilværelsen i Danmark. Det har både gode og dårlige sider. Fordelene er, at polske arbejdere har landsmænd, som de kan spørge til råds, få gode råd af etc. De hjælper også hinanden på arbejdspladsen. Men samtidig bliver nyankomne fastlåst i en specifik polsk struktur. Nyankomne får derfor ikke mulighed for at danne netværk med danskere. De efterligner stereotyper og attituder fra de, som har været længere tid i Danmark. Mentor? Jeg behøver ikke nogen. Jeg gør mit job bedre end nogen dansker. Og når jeg har fri har jeg venner omkring mig. Jeg behøver ikke en eller anden dansker, som tror, at han er bedre end mig og skal fortælle mig, hvad jeg skal lave. (34-årig polsk arbejder) Polske medarbejdere på Danish Crown var ikke specielt interesserede i projektet, da det inkluderede en mentordel. Mange fandt det meningsløst. Dog var det anderledes for de arbejdere, som ønskede at få deres familie til Danmark. Denne gruppe var meget interesserede i mentorforløb. Men det var samtidig karakteristisk, at de hellere ville have kontakt med en polsk person, som havde været i Danmark i længere tid, talte dansk og kendte systemet. Drengene fortalte mig alt. Og hvis det ikke var på grund af chefen på arbejdet, kunne jeg godt helt glemme, at jeg ikke var i Polen. (26-årig polsk arbejder) 13

14 Integrationsnet en del af Dansk Flygtningehjælp Organisering af Expat-dage Ringsted Begivenheden fandt sted en lørdag og programmet var meget bredt, da vi ønskede at hele familien skulle have interesse i at møde op. Ca. 70 deltagere mødte frem på dagen. Fra klokken 10 til 15 havde alle mulighed for at høre foredrag og stille spørgsmål. For børnene var der arrangeret et specielt legerum. Der var foredrag om: Familieliv og at være forældre i Danmark v. Integrationsnet. Uddannelsessystemet i Danmark v. Integrationsnet Fagforeninger og A-kasse v. 3F Basisinformationer for Expat i Danmark v. Work in Denmark Kommunens service for immigranter v. Borgerservice i Ringsted Skattesystemet i Danmark v. SKAT Fritidsmuligheder i Ringsted v. Ringsted Bibliotek, Ringsted Museum og Ungdomsskolen. Efter hvert oplæg var der en mængde spørgsmål, som bekræftede spørgeskemaundersøgelsens resultater om arbejdskraftindvandreres store informationsbehov. Alle oplægsholdere havde en stand, hvor deltagerne kunne få yderligere oplysninger og materialer. Oplæggene var på dansk, men blev tolket til engelsk og polsk. Odense I Odense blev der også afholdt en Expat-dag efter samme mønster. Ud over de mere håndfaste informationer om skattesystemer og fagforeninger var der oplæg om arbejdssøgning, frivilligt arbejde og mentorprojektet i Odense. Flere deltagere benyttede lejligheden til at få individuel hjælp til at skrive CV og få løst skatteproblemer. Esbjerg Også i Esbjerg var der succes med en informationsdag på Lærdansk. Ca. 170 expats mødte frem og fik mulighed for at få oplysninger, møde andre i lignende situation og danne netværk. Lærdansk Esbjerg arbejder på at lade dagene blive en tilbagevendende begivenhed. Herning I samarbejde med Erhvervsrådet for Herning, Ikast og Brande samt Herning International Community blev der afholdt et lignende arrangement med stort set samme indhold som i de øvrige byer. 14

15 DK-worker / Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier 15

16 Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp Region Jylland/Fyn Integrationsnet Vester Alle Århus C T: Region Sjælland Integrationsnet Rådmandshaven Roskilde T:

Projektbeskrivelser for puljen Arbejdskraftindvandrere værtsprogram, forældreinformation og kort introduktionskursus

Projektbeskrivelser for puljen Arbejdskraftindvandrere værtsprogram, forældreinformation og kort introduktionskursus Projektbeskrivelser for puljen Arbejdskraftindvandrere værtsprogram, forældreinformation og kort introduktionskursus Integration og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft samtænkning af indsatsen Projektets

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

GUIDE TIL VIRKSOMHEDER, DER VIL FASTHOLDE HØJTUDDANNEDE, UDENLANDSKE MEDARBEJDERE

GUIDE TIL VIRKSOMHEDER, DER VIL FASTHOLDE HØJTUDDANNEDE, UDENLANDSKE MEDARBEJDERE GUIDE TIL VIRKSOMHEDER, DER VIL FASTHOLDE HØJTUDDANNEDE, UDENLANDSKE MEDARBEJDERE Danske virksomheder har brug for udenlandsk arbejdskraft. Men det er dyrt at rekruttere udenlandske medarbejdere og derfor

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse af kommunernes erfaringer og udfordringer i forhold til den nye arbejdskraftindvandring

Notat vedrørende undersøgelse af kommunernes erfaringer og udfordringer i forhold til den nye arbejdskraftindvandring NOTAT Dato: 28. maj 2008 Kontor: Beskæftigelseskontoret J.nr.: 3678 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Kommuneanalyse Notat vedrørende undersøgelse af kommunernes erfaringer og udfordringer i forhold til den nye

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Lærdansk Erhverv God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Danskundervisning, modtageprogrammer, undervisning i dansk kultur og samfundsforståelse 2 Gode tilbud til erhvervslivet Har jeres

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM 5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM Integrationsministeriet arbejder for, at højtuddannede udenlandske medarbejdere og deres familier får en god modtagelse i Danmark. Integrationsministeriet støtter derfor

Læs mere

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre 35 unges forhold til alkohol - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre Oktober 26 35 unges forhold til alkohol Børnerådet har spurgt 35 unge om deres oplevelser med og holdninger til alkohol.

Læs mere

NOTAT. Bosætningskoordinator i Vejen Kommune?

NOTAT. Bosætningskoordinator i Vejen Kommune? UDVIKLING & ERHVERV Kommunikation & udvikling Dato: 15-1-2015 Kontaktperson: Hanna Kretzschmar Dir. tlf.: 79966027 E-mail: hk@vejenkom.dk NOTAT Bosætningskoordinator i Vejen Kommune? Foreningen work-live-stay

Læs mere

Produktkatalog. Integrationsnet og LG Insight

Produktkatalog. Integrationsnet og LG Insight Produktkatalog Integrationsnet og LG Insight Integrationsnet og LG Insight har samarbejdet igennem mange år. Vi løser begge opgaver på integrations- og beskæftigelsesområdet, men har hver vores faglige

Læs mere

Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft

Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft Dagsorden Workindenmark: Strategi og organisering Services Rekruttering International Citizen Service (ICS) Jobrettet forløb

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2012

Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kurserne i dette kursuskatalog er for frivillige i Dansk Flygtningehjælp. Du kan tilmelde dig kurserne på www.frivillignet.dk Ud over kurserne i kataloget, findes

Læs mere

Fremtidens mentorindsats: Hvordan? Virker empowerment? Besøg os på stand 7

Fremtidens mentorindsats: Hvordan? Virker empowerment? Besøg os på stand 7 Stande Plan over stande 1. KMD/Medialogic 2. Schultz 3. Hejmdal/DropUd 4. VIA University College 5. Contra 6. Specialfunktionen Job & Handicap 7. Marselisborg Udvikling, Kompetence, Viden 8. Lærdansk 9.

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab Navn på universitet i udlandet: University of London, Institute of Education Land: Storbritannien

Læs mere

Schroeder-Løhndorf. Bestyrelsesmedlem i 1920-klubben,Kbh.

Schroeder-Løhndorf. Bestyrelsesmedlem i 1920-klubben,Kbh. StilladsInformation nr. 84 - september 2007 side 9 manden Navn: Bopæl: Olaf Tysker Schroeder-Løhndorf Nær Nykøbing Falster men forhåbentlig snart i København Alder: 39 Nuværende firma: AC Stilladser, Hvidovre

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Formål med aftalen: Denne aftale indgås mellem Dansk Røde Kors Assens afdeling og Assens Kommune. Formålet med aftalen

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner:

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner: Samtaleskema Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold du vurderes ud fra og er en metode til at inddrage

Læs mere

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne.

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Samtaleskema Samtaleskema til vurdering af funktionsevne - 1 af 9 Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg er meget tilfreds, det har været godt, skidt osv. osv. men en helt uvurderlig oplevelse.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg er meget tilfreds, det har været godt, skidt osv. osv. men en helt uvurderlig oplevelse. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: International Virksomhedskommunikation Engelsk og Fransk Navn på universitet i udlandet: Université Paris Nord 13 Land: Frankrig Periode: Fra:15.

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

TVÆRGÅENDE ERFA- RINGSOPSAMLING PULJEN ARBEJDSKRAFT- INDVANDRERE

TVÆRGÅENDE ERFA- RINGSOPSAMLING PULJEN ARBEJDSKRAFT- INDVANDRERE Til Integrationsministeriet Dokumenttype Erfaringsopsamling Dato Marts 2011 TVÆRGÅENDE ERFA- RINGSOPSAMLING PULJEN ARBEJDSKRAFT- INDVANDRERE PULJEN ARBEJDSKRAFTINDVANDRERE INDHOLD 1. Fastholdelse der virker

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO 1 INDHOLD Flersprogede forældre 4 Introduktionen til dagtilbud/sfo 4 Det første møde 6 Dagtilbuddets/SFO ens målsætning, regler og dagligdag 6

Læs mere

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Disposition Integration via deltagelse i foreningslivet 3 synsvinkler på etniske foreninger Definitionen

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR ELEVERNE ELLER FORÆLDRENE?

DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR ELEVERNE ELLER FORÆLDRENE? DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Australien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Australien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 03 Australien Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 3 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i

Læs mere

Petersmindevej 50 5100 Odense C C.F. Tietgens Boulevard 27 5220 Odense SØ Tlf. 66 13 66 70

Petersmindevej 50 5100 Odense C C.F. Tietgens Boulevard 27 5220 Odense SØ Tlf. 66 13 66 70 For at imødekomme den forventede mangel på faglært og ufaglært arbejdskraft i forbindelse med de store byggeprojekter i Odense og på Fyn i de kommende år, vil vi gerne tilbyde et afklarende og uddannelsesforberedende

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Med hensyn til fordeling af klassetrin er der ikke noget at bemærke, da der næsten er lige mange elever på årgangene.

Med hensyn til fordeling af klassetrin er der ikke noget at bemærke, da der næsten er lige mange elever på årgangene. Elevtallet maj 2010 Klassetrin/køn 9. klasse 10. klasse % andel Drenge 22 18 40/111*100 = 36 % Piger 34 37 71/111*100 = 64 % % andel 56/111*100 = 50,5 % 55/111*100 = 49,5 % Tabel 1: Elevtallet maj 2010.

Læs mere

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder Samarbejdsaftale mellem Bibliotek og Medier og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om brug af Brug for alle unges rollemodeller på biblioteker. Bibliotek og Medier og Ministeriet for

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu?

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu? LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF SJÆLLAND & ØERNE LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF LILLEBÆLT-FYN Sjælland & Øerne Et liv uden for DC-hegnet: Fyringen tvang Pia Heidelbach Larsen, 41, og

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID INSPIRATIONSPJECE TIL AKTIVITETER FOR KVINDER SIDE 2 Erfaringerne i denne pjece stammer fra frivillige i Dansk

Læs mere

Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter

Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Region Hovedstaden - Handicap Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Regionsgården Blok E-stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød www.handicap-regionh.dk Dato for tilsyn: 1. november

Læs mere

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder 5. Kommunikation vi snakker da sammen hele tiden! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - men kommer vi omkring det hele? Denne mødegang indeholder følgende

Læs mere

SAMFUNDSFORSTÅELSE. Læringsmål

SAMFUNDSFORSTÅELSE. Læringsmål SAMFUNDSFORSTÅELSE Formål Undervisningen vil give dig viden og et vist kendskab til danske samfundsforhold. Et kendskab der åbner op for deltagelse i den demokratiske debat, samt udvikler en grad af selvstændighed

Læs mere

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk Lærdansk Velkommen til Lærdansk 2 Kære kursist Vi er glade for at byde dig velkommen hos Lærdansk, og vil gøre vores til, at du får et godt forløb hos os. Pjecen her indeholder en række informationer,

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

Efterårsprogram 2015

Efterårsprogram 2015 Efterårsprogram 2015 Kære beboer Velkommen til Nivå Nu s efterårsprogram 2015. Her kan du læse om de forskellige aktiviteter, som vi laver i dit lokalområde i løbet af efteråret, og du kan finde kontaktoplysninger

Læs mere

20-09-2010 Sagsnr. 5351-36 Au pair i dag i Danmark Spørgeliste til værtspar 23.08.10 uden navn 17.09.10doc.20.09.10

20-09-2010 Sagsnr. 5351-36 Au pair i dag i Danmark Spørgeliste til værtspar 23.08.10 uden navn 17.09.10doc.20.09.10 1 20-09-2010 Sagsnr. 5351-36 Au pair i dag i Danmark Spørgeliste til værtspar 23.08.10 uden navn 17.09.10doc.20.09.10 Spørgeliste værtspar Bopæl Top.nr. Data Navn Fødselsår Fødested Navn Fødselsår Fødested

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Forumteater med AOF Rejsescenen på fyraftensmøde den 13. november 2007 på Roskilde Sygehus. Om projekt Fællesskab i Forskellighed Projekt Fællesskab

Læs mere

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Intro: Frivillige Fighters var en 3 timers tirsdagsbar i frivillighedens tegn, krydret med lokale ildsjæle, bands, mad og drikke -

Læs mere

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Samfundet har brug for nye effektive måder at løse sociale opgaver på, når vores velfærdssamfund skal bevares og udvikles. Her spiller Center

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: KU Leuven. Land: Belgien

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: KU Leuven. Land: Belgien US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: KU Leuven Land: Belgien Periode: Fra:1/2-2013 Til:1/7-2013 Udvekslingsprogram: Erasmus Hvorfor har du valgt

Læs mere

Relocation Service Hjælp til boligsøgning

Relocation Service Hjælp til boligsøgning July, 2013 Relocation Service Hjælp til boligsøgning Strategy TATION 1 Tankerne bag Relocation Service Baggrund Ønske om at tiltrække og fastholde stærke internationale forskere Som led i den forsatte

Læs mere

IDA Landerapport 2013 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 203 USA Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 3 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Norge. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Norge. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 013 Norge Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Landerapporten Hvert anden år foretager IDA en survey af medlemmer i

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at få en større sprogforståelse og opleve en fremme kultur på nær hånd

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at få en større sprogforståelse og opleve en fremme kultur på nær hånd US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Universidad de La Laguna, Tenerife Land: Spanien Periode:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

FORLØBET NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE

FORLØBET NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE Nyt Netværk er et projekt til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet via en frivillig mentorordning. Projektets formål er at skaffe nydanskere i arbejde

Læs mere

Frivillighåndbog FamilieSamvirket

Frivillighåndbog FamilieSamvirket Frivillighåndbog FamilieSamvirket Indhold FamilieSamvirket... 3 Målgruppen... 3 Formål... 4 Hverdagsskolen... 4 Forældreskolen... 5 Supplerende aktiviteter... 5 Målsætning og ansvarsområder... 5 Rekruttering,

Læs mere

Lystrup kirkehøjskole Sæson 2015 16 Mødet med de andre

Lystrup kirkehøjskole Sæson 2015 16 Mødet med de andre Lystrup kirkehøjskole Sæson 2015 16 Mødet med de andre Fem foredrag arrangeret af Lystrup Menighedsråd Lystrup kirkehøjskole 2015-2016 Mødet med de andre Det er gennem mødet med de andre vi oplever verden.

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Vrije Universiteit Amsterdam.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Vrije Universiteit Amsterdam. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Vrije Universiteit Amsterdam Land: Holland Periode: Fra: 01-02-2013 Til: 01-07-2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. OPGAVER TIL Livet går så hurtigt NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. Tal i grupper om jeres egne

Læs mere

Vejledning. Boformer for hjemløse

Vejledning. Boformer for hjemløse Vejledning Boformer for hjemløse Indhold 2 Hvad er BINDEKS?... 3 Hvordan ser BINDEKS ud?... 3 Hvad kan BINDEKS?... 3 Før I måler... 4 Måling... 5 Udvikling... 5 Måling igen... 5 Fastholdelse... 6 Handleplan...

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse.

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. Mulernes Legatskole 15/6-2011 Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. På Mulernes Legatskole har der været meget få stressproblemer, og ingen der har ført til længerevarende sygemeldinger,

Læs mere

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender Lærervejledning til det interaktive udtaleprogram Til underviser På denne side vil du kunne få et hurtigt overblik over, hvad vores interaktive udtaleprogram er, og hvad programmet kan bruges til. På siderne

Læs mere

Præsentation af projekt og metode MindSpring

Præsentation af projekt og metode MindSpring Side 1 Præsentation af projekt og metode MindSpring for og med forældre og unge 7. marts 2013 04.04.2013 Side 2 Hvilken udfordring sigter metoden på at løse I integrationsarbejdet F.eks De særlige eksilproblematikker,

Læs mere

Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte

Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte Uddannelsesudvalget (2. samling) B 61 - Bilag 4 Offentligt Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte Frisørkæder bag korte diplomuddannelser med ringe fagligt niveau og dårlige jobudsigter - frisørmestre

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING 2015. Fællesskab. Udarbejdet af: Linda Hornstrup

Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING 2015. Fællesskab. Udarbejdet af: Linda Hornstrup Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING 2015 Fællesskab Udarbejdet af: Linda Hornstrup Maj-juni 2015 1. Indledning hvad er fællesskab? En af skolens værdier og noget, der fylder meget i skolens selvforståelse

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales Land: Australien Periode: Fra: juli 2012 Til: november 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

International rekruttering

International rekruttering International rekruttering Vækst og øget velstand forudsætter et stort og kvalificeret udbud af arbejdskraft. Regeringen har derfor siden sin tiltrædelse gennemført en række ordninger og initiativer, der

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse. 9-gudstjenester. i Christianskirken. Årsmødet 23. august 2015

Spørgeskemaundersøgelse. 9-gudstjenester. i Christianskirken. Årsmødet 23. august 2015 Spørgeskemaundersøgelse 2015 i Christianskirken Årsmødet 23. august 2015 Spørgeskemaundersøgelse 2015 i Christianskirken, Frederikshaldgade 15, 8200 Aarhus N. 63 besvarelser i alt 39 på papir 24 elektronisk

Læs mere

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder:

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder: au pair formidling Au pair formidling tilbyder professionel og kvalificeret kontakt mellem familier og au pairs fra Filippinerne. Vores baggrund er et indgående kendskab og tæt samarbejde med det filippinske

Læs mere

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 Del: 11 år efter EU's udvidelse mod øst er fagbevægelsen og de polske arbejdere så

Læs mere