Nok til både én og to?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nok til både én og to?"

Transkript

1 Nok til både én og to? I Sct Olai kirkes søndre sideskib findes den murede begravelse nr. 4, der tilhørte først Jens Bech, og siden Nicolay Dahl. I 1743 blev Dahls svigerinde begravet i krypten sammen med sit nyfødte barn, og et omfattende udstyr til den lille. Artiklen ser på folketroen bag. Af Charlotte S H Jensen, folkemindeforsker, mag.art. I slutningen af juni 1743 døde Sille Maria Fensmarck, gift med købmand Niels Dahl i Helsingør. Husstanden omfattede også lille Henrik på 1 1/2 år og den noget ældre "Jomfru Anna Margretha", som var hans halvsøster. Tilsyneladende var der en pæn aldersforskel mellem de to børn. Da der kun er disse to arvinger efter Sille Maria, må "jomfruen" næsten være identisk med den "Anna Marie Riegels", der i kirkebogen nævnes som fadder ved den lille Hinrichs dåb 16/ i Sankt Olai, hvor hun kaldes infantii soror, altså dåbsbarnets søster. Var hun fadder ved lillebroderens dåb bør hun have været konfirmeret, og altså en halvvoksen pige, hvilket også sætter Sille Marias alder i perspektiv. Hun har næppe været purung. Familien med de to børn hørte til det helsingoranske borgerskab, og havde et flot udstyret hjem i huset på Strandgade. Her var både spisestuestole med gyldenlæder, sølvtøj og spejl i glasramme, fortæller skifteprotokollen fra Helsingør byfoged , hvor dødsboet fra 1743 er registreret. Man sad tydeligvis ikke og hakkede i det, og derfor fik den afdøde kone naturligvis også en ordentlig begravelse. Det var så heldigt, at Niels bror Nikolay havde kontrakt på gravkrypt nr. 4 i Sankt Olai kirke, og den 20. juni blev Sille Marias kiste sat ned i svogerens krypt 1. I kirkebogen blev begravelsen også indført, dog uden den døde kvindes navn og alder: 20 junius: Sign. Niels Dahls Hustrue. Hun døde i barnsnøed og blev begrafved i hans Broders Nicolai Dahls muured begrafvelse i Kirken som hans formand Sl. Jens Bech havde indrettet. For grafvens aabning annamede Mons. Nieuhausen 8 rd. 2 mrk. á parte blev betalt for Klockerne 1 rd. 2. Indførslen rummer ikke oplysning om det døde spædbarn, hvilket kan undre. I andre tilfælde nævnes døde småbørn, når de er begravet indenfor Sct. Olais område. Den 6. oktober 1735 begraves fx Jørgen Knapmagers Hustrue og Nyefødde barn Ana Xstoffersdttr. og Ana Marie begge i én Kiste her paa Krkegrd." I dette tilfælde var barnet tydeligvis døbt, men også udøbte børn findes indført, fx 27. maj 1740 Hvor Barber Svitzers 2 spede Børn, tvillinger begraves begge i én Kiste. Også et eksempel på et dødfødt barn kan anføres, med begravelsen af Niels Pedersen fergemand dødfødte Barn her paa Kirkegrd d. 3. august I tilfældet med det dødfødte barn blev der endog betalt for både jord og spiireklocher. Der synes således ikke at være nogen grund til, at det døde spædbarn i Sille Marias kiste ikke er opført.

2 Men uagtet den mangelfulde indførsel lå Sille Maria uforstyrret indtil 1938, hvor Nationalmuseet foretog gravundersøgelser i kirken. Gravundersøgelse i 1938 I 1938 var graven i søndre sideskib en af dem, der blev undersøgt af museets folk. Her gjorde man en uventet og interessant opdagelse. I kisten med den døde kone fandtes også, ved ligets venstre side, forskelligt børnetøj, samt en tykbundet grøn glasflaske med vand, der - ifølge den gamle udgravingsbeskrivelse - stod i fodenden. Fundet blev tolket som et udtryk for en skik og en tro, der er velkendt af folkemindeforskere, nemlig, at uforløste barselkvinder skal have udstyr til barnet med i kisten. Børneudstyret i Sille Marias kiste omfattede: - et stykke papir omvundet med hørtråd og bændel, med en nål og en knappenål stukket i. - en rektangulær lærredsble - en rynket krave af meget tyndt hør - et rektangulært svøb med bogstaverne SMD i lyseblå korssting broderet i det ene hjørne. - en trestyks hue i lyserød silke med foer af mørkerødt vadmel - en hvid puldhue i lærred - en barneskjorte med bogstaverne HRD i lyseblå korssting (34 cm over ryggen) Desuden nogle sammenrullede rester af lyst udltøj, der måske har været en svøbeliste, samt et brev knappenåle. Konklusionen har for eftertiden været, at graven rummede en uforløst barselkone, og er blevet fremført som et af de "arkæologiske" beviser for skikken med at give afdøde gravide kvinder børneudstyr samt vaskevand med i graven. Den folkemindesamlende kredslæge i Kalundborg, J.S. Møller, omtaler fundet i sit omfattende værk "Mor og Barn i dansk Folkeoverlevering" fra , og konkluderer her, at "..hun er da sikkert død under fødslen og uforløst". (p.168) Imidlertid har det ved de fornyede undersøgelser vist sig, at graven også rummede et spædbarn - fuldbårent ordnet, svøbt og med en fin lille hue på hovedet. Spøgeri og dets årsager i almindelighed Begrundelsen for at give en afdød og uforløst barselkone særligt udstyr med i kisten var, at hun efter den folkelige overbevisning efter et vist tidsrum - fx til den tid, hvor svangerskabet normalt ville være afsluttet, vil føde i graven, og derfor har brug for tøj, m.m. til den lille. Mangler disse ting, kan man risikere, at den afdøde kvinde vil spøge for at gøre de efterlevende opmærksomme på, at hun savner tøj til sit barn. En adfærd af denne type er meget almindelig for spøgelser. Meget hyppigt fortæller spøgelsessagn, at den afdødes færden har sin rod i én eller anden form for uorden, som vedkommende føler behov for at få rettet op på. Oplagte spøgeriårsager er naturligvis de egentlige forbrydelser. Det gælder fx for de mange sagn om skelflyttere og nattepløjere,

3 men selvsagt også for mordere, henrettede og selvmordere. I folketroen er det ikke så ligetil at komme i himlen, det kræver bl.a. at man er kristeligt begravet på kirkegården. Derfor hører fx myrdede kræmmere, uønskede og dræbte børn, selvmordere og andre, der har fået en lemfældig eller usædvanlig jordefærd også til blandt gengangerne. Det er dog langt fra alle spøgerier, der har sin rod i egentlige forbrydelser m.m. som ovenstående. Den "uorden" som spøgelset interesserer sig for, kan også blot være være gemte småmønter, som skal findes, arvegods, der ikke er retfærdigt fordelt, eller lånte sager, der ikke er leveret tilbage. Hensynet til de efterladte kan også spille ind, fx i sagn om mødre, der går hjem for at holde øje med, at deres børn har det godt, eller for at formane en stedmoder om at tage sig ordentligt af de små. Fødsel i graven Det er i denne sidste gruppe af spøgeriårsager, man skal finde de barselkoner, der spøger, fordi de savner nogle af de genstande, som folketroen anbefalede at give mor og barn med i graven. Der er temmelig mange folkloristiske belæg 3 for denne tro, der synes at have været almindeligt udbredt over hele landet. En typisk optegnelse kunne fx være denne: " Naar en frugtsommelig Kvinde døde før Barnets Fødsel, skal hun efter gl. Tro have Børnetøj, samt Offer til Præst og Degn med i Graven. 4 Uger efter den Dag, der skulde have været Barnets Fødselsdag, vilde de saa finde Offerpengene under Alterdugen i Kirken. 4 At pengene til kvindens introduktion skulle findes under alterdugen indicerer, at hun - skønt afdød - havde gennemgået en form for indledelse, på linje med levende barselskoner 5. Folkemindesamleren Jens Kamp stødte også på denne opfattelse, og gav en lidt længere forklaring: " Ligledes skal en saadan Kvinde have en Skilling med sig i Graven; thi naar hun er forløst, maa hun holde sin Kirkegang som andre Kvinder og ofre Skillingen til Præsten. Nogle mene, at det er selve Menighedens levende Præst, som forrretter denne Indløsning, og faaer Skillingen i Offer; men dette hører til Præsternes Hemmeligheder, som de aldrig maa tale om. Andre sige derimod, at det er én af de afdøde Præster, som hvile paa Kirkegaarden, der maa løse hende ind. Thi løses el. læses ind fra sin vanskelige Stand maa hun, da hun ellers ikke kommer i Guds Rige" 6. Og det sidste var selvsagt en meget alvorlig affære. En indirekte hindring for at komme "i Guds Rige " var også det manglende børnetøj, som den ulykkelige moder måtte gå og klage efter. En enkelt optegnelse nævner også en speciel udsmykning af ligtøjet, nemlig, at man på 1880 ernes Reersø gav afdøde barselkoner en særlig påklædning. En sådan kone blev begravet i sin sorte brudekjole 7, men desuden fik hun en "blodrød silkesløjfe" fæstet på

4 brystet. "Det skulle slige kvinder have, om man saa skulde langt af By netop for at kunne skaffe den bestemte farvenuance" 8 En temmelig kendt sagntype, der findes over hele landet beretter om kvinder, der går og klager sig, og som får et stykke tøj, fx et strømpebånd, der bruges til svøbeliste, hvorefter spøgeriet hører op. En variant handler om kvinder, der ganske vist har fået det påkrævede udstyr, men alligevel går og klager: Der var kun lidt til én og mindre til to! 9. Kvinden har født tvillinger i graven, og mangler nu tøj til den ene. Genfærd med substans Forestillingen om den døde barselkones nødvendige ekstraudstyr er i øvrigt ikke en dansk specialitet, men kendes også fx i Sverige, helt op i Dalarne. Svenske barselkoner skulle i 1800-årenes sidste halvdel have børnetøj, vandflaske, saks, pudderpose og offerpenge med i kisten. I svenske sagn kan man desuden støde på beretninger om, at levende jordemødre eller andre kvinder har bistået de døde barselkoner med fødslen. Når dette på et tidspunkt blev åbenbaret, og en eller anden beskyldte hjælpersken for at fare med løgn og overtro, blev graven åbnet, og her fandt man så naturligvis - den døde kone og det døde barn - sidstnævnte svøbt i den levende fødselshjælperskes forklæde. 10 Forestillingen om fødslen i graven giver et billede af meget håndgribelige gengangere, der giver mindelser om den gamle nordiske forestilling, hvor de spøgende ikke synes at have været hverken luftige eller tågede skikkelser. Her var det nærmest som om, at selve den afdødes krop kunne være aktiv i spøgeriet, en tanke, der passer godt til bondesamfundets forestilling om, at en afdød skulle kunne føde. Fra 1600-tallet og frem til 1915? Forestillingen om den døde barselkones særlige gravudstyr findes heller ikke kun i de nyere folkemindeoptegnelser, der primært stammer fra tiden efter 1850, selvom de forestillinger og tilstande, der beskrives, udmærket kan være - og som regel er - noget ældre. Det var jo navnlig "fortidens tro og skik", der interesserede den tids folkemindesamlere. Kendskabet til skikken kan tilsyneladende dokumenteres tilbage til 1600-årene, men kan selvfølgelig godt være ældre. 11 Fra 1600-årene beretter Peder Syv i sit værk om de almindelige vildfarelser ("De vulgi erroribus") om, at der på Syv kirkegård var fundet penge i en grav "Når en kvinde var inden kirke kaldtes de hedenkvinder. Døde de imidlertid, lagdes der offerpenge i kisten, men når de ej blev forløste saks, synål og børneklæder. Der fandtes i Syv kirkegård (1648) penge i en grav af godt sølv, af hvilke jeg haver een, hvorpaa staar "Frides Impator" med Effigie - item andetsteds, som i

5 Strøby kirkegaard med K. Edvardi Effigie. 12 Om de pågældende mønter ar placeret som færgemønter eller offermønter er ikke til at afgøre ud fra texten, men tydeligt er det i hvert fald, at Peder Syv har kendt barselkonetraditionen, og derfor ladet denne indgå i sin tolkning. I Sixtus Aspachs disputats fra 1697 nævnes også at "det er en overtro, at frugtsommelige koner, som dø inden barsel, dog til den bestemte tid føde deres barn i graven; derfor giver overtroiske koner den afdøde med i graven tråd og hvad der ellers hører til at klæde et spædbarn. Oldenburg nævner i 1740 også den, efter hans mening, daarlige men ligefrem "højst almindelige skik" at give kvinder, der er døde i barselsseng "i deres kiste tråd, lærred nåle, sakse og desuden et brød samt andre madvarer, for at ikke fosteret som endnu fjæler sig i bugen og kommer frem deraf i gravens gemme, skal mangle føde og klæder". Videre forklares, at sådanne kvinder endnu får disse ting på Møn i Jacob Bircherod rapporterer fra 1700-årenes begyndelse om fynske skikke, at man også her kender både gravudstyret og forklaringen på, hvad der kan ske, hvis man undlader det: "Naar een frugtsommelig kone døer førend at hun giør barsel, saa legges vand, naal, traae, fingerbølle, sax, list, svøb og aldt det som bruges til eet nyefød barn i kisten med, for at hun ikke skal gaae igien hereffter, og meget siges i Odense om een død kone, der saaledes af mangel paa een ble laante et tørreklæde af een pige" 14 Er disse vidnesbyrd, om kendskab til forestillingen, nogle af de tidligste skriftlige belæg for barselkonens gravudstyr, må det andet yderpunkt udgøres af en optegnelse i Dansk Folkemindesamling, foretaget 1915 af Jeppe Aakjær, der var en flittig meddeler. Her forklares at "Naar en frugtsommelig Kvinde dør førend hun bliver forløst faar hun med sig i Graven: en Sax, en Naal, en Skaal til Vand og andre Jordmorrekvisitter, som fornylig er blevet fundne i en Grav paa Vroue Kirkegaard. Det er i det sydlige Fjends Herred Skik den dag i dag" 15. Andre eksempler Bortset fra Sille Marias grav og de deri fundne genstande, kendes en række andre beretninger om fund af barselsudstyr i nyere tids grave. Desværre er disse fund ikke helt lette at dokumentere i dag. Jeppe Aakjær nævner fundet på Vroue kirkegård, og ifølge J.S. Møller skulle der også eksistere et fund fra Kalundborg, hvor forskelligt dukkede op. Han beretter, at læge Ranft under restaureringen af kirken fik tilladelse til at åbne en grav, om hvilken man fortalte, at den rummede en kvinde, med sit efter døden fødte barn. Da graven åbnedes, fandt han da baade Moder Barn og Børnetøj. Saaledes fortalte Datteren af Konduktøren ved denne Restaurering mig 16 skriver Møller, og nævner desuden fund fra Aulum 17 (1921) bestående af saks, ølflaske med vand samt en lille flaske af klart glas. Den

6 optegnelse, som Møller refererer, begrunder i øvrigt tilstedeværelsen af vandet med, at Vand skal endelig også med til Barnet, thi det er jo Barnets første Føde 18. Fra Sdr. Kongerslev syd fra Ålborg refererer Møller fundet af en del børnetøj samt synål og tråd i graven hos en kvinde, der formodedes at være Kirsten Andersdatter Dueborg, død 1679 i en alder af 36 år 19. Desuden oplyses, at den lokale præst i Gangsted, Pastor H. Brøchner, skulle have indført flg. passus i kirkebogen: Da man grov graven til Mette Cathrine Andersdatter martii 1834 fandtes på bunden af en uforrådnet kiste en flaske af 1/2 eller 1/4 pægl rom, hvori noget flydende uden lugt, Blandt flere gisninger fandt jeg Lauridsens den rimeligste : Her har en kone været jordet, der var i barnsnød, uforløst. Ved slig lejlighed medgaves synål, tråd, svøb, navlebind, måske også vand til at vaske barnet 20 En optegnelse i Dansk Folkemindesamling beretter også om et fynsk fund, nemlig af Børnetøj, en sølvbroderet Hue og en Sutteflaske der skal være fundet ved siden af et kvindelig, da man engang i forrige århundrede smed en Del kister og Lig ud af Begravelseskældrene under Nyborg Kirke 21. Andre gravgaver fra nyere tid Optegnelserne om fund af børnetøj er imidlertid langtfra enestående, når de ses i forhold til andre vidnesbyrd om fund af forskellige former for gravgaver i nyere tid. Især flasker og mønter omtales fra tid til anden i folkemindeoptegnelser som fundne ved opkastning af grave. Mønter kan tolkes på flere måder - fx placerede man hyppigt mønter på afdødes øjne for at holde disse lukkede, så vedkommende ikke ved sit blik kunne trække andre med sig i graven. En ret speciel optegnelse af Andrea Sørensen nævner et tilfælde, hvor et par giftmordere havde lagt en toskilling på hver side af deres offer da hun lå i kisten. Dette, mente de, ville hindre den dræbte i at gå igen. 22 Som regel tolkes mønterne dog enten som offermønter eller færgepenge. Fx nævnes fra Landet sogn fund af mange skeletter, der havde småmønter i den knyttede hånd, hvilket tolkedes som Portnerpenge til Himmerige 23. En flaske med væske fandtes også, og tolkedes sådan, at der var tale om urin, smuglet ned i kisten af en sengevæder. 24 Dette er i god tråd med dét en sønderjysk meddeler fortalte i 1936 til indsamleren Andr. Lorenzen; efter andre nu for længst afdøde, at der blev lagt Glas ned til et Lig, der laa i Ligkiste. Paa den Maade kunde den, der gjorde det overføre en Lidelse paa Liget, som det da efter den gængse Tro tog med sig i Graven 25 En anden tolkning af flaskefund er, at der er tale om brændevinsflasker, lagt ned til personer, der i særlig grad yndede denne drik. Også fx tobak og andre levnedsmidler eller genstande kunne man træffe på: Trindt om i Angel, saa ogsaa i N. Fahrensted Sogn, var det indtil omkring 1870 Skik at give Liget et el. andet med i Ligkisten. Det blev

7 forbudt ved Lov. Der var dem, der gav en død Mand en Ragekniv med. Penge blev der lagt i Kisten til ethvert Lig. En Skilling el. Søsling var det mindste. Der var ogsaa dem, der lagde en Flaske, der var fyldt med Brændevin i Ligkisten. Ret alm. var det at lægge Levnetsmidler i Ligkisten 26. Fra en anden kant af landet, Dalbyneder, fortælles en selvoplevet beretning om en begravelse, hvor en af ligets familie kom hen og lagde noget brød samt en flaske mælk ned i kisten med ordene Du skal have noget med paa den sidste rejse 27. Legetøj og mistede lemmer Der findes kun få optegnelser, der explicit nævner børnegrave med tilhørende gravgaver. Fra Fejø berettes om fundet af et 10-års barn der i sin hånd havde såkaldt dødmandsskat, en pengetut med mønter, et temmelig betydeligt antal, såfremt man kan tro meddelelsens antalsangivelse. Endelig haves en optegnelse vdr. Tomby kirkegård, hvor der skulle være fundet en dukke i en opkastet grav. Meddeleren, en lokal aftægtskone, forklarede fundet ved, at Dukken er jo sikkert i sin Tid bleven givet Barnet med i Ligkisten 28 En forklaring, der stemmer fint sammen med en meddelelse fra en helt anden kant af landet, nemlig Jerslev, hvor en meddeler mente, at børn kunne få et stykke kært legetøj med i kisten saa de ikke skulde græde efter det 29 Mistede lemmer måtte også med, når deres ejermand gik i graven, og flere optegnelser fortæller om amputerede kropsdele, der kom med i kisten eller evt. ligefrem blev gravet ned på forhånd. Således fortæller en beretning om en skolelærer i Tikøb, der overværede, hvorledes enken efter en skomager, lagde en lille gulnet avispapirspakke ned i benenden af hendes mands kiste. Adspurgt forklarede hun, at det var den afdødes tæer, som han selv havde knebet af med en tang, engang da han havde fået koldbrand i dem efter en druktur. Begrundelsen var, at Den døde skulde vel have alt, hvad der havde hørt til hans Legeme, med i Kisten 30 Kendt tradition om Olai-krypterne Tanken om at forsyne en afdød med forskellige genstande, som man mente, at hun eller han kunne få særligt brug for, eller var særligt knyttet til, kan således siges at være et om ikke almindeligt så dog kendt fænomen. Som tidligere nævnt er børnetøjsfundene dog vanskelige at dokumentere i dag hvilket er særligt trist for det kalundborgensiske eksempel, idet der her ikke er tvivl om, at både mor og barn fandtes i kisten med børnetøjet. Der var således tale om en kvinde, der rent faktisk havde født, men dette til trods, alligevel havde fået det påkrævede udstyr med sig.

8 Når dette fund er særligt interessant skyldes det primært, at også den lille, som kostede Sille Marie Fensmarck livet, jo rent faktisk lå i kisten. Interessant nok stemmer denne kendsgerning overens med en lokal tradition om kisterne i Sank Olais krypter. Gartner Larsen * ca. 1884, der var klokker ved kirken, fortalte i 1949 til Handels- og Søfartsmuseets direktør, Henning Henningsen, der ogsåvar en ivrigt folkemindesamler: Under Gulvet i Olai Kirke og i kapellerne ligger der mange Lig, som er flere hundrede år gamle. De er ligesaa friske, som om de var døde for 14 dage siden. de ligger i Kisterne i deres Ligtøj, men naar man rører ved Tøjet, bliver det til Støv. det er Luften, der gør, at der saa friske og velbevarede 31, Denne beretning virker som om den er influeret af en lignende, der handler om begravelser i Sankt Mariæ, og hvori det også nævnes, at ligtøjet smuldrer ved berøring, hvilket er et vandremotiv, som ikke er i overensstemmelse med forholdende. Gartner Larsen kendte imidlertid også til Sille Marias grav, for det må være den, han omtaler således: Under søndre Sidegang i Sct. Olai Kirke ligger der i en Kiste, som nok er sine 300 år, en Kvinde begravet med sit lille Barn. Ved siden af ligger der en Patteflaske med Mælk i. Det hele er velbevaret, kun er Mælken blevet brun i Aarenes Løb 32. Her er således i optegnelsen ingen tvivl om, at meddeleren mener, at kisten rummer både mor og barn. Det er værd at bemærke, at den er gjort efter Nationalmuseets undersøgelse, og efter, at J.S. Møllers bog om Moder og barn i Dansk Folkeoverlevering udkom i Alligevel afviser meddeleren de tolkninger, man her var kommet frem til, og i mener i øvrigt, at vandflasken er en sutteflaske. Dette kunne indicere, at meddelelsen om de døde i kisterne, og deres usædvanligt velbevarede stand 33, måske kan være bygget på selvsyn, eller andenhåndsforklaring, men det nævnes desværre ikke direkte, hvor klokkeren har sin viden fra. Børneudstyr selvom barnet lå i kisten? Stort set alle optegnelser af traditionen om de døde barselkoners gravudstyr pointerer, at sagerne tilkommer kvinder, der er døde uforløst og altså begravet med fosteret i bughulen 34. For nyligt er der ved undersøgelser af jordbegravelser på kirkegården ved Odense Domkirke, undersøgt en grav, der netop rummer en sådan kvinde. Hun var begravet sammen med sit foster, der lå i bughulen og fandtes i fødestilling, dog kunne det ikke konstateres, om fødslen havde været gået i gang. I umiddelbar nærhed af graven fandtes to mønter, en lille vievandsflaske af glas samt en saks, der sandsynligvis hører til fundet. Mønterne var hhv. en sølvskilling fra 1722 og en halvskilling i kobber fra Fyldet omkring begravelsen rummede desuden forskellige genstande, men om disse oprindeligt har hørt til i graven er usikkert.

9 Interessant er det dog, at der i dette fyldmateriale bl.a. fandtes stykker af nåle, der jo også i følge optegnelserne bør være en del af den uforløstes gravudstyr. 35 Men i modsætning til kvinden fra Odense og alle de andre uforløste barselskoner havde Sille Maria jo faktisk født sit barn, det var svøbt og ordnet, så strengt taget behøvede hun næppe at have udstyret med. Det er desuden også værd at bemærke, at hendes udstyr omfatter tøj, nåle og vand men ikke saks og mønter. Det nævnes ikke explicit i optegnelserne, men tanken bag saksen kunne være, at den skulle bruges i forbindelse med klipning af navlestreng eller syningen af børnetøj. En tredje mulighed er magisk beskyttelse. En saks i vuggen eller i vaskevandet beskyttede et nyfødt og udøbt 36 barn imod at blive bjergtaget. Selvom man vist aldrig har hørt om, at bjergfolkene kunne finde på at tage døde børn, må genstandene alligevel siges have en vis naturlig placering i børneudstyr. For magiske forholdsregler til beskyttelse af nyfødte, synes at have været en så indgroet tanke, at også kvinder, der bevidst skaffede sig at med et uønsket barn, kunne betjene sig af dem. Et eksempel på denne tankegang findes i Sankt Olai sogns kirkebog, hvor der den 8. juni 1732 blev begravet et dødfundet spædbarn på ny kirkegård. Indførslen lyder: Blev et spedt Barn begrafved paa ny krgrd. det blev funden døed i marchen indsvøbt i liinklæde med it rødt snoer om halsen Går man til en anden egn, Kippinge på Falster, indeholder kirkebogen i 1600-tallet også her et sådant eksempel: "Dend 8. Aprilis bleff der funden et Spedbarn i Mogens pedersens haffve i Østerkipp og Moderen haffde hjemme i Nørre Vedbye, og var lagt Salt og Korn i en Klut paa barnet, og bleff funden een Syenaal paa hoffvedet. Bleff døbt Dnica Palmarum og samme barn bleff kaldet Anne". I begge tilfælde er tilsyneladende uønskede børn blevet forsynet med magiske beskyttelsesmidler. Rødt opfattedes i folketroen som en beskyttende farve, og da der intet er i Sankt Olai- indførslen, som antyder, snoren er brugt til at kvæle barnet med, er det muligt, at den var anbragt i beskyttende øjemed. I Kippinge-indførslen anvendes salt og stål (nålen) der også blev tillagt magiske egenskaber. Kornet rummer også en særlig kraft, for knækkede man korn (rug) af strået, kunne man efter sigende se Guds ansigt på brudfladen. Lidt mere bemærkelsesværdigt er det måske, at der ikke findes mønter i Sille Marias kiste, da det vel næppe har været muligt for hende at gennemgå det sædvanlige introduktionsritual, der for en nybagt landbomor var påkrævet i 1740 erne. Skikken gik imidlertid af brug hos overklassen omkring år 1700, og i 1754 udstedtes et reskript, der tillod alle af borger og bondestand at undlade introduktionen i dens hidtidige form 37. En ikke uvæsentlig faktor omkring det helsingoranske børneudstyr er netop, at der er tale om et borgerligt miljø. Og hovedparten af de andre belæg, samt optegnelser der nævner

10 traditionen om barselsudstyret stammer fra landbefolkningen, (når undtages optegnelsen vdr. fundet fra krypten i Nyborg). Har Sille Marias efterladte ikke haft tilstrækkelig viden om den klassiske barneudstyrstradition? Man kunne i denne forbindelse også undre sig over, at den skjorte, der var lagt i kisten har initialerne HRD, og derfor synes have tilhørt den 1½ årige dreng Hinrich Riegelsen Dahl, der tilsyneladende var parrets eneste fælles barn. På landet brød man sig sædvanligvis ikke om at lægge genstande, der tilhørte stadig levende, i kisten til en afdød. Et yderligere aspekt ved gravgaverne kunne også være, at der de mange folktrosbelæg til trods ikke kun er en trosmæssig baggrund for fundet. Måske rummer det også i en vis grad et udtryk for de efterlevendes trang til at vise omsorg? På samme måde, som nutidige forældre eller andre nærstående, kan give afdøde småbørn legetøj eller tegninger med i kisten, og efterfølgende pynte graven med mosbamser, sutter eller legesager? Med 200 år i bakspejlet kan man naturligvis altid gisne og gætte - og ét gæt må derfor også blive, at baggrunden for at lægge børneudstyr ned til en kvinde med en dødt, fuldbårent spædbarn var, at man måske har overvejet, om der kunne være en ufødt tvilling til det døde spædbarn - og at Sille Maria således VAR uforløst da hun døde. Selvom de nye undersøgelser ved antropolog Pia Bennike har påvist, at der kun er ét spædbarn i kisten, kan de efterladte i 1743 jo udmærket havde overvejet eksistensen af en ufødt tvilling. Har dette været tilfældet, kan udstyret i ses som en sikring af, at der her i modsætning til i sagnenes verden for en gangs skyld ville være være nok, både til én og til to.

11 1 LAK: Bog over Begravelser p LAK: Kirkebog for Sct. Olai Sogn b, Døde, , p.326b I forbindelse med udarbejdelsen af denne artikel er gennemgået henvisninger til emnet begravelse i Dansk Folkemindesamling, hvilket har fremdraget henved 20 optegnelser, der på den ene eller den anden måde berører emnet. Desuden findes fænomenet omtalt i en lang række genfærdssagn, m.m. Se fx Evald Tang Kristensen: Danske Sagn bd. V, Kbh, DFS 1906/23:441 Opt. af Lærer Th. Spange, Eggeslevmagle, 1908 efter gårdmandsenke, * En anden form for indirekte "indledelse" finder man måske i en meddelelse som en 68-årig kvinde i 1935 gav til den sønderjyske indsamler Andr. Lorenzen. Her fortælles, at en død barselkones kiste - i modsætning til alle andres - kom ind i kirken og stod foran alteret under sørgehøjtideligheden i kirken. Når højtideligheden var forbi, blev kisten båret til graven, hvor præsten talte endnu en gang. DFS 1906/45:3145. Dette var ellers del af en skik, der allerede på landemodet i Roskilde 1594 var blevet afskaffet at vi ikke skulle falde tilbage til papistisk Overtro.. (cit. efter Birgit Kaiser: Historien om barnedåben, Kbh p. 185) 6 DFS 1904/42: Kamp (226) Bl , Nr. D At blive begravet i en dragt, der beskrives som brudekjole er ellers oftest et fænomen, der fremhæves, når der er tale om unge kvinder, der dør før brylluppet. 8 DFS 1906/43: 294 opt. ved Emmely Jensen, Optegnelsen nævner desuden, at det drejede sig om Søren P. Andersens kone. Dette dødsfald kan eftervises i kirkebogen for Helsinge sogn, der under 1889 angiver, at Gmd. Søren Peter Andersens hustru Birte Sofie Pedersen af Reersø, 41 år, blev begravet 19 april. Dødsårsagen agives at være Lungebetændelse og Barnefødsel, og samme dag begravedes desuden parrets dødfødte datter. (LAK: Kirkebog for Kirke-Helsinge sogn, ) Det kan således bemærkes, at optegnelsens angivelse af såvel person som tidspunkt forekommer nøjagtig. 9 DFS 1904/42:226 (Kamp) Bl , D Carl Hermann Tillhagen: Barnet i folktron, Stockholm 1983 p Ved udgravningerne på Æbelholt Kloster i 1950 erne fandtes også grave med "civile" lig, barselkoner ikke mindst, og ved ét af dem "Moderen med Barnet" fandtes en mønt fra Erik Menveds tid - men det er ikke til at afgøre, om denne mønt var tænkt som almindelig færgemønt, uden forbindelse med kvindens tilstand.keld Grinder-Hansen: Dødemønter fra danske kirker og kirkegårde. Hikuin nr , p. 147 ff. Det fremgår desværre ikke hvorledes denne mønt var placeret, og hvordan fundomstændighederne i øvrigt var 12 Peder Syv ( ) De vulgi erroribus. Møntfundet er behandlet af den danske numismatiker G. Galster i Numismatisk Forenings medlemsblad bd. XiV, 241 og 319 (1935). Her citeret efter J.S. Møller: Moder og barn i dansk Folkeoverlevering, Kbh. 1939, bd. 1, samt Dansk Folkemindesamlings registrant. 13 citeret efter Møller, Jabob Bircherod: Folketro og Festskik, særlig fra Fyn (1734) udg. af I.M. Boberg, Kbh. 1936, p DFS 1906/23:1690 opt. af Jeppe Aakjær 16 Møller,1939, bd. 1, p En forespørgsel til Kalundborg Museum har desværre ikke kunnet afklare, hvorvidt de genstande, som angiveligt fandtes, stadig eksisterer. 17 Aulum-fundet opbevares i dag på Herning Museum, hvorfra der dog ikke kan oplyses yderligere om proveniensen. 18 DFS 1906/23:2432 Opt. af Kristiane Olesen, 1922 efter Laurette Graulund * ca Aalborg Historiske Museum er forespurgt som sagen, og kender beskrivelsen, men har ikke kendskab til, hvor fundet evt. er indleveret.

12 20 Indførslen kan ikke umiddelbart genfindes i ministerialbogen for Gangsted sogn. 21 DFS 1906/23:1024 opt. af Henning Henningsen efter P. Skov * 1888 i Nyborg. 22 Optegnelsen er bl.a. refereret i Keld Grinder-Hansen: "Penge til færgemanden? Mønter i dødekulten" Nationalmuseets Arbejdsmark, 1988 p DFS 1906/23:718 opt. og medd. v. Elise Vøls * Man støder ofte på forestillingen om, at afdøde kan tage skavanker med sig i graven. Fx kan man ved stygning med hånden fra et lig over fx en vorte, få den døde til at tage vorten med sig. Urinen i kisten skulle sørge for, at sengevæderiet hørte op. 25 DFS 1906/23:3333 opt. af Andr. Lorenzen, Også en anden optegnelse DFS 1906/43: gjort efter graveren i Bøl, 1935, oplyser, at der i de allerfleste Grave var fundet skår af medicinglas. 26 DFS 1906/43:3339 opt af Andr. Lorenzen, 1935 efter V. Behmer * ca DFS 1906/43:1774 opt. af J. Greve Jensen, 1940 efter gårdmandskone, * ca DFS 1906/43:3337 opt. af Adr. Lorenzen eft. aftægtskone, * ca DFS1906/43: DFS 1906/43:11 opt. af S.H. Hansen eft. lærer Chr. Hansen, Tikøb, DFS 1906/43:5 opt. af Henn. Henningsen eft. gartner Larsen. Helsingør. 32 do. Der findes i øvrigt i Dansk Folkemindesamling en række andre optegnelser om kirken og navnlig de væsner man kunne møde ved nattetide. Således både gravso, helhest og en spøgende præst. 33 Det forekommer ikke usandsynligt, at traditionen også kan bygge på langt ældre vidnesbyrd, da velbevarede uforrådnede lig i reglen tiltrækker en del opmærksomhed i folketroen. Deres tilstand kan tolkes derhen, at den velbevarede afdøde har begået ét eller andet, som vedkommende må tilgives for, før kroppen kan formulde. 34 Der findes mange eksempler, fx flg. DFS 1906/43:261, 1906/23:3342, 1906/23:624, 1906/23:1143, 1906/43:1452 og 1906/23:2579 m.fl. 35 Oplysningerne om Odensefundets indhold er venligst stillet til rådighed af af museumsinspektør Jakob Tue Christensen, Odense Bys Museer. 36 Barnet ses ikke døbt i Sct. Olai mellem 1/5 og 30/ Se fx Kaiser, 1995 p

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 Fortællingen om dig Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 5 Din personlige identitet Frederik 3. på ligsengen Frederik 3. var den første

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Patienthistorie Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Har meget lidt syn på højre øje (ca. 10%), hvilket skyldes en medfødt synsfejl. Min mor, som i dag er 87

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Et fund. Gækkebreve fra Djursland. Per-Olof Johansson

Et fund. Gækkebreve fra Djursland. Per-Olof Johansson Et fund Gækkebreve fra Djursland Per-Olof Johansson Per-Olof Johansson: Et fund - Gækkebreve fra Djursland På Internet 2014 http://per-olof.dk Påskegæk.. Jeg fandt ikke en Rembrandt. Men jeg købte en lille

Læs mere

Ved dødsfald. Vejledning til pårørende. Regionshospitalet Viborg, Skive

Ved dødsfald. Vejledning til pårørende. Regionshospitalet Viborg, Skive Ved dødsfald Vejledning til pårørende Regionshospitalet Viborg, Skive Indholdsfortegnelse Forord... 3 Ved dødens indtræden... 4 Anmeldelse af et dødsfald... 4 Obduktion... 4 Organdonation... 5 Ejendele

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

En dragthistorie fra renæssancens Herlufsholm.

En dragthistorie fra renæssancens Herlufsholm. En dragthistorie fra renæssancens Herlufsholm. Dorothy Jones Christian Gyldenstjerne var elev på Herlufsholm Skole helt fra skolens start. Hans far var rigsråd Mogens Gyldenstjerne, en meget nær ven af

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Høstprædiken. En prædiken af. Kaj Munk

Høstprædiken. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Ingrid Karlby, - Levnedsbeskrivelse

Ingrid Karlby, - Levnedsbeskrivelse Ingrid Karlby, - Levnedsbeskrivelse Ingrid Karlby bliver født den 27. juli 1909 i Aarhus Domsogn. Hun bliver født som anden datter til Købmand Anders Christian Laurits Karlby (født Pedersen) og Mathilde

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Jeg bygger kirken -4

Jeg bygger kirken -4 Jeg kirken - Sandhed og hellighed Mål: Denne gang lægger vi vægt på det alvorlige. Mit hus skal være et bedehus! råbte Jesus, da han så, hvordan folk misbrugte Guds hus til selv at bliver bedre af det.

Læs mere

Margit Gunhild Sofia Albin

Margit Gunhild Sofia Albin Margit Gunhild Sofia Albin D en 25. Juli 1915 blev Margit født i Bjuv, 15 km fra Helsingborg. Når hun i dag fortæller om sin barndom i Sverige, er det livet i Småland, der med drømmende blik og malerisk

Læs mere

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling ? Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling Laurits hus 1. Hvor sover Laurits? A. På gulvet ved ildstedet B. På bordet, der kan klappes sammen. C. På en bænk langs væggen 2. Sover Gertrud i en seng?

Læs mere

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte Ord fra - Kirkebøger og folketællinger 2 Overskrift Tekst spalte Om ord i kirkebøger og folketællinger Mange af de ord, man møder i kirkebøger og folketællinger kan være svære at læse af forskellige grunde.

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

15 RITUALER SMÅ OG STORE

15 RITUALER SMÅ OG STORE 102 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 15 RITUALER SMÅ OG STORE En måde at opretholde følelsesmæssige bånd til den døde er at gennemføre ritualer store som små. Sorg rummer stor kreativitet

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Kalundborg Arkæologiforening. Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs

Kalundborg Arkæologiforening. Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs Kalundborg Arkæologiforening Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs 1 Dobbeltgraven ligger i den stejle kystskrænt lige syd for Snogekærgård, lidt vest for Helles

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG DØDEN SOM EN OVERGANG OPGAVE TIL: TIR NAN OG PUNKT 3 Hvad sker der, når vi dør? Døden er fravær af liv. Livet er en forudsætning for døden. Det, der ikke er eller har været i live, kan heller ikke dø.

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale.

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale. TVM OPTAGELSESPRØVER 2011 Opgave 1: Skriv to historier Løs de følgende opgaver. 1/ Beskriv en konkret detalje fra dagen i dag på en måde, så læseren forstår, hvorfor du trækker lige præcis den frem. Giv

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

Tekstiler fortæller Europas historie

Tekstiler fortæller Europas historie Tekstiler fortæller Europas historie På det gamle Københavns Universitet Amager sidder en gruppe kvinder i et stort lyst lokale med kunstfærdige og farverige billedtæpper på væggene. De har på få år formået

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Bilag 8, Fester og højtider

Bilag 8, Fester og højtider Bilag 8, Fester og højtider I alle kulturer er der opstået fester i forbindelse med de afgørende begivenheder menneskets liv: fødsel, overgang fra barn til voksen og indgåelse af ægteskab. Sådanne begivenheder

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Præstens hemmelighed

Præstens hemmelighed Den lå på bordet. Pia vidste, hun ikke måtte røre den, men det trak i hver en fiber i hendes krop for at kigge i den. Den var hendes fars og han havde udtrykkeligt fortalt, at ingen måtte åbne den, for

Læs mere

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD INDHOLD INDHOLD Indledning s. 03 Et barn er aldrig for lille til at savne og sørge s. 04 Konkrete råd i forbindelse med dødsfald s. 07 Fra død til begravelse

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Sæbygårds børneportrætter

Sæbygårds børneportrætter Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Artikel fra Sæbybogen 2005. Sæby Museum 1 Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Herregårdsmuseet Sæbygård rummer blandt andet en meget fornem malerisamling.

Læs mere

Tænk, hvis din indkomst afhang af, at folk skulle dø. Det er hverdagen for landets bedemænd, der har døden som erhverv. Tekst: Signe Breitenstein og

Tænk, hvis din indkomst afhang af, at folk skulle dø. Det er hverdagen for landets bedemænd, der har døden som erhverv. Tekst: Signe Breitenstein og Tænk, hvis din indkomst afhang af, at folk skulle dø. Det er hverdagen for landets bedemænd, der har døden som erhverv. Tekst: Signe Breitenstein og Josefine Høgenhaug Aaen Foto: Josefine Høgenhaug Aaen

Læs mere

Død og begravet. om døden og begravelsen i 1800-tallet

Død og begravet. om døden og begravelsen i 1800-tallet » Død og begravet om døden og begravelsen i 1800-tallet I livet er døden det eneste, vi kan være sikre på. Men hvordan vi er blevet begravet, handler om hvad vi tror på, og hvordan vi gerne vil huskes.

Læs mere

Arabiske mønter fra Sigerslevøster

Arabiske mønter fra Sigerslevøster 14 NoMus Arabiske mønter fra Sigerslevøster Finn Erik Kramer Fig. 1-2. Billedet til venstre viser et udsnit af genstandene fra skat 1, mens billedet til højre viser skat 2 i sin helhed. Samanidemønten

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6.

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. DOM Afsagt den 30. maj 2013 i sag nr. BS 90B-3977/2012: A mod B Sagens baggrund og parternes påstande Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. Sagsøgeren As påstand

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud 2014-2015 Museet Ribes Vikinger Læringstilbud Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Tilpasses den enkelte gruppe Museet Ribes Vikinger er placeret på

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Regionshospitalet Randers Gynækologisk/Obstetrisk afdeling 2 Definition Graviditetsbetinget sukkersyge er en form for sukkersyge, der opstår under

Læs mere

Susanne Lyngbo, Nykøbing Sj. Jeg har ingen problemer mere med ømt tandkød, blødende tandkød eller huller. Den er bare fantastisk.

Susanne Lyngbo, Nykøbing Sj. Jeg har ingen problemer mere med ømt tandkød, blødende tandkød eller huller. Den er bare fantastisk. For at beskrivelsen af PARODOL ikke skal stå helt alene, har vi i tillad os at nedskrive, hvad nogle af vore kunder spontant eller adspurgt har udtalt gennem det seneste stykke tid. Alle har givet deres

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen?

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Julesøndag 2013 Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Dette hellige evangelium skrives af evangelisten Matthæus: Da de vise mænd var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en

Læs mere

Love Birds. Handling. 1. Blind date

Love Birds. Handling. 1. Blind date Titel: Love Birds Instruktør: Trylle Vilstrup Produktionsår: 2000 Filmens længde: 9 min. 38 sek. Målgruppe: Udskoling Alderscensur: Tilladt for alle Timetal for undervisningsforløb: 3 4 lektioner Love

Læs mere