Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm"

Transkript

1 SALGSPROSPEKT Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm Sag Investeringsejendom beliggende i det attraktive område Høje Sandbjerg Ejendommen fremstår velholdt såvel indvendigt som udvendigt

2 . Mægler: Johnny Hallas Dato: 10. februar 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1) 2970 Hørsholm Matr.nr. 17 e Sandbjerg By, Birkerød KOMMUNE ANVENDELSE Ejendomstype Anvendelse Rudersdal Kontor Beboelses- og forretningsejendom OPFØRT / OMBYGGET Opførelsesår 1965 AREALER Grundareal m², heraf vej 619 m². Bebygget areal m² Erhvervsareal u/afskrivning m² Etageareal i alt m² Sekundære arealer 444 m² OFFENTLIG VURDERING År 2013 Ejendomsværdi kr heraf grundværdi kr Ejendommen er ikke under omvurdering. FORSIKRINGSFORHOLD ENERGIMÆRKNING: Ejendommen er p.t. forsikret således: Tryg, police nr Ejendommen er omfattet af Lov om fremme af energibesparelser i bygninger. Gyldigt energimærke foreligger af med energiklassifikation D. BESKRIVELSE Ejendommen er beliggende i det attraktive og smukke Høje Sandbjerg område med skov, marker og liebhavervillaer er de nærmeste naboer. Udlejet til flere mindre lejere, hvor de fleste har været lejere i flere år. Ejendommen er i en etage oven på en høj kælder. Udvendig er ejendommen med murværk i halv højde, kombineret med gennemgående vinduespartier i ejendommens fulde længde. Murværket er pudset i en koksgrå nuance. Taget er bølgeeternitplader. Indgangspartiet er belagt med sort granit. Ejendommen er bygget op omkring en lang fordelingsgang i hele ejendommens længde, som også er belagt med samme sorte granitgulv. Opdelt i i en række separate kontorer, der udlejes separat til forskellige lejere. Gulve i kontorerne er mahogni, og de lette skillevægge giver mulighed for fleksible indretninger. Lejerne deler fællesfaciliteter i form af flotte køkkenfaciliteter og toilet Sag Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm Side 2 af 21

3 faciliteter. Kælderen er høj, tør og opvarmet, hvilket gør den meget anvendelig. Specielt egnet til lager, men kan også indrettes til mindre værksteder og lignende. Ejendommen fremstår godt vedligeholdt såvel indvendigt som udvendigt. Idyllisk beliggende på stor grund anlagt som park, direkte ned til privat sø. Til ejendommen hører også en byggetomt, som tidligere har været anvendt som drivhus. Der kan måske opnås tilladelse til at ombygge denne byggetomt til erhvervsmæssig anvendelse. Endvidere er der et ældre udhus indrettet til en kombination af værksted/carport. Der gøres opmærksom på, at i henhold til samejedeklaration (servitut nr. 7) ejes 94,69% af ejendommen af sælger (Anpart 1). SALGSVILKÅR KØBESUM Kontantpris kr KAPITALBEHOV Kontantpris kr Handelsomkostninger anslået kr Refusion depositum kr Anslået kapitalbehov kr STARTFORRENTNING 6,89 %. LIKVIDITET: Der henvises til særskilt bilag. MOMSFRADRAGSPROCENT 100,00 % Momsfradragsprocenten anvendes ved beregning af anslåede driftsudgifter og anslåede handelsomkostninger. LEJEINDTÆGTER Samlede årlige lejeindtægter udgør kr , heraf anslået kr , fordelt som følger: Erhvervslejemål kr , heraf anslået kr I øvrigt henvises til særskilt bilag. ØVRIGE FORHOLD Ejendommen sælges med ansvarsfraskrivelse da ejer selskabet er under konkurs PLANFORHOLD / OFFENTLIGE FORHOLD ZONESTATUS Ejendommen er beliggende i landzone. KLOAKFORHOLD Kloakforholdene er noteret som mekanisk rensning med nedsivningsanlæg (tilladelse ikke påkrævet). Sag Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm Side 3 af 21

4 LOKALPLANER Kommuneplan rammer HØ. L2 er gældende for ejendommen. SERVITUTTER Der henvises til ejendommens blad i tingbogen. Udskrift af tingbogen foreligger som tingbogsattest af Servitut nr. 1 - lyst den : Dokument om fredning Servitut nr. 2 - lyst den : Tillægstekst dokument om fredning Servitut nr. 3 - lyst den : Dokument om overkørsel, fælles ind- og udkørsel mv, parkering mv. Servitut nr. 4 - lyst den : Tillægstekst om vej, overkørsel, fælles ind- og udkørsel mv, parkering mv Servitut nr. 5 - lyst den : Tillægstekst dokument om naturgas/anlæg mv. Servitut nr. 6 - lyst den : Tillægstekst skøde lyst servitutstiftende fsv ang. parkeringspladser mv. Servitut nr. 7 - lyst den : Tillægstekst samejedeklaration vedr. forkøbsret m.v. tillige lyst pantstiftende TEKNISKE INSTALLATIONER / LØSØRE EL, VAND OG VARME Ejendommen forsynes som følger: Vand: Privat, alment vandforsyningsanlæg Varme: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr MILJØFORHOLD FORURENING V1/V2 NIVEAU Regionen eller tidligere myndigheder har afgjort, at matriklen ikke skal være kortlagt som forurenet/muligt forurenet i henhold til Jordforureningsloven på baggrund af de foreliggende oplysninger om matriklen. Oplysninger jf. skrivelse af Region Hovedstaden af den DRIFTSUDGIFTER 2015 Ejendomsskatter 2015 kr Dækningsafgift 2015 kr Renovation / miljøafgifter kr Renholdelse / vicevært kr Udvendig vedligeholdelse, afsat kr Administration kr Forsikringer, præmie kr Driftsudgifter i alt anslået kr Driftsudgifter er ekskl. moms i henhold til anslået momsfradragsprocent på 100,00 %. Der henvises til specificerede driftsudgifter under bilag. Sag Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm Side 4 af 21

5 . BESIGTIGELSE HENVENDELSER BESIGTIGELSE Alle henvendelser vedrørende ejendommen, herunder aftale for besigtigelse, bedes efter aftale med ejer venligst rettet til: danbolig Erhverv Johnny Hallas Helsingørsgade 41A 3400 Hillerød Att.: Johnny Hallas, Ejendomsmægler og valuar, MDE Tlf.: , mobil: , Sag Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm Side 5 af 21

6 X Bogmærke1B yg X Bogmærke1B yg BILAG - SPECIFIKATIONER Bygningsspecifikation BYGNING NR. 1 BBR-nr. 1 Opført / ombygget år 1965 Bebygget areal 560 m² Antal etager 1 Anvendelse: Registreret som: Afskrivning: Kontor, stueplan 560 m² Erhvervsareal Nej Lager, kælder 560 m² Erhvervsareal Nej BYGNING NR. 3 BBR-nr. 3 Opført / ombygget år 0 Bebygget areal 0 m² Anvendelse: Registreret som: Afskrivning: Beskrivelse Bygning 3 er frasolgt til Anpart II BYGNING NR. 4 BBR-nr. 4 Opført / ombygget år 1965 Bebygget areal 360 m² Sekundære arealer 360 m² Antal etager 1 Anvendelse: Registreret som: Afskrivning: Drivhus 360 m² Sekundært areal Nej BYGNING NR. 5 BBR-nr. 5 Opført / ombygget år 1965 Bebygget areal 84 m² Sekundære arealer 84 m² Antal etager 1 Anvendelse: Registreret som: Afskrivning: Udhus 84 m² Sekundært areal Nej Der er ikke foretaget særskilt opmåling af ejendommen i forbindelse med udarbejdelse af salgsprospekt. Lejeindtægter / Refunderede driftsudgifter FAKTISKE LEJEINDTÆGTER Erhvervslejemål kr I alt kr ANSLÅEDE LEJEINDTÆGTER Erhvervslejemål kr I alt kr Sag Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm Side 6 af 21

7 Lejeindtægterne er angivet ekskl. moms og evt. a conto-varme og el. Refunderede driftsudgifter er ekskl. evt. fradragsberettiget moms for momsregistrerede lejemål. Anslåede lejeindtægter omfatter såvel lejeindtægter som refunderede driftsudgifter for uudlejede arealer. LEJEMÅLSOVERSIGT Der henvises til specifikation over samtlige lejemål på ejendommen, herunder opgørelse af lejeindtægter, deposita, driftsudgifter, arealer, kontraktforhold m.m. Likviditetsbudget Skattemæssigt: Likviditetsmæssigt: UDGIFTER Driftsudgifter kr kr INDTÆGTER Lejeindtægter, faktiske kr kr Lejeindtægter, anslåede kr kr år før afskrivning / skat kr kr Afskrivning 1. år, anslået kr. 0 Skattemæssigt resultat 1. år kr Likviditet 1. år før skat kr Skattevirkning ved skatteprocent på 27,06 % kr Likviditetsmæssigt resultat 1. år ved 27,06 % kr Driftsudgifter er ekskl. moms i henhold til en anslået momsfradragsprocent på 100,00 %. Lejeindtægterne er ekskl. moms og evt. a conto-varme og el. Driftsudgifter2015, specificerede EJENDOMSSKATTER 2015 kr DÆKNINGSAFGIFT 2015 kr RENOVATION Renovation kr Rottebekæmpelse kr. 126 RENHOLDELSE / VICEVÆRT Vicevært kr UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE Afsat kr ADMINISTRATION Administration kr FORSIKRINGER Præmie årligt forsikring I kr Driftsudgifter i alt anslået kr Sag Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm Side 7 af 21

8 Driftsudgifterne er ekskl. moms i henhold til anslået momsfradragsprocent på 100,00 %. Købesummens fordeling KONTANTOMREGNING AF KØBESUM Udbetaling kr Kontantomregnet købesum kr Handelsomkostninger anslået: Tinglysningsafgift skøde kr Advokatsalær skøde kr Kontantomregnet anskaffelsessum kr Kontantomregningen af købesummen er vejledende. Handelsomkostningerne er anslået. DEN KONTANTOMREGNEDE KØBESUM FORESLÅS FORDELT SOM FØLGER Bygninger og installationer Bygninger kr Særlige installationer kr Grundens værdi kr Kontantomregnet købesum kr Handelsomkostninger KØBERS HANDELSOMKOSTNINGER (ANSLÅET) Tinglysningsafgift skøde kr Advokatsalær skøde kr Moms kr Handelsomkostninger i alt inkl. moms kr Momsrefusion (fradragsprocent 100,00) kr Handelsomkostninger anslået inkl. momsrefusion kr Startforrentning KONTANTKØB Købers kapitalbehov Kontantpris kr Handelsomkostninger anslået kr Refusion deposita kr Investeret kapital, omregnet kr Nettoleje til forrentning af investeret kapital Lejeindtægter m.v. iht. budget kr Driftsudgifter iht. budget kr Nettoleje til forrentning kr STARTFORRENTNING på kontantbasis, 1. år, vejledende: X 100 = 6,89 % (anslået) Driftsudgifter, handelsomkostninger m.v. er ekskl. moms i henhold til en anslået momsfradragsprocent på 100,00 % Sag Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm Side 8 af 21

9 FOTO - KORTBILAG Sag Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm Side 9 af 21

10 Sag Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm Side 10 af 21

11 Mødelokale Køkkenalrum Sag Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm Side 11 af 21

12 Kontor Møderum Sag Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm Side 12 af 21

13 Kontor Kontor Sag Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm Side 13 af 21

14 Kontor Kontor Sag Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm Side 14 af 21

15 Gang Lager hal Sag Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm Side 15 af 21

16 Lager hal Lager hal Sag Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm Side 16 af 21

17 Sag Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm Side 17 af 21

18 Sag Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm Side 18 af 21

19 Sag Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm Side 19 af 21

20 LEJEMÅLSOVERSIGT - ØKONOMI Lejemålsoversigt pr Nr. Lejer Adresse Type Anvendelse Areal m 2 Aktuel årlig leje Leje pr. m 2 Basisleje Depositum Depositum garanti 1 Det Mindre Bureau Gøngehusvej 280 Erhverv Kontor Voresmedier A/S Gøngehusvej 280 Erhverv Kontor Forudbetalt leje Refunderede driftsudgifter 3 Lindeblad Consult A/S Gøngehusvej 280 Erhverv Kontor ProLogo A/S Gøngehusvej 280 Erhverv Kontor/Lager Ledig - kontor Gøngehusvej 280 Erhverv Kontor Ledig - kontor Gøngehusvej 280 Erhverv Kontor Ledig - kontor Gøngehusvej 280 Erhverv Kontor Ledig - lager Gøngehusvej 280 Erhverv Lager Ledig - lager Gøngehusvej 280 Erhverv Lager I ALT Erhvervsdelens andel Boligdelens andel Øvrige arealer Faktisk / anslået LEJE / DEPOSITA I ALT heraf faktisk heraf anslået Sag Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm Side 20 af 21

21 REGULERINGER m.m. Nr. Lejer Varme á conto Vand á conto Moms Status Reguleringsprincip Seneste regulering Næste regulering Regulering for 1 Det Mindre Bureau Ja Faktisk Nettoprisregulering, dog min. 3% 2 Voresmedier A/S Ja Faktisk Nettoprisregulering, dog min. 3% skatter og afgifter Lejen påklaget Nej Nej 3 Lindeblad Consult A/S Ja Faktisk Nettoprisregulering, dog min. 3 % 4 ProLogo A/S Ja Faktisk Nettoprisregulering, dog min. 2% 5 Ledig - kontor Ja Anslået Nej 6 Ledig - kontor Ja Anslået Nej 7 Ledig - kontor Ja Anslået Nej 8 Ledig - lager Ja Anslået Nej 9 Ledig - lager Ja Anslået Nej Nej Nej KONTRAKTSVILKÅR Nr. Lejer P-pl. Lejestart Opsigelsesvarsel Uopsigelighed udlejer Uopsigelighed lejer Indvendig vedligehold Udvendig vedligehold Afståel- sesret Frem- lejeret Bemærkninger 1 Det Mindre Bureau måneder Lejer Udlejer Nej Nej 2 Voresmedier A/S måneder Lejer Udlejer Nej Nej 3 Lindeblad Consult A/S måneder Lejer Udlejer Nej Ja Fremlejeret max 50% af lejemålet. 4 ProLogo A/S måneder Lejer Udlejer Nej Ja Fremlejeret max. 50% af lejemålet. 5 Ledig - kontor 0 Lejer Udlejer Nej Nej 6 Ledig - kontor 0 Lejer Udlejer Nej Nej 7 Ledig - kontor 0 Lejer Udlejer Nej Nej 8 Ledig - lager 0 Lejer Udlejer Nej Nej 9 Ledig - lager 0 Lejer Udlejer Nej Nej Sag Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm Side 21 af 21

SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft

SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft Arealer Etageareal 2.188 m 2 Grundareal 3.744 m 2 Pris Kontantpris kr. 1.985.000,- VELBELIGGENDE INVESTERINGSEJENDOM Ejendom med mange anvendelsesmuligheder

Læs mere

Rugvænget 21, 2630 Taastrup. Kontantpris: Kr.15.900.000,- Afkast: 7,4% Erhvervsareal: 2.785 m2

Rugvænget 21, 2630 Taastrup. Kontantpris: Kr.15.900.000,- Afkast: 7,4% Erhvervsareal: 2.785 m2 Rugvænget 21, 2630 Taastrup Kontantpris: Kr.15.900.000,- Afkast: 7,4% Erhvervsareal: 2.785 m2 EJENDOMMEN ADRESSE: Rugvænget 21, Invest 2630 Taastrup MATR.NR.: 11 R Høje Taastrup By KOMMUNE: Høje-Taastrup

Læs mere

SALGSPROSPEKT Brogade 15, 5900 Rudkøbing

SALGSPROSPEKT Brogade 15, 5900 Rudkøbing ½- SALGSPROSPEKT Brogade 15, 5900 Rudkøbing Arealer Etageareal 1.165 m 2 Grundareal 3.907 m 2 Pris Kontantpris kr. 3.500.000,- DEN GAMLE APOTEKERGÅRD I RUDKØBING - EN ENESTÅENDE MULIGHED FOR KØB Erhvervsareal

Læs mere

SALGSPROSPEKT Nordre Farimagsvej 29, 4700 Næstved

SALGSPROSPEKT Nordre Farimagsvej 29, 4700 Næstved - SALGSPROSPEKT Nordre Farimagsvej 29, 4700 Næstved Arealer Etageareal 562 m 2 Grundareal 532 m 2 Pris Kontantpris kr. 1.200.000,- ERHVERVSEJENDOM I NÆSTVED Værkstedbygning i 2 fulde etager Velegnet til

Læs mere

Flot boligudlejningsejendom på Vesterbro

Flot boligudlejningsejendom på Vesterbro Salgsopstilling Flot boligudlejningsejendom på Vesterbro Vesterbro Sag AB3061S Enghave Plads 14-16, 1670 København V Attraktiv hjørnebeliggenhed Tagetage opdelt i ejerlejligheder Stort lejepotentiale Kontantpris

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Del af Faxe Sundhedscenter bygningerne 7-9, 11 og 19. Præstøvej 78A, bygning 7-9, 11 og 19, 4640 Faxe.

SALGSOPSTILLING. Del af Faxe Sundhedscenter bygningerne 7-9, 11 og 19. Præstøvej 78A, bygning 7-9, 11 og 19, 4640 Faxe. SALGSOPSTILLING Del af Faxe Sundhedscenter bygningerne 7-9, 11 og 19 Præstøvej 78A, bygning 7-9, 11 og 19, 4640 Faxe Sag ERH12189 Vær med til at sætte præg på Faxe Sundhedscenter - Sammenhængskraft - Fælleskab

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Ni beboelseslejligheder - heraf to nyindrettede ejerlejligheder på kvisten og i baghuset. Facade. Landskronagade 56, 2100 København Ø

SALGSOPSTILLING. Ni beboelseslejligheder - heraf to nyindrettede ejerlejligheder på kvisten og i baghuset. Facade. Landskronagade 56, 2100 København Ø SALGSOPSTILLING Ni beboelseslejligheder - heraf to nyindrettede ejerlejligheder på kvisten og i baghuset Facade Landskronagade 56, 2100 København Ø Sag 956BT138005 Ingen tomgang. Høj standard på ombyggede

Læs mere

Adgangsvejen 3, Esbjerg

Adgangsvejen 3, Esbjerg Adgangsvejen 3, Esbjerg Markant beliggende kontorejendom sælges Samlet etageareal: 5.248 m² Afkast 1. år: 7,9 % Beliggende på lejet grund - mulighed for køb heraf Ejendommen er fuldt udlejet til Rambøll

Læs mere

Amagerbrogade 163-165 / Højdevej 2, Kbh. S

Amagerbrogade 163-165 / Højdevej 2, Kbh. S Amagerbrogade 163-165 / Højdevej 2, Kbh. S Boligudlejningsejendom centralt beliggende på Amager sælges Samlet etageareal: 2.155 m² - heraf 1.802 m² bolig, 353 m² erhverv samt 370 m² kælder Let adgang til

Læs mere

Frederikssundsvej 302 og 302 A, 2700 Brønshøj

Frederikssundsvej 302 og 302 A, 2700 Brønshøj SALGSPROSPEKT Attraktivt beliggende erhvervsandel Frederikssundsvej 302 og 302 A, 2700 Brønshøj Sag 94500010967 Pris 2.000.000 Butiksareal ca. 287 m² . Mægler: Johnny Hallas Dato: 1. oktober 2014 EJENDOMMEN

Læs mere

Bragesgade 10, 2200 København N

Bragesgade 10, 2200 København N Bragesgade 10, 2200 København N Kontorejendom - 9 lejemål Samlet etageareal: 2.649 m² Årlige lejeindtægter: kr. 3.504.301, Afkast 1. år: 7,50 % Skitseprojekt til 25 "New Yorker" lejligheder medfølger Afskrivningsgrundlag:

Læs mere

UDBUD AF FRISKOLE. home Erhvervscenter Nordsjælland udbyder herved. Lyshøj Friskole. Matr. nr. 1 A og 5 DQ Veddinge By, Fårevejle

UDBUD AF FRISKOLE. home Erhvervscenter Nordsjælland udbyder herved. Lyshøj Friskole. Matr. nr. 1 A og 5 DQ Veddinge By, Fårevejle Riisvej 3, 4540 Fårevejle UDBUD AF FRISKOLE Erhvervscenter Nordsjælland - Hillerød v/ Stephen Berthelsen Statsaut. ejendomsmæglere & valuarer, MDE Nordstensvej 9, 1. sal Postboks 129 3400 Hillerød Tlf.

Læs mere

Valbygårdsvej 33, 2500 Valby

Valbygårdsvej 33, 2500 Valby SALGSOPSTILLING Sjælden og yderst præsentabel erhvervsejendom fra 1920 Istandsat i 2010, nyt tag i 2012 Valbygårdsvej 33, 2500 Valby Sag 5032 Parkeringsareal med plads til 9 biler Indeholder 2 store kontorlejemål

Læs mere

Allegade 4, Frederiksberg

Allegade 4, Frederiksberg Allegade 4, Frederiksberg Boligudlejningsejendom centralt beliggende på Frederiksberg Samlet etageareal: 965 m² - heraf 828 m² bolig- og 137 m² erhvervsareal Fredningsstatus gør det muligt at konvertere

Læs mere

Scandiagade 15, København SV

Scandiagade 15, København SV Scandiagade 15, København SV Erhvervsudlejningsejendom i Sydhavnen sælges Samlet etageareal: 2.996 m² Stabile og stærke lejere Mulighed for skattemæssige afskrivninger Årlige lejeindtægter: kr. 4.177.731,-

Læs mere

Fussingsvej 29, 8700 Horsens

Fussingsvej 29, 8700 Horsens Fussingsvej 29, 8700 Horsens Velholdt boligudlejningsejendom sælges Samlet etageareal: 267 m² + kælder og tagetage 5 gode lejligheder Pænt nyt gårdmiljø og nye facadevinduer. Årlig lejeindtægt: kr. 232.680,-

Læs mere

Ejbyvej 55-57, Ejby, 4623 Lille Skensved

Ejbyvej 55-57, Ejby, 4623 Lille Skensved Ejbyvej 55-57, Ejby, 4623 Lille Skensved Nyopført dagligvarebutik udlejet til KIWI Areal: 850 m² + 50 m² varegård - Grundareal: 3.331 m² Ny realkreditbelåning - ca. 65% - kan medfølge Uopsigelighed fra

Læs mere

Ryesgade 23, Rosenkrantzgade 23 og 31, Aarhus

Ryesgade 23, Rosenkrantzgade 23 og 31, Aarhus 23, Rosenkrantzgade 23 og 31, Aarhus Flot og herskabelig strøgejendom sælges Samlet etageareal: 5.069 m² - heraf 14 erhvervslejemål og 10 boliglejemål Sjælden udbudt perle på Strøget Rigtig gode vækst-/projektpotentialer

Læs mere

Storparcel til boligformål

Storparcel til boligformål Salgsopstilling Storparcel til boligformål Bedste beliggenhed i Auning Sag 851001HJ Kirkegade 21, 8963 Auning Kommuneplan til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse Smukt område midt i byen - Byparken som

Læs mere

Hejrevang 11, 3450 Allerød. Kontorareal: 1.626 m2 Kontantpris: kr. 10.900.000,-

Hejrevang 11, 3450 Allerød. Kontorareal: 1.626 m2 Kontantpris: kr. 10.900.000,- Hejrevang 11, 3450 Allerød Kontorareal: 1.626 m2 Kontantpris: kr. 10.900.000,- EJENDOMMEN ADRESSE Hejrevang 11, Invest 3450 Allerød MATR.NR. 8 ay Lillerød By, Lillerød KOMMUNE: Allerød ANVENDELSE: Kontorejendom

Læs mere

Vibehaven 500, Nykøbing F

Vibehaven 500, Nykøbing F Vibehaven 500, Nykøbing F Gennemgribende renoveret hotel/konferencecenter sælges 90 store nyrenoverede dobbeltværelser, moderne konferencefaciliteter, restaurant m.v. Velbeliggende direkte til Guldborgsund

Læs mere

Marselis Boulevard 28, Aarhus C

Marselis Boulevard 28, Aarhus C Marselis Boulevard 28, Aarhus C Restejerlejligheder i markant beliggende ikonbyggeri sælges Samlet etageareal: 4.072 m² - heraf 356 m² garager 38 stk. boligejerlejligheder samt 22 garageejerlejligheder

Læs mere

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup ½- SALGSPROSPEKT Arealer Grundareal 23.234 m 2 Pris Kontantpris kr. 2.900.000,- excl. moms ERHVERVSGRUND MED UNIK FACADEBELIGGENHED MIDT I DANMARK TIL 125 KR. PR. M² Beliggende ved afkørsel 55 (Aarup)

Læs mere

Jessens Mole 12, 5700 Svendborg

Jessens Mole 12, 5700 Svendborg Jessens Mole 12, 5700 Svendborg Det tidligere toldkammer på Svendborg Havn sælges Samlet etageareal: 2.331 m² Beliggende på havnefronten kun 100 meter fra busterminalen og med 3 minutters gang til gågadesystemet

Læs mere

Industriparken, Haverslev

Industriparken, Haverslev Industriparken, Haverslev Velbeliggende grundareal i Haverslev sælges Samlet grundareal: 51.615 m² Gode tilkørselsmuligheder Beliggende tæt ved motorvejsafkørsel nr. 33 Mulighed for delkøb Kan købes på

Læs mere

Tranevej 6, 2400 København NV

Tranevej 6, 2400 København NV Tranevej 6, 2400 København NV Byggegrund med mulighed for opførelse af 26 lejligheder Projektgrund til opførelse af 26 lejligheder + p-kælder Skitseprojekt: ca. 2.725 m² + ca. 690 m² p-kælder Kr. 4.367,-

Læs mere

LEJEPROSPEKT. Hundigevej 79, 1., 2670 Greve. Sag HUND-BOA

LEJEPROSPEKT. Hundigevej 79, 1., 2670 Greve. Sag HUND-BOA Slotsherrensvej 215, 2610 Rødovre Tlf.: 3672 9910 LEJEPROSPEKT Hundigevej 79, 1., 2670 Greve Sag HUND-BOA Bygningen har stor visualitet til motorvejen Centralt beliggende lejemål 500 m2 administration/showroom

Læs mere

ASNÆS - Åsevangsvej 74

ASNÆS - Åsevangsvej 74 ASNÆS - Åsevangsvej 74 Idyllisk landejendom på Odsherreds højderyg Flot udsigt over landskabet 12,8 hektar jord Kuperet terræn Harmonisk og rummelig ejendom Skøn lukket have Sagsnr. V2623 Kontakt: Mikkel

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Stenslettegaard

SALGSOPSTILLING. Stenslettegaard Havremarksvej 7, Annisse N, 3200 Helsinge Tlf.: 7023 9568 info@westring-estate.dk - westring-estate.dk SALGSOPSTILLING Stenslettegaard Stenslettegaard Nødebohave 41, Nødebo, 3480 Fredensborg Lystejendom

Læs mere

Fuldt udlejet investeringsejendom med bedste beliggenhed i Ballerup

Fuldt udlejet investeringsejendom med bedste beliggenhed i Ballerup Fuldt udlejet investeringsejendom med bedste beliggenhed i Ballerup Kontant købspris kr. 27.200.000 Startforrentning ca. 6,7 % Eftertragtet beliggenhed med udsigt til smukke marker og søer Udlejet til

Læs mere