Konfliktsøgnings detaljer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konfliktsøgnings detaljer:"

Transkript

1 KortInfo Konfliktsøgning Rapport Navn Udvidet konfliktsøgning Dato : Middelfart kommune

2 KortInfo Konfliktsøgning - Udvidet konfliktsøgning 1 af 32 Konfliktsøgnings detaljer: Konfliktsøgning beskrivelse: Navn Buffer Antal fundne objekter Bymønster 50 m 0 Ok Arealer til byudvikling 50 m 0 Ok Perspektivområder 50 m 0 Ok Landsbyafgræning 50 m 0 Ok Detalilhandel 50 m 0 Ok Særligt værdifulde geologiske beskyttelsesområder 50 m 2 Ok Skovrejsning 50 m 1 Ok Lavbundsområder 50 m 1 Ok Potentielle vådområder 50 m 0 Ok Særlig værdifuld natur 50 m 2 Ok Økologiske forbindelsesområder 50 m 3 Ok Natura Habitat 50 m 1 Ok Natura Ramsar 50 m 1 Ok Natura Fuglebeskyttelse 50 m 1 Ok Værdifulde landskaber 50 m 1 Ok

3 KortInfo Konfliktsøgning - Udvidet konfliktsøgning 2 af 32 Navn Buffer Antal fundne objekter Særligt værdifulde geologiske beskyttelsesområder 50 m 2 Ok Sommerhusområder 50 m 0 Ok Eksisterende og planlagte campingpladser 50 m 0 Ok Kulturmiljø flade 50 m 0 Ok Eksisterende og planlagte golfbaner 50 m 0 Ok Cykelruter og naturstier 50 m 0 Ok Eksisterende og planlagte lystbådhavne 50 m 0 Ok Kolonihaver 50 m 0 Ok Golfbaner 50 m 0 Ok Forbrændings- og deponeringsanlæg 50 m 0 Ok Højspændingsledninger 50 m 0 Ok Olie og naturgas 50 m 0 Ok Vindmølleområder 50 m 0 Ok Naturparken Hindsgavl Dyrehave 50 m 0 Ok Bevar1, bygninger 50 m 0 Ok Bevar2, bygninger 50 m 0 Ok Bevar3, bygninger 50 m 0 Ok Bevar4, bygninger 50 m 0 Ok Drikkevandsinteresser 50 m 1 Ok Erhvervsindvining 50 m 0 Ok Vandvaerksboring 50 m 0 Ok Buffervandvaerksboring 50 m 0 Ok Hovedmagasin 50 m 0 Ok Grundvandsopland 50 m 1 Ok Grundvandsmagasin 50 m 0 Ok RaastofplanEndelig 50 m 0 Ok Jordforurening V1 50 m 0 Ok Jordforurening V2 50 m 0 Ok Kommuneplanramme, vedtaget 50 m 0 Ok Zonekort 50 m 0 Ok Fredede områder 100 m 0 Ok Fredede områder forslag 50 m 0 Ok Beskyttede jord- og stendiger 50 m 0 Ok Skovbyggelinjer 50 m 0 Ok Åbeskyttelseslinjer 50 m 0 Ok Søbeskyttelseslinjer 50 m 0 Ok

4 KortInfo Konfliktsøgning - Udvidet konfliktsøgning 3 af 32 Navn Buffer Antal fundne objekter Strandbeskyttelseslinjen KMS 50 m 11 Ok Natur vildt reservat 50 m 0 Ok Beskyttedevandløb 50 m 1 Ok Beskyttet natur 3 områder 50 m 2 Ok Ramsar områder 50 m 1 Ok EF fugle beskyttelsesområder 50 m 1 Ok EF habitat områder 50 m 1 Ok NOVANA stationer 50 m 0 Ok NOVANA prøvefelter 50 m 0 Ok DEVANO dokfelter 50 m 3 Ok NOVANA artsfund flade 50 m 0 Ok NOVANA artsfund linje 50 m 0 Ok BNBO 50 m 0 Ok NOVANA artsfund punkt 50 m 0 Ok Fjorde bufferzone250m 50 m 0 Ok Kystnærhedszone 50 m 1 Ok Kyst bufferzone250m 50 m 1 Ok Virksomhed med konsekvenszone 50 m 0 Ok Støjsamlet tematiseret 50 m 1 Ok Soer ikkemodelleret bufferzone250m 50 m 0 Ok Vandloeb type 1 og 2 bufferzone250m 50 m 3 Ok Middelfart, Luftledninger (400 kv), højspændingsledn. 50 m 0 Ok Middelfart Transm ledn (80bar), naturgas 50 m 0 Ok Vandloeb type 3 bufferzone250m 50 m 0 Ok Staevningsskov 50 m 0 Ok Etableret vindmølle 50 m 0 Ok Radiokædetrace 50 m 0 Ok Nuancering af V2 50 m 0 Ok kommuneplantillaeg, forslag - 50 m 0 Ok Kommuneplanramme, forslag 50 m 0 Ok kommuneplantillaeg, vedtaget - 50 m 0 Ok kommuneplantillaeg, forslag - 50 m 0 Ok Råstofområder 50 m 0 Ok kirkebyggelinjer 50 m 0 Ok kommuneplantillaeg, vedtaget - 50 m 0 Ok Vanding 50 m 0 Ok

5 KortInfo Konfliktsøgning - Udvidet konfliktsøgning 4 af 32 Navn Buffer Antal fundne objekter Lokalplaner, forslag - theme_pdk_temalokalplan_forslag_v_type 50 m 0 Ok Lokalplaner, forslag - theme_pdk_lokalplan_forslag_v_type 50 m 0 Ok Lokalplaner, vedtagne - theme_pdk_temalokalplan_vedtaget_v_type 50 m 0 Ok Lokalplaner, vedtagne - theme_pdk_lokalplan_vedtaget_v_type 50 m 0 Ok Fortidsmindebeskyttelseslinjer - Vejledende 20 m 0 Ok Jernbanestøj 4 m højde 50 m 0 Ok Vejstøj 1,5 m højde 50 m 0 Ok Vejstøj 4 m højde 50 m 0 Ok Vandværker 50 m 0 Ok Områdeklassificering 20 m 0 Ok Jernbanestøj 1,5 m højde 50 m 0 Ok Devano kortlægning 50 m 7 Ok

6 KortInfo Konfliktsøgning - Udvidet konfliktsøgning 5 af 32 Lag: Særligt værdifulde geologiske beskyttelsesområder Ingen beskrivelse angivet. Geologiske bevaringsværdier Særligt værdifulde geologiske beskyttelsesområder

7 KortInfo Konfliktsøgning - Udvidet konfliktsøgning 6 af 32 Lag: Skovrejsning Ingen beskrivelse angivet. Skovrejsningsomraade Skovrejsning ønsket Skovrejsning uønsket

8 KortInfo Konfliktsøgning - Udvidet konfliktsøgning 7 af 32 Lag: Lavbundsområder Ingen beskrivelse angivet. Lavbundsarealer Lavbundsarealer Lavbundsareal der kan genoprettes til vådområder

9 KortInfo Konfliktsøgning - Udvidet konfliktsøgning 8 af 32 Lag: Særlig værdifuld natur Ingen beskrivelse angivet. Objekt:1 Korttekst B målsat natur Langtekst Naturomr national el. regional betydning Areal_m2 0 Areal_ha 0, Bemærkning Areal_m² 0 Stedbetegn Area 0 Naturtype Opdel_ntyp Mosaik Bemaerk_ja Matr_bet Ejbet Ejd_nr Reg_areal 0 Beregn Objekt:2 Korttekst A målsat natur Langtekst Naturomr. interna. el. nation. betydning Areal_m2 0 Areal_ha 49, Bemærkning Areal_m² 0 Stedbetegn Area 0 Naturtype Opdel_ntyp Mosaik Bemaerk_ja Matr_bet

10 KortInfo Konfliktsøgning - Udvidet konfliktsøgning 9 af 32 Objekt:2 (fortsat) Ejbet Ejd_nr Reg_areal 0 Beregn Særligtværdifuldenaturområder polygon Særligt værdifulde naturområder

11 KortInfo Konfliktsøgning - Udvidet konfliktsøgning 10 af 32 Lag: Økologiske forbindelsesområder Ingen beskrivelse angivet økologiske forbindelser Eksisterende natur indenfor økologiske forbindelser Økologiske forbindelser

12 KortInfo Konfliktsøgning - Udvidet konfliktsøgning 11 af 32 Lag: Natura Habitat Ingen beskrivelse angivet. Objekt:1 gældende Tematekst1 Lillebælt Gyldig_fra Adm_tekst Staten Natura Habitat Natura 2000 habitat

13 KortInfo Konfliktsøgning - Udvidet konfliktsøgning 12 af 32 Lag: Natura Ramsar Ingen beskrivelse angivet. Objekt:1 Adm_tekst Staten gældende Tematekst1 Lillebælt Gyldig_fra Natura Ramsar Natura Ramsar

14 KortInfo Konfliktsøgning - Udvidet konfliktsøgning 13 af 32 Lag: Natura Fuglebeskyttelse Ingen beskrivelse angivet. Objekt:1 Adm_tekst Staten gældende Tematekst1 Lillebælt Gyldig_fra Natura Fuglebeskyttelse Natura Fuglebeskyttelse

15 KortInfo Konfliktsøgning - Udvidet konfliktsøgning 14 af 32 Lag: Værdifulde landskaber Ingen beskrivelse angivet. Bevaringsværdige landskaber Værdifulde landskaber

16 KortInfo Konfliktsøgning - Udvidet konfliktsøgning 15 af 32 Lag: Særligt værdifulde geologiske beskyttelsesområder Ingen beskrivelse angivet. Geologiske bevaringsværdier Særligt værdifulde geologiske beskyttelsesområder

17 KortInfo Konfliktsøgning - Udvidet konfliktsøgning 16 af 32 Lag: Drikkevandsinteresser : Drikkevandsinteresser, seneste viden Beskrivelse: Temaet viser drikkevandsområder i kategorierne: Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) Områder med drikkevandsinteresser (OD) Der har tidligere været en afgrænsning af Områder med begrænsede drikkevandsinteresser, men den udpeges ikke længere. Formål: Områder med særlige Objekt:1 OBJECTID 8859 Link Omrka_navn Drikkevandsinteresser - seneste viden Naturstyrelsen Områder med drikkevandsinteresser Omr_navn Ukendt ved migrering 2012 Gyldig_fra :00:00 Drikkevandsinteresser, seneste viden Områder med drikkevandsinteresser Områder med særlige drikkevandsinteresser

18 KortInfo Konfliktsøgning - Udvidet konfliktsøgning 17 af 32 Lag: Grundvandsopland Ingen beskrivelse angivet. Objekt:1 Langtekst Overordnede grundvandsoplande 1993 Nr 2 Oplandsnavn Assens

19 KortInfo Konfliktsøgning - Udvidet konfliktsøgning 18 af 32 Lag: Strandbeskyttelseslinjen KMS Strandbeskyttelse Beskrivelse: Strandbeskyttelseslinjen er en 300 meter beskyttelseszone. Formålet med beskyttelseszonen er at sikre en generel friholdelse af kystområderne imod indgreb, der ændrer den nuværende tilstand og anvendelse. Beskyttelseszonens omfang er fastsat af Strandbeskyttelseskommissionen og Miljøministeren efter høring hos lodsejere, kommuner og amt. Beskyttelseszonen er noteret i tingbogen på de ejendomme, som er helt eller delvist omfattet af bestemmelsen. Beskyttelseszonen vises ikke på umatrikulerede arealer, men disse arealer kan være omfattet af bestemmelsen. Lovgrundlag: Lov om naturbeskyttelse, 8, 9 og 15, lov nr. 884 af 18. august Ansv. myndighed: Objekt:1 FEAT_TYPE ELAVSNAVN Temaflade, strandbeskyttelse Føns By, Føns ELAVSKODE MATRNR 44 JORDST_ID OMFANG hel AREAL 5180 Objekt:2 FEAT_TYPE ELAVSNAVN Temaflade, strandbeskyttelse Føns By, Føns ELAVSKODE MATRNR 15e JORDST_ID OMFANG hel AREAL 8084 Objekt:3 FEAT_TYPE ELAVSNAVN Temaflade, strandbeskyttelse Føns By, Føns ELAVSKODE MATRNR 13o JORDST_ID OMFANG delvis AREAL Objekt:4 FEAT_TYPE ELAVSNAVN Temaflade, strandbeskyttelse Føns By, Føns ELAVSKODE MATRNR 13m JORDST_ID OMFANG hel

20 KortInfo Konfliktsøgning - Udvidet konfliktsøgning 19 af 32 Objekt:4 (fortsat) AREAL Objekt:5 FEAT_TYPE Temaflade, strandbeskyttelse ELAVSNAVN Føns By, Føns ELAVSKODE MATRNR 18a JORDST_ID OMFANG hel AREAL 7460 Objekt:6 FEAT_TYPE Temaflade, strandbeskyttelse ELAVSNAVN Føns By, Føns ELAVSKODE MATRNR 13b JORDST_ID OMFANG hel AREAL Objekt:7 FEAT_TYPE Temaflade, strandbeskyttelse ELAVSNAVN Føns By, Føns ELAVSKODE MATRNR 13a JORDST_ID OMFANG delvis AREAL Objekt:8 FEAT_TYPE Temaflade, strandbeskyttelse ELAVSNAVN Føns By, Føns ELAVSKODE MATRNR 17a JORDST_ID OMFANG hel AREAL Objekt:9 (29,21 m) FEAT_TYPE Temaflade, strandbeskyttelse ELAVSNAVN Føns By, Føns ELAVSKODE MATRNR 7000e JORDST_ID OMFANG delvis AREAL 19122

21 KortInfo Konfliktsøgning - Udvidet konfliktsøgning 20 af 32 Objekt:10 (35,02 m) FEAT_TYPE Temaflade, strandbeskyttelse ELAVSNAVN Føns By, Føns ELAVSKODE MATRNR 19a JORDST_ID OMFANG hel AREAL 7170 Objekt:11 (36,91 m) FEAT_TYPE Temaflade, strandbeskyttelse ELAVSNAVN Føns By, Føns ELAVSKODE MATRNR 13t JORDST_ID OMFANG delvis AREAL STRAND Strandbeskyttelse linjer

22 KortInfo Konfliktsøgning - Udvidet konfliktsøgning 21 af 32 Lag: Beskyttedevandløb Beskyttede vandløb Beskrivelse:Temaet indeholder registreringer af de vandløb, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3. Tilstandsændring af beskyttet natur kræver kommunens dispensation. Modsat de øvrige beskyttede naturtyper, er vandløb udpeget som beskyttede. Lovgrundlag:Lov om naturbeskyttelse, 3, lov nr. 9 af 3. januar Ansv. myndighed: Kommunerne Objekt:1 (3,98 m) OBJECTID Link Aendrbegr Beskyttede vandløb Middelfart kommune Shape.STLength 813, Beskyttedevandløb Beskyttedevandløb

23 KortInfo Konfliktsøgning - Udvidet konfliktsøgning 22 af 32 Lag: Beskyttet natur 3 områder : Beskyttede naturtyper Beskrivelse: Registrering af naturtyper som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3. Disse er: søer og vandhuller med et areal på mindst 100 m2, moser, enge, strandenge, strandsumpe, heder og overdrev med et areal på mindst 2500 m2, "mosaikker" af ovennævnte naturtyper med et areal på mindst 2500 m2, Objekt:1 OBJECTID Beskyttede naturtyper Middelfart kommune Natyp_navn Overdrev Sagsbeh Objekt:2 OBJECTID Beskyttede naturtyper Middelfart kommune Natyp_navn Strandeng Sagsbeh Beskyttet natur, 3 områder Eng Hede Mose Overdrev Strandeng Sø

24 KortInfo Konfliktsøgning - Udvidet konfliktsøgning 23 af 32 Lag: Ramsar områder Beskrivelse: Et Ramsarområde er ét af tre internationale naturbeskyttelsesområder, der samlet betegnes Natura Natura 2000 omfatter: EF-fuglebeskyttelsesområder, EFhabitatområder samt Ramsarområder. Ramsarområder er beskyttede vådområder med særlig betydning for fugle. Danmark har udpeget 27 Ramsarområder med et samlet areal på ca km². Det samlede areal er fordelt med ca km² som marine områder og ca km² på land, idet de danske Ramsarområder ofte omfatter strandenge eller andre arealer, der grænser op til vådområderne. Objekt:1 OBJECTID 26 Ramsar områder Naturstyrelsen Link Objektnavn Lillebælt Ramsarområder Ramsarområder

25 KortInfo Konfliktsøgning - Udvidet konfliktsøgning 24 af 32 Lag: EF fugle beskyttelsesområder Beskrivelse: Et EF-fuglebeskyttelsesområde er ét af tre internationale naturbeskyttelsesområder, der samlet betegnes Natura Natura 2000 omfatter: EF-fuglebeskyttelsesområder, EFhabitatområder samt Ramsarområder. Levestederne for mange fuglearter forringes eller er direkte truede. Fuglebeskyttelsesområder er med til at opretholde og sikre levestederne. I Danmark er områderne især vigtige for mange vandfugle. Danmark har udpeget 113 fuglebeskyttelsesområder, hvoraf mange findes på havet, ofte tæt på kysten, hvor de Objekt:1 OBJECTID 63 Link Objektnavn EF-fuglebeskyttelsesområder Naturstyrelsen Lillebælt EF-fuglebeskyttelsesområder EF-fuglebeskyttelsesområder.

26 KortInfo Konfliktsøgning - Udvidet konfliktsøgning 25 af 32 Lag: EF habitat områder Beskrivelse: Et EF-habitatområde er ét af tre internationale naturbeskyttelsesområder, der samlet betegnes Natura Natura 2000 omfatter: EF-fuglebeskyttelsesområder, EFhabitatområder samt Ramsarområder. Habitatområder udpeges for at beskytte og bevare bestemte naturtyper og arter af dyr og planter, som er af betydning for EU. I Danmark findes der 254 habitatområder, der er udpeget i perioden Områderne har et samlet areal på ca km², der er fordelt med ca km² som marine områder og ca km² på land, svarende til ca. 72 % hav og 28 % land. Objekt:1 OBJECTID 1871 kode 3 Link Objektnavn EF-habitatområder Naturstyrelsen Lillebælt Shape.STArea , Shape.STLength , EF Habitat områder EF Habitat områder

27 KortInfo Konfliktsøgning - Udvidet konfliktsøgning 26 af 32 Lag: DEVANO dokfelter Ingen beskrivelse angivet. Objekt:1 OBJECTID DEVANO dokumentationsfelter Naturstyrelsen Link Objekt:2 OBJECTID DEVANO dokumentationsfelter Naturstyrelsen Link Objekt:3 OBJECTID DEVANO dokumentationsfelter Naturstyrelsen Link Devano dokfelter Devano dokfelter

28 KortInfo Konfliktsøgning - Udvidet konfliktsøgning 27 af 32 Lag: Kystnærhedszone Det er en national interesse, at de danske kyster bevares som åbne kyststrækninger. Der er derfor særlige regler i planloven for planlægning inden for den 3 km brede kystnærhedszone. Planloven indeholder krav om, at kystområderne skal friholdes for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af en placering tæt på kysten. Kystnærhedszonen dækker alle landets kyster og omfatter arealer i sommerhusområder og landzone. Kystzone rp Kystnærhedszone

29 KortInfo Konfliktsøgning - Udvidet konfliktsøgning 28 af 32 Lag: Kyst bufferzone250m Ingen beskrivelse angivet. Kyst bufferzone250m Kystbufferzone 250 m

30 KortInfo Konfliktsøgning - Udvidet konfliktsøgning 29 af 32 Lag: Støjsamlet tematiseret Ingen beskrivelse angivet. Støjsamlet tematiseret Grusgrav Jernbane skydebane Speedway Vindmølle og vindmølleområde

31 KortInfo Konfliktsøgning - Udvidet konfliktsøgning 30 af 32 Lag: Vandloeb type 1 og 2 bufferzone250m Ingen beskrivelse angivet. Vandloeb type 1 og 2 bufferzone250m Vandloeb type 1 og 2 bufferzone 250m

32 KortInfo Konfliktsøgning - Udvidet konfliktsøgning 31 af 32 Lag: Devano kortlægning Ingen beskrivelse angivet. Objekt:1 OBJECTID DEVANO kortlægning Naturstyrelsen Link Objekt:2 OBJECTID DEVANO kortlægning Naturstyrelsen Link Objekt:3 OBJECTID DEVANO kortlægning Naturstyrelsen Link Objekt:4 OBJECTID DEVANO kortlægning Naturstyrelsen

33 KortInfo Konfliktsøgning - Udvidet konfliktsøgning 32 af 32 Objekt:4 (fortsat) Link Objekt:5 OBJECTID DEVANO kortlægning Naturstyrelsen Link Objekt:6 (48,37 m) OBJECTID DEVANO kortlægning Naturstyrelsen Link Objekt:7 (48,37 m) OBJECTID DEVANO kortlægning Naturstyrelsen Link Devano kortlægning Devano kortlægning

Konfliktsøgnings detaljer:

Konfliktsøgnings detaljer: KortInfo Konfliktsøgning Rapport Navn Udvidet konfliktsøgning Dato : 25-02-2016 Middelfart kommune KortInfo Konfliktsøgning - Udvidet konfliktsøgning 1 af 17 Konfliktsøgnings detaljer: Konfliktsøgning

Læs mere

Bilag. Konfliktsøgning for nyudlæg af Rammeområder

Bilag. Konfliktsøgning for nyudlæg af Rammeområder Bilag Konfliktsøgning for nyudlæg af Rammeområder Kommuneplanrevision 2013 Dato: juni 2013 Indhold Rammeområde 4.E.11...3 Rammeområde 6.B.01 og 6.F.02...33 Rammeområde 6.B.07...70 2 Konfliktsøgning for

Læs mere

Konfliktsøgnings detaljer:

Konfliktsøgnings detaljer: KortInfo Konfliktsøgning Rapport Navn Konfliktsøgning - Bygge & beskyttelseslinier Dato : 02-06-2015 Thisted Kommune KortInfo Konfliktsøgning - Konfliktsøgning - Bygge & beskyttelseslinier 1 af 8 Konfliktsøgnings

Læs mere

Konfliktsøgnings detaljer:

Konfliktsøgnings detaljer: KortInfo Konfliktsøgning Rapport Navn Konfliktsøgning til Natursager Dato : 16-11-2015 Svendborg kommune KortInfo Konfliktsøgning - Konfliktsøgning til Natursager 1 af 13 Konfliktsøgnings detaljer: Konfliktsøgning

Læs mere

Lokal- og kommuneplaner Kommuneplan Konflikt fundet. Lokal- og kommuneplaner Lokalplaner, vedtagne Konflikt fundet

Lokal- og kommuneplaner Kommuneplan Konflikt fundet. Lokal- og kommuneplaner Lokalplaner, vedtagne Konflikt fundet Konfliktrapport Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Helle Mikkelsen E-mail: hm@kalo.dk CVR / RID CVR:26872049-RID:31897874 Indsendt: 10-03-2016 12:15 Ansøgningsnr.: byg-2016-66703 Enfamiliehuse,

Læs mere

Gruppe Søgning Resultat. Lokal- og kommuneplaner Kommuneplan Konflikt fundet. Lokal- og kommuneplaner Lokalplaner, vedtagne Konflikt fundet

Gruppe Søgning Resultat. Lokal- og kommuneplaner Kommuneplan Konflikt fundet. Lokal- og kommuneplaner Lokalplaner, vedtagne Konflikt fundet Konfliktrapport Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Sagsnummer: 16/45890 Indsendt af Morten Knudsen Jernbanegade 22A 8400 Ebeltoft E-mail: morten@lsp-kjaer.dk Telefon 86342234 CVR / RID CVR:14455531-

Læs mere

Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole

Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole i Kommuneplan 2010-2022 Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole September 2012 Esbjerg Kommune side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 03-09-2012 at offentliggøre Forslag til Ændring

Læs mere

26. nov Se mere på 486/708

26. nov Se mere på  486/708 Kommuneplan 2014-2026, FORSLAG for Høje-Taastrup Kommune Forslaget til Kommuneplan 2014-2026 er vedtaget af Høje-Taastrup Kommunes byråd d. 22.10.2013 Forslaget er offentliggjort d. 26.11.2013 Ansvarshavende

Læs mere

vindmøller Debatoplæg om Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune

vindmøller Debatoplæg om Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune Debatoplæg om vindmøller Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune 1 Debatoplæg om vindmøller Hvorfor ny planlægning? Foroffentlighed for vindmølleplanlægning

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Munke Bjergby Delområde, gravefelt B. Mindre udvidelse mod vest Sorø Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde

Læs mere

AH G o l f. -en landskabelig golfbane ved Binderup Strand. AH Golf Schønherr Landskab & Per Gundtoft

AH G o l f. -en landskabelig golfbane ved Binderup Strand. AH Golf Schønherr Landskab & Per Gundtoft AH G o l f -en landskabelig golfbane ved Binderup Strand 1 GOLF! En lille hvid bold bold der trækker en rundt i timevis og undervejs får man kæmpet, grinet, dummet sig, jublet og snakket om alt muligt

Læs mere

Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om

Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om 4 Beskyttede områder Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om - Badeområder - Næringsstoffølsomme områder - Habitat- og fuglebeskyttelsesområder - Skaldyrvande

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

Læs mere

KOMMUNEPLAN OG DET ÅBNE LAND. DET ÅBNE LAND workshop, kommuneplanseminar 6. januar 2009

KOMMUNEPLAN OG DET ÅBNE LAND. DET ÅBNE LAND workshop, kommuneplanseminar 6. januar 2009 DET ÅBNE LAND workshop, kommuneplanseminar 6. januar 2009 Roller i det åbne lands planlægning: Kommunen: emner efter planlovens 11a (11b stk.2) Regionen: Regional råstofplan Regional udviklingsplan Staten:

Læs mere

Miljø-screening af forslag til lokalplan Boliger ved Hellebo Park i Helsingør

Miljø-screening af forslag til lokalplan Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Miljø-screening af forslag til lokalplan 1.127 Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse

Læs mere

Skema til forundersøgelse af miljø- og planforhold: Sindrup

Skema til forundersøgelse af miljø- og planforhold: Sindrup Skema til forundersøgelse af miljø- og planforhold: Sindrup Projektbeskrivelse Antal møller: 6 Højde på møller: 130 m Produktion/ effekt: 3,2 MW Der nedtages 7 eksisterende møller. Der er i ansøgningen

Læs mere

Rebild Kommune. Byer og byformål Veje og trafik. Dato: Målestoksforhold: 1:130000

Rebild Kommune. Byer og byformål Veje og trafik. Dato: Målestoksforhold: 1:130000 Rebild Kommune Kommuneplan 2013 Byer og byformål Veje og trafik Dato: 12-12-2012 Målestoksforhold: 1:130000 Byzoner og sommerhusområder Planlagt veje 1 Byzone Kommuneplanlagt Nye Veje 2 Potentiel fremtidig

Læs mere

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/8 Screening for miljøvurdering af planforslag Rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet er udfyldt

Læs mere

Foreløbig udpegning af potentielle områder til placering af større fælles biogasanlæg i Svendborg Kommune.

Foreløbig udpegning af potentielle områder til placering af større fælles biogasanlæg i Svendborg Kommune. Bilag 3 Foreløbig udpegning af potentielle områder til placering af større fælles biogasanlæg i Svendborg Kommune. Det bliver Svendborg Kommunens opgave at udpege områder, hvor der kan etableres større

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Forhold relevant (væsentligt) Forhold relevant (uvæsentligt) Forhold ikke relevant Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens

Læs mere

Forsvarets areal, Hyby Fælled, plan- og naturforhold mv.

Forsvarets areal, Hyby Fælled, plan- og naturforhold mv. Natur & Miljø 10. juni 2014 Forsvarets areal, Hyby Fælled, plan- og naturforhold mv. Dette notat beskriver de bindinger mv., der gælder for forsvarets arealer på Hyby Fælled. Notatet er udarbejdet gennem

Læs mere

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling Screening for pligt til miljøvurdering af forslag til Lokalplan 4.27 for boligområde ved Skibstrup Stationsvej og Tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2013-2025 samt udkast til udbygningsaftale Lokalplanens,

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56, habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 Screening i henhold

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

Omfang af afledte projekter og aktiviteter

Omfang af afledte projekter og aktiviteter Ikke aktuel Ingen indvirkning Indvirkning Væsentlig indvirkning Ansvar fagområde Vurdering om ansøgning til sommerhusområde Dato: 25. september 2017 Matrikel 75i og del af matrikel 3b Søby by, Søby Begrundelser

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

S C R E E N I N G. for miljøvurdering af forslag til lokalplan nr Teknik & Miljø, Plan. Fakta om planen/planerne

S C R E E N I N G. for miljøvurdering af forslag til lokalplan nr Teknik & Miljø, Plan. Fakta om planen/planerne Teknik & Miljø, Plan S C R E E N I N G for miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 1240 Fakta om planen/planerne Planens/planernes nr. og Lokalplan nr. 1240 Boligområde Tirsbæk Bakker, etape 2, Vejle

Læs mere

Bilag 3 Scoping af ændrede arealudlæg

Bilag 3 Scoping af ændrede arealudlæg BILAG 3 TIL MILJØVURDERING KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 1 Bilag 3 Scoping af ændrede arealudlæg Der foretages i bilaget en systematisk gennemgang af planændringer og afledte miljøpåvirkninger. Dette bilag indeholder

Læs mere

DANMARKS AREALINFORMATION

DANMARKS AREALINFORMATION DANMARKS AREALINFORMATION DATA OM MILJØET I DANMARK INTRODUKTION TIL DANMARKS AREALINFORMATION Danmarks Arealinformation 1 er en digital platform, der viser et bredt udvalg af fællesoffentlige stedbestemte

Læs mere

Indledning. Ikke teknisk resumé

Indledning. Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Kommuneplan 2013 1 Indhold Indledning... 3 Ikke teknisk resumé... 3 Miljøvurdering... 5 Potentielle områder for ny natur og potentielle økologiske forbindelser... 5 Særligt værdifulde landbrugsområder...

Læs mere

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-22-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar 2016 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af fjernvarmeledninger

Læs mere

Ren Jord- på din jord. Ansvar, tilladelser og placering

Ren Jord- på din jord. Ansvar, tilladelser og placering Ren Jord- på din jord Ansvar, tilladelser og placering Indledning Formålet med denne folder er at gøre opmærksom på det ansvar, du har, hvis du vælger at modtage ren jord. Desuden beskriver folderen, hvilke

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

Sønderris, Boligområde ved Ravnsbjergvej

Sønderris, Boligområde ved Ravnsbjergvej Forslag til Ændring 2011.23 i Kommuneplan 2010-2022 Sønderris, Boligområde ved Ravnsbjergvej December 2011 Esbjerg Kommune Forslag til Ændring 2011.23 side 2 Kommuneplan 2010-2022 Forslag til Ændring 2011.23

Læs mere

Naturkvalitetsplan 2013

Naturkvalitetsplan 2013 Naturkvalitetsplan 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Relevant lovgivning for kommunens administration på naturområdet Registrering af naturarealer (samt beskrivelse af 3-naturtyperne) Principperne i

Læs mere

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplan Retningslinje Tekst Regionplan for 1.1 Centerstruktur Regionplan for 1.7 Detailhandel Regionplan for 1.2 Mulige byvækstområder

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Ødis-Bramdrup. Frørup. Højrup. Over Lerte. Anderup. Stepping. Lerte. Mølby. Kastvrå. Sommersted. Simmersted. Maugstrup. Kestrup. Jegerup.

Ødis-Bramdrup. Frørup. Højrup. Over Lerte. Anderup. Stepping. Lerte. Mølby. Kastvrå. Sommersted. Simmersted. Maugstrup. Kestrup. Jegerup. Mejlby Ålkær Gabøl TroldkærFarris Ødis- Over Strand Strand Strand Stationsby Strand Løjtved Bjerndrup 0 6 8 0 Kilometers Centerbyer Lokalbyer Bymønster Landsbyer med kommuneplanrammer Bebyggelser uden

Læs mere

Rapport. Hvad gælder for RANDERSVEJ(Mørke), 21. Dannet af: Pernilla Mathisen(pema), :28. Beskrivelse 1: Beskrivelse 2:

Rapport. Hvad gælder for RANDERSVEJ(Mørke), 21. Dannet af: Pernilla Mathisen(pema), :28. Beskrivelse 1: Beskrivelse 2: Rapport Hvad gælder for RANDERSVEJ(Mørke), 21 Dannet af: Pernilla Mathisen(pema), 2015-03-03 13:28 Beskrivelse 1: Beskrivelse 2: Sag, Århus Amt fundet 6 Kortet viser søgegeometrien inklusiv evt. bufferzone

Læs mere

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Furesø Kommunes landområder omfatter alle arealer, der ikke er udlagt til byzone eller planlagt til fremtidig byudvikling. I landområderne

Læs mere

Dato: 16. februar qweqwe

Dato: 16. februar qweqwe Dato: 16. februar 2017 qweqwe Skov har mange funktioner. Den er vigtigt som en rekreativ ressource. Den giver gode levevilkår for det vilde plante og dyreliv. Den er med til at begrænse drivhusgas og CO2,

Læs mere

NOTAT 6. Anvendelse og pleje af eksisterende og nye vedvarende græsarealer indenfor landbrugsarealet. Beregninger og forudsætninger

NOTAT 6. Anvendelse og pleje af eksisterende og nye vedvarende græsarealer indenfor landbrugsarealet. Beregninger og forudsætninger NOTAT 6 Anvendelse og pleje af eksisterende og nye vedvarende græsarealer indenfor landbrugsarealet. Beregninger og forudsætninger L.B., Det Økologiske Råd 14. september 2014 1 Arealopgørelse vedvarende

Læs mere

VVM-screening af vandindvindingsboring og afgørelse om VVM-pligt

VVM-screening af vandindvindingsboring og afgørelse om VVM-pligt Miljø Dato: 6. december 2016 Sagsnr.: 16/20749 Sagsbehandler: Anette Juel Nielsen Direkte tlf.: 73767110 E-mail: ajni@aabenraa.dk VVM-screening af vandindvindingsboring og afgørelse om VVM-pligt VVM-screening

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder PLAN, BYG OG ERHVERV Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder BAGGRUND FOR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 I forbindelse med

Læs mere

Kystbeskyttelse - Kobæk Strand

Kystbeskyttelse - Kobæk Strand Kobæk Strand kystbeskyttelsesudvalg Notat sendes med mail til hele udvalget efter aftale med Ole Holst. Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Tlf.: 58 57 36 00 chjor@slagelse.dk www.slagelse.dk 11. juni 2009

Læs mere

Tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2009-2021 Retningslinjer for tekniske (energi)anlæg i det åbne land, herunder solcelleanlæg

Tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2009-2021 Retningslinjer for tekniske (energi)anlæg i det åbne land, herunder solcelleanlæg Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2009-2021 Retningslinjer for tekniske (energi)anlæg i det åbne land, herunder solcelleanlæg land.by.kultur@rksk.dk

Læs mere

Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1/6 Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af nedenstående skema Skemaet kan udfyldes med følgende fem svarmuligheder: Til emner,

Læs mere

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes et kommuneplantillæg, se bilag 1.

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes et kommuneplantillæg, se bilag 1. Center Natur og Miljø Søren Otte Sørupgårdsvej 4, Sørup 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-P19-8-13 Ref.: Grethe Andreasen

Læs mere

Oversigtsskema over hvilke regionplanretningslinjer, Ikast-Brande Kommune ønsker ophævet

Oversigtsskema over hvilke regionplanretningslinjer, Ikast-Brande Kommune ønsker ophævet Oversigtsskema over hvilke regionplanretningslinjer, Ikast- Kommune ønsker ophævet Regionplan Regionplan Regionplan - Tekst Ny plan Ny retningslinje Planlov 11a 1knr Bymønster.1 Byområdernes nye roller

Læs mere

Natur- og vildtreservater 51 i Naturbeskyttelsesloven og 33 i Jagt og Vildtforvaltningsloven

Natur- og vildtreservater 51 i Naturbeskyttelsesloven og 33 i Jagt og Vildtforvaltningsloven Notat Landsplan J.nr. BLST-101-00757 Ref. jac Den 2. februar 2009 Beskyttelsesinteresser og opsætning af vindmøller Landskabs- og naturbeskyttelsesinteresser Som udgangspunkt kan der i dag ikke opstilles

Læs mere

Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf

Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf i Kommuneplan 2010-2022 Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf September 2012 Esbjerg Kommune side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 01-05-2012 Forslag til Ændring 2011.34 i kommuneplan

Læs mere

Rapport. Hvad gælder for det tegnede areal. Dannet af: Mathias Godskesen (mago), :28. Beskrivelse 1: Beskrivelse 2:

Rapport. Hvad gælder for det tegnede areal. Dannet af: Mathias Godskesen (mago), :28. Beskrivelse 1: Beskrivelse 2: Rapport Hvad gælder for det tegnede areal Dannet af: Mathias Godskesen (mago), 2015-05-07 14:28 Beskrivelse 1: Beskrivelse 2: Fredede fortidsminder (punkter) (Kulturarv) Fredede fortidsminder (linier)

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes et kommuneplantillæg med tilhørende VVMredegørelse,

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes et kommuneplantillæg med tilhørende VVMredegørelse, Center Natur og Miljø Jørgen Wittrup Enggårdsvej 35, Sørup 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-K08-78-13 Ref.: Grethe Andreasen

Læs mere

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3B til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Kirsten Coolidge. Kommune plan 2013

Kirsten Coolidge. Kommune plan 2013 1 of 5 Udkast til screening efter miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer m. senere ændringer). Plan / program: Kommuneplantillæg nr. 20

Læs mere

Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter

Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter September 2016 1 Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter Anne Villadsgaard, Kystdirektoratet Hvad er Natura 2000? Natura 2000-områder kaldes

Læs mere

Rednings- og brandskole ved Uglvig, Novrup

Rednings- og brandskole ved Uglvig, Novrup Ændring 2007.9 i Kommuneplan 2006-2018 Rednings- og brandskole ved Uglvig, Novrup Juni 2009 Esbjerg Kommune Ændring 2007.9 side 2 Kommunelplan 2006-2018 Ændring 2007.9 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 Det Grønne Råd Kommuneplan generelt Udgør kommunens overordnede plan for de næste 12 år Koordinere mange politikker og give retning (vision, værdier og fokusområder) Skabe sammenhæng

Læs mere

Borgermøde om vindmøller ved Låstrup. Tirsdag den 16. august 2016 kl Velkommen!

Borgermøde om vindmøller ved Låstrup. Tirsdag den 16. august 2016 kl Velkommen! Borgermøde om vindmøller ved Låstrup Tirsdag den 16. august 2016 kl.17.00 Velkommen! Program Kl. 17.00 Kl. 17.15 Kl. 17.30 Velkommen v/ Mads Panny, formand for Klima- og Miljøudvalget Vindmøller, regler

Læs mere

SKOVOMRÅDER. Skov Større by Hovedvandskel. Figur 4.3 Skovområder SKOVREJSNINGSOMRÅDER OG OMRÅDER HVOR SKOVTIL- PLANTNING ER UØNSKET

SKOVOMRÅDER. Skov Større by Hovedvandskel. Figur 4.3 Skovområder SKOVREJSNINGSOMRÅDER OG OMRÅDER HVOR SKOVTIL- PLANTNING ER UØNSKET 20 Skov Godt 11 % af Danmark er dækket af skov, men der er stor forskel på amternes andel af skovarealerne. I Århus Amt udgør skovarealet ca. 70.000 ha, hvilket svarer til godt 15 % af amtets areal. Arealet

Læs mere

Tønder Kommune 22. juni 2009 Teknisk Forvaltning Jnr. 2001947 dl12bn Dok.nr. 2154820

Tønder Kommune 22. juni 2009 Teknisk Forvaltning Jnr. 2001947 dl12bn Dok.nr. 2154820 Tønder Kommune 22. juni 2009 Teknisk Forvaltning Jnr. 2001947 dl12bn Dok.nr. 2154820 N O T A T Emne: Oversigt over korttemaer Kilde: Baggrund: De eksisterende kort i kommune og regionplan Der gives her

Læs mere

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011 Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. april 2012 Sagsnr.:

Læs mere

Forslag til Kommuneplanstrategi 2017

Forslag til Kommuneplanstrategi 2017 Forslag til Kommuneplanstrategi 2017 Udpegning af udviklingsområder i kystnærhedszonen Genvedtagelse af Kommuneplan 2013-25 2 Kommuneplanstrategi 2017 udpeger større, sammenhængende udviklingsområder i

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15

Kommuneplantillæg nr. 15 Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 Castberggård Kommuneplantillæg nr. 15 Baggrund I forbindelse med Lokalplan 1098, udarbejdes kommuneplantillæg nr. 15, for at sikre den fremtidige disponering

Læs mere

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Screening for Miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Juli 2014 Screening for Miljøvurdering Sammenfattende skema JA NEJ

Læs mere

VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping.

VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping. VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping. Foto: Cirkel Energi Indholdsfortegnelse 1 Projektet... 3 2 Anlæggets karakteristika... 3 2.1 Anlæggets dimensioner... 3 2.2

Læs mere

VVM-screening af vandindvindingsboring og afgørelse om VVM-pligt

VVM-screening af vandindvindingsboring og afgørelse om VVM-pligt Miljø Dato: 2. november 2016 Sagsnr.: 11/5114 Sagsbehandler: Anette Juel Nielsen Direkte tlf.: 73767110 E-mail: ajni@aabenraa.dk VVM-screening af vandindvindingsboring og afgørelse om VVM-pligt VVM-screening

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Miljøscreening. Bilag 2 til Temaplanstrategi for sommerhus- og udviklingsområder i kystnærhedszonen - Tillæg til Vækststrategi

Miljøscreening. Bilag 2 til Temaplanstrategi for sommerhus- og udviklingsområder i kystnærhedszonen - Tillæg til Vækststrategi Miljøscreening Bilag 2 til Temaplanstrategi for sommerhus- og udviklingsområder i kystnærhedszonen - Tillæg til Vækststrategi 2016-2028 Sommerhuse ved Kollund Østerskov, Skarrev og Loddenhøj Udviklingsområder

Læs mere

Golfbaner og vand Søer og vand

Golfbaner og vand Søer og vand Golfbaner og vand Søer og vand Naturbeskyttelsesloven 3 beskyttede naturtyper Vandhuller 29a EU s arter Vejledningen til Loven (erstatningsbiotoper) Landzoneloven Vandplaner Naturplaner Golfbaner i Allerød

Læs mere

1 Nye sommerhusområder på Nordfyn

1 Nye sommerhusområder på Nordfyn 30. juni 2017 Notat Nordfyns Kommune Planstrategi om sommerhusområder for Nordfyns Kommune efter Miljøvurderingsloven Projekt nr.: 229149 Dokument nr.: 1224379134 Revision 1 Udarbejdet af LKR Kontrolleret

Læs mere

Screening. Rømø. Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse ved Lyngvejen

Screening. Rømø. Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse ved Lyngvejen FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse

Læs mere

VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK

VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK JUNI 2015 ENERGINET.DK VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK BAGGRUNDSRAPPORT AREALINTERESSER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Ikke væsentlig indvirkning Skal anvendes, når planen medfører mindre ændringer i forhold til det bestående miljø.

Ikke væsentlig indvirkning Skal anvendes, når planen medfører mindre ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/9 Screening for miljøvurdering af forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Låsby-området i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet kan udfyldes

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Nyborg Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Nyborg Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Holger Jensen Skivumvej 92 Skivum 9240 Nibe. Landzonetilladelse på ejendommen Løgstørvej 141, Trend, 9640 Farsø.

Holger Jensen Skivumvej 92 Skivum 9240 Nibe. Landzonetilladelse på ejendommen Løgstørvej 141, Trend, 9640 Farsø. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Holger Jensen Skivumvej 92 Skivum 9240 Nibe Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Landzonetilladelse på ejendommen

Læs mere

Omra der til lokalisering af større husdyrbrug over 500 DE Holbæk Kommune 2013

Omra der til lokalisering af større husdyrbrug over 500 DE Holbæk Kommune 2013 Omra der til lokalisering af større husdyrbrug over 500 DE Holbæk Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Fremgangsmåde... 4 Landskabskarakteranalysen områders robusthed

Læs mere

UDKAST MILJØVURDERING. Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan Kettinge Graveområde Øst - udvidelse Guldborgsund Kommune

UDKAST MILJØVURDERING. Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan Kettinge Graveområde Øst - udvidelse Guldborgsund Kommune MILJØVURDERING UDKAST Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016-2027 Kettinge Graveområde Øst - udvidelse Guldborgsund Kommune Screening - Miljøvurdering (SMV) Kort med udvalgte miljøparametre

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Natur og landskab. Videbæk biogas A/S. 6. november 2011

Natur og landskab. Videbæk biogas A/S. 6. november 2011 Videbæk biogas A/S 6. november 2011 Natur og landskab Sammenfatning Projektområdet er beliggende på agerjord i landzone. Projektområdet er ikke beliggende på naturarealer omfattet af naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af et nyt sommerhus på et hedeareal, Varde Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af et nyt sommerhus på et hedeareal, Varde Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 16. april 2007 J.nr.: NKN-131-00055 mgi Afgørelse i sagen om

Læs mere

Det åbne land og udviklingen af landdistrikterne

Det åbne land og udviklingen af landdistrikterne Natur og landskab Kalundborg Kommune rummer mange unikke og varierede naturområder, hvoraf nogle er beskyttede af internationale regelsæt som f.eks. fuglebeskyttelsesområderne ved Saltbæk Vig og Tissø.

Læs mere

Dybendalsvej 11 4000 Roskilde

Dybendalsvej 11 4000 Roskilde Rapport-ID: 19b837a6-f078-4635-944a-465c968faed7 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V sendes elektronisk til (planter@naturerhverv.dk)

NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V sendes elektronisk til (planter@naturerhverv.dk) Vandmiljø og landbrug Grøndalsvej 1C, Postboks 4049, 8260 Viby J NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V sendes elektronisk til (planter@naturerhverv.dk) 3. november 2015 Side 1 af 4 Anmeldelse

Læs mere

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark - Tidsplan og høringsproces 2 Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark Udgivet af Miljøministeriet Hæftet findes i PDF-udgave på www.skovognatur.dk

Læs mere

Konfliktsøgnings detaljer:

Konfliktsøgnings detaljer: KortInfo Konfliktsøgning Rapport Navn Arealinfo Dato : 05-03-2015 KortInfo Demo KortInfo Konfliktsøgning - Arealinfo 1 af 11 Konfliktsøgnings detaljer: Konfliktsøgning beskrivelse: Lagene i søgningen er

Læs mere

Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf

Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf i Kommuneplan 2010-2022 Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf Plan s oplæg af 11-01-2012 Ikke vedtaget side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den. at offentliggøre Forslag til Ændring 2011.34

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

UDKAST MILJØVURDERING. Forslag til nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016-2027. Faksinge Graveområde Vordingborg Kommune

UDKAST MILJØVURDERING. Forslag til nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016-2027. Faksinge Graveområde Vordingborg Kommune MILJØVURDERING UDKAST Forslag til nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016-2027 Faksinge Graveområde Vordingborg Kommune Screening - Miljøvurdering (SMV) Kort med udvalgte miljøparametre til forslag om

Læs mere

Rapport. Hvad gælder for det tegnede areal. Dannet af: Jørgen Borregaard Sørensen (jbs), :59

Rapport. Hvad gælder for det tegnede areal. Dannet af: Jørgen Borregaard Sørensen (jbs), :59 Rapport Hvad gælder for det tegnede areal Dannet af: Jørgen Borregaard Sørensen (jbs), 2015-06-02 15:59 Beskrivelse 1: Ønbjergvej 52-8410 Rønde - konfliktsøgning Beskrivelse 2: Lokalplaner, forslag (PDK)

Læs mere

Analyse af 3 strandsump

Analyse af 3 strandsump Analyse af 3 strandsump Hovedkonklusioner Naturtypen strandsump har meget få ansøgninger i både 2006 og 2008, der kan derfor ikke siges noget kvalificeret om ændringen de to år imellem sager om 3 strandsump

Læs mere

Basisanalyse for Natura 2000 område 181, Oreby Skov. Skovridergård. Knudsbygård

Basisanalyse for Natura 2000 område 181, Oreby Skov. Skovridergård. Knudsbygård Basisanalyse for Natura 2000 område 181, Oreby Skov Storstrøms Amt 2006 Kringelhøje Jættestue Trehøje Delbjerg Stubbehøj Strandgård Roshøj Viekærgård Milehøj Skovridergård Knudsbygård Knudsby Oreby Orehøj

Læs mere

Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes.

Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes. Allan Rosenberg Rasmussen Eltangvej 67D 6000 Kolding By- og Udviklingsforvaltningen Plan Landzonetilladelse til udhus på Eltangvej 67D, 6000 Kolding Kolding Kommune har den 26. december 2016 modtaget din

Læs mere

Kommunens supplerende bemærkninger til ansøgers anmeldelse-skema Søren Lolks Vej 8, Tåsinge, 570 Svendborg. Sagsnr. 15/20940 14. Bekendtgørelse om støj fra vindmøller, nr. 1284, af 15. december 2011 (Vindmøllebekendtgørelsen).

Læs mere

Vi giver landzonetilladelse til udvidelse af badeværelse på dit sommerhus som ansøgt.

Vi giver landzonetilladelse til udvidelse af badeværelse på dit sommerhus som ansøgt. Finn Ole Frydensberg Polarvej 12 2900 Hellerup E-mail: aquilo@aquilo.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato

Læs mere