Registreringsdatøs 11/4 1891«l/l 1894«(Omregistrering; Bygget 1876 af Gøteborgs mekaniska Werkstad* Gøte-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Registreringsdatøs 11/4 1891«l/l 1894«(Omregistrering; Bygget 1876 af Gøteborgs mekaniska Werkstad* Gøte-"

Transkript

1 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Saga«(I), HCI&. Registreringsprotokallers XIT-25* Registreringsdatøs 11/4 1891«l/l 1894«(Omregistrering; Bygget 1876 af Gøteborgs mekaniska Werkstad* Gøte- 2 Stk* 80 KHK* = 250 IHK» Compoundmaskiner. 2 Skruer«fabrikats Gøteborgs mekaniska Werkstad. Klinkbygget af Jern* 1 Dæk* 2 Master* Skarp Boug med glat Stævn. Agterskib med rundt Spejl«Bak«. Halvdæk* 2 Sideruf midtskibs«kuf paa Halvdæk. Halvruf paa Bak. Bestik og Rathus«gdes 131'4". bredde: 19'7". dw* 22«46 brutto. 143 Ifølge Skøde dat. Warberg 24/ og Nationalitets- og Ejendoms Erklæring dat. København 3V som ss "Saga" købt fra Warbergs Ångfartygs Å/B. afs A/S. Det Forenede Dampskibs Selskab«København* Indførselstolden er ifølge Kvittering dat. Københavns toldkammer 20/ betalt under eet for ss "Saga" og ss "Blenda" med Kr. 2*700.-, som er 3$ af samlet Købesum* Kr , heraf for ss "3aga% Kr. 48.

2 HANDELS- OG SGrA-iTSMU-: PÅ KRONBORG ss Saga. (I). N C W G. Int. - 1, Ifølge Anmeldelse Nr. 1^2/1896 dat. 9/k 1896 er Skibet i Henhold til Rederiets Skrivelse af S/k 1896 solgt til: The South Dakota & Central American Trading Company Ltd., Sioux Falls, U.S.A., for Kr. A-o.ooo.- og omdøbt til "Colombia" med Hjemsted i Vancouver. Udslettet af Skibsregistret Ik/k (Udslettelsesprotokol Nr. III - 2). Ifl. Lloyd 19oVo5= "Columbia" - G. Starratt - Vancouver B.C.

3 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Saga (Bugserskib) N P K W. Int Bygget 187^ - 1 Gøteborg.' 1 Stk. NHK. - 9o IHK. Compoundmaskine. Cylinderdiameter: Slaglængde: Fabrikat: Klinkbygget af Jern. 1 Dæk. vandtætte Skodder. Vandballast: x x 7,3 Fod. dw. 33 brutto 6 netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 552/l9o5 dat. 3/11 19o3 er Skibet indkøbt fra: af: Ingeniør og Entreprenør Niels Christensen Monberg. København. Indregistreret 4/11 19o3- Ifølge Anmeldelse Nr. 3^o/l9o7 dat. 3/6 19o7 er Skibet solgt til: (Sverrig) for Kr. l^f.ooo.- Udslettet af Register 3/6 19o7 - Udslettelsesprotokol Nr. k - II - Registreringsprotokol N r ko.

4 HANDELS- 00 SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Saga (2) ex Scotscraig. I Q H. / O IT K S c ft "i.< v>'\ - ^ :?9< 5 I%P ^u Uii..bf.._

5 :LS- OG SØFARTSMUSEE1 PÅ KRONBORG ss Saga ex Scotscraig. N Q F V. /OUKS. Int. Bygget 19oA- - Grangemouth & Greenock Dockyard Co., Greenock, 1 S t k. 119 NHK IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: 15^-26-^3" Slaglængde: 30" 1 Stk. skotsk Kedel med 3 corrugerede Kanaler. Risteflade 63 Kvadratfod. Hedeflade Kvadratfod. Arbejdstryk 180 Pund pr. Kvadrattomme. 1 Stk. Donkeykedel med loo Pund Arbejdstryk. Kedler og Maskine fra D. Rowan & Co., Glasgow. Klinkbygget af Staal, 1 Dæk og Welldæk. 2 Master. 3 Luger. Bak 22 Fod. Brodæk 58 Fod. Halvdæk 69 Fod. k vandtætte Skodder. Vandballast: Dobbeltbundtanke 282 Tons Agterpeaktank lo - 2oo,2 x 32,5 x 16,2 Fod. 86 / dw. 899 brutto 5k6 netto. Som ss "Scotscraig" oprindelig bygget til: Balgay Shipping Co., Dundee. Ifølge Anmeldelse N r. 321/19o7 dat. 16/3 19o7 er Skibet købt fra ovennævnte Rederi af: A/S. Det Forenede Dampskibs Selskab, København, og omdøbt til "Saga". Indregistreret 16/3 19o7. Ifølge Anmeldelse dat. 15/11 195^- er Skibet blevet ophugget. Udslettet af Register 16/11 195^. vend

6 28/2 191o ved Indsejling til Antverpen kollideret med Selskabets ss "Nordjylland" og faaet en Del ovenbords Skade. 13/lo 1924 Kollision i Elbmundingen raed ss "Aboukir" af Sunderland. Begge Skibe blev beskadiget. / paa Rejse fra Nykøbing F. til København opstod der Ild i Lasten. Ilden var opstaaet i en Sæk Kønrøg, som man havde faaet ombord i Nykøbing. Da man ikke straks kunde finde Ildens Arnested, blev Lugerne skalkede og Ventilatorerne bundet til for om muligt at kvæle Ilden. Ved Ankomsten til København blev Ilden hurtig slukket uden at der var sket større Skade. Aarsagen menes at være Tobaksrygning i Lasten. 16/ sprængt Fortøjningerne medens det laa ved Marmorkajen og drevet væk, saa det kom til at spærre Indsejlingen til Frmhavnen. Let beskadiget.

7 HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG III - ss Saga ex Scotscraig. UQFV. /OUES Berlingske Tidende Fredag Morgen 25. Juni 1954: Københavns Politi havde rejst Tiltale mod Kaptajn Mathis Andersen for Overtrædelse af Lovbestemmelser om Søvejsreglerne ved som Fører af DFDS ss "Saga" den 8. Marts 1953 El. ca. 8 i Elbmundingen at have undladt straks at standse Skibets Maskine, da der hørtes Taagesignal foran for tværs fra et Skib, hvis Plads ikke kunde bestemmes med Sikkerhed. Skønt "Saga" sejlede for nedsat Fart, skete der et Sammenstød med en Trawler, der senere viste sig at være "Otto Shubert". Kaptajn Åndersen har forklaret, at der var stor Trafik i Farvandet, og at han havde hørt Taagesignsler fra flere Skibe, der laa rundt omkring "Saga", paa samme Tid. Retten lagde ved Sagens Afgørelse Vægt paa, at Tiltalte sejlede i et stærkt befærdet Farvand, med Strøm, og at det derfor gjaldt om at bevare Skibets Styreevne mest muligt. Hertil kan føjes, at "Saga" sejlede med langsom Fart og straks efter at have hørt Signalet slog Stop. Kaptajn Åndersen blev frifundet, og Sagens Omkostninger blev paalagt det Offentlige. Berlingske Tidende Torsdag Morgen 12. August 1954: DFDS.s ss "Saga", der har været oplagt i Gasværks havnen siden 29/7 1953, er gaaet til Petersen & Albeck for Ophugning. "Vikingen", 1. Oktober 1954: Fra Søretten: Ted Anklageskrift af 10. September 1953 blev Kap- \ tajn Mathis Andersen sat under Tiltale for Overtræd- '> else af Loven om Skibsfartens Betryggelse og af Sø- i vejsreglerne i Anledning af, at han som Fører af ss "Saga" underen Rejse fra Brunsbuttel paa Elben den 8. Marts 1955 havde undladt at standse Maskinen, da han hørte Taagesignaler foran for tværs fra et Skib, i hvis Plads han ikke med Sikkerhed kunde bestemme. Af Rapporten fremgik, at Skibet afsejlede Kl. 4 P 2Q med Lods om Bord og at det El. ca. 7 blev diset med Taagebanker, og at der Kl. 8 hørtes Taagesignaler fra et Skib tilsyneladende forude om Styrbord. Der blev slaaet "Stop" og afgivet Taagesignal, 1 lang Tone saalænge "Saga" havde Fremdrift, og derefter, da Skibet laa stille, 2 lange Toner. Efter at der var afgivet Signaler fra det andet Skib, kom dette i Sigte om Styrbord i en Afstand af ca. 200 Meter fra "Saga", hvorfor der paa "Saga" blev givet Ordren; "Fuld Kraft frem" og bagbords Ror og derefter haardt! Styrbords Ror for at man kunne dreje klar af det an- ; det Skibs Stævn, men straks efter tørnede dets Stævn

8 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG ss Saga ex Scotscraig. HQFV. /QtJKS.!III - "Vikingen", 1. Oktober $2): mod "Sagas" Styrbords Side. Sø- og Handelsretten lagde ved Sagens Afgørelse Vægt paa, at Tiltalte sejlede i stærkt befærdet Strømfarvand og at det gjaldt om at bevare Skibets Styreevne mest muligt. Da "Saga" tilmed havde sejlet med meget langsom Fart og straks derefter havde stoppet, fandtes Kaptajnen ikke at have overtraadt Lovens Bestemmelser, hvorfor han blev frifundet.

9 ELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG W -OU /fg ^ U^J.^^r^OU.,... ^.'fa ^ - % & &. -. ^.~-_ " *^tifeé± _^ ^ - l \^t^f^ 'lsn*c*u - &?-«-*_«-<-«-< ~ f f*-^-e->-v ^ - _%_ ; - 4A / «M / «W. ^f %fium*^... v * «^ jfe^ '4 ~ '/^/^k^-^t^, $.J^rTr^r*^^. &«,(( fe^^^c %-.... <^ ".^; fafau^faj

10 $ ' 9i ir* '» VS ;<2 s j?!^i $3 ^ «M : ^ tni -vj : ^1 i i vi ^ ^ * "<»ti S\ ^ "* < v^ a: -4* ^ 1 '! ^ I ^5 ^ ^: ^ f SHtfi^issi ^

11 4^,k i-e-c t~*t HANDELS- OQ SØFARTSMUSEET """"" FA KRONBORG ** JI&G&J. t% kfu * j T- tfm*^ yy^ ^/> ^v

12 HANDELS- CG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Saga ex Scotscraig. N Q F V. / 0 U.K S. V. - 1, Billeder: Arkiv Negativer: Litteratur:

13 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRON30RG s s Salling ex Mirupanu ex Leafield. 0 f U E Z~ cv6 : <?'/

14 HANDELS- CG SØ-ARTSiVVuSEtT ~ PA KRQKSORG ss Salling ex Mirupanu ex Leafield. 0 W U E.! "Sea Breezes", Marts 1954: Commentary by Frank C. Bowen. Å real veteran still considered fit for further service, although admittedly under the Liberian flag 7 ; is the Danish "Salling" Wood, Skinner and Company i of Newcastle built her as long ago as 1905? a tramp I of 5*016 gross tons with a deadweight of on less than 20ft. draft and a speed of 9?5 knots at her best with a triple-expansion engine of 1*700 j i.h.p. Later alterations reduced her gross tonnage to 2*539* Her original name was "Leafield" and her i original owners the "Steamship Leafield Company 11 of j Newcastle, managing owner Mr. Alfred Brewis. Later [ she was sold to the "Clyde Commercial Steamships" i Ltd., of which successive managers were Donald and I Taylor and Mr. W. Bryce. i Por the greater part of the First World War she j served as a naval collier, but she was returned to i her owners for a spell - luckily for them before Blue Book Rates came into force - and was also on French G-overnment charter for over a year. In 1920, just before the whole of the tramping tråde felt the full blast of the slump, she was laid up at Cardiff for a spell and 10 years later at Blyth for many months. In 1932 she was bought by the "Mirupanu S. S«Company' 1 of London, which had heen registered at the end of the previous year with a nominal capital of 1*000 and which afterwards acquired two or three other tramps. Mr. William S. Walton was the principal Owner and after his death Mr. W. G-. Y/alton. Under their flag, she was named "Mirupanu", but after the Second World War she was transferred to S. Catsell and Company, the Watson's London agents, and in 1946 to Mr. R. Fischer-Nielsen of Copenhagen, managing owner of the "Draco S. S. Company", who has been running her as the "Salling". "Søfart 11 ffr April 1954: Dampskibsselskabet Draco A/S. har solgt det ene i sine to Skibe, den Tons store Damper "Sal- I ling" til Behwa Shipping Op«. Monrovia«Liberia. j "Salling" er bygget i England i 1905 og var et af i den danske Handelsflaades ældste Skibe i denne Stør-i relsesklasse* Under Liberias Flag har det brt. store Skib faaet Havnet "Jolly"«,

15 M' i. n > ^; V i o CC o CO o f-c ^ * "^ 4 ^ K ~<5 W 'i i 4 ^ * '? SK ^ ^ I M v

16 HANDELS- OG SØFARTSMUSES PA KRONBORG asr K s H. Registreringsprotokollers YI-109* Begistrerxngsdatos 29/ «Certifikater: 29/ / (Omregistrering Bygget 1873 af A/S. Burmeister & Wain, København. Byggenummer 80, ifølge Bilbrev dat«. København 23/ * 1 Stk* 16 BHK«= 80 IHK* H03- og Lavtryksmaskine, Cylinderdiameters Farts 11,5" - 24"* Slaglængdes 14" Fabrikats A/S«Burmeister & Wain. Klinkbygge t af Jern«1 Dæk«Ingen Master. Skarpt Forskib med glat, lodretstaaende Stævn«Agterskib med rundt Spejl. Halvdæk. vandtætte Skodder. es 69»3" Breddes 14 *1» Dybde: 6»1«. 46*96 brutto. 23*65 netti Ifølge.bilbrev dat. København 23/ o^ Nationalitets- og Ejendoms Erklæding dat. Køb< havn 29/ bygget tiis Det kongelige danske Postvæsen,

17 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KR0N3GRG ss Sallingsund. K K S Int Ifølge Anmeldelse Nr. 48l/l9ol dat. 3o/ll 19ol har Generaldirektoratet for Statsbanedriften, København, solgt Skibet til: Dansk biologisk Station, København, og Skibet har samtidig skiftet Hjemsted fra Nykøbing Mors til København. Registreret 3o/ll 19ol. 13/ anmeldt somdøbt til "Japetus Steenstrup". s.d.

18 HANDELS- CG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG ss Sallingsund ex Danery ex Roma. N P F S. j Int Bygget 19o5 - Scheepswerft vorheen Jan Smit, czn, Alblas-! serdam. 1 Stk. 175 NHK. - 8oo IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: 2o -33-5^n Slaglængde: 3&" \ Fabrikat: Maatschjappij de Schelde, Vliessingen. \ Klinkbygget af Staal. 1 Dæk og Welldæk. 2 Master, k Luger. Bak 28 Fod. Brodæk I08 Fod. Halvdæk 76 Fod. Poop Ik Fod. k vandtætte Skodder. Vandballast: ^73 Tons. 251,3 x 37,8 x 16,3 Fod. 225 / dw. 1.5o7 brutto 937 netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 227/19o5 dat. G/k 19o5 er Skibet bygget til: A/S. Dampskibsselskabet Mercur, København, ; som "Roma". Registreret 7/k 19o5- Ifølge Anmeldelse Nr. 317/1916 dat. 29A 1916 er Skibet solgt til: A/S. Dampskibsselskabet Dana, Aktieselskab, København. for Kr. I og omdøbt til "Danery". Registreret 5/ Ifølge Anmeldelse Nr. Skibet solgt til: /1926 dat. 6/ er A/S. Dampskibsselskabet Halla, København, for Kr Registreret / Ifølge Anmeldelse Nr. /1926 dat. 27/ er Skibet omdøbt til "Sallingsund". Registreret / Ifølge Anmeldelse Kr. Skibet solgt til: A927 dat. 17/ er Rederi A/B. Aurora, Helsingborg, for Kr. 21o.ooo.- og omdøbt til "Acacia". Udslettet af Skibsregistret 17/ Udslettelsesproto-

19 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG ss Sallingsund ex Danery ex Roma. N P F S Int. - 2, 1936 solgt til: Rederi A/B. Frode, Stockholm, og omdøbt til "Senta". Paa R e 3se fra Smden til Luleå i Ballast blev Skibet den 12. Juni 19^2 sænket af allierede Flyvemaskiner ved Borkum.

20 HAMD^LS- OG SØFARTSMUSEET PA KRCN3GRG 111 ms Sallingsund III. (Automobilfærge). O Y X P. Berlingske Tidende Fredag Morgen 21. Maj 1954: Paa Søndag indsættes en ny Motorfærge paa den private Overfart mellem Pinen i Salling og Plagen paa Mors. Paa Søren Larsen og Sønnders Skibsværft er man ved at lægge sidste Haand paa Færgen, der udelukkende er bygget af dansk Træ, Sg og Bøg. Færgen, der faar Navnet "Sallingsund 3"> er 5-6 Meter længere end den 26 Aar gamle "Sallingsund 2", som den afløser, og den kan tage Biler. Med Maskinerne, der koster Er., kommer den; nje Færge til at staa A/S. Sallingsund Færgefart i Kr. Den gamle Færge, der kan tage en halv Snes Biler, indsættes paa travle Bage paa Overfarten ' sammen med den nye*

21 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Sally Mærsk. (I) ex Winifred. N S F Q. 'Int. - 1, Bygget I898 - Irwines Shipbuilding Co. Ltd., V/est Hartle-. pool. Byggenumraer lok. 1 Stk. 267 FHK. - l.*foo IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: 2k-3&-6k" Slaglængde: k2" 2 Stk. skotske Kedler hver med 3 riflede Kanaler. Risteflade 89 Kvadratfod. Hedeflade 4.03c Kvadratfod. Arbejdstryk l6o Pund pr. Kvadrattomme. 1 Stk. Donkeykedel med $0 Pund Arbejdtryk. Kedler og Maskine fra T. Eichardson & Sons Ltd., West Hartlepool. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk. 2 Master, k Luger. Bak 33 Fod. Overbygning midtskibs 160 Fod. Poop 9 Fod. 5 vandtætte Skodder* Vandballast: Dobbeltbundtanke 675 Ions Agterpeaktank k7-32^,o x k6,o x 2o,5 Fod. 279 / k.$7k dw brutto 1.8o2 netto. Som ss "Winifred" bygget til: Pyman Steam Ship Co. (G. Pyman & Co.), West Hartlepool købt af: Dampskibsselskabet af 1912 Å/S., København, og omdøbt til "Sally Mærsk", (i). Ved Krigens Udbrud i 1914 blev Skibet lukket inde i Konstantinopel. anmeldt tvangssolgt til den tyrkiske Re 3/lo 1916 gering: Administration Navigation a Vapeur Turque, Konstantinopel, og omdøbt til "Kizil Irmak". (I flere Aargange af Lloyds Register benævnt "Kizilirmak").

22 ELS- OG SØFARTSMUSES" PA KRONBORG ss Sally Mærsk, (i) ex Winifred. N S F G. Int. Bygget I898 - Irwines Shipbuilding Co., Ltd., W. Hartle- -, J pool. Byggenummer lo4. 1 Stk. 267 NHK oo IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiaraeter: " Slaglængde: 42" 2 Stk. skotske Kedler hver med 3 riflede Kanaler. Risteflade 89 Kvadratfod. Hedeflade 4.o3o Kvadratfod. Arbejdstryk 160 Pund pr. Kvadrattomme. 1 Stk. Donkeykedel med 9o Pund Arbejdstryk. Kedler og Maskine fra T. RIchardson & Sons, W. Hartlepool. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk. 2 Master. 4 Luger. Bak 33 Fod. Brodæk l6o Fod. Poop 9 Fod. 5 vandtætte Skodder. Vandballast: Dobbeltbundtanke 675 Tons Agterpeaktank ,o x 46,o x 2o,5 Fod. 279 / dw brutto 1.8o2 netto. Som ss "Winifred" bygget til: Pyman Steam Ship Co. (G. Pyman & Co.), West Hartlepool. Ifølge Anmeldelse N r. 47/1913 dat. 8/ er Skibet købt fra ovennævnte Rederi af: Dampskibsselskabet af 1912 A/S., København, og omdøbt til "Sally Mærsk". (I). Indregistreret lo/ Ifølge Anmeldelse Nr. 856/1916 dat. 3/lo 1916 er Skibet tvangssolgt til den tyrkiske Regering og disponeret af: Administration Navigation a Vapeur Turque, Konstantinopel. Skibet blev omdøbt til "Kizil Irmak". (I flere Aargange af Lloyds Register kaldes Skibet "Kizilirmak"). Udslettet af dansk Register I6/I Udslettelsesprotokol Nr. 3 - II - Registreringsprotokol Nr. 23/134. Blad - 2,

23 HANDELS- OQ SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Sally Mærsk (i) ex Winifred. N S F G> Int Skibet var paa R e jse fra Rumænien til Danmark med Majs. Da Tyrkiet overtog Skibet blev Ladningen losset og det viste sig, at Ladningsejeren - Jydsk Andel - led et stort Tab, som Firmaet søgte at faa den danske Stat om Erstatning for, da denne havde krigsforsikret Lasten. Afgørelsen trafcfc ud til hen i Januar 192o og indenfor Fir- " maet havde man, eftersom Tiden trak ud, ment, at Skibet 1 Stedet for "Sally Mærsk" burde hedde "Salig Mærsk". Udslettet af dansk Register l6/lo Udslettelsesprotokol Nr. 5 - II - Registreringsprotokol Nr. 23/134. Lloyd indtil 1931 som tilhørende Staten, som ovenfor nævnt. 1931/33= Turkiye Seyrisefain Idaresi, Istanbul 1933/35: D e nls Yollari Idaresi, Istanbul 1935/36: Kirsade Mustafa ve Huseyin Munir, Istanbul 1936/4o: Turk Silepcilik Limitet Sirketi, Istanbul. (Findes ikke i Register efter 194o) Navnet "Kizilirmak" findes 1 Lloyd 1929/3o og 1936/4o.

24 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET FA KRONBORG ss Sally Mærsk (i) ex Winifred. N S F Q. Int Skibet bar samme Navn hele Tiden under tyrkisk Flag, dog med Undtagelse af Stavemaaden som foran nævnt i Lloyds Aargange 1929/3o og 1936/4o Den tyrkiske Stat, som foran nævnt Turkiye Seyrisefain Idaresi, Istanbul Deniz Yollari Idaresi, Istanbul Klrzade Mustafa ve Huseyin Munir, Istanbul o Tiirk Silepcilik Limitet Sirketi, Istanbul. (Skibet findes ikke i Register efter 194o). Ved Krigens Udbrud 1914 blev "Sally Mærsk" lukket inde i Konstantinopel. Skibet var paa Rejse fra Rumænien til Danmark med Majs. Da Tyrkiet overtog Skibet blev Ladningen losset og det viste sig, at Ladningsejeren - Jydsk Andels Foderstofforening - led et stort Tab, som Firmaet søgte at faa den danske Stat om Erstatning for, da denne havde krigsforsikret Ladningen. Afgørelsen trak ud til hen i Januar 192o og Indenfor Firmaet havde man, eftersom Tiden trak ud, ment, at Skibet i Stedet for "Sally Mærsk" burde hedde "Salig Mærsk".

25 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG ms Sally Mærsk. (II). N D V K. / O X X A.

26 ELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ms Sally Mærsk. (II). N D V K. / 0 X X A. Int. Bygget Odense Staalskibsværft. Byggenuramer lo. Gudmoder 6/1 1923: Mrs. Sally Ann Mc. Klnney. 1 Stk. 4 Takts, enkeltvirkende 6-cyl. Dieselmotor. 353 NHK. - I.500 IHK. Cylinderdiameter: 24 13/16" Slaglængde: 51 3/l6" Fabrikat: A/S. Burmeister & Wain, København. 1 Stk. Donkeykedel med Oliefyr, 60 Kvadratfod Hedeflade og 5o Pund Arbejdstryk. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk og Shelterdæk. 3 Master. 5 Luger. Bak 3~o Fod. 5 vandtætte Skodder. Kollisionsskod til Shelterdæk, de øvrige til Hoveddæk. Vandballast: Dobbeltbundtanke 751 Tons Forpeaktank 51 - Agterpeaktank ,1 x 44,2 x 26,2 Fod. Dybgang paa Last 22,2 Fod. 5.15o dw brutto I.985 netto. Bygget til: Dampskibsselskabet af 1912 A/S., København. Byggepris Kr. 2.26o Ifølge Indberetning fra Gesandtskabet i London dat. 13/ , Forlisanraeldelse dat. 19/19/H 194l og Søforhør i København 21/ er Skibet den lo/ torpeéeret og forlist i Atlanterhavet. Den 9/9 om Aftenen, da "Sally Mærsk", der sejlede i Konvoj, paa Rejse fra Sydney, Cape Breton, og førte engelsk Flag, befandt sig udfor Sydgrønlands Østkyst, blev Konvojen angrebet af Undervandsbaade. lo/9 Kl. 2,3o blev Skibet ramt af en Torpedo, der eksploderede I Styrbords Side ved I-Lugen. Skibet begyndte straks at synke, Redningsbaadene blev sat paa Vandet og Besætningen gik i Baadene. 9-lo Minutter efter Torpederingen sank "Sally Mærsk" paa ca. 61 N. Br. 4o,3 V. Lgd. 2 Timer senere blev Besætningen optaget af en canadisk Korvet og landsattes den 14/9 i Reykjavik. vend

27 Januar 1927 sluttet 4.4oo Tons Ris a 4o sh. Rangoon - Cuba lo-25/3. (Sikkert annuleret) Tons Hvede W. Australien - UK/Cont. 45 sh. Marts. November 1928 sluttet Tons Sojabønner a 37 sh 6 d. Dairen - Rotterdam. December. Februar 1932 sluttet Tons Sukker Cuba/UK/Cont. af 15 sh 3 d. I-I0/3-23/ Kollision i Nærheden af Liverpool med amerikansk Damper. Skibet blev ramt lige agten for Stævnen, der blev stærk bøjet og Pladerne i Skibssiden blev slaaet ind over Vandlinien. Kollisionen skete i Taage.

28 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG ms Sally Mærsk. (II). NDVK. /OXX 1. Maskinrapport: Nummer fra 26/ /1 1/1 6/1 18/12 28 til 9/ /12 6/ /12 25/12 Dage Sejlet: Sømil Timer 587o 5666i o9 Døgn 244,60 236,lo 192,56 2o4,78 229,54 Fart i Knob: lastet 9,39 8,99 lo,22 9,96 9,57 ballastet lo, 14 lo,53 lo, 61 lo,96 lo,2o Beregnet Dybgang - Fod 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 Olieforbrug: i Fart -' Tons 1214, ,863 lo3o,96 lo51, ,83 pr. Døgn - 4,97 5,46 5,35 5,13 5,3o - Sømil kg Total - Tons 21, ,665 22,85 1^35,516 21,62 x) H86,o6 21, o9 1172,33 22, ,85 x) heraf 13,6l Tons Overskud.

29 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ms Sally Mærsk. (II). N D V K. / 0 X X A. III - 1. Shipbuilding & Shipping Recorde lo/5 1923: ms Sally Mærsk: Lukket Shelterdæk Type. 3 Lastrum. Grain 271.ooo cbf. bales cbf. Brændselsolie 687,25 Tons Normalforbrug pr. Dag 4,9 Tons For- og Agterpeak henholdsvis llo,5 og 25 Tons Ferskvand. L. p.p. 331,4 Fod. Dybde til Shelterdæk 28,11 Fod. - - øverste Dæk 21,11 - Bredde 44 Fod. Deplacement, lastet Tons dw. 5.2oo brutto Prøvetur 31/ med følgende Konditioner og Resultater Dybgang 9,21 Fod. Deplacement Tons IHK. 1685,1 Omdrejninger pr. Minut 98. Fart lo,6 Knob.

30 HANDELS- OG SØFARTSMUSEER PÅ KRONBORG ms Sally Mærsk. (II). N D V K. / O X X A. V. - 1, Billeder: Arkiv Negativer: Arkiv Litteratur:

31 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG ms Sally Mærsk (III) ex Sally Mærsk II. 0 W I A, ^e -

32 HANDELS- 00 SØFARTSMUSEEl KR0NB0R ms Sally Mærsk (III) ex Sally Mærsk II. O I A. S'SSiKWSOT-WiBsaSiOTK... _d * ",ffl". ". K ' MB -tf :2W

33 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ms Sally Mærsk II. 0 W I A. Int Bygget 19^5 - Odense Staalskibsværft. Byggenummer 92. Gudmoder 13/3 19^3: ikke døbt. 1 Stk. 9-cyl. Totakts, enkeltvirkende Dieselmotor. 935 NHK oo IHK. Cylinderdiameter: Zk?/l6" Slaglængde: k3 5/16" Fabrikat: A/S. Burmeister & Wain, København. 2 Stk. Donkeykedler med loo Pund Arbejdstryk. Bygget af SJaal. Skroget helsvejst. 1 Dæk og Shelterdæk. 3- Dæk i Maskinrum og Last Nr. 1. Bak kl Fod. Krydserhæk. 8 vandtætte Skodder. Kollisionsskod til Shelterdæk, de øvrige til Hoveddæk«Vandballast: Dobbeltbundtanke 1.^68 Tons Dybtank agter Midtskibstank Forpeaktank loo - Agterpeaktank ^21,6 x 56,1 x 29,8 Fod. Dybgang paa Last 25? 5 Fod. 8.99o dw. 5«.17o brutto netto. Bygget til et Interessentskab bestaaende af: A/S. Dampskibsselskabet Svendborg, Svendborg, og Dampskibsselskabet af 1912 A/^., København. Søsat uden Navn. Efter Færdiggørelse oplagt i Odense Fjord Resten af Krigen som "Sally Mærsk", men ved Indregistseringen i 19^5 kaldt "Sally Mærsk II". 15/6 19^6 anmeldt omdøbt til "Sally Mærsk. (III), s. d.

34 HANDELS- 00 SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ms Sally Mærsk (III) ex Sally Mærsk II. O I A. Int. - 1, Bygget 19^5 - Odense Staalskibsværft. Byggenummer 92 Gudmoder 13/3 1943: Ikke døbt. 1 Stk. 9-cyl. Totakts, enkeltvirkende Dieselmotor. 933 NHK IHK. Cylinderdiameter: 2k 7/l6" Slaglængde: k3 5/l6" Fabrikat: A/S. Burmeister & Wain, København. 2 Stk. Donkeykedler med loo Pund Arbejdstryk. Bygget af Staal. Skroget helsvejst. 1 Dæk og Shelterdæk. 3- Sæk i Maskinrum og Last Nr. 1. Bak 41 Fod. Krydserhæk. 8 vandtætte Skodder. Kollisionsskod til Shelterdæk, de øvrige til Hoveddæk. Vandballast: Dobbeltbundtanke Tons Dybtank agter Midtskibstank Forpeaktank loo - Agterpeaktank ,6 x 56,1 x 29,8 Fod. Dybgang paa Last 25,5 Fod. 8.99o dw. 5«17o brutto netto. Bygget til et Interessentskab bestaaende af: A/S. Dampskibsselskabet Svendborg, Svendborg, og Dampskibsselskabet af 1912 A/S., København. Søsat uden Navn., Efter Færdiggørelse oplagt i Odense Fjord Resten af Krigen som "Sally ^rsk", men ved Indregistreringen 1 L945 kaldt "Sally Mærsk II". 15/ anmeldt omdøbt til "Sally Mærsk". (III). 13/ anmeldt solgt til: Compagnie Royale Belgo-Argentine S. A., Antwerpen, og omdøbt til "Anvers". Udslettet af dansk Register s. D. 5/ Brand efter Eksplosion i Maskinrum, da Skibet laa til Ankers syd for Cameron, Louisiana, paa R jse fra Mobile til Antverpen«. Skibet blev sat paa Land men var saa medtaget, at det blev erklæret totalt Vrag og Reparation opgivet. 8/ blev det bragt flot og doksat paa St. Johns Island, Camron,, Louisiana.

35 tf? HANDELS- OG SØFARTSMUSES! PÅ KRONBORG 17/ Æ ^ - ^ %* Ifr/b tø?*<.? *&** -K'^Cs- /> ;.- Hlrf-iCw^ * C<TV /? 4 «, ^~-J; t /

36 HANDELS- 00 SØFARTSMUSEET PA KRONBORG ms Sally Mærsk (III) ex Sally Mærsk II. 0 W I A. Billeder: Arkiv Negativer: Litteratur: Sea Breezes 5/196o Pag. 346: Om Skibets Salg,

37 HANDELS- 00 SØFARTSMUSEET PA KRONBORG ms Sally Mærsk. (IV). 0 Y Y B.

38 HANDELS- 03 SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ms Sally Mærsk. (IV). O Y Y B. Int. - 1, Bygget Odense Staalskibsværft. Byggenummer 125. Gudmoder 12/3 1954: Fru Direktør Aage L. Rytter. 1 Stk. 9-cyl. Totakts, enkeltvirkende Dieselmotor IHK. Cylinderdiameter: 74o mm. Slaglængde: I.600 mm. Fabrikat: A/S. Burmeister Se Wain, København. 2 Stk. Donkeykedler med loo Pund Arbejdstryk. Bygget af Staal. Skroget helsvejst. 1 Dæk og Shelterdæk. 3«-Dæk overalt undtagen I agterste Lastrum. 2 Master. I Lademast. 6 Samsonposter. 5 Luger. vandtætte Skodder. Vandballast: 497 s o x 63,10 x 27,5 Fod. 9.75o dw brutto 3-^33 netto. Ifølge Anmeldelse dat. 18/ er Skibet bygget til et Interessentskab bestaaende af: A/S. Dampskibsselskabet Svendborg, Svendborg, og Dampskibsselskabet af 1912 A/S., København. Indregistreret 18/ / ankom Skibet til Yokohama for Ombygning og Forlængelse hvorved Tonnagen ændredes til: lo.830 dw. lo.o25,19 brutto 6.3o8,4o netto.

39 :LS- OG SØFARTSMUSEET,PA KRONBORG r, *k C 9.U..B-.. & $*>'/Y l&rs^ ( * /?m /, ^i_4l?_^r^

40 KANDELS- 03 SØFARTSMUSEET PA KRONBORG ; IJI _ j ms Sally Mærsk* (4). Berlingske Tidende Lørdag Morgen 13. Marts 1954: Fra Odense Staalskibs værft søsattes i G-aar et moderne Fragt-Motorskib til A. P. Møllers Rederier. Skibetj der faar en Lasteevne paa Tonsd.w., blev døbt af Fru Direktør Aage L. Hytter med Havnet "Sally Mærsk". Let nye Skib vil blive udstyret paa åen mest moderne Maade - teknisk, navigationsmæssigt og med Hensyn til Aptering. Let faar ogsaa en meget smuk Indretning for et mindre Antal Passagerer. Hovedmaskinen bliver en enkeltvirkende 2-Takts, 9-cylindret Dieselmotor af B. & W f s nye turboladede Type méd normal Kraftudvikling paa II Jydske lidende Søndag 14. Marts 1954: Fru Rytter, den tidligere Handelsministers Hustru, kom ifl. "Politiken" ved en Fejltagelse til at sende en Nybygning paa Odense Staalskibsværft seks Minutter for tidligt i Vandet. Det drejede sig om Fragtmotorskibet "Sally Mærsk", der er paa Tons og leveres til A. P, Møller. Stabelafløbningen var fastsat til Kl. 12, men blev udsat til El. 13. Fru Rytter indfandt sig sammen med Værftets Ledelse og Repræsentanter for Rederiet med Skibsreder A. i^. Møller i Spidsen kort før det fastsatte Tidspunkt paa Platformen. La Fru Rytter, der er Skibets G-udmoder, vilde flytte sig for at give.flåds for en Herre af Selskabet, kom hun ved et Uheld til at sætte Albuen paa Knappen, der udløser selve Afløbningsmekanismen. Let store Skib begyndte straks at glide ned af Slidsken, men en Værftsarbejder havde Aandsnærværelse nok til at snuppe Champagneflasken, som han naaede at knuse mod Skibsskroget, inden det naaede helt ud i Kanalen. "Vikingen", 1. April 1954: Fredag den 12. Marts 1954 søsattes fra Odense Staalskibsværft A/S. Fragtmotorskibet "Sally Mærsk". Værftets ^yhygnxng Ur. 125, kontraheret af A/S. Dampskibsselskabet Svendborg og Lampskibsselskabet af 1912 Å/S. Skibet er hygget til Lloyds Register of Shipping højeste Klasse A.l. som aaben Shelterdækker med Bak og Poop samt Huse midtskibs og agter* Hoveddata for ms "Sally Mærsk" er+ Længde mellem i^erpendikulærerne 138,7 si Bredde moulded...»..»<».o«, iy,4 EL Sidehøjde til øverste Læk 12,6 m

41 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET j H - PÅ KRONBORG ms Sally Mærsk. (4). "Vikingen", 1. April 1954: Sidehøjde til andet Læk Dybgang Tilsvarende Lødvægt. 9?5 m 8,3 ^ ca. 9*400 Tons Skibet er et enkeltskrmet Motorskib med 2 gennemgaaende Læk, f remfald ende Stævn, "soft nose" og Krydserhæk. Maskineriet ar anbragt midtskibs. Udrustningen er paa alle Maader den mest moderne i Helhold til Rederiets Krav og Værftets Praksis. Spil samt Ankerspil er alle elektrisk drevne og ligesom den elektriske Styremaskine af Thomas B e Thriges Fabrikat. Le fire Redningsbaade betjenes af 4 Sæt G-ravity- Lavider af ',/elin-maclachlans Fabrikat. ms "Sally Mærsk" bliver udstyret med fuldt moderne Navigationsmidler, Radar, Radio og Radiopejler, G-yrotoompas, Selvstyrer og ekkolod. Særlige Lastrumindrettes for Kølelast, medens der er Tanke for vegetabilske Olier. I huse midtskibs indrettes Plads for et mindre Antal Passagerer. Kamrene faar separat Bad og r/c. Bndvidere findes midtskibs Aptering for Læks- og i&askinofficerer og Restaurationspersonale. Agter i Poopen findes Aptering for menig Læks- og Maskinbesætning«Alle Voksne har Eet-Mandskamre. Baade Officerer og Besætning har foruden Messe særlige Opholdssaloner. Apteringen faar et kombineret Opvarmnings- og mekanisk Ventilationssystem. Skibet forsynes med en Hovedmotor af B. & W.'s nyeste Type, enkeltvirkende, totakts, nicylindret med Turbocharge. Cylinderdiameter 740 mm, Slaglængde mm. Motoren er i Stand til normalt at udvikle ca HK. Som Hjælpemotorer installeres tre sekscylindrede B. & W. firetakts Trunkmotorer med Trykforstøvning, hver direkte koblet til en Dynamo. Skibet blev navngivet af Fru Direktør Aage L. Rytter og Stabelafløbningen overværedes bl. a. af Lirektør Rytter og Skibsreder A. P, Møller og Frue. Berlingske Tidende Fredag Morgen 9. Juli 1954: A. P. Møllers nye Cargo-Liner paa Tons dw. "Sally Mærsk", der i Marts blev søsat fra Odense Staalskibsværft, kom i &aar til København fra Nakskov Skibsværft, hvor Skibet er blevet bundbehandlet. "Sally Mærsk" er udstyret med en 9-cyliadrét Motor paa IHK af B. & ff : 8.^e. t?s^^! d as Type. Skibet er foreløbig gaaex md i 10-Meter_Bas sinex- for nogle Ventedage, inden det gaar ind i sin Rute.

42 L! o! 'vw -f 4fi/I ^fi-^s; /1)Jlif U if i r 1 ^, 1 n 1. < «a i Vj 4 ' ^ i lo < o U. LO co o CD $ ii^ ^ S? *< 4^ Jjj I il V d / ^4 -O Jf^jfS? *?! (, 1? 1 *t f -I r v & > >

43 HANDELS- 00 SØFARTSMUSEET PA KRONBORG ms Sally M æ rsk. (IV). O Y Y B. V Billeder: Arkiv Negativer: Litteratur:

44 HANDELS- CG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ms Sine Mærsk. (I). (Tankskib). 0 U L U. Int, Bygget Nippon Kokan, Tsurumi. Byggenummer:? Gudmoder 23/lo 1964: Mrs. Kimiko Echigo. 1 Stk«Dieselmotor 22*8oo IHK. Fart paa Last 16,5 Knob. Cylinderdiameter: Slaglængde: Fabrikat: Mitsui/B. & W. Bygget af Staal. Skroget helsvejst. 1 Dæk. 2 Master. 2 Samsonposter. Krydserhæk. Maskine agter. vandtætte Skodder. Vandballast: 78o,o x 12o,o x 57,5 Fod. Dybgang paa Last 42,lo Fod. 77.ooo dw o s 59 brutto ,21 netto. Ifølge Anmeldelse dat. 23/ er Skibet bygget til et Interessentskab bestaaende af: A/S. Dampskibsselskabet Svendborg, Svendborg, og Dampskibsselskabet af 1912 A/S., København. Indregistreret 5/1 1965«

45 * o, /O 1 x. \ t/) (- tjj IIJ 1 ^ O lo MJ G ^ W ("5, n: (!J V o '.J Li < 3; ro M ø O \ \ O* pq EH S n CA o M -p H cd w w

46 HANDELS- 03 S0FARTSMUSEE1 PÅ KRONBORG Saltholm* N O! F Q. / Registreringsprotokoller: X-94«2-87, Registreringsdato: 19/4 1882, Københavns Skibsregister II - 332«Certifikaters 19/4 1882, Bygget 1882 af Lindholmens mekaniska Werkstad, Lindholmen pr* Gøteborg,, ifølge Bilbrev dat«g-øte«fcorg 5/4 1882«1 Stk* 100 NHK. = 400 XHK«Compotmdmaskine Part: Fabrikats Lindholmens mekaniska Werkstad, Klinkbygget af Jern og Staal«1 Dæk«2 Master«Skarp iseng med lodret Stævn«Agterskib med rundt Spejl» Bak«Halvdask agter«2 Sideruf paa Halvdæk«Ruf midtskibs«kathus«2 Passagersaloner og Kum til Dæks- 3 vandtætte Skodder«Vandballast: 11 i'ons«længde s 138 6"«Bredde: 21 ' 2" 15 / 50 dw«2ol*50 brutto«112 ifølge Bilbrev dat«gøteborg 5/ og flfatii nalitets- og Ejendoms Erklæring dat. København 13/ hygget til:

47 ^ f\ vi H Ui [lt W Z> s c/> 1 < li. G c/j CD O t (f) ~J Ul a z. < X o CC O (0 ^ o m y. < a. "i! T ^- ; M - i... ^ ^i ~^i

48 HANDELS- OG SØFARTSMUSEE" PA KRONBORG ss Saltholm«U O Q. / O U E - 2. Å/S«Det Porenede Dampskibs Selskab«København. Indførselstolden er ifølge Kvittering benhavns Toldkammer 15/ betalt som er 3f af Købesummen«Kr«160*000«- Kr«4.800«-

49 4-> ri (^ li) LU CO td ^ < [J.. o to (9 o «_J LU Q ^ cd O m ^-> o a: < 0, [3 W!=> O \ O 1 E-i O H (li 4-' 0.r-J tq ri OJ O O ON H -4~ x. LA «^ ni 1J O o rh H -i> 4> to H O LO ^ n t-. 5,ri ri 0.1,o e,.., r. ON,o H Clj ^ s t-'[ H to CO rh H <i> 03 o ri %?* o to f-l 0 T3 r-l O U Sn -J; 0J tr ri G <H H LO ^ H Ai 10 Pi S ni p GJ Ti d> ti a> ri o fa -p o O ch (tf " S > (ti ^ ri OJ.» (.S-i - ti ri ri w o ri Q 4J O P fti Al to f-l CL) (0 10 ro H l,.j M ft ni O to \. -a] s O o ON H J- \ VO.p o fco rrf -f-> OJ ri O <M LO ri ri ri QJ ri 4-J (0 to PI * * ri ri -P 4.) ho H O to -P t3 r-l 0) S ri ni vo H ON rh H r^i '\ IA «ri *> ni.ri ri G) A> to N'l *..) «H ri OJ 4-> to H ri H G QJ H *H u ni ri( l rh -,-i 4^> 4^> to H O (0 P Ti f-i QJ fl ri (rf ON H ON H KN \. ON OJ «ri > ni.ri ri o si s p.'h «- Ti ri ri to o ri i) 4.) C) SI ni A L0 ri QJ 10 (Q Si H ',-' "to p ( ri Pi» to "\, et; i a O O O t VO ri t u ^ ri o fj-i ri H r-l ri tf F-i ri ri 4 5 4J> Lfj r-l O to.p ^ ri ty fi ri ni vo ia ON rh r-l ri \ IA i\l r-l O Al O 4» O PH 10 O s LO O r-l CO O 4^ 1 4-= OJ rv ri ti) 8 '6!, P ^ 1 rh O vo A! KN O 0^ 4-> rh O ri ri P-i H LO \ to O'J & c\j -H Si f-t OJ <y ri 4^ -P to 10 ri -H f") t3 C) 0) K PH ^ I 1 nj i-i.p M G) +-> 1 4J. 0J VD to i Ti ri ri O k. J kj \'i 4.1 to to ni ri > 4 j a> -p o ri ri & 4-> VO O ON rh VO ri IN) i^ r to ri 0) > to 0) ri.p OJ ri o T3 H r-i ri O I.J O F J rh (1J r--! Etf ri «{-! 1) r d ri CD rj ni bo il ri j- ( o <M e 4-5 O -D O H 0J 4-1 4^ QJ ri i>i4 L>- O G> r-i CO CO 4' Tj ni AH to t.l t: ri QJ ti ni T-J ni r^i ~ (0 to 4> O ri o s ri ni 4-' 0) Ti ;> OJ rh ^ -P 0),.0 A' tq <H ro O to ri O LO ni 4^ ri 0) r-"' O w ri 6) ri H ri.«j f-^-l 13 O > 1 4-^ ri!r; <y ri ri r! > o,ri l- ro o ni H (0 ni Al r-i to - to n '-.? ri ni o O Ti H -P -P 4-> (0 r-i A -H f}i 0' ri r-o P-! ^i 0) to O ri ri ri Pi to -rt ri i-i f'. o O ^ 'ri (0 ~ fcc to ftd ri <JJ tj} -ri D' ri Cl) 4.3 [, ri 0) («o ti ri< P (0 Pi OJ <y c>i -i> ri (0 -H to o :>J O H rii 0J ri ni A' Cl) to ri vo ri o H ni ri ON ts ni ri W< ri ri OJ ni a> ti ni SJ S o ti to H^ a> ai o A> ti. -r! <y H A S fm (0 0) t-0 v! 1". O 4.J 0) LO i; H f4 <4-< ni }> * 0) ti r-i ri ro p' to 4> GJ OJ JH ri rvi ri 4-' 0.) O 4->,1"' <H4 ai O M ri to O ri i> Q) ^i to to F- ro ON.H ri A ON (0 H Pi ri ni ni P4 ri ri ri ni -ri *--j -P ri -P 0> 4-> tj) ti ni H ri S ti ri r-l a> ri t> -P O

50 LU UJ CO rr «< o LL en (0 o cy gh H H o CO <D 0> CO

51 ELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG s, ^< Sar? s P: C^ r ' r '',r<-. 'IN ' l-ftø e ^.^! L^.jt<^'^^^^..cH^^^^-^^^^ o^^(^^v1 t JfLey'c._Y/z. fø -^-w ^ ^4-c^w

52 HANDELS- CG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG ss Salvage ex Maarten T r orap. N Q B C. Int. - 1, Byggeaar og Byggested ubekendt. Aldrig anført i Registrene. 1 Stk. 3o NHK. - 1^0 IHK. Compoundmaskine. Cylinderdiameter: Slaglængde: Fabrikat: Klinkbygget af Staal. 1 Dæk. 1 Mast. Bugserskib. 2 vandtætte Skodder. Vandballast: 55,2 x 13,9 x 6,7 Fod. lo/ dw. 37 brutto o netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 533/l9o6 dat. 12/12 19o6 er Skibet indkøbt fra Holland af: A/S. Internationalt Dampskibs- og Bjergnings Compagni, København, Indregistreret 13/12 19o6. Skibets Navn samtidig ændret fra "Maarten Tromp" til "Salvage". Ifølge Anmeldelse Nr. 22o/19H dat. 5/5 19H er A/S. Internationalt Dampskibs- og Bjergnings Compagni, København, traadt i Likvidation under Ledelse af Grosserer Alfred Christensen og Overretssagfører Vilhelm Kondrup, begge København. Registreret 3/ Ifølge Anmeldelse Nr. ^5Vl9H dat. 2/ har S & lskabets Likvidatorer solgt Skibet til: Skibsreder Christian Jensen, Hellerup. Registreret 4/ Ifølge Anmeldelse Nr. ^55/1911 dat. 2/ er Skibet solgt til: A/S. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise, Kbhvn. Registreret k/\ Ifølge Anmeldelse Nr, ^58/1911 dat. 7/ har Skibet forandret Navn til "Kurer", s.d. Registreret 8/

53 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Salvage II. (Skruedamplægter). N R D J.. Int. - Bygget 19o8 - Strandmøllen (Alfred Christensen). 1 Stk. NHK IHK. Compoundraaskine. Cylinderdiameter: Slaglængde: j Fabrikat: i Klinkbygget af Staal. \ i Dæk. 1 Mast. Luger. 2 vandtætte Skodder. Vandballast: i 79,9 x 15,1 x 6,0 Fod. k / 97 dw. 71 brutto ko netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 193/19o9 dat. 31/3 19o9 er Skibet bygget til: A/S. Internationalt Dampskibs- og Bjergnings Compagni, København, Indregistreret l/k 19o9- Ifølge Anmeldelse Nr. 22o/19H dat. 3/ er Selskabet traadt I Likvidation under Ledelse af Grosserer Alfred Christensen og Overretssagfører Vilhelm Kondrup, begge af København. Registreret 5/ Ifølge Anmeldelse Nr. 379/1911 dat. 13/ er Skibet solgt til: Udslettet af Register 13/ Udslettelsesprotokol Nr. k - II - Registreringsprotokol Nr

54 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG V^Z)>7- 'ssez/vtmza //UG) rf&i'f/s :.'/_-'. ^Af-e S * < Union?, c* Transpert?. c*_se; fnjcj." < «- U^^c r^j-_ % <é évå-t/

55 HANDELS- OG SØFARTSMUSES PÅ KRONBORG ss Salvage III. (Bugserskib) N R G F. Int. - 1, Bygget 19o9 - Strandmøllen (Alfred Christensen), Kbhvn. 1 Stk. 29 NHK. - 2oo IHK. Compoundmaskine. Cylinderdiameter: 121-2^" Slaglængde: 15" 1 Stk. skotsk Kedel med 2 corrugerede Kanaler. Risteflade 27 Kvadratfod. Hedeflade 6lo Kvadratfod. Kedel og Maskine fra A/S. Kjøbenhavns Flydedok og Skibsværft Klinkbygget af, Staal. 1 Dæk. 1 Mast. Bak 13 Fod. Brodæk 22 Fod. Halvdæk 3o Fod. k vandtætte Skodder. Vandballast: Forpeaktank 6 Tons Agterpeaktank 6 - ; 83,9 x 17,5 x 7,o Fod. 8 / dw. 96 brutto 57 netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 369/l9o9 dat. 2/8 19o9 er Skibet bygget til: A/S. Internationalt Dampskibs- og Bjergnings Compagni, København, Indregistreret 3/8 19o9- Ifølge Anmeldelse Nr. 22o/l911 dat. 5/ c 1911 er Selskabet traadt i Likvidation under Ledelse af Grosserer Alfred Christensen og Overretssagfører Vilhelm Kondrup, begge af København. R gistreret 3/ Ifølge Anmeldelse Nr. 38I/I9H dat. 15/ er Skibet solgt til det tyske Rederi: Gebrtider Goedhart A/G., Udslettet af Register 15/ Udslettelsesprotokol Nr. k - II - Registreringsprotokol Nr. 22-5* Lloyd H- Ses ikke senere i Register. Salvage III - ovennævnte Rederi.

56 ms Samoa«0 Y E L HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG III - Berlingske Tidende Torsdag Morgen 22- Juli 1954: Hamborg, Onsdag: Skylden i Sammenstødet mellem Ø-K.s Motorskift "Samoa", Brt., og den norske Damper "Kent County", Brt., der fandt Sted den 19- Juni i Elbmundingen, paahviler den raadgivende Lods paa "Samoa", konstaterede Sø- og Handelsretten i Hamborg i Bag, Ben tyske Lods har efter Eettens Opfattelse bedømt Afstanden fra "Kent County" forkert. Begge Skibe fik lettere Skader over Vandlinien,

57 ^«a*wy^" _ HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA jcronbcrg U~, -SV ri OYR /s.-f. «P ^'3 % r /^ "~ '0<* «TZs. **> [s&~-e~<. &-t~* ~. *-^p-i^a* 'f~&- 7 'A«>^<C<--i/c^/ ** ^%^-^g^^^ ' % é* -^& -?'é «. >A ty 7 f 7f Z~$^C4x, * &» M~ ~ ^5*;^=.,fi/^.J'^ é4 f?h " {// 7 L f^m^ <^ &$,/ &?. ///yf*.&zfio u?ktcs*>lt~/~f:, 'i- ".s^ %- ;si*!?^^-*-- -/' Jdf ' ^b*'~ ^ 0 f if É y-v?& *- #3U.

58 'X Ti j 11 ' ^ 3'J 0.-., w O 'Jx> 0 O m 1 STJ 00 G *)"l 2> ;o m V ' J^ >S^ G... % " ' - - * % ' ^=<* ^ fc>.- «..3*- «N >. k r-b c. "^1, l^. V* * f% s ss> ts^ v% &.>>-, IS

59 5N?!t s ^ %- f>- s VA^ ixx ^ Å. S >c ika KN (C^ % I!

60 M ^ * 1 1 Vs o I ^1 fej lii </) 7J å o s u- ro 42 (O O? «- LU O "Z < <3 ^ s 53- ' <; S- r4 4^ NT.>& S^& ^ <? "* x H M* sm- -< ^ *3 v>> w

61

62 KANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG ss Samsø ez Falster. H" C V Skibsregister Løbe Kr, 62. Registreringsdatos 12/8 1869* (Omregistrering)* l/l (Omregistrering)* Certifikaters 12/8 1869* 27/ /6 1880, 21/ ; Bygget 1862 / 63 af Skibsbygmester E. C. Benzon. Nyk.jøbing paa Falster, ifølge bilbrev dat. 21/ Stk«20 HHK. = IH * Dampmaskine. Cylinderdiameter: Slaglængdes Farts Fabrikat: Maskinfabrikant P* Hansen* Nykøbing F, Kravelbygget af Jig. 1 Dæk* 2 Master. Forskib med glat Stævn* Hækbygget Agterskib med rundt Spejl* Halvdæk agter. 2 Huse i Fuldstændig Inderklædning. Længdes 85' 2 n *.bredde: 15! l n - Dybdes 7' 5" dw. 72? 40 brutto* 32? 71 netto. Ifølge Bilbrev dat* Nykøbing Falster 21/ Interessentselskab, Nykjøbing Falster,

63

64 KANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG ss Samsø ex Falster. Eegistreringsprotokollers * , Københavns Skibsregister sregxsxer LøDe 62, Eegistreringsdatos 12/8 1869«(Omregistrering)* Certifikaters 12/8 1869* 27/7 1876* 21/6 21/7 1882* 5/ Bygget 1862 / 63 af Skibsbygmester E* C. Benzon. Nykjøbing paa Falster, ifølge bilbrev dat* 2l/ Stk* 20 NHK* = IHK* Dampmaskine. Farts Fabrikats Maskinfabrikant P* Hansen* Nykøbing F, Kravelbygget af jag«1 Dæk. 2 Master. Forskib med glat Stævn* Hækbygget Agterskib med rundt Spejl* ;er» 2 Fuldstændig Inderklædning* Længdes 85 *2"..breddes 15»l" - Dybdes 7 5". dw. 72*40 brutto* 32?71 netto. Ifølge Bilbrev dat* Nykøbing Falster 21/ bygget til: Et Interessentselskab* Nykjøblng Falster.

65 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Samsø es Falster. C T skibets Maalebrev er dat* / solgt A/S* Rud. Wulff, Aarhus og samtidig omdøbt til "Samsøs* Ifølge Skøde dat. Aarhus 29/ og nalitets- og Ejendoms Erklæring dat* København 11/ solgt tiis Johannes Sophus Poulsen, København* dring til Fiskekiras e Maalebevis dat«paa Grund :ør i enhavn 12/8 Ted Skøde dat* København 4/ og Natio- 17/ solgt tiis Kjøbenhavns Fiskehandels Selskab A/S*, Kbhvn. iennavn Nationalitets- og Ejendoms Erklæring F«E«Nakskov. med 1/2 Ovennævnte dannende Firmaet Tuxen & Nakskov* Købesum Kr. 10*200*- Yed Skøde dat* Nakskov 31/ og litets- og Ejendoms Erklæring dat* Købe 1880 solgt tiis A/S* Københavns Fiskeri Selskab* København. x iløoe 19/ paa Grund af Ombygning og Indsætning 1 Stk* 30 NHK* = TÆK. C

66 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG ss Samsø ex Falster, Farts Fabrikat: Fa«Tuxen & Hammerich, Nakskov, dw«72*76 brutto* 36 s 07 netto, Ifølge Certifikat dat. 21/ lydende paa _.._ w _. _. w.e bevilget ved tteneraiaxr ratets Resolution af 9/ (se "Prøven"

67 HANDELS- 03 SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Samsø ex Falster (I). N C Y R. III - i, Berlingske Tidende Lørdag Aften 21. April 1866: Skruedampskibet "Samsø" ankom i Tirsdags til Aalborg og skulde i Torsdags afgaae derfra til Kiel med ca. 200 til A merika bestemte Udvandere fra Aalborg og Omegn* Berlingske Tidende Lørdag Aften 28* Juli 1866; Aarhus, den 28de Juli (Telegram)s Dampskibet "Samsø" indkom læk hertil idag, frelst ved Pumpning o& Passagerernes Hjælp. Foran- : staltnxnger ere trufne til Skibets hurtige Istandsættelse. Berlingske Tidende Torsdag Aften 25. Juli 1867s 150 Fredericianere indtraf, ifølge Yeile Avis, paa en Lysttour til G-reis i Tirsdags Middags Kl. 1,30 til Yeile med "Samsø". Ilandstigningen skete i smukt "Veir under Sang af Fredericia Sangforenings Medlemmer, og de fleste Lystreisende gik grjennem Byen med Musik i Spidsen. Afreisen var fastsat til Kl. 10 om Aftenen. Berlingske Tidende Lørdag Morgen 12. Oktober 1867: Yeile, 10. Oktobers - Ifølge en igaar til Skibets Expedition indløbet Meddelelse saae Dampskibet; "Samsøe" sig samme Dag nødsaget til at løbe ind til Cappel som Følge af, at Kjedlen i Maskineriet : var sprunget, Ifølge ny Meddelelse af idag fra Ehederiet i Aarhuus vil der medgaae 3 a 4 Dage inden Skaden kan blive repareret. Berlingske Tidende Mandag Morgen 14. Oktober 1867: Dampskibet "Samsø" har ifølge "Aarhuus Stiftstidende" paa Reisen fra Aarhuus til Kiel havt det Uheld, at Dampkjedlen har faaet en Læk, som nødte Skibet til at løbe ind til Kappel. Skaden er imidlertid, efter indløben Meddelelse, allerede saavidt udbedret, at "Samsø" vil afgaae til Aarhuus om nogle Dage. Efter Ankomsten hertil vil Skibet mulig dog standse sine Farter for at indsætte nye Kjedler.

68 HANDELS- OG SØFARTSMUSEER PÅ KROMBORG ss Samsø ex Falster. (I). N C V R. III - 2» Berlingske Tidende Fredag Aften 11. September Skruedampskibet "Samsø", paa Reise fra Aarhuus til Kiel med en Ladning af l8o Stk. Sviin, løb, ifølge Assens Avis, i Søndags Middags under en stærk Taage paa Grund paa Revet udfor Assens, dog uden at tage anden Skade, end at et af Skovlbladene ved Skruen knækkedes under Forsøget paa at arbeide Skibet flot, hvilket imidlertid ikke lykkedes. Ved at flytte endeel af Svinene over paa en fra Byen til Assistance tilkaldt Jagt samt ved noget høiere Vandstand er "Samsø" dog senre blevet fri af Grunden og har fortsat Reisen. Berlingske Tidende Lørdag Morgen 2. Januar 1869: Dampskib til Salg. Dampskibet "Samsø", fortiden liggende Aarhuus Havn, ønskes solgt underhaanden. Skibet er bygget af Egetømmer i Nykjøbing paa Falster i Aarene l862~l863 s er 25 Commercelæster drægtigt, forsynet med et nyt 35 Hestes Højtryksmaskfcneri i Aaret 186? og iaar med ny Kjedel - den sidste forfærdiget af d'hrr. Burmeister & Wain i Kjøbenhavn. Nærmere Underretning gives af Kjøbraand H. M. Ellermann i Aarhuus. Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 9* Februar Auction over Dampskibet "Samsø". Fredagen den 26de Februar førstkommende Formiddag Kl. 11 bliver efter Overeenskomst med Auctionsretten afholdt offentlig Auction over det her i Havnen beliggende Dampskib "Samsø". Skibet er bygget af Egetømmer i Nykjøbing paa Falster i Aarene ? er 25 Commercelæster drægtigt, forsynet med et hyt 33 Hestes Højtryksmaskineri i Aaret 186? og med en ny Kjedel i 1868, - den sidste forfærdiget af d'hrr«burmeister & Wain i Kjøbenhavn. Conditioner, Maalebrev, Inventarieliste m. v. henligge 8 Dage forinden Auctionen til Eftersyn hos Kjøbmand H. M. Ellermann her i Byen, hos hvem ogsaa enhver anden Oplysning, Skibet vedrørende, vil kunne erholdes. Auctionen afholdes ombord i Skibet. Aarhuus, den 5te Februar Bestyrelsen.

69 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Samsø ex Falster. Cl). N C V R. m j # Berlingske Tidende Mandag Morgen Ifj. Marts I869. Auction eller Salg underhaanden af Dampskibet "Samsø". Da det ved Auctionen i Aarhuus over Dampskibet "Samsø" gjorte Bud ikke blev antaget af Actionairerne, saa vil Skibet blive stillet til en ny Auction i Kjøbenhavn paa Børsen Tirsdagen den 6te April førstkommende, Eftermiddag Kl. 2, forsaavidt Salg underhaanden ikke skeer 8 Dage forinden. Nærmere Oplysninger om Skibet erholdes hos Nienstædt & Co., Amaliegade 33, Kjøbenhavn, eller hos Kjøbmand H. M. Ellermann i Aarhuus. Skibet vil ca. 8 Dage før Auctionen være beliggende i Kjøbenhavns Havn, hvor det paavises af Capt. Koster. I Tilfælde af Salg underhaanden vil Auctionen betimelig blive tilbagekaldt. Bestyrelsen for Dampskibet "Samsø". Berlingske Tidende Lørdag Aften 2o. Marts 1869, Dampskibet "Samsø" er ifølge Aarhuus Stiftstidende solgt underhaanden af det Interessentskab, som det hidtil har tilhørt, til Marinelieutenant Poulsen, Fører af Det Forenede Dampskibs Selskabs Skib "Vesta", for Rigsdaler. Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 23. Marts 1869, Dampskibet "Samsø"* Da Dampskibet "Samsø" er blevet solgt underhaanden, saa tilbagekaldes herved den til den 6te April anmeldte Auction. Bestyrelsen for Dampskibet "Samsø". Berlingske Tidende Fredag Aften 27. August I869. En Dampfiskekvase. Svendborg, 23- August: - Dampfiskekvasen "Samsø" afgik i Middags herfra for efter Forlydende paa Ærø at indtage en Ladning Fisk til Kiel. At dette nye Slags Fartøi, navnlig blandt Fiskerne og Kvaseskipperne, har vakt en Slags Røre, er selvfølgeligt, og Dampkvasen har derfor i disse Dage været Gjenstand for hyppige Besøg. Skibet, som til Alle er velvilligt blevet foreviist, er indrettet saaledes, at Dammene, hvoraf der er een foran Maskinen og en agterfor, fyldes igjennem Indløbsrør, der ere anbragte i Bunden af Skibet og forsynede med Ventiler, saaledes at Tilstrømningen kan skee efter Behag. Naar Dammene ere

70 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG ss Samsø ex Falster.' (I). N C V R. III - k t B. T. 27/ (2). fulde, og Friskning af Vandet skulle finde Sted, sættes to i Maskinen anbragte Damppumper i Gang, hvilke udpumpe igjennem to i Forskoddet indlagte Rør indtil k Tønder Vand i Minuten. Der vil paa denne Maade hver Time kunne skiftes med frisk Vand i Dammene, og der fremkommer saaledes en friskende Strøm igjennem hver Dam uden at Skibet derfor er forhindret i at løbe med stærk Fart og altsaa ikke nødt til som almindelige Seilkvaser at mindske Hastighed for ikke at seile Fisken ihjel. En anden væsentlig Fordeel er den, at Dampkvasen med Sikkerhed kan gjøre hurtige Reiser og saaledes undgaae det store Tab af døde Fisk, som Seilkvaserne undertiden ere udsatte for. Der findes ligeledes ombord et af afdøde Skuespiller Smidth opfundet Apparat, hvorved det bliver muligt at holde Fiskene levende i det samme Vand, uden at nogen Friskning behøver at finde Sted. "Samsø" er blevet omdannet til Fiskekvase af det tidligere Dampskib af samme Navn og føres af Capt. Koster. Derimod er tidligere Dampskibsfører, Lieutenant Poulsen, den egentlige Leder i Foretagendet og følger med Skibet. Berlingske Tidende Lørdag Aften 28. August Dampskibet "Samsø", Capt. Køster, er idag ankommen til Rheden fra Kiel. Dampqvasen "Samsø" er retourneret hertil fra den første Heise, efter at have været ude for at experimentere, og udsælges fra imorgen tidlig fra Kl. k - 9 udmærkede Rødspætter a 6 Skilling Pundet. Dampqvasen er beliggende tæt sønden for Grosserer Adolphs Plads, skraaes for den under Bygning værende Fiskehalle. Berlingske Tidende Lørdag Morgen 9. Oktober Dampkvasen "Samsø" ankom hertil igaar Morges med en Ladning Fisk, bestaaende af levende Rødspætter, hvoraf kun 2 pro mille vare døde. Salget af Fiskene begyndte strax og fortsættes i Dag. Berlingske Tidende Onsdag Aften 9- Marts l87o: Fra Frederikshavn telegrapheres idag: - Dampkvasen "Samsø", som er ankommen fra Kjøbenhavn, har mødt store Iismasser fra Nakkehoved og Vest om Anholt til Læsø.

"Die Beederei M. Jetisen A. G., Apenrade".:

Die Beederei M. Jetisen A. G., Apenrade.: HAN; ms Jacob Jebseru 0 Y J 0. III - "Die Beederei M. Jetisen A. G., Apenrade".: Side 213: G-anz vom lyp des heutigen Frachtschiffes mit einigen Fahrgastkammern. Schutzdeckschiff mit Yermessungswell? langer

Læs mere

ss Pregel, N B M K. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG

ss Pregel, N B M K. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Pregel, N B M K. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG HAKDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG Pregel. M B M K. ; I - 1,.er: XI-516. 2-125. enhavns Bygget 1889 af A/S. Burmeister & Wain, København, Bygge

Læs mere

MOMMARK. Fra: Til: Aktivitet:

MOMMARK. Fra: Til: Aktivitet: 25.10.1921 25.10.1921 Kontraheret ved Nakskov værft for 649.414 kr som byggenummer 17 17.01.1922 17.01.1922 Køllagt på Nakskov værft 24.06.1922 24.06.1922 Søsat og navngivet MOMMARK ved Nakskov værft 04.08.1922

Læs mere

th tt- CO o U. CQ cc a. < o O* I H 1 W I ti t i'få ' 1 I

th tt- CO o U. CQ cc a. < o O* I H 1 W I ti t i'få ' 1 I i'få LU 3 cc a. < o U. CQ CO o < th tt- _J LU O 2: O* I o' ^ 0 0 40 fl H fh 1 1 t 1 1 1 I [ t 1 1 1 1 t 1 K 1 O 1 I 1 cd 1 c«1 (i) 1 bo I ti t O 1 tø 1 1 1 to i W I ' 1 I PÅ KROMBORG ss Kongeaa ex Tinto.

Læs mere

.., HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Dagmar. (aaben Skruedampbaad). PÅ KRONBORG I* Hegistreringsdato:? (Skibet nar ikke tidligere væ-!

.., HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Dagmar. (aaben Skruedampbaad). PÅ KRONBORG I* Hegistreringsdato:? (Skibet nar ikke tidligere væ-! I - 1.., HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Dagmar. (aaben Skruedampbaad). I* Registreringsprotokoller: Københavns midlertidige Skibsregister Fol. 190. Partøjs Fortegnelse II: Pag. 347- Er. 1255- Ny Fartøjs

Læs mere

ss Chr. Christensen. N M J Q

ss Chr. Christensen. N M J Q HANDELS- OG SØFARTSMUSEET RÅ KRONBORG ss Chr. Christensen. N M J Q *d\ HANDELS- OG SØFARTSMUSEET SS Chr. Christensen. N M J Q. Int. Bygget 19o3 - Flensburger Schiffsbau Gesellschaft. 1 Stk. 169 NHK. -

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Alexander Shukoff ex Brenda. N G K T, il 0 {, Q "T-. i L

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Alexander Shukoff ex Brenda. N G K T, il 0 {, Q T-. i L HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Alexander Shukoff ex Brenda. N G K T, il 0 {, Q "T-. *,»i/*w i L HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG ss Alexander Shukoff ex Brenda. N G K T. Int. - 1* Bygget

Læs mere

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 27. April 195^:

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 27. April 195^: PÅ KROMSORG i IH " ms Sigrid S. 0 U H C Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 27. April 195^: A. E. Sørensens Motorskib "Sigrid S." begynder i Dag Lastning af Bygningsmaterialer fra Den kgl. Grønlandske Handel

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSES PÅ KROMSORG

HANDELS- OG SØFARTSMUSES PÅ KROMSORG HANDELS- OG SØFARTSMUSES PÅ KROMSORG ss Nerma. N G C J. Int. - 1. Ifølge Anmeldelse Nr. 5ol/l895 dat. k/7 1895 har Købmand Laurita Ditlev Lauritzen, Esbjerg, afhændet Skibet til: A/S. Dampskibsselskabet

Læs mere

f/./ / 7 TsrTU^ly-Tfyyfy;^/

f/./ / 7 TsrTU^ly-Tfyyfy;^/ '"- - ^L..- I OZ /- / O M ^ W - X /7, \NDECS- O G SØFARTSMUSEET; / k/^åul/ufyg,/ &?t &k / ttff^j, X ^, / X. ^ T O,' *pi/aff

Læs mere

Entreen mellem 1. klasses ryge- og spisesalon med kort over Østersøen og skibets rute indlagt.

Entreen mellem 1. klasses ryge- og spisesalon med kort over Østersøen og skibets rute indlagt. HAMMERSHUS 1936 M/S HAMMERSHUS er helt igennem Skibet af 1936, saavel hvad Ydre som Indretning og tekniske Installationer angaar. Det er specielt indrettet for Farten på Bornholm, men er tillige bygget

Læs mere

t : - a ss Brigit Mærsk (I), ex Comet. 0 X V E. \JF* \ 53, ' S^P~. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG i!fflw&é r MÆFts«.

t : - a ss Brigit Mærsk (I), ex Comet. 0 X V E. \JF* \ 53, ' S^P~. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG i!fflw&é r MÆFts«. ss Brigit Mærsk (I), ex Comet. 0 X V E. 'i-sffrøf.,, i!fflw&é r MÆFts«. :' \ 53, ' S^P~. \t4bl \JF* V-S^SMfK* \ t : - a ^ DELS- OG SØFARTSMUSEET i BDF. ss Brigit Mærsk. (I). ex Comet. (Tankskib). 0 X V

Læs mere

"> O L 03. < o 3 2* t. cc. i O. tf O.' -SK -"SV.

> O L 03. < o 3 2* t. cc. i O. tf O.' -SK -SV. Q LU UJ n i O t. cc < o L 03 3 2* "> O E s tf O.' ^ -"SV. -SK HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Dijmphna ex LinkQping. N 2 G 7. Begistreringsprotokoller: X-113 XI-244 Begistreringsdato; 15/7 1882. Københavns

Læs mere

SJÆLLAND (1933) Fra: Til: Aktivitet:

SJÆLLAND (1933) Fra: Til: Aktivitet: 20.02.1932 20.02.1932 Kontraheret som nybygning nr 207 ved Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri A/S 09.04.1932 09.04.1932 Køllagt på Helsingør værft 16.12.1932 16.12.1932 Afholdt afprøvning på prøveplan

Læs mere

Asger Nørlund Christensen: E.C. Benzons dampskibe

Asger Nørlund Christensen: E.C. Benzons dampskibe Asger Nørlund Christensen: E.C. Benzons dampskibe Skibskonstruktør E.C. Benzon (1825-1912) er bedst kendt for sin fornyelse af den traditionelle danske jagt, sine konstruktioner til Krydstoldvæsenet og

Læs mere

H/s* Harriet ex GI ommen. H B J R. / Sf C. Eegistreringsprotokoller; 1-71 1-20. Registreringsdato; 16/12 1867. eeis

H/s* Harriet ex GI ommen. H B J R. / Sf C. Eegistreringsprotokoller; 1-71 1-20. Registreringsdato; 16/12 1867. eeis KAN DELS- OG SØFARTSMUSEET FÅ KRONBORG H/s* Harriet ex GI ommen. H B J R. / Sf C Eegistreringsprotokoller; 1-71 1-20 Registreringsdato; 16/12 1867. eeis Certifikater; 16/12 1867 Bygget 1856 i Stockton*

Læs mere

ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o.

ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o. HANDELS- OG" SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Int. - 1. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o. 2 Stk. 2lo NEK. - l.?oo IHK. Tregangsmaskiner.

Læs mere

i-awnpf.~ss Ivigtut ex Vestye Egeberg ex M.chelle Selchau. K K V T.

i-awnpf.~ss Ivigtut ex Vestye Egeberg ex M.chelle Selchau. K K V T. i-awnpf.~ss Ivigtut ex Vestye Egeberg ex M.chelle Selchau. K K V T. HANDELS- CG: S F.-=' PÅ AAC/.iCF ss Ivigtut ex Vestye Egeberg ex Michelle Selchau N K V T. in." Bvgget 1875 - J. H. Løwe og Søn, brev

Læs mere

Kai (I) ex Ganger Rolf ex Whitby Abbey. N L F V. "Int. - 1. Bygget I883 - Osbourne, Graham & Co., Sunderland.

Kai (I) ex Ganger Rolf ex Whitby Abbey. N L F V. Int. - 1. Bygget I883 - Osbourne, Graham & Co., Sunderland. SS Kai (I) ex Ganger Rolf ex Whitby Abbey. N L F V. "Int. - 1. Bygget I883 - Osbourne, Graham & Co., Sunderland. 1 Stk. 14-6 NHK. - 513 IHK. Compoundmaskine. Cylinderdiameter: 25-56" Slaglængde: 36" Fabrikat:

Læs mere

Estelle Mærsk. (D. 0 X I K. Int. - 1. Bygget 1958 - A/S. Burmeister & Wain, København. 755. Gudmoder 19/6 1958: Frk. Leise Mærsk-Møller.

Estelle Mærsk. (D. 0 X I K. Int. - 1. Bygget 1958 - A/S. Burmeister & Wain, København. 755. Gudmoder 19/6 1958: Frk. Leise Mærsk-Møller. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ms Estelle Mærsk. (D. 0 X I K. Int. - 1 Bygget 1958 - A/S. Burmeister & Wain, København. Byggenummer 755. Gudmoder 19/6 1958: Frk. Leise Mærsk-Møller. 3.760 IHK. Fabrikat: Dieselmotor,

Læs mere

4> f fii^:-^^*-^ /&**-**-***. 7

4> f fii^:-^^*-^ /&**-**-***. 7 DG SØFARTSMUSEET KRONBORG OXC/V. ^ fifdc/t\ 4> f fii^:-^^*-^ /&**-**-***. 7 'fy'9-zg: ' ''i 7-24: **SfJ o // Ws^,._l- i^u^-^f L '-''. ~ L- /J^, I t s- ljh : }7 7.... ' føv«/ " (li i -5Z4 : -«- -*- OG

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET. Berlingske Tidende Predag 19. Februar 1847:!

HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET. Berlingske Tidende Predag 19. Februar 1847:! HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET TT / I H/ s. Emma. j i i Berlingske Tidende Predag 19. Februar 1847:! Salg af Dampbaaden "Emma". Eredagen den 26de Eebruar førstkommende "bliver I paa Børsen i Middagsstunden

Læs mere

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 1 af 11 10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014 - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 2 af 11 Wotan Vraget Wotan kan dykkes

Læs mere

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 1. Februar 1859:

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 1. Februar 1859: HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ' ' H/s Haderslev. ",w^''.: I±I - Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 1. Februar 1859: Haderslev, den 26de Januar: Yi underrette herved foreløbig vore Læsere om, at et anseet Firma

Læs mere

99,6 x 19,6 x 9,3 Fed.

99,6 x 19,6 x 9,3 Fed. ss Cathrine. N K W R. Tn -f- _ 1 Bygget 19oo - Å/S. Kjøbenhavns Flydedok og Skibsværf København. Bygge Nummer 23-1 Stk. ik NHK. - 95 IHK. Compoundmaskine. Cylinderdiameter: lo-g-21" Slaglængde: l*f" Fabrikat:

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Birte. HGWJ./OXFA.

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Birte. HGWJ./OXFA. PÅ KRONBORG ss Birte. HGWJ./OXFA. "HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Birte. I C IJ. / O X F Å. III - Berlingske lidende 13. Februar 194-7 = I Sø- og Handelsretten har der været afholdt Søforhør

Læs mere

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009.

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. SIMONE (Foto: Opklaringsenheden) AURORA (Foto: www.shipspotting.com / Willi Thiel) Faktuel information

Læs mere

Hoveddata: MRD 3. Hovedstruktur er glasfiberforstærket polyester opbygget på begge sider af en kerne af PVCskum.

Hoveddata: MRD 3. Hovedstruktur er glasfiberforstærket polyester opbygget på begge sider af en kerne af PVCskum. Hoveddata: MRD 3 Skibstype: MRD 3 Skrognummer Kendingssignal Byggeværft: DANYARD AALBORG A/S Nybygningsnummer: 2272 Søsat: 15. September 1995 Længde overalt: 18,25 meter Længde VL: 16,90 meter Bredde midtskibs:

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEE" PÅ KRONBORG Q G, tr,, lw-='a ""

HANDELS- OG SØFARTSMUSEE PÅ KRONBORG Q G, tr,, lw-='a HANDELS- OG SØFARTSMUSEE" ss Gallia Q G, tr,, lw-='a "" HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Gallia. N Q G. Int. - 1, Bygget 1897 - W. Gray & Co. Ltd., W. Hartlepool. 1 Stk. 188 NHK. - 7Io IHK. Tregangsmaskine

Læs mere

SELANDIA ved søsætningen i efteråret 1911 ved Refshaleøen.

SELANDIA ved søsætningen i efteråret 1911 ved Refshaleøen. SELANDIA ved søsætningen i efteråret 1911 ved Refshaleøen. SELANDIA 1912 Da Selandia sattes ind i Skibenes Række, sejrede det fuldkomment, mere overlegent og mere varigt end noget andet Skib. Det blev

Læs mere

(,- t< to o S. LA. f.o ^ Sf O. c I. * i. M j. m i H I. C i i. .'i

(,- t< to o S. LA. f.o ^ Sf O. c I. * i. M j. m i H I. C i i. .'i C i i.'i te UJ (O rd O (,- t< Sf O LA. f.o ^ to o S < o. (0 LU Q Z. < X M j c I m i * i M CO H H I cd -p m (0 HANDELS- 03 SØFARTSMUSEET PA KR0i\3ORG H/s. Vesta (1) ex Blekinge. N H G K, HANDELS- OG SOFARTSMUSEET

Læs mere

CATALOfi ALFRED OLSENS. Maleriauktion. H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. Marinemaler

CATALOfi ALFRED OLSENS. Maleriauktion. H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. Marinemaler H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. CATALOfi til Marinemaler ALFRED OLSENS Maleriauktion Mandag d. 13. November 1893, Kl. 11, i Kunstudstillingsbygningen paa Charlottenborg. EFTERSYN:

Læs mere

Title. MAN Diesel & Turbo < 1 >

Title. MAN Diesel & Turbo < 1 > Title < 1 > Nationalt maritimt klenodie Title < 3 > Fortid og nutid Burmeister Wain 3335177.2007.10.17 (LS/OG) 4 Opfinderen Rudolf Diesel Første Patent 1893 3334511.2006.11.10 Den visionære praktiker

Læs mere

Skorstenen fra M/S ENGLAND med DFDS' karakteristiske skorstensmærke. Det røde bånd på sort baggrund blev brugt i de første 100 år frem til 1967, da

Skorstenen fra M/S ENGLAND med DFDS' karakteristiske skorstensmærke. Det røde bånd på sort baggrund blev brugt i de første 100 år frem til 1967, da DFDS 1937-1970 Da Det Forenede Dampskibs Selskab, forkortet DFDS, blev stiftet i 1866, var ambitionen at samle dampskibe i datidens indenrigsfart med passagerer og stykgods, og dampskibe der især sejlede

Læs mere

Bygget 1863 af A. Howaldt & I. Schweffel, Kiel, ifølge Bilbrev dat. Kiel 2/6 1863-

Bygget 1863 af A. Howaldt & I. Schweffel, Kiel, ifølge Bilbrev dat. Kiel 2/6 1863- HANDELS- CG SØFARTSMUSEE PÅ KRONBORG ss Struer ex Kiel. I - i. Registreringsprotokoller: Fartøjs fortegnelse II Pag. 33- iflr. 634. Begistreringsdato: Registreringsbevis dat. Struer 27/9 1876. Certifikater:

Læs mere

r/j '.li r - IJI itj ti. td I PH 1 W I s 1 tf i

r/j '.li r - IJI itj ti. td I PH 1 W I s 1 tf i UJ IJI (0 '.li (6 r - 05 O r/j 0) O 1 itj Q < (5 A ti. td I PH 1 1 W I t s 1 tf i ti ^ i va a> ri H F» h> w rø i i 1 i i i i i 1 i n, rw HANDEL ss Julie Lynn. N R F H. :Int Bygget 19o9 - Dundee Shipbuilding

Læs mere

ss Godthaab. IT J W B. / 0 2 O A.

ss Godthaab. IT J W B. / 0 2 O A. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONSORG ss Godthaab. IT J W B. / 0 2 O A. ^* s "_J s S"" 7"3 w OJ LU HJ CO 3 S CO te u. < Q to CJ O æ -j LU Q 2: < ø o: 0 co 2; 0 CC < D, o \ j pq I & i fe «-P I n 1 o 1 xb

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Foreningen ex Elgina* S" T R L

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Foreningen ex Elgina* S T R L ANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Foreningen ex Elgina* S" T R L ANDELS- OG SØFARTSMUSEE1-1. ss Foreningen ex Elgina. I I Registreringsprotokoller: X-251* 1-119«Københavns Skibsregister II - 389- Registreringsdato:

Læs mere

Omslag bagside: Engelsk brig stryger for tre danske kanonbåde. Maleri af fyrskibsstyrmand Georg Ludvig

Omslag bagside: Engelsk brig stryger for tre danske kanonbåde. Maleri af fyrskibsstyrmand Georg Ludvig Æ E % 3 3 S Omslag, forside: Koloreret projekttegning til søsterskibene S/S BANDON, S/S CHUMPON OG S/S PANGAN leveret til ØK i 1909 fra Barclay Curie & Co. i Glasgow. De tre skibe blev indsat på ØK's linje

Læs mere

Bygget 19o8 - A/S. Kjøbenhavns Flydedok og Skibsværft, Byggenummer 76.

Bygget 19o8 - A/S. Kjøbenhavns Flydedok og Skibsværft, Byggenummer 76. ss Laura. N R D G, :nt. - 1, Bygget 19o8 - A/S. Kjøbenhavns Flydedok og Skibsværft, Byggenummer 76. 1 Stk. 79 NHK. - 438 IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: 14-23-37' 1 Slaglængde: 24" 2 Stk. skotske

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 779 af 18. august 2000 I medfør af 1, stk. 2, 6, og 32, stk. 4, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

BESKRIVELSE AF KINGFISHER BÅDEN FRA OILWIND

BESKRIVELSE AF KINGFISHER BÅDEN FRA OILWIND BESKRIVELSE AF KINGFISHER BÅDEN FRA OILWIND KINGFISHER ARCTIC båden er konstrueret til kyst fiskeri og jagt i arktiske farvande med en høj fart. Skroget har særdeles gode egenskaber med hensyn til sødygtighed,

Læs mere

HANDELS- CG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG. ss Skodsborg. H W K V. / 0 U I I. 1.

HANDELS- CG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG. ss Skodsborg. H W K V. / 0 U I I. 1. HANDELS- CG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG ss Skodsborg. H W K V. / 0 U I I. 1. f s HANDELS- 03 SØFARTSMUSE PÅ KRONBORG ss Skodsborg. E W K V. / O TJ L I 'HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Skodsborg

Læs mere

Bygget 1869 af Henderson. Goulbom & Co., Renfrei ifølge -Bilbrev dat. 2/6 1869* 1 Stk. 110 HHK = 420 IHK. Compoundmaskine. Henderson, Coulbom & Co«

Bygget 1869 af Henderson. Goulbom & Co., Renfrei ifølge -Bilbrev dat. 2/6 1869* 1 Stk. 110 HHK = 420 IHK. Compoundmaskine. Henderson, Coulbom & Co« HANDELS- ZZ S.: FA.\'~.Z'. ss Helge. UT O R J I - i. Registreringsprotokollers 11-256. XI-12. 1-150. 2-155. 1 enhavns Skibsregister 1-120. Registreringsdato: 21/6 1869«l/l 1894«(.Omregistrering) Certifikaters

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø -144- Lenvig. Den 4de Juli forlod jeg igjen Lyngen og gik i Maursund, 3 1/2 Mil fra Lyngen, ombord paa Dampskibet for at følge med samme til Talvig; da det kom tilbage fra Hammerfest, fulgte jeg med det

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSE PÅ KRONBORG. Ask«N D P M. S~i t>

HANDELS- OG SØFARTSMUSE PÅ KRONBORG. Ask«N D P M. S~i t> HANDELS- OG SØFARTSMUSE PÅ KRONBORG Ask«N D P M. S~i t> ss Ask, B" D P HANDELS- OG SØFARTSMUSES! PÅ KRONBORG - 1 Begistreriagsprotokol; XIV-4-6. Registreringsdato: 17/10 1891. Certifikater: 17/10 1891,

Læs mere

PRÆSENTATION AF PROJEKT TIL SEJLSKOLESKIB GEORG STAGE III GS III SØFARTSTEKNISK FORENING / SKIBSTEKNISK SELSKAB 2010-12-06

PRÆSENTATION AF PROJEKT TIL SEJLSKOLESKIB GEORG STAGE III GS III SØFARTSTEKNISK FORENING / SKIBSTEKNISK SELSKAB 2010-12-06 PRÆSENTATION AF PROJEKT TIL SEJLSKOLESKIB GEORG STAGE III GS III SØFARTSTEKNISK FORENING / SKIBSTEKNISK SELSKAB INDHOLD AF PRÆSENTATION Baggrund og erfaring ASD Sejlskibsprojekter Skibstyper Rigning Georg

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

ss Rikke ex Laura Mærsk (II) ex B e lgien. N Q H G. / 0 TJ I F,

ss Rikke ex Laura Mærsk (II) ex B e lgien. N Q H G. / 0 TJ I F, HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG 1, ss Rikke ex Laura Mærsk (II) ex B e lgien. N Q H G. / 0 TJ I F,... 2. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Rikke ex Laura Mærsk (II) ex B e lgien. N Q H G. / O U I F. Be*i

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

H/s. Freya. H K D G. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG

H/s. Freya. H K D G. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG H/s. Freya. H K D G. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET HANDELS- OG SØFARTSMUSEE1 H/s. Freya. HED & 1 Registreringsprotokoller: Y-355. lc-72. Reglstreringsdato: 28/5 1873» (Omregistrering) 1/1 1894= (Omregistrering)

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSES PA KRONBORG. ss Kina (l) ex Lancashire. N P L V. Int. - 1. Bygget 1889 - Harland & Wolff, Ltd., Belfast.

HANDELS- OG SØFARTSMUSES PA KRONBORG. ss Kina (l) ex Lancashire. N P L V. Int. - 1. Bygget 1889 - Harland & Wolff, Ltd., Belfast. ANDELS- OG SØFARTSMUSES PA KRONBORG ss Kina (l) ex Lancashire. N P L V. Int. - 1. Bygget 1889 - arland & Wolff, Ltd., Belfast. 1 Stk. 526 NK. - 3-000 IK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: 28-V7-78" Slaglængde:

Læs mere

Bygget 1895 " Løbnitz Se Co., Renfrew. 1 Stk. NHK. - l.o5o IHK. tregangsmaskine. Cylinderdiameter: Slaglængde Fabrikat: Løbnitz & Co.

Bygget 1895  Løbnitz Se Co., Renfrew. 1 Stk. NHK. - l.o5o IHK. tregangsmaskine. Cylinderdiameter: Slaglængde Fabrikat: Løbnitz & Co. PÅ KR0N50RG s s Xenia. N H G W. Int. -! Bygget 1895 " Løbnitz Se Co., Renfrew. 1 Stk. NHK. - l.o5o IHK. tregangsmaskine. Cylinderdiameter: Slaglængde Fabrikat: Løbnitz & Co. Klinkbygget af Staal. 2 Dæk

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

Kl. 17:15 mødtes alle deltagerne i baren agter, hvor DFDS generøst bød på en drink. Foto: Hans-Henrik Fentz.

Kl. 17:15 mødtes alle deltagerne i baren agter, hvor DFDS generøst bød på en drink. Foto: Hans-Henrik Fentz. DFHS 1991-2016 I anledning af Dansk Færgehistorisk Selskabs 25 års-jubilæum den 20. april 2016 besluttede bestyrelsen at arrangere en jubilæumstur til Oslo for medlemmerne med ledsagere. Takket være stor

Læs mere

Udgave 20160204. LYSTFISKERSKIB: OUKX FANØ (Bygget 1949) af Korsør. 1980 Nordby. Fanø. ex fiskefartøj FANØ, ex fiskefartøj CARL F. CHRISTENSEN.

Udgave 20160204. LYSTFISKERSKIB: OUKX FANØ (Bygget 1949) af Korsør. 1980 Nordby. Fanø. ex fiskefartøj FANØ, ex fiskefartøj CARL F. CHRISTENSEN. Udgave 20160204 LYSTFISKERSKIB: OUKX FANØ (Bygget 1949) af Korsør. 1980 Nordby. Fanø. ex fiskefartøj FANØ, ex fiskefartøj CARL F. CHRISTENSEN. 07-04-1949 anm & 21-04-1949 reg Skibet er optaget i Dansk

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Dansk Færgehistorisk Selskab www.dfhs.dk

Dansk Færgehistorisk Selskab www.dfhs.dk 11.12.1929 13.12.1929 Kontraheret ved Aalborg værft som nybygning nr 42 11.03.1930 11.03.1930 Køllagt på Aalborg værft 29.08.1930 29.08.1930 Søsat kl 13.15 og navngivet HEIMDAL af fru sagfører Cortes 28.10.1930

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 24. februar 2016 13:03 Denne sikkerhedsinstruks er gældende for bevaringsværdigt fiskefartøj Elisabeth K571 kaldesignal OU 8893.

Læs mere

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge 36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge Den traditionsrige sejlads, Fyn Rundt for bevaringsværdige Sejlskibe løber af stabelen i næste uge. Med de sidste tilmeldinger er Fyn Rundt nu oppe på 36

Læs mere

ss Marselisborg. N K D H. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG

ss Marselisborg. N K D H. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Marselisborg. N K D H. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG ss Marselisborg. N K D H. Int. - 1. Bygget I898 - Wm. Gray 8c Co. Ltd., W. Hartlepool. Byggenummer 355» Søsat 7/4

Læs mere

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. SØFARTSSTYRELSEN Eks. nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. SØVEJSREGLER Hjælpemidler:

Læs mere

ARGENTINEAN REEFER og Torms TEKLA fotograferet under Anden Verdenskrig

ARGENTINEAN REEFER og Torms TEKLA fotograferet under Anden Verdenskrig ARGENTINEAN REEFER og Torms TEKLA fotograferet under Anden Verdenskrig ARGENTINEAN REEFER 1941 Vinteren har været lang, kold og mørk endnu engang, uden Smil og uden Sang, uden Bægerklang. Ingen Sko og

Læs mere

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver , 2012, 2 Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver Organisationer Danmarks Rederiforening Fællesrepræsentationen for dansk Skibsfart Søfartsrådet Skibsværfter

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Strækningslængder. Bilag 6.6

Strækningslængder. Bilag 6.6 Banedanmarks Netredegørelse 2015 Bilag 6.6 Strækningslængder Afstandstabellen angiver den kilometerafstand, som infrastrukturafgifterne beregnes efter. Afstanden mellem Sjælland og Fyn er redurceret med

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007

Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007 Redegørelse fra Opklaringsenheden Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007 TINA ROSENGREN ved kaj, billedet viser agterskibet med muslingeskrabere og rejste bomme Faktuel information TINA

Læs mere

Faaborg Værft A/S, Værftsvej 7, 5600 Faaborg, Tlf: 62 61 21 10, www.faaborg-vaerft.dk, fv@faaborg-vaerft.dk

Faaborg Værft A/S, Værftsvej 7, 5600 Faaborg, Tlf: 62 61 21 10, www.faaborg-vaerft.dk, fv@faaborg-vaerft.dk Faaborg Værft A/S, Værftsvej 7, 5600 Faaborg, Tlf: 62 61 21 10, www.faaborg-vaerft.dk, fv@faaborg-vaerft.dk Faaborg Værft A/S er Danmarks førende glasfiberværft når, det drejer sig om såvel nybygninger

Læs mere

Dansk færgeoversigt 2016

Dansk færgeoversigt 2016 Dansk færgeoversigt 2016 Michael Koefoed-Hansen Starnia Dansk færgeoversigt 2016 Af Michael Koefoed-Hansen 1. udgave, 1. oplag 2016: Michael Koefoed-Hansen og Starnia ISBN 978-87-998843-0-8 Layout: Michael

Læs mere

Beregning af navigationsopgaver til kort 102 kapitel B,C,D + PRØVER

Beregning af navigationsopgaver til kort 102 kapitel B,C,D + PRØVER Beregning af navigationsopgaver til kort 102 kapitel B,C,D + PRØVER 1 B 5 a 082 O strøm (S) 8 O 074 O afdrift (N) 5 O 069 O B 5 c 198 O strøm (V) 6 O 192 O afdrift (Ø) 4 O 188 O B 5 b 102 O strøm (N) 4

Læs mere

Klassisk. Kom og mød de andre hurtige i Helsingør. 120 år Anakonda sejler endnu. Nr. 124 Maj 2015

Klassisk. Kom og mød de andre hurtige i Helsingør. 120 år Anakonda sejler endnu. Nr. 124 Maj 2015 Klassisk Nr. 124 Maj 2015 120 år Anakonda sejler endnu Kom og mød de andre hurtige i Helsingør 1 Gaffelriggeren Anakonda I sidste nummer sendte bestyrelsen en jubilæumshilsen til alle jubilerende medlemsbåde

Læs mere

1833/66 n I834/93 " 1835/146 ".. 1836/89 " 1,, 1837/53» ti I838/I0 "» 1839/154» tt. Skibsregistrene. KK~g Keg. I:

1833/66 n I834/93  1835/146 .. 1836/89  1,, 1837/53» ti I838/I0 » 1839/154» tt. Skibsregistrene. KK~g Keg. I: Skibsregistrene. KK~g Keg. I: HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG Registrering af skibe før 1867 var et svævende begreb. Der fand = tes kunnier eller mindre forældede bestemmelser, som meget langt fra

Læs mere

Bjærgning og bugsering

Bjærgning og bugsering Bjærgning og bugsering Bjærgning og bugsering i isfyldte polarfarvande er nok altid en større udfordring end andre steder på kloden. Her følger to beretninger om dels bjærgning og dels om kombineret bjærgning

Læs mere

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 1874-01 Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 Efter Ordre og i Anledning af hoslagte Skrivelse af Dags Dato fra Kommunehospitalet skal Undertegnede

Læs mere

Skal man krydse Kattegat og måske en tur til Anholt så husk, at her er kommet en stor vindmølle park.

Skal man krydse Kattegat og måske en tur til Anholt så husk, at her er kommet en stor vindmølle park. foto: frost I år er der 25 års jubilæum, og denne gang har tursejlerne også en chance, uden målerbrev Gå ind på : http://www.palbyfyncup.dk/ og læs om mulighederne, man kan også se hvem der er tilmeldt,

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1942 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART SEPTEMBER 1943 Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart i Henhold

Læs mere

Nr. 94 december 2007. Tre piger p togt 6 rs fors g med linolieprimer Sommerst vne i Assens 2008

Nr. 94 december 2007. Tre piger p togt 6 rs fors g med linolieprimer Sommerst vne i Assens 2008 Nr. 94 december 2007 Tre piger p togt 6 rs fors g med linolieprimer Sommerst vne i Assens 2008 De dejlige Mƒlarb de Tekst: Simon Hansen Det ser dejligt ud, her hvor Anna, en Mˆlar 25, ejet af Per Carstens

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Færgerne, der gik på Lohals. Af Dorte Bennedbæk, august 2008

Færgerne, der gik på Lohals. Af Dorte Bennedbæk, august 2008 Færgerne, der gik på Lohals Af Dorte Bennedbæk, august 2008 Lohals har igennem mange århundreder været et langelandsk udskibningssted for varer og personer. I 1630 bliver den sammen med Ristinge erklæret

Læs mere

Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr

Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr Ottar Helge Ask Roar Ege Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr S K O L E T J E N E S T E N V I K I N G E S K I B S M U S E E T Modellen en kopi af Helge Ask er en kopi af Roar Ege en kopi af Ottar en kopi

Læs mere

Østerbrogade. Udgiver: Vilhelm Hansen, Grenaa

Østerbrogade. Udgiver: Vilhelm Hansen, Grenaa Østerbrogade Amtssygehuset Østerbrogade nr. 20 fra 1901, blev bygget til afløsning af det gamle Amtssygehus som siden 1860 havde ligget på Grønland nr. 47 og blev i 1922 afløst af sygehuset på Baunehøj.

Læs mere

KOMMANDOER. 15.1 Formål. 15.2 Indledning. At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer.

KOMMANDOER. 15.1 Formål. 15.2 Indledning. At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. 15.1 Formål KOMMANDOER At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. 15.2 Indledning En god styrmand skal kunne give sit mandskab korrekte, præcise og klare kommandoer i

Læs mere

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK H/S HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK H/S

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP.

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP. landbothy Struer Kommune Att.: Bjarke Danvig Planafdelingen Østergade 13 76 Struer MODTAGT 27 SP. 213 STRUR KOMMUN Thisted d. 26. september 213 Sagsnr. V618/KK/idb Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: Hoslagt

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

En tur til det græske øhav.

En tur til det græske øhav. Maj 2015 En tur til det græske øhav. Mange har sikkert prøvet at gå på en havnekaj sydpå, og set ind i den ene lækre båd efter den anden og tænkt, det må være dejligt at sidde i sådan en båd og sejle rundt

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere