LASERJET PRO 400. Brugervejledning M401

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LASERJET PRO 400. Brugervejledning M401"

Transkript

1 LASERJET PRO 400 Brugervejledning M401

2

3 HP LaserJet Pro 400 M401-printerserien Brugervejledning

4 Copyright og licens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig tilladelse, forbudt, for så vidt det ikke er udtrykkeligt tilladt i henhold til loven om ophavsret. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -serviceydelser er at finde i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri skal opfattes som en ekstra garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller mangler heri. Varenummer: Varemærker Adobe, Acrobat og PostScript er varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated. Apple og Apple-logoet er varemærker tilhørende Apple Computer, Inc., der registreret i USA og andre lande/områder. ipod er et varemærke tilhørende Apple Computer, Inc. ipod må kun anvendes til lovlig kopiering eller kopiering autoriseret af indehaveren af rettighederne. Stjæl ikke musik. Bluetooth er et varemærke, der tilhører dets ejer og anvendes af Hewlett-Packard Company i henhold til en licensaftale. Java er et varemærke tilhørende Sun Microsystems, Inc. i USA. Microsoft, Windows, Windows XP og Windows Vista er varemærker registreret i USA tilhørende Microsoft Corporation. UNIX er et registreret varemærke tilhørende The Open Group.

5 Indholdsfortegnelse 1 Produktpræsentation... 1 Produktvisning... 2 Produktet set forfra... 2 Produktet set bagfra... 3 Placering af serienummer og modelnummer... 3 Kontrolpanelet... 4 LCD-kontrolpanel... 4 Berøringsfølsomt kontrolpanel... 5 Startskærmbilledet på berøringsfølsomt display... 7 Udskrivning af produktrapporter... 8 Udskriv produktrapporter fra et LCD-kontrolpanel... 8 Udskriv produktrapporter fra et berøringsfølsomt kontrolpanel)... 9 Printer deler ansvarsfraskrivelse Papirbakke Understøttede papirstørrelser Understøttede papirtyper Fyld papirbakkerne Læg papir i bakke Læg papir i bakke Læg papir i ekstrabakke Udskriv Understøttede printerdrivere (Windows) Ændring af indstillinger for udskriftsjob (Windows) Prioritet for ændring af indstillinger for udskriftsjob Sådan ændres indstillingerne for alle udskriftsjob, indtil programmet lukkes Sådan ændres standardindstillingerne for alle udskriftsjob Sådan ændres produktets konfigurationsindstillinger Ændring af indstillinger for udskriftsjob (Mac OS X) Prioritet for ændring af indstillinger for udskriftsjob DAWW iii

6 Sådan ændres indstillingerne for alle udskriftsjob, indtil programmet lukkes Sådan ændres standardindstillingerne for alle udskriftsjob Sådan ændres produktets konfigurationsindstillinger Udskrivningsopgaver for Windows Brug af en udskrivningsgenvej (Windows) Oprettelse af en udskrivningsgenvej (Windows) Udskriv automatisk på begge sider med Windows Udskriv manuelt på begge sider med Windows Udskriv flere sider pr. ark med Windows Valg af sideretning (Windows) Valg af papirtype (Windows) Udskrivning af første eller sidste side på andet papir (Windows) Skalering af et dokument, så det passer til papirformatet (Windows) Oprettelse af en brochure (Windows) Udskrivningsopgaver for Mac OS X Brug af en forudindstilling til udskrivning (Mac OS X) Oprettelse af en forudindstilling til udskrivning (Mac OS X) Automatisk udskrivning på begge sider (Mac OS X) Manuel udskrivning på begge sider (dupleks) (Mac OS X) Udskrivning af flere sider på ét ark papir (Mac OS X) Valg af sideretning (Mac OS X) Valg af papirtype (Mac OS X) Udskrivning af en forside (Mac OS X) Skalering af et dokument, så det passer til papirformatet (Mac OS X) Oprettelse af en brochure (Mac OS X) Flere udskrivningsopgaver (Windows) Annullering af et udskriftsjob (Windows) Valg af papirformat (Windows) Valg af et brugerdefineret papirformat (Windows) Udskrivning af vandmærker (Windows) Flere udskrivningsopgaver (Mac OS X) Annullering af et udskriftsjob (Mac) Valg af papirformat (Mac OS X) Valg af et brugerdefineret papirformat (Mac OS X) Udskrivning af vandmærker (Mac OS X) Oprettelse af udskrifter i arkiveringskvalitet Opret udskrifter i arkiveringskvalitet (LCD-kontrolpanel) Opret udskrifter i arkiveringskvalitet (berøringsfølsomt kontrolpanel) Brug af HP eprint Konfigurer HP eprint (LCD-kontrolpanel) Konfigurer HP eprint (berøringsfølsomt kontrolpanel) iv DAWW

7 Brug AirPrint Direkte USB-udskrivning Administration og vedligeholdelse Brug af HP Reconfiguration Utility til at ændre produktforbindelsen Konfigurer HP Wireless Direct-udskrivning Brug af HP Web Services-programmer Brug HP Web Services-programmer (LCD-kontrolpanel) Brug HP Web Services-programmer (kontrolpanel i berøringsfølsomt display) Konfiguration af IP-netværksindstillinger Få vist eller foretag ændringer til netværksindstillinger Manuel konfiguration af TCP/IP-parametrene fra kontrolpanelet Manuel konfiguration af IPv4 TCP/IP-parametrene (LCD-kontrolpanel) Manuel konfiguration af IPv4 TCP/IP-parametrene (berøringsfølsomt kontrolpanel) Omdøbning af produktet på netværket Linkhastighed og dupleksindstillinger Forbindelseshastighed og dupleksindstillinger (LCD-kontrolpanel) Forbindelseshastighed og dupleksindstillinger (berøringsfølsomt kontrolpanel).. 63 HP Device Toolbox HP Utility til Mac OS X Åbn HP Utility HP Utility-funktioner HP Web Jetadmin Produktsikkerhedsfunktioner Låsning af produktet Angivelse eller ændring af adgangskoden for produktet Økonomiindstillinger Udskrivning med EconoMode Indstilling af dvaleforsinkelsen Angiv udsættelse af dvale (LCD-kontrolpanel) Angiv udsættelse af dvale (berøringsfølsomt kontrolpanel) Angiv udsættelsen af automatisk slukning Angiv udsættelse af automatisk slukning (LCD-kontrolpanel) Angiv udsættelse af automatisk slukning (berøringsfølsomt kontrolpanel) Udskriv, når en tonerpatron når slutningen af den anslåede levetid Aktiver eller deaktiver indstillingerne Ved meget lav (LCD-kontrolpanel) Aktiver eller deaktiver indstillingerne Ved meget lav (berøringsfølsomt kontrolpanel) Lagre og genbruge forbrugsvarer Genbruge forbrugsvarer Opbevaring af tonerpatron DAWW v

8 Udskiftningsanvisninger Skift tonerpatronen Hukommelse Opdatering af firmwaren Opdater firmwaren manuelt (LCD-kontrolpanel) Opdater firmwaren manuelt (berøringsfølsomt kontrolpanel) Indstil produktet til automatisk at opdatere firmwaren (LCD-kontrolpanel) Indstil produktet til automatisk at opdatere firmwaren (berøringsfølsomt kontrolpanel) Problemløsning Tjekliste for problemløsning Trin 1: Kontroller, at produktet er korrekt konfigureret Trin 2: Kontroller den kabelbaserede eller trådløse forbindelse Trin 3: Kontroller, om der er en fejlmeddelelse i kontrolpanelet Trin 4: Kontroller papiret Trin 5: Kontroller softwaren Trin 6: Kontroller udskrivningsfunktionaliteten Trin 7: Kontroller tonerpatronen Trin 8: Prøv at sende et udskriftsjob fra en computer Gendannelse af fabriksstandarderne Gendan fabriksstandarderne (LCD-kontrolpanel) Gendan fabriksstandarderne (berøringsfølsomt kontrolpanel) Kontrolpanelets Hjælp-system Beskrivelse af meddelelser på kontrolpanelet Meddelelsestyper på kontrolpanelet Meddelelser på kontrolpanelet x000 Fejl i forbrugsvare Fejl Sluk og tænd x Fikserfejl Sluk og tænd XX Fejl Sluk og tænd XX Fejl Sluk og tænd X Fejl Sluk og tænd Blæserfejl Sluk og tænd X Fejl Sluk og tænd Fejl Sluk og tænd Servicefejl Sluk og tænd Bagdæksel åbent Der er installeret en brugt sort patron Tryk på [OK] for at fortsætte Der er installeret en ægte HP-forbrugsvare Enhedsfejl Tryk på [OK] Fejludskrift Tryk på [OK] vi DAWW

9 Fjern transportemballage fra tonerpatron Forbrugsvarer lav Fyld bakke <X> Tryk på [OK] for tilgængelige medietyper Fyld bakke <X> <TYPE> <SIZE> Fyld bakke 1 <TYPE>, <FORMAT> Fyld bakke 1 ALMINDELIG <SIZE> Rensetilstand Hukommelse lav Tryk på [OK] Ikke-understøttet sort patron Tryk på [OK] for at fortsætte Installer sort patron Manuel duplex Fyld bakke <X> Tryk på [OK] Manuel indføring <SIZE>, <TYPE> Tryk på [OK] for tilgængelige medietyper.. 94 Papirstop i <placering> Papirstop i bakke <X> Ryd papirstoppet, og Tryk på [OK] Renser Sort patron lav Sort patron meget lav Udskift sort tonerkassette Udskriftsfejl, tryk på OK. Hvis fejlen gentager sig, skal du slukke og derefter tænde produktet igen Ugyldig driver Tryk på [OK] Uventet størrelse i bakke <X> Ilæg <format> Tryk på [OK] Åbent dæksel Papiret fremføres forkert eller sidder fast Produktet tager ikke papir Produktet tager flere ark papir Forebyg papirstop Afhjælpning af papirstop Mulige placeringer af papirstop Ryd et papirstop i bakke Ryd papirstop i bakke Ryd et papirstop i papirbakke 3 (ekstraudstyr) Afhjælpning af papirstop i udskriftsbakken Afhjælpning af papirstop i dupleksområdet Afhjælpning af papirstop i fikseringsområdet Forbedring af udskriftskvaliteten Kontrol af papirtypeindstilling (Windows) Kontrol af papirtypeindstilling (Mac OS X) Kontrol af status for tonerpatron Udskriv statussiden for forbrugsvarer (LCD-kontrolpanel) Udskriv statussiden for forbrugsvarer (berøringsfølsomt kontrolpanel) Kontrol af status for forbrugsvarer DAWW vii

10 Udskriv en renseside Udskriv en renseside (LCD-kontrolpanel) Udskriv en renseside (berøringsfølsomt kontrolpanel) Kontroller, om tonerpatronen er beskadiget Kontroller papiret og udskrivningsmiljøet Brug papir, der opfylder HP's specifikationer Kontroller produktmiljøet Kontroller indstillinger for udskriftsjob Kontroller EconoMode-indstillingen Brug den printerdriver, der passer bedst til dine behov Produktet udskriver ikke siderne eller udskriver langsomt Produktet udskriver ikke Produktet udskriver langsomt Løs problemer med direkte USB-udskrivning Menuen USB-flashdrev åbner ikke, når du indsætter USB-tilbehøret Filen udskrives ikke fra USB-lagringstilbehøret Filen, du vil udskrive, er ikke anført i menuen USB-flashdrev Løs problemer med direkte tilslutninger Løsning af problemer med kablet netværk Dårlig fysisk forbindelse Computeren bruger den forkerte IP-adresse for produktet Computeren kan ikke kommunikere med produktet Produktet bruger forkerte indstillinger for link og dupleks for netværket Nye softwareprogrammer kan forårsage kompatibilitetsproblemer Computeren eller arbejdsstationen kan være konfigureret forkert Produktet er deaktiveret, eller andre netværksindstillinger er forkerte Løsning af problemer med trådløst netværk Tjekliste for trådløs forbindelse Produktet udskriver ikke, efter den trådløse konfiguration er afsluttet Produktet udskriver ikke, og der er installeret en firewall fra en tredjepart på computeren Den trådløse forbindelse virker ikke, efter den trådløse router eller det trådløse produkt er blevet flyttet Kan ikke forbinde flere computere til det trådløse produkt Det trådløse produkt mister kommunikation, når det er forbundet til et VPN Netværket vises ikke på listen over trådløse netværk Det trådløse netværk fungerer ikke Udfør en diagnosticeringstest af et trådløst netværk Reducer interferens i et trådløst netværk Afhjælp produktsoftwareproblemer med Windows En printerdriver til produktet er ikke synlig i mappen Printer viii DAWW

11 Der vises en fejlmeddelelse under softwareinstallationen Produktet er i Klar-tilstand, men der udskrives ikke Afhjælpning af produktsoftwareproblemer med Mac OS X Printerdriveren vises ikke i listen Udskriv og fax eller Udskriv og scan Produktnavnet vises ikke i produktlisten i listen Udskriv og fax eller Udskriv og scan Printerdriveren konfigurerer ikke automatisk det valgte produkt i listen Udskriv og fax eller Udskriv og scan Et udskriftsjob blev ikke sendt til det produkt, du ønskede Hvis du tilslutter med et USB-kabel, vises produktet ikke i listen Udskriv og fax eller Udskriv og scan, efter at driveren er valgt Du bruger en generisk printerdriver, når du bruger en USB-forbindelse Fjernelse af software (Windows) Fjernelse af software (Mac OS X) Forbrugsvarer og ekstraudstyr Bestilling af reservedele, ekstraudstyr og forbrugsvarer HP's politik vedrørende forbrugsvarer, der ikke er fra HP HP's websted for antiforfalskning Indeks DAWW ix

12 x DAWW

13 1 Produktpræsentation Produktvisning Udskrivning af produktrapporter Printer deler ansvarsfraskrivelse DAWW 1

14 Produktvisning Produktet set forfra 1 Udskriftsbakke 2 Bakke 1 3 Strømknap 4 Bakke 2 5 USB-port til direkte udskrivning (HP LaserJet Pro 400 M401dn-printer og HP LaserJet Pro 400 M401dw-printer) 6 Dæksellås til tonerpatron 7 LCD-kontrolpanel eller kontrolpanel på berøringsfølsomt farvedisplay (kun (HP LaserJet Pro 400 M401dn-printer og HP LaserJet Pro 400 M401dw-printer) 2 Kapitel 1 Produktpræsentation DAWW

15 Produktet set bagfra 1 USB 2.0-højhastighedsport 2 Netværksport (alle modeller bortset fra HP LaserJet Pro 400 M401a-printer og HP LaserJet Pro 400 M401d-printer) 3 Strømforbindelse 4 Stik til sikkerhedslås af kabeltype 5 Bagdæksellås til adgang ved papirstop Placering af serienummer og modelnummer Etiketten med serienummeret og produktmodelnummeret findes på bagsiden af produktet. DAWW Produktvisning 3

16 Kontrolpanelet LCD-kontrolpanel 1 Kontrolpaneldisplay: Displayet indeholder oplysninger om produktet. Brug menuerne på displayet til at angive produktindstillinger. 2 Eftersyn-indikator (gul): Indikatoren Eftersyn blinker, når produktet kræver brugereftersyn. 3 Klar-indikator (grøn): Klar-indikatoren lyser, når produktet er klar til at udskrive. Den blinker, når produktet modtager udskriftsdata eller er i dvaletilstand. 4 Knappen Pil tilbage : Tryk på denne knap for at udføre følgende handlinger: Afslutte kontrolpanelmenuerne. Bladre tilbage til en tidligere menu på en liste i en undermenu. Bladre tilbage til et tidligere menupunkt på en liste i en undermenu (uden at gemme ændringer i menupunktet). 5 Knappen Annuller : Tryk på denne knap for at annullere et udskriftsjob, hvis eftersyn-indikatoren blinker, eller for at lukke kontrolpanelmenuerne. 6 Knappen Venstre pil : Tryk på denne knap for at navigere gennem menuerne eller for at reducere en værdi, som bliver vist på displayet. 7 Knappen OK: Tryk på knappen OK for at udføre følgende handlinger: Åbne kontrolpanelmenuer. Åbne en undermenu, der vises på kontrolpanelets display. Vælge et menupunkt. Fjerne visse fejlmeddelelser. Påbegynde et udskriftsjob efter en prompt på kontrolpanelet (for eksempel, når meddelelsen Tryk på [OK] for at fortsætte vises på kontrolpanelets display). 8 Knappen Højre pil : Tryk på denne knap for at navigere gennem menuerne eller for at forøge en værdi, som bliver vist på displayet. 4 Kapitel 1 Produktpræsentation DAWW

17 9 Knappen Opsætning : Denne knap giver hurtig adgang til menuen Opsætning. 10 LED-indikator: Denne indikator fungerer ikke på dette produkt. Berøringsfølsomt kontrolpanel BEMÆRK: Det berøringsfølsomme kontrolpanel er tilgængeligt på modellerne HP LaserJet Pro 400 M401dn-printer og HP LaserJet Pro 400 M401dw-printer. 1 Trådløs-indikator: indikerer, at det trådløse netværk er aktiveret. Indikatoren blinker, mens produktet opretter forbindelse til det trådløse netværk (kun tilgængeligt på modellen HP LaserJet Pro 400 M401dw-printer). 2 Berøringsfølsomt display 3 Eftersynsindikator: Indikerer, at der er et problem med produktet 4 Klar-indikator: indikerer, at produktet er klart 5 Knap og indikator for hjælp: giver adgang til kontrolpanelets hjælpesystem 6 Knap og indikator for højre pil: flytter markøren til højre eller skifter displaybilledet til næste skærmbillede BEMÆRK: Denne knap lyser kun, når det aktuelle skærmbillede kan bruge denne funktion. 7 Knap og indikator for annullering: rydder indstillinger, annullerer det aktuelle job eller lukker det aktuelle skærmbillede BEMÆRK: Denne knap lyser kun, når det aktuelle skærmbillede kan bruge denne funktion. 8 Knap og indikator for tilbage: går tilbage til det forrige skærmbillede BEMÆRK: Denne knap lyser kun, når det aktuelle skærmbillede kan bruge denne funktion. DAWW Produktvisning 5

18 9 Knap og indikator for venstre pil: flytter markøren til venstre BEMÆRK: Denne knap lyser kun, når det aktuelle skærmbillede kan bruge denne funktion. 10 Knap og indikator for start: giver adgang til startskærmbilledet 6 Kapitel 1 Produktpræsentation DAWW

19 Startskærmbilledet på berøringsfølsomt display BEMÆRK: Det berøringsfølsomme kontrolpanel er tilgængeligt på modellerne HP LaserJet Pro 400 M401dn-printer og HP LaserJet Pro 400 M401dw-printer. Startskærmbilleder giver adgang til produktfunktionerne, og det angiver produktets status. BEMÆRK: Funktionerne på startskærmbilledet varierer afhængigt af produktkonfigurationen. Endvidere kan layoutet inverteres for nogle sprog. 1 Knappen Web Services : Giver hurtig adgang til HP Web Services-funktionerne, herunder HP eprint HP eprint er et værktøj, der udskriver dokumenter ved at benytte en hvilken som helst enhed, der er aktiveret til e- mail, til at sende dokumenterne til produktets -adresse. 2 Opsætning -knappen: giver adgang til hovedmenuerne 3 Knappen Trådløs : giver adgang til Trådløs menu og trådløse statusoplysninger (kun model HP LaserJet Pro 400 M401dw-printer) BEMÆRK: Når du har oprettet forbindelse til et trådløst netværk, ændres dette ikon til streger, der angiver signalstyrken. 4 Netværksknappen : giver adgang til netværksindstillinger og oplysninger (kun modellerne HP LaserJet Pro 400 M401n-printer HP LaserJet Pro 400 M401dn-printer og HP LaserJet Pro 400 M401dw-printer). Du kan udskrive siden Netværksoversigt fra skærmbilledet med netværksindstillinger. 5 Oplysninger -knappen: giver oplysninger om produktstatus. Du kan udskrive siden Konfigurationsrapport fra skærmbilledet med statusoversigt. 6 Forbrugsvarer -knappen: giver oplysninger om status for forbrugsvarer. Du kan udskrive siden Status for forbrugsvarer fra skærmbilledet med oversigt for forbrugsvarer. 7 Knappen Apps: giver adgang til menuen Apps til direkte udskrivning fra webprogrammer, som du har downloadet fra HP eprintcenter-webstedet på 8 Produktstatus 9 Knappen USB: giver adgang til menuen USB-flashdrev DAWW Produktvisning 7

20 Udskrivning af produktrapporter Produktrapporter ligger inde i produktets hukommelse. Disse sider hjælper med at diagnosticere og løse problemer med produktet. BEMÆRK: Hvis produktsproget ikke blev angivet korrekt under installationen, kan du angive sproget manuelt, så siderne udskrives på et af de understøttede sprog. Skift sprog ved at bruge menuen Systemopsætning på kontrolpanelet eller den integrerede webserver. Fra menuen Rapporter kan du udskrive flere oplysningssider om produktet. Menupunkt Demoside Menustruktur Konfigurationsrapport Status for forbrugsvarer Beskrivelse Udskriver en side, der demonstrerer udskriftskvaliteten Udskriver en oversigt over kontrolpanelmenuernes layout. De aktuelle indstillinger for hver enkelt menu er vist. Udskriver en liste over alle produktindstillinger. Indeholder netværksoplysninger, hvis produktet er tilsluttet et netværk. Udskriver status for hver enkelt tonerpatron, herunder følgende oplysninger: Anslået resterende levetid for printerpatron i procent Anslået resterende antal sider Varenumre for HP-tonerpatroner Antal udskrevne sider Oplysninger om bestilling af nye HP-tonerpatroner og genbrug af brugte HPtonerpatroner Netværksoversigt Side for forbrug PCL-fontliste PS-fontliste PCL6-fontliste Serviceside Udskriver en liste over alle produktets netværksindstillinger (alle modeller bortset fra HP LaserJet Pro 400 M401a-printer og HP LaserJet Pro 400 M401d-printer) Udskriver en side, der viser PCL-sider, PCL 6-sider, PS-sider, fastklemte sider eller sider, der ikke er ført korrekt ind/ud af produktet, monokrome sort-hvid sider eller farvesider og angiver sideantallet. Udskriver en liste over alle de PCL-skrifttyper, der er installeret Udskriver en liste over alle de PostScript-fonte (PS), som er installeret Udskriver en liste over alle de PCL 6-fonte, der er installeret Udskriver servicerapporten Udskriv produktrapporter fra et LCD-kontrolpanel 1. Tryk på knappen OK på produktkontrolpanelet for at åbne menuerne. 2. Åbn menuen Rapporter. 3. Vælg den rapport, du vil udskrive, og tryk derefter på knappen OK for at udskrive rapporten. 8 Kapitel 1 Produktpræsentation DAWW

21 Udskriv produktrapporter fra et berøringsfølsomt kontrolpanel) 1. Tryk på knappen Opsætning på startskærmbilledet på produktkontrolpanelet. 2. Tryk på knappen Rapporter. 3. Tryk på navnet på den rapport, du vil udskrive. Printer deler ansvarsfraskrivelse HP understøtter peer-to-peer-netværk, da dette er en funktion i Microsofts operativsystemer og ikke i HPprinterdrivere. Gå til Microsoft på DAWW Printer deler ansvarsfraskrivelse 9

22 10 Kapitel 1 Produktpræsentation DAWW

23 2 Papirbakke Understøttede papirstørrelser Understøttede papirtyper Fyld papirbakkerne DAWW 11

24 Understøttede papirstørrelser Dette produkt understøtter et antal papirformater, og kan tilpasses forskellige medier. BEMÆRK: Vælg relevant papirstørrelse og -type i printerdriveren før udskrivning for at opnå de bedste resultater. Tabel 2-1 Understøttede papir- og udskriftsmedieformater Formater og dimensioner Bakke 1 Bakke 2 Valgfri bakke 3 til 500 ark Dupleksenhed (kun dupleksmodeller) Letter 216 x 279 mm Legal 216 x 356 mm A4 210 x 297 mm A5 148 x 210 mm A6 105 x 148 mm B5 (JIS) 182 x 257 mm Executive 184 x 267 mm Postkort (JIS) 100 x 148 mm Dobbelt postkort (JIS) 148 x 200 mm 16K 184 x 260 mm 16K 195 x 270 mm 16K 197 x 273 mm 12 Kapitel 2 Papirbakke DAWW

25 Tabel 2-1 Understøttede papir- og udskriftsmedieformater (fortsat) Formater og dimensioner Bakke 1 Bakke 2 Valgfri bakke 3 til 500 ark Dupleksenhed (kun dupleksmodeller) 8,5 x x 330 mm Commercial 10-konvolut 105 x 241 mm B5 ISO-konvolut 176 x 250 mm C5 ISO-konvolut 162 x 229 mm DL ISO-konvolut 110 x 220 mm Monarch 98 x 191 mm Special 76 x 127 mm til 216 x 356 mm DAWW Understøttede papirstørrelser 13

26 Understøttede papirtyper Gå til for at se en komplet liste over specifikt HP-papir, som dette produkt understøtter. Papirtype (kontrolpanel) Papirtype (printerdriver) Bakke 1 Bakke 2 Valgfri bakke 3 til 500 ark Dupleksenhed (kun dupleksmodeller) ALMINDELIG G HP EcoSMART let papir Almindelig HP EcoSMART let papir LET G Let 60-74g MELLEM Mellemkraftigt KRAFT G Kraftigt g EKSTRA KR G Ekstra kraftigt g TRANSPARENT Monokrom lasertransparent ETIKETTER Etiketter BREVPAPIR FORTRYKT FORHULLET FARVET Brevpapir Fortrykt Forhullet Farvet KRAFTIG Kraftig BANKPOST GENBRUG Bankpost Genbrug KONVOLUT Commercial Kapitel 2 Papirbakke DAWW

27 Fyld papirbakkerne Læg papir i bakke 1 1. Åbn bakke 1, og træk derefter bakkeforlængeren væk fra produktet. 2. Hvis du bruger langt papir, skal du åbne forlængeren som en hjælp til at bevare papiret i bakken. DAWW Fyld papirbakkerne 15

28 3. Placer et enkelt ark papir i bakke 1, og skub papirstyrene, så de støder op til arkene. 4. Før papirstakken arket så langt ind i bakken, som det er muligt. Læg papir i bakke 2 1. Træk bakken ud af produktet. 16 Kapitel 2 Papirbakke DAWW

29 2. Skub for at åbne papirlængde- og breddestyrene ved at trykke udad på de blå tappe. 3. Hvis du vil ilægge papir i størrelse Legal, skal du udvide bakken ved at trykke på frigørelsesknappen bag på bakken indad og trække det bagerste af bakken ud. BEMÆRK: Når der er ilagt papir i Legalformat, forlænges bakken bagerst på produktet med ca. 70 mm. 4. Læg papiret i bakken, og sørg for, at det ligger fladt i alle fire hjørner. Skub længde- og breddestyrene, så de hviler mod papirstakken. DAWW Fyld papirbakkerne 17

30 5. Skub papiret ned for at sikre, at stakken ligger under papirgrænsetapperne i højre siden og bagerst i bakken. 6. Skub bakken ind i printeren. Læg papir i ekstrabakke 3 1. Træk bakken ud af produktet. 18 Kapitel 2 Papirbakke DAWW

31 2. Skub for at åbne papirlængde- og breddestyrene ved at trykke udad på de blå tappe. 3. Hvis du vil ilægge papir i størrelse Legal, skal du udvide bakken ved at trykke på frigørelsesknappen bag på bakken indad og trække det bagerste af bakken ud. BEMÆRK: Når der er ilagt papir i Legalformat, forlænges bakken bagerst på produktet med ca. 70 mm. 4. Læg papiret i bakken, og sørg for, at det ligger fladt i alle fire hjørner. Skub længde- og breddestyrene, så de hviler mod papirstakken. DAWW Fyld papirbakkerne 19

32 5. Skub papiret ned for at sikre, at stakken ligger under papirgrænsetapperne bagerst i bakken. 6. Skub bakken ind i printeren. 20 Kapitel 2 Papirbakke DAWW

33 3 Udskriv Understøttede printerdrivere (Windows) Ændring af indstillinger for udskriftsjob (Windows) Ændring af indstillinger for udskriftsjob (Mac OS X) Udskrivningsopgaver for Windows Udskrivningsopgaver for Mac OS X Flere udskrivningsopgaver (Windows) Flere udskrivningsopgaver (Mac OS X) Oprettelse af udskrifter i arkiveringskvalitet Brug af HP eprint Brug AirPrint Direkte USB-udskrivning DAWW 21

34 Understøttede printerdrivere (Windows) Printerdrivere giver adgang til produktfunktioner og gør det muligt for computeren at kommunikere med produktet (ved hjælp af et printersprog). Se installationsbemærkningerne og vigtigt-filerne på cd'en til produktet vedr. yderligere software og sprog. Beskrivelse af HP PCL 6-driver Installeres automatisk, når produktsoftwaren installeres Angivet som standarddriveren Anbefales til udskrivning i alle understøttede Windows-miljøer Giver overordnet set den bedste hastighed, udskriftskvalitet og understøttelse af produktfunktioner for de fleste brugere Udviklet til Windows Graphic Device Interface (GDI) med henblik på den bedste hastighed i Windows-miljøer Er muligvis ikke fuldstændig kompatibel med tredjeparts- og brugerdefinerede softwareprogrammer, som er baserede på PCL 5 Beskrivelse af HP UPD PS-driver Kan hentes på internettet på Anbefales til udskrivning i forbindelse med Adobe -softwareprogrammer eller i forbindelse med andre meget grafikintensive softwareprogrammer Giver understøttelse af udskrivning i forbindelse med postscript-emuleringsbehov eller understøttelse af postscript flash-fonte Beskrivelse af HP UPD PCL 5-driver Kan hentes på internettet på Kompatibel med tidligere PCL-versioner og ældre HP LaserJet-produkter Det bedste valg til udskrivning fra tredjeparts- eller brugerdefinerede softwareprogrammer Udviklet til brug i Windows-miljøer i virksomheder med henblik på en enkelt driver til brug i forbindelse med flere forskellige printermodeller Foretrækkes, når der udskrives til flere printermodeller fra en mobil Windows-baseret computer Beskrivelse af HP UPD PCL 6-driver Kan hentes på internettet på Anbefales til udskrivning i alle understøttede Windows-miljøer Giver overordnet set den bedste hastighed, udskriftskvalitet og understøttelse af produktfunktioner for de fleste brugere 22 Kapitel 3 Udskriv DAWW

35 Udviklet til Windows Graphic Device Interface (GDI) med henblik på den bedste hastighed i Windows-miljøer Er muligvis ikke fuldstændig kompatibel med tredjeparts- og brugerdefinerede softwareprogrammer, som er baserede på PCL 5 DAWW Understøttede printerdrivere (Windows) 23

36 Ændring af indstillinger for udskriftsjob (Windows) Prioritet for ændring af indstillinger for udskriftsjob Ændringer i printerindstillinger prioriteres højest, afhængigt af hvor ændringerne foretages: BEMÆRK: Navnene på kommandoer og dialogbokse kan variere, afhængigt af programmet. Dialogboksen Sideopsætning: Klik på Sideopsætning eller en tilsvarende kommando i menuen Filer i det program, du arbejder i, for at åbne denne dialogboks. Indstillinger, der ændres her, tilsidesætter indstillinger, der er ændret andre steder. Dialogboksen Udskriv: Åbn denne dialogboks ved at klikke på Udskriv, Indstil printer eller en tilsvarende kommando i menuen Filer i det program, du arbejder med. Indstillinger, der ændres i dialogboksen Udskriv, har lavere prioritet og tilsidesætter normalt ikke ændringer, der foretages i dialogboksen Sideopsætning. Dialogboksen Printeregenskaber (printerdriver): Klik på Egenskaber i dialogboksen Udskriv for at åbne printerdriveren. Indstillinger, der ændres i dialogboksen Printeregenskaber, tilsidesætter normalt ikke indstillinger andre steder i udskrivningssoftwaren. Du kan ændre de fleste af udskriftsindstillingerne her. Standardprinterdriverindstillinger: Standardprinterdriverindstillingerne bestemmer, hvilke indstillinger der bruges i alle udskriftsjob, medmindre indstillingerne ændres i dialogboksen Sideopsætning, Udskriv eller Printeregenskaber, som beskrevet ovenfor. Printerkontrolpanelindstillinger: Indstillinger, der ændres på printerens kontrolpanel, har en lavere prioritet end ændringer, der er foretaget på anden måde. Sådan ændres indstillingerne for alle udskriftsjob, indtil programmet lukkes 1. Vælg indstillingen Udskriv i softwareprogrammet. 2. Vælg driveren, og klik derefter på Egenskaber eller Indstillinger. 24 Kapitel 3 Udskriv DAWW

37 Sådan ændres standardindstillingerne for alle udskriftsjob 1. Windows XP, Windows Server 2003 og Windows Server 2008 (med brug af standardvisningen af menuen Start): Klik på Start, og klik derefter på Printere og faxenheder. Windows XP, Windows Server 2003 og Windows Server 2008 (med brug af klassisk visning af menuen start): Klik på Start, klik på Indstillinger, og klik derefter på Printere. Windows Vista: Klik på Start, klik på Kontrolpanel, og klik derefter på Printer i kategorien for Hardware og lyd. Windows 7: Klik på Start, og klik derefter på Enheder og printere. 2. Højreklik på driverikonet, og vælg derefter Udskriftsindstillinger. Sådan ændres produktets konfigurationsindstillinger 1. Windows XP, Windows Server 2003 og Windows Server 2008 (med brug af standardvisningen af menuen Start): Klik på Start, og klik derefter på Printere og faxenheder. Windows XP, Windows Server 2003 og Windows Server 2008 (med brug af klassisk visning af menuen start): Klik på Start, klik på Indstillinger, og klik derefter på Printere. Windows Vista: Klik på Start, klik på Kontrolpanel, og klik derefter på Printer i kategorien for Hardware og lyd. Windows 7: Klik på Start, og klik derefter på Enheder og printere. 2. Højreklik på driverikonet, og vælg derefter Egenskaber eller Printeregenskaber. 3. Klik på fanen Enhedsindstillinger. DAWW Ændring af indstillinger for udskriftsjob (Windows) 25

38 Ændring af indstillinger for udskriftsjob (Mac OS X) Prioritet for ændring af indstillinger for udskriftsjob Ændringer i printerindstillinger prioriteres højest, afhængigt af hvor ændringerne foretages: BEMÆRK: Navnene på kommandoer og dialogbokse kan variere, afhængigt af programmet. Dialogboksen Sidelayout: Klik på Sidelayout eller en lignende kommando i menuen Arkiv i det program, som du arbejder i, for at åbne denne dialogboks. Indstillinger, der ændres her, tilsidesætter muligvis ændringer andre steder. Dialogboksen Udskriv: Klik på Udskriv, Indstil printer eller en lignende kommando i menuen Filer i det program, du arbejder i, for at åbne denne dialogboks. Indstillinger, der ændres i dialogboksen Udskriv, har en lavere prioritet og tilsidesætter ikke ændringer, der er foretaget i dialogboksen Sideopsætning. Standardindstillinger for printerdriver: Standardindstillingerne for printerdriver bestemmer, hvilke indstillinger der skal bruges i alle udskriftsjob, medmindre indstillingerne ændres i dialogboksene Sideopsætning eller Udskriv. Printerkontrolpanelindstillinger: Indstillinger, der ændres på printerens kontrolpanel, har en lavere prioritet end ændringer, der er foretaget på anden måde. Sådan ændres indstillingerne for alle udskriftsjob, indtil programmet lukkes 1. I menuen Fil skal du klikke på indstillingen Udskriv. 2. Vælg dette produkt i menuen Printer. 3. Fra rullelisten med indstillinger skal du ændre de indstillinger, som du vil ændre. Sådan ændres standardindstillingerne for alle udskriftsjob. 1. I menuen Fil skal du klikke på indstillingen Udskriv. 2. Vælg dette produkt i menuen Printer. 3. Fra rullelisten med indstillinger skal du ændre de indstillinger, som du vil ændre. 4. I menuen Forudindstillinger skal du klikke på indstillingen Gem som... og indtaste et navn til forudindstillingen. Disse indstillinger gemmes i menuen Forudindstillinger. Hvis du vil bruge de nye indstillinger, skal du vælge den arkiverede forudindstilling, hver gang du åbner et program og udskriver. 26 Kapitel 3 Udskriv DAWW

39 Sådan ændres produktets konfigurationsindstillinger 1. Klik på menuen Systemindstillinger fra menuen Apple, og klik på ikonet Udskriv & fax. 2. Vælg produktet i venstre side af vinduet. 3. Klik på knappen Ekstraudstyr & forbrugsvarer. 4. Klik på fanen Driver. 5. Konfigurer det installerede ekstraudstyr. DAWW Ændring af indstillinger for udskriftsjob (Mac OS X) 27

40 Udskrivningsopgaver for Windows Brug af en udskrivningsgenvej (Windows) 1. Vælg indstillingen Udskriv i softwareprogrammet. 2. Vælg produktet, og klik derefter på knappen Egenskaber eller Indstillinger. 3. Klik på fanen Genveje. 4. Vælg en af genvejene, og klik derefter på knappen OK. BEMÆRK: Når du vælger en genvej, ændres de tilsvarende indstillinger på de andre faner i printerdriveren. 28 Kapitel 3 Udskriv DAWW

41 Oprettelse af en udskrivningsgenvej (Windows) 1. Vælg indstillingen Udskriv i softwareprogrammet. 2. Vælg produktet, og klik derefter på knappen Egenskaber eller Indstillinger. 3. Klik på fanen Genveje. 4. Vælg en eksisterende genvej som udgangspunkt. BEMÆRK: Vælg altid en genvej, inden du justerer nogen af indstillingerne i skærmbilledets højre side. Hvis du justerer indstillingerne og derefter vælger en genvej, eller hvis du vælger en anden genvej, går alle dine justeringer tabt. DAWW Udskrivningsopgaver for Windows 29

42 5. Vælg udskriftsindstillinger til den nye genvej. BEMÆRK: Du kan vælge udskriftsindstillingerne på denne fane eller en hvilken som helst anden fane i printerdriveren. Når du har valgt indstillinger på andre faner, skal du gå tilbage til fanen Genveje, før du fortsætter til næste trin. 6. Klik på knappen Gem som. 7. Indtast et navn på genvejen, og klik på knappen OK. 30 Kapitel 3 Udskriv DAWW

43 Udskriv automatisk på begge sider med Windows BEMÆRK: Dette afsnit gælder kun for modellerne HP LaserJet Pro 400 M401d-printer, HP LaserJet Pro 400 M401dn-printer og HP LaserJet Pro 400 M401dw-printer. 1. Klik på Udskriv i menuen Filer i programmet. 2. Vælg produktet, og klik derefter på knappen Egenskaber eller Indstillinger. DAWW Udskrivningsopgaver for Windows 31

44 3. Klik på fanen Færdigbehandling. 4. Marker afkrydsningsfeltet Udskriv på begge sider. Klik på knappen OK for at udskrive jobbet. Udskriv manuelt på begge sider med Windows BEMÆRK: Dette afsnit gælder hovedsageligt for modellerne HP LaserJet Pro 400 M401a-printer og HP LaserJet Pro 400 M401n-printer. Modellerne HP LaserJet Pro 400 M401d-printer, HP LaserJet Pro 400 M401dn-printer og HP LaserJet Pro 400 M401dw-printer kan også udskrive tosidede job manuelt, hvis papiret ikke understøttes af automatisk tosidet udskrivning, eller hvis dupleksenheden er deaktiveret. 1. Klik på Udskriv i menuen Filer i programmet. 32 Kapitel 3 Udskriv DAWW

45 2. Vælg produktet, og klik derefter på knappen Egenskaber eller Indstillinger. 3. Klik på fanen Færdigbehandling. 4. Marker afkrydsningsfeltet Udskriv på begge sider (manuelt). Klik på knappen OK for at udskrive den første side af jobbet. DAWW Udskrivningsopgaver for Windows 33

46 5. Hent den udskrevne stak fra udskriftsbakken, bevar samme retning og placer den i bakke 1 med den udskrevne side nedad og den øverste kant mod produktet. 6. Tryk på knappen OK på kontrolpanelet for at udskrive den anden side af jobbet. Udskriv flere sider pr. ark med Windows 1. Klik på Udskriv i menuen Filer i programmet. 2. Vælg produktet, og klik derefter på knappen Egenskaber eller Indstillinger. 34 Kapitel 3 Udskriv DAWW

47 3. Klik på fanen Færdigbehandling. 4. Vælg antallet af sider pr. ark fra rullelisten Sider pr. ark. 5. Vælg de korrekte indstillinger for Udskriv siderammer, Siderækkefølge og Papirretning. DAWW Udskrivningsopgaver for Windows 35

48 Valg af sideretning (Windows) 1. Vælg indstillingen Udskriv i softwareprogrammet. 2. Vælg produktet, og klik derefter på Egenskaber eller knappen Indstillinger. 3. Klik på fanen Færdigbehandling. 4. Vælg indstillingen Stående eller Liggende i området Papirretning. Vælg indstillingen Roter 180 grader for at udskrive sidebilledet på hovedet. 36 Kapitel 3 Udskriv DAWW

49 Valg af papirtype (Windows) 1. Vælg indstillingen Udskriv i softwareprogrammet. 2. Vælg produktet, og klik derefter på knappen Egenskaber eller Indstillinger. 3. Klik på fanen Papir/kvalitet. 4. Klik på indstillingen Flere... på rullelisten Papirtype. DAWW Udskrivningsopgaver for Windows 37

50 5. Vælg den kategori af papirtyper, der bedst beskriver dit papir. 6. Vælg en indstilling for den type papir, du bruger, og klik på knappen OK. Udskrivning af første eller sidste side på andet papir (Windows) 1. Vælg indstillingen Udskriv i softwareprogrammet. 38 Kapitel 3 Udskriv DAWW

51 2. Vælg produktet, og klik derefter på knappen Egenskaber eller Indstillinger. 3. Klik på fanen Papir/kvalitet. 4. Klik på elementet Udskriv sider på forskelligt papir, og klik derefter på knappen Indstillinger for at vælge de nødvendige indstillinger for forside på omslag, andre sider og bagside af omslag. DAWW Udskrivningsopgaver for Windows 39

52 Skalering af et dokument, så det passer til papirformatet (Windows) 1. Vælg indstillingen Udskriv i softwareprogrammet. 2. Vælg produktet, og klik derefter på knappen Egenskaber eller Indstillinger. 3. Klik på fanen Effekter. 4. Vælg indstillingen Udskriv dokument på, og vælg derefter et format fra rullelisten. 40 Kapitel 3 Udskriv DAWW

53 Oprettelse af en brochure (Windows) 1. Vælg indstillingen Udskriv i softwareprogrammet. 2. Vælg produktet, og klik derefter på knappen Egenskaber eller Indstillinger. 3. Klik på fanen Færdigbehandling. DAWW Udskrivningsopgaver for Windows 41

54 4. Klik på afkrydsningsfeltet Udskriv på begge sider eller Udskriv på begge sider (manuelt). 5. Vælg en indbindingsindstilling på rullelisten Brochurelayout. Indstillingen Sider pr. ark skifter automatisk til 2 sider pr. ark. 42 Kapitel 3 Udskriv DAWW

55 Udskrivningsopgaver for Mac OS X Brug af en forudindstilling til udskrivning (Mac OS X) 1. På menuen Fil skal du klikke på indstillingen Udskriv. 2. Vælg dette produkt i menuen Printer. 3. I menuen Forudindstillinger skal du vælge udskrivningsforudinstillingen. 4. Klik på knappen Udskriv. BEMÆRK: standard. Hvis du vil bruge printerdriverens standardindstillinger, skal du vælge indstillingen Oprettelse af en forudindstilling til udskrivning (Mac OS X) Brug udskrivningsforudindstillinger til at gemme de aktuelle printerdriverindstillinger til senere brug. 1. På menuen Fil skal du klikke på indstillingen Udskriv. 2. Vælg dette produkt i menuen Printer. 3. Vælg de printerindstillinger, som du vil gemme til senere brug. 4. I menuen Forudindstillinger skal du klikke på indstillingen Gem som... og indtaste et navn til forudindstillingen. 5. Klik på knappen OK. Automatisk udskrivning på begge sider (Mac OS X) BEMÆRK: Dette afsnit gælder kun for modellerne HP LaserJet Pro 400 M401d-printer, HP LaserJet Pro 400 M401dn-printer og HP LaserJet Pro 400 M401dw-printer. 1. Læg tilstrækkeligt papir til udskriftsjobbet i en af bakkerne. 2. På menuen Fil skal du klikke på indstillingen Udskriv. 3. Vælg dette produkt på rullelisten Printer. 4. Vælg rullelisteelementet Layout. 5. Vælg en indbindingsindstilling på rullelisten Tosidet. 6. Klik på knappen Udskriv. DAWW Udskrivningsopgaver for Mac OS X 43

56 Manuel udskrivning på begge sider (dupleks) (Mac OS X) BEMÆRK: Dette afsnit gælder hovedsageligt for modellerne HP LaserJet Pro 400 M401a-printer og HP LaserJet Pro 400 M401n-printer. Modellerne HP LaserJet Pro 400 M401d-printer, HP LaserJet Pro 400 M401dn-printer og HP LaserJet Pro 400 M401dw-printer kan også udskrive tosidede job manuelt, hvis papiret ikke understøttes af automatisk tosidet udskrivning, eller hvis dupleksenheden er deaktiveret. 1. Læg tilstrækkeligt papir i bakke 1 til udskriftsjobbet. 2. På menuen Fil skal du klikke på indstillingen Udskriv. 3. Vælg dette produkt på rullelisten Printer. 4. Vælg rullelisteelementet Manuel dupleks. 5. Klik på boksen Manuel dupleks, og vælg en indbindingsindstilling. 6. Klik på knappen Udskriv. Følg instruktionerne i det pop-up-vindue, der vises på computerens skærm, inden du udskifter udskriftsstakken i bakke 1 for at udskrive den anden halvdel. 7. Gå hen til produktet, og fjern eventuelt tomt papir i bakke Indsæt den udskrevne stak i bakke 1 med den udskrevne side nedad og den øverste kant mod produktet. 9. Hvis du bliver bedt om det, skal du trykke på en knap på kontrolpanelet for at fortsætte. 44 Kapitel 3 Udskriv DAWW

57 Udskrivning af flere sider på ét ark papir (Mac OS X) 1. På menuen Fil skal du klikke på indstillingen Udskriv. 2. Vælg dette produkt i menuen Printer. 3. Åbn menuen Layout. 4. Vælg, hvor mange sider du vil udskrive på hvert ark (1, 2, 4, 6, 9 eller 16) i menuen Sider pr. ark. 5. Vælg rækkefølgen og placeringen af siderne på arket i området Layoutretning. 6. Vælge den kanttype, der skal udskrives om hver side på arket, i menuen Kanter. 7. Klik på knappen Udskriv. Valg af sideretning (Mac OS X) 1. På menuen Fil skal du klikke på indstillingen Udskriv. 2. Vælg dette produkt i menuen Printer. 3. Klik på knappen Sideopsætning i menuen Kopier og sider. 4. Klik på det ikon, der repræsenterer den sideretning, du vil bruge, og klik derefter på knappen OK. 5. Klik på knappen Udskriv. Valg af papirtype (Mac OS X) 1. I menuen Fil skal du klikke på indstillingen Udskriv. 2. Vælg dette produkt i menuen Printer. 3. Åbn menuen Færdigbehandling. DAWW Udskrivningsopgaver for Mac OS X 45

58 4. Vælg en type på rullelisten Medietype. 5. Klik på knappen Udskriv. Udskrivning af en forside (Mac OS X) 1. På menuen Fil skal du klikke på indstillingen Udskriv. 2. Vælg dette produkt i menuen Printer. 3. Åbn menuen Forside, og vælg, hvor forsiden skal udskrives. Klik enten på knappen Før dokument eller knappen Efter dokument. 4. I menuen Forsidetype vælger du den meddelelse, som du vil udskrive på forsiden. BEMÆRK: For at udskrive en tom forside skal du vælge indstillingen standard i menuen Forsidetype. 5. Klik på knappen Udskriv. Skalering af et dokument, så det passer til papirformatet (Mac OS X) 1. På menuen Fil skal du klikke på indstillingen Udskriv. 2. Vælg dette produkt i menuen Printer. 3. Åbn menuen Papirhåndtering. 4. I området Destinationspapirformat skal du klikke på boksen Skalere til papirformat og derefter vælge størrelsen i rullelisten. 5. Klik på knappen Udskriv. Oprettelse af en brochure (Mac OS X) 1. På menuen Fil skal du klikke på indstillingen Udskriv. 2. Vælg dette produkt i menuen Printer. 3. Åbn menuen Manuel dupleks. 4. Klik på feltet Manuel dupleks. 5. Åbn menuen Udskrivning af brochurer. 6. Klik på boksen Formatér udskrift som en brochure, og vælg en indbindingsindstilling. 7. Vælg papirformat. 8. Klik på knappen Udskriv. 46 Kapitel 3 Udskriv DAWW

59 Flere udskrivningsopgaver (Windows) Annullering af et udskriftsjob (Windows) 1. Hvis udskriftsjobbet udskrives, kan du annullere det ved at trykke på knappen Annuller på produktets kontrolpanel. BEMÆRK: Når du trykker på knappen Annuller, ryddes det job, som enheden aktuelt behandler. Hvis mere end én proces er i gang, og du trykker på knappen Annuller, annulleres den proces, der vises på produktets kontrolpanel. 2. Du kan også annullere et udskriftsjob fra et program eller en udskriftskø. Program: Normalt vises der kortvarigt en dialogboks på computerskærmen, hvor du kan annullere udskriftsjobbet. Windows-udskriftskø: Hvis der venter et udskriftsjob i en udskriftskø (computerhukommelse) eller i en printerspooler, skal du slette jobbet der. Windows XP, Server 2003 eller Server 2008: Klik på Start, klik på Indstillinger, og klik derefter på Printere og faxenheder. Dobbeltklik på produktikonet for at åbne vinduet, højreklik på det udskriftsjob, du vil annullere, og klik derefter på Annuller. Windows Vista: Klik på Start, klik på Kontrolpanel, og klik derefter på Printer under Hardware og lyd. Dobbeltklik på produktikonet for at åbne vinduet, højreklik på det udskriftsjob, du vil annullere, og klik derefter på Annuller. Windows 7: Klik på Start, og klik derefter på Enheder og printere. Dobbeltklik på produktikonet for at åbne vinduet, højreklik på det udskriftsjob, du vil annullere, og klik derefter på Annuller. Valg af papirformat (Windows) 1. Vælg indstillingen Udskriv i softwareprogrammet. 2. Vælg produktet, og klik derefter på knappen Egenskaber eller Indstillinger. 3. Klik på fanen Papir/kvalitet. 4. Vælg et format på rullelisten Papirformat. Valg af et brugerdefineret papirformat (Windows) 1. Vælg indstillingen Udskriv i softwareprogrammet. 2. Vælg produktet, og klik derefter på knappen Egenskaber eller Indstillinger. 3. Klik på fanen Papir/kvalitet. 4. Klik på knappen Brugerdefineret. DAWW Flere udskrivningsopgaver (Windows) 47

60 5. Skriv et navn til specialformatet, og angiv målene. Bredden er papirets korte side. Længden er papirets lange side. BEMÆRK: Læg altid papiret i bakken med den korte side først. 6. Klik på knappen Gem, og klik derefter på knappen Luk. Udskrivning af vandmærker (Windows) 1. Vælg indstillingen Udskriv i softwareprogrammet. 2. Vælg produktet, og klik derefter på knappen Egenskaber eller Indstillinger. 3. Klik på fanen Effekter. 4. Vælg et vandmærke i rullelisten Vandmærker. Eller klik på knappen Rediger for at føje et nyt vandmærke til listen. Angiv indstillingerne for vandmærket, og klik derefter på knappen OK. 5. For kun at udskrive vandmærket på første side skal du vælge afkrydsningsfeltet Kun første side. Ellers udskrives vandmærket på alle sider. 48 Kapitel 3 Udskriv DAWW

61 Flere udskrivningsopgaver (Mac OS X) Annullering af et udskriftsjob (Mac) 1. Hvis udskriftsjobbet udskrives, kan du annullere det ved at trykke på knappen Annuller på produktets kontrolpanel. BEMÆRK: Når du trykker på knappen Annuller, ryddes det job, som enheden aktuelt behandler. Hvis mere end ét udskriftsjob venter, og der trykkes på knappen Annuller, annulleres det udskriftsjob, som vises på produktets kontrolpanel i øjeblikket. 2. Du kan også annullere et udskriftsjob fra et program eller en udskriftskø. Program: Normalt vises der kortvarigt en dialogboks på computerskærmen, hvor du kan annullere udskriftsjobbet. Mac-udskriftskø: Åbn udskriftskøen ved at dobbeltklikke på ikonet for produktet på docken. Marker udskriftsjobbet, og klik derefter på Slet. Valg af papirformat (Mac OS X) 1. I menuen Fil skal du klikke på indstillingen Udskriv. 2. Vælg dette produkt i menuen Printer. 3. Klik på knappen Sideopsætning i menuen Kopier og sider. 4. Vælg et format på rullelisten Papirformat, og klik derefter på knappen OK. 5. Klik på knappen Udskriv. Valg af et brugerdefineret papirformat (Mac OS X) 1. I menuen Fil skal du klikke på indstillingen Udskriv. 2. Vælg dette produkt i menuen Printer. 3. Klik på knappen Sideopsætning i menuen Kopier og sider. 4. Vælg indstillingen Papirformat på rullelisten Administrer brugerdefinerede formater. 5. Angiv målene for papirformatet, og klik derefter på knappen OK. 6. Klik på knappen Udskriv. Udskrivning af vandmærker (Mac OS X) 1. På menuen Fil skal du klikke på indstillingen Udskriv. 2. Vælg dette produkt i menuen Printer. 3. Åbn menuen Vandmærker. DAWW Flere udskrivningsopgaver (Mac OS X) 49

62 4. Klik på afkrydsningsfeltet Vandmærke. 5. Brug rullelisterne under afkrydsningsfeltet til at indstille de forskellige vandmærkeelementer. 6. Klik på knappen Udskriv. 50 Kapitel 3 Udskriv DAWW

63 Oprettelse af udskrifter i arkiveringskvalitet Gem udskrift producerer udskrifter, der er mindre modtagelige for tonerudtværing og støv. Brug Gem udskrift til at oprette dokumenter, som du vil gemme eller arkivere. BEMÆRK: Du opnår udskrivning i arkiveringskvalitet ved at øge fikseringsenhedens temperatur. På grund af de øgede temperaturer udskriver produktet halvt så hurtigt for at undgå beskadigelse. Opret udskrifter i arkiveringskvalitet (LCD-kontrolpanel) 1. Tryk på knappen OK på produktkontrolpanelet for at åbne menuerne. 2. Åbn følgende menuer: Service Gem udskrift 3. Vælg indstillingen Til, og tryk derefter på knappen OK. Opret udskrifter i arkiveringskvalitet (berøringsfølsomt kontrolpanel) 1. Tryk på knappen Opsætning på startskærmbilledet på produktkontrolpanelet. 2. Tryk på menuen Service. 3. Tryk på knappen Gem udskrift, og tryk derefter på knappen Til. DAWW Oprettelse af udskrifter i arkiveringskvalitet 51

LASERJET PRO 200 COLOR. Brugervejledning

LASERJET PRO 200 COLOR. Brugervejledning LASERJET PRO 200 COLOR Brugervejledning M251n M251nw HP LaserJet Pro 200 color M251- printerserien Brugervejledning Copyright og licens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion,

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden

Læs mere

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer Color LaserJet Pro MFP M278-M281 Vejledning til tekniske specifikationer Copyright og licens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN. Softwareinstallationsvejledning

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN. Softwareinstallationsvejledning LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN Softwareinstallationsvejledning HP LaserJet Enterprise M4555 MFPserien Softwareinstallationsvejledning Copyright og licens 2011 Copyright Hewlett-Packard Development

Læs mere

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP

LASERJET PRO 200 COLOR MFP LASERJET PRO 200 COLOR MFP Brugervejledning M276 HP LaserJet Pro 200 color MFP M276-serien Brugervejledning Copyright og licens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

LASERJET PRO MFP. Brugervejledning M521

LASERJET PRO MFP. Brugervejledning M521 LASERJET PRO MFP Brugervejledning 2 M521 HP LaserJet Pro MFP M521 Brugervejledning Copyright og licens 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

Color LaserJet Pro M452

Color LaserJet Pro M452 Color LaserJet Pro M452 Brugervejledning M452nw M452dn M452dw www.hp.com/support/colorljm452 HP Color LaserJet Pro M452 Brugervejledning Copyright og licens 2015 Copyright Hewlett-Packard Development

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M276 Optimering af kopikvaliteten Følgende kopikvalitetsindstillinger er tilgængelige: Autovalg: Brug denne indstilling, når kopikvaliteten ikke er vigtig.

Læs mere

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Softwareinstallationsvejledning

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Softwareinstallationsvejledning COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Softwareinstallationsvejledning HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Softwareinstallationsvejledning Copyright og licens 2010 Copyright Hewlett-Packard

Læs mere

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer HP Color LaserJet CP1210 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

Officejet Enterprise Color X555

Officejet Enterprise Color X555 Officejet Enterprise Color X555 Brugervejledning www.hp.com/support/ojcolorx555 HP Officejet Enterprise Color X555 Brugervejledning Copyright og licens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL CP1020. Brugervejledning

LASERJET PROFESSIONAL CP1020. Brugervejledning LASERJET PROFESSIONAL CP1020 Brugervejledning HP LaserJet Pro CP1020 farveprinterserien Brugervejledning Copyright og licens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

Color LaserJet Pro MFP M476. Brugervejledning

Color LaserJet Pro MFP M476. Brugervejledning Color LaserJet Pro MFP M476 Brugervejledning HP Color LaserJet Pro MFP M476 Brugervejledning Copyright og licens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klik på Udskriv i menuen Filer i programmet. 2. Vælg produktet, og klik derefter

Læs mere

www.hp.com/support/ljp1560series www.hp.com/support/ljp1600series HP LASERJET PROFESSIONAL P1560 og P1600-printerserie Brugervejledning

www.hp.com/support/ljp1560series www.hp.com/support/ljp1600series HP LASERJET PROFESSIONAL P1560 og P1600-printerserie Brugervejledning www.hp.com/support/ljp1560series www.hp.com/support/ljp1600series HP LASERJET PROFESSIONAL P1560 og P1600-printerserie Brugervejledning HP LaserJet Professional P1560 og P1600- printerserie Copyright

Læs mere

Color LaserJet Pro M252 Brugervejledning

Color LaserJet Pro M252 Brugervejledning Color LaserJet Pro M252 Brugervejledning M252n M252dw www.hp.com/support/colorljm252 HP Color LaserJet Pro M252 Brugervejledning Copyright og licens 2015 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL P1100 Printer series Brugervejledning

LASERJET PROFESSIONAL P1100 Printer series Brugervejledning LASERJET PROFESSIONAL P1100 Printer series Brugervejledning HP LaserJet Professional P1100 printerserien Brugervejledning Copyright og licens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion,

Læs mere

Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175

Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 LaserJet Pro 100 farve-mfp M175 Brugervejledning Copyright og licens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 7 6 5 4 1 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Skuffe til 250 ark (til påsætning) 3 Skuffeoption til 250 ark eller skuffeoption til 550 ark (ekstraudstyr) 4 Manuel arkføder

Læs mere

Fiery Driver til Mac OS

Fiery Driver til Mac OS 2014 Electronics For Imaging. Oplysningerne i denne publikation er dækket af Juridiske meddelelser til dette produkt. 23. december 2014 Indhold 3 Indhold...5 Brug Fiery Driver til at foretage indstillinger

Læs mere

Color LaserJet Pro MFP M277 Brugervejledning

Color LaserJet Pro MFP M277 Brugervejledning Color LaserJet Pro MFP M277 Brugervejledning www.hp.com/support/colorljmfpm277 HP Color LaserJet Pro MFP M277 Brugervejledning Copyright og licens 2015 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Læs mere

HP LaserJet M1120 MFP Series Brugervejledning

HP LaserJet M1120 MFP Series Brugervejledning HP LaserJet M1120 MFP Series Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig tilladelse,

Læs mere

HP LaserJet M1120 MFP Series Brugervejledning

HP LaserJet M1120 MFP Series Brugervejledning HP LaserJet M1120 MFP Series Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig tilladelse,

Læs mere

HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning

HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 hp LaserJet 1012 hp LaserJet 1015 series-printer brugervejledning Oplysninger om copyright Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Alle rettigheder

Læs mere

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden.

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden. Oversigtsvejledning Brug af printermodellen med 2,4"-display Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel 1 2 3 4 5 Brug dette 5 Knappen Dvale Aktivering af slumre- eller dvaletilstand. Gør følgende

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Kort funktionsoversigt Installation af HP Smart Install Produktet indeholder HP Smart Install-installationssoftware til Windows-operativsystemer. Softwaren bruger USB-kablet

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brugervejledning M351 M451

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brugervejledning M351 M451 LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR Brugervejledning M351 M451 HP LaserJet Pro 300 farve-m351 og HP LaserJet Pro 400 farve-m451 Brugervejledning Copyright og licens 2011 Copyright Hewlett-Packard

Læs mere

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brugervejledning til Mac OS X Fejlfinding af installationsprogrammet En kontrolliste til brug ved løsning af almindelige installationsproblemer. Printeroversigt Lær om printerdelene

Læs mere

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference Hurtig reference Beskrivelse af kontrolpanelet Printerens kontrolpanel har to knapper og seks indikatorer. Der er både en knap og en indikator for funktionen Fortsæt. Lys angiver printerens status. Knapperne

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere. Brugervejledning

HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere. Brugervejledning HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere Brugervejledning Syst strat HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Læs mere

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning.

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning. Z54 Color Jetprinter Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2 vejledning 2 Navigering Klik på kategorierne i venstre rude for at navigere rundt på siderne. Klik på den blå tekst for at følge link

Læs mere

hp LaserJet 1000 Brug

hp LaserJet 1000 Brug hp LaserJet 1000 Brug HP LaserJet 1000 Series Printer Brugerhåndbog Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, ændring eller oversættelse er ikke tilladt uden forudgående

Læs mere

HP Deskjet 3900 Series. Brugervejledning

HP Deskjet 3900 Series. Brugervejledning HP Deskjet 3900 Series Brugervejledning Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, bearbejdning

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Lexmark 350 Series Brugervejledning 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Indhold Brug af printeren...5 Ilægning af papir...5 Brug af understøttede papirtyper...5

Læs mere

HP Officejet Pro K850 Series. Brugervejledning

HP Officejet Pro K850 Series. Brugervejledning HP Officejet Pro K850 Series Brugervejledning HP Officejet Pro K850 Series Brugervejledning Oplysninger om copyright 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1. udgave, 5/2005 Reproduktion,

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

HP LaserJet P1000 og P1500 serien Brugervejledning

HP LaserJet P1000 og P1500 serien Brugervejledning HP LaserJet P1000 og P1500 serien Brugervejledning HP LaserJet P1000 og P1500 serien Brugervejledning Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

Din brugermanual HP COLOR LASERJET CP1510 http://da.yourpdfguides.com/dref/896740

Din brugermanual HP COLOR LASERJET CP1510 http://da.yourpdfguides.com/dref/896740 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Wi-Fi-indstillingsguiden

Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-forbindelser med printeren Forbindelse med en computer via en Wi-Firouter Direkte forbindelse til en computer Forbindelse med en smartenhed via en Wi-Firouter Forbind direkte

Læs mere

7 Knappen Tilbage Retur til forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden. 9 Indikatorlampe Kontrollere status for printeren.

7 Knappen Tilbage Retur til forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden. 9 Indikatorlampe Kontrollere status for printeren. Oversigtsvejledning Brug dette For at 7 Knappen Tilbage Retur til forrige skærmbillede. Se rapporter. Hvis du vil have adgang til den din printers indbyggede webserver: Lær om printeren Brug af printerens

Læs mere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere 1 HP Deskjet 6500 seriesprintere Klik på et relevant emne nedenfor for at få svar på et spørgsmål: HP Deskjet 6540-50 series Meddelelser Specialfunktioner Introduktion Tilslutning til printeren Udskrivning

Læs mere

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer HP Color LaserJet CP1210 Series-printer Brugervejledning Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

HP Officejet Pro K8600-printerserien

HP Officejet Pro K8600-printerserien HP Officejet Pro K8600-printerserien Brugervejledning Podręcznik użytkownika HP Officejet Pro K8600-printerserien Brugervejledning Copyrightoplysninger 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Sådan startes P-touch Editor

Sådan startes P-touch Editor Sådan startes P-touch Editor Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel

Læs mere

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA Udarbejdet og oversat af: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Læs mere

Bluetooth-parring. Brugervejledning

Bluetooth-parring. Brugervejledning Bluetooth-parring Brugervejledning Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er amerikansk-registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetoothvaremærket

Læs mere

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D1300 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

Din brugermanual HP COLOR LASERJET 9500 http://da.yourpdfguides.com/dref/896509

Din brugermanual HP COLOR LASERJET 9500 http://da.yourpdfguides.com/dref/896509 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COLOR LASERJET 9500 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D1300 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

HP Color LaserJet 3000/3600/3800 Series-printere. Brugervejledning

HP Color LaserJet 3000/3600/3800 Series-printere. Brugervejledning HP Color LaserJet 3000/3600/3800 Series-printere Brugervejledning HP Color LaserJet 3000, 3600 og 3800 Series-printere Brugervejledning Copyright og licens 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Læs mere

Fejlfinding. Brugervejledning

Fejlfinding. Brugervejledning Fejlfinding Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt

Læs mere

Vejledning til universal printerdriver

Vejledning til universal printerdriver Vejledning til universal printerdriver Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B DAN 1 Oversigt 1 Brother

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ FEJLFINDING Tak fordi du købte dette produkt. Denne vejledning forklarer,

Læs mere

LaserJet Pro M201, M202

LaserJet Pro M201, M202 LaserJet Pro M201, M202 Brugervejledning M201n M202n M201dw M202dw www.hp.com/support/ljm201 www.hp.com/support/ljm202 HP LaserJet Pro M201, M202 Brugervejledning Copyright og licens 2014 Copyright Hewlett-Packard

Læs mere

HP LaserJet M1319 MFP Series Brugervejledning

HP LaserJet M1319 MFP Series Brugervejledning HP LaserJet M1319 MFP Series Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig tilladelse,

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1 HP Deskjet 3740 Seriesprintere

1 HP Deskjet 3740 Seriesprintere 1 HP Deskjet 3740 Seriesprintere Vælg et af nedenstående emner for at få svar på et spørgsmål: Meddelelser Specialfunktioner Introduktion Tilslutning til printeren Udskrivning af fotos Udskrivning af andre

Læs mere

HP DeskJet 3630 All-in-One series

HP DeskJet 3630 All-in-One series HP DeskJet 3630 All-in-One series Indholdsfortegnelse 1 HP DeskJet 3630 series Hjælp... 1 2 Kom godt i gang... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanelets funktioner... 5 Kontrolpanelets indikatorer og skærmikonernes

Læs mere

hp deskjet 948c/940c/920c series oplysninger om printeren... 1

hp deskjet 948c/940c/920c series oplysninger om printeren... 1 quick-hjælp hp deskjet 948c/940c/920c series indholdsfortegnels oplysninger om printeren........................ 1 introduktion af hp deskjet-printeren........................ 2 sådan får du oplysninger...............................

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Brugervejledning

HP LaserJet P2050 Series-printer Brugervejledning HP LaserJet P2050 Series-printer Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig

Læs mere

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller:

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A DAN Definitioner af bemærkninger

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

hp LaserJet 4250/4350 series-printer brug

hp LaserJet 4250/4350 series-printer brug hp LaserJet 4250/4350 series-printer brug HP LaserJet 4250 eller 4350 series-printer Brugervejledning Copyright og licens 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

HP LASERJET ENTERPRISE 600 M601, M602 OG M603 SERIES-PRINTER. Brugervejledning

HP LASERJET ENTERPRISE 600 M601, M602 OG M603 SERIES-PRINTER. Brugervejledning HP LASERJET ENTERPRISE 600 M601, M602 OG M603 SERIES-PRINTER Brugervejledning HP LaserJet Enterprise 600 M601, M602 og M603 Series-printer Brugervejledning Copyright og licens 2011 Copyright Hewlett-Packard

Læs mere

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Januar 2007 www.lexmark.com Indhold Udskrivning...5 Introduktion...5 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...8 Håndtering af udskriftsjob...15

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band Brugervejledning AE6000 Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band a Indhold Produktoversigt Funktioner 1 Installation Installation 2 Konfiguration af trådløst netværk Wi-Fi Protected Setup 3 Trådløst hjælpeprogram

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 1 2 3 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Papirstøtte 3 Kontrolpanel og menuknapper 4 Frontpanel 5 MP-arkføder 6 Skuffe til 250 (til påsætning) 7 Skuffeoption

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Z2300 Series Brugervejledning

Z2300 Series Brugervejledning Z2300 Series Brugervejledning 2008 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Introduktion...6 Sådan finder du oplysninger om printeren...6 Installation af printeren...8 Sådan undgår du fejl under

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær at bruge printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Det betyder farverne på indikatoren og lysene på knappen Standby... 4 Indstilling af papirformat og type...

Læs mere