Betjenings vejledning ecom-cn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjenings vejledning ecom-cn"

Transkript

1 Betjenings vejledning Vilstrup-Teknik Langelinie Silkeborg Tel Fax

2 Indhold Side 1. Instrument design 3 2. Kom i gang 4 3. Opret vælg eksisterende kunde 5 4. Gas analyse 4.1. Forberedelse af måling Gas analyse CO måling (sikkerheds tjek) O2 måling Træk/tryk måling Sod.. Olie spor Gem og print måling Justeringer Kontrol Data processing Vedligeholdelse Tekniske data 19 Side 2

3 1. Instrument design RS232 interface Tilslutning for insugningstemperatur I input mode bruges tasterne til numerisk input OK tast (vælg) Gem målinger ESC tast Instrument ON/OFF Infrarød sender diode (for IR printer) tilslutning for trykmåling (ekstra) stik for lader Funktions-taster (funktionen er vist på display) Display lys ON/OFF Cursor monitering (op/ned/scroll) Kontrast Justering Print tast (til print menu) Gas tilslutning Tilslutning til kondensat overvågning tilslutning for trækmåling Gas temperatur tilslutning Side 3

4 2. Kom i gang Når apparatet er tændt( tast <I/0>) vises hoved menuen i displayet. Der er 6 valgmuligheder (Ikke synlige-valg muligheder kommer frem ved at bruge pil tasterne) med følgende funktioner. Røggas måling Træk/tryk. Sod... Data behand. Kontrol justeringer - Røggasmåling : Gennemfør en røggasmåling - Træk/tryk : Gennemfør en træk/tryk måling - Sod...derivat : Input af sod måle resultater - Data bearbejdning : Håndtering af målinger/modtage eller sende data - Indstillinger : Ændring af indstillinger - Kontrol : Kontroller instrument tilstand Målinger foretages ved at vælge menuen "Røggasmåling" Brug pil tasterne og kvitter med <OK>. Måle apparatet begynder med kalibrerings fasen der varer 3 minutter. Følgende brænselstyper kan vælges: Brændstof typer Let olie Naturgas Bygas Propangas Brændst.type Let olie CO2max : 15.4 A1 factor : 0.50 Vælg med! Data behand. Afslut med Ja Nej Vælg brændsels-type med piltasterne og kvittér med <OK>. Du bliver herefter spurgt om målingerne skal gemmes i hukommelsen. Skal målingerne gemmes under et kunde-nr. så tryk <F1> eller <F4> = Nej: Målinger bliver foretaget uden at gemme i hukommelse. Side 4

5 3. Opret eller vælg eksisterende kunde Følgende alternativer giver mulighed for at, hente en kunde, som allerede er gemt i instrumentet eller oprette en ny. Vælg med: Søge ord memory. nr. Vælg med! Hukommelses nr.: Hvis en kunde skal oprettes i apparatet skal kunden oprettes under et nummer. Vælg Hukommelses plads og kvittér med <OK>. Vælg et tilfældigt hukommelses nr. (0-4000): Eksempel: "0" for hukommelses nummer 0 Hukomm. nr. Input: 0 Tryk <OK> for at hente et valgt hukommelses nr. Ved at trykke <F3> springes frem til næste ledige plads. Tryk <F4> for at indtaste kunde ID nr. og dato Tips: Da kunde nr. kun kan være numerisk (max. 16 digits) anbefales det, at datoen er en del af nummeret for senere, at gøre søgningen lettere. Kunde nummer eller lignende e.g.: Måle dato Nummer: Input: Når kunde nr. og dato er valgt, gemmes i hukommelse ved at trykke <OK> og så returnere til gas analyse menu (tryk <ESC> 2 gange for at vende tilbage til hoved menuen, vælg Gas analyse og bekræft med <OK>). Side 5

6 Søge ord: Hvis kun noget af kunde nummeret er kendt kan kunde nummeret/målingen findes ved at bruge søge funktionen. Vælg "Søge ord" og bekræft med <OK>. Indtast 4 sammenhængende tal fra kunde nummeret. Søge ord Input: Eksempel: "25.11" Fra kunde nummeret Efter indtastning, tryk <OK> for at starte søgning. Alle kunder der svarer til indtastningen, kommer frem. Brug piletasterne til at navigere gennem resultatet (F1 Start, F2 slut). F1:Start F3:Slet Mem. F2:Slut Når den ønskede datablok er fundet tryk <OK> For at aktivere og se de tidligere målte værdier hos kunden ( vælg Se og bekræft med <OK>) Lager nr. 8 M Måle data tilstede Alle målte og beregnede værdier kan ses på alle 4 skærm billeder ved brug af piltasterne. O2 3.2 % Sod...Olie derivat CO % Træk hpa CO 12 ppm T.Kedel 65 C NO 52 ppm T.Gas 184 C 1. Sod måling. 0.5 T. Air 20 C 2. Sod måling. 0.3 Dato Tid Losses 7.5 % 3. Sod måling :35:56 Eff % Olie derivat No Lager number 8 CO måling O % CO 0.0% 738 ppm CO 123 ppm Luftoverskud 7.00 Gas analyse: Tast! O2 måling O % Gas analyse: Tast! Tryk <ESC> 2 gange og vælg Gas analyse <OK> for at starte den næste måling. Side 6

7 4. Gas analyse 4.1. Klargøring til røggasmåling Ved klargøring skal alle følere og slanger tilsluttes ( T-rum, T-gas og træk/tryk slange) Vær sikker på, at: - Vandudskiller indsatsen er tilstrækkelig tør til måling (kondensat fælde med overvågning) - Vandudskilleren er tømt for vand (kondensat fælde uden overvågning) - Støvfilter og sikkerheds filter ikke er mørkere end sod tal Gas analyse Pladser ikke røggassonden i røggasrøret før kalibreringen er slut! For at opnå korrekte måleværdier, er det vigtigt, at apparatet kalibreres efter hver måling (senest efter hver time)! Når kalibrerings fasen på de 3 minutter er slut, er apparatet klar til at måle. Værdierne kan ses på 5 display sider (3 x gas analyse; 1 x CO måling; 1 x O2 måling; brug piltasterne til at navigere gennem siderne): O2 4.0 % CO % T. Luft 20 C T. Gas 212 C O2 4.0 % CO % CO 30 ppm NO 45 ppm O2 4.0 % CO % CO 30 ppm NO 45 ppm T. Gas 166 C T. Luft 20 C Tab 7.0 % Virkn. grad 93.0 % Side 7

8 Placeringen af de målte og beregnede værdier, vist i displayet, kan ændres efter ønske. Gør følgende: - Tryk <F1> for at aktivere første linie i displayet. - Vælg målt eller beregnet værdi med piletasterne. - Tryk <F1> for at aktivere næste linie. gentag indtil sidste linie. CO 2, effektivitet, tab, luftoverskud og dugpunkt er beregnede værdier. De kan kun bestemmes, hvis de målte værdier som O 2 og temperaturer er realistiske. Det forudsættes, at: O 2 < 20,5 % T. Gas - T. luft > + 5 C og Dugpunktet kan kun bestemmes hvis den korrekte barometerstand er indkodet under "Justeringer" Korrekt måling vises i displayet efter ca. 60 til 90 sekunder. Tiden er nødvendig for at opbygge den rigtige elektromekaniske reaktion i målecellerne. Vent til værdierne er stabile før de gemmes, printes eller evalueres. Hvis værdierne svinger mere end 2 ppm kan årsagen være ustabile trækforhold i skorstenen. Hvis værdierne er stabile, kan de gemmes, tryk <gem> (diskette symbol) for at overføre til den midlertidige hukommelse (Ops: gem gas analyse, CO og O2 målinger separat). De bliver gemt for senere udprintning eller mulighed for at gemme i hukommelse. (værdierne kan gennemses i den midlertidige hukommelse ved at trykke <F4>. O2 4.0 % m CO % CO 30 ppm NO 45 ppm T. Gas 166 C T. Luft 20 C Tab 7.0 % Virkn. grad 93.0 % Målinger gemt i midlertidig hukommelse Side 8

9 4.3. CO måling (sikkerheds tjek) Kontrol af gasfyrede kedler udføres ved en CO måling. CO indholdet i røggassen måles i røggasrøret umiddebart efter kedlen i VKO punktet og konverteres til ufortyndet værdi (overskuds O2 i røggas = 0 %). Værdierne vises i CO ved 0% O2 og målt CO. Når værdierne er stabile, tryk <gem> (diskette symbol) for at gemme i den midlertidige hukommelse. Pumpen kan stoppes under en røggasmåling ved at trykke på tasten <F4>. Ønskes det at fryse/gemme målingerne midlertidig, tryk da først på <disk> symbolet. CO måling m O % CO 0.0% 738 ppm CO 123 ppm Luft overskud 7.00 Gas analyse: Tast! Måling gemt i midlertidig hukommelse Side 9

10 4.4. O2 måling Ved forbrænding af gas eller olie i eks. en kedel forbruges O2. Rest indholdet af O2 målt i røggassen er et udtryk for forbændings kvaliteten. Når værdien er stabil trykkes <gem> (diskette symbol) for at gemme i den midlertidige hukommelse. For at opnå forbedret måling bruges sonde med flere huller ( ekstra udstyr). O2 måling m 4.5. Træk/tryk måling O % Gas analyse: Tast! Måling gemt i midlertidig hukommelse Foruden træk måling kan udstyres med differens måling (ekstra udstyr). Apparatet skal hermed udstyres med en slange forbindelse til (tryk) på fronten. Træk måling: Ved normal måling vises samtidig træk i skorstenen. Når data gemmes bliver træk målingen ikke gemt, da den følsomme diff. tryksensor nemt driver. For at få en nøjagtig måling anbefales det at rekalibrere sensoren før måling af værdien. Vælg under menuen "Træk/Tryk" for at starte målingen. Displayet viser den aktuelle værdi samt teksten reset nulpunkt. For at udføre rekalibrering skal slangen tages af. Vent ca. 5 sekunder og tryk så <OK>. Sensoren er nu kalibreret. Træk hpa Gemt værdi: Træk -.-- hpa Reset nul punkt Side 10

11 Sæt slangen på igen. Displayet viser nu den målte værdi, som kan gemmes og/ eller tilknyttes til målinger gemt i den midlertidige hukommelse. tryk <gem> Den gemte værdi vises i displayet. Træk hpa Gemt værdi: Træk hpa Reset nul punkt Tryk <ESC> for at forlade trykmålingen Sod...Olie derivat. I under menuen "Sod...Olie derivat" kan de målte værdier for kedel temperatur, sod plet og olie derivat indsættes. Vælg den aktuelle linie på displayet og tryk <OK> for at aktivere input. Kedel temperatur og sod tal 0-9 kan indsættes en efter en ved hjælp af tastaturet. Tryk <OK> for at overføre til hukommelsen. Bestemmelse af olie derivat kan dokumenteres på følgende måde: - Placer cursoren på linien "Olie derivat" - Tryk <OK> for at justere resultatet ("Ja", "Nej" eller "- - - ") Sod...Olie deriv. T. kedel --- C 1. Sod måling Sod måling Sos måling. --- Når alle værdier er indsat tryk <ESC> for at forlade Olie menuen. deriv. Målingen --- er nu komplet. Side 11

12 4.7. Gem eller print måling Vigtigt: Efter udført røggasmåling overflyttes gemte målinger (midlertidig hukommelse) til den interne hukommelse. Hvis der ikke gemmes, vil målingerne gå tabt, når apparatet slukkes! Tryk <Print> (printer symbol) for at åbne printer menuen. Hvis ønskes, kan de gemte målinger gennemses inden de printes ud ( Se, <OK> gennemse med piltasterne). Print Se Gem -> M Vælg med! Hvis alle data er korrekte, tryk gem -> M efterfulgt af <OK> for at overføre målinger Print til intern hukommelse. Hvis en overførsel er i orden vises et M" i Se øverste højre hjørne af displayet. Målingerne Gem -> M kan printes ud ved at trykke ( Print og <OK>). Vælg med! M Tryk <ESC> for at vende tilbage til "Hoved menu". 5. Justeringer Flere justeringer kan foretages i. I hoved menuen vælges undermenuen "justeringer" og bekræft med <OK>. En liste med justerbare parametre vises i displayet. Marker den ønskede linie og tryk <OK> for at åbne for justering. Enhed Ref O2 Luft tryk Indstil ur Brændstof type Intern Side 12

13 Enhed (justering med <F1> - <F3>): - Kalkulation af gas koncentrationer i: - ppm = volume koncentrationer (parts per million) - mg/m 3 = masse koncentration per volumen enhed - mg/kwh = masse koncentration per produceret enhed Ufortyndet (Justeres med <F4>): - Omregning af gas koncentration efter reference O2: - Formel for Konvertering: CO 9999ppm ufortyndet ppm mg/m3 mg/kwh E ref = E målt * 21 - O 2 ref 21 - O 2målt Reference O2 (tryk <OK> for adgang): - Insæt reference O 2 ref Luft tryk (tryk <OK> for adgang): - Indsæt barometer stand for udregning af dugpunkt. indstil ur (tryk <OK> for adgang): - Justering af intern ur. Brændstof type (tryk <OK> for adgang): - Valg af brændselstype. Intern (tryk <OK> for adgang): - Yderligere apparat justeringer: Taste beep (<F1> for ja / <F4> for nej): - Akustisk signal ved brug af tastatur Intern Taste beep Baud rate Online data Baud rate (justeringer med piltaster): - Justeringer af data overførelses hastighed via RS 232 ( Baud) Online data (justering med piltaster): - Justeringer, hvis online data skal sendes via RS232 eller IR Side 13

14 6. Kontrol De elektrokemiske celler til brug for røggasmåling er underkastet en ældningsproces der følger alderen på cellerne. Sammen med drifttiden, ændrer cellerne deres værdi afhængig af gaskoncentrationen, flow varighed og renhed af de målte gasser. Programmet kontrollerer cellerne og korrigere for drift. Hvis afvigelsen bliver for stor stiger antallet af fejl, og en fejl vil blive vist i displayet. I dette tilfælde skal den defekte celle skiftes af et autoriseret service center. Kontrol menuen infomerer om den øjeblikkelige status for cellerne og på 2 yderligere sider (scroll display via cursor tast) vises følgende: - Batteri spænding (Lade status) - Telefon nummer på service center - Serie nummer - Software version - Drift timer - Dato for sidste service - Antal af Co afbrydelser - Antal af opståede fejl 7. Data bearbejdning O mv CO -10 mv Accu 6.42 Volt SV.Tel Ser.nr.CN-0009 V1.1 Mere info med Drift. timer 7.39 Service dato CO afbrydelser 0 Fejl tæller 00 SV.Tel Ser.nr. CN-0009 V1.1 Mere info med Menuen Data bearbejdn. I denne menu er det muligt at vælge følgende funktioner: Valg: I denne undermenu er det muligt at søge efter eller oprette en kunde fil til måle værdier (se kapitel 3). Se: De gemte værdier af den valgte kunde kan ses (se kapitel 3). Vælg Se Hent data Send data Slet Side 14

15 Hent data: Mulighed for data import, eksempelvis fra skorstensfejer management program (Tjek overførsels muligheder fra din software og hvis nødvendig juster på instrumentet / se kapitel 5.). Forsæt som følgende: 1. Forbind apparatet og PC med et RS232 kabel. 2. Vælg Hent data og bekræft med <OK>. 3. Besvar spørgsmål med Ja (<F1>). 4. Beslut om data gemt i apparat må slettes (<F1> for Ja / <F4> for Nej). 5. Start data overførsel fra PC. Send data: Gemte data kan overføres til Pc (procedure identisk med Hent data ). Format: Denne funktion bruges normalt kun af producenten (forberedelse af intern hukommelse til at modtage data). Advarsel: Denne funktion vil slette alle data! 8. Anbefalet vedligeholdelse Vi anbefaler at Deres apparat indsendes til eftersyn 1 gang om året eller efter max. 200 timers drift. Service eftersynet består af følgende: Sensor tjek/udskiftning. Intern rengøring. Rengøring af slanger/udskiftning. Kalibrering. Brug kun originale celler og temperatur følere. Service udført af ikke godkendt service center vil medføre tab af garanti. Side 15

16 Følgende råd vil hjælpe med det daglige tjek og vedligeholdelse af apparatets løsdele: Udskiftning af støv filter (Vandudskiller proff. version): Skru dækslet af. Frigør filteret og tjek for tilsmudsning. Skift filteret, når det har en grå farve i området, hvor gassen passerer igennem (Sodtal 3) Sikkerhedsfilteret skal også udskiftes, når farven nærmer sig sodtal 3. Pude Vandudskiller Støv filter Sikkerheds filter Møtrik Vandudskiller med overvågning (Proff. version) Udskiftning af pude (proff. version): Kondensat puden opsuger fugtigheden i den målte gas. Puden udvider sig ved optagelse af fugt fra gassen og vil til sidst aktivere en kontakt, som afbryder pumpen (Fejl meddelse i display: Tøm vandudskiller! ). Skru vandudskilleren af, skru møtrikken af og udskift kondensat puden. Saml vandudskiller igen. Side 16

17 Udskift støvfilter (Vand udskiller basis version): Tag øverste låg af. Frigør filter og kontroller for tilsmudsning. Skift filteret, når det har en grå farve i området hvor gassen passerer igennem (ca. sodtal 3). Sikkerhedsfilteret skal også udskiftes når farven nærmer sig sod tal 3. Vand udskiller Støv filter Sikkerheds - filter Vandudskiller uden overvågning (Basis version) Sørg for at, der aldrig kommer kondensat ind i apparatet ( Ellers bliver cellerne defekte)! Tømning af vandudskiller (basis version): Under måling tjekkes vandudskiller jævnlig for vand indhold. Tøm vand udskilleren i tide for at undgå vand i apparatet. Tag bunden ud af vandudskilleren og tøm kondensatet. Sæt bunden på igen. Side 17

18 Måle celler: Cellerne kalibreres med atm. luft hver gang apparatet tændes og cellernes tilstand overvåges konstant. Nye O2 celler ældnes pga. drifttid og alder og Co celler pga. høje koncentrationer af Co. Udgangs værdierne for cellerne findes i menuen "Control": O2 ca mv CO 0 mv (+/- 50) Hvis der opstår en fejlmeddelelse i displayet under kalibrering og denne ikke kan fjernes ved gentagne kalibreringer skal apparatet efterses af et kvaliceret service center. O2 cellen skal vise en værdi >300 mv, ellers skal den udskiftes. CO cellen er beskyttet af styre systemet i apparatet. Hvis CO koncentrationen overstiger 4000 ppm stopper pumpen. Strøm forsyning: De opladelige batterier bør oplades, når apparatet kommer med en akustisk advarsel og display meddelelse. Batteri tilstand kan ses under menuen "Control". Batteri lav advarsel er aktiveret når batteri niveauet er under 5,6 V. Ved 5,4 V er drift på batterierne ikke muligt længere - videre drift er kun muligt med lader. Sonde og slange: Afhængig af brugen bør sonde og slange rengøres jævnlig for at undgå slitage og korrosion. Side 18

19 9. Tekniske data Parameter Område Princip O vol-% Electrokemisk CO ppm Electrokemisk CO CO 2max Beregnet T-G C NiCr/Ni T-R C Halv leder Differens tryk /- 20 hpa DMS bridge Virkn. grad ,9 % Beregnet Tab ,9 % Beregnet Luft overskud 1... Beregnet Co-ufortyndet (Reff. O2; Justerbar) Beregnet Gas dug punkt Beregnet Strøm forsyning Net spænding 230 V / 50 Hz~; Batteri 5 x 1,2 V / 2 Ah Display Grafisk display; Bagbelyst Dimensioner (BxHxD) 115mm x 250mm x 77mm Vægt ca. 1500g komplet vilstrup-teknik aps Langelinie Silkeborg Telefon: Telefax: Internet: Stand: 07/2004 Side 19

1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt

1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt Brugermanual Fyrite Insight Tastatur 1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt 2. Piletaster bruges til at bevæge

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Betjenings vejledning

Betjenings vejledning Betjenings vejledning Vilstrup-Teknik Langelinie 57 8600 Silkeborg Telefon: +45 86815546 Telefax: +45 86813851 Internet: www.vilstrup-teknik.dk Mail: info@vilstrup-teknik.dk Index Side 1. Instrument design

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033 O2 STYRING Fra version 7 og version 10.033 Indholds fortegnelse: Side 3 Advarsel om brug af produktet. Installation af lambda sonde. Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 El diagram. Beskrivelse af

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

Kreativ teknologi fra rbr. Betjenings vejledning. vilstrup-teknik Langelinie 57, 8600 Silkeborg

Kreativ teknologi fra rbr. Betjenings vejledning. vilstrup-teknik Langelinie 57, 8600 Silkeborg Kreativ teknologi fra rbr Betjenings vejledning vilstrup-teknik Langelinie 57, 8600 Silkeborg Indeks Side 1. Introduktion 3 2. Udstyr 4 3. Røggasmåling 3.1. Røggas analyse 6 3.2. Træk måling 9 3.3. Sod

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Frederiksen. Brugsvejledning for GM-tæller 5135.3X. 23.09.03 Aa 5135.3X

Frederiksen. Brugsvejledning for GM-tæller 5135.3X. 23.09.03 Aa 5135.3X Brugsvejledning for GM-tæller 5135.3X 23.09.03 Aa 5135.3X Disse to tællere er beregnet til at registrere antallet af pulser fra GM-rør. Tælleren kan indstilles til et antal faste tidsintervaller, eller

Læs mere

Brugervejledning EXHAUSTO Comfort-o-meter

Brugervejledning EXHAUSTO Comfort-o-meter Brugervejledning EXHAUSTO Comfort-o-meter Komponenter: Comfort-o-meter Strømforsyning til Comfort-o-meter Forbindelseskabel fra Comfort-o-meter til computer Comfort-o-meter 1250 CO2-LEVEL ppm 1000 2000

Læs mere

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod BRUGERMANUAL ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod. 11132320 GENERAL INFORMATION Tak for dit køb denne Hydrogen (brint) gas lækage detektor (H2). Læs brugsanvisningen før ibrugtagning for at sikker korrekt

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

BW & BWS vejeindikator.

BW & BWS vejeindikator. Fejl beskeder: Fejl besked Beskrivelse Løsning ----- Overbelastning Reducere vægt. Err 1 Forkert dato Ændre datoen ved at bruge format : yy;mm:dd Err 2 Forkert tid Ændre tiden ved at bruge format: hh:mm:ss

Læs mere

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler.

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler. Dr.Oxygen OXYGEN - CONTROLLER 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 3.6 Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 0 V kabler. Tilslutning

Læs mere

PERFECT JUMP Böttcher Tomschke Video Hopmålesystem BUOY-X/Y-CO-ORDINATES Installation til Software Version 6.0 GTK 1997

PERFECT JUMP Böttcher Tomschke Video Hopmålesystem BUOY-X/Y-CO-ORDINATES Installation til Software Version 6.0 GTK 1997 PERFECT JUMP Böttcher Tomschke Video Hopmålesystem BUOY-X/Y-CO-ORDINATES Installation til Software Version 6.0 GTK 1997 1. Placering af kameraer. Kamera B skal anbringes ca. 5 til 10 meter længere væk

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

ELEKTRONISKE SVEJSEHJELME

ELEKTRONISKE SVEJSEHJELME OERLIKON SKANDINAVIEN Krossverksgatan f Limhamn Tlf. : + 0 00 Fax: + 0 0 www.oerlikon-welding.dk CHAMELEON Total komfort med flydende krystal-teknologi ien beskyttendeog behageligsvejsehjelm. Hjelm udførelse

Læs mere

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39 Instruktion TWIN enhed 201602 (seneste opdatering) Software Version 8:39 Indhold Beskrivelse... 1 Program Version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering af

Læs mere

Lagtykkelsesmåler Elcometer 345 MARK II

Lagtykkelsesmåler Elcometer 345 MARK II STRENOMETER INFORMATION Lagtykkelsesmåler Elcometer 345 MARK II Elcometer 345 MARK II er en let, bærbar digital lagtykkelsesmåler med vidvinklet (105º) display for nem aflæsning af de gentagelige målinger.

Læs mere

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen Installations punkter. 1. Monter centralen hvor man ønsker den placeret 2. Monter forsyningskablet 3. Tilslut Ethernet kablet og/eller SIM kortet til kommunikations modulet 4. Tilslut batteri backup i

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Betjeningsvejledning Seba HL H2 Formiergas detektor. El.nr

Betjeningsvejledning Seba HL H2 Formiergas detektor. El.nr Betjeningsvejledning Seba HL H2 Formiergas detektor El.nr. 63 98 964 195 Indhold Garanti... 3 Beskrivelse... 3 Generelt... 3 Konstruktion... 3 Tekniske data... 3 Levering inkluderer... 4 HL H2 udstyr...

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Butterfly Brugervejledning D3030B

Butterfly Brugervejledning D3030B Butterfly Brugervejledning D3030B Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com Indholdsfortegnelse

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

LISA 2 System til faringsovervågning

LISA 2 System til faringsovervågning Indledning Du har netop anskaffet dig et unikt stykke værktøj til brug ved faringsovervågning. LISA 2 systemet er et interaktivt værktøj, som sikrer at medarbejdere i farestalden holder fokus på faringer

Læs mere

Brugervejledning. Tega 4000S. 17.07.2015 Gavatec A/S Køgevej 204 4000 Roskilde Tlf: +45 70272715 Version 01.1 5

Brugervejledning. Tega 4000S. 17.07.2015 Gavatec A/S Køgevej 204 4000 Roskilde Tlf: +45 70272715 Version 01.1 5 Brugervejledning Tega 4000S Teknisk data Netkabel 4m Svejsekabel 4m (4mm stik) Indgang 230V (186 290V) Udgang 8 48V max 110A effekt 2800W Frekvens 50 60Hz Temperaturområde 10 +50⁰ Beskyttelses klasse IP54

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Tilstand: Drift o >Temperatur 65.0 C O2 8.0% Opsætning START STOP

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold Instruktion SEEDER+ unit Revision 1.82 20140825 (last update) Software Version 8:32 Indhold Beskrivelse... 1 Program version... 1 Skift af værdier... 2 Justering af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering

Læs mere

Betjeningsvejledning Kimo VT 300 /PRO/ST

Betjeningsvejledning Kimo VT 300 /PRO/ST Betjeningsvejledning Kimo VT 300 /PRO/ST Kimo VT 300 side 2 Forord...4 Betjeningspanel...4 Tilslutninger...4 Introduktion af menuer...5 Pressure menu Tryk målemenu...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Autozero

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

Elektroniske røggasmålere

Elektroniske røggasmålere Elektroniske røggasmålere Elektroniske røggasmålere anvendes i dag til kontrol af forbrændingskvaliteten. Målerne varierer i pris og formåen, men typisk kan alle måle grundlæggende parametre som: - Ilt

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401

SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401 SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401 H Ø J T E K N O L O G I S K S E N S O R M E D A V A N C E R E T O P T I K To funktioner i samme sensor Med SuSix sensorens 6

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP TPC Touchscreen Indstilling og angivelse af tilgangsluftens temperaturer Indstilling og angivelse af omdrejningstallet af ventilatormotor Angivelse af frostsikringsfuntionen i pladevarmeveksleren Angivelse

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Betjeningsvejledning Equitest 5070. El.nr. 87 98 339 564

Betjeningsvejledning Equitest 5070. El.nr. 87 98 339 564 Betjeningsvejledning Equitest 5070 El.nr. 87 98 339 564 1 1.Sikkerhedsregler og procedurer 4 1.2 Informationer før du måler 4 1.2 Informationer under test 5 2. Generel beskrivelse 5 2.1 Instrument beskrivelse

Læs mere

Ilt-styring / O 2 -styring på NBE brændere.

Ilt-styring / O 2 -styring på NBE brændere. Ilt-styring / O 2 -styring på NBE brændere. Denne vejledning tager udgangspunkt i den generelle funktion af ilt-styring på NBE brændere og baseres på betjening via StokerCloud. På den enkelte styring kan

Læs mere

Betjeningsvejledning HT italia IMP57 Impedansadapter

Betjeningsvejledning HT italia IMP57 Impedansadapter Betjeningsvejledning HT italia IMP57 Impedansadapter El.nr. 87 98 339 276 IMP 57 side 2 Indhold Generel beskrivelse... 3 Før ibrugtagning... 3 Opstartskontrol... 3 Strømforsyning... 3 Kalibrering... 3

Læs mere

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning RF Termostat Brugs- og monteringsanvisning S i de 1 Rumtermostaterne bør monteres i rummet inden programmering, men kan også placeres min. 1 m. fra modtageren under programmeringen, hvis de ikke er monteret

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Tillykke med dit nye Speed Sonic RAW UR. Speed Sonic uret er designet til at motivere og guide dig til bedre resultater. Vi håber du vil

Læs mere

PAR-600-CO2. Datablad. ØLAND A/S Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.

PAR-600-CO2. Datablad. ØLAND A/S Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland. -DK-17-01-08 Anvendelse Øland automatik PAR-600- anvendes, hvor der ønskes at måle og eller/regulerer rumluftens indhold, temperatur og relativ fugtighed. Automatikken er særdeles velegnet til styring

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Sikkerhedsprocedurer: Chauvin Arnoux CA 27 Side Fejl! Ukendt argument for parameter.

Indholdsfortegnelse: Sikkerhedsprocedurer: Chauvin Arnoux CA 27 Side Fejl! Ukendt argument for parameter. Indholdsfortegnelse: Sikkerhedsprocedure Side 2 Instrumentbeskrivelse Side 3 Display Side 3 Måleprocedure Side 4 Måling med optisk kontakt Side 4 Måling med ekstern input Side 4 Forbindelse Side 5 Instrumentet

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29 Instruktion TWIN enhed (til brug ved 1 så-enhed) Revision 1.7 20130514 (sidste opdatering) Software Version 8:29 Index Program version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering...

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Turbovex A/S Industrivej 9600 Aars Tlf. 96 98 6 Fax 98 6 E-mail: info@turbovex.dk TX Control SETPUNKT TEMP. OP SETPUNKT TEMP. NED BLÆSERTRIN OP BLÆSERTRIN

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

Kronback tracers P4+

Kronback tracers P4+ Brugervejledning Kronback tracers P4+ Fax:(+45) 46 907 910 Side 1 of 19 CONTENT 1. UDFORMNING OG FORBINDELSER 4 1.1. Serie nummer 5 1.2. Grafisk display 5 1.3. Navigationsknapper 6 1.4. 6-30V strømforsyning

Læs mere

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual KCG 17-001 Brugermanual - installationsmanual Indholdsfortegnelse Installation... 3 Test... 3 Klimaanlæggets model... 3 Nulstil GSM modulet tilbage til fabriksindstilling... 3 Fejlmelding... 3 Sikkerhed...

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

Brugervejledning PBS Flexi Mobil

Brugervejledning PBS Flexi Mobil Brugervejledning PBS lexi Mobil 1 GOD ORNØJELSE MED DIN NYE LEXI MOBIL! PBS lexi Mobil terminalen gennemfører transaktioner lynhurtigt stort set hvor som helst. Terminalen er baseret på den nyeste teknologi,

Læs mere

MANUAL HÅNDTERMINAL. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL HÅNDTERMINAL. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! HÅNDTERMINAL 981 000 505 Ver. 100 02-10-2013 Indhold 1. HÅNDTERMINAL... 4 1.1 Håndterminal versioner.... 4 1.2 Integreret håndterminal... 4 1.3 Vigtig ved anvendelse af håndterminal...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO PR9V19.DA TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY

BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO PR9V19.DA TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO 6-1-98 PR9V19.DA TASTATUR: MENU TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737 K 6050 Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester El-nr. 63 98 720 737 Kyoritsu K6050 Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...3 2. Beskyttelseslåg...3 3. Beskrivelse...4 3.1. Instrumentbeskrivelse...4

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning kreativ teknologi fra rbr Betjeningsvejledning Indeks Side Vigtig information 3 1. Instrumentdesign 4 2. Tilbehør ecom-en2 5 3. Gaskøler (tilvalg) / Model ecom-en2-p 6 6 4. Strømforsyning 7 5. Datahukommelse

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd

Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd SERIE Z-20E.SN005 Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Straße 1 Telefon 07731

Læs mere

TX electronic controller

TX electronic controller TX electronic controller Version 1.1 Rev. 14. Dec. 2011 Side 1 af 20 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Oversigt... 3 3.0.0 Funktionsbeskrivelse... 4 3.1.0 Bruger funktioner... 4 3.1.1 Dagsdrift...

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

B. Braun Space GlucoseControl (SGC)

B. Braun Space GlucoseControl (SGC) B. Braun Space GlucoseControl (SGC) Quickguide Gyldig for software I9305_C Automated Infusion Systems Opstart af ny behandling 1. TÆND insulinpumpen, vælg insulin fra lægemiddellisten og vent på forbindelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på.

Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på. COBRA MC 600CI/CX INDLEDNING Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på. COBRA søkortplotteren bruger C-MAP

Læs mere

Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401

Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401 Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401 SENSOR MED MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE Oxix til måling af opløst ilt er et unikt system, hvor en avanceret solid-state optisk sensor kommunikerer

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning Generelt: ELCANIC A/S COUNTER Type CNT150 er en microprocessor baseret tæller. Specielt designet

Læs mere