fi,skets Gang Fisket.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fi,skets Gang Fisket."

Transkript

1 fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr pr. cm. pr. gant' øvrige postanstalter og paa Fiskeri Nr. 3 Onsdag 20 januar 1926 sider kr ved henvende se til direktørens kontor. Fiskeridirektørens kontor. Fisket. Uken 10/1-16/1. Sto r s i l d Æ i s k e t hadde en meget,god uke forsaavidt den opfiskede mængde angaar, men prisene gik betydelig nedover, fra kr. 18 til kr pr. hl. Det hedste fiske blev drevet fra Kristiansund paa strækningen Griprhavet-Baksbotn med en stor fiskerflaate. Der er hiuil opfisket betydelig mere end ifjor til samme tid. fet s i l d fis k et fortsætter saa smaat enkelte steder i Troms. T O' r s k e Æ i s k eter allerede begyndt i flere distrikter tidligere end vanlig. Lofoten, hvor opsynet først sætles 25 jan. har man i enkelte vær allerede hat ganske pene fangster. Paa Lofotens ytterside er ogsaa fisket igang Here steder, likeledes {Troms. finmark har fisket været en del stormhindret i uken. f ra forskjellige steder i Nordland, Troms og Finmark er der i uken indhentet specielle oplysninger om torskens levenholdighet og om tranproeenten. Disse ('plysninger staar vedføiet fangstmeldingene nedenfor. V a a r s i l d f i s k e t. Fra forskjellige steder meldes om at silder tilstede, men man har endnu ikke faat nogen større 'fangster. Skreifisket Fangstmeldinger fra ops,yn, fylkesmænd, lensmænd, vrakere og specielt ansatte tællingsmænd. Fin m ark 16/1: Hasvik ', stormhindring _ Honningsvaag motorskøiter 1000'-4500' - Bergsfjord linebaater ~OO Øksfjord garnbaater 200'-700' - Vardø 400'-1700' -800', torskens leverholdighet 1200 pr. hl., tranprocent Berlevaag 18/1: Leve:rholdighet 900' kg: pr. hl., tranprocent Hammerfest 19j!1: Kun ubetydelig fiske, leverholdigihet antagelig 1500' pr. hl., ingen damptran. -- Priser torsk 13-14, hyse 10-l5, lever 20-30'. Tro m s 12/1: Hillesøy, til lørdag opfisket 3000 fra Nordøene ingen oplysning. - Berg, til lørdag , hvorav ' saltet, 9300 hængt, iset, 47 hl. tran, 4 hl. rogn. ~ Torsken 16/1: Skreiens leverholdighet pr. hl., tranprocent Fiskepris 15-23, lever 20-20, rogn 10. Tro m s 16/1: Ukepartiet Berg , hvorav 8500 saltet, 3600 hængt, 6 hl. tran, væsentligst landligge hele uken grundet uveir. - Hillesøy ukeparti Sommerøy 5900', hvorav 2600 saltet, 2900 iset, 400 hængt. - Pris 16, leverpris Fylkets kvantum ' torsk. Nor d l and, Bø herred 16/1: Siden forrige beretning 1-4 nætters garn Hovden 20'-300'-100, Nykvaag 30-' , Aasandfjord , Straumsjøen 100-' , Skaarvaagen , Vinjesjøen, Steinesjøen og Værøy , opfisket parti 8500 stk. torsk, hvorav hængt 4500 stk. og iset 4000 stk., damptran 17 hl., rogn 12 hl., priser torsk 15-18, lever 30 og rogn 15-20, tranprocent 50, leverholdigheten 250, fiskevegt , belæg 58 motorbaater, 2 smaabaater, 520 mantd og 4 landkjøpere. - Dverberg 16/1: Leverholdighet 300 stk. pr. hl., tranprocent Borge: Leverholdighet 220--<250 stk. pr. hl., tranprocent ca Øksnes 19/1: Leverholdighet 250'-300 stk. pr. hl., tranprocent No,r d l and, Borge herred 16/1: Borge vinteriiske begyndt, fangst yderst smaat, dog bedring to sidste dage, enkelte tl-ækninger omkring 100 torsk, ikke nævneværdig parti endnu, ca. 50 garnbaater i drift. Bankfisket. A a les u n dog Bor g u n d, 10/1-l6/1: Opfisket fisk, derav torsk 2400, hyse 2000',.sei , ptis henholdsvis 0.50, 0'.40', Dels iset og dels forbrukt indenlands. V æ r ø y og R øst, 26/12-2/1: ntet fiske p. g. a. storm. - 3/!1-H/l: Optisket 6650, derav kveite 250, pris 1.20, rødspætte 3100, pris 1.00, torsk 1200', pris 0.27, hyse 2100, pris Alt iset undtagen 700 av torsken, som blev hjellhængt. Vaarsildfisket. H a u g es un d 13/1: Utenfor Marsteinen Korsfjorden 1. driver god fornemmelse inat.

2 22 fs K ET S G A N O 20 januar 192b H a u g e.s u n d 14/1: Ved F e d j e og utenfor M a r - ste in e n - Kor s f j ord e n god fornemmelse for 1 snes drivere inat. H a u g e S li n d 15/1: Paa Utsirahavet 2 drivere god fornemmelse, utenfor Stolmen fornemmelse og i Korsfjordmundingen optil 30 hl., paa drivgarn inat, ved Fedje intet nævneværdig endnu. Haug es u n d 16/1: Fedje-Stolmen hovedsagelig smaa fangster paa Utsirahavet kun fornemmelse paa drivgarn inat. Sto res u n d 18/1: Ved Korsfjorden 14 drivere fra 2 til 20 hl., Toft 2 drivere 30 og 40 hl., ellers smaa drivfangster Fedje-Solsyik. Helle s ø y 19/1: Natdrivfangster Fedje-Korsfjorden fra 5 til 30 hl. H a u g es un d 19/1: Paa Utsirahavet og vestenfor Hisken kun svak fornemmelse paa drivgarn inat. Storsildfisket. Opfisket, hl. set, hl. Saltet, hl. Til sildolje, hl ]11_ 16 /t f 11t- 17/ "\1/1_ 14 h Uke n 10/1-16/1: Opfisket hl.: , derav iset 68090, saltet 79425, til sildolje Kri sti ans li n d tirsdag 12/1: Fra Griphavet-Baksbotn 78 dampskibe, 116 motorbaater hl, størrelse , pris 67;;-14-9%, utreise. Tit ran tirsdag 12/1: 31 drivere hl., pris 20. A a les u n d tirsdag 12/1: Fra Onahavet 30 motorbaater hl, pris 12-13, faa kjøpere. B j ørn sun d - tirsdag 12/1: Fra Onahavet 5 motorbaater :; hl, pris 9. Kri sti ans u n d - onsdag 13/1: Fra Griphavet-Baksbotn 51 dampskibe, 27 motorbaater, hl, pris 6-87:)-7%, endel vendereise igaar, tilstede 103 fiskedampskibe, 142 motorbaater, 11 isedampere, 9 saltefartøier og transportbaater, 32 landsaltere og isere, ca mand. A a les u n d - onsdag 13/1: Fra Storholmfeltet :1.41 drivere hl, størrelse 380, pris 5Y:!-7-6, utseiling. S ø n d res ø n d ill ø r - onsdag 13/1: Fra Svinøhavet 10 drivere hl, pris 5, liten kjøpelyst, utseiling. Tit ran - onsdag 13/1: 4 drivere hl., pris , tilstede 42 drivere, 1 saltefartøi, ~2 isefartøier - torsdag 14/1: 40 drivere hl, pris 6Y:!-10-7%. Rom s d a l s v ære n e - onsdag 13/1: Fra Onahavet 2 motorbaater 60 og 140 hl., pris 6. Kri sti ans un d torsdag 14/1: Fra Smøla-Onahavet 73 dampskibe, 94 motorbaater hl, pris 4% -6-5, godveir. A a les u n d - torsdag 14/1: 90 drivere hl, pris 5-6Y:!-5Y:!. S ø n d res ø n d mør - torsdag 14/1: Fra Svinøhavet GO drivere h1., pris 5.30, utseiling. M a a l ø y - torsdag 14/1: 4 drivere hl., pris 9. Kri sti ans u n d - fredag 15/1: Fra Griphavet-Baksbotn 56 dampskibe, 75 motorhaater hl., pris 4%-5%-5, størrelse 340~390, utreise. A a les u n d - fredag 15/1: Fra Storholmen-Svinøhavet 115 drivere hl, pris %, liten kjøpelyst. Tit ran - fredag 15/:1.: 35 drivere , pris 7-8-7%. M a a l ø y - fredag 15/1: 10 drivere hl., pris 6-5%. Romsdalsværene torsdag 14/1: 8 l1otorbaater hl, pris Kristiansund - lørdag 16/1: 68 dampskibe, 113 motorbaater hl,,pris 5. - Ukefangst hl. B j ørn sun d - lørdag 16/1: Ukefangst 2302 hl. A a les un d - lørdag 16/1: 116 drivere F> hl, pris 4-47:)-4%. - Ukefangst hl. Tit ran - lørdag 16/1: 31 drivere hl., pris Ukefangst 3655 hl. S ø n d res ø n d mør - lørdag 16/1: 90 drivere middelfangst 30 hl., pris 4Y:!-4. - Ukefangst 5500 hl. Rom sd a l s v æ r'e n e - lørdag 16/1: 24 motorbaater hl., pris 4. - Ukefangst 3040 hl. M a a l ø y - lørdag 16/1: 25 baater hl., pris :). - Ukefangst 3080 hl. Kri sti ans u n d - søndag 17/1: 24 drivere hl, pris 5%. - Mandag fra Griphavet-Baksbotn 55 drivere hl., pris 5-7-6, utreise. B j ørn sun d - lørdag 16/1: 57 motorbaater hl, pris 5. Tit ran - mandag 18/1: 27 drivere hl pris 7. A a les u n d - lørdag 16/1, mandag 18/1: 30 drivere hl., pris 4% M a a l ø y - mandag 18/1: 3 drivere hl. pris G, Rom s d a l s v ære n e - mandag 18/1: 9 l1otorhaater hl., pris 4, utseiling. Fetsildfisket. Til sildolje Optisket hl. set Saltet hl. hl \ 1/J_17/J l-i 6-i() 2 fll1-30/ T r,) m s 16/1: Denne uke optat Malangen 2500 hl. sild. anvendt sildolje, pris 4, tilstede 14 bruk, ingen k.i0w'c', Fylkets kvantum hl. Fisket utenlands.. Det svenske sildefiske. Opfisket, hl. Saltet, hl. Utført 1925/26 2/ 8 _16/ /8_3/ lj /25 } 10/7_17/ / 8 _3/o.. 2/ 8 _4/ /8_4/1..? Uke n 10/J_16 11: opfisket 5266 hl., hvorav --- hl. (-- valar) garnsild, 4629 hl. trawlsild, 637 hl. notsild. Middelpris i Gøteborg: garnsild kr. - pr. val, trawlsild kr pr. hl., notsild kr pr. hl. ngen saltning. S æ son gen til 16/J: opfisket hl., hvorav hl ( valar) garnsild, 5::! 426 hl. trawlsild, hl. notslid. Det islandske torskefiske. Beregnet tilvirket, lit P/J-_ 31 /to , 'P/J_31/ Utført 1h- 3 0/ /J _:3 / /1-31h U Generalkonsulatet, Reykjavik, beretter :1.3/:1.: Torskefisket med dæksrartøier safjord middels godt, motorbaater Patriksfjord, safjord, Seydis,fjord godt, baater safjord godt, Patriksfjord, Seydisfjord middels godt, Akureyri daal'eg. -, Klipfiskbeholdning ved aarsskiftet fuldvirket og (' utilvirket vare.

3 ... :W januar 1926 F S K E T S O= :::o..::A~N_O 23 Fiskemarkedet indenlands. Nedenstaaende prisnoteringer angaar indenb~s h~ndel m~llem kjøbmænd for varer leveret fra lager paa almmdeh~e betalmgsvilkaar netto kontant. for Bergens vedk. er notermgene uttryk for hv~d der ansees som markedspris, mens noteringene for Aalesunds og Kristiansunds vedk. gjælder priser, hvortil omsætning har fundet sted. Bergen. T ran: Uklaret damptran, nordlands pr. tønde -,,-- finmarks / n-- seidamptran Prima koldklaret damptran ,50 pr. JRaa mediein, Nordlånds uklaret.... Blank do. do Blank industriel Brunblank, mediein, nordlands.... do. industriel Bruntran Pressetran, bundklar Sildolje, brunblank Rogn: i ste sort pr. eksportfyldt td.... 2den -,, dje -,, Samf. fyldi mell. bundene... ;.... Rundfisk: U sorteret Lofots.... do. helgelands.... Tynd vestre, hollænder Fyldig do. do Almindelig do Eremer..., Samfængt (taliener)... 21/22.00 Høstrundfi sk LJsorferet tinmarks over 200 gr finmarks, gr do do. over Titling: finmarks, gr Holænder UO / Eremer Rotskjær: Zartfisk.... V ækkerfisk.... Høkkerfisk.... Danskfisk Brosmer: flekket Rund Sei: Prima storsei 50/60... ~ do. Afrikasei do. Smaasei middelsei 40/ / / / Hyser: Samf. vaarhyse 40/50..., A.lm. do. 30/ Afrika, høsthyse, 40/ do. hyse 30/ pr. tønde pr. vegt Længer: Skruelænger.... Klipfisk: lste sort, Lofots.... fetsild: Notsild, fiskepakket 8/10-10/12 stk. pr. do. do. 12/14 -,,- do. do ,,- Garnsild, fiskepakket /t 1.'i/t pr. Skjæresild, fiskepakket Storsild: Fiskepakket, rund, ny... 22/ /14.00 pr. tønde Eksportpakket pr. 110 kg.... s l and s s i l d, fiskepakk., samfængt pr. Vaarsild: Exportpakket pr pr. tønde Aalesund. :31/12 15/1 Tran: Uklaret damptran, Søndmørs eller Nordlands /140 pr. tøndt Do. finmarks / Koldklaret damptran Sæltran.... Bruntran.... Sildetran, mørk.... Rogn: 1 ste sort eksportpakket.... 2den - ".... 3dje - ".... Samfængt fyldt tønde.... Klipfisk: Søndmørsk /22.00 pr. vegt Lofots /22.00 finmarks / / Længe /19 Blaalænge.... Brosme..., Sei.... Saltfisk: Søndmørsk og lofotstorsk.... slandsk torsk.... finmarks torsk.... Grønlands torsk.... Pre s se fis k, kasser a 100 Presset længe.... S i d: Storsild, eksportpakket 110 uganet ganet. slandssild -,.... pr. pr. td. pr. Kristiansund N. Tran: 8/ 1 Uklaret damptran, Nordmørs og Nordlands.... finmarks.... Raa medicin.... Blank, industriel.... Brunblank, industriel.... Bruntran / t pr. td. pr.

4 - 24 fs KETS o A N O 20 Januar 1926 Rogn: Nordmørs, samf. (stavfyldt tønde). " \ 'lofots... J Klipfisk: Nordmørs.... Lofots~.... Finmarks.... Længe, Blanklænge...,.... Blaalænge.... Brosme Sei.... Saltfisk: Nordmørs l Lofots... J Finmarks.... Saltsei t 21.50' 21.50' 17.50' 17.0'0' 16.50' 12.50' 10'.50' Tørfisk: Prima storsei 50/60' cm Middels storsei 40/50' ".... Sekunda " 50'/60'"..... Prima smaasei 30'/40' "... 0'.75/0'.73 Samf. middels 40'/50' ".... Smaa Smaasei 20'/30' "... 0'.70' S i d: Storsild, eksportpakket 110, rundsalt. ganet.. slandssild.... Haugesund. For uken som endte 16/1 ingen notering '/ '/ '.70' 0'.70' 0'.70' 0'.70' pr. td. pr. vegt pr. 20' pr. pr. td. Fiskemarkedet utenlands. 1 k v in t a l = 50' i Bilbao, Vigo, Santander, Kartagena, Malaga ; 40' i Barcelona, Tarragona; 60' i Portugal. 1 ka s s e = 45 i Havana, Buenos Aires; 58 i Rio de Janeiro. 1 ty s k P un d = 0'.5 1 eng e l s k p un d 0'.45 Klipfisk, og tørfisk. Livorno: Konsulatet, Livorno, beretter 9/1: des indførtes til Livorno følgende kvanta: Fra Norge 111 bl. stokfisk 5550', fra Frankrike 7675 bl. klipfisk ', fra Labrador via England 248 bl. og 24 ft. klipfisk Følgende priser notertes (Lire pr. 100 ci. Livorno): Høstfisk (spugnoso) 650'-670', italiener 680'-700, finmarken ', fransk lave, klipfisk 460'-470', real labrador ' og islandsk labrador st yle 540'-550'. Bilbao: Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 12/1: ngen nye tilførsler. Beholdninger norsk 2000 kvintaler, islandsk Priser norsk 70'-96, islandsk ptas. pr. kvintal. Kurs: pund 34.25, francs 26.80'. Coruna: Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 12jl: Uketilførsel norsk, beiholdninger 87 0'00, priser 140-,200 ptas pr. 100 Barcelona: Konsulatet, Barcelona, beretter 13/1: Siden konsulatets forrige indiberetning av 10/12 om klipfiskmarkedet er der tilført kupfisk, alt av islandsk oprindelse. - A vsætningen av kupfisk paa dette marked har været nogenlunde bra trods aarstiden, og dagens detaljpriser noteres i ptas. 88 til 911 for [ørste sort pr. 40 i magasin, med vanlig avslag for anden sort. Prisene synes at ha en nedadgaaende tendens, da markedet ikke kan konsumere de store kvanta som tilføres. - Beholdningene er vanskelige at kunne bedømme, men man anslaar samme til omkring 2000 tons. - E:iter hvad der er konsulatet bekjendt skal følgende ladninger være underveis til Barcelona: D.s.»Ringfonn«ca , d.s.»tordenskjold«ca ' og d.s.»colombia«, kvantum ukjendt. Lissabon: Legationen beretter 18/1: Klipfiskimport 1. halvdel av jan. norsk 1227, skotsk 13, fransk 23, tysk 15, beholdning norsk 890,. nyfundlanclsk 90, skotsk 50', tysk 15. Priser uforandret. K UfS 1 :E = 95 esc. Nord-Spanien: Generalkonsulatet, Bilbao beretter: Klipfiskimporten okt. 1925: =_:.=-=--;==-=-=-=-=-=_-===i==b=i=lb=a=o====:==v=ig=o==i==c=o=ru==1a= ==~al~_ Norsk , '38 slandsk l Engelsk... ~~_ 248 9~1 2_8_32_ ']6761 Opgaven er iflg. uofficiel statistik samt indberetninger fra vicekonsulatene. Generalkonsulatet, Bilbao, beretter: nov. 1925: Klipfiskimporten Bilbao Vigo Coruna alt Norsk '390'42 slandsk Engelsk..._._._'_1 3_94_2_1_61~_] _24_9_ i Opgaven er iflg. uouiciel statistik samt indberetninger fta vicekonsulatene. Fersk fisk og sild. iamburg: Fiskeriagenten beretter 13/1: Tre trawlere iset storsild ventendes idag, forhaandssol,gt 23-25, forhaandspris p. pundet. Fiskeriagenten beretter 15/1: Til St. Pauli fiskemarked (Hamburger Fischauktion G. m. b."h.) ankom i ukens løp fra Norge pund sildestørje, 750' pund kveite og 200 pund hyse, som i auktionen opnaadde (pf. pr. pund): Sildestørje 20-53, kveite, uten hode, middels 90-10'1, stor 79, med hode, middels , smaa 62-84, hyse, stor 23 og middels 20. Fiskeriagenten beret'ter 15/1: Forhaandspris iset storsild torsdag 8-10' pf. pundet. Fiskeriagenten beretter 16/1: pund sildestørje Hull: Konsulatet, Hun, beretter 14/1 : 30'0' kasser storsild via Newcastle 24/-20/. Konsulatet, Hull, beretter 15/1 : 343 kasser storsild via Newcastle 20/ kassen.

5 20 januar 1926 f S K E T ----=S=----_O-=---=-A-=----N O ~ 2_5 Konsulatet, Hull, beretter 16/1: 1000 kasser storsild fra Kristiansund, flaut salg, 16/-14/. Konsulatet, Hull, beretter 18/1: 4 baater losser 7000 kasser storsild, faa solgt 10/-9/, megen sne, vinterveil'. Konsulatet, Hull, beretter 19/1: Storsild igaar ned til 7/6, 2600 kasser idag, flaut salg 9/-7/6, rester fra igaar 10/-7/6, meget usolgt. Boulogne: Vicekonsulatet, Boulogne, telegr. 15/1: Fersksildmarkedet her meget begrænset, altfor mange baater allerede anmeldt til næste uke, hvorfor meget daarlige priser forventes; eksportørene advares mot konsignationsskibninger der aldrig er regningssvarende. Berlin: Fiskeriagenten, Hamburg, indsender følg. beretn. fra trafikinspektør Kverum, dat. Berlin 15/1: Berlin Centralmarkthalle har i de sidste dage hat livlig,tilførsel av fe!rsk fisk. Særlig for første klasses hyse har prisene været gode, optil 75 pl pr. pund. Naar jeg anfører denne pris, saa vil jeg ikke dermed kaste norske eksportører sand i øinene, det er som jeg før har fl.remholdt, længe til vi naar tilnærmelsesvis op i de prishøider. Forholdsvis smaa kvanta er det ogsaa, som omsættes til toppriser. - Norsk kjølevognfisk har været solgt ved auktion og underhaanden i den forlølpne uke. Torsk i de tidligere omtalte store uhaandterlicre kasser med usortert vare har opnaadd 17 pr. pundet, men to gjennemsnitsprisen har ligget omkring pund hyse solgtes efter en pris av 21 pf. pundet, men gjennemsnitsprisen for ca pund blev 17 pr. Av storsild er der kommen 2 vogner, som med meget besvær først i uken blev solgt i fast regning eiter 24 pl. pr. pund. Vognene er indtruffet idag og da prisen i mellemtiden er s:unket til 15 pr. trykker mottageren sig for at. avregne efter den fastsatte pris. Efter hvad jeg hører, skal man være blit enige om en avregning for den ene vogn efter 21.5 pf. morgen indtræffer 5 vogner med kommissionsvare til Stettiner Bhf. Hvordan prisene for disse vil stille sig, vil i første række avhænge av tilførselen til Hamburg-Altona. Wesermlinde: Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 15/1: uken fra 7 til 13 jan. var tilførslene av fersk fisk til VVesermlinde fiskemarked ikke store i forhold til den livlige efterspørsel. Der ankom i alt 45 trawlere med tilsammen pund, derav 6 fra Nordsjøen med pund, gjennemsnitlig pund, 3 fra østersjøen med pund, gjennemsnitlig pund, 24 fra sland med pund, gjennemsnitlig pund og 12 fra Nmdkap med pund, gjennemsnitlig pund. - Efterspørselen efter fersk fisk var meget god og auktionsprisene av den grund litt høiere, især fur de knappere sorter. - Auktionsprisene var {pf. pr. pund): Hyse 9-85, l 8-71, torsk 5%- 50, l 5~-31%, sei 5-2;1, rødspætter 15-60, pigvar og kveite Altona: Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 15/1: Til Altona fiskemarked (H. Koser) ankom i ukens løp fra Norge pund sildestørje, som i auktionen opnaadde pr pr. pund. Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 15/1: Den første nye storsild ankom hertil i beglyndelsen av uken, idet d.s.»neptun«bragte 100 kasser. Silden, som var forhaandssolgt til pf. 25 pundet, var av tilfredsstillende kvalitet. - Senere er ankommet 3 trawlere med ca løs sild og d.s.»sørfold«direkte fra Kristiansund med 3500 kasser og 5,0 000 løs sild. - Det var ikke at vente, at den først opnaadde, høie pris skulde holde sig, saa meget mere som der forelaa beretninger om godt fiske og prisene har derfor været sukcessiv faldende, fra pf ned til pl og forhaandssalgsprisen er idag endog nede i pf. 8 til 9 pr. pund. Fiskets gang og tilførslenes størrelse vil bli avgjø'rende for prisene fremover. - Fra Stornoway ankom i ukens løp 5 direkte baater med , fra Tarbert 4 direkte baater med , fra Newhaven 1 baat med løs sild, og desforuten med ruteskibene via Leith 753 kasser. - Prisene var fra pf. 28 til 33 pr. pund efter kvalitet. Fra Sverige ankom 15 kasser. Fiskeriagenten beretter 16/1: 9770 pund 16%-20'% pf. pundet. Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 18/1: set storsild 7-8 pf. pr. pund. Rogn. Nord-Spanien: Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 12/1: Sardinfisket Vigo forrige uke 250 kurver. Bedre sardinfiske Santander. Større rognefterspørsel. Rognpriser Tran. Hamburg: Fiskeriagenten beretter, 15/1: Fra Norge ankom 1517 fate - derav 1060 fate hærdet tran - fra Portugal 103 fate, fra Levanten 76 fate og 60 fate hærdet tran fra Danmark. - Forretningen var rolig og noteringene er omtrent uforandret, naar undtages for bruntran, som er litt lavere. - Noteringene cif. Hamburg er (kr. pr. 10'0 ): Medicintran , lys sæltran 77-78, lys levertran 75-76, brunblank 70, brun 5, Linolje er litt fastere og Holland no'terer Fl. 41X. Her kan man kjøpe til.m. 73 pr. 100, netto fortoldet. Hummer. Hamburg: Fiskeriagenten beretter 15/1: Med ruteskibene fra Norge ankom i ukens løp 14 kasser levende hummer. Prisen var M pr. pund fortoldet. - 1 mark er idag = kr Salt sild. Danzig: Konsulatet, Danzig, indsender 11/1 følg. beretning fra,»danziger Zeitung«fo r uken 3/1-9/1: denne uke ankom et dampskib fra Yarmouth og Lowestoft med 2160'/1 og 139/2 og et dampskib fra Yarmouth med delvis et parti over Stettin med 3219/1 og 1250/2 - Det hollandske høstfiske er nu helt slut og fangstre:mltatet er for med et unde[l"skud i forhold til det foregaaende aar av De sidste turer bragte hjem sild av megen liten størrelse, som var helt ubrukbar for de hollandske saltere. Som følge herav maatte de holl. sildeeksiportører dække sig med større mængder Yarmouthsild, for hvilken der blev anlagt høie priser. Dette hadde tilfølge at de engelske saltere fik et nyt, godt avsætningsfelt for sine matjes, hvorved de engelske sildelagre blev sterkt reduceret. DerW kjøpte kontinentet størrepa~tier Yarmouthsild og ogsaa Sovjetrusland tok flere skibsladnin-

6 26 FSKETS GANG 20 januar ger fra markedet. For øieblikket laster i Yarmouth s.s.»j.arl«en fuld ladning til Murmansk. - Ogsaa det herværende marked blev ikke uberørt av markedets,fasthet. Forretningen tok sig op tidligere end man hadde ventet. Større kunder fra Polen og Pommerellen som ogsaa fra de nærliggende tyske byetr kom for at kjøpe her og indvilget de hoiere fordringer. Den faste stemning tør holde ved og prisstigningen tør endnu ikke ha kulmineret. - Der noteres idag (lo/l) ved vognladning fd bane eller fri dampskib, Danzig, ufortoldet. Yarmoutih lste Tradema(l'k matjes 51/- 52/, Yarmouth lste Trademark matfulls 56/...:...57/, Yarmouth 2den klasses og almindelige marken matjes 45/-46/6 d., Yarmouth 2den klasses og almindelige marken matfulls 55/ -55/6 d., skotske spents 48/, skotske matjes 55/-56/, skotske matfulls 64/-65/, erownmatjes 51/, erownmatfulls 64/, erownfulls 70/, norske lh25-vaarsild /, /, /. Halvtønder er 3/3 d.-4/ dyrere pr. 2/2 td. - Konsulatet tilføier at der som det sees er liten bedring at spore siden sidste beretning og det som anført i konsulatets forrige beretning gjælder fremdeles. Konigsberg: Konsulatet, Konigsberg, beretter 14/1: Siden det nye aars begyndelse har sildeforretningen levet betydelig op. Efterspørselen var hovedsagelig rettet paa Yarmouth-silden og der blev fortvæk solgt store partier til stigende priser. Der noteres idag: For almindelige Yarmouth-matties 37/6-38/ eit, matfulls 47/-48/ eif. For de andre sildesorters vedkommende var markedet meget rolig og specielt for den norske silds vedkommende. A vsætningsmuligihetene for slo- og vaarsild er fremdeles meget daarlige, hvilket for det meste bevirkes av den med Polen bestaaende toldkrig. - S~den 1 januar dette aar er der blit indført ca Yarmouth-sild. Hamburg: Fiskeriagenten beretter 15/1: Tilførslene var smaa og androg kun til 671 Derav 520 fra Norge, 93 fra Danmark, 35 tdr fra Storbritannien, 20 fra Amerika og 3 fra Holland. - Norsk slo- og vaatsild var litt bedre søkt. Prisene er omtrent uforandret men da indehaverne gjerne vil sælge, akcepterer man gjerne litt lavere underhud og der har derfor formodentlig fund et salg sted til tildels lavere priser end opgit i min sidste betetning. - Prisene for skjæresild er ogsaa uforandret. -- A v ny slosild har der endnu ikke været tilførsler, men mindre partier er underveis hertil. Der foreligger offerter fra Norge til kr. 23 eif. for og og :k!r. 20 for rundsaltet. - Forretningen i skotsk og Yarmouth-sild er fremdeles god og stemningen ror disse sorter er gjennemgaaende litt fastere.. Kon i g s ber g: Konsulatet, Konigsberg, gir følgende beretning om sildehandelen i 1925 samt en opgave over beholdningene ved aarets utgang: Lagerbeholdning ved utgangen. av aar 1924 var: 36671/1 og 4659/2 tønder Yarmouth, 5381/1 og 540'/2 tønder skotsk, 1180'/1 tønder norsk, 1327/1 tønd er svensk, 2566/1 og 2749/2 tønder hollandsk, 438/1 tønder tysk og 95/1 tønder vest1{jystsild. - Norsk sild: Herav er bare importert ca. 700' tønder. Forretningen i denne sildesort har aldeles flauet av da kunderne kun viser interesse for engelsk sild. - En~elsk sild: ndtil den nye skotte-sæsong blev her importert ca tønder Yarmouth. Prisene var til midt i februar temmelig høie, men allikevel kan avsætningen til provinsen kaldes for livlig. For om mulig at ophjælpe en livligere avsætning for de paa kontinentet lagrende store kvantiteter, nedsatte salterne, midten av februar, deres fordringer. Over i England blev der grundet en sammenslutning (Combine), som fastsatte prisene for Yarmouth-silden. Sammenslutningen besluttet at skotte-sæsongen skulde forskyves til den 23 juni: Til provinsen blev der like til sent paa sommeren avsat store inængder Yarmouth-sild til nedsatte priser, mens derimot avsætningen til Polen, paa grund av toldkrigen, var aldeles indstillet. Til Lithauen blev ogsaa kun avast ganske smaa mængder. - Skotte- og Shetlaldssild: De første tilførsler av denne sildesort kom først j slutten av juli. Kvaliteten var ikke tilfredsstillende, da silden var delvis bløt og smaafaldende. De i august ankomne Crownbrands viste en fastere og bedre kvalitet. Størstedelen av denne sildesort blevavsat til pwvinsen. Der blev indført ca. 280'00' tønder. -- Ny Yarmouth-sild: Disse ankom begyndelsen av november. Kvaliteten var god, men tildels var silden smaafaldende. Paa grund av de daarlige tider kjøpte ikke provins-kunderne saadanne mængder som de gjorde i andre aar, men allikevel avsaltes nogen 10'0'0' tønder til provinsen. Med Lithauen var der svært liten handel. Der blev indført indtil aarets slut ca. 2800'0 tønder. - Av tyske og hollandske sildesorter blev indført henholdsvis 650 tønder og 40'0/2 tønder.- Lagerbeholdning ved utgangen av des. var: 9535/1, 2104/2 Yarmouth, 1576/1, 212/2 skotsk, 275/1 norsk, 364/1 tysk, 25/1 hollandsk og 480/1 svensk. - Nedenstaaende priser blir at betragte som omtrentlig rigtig: Yarmouth Basis matties januar til midten av februar / til ()2/, slutten av februar til mai 45/ til 50/, begyndelsen juni 37/ til 44/, anden halvdel juni-juli 25/ til 35/. Skotsk og Shetlandsk basis mauies juli 40'/ til 45/, august 44/ til 45/, crownbrand august-september 48/, ny Yarmouth basis matties november 45/, desember 45/. Storsilden iaar. A v fiskerikonsulent Einar Lea. Aarets første prøver av storsilden er undersøkt og en beskrivelse av de Æoreløbige resultater skal gis her. De to første prøver blev tat paa feltet utenfor Kristiansund omkring den 12 jan., mens en tredje prøve blev tat fra en fangst utenfor Korsfjorden et par dage senere. Prøvene fra det egentlige storsildfelt var omtrent som man maatte vente det. De sildemasser, som hvert aar siger indover Halten, Titran, Grip og Ona paa sin vei mot gyteplassene bestaar stort set av helt voksen sild, som har været paa gytefeltene og gytt i tidligere aar, med fn og anden ungsild slængende iblandt, som formodentlig er. blit revet med i s,timene. Av denne grund kan man gjøre sig en formodning om hvordan størrelsen a.v storsilden vil falde ien sæsong ved at lægge merke til vaarsilden aaret forut. Storsilden vil i det store og hele være som vaarsilden aaret før med et tillæg i længde og vegt svarende til hvad de har vokset i den mellemliggende sommer. fjor var det de syivaarige sild, (født i 1918), som dominerte i vaarsildfisket, med litt indsig av ung og

7 . D. D 20 jallluar 1920 f S K E T S_ O A N O 27 smaafaldende sild mot slutten av sæsongen. Disse smaataldende sild var førstegangsgytere paa 4-5 aar, og tidligere enfaringer gaar i den retning, at de ikke kommer med i trækket av de store sild med engang. Saa var tilfælde iaar ogsaa. Alder <-1 aar... 5 ~ " l " ~ "... " " i Antal dyr pr av de forskjellige aldere i prøver fra ---~--- : --F~;rige--;æs~;;-g-_12~ne _~~~1~l5_ St~;sil~TVa~rs~ sund : Korsfjord lovenstaaende tabel er opført aldersfordelingen for en liten prøve fra det egentlige storsildfelt og for prøven ha Korsfjorden, og til sammenligning er opført aldersfordelingen for storsilden og vaarsilden i foregaaende sæsong. Tabellen viser, at silden 'fra det egentlige storsildfelt bestaar for størstedelen av 8-aarige sild av aargang Over halvdelen av sildene tilhører denne ene aargång, mens resten fordeler sig paa aargangene 1920, 19, 17, 14 og 13. At dømme efter denne lille prøve har vi iaar en situation, som minder om s.ituahonen i Dengang bestod ogsaa bestanden væ~entlig av 8-aarige dyr, SQim var født i aaret Ser man paa prøven fra,fangstene utenfor Korsfjorden, saa har man et ganske 'forskjellig billede. denne prøve er det de 5-aarige dyr som er i stort flertal. Næsten tre fjerdedele av individene tilhørte denne aldersklasse (aargang 1921). Resten falder paa aldersgruppene 4 til 10, med en liten ansamling paa gruppe 8 (aargang 1918). Denne prøve er i Ælere henseender meget interessant. Med støtte i erfaringer fra tidligere aars undersøkelser kan følgende uttales om prøven. Den repræ senterer norsk sild, som ikke tidligere har gytt, men som nu er blit voksen og er paa vei for at delta i vaarens gytning for første gang. Disse sild har i nogen tid opholdt sig ute i havet sammen med andre norske sild, som imidlertid ikke endnu er kommet saa langt i utvikling at de skal gyte ivaar og derfor er blit,tilbake: Der er skedd en sortering slik at de sild som er bht forplantningsdygtige har skilt lag med de mindre utviklede _ og har begit sig mot gytefeltet. Det er disse førstegangsgy,tere, rekrutter, SOim vi har for os i denne prøve, og da va har faat fat paa dem saa tidlig i sæsongen, kan vi spaa litt om den kommende vaarsildsæsong. Det er at vente, at den vil begynde med fisk av stodfaldende ældre sild, av type som den egentlige storsild, væsentlig 8-aaringer, men naturlig,vismed større og bløtere rogn og melke. Men saa vil der sandsynligvis komme indsig av s,timer, hvor førstegangsgyterne gjør sig gjældende, og (hvor der følgelig ved siden av 8-aaringene er mange dyr!paa 5 aar. Senere i sæsongen vil der ogsaa kanske gjøres fang:ster med en stor overvegt av disse førstegangsgytere. Da nu de unge sild paa 5 aar er meget mindre end de ældre paa 8 aar, er det at vente, at størrelsen av silden gjennemsnitlig vil avta utover sæsongen eftersom denforiholdsvise mængde av de unge sild tiltar. Ojennemsni,tslængden!for storsilden, d. v. 8. de æidre gytere, var 32.6 cm., mens den for førstegangsgyterne var 29.5 cm. og de tilsvarende vegter var 270 g. og 20'0 g. forskjellen er saa stor, at den sikkert vil bli paafaldende for baade fiskere og saltere. Der vil bli to slags vaarsild, en stodaldende med ca. 375 pr. 100 og en smaa~,faldende med ca. 500 pr Ovenstaaende maa betragtes som et forsøk paa at forutsi de kommende hændelser under vaarsildfiskei: paa grundlag av iagttagelser over den først fangede sild i forbindelse med erfaringer, som er høstet tidligere under arbeidet med at klarlægge den norske silds livshistorie. Prøven av,førstegangsgytere har et andet interessant hæk. Den indeholdt nogen faa individer av helt utgytte sild, av samme længde soim de øvrige, men betydelig ældre, aar. Disse sild er ikke norske sild, og paa deres skjæl, som tjener soim et slags pas, kan det sees, at de tilhører.si,ldestammer, som lever sydligere end den norske, ved Shetland og i Nordsjøen. faa som de er viser de dog at gruppen ay de norske førstegangsgytere maa ha opholdt sig i eller passer,t de omraader, hvor disse Nordsjøens sild holder til, saa iagttagelsen styrker yderligere den formodning, at man etsteds ute i havet nordøst for Shetland-færøene har en gruppe norsk sild gaaende, som fiskerne ikke har.faat fat i. Denne gruppe indeholder den sild, som har for,lah kysten da den endnu var liten fetsild og som ikke viser sig igjen før den kommer i form av ung voksen gytesild. Der vil antagelig iaar kunne anstilles interessante iagttagelser o'ver mængdefonholdet mellem denne gruppe og gruppen av de ældre vaarsild. Efter tidligere undersøkelser at dømme er det ikke smaa partier av den norske sildebefolkning som,tilbringer et til tre aar derute i det aapne hav.

8 f' S K E T S O A N O 20 januar Vekselkursene (salgskurser) ~ ~ ~ Utenlandsk mynt ~~~ 12 lo" Hj, >Sh "t ===============:!====~===----=-=-=-=,'=======,======,======,-----~-- London... kr. pr. æ Ber!in guldmark r Pans fres. Stockholm sv. kr. Kjøbenhavn d. kr. Amsterdam gylden 16 j Ziirich sw. fres. e!' New-York... dollar ~ Antwerpen belg. fres. Helsingfors f. mark Madrid pesetas Rom lire l Prag czck. kr. sland, nominel 100 s!. kr. Wien... loq østerr. kr. f Lissabon, pence pr. escudo..... Buenos Aires, pence pr. peso..... o j Rio de Janeiro, pence pr. mils Yokohama, sh/d. pr. yen.... j Shanghai, sh/d. pr. tae!..... Bombay, sh/d l Honkong, sh/d / /8 7 5 hs 1/9 5 /8 3/1818 1/6 3 /16 2/4 7 / / /s 1/9 3 /4 3/1 3 /8 1/6 3 /16 2/4 7 / / / /8 1/9 3 /4 3/P/s 1/6 3 h6 2/4 7 / ~ ~- ---;~.~~ ~2 2~2 21~ 46 9 h / !te 7 7 /1(; 7 3 /8 7 3 /", 1/9 3 /3 19 Ul /16 1/10 3/1 1 /4 3/0 3 /4 3/15/~ 1/6 3 hs 1/6 11 /64 1/6 3 lt6 2/4 7 /8 2/4 1 /2 2/4 7 /8 ferskfisktransporten pr. jernbane. Forsendelse fra Trondhjems, Bergens og Aandalsnes jernbanestation. Torvpriser paa fisk. Utsalgspriser pr. paa Ber gen s fisketorv notert av opsynsmanden hver onsdag og lørdag. Stationer Til indlandet Til utlandet For- Sve- Dan- Tysk- Oslo øvrig rige mark land alt fra Trondhjem : 3h -9ft ialt ) Sild... 7.& J/ , '7;:-! ~ Fisl{ / ) Fra Bergen: 3h- fl h ialt Sild P fisk Hl 100 fra Anda/snes: 3h- ialt Sild fisk ) Heri ogsaa medtat 7900 fisk til Wien. Fiskesort Levende fisk: Torsk Pale Flyndre Hyse Sei Steinbit Lyr Længe - Brosme Hummer Krabbe pr. stk Bergylte. : Aal Død fisk: Torsk, sløiet, med hode (l.60 Torsk, saltet Sild, fersk, 10/15 pr Fiskesort o. L. 13/1 [Gl - t Brisling _ fersk Kveite hel...! Kveite opskaaret...! Sei, sløiet, med hodel Sei, saltet ::;.40 Pale Hyse, fersk...! Hyse, røket... ' Længe - Brosme, fersk Længe - Brosme, saltet... i Uer, fersk... : Uer, saltet... ' Makre, fersk... Makre, saltet..., Laks, hel vegt.... : - Laks, opskaaret... : - 1 ørret... i- - Klipfisk... : l.oo 1.00 Lutefisk... i 0.70 i 0.70 Tilførsler til Oslo (Øst- og vestbanen), vekten angit brutto. Fiskesort Kveite FlY. ndre... '1 Hyse Torsk..' Sild Hummer... 1 _ alt , \ , 1720 :;;~: :fi;k::: :f: 5930: ~~124700~~0 4i!~ll~~~ alt 1597~ 300& Fiskets Gang The weckly intelligenee organ of the Norwegian fisheries published by The Diredor of Fisheries, Bergen. Nor w e g i a n Fis her i e s. Statement showing the landings of the main Norwegian fisheries now being carried on, from the beginning of the year 192,6 to january 16th. Fat her r ing s in hl.: landed iced - salted -, fish oil factories 8800', canning factories -. Large herrings in hl.: landed , icedl 72316, salted , fish oil factories

9 20 januar 1926 f S K E T S GAN G 29._----- DET BERGENSKE DAMPSKBSSELSKAB B. D. s. BERGEN Kontortid 9-1,30 og 430-7, Lørdage 9-2 Telefon (centralapparat-16 linjer) nr Telefonvakt 8 f!il.-lo em. søndage 9 fm-lo em.) Telegramadresse: Bergenske. Forlang Dem tilsendt selskapets rutehefte nr. 14. Det indeholder detaljerte oplysninger om alle selskapets in den- og utenlandske ruter ~ A0> GUNDE~SEN Als BE~GEN Ekspedition og omisning av fisk Telegramadr. : "Cagsped" fragter noteres og gj ennemgangskonnossementer tegnes til alle eksporthavne Telegramadr. : "Caglinie" NORGE MEXCO GULf LNJEN Wilh. Wilhelmsen, Oslo & Ørsnæs pr. Tønsberg Regelmæssige, maanedlige seilinger fra øst- & Vest-Norge til Baston, Baltimore, Philadelphia & Newport News, Hovana (Cuba), Vera Cruz (Mexico), New Orleans, Galveston & Houston Ufllændingers kjøp av fisk paa finsk landog sjøterritorium. Utenriksdepartementet meddeler 14/12: Utlændingen; kjøp av fisk paa finsk land- eller sjøterritorium er t;l1att J under iagttagelse av,finske pas-, told-.og havneforskrifter, forsaavidt kjøpet ikke forenes med salg paa stedet i form av byttehandel. Flyvende dansk fiskeriopsyn. Legationen, Kjøbenhavn, indberetler 6/1: Hølge pressemeddelelser er den i,fjor forsøksvis indførte flyvende fiskeriinspektion faldt saa tilfredsstillende ut, at den herefter vil indgaa som et,fast ledd i inspektionen ved sildefisket.omkring Skagen. Flyvebaaten vil faa fast station i Fredrikshavn og derfra foreta sine togter i samarbeide med inspektionsskibet. Oljemarkedet. Stavanger Norsk-Engelsk Mineralolje Aktieselskap meddeler nedenstaaende priser fastsat 6/ : Prisene angaar Bergen, Stavanger og gjælcler for olje levert paa fat. Solarolje, pr ,. Petroleum (Triumf), pr Benzin, pr. fob. Bergen og Stavanger.. Benzin pr. levert fra Haugesund sublagrene og kr. 0.~2» 0.28» 0.58» 0.60 Omladning ogomisningavfisketorsendelser Telefon egen central Telegr.adr. "Nordenfjeldske" ' OLE Q. OLSEN, BEQGEN Telegr. Oro". Telef Sped.avd Representerer: Ellerman's Wilson Line, Ltd. Hull. Dp.t Forenede Dampskibsselskab, Kjøbenhavn Dampfschiffahns-Gesellschaft.Neptun", Bremen. Chr. Salvesen & Co.,Leith Furness, Withy & Co. Ltd., Liverpool. Bibby Line, Liverpool. Ozean Linie, Hamburg. United Fruit Company, New York M.s.»Topeka«laster Stavanger 28 januar for Portland, ]\'[e" Boston, Norfolk, Baltimore, Philadelphia. Wilh. Wilhelmsen. M.s.»Tampa«laster Aalesund og Christiansund januar for Havana, New Orleans, Galveston. Wilh. Wilhelmsen. S.s.»San Lucar«laster her omkr. 21/1 for Nordspanien alene. Spanskelinjen. S.s.»Sicilia«laster her omkr. 21/1 for Oporto. Spanskelinjen. S.s.»San Telmo«laster her omkr. 25/1 for Lissabon og Marseille. Det blir kun»san Telmo«som tar fisk til Lissabon. Spanskelinjen. M.s.»Sevilla«laster her omkring 25/1 for Lissabon, Syd... Spanien og Catalonien. Spanskelinjen. M.s.»San Miguel«laster for talien antagelig her omkr. 25/1-26/1 med avgang 30/1. Spanskelinjen. li.' Oslo fiskemarked. Børsnoteringer for omsætning (tøndesalg eller pr. 100 ) fra grossist til detaljist, frit tilkjørt kjøper, pr. 30 dager. Sild: Fetsild, not, pr. td. li 75 8/ / /14... Fetsild, garn, pr. td. li /12 15/1 kr. kr / /14... slandssild, pr. td. li 90 kg Saltfisk: Torsk, Saltet i kasser Tørfisk: Rødskjær, vækkerfisk, pr. kg Høkkerfisk -" _ Danskfisk -,, lma storsei, pr. 100 kg " middelsei -,, Fiskeindførselen til Oslo. ndførselsværdien av fersk fisk inclført fra utlandet til Oslo sjøtoldsted i tiden 10/1-16/1 1926: Fra Dan m ark levende. fisk kr , fersk fisk : 2156.

10 ~---~ i slands ~~---1~ol,' }'~orges utførsel av fiskeproduktenn t~.ar fli 9 jan uar t 926. Toldsteder! fetsild Vmu'sild log skam'et! ' sild Storsild.rl_ lul. Nordsj$- : B. r, Klipfisk, i sild ' ris mg, sild norsk tdi. Rundfisk Rot skjær Sei Hyse, rund Anden tarfisk Rogn..~... lu. D.m. tran R.m. tran Blank Brun blarik Brun Haakjærr. Hærdet hval tran ~~i~ti~~~'~~'d':: i Egersund... Stavanger 1).. Kopervik....! Haugesund 2 ).. 1 8ergen.... florø.... Måløy..... Aalesund..... Molde..... Kristiansund.. Trondhjem... ', Bodø..... Svolvær Narvik..... Tromsø.... Hammerfest.. Vardø.... Vadsø.... Andre 3) ' -' /1-9/ r ! --, 3440! i ! : i i ,.. i. i.. _'-:-..- 4) i i7-' s--~14500i-u i T---2s-'-628 '-4() l'io '279' i 236:---~-! -6626, " ' , ' i wii Toldsteder Hvaltran Sæltran Oslo... 1 Kristiansand.. 1 Egersund... ' Stavangerl).... Kopervik..... Haugesund 2).. Bergen... Florø... [ Måløy... i Aalesund MOlde...:. Kristiansund. Trondhjem.... Bodø... 1 Svolvær..... Narvik... Tromsø..... Hammerfest Bottle-. nosetran Sldetran Sild, fersk! Sild, ks. i rekt 45 i ' 1200 Makrei, Makrei, Laks, Levende Anden saltet fersk fersk aal : fersk fisk i 193 Hummer sik ' i i il' j , i 1940! i ~ Vardø... "... - i' Vadsø i - -- Andre 3 ) : 10 ~..._- "1'...- -~ ~ ---- alt i ~-- = -: ---~50 1~:~~ 1~ i ) Desuten 15 ansjos. 2) Desuten 9950 hval mel. 3) Desuten 75 hvaloljefettsyre, margarit. 4) Fra Fredrikstad. Ræker Fisk saltet i fartei ~ Fisk saltet i 84 ~~40 = 1 Sildemel Fiskemel, levermel, Sælskind fiskeguano : ~ Hermetik

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. post

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6750 fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 7 aarg... -. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Fisket.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

februar 1921 Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

februar 1921 Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 8 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige februar 92 sidf"r

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere

Pi k t Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Fetsildfisket. Fylke Ialt

Pi k t Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Fetsildfisket. Fylke Ialt ~~ Pi k t Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 7 a.c 'lrg.

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

fiskets Gang Fisket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 5 august 1925

fiskets Gang Fisket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 5 august 1925 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 5

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Bankfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Bankfisket. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bed rift, utgit av fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bed rift, utgit av fiskeridirektøren. ~----------- ~~~~~~~~~~~~----------------------------------~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bed rift, utgit av fiskeridirektøren. 16 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar teg-nes

Læs mere

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 a largo ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle -- ANNONCEPRS: ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen fis ets Gang 8 aarg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren., ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

Bergen Onsdag 1 oktober Fisket. Oversigt - utarbeidet efter Uke n sep t e m b e f.

Bergen Onsdag 1 oktober Fisket. Oversigt - utarbeidet efter Uke n sep t e m b e f. QO 85 hl., hvorav saltet 45 595 hl. mot ifjor 25 377 hl, hvorav saltet 7 882 hl. Sør- Trøndelag er der litt notfiske enkelte steder, saaledes blev der i sid-ste uke sm 2 not-stæng i Hitra. Herav biev optat

Læs mere

fra fiskeritlirektoren

fra fiskeritlirektoren I Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeritlirektoren 3 aargang nsdag 24 pril 92 Nr. 7 l, 33 til 47 liter d'amptran av l hl I deles, men fangsterne er der ringere. Norske fiskerier.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 31 desember 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 31 desember 1924 fiskeutbytte fskets Gang Efterretnngsblad for norsk fskerbedrft, utgt av fskerdrektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fsker drektørens kontor. Bergen Onsdag 3 desember 924

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n nsdag ~ feblll"luu" 1916 Nr.. 5 nor$k~ fisk~ri~r., til Aalesund 1100, Søndre Kvæfjord hadde man litt not og Søndmør 650 og til Romsdalsværene

Læs mere

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926 . fiskets Gang Efterretningsbad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. fisket. Uken.4/320/3.

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 11 mai 1927 sider kr.2.00 ved henvendelse til. Torskefisket.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 11 mai 1927 sider kr.2.00 ved henvendelse til. Torskefisket. ,...~,... fisets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. -- 8 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

fiskets Gang fisket Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 19

fiskets Gang fisket Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 19 fskets Gang Efterretnngsblad for norsk fsker bedrft, utgt av Fskerdrektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste sde kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrge 7 aarg. postanstalter

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

fra tjsk~ridjr~kt0r~n

fra tjsk~ridjr~kt0r~n Ukntig mddsr for norsk fiskribdrft fra tjskridjrkt0rn 3 aargang Onsdag februar 922 nqrsk fiskrir. Uken 2228 januar. Sto r s i d fis k e t fadt i sid ste uke meget ujevnt og var smaat i hee første havde

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

fiske s Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 14 juli 1926 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiske s Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 14 juli 1926 sider kr. 2.00 ved henvendelse til ... 4600 4500 fske s Gang Efterretnngsblad for norsk fskerbedrft, utgtt av Fskerdrektøren. 7 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved ale postanstalter og paa Fsker drektørens kontor. ANNONCEPRS: lste

Læs mere

fiskets Gang EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 6 aarg. postanstalter

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 8 mars 94 forbrukt hjemme og til Kristiansund., Norske' fiskerier 0 incbntgtes.333. maal, solgt til agn. Uken 84 mars.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskrlbdrift fra fiskridirktørn.. Onsdag 7 mars 923 Nr 0 hl, til hermetik 2500 hl. og til hjemmeforbruk 64 000 hl. Desuten er der norsk fiskrir Uken 23 februar3 mars.

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor-

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

fi kets Gang Fisket. EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen 18 aarg. Nr. 12

fi kets Gang Fisket. EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen 18 aarg. Nr. 12 fi kets Gang EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 18 aarg. ABONNEMENT kr..00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 23

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

fiskets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bankfisket. Fetsildfisket. fylke Ialt Til

fiskets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bankfisket. Fetsildfisket. fylke Ialt Til ~~ fiskets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 7 aarg.

Læs mere

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang nsdag 7 april 95 Nr. 4 baater.,deltagelsen er iaar betydelig l 980 000 stk. paa Nordrnøl', 830 000 større end i de nærmest

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

fiske Bergen Onsdag 30 april 1924 Fiskeutbytte indtil 26. april 1924 (De store fiskerier).

fiske Bergen Onsdag 30 april 1924 Fiskeutbytte indtil 26. april 1924 (De store fiskerier). fiske Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 30 april

Læs mere

fi ket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Fylke Ialt 1 :;:;.::<:

fi ket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Fylke Ialt 1 :;:;.::<: i e fi ket 7 a arg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00.pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. fisket Uken 3/0-6/.

Læs mere