HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 18 FRITZ MØLLERS VEJ. Varmemesterens kontor: Roskildevej 353 B, kælderen Tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 18 FRITZ MØLLERS VEJ. Varmemesterens kontor: Roskildevej 353 B, kælderen Tlf. 36 41 39 15"

Transkript

1 September 2012 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 18 FRITZ MØLLERS VEJ Varmemesterens kontor: Roskildevej 353 B, kælderen Tlf Kontortid: Mandag til fredag kl Afdelingsbestyrelsens kontor: Fritz Møllers Vej 154 Kontortid: Første tirsdag i måneden kl Ferielukket i juli og august mdr. Rødovre Boligselskab: Brandholms Alle 11 - Tlf Kontortid: Mandag til fredag kl Torsdag tillige kl Under henvisning til lejekontraktens bestemmelser anmodes enhver beboer om at iagttage god skik og orden i ejendommen. Affald: Affaldscontainerne er kun beregnet til almindeligt køkkenaffald, som skal være forsvarligt forseglet i affaldsposer. Til glas og flasker er der opstillet separate returcontainere. Til aviser, reklamer, ugeblade mv. er der ligeledes opstillet affaldscontainere. Alt andet husaffald skal stilles i containergården, hvor der er opstillet separate bure til sortering efter affaldstype. Såfremt affaldet ikke kan sorteres skal det henstilles hensigtsmæssigt, så der er mulighed for at sikre

2 tilgang til containergården. For haveaffald, stueplanter mv. henvises til havecontaineren. Altan mv.: Opsætning af foderbræt og lignende uden for vinduerne er ikke tilladt, da spild herfra forøger risikoen for tiltrækning af rotter. Det er ligeledes forbudt at kaste foder ud fra vinduer og altaner. Altankasser skal monteres indvendigt på altanerne. Montering af altankasser sker på lejerens regning og risiko. Adskillelse af altanen kan kun foretages, såfremt der er fuld enighed mellem de pågældende lejere. Hvis uenighed senere op står eller ny lejer forlanger adskillelsen fjernet, skal dette ske. Adskillelse og reetablering skal bekostes af lejer og udføres i materialer som bestående. De implicerede parter skal underskrive en enigheds-erklæring, der henviser til gældende bestemmelse. Altanerne skal være ryddelige, da de samtidig fungerer som brandvej. Der må således ikke spærres for de opsatte adskillelser ligesom aflæsning ikke må finde sted. I forbindelse med afskærmning af altan er det tilladt at opsætte pileflet/ markiselærred. Overdækning kan foretages med montering af markise. Rengøring af trapper til adgangsaltaner påhviler lejeren. Der må ikke rystes duge, tæpper og lignende fra adgangsaltanerne. Ansvar: Antenner: Bad-wc.: Barnevogne: Cykler mv: Erhverv: Ved overtrædelse af sundhedsvedtægterne eller politianordningens bestemmelser må beboerne selv stå til ansvar, og holde selskabet skadesløs herfor. Da fælles antenneanlæg forefindes, er udendørs opsætning af private antenner, paraboler under enhver form forbudt. I toiletkummen må intet kastes, der kan tilstoppe afløbet. Det henstilles, at barnevogne samt større legeredskaber ikke efterlades på stier og gange. Cykler og knallerter må kun hensættes på de af selskabet anviste steder. Defekte cykler og knallerter skal fjernes af ejeren. Cykling, scooter- og knallertkørsel er forbudt på stier og græsplæner. Lejemålene må ikke gøres til genstand for erhvervsmæssig udnyttelse

3 uden selskabets samtykke. Forurening: Haver: Er en beboer eller dennes børn eller gæster skyld i forurening af haver, fællesarealer mv., må den nødvendige rengøring omgående foretages af den pågældende beboer. Det er ikke tilladt at tegne og male på ejendommens træ- og murværk eller på anden måde beskadige ejendommen eller dennes inventar. Hækken må ikke overskride 1,80 m fra jorden at regne samt ikke strække sig ud over stianlægget. Hække skal klippes mindst én gang om året og inden Skt. Hans. Såfremt dette ikke efterkommes eller hækken ikke overholder ovenstående, vil den blive klippet for beboerens egen regning til dagspris. Græs skal slås jævnligt. Haveaffald skal henlægges i containeren. Det er tilladt at etablere træ terrasse. Lejer og eventuel kommende lejer står selv for vedligeholdelse af denne. Der skal sikres adgang til installationer og eventuelle omkostninger påhviler lejer samt eventuel kommende lejer. Der skal skriftligt ansøges om etablering af træ terrasse til Rødovre Boligselskab. Det er ikke tilladt at opsætte nogen form for udendørs anlæg til husdyr, ligesom fodring ikke er tilladt. Husdyr: Det er tilladt at holde 1 husdyr pr. lejemål. Det er dog ikke tilladt at holde muskel- og kamphunde, som følgende: Amstaff, Bullmastiff, Bulterrier, Dogo, Argentino, Dogo de Bordeux, Americano, Bull Terrier, Pitt Bull og Tosa Ino samt blandinger heraf. Såfremt der måtte opstå tvivlstilfælde, påhviler det lejeren at løfte bevisbyrden samt afholde alle udgifter i forbindelse hermed. Hunde og katte skal tilmeldes (se vedlagte tillæg til husordenen). Leg og bold: Musik: Parkering: Boldspil skal foregå på de anviste områder og leg skal fortrinsvis foregå på legepladserne. Legepladserne må ikke anvendes efter kl Leg på trapper og andre passager må ikke finde sted. Benyttelse af musikanlæg i alle former samt musikinstrumenter skal ske med fornøden hensyntagen til de øvrige beboere. Parkering af almindelige motorkøretøjer skal ske på de anviste pladser. Varebiler til godstransport henvises til parkeringspladserne mod Fritz Møllers Vej.

4 Ikke indregistrerede motorkøretøjer, campingvogne samt større erhvervskøretøjer må ikke parkeres i afdelingen. Parkering på vendepladsen er forbudt. Parkanlæg: Skiltning: Beplantninger må ikke betrædes. Træer og buske må ikke beskadiges. Skiltning må ikke finde sted uden selskabets tilladelse. Skure og stier: På stier, legepladser, parkeringspladser og ved skurene m.v. kan boligselskabet ved egen foranstaltning fjerne genstande, der er til gene eller risiko for beboerne. Støj: Udluftning: Utætheder: Vask og tøjtørring: Boring/ bankning må ikke finde sted efter kl Søn og helligdage kun mellem kl Beboerne må, for at undgå emdannelse og dermed følgende ødelæggelse af træværk, tapet og maling, drage omsorg for en effektiv udluftn ing. Utætheder og indslag af regn og sne samt enhver beskadigelse af ejendommens inventar, hvor vedligeholdelse påhviler selskabet, skal straks anmeldes til varmemesteren. Beboerne har efter tur og efter gældende bestemmelse adgang til vaskehuset, der efter endt afbenyttelse skal afleveres med det deri værende inventar i rengjort stand. I øvrigt er beboerne pligtige til at rette sig efter sådanne rums fastsatte reglement. Vaskebrik udleveres hos varmemesteren mod kvittering. Bortkommet brik kan erstattes mod betaling. Tørretumblerens nederste filter skal rengøres efter hver vasketur. Vasketure er som følgende: Tur 1: Tur 2: Tur 3: Tur 4: Tur 5: Centrifugen må benyttes til kl Tørretumbler og strygerulle til kl Misbrug af fællesvaskeriet samt overtrædelse af reglementet for afbenyttelse af dette, kan medføre inddragelse af personlig vaskebrik.

5 Enhver fejl og mangel skal straks anmeldes til varmemesteren. Efter endt afbenyttelse af vaskeriet skal lyset slukkes, vinduerne lukkes og der skal slukkes for maskinerne. Der må ikke efterlades tøj eller andre personlige genstande i vaskeriet efter kl Dette vil blive fjern et uden advisering. Brug af private vaskemaskiner og tørretumblere må ikke finde sted efter kl Vedtaget på beboermøde den 18. September 2012 Punkt Husdyr. Det blev vedtaget at man må kun have 1 husdyr Fremover. AFDELINGSBESTYRELSEN

HUSORDENSREGLEMENT. for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4

HUSORDENSREGLEMENT. for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4 HUSORDENSREGLEMENT for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4 (Revideret februar 2013) Overholdelse af ordensreglementet I henhold til lejekontrakten er lejerne pligtige til at overholde ordensreglementet, da

Læs mere

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel.

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel. HUSORDEN Alle beboere anmodes om at iagttage god skik og orden i ejendommen og i egen interesse efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af boligforeningen. Beboernes opmærksomhed henledes endvidere

Læs mere

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden.

Læs mere

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A.

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. Dette ordensreglement er udarbejdet på baggrund af retningslinier fra Boligselskabernes Landsforening. Vi har dog fundet

Læs mere

HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7.

HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7. BOLIGSELSKABET BIRKEBO 4.1 Afdeling 7 Byager Vænge HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7. Under henvisning til huslejekontraktens bestemmelser anmodes beboerne om at medvirke til, at der hersker god orden

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 4

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 4 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 4 En boligafdeling er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden, man bliver fælles om mange ting, og derfor er det naturligt at opstille visse

Læs mere

Boligselskabet Nordkysten afd. 17

Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Boligselskabet Teglværksgården Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Husorden for Guldgravervej Denne husorden er udformet med henblik på, at give beboerne de bedste udfoldelsesmuligheder indenfor de rammer,

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 31 HJELMAGERPARKEN 412-546

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 31 HJELMAGERPARKEN 412-546 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 31 HJELMAGERPARKEN 412-546 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund, hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider ORDENSREGLEMENT I en bebyggelse som

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. «Selskab_Navn» Afd. 12 Løvparken Skovparken tlf. 98 821 511 Velkommen til afd. 12 Løvparken og Skovparken. En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab

Læs mere

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby 1. Antenner (Parabol): Tilslutning og opsætning af antenner er ikke tilladt, dog kan der gives dispensation til opstilling af parabol efter anvisning fra afdelingsbestyrelsen eller ejendomskontoret. Denne

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening. Husordensreglement for afdeling 46

Arbejdernes Andels Boligforening. Husordensreglement for afdeling 46 Arbejdernes Andels Boligforening Husordensreglement for afdeling 46 1 Arbejdernes Andels Boligforening Husordensreglement Kategori Emner A Affald - husholdningsaffald: Tekst Alt husholdningsaffald skal

Læs mere

Husorden gældende for Lundebjerg (vedtaget på afdelingsmødet den 11. september 2013)

Husorden gældende for Lundebjerg (vedtaget på afdelingsmødet den 11. september 2013) Husorden gældende for Lundebjerg (vedtaget på afdelingsmødet den 11. september 2013) Generelt Når man bor i en afdeling som Lundebjerg, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de øvrige beboere

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

HUSORDEN FASANVÆNGET

HUSORDEN FASANVÆNGET HUSORDEN FASANVÆNGET Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Antenner B... Bad og toilet, Beplantning, Boremaskiner C... Carporte D... Døre E... El, Emhætter, Erhvervsmæssig virksomhed F... Fliser,

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD. I og ved lejligheden.

HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD. I og ved lejligheden. 1 HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD I og ved lejligheden. Altaner og terrasser. Altankasser skal hænge indvendig. På 4 sal skal altankasser fastgøres forsvarligt til gelænderet/rækværket udenfor vinduerne. Ved

Læs mere

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN. (med tillæg vedrørende bofællesskabet)

Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN. (med tillæg vedrørende bofællesskabet) Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN (med tillæg vedrørende bofællesskabet) 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om

Læs mere