BRUGSVANDSVARMEPUMPE 08: Manual. METROAIR AQUA og METROAIR AQUA S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGSVANDSVARMEPUMPE 08:935-1304. Manual. METROAIR AQUA og METROAIR AQUA S"

Transkript

1 BRUGSVANDSVARMEPUMPE 08: Manual METROAIR AQUA og METROAIR AQUA S

2 Brugsvandspumpe METROAIR AQUA 285 l 1,5 kw varmelegeme METRO nummer: VVS nummer: METROAIR AQUA S 285 l 1,5 kw varmelegeme med ekstra 1 0,8m 2 -spiral METRO nummer: VVS nummer:

3 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 Om produktet 6 Før installation og ibrugtagning 11 Styring 16 Vedligeholdelse 28 Fejlfinding 30 Garantibestemmelser 31 Overensstemmelseserklæring 31 3

4 Transport Undersøg straks ved modtagelse om brugsvandsvarmepumpen er hel og ubeskadiget. Hvis ikke, skal det anmeldes til transportfirmaet med det samme. Al forsendelse er på modtagers ansvar medmindre andet er aftalt. Stregtegning Målskitse METROAIR AQUA Alle mål er angivet i mm. SNIT MM 1 Indsugningsluft Ø 160 mm 2 Udblæsningsluft Ø 160 mm 3 Styring 4 Kondensafløb Ø 19 mm 5 Kompressor 6 2-vejsventil 7 Kontraventil liter beholder 9 Servicestuds 10 1,5 kw 230V el-varmelegeme 11 Anode 12 Koldtvandstilslutning 3/4 RG 13 Varmtvandscirkulation 3/4 RG 14 Varmtvandstilslutning 3/4 RG 15 Solfanger ind 3/4 RG (METROAIR AQUA S) 16 Solfanger ud 3/4 RG (METROAIR AQUA S) 17 Højtrykspressorstat 4

5 Placering Installationen af brugsvandsvarmepumpen må kun foretages af en autoriseret VVS-/ el-installatør og i henhold til Bygningsreglementet. Brugsvandspumpen med tilhørende rør skal placeres frostfrit. Brugsvandsvarmepumpen placeres nær vandtilførslen og altid i nærheden af gulvafløb til afløb for kondensat. Det skal sikres, at der er plads til vedligeholdelse og service. Hold gerne 0,5 m fri omkring varmepumpen. Især omkring den øverste fjerdedel. 5

6 Om produktet Forskrifter / sikkerhedshenvisninger, generelt Varmepumpen er konstrueret og produceret iht. alle relevante EU-retningslinier (se også EUoverensstemmelseserklæringen). Arbejde på varmepumpen må kun udføres af autoriseret installatør. Tag alle nødvendige forholdsregler for at undgå ulykker. 1.1 Leveringsomfang Varmepumpe med indbygget styring Manual med tekniske data og betjeningsvejledning 1.2 Produktbeskrivelse METROAIR AQUA er en brugsvandsvarmepumpe, som er tilslutningsklar. Den består af hus, komponenter til kølemiddel, luft- og vandkredsløb samt betjeningspanel, kontrol- og overvågningsudstyr beregnet til automatisk drift. METROAIR AQUA udnytter varmen fra indsugningsluften til produktion af varmt vand. Ved spidsbelastninger er der mulighed for ekstra tilførsel af energi via et integreret el-varmelegeme på 1,5 kw. Der er en en følerlomme i tanken, som kan anvendes til en ekstern termostat eller en sensor (diameter 6 mm) fra en ekstern styring. Varmepumpens anvendelsesområde og funktionsprincip er specificeret i denne manual. Drift af METROAIR AQUA Styringen starter kompressoren, når der opstår et behov for opvarmning af brugsvandet. Kompressoren kører, indtil vandet i beholderen når den indstillede temperatur. Normalt kan en METROAIR AQUA producere nok brugsvand til at dække behovet hos en familie på 4 personer, (ca l/døgn opvarmet til 45 C). Hvis METROAIR AQUA ikke er i stand til at producere nok brugsvand, kan man aktivere et elvarmelegeme integreret i tanken. På denne måde kan METROAIR AQUA producere mere brugsvand. Det er muligt at indstille den ønskede temperatur, som el-varmelegemet skal opvarme vandet til. Brug kun el-varmelegemet, når der er behov for det, da den forbruger 3,5 gange mere energi end kompressoren. El-varmelegemet kan aktiveres manuelt på betjeningspanelet. 1.3 Tekniske data Brugsvandsvarmepumpe METROAIR AQUA Diameter uden rørtilslutninger mm Ø 660 Højde mm 1837 Vægt uden vand kg 105/113 (S) El-tilslutninger V/Hz 230/50 (L1, N, J) Sikring A 13 Kølemiddel / fyldningsmængde -/kg R134a /1,1 Tæthedsklasse IP 21 6

7 Ydelsesdata Ydelsen opgivet ved opvarmning af brugsvand fra 15 C (koldt vand) til 45 C (brugsvand) samt indsugningslufttemperatur 15 C: Varmeydelse kw 1,52 Optaget effekt kw 0,43 COP i ht. DS/EN ,54 Effektforbrug el-varmelegeme (suppleringsvarme) kw 1,5 Driftsområde / grænser Maks./min. indsugningslufttemperatur C 35/-5 Maks. vandtemperatur (ved drift af varmepumpe) C 55 Maks. vandtemperatur (med varmepumpe og el-varmelegeme i drift) C 65 Lydniveau 1 meter foran varmepumpen db(a) 52 Brugsvandsbeholder Materiale Anode Nettovolumen Luftstrøm-ventillator Luftvolumenstrøm (fritblæsende) Max tryktab på ekstern rørkanal Specialemaljeret stål Magnesium 285 liter 250 m³/h 100 Pa 1.4 Kølemidlets kredsløb beskrivelse Kølekredsen er optimeret til at optage energien fra den kolde luft og bringe den op på et højt temperaturniveau, således at brugsvandet kan opvarmes. Denne varmegenvinding er kun mulig ved ekstern tilførsel af el-energi til kompressoren. Kølekredsen er et lukket system, hvor det HCFC-frie kølemiddel R134a er energibærer. I fordamperen optages varme fra luften og overføres til kølemidlet ved lav fordampningstemperatur. Kølemidlet i dampform føres videre til kompressoren, hvor det løftes op på et højere trykog temperaturniveau, hvorefter det transporteres videre til kondensatoren, der er viklet rundt om tanken. Her bliver den varme, som blev optaget i fordamperen, og en del af kompressorenergien overført til brugsvandet. Til sidst bliver det høje kondensatortryk drøvlet ned til fordampningstrykket vha. en ekspansionsventil, så kølemidlet atter kan optage varme fra udsugningsluften i fordamperen 7

8 Om produktet Kølekredsløb - diagram T5, T6, T7, T8 - følere Komponentoversigt 1 Kompressor 2 Kompressor 3 Fordamper 4 Centrifugalventilator 5 Ekspansionsventil 6 Tørrefilter 7 Pressostat 8 Magnetventil 9 Envejs-ventil T5 Før fordamper T6 Fordamper T7 Brugsvandstop T8 Brugsvandsbund 1.5 Vandkredsløb beskrivelse Vandkredsløb opbygges iht. de gældende normer og krav. Se venligst specifikationer i afsnit 3.1 og 3.2. Det anvendte vand skal være i drikkevandskvalitet (iht. Drikkevandsregulativet). Materialekompatibilitet skal sikres i hele systemet ved at anvende VA-godkendte produkter Krav til vandkredsløbet Rørdimensionerne i en installation beregnes på baggrund af det foreliggende vandtryk og det forventede tryktab i rørsystemet. Vandkredsløbet skal udformes iht. DS 439 vandnormen og bygningsreglementet. Afhængig af de benyttede materialer i boligens vandkredsløb kan forkerte materialesammensætninger føre til korrosionsskader på grund af galvanisk tæring. Dette kræver særlig opmærksomhed ved benyttelse af galvaniserede komponenter. Alle trykbeholdere skal udstyres med en sikkerhedsventil på 10bar samt en kontraventil og en minimumslysning på Ø 20 mm på koldtvandstilgangen. Installation af koldtvandstilslutningen skal ske nederst bagtil (3/4 RG). Det maksimale tryk er på 10 bar, og den maksimale temperatur er på 65 C. Snavs i rørsystemet skal undgås (spul evt. rørene, inden varmepumpen tilsluttes). Tilsluttes der ikke en cirkulationsrørføring til varmepumpen, skal cirkulationsstudsen afspærres. 8

9 1.5.3 Vandkredsløb 7 Varmt vand 8 1 Cirkulation Tilslutning koldt vand Spærreventil 2 Sikkerhedsventil 10 bar 3 Tømmeventil 4 Kontraventil (VA-godkendt) 6 Cirkulationspumpe 7 Forskruning m. omløber 8 ¾ RG 9 Overløb 3/4 (min ø20 mm lysning) Tilslutning af koldt vand efter DS

10 1.6 El-diagram OPT

11 Før installation og ibrugtagning 2.1 Vigtige sikkerhedsanvisninger Varmepumpen er konstrueret og produceret iht. alle relevante EU-retningslinier Arbejde på METROAIR AQUA må kun udføres af faglært personale. Tag alle nødvendige forholdsregler for at undgå arbejdsulykker Kølekredsløb sikkerhedsanvisninger Før påbegyndelse af reparationer og servicearbejde skal den faglærte reparatør sørge for, at kølemiddelbærende dele tømmes til et niveau, hvor udførelse af arbejdet kan ske forsvarligt og uden fare. Der skal træffes forholdsregler ved service- og reparationsarbejde på varmepumpen, hvor kølekredsen åbnes, og i særdeleshed ved arbejde med åben flamme (lodning, svejsning osv.) for at forhindre, at der opstår brand El-kredsløb sikkerhedsanvisninger Ved arbejde på METROAIR AQUA skal spændingsforsyningen altid afbrydes. Ved tilslutning af METROAIR AQUA skal de lokale og nationale regler og normer overholdes. Desuden skal der tages hensyn til evt. krav fra energiforsyningsleverandøren. Netledningen skal tilsluttes den faste installation L1, N, J og med min. 3 mm brydeafstand i kontakten Vandkredsløb sikkerhedsanvisninger Der må kun anvendes vand i drikkekvalitet. Der skal under installationen tages hensyn til materialevalg og sikres, at disse kan samarbejde problemfrit med hele kredsløbet. Der kræves særlig opmærksomhed ved benyttelse af galvaniserede og aluminiumsholdige komponenter. Der skal altid anvendes en sikkerhedsventil på 10 bar og en VA-godkendt kontraventil. Alt rørarbejde skal udføres efter VVS-forskrifterne (DS 439). 2.2 Leveringstilstand METROAIR AQUA leveres uden kondensvandsslange og vandkredsløbets sikkerhedsudstyr. 2.3 Opbevaring/lagring METROAIR AQUA skal stå oprejst, uden vand og indpakket under lagring og transport. 2.4 Transport Ved forsigtig transport over korte afstande kan METROAIR AQUA hældes op til 45. Overskrides denne grænse, skal METROAIR AQUA stå i normal oprejst position i mindst 1 time, før den må startes. Transport og lagring kan finde sted ved temperaturer mellem -10 C og +50 C. METROAIR AQUA s top / svøb er ikke egnet til at løfte i og skal omgås med forsigtighed under transport. Det anbefales, at METROAIR AQUA pakkes ud på installationsstedet. 11

12 Før installation og ibrugtagning Transport med gaffeltruck Ved transport med gaffeltruck skal METROAIR AQUA stå på den tilhørende transportbundramme. Løft skal ske langsomt. Af hensyn til et højtliggende tyngdepunkt skal METROAIR AQUA sikres mod at vælte under transporten Aflæsning af varmepumpen For at undgå skader skal METROAIR AQUA aflæsses på en plan flade Transport med sækkevogn METROAIR AQUA må kun transporteres på tilhørende transportramme. Dette gælder også ved transport på trapper. Transportrammen måler ca. 80x70 cm inkl. forpakning. METROAIR AQUA skal skridsikres på sækkevognen. Vandstudse mv. må ikke anvendes til transportformål. Det skal sikres, at sækkevognen ikke beskadiger kabinet og tilslutninger. 1. Skruer, der skal fjernes (sekskantet hoved). 2.5 Placering / opstilling METROAIR AQUA må kun placeres i et frostfrit rum. Opstillingsstedet bør opfylde følgende forudsætninger: Rumtemperatur mellem 5 C og 35 C. Afløbsmulighed for kondensvand samt gulvafløb. Ingen unormal støvbelastning i den indsugede luft. Bæredygtigt underlag (ca. 500 kg / m²) For at opnå en problemfri drift og for at sikre adgang til service, anbefales det at holde 0,5 m fri omkring anlægget. Opstillingsrækkefølge: 1. Fjern indpakningen fra pallen. 2. Afmonter transportbeslagene på pallen. 3. Tag METROAIR AQUA af pallen og placer den på gulvet. 4. Ret METROAIR AQUA op ved at skrue på stillefødderne. 2. Skruer, der skal fjernes 2.6 Tilslutning af brugsvand På siden af varmepumpen findes følgende tilslutninger: 3/4 koldtvandstilgang 3/4 varmtvandscirkulation Ø 19 mm 3/4 varmtvandsudgang Kondensafløbsstuds Ø 19 mm udvendigt Der må ikke bores huller i METROAIR AQUA. Det kan skade kondensatorspiralen, som er viklet om tanken. 3. Fjernelse af skruer 12

13 4. Fjern produktet fra rammen: a: Lad produktet glide forsigtigt til den ene side. b: Hold produktet lidt skråt til samme side sammen med de to stykker træ underneden. 7. Fjern det første stykke træ (kan løsnes ved at produktet holdes lidt skråt til den ene af siderne). 5. Fortsat fjernelse af rammen: c: Fjern den nederste del af paletten, imens produktet holdes i en skrå vinkel, fortsat med de to stykker træ underneden. 8. Fjern det andet stykke træ (kan løsnes ved at produktet holdes lidt skråt til den modsatte side). 6. Produktet er nu placeret på gulvet med to stykker træ underneden. 9. Rammen er nu fjernet. 13

14 Før installation og ibrugtagning 3.1 Vandtilslutning Under installationen skal der tages hensyn til rørdimensioner i forhold til det forhåndenværende vandtryk og tryktab for at sikre tilstrækkelig tryk og vandmængder på tappestedet. Den vandmæssige side af installationen skal udføres efter VVS forskrifterne og vandnormen DS 439. Vandledningerne kan laves i fast eller fleksibel udførelse. Der skal tages hensyn til korrosionsforhold i rørsystemet for at undgå skader. Alle trykbeholdere skal udstyres med en sikkerhedsventil på 10 bar med minimum Ø 20 mm lysning, samt en VA godkendt kontraventil på koldtvandstilgangen. Tilgang af frisk koldtvand samt afgang af varmtvand foregår på siden af tanken (¾ RG). Det maksimale driftstryk er 10 bar, og den maksimale driftstemperatur er 65 C. Når rørsystemet installeres, skal det sikres, at der ikke kommer skidt i rørene. Det anbefales at skylle dem inden ibrugtagning. Hvis der ikke er behov for cirkulation, skal det sikres, at tilslutningen er lukket af. 3.2 Placering af rørtilslutninger Afgang af varmtvand monteres på øverste studs (¾ RG). Hvis anlægget anvendes med cirkulation af varmvandsforsyningen, anvendes den midterste studs som returløb (¾ RG). Hvis der ikke er installereret en cirkulationsledning, skal cirkulationsstudsen afspærres. Tilgang af koldtvand monteres på nederste studs (¾ RG). Kondensstuds Ø 19 mm Det anbefales at forbinde vandtilslutningerne med ¾ flexslange for at undgå evt. vibrationsstøj Der må ikke bores huller for beslag eller lignende i produktet. Dette vil kunne beskadige produktets funktion og medføre, at produktet må kasseres. 3.3 Tilslutning af kondensafløb Under driften af METROAIR AQUA vil der fremkomme en del kondensvand, der skal ledes til spildevandsafløbet via kondensafløbsstudsen Ø 19 mm udvendigt. Mængden af kondensvand afhænger af luftfugtigheden i den luft, som tilføres METROAIR AQUA. Kondensafløbsstutsen skal forsynes med en lufttæt vandlås, der føres til et afløb. Vandlåsen skal have en vandsøjle på mindst 60 mm. Solfanger ind Solfanger ud Undlades montering af vandlås kan der opstå vandskader eller skader på METROAIR AQUA. Er vandlåsen ikke korrekt monteret, dækker garantien ikke. 3.4 Lufttilgang, -afgang og -tilslutninger Det skal sikres, at der er rigelig frirum omkring METROAIR AQUA. Tilgangsluft Tilgangsluften må ikke være forurenet med aggressive stoffer (ammoniak, svovl, klor osv.), da dele i kølesystemet vil kunne tage skade af det. Luften skal ligeledes være fri for støv og andre partikler. Kondensstuds Ø 19 mm Vandlås min. 60 mm 14

15 Lufttilslutninger Til- og afgangsluftkanaler skal udføres i glatte rør for at undgå for stort trykfald. Der skal tages hensyn til ventilatorens arbejdstryk og kanalsystemets trykfald (se tekniske data). De to tilslutninger på varmepumpen er Ø 160 mm. For at undgå lækage af kondensvand skal rørføringen i umiddelbar nærhed af varmepumpen monteres vandret med let fald væk fra indsugnings- og udblæsningsstudse. Derved undgås tilbageløb af kondensvand fra kanalerne til varmepumpen. Ved kanalføring til det fri bør kontraspjæld (med lille modstand) monteres, således at der om vinteren ikke kommer kold luft ind i rummet, hvis varmepumpen ikke er i drift. Alle rør skal isoleres for at nedsætte varmetab og for at dæmpe eventuel støj. Isoleringen skal udføres med sikring mod udvendig kondens på den kolde udblæsningskanal. Vi anbefaler, at der monteres en fleksibel forbindelse imellem luftkanal og kanalstuds på varmepumpen af hensyn til efterfølgende service på anlægget. Varmepumpen må kun benyttes med vandfyldt beholder. Anlægget skal altid afbrydes fra forsyningsnettet, før topdæksel på METROAIR AQUA afmonteres. Når anlægget er koblet fra nettet, så vent på at ventilatoren står helt stille, før topdækslet afmonteres. 3.5 Tilslutning til METROAIR AQUA S spiral I varmtvandsbeholderen er der en 1 spiral på 0,8 m² monteret i bunden af beholderen. Denne er emaljeret udvendig. Tilslutningen foretages med ¾ RG. I følerrøret til termostatføleren kan der også indsættes en føler til at styre den eksterne tilslutning, fx et oliefyr, træfyr osv. Føleren må maksimalt have en diameter på 6 mm. Ved installation af rørsystemet i boligen skal tilsmudsning af rørene undgås (gennemskyl rørsystemet med rent vand før tilslutning af varmepumpen). Ved montering af rør skal det sikres, at rørtilslutningerne ikke vrides. Benyt en rørtang til at holde kontra. 3.6 Efterkontrol Efter installationen skal det kontrolleres, at hele vandinstallationen er tæt. Dette gøres med en trykprøvning med vand. Tjek ligeledes, at vandlåsen på kondensslangen fungerer og har en højde på min 60 mm, samt at kondensvandet løber uhindret bort til gulvdræn eller afløb. 3.7 Ibrugtagning af vandkredsen Fyld beholderen via koldtvandstilslutningsstudsen. Lad en af de højest beliggende varmtvandshaner i boligen stå åben, indtil der ikke længere kommer luft sammen med vandet. Beholderen kan nominelt indeholde 285 l vand. 15

16 Styring 1 Betjeningspanel Optima 170 Brugsvandsvarmepumpen METROAIR AQUA leveres med en Optima 170 styring, der har fabriksindstilling, så anlægget kan sættes i drift uden yderligere indstillinger. Fabriksindstillingen er en grundindstilling, som skal ændres til de driftsmæssige ønsker og krav, der er i boligen, for derved at opnå optimal drift og udnyttelse af anlægget. 1.1 Betjening Brugermenu Værdien i det pågældende menupunkt vises, når der trykkes på nedenstående tast/tastekombination. Værdien kan ændres med piletasterne, når tasten/tastekombination samtidig holdes nede. P1: Trin ( Trin -tasten trykkes ind og hodes inde. Derved kan indstilling ændres med piletasterne). På denne tast kan funktionen skiftes mellem: Standby, automatisk drift, konstant drift og timerstyret konstant drift. (Trin 0, 1, 2, 3). Trin 0: Varmepumpen er nu slukket, kun styring er aktiv. Varmepumpen tænder ikke ved varmebehov. Trin 1: Ventilatoren kører, når der opvarmes brugsvand (1. prioritet). I menupunkt E25 indstilles den ønskede hastighed fra 0-100%. Trin 2: Ventilatoren kører kun, selv når kompressoren er stoppet: Denne funktion kaldes: Konstant udsugning fra boligen. I menupunkt E25 indstilles den ønskede hastighed fra 0-100%. Trin 3: Ventilatoren kører i en valgt periode, selvom kompressoren er slukket, inden den går tilbage til normal drift. I menupunkt E26 indstilles den ønskede hastighed fra 0-100%. I menupunkt E17 vælges, om Trin 3 skal køre, indtil næste manuelle ændring /E17=0), eller om Trin 3 skal benyttes i en tidsbestemt periode (E17=1 og E18: 0-10 timer) for derefter at returnere til Trin 2. Indstillingsmulighed: 0-3 Fabriksindstilling:1 16

17 P2: Styring af el-varmelegeme El-varmelegeme -tasten trykkes ind og holdes inde. Derved kan indstilling ændres med piletasterne. Varmepumpen leveres med el-patron til opvarmning af brugsvandet. Ved udetemperaturer under 0 C er det en fordel at benytte el-varmelegemet til at supplere brugs-vandsopvarmningen. 1 = el-varmelegeme kobler ind efter behov (se setpunkt P5). 0 = el-varmelegeme kobler ikke ind, selvom der er behov. Indstillingsmulighed: 0-1 Fabriksindstilling : 0 P3: Driftstermostat Driftstermostat -tasten trykkes ind og holdes inde. Derved kan indstilling ændres med piletasterne. Brugsvandet opvarmes af varmepumpen. Kompressoren starter, hvis T8-temperaturen (i bunden af tanken) er lavere end setpunkt P3 minus 5 C, og stopper igen, når T8-temperaturen er lig med setpunkt P3. Indstillingsmulighed: 0-55 C Fabriksindstilling: 52 C P4: Stop afrimning Trin + Driftstermostat -tasterne trykkes ind samtidigt og holdes inde. Afrimningsperioden stopper normalt, når kølefladen har nået en temperatur på 10 C. Ved særlige driftstilstande kan det være nødvendigt at ændre denne temperatur. Indstillingsmulighed: 0-25 C Fabriksindstilling: 10 C P5: El-varmelegeme El-varmelegeme + Driftstermostat -tasterne trykkes ind samtidigt og holdes inde. El-varmelegemet opvarmer kun den øverste halvdel af beholderen, mens varmepumpen fortsat opvarmer den nederste del af beholderen. El-varmelegemet starter, hvis T7-temperaturen (i toppen af tanken) er lavere end setpunkt P5 minus 5 C. El-varmelegemet stopper igen, når T7- temperaturen er større end setpunkt P5. Indstillingsmulighed: 0-65 C Fabriksindstilling: 50 C 17

18 Styring Display visning (hovedmenuen) I displayet vises de forskellige temperaturer ved at trykke på piletasterne. Tryk, indtil nummeret på føleren for den ønskede temperatur vises. Efter ca. 3 sekunder vises temperaturen. Temperaturen vises ca. 30 sekunder, før displayet går tilbage til normal visning. Normal visning indstilles i menupunkt E49 (ingen visning, vandtemperatur T7 eller ur). Følgende værdier kan vises: T4/T10: Forceret drift indgang (kan ikke bruges til temperaturvisning). Ved kortslutning går varmepumpen i forceret drift. T5: Før køleflade T6: Køleflade T7: Tank, top T8: Tank, bund T9: Ekstra føler (kan bruges som solfangertemperaturføler) CL: Det aktuelle klokkeslæt fra det indbyggede ur. 1.2 Ændring af data i driftsmenu Tryk Pil op og Pil ned samtidigt i ca. 10 sek for at komme ind i driftsmenuen. Displayet viser nu det første menupunkt E? i driftsmenuen. Er der i driftsmenuen ikke trykket på en tast i ca. 15 sek. lukker driftsmenuen automatisk ned, og styringen vender tilbage til hovedmenuen. Er ønsket menupunkt E? kan nås ved at bladre frem og tilbage med pil op og pil ned. Værdien i det pågældende punkt vises, når der trykkes på driftstermostat -tasten (tasten mod højre under displayet). Værdien kan ændres med pil op og pil ned, når driftstermostaten -tasten samtidig holdes inde. Når den ønskede værdi er nået, slippes driftstermostat -tasten, og man kommer tilbage til menupunkt E Driftsmenu E0: Fabriksindstilling Er setpunkterne indstillet, således at anlægget ikke fungerer som forventet, og årsagen ikke kan findes, så gør følgende: 1. Skriv alle indstillingerne af setpunkterne ned i Skema for setpunkter (s 22). 2. Indstil setpunktet til 1 og vent, til styringen går tilbage til normal visning. 3. Nu er alle setpunkterne skiftet til fabriksindstillingen. 4. Der kan nu startes forfra, og setpunkterne kan indstilles. Indstillingsmulighed: 0-1 Fabriksindstilling: 0 E2: T9 temperatur setpunkt Her indstilles et temperatur setpunkt, der kan bruges i forbindelse med menupunkt E19 og temperaturføler T9. Det er en seperat føler, som ikke er en del af standardleverancen. Se E19=4 eller 5 for yderligere beskrivelse. Indstillingsmulighed: 0-30 C Fabriksindstilling: 21 C 18

19 E8: Desinfektionsfunktion ON/OFF Er værdien sat til 1, vil vandet ved hjælp af el-varmelegemet blive opvarmet til 65 C én gang om ugen for at desinficere tanken. Er værdien sat til 0, vil desinfektionen være slået fra. Indstillingsmulighed: 0-1 Fabriksindstilling: 0 E9: Drift i kolde omgivelser Værdien 0: Hvis indtagslufttemperaturen (temperaturføler T5) bliver koldere end værdien indstillet i menupunkt E10, slukkes kompressoren, og el-varmelegemet kobles automatisk til ved behov (P5 og temperaturføler T7). Kompressoren kan igen starte, hvis indtagslufttemperaturen (temperaturføler T5) i 30 minutter har været højere end temperaturen indstillet i menupunkt E10. Værdien 1: Hvis indtagslufttemperaturen (T5) bliver koldere end værdien indstillet i menupunkt E10, slukkes kompressoren ikke, men el-varmelegemet kobles automatisk til ved behov (P5 og temperaturføler T7). Indstillingsmulighed: 0-1 Fabriksindstilling: 0 E10: Drift i kolde omgivelser Her indstilles den temperatur, som afgør, hvornår kompressoren stopper, eller hvornår el-varmelegemet kobles ind. Se menupunkt E9. Indstillingsmulighed: -5 til 10 C Fabriksindstilling: 0 C E13: Gulvvarmetemperatur Her indstilles et temperatursetpunkt, der kan bruges i forbindelse med menupunkt E19=2. Her indstilles minimumtemperaturen for, hvornår cirkulationspumpen til gulvvarmen skal starte. Hvis temperaturen T8 (i bunden af tanken) bliver mindre end værdien indstillet i menupunkt E13, stopper cirkulationspumpen. Indstillingsmulighed: 20 til 50 C Fabriksindstilling: 35 C E15: Hygrostat / stop anlæg Værdien 0: Styringen skifter til ventilatorhastighed trin 3, hvis indgang T4/T10 bliver kortsluttet. Når T4/T10 igen bliver afbrudt, vil styringen gå tilbage til det trin, den kom fra. Denne funktion kan bruges af en ekstern hygrostat, der ved for høj luftfugtighed kan tvinge anlægget i trin 3. Værdien 1: Styringen skifter til ventilatorhastighed trin 0 (stop anlægget), hvis indgang T4/T10 bliver kortsluttet. Når T4/T10 igen bliver afbrudt, vil styringen gå tilbage til det trin, den kom fra. Indstillingsmulighed: 0-1 Fabriksindstilling: 0 19

20 Styring E16: Min. luftmængde Denne værdi angiver den mindste luftmængde, som ventilatoren må køre med under drift. Vær opmærksom på, at kølesystemet kan overbelastes med udfald på højtrykspressostaten til følge, hvis værdien sættes for højt. Værdien bør ikke vælges højere end nødvendigt for at sikre et min. luftflow gennem kølefladen. Indstillingsmulighed: 0 til 100% Fabriksindstilling: 15 % E17: Forceret ON Hvis P1 indstilles til trin 3, er der her mulighed for, at anlægget automatisk kobler til trin 2 efter det antal timer, der indstilles i menupunkt E18. Værdien 0: Anlægget kører på P1, trin 3, indtil der manuelt skiftes til et andet trin. Værdien 1: Anlægges kobler til trin 2 efter det antal timer, der indstilles i menupunkt E18. Indstillingsmulighed: 0-1 Fabriksindstilling: 0 E18: Antal timer Indstilling af det antal timer, der køres konstant på hastighedstrin 3, før der automatisk skiftes tilbage til trin 2. Denne indstilling bruges af menupunkt E17=1. Indstillingsmulighed: 1-10 timer Fabriksindstilling: 3 E19: Ekstra funktion Denne funktion styrer relæet R9: Solfanger/Option. Værdien 0: Funktionen er deaktiveret, og relæet er slukket. Værdien 1: Solfangerfunktionen, der aktiverer solarpumpen (relæ R9). Er T8-temperaturen (i bunden af tanken) lavere end indstillingen i menupunkt E46 (maks. beholdertemperatur), aktiveres solarpumpefunktionen. Pumpen vil køre, hvis T9-temperaturen (solfanger) er større end T8-temperaturen (i bunden af tanken) + menupunkt E20 (solfangerhysterese). Pumpen stopper igen, når T9-temperaturen (solfanger) er mindre end T8-temperaturen (i bunden af tanken). Denne funktion er uafhængig af varmepumpen. 20

21 Værdien 2: Gulvvarmefunktionen, der aktiverer cirkulationspumpen (relæ R9). Er T8-temperaturen (i bunden af tanken) større end indstillingen i menupunkt E13 (gulvvarmetemperatur), aktiveres gulvvarmefunktionen. Pumpen vil køre, hvis T9-temperaturen (solfanger) er mindre end indstillingen i menupunkt E2. Pumpen (relæ R9) stopper igen, når T9-temperaturen (solfanger) er større end indstillingen i menupunkt E2. Denne funktion er uafhængig af varmepumpen. Værdien 3: Solfangerfunktionen (speciel S-funktion), der aktiverer solarpumpen (relæ R9). Solfangerfunktionen har en overordnet sikkerhedsfunktion, der kan slukke solarpumpen. Er T9-temperaturen (solfanger) højere end 89 C, slukker pumpen. Pumpen aktiveres igen, hvis T9-temperaturen (solfanger) bliver lavere end 87 C. Hvis T8-temperaturen (i bunden af tanken) er mindre end indstillingen i menupunkt E46 (max. beholdertemperatur), aktiveres solarpumpefunktionen. Pumpen vil køre, hvis T9-temperaturen (solfanger) er større end T8-temperaturen (i bunden af tanken) + menupunkt E20 (solfangerhysterese). Pumpen (relæ R9) stopper igen, når T9-temperaturen (solfanger) er mindre end T8-temperaturen (i bunden af tanken). Når pumperelæ R9 er aktiveret, slukker varmepumpen + el-varmelegeme. Efter pumperelæ R9 er deaktiveret, vil der gå 15 min., hvorefter følgende sker: Hvis T5-temperaturen (før køleflade) er større end 5,5 C, aktiveres varmepumpen. Hvis T5-temperaturen (før køleflade) er mindre end 4,5 C, aktiveres el-varmelegeme. Værdien 4: Kølefunktionen, der aktiverer et tre-vejs-spjæld, som leder den kolde afkastluft til et rum med kølebehov. Denne funktion styres af den temperatur, der indstilles i menupunkt E2 og T9-føleren: Hvis T9-temperaturen er højere end indstillingen i menupunkt E2, tænder relæ R9. Hvis T9-temperaturen er mindre end indstillingen i menupunkt E2, slukker relæ R9. Denne funktion er uafhængig af, om varmepumpen kører. Værdien 5: Kølefunktionen, der aktiverer et tre-vejs-spjæld, som leder den kolde afkastluft til et rum med kølebehov. Denne funktion styres af temperaturen i menupunkt E2 og T9-føleren, men modsat menupunkt E19=4: Hvis T9-føleren er større end indstillingen i menupunkt E2, slukker relæ R9. Hvis T9-føleren er mindre end indstillingen i menupunkt E2, tænder relæ R9. Denne funktion er uafhængig af, om varmepumpen kører. Værdien 6: Relæ R9 er ON, hvis kompressoren kører, og OFF, hvis den ikke kører. Denne funktion er uafhængig af, om varmepumpen kører. Indstillingsmulighed: 0-6 Fabriksindstilling: 0 21

22 Styring E20: Solfangerhysterese Her kan indstilles, hvor langt temperaturen i solfangeren (T9) skal være over temperaturen i tanken (T8), før solarpumpen aktiveres. Se menupunkt E19. Indstillingsmulighed: 1 til 5 C Fabriksindstilling: 5 C E21: TX setpunkt For at undgå for høje driftstryk i kølesystemet er det nødvendigt at reducere systemets ydelse den sidste del af opvarmningsperioden. Her indstilles, ved hvilken vandtemperatur reduktionen skal begynde. Indstillingsmulighed: 0 til 55 C Fabriksindstilling: 45 C E23: Tmop Værdien angiver den højst tilladte fordampningstemperatur. Derved undgås overbelastning af kølesystemet ved høje omgivelsestemperaturer. Indstillingsmulighed: 0 til 30 C Fabriksindstilling: 25 C E25: Ventilatorhastighed trin 1+2 Hvis der ønskes udsugning fra huset i en længere periode, kan der skiftes til trin 2 (P1). Ventilatoren vil nu køre, indtil der skiftes til et andet trin. Her angives, hvilken hastighed ventilatoren skal køre med, når trin 2 vælges. Bemærk, at denne indstilling også begrænser ventilatorens maks. hastighed. Indstillingsmulighed: 0 til 100% Fabriksindstilling: 100 % E26: Ventilatorhastighed trin 3 Her angives, hvilken hastighed ventilatoren skal køre med, når trin 3 (P1) vælges. Denne funktion vælges, hvis der ønskes foretaget forceret udsugning fra huset i en tidsbestemt periode. Bemærk, at denne indstilling også begrænser ventilatorens maks. hastighed. Indstillingsmulighed: 0 til 100% Fabriksindstilling: 100% E45: dtluft Her vælges den mindst ønskelige afkøling af luften, når systemet opvarmer vand. Styringen vil regulere ventilatorens hastighed, således at luften afkøles netop det antal grader, der er valgt. Styringen kan dog afkøle under det valgte antal grader, hvis det af tekniske årsager er nødvendigt. Hvis der ønskes større ventilatorhastighed, kan afkølingstemperaturen reduceres. Bemærk, at for lave temperaturer vil tvinge ventilatoren til at køre hurtigt med større energiforbrug til følge. Indstillingsmulighed: 1 til 15 C Fabriksindstilling: 3 C 22

23 E46: Max. tanktemperatur For at undgå for høj temperatur i tanken ved anvendelse af solvarme eller anden varmekilde sættes temperaturen til den max. tilladte temperatur i bunden af tanken. Denne indstilling bruges i menupunkt E19. Indstillingsmulighed: 40 til 70 C Fabriksindstilling: 60 C E49: Pauseskærm (1-3) Her kan der vælges pauseskærm: 1: Ingen visning. Punktum blinker for at vise, at der er strøm på anlægget. 2: Vandtemperaturen T7 (top af tank) vises. 3: Klokken vises. Indstillingsmulighed: 1 til 3 Fabriksindstilling: 2 E50: Internt Ur timer (0-23) Her kan urets timer indstilles. E51: Internt Ur minutter (0-59) Her kan urets minutter indstilles. E52: Billigperiode (ON/OFF) Er punktet indstillet til ON (1), vil el-varmelegemet og varmepumpen kun køre i den angivne periode, med start i menupunkt E53 og slut i menupunkt E54. Er punktet indstillet til OFF (0), vil el-patronen og varmepumpen køre efter behov og indstillinger. Indstillingsmulighed: 0 til 1 Fabriksindstilling: 0 E53: Billigperiode start time (0-23) Her kan billigperiodens starttidspunkt indstilles. E54: Billigperiode slut time (0-23) Her kan billigperiodens sluttidspunkt indstilles. E60: Temperaturdifference mellem T5 og T6 Hvis T6-temperaturen (i kølefladen) efter en time med kompressoren i drift er større end T5- temperaturen (før kølefladen) + den værdi, der er indstillet i menupunkt E60, vil kompressoren slukke. Der står nu Er06 i displayet. Dette er en sikkerhedsfunktion, der angiver, at varmepumpen ikke kører korrekt. Anlægges skal slukkes for at nulstille fejlen. Indstillingsmulighed: 0 til 10 C Fabriksindstilling: 2 C 23

24 Styring 1.4 Skema for setpunkter Fabriksindstilling: Dato: Dato: E0: Fabriksindstilling 0 E2: T9 Temperatursetpunkt 21 E8: Desinfektionsfunktion ON/OFF 0 E9: Drift i kolde omgivelser ON/OFF 0 E10: Drift i kolde omgivelser 0 E13: Gulvvarmetemperatur 35 E15: Hygrostat / stop anlæg 0 E16: Min. luftmængde 15 E17: Forceret ON 0 E18: Antal timer 3 E19: Ekstra funktion 0 E20: Solfangerhysterese 5 E21: TX Setpunkt 45 E23: Tmop 25 E25: Vent trin E26: Vent trin E45: dt luft-set 3 E46: Maks. tanktemperatur 60 E49: Pauseskærm 2 E50: Ur (timer) 0 E51: Ur (minutter) 0 E52: Billigperiode 0 E53: Billigperiode start 1 E54: Billigperiode slut 6 E60: Temperaturdifference 2 24

25 1.5 Skema for afrimning T5 før køleflade C T6 i køleflade C Afrimningsfunktionen kører efter ovenstående skema for afrimning. Hvis T5-temperaturen (før køleflade) er lig med en temperatur i tabellen (f.eks. 3 C), så vil afrimningen starte, hvis T6 (i køleflade) kommer under temperaturen T6 i køleflade. Fx er T5 på 3 C vil afrimning starte, når T6 er -6 C. Når afrimningsfunktionen er aktiv, tænder relæ R4 (afrimning), og ventilatoren stopper. Afrimningsfunktionen kan max. køre 30 min. i træk. Afrimningsfunktionen skal være deaktiveret i yderligere 60 min., inden den kan starte igen. Afrimningsfunktionen stopper med det samme, hvis T6-temperaturen (i køleflade) bliver større end indstillingen i P4. 25

26 Styring 2. Funktion I flowdiagrammet i installationsvejledningen kan man se, hvor følerne er placeret, og på styreprintet er vist relæudgange samt de øvrige udgange for tilkobling af ventilator og betjeningspanel. 2.1 Styring af Optima 170 Brugsvandsvarmepumpen Brugsvandsvarmepumpen er et komplet aggregat med en 285 l varmvandstank, ventilator, vamepumpe og komplet automatik. Aggregatet bruges udelukkende til opvarmning af brugsvand inden for den indstillede temperaturgrænse. Ydelse Brugsvandsvarmepumpen kan opvarme 367 l vand fra 10 C til 52,5 C i løbet af 11,5 timer ved en indsugningslufttemperatur på 7 C. Opvarmningstiden afhænger altid af temperaturen af det kolde vand, der tilføres tanken, indsugningslufttemperaturen og tapningsmønstret. El-varmelegemet på 1,5 kw kan aktiveres, hvis der opstår et behov for ekstra varmt vand. Brugsvandsarmepumpen bruger kun ca. 28% strøm i forhold til en direkte el-opvarmet vandbeholder. Varmepumpens funktion Styringen starter kompressoren kort tid efter, at man har tappet varmt vand. Kompressoren kører, indtil hele tanken har opnået den indstillede temperatur. Normalt kan brugsvandsvarmepumpen producere nok varmt vand til at dække en hel families varmtvandsforbrug. Vandopvarmning Når der tappes varmt brugsvand, fyldes tanken op med koldt vand i bunden. En føler måler temperaturen i bunden af tanken. Når temperaturen er faldet 5 C under den indstillede temperatur, starter kompressoren, og ventilatoren blæser luft gennem kølefladen. Når vandet er opvarmet til den indstillede temperatur, stopper kompressoren (og ventilatoren) igen. Ventilatordrift Ventilatoren kan fortsætte med at køre, selv når kompressoren er stoppet. Vælg trin 2 eller trin 3. Denne funktion anvendes, når en brugsvandsvarmepumpe benyttes til udsugning i boligens vådrum. Så længe indgang til T4/T10 kortsluttes, tvinges styringen til at køre trin 3. Dette kan benyttes til at få ekstra udsugning fra fx badeværelse, mens man er i bad. Når indgangen ikke længere er kortsluttet, vil styringen gå tilbage til det trin, den kom fra før kortslutning. Afrimning Når der er dannet is på kølefladen, bliver forskellen på temperatur før køleflade og temperatur i køleflade for stor, og anlægget går i afrimning (1.5 Skema for afrimning, s. 24). Magnetventilen MA4 åbner, og ventilatoren stopper, indtil isen er smeltet, og kølefladen har nået en temperatur på ca. 10 C (afhænger af indstillingen i menupunkt P4). Derefter lukker magnetventilen igen, og ventilatoren starter. 26

27 2.2 Ekstra kapacitet Opstår den situation, at brugsvandsvarmepumpen ikke formår at levere tilstrækkeligt varmt vand, kan man aktivere den indbyggede el-varmelegeme. Der kan nu opvarmes dobbelt så meget vand. Man kan indstille den temperatur, som el-varmelegemet skal opvarme vandet til. El-varmelegemet bruger 3,5 gange mere energi end kompressoren. El-varmelegemet aktiveres manuelt på betjeningspanelet. 2.3 Driftsikkerhed Højtrykspressostat For at sikre kompressoren imod at køre uden for dens anvendelsesområde, er der indbygget en højtrykspressostat, som kobler kompressoren ud, når trykket bliver for stort. Teksten PE vises i displayet. Når årsagen til fejlen er fundet, skal strømmen tages fra i 10 sek. for at resette pressostaten, hvorefter anlægget kan genstartes. Sænk evt. vandtemperaturen 2-3 C for at undgå gentagelse af pressostatfejlen. Sikkerhedstermostater Hvis der opstår en fejl på el-varmelegemet, vil sikkerhedstermostaterne koble fra. For at genindkoble sikkerhedstermostaterne skal knappen i midten af termostaterne trykkes ind. Termostaterne befinder sig midt på tanken. Husk at afbryde strømmen til varmepumpen, inden et indgreb foretages. Indgrebet må kun foretages af autoriseret el-installatør. 2.4 Alarmer Højtrykspressostatfejl Når højtrykspressostaten kobler ud, ses teksten PE i displayet. Ved genaktivering skal spændingen til aggregatet slukkes i 10 sek. og derefter tændes igen. Herefter forsvinder PE på displayet. 27

28 Vedligehold Før varmepumpen åbnes, afbryd strømmen og vent, til ventilatoren står helt stille. Et par dage efter førstegangsinstallationen bør man kontrollere installationen for utætheder i vandinstallationen og for tilstopning af kondensafløb. 3.1 Tilslutning til computer For at Optima 170 kan kommunikere med computersystemet eller CTS-anlægget, skal der bruges en kommunikationsbox datalogger mellem styringen og computer/cts-anlæg. Datalogger er tilbehør og kan købes hos METRO THERM A/S. 3.2 Kølesystem og ventilator Ventilator Serviceeftersynet består hovedsageligt af periodisk rengøring af fordamperen. Afmonter toppladen af aggregatet. Rengør fordamper og ventilator med en børste, en flaskerenser eller en pensel. Pas på, ikke at fjerne afbalanceringsklodserne på ventilatorhjulet, da dette vil medføre uligevægt og dermed bevirke et højere støjniveau samt slidtage af ventilatoren. Bemærk, der kan være fare for at skære sig på skarpe lameller. Lamellerne må ikke beskadiges. Kondensvand og kondensafløb Samtidig med eftersyn og rengøring af ventilatoren skal kondensbakken rengøres for snavs. Fyld vand i kondensbakken og se efter, om vandet har frit afløb. Hvis det ikke er tilfældet, skal afløbet renses. Kontrollér samtidig, om fordamperens lameller er rene. 3.3 Vandkredsløb og tank Sikkerhedsventil Ved koldtvandsrøret til brugsvandsbeholderen har installatøren installeret en sikkerhedsventil for at beskytte tanken mod overtryk, når brugsvandet udvider sig ved opvarmningen. Tilbageslagsventilen (kontraventilen), som er monteret foran sikkerhedsventilen på koldtvandsrøret, forhindrer vandet i at løbe tilbage i koldtvandsrøret. Derfor stiger trykket i beholderen til sikkerhedsventilens maksimum, og sikkerhedsventilen åbner. Det overflødige vand løber bort. Hvis sikkerhedsventilen ikke åbnede, ville tanken sprænges. Sikkerhedsventilen skal efterses flere gange årligt. Skader, som er opstået grundet en defekt sikkerhedsventil, dækkes ikke af garantien. Anode For at undgå tæring af den emaljerede brugsvandstank er der monteret en magnesiumanode med 3/4 RG midt på beholderen. Anoden har en forventet levetid på ca. 2-5 år alt efter vandkvaliteten. 28

29 Det anbefales, at anoden efterses hvert andet år. Luk for det kolde vand Slange tilkobles tømmeventilen, så vandet fra tanken kan løbe ud i det nærmeste afløb Åbn for det varme vand (for at undgå undertryk i tanken) Når anoden er fri af vand, kan den afmonteres for eftersyn. Anoden udskiftes, hvis den er tæret, og diameteren er på under ca mm. 3.4 Demontage/anlægget ønskes taget ud af drift Anlægget skal gøres spændingsfrit dvs. el-kablerne demonteres. Afmonter vand- og varmerør. Tøm brugsvandstanken for vand. Luk koldtvandstilførslen og tilkobl en slange til tømmeventilen, så vandet kan løbe ud i nærmeste afløb. Afmonter kanalerne og luk alle indblæsnings- og udsugningsventiler, så der ikke dannes kondensvand i kanalerne. Bortskaffelse Produktet skal bortskaffes på den mest miljørigtige måde. Privatpersoner skal ved bortskaffelse af produktet følge kommunens affaldsregulativer for bortskaffelse fra privat husholdning. 29

30 Fejlfinding Brugsvandsvarmepumpen er udstyret med højtrykspressostat og sikkerhedstermostater til elvarmelegeme. 4.1 Højtrykspressostat Højtrykspressostaten beskytter aggregatet mod et for højt tryk i kølekredsløbet. Ved forstyrrelser forårsaget af højtryk vil højtrykspressostaten stoppe kompressoren, og brugsvandsvarmepumpen standser. Teksten PE vises i displayet. Ved genaktivering skal spændingen til aggregatet slukkes i 10 sek. og tændes igen. 4.2 Sikkerhedstermostater til el-varmelegeme Sikkerhedstermostaterne beskytter brugsvandsinstallationen mod for høje temperaturer under varmeproduktion med el-varmelegeme. Sikkerhedstermostaterne er monteret på el-varmelegemet. Den tilhørende føler er i el-varmelegemets følerlomme. Såfremt den indstillede værdi (80 C) overskrides, slår el-varmelegemet fra. Det kan først genaktiveres, når temperaturen er under 80 C. For at kunne gøre dette, skal spændingen til varmepumpen tages fra og frontdækslet, og dækslet foran varmelegemet skrues af. Så kan resetknapperne trykkes ind. Pas på, at ledningerne til styringen ikke knækker/rives ud. 4.3 Varmepumpen kører ikke Kontroller følgende: Er anlægget tilsluttet strømmen Er der spænding 230V strøm til varmepumpen? Er varmepumpen koblet fra via temperaturføler T8? Er brugsvandstemperaturen >55 C? Er kablet mellem styringen og betjeningspanelet monteret? Hvis det ikke er en af ovennævnte fejl, kontaktes: I garantiperioden (0-2 år): Den installatør, som varmepumpen er købt af. Efter garantiperioden (2 år->) : Den installatør, som varmepumpen er købt af, eller METRO THERM tlf Hav venligst data fra typeskiltet klar (sølvskilt på varmepumpen). 30

31 Garantibestemmelser Kære kunde. METRO THERM producerer og leverer gennemkontrollerede kvalitetsprodukter, som det kræver autorisation at installere og servicere. Ansvar for dimensionering, levering, opsætning og idriftsættelse påhviler således installatøren, og vi henviser derfor til alle landets autoriserede VVS- og el-installatører angående montering, brug og evt. reklamationsbehandling. Skulle der vise sig materiale- eller fabrikationsfejl, gælder en række bestemmelser for garanti og reparation, som kan læses i nedestående: Garantien dækker under disse forudsætninger: - produktet er dækket af garanti indenfor 24 måneder fra dokumenteret installations- eller købsdato i henhold til købeloven. - METRO THERM giver yderligere 3 års garanti mod indefra kommende gennemtæring af den indvendige beholder. I tilfælde af indefra kommende tæring foretager METRO THERM vederlagsfrit reparation af beholderen på egen fabrik. - produktet skal være placeret, så det kan serviceres uden hindringer. Er produktet placeret svært tilgængeligt frasiger METRO THERM sig enhver forpligtelse i forhold til ekstra udgift, det kan forårsage. Vi henviser til DS og produktet skal være installeret i henhold til BR stk hvor reparation foretages på stedet leverer fabrikken nye dele til ombytning, såfremt reparationen er aftalt. Ovenstående bestemmelser gælder KUN, hvis følgende er opfyldt: - installatøren har kontaktet METRO THERM inden reparation eller udskiftning blev påbegyndt, og der er truffet aftale om reparationens omfang. - installatøren har oplyst fabrikationsnummer ved henvendelse til METRO THERM - installatøren sender kopi af faktura for køb eller installation samt den defekte produktdel til METRO THERM efter udskiftning/ reparation. Garantien dækker IKKE: - erstatning for andre ting end de ovenfor nævnte eller for personskade, forårsaget af eventuelle defekter ved produktet. - hvis produktet har været tilsluttet en anden temperatur, spænding eller tryk end det, der er anført på mærkepladen. - hvis skaden skyldes frost,- lyn,- eller tørkogningsskader eller ødelæggelse som følge af kalk eller overtryk. - hvis der har været foretaget reparation eller andre indgreb i produktet udover alm. forskriftsmæssig tilslutning. - tilkalkning af fjernvarmeveksler og højeffektbeholder, da kalk ofte skyldes forkert indstilling eller brug af produktet. - skader forårsaget af sivende vand og skjulte vandinstallationer. - skader forårsaget under transport. Disse skal anmeldes til transportfirmaet. - forhøjede eller ekstra omkostninger i forbindelse med reparation eller udskiftning foretaget i weekender, helligdage eller uden for normal arbejdstid dækkes ikke. Kørselsudgift dækkes heller ikke. Det er derfor en fordel at bruge en lokal installatør. De til enhver gældende garantibestemmelser kan læses på Overenstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring kan ses på vores hjemmeside: 31

32 METRO THERM A/S RUNDINSVEJ HELSINGE 08: Manual varenr

Version 2014.01.31 BETJENINGSVEJLEDNING. Vanvex Optima 180 Brugsvandsvarmepumpe

Version 2014.01.31 BETJENINGSVEJLEDNING. Vanvex Optima 180 Brugsvandsvarmepumpe Version 2014.01.31 BETJENINGSVEJLEDNING Vanvex Optima 180 Brugsvandsvarmepumpe 2 Indholdsfortegnelse 1. Betjening...3 1.1 Betjening... 3 1.2 Ændring af data i driftsmenu... 4 1.3 Driftsmenu... 4 1.4 Skema

Læs mere

montageramme METRO Manual METRO montageramme til fordelerrørssystemer for væghængte systemunits :

montageramme METRO Manual METRO montageramme til fordelerrørssystemer for væghængte systemunits : METRO montageramme 08:038-1611 Manual METRO montageramme til fordelerrørssystemer for væghængte systemunits 2-6 2 METRO montageramme METRO nummer: 168002000 VVS nummer: 375329910 Indholdsfortegnelse Transport

Læs mere

Betjeningsvejledning. Vanvex Optima 180 Brugsvandsvarmepumpe. Version 3.07-0310

Betjeningsvejledning. Vanvex Optima 180 Brugsvandsvarmepumpe. Version 3.07-0310 DK Betjeningsvejledning Vanvex Optima 180 Brugsvandsvarmepumpe Version 3.07-0310 Indholdsfortegnelse Side 1. Betjening 1.1 Betjening...3 1.2 Ændring af data i driftsmenu...3 1.3 Driftsmenu...4 1.4 Skema

Læs mere

betjeningsvejledning Optima 155 Brugsvandsvarmepumpe Vanvex R Vanvex RS Version V7.02-0310

betjeningsvejledning Optima 155 Brugsvandsvarmepumpe Vanvex R Vanvex RS Version V7.02-0310 DK betjeningsvejledning Optima 155 Brugsvandsvarmepumpe Vanvex R Vanvex RS Version V7.02-0310 Indholdsfortegnelse Side 1. Betjening 1.1 Betjening...3 1.2 Ændring af data i driftsmenu...3 1.3 Driftsmenu...4

Læs mere

FJERNVARMEVEKSLER. Manual. Veksler type 2720 og type R7 08:001-1305

FJERNVARMEVEKSLER. Manual. Veksler type 2720 og type R7 08:001-1305 FJERNVARMEVEKSLER 08:001-1305 Manual Veksler type 2720 og type R7 Type 2720 230-16 METRO nummer: 127201630 VVS nummer: 376554230 Type 2720 221-26 METRO nummer: 127201621 VVS nummer: 376556110 Type 2720

Læs mere

MANUAL. El-unit Type 7000

MANUAL. El-unit Type 7000 MANUAL El-unit Type 7000 INDHOLD Transport 2 Placering 2 VVS montering 3 El montering 5 Brugervejledning 6 Vedligeholdelse 6 Overensstemmelses- 6 erklæring Fejlfinding 7 Garantibestemmelser 8 VVS MONTERING

Læs mere

EL VANDVARMER. Manual. 5 liter, type 50E og 55E 08:006-1211

EL VANDVARMER. Manual. 5 liter, type 50E og 55E 08:006-1211 EL VANDVARMER 08:006-1211 Manual 5 liter, type 50E og 55E 5 liter el-vandvarmer Type 50E METRO nummer: 111501009 VVS nummer: 345152330 Type 55E METRO nummer: 111551009 VVS nummer: 345153330 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

GENNEMSTRØMNINGS- VANDVARMER

GENNEMSTRØMNINGS- VANDVARMER GENNEMSTRØMNINGS- VANDVARMER 08:031-1605 Manual METRO ECO brugsvandsveksler til fjernvarme METRO ECO METRO ECO lakeret Kabinet METRO nummer: 127904601 VVS nummer: 376741010 METRO ECO galvaniseret Kabinet

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Vanvex R Brugsvandsvarmepumpe Installationsvejledning Version. ORIGIAL w w w.g e nvex.dk Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tlf.: +5 75 700 www.genvex.dk Indholdsfortegnelse. OM PRODUKTET....

Læs mere

Version 2014.02.01 BETJENINGSVEJLEDNING. Vanvex 185 / 285 Brugsvand

Version 2014.02.01 BETJENINGSVEJLEDNING. Vanvex 185 / 285 Brugsvand Version 2014.02.01 BETJENINGSVEJLEDNING Vanvex 185 / 285 Brugsvand Indholdsfortegnelse 1.1 KØLEKREDSLØB... 3 1.2 EL-KREDS... 3 2.1 LEVERINGSOMFANG... 3 2.2 TRANSPORT... 3 2.3 OPSTILLING... 3 2.4 TILSLUTNING

Læs mere

EL-VANDVARMERE. Manual. Model 15, 30 og 35 Type 611, 905, 906, 907, 908 og 910 08:008-1604

EL-VANDVARMERE. Manual. Model 15, 30 og 35 Type 611, 905, 906, 907, 908 og 910 08:008-1604 EL-VANDVARMERE 08:008-1604 Manual Model 15, 30 og 35 Type 611, 905, 906, 907, 908 og 910 Model 15 rør ned Type 905 METRO nummer: 119051004 VVS nummer: 345166200 Model 15 rør op Type 906 METRO nummer: 119061004

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

MONTERINGS/BRUGER VEJLEDNING

MONTERINGS/BRUGER VEJLEDNING El-vandvarmer 15-30 og 35 liter 08:008 0206 Type 905, 906, 907, 908, 910 og 611 MONTERINGS/BRUGER VEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Mål 3 VVS-Montering 4 EL-Montering 6 Daglig brug 8 Trykløst

Læs mere

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar.

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar. Tilbehør Sikkerhedsaggregat Pladesæt Cirkulationssæt (top) H-stativ Elektronisk styring Sikkerhedsaggregat Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil og tømmeventil. 6 eller 10 bar. Sokkel Med plader der

Læs mere

GES Premium 1/1L VA Datablad

GES Premium 1/1L VA Datablad 2 PE 0N 9F 8N 2 6N PE N 0N 2N 9F 8N 6N N 2N T.6AH T.6AH 2 26 2 28 29 0 2 6 8 ES2 2 26 2 28 29 0 2 6 8 PIC8F2 ES2 2 pol 22 PC-COM 2 2 PIC8F2 2 pol 22 PC-COM 2 2 2 PE 0N 9F 8N 6N N 2N T.6AH 2 22 2 2 2 26

Læs mere

EL-VANDVARMERE. Manual. Smart Control model 60, 110 og 160 Type 206 ECO, 211 ECO og 216 ECO 08:013-1512

EL-VANDVARMERE. Manual. Smart Control model 60, 110 og 160 Type 206 ECO, 211 ECO og 216 ECO 08:013-1512 EL-VANDVARMERE 08:013-1512 Manual Smart Control model 60, 110 og 160 Type 206 ECO, 211 ECO og 216 ECO Model 60 3 kw, Smart Control Type 206 ECO METRO-nummer: 112061003 VVS-nummer: 345181360 Model 110,

Læs mere

GE 215 VP-TT. Kapacitet. Gulvvarmeudstyr i GE 215 VP-TT. 2 x 600. samt bryggers ved at udnytte brugsvandsvarmepumpens. GE 215 VP-VA Mål i mm

GE 215 VP-TT. Kapacitet. Gulvvarmeudstyr i GE 215 VP-TT. 2 x 600. samt bryggers ved at udnytte brugsvandsvarmepumpens. GE 215 VP-VA Mål i mm GE 25 VP-TT Produktbeskrivelse GE 25 VP-TT er en dobbelt varmepumpe som består af en varmegenvindingssektion, som indeholder en modstrømsvarmeveksler og varmepumpe, som dækker hele ventilationsbehovet

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

EL-VANDVARMER. Manual. Model 5, type 50E og 55E 08:

EL-VANDVARMER. Manual. Model 5, type 50E og 55E 08: EL-VANDVARMER 08:006-1611 Manual Model 5, type 50E og 55E Type 50E - Model 5 METRO-nummer: 111501009 VVS-nummer: 345152330 Type 55E -Model 5 METRO-nummer: 111551009 VVS-nummer: 345153330 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING Version 02.07.2014 INSTALLATIONSVEJLEDNING Combi 185 S / LS Ventilation, varmepumpe og brugsvand Med el-diagram for Optima 311 Indholdsfortegnelse Forskrifter / Sikkerhedshenvisninger...3 Produktbeskrivelse...3

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING El-vandvarmere 55-160 liter 08:011 08.11 Types 655, 622, 644, 605 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING METRO THERM A/S 3200 Helsinge Tlf. 48 77 00 00 Fax 48 79 73 33 info@metrotherm.dk www.metrotherm.dk Indhold

Læs mere

METROMINI 4 MX. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:046-1302

METROMINI 4 MX. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:046-1302 METROMINI 4 MX 08:046-1302 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 4 MX METRO nummer: 117041603 VVS nummer: 345141331 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 6

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

GENNEMSTRØMNINGS- VANDVARMER

GENNEMSTRØMNINGS- VANDVARMER GENNEMSTRØMNINGS- VANDVARMER 08:032-1611 Manual METRO ECO SP15 brugsvandsveksler til fjernvarme METRO ECO SP15 METRO ECO SP15 uden kabinet METRO-nummer: 127904606 VVS-nummer: 376741310 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Neotherm WPA302 Brugsvandspumpe Type ECO og E-LF. 7 års Garanti

Neotherm WPA302 Brugsvandspumpe Type ECO og E-LF. 7 års Garanti 7 års Garanti mod gennemtærring Neotherm WPA302 Brugsvandspumpe Type ECO og E-LF. Den særligt høje effektivitet i varmepumpen sikres af kvalitetskompressoren der gør det muligt at opnå effektiv drift og

Læs mere

SOLVARME. Manual. Solcellepanel og inverterboks 08:908-1305

SOLVARME. Manual. Solcellepanel og inverterboks 08:908-1305 SOLVARME 08:908-1305 Manual Solcellepanel og inverterboks Solcelle startsæt 2 stk. sorte solcellepaneler og 1 stk. inverterboks. Beslag til 2 stk. solcellepaneler (til tag med hældning 15-65 ). 400 mm

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

GENNEMSTRØMNINGS- VANDVARMER

GENNEMSTRØMNINGS- VANDVARMER GENNEMSTRØMNINGS- VANDVARMER 08:031-1711 Manual METRO ECO brugsvandsveksler til fjernvarme METRO ECO METRO ECO lakeret kabinet METRO-nummer: 127904601 VVS-nummer: 376741010 METRO ECO galvaniseret kabinet

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

El-vandvarmer. 15-30 og 35 liter. 08:008 08.10 Type 905, 906, 907, 908, 910 og 611

El-vandvarmer. 15-30 og 35 liter. 08:008 08.10 Type 905, 906, 907, 908, 910 og 611 El-vandvarmer 15-30 og 35 liter 08:008 08.10 Type 905, 906, 907, 908, 910 og 611 Monterings/bruger vejledning indhold Transport 2 Placering 2 Mål 3 VVS-Montering 4 EL-Montering 6 Daglig brug 8 Trykløst

Læs mere

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning type 303: Anlæget skal monteres vandret og fastgøres med 4 skruer. Rørene til cirkulation skal vær min. ½ og max. ¾ og skal monteres

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning.. Vanvex 185 S Vanvex 285 S Brugsvand Version 1.03-0410 Indholdsfortegnelse 1.1 Kølekredsløb... 3 1.2 El-kreds... 3 2.1 Leveringsomfang... 4 2.2 Transport... 4 2.3 Opstilling...

Læs mere

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 7.06.04 OPTIMA 85 SOFTWARE VER.,0 / PRINT ES95 JORDVARMEPUMPE GS-4 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +45 73 53 7 00 salg@genvex.dk genvex.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Fjern-/ centralvarmevandvarmere 180-200-300-450 liter 08:020 0206 Type 2818, 20020, 20030 og 20040 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om vandvarmeren er hel og ubeskadiget.

Læs mere

Monterings-/brugervejledning

Monterings-/brugervejledning El-vandvarmere 200-300-450 liter 08:021 1010 Type 2002, 2003 og 2004 Monterings-/brugervejledning TRANSPORT PLACERING Undersøg straks ved modtagelsen, om vandvarmeren er hel og ubeskadiget. Hvis ikke,

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING El-vandvarmere 200-300-450 liter 08:021 0208 Type 2002, 2003 og 2004 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING TRANSPORT PLACERING Undersøg straks ved modtagelsen, om vandvarmeren er hel og ubeskadiget. Hvis ikke,

Læs mere

EL-VANDVARMERE. Manual. 15, 30 og 35 liter Type 611, 905, 906, 907, 908 og 910 08:008-1206

EL-VANDVARMERE. Manual. 15, 30 og 35 liter Type 611, 905, 906, 907, 908 og 910 08:008-1206 EL-VANDVARMERE 08:008-1206 Manual 15, 30 og 35 liter Type 611, 905, 906, 907, 908 og 910 Type 905 15 l rør ned METRO nummer: 119051004 VVS nummer: 345166200 Type 906 15 l rør op METRO nummer: 119061004

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder 65 L. VVB til Cerapur VVS-nr.: 34 2189 065 850 x 512 x 360 Højde Bredde Dybde Ny Bedre og med løs kappe Monteringsvejledning for

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

EKSPERTER I VARMT VAND. Installatørprisliste. Netto installatørpriser ex. moms

EKSPERTER I VARMT VAND. Installatørprisliste. Netto installatørpriser ex. moms EKSPERTER I VARMT VAND Installatørprisliste 2015 Netto installatørpriser ex. moms EKSPERTER I VARMT VAND METRO THERM er Danmarks mest anerkendte leverandør af varme og varmt vand En del af danskernes hverdag

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.2 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55 DK Montagevejledning Solvarmebeholder Side 49-55 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. 0049 8751/74-0 Fax 0049 8751/741 600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Vare-nr. 754 Der tages forbehold for

Læs mere

Solvarme units Creating hot water YK 05:060 08.03 STORMTR

Solvarme units Creating hot water YK 05:060 08.03 STORMTR Creating hot water Solvarme units Solvarme beholdere Units Styringsenhed & s Styringsenhed til system 1a, 6a og 7a METRO s solvarmeunits er udstyret med en avanceret styring som på en overskuelig og enkel

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

METROMINI 4. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:040-1208

METROMINI 4. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:040-1208 METROMINI 4 08:040-1208 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 4 METRO nummer: 117041602 VVS nummer: 345141330 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 5 El montering

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse af beholderen 1.1 Typeoversigt............................... 4 1.2 Korrekt anvendelse.........................

Læs mere

VANDVARMERE CENTRALVARME 60-110 -160 LITER

VANDVARMERE CENTRALVARME 60-110 -160 LITER Creating hot water VANDVARMERE CENTRALVARME 60-110 -160 LITER Konstruktion 60-110-160 liter med kabinet 110 liter uden kabinet 110 liter med kabinet SIGNATURFORKLARING A B C D E F G H L Centralvarme frem/ind

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

SOLVARME UNITS Creating hot water YK STORMTR

SOLVARME UNITS Creating hot water YK STORMTR Creating hot water SOLVARME UNITS Solvarme beholdere Units GODKENDELSER Godkendelse type 2685 med 2 spiraler uden el-patron Prøvestationen for Solvarme: D 3077, VA nr. 3.21/DK 13836 Godkendelse type 2242

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder

EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder 3 EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder 7 719 002 335 65 L. VVB til Europur (fast kappe) 850 x 440 x 360 34 2188 065 850 x 440 x 360 Højde Bredde Dybde Ny Mindre og dog

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Installations- og driftsvejledning

Installations- og driftsvejledning Installations- og driftsvejledning Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC - VP/VPC Optima 300 DC - VP/VPC Optima 300 AC - COMBI Optima 300 DC - COMBI

Læs mere

GS solvarmeventilation 20. Brugervejledning til GS-luftsolfanger

GS solvarmeventilation 20. Brugervejledning til GS-luftsolfanger GS solvarmeventilation 20 Brugervejledning til GS-luftsolfanger Indhold: Solcellepanel med solceller og ventilator Varmeregulator Plastrør diameter 100 mm, længde 63 cm, inkl. trækring) Flangesamling beregnet

Læs mere

SPIRALBEHOLDERE. Manual. Fjernvarmebeholdere Type PLUS 70 og PLUS 100 08:023-1312

SPIRALBEHOLDERE. Manual. Fjernvarmebeholdere Type PLUS 70 og PLUS 100 08:023-1312 SPIRALBEHOLDERE 08:023-1312 Manual Fjernvarmebeholdere Type PLUS 70 og PLUS 100 Fjernvarmebeholder Type PLUS 70-70 liter METRO nummer: 120701090 VVS nummer: 371970070 Type PLUS 100-100 liter METRO nummer:

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ====

Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ==== Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ==== Med spiral til centralvarme 80 l 100 l 140 l --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

SPIRALBEHOLDERE. Manual. Fjern-/centralvarme 60, 110 og 160 l Type 6220, 6440, 6441, 6050, 6051, 2440, 2443, 2623, 2643, 2653 og 5171 08:010-1209

SPIRALBEHOLDERE. Manual. Fjern-/centralvarme 60, 110 og 160 l Type 6220, 6440, 6441, 6050, 6051, 2440, 2443, 2623, 2643, 2653 og 5171 08:010-1209 SPIRALBEHOLDERE 08:010-1209 Manual Fjern-/centralvarme 60, 110 og 160 l Type 6220, 6440, 6441, 6050, 6051, 2440, 2443, 2623, 2643, 2653 og 5171 Centralvarmebeholder 60 l Type 6220 METRO nummer: 126221030

Læs mere

Monterings-/brugervejledning

Monterings-/brugervejledning Combivandvarmere 60-110 og 160 liter 08:012 0807 Type 622C, 644C, 605C Monterings-/brugervejledning INDHOLD Transport 2 Placering 3 Mål 4 VVS-Montering 5 EL-Montering (Inkl. el-diagram) 7 TRANSPORT Undersøg

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

METRONETTE VISION. Manual. Elektronisk styret gennemstrømningsvandvarmer 08:030-1306

METRONETTE VISION. Manual. Elektronisk styret gennemstrømningsvandvarmer 08:030-1306 METRONETTE VISION 08:030-1306 Manual Elektronisk styret gennemstrømningsvandvarmer til fjernvarme 2 METRONETTE Vision METRO nummer: 127902602 VVS nummer: 376713208 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302 VARMEPUMPE 08:932-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA METROAIR 8/10/14/20 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen består af Varmepumpe Fleksible

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Beholdere 200-450 l central- og FJernVarMe

Beholdere 200-450 l central- og FJernVarMe Creating hot water Beholdere 200-450 L central- og FJERNVARME 200 til 450 liter til central- og fjernvarme VA nr. 3.21/DK 16468 Farve: hvid Prøvetryk Drifttryk Varmtvandsbeholder 13 bar 10 bar Varmespiral

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

EKSPERTER I VARMT VAND. Installatørprisliste. Netto installatørpriser ex. moms gældende pr. 1/1-2016

EKSPERTER I VARMT VAND. Installatørprisliste. Netto installatørpriser ex. moms gældende pr. 1/1-2016 EKSPERTER I VARMT VAND Installatørprisliste 2016 Netto installatørpriser ex. moms gældende pr. 1/1-2016 EKSPERTER I VARMT VAND METRO THERM er Danmarks mest anerkendte leverandør af varme og varmt vand

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Varmtvandsbeholdere Prisme og Prisme Kombi

Varmtvandsbeholdere Prisme og Prisme Kombi 1 Varmtvandsbeholdere Prisme og Prisme Kombi Elektrisk opvarmet og Elektrisk opvarmet med tilskudsvarme 2 Indhold 1. Generelle oplysninger... 3 2. Montage af varmtvandsbeholderen på væg... 4 3. Vandforsyning...

Læs mere

Combi 185 BP. Energien genvindes først af modstrømsvarmeveksleren og dernæst genvindes restenergien af varmepumpen.

Combi 185 BP. Energien genvindes først af modstrømsvarmeveksleren og dernæst genvindes restenergien af varmepumpen. Combi 185 BP Leverer både frisk luft og varmt brugsvand til hele familien Anlæg leverer tilskud til opvarmning via indblæsningsluften Lavt energiforbrug og højeffektiv varmepumpe Combi 185 BP er et komplet

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

shop.genvex.dk Optima 100 Opus Optima 100 Design Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev Tlf.: +45 7353 2700 www.genvex.dk Filtre købes online

shop.genvex.dk Optima 100 Opus Optima 100 Design Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev Tlf.: +45 7353 2700 www.genvex.dk Filtre købes online Version 0.0.8 betjeningsvejledning Optima 00 Opus Optima 00 Design Filtre købes online shop.genvex.dk gratis fragt og levering i DK ORIGINAL w w w.g e nvex.dk Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev

Læs mere

ELEKTRONISK STYRETAVLE & SYSTEM 500 DIGITAL

ELEKTRONISK STYRETAVLE & SYSTEM 500 DIGITAL Specifikationer 20-0547 20-0547-2 Mærkespænding: 400V, 50/60Hz, 3-faset. 230V, 50/60Hz, 1-faset. Mærkeeffekt: 13000W. 3680W. Mærkestrøm: 3 X 20A. 16A. Tilladelig belastning: Pumpe: 230V, 8A, 1800W Blæser:

Læs mere

Betjeningsvejledning. Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC Optima 300 DC. Version 1.4_1.

Betjeningsvejledning. Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC Optima 300 DC. Version 1.4_1. Betjeningsvejledning Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC Optima 300 DC Version 1.4_1.4 Indholdsfortegnelse: Optima 300 AC/DC Betjeningspanel mv.

Læs mere

VV VARMESENTRAL OE01:805-1601. Manual

VV VARMESENTRAL OE01:805-1601. Manual VV VARMESENTRAL OE01:805-1601 Manual 2 VV Varmesentral Varenummer: 30775 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsinstruktion 4 2 Transport 5 3 Målskitse og komponenter 6 4 PI-diagram 7 5 Tekniske specifikationer

Læs mere

EL-VANDVARMERE. Manual. 55, 60, 110 og 160 liter Type 605, 622, 644 og 655 08:011-1211

EL-VANDVARMERE. Manual. 55, 60, 110 og 160 liter Type 605, 622, 644 og 655 08:011-1211 EL-VANDVARMERE 08:011-1211 Manual 55, 60, 110 og 160 liter Type 605, 622, 644 og 655 55 liter 3 kw Type 655 rør op METRO nummer: 116551003 VVS nummer: 345111260 60 liter 3 kw, 5-65 Type 622 METRO nummer:116221003

Læs mere

Anvendelse: Private swimming pools Terapibade Spabade Omklædningsrum EGENSKABER

Anvendelse: Private swimming pools Terapibade Spabade Omklædningsrum EGENSKABER CDP 35 SVØMMEBADSAFFUGTER Funktionsprincip CDP 35 er en energibesparende og lydsvag svømmebadsaffugter. Den fungerer efter kondensationsprincippet, hvor en ventilator suger den fugtige rumluft ind i affugteren

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08: VARMEPUMPE 08:929-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:929 Quickguide til VVS installatøren METROAIR 8/10/14 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200

Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200 Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200 Version 1.06, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.01 2 af 11 Indholdsfortegnelse Display KVU Control... 5 Kontrolenhed... 5 Menustruktur... 5 Display visning... 5 Display visning... 6 Displayet... 6 Signaler...

Læs mere