C A U T I O N 5 / Amager Strandvej 418 / 2770 Kastrup / Tlf / Fax: / /

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "C A U T I O N 5 / 2 0 1 1. Amager Strandvej 418 / 2770 Kastrup / Tlf 3251 5111 / Fax: 3251 0071 / E-mail: cau@cau.dk / www.cau.dk"

Transkript

1 C A U T I O N 5 / Amager Strandvej 418 / 2770 Kastrup / Tlf / Fax: / /

2 L E D E R Involvering og engagement Af Mikkel R. Hansen Jul og nytår nærmer sig og sædvanen tro, giver denne tid anledning til at skue tilbage og gøre status over det forgangne år. Set ud fra CAU s perspektiv, har det seneste år været ganske begivenhedsrigt; ud over de gængse daglige aktiviteter og afholdelse af seminarer i såvel eget, som tværskandinavisk regi, har vi blandt andet gennemført en omfattende medlemsundersøgelse, samt afholdt en række medlemsmøder i efteråret. Begge dele med de forestående overenskomstforhandlinger som overordnet tema. De data som er fremkommet af medlemsundersøgelsen, samt dialogen og de inputs vi har modtaget på medlemsmøderne er af en overordentlig stor værdi for bestyrelsen, ikke mindst i det overenskomstforberedende arbejde. Den gode og livlige debat vi har oplevet med de engagerede deltagere på møderne i København og i Malmö er umådelig vigtig. Dels har det for bestyrelsen været en god mulighed for, at få vendt vores synspunkter med medlemmerne, og dels har det været en oplagt chance for medlemmerne til at kunne spørge ind til, kritisere og rose det arbejde bestyrelsen udfører. Sådanne møder kan utvivlsomt bidrage til en øget grad af gensidig forståelse forening og medlemmer imellem. Behovet for den gode, opklarende og afklarende dialog og debat er uden tvivl til stede, ikke blot fra CAU s side, men også fra medlemmernes. Dette oplever vi dagligt med de henvendelser der kommer, såvel telefoniske som personlige, og i særlig grad her i december måned, ved afhentning af julegaven. Bestyrelsen arbejder derfor også p.t. med konkrete forslag og idéer til afholdelse af fremtidige lignende medlemsarrangementer. En god og åben dialog og debat med forskellige inputs og pespektiver er som sagt umådeligt givtig, ikke blot for CAU, men også for det enkelte medlem. Ved at udveksle meninger, holdninger og synspunkter øger vi muligheden for en bredere og dybere forståelse for hinanden og i visse tilfælde af os selv. Jeg vil hermed benytte lejligheden til, på redaktionens vegne, at opfordre alle til at overveje at bidrage med noget så old school og über analogt, som et (eller gerne flere) indlæg til CAUTION. Jeg ved af erfaring, at der er mange som har en del på hjerte. Hvis du er én af dem, og du kunne tænke dig at dele det med andre end dine to kollegaer på flyvningen til Göteborg, så skriv det ned og send det til os. Med dette ydmyge og fromme juleønske, vil jeg på redaktionens vegne ønske alle en god jul og et godt nytår. Mikkel Riemann Hansen Udgiver CAU Amager Strandvej Kastrup Tlf Fax Dir / Ansvarshavende Redaktør Mikkel Riemann Hansen / Oplag 1500 stk. / Næste nummer februar 2012 / Materialefrist 27. januar / Annoncepriser 1/4 side 800,- 1/2 side 1500,- 1/1 side 2500,- / Foto bl.a. SAS / Meninger der udtrykkes på sider mærket bestyrelsen, udtrykker bestyrelsens meninger og holdninger. Artikler som underskrives af enkeltpersoner står for egen regning. / Kopiering tilladt med oplysning af kilde. / Layout og Tryk Rosenberg Bogtryk A/S Tlf / Miljøcertificeret efter iso

3 Fagforening eller retshjælp? Hvad er nok for DIG? F O R M A N D E N Af Jakob Esposito Vi har nu efterhånden et par gange inden for de sidste par år skulle tage stilling til et forslag om kontingentnedsættelse på foreningens årlige generalforsamling. Der var således også ved dette års generalforsamling i november stillet hele tre forslag om kontingentnedsættelse. Et fra et medlem (og en god kollega), og to fra bestyrelsen selv. Som det er mange bekendt, blev kun bestyrelsens forslag om nedsættelse af kontingentet for ikke-fastansatte vedtaget, og i øvrigt med overvældende flertal. Begge øvrige forslag om kontingentnedsættelse blev lige så kontant afvist af de fremmødte medlemmer. Det er for så vidt ikke det, som er genstanden for dette formandsindlæg, men derimod præmissen i det mest vidtgående af forslagene. Det anføres nemlig er, at CAU er en af landets dyreste fagforeninger, og det vurderes op i mod de såkaldte gule fagforeninger. (NB: Årsagen til betegnelsen gul er oprindeligt, at en strejkebryder på fransk, med baggrund i nogle faktiske historiske begivenheder, kaldes gul. Det bemærkelsesværdige her er, at det er disse foreningers eget valg, at kalde sig sådan. Også i Danmark). Men da dette også - anført af de større fagforbund - er en debat om et fænomen, der for tiden foregår på et mere generelt plan, ikke mindst i medierne, kan det konkrete forslag, nævnt ovenfor, være en kærkommen anledning til, at vi fra bestyrelsens side også kommenterer lidt på den debat. Sammenstillingen mellem, hvad jeg vil tillade mig at kalde reelle fagforeninger, og så disse pseudo-fagforeninger, er i bedste fald vildledende, og i værste fald absurd. Bortset fra den Kristelige fagbevægelse (og her kun i tilfælde, der kan tælles på få fingre), er der nemlig ingen af disse foreninger, der er overenskomstbærende, dvs. har overenskomst på vegne af medlemmer eller medarbejdere ansat i en virksomhed. Hvad er det så en sådan gul fagforening kan levere for det indbetalte kontingent? Ja, svaret er meget enkelt: Kun en ting: Retshjælp i personalesager! Ofte kan man her iagttage, at man oven i købet kun forfølger de sikre eller åbenlyse sager. Og hvorfor det? Ja, naturligvis fordi, at det er på den facon, at man kan holde organisationens omkostninger nede på et minimum, og dermed kontingentet ligeså. På den måde betaler man som medlem dybest set kun for, at de ansatte i sekretariaterne hos de pågældende fagforeninger kan få udbetalt løn. En forsvindende lille del går til selve retshjælpen. Det bør man tænke over, før man benævner disse foreninger som veletablerede i en sammenligning med en overenskomstbærende organisation som CAU. Lad os lige for en god ordens skyld, for at anskueliggøre forskellen, opliste de omkostningsbærende aktiviteter for henholdsvis CAU og de Gule fagforeninger. CAU: Forhandling og indgåelse af overenskomst, vedligeholdelse af aftaler, arbejdsret, uddannelsesfond, pensionsordning, bistand i personalesager, arbejdsmiljøhåndtering, medlemsdemokrati, aftalevejledning, tillidsrepræsentanter (hørings- og informationspligt hos arbejdsgiver), fagpolitik, repræsentation i FTF, ETF, ITF, NTF, offentlige råd og myndigheder, lobbyvirksomhed. Gule fagforeninger: Bistand i personalesager. (Skulle jeg her have glemt nogle indsatsområder, som disse foreninger tager sig af, hører jeg det gerne). Politisk holder de gule fagforbund sig typisk partimæssigt neutrale. Det samme gør CAU og vores hovedforbund FTF i øvrigt også! I modsætning til traditionelle fagforbund er gule fagforeninger som antydet, typisk direkte imod indgåelse af kollektive overenskomster. Vi tillader os, at gå ud fra, at der blandt alle de CC, der er ansat på CAU s overenskomst, ikke findes nogen, der meget gerne ville undvære deres overenskomst. Herunder eksempelvis de meget favorable vilkår for gravide CC, uddannelsesordningen, afgangsvederlag, ensidig ret til deltid, den 6. ferieuge osv. Alle disse fordele, som man IKKE har på arbejdspladser uden overenskomst, er netop til stede hos os fordi der er en fagforening med medlemmer, der bakker om foreningen, også med indbetaling af et kontingent. Vi kan i bestyrelsen måske godt have forståelse for, at nogle kan synes, at 388 kr. i kontingent om måneden så trods alt er lidt i overkanten at betale. Men her må vi huske os selv på, at vi altså er en lille forening, som dermed ikke i nævneværdig grad kan drage fordel af stordriftsfordele. Fordelen ved, at vi er små, er så til gengæld, at vi er tilsvarende tættere på vores medlemmer. I modsætning til de store foreninger, der kan have en tendens til at miste følelsen med, hvor deres medlemmer befinder sig. Når CAU italesætter vores medlemmers problemer, behov og vilkår, taler vi således med langt større troværdighed. Det synes vi er værd at betale lidt ekstra for, og det synes det store flertal af medlemmerne så heldigvis også. 3

4 B E S T Y R E L S E N Kära kollegor, Vill informera alla kollegor, ALLA DANSKAR och SVENSKAR, som arbetar som flygande personal i Köpenhamn, att de som är anställda efter den 1 juli 1998 ska fylla i en blankett E 101 E101 är en blankett som bevisar att du är omfattad av de danska reglerna när du arbetar i Danmark. Det gäller bland annat regler om sjukförsäkring, dagpengar vid sjukdom/födsel, pensioner, ATP och mycket annat. Alla lönemottagare som omfattas av internationell transport ska utfylla denna blankett om man har blivit anställd i Danmark efter 1.juli Kabinen fick i början på januari information om denna blankett, men där är fortfarande många som inte har utfyllt den och sänt det till Naja Bergh i HR CPHIZ-P. Jag vill be Er om att få gjort detta senast den 1.januari Var och en av er ska vara uppmärksamma på att den endast gäller under 1 års tid, så Ni måste vara uppmärksamma på vilket datum den löper ut. Blanketten finns att hämta på basen där de gravida sitter. E101 er en blanket der er dit bevis for, at du under arbejde i andre lande er omfattet af danske regler om sygesikring, dagpenge ved sygdom/fødsel, sociale pensioner, ATP og meget andet. Alle lønmodtagere der er beskæftiget med internnational transport skal udfylde denne blanket, hvis de er ansat i Danmark efter 1. juli Kabinen fik i begyndelsen af januar meddelelse om denne blanket, men der er stadigvæk mange som ikke har udfyldt denne blanket og sendt den til Naja Bergh i HR CPHIZ-P. Jeg må anbefale jer, at I får gjort dette snarest og senest den 1. januar Endvidere skal I være opmærksom på, at den kun gælder 1 år ad gangen, så I må selv være opmærksom på udløbsdatoen. Skulle I ønske yderligere oplysninger kan I kontakte Pensionsstyrelsen. Om ni önskar ytterligare information kring denna blankett vänligen kontakta Pensionsstyrelsen. Blanketten vil blive lagt på Basen. Bestyrelsen 4

5 B E S T Y R E L S E N Reminders för Öresundspendlare Af Anna-Lena Gustafsson Preliminärdeklaration och hemvist intyg Det kan vara dags att göra en preliminär deklaration och samtidigt begära ett hemvist intyg inför inkoståret Detta gäller er som bor i Sverige och omfattas av sk undantagsregeln och beskattas av den danska inkomsten i Sverige. Adress; Köpenhavns Borgerservice Folkeregistret Nyropsgade Köpenhamn V Telefon Mail; Ett formulär för en preliminär självdeklaration går att hämta på Skatteverkets hemsida; När ni får det svenska hemvist intyget är det bra att märka med ditt danska CPR nummer. Hemvist intyget skickas till Skat Öresund med adress: Skat Öresund Sluseholmen 8B 2450 Köpenhamn SV Danmark Skattcenter i Köpenhamn kommer att skicka besked om skattebefrielse av din lön i Danmark till SAS lönekontor. Adressändring När du byter bostadsadress i Sverige ska du ändra din adress hos Folkeregistret i Danmark, så går det automatiskt till danska Skat och andra instanser som behöver din hemadress i Sverige. Gult sygesikringskort sundhetskort Alla som arbetar i Danmark ska ha ett gult sygesikringskort och det är ett bevis på att du tillhör den danska socialförsäkringen. Det är också i Danmark du ska få ditt EU-sygesikringskort utskrivet, vilket ger dig rätt att söka läkarhjälp vid sjukdom under din vistelse i ett annat EU land. Du bör vara medveten om att har du inte registrerat dig som socialförsäkrad i Danmark, kan du själv bli skyldig att betala all sjukvård under din semester i ett annat EU-land. Barn bidrag/ börnepeng och barnens sygesikringskort För dig som bor i Sverige och arbetar i Danmark och har dina barn i svensk skola, så gäller följande; Barn som bor i Sverige och har båda föräldrarna arbetande i Danmark ska ha ett svenskt sjukförsäkringskort och ett EU- sygesikringskort från Danmark. Likaså ska börnepengen/barnbidraget komma från Danmark. 5

6 B E S T Y R E L S E N Svensk Tandvårdsförsäkring Den svenska tandvårdsförsäkringen som ger alla ett allmänt tandvårdsbidrag och som trädde i kraft 1 juli 2008 gäller även för alla Öresundspendlare som bor i Sverige och arbetar i Danmark. DET GÄLLER FÖR ALLA SOM ÄR FOLKBOK- FÖRDA I SVERIGE Om du får problem, be din tandläkare ta kontakt och reda ut problemet med Försäkringskassans Kundcenter för partner. Telefon; Försäkringskassans Kundcenter för partner är öppet för arbetsgivare, tandvården, sjukvården, försäkringsbolag, Kronofogdemyndigheten, arbetsförmedlingen och kommuner. För den familj som har den ena föräldern arbetande i Sverige och den andra föräldern arbetande i Danmark och gemensam vårdnad om barnet, ska söka om att få både det vanliga sjukförsäkringskortet och EU-kortet från Sverige. Familjen kommer även att få det svenska barnbidraget från försäkringskassan och kan även söka mellanskillnaden på beloppen mellan den danska börnepengen och det svenska barnbidraget hos Köpenhamns kommun. Arbetsmarknadsbidrag AMB Arbetsmarknadsbidrag är en skatt och för dig som är begränsat skatteskyldiga i Danmark ska inte betala AMB på lön och inte betala AMB på din pensionsinbetalning. AMB blev en skatt i Januari 2008 Anna-Lena 6

7 M I R Focus på carts og units med fejl og mangler Kære crew, Vores arbejdsredskaber slides i takt med at vi skal løbe hurtigere. Derfor er det rigtig vigtigt, at det udstyr vi har om bord virker efter hensigten. Hvor tit har du oplevet: At måtte sparke en dør i på en cart fordi den ikke lukker rigtigt At låsemekanismen er vredet skæv, så døren på cart slet ikke kan lukke At vrideren på en unit er skævt, så den ikke kan lukke At hjulene på en unit skriger på olie At døren på en cart binder og ikke er til at åbne At du ikke kan plombere fordi noget ikke sidder korrekt At en cart ikke kan bremse Det du bør gøre, når du oplever disse irriterende daglige ting, er at sætte en U/S tag på. U/S tags ligger i alle øverste skuffer på drink cart og i hostess kit. Vil du være med til at gøre hverdagen lettere for dig selv og dine kolleger? Så sæt en U/S tag på den cart eller unit, som du mener, bør repareres. 7

8 M E D L E M S I N D L Æ G Kære kollegaer, Så er det blevet tid til det første Caution efter valget. Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at takke for et meget flot valg. Jeg er utrolig stolt over det store antal stemmer jeg fik, og vil gøre det bedste jeg kan, for at leve op til den tillid I har vist mig. Af Peder Bjerre Det betyder i praksis, at jeg vil arbejde hårdt for, at arbejdsfordelingen og dermed belastningen bliver fordelt ligeligt imellem alle Cabin Crew. Det betyder også, at jeg fortsat vil holde fokus på, at overenskomsten bliver overholdt, samt at der ikke kommer til at ske nogen forringelser, men kun forbedringer. Endnu engang tusind tak for jeres støtte. I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår med jeres familie. Venlig hilsen Peder 8

9 M E D L E M S I N D L Æ G Tack Kära Kollegor Jag vill åter tacka er för förtroendet och för att vara en del av CAU i det kommande året. Det som även gläder mig är att vi i CAU är ett väl sammansvetsat gäng. Ett gäng som arbetar bra tillsammans och accepterar olikheter och häftiga diskussioner. Vi i CAU kommer att göra allt vi kan för att bevara vår arbetsplats in i framtiden och vi är väl förberedda att gå in i det kommande årets förhandlingar. Stort Tack från Anna-Lena Af Anna-Lena Gustafsson Kære kollegaer, Jeg vil gerne sige tak for valget. Det er dejligt at vide, at der er så mange af jer, der har valgt at sætte jeres kryds ved mit navn på valglisten. Der er ingen tvivl om at udfordringerne bliver store, men vi føler os godt forberedt, og er klar til at kæmpe for CC s rettigheder og velbefindende. Jeg vil gøre alt for at leve op til jeres forventninger i det kommende år. Med venlig hilsen Peter Westh Af Peter Westh 9

10 M E D L E M S I N D L Æ G Kære kollegaer, Så nærmer julen sig, og et nyt år ligger forud. Valget i november blev vellykket, stemmeprocenten var høj, og jeg vil gerne takke for de mange stemmer, som I valgte at tildele mig. Det bliver et spændende år, et 2012 som byder på en del, dog er den vigtigste arbejdsopgave for CAU, at forbedre vores overenskomst. Rigtig glædelig jul til jer alle, og godt nytår Af Signe Damgaard Ved konstitueringen den 14. og 15. november, blev jeg en del af socialgruppen, som jeg jo har snuset til før, og jeg er også en del af gruppen medlemmer og samarbejde, som er noget vi skal have meget fokus på i fremtiden. Signe Tak for valget Jeg vil gerne udtrykke min store tak til de som valgte at give mig deres stemme og gjorde det muligt for mig, at fortsætte endnu en periode i CAU s bestyrelse. er fuld af fortrøstning om, at vi med denne bestyrelsessammensætning fortsat kan sikre medlemmerne en solid og stærk fagforening i det kommende bestyrelsesår. Jeg ser frem til at kunne fortsætte det gode samarbejde med den øvrige bestyrelse, og De bedste hilsner Mikkel Riemann Hansen Af Mikkel R. Hansen 10

11 I N F O CAU siger til lykke Helle Tolstrup har den 11. marts fået en datter, Smilla. Marianne Kragh Pedersen har den 30. juli adopteret en søn, Martin, som er født den i Vietnam. Marianne Kragh Pedersen med sønnen Martin 11

12 Fyringsrunde på job Rynker signalerer erfaring, men de kan blive for dybe Mange solferier n age er specialister i rynke-reduktion med Thermage, Restylane, Fraktioneret laser, Botox og funktionel hudpleje. Vi tilbyder uforpligtende konsultation når du har tid. Tel , Årene som alenemor Book en rynkereduktionsbehandling med Restylane, Botox, Thermage eller Fraktioneret laser, og få en no age ansigtsbehandling uden beregning - du skal blot tage annoncen her med. KØBENHAVN: KONGENS NYTORV 24, 1050 KBH K. ÅRHUS: LILLE TORV 2, 8000 ÅRHUS C. 208x143_annonce.indd 1 12/10/07 14:54:45

CAUTION 1/2011. Amager Strandvej 418 / 2770 Kastrup / Tlf 3251 5111 / Fax: 3251 0071 / E-mail: cau@cau.dk / www.cau.dk

CAUTION 1/2011. Amager Strandvej 418 / 2770 Kastrup / Tlf 3251 5111 / Fax: 3251 0071 / E-mail: cau@cau.dk / www.cau.dk CAUTION 1/2011 Amager Strandvej 418 / 2770 Kastrup / Tlf 3251 5111 / Fax: 3251 0071 / E-mail: cau@cau.dk / www.cau.dk LEDER Nye vinde eller varm luft? Af Mikkel R. Hansen I den senere tid har barometeret

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011. Læseprojekt: Succes lokalt

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011. Læseprojekt: Succes lokalt Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011 Læseprojekt: Succes lokalt Læs 2 Det er ikke just jubeltider på det overordnede politiske og økonomiske plan i Odense. Besparelser og nedskæringer

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

Fængselsfunktionæren 12/1

Fængselsfunktionæren 12/1 Fængselsfunktionæren 12/1 Fængselsforbundet December 2011 - Januar 2012 Fængselsforbundet i Danmark ønsker alle vores medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende 2012 Nr. 12/1-2011/2012

Læs mere

Når Vi kører en sag for Dig

Når Vi kører en sag for Dig Når Vi kører en sag for Dig FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011-2012

ÅRSBERETNING 2011-2012 ÅRSBERETNING 2011-2012 Indhold Forord..................................................... 5 HK Midt.................................................... 6 Faglig afdeling.................................................

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

PROSA og fremtiden. Niels Bertelsen. PROSAbladet 34. årgang nr. 9 2004

PROSA og fremtiden. Niels Bertelsen. PROSAbladet 34. årgang nr. 9 2004 PROSAbladet 34. årgang nr. 9 2004 Adresse: Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Tlf. 33 36 41 41, fax 33 91 90 44 PROSAbladets postgiro: 6 58 08 90, e-mail: prosabladet@prosa.dk Ansvarshavende redaktør: Thor

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening Fagligt No. 3 Juni 2005 Alternativ Her i Menneskerettighedsdomstolen møder DFF som den grimme ælling i LO s opfattelse. Forhåbentlig kommer vi ud derfra som en smuk svane! Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag...

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR.

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR. BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende EFTERÅR/VINTER 2012 2013 NR.2-20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED Pårørende fra belastning til ressource Ressource magasinets

Læs mere

S-Posten. Fra Anders Fogh og Co. Nr. 1-2008 30. Årgang. Socialdemokraterne i Slagelse

S-Posten. Fra Anders Fogh og Co. Nr. 1-2008 30. Årgang. Socialdemokraterne i Slagelse S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse Nr. 1-2008 30. Årgang Fra Anders Fogh og Co. Det sker i dit parti Bladet indeholder denne gang bl,a.: Godt Nytår...side:3 Finn har ordet...side:4-6 Strøtanker...side:7

Læs mere

Er du en af de få, der er i

Er du en af de få, der er i hk privat organisationer Af Mette Møllevang I foto lars aarø Helle Kibsgaard Lisbet Bladbjerg Er du en af de få, der er i balance? balance? Du siger ja til at dele kontor med en kollega, du dybest set

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

Men, Klaus Majgaard nævner også fem forhold, som understøtter den relationelle tillid: Og det er de fem forhold, som I kan læse bag mig nu.

Men, Klaus Majgaard nævner også fem forhold, som understøtter den relationelle tillid: Og det er de fem forhold, som I kan læse bag mig nu. Det er vist ikke for meget at sige, at det forgangne år har været et af de år i HL's historie, som har ført flest ændringer med sig for ledere, for lærere og for sekretariatet. Det har været et meget travlt

Læs mere

SUCCES FOR AKKORD-DEBUT MALEREN . 15. Indvandrere tager chancen som malere. Fokus på MAL-koder i 2016 DER ER MASSER AF LIV I MALERFORBUNDET

SUCCES FOR AKKORD-DEBUT MALEREN . 15. Indvandrere tager chancen som malere. Fokus på MAL-koder i 2016 DER ER MASSER AF LIV I MALERFORBUNDET MALEREN Indvandrere tager chancen som malere SIDE 18. 15 Fokus på MAL-koder i 2016 SIDE 19 02 MEDLEMSBLAD FOR MALERFORBUNDET I DANMARK APRIL SUCCES FOR AKKORD-DEBUT Bygningsmaler Nikolai Smith havde akkordoverskud

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere