Du vil i denne håndbog kunne læse relevante oplysninger om hverdagen på skolen både for kostelever og dagelever.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Du vil i denne håndbog kunne læse relevante oplysninger om hverdagen på skolen både for kostelever og dagelever."

Transkript

1 Kære kommende elev! Du vil i denne håndbog kunne læse relevante oplysninger om hverdagen på skolen både for kostelever og dagelever. Din nye skole Oure Kostgymnasium (OKG) er en skole for ambitiøse unge, som gerne vil tage en god studentereksamen, og som samtidig vil dyrke deres sport/performing art og bo på kostskole (eller være dagelev). Vi har derfor som ambition at forberede dig til videregående uddannelse og/eller en karriere inden for den sport eller performing art, som du dyrker. Vi har fokus på, at den enkelte elev tilegner sig mest mulig viden og kompetence og samtidig udvikler sin personlighed. På OKG vil du opleve frihed og frirum, fordi skolen tager dig alvorligt og respekterer dig som den, du er. Samtidig skal du tage skolen alvorligt og respektere dens værdier og det fællesskab, som man siger ja til at være en del af, når man bliver studerende på Oure Kostgymnasium. Kammeratskab og respekt, frihed og ansvar Læring og udvikling kræver tryghed. Samtidig har vi alle forskellige behov og grænser for, hvad vi finder acceptabelt. Derfor er dialog og rummelighed vigtig. Vi forventer af dig, at du er en god kammerat, at du har en ordentlig omgangstone, og at du respekterer dine kammeraters forskelligheder. At være elev på OKG indebærer også, at du vælger fællesskabet til. Du kan se frem til både faglige og sociale arrangementer om aftenen såvel som i weekenden. Til disse arrangementer forventer vi, at du deltager og bidrager med nysgerrighed og godt humør. Sport & Performing arts Sport og performing arts dyrkes på alle niveauer fra bredde til elite, og der undervises naturligvis differentieret på alle linjer. Vi har både elever, som går målrettet efter at blive elitesportsudøvere, professionelle musikere, dansere eller skuespillere, og elever, som dyrker deres sport eller performing art for at udvikle sig personligt og fordybe sig i samværet med andre unge med samme interesse. Undervisningen er seriøs, professionel og ambitiøs, og vi forventer motiverede og engagerede elever, der er indstillede på intensiv træning og øvelse. Udover den skemalagte undervisning er der af og til ekstratræning i forbindelse med turneringer, forestillinger og koncerter. I tre sportsgrene har vi eksterne samarbejdspartnere. Det drejer sig om håndbold, hvor en del af træningen foregår i GOG, i ridning hvor al undervisning foregår på Broholm Hestecenter samt teamgym og tumbling, der varetages af SG, Svendborg Gymnastikforening. I alle tre tilfælde sker koordineringen i tæt samarbejde med den sportslige leder på gymnasiet, Johnny Johansen. Gymnasiet (studentereksamen, stx) Du har sikkert allerede hørt en del om studentereksamens opbygning. På vores hjemmeside, kan du læse oplysninger om studieretninger, valgfag osv. På Oure Kostgymnasium vil din klasse være en fast ramme om det meste af undervisningen, og din klasselærer vil være en nøgleperson, når det gælder faglig og social udvikling i undervisningsrummet. Klasselæreren er også studievejleder, suppleret af Studievalg Fyn, som har en fast studievejleder tilknyttet Oures elever. Klasselæreren holder to gange årligt en samtale med dig om din faglige og sociale udvikling i forbindelse med undervisningen.

2 Den første halvdel af skoleåret, frem til nytår, kaldes grundforløbet. Når afslutningen af grundforløbet nærmer sig, skal du træffe dit endelige valg af studieretning. Hvis du i løbet af efteråret begynder at overveje et skift, er det en god idé at tale med Kenneth Vennerstrøm eller en anden fra gymnasiets ledelse - også selvom der er længe til det endelige valg. Karakterer hører med til livet som gymnasieelev. Karakterne gives typisk tre-fire gange om året, og hver gang følges de op af en samtale - eller muligheden for en samtale - med læreren. Som ny elev i gymnasiet vil du måske opleve, at nogle af dine karakterer til at begynde med er lavere end i folkeskolen. Det skyldes bl.a. de større krav til faglig viden, præcis sprogbrug osv. - og det er ikke noget, du skal gå i panik over. Lyt derimod godt til lærernes begrundelser og spørg gerne, hvis du ikke forstår bedømmelsen. Kostskolen Skolegang og sport eller performing arts har du et forhåndskendskab til. Anderledes ser det måske ud i forhold til det sociale rum og fritiden på en kostskole med mindre du har gået på en efterskole. Det at bo tæt sammen med andre er en læreproces, der blandt andet handler om, at du skal turde være dig selv og passe på dig selv. Samtidig handler det om at kunne indordne sig og acceptere, at det ikke altid er dig, der er i centrum. Du kommer til at bo på tomandsværelser på en værelsesgang. Boformen, hvor man skal have sit ungdomsliv til at fungere meget tæt sammen med andre, er en løbende øvelse i samarbejde og dialog. Det kan en gang imellem være svært, men vi skal nok hjælpe dig godt på vej og støtte dig undervejs i forløbet. Du og dine kammerater får tilknyttet en fast kostpædagog (kostskolepædagog), som er en voksen med tid og lyst til at lytte, tale og være sammen med jer. Kostpædagogen sørger for at holde husmøder og hjælper i øvrigt med alt mellem himmel og jord, så du kan få et trygt og godt ophold. Det at være elev på vores kostskole indebærer en stor grad af frihed, men også et stort ansvar. Du og dine kammerater står fx selv for rengøringen på jeres værelser og i husene, og i løbet af skoleåret vil du desuden få vagter i Spisehuset, hvor du skal deltage i opvask og tilberedning og servering af mad. Vi er som skole nødt til at sætte meget høje standarder for rengøringsniveauet og deltagelsen i andre fælles pligter. Det er fordi, vi er mange, der er afhængige af hinanden, og faciliteterne bliver hurtigt slidte, hvis vi ikke tager et fælles ansvar og passer ordentligt på tingene. Dagelev Er du dagelev, betyder det, at du er elev på stx-uddannelsen og i sport/performing arts, men sover hjemme om natten. Det svarer på mange måder til at gå på et almindeligt gymnasium og efter skoletid dyrke sin sport eller performing art i en klub eller lignende. Som dagelev kan du være på skolen fra morgen til aften. Du kan spise her, lave lektier, gå til koncerter, forestillinger og andre aktiviteter uden for normal undervisning. Du vil få stillet et skab til rådighed til de ting, du ikke vil tage med frem og tilbage.

3 Studieregler Som elev på Oure Kostgymnasium forventer vi, at du deltager aktivt i undervisningen. Det indebærer blandt andet, at: der er mødepligt til undervisningen. alle skriftlige opgaver skal afleveres rettidigt. du skal deltage i terminsprøver, årsprøver og ekskursioner. Lærerne registrerer dagligt dit eventuelle fravær i studieadminstrationsprogrammet Lectio. Det gælder både fravær fra timer og manglende aflevering af skriftlige opgaver. I den forbindelse vil alle former for fravær blive medregnet. Det er på den baggrund vigtigt, at du holder skolen orienteret om årsagen til dit fravær. Skolen har en procedure for håndtering af fravær, som sikrer, at der bliver grebet hurtigt ind, og at dine forældre bliver orienteret. Ordensregler Det er skolens klare forventning, at elever på Oure Kostgymnasium udviser en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen. Vi forventer desuden, at vores elever sætter sig grundigt ind i skolens ordensregler, som udleveres ved skoleårets begyndelse. For eleverne i 1.g er der totalt forbud mod indtagelse og besiddelse af alkohol, og for samtlige elever er der totalt forbud mod alle former for euforiserende stoffer og dopingpræparater. Dette gælder ikke blot på skolen, men også på studieture, til stævner og på rejser til og fra skolen i forbindelse med weekender og ferier. Vi accepterer ikke tyveri. Vi accepterer ikke vold eller hærværk. Vi accepterer ikke misbrug af medier, herunder downloading af ulovlige filer m.m. Ulovlig brug af mobiltelefoner, såsom sms-mobning accepteres ikke. Elever, som ikke overholder ordensreglerne, eller i øvrigt bryder indgåede aftaler, må imødese en konsekvent reaktion fra skolens side. En eller gentagne overtrædelser af reglerne kan således efter ledelsens vurdering medføre sanktioner. Enhver overtrædelse betragtes som en sag for sig, som kræver vurdering og skøn, før sanktioner iværksættes. Hverdagsrytme Morgenmaden, som er obligatorisk for alle kostelever, serveres kl Hver uge er der flere gange tilbud om morgentræning for sportselever og dansere. Skuespils- og musikelever er velkomne. Disse dage står gymnasiets sport- og performing arts-lærere for træning og kropslig uddannelse en time inden morgenmaden. Efter morgenmaden går dagen med undervisning og sport og performing arts afbrudt af spisepauser m.m. Efter aftensmaden kl er der mulighed for forskellige frivillige aktiviteter eller sport og performing arts. For kostelever Du sørger selv for at stå op inden morgentræning og morgenmad. For eleverne i 1.g skal der være ro på

4 værelsesgangene og i fællesrum fra kl Med ro mener vi fx ingen musik eller anden støj, som kan forstyrre elever, der ønsker at gå tidligt i seng. Klokken skal alle elever i 1.g. være på deres værelsesgang. Når kostpædagogerne og nattevagterne har afsluttet godnatrunden omkring klokken 23.30, skal alle elever være på deres egne værelser. Weekender Skoleåret er planlagt med en blanding af tre typer af weekender: Undervisningsweekender Her skal du deltage i obligatorisk undervisning på skolen. Det kan være enten boglig undervisning eller sport/performing arts. I forlængelse af undervisningen vil der være forskellige sociale aktiviteter. Hjemrejseweekender og ferier/helligdage Her lukker skolen, og du skal rejse hjem. En årskalender rundsendes før skolestart. Gymnasieweekender Her kan du frit vælge, om du vil blive på skolen, eller om du vil rejse hjem. I gymnasieweekenderne arrangerer kostpædagoger og/eller elevgrupper af og til sjove aktiviteter og temafester, men du får også tid til at slappe af og lave lektier sammen med dine venner. Weekendregistrering Normalt meddeler man senest onsdag, om man er på skolen i den kommende weekend. Hvis man vælger at være på skolen i en weekend, betyder det, at man indgår i de opgaver og pligter, som hører med - fx rengøring og vagter i Spisehuset. Vask Du kan vaske på skolens vaskeri. Vaskekort og tørrekort kan købes i vores reception. Spisehuset Spisehuset er et stort køkken, hvor vi dagligt laver mad til de ca. 850 elever og 150 ansatte, der er på efterskolen og gymnasiet. Vi laver maden i et læringsrum sammen med eleverne, hvor de får en introduktion til grundprincipperne i sund og velsmagende mad. Eleverne i 1.g har i løbet af skoleåret en praktisk køkkenuge. Før den praktiske køkkenuge deltager eleverne i en madog sundhedsworkshop, hvor de lærer om fødevarehygiejne og om sammenhængen mellem kost, forbrænding og præstation. Derudover er det gymnasieeleverne, der på skift har nogle tidlige morgentimer, hvor de hjælper med at lave morgenmad. Maden tilberedes med udgangspunkt i de otte kostråd. Vi bruger friske og gode råvarer: Kød fra frilandsgrise, kødkvæg, fynsk lammekød og friskfanget fisk. Vi bruger økologisk mælk, æg, smør, mel og gryn. Med hensyn til frugt og grønt tilstræber vi, at varerne er danske og gerne lokale. Menuen varierer dag for dag, både mht. duft, udseende, smag, konsistens og råvarevalg. Sygeplejerske og sygemelding Hvis du er syg om morgenen, skal du meddele det til morgenvagten ved morgenmaden. Skolen har tilknyttet en sygeplejerske, som kan give gode råd om sygdom og vurdere, om du har behov for at blive tilset af en læge. Sygeplejersken vil i givet fald være behjælpelig med at bestille en tid hos lægen. Skolen arrangerer hver formiddag transport for elever, der har behov for at komme til lægen. Skader og behandling

5 Skolen har tilknyttet fysioterapeuter, der diagnosticerer eventuelle skader og hjælper med genoptræningsprogrammer. Hvis du får en behandlingskrævende skade, hvilket er sjældent, betaler du særskilt for denne behandling. Klinikken ligger på skolen. Hvis du bliver skadet, deltager du på sidelinjen i sport eller performing arts-undervisningen i det omfang, det er muligt efter aftale med din træner/underviser. Samtidig kommer du ind i et superviseret genoptræningsforløb med henblik på, at du hurtigst muligt bliver skadesfri. Forsikring Skolen har tegnet de lovpligtige ansvars- og erhvervsforsikringer, som dækker eleverne, mens de er på skolen, men ikke elevens rejse til og fra skolen ved weekender/ferier. Dækningssummerne er begrænsede. Ved tyveri m.m. skal elevens personlige ejendele og udstyr dækkes af familiens indbo- og ansvarsforsikring. Det er her vigtigt at pointere, at vi forventer, at eleven udviser ansvarlighed over for sine ejendele. Dvs. aflåser sin cykel, lægger værdigenstande i aflåst skab og sørger for, at penge ikke ligger og flyder. OBS: Ulykkesforsikring skal tegnes individuelt af eleven/forældre. It Som elev skal du medbringe en bærbar computer. Vi har trådløst netværk, der dækker skolens område. Vi stiller ikke specielle krav til dit styresystem. Anbefalet software: Tekstbehandling, regneark mv. (Fx Microsoft Office eller OpenOffice. OpenOffice er gratis og kan hentes på internettet). Antivirusprogram uden firewall (Windows-brugere anbefales at benytte Windows' egen firewall). Skolens it-support kan installere et gratis antivirusprogram. Det er elevens eget ansvar at tage backup af vigtige data som fx opgaver, noter o.a. Det kan ikke anbefales nok! Hvis du skal have hjælp til din computer, kan du henvende dig i it-supporten, der har åben på alle hverdage. Vi giver hjælp til opsætning til det trådløse net, test af hardware, vejledning i garantisager m.m. Er din computer til reparation, kan du benytte skolens stationære computere. Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte itsupporten ved Søren Tipsmark eller Rasmus Hellum Nielsen Ledelsesstruktur Oure Kostgymnasiums daglige ledelse består af: Rektor, Allan Kruse Tlf Mail: Ledende inspektor, Kenneth Vennerstrøm Tlf Mail: Sportsleder, Johnny Johansen Tlf Mail:

6 Kære kommende forældre Et godt skoleår på OKG kræver et tæt samarbejde imellem tre parter: Skole, hjem og jeres søn/datter. Det er vigtigt, at der er forståelse og samarbejde parterne imellem. Vi har drevet skole i snart 30 år og har derfor god erfaring med undervisning, læring og dannelse. Det betyder dog på ingen måde, at vi ikke vil lytte og lære. Det er vigtigt at understrege, at vores handlinger bygger på velovervejede pædagogiske værdier (se Skolernes værdigrundlag på Dette forhold beder vi jer respektere. Dermed naturligvis ikke sagt, at I ikke omgående skal kontakte skolen, hvis I opfatter en situation som værende urimelig, eller hvis I blot har spørgsmål til vores praksis. Vi vil i løbet af året holde jer orienteret om, hvad der foregår på Oure Kostgymnasium. I vil på kostgymnasiets Facebookside, samt på oure.dk kunne følge med i nyheder på skolen, og I vil modtage nyhedsbreve pr. . To gange i 1.g er der forældredage. Vi vil både her og løbende gennem skoleåret giver jer tilbagemeldinger, og det er vigtigt, at I også opdaterer os, hvis der sker væsentlige ændringer i hjemmet. Vi er her for at hjælpe jeres barn, og dette gøres naturligvis bedst i en tillidsfuld dialog mellem skole, hjem og elev. På gensyn! Oure Kostgymnasium Sport & Performing Arts

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15

10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15 10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15 Medie og kommunikation Sport og sundhed Language, economics and culture Teknik og byggeri Sundhed, omsorg og mad HUSK informationsaften om 10.klasse

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

10. klasse i Kolding Kommune

10. klasse i Kolding Kommune 2013/2014 10. klasse i Kolding Kommune 17 INDHOLD Forord v./... 3 Skolechef Morten Kirk Jensen og Børne- og Uddannelsesdirektør Ib Hansen Optagelsesbetingelser... 4 Bakkeskolen... 5 Bramdrup Skole... 8

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

GODT AT VIDE. Rødding Fri Fagskole. for forældre til elever på. Rødding Fri Fagskole * Rødding Præstegårdsvej 11 * 6630 Rødding * tlf.

GODT AT VIDE. Rødding Fri Fagskole. for forældre til elever på. Rødding Fri Fagskole * Rødding Præstegårdsvej 11 * 6630 Rødding * tlf. Pr. juli 2014 GODT AT VIDE for forældre til elever på Rødding Fri Fagskole Rødding Fri Fagskole * Rødding Præstegårdsvej 11 * 6630 Rødding * tlf. 74 84 25 00 INDHOLD SIDE VEDTÆGT 3 FORMÅL 3 VÆRDIGRUNDLAG

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Fra gymnasiefremmed til student

Fra gymnasiefremmed til student Fra gymnasiefremmed til student større fagligt udbytte for elever fra gymnasiefremmede miljøer Af: Lars Ulriksen, Susanne Murning, Aase Bitsch Ebbensgaard og Birgitte Simonsen www.gl.org 2 Denne publikation

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

10. klasse i Kolding Kommune

10. klasse i Kolding Kommune 10. klasse i Kolding Kommune 2015-2016 Indhold 9. klasse og hvad så?... 4 UU-center Kolding... 6 10. klasse på Brændkjærskolen... 8 10. klasse på Hansenberg... 17 10. klasse på IBC... 27 Til elever i

Læs mere

(Medarbejderhåndbog)

(Medarbejderhåndbog) (Medarbejderhåndbog) (start her) Velkommen Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos McDonald's. Medarbejderhåndbogen her skal være med til at give dig en god start i dit nye job. Du kan

Læs mere

ELITEIDRÆT + STUDENTEREKSAMEN DET KRÆVER MANGE OFRE AT NÅ HELT TIL TOPS, MEN DIN UDDANNELSE BEHØVER IKKE VÆRE ET AF DEM

ELITEIDRÆT + STUDENTEREKSAMEN DET KRÆVER MANGE OFRE AT NÅ HELT TIL TOPS, MEN DIN UDDANNELSE BEHØVER IKKE VÆRE ET AF DEM ELITEIDRÆT + STUDENTEREKSAMEN DET KRÆVER MANGE OFRE AT NÅ HELT TIL TOPS, MEN DIN UDDANNELSE BEHØVER IKKE VÆRE ET AF DEM VORES MÅL ER AT FÅ DIG BEDST MULIGT IGENNEM UDDANNELSEN OG SAMTIDIG SIKRE, AT DU

Læs mere

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug Det har gjort en forskel en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug 1 Indhold Forord 3 1 Boform for hjemløse med misbrug 4 2 Lærkehøjs formål 5 3 Beboerne på Lærkehøj 6 4 Hverdagen

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE FRA DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN DU KAN GØRE EN FORSKEL

INSPIRATIONSHÆFTE FRA DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN DU KAN GØRE EN FORSKEL INSPIRATIONSHÆFTE FRA DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN DU KAN GØRE EN FORSKEL DU KAN GØRE EN FORSKEL Som frivillig lektiehjælper i Dansk Flygtningehjælps Frivillignet kan du være med til at gøre

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN NORDFYN Fakta om Danmark Læremateriale til medborgerskabsprøven April 2011 Kommuner og regioner i Danmark pr.1. januar 2008 Indledning Fakta om Danmark læremateriale til medborgerskabsprøven Fakta om Danmark

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Hvordan fremmer jeg mit barns sproglige udvikling?

Hvordan fremmer jeg mit barns sproglige udvikling? Hvordan fremmer jeg mit barns sproglige udvikling? - vejledning til tosprogede forældre Indhold Side Kære forældre 2 Flersprogethed som nøgle til verden barnemad? 3 Hvordan kan vi stimulere vores barn

Læs mere

Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU)

Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU) Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU) 1 2 "Vi har en uskreven regel om, at man ikke behøver at

Læs mere