Find dansk brugervejledning online:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Find dansk brugervejledning online:"

Transkript

1 Brugervejledning UA-1020-W Blodtryksmåler Find dansk brugervejledning online: eller du kan scanne QR-koden herunder

2 Indholdsfortegnelse Kære kunde... 2 Indledende information... 2 Forholdsregler... 2 Oversigt over apparatets dele... 4 Symboler... 5 Betjeningsfunktion... 7 Anvendelse... 8 Insætning/skift af batterier... 8 Tilslutning af luftstuds... 9 Tilslutning af netadapter... 9 Indstilling af ur Valg af den korrekte manchetstørrelse Påsætning af manchhetten Sådan foretages korrekte blodtryksmålinger Målingen Efter målingen Blodtryksmålingen...14 Normal måling Måling med indstillet trykværdi Måling med ønsket systolisk tryk Information om korrekt blodtryksmåling TriCheck måling Vis gemte målinger.18 Hvad er uregelmæssig hjerterytme Trykindikator WHO Klassifikator Blodtryk 20 Hvad er blodtrykket? Hvad er hypertennsion og hvordan kontrolleres det? Hvorfor måle blodtrykket i hjemmet? WHO s blodtryksklassfikation Variation i blodtrykket Fejlfinding...21 Vedligeholdelse Tekniske data

3 Kære kunde Tillykke med deres state-of-the-art A&D blodtryksapparat, der er en af tidens mest avancerede modeller. Designet med udgangspunkt i brugervenlighed og nøjagtighed, vil dette blodtryksapparat gøre dine målinger lette at foretage. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning omhyggeligt, før du bruger blodtryksapparat for første gang. Indledende information Dette apparat overholder bestemmelserne i EF-direktiv 93/42/EØF (direktiv om medicinsk udstyr), og er mærket. (0123: Referencenummeret til det involverede bemyndigede organ ) Apparatet er designet til brug på voksne, ikke nyfødte eller småbørn. Anvendelsesområde: beregnet til brug i hjemmet eller plejesektoren. Dette apparat er designet til at måle blodtryk og puls på mennesker og til diagnostisk brug. Forholdsregler Præcisionskomponenter anvendes i produktionen af denne blodtryksmåler. Ekstreme temperaturer, fugtighed, direkte sollys, stød eller støv skal derfor undgås. Rengør blodtryksmåleren og manchet med en tør, blød klud eller en klud let fugtet med vand og et neutralt rengøringsmiddel. Der bør undgås hyppig brug af opløsningsmidler eller andre stærke kemikalier til rengøring, da dette på sigt kan skade apparat samt manchet. Undgå at folde/krølle manchetten eller opbevare denne med slangen snoet i længere perioder, da en dette kan forkorte levetiden. Vær påpasselig så strangulering af babyer eller spædbørn med slangen ikke kan opstå. Luftslangen må ikke vrides og så den lukkes af under målingen. Dette kan forårsage skade på grund af kontinuerligt tryk i manchetten. Blodtryksapparatet og manchetten er ikke vandtætte. Undgå at regn, sved og vand fugter apparatet og manchetten. Målinger kan påvirkes hvis blodtryksapparatet bruges tæt på fjernsyn, mikrobølgeovne, mobiltelefoner, røntgen eller andre enheder med stærke elektriske felter. Brugt udstyr, komponenter og batterier er ikke almindeligt 2

4 husholdningsaffald, og skal bortskaffes i henhold til gældende regler. Når netadapteren bruges, sørg for, at netadapteren let kan fjernes fra stikkontakten, når det er nødvendigt. Inden du bruger blodtryksapparatet, tjek at det er rengjort. Du må ikke ændre på apparatets konstruktion. Det kan forårsage personskade og skade på apparatet. At måle blodtryk kræver, at armen klemmes af manchetten hårdt nok til midlertidigt at stoppe blodstrømmen gennem arterien. Dette kan kortvarig forårsage smerte, følelsesløshed eller rødme på armen. Dette kan især opleves, når målingen gentages hurtigt og flere gange i træk. Eventuelle smerter, følelsesløshed eller røde mærker vil forsvinde med tiden. For hyppig måling af blodtryk kan forårsage skade på grund af nedsat blodgennemstrømning. Kontroller at brugen ikke resulterer i langvarig forringelse af blodcirkulationen, når du foretager gentagne målinger. Hvis du har fået fjernet brystet eller lymfekirtler i området heraf, skal du kontakte en læge, før du bruger apparatet. Lad ikke børn bruge apparatet og opbevar dette uden for børns rækkevidde - Apparatet består af smådele, der kan forårsage en kvælningsrisiko ved indtagelse. Kontraindikationer Forholdsregler for korrekt brug af apparatet. Påsæt ikke manchetten på samme arm som andet medicinsk apparatur er tilsluttet, da udstyret ofte ikke kan fungere optimalt samtidig. Personer der har en alvorlig kredsløbslidelse eller blodsygdom skal konsultere lægen, før apparatet benyttes. Konsulter altid din læge med henblik på evaluering af resultaterne og behandling. Iværksæt, ændre eller afbryd aldrig medicinsk behandling uden lægens anvisning. Påsæt ikke manchetten på en arm med sår. Påsæt ikke manchetten på en arm med intravenøst væske eller blodtransfusion. Det kan forårsage fysisk skade/ ulykke. Brug ikke apparatet hvor brændbare gasser, som anæstesigasser, er til stede dette kan forårsage eksplosion.. Brug ikke enheden i koncentreret iltmiljøer, såsom en højtryks ilt- kammer eller ilt-telt. Det kan forårsage brand eller eksplosion. 3

5 Oversigt over apparatets dele Display Til netstrøm tast tast Luftstuds SET knap START knap Manchet tilslutning Luftslange Korrekt tilpasning Batterirum Index markør Arteriemarkør Armmanchet Batteridæksel 1.5V Batterier (R6P, LR6 or AA) Display MEMORY Gennemsnit Trykindstilling Uregelmæssig hjerytme symbol Manchetfejl symbol Bevægelse/uro symbol TriCheck TM symbol Systolisk tryk Diastolisk tryk Pulsmakør WHO Klassifikationsindikator og indikator for søjle/tryk Batteriindikator AM / PM markør Ur Puls/ slag 4

6 Symboler Symboler påtrykt apparatet og netadapter Symbol Funktion / betydning Anbefalet løsning SN IP Sluk og tænd for blodtryksapparat Installations guide for batterier Jævnstrøm Serienummer Produktionsdato Type BF: blodtryksapparat, manchet og slange er designet/isoleret for at beskytte mod elektrisk stød. EU-direktivlabel for medicinsk udstyr WEEE label / El-retur mærke Producent EU-repræsentant Se betjeningsvejledningen / hæfte Class II device / Klasse II apparat Polaritet på DC stik Internationalt beskyttelsessymbol Symboler der vises på displayet Symbol Funktion / betydning Anbefalet løsning Vises under målingen og blinker når pulsen Måling foretages. Forhold opfanges. dig i ro under målingen. Uregelmæssig hjerterytme symbol. Vises når der under målingen registreres en uregelmæssig hjerterytme. Kan også fremkomme ved udefra kommende svage vibrationer som kulderystelser og lignende. TriCheck funktion Tager automatisk tre målinger i træk og viser efterfølgende gennemsnittet af disse tre målinger. Vises, når der er registreret bevægelse af arm eller krop. Kan have påvirket måleresultatet. Gentag målingen og forhold dig i ro under denne. 5

7 Symbol Funktion / betydning Anbefalet løsning Vises under målingen, når manchetten er påsat for løst. Tidligere målinger gemt i hukommelsen. Risiko for påvirket resultat. Påsæt manchetten korrekt og gentag målingen Gennemsnitsværdi (average=gennemsnit) Full Battery Low Battery Viser batterikapacitet under målingen Blinker hvis der er lav batterikapacitet Vises hvis trykværdien er ustabil p.g.a. bevægelse under målingen Vises når forskellen på det systoliske og diastoliske blodtryk er under 10 mmhg Vises hvis trykket ikke ændres under oppumpningen. Manchetten er ikke påsat korrekt Udskift alle batterier, når indikatoren blinker. Gentag målingen og forhold dig i ro under denne. Sæt manchetten korrekt, og foretag en ny måling. PUL. DISPLAY ERROR SYS. DIA. PUL./min. Pulsen er ikke opfanget korrekt. Intern fejl i blodtryksapparatet. Systolisk blodtryk i mmhg Diastolisk blodtryk i mmhg Pulseslag pr. minute Fjern batterierne, tryk på STARTknappen, geninstaller batterierne. Hvis fejlen stadig vises kontakt forhandleren. AM Målinger taget fra kl. 4:00 til 09:59 PM Målinger taget fra kl. 18:00 til 1:59 Trykindstilling Angiver tidligere trykværdi eller autofunktion indstillet af brugeren. 6

8 Betjeningsfunktion 1. Normal måling Tryk på START knappen. Blodtrykket måles, og data gemmes i hukommelsen. Dette blodtryksapparat kan gemme de sidste 90 målinger i. hukommelsen. 2. Genkaldelse af målinger Tryk på eller tasten for at genkalde gemte målinger. Gennemsnittet af alle målinger vises, som angivet i figuren til højre. Derefter, når der hver gang trykkes på de gemte målinger som følgende, vises Gennemsnit af alle AM (morgen) målinger taget mellem 4:00 and 9:59. Gennemsnit af alle PM (aften) målinger taget mellem 18:00 and 1:59. Sidst målte blodtryk (No., i eksemplet nummer 35) Ældste blodtryk (No.1) For detaljer om hukommelse se Genkaldelse af målinger 3. Sletning af alle data i hukommelsen Tryk på og tast samtidig. Symbol for hukommelse og batteriindikator vil vises. Tryk og hold både og tasten nede samtidig indtil symbolet begynder at blinke, hvorefter alle gemte data(målinger) i hukommelsen slettes. 4. Måling med ønsket systolisk trykværdi Se side 15 for måling med ønsket systoliske trykværdi. 7

9 Anvendelse Isætning / skift af batterier 1. Fjern batteridækslet. 2. Fjern de brugte batterier og indsæt nye i battrirummet, vær opmærksom på at placere polerne (+ and -) korrekt. Brug R6P, LR6 eller AA-batterier. 3. Påsæt batteridækslet. Step 3 Step 1 Step 2 Step 1 ADVARSEL Sæt batterierne i som vist i batterirummet. Hvis batterierne er installeret forkert, vil apparatet ikke fungere. Når (LOW BATTERY indikator) blinker i displayet, udskift alle batterier. Miks ikke nye og gamle batterier. Det kan forkorte batteriets levetid eller forårsage, at apparatet ikke fungerer korrekt. Sluk apparatet og udskift batterierne. Hvis (LOW BATTERY indikator) stadig vises efter batterierne er udskiftet, foretag en blodtryksmåling, hvorefter apparatet vil registrerer de nye batterier. (LOW BATTERY indikator) vises ikke, når batterierne er helt drænet for strøm. Batteriers levetid afhænger af den omgivende temperatur og kan være kortere ved lave temperaturer. Generelt vil fire nye LR6 batterierne holde cirka et år, når apparatet anvendes til to målinger dagligt. Brug kun de specificerede batterier. Fjern batterierne, hvis enheden ikke bruges i længere tid. Batterierne kan lække og forårsage funktionsfejl. 8

10 Anvendelse Tilslutning af luftstuds Luftstudsen isættes luftudgangen og trykkes på plads med et fast tryk. Luftudgang Luftstuds Tilslutning af netadapter Sæt først netadapterstikket i netstrømsindgangen på apparatet. Tilslut derefter netadapteren til stikkontakten. Adapterstik Brug den specificerede netadapter. (se side 23) Når du frakobler netadapteren stikkontakten, skal du efterfølgende trække netadapteren ud af stikkontakten. Når du frakobler netadapteren fra blodtryksapparatet, skal du trække netadapterens stik ud af apparatet. 9

11 Indstilling af ur Indstil uret inden brug. Anvendelse 1. Tryk på SET knappen indtil årstal begynder at blinke. 2. Vælg år ved hjælp af tast eller tast. Tryk på SET knappen for at indstille det aktuelle år og gå til valg af måned / dag. Datoen kan indstilles når som helst mellem år 2010 og Vælg måned med tasten eller tast. Tryk på SET knappen for at indstille den aktuelle måned og gå til valg af dag 4. Vælg dag med tasten eller tast. Tryk på SET knappen for at indstille aktuelle dag og gå til valg af time/minutter. 5. Vælg time med tasten eller tast. Tryk på SET knappen for at indstille aktuelle time og gå til valg af minutter. 6. Vælg minutter med tasten eller tast. (Tryk på SET knappen for at komme til trykindstillingsfunktionen. For yderligere detaljer se side 15.) Tryk på START knappen for at slukke apparatet. eller Tryk År Måned Dag eller Time Minut eller eller eller Bemærk: Uden brug vil enheden automatisk slukke efter tre minutter. Sluk enheden Når uret ikke er indstillet, vises streger Trykindstilling i displayet, som vist til højre. Ved at holde tasten eller tasten ændres værdier hurtigt og kontinuerligt Ved at trykke på STARTknappen slukkes for enheden når som helst 10

12 Anvendelse Valg af den korrekte manchetstørrelse. Brug af korrekt manchetstørrelse er en vigtig forudsætning for at opnå korrekt måleresultat. Hvis manchetten ikke har den passende størrelse vil det medføre ukorrekte måleresultater. Overarmsomkredsen for korrekt størrelse er påtrykt manchetten. Indeks og tilpasningsområdet (properfit range) på manchetten, viser dig, om du har valgt den korrekte manchetstørrelse. (Se symbolerne der er printet på manchetterne på næste side) Hvis indeksmarkøren ligger udenfor tilpasningsområdet, kontakt din forhandler for anskaffelse af korrekt manchetstørrelse. Manchetten må betragtes som en forbrugsvare. Når/hvis den bliver slidt er det muligt at købe en ny. Overarms-omkreds Anbefalet størrelse Katalog nummer 31 cm to 45 cm Voksen, stor manchet CUF-F-LA 22 cm to 42 cm Udvidet str.- manchet CUF-I 22 cm to 32 cm Voksen manchet CUF-F-A 16 cm to 24 cm Voksen, lille manchet CUF-F-SA Overarmsomkreds = omkredsen på biseps/overarmsmusklen Påsætning af armmanchetten 1. Påsæt manchetten på overarmen, ca. 1-2 cm over indersiden af albuen, som vist. Manchetten påsættes direkte mod huden, ikke uden på skjorte eller andet tøj, da dette kan påvirke måleresultatet. 2. Ærmer rulles løst op og må ikke stramme så blodcirkulationen påvirkes, - da det vil så influere på måleresultatet. Oprullede ærmer må ikke stramme Manchet 1-2 cm Arteriemarkør Luftslange Tjek at velcroen fæstner! 3. Tjek at indeksmakøren er indenfor korrekt måleområde (properfit range) Indeks korrekt måleområde 11

13 Anvendelse Symboler påtrykt armmanchetten Symbol Funktion / betydning Anbefalet handling REF Arteriemarkør Index Reference nummer Korrekt størrelse ved brug af voksen manchet, - angivet på manchetten Omkreds hvor voksen,stor manchet skal bruges. Symbolet er påtrykt voksen og udvidet-str. manchet. Korrekt størrelse ved brug af udvidet manchet størrelse, - angivet på manchetten Korrekt størrelse ved brug af voksen,stor manchet, - angivet på manchetten. Omkreds hvor lille voksen manchet skal bruges. Symbolet påtrykt voksen og udvidet str. manchet Korrekt størrelse ved brug af lille voksen manchet angivet på manchetten Omkreds hvor voksen manchet skal bruges. Symbolet er påtrykt voksen stor og voksen lille manchet Lot nummer Korrekt størrelse Set markøren på overarms-arterien eller på linje med ringfingeren på armens inderside Brug stor voksen eller udvidetstr. manchet, i stedet for voksen manchet Brug lille voksen eller udvidet str. manchet, i stedet for voksen manchet Brug voksen manchet i stedet for stor voksen manchet eller lille manchet Manchet, stor voksen A L Manchet, udvidet størrelse S W L Manchet, voksen S A L Manchet, lille voksen S A 12

14 Anvendelse Sådan foretages korrekte blodtrykmålinger: Sid behagelig på en stol. Hvil armen på et bord. Sid ikke med benene over kors ret ryggen og sæt fødderne i gulvet. Vær afslappet og hvil fem til ti minutter inden målingen foretages Placer manchetten på overarmen i niveau med hjertet. Sid stille og tal ikke under målingen. Foretag ikke målinger umiddelbart efter fysisk aktivitet eller bad. Hvil først tyve til tredive minutter, - inden målingen foretages. Forsøg at måle blodtrykket på same tidspunkt hver dag. Målingen Under målingen er det helt normalt at manchetten strammer (bliv ikke bekymret). Efter målingen Efter målingen tryk på START knappen for at slukke apparatet. Efter et minut uden brug vil apparatet dog slukke automatisk. Tag manchetten af og aflæs måleresultatet. Bemærk: som hovedregel lad der mindst være 3 minutter mellem målinger på samme person. 13

15 Blodtryksmålingen Før måling foretages læs Information om korrekt blodtrykmåling side 16 Normal måling 1. Placer manchetten på overarmen i hjerteniveau. Sid stille under målingen. Hjerteniveau 2. Tryk på START knappen. Alle displayets segmenter vises. Nul (0) fremkommer og blinker kortvarigt. Displayet skifter, som vist i figuren til højre, når målingen begynder. Manchetten oppumpes. Det er normalt, at manchetten under målingen føles meget stram. Indikator for tryk vises i venstre side af displayet under oppumpningen. Bemærk: Du kan altid stoppe oppumpningen ved at trykke på START knappen igen. Alle displayets segmenter vises. Nul (0) vises Oppumpningen starter Tryk START 3. Når oppumpningen er færdig, starter udluftningen automatisk og (puls markør) blinker og indikerer at målingen foretages. Når pulsen er opfanget blinker markøren ved hver pulsslag. Bemærk: Hvis et passende tryk ikke er opnået vil yderligere oppumpning efterfølgende finde sted. For at undgå dette, se måling med indstillet tryk på næste side Trykstigning 4. Når målingen er gennemført vil det systoliske og diastoliske blodtryk og puls værdien vises i displayet. Manchetten vil efterfølgende tømes for den resterende luft. 5. Tryk på START knappen for at slukke apparatet. Efter et minut uden brug slukkes enheden automatisk. Bemærk: som hovedregel anbefales min. 3 minutters pause mellem hver måling på samme person. Målingen foretages. Systolisk tryk Diastolisk tryk WHO klassifion Puls Tømmer automatisk manchetten for luft 14

16 Måling Model UA-1020-W er konstrueret til at opfange pulsen og automatisk oppumpe armmanchetten til det systoliske trykniveau. Hvis der under målinger flere gange er behov for yderligere oppumpning af manchetten brug følgende metode. Måling med fast indstillet trykværdi Under blodtryksmålingen kan genoppumpning forekomme ved valg af automatisk trykindstilling. En fastindstillet trykværdi kan her vælges for at undgå at armmanchetten genoppumpes. 1. I pkt. 6 vedr. indstilling af ur (se side 10), tryk på SET knappen fortsæt til trykindstillingsfunktionen. Den valgte værdi blinker. 2. Tryk på eller tasten for at vælge den ønskede trykværdi, der skal være 30 mmhg eller mere over dit forventede systoliske tryk. AUTO : Automatisk trykindstilling (standard værdi) 180 : Trykværdi på 180 mmhg (fastindstillet) 210 : Trykværdi på 210 mmhg (fastindstillet) Sluk 240 : Pressure value of 240 mmhg (fastindstillet) eller TriCheck Indstillingsfunktion 3. Tryk på SET knappen gå til TriCheck funktionsindstilling. Tryk på START knappen for at slukke apparatet. Efter tre minutter uden brug slukker apparatet automatisk. Den næste måling vil herefter foretages ved den nye valgte trykværdi. Måling med ønsket systolisk tryk. Brug denne metode hvis genoppumpning forekommer hyppigt selvom trykværdien 240 er valgt eller hvis resultatet ikke vises selvom trykket falder til 20 mmhg eller under. 1. Placer manchetten på armen (gerne venstre arm). I hjerteniveau 2. Tryk og hold START knappen nede indtil en værdi der ligger 30 to 40 mmhg højere end dit forventede systoliske blodtryk vises. 3. Når den ønskede værdi er opnået slippes START knappen og målingen starter. Fortsæt din blodtryksmåling som tidligere beskrevet. 15 Tryk og hold knappen nede Slip knappen ved det ønskede systolisk tryk START Vedr. måling henvises til foregående sider

17 Information om korrekt blodtryksmåling Sid i en afslappet stilling. Placer din arm på et bord med håndfladen vendt opad og armmanchetten i niveau med dit hjerte Hvil i fem til ti minutter inden målingen foretages. Hvis du er ophidset/stresset eller deprimeret, vil målingen afspejle dette som et højere (eller lavere) måleresultat end normalt. En persons blodtryk varierer konstant og afhængig af, hvad man fortager sig, og hvad man indtager. Hvad du drikker, kan have stærk og hurtig effekt på dit blodtryk. Apparatet baserer dets målinger på pulsen (hjerteslag), og kan derfor have svært ved at måle på personer med meget svag eller uregelmæssig puls. Hvis apparatet opdager en teknisk fejl, vil målingen stoppe, og displayet vil vise en fejlmeddelse. Err er en meddelelse om, at apparatet ikke var i stand til at foretage målingen. Se side 6 beskrivelse af symboler. Dette apparat er beregnet til blodtryksmåling på voksne. Rådfør dig med din læge, før du bruger apparatet på et barn. Et barn skal ikke bruge apparatet uden opsyn. TriCheck måling Ved TriCheck funktionen tages automatisk tre målinger efter hinanden og viser gennemsnitsværdien af de tre målinger. Indstilling af TriCheck funktion 1. I trykindstillingsfunktionen, trykkes på SET knappen for at komme til TriCheck indstillings menuen. Den valgte funktion blinker. I trykindstillingsfunktionen, tryk 2. Tryk på eller tasten for at slå TriCheck funktion til/fra. ON: TriCheck tilsluttet OFF: Normal målefunktion (standard visning) 3. Tryk på START eller SET knappen for at slukke apparatet. Efter tre minutter uden brug slukker apparatet automatisk. Den valgte funktion blinker eller Skift indstillingen eller START 16

18 Måling med brug af TriCheck funktion 1. Tryk på START knappen. Alle displayets segmenter vises. Nul (0) fremkommer og blinker kortvarigt og den første måling starter 2. Når målingen er gennemført vil det systoliske og diastoliske blodtryk og pulsværdier vises i displayet og et minuts nedtælling til anden måling begynder. 3. Efter et minut starter anden måling. START I hjerteniveau Tryk Alle displayets segmenter vises. Første måling 4. Når målingen er gennemført vises gennemsnittet af første og anden måling og et minuts nedtælling til tredje måling begynder. 5. Efter et minut starter tredje måling 6. Når målingen er gennemført, vises gennemsnittet af de tre målinger og gemmes i apparatets hukommelse. Et minut efter Anden måling Resultat af første måling Bemærk: Under målingen vises TriCheck symbolet. For at annullerer en måling tryk på START knappen. I dette tilfælde gemmes igen data. Hvis symbol manchetfejl fremkommer under den første måling. Sæt manchetten korrekt, og foretag en ny måling Efter målingen lagres gennemsnittet af de tre målinger i hukommelsen. Hvis målinger annulleres inden afslutning af den tredje måling gemmes ingen data. Et minut efter Tredje måling Gennemsnit af første og anden måling Gennemsnit af de tre målinger 17

19 Vis gemte målinger Bemærk: Dette apparat gemmer de sidste 90 målinger i hukommelsen. 1. Tryk på eller tasten. Gennemsnittet af alle målinger og antal af disse målinger. (Hvis ingen data, vises 0. Tryk på, eller START knappen for at slukke apparatet.) 2. Hver gang tasten (eller tasten for at vise målinger i omvendt rækkefølge) trykkes, vises gemte målinger som følger. Gennemsnit af alle AM (morgen) målinger mellem 4:00 og 9:59. (i eksemplet, 10 målinger. Hvis ingen målinger, -- vises.) Gennemsnit af alle PM (aften) målinger taget mellem 18:00 and 1:59. (i eksemplet, 9 målinger. Hvis ingen målinger, -- vises.) Sidst foretaget måling (nr.n, i eksemplet, nr.35) Tre sekunder efter visning af målingsnummer fremkommer måleresultatet i displayet. Tryk eller Gennemsnit af alle målinger Gennemsnit af morgenmålinger Gennemsnit af aftenmålinger Systolisk gennemsnit Diastolisk gennemsnit Puls gennemsnit Systolisk gennemsnit Diastolisk gennemsnit Puls gennemsnit Systolisk gennemsnit Diastolisk gennemsnit Puls gennemsnit Ældste måling (No.1) Tre sekunder efter visning af målingsnummer fremkommer måleresultatet i displayet. 4. Efter den sidste måling er vist, tryk på tasten for at returnere til displayet med visning af gennemsnit af alle målinger. 4. Tryk på START knappen for at slukke apparatet. Efter tre minutter uden brug slukker apparatet automatisk. Nyeste måling Systolisk Diastolisk Puls Systolisk Diastolisk Puls 18 Ældste måling

20 Hvad er uregelmæssig hjerterytme? Blodtryksapparat UA-1020-W måler blodtryk og puls selv når uregelmæssig hjerterytme forekommer. En uregelmæssig hjerterytme defineres, som et pulsslag, der varierer 25% fra gennemsnittet af alle pulsslag under blodtryksmålingen. Det er vigtigt, at du er afslappet, forholder dig i ro og ikke taler under blodtryksmålingen. Bemærk: Vi anbefaler, at du kontakter din læge, hvis jævnligt i forbindelse med dine målinger. Trykindikator Indikatoren viser i trykket manchetten under målingen Oppumpning Udluftning fremkommer Oppumpning foretages WHO klassificationsindicator Hvert segment på tryksøjlen refererer til WHO s blodtryksklassificering, som beskrives på næste side. Oppumpning fuldført Blodtryksmåling foretages Eksempel : WHO Klassification Indikator Svært forhøjet blodtryk Forhøjet blodtryk Lettere forhøjet blodtryk Højt normalt blodtryk Normalt blodtryk Optimalt blodtryk Indikatoren viser et segment baseret på den aktuelle måling med reference til WHOs klassifikation. Forhøjet blodtryk Lettere forhøjet blodtryk Højt normal 19

21 Blodtryk Hvad er blodtrykket? Blodtrykket angiver hvor stort et tryk blodet yder på blodkarrene i kredsløbet. Det systoliske tryk opstår, når hjertet trækker sig sammen. Det diastoliske tryk opstår, når hjertet er afslappet og udvidder sig. Blodtrykket måles i millimeter kviksølv (mmhg). En persons hvileblodtryk er det tryk, som måles straks om morgenen, mens man stadig er liggende i hvile og før måltid indtages. Hvad er Hypertension og hvordan kontrolleres det? Hypertension er et unormalt forhøjet arterielt blodtryk, der uopdaget og ubehandlet kan forårsage alvorlige sygdomme, i hjerte, hjerne, øjne og nyre herunder slagtilfælde og blodproper. Hypertension kan afhjælpes og ved livsstilsændringer, at undgå stress og ved medicinering under lægens kyndige anvisning. For at forebygge hypertension eller holde den under kontrol: Undgå rygning Motioner regelmæssigt Reducer salt og fedtintagelse Få jævnligt et lægetjek Undgå overvægt Hvorfor måle blodtrykket i hjemmet? Måles blodtrykket på en klinik eller hos lægen, kan nervøsitet medføre en forhøjet blodtryksværdi på 25 til 30 mmhg, end hvis personen måler det hjemme. Hjemmeblodtryksmåling reducerer ydre påvirkninger og er et værdifuldt supplement til lægens målinger, der tilsammen giver et mere præcist og komplet overblik over en persones blodtryk. WHO s blodtryksklassifikation Standard til at vurdering af forhøjet blodtryk, uden hensyn til alder, er blevet fastlagt af World Health Organization (WHO) se diagrammet. Variation i blodtrykket En persons blodtryk varierer meget både dagligt og efter årstid. Det kan grundet forskellige omstændigheder variere fra 30 til 50 mmhg i løbet af dagen. Hos personer med hypertension er variationen endnu mere udtalt. Normalt stiger blodtrykket under arbejde og leg og falder til det laveste niveau under søvn. Så bliv ikke bekymret over en enkel måling. 20

22 Foretag blodtryksmålingerne på same tidspunkt over nogle dage og brug den beskrevne procedure i denne manual. Regelmæssige målinger giver en langt bedre blodtrykshistorik. Noter dato/ tid for målingerne og medbring disse til konsultation og vurdering hos din egen læge. Intet fremkommer i displayet når apparatet er tændt. Fejlfinding Problem Mulig årsag Anbefalet løsning Batterierne er helt opbrugt. Udskift alle batterier med nye Manchetten oppumpes ikke. Apparatet foretager ikke måling. Resultatet er for højt eller lavt. Batteri/poler ikke isat korrekt Batterikapaciteten er for lav. Indikator for fladt batteri blinker. Hvis batterierne er helt opbrugt, kommer symbolet ikke frem. Manchetten er ikke påsat korrekt Bevægelse af armen eller krop under målingen. Manchettens position er ikke korrekt Måleresultatet afviger fra det, der er målt hos lægen Geninstaller batterierne med negative og positive poler som vist på batteridækslet. Udskift alle batterier med nye Påsæt manchetten korrekt Hold dig helt i ro og tal ikke under målingen Sid afslappet og roligt. Placer din arm på et bord med håndfladen vendt opad og armmanchetten påsat i niveau med dit hjerte. Hvis du har en svag eller uregelmæssing puls kan apparatet have svært ved at måle dit blodtryk. Læs Hvorfor måle blodtrykket i hjemmet?. Andet Tag batterierne ud og sæt dem korrekt i igen prøv igen at måle! Bemærk: Hvis ovenstående ikke løser problemet, så kontakt forhandleren. Forsøg ikke at åbne eller reparere apparatet, da garantien dermed bortfalder. 21

23 Vedligeholdelse Åbn ikke apparatet. Det indeholder sarte og elektronisk komplicerede komponenter som kan ødelægges. Hvis du ikke kan løse et evt. problem via fejlfindingsguiden, så kontakt den lokale forhandler eller importør. A&Ds kundeservice vil altid yde teknisk information, levere reservedele og apparater til autoriserede forhandlere. Apparatet er designet og fremstillet til lang levetid. Men det anbefales generelt, at få apparatet efterset hver andet år, for at sikre korrekt funktion og nøjagtighed. Kontakt din forhandler eller importør mhp. evt. eftersyn. Type Målemetode Måleområde Målenøjagtighed Strømkilde Tekniske data UA-1020-W Oscillometrisk måling Tryk: mmhg Systolisk tryk: mmhg Diastolisk tryk: mmhg Puls: slag / minuttet Tryk: ±3 mmhg Puls: ±5% 4 x 1.5V batterier (R6P, LR6 eller AA) eller netadapter (TB-233) (tilbehør) Antal målinger Ca gange LR6 (alkaline batterier) Med tryk på 180 mmhg ved rumtemperatur på 23 C Klassifikation ME equipment (Medicinsk udstyr leveret med batterier) / Class II (Leveret med adapter) Kontinuerlig funktion Klinical test I henhold til ANSI / AAMI SP EMC IEC : 2007 Hukommelse: De sidste 90 målinger Driftbetingelser: +10 C til +40 C / 15%RH til 85%RH 800 hpa til 1060 hpa Transport / opbevaring -20 C til +60 C / 10%RH til 95%RH 22

24 Mål : Vægt: Forbrugsartikel Ingress protection Forventet levetid Ca.140 [B] x 60 [H] x 105 [D] mm Ca. 285 g, uden batterier Armmanchet Type BF Device: IP20 Apparat: 5 år (ved brug 6 gange daglig) Manchet: 2 år (ved brug 6 gange daglig) AC adapter/tilbehør Adapter kan tilkoble apparatet til stikkontakt i hjemmet TB-233 Kontakt din forhandler for evt. køb netadapter kræver jævnlig inspection eller periodevis udskiftning. TB-233C Input: V Output: 6V 500mA TB-233BF Input: 240V Output: 6V 139 C 2A 500mA Tilbehør 139 C 2A Armmanchet Katalog Overarms-omkreds nummer Manchet størrelse CUF-F-LA Voksen, stor manchet 31 cm to 45 cm CUF-I Udvidet-str. manchet 22 cm to 42 cm CUF-F-A Voksen manchet 22 cm to 32 cm CUF-F-SA Voksen, lille manchet 16 cm to 24 cm AC adapter Catalog Number TB-233C TB-233BF Plug Type C Type BF Bemærk: Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel EMC oversight/information kan ses på A&D hjemmeside: 23

25 MEMO 24

Brugervejledning. UA-767S-W Blodtryksmåler

Brugervejledning. UA-767S-W Blodtryksmåler Brugervejledning UA-767S-W Blodtryksmåler Indholdsfortegnelse Kære kunde... 2 Indledende information... 2 Forholdsregler... 2 Oversigt over apparatets dele.....4 Symboler... 5 Betjeningsfunktion... 7 Anvendelse...

Læs mere

Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning

Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning Kan bruges med 3 størrelser manchetter 1 Beskrivelse af apparatet Tolkning af symboler Luftstuds Indstillinger Ur Display Memory/ hukommelse Symboler

Læs mere

Betjeningsvejledning. Intermedico ApSermedicO. Intermedico ApS Sundhed fremfor alt. Fuldautomatisk Digital Blodtryksmåler Model Nr.

Betjeningsvejledning. Intermedico ApSermedicO. Intermedico ApS Sundhed fremfor alt. Fuldautomatisk Digital Blodtryksmåler Model Nr. Intermedico ApSermedicO Sundhed fremfor alt!.. Intermedico ApS Sundhed fremfor alt Betjeningsvejledning Fuldautomatisk Digital Blodtryksmåler Model Nr.: HC60BM Intermedico ApS - Viadukt alle 16-2900 Hellerup

Læs mere

FORE-CARE FULDT AUTOMATISERET DIGITAL BLODTRYKSMÅLER SE-9400 BRUGSVEJLEDNING. Klinisk valideret og godkendt af BHS

FORE-CARE FULDT AUTOMATISERET DIGITAL BLODTRYKSMÅLER SE-9400 BRUGSVEJLEDNING. Klinisk valideret og godkendt af BHS FORE-CARE FULDT AUTOMATISERET DIGITAL BLODTRYKSMÅLER SE-9400 BRUGSVEJLEDNING Klinisk valideret og godkendt af BHS! Læs vejledningen grundigt 1 før apparatet tages i brug Indholdsfortegnelse: 1. Forholdsregler

Læs mere

Oversigt. Introduktion. Noter

Oversigt. Introduktion. Noter Oversigt Introduktion Introduktion...1 Noter...1 Kend din blodtryksmåler ---- Enheden...2 ---- Tilbehør......3 IHB indikator...4 Før måling......5 Kvik Guide...6 Isætning af batterier......7 Opstart ----

Læs mere

FW1200 BRUGSANVISNING

FW1200 BRUGSANVISNING Blodtryksmåler Model: FW1200 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING 2 Mange tak fordi du valgte denne Fitzone blodtryksmåler. Læs venligst denne brugsanvisning grundig inden, at apparatet tages i brug. Skærmen

Læs mere

Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker

Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker A&D Blodtryksmåler type UA-767 PBT-Ci Dokument kontrol: Dokument navn: Teknisk vejledning TDC UA-767PBT-Ci

Læs mere

BM 20. c Blodtryksmåler. Betjeningsvejledning

BM 20. c Blodtryksmåler. Betjeningsvejledning BM 20 DK c Blodtryksmåler Betjeningsvejledning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0)7 31 / 39 89-144 Fax: +49 (0)7 31 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Dansk 1.

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Din brugermanual OMRON M6 http://da.yourpdfguides.com/dref/2737271

Din brugermanual OMRON M6 http://da.yourpdfguides.com/dref/2737271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSADVARSEL Indholdsfortegnelse s. 2 Sikkerhedsadvarsel s. 3 Advarsel om anvendelse s. 4 Sikker anvendelse s. 5 Kontraindikationer

Læs mere

POWER BRUGERVEJLEDNING. Printer til OMRON blodtryksapparater med IT funktioner

POWER BRUGERVEJLEDNING. Printer til OMRON blodtryksapparater med IT funktioner R POWER BRUGERVEJLEDNING Printer til OMRON blodtryksapparater med IT funktioner Indholdsfortegnelse Introduktion......................................4 Beskrivelse af printeren.............................4

Læs mere

FW1303 BRUGSANVISNING

FW1303 BRUGSANVISNING Blodtryksmåler Lifezone Series Model: FW1303 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Mange tak fordi du valgte denne Fitzone blodtryksmåler. Læs venligst denne brugsanvisning grundig inden, at apparatet tages i

Læs mere

Det nye navn for 120/80? KENDER DU DIT BLODTRYK? Vores kompetance for din velvære DIAGNOSTIC blodtryksmålere fra Panasonic

Det nye navn for 120/80? KENDER DU DIT BLODTRYK? Vores kompetance for din velvære DIAGNOSTIC blodtryksmålere fra Panasonic Det nye navn for 120/80? KENDER DU DIT BLODTRYK? Vores kompetance for din velvære DIAGNOSTIC blodtryksmålere fra Panasonic > Højt blodtryk Avanseret teknologi for din velvære. Driftssikker kvalitet NAIS

Læs mere

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde,

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde, BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning Garanti Kære kunde, Vi er glade for, at du har købt vores termometer BS-37 og vi håber du bliver tilfreds med dit køb. Såfremt der, imod alle forventninger,

Læs mere

Det er dit liv. Pas på blodtrykket.

Det er dit liv. Pas på blodtrykket. Det er dit liv. Pas på blodtrykket. AUTOMATISK BLODTRYKSAPPARAT Brugsanvisning 0068 www.kendan.dk INTRODUKTION Brug af et automatisk blodtryksapparat giver mulighed for kontinuerligt at monitorere blodtryk,

Læs mere

Blodtryksmåler til overarmen

Blodtryksmåler til overarmen Blodtryksmåler til overarmen SANOTEC MD 14037 Betjeningsvejledning Indhold Om denne brugsanvisning... 3 Pakkens indhold...3 Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning...4 Korrekt

Læs mere

OSC 58 DK+TITEL 02.07.2001 9:47 Uhr Seite 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

OSC 58 DK+TITEL 02.07.2001 9:47 Uhr Seite 1 INDHOLDSFORTEGNELSE OSC 58 DK+TITEL 02.07.2001 9:47 Uhr Seite 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning..... 2 Forudgående oplysninger... 3 Oplysninger vedrørende måling af blodtryk... 4-6 Vigtige oplysninger om blodtryk... 7-8 Illustration

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

DIGITAL BLODTRYKSMÅLER. HZ-8011 Brugsanvisning

DIGITAL BLODTRYKSMÅLER. HZ-8011 Brugsanvisning DIGITAL BLODTRYKSMÅLER HZ-011 Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Forord...2 Løsdele og funktioner.3-4 Display..4-5 Isætning af batteri og opladning 5-6 Samling af holderen til manchetten.6 Dato, tid og

Læs mere

Det er dit liv. Pas på blodtrykket.

Det er dit liv. Pas på blodtrykket. Det er dit liv. Pas på blodtrykket. AUTOMATISK BLODTRYKSAPPARAT Brugsanvisning 0068 www.kendan.dk INTRODUKTION Brug af et automatisk blodtryksapparat giver mulighed for kontinuerligt at monitorere blodtryk,

Læs mere

Fuldautomatisk blodtryksmåler til håndled

Fuldautomatisk blodtryksmåler til håndled PULSE mmhg D I A /min mmhg MEM R6 Brugervejledning Fuldautomatisk blodtryksmåler til håndled R6 SYS SET Mediq Danmark varenummer 60-55-051 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Vigtige sikkerhedsinformationer...

Læs mere

Det er dit liv. Pas på blodtrykket.

Det er dit liv. Pas på blodtrykket. Det er dit liv. Pas på blodtrykket. AUTOMATISK BLODTRYKSAPPARAT Brugsanvisning 0068 www.kendan.dk PM DK INTRODUKTION Brug af et automatisk blodtryksapparat giver mulighed for kontinuerligt at monitorere

Læs mere

Doppler manual. 1.2 Komposition / opbygning 3. Sektion 2 (Hvordan din Doppler bruges) 4. 2.1 Operationelle forudsætninger 4

Doppler manual. 1.2 Komposition / opbygning 3. Sektion 2 (Hvordan din Doppler bruges) 4. 2.1 Operationelle forudsætninger 4 1 Indholdsfortegnelse Sektion 1 (Hi-Dop Doppler) 3 1.1 Hi-Dop Doppler 3 1.2 Komposition / opbygning 3 Sektion 2 (Hvordan din Doppler bruges) 4 2.1 Operationelle forudsætninger 4 2.2 Hvordan Doppler bruges

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Hjemmeblodtryk. Lægeinformation og patientvejledning

Hjemmeblodtryk. Lægeinformation og patientvejledning 70 Hjemmeblodtryk Lægeinformation og patientvejledning Udarbejdet af Lia E. Bang, afdelingslæge, ph.d., Rigshospitalet. Hjertecenter, Kardiologisk klinik B Lægeinformation Indikationer I tilfælde af fri

Læs mere

Brugsanvisning. Fuldautomatisk oscillometrisk blodtryksmåler SANOTEC MD 16463

Brugsanvisning. Fuldautomatisk oscillometrisk blodtryksmåler SANOTEC MD 16463 Brugsanvisning Fuldautomatisk oscillometrisk blodtryksmåler SANOTEC MD 16463 0197 Indholdsfortegnelse 1. Pakkens indhold...6 2. Om denne brugsanvisning...6 2.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Blodtryk. Materiale Computer (PC) Data acquisition unit (DAS) (IX/228) USB-kabel Puls-plethysmograf (PT-104) Blodtryksmåler (BP-600)

Blodtryk. Materiale Computer (PC) Data acquisition unit (DAS) (IX/228) USB-kabel Puls-plethysmograf (PT-104) Blodtryksmåler (BP-600) Blodtryk Formål At bestemme det systoliske og diastoliske blodtryk hos en rygliggende person (Forsøg 1), samt undersøge tyngdekraftens betydning for blodtrykket og den perifere blodcirkulation (Forsøg

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA BC21 DA BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data...

Læs mere

Se demonstrationsvideo. Manual S-168KD. Brrugsanviisniing. Intelligent Seagull S-168KD blodtryksapparat til håndled

Se demonstrationsvideo. Manual S-168KD. Brrugsanviisniing. Intelligent Seagull S-168KD blodtryksapparat til håndled Se demonstrationsvideo Manual S-168KD Brrugsanviisniing Intelligent Seagull S-168KD blodtryksapparat til håndled Indholdsfortegnelse Obs... 3 Korrekt anvendelse... 3 Hvad er blodtryk...4 Hvorfor måle blodtryk

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA BF06 DA BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

Model M6 Comfort Brugsanvisning

Model M6 Comfort Brugsanvisning Dansk Automatisk blodtryksapparat Model M6 Comfort Brugsanvisning Varenr. 6055031 IM-HEM-7223-E-01-04/2011 1 2 b F c K L d a Indholdsfortegnelse Tak fordi du har købt det automatiske blodtryksapparat

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Seagull fedtmålervægt med touchskærm

Seagull fedtmålervægt med touchskærm Seagull fedtmålervægt med touchskærm Læs brugsvejledningen grundigt, før produktet tages i brug. Videodemonstration kan ses på: www.seagull-healthcare.dk samt Hvad er fedtprocent? Fedtprocenten er forholdet

Læs mere

Parkeringsskive. Brugervejledning

Parkeringsskive. Brugervejledning Parkeringsskive Brugervejledning 2 - DK Indhold Introduktion 4 Produktoversigt 7 Inden montering 8 Montering af Park Deluxe 11 Hvordan virker Park Deluxe? 13 Manuel indstilling af parkeringstiden 14 Vedligeholdelse

Læs mere

Blodomløbet... s. 3. Boldtrykket... s. 3-6. Pulsen... s. 6-8. Kondital... s. 8-10. Konklution... s. 11

Blodomløbet... s. 3. Boldtrykket... s. 3-6. Pulsen... s. 6-8. Kondital... s. 8-10. Konklution... s. 11 Denne raport går ind og ser på vøres blodomløb. Det vil sige at der vil blive uddybet nogle enmer som blodtrykket, pulsen og kondital. Ved hjælp af forskellige målinger, er det muligt at finde ud af, hvor

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Digital fuldautomatisk blodtryksmåler

Digital fuldautomatisk blodtryksmåler Brugervejledning Digital fuldautomatisk blodtryksmåler M6 Varenummer 60-55-045 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Vigtige sikkerhedsinformationer...4 1. Beskrivelse af apparatet...5 2. Hvordan sikres

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

Model M3 - varenr. 60-55-034 Brugsanvisning

Model M3 - varenr. 60-55-034 Brugsanvisning Kontr Dansk Digital automatisk blodtryksapparat Model M3 - varenr. 60-55-034 Brugsanvisning Digital Automatic Blo Mode Instruction i Kina IM-HEM-7200-E-01-10/09 1 F 2 J b c d L a Indh Tak fordi d OMRON

Læs mere

HEM-907. Brugsanvisning. Fuldautomatisk blodtryksapparat. Varenr. 60-55-207. Tak fordi De valgte et OMRON produkt.

HEM-907. Brugsanvisning. Fuldautomatisk blodtryksapparat. Varenr. 60-55-207. Tak fordi De valgte et OMRON produkt. Brugsanvisning Fuldautomatisk blodtryksapparat HEM-907 Varenr. 60-55-207 Tak fordi De valgte et OMRON produkt. Før apparatet anvendes første gang, bedes De gennemlæse brugsanvisningen nøje. Det anbefales

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Elma 716 Differens Termometer med datalogger

Elma 716 Differens Termometer med datalogger Elma 716 Differens Termometer med datalogger El-nr. 63 98 204 907 Elma 716 side 2 1. INTRODUTION Instrumentet er et digital differenstermometer, der arbejder med type J,, T, E, N, R og S-følere. Temperatur

Læs mere

Withings. Den smarte blodtryksmåler. Manual

Withings. Den smarte blodtryksmåler. Manual Withings Den smarte blodtryksmåler Manual Withings Den smarte blodtryksmåler Læs denne manual før brug. Behold den til fremtidig reference Tak fordi du har købt Withings blodtryksmåleren. Withings blodtryksmåler

Læs mere

Brugsanvisning Seagull Infrarødt Øretermometer med hætter

Brugsanvisning Seagull Infrarødt Øretermometer med hætter Brugsanvisning Seagull Infrarødt Øretermometer med hætter Model ST-100A Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Seagull Infrarødt Øretermometer med hætter...1 OBS Læs brugsvejledningen nøje før brug...1 Beskrivelse...1

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

DK bruger vejledning

DK bruger vejledning brugervejledning DK Tak... for dit køb af Tanda Zap. Tanda Zap spotbehandling er klinisk dokumenteret. Kraftfuldt blåt LED lys nedbryder de bakterier, der forårsager akne udbrud, mens let vibration og

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Model R6 Brugsanvisning

Model R6 Brugsanvisning Dansk Digitalt automatisk blodtryksapparat til håndled Model R6 Brugsanvisning HEM-6052-E7 c b d f a e Model R6 Instruction Manual English Français Deutsch Italiano Espanõl Nederlands HEM-6052-E-01-10/09

Læs mere

Personvægt Digital Body Analyse Model: 42011 BRUGSANVISNING

Personvægt Digital Body Analyse Model: 42011 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analyse Model: 42011 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Chefon. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Vejledning i måling af hjemmeblodtryk og udfyldelse af skema.

Vejledning i måling af hjemmeblodtryk og udfyldelse af skema. Vejledning i udfyldelse af hjemmeblodtryks-skema Version: 09-12-2016 Vejledning i måling af hjemmeblodtryk og udfyldelse af skema. En hjemmeblodtryks-serie er en dagbog over hvordan dit blodtryk varierer

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning BETJENINGSELEMENTER: 1) Scanner 2) Display 3) Tænd/sluk tast 4) Baggrundsbelysning 5) Låg til batterirum 6) MEAS tast 7) Max./min. tast BRUG TIL FORMÅLET FFM

Læs mere

1/25. Manual Seagull S-105B blodtryksapparat

1/25. Manual Seagull S-105B blodtryksapparat 1/25 Manual Seagull S-105B blodtryksapparat Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Sikkerheds Information...5 Klassificering...6 Enkelte dele... 7 Manchet og tilslutning...8 Batteri...8 Indstillinger...9

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Digital automatisk blodtryksapparat Model M3 Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksapparat Model M3 Brugsanvisning Kontroller følgende komponenter! Producent OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPAN EU-repræsentant Produktionsanlæg Datterselskab Distribueres af OMRON HEALTHCARE

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt Brugermanual W 160 LANGTRÆKKENDE TRÅDLØS VEJRSTATION I FARVER Tak for dit køb af den nye vejrstation i farver. Apparatet er fremstillet med den nyeste teknologi af de mest avancerede materialer. Det leverer

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Bee-Bot eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com Danish DM-60 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder der

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737 K 6050 Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester El-nr. 63 98 720 737 Kyoritsu K6050 Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...3 2. Beskyttelseslåg...3 3. Beskrivelse...4 3.1. Instrumentbeskrivelse...4

Læs mere

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning www.kendan.dk Indhold Introduktion Produktbeskrivelse Brug Rengøring Opbevaring Vedligeholdelse Problemløsning Specifikationer Sikkerhedsforskrifter 1. Tag altid

Læs mere

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod BRUGERMANUAL ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod. 11132320 GENERAL INFORMATION Tak for dit køb denne Hydrogen (brint) gas lækage detektor (H2). Læs brugsanvisningen før ibrugtagning for at sikker korrekt

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation Danish BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation KOM GODT I GANG 1. Åben dækslet på bagsiden af det trådløse termometer-ur ved at skubbe

Læs mere

ELIPSE TRAINER JE-520

ELIPSE TRAINER JE-520 ELIPSE TRAINER JE-520 HN 11136 Brugervejledning Læs brugervejledning omhyggeligt før maskinen tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion og sikkerhedsanvisninger

Læs mere

FZ2011-6 BRUGSANVISNING

FZ2011-6 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-6 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

Automatisk blodtryksapparat Model M6W Comfort Brugsanvisning

Automatisk blodtryksapparat Model M6W Comfort Brugsanvisning Automatic Blood Pressure Monitor English Français Deutsch Italiano Español Nederlands IM-HEM-7213-E(V)-02-01/2012 5333266-2B Kontroller følgende komponenter! Producent OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo,

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9056424 Spækmåler RENCO LEAN-MEATER Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Spækmåler - Varenr. 9056424 Beskrivelse: Ultralydsspækmåler

Læs mere

Brugsanvisning. Digitalt automatisk blodtryksapparat Model MIT Elite Plus. HEM-7301-ITKE_minor.book Page 1 Thursday, October 7, 2010 11:30 AM

Brugsanvisning. Digitalt automatisk blodtryksapparat Model MIT Elite Plus. HEM-7301-ITKE_minor.book Page 1 Thursday, October 7, 2010 11:30 AM HEM-7301-ITKE_minor.book Page 1 Thursday, October 7, 2010 11:30 AM Digitalt automatisk blodtryksapparat Model MIT Elite Plus Brugsanvisning DA IM-HEM-7301-ITKE-02-10/2010 HEM-7301-ITKE_minor.book Page

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere.

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. Indholdsfortegnelse Inledning Skal læses som det første... 3 Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere