Resumerapport. Hastighedsopgradering i forbindelse med Signalprogrammet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resumerapport. Hastighedsopgradering i forbindelse med Signalprogrammet"

Transkript

1 Resumerapport Hastighedsopgradering i forbindelse med Signalprogrammet

2 Resumerapport Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads København Ø ISBN:

3 Resumerapport Indhold Side 4 Hastigheder og materiel 4 De undersøgte strækninger 7 Aalborg-Frederikshavn 7 Struer-Thisted 8 Langå-Struer 9 Vejle-Struer 10 Esbjerg-Struer 11 Skanderborg-Skjern 12 Bramming-Tønder 13 Sønderborg-Tinglev 14 Odense-Svendborg 15 Holbæk-Kalundborg 16 Køge-Næstved 17 Østerport-Helsingør 18

4 Når Signalprogrammet er etableret, vil den nødvendige signalteknik til at øge hastigheden på Regional og lokalbaner være til stede. Herefter vil kurveudretninger, sikkerhedsafstande, materiel osv. være afgørende for om en hastighedsopgradering kan finde sted. Forundersøgelsens formål er således at afdække hvilke muligheder, der opstår efter udrulningen af Signalprogrammet. Hidtil har hastighedsopgraderinger ikke været rentable på grund af sikringstekniske problemer. Med Signalprogrammet bliver hastighedsopgraderingerne billigere, og det vil give mening at gennemføre opgraderingerne i forbindelse med Signalprogrammets udrulning, dvs. mellem 2017 og Hastigheder og materiel For at opnå den hurtigste rejsetid på en strækning skal man i længst mulig tid køre ved den maksimale hastighed. Dette betyder at materiellet skal kunne accelerere hurtigt op til maksimal hastigheden. En hastighedsopgradering indebærer således at forberede banen til, at der kan køres hurtigst mulig på den. Dog forudsætter det at der benyttes materiel, som kan udnytte banens optimering. Det kan derfor anbefales at inddrage denne forundersøgelses konklusioner i løbende overvejelser vedr. materielanskaffelser. For alle regionale strækninger vil en fremtidig højere hastighed overstige den, som dagens materiel på disse strækninger kan klare. Hastigheden gennem overkørsler, som i dag i praksis er 120 km på regional og lokalbaner, skal således øges, hvilket teknisk og sikkerhedsmæssigt vurderes at kunne godkendes. Desuden kan antallet af standsninger/- stationer på visse strækninger eventuelt reduceres. Visse strækninger får en rejsetidsbesparelse, som følge af et forventet materielskift. Denne rejsetidsbesparelse er dog ikke medregnet i samfundsøkonomien. Der er et stort opgraderingspotentiale på alle de undersøgte strækninger. Nedenfor ses et kort med de undersøgte strækninger markeret efter den samfundsøkonomiske nytte: Resumerapport 4

5 Som vist på kortet har størsteparten af de 12 vurderede strækninger en god samfundsøkonomi. I det følgende skema er strækningernes rejsetider og samfundsøkonomiske nøgletal oplistet. Resumerapport 5

6 Rejsetider i minutter Samfundsøkonomi Bil* Tog Anlægsinvestering i 2012 i mio. kr. I dag Opgraderet Nettonutidsværdi i 2012 i mio. kr. Intern rente i % Aalborg Frederikshavn Struer Thisted Langå Struer Vejle Struer Esbjerg Struer Skanderborg Skjern Bramming Tønder Tinglev Sønderborg Odense Svendborg ½ 3½ Holbæk Kalundborg Køge Nord Næstved Østerport Helsingør Rejsetider og samfundsøkonomiske nøgletal. *Rejsetid ifølge Krak Strækningerne er beskrevet i geografisk rækkefølge fra nordjylland mod København. Grønne strækninger er meget sikre, mens gule i højere grad kan indeholde usikkerheder, der skal undersøges nærmere. Røde strækninger er ikke rentable. I fremtidige rejsetider er der medregnet tidsgevinster som følge at materielopgraderinger, mens disse ikke er medregnet i samfundsøkonomien. I de efterfølgende afsnit er de enkelte strækninger gennemgået. Resumerapport 6

7 De undersøgte strækninger Aalborg-Frederikshavn Den fremtidige trafikering skal bestå af halvtimesdrift til Hjørring og timedrift til Frederikshavn. En kombineret drift med de private delstrækninger i området er undersøgt og har vist sig at kunne integreres med den fremtidige drift på strækningen. Den indledende risikovurdering for strækningen viser en forbedring af sikkerhedsniveauet for alle persongrupper. Samfundsøkonomi og rejsetidsbesparelse Den samfundsøkonomiske beregning viser en intern forrentning på 20 % samt en nettonutidsværdi (2012) på 321 mio. kr. på basis af en anlægsinvestering på 82 mio. kr. inkl. 50 % tillæg iht. NAB. Mellem Aalborg og Hjørring er der op mod 1,4 mio. rejser årligt (2008), mens der mellem Hjørring og Frederikshavn er op mod årlige rejser (2008). Passagertallet forventes at stige mellem % frem mod En øget hastighed vil generere rejser om året. Rejsetidsgevinsten for rejsen fra Aalborg til Frederikshavn er på ca. 16 minutter, hvoraf 12 minutter kommer fra opgraderingen og 4 minutter fra materielskiftet. Rejsetidseffekter i minutter I dag (120km/t) Opgraderet (160 km/t) Aalborg-Hjørring Hjørring-Frederikshavn I alt Resumerapport 7

8 Struer-Thisted På strækningen vil der fremtidigt være drift i hver anden time i hele driftsdøgnet. Strækningshastigheden opgraderes fra dagens 75 km/t til 110 km/t, da det vil være den højeste hastighed, der samtidig er økonomisk rentabelt. Det er en forudsætning for opgraderingen at 6 stationer på strækningen lukkes. Disse stationer er ifølge Stationsstrukturrapporten samfundsøkonomiske rentable at lukke. Muligheden for at køre fra København til Thisted med et direkte tog indgår ikke i Trafikstyrelsens køreplan. Opgraderingen kan foretages uden et skift i materiel. Den indledende risikovurdering viser samlet set et øget sikkerhedsniveau. Dette dækker dog over et fald i sikkerhed for både passagerer og banens ansatte, mens vejtrafikanter får en højere sikkerhed. Samfundsøkonomi og rejsetidsbesparelser Opgraderingen har en intern forrentning på 10 %, med en nettonutidsværdi i 2012 på 89 mio. kr. og med en anlægsinvestering på 93 mio. kr. inkl. 50% tillæg iht. NAB. Mellem Struer-Thisted er der op til rejser om året (2008). Passagerantallet forventes at stige mellem 8 og 12 % frem til En øget hastighed vil generere rejser årligt. Tidsgevinsten for den ændrede drift er 23 minutter med den forudsætning, at der ikke standses på 6 af de passagermæssigt svageste stationer. Rejsetidseffekter i minutter I dag (75 km/t) Opgraderet (110 km/t) Struer-Thisted Resumerapport 8

9 Langå-Struer På strækningen er der i dag timedrift mellem Langå og Viborg i dagtimerne samt timedrift mellem Langå og Struer hele driftsdøgnet. I praksis er der derfor halvtimesdrift mellem Langå og Viborg. Denne trafikering er der ikke planer om at ændre nævneværdigt. Der krydses i Viborg, som er det vigtigste trafikale knudepunkt på strækningen. Med 160 km/t på hele strækningen undgås en krydsning med ventetid for det ene tog mellem Vinderup og Struer. Den indledende risikovurdering for strækningen viser et øget sikkerhedsniveau for alle persongrupper. Samfundsøkonomi og rejsetidsbesparelser Der er regnet på 2 alternativer på strækningen. Det ene med 140 km/t mellem Langå og Skive og derefter 120 km/t fra Skive til Struer. Det andet med 160 km/t hele vejen. Alternativet med 160 km/t er mest attraktivt med en forrentning på 6 % svarende til en nettonutidsværdi på 23 mio. kr. ved en investering på i alt 118 mio. kr. inkl. 50 % tillæg iht. NAB. Mellem Langå og Viborg er der op til rejser om året (2008). Mellem Viborg og Skive op til rejser og mellem Skive og Struer op til rejser. Passagerantallet forventes at stige med op til 31 % på dele af strækningen. En øget hastighed vil generere rejser om året. Tidsgevinsterne på strækningen mellem Langå og Struer vil være på i alt 14 minutter uden tidsgevinster fra netop afsluttede anlægsarbejder som endnu ikke er indarbejdet i køreplanen. Rejsetidseffekter i minutter I dag (120km/t) Opgraderet (160 km/t) Aarhus-Langå Langå-Viborg Viborg-Struer I alt Resumerapport 9

10 Vejle-Struer Den fremtidige trafikering er planlagt til at være timedrift, suppleret med timedrift i myldretider. dog adskilles trafikken fra den landsdækkende i Fredericia. På strækningen er det planlagt forsat at køre med 70 km/t mellem Vejle og Jelling pga. det komplicerede sporforløb. De andre reduktioner på banen fjernes så der kan køres op til 160 km/t. Der krydses ved de store trafikale knudepunkter i Herning og Holstebro. Der er indlagt en standsning i Gødstrup, ved det fremtidige Regionssygehus. Endvidere er der indlagt en standsning i Hjerm. Den indledende risikovurdering for strækningen viser samlet set et øget sikkerhedsniveau. Dette betyder dog et fald i sikkerhed for både passagerer og banens ansatte, samt en øget sikkerhed for vejtrafikanter Samfundsøkonomi og rejsetidsbesparelse Opgraderingen har en intern forrentning på 5 %, med en nettonutidsværdi (2012) på 32 mio. kr. og med en anlægsinvestering på 297 mio. kr. inkl. 50% tillæg iht. NAB. Strækningens følsomhedsberegninger viser at en mere detaljeret undersøgelse er nødvendig. Mellem Vejle og Holstebro er der op til rejser om året (2008), hvorefter passagerantallet mod Struer er Passagerantallet forventes at stige mellem 14 og 18 % frem mod En øget hastighed vil generere en rejser om året. Tidsgevinsten ved en opgradering ligger på ca. 24 minutter fra Vejle til Struer, hvoraf opgradering bidrager med 17 minutter og et materielskifte med 7 minutter. Rejsetidseffekter i minutter I dag (110-/120km/t) Opgraderet (120/160 km/t) Vejle-Give Give-Herning Herning-Holstebro Holstebro-Struer I alt Resumerapport 10

11 Esbjerg-Struer Den fremtidige trafikering planlægges uændret fra i dag, nemlig halvtimesdrift mellem Esbjerg-Varde og timedrift om aftenen. Varde-Struer har timedrift 2- times drift om aftenen. Opgraderingen indebærer krydsning i Varde og Skjern, og der vil ikke blive stoppet i Hjerm på denne linie. Endvidere vil stationerne Sig, Gårde, og Hee skulle lukkes. Den indledende risikovurdering viser at sikkerhedsniveauet samlet set vil øges. Passagerer og banens ansatte får en fald i sikkerhed, mens vejtrafikanter får en højere sikkerhed. Samfundsøkonomi og rejsetidsbesparelser Den samfundsøkonomiske forrentning for denne opgradering er på 13 %. Investeringens nettonutidsværdi i 2012 er 189 mio. kr. ved en samlet investering på 109 mio. kr. inkl. 50 % tillæg iht. til NAB. Mellem Esbjerg og Varde er der op mod rejser om året (2008), og mellem Varde og Struer er det på op til rejser. Passagerantallet forventes at stige op til 25% på dele af strækningen (Esbjerg-Ringkøbing). En øget hastighed generere rejser om året. Køretidsbesparelsen for en rejse mellem Esbjerg og Struer er på ca. 35 minutter. Opgraderingen kan realiseres med det eksisterende materiel. Rejsetidseffekter i minutter I dag (100-/120km/t) Opgraderet (120/140 km/t) Esbjerg-Varde Varde-Skjern Skjern-Holstebro Holstebro-Struer I alt Resumerapport 11

12 Skanderborg-Skjern En fremtidig trafikering er planlagt til stoptog i timedrift, suppleret med et gennemkørende tog i dagtimerne mellem Skanderborg og Herning. Herning-Skjern vil få timedrift i dagtimerne, samt 2- timers drift i resten af driftsdøgnet. Med den tætte trafikering samt høje hastighed opstår der krydsninger i Herning, Silkeborg, Funder og Ikast. For at få optimal udnyttelse skal der laves 4 km dobbeltspor ved Ry. Den indledende risikovurdering for strækningen viser et øget sikkerhedsniveau. Dette betyder dog et fald i sikkerhed for passagerer og banens ansatte, samt en højere sikkerhed for vejtrafikanter. Samfundsøkonomi og rejsetidsbesparelse Opgraderingen har en samfundsøkonomisk forrentning på 12 % med en nettonutidsværdi i 2012 på 264 mio. kr. på basis af en investering på 177 mio. kr inkl. 50 % tillæg iht. NAB. Mellem Skanderborg og Silkeborg er der op til 1,1 mio. rejser om året (2008), dette tal falder mellem Silkeborg og Herning til Mellem Herning og Skjern er der op til rejser om året. Passagerantallet forventes at stige op til 25% på dele af strækningen. En øget hastighed vil generere rejser om året. Tidsbesparelsen for stoptoget mellem Skanderborg og Skjern er på ca. 20 minutter, hvoraf 18 minutter fås fra opgraderingen og 2 minutter fra materielskiftet. Rejsetidseffekter i minutter I dag (100-/120km/t) Opgraderet (120/140 km/t) Aarhus-Skanderborg Skanderborg-Silkeborg Silkeborg-Herning Herning-Skjern I alt Resumerapport 12

13 Bramming-Tønder hver anden time. Den fremtidige trafikering er planlagt til at bestå af halvtimesdrift mellem Bramming og Ribe og timedrift på resten af strækningen. Driften i aftentimerne reduceres til Ved en trafikering med IC3-lignende materiel, krydsning i Ribe, samt andre tekniske tilrettelser kan rejsetiden yderligere reduceres med ca. 7 minutter, for en rejse mellem Ribe og Tønder. Ifølge Stationsstrukturrapporten kan 4 lukkes, hvilket ville kunne reducere rejsetiden mellem Ribe og Tønder med yderligere 4-5 minutter. Den indledende risikovurdering viser at sikkerhedsniveauet samlet set vil øges. Passagerer og banens ansatte får en fald i sikkerhed, mens vejtrafikanter får en højere sikkerhed. Samfundsøkonomi og rejsetidsbesparelse Den samfundsøkonomiske interne forrentning er på 13 % samt en nettonutidsværdi i 2012 på 139 mio. kr. Den skønnede anlægsudgift ligger på ca. 83 mio. kr. inkl. 50 % tillæg iht. NAB. Mellem Bramming og Ribe er der op til rejser om året (2008), mellem Ribe og Tønder er der op til rejser om året. Passagertallet forventes at stige mellem 5-10 % frem til En øget hastighed vil generere rejser om året. Rejsetidseffekter i minutter I dag (100 km/t) Opgraderet (120 km/t) Bramming-Ribe Ribe-Skærbæk Skærbæk-Tønder I alt Resumerapport 13

14 Sønderborg-Tinglev Strækningen er en lille banestrækning, som allerede er elektrificeret, med lavt passagertal. Den indledende risikovurdering viser en samlet forhøjet risiko for strækningen hvor banens personale og passagerer får en forhøjet risiko, mens vejtrafikanter vil få en lavere risiko. Samfundsøkonomi og rejsetidsbesparelser Den samfundsøkonomiske beregning viser en intern forrentning på 4 % samt en nettonutidsværdi i 2012 på -2 mio. kr.. Dette på basis af en anlægsinvestering på 15,3 mio. kr. inkl. 50 % tillæg iht. NAB. Strækningen anses ikke som samfundsøkonomisk interessant at opgradere. Strækningens har op mod rejser årligt (2008) og en estimeret tilvækst frem til 2020 på 20-21%. En øget hastighed vil generere rejser om året. Strækningshastigheden er i dag 100 km/t og en opgradering til 120 km/t resulterer i en køretidsgevinst på 1,2 minutter., Strækningens lave passagertal, samt begrænsede længde er årsagen til den dårlige samfundsøkonomi. Resumerapport 14

15 Odense-Svendborg Ringe og Svendborg er trafikknudepunkter på strækningen. I Stationsstrukturrapporten er 5 stationer på strækningen fundet samfundsøkonomiske rentable at lukke. Med stationslukningerne samt en hastighedsopgradering vil der være mulighed for en simplere trafikering. Dette vil have indflydelse på de faktiske rejsetidsgevinster. Der er ingen usikrede overkørsler på strækningen og derfor heller ingen aktuelle planer om at ændre overkørselsanlæg på strækningen. En hastighedsopgradering vil dog kræve ændringer i nogle overkørselsanlæg. Den indledende risikovurdering viser en forhøjet risiko for togpassagerer og banens personale, men en øget sikkerhed for vejtrafikanter. Samfundsøkonomi og rejsetidsbesparelser Opgraderingens samfundsøkonomiske gevinst (nettonutidsgevinst i 2012) er på i alt -79 mio. kr., svarende til en forrentning på 0 % på baggrund af en investering på 72 mio. kr. inkl. 50 % tillæg iht. NAB. Strækningen har op mod 1,1 mio. rejser årligt (2008) og har en forventet passagerstigning på mellem 12 og 14 % frem til En øget hastighed vil generere rejser om året. Odense-Svendborg har tidligere gennemgået en hastighedsopgradering, hvilket betyder at store rejsetidsgevinster ikke kan identificeres. Resumerapport 15

16 Holbæk-Kalundborg Strækningen skal ses i sammenhæng med dobbeltsporsprojektet mellem Lejre og Vipperød, hvor der opgraderes til 160 km/t. Dette er en af årsagerne til den store passagervækst på strækningen. Da Jyderup og Mørkøv er de vigtigste stationer på strækningen bør krydsninger lægges her, så trafikselskaberne har mulighed for tilbyde kunderne optimale skiftemuligheder. Rejsetider mellem Kalundborg og København planlægges fremtidigt reduceret med 19 minutter for lyntogsforbindelsen i forhold til dagens trafik. Samfundsøkonomi og rejsetidsbesparelse Som følge af hastighedsopgraderingen og projektet vedr. nedlæggelse af usikrede overkørsler vil banens personale opleve svag stigning i risici, mens både vejtrafikanter og passagerer får en forbedring af sikkerheden. Et fremtidigt gennemkørende tog vil køre med 160 km/t gennem ca. 8 af overkørslerne. De samfundsøkonomiske beregninger viser en intern forrentning på 20 % samt en nettonutidsværdi (2012) på 291 mil. kr. på basis af en anlægsinvestering på 86 mio. kr. inkl. 50 % tillæg iht. NAB. Strækningen har op mod rejser årligt (2008) og har en forventet passagerstigning på gennemsnitligt 67 %. En øget hastighed vil generere rejser om året. Med en opgradering af hastigheden til 160 km/t og et nødvendigt materielskift bliver rejsetidsbesparelsen på ca. 14 minutter, hvoraf materielskiftet bidrager med 6 og opgraderingen med 8 minutter. Rejsetidseffekter i minutter I dag (120 km/t) Opgraderet (160 km/t) Holbæk-Kalundborg (stoptog) København-Kalundborg (stoptog) Holbæk-Kalundborg (gennemkørende tog) København-Kalundborg (gennemkørende tog) * 19* *Inkl. effekter Lejre-Vipperød på 6 minutter for gennemkørende tog. Resumerapport 16

17 Køge-Næstved Strækningen vil i sammenhæng med den nye bane mellem København og Ringsted fra 2018 indgå i en direkte forbindelse mellem Næstved og København via Køge. Strækningen vil således få en central betydning som forbindelse mellem København og hele den sydøstlige del af Sjælland. I november 2012 er det endvidere besluttet at elektrificere strækningen inden En opgradering til 160 km/t vil med El-drift muliggøre en optimal køreplan uden tidstab. Der er planlagt sporarbejder på dele af strækningen i 2013, hvor opgraderingstiltag med fordel kan indarbejdes. Som følge af hastighedsopgraderingen og projektet vedr. nedlæggelse af usikrede overkørsler vil alle persongrupper opnå en sikkerhedsforøgelse efter gennemførelse. Samfundsøkonomi og rejsetidsbesparelse De samfundsøkonomiske beregninger viser at den interne rente er på 30% svarende til en nettonutidsværdi på 256 mio. kr. (2012). Anlægsinvesteringen er på 46 mio. kr. inkl. 50 % tillæg i henhold til Ny Anlægsbudgettering. Strækningens opgradering er antaget udført i forbindelse med elektrificeringen. Strækningen har op mod rejser årligt (2008) og har en forventet passagerstigning på gennemsnitligt 36 % frem til En øget hastighed vil generere rejser om året. Med en opgradering af hastigheden til 160 km/t, udløses en tidsbesparelse på i alt 10 minutter, hvoraf materielskiftet bidrager med 4 og selve opgraderingen med 6 minutter. Rejsetidseffekter i minutter Idag (120 km/t) Opgraderet (160 km/t) Køge-Haslev Køge- Næstved Resumerapport 17

18 Østerport-Helsingør Strækningen er allerede dobbeltsporet, hvorfor en opgradering kan udmøntes i forbedrede rejsetider uden hensyn til krydsninger. Den nuværende hastighed på 100 km/t mellem Hellerup og Klampenborg opgraderes til 120 km/t. De 120 km/t på den resterende del af strækningen, opgraderes til 160 km/t mellem Klampenborg-Nivå og herefter 140 km/t til Helsingør. Der er ikke forudsat nævneværdige ændringer i forhold til dagens betjening. Der er ingen overkørsler på strækningen. Samfundsøkonomi og rejsetidsbesparelser De samfundsøkonomiske beregninger viser en samfundsøkonomisk forrentning på 27 % samt en nettonutidsværdi (2012) for investeringen på 556 mio. kr. På baggrund af en investering på 112 mio. kr. inkl. 50 % iht. NAB. Kystbanen indeholder køretidsreserver i dagens køreplan på op mod 4 minutter. Det bør undersøges om det er muligt at finde en ekstra tidsbesparelse ved at reducere køretidsreserverne. Strækningen har visse steder op mod 8,3 mio rejser årligt (2008) og har en forventet passagerstigning på mellem 19 og 25 % frem til En øget hastighed vil generere rejser om året. Rejsetidsforbedringen er på 6 minutter, hvoraf de 2 kommer fra opgraderingen og de resterende 4 minutter fra køretidsreserver. Disse 4 minutters rejsetidsbesparelse kan realiseres uafhængigt af opgraderingsprojektet. Den gode samfundsøkonomi for opgraderingens 2 minutter skyldes de mange rejsende på strækningen. Rejsetidseffekter for stoptog (i minutter) I dag Opgraderet Østerport-Helsingør Resumerapport 18

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER Dato J. nr. For at give et samlet løft til togtrafikken i hele landet og forstærke den lokale gevinst ved Timemodellen, hastighedsopgraderes en række regionale

Læs mere

Screening. Hastighedsopgradering i forbindelse med Signalprogrammet

Screening. Hastighedsopgradering i forbindelse med Signalprogrammet Screening Hastighedsopgradering i forbindelse med Signalprogrammet Screening Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-175-2 Screening Indhold Side Baggrund

Læs mere

Hastighedsopgradering af BDK Regionalbaner til 160 km/t

Hastighedsopgradering af BDK Regionalbaner til 160 km/t Hastighedsopgradering af BDK Regionalbaner til 160 km/t "Hastighedsopgradering i forbindelse med Signalprogrammet" Leif Brandt, COWI Jannik Gellert, BDK 1 Program : Introduktion (Leif Brandt) BDKs krav

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Visioner for de jyske baner

Visioner for de jyske baner Visioner for de jyske baner Banekonferencen København d. 21. maj 2013 Anders H Kaas, Afdelingschef Planlægning & Arkitektur Fortid og nutid 1929 2013 Visionsoplæg Banestrategi KKR MIDTJYLLAND Tuliplanen

Læs mere

Fremtidens jernbanetrafik i Vestjylland

Fremtidens jernbanetrafik i Vestjylland Fremtidens jernbanetrafik i Vestjylland - et forslag til regional strategi Trafikdage på Aalborg Universitet 2011 Tommy O. Jensen/Atkins Danmark Udvikling af jernbanen i Danmark Status 2011 160 km/t og

Læs mere

Banedanmarks infrastrukturportefølje Togfondsforligskredsmøde d. 14/11-16

Banedanmarks infrastrukturportefølje Togfondsforligskredsmøde d. 14/11-16 Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 75 Offentligt Banedanmarks infrastrukturportefølje 2018-2023 Togfondsforligskredsmøde d. 14/11-16 1 Hovedprincipper i re-planlægning af strækninger

Læs mere

Effekter af køretids-forbedringer ved kørsel med elektrisk togmateriel

Effekter af køretids-forbedringer ved kørsel med elektrisk togmateriel Effekter af køretids-forbedringer ved kørsel med elektrisk togmateriel Effekter af køretidsforbedringer ved kørsel med elektrisk togmateriel Projektets formål: At analysere sandsynlige/mulige effekter

Læs mere

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Bilag 1 Antallet af kørte tog 3. kvartal 2014 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret % Planlagt København H - Kbh Lufthavn 5.830 5.577 95,7%

Læs mere

Elektrificering af banenettet

Elektrificering af banenettet Elektrificering af banenettet Strategisk analyse 09.05.2012 Oplæg på Banebranchens konference ved Martin Munk Hansen, Områdechef i Banedanmark Dagens program Strategisk analyse af elektrificering Politiske

Læs mere

TRAFIKDAGE AALBORG 2013 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl. v/ Peter Nebeling Esbjerg Kommune

TRAFIKDAGE AALBORG 2013 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl. v/ Peter Nebeling Esbjerg Kommune TRAFIKDAGE AALBORG 2013 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl v/ Peter Nebeling Esbjerg Kommune 1 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl Disposition Baggrund Screeningsanalysen

Læs mere

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01)

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Transportudvalget 2013-14 (Omtryk - 12-03-2014 - Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Punkt 2: Antallet af kørte tog 4. kvartal 2013 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret

Læs mere

Regionalbaner i Midt- og Vestjylland

Regionalbaner i Midt- og Vestjylland Regionalbaner i Midt- og Vestjylland Idéer til udvikling af regionalbanerne Banebranchens konference 11. maj 2011 Tommy O. Jensen/Atkins Danmark Jernbanerne i Danmark Status 2011 140 km/t og derover 120

Læs mere

Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl v/ Preben Vilhof, COWI

Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl v/ Preben Vilhof, COWI v/ Preben Vilhof, COWI 1 Baggrund Banebetjening i Esbjerg og Varde Kommuner De fem største byer i korridoren Ribe Bramming Esbjerg Varde Oksbøl > 100.000 indbyggere. Den praktiske tilgang: Jernbanen som

Læs mere

Banedanmark elektrificerer

Banedanmark elektrificerer Banedanmark elektrificerer Fra 2014 2026 elektrificerer vi store dele af det danske jernbanenet Frem til 2026 elektrificerer Banedanmark ca. 820 km af det statslige jernbanenet. I alt elektrificerer vi

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

Strækningslængder. Bilag 6.6

Strækningslængder. Bilag 6.6 Banedanmarks Netredegørelse 2015 Bilag 6.6 Strækningslængder Afstandstabellen angiver den kilometerafstand, som infrastrukturafgifterne beregnes efter. Afstanden mellem Sjælland og Fyn er redurceret med

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Idéfasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/opgraderingkystbanen Forord Som led i Togfonden DK er det

Læs mere

faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi

faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune ishøj kommune lejre kommune odsherred kommune roskilde kommune solrød kommune vallensbæk kommune faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi Jernbanekapaciteten

Læs mere

Trafikplan for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten

Trafikplan for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten Trafikplan 2012-2027 for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten Trafikdage 2012 Vi har en PLAN Den statslige jernbane de kommende år Overblik over udviklingen:

Læs mere

NOTAT DOK 32(A) Alternative muligheder for Timemodellen ved Vejle Fjord for strækningen Aarhus-København

NOTAT DOK 32(A) Alternative muligheder for Timemodellen ved Vejle Fjord for strækningen Aarhus-København NOTAT DOK 32(A) Dato J. nr. Alternative muligheder for Timemodellen ved Vejle Fjord for strækningen Aarhus-København Ingeniør- og rådgivningsfirmaet Atkins har for en række Østjyske kommuner og Region

Læs mere

Foretræde for Transportudvalget den 27. februar 2014 vedr. opgradering af banestrækning og genåbning af standsningssted

Foretræde for Transportudvalget den 27. februar 2014 vedr. opgradering af banestrækning og genåbning af standsningssted HOLSTEBRO KOMMUNE Side 1/1 1 Rådhuset 7500 Holstebro Dato: 20-02-2014 Til Sagsnr.: 00.01.00-G01-1-14 Henv. til: Anette S. Madsen Sekretariatet Direkte tlf.: 9611 7003 Afdeling tlf.:9611 7500 Kommunen@Holstebro.dk

Læs mere

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt MINISTEREN Transportudvalget Folketinget Dato J. nr. 1. november 2013 2013-3720 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 K Telefon 41

Læs mere

TIB-S. Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad

TIB-S. Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad TB-S Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad 7 7 77 78 79 80 8 8 8 8 89 90 9 9 9 96 0 0 09 0 7 8 9 0 7 8 9 0 6 7 8 9 7 8 9 68 69 7 7 7 60 6 6 6 6 77 78 90 9

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg?

Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg? Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg? Gennemgang af det trafikale oplæg - og hvad med efter 2030? Anders H. Kaas 18. november 2014 Agenda Før 2030 Hvordan kan man udnytte den eksisterende infrastruktur

Læs mere

UDKAST AFTALE MELLEM REGERINGEN (S, SF OG RV) OG DANSK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN OM: EN MODERNE JERNBANE UDMØNTNING AF TOGFONDEN DK

UDKAST AFTALE MELLEM REGERINGEN (S, SF OG RV) OG DANSK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN OM: EN MODERNE JERNBANE UDMØNTNING AF TOGFONDEN DK UDKAST AFTALE MELLEM REGERINGEN (S, SF OG RV) OG DANSK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN OM: EN MODERNE JERNBANE UDMØNTNING AF TOGFONDEN DK Regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti indgik den 17. september

Læs mere

Talepapir - besvarelse af samrådsspørgsmål E om genudbud i Midt- og Vestjylland. Samrådsspørgsmål E

Talepapir - besvarelse af samrådsspørgsmål E om genudbud i Midt- og Vestjylland. Samrådsspørgsmål E Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 114 Offentligt TALEMANUSKRIPT Talepapir - besvarelse af samrådsspørgsmål E om genudbud i Midt- og Vestjylland Side 1 af 12

Læs mere

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov NVF23 - seminar i Kristiansand, maj 2007 Michael Knørr Skov COWI 1 Indhold Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse Eksempler Sjælland + Fyn Midtjylland 2 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse?

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM for ændring af hastigheden på banestrækningen Køge -Næstved Januar 2014 Kolofon Titel: VVM for ændring af hastigheden på banestrækningen Køge - Næstved Emneord: Jernbanestrækning,

Læs mere

8 udbudspakker til fremtidens jernbane

8 udbudspakker til fremtidens jernbane 8 8 udbudspakker til fremtidens jernbane 8 udbudspakker til fremtidens jernbane Udgiver Brancheforeningen Dansk Tog Tekst og layout Dansk Tog Foto Patrik Engstöm/Stefan Nilsson/Lars E/SJ/Arriva Tryk

Læs mere

Præsentation af screening af overkørsler på Banedanmark- strækninger. Sikrede overkørsler & Usikrede overkørsler

Præsentation af screening af overkørsler på Banedanmark- strækninger. Sikrede overkørsler & Usikrede overkørsler Præsentation af screening af overkørsler på Banedanmark- strækninger Sikrede overkørsler & Usikrede overkørsler Typer af overkørsler Usikret led overkørsel Typer af overkørsler Usikret krydsmærke Typer

Læs mere

Genudbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland m.v.

Genudbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland m.v. Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om: Genudbud af togtrafikken

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK 2 FORORD I januar 2014 besluttede Folketinget at give et massivt løft til de danske jernbaner. Investeringer i nye skinner og hurtigere forbindelser skal

Læs mere

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet.

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet. Gyldig fra 0. januar 0 Om priser og rabatter DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet Om priser og rabatter Priserne for billetter og kort til rejser med DSB s tog afhænger af, om du på

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR jernbanen 2008-2018

TRAFIKPLAN FOR jernbanen 2008-2018 TRAFIKPLAN FOR jernbanen 2008-2018 Trafikplan for jernbanen 2008-2018 Strækninger Region Midtjylland betjenes af følgende statslige jernbanestrækninger (i parentes er anført den del af strækningen, der

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Banedanmarks kommende projekter

Banedanmarks kommende projekter Banedanmarks kommende projekter Geoteknikerdag 2015 29.05.2015 Præsenteret for Geoteknisk Forening af Jimi Okstoft, Anlægsudvikling 1 Program Introduktion (3 min) Timemodellen (19 min) o 1. etape København-Odense

Læs mere

Evaluering af Tølløsebanen

Evaluering af Tølløsebanen Evaluering af Tølløsebanen Baggrund I budgetaftalen for 2011 i Region Sjælland fremgik, at Frem mod trafikbestillingen for 2012 og budgetlægningen for 2012 vurderes det, om der kan foretages omlægninger,

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Trafikkøbsrapport Trafikkøb 2016

Trafikkøbsrapport Trafikkøb 2016 Trafikkøbsrapport Trafikkøb Trafikkøbsrapport Udgivet af: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Udarbejdet af: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet ISBN:

Læs mere

En ny jernbane Aarhus-Randers Syd

En ny jernbane Aarhus-Randers Syd Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 373 Offentligt En ny jernbane Aarhus-Randers Syd 1,6 mia.kr. billigere end Banedanmarks billigste forslag samfundsøkonomisk billigere end at opgradere

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Timemodellen og Togfonden

Timemodellen og Togfonden Timemodellen og Togfonden Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Oplæg hos IDA Rail, 12.11.14, Jan Albrecht, Trafikstyrelsen, Center for Kollektiv Trafik Mål og visioner i den grønne transportpolitik

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Banedanmark - AML AML. Teknisk Drift

Banedanmark - AML AML. Teknisk Drift Banedanmark - AML 13.04.2015 AML Teknisk Drift Banedanmark Teknisk Drift Banedanmark Teknisk Drift AML Fortegnelse over største tilladte - akselafstand - akseltryk/aksellast - metervægt - læsseprofil på

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 463 1. april 2009 Dato: 19. marts 2009 Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg Årsløn i alt inkl. områdetillæg Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 28 302.243 305.955 308.524 312.237 314.805 29 307.283 310.820 313.267 316.802 319.250 30 312.432 315.780 318.099 321.446

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 457 1. januar 2009 Dato: 18. december 2008 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

AFTALE MELLEM REGERINGEN (S, SF OG RV) OG DANSK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN OM: EN MODERNE JERNBANE UDMØNTNING AF TOGFONDEN DK. 14.

AFTALE MELLEM REGERINGEN (S, SF OG RV) OG DANSK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN OM: EN MODERNE JERNBANE UDMØNTNING AF TOGFONDEN DK. 14. AFTALE MELLEM REGERINGEN (S, SF OG RV) OG DANSK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN OM: EN MODERNE JERNBANE UDMØNTNING AF TOGFONDEN DK 14. januar 2014 1 Regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti indgik den 17.

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Køge Nord - Næstved Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-184-4 Forord Som led i et større elektrificeringsprogram

Læs mere

Statslig trafikplan

Statslig trafikplan Statslig trafikplan 2017-2032 Banebranchen 19. maj 2017 Indhold i trafikplan 2017-2032 - Opdatering af sidste plan - Formål: fælles vidensramme - Beskriver forventet udvikling 2017-2032: - Gennemgang af

Læs mere

Den statslige Trafikplan

Den statslige Trafikplan Den statslige Trafikplan Status på Trafikplan 2012-2027 Movia Trafikbestillerkonference, maj 2012 Baggrund for den statslige trafikplan Lov om trafikselskaber fra 2005: - 8.Transportministeren udarbejder

Læs mere

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro Notat Personaleomsætningen i kommunerne Bo Panduro Personaleomsætningen i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-21-8 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Styrkelse af togtrafik på regional- og lokalbaner

Styrkelse af togtrafik på regional- og lokalbaner Styrkelse af togtrafik på regional- og lokalbaner TØF konference 2012 Korsør den 1. Oktober 2012 Anders H Kaas, Banestrategi Midtjylland KKR MIDTJYLLAND Tuliplanen Visionsoplæg Østjylland Hastigheder 140

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Stigning i konkurrenceudsættelsen, men store forskelle på

Læs mere

Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde- Oksbøl

Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde- Oksbøl Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi

Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi DSB plan 2000 (fra 1988) Side 2 Baneplanudvalget 1996 Side 3 Udvikling i togrejsetiden Timer.min København - Århus København Aalborg Køreplan 1929

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Hærvejsmotorvejen: Aktuel planlægning og trafikudvikling J.P. Group, Viborg 5. december 2016

Hærvejsmotorvejen: Aktuel planlægning og trafikudvikling J.P. Group, Viborg 5. december 2016 Hærvejsmotorvejen: Aktuel planlægning og trafikudvikling J.P. Group, Viborg 5. december 2016 Skagen Hvorfor en Hærvejsmotorvej? Hirtshals Frederikshavn Hanstholm Logik og sund fornuft Timing det haster!

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger Cirkulære om Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2005 samt om andre lønmæssige ændringer som følge af kommunernes ændrede fordeling på stedtillægsområder med virkning

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere