Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning"

Transkript

1 -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVSKEMSKINER TIL HUSHOLDNINGER Producerer eller importerer du husholdningsopvaskemaskiner? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning. Indhold: Resumé... 1 Hvilke produkter skal overholde kravene?... 2 Hvad er kravene til energimærkning?... 2 Der er krav til miljøvenligt design (ecodesign) af husholdningsopvaskemaskiner. Det vil sige, at produkterne skal overholde minimumskrav til eksempelvis energieffektivitet, opvaskeevne og tørreevne. Husholdningsopvaskemaskiner skal endvidere energimærkes med EU's energimærke. Hvilke produkter? Reglerne gælder for alle opvaskemaskiner til husholdninger, der kan tilsluttes elnettet. Kravene gælder også, selvom maskinen sælges til brug andre steder end i husholdninger. Hvad? Ecodesignkravene for opvaskemaskiner omfatter: Krav til opvaskemaskiners energieffektivitet, opvaskeevne og tørreevne fra den 1. juni 2012 (trin 1), fra den 1. december 2013 (trin 2) og fra den 1. december 2016 (trin 3) ngivelse af normalprogram på maskinens programvælger fra den 1. december 2012 Krav til indholdet i brugsvejledningen fra producenten fra den 1. juni 2012 Krav om at normalprogrammet anvendes som standardcyklus EU-energimærkningsordningen omfatter for opvaskemaskiner: Brug af energimærke med D-skalaen for produkter, der er bragt i omsætning efter den 20. december 2011 Krav om at trykte reklamer og trykt teknisk salgsmateriale oplyser produktets energiklasse efter den 30. marts 2012 Reglerne om ecodesign og energimærkning anvender samme måle- og beregningsmetoder til bestemmelse af energiforbrug mv. Reglerne om ecodesign og energimærkning er udstedt i EU-forordninger. Hvem? Du har ansvar for at overholde reglerne, hvis du er: Producent i et EU-land og producerer til EU-markedet Officiel repræsentant i EU for en virksomhed, der hører hjemme i et land uden for EU Importør af opvaskemaskiner fra et land uden for EU til salg i EU. Det gælder uanset, om opvaskemaskinen er fra din egen eller en anden virksomheds produktion uden for EU Hvorfor? Elforbruget til opvaskemaskiner udgør en stor andel af elforbruget i de danske og europæiske husholdninger. Ecodesignkravene vurderes sammen med den nye energimærkning for opvaskemaskiner årligt at spare 3,2-3,5 milliarder kwh i Hvad er kravene til ecodesign?... 4 Hvad er kravene til information og dokumentation?... 5 Hvem har ansvar for at overholde kravene?... 6 Hvornår skal kravene overholdes?... 6 Hvad sker der, hvis produktet ikke overholder kravene?... 6 Hvordan spiller kravene sammen med andre krav og energimærker?... 6 Hvor er der mere information?... 7 Hvor kan jeg få mere at vide? Kommissionens forordning om miljøvenligt design af husholdningsopvaskemaskiner (EU) nr. 1016/2010 Berigtigelse af forordning EU nr. 1059/2010 om energimærkning af husholdningsopvaskemaskiner. Kommissionens forordning om energimærkning af husholdningsopvaskemaskiner (EU) nr. 1059/2010 Følg med i nye krav og vejledninger på: Vejledningen præsenterer forordningernes indhold og henvender sig til producenter, importører og andre interesserede. Vejledningen er ikke en fortolkning af forordningerne og træder ikke i stedet for forordningerne.

2 OPVSKEMSKINER TIL HUSHOLDNINGER Gælder for både ecodesign og energimærkning Hvilke produkter skal overholde kravene? Kravene gælder for husholdningsopvaskemaskiner, der tilsluttes elnettet. De gælder også for opvaskemaskiner til elnettet, selvom disse kan anvende batterier. En husholdningsopvaskemaskine er en maskine: Der vasker, skyller og tørrer tallerkner, glas, bestik og køkkenredskaber ved hjælp af kemiske, mekaniske, termiske og elektriske midler Der er beregnet til indbygning eller til at stå frit Der ikke er konstrueret til erhvervsmæssig brug Kravene om ecodesign og den nye energimærkning er baseret på de samme principper og beregningsmetoder. Ordningerne gælder for de samme typer opvaskemaskiner, og der gælder de samme definitioner, standardbetingelser mv. Hvad er kravene til energimærkning? Vaskemaskiner skal energimærkes med EU's energimærke. Energimærket er ens i hele EU og indeholder piktogrammer i stedet for tekst, så mærket er nemt at forstå i alle lande. I II Mærket har de genkendelige røde og grønne pile og D-skalaen. Det er producenten, der skal sørge for, at energimærket følger den enkelte opvaskemaskine. Oplysninger på mærket Energimærket skal oplyse: Energiklasse Årligt energiforbrug i kwh per år Årligt vandforbrug i liter per år Tørreevneklasse Nominel kapacitet i kuverter Støj i db Energiklasser på mærket For opvaskemaskiner bragt i omsætning efter den 20. december 2011, skal energimærket have energiklasserne fra +++ til D. XYZ WXYZ xyz YZ 2010/1059 Energimærket for fra den 20. december

3 OPVSKEMSKINER TIL HUSHOLDNINGER Bestemmelse af energiklasser Opvaskemaskiners energiklasse er baseret på en beregning af opvaskemaskinens energieffektivitetsindeks (EEI). EEI er et udtryk for, hvor meget energi opvaskemaskinen bruger per år i forhold til det årlige forbrug for en standardopvaskemaskine til samme antal kuverter. vægtet årligt energiforbrug EEI = x 100. årligt standard-energiforbrug Der er 2 formler til beregning af det årlige standardenergiforbrug. Hvilken formel der skal anvendes afhænger af maskinens kapacitet i antal kuverter og maskinens bredde. Energiklassen bestemmes ud fra energieffektivitetsindekset (EEI) i tabel 1. I foregående eksempel blev EEI bestemt til 60,4. f tabel 1 ses, at maskinen skal deklareres med energiklasse +. Tabel 1. Effektivitetsindeks for opvaskemaskiner, EEI Energieffektivitetsklasse Energieffektivitetsindeks +++ (mest effektiv) EEI < EEI < EEI < EEI < 71 B 71 EEI < 80 C 80 EEI < 90 D (mindst effektiv) EEI 90 For en opvaskemaskine med en kapacitet på 12 kuverter er standardforbruget 462 kwh per år. En maskine med et energiforbrug på 278,97 kwh per år har dermed et energieffektivitetsindeks (EEI) på 60,4 (278,97/462). Opvaskemaskinens årlige energiforbrug beregnes på baggrund af energiforbruget ved normalprogrammet med 280 opvaske per år. Endvidere indgår energiforbruget i slukket tilstand og left on-tilstand i beregningen af det årlige energiforbrug. Left on-tilstand er maskinens tilstand, fra opvasken er slut til maskinen er slukket. Det er de faktiske måleresultater uden indregning af tolerancer, der bruges til at fastlægge opvaskemaskiners energiklasse. Vær opmærksom på, at der er forskellige afrundingsregler for de energiforbrug mv., der indgår i beregningen af det årlige energiforbrug. Se formlerne til beregning af det årlige energiforbrug i forordningen om energimærkning af, bilag VII. Bestemmelse af tørreevneklasse Opvaskemaskiners tørreevneklasse er baseret på tørreevneindekset I D. I D er et udtryk for, hvor effektivt maskiner tørrer servicet sammenlignet med en referenceopvaskemaskine. Referenceopvaskemaskinen skal have de karakteristika, der er angivet i de nyeste, alment anerkendte målemetoder på området. Se formlerne til beregning af tørreevneindekset i forordningen om energimærkning af, bilag VII. Tabel 2. Opvaskemaskiners tørreevneklasser Tørreevneklasse Bestemmelse af det årlige vandforbrug For opvaskemaskiner er det årlige vandforbrug baseret på en beregning af opvaskemaskinens vandforbrug (afrundet med en decimal) ved 280 normale opvaskecyklusser. Det årlige forbrug afrundes til nærmeste hele tal. Se formlerne til beregning af det årlige vandforbrug i forordningen om energimærkning af, bilag VII. Tørreevneindeks (mest effektiv) I D > 1,08 B 1,08 EEI > 0,86 C 0,86 EEI > 0,69 D 0,69 EEI > 0,55 E 0,55 EEI > 0,44 F 0,44 EEI > 0,33 G (mindst effektiv) I D 0,33 3

4 OPVSKEMSKINER TIL HUSHOLDNINGER Ecodesign Hvad er kravene til ecodesign? Fra den 1. december 2011 har der været ecodesignkrav til husholdningsopvaskemaskiner. Kravene indføres i flere trin. Kravene gælder energieffektivitet, opvaskeevne og tørreevne. Der er derudover krav til programvælgeren, indholdet i brugsvejledningen fra producenten, og til at maskinen skal være indstillet, så normalprogrammet anvendes som standardcyklus. Se oversigten over kravene i tabellen til højre. Fra den 1. december 2011 Krav til energieffektivitet Ecodesignkrav til opvaskemaskiners energiforbrug er som for energimærkningen baseret på energieffektivitetsindekset EEI, som bestemmes på samme måde som i energimærkningen. Effektivitetskravene for opvaskemaskiner afhænger af kapacitet i antal kuverter og maskinens bredde. Se kravene i tabellen overfor. Der er følgende ecodesignkrav: Energieffektivitet fra den 1. december 2011 Opvaskeevne/Opvaskekvalitet fra den 1. december 2011 Oplysninger i brugsanvisningen fra den 1. juni 2012 ngivelse af programmer på programvælger fra den 1. december 2012 Tørreevne/tørrekvalitet fra den 1. december 2013 Normalprogram indstillet som standardcyklus fra den 1. december 2013 Krav til energieffektivitet: lle, UNDTGEN maskiner med: ntal kuverter = 10 og bredde 45 cm Maskiner med: ntal kuverter = 10 og bredde 45 cm Fra den 1. december 2011 EEI 71 EEI 80 Maskiner med: ntal kuverter = 10 og bredde 45 cm Maskiner med: ntal kuverter = 10 og bredde 45 cm Fra den 1. december 2013 EEI 63 EEI 71 Maskiner med: ntal kuverter = 10 og bredde 45 cm. ntal kuverter = 8 eller 9 Fra den 1. december 2016 EEI 63 Krav til vaskeevne: lle opvaskemaskiner Krav fra den 1. december 2011 l c 1,12 Krav til tørreevne: Maskiner med: ntal kuverter 8 Maskiner med: ntal kuverter 7 Fra den 1. december 2013 l D 1,08 l D 0,86 Vær opmærksom på, at kravene til energieffektivitet bliver strammet yderligere fra den 1. december 2013 og fra den 1. december Se formler til beregning af energieffektivitetsindekset i ecodesignforordningen for opvaskemaskiner, bilag II. Krav til opvaskeevne Krav til opvaskemaskiners opvaskeevne er baseret på opvaskeevneindekset I c. I c er et udtryk for, hvor effektivt maskiner vasker servicet rent sammenlignet med en reference-opvaskemaskine. Referenceopvaskemaskinen skal have de egenskaber, der er angivet i de nyeste, alment anerkendte målemetoder på området. Se formler til beregning af opvaskeevneindekset i ecodesignforordningen for opvaskemaskiner, bilag II. Kravet til opvaskeevne svarer til, at maskinen som minimum skal have opvaskeevne i henhold til EU s gamle energimærkningsdirektiv for opvaskemaskiner. Fra den 1. juni 2012 Krav til oplysninger i brugsvejledning Brugsvejledningen skal denne dato indeholde: Oplysninger om normalprogrammet til opvask af normalt snavset service. Det skal fremgå, at: --Programmet har navnet normalprogram --Programmet er egnet til opvask af normalt snavset service --Det er det mest effektive program med hensyn til forbrug af energi og vand for opvask af normalt snavset service Oplysninger om effektforbrug i slukket tilstand og left on-tilstand Vejledende oplysninger om programvarighed, energi- og vandforbrug for de vigtigste opvaskeprogrammer Fra den 1. december 2012 Krav til programvælger Programmet, der anvendes til opvask af normalt snavset service skal være tydeligt angivet på maskinens programvælger og/ eller display. De skal være benævnt normalprogram. Normalprogram skal være indstillet som standardcyklus Opvaskemaskiner med automatisk programvalg eller tilsvarende skal fra denne dato være indstillet, så normalprogrammet anvendes som standardcyklus (default-cyklus). Fra den 1. december 2013 Krav til tørreevne Krav til opvaskemaskiners tørreevne er som for energimærkningen baseret på tørreevneindekset l D. l D beregnes ud fra samme formler og opvaskeprogram, som anvendes til at bestemme tørreevnen og tørreevneklassen i energimærkningen. Kravet til tørreevne afhænger af kapacitet i antal kuverter. Se kravene i tabellen overfor. Se formler til beregning af tørreevneindekset i ecodesignforordningen for opvaskemaskiner, bilag II. 4

5 OPVSKEMSKINER TIL HUSHOLDNINGER Hvad er kravene til information og dokumentation? Energimærke og oplysningsskema lle opvaskemaskiner, der er bragt på markedet fra den 20. december 2011, skal være forsynet med et energimærke og et oplysningsskema, der skal være i produktbrochuren eller andet materiale, der følger produktet. Der er krav til oplysningernes rækkefølge. Ud over de oplysninger, der fremgår af energimærket, skal oplysningsskemaet indeholde information om bl.a. energiforbrug ved en normal opvask, effektforbrug i slukket og left on-tilstand og programvarighed for normalprogram. Se krav til energimærke og krav til indhold i oplysningsskemaet i forordning om energimærkning af opvaskemaskiner, bilag I og II. Oplysninger i salgsmateriale og i reklamer Relevant salgsmateriale og reklamer for opvaskemaskiner skal indeholde oplysninger om opvaskemaskiners energiklasse, hvis materialet i øvrigt indeholder oplysninger om energi og/eller priser. Dette gælder både for leverandører og for forhandlere. Se mere herom i forordningen for energimærkning af opvaskemaskiner, artikel 3 og 4. Ecodesign CE-mærkning og overensstemmelseserklæring Du skal som leverandør af opvaskemaskiner, der er omfattet af kravene om miljøvenligt design, sørge for, at maskinerne er CE-mærkede, når de kommer på markedet i EU. Du skal endvidere have udarbejdet en CE-overensstemmelseserklæring, hvor det fremgår, at maskinen overholder kravene i forordningen. Det vil sige, at forordningens referencenummer EU nr. 1015/2010 skal være nævnt i overensstemmelseserklæringen. Find krav til indholdet i CE-overensstemmelseserklæringen i ecodesigndirektivets bilag VI. Gælder for både ecodesign og energimærkning Teknisk dokumentation Som leverandør skal du sørge for, at dit produkt har en teknisk dokumentation. Det gælder for alle opvaskemaskiner, der bringes på markedet. Den tekniske dokumentation skal vise, at energimærkningen af maskinen er korrekt, og at produktet overholder kravene i ecodesignforordningen. Den tekniske dokumentation skal indeholde: Kopi af de beregninger, der er anvendt til at fastlægge opvaskemaskinens energieffektivitetsindeks, tørreevneindeks og vandforbrug Kopi af oplysningerne i brugsvejledningen Den tekniske dokumentation skal endvidere indeholde resultater af gennemførte målinger. Oplysningerne i dokumentationen kan dog også baseres på beregninger, ekstra-poleringer e.l. på baggrund af målinger for lignende modeller. Den tekniske dokumentation skal i givet fald nøje beskrive, hvordan dette er gjort. Den tekniske dokumentation skal endvidere indeholde en fortegnelse over alle de apparater, hvor oplysninger er baseret på det samme grundlag også kaldet ækvivalente modeller. Den tekniske dokumentation skal derudover vise, hvilke harmoniserede standarder og øvrige tekniske standarder og specifikationer, der er anvendt. Dokumentationen skal kunne leveres inden for en frist på 10 dage, hvis Energistyrelsen beder om at få den udleveret. Den skal gemmes i 5 år efter, at sidste eksemplar af modellen er fremstillet. Se alle krav til indhold af teknisk dokumentation i forordningen for energimærkning af opvaskemaskiner, bilag III og artikel 4 i ecodesignforordningen. Målemetoder Der skal anvendes en pålidelig, nøjagtig og reproducerbar målemetode, der benytter sig af alment anerkendte måleteknikker. t målemetoden skal være reproducerbar, betyder, at målingerne skal kunne gentages med samme resultat. Producenten kan selv lave målingerne eller få foretaget målinger på et uafhængigt laboratorium. Målingerne skal dog altid udføres efter forordningernes retningslinjer. 5

6 OPVSKEMSKINER TIL HUSHOLDNINGER Hvem har ansvar for at overholde kravene? Kravene gælder for opvaskemaskiner til husholdningsbrug, der markedsføres i EU, uanset om det er til salg eller gratis, og uanset salgsmetode. Kravene gælder direkte for: Europæiske producenter af opvaskemaskiner til salg i EU Importører af opvaskemaskiner fra et land uden for EU til salg i EU. Det gælder, uanset om opvaskemaskinen er fra din egen eller en anden virksomheds produktion uden for EU Repræsentanter i EU for producenter uden for EU Er du producent, har du ansvaret for, at dit produkt overholder kravene. Er du importør, har du ansvaret for, at det produkt, som du sælger i EU, overholder kravene. Det kan du blandt andet sørge for ved at stille kravene til din leverandør og sørge for, at produktet er CE-mærket, og at den tekniske dokumentation og energimærkningen er i orden, inden produktet kommer på markedet i EU. Repræsenterer du i EU en producent uden for EU, har du ansvaret for, at produktet overholder kravene, selvom du kun repræsenterer producenten og ikke sælger produkterne. Dette gælder dog ikke for parallelimporterede varer. I det tilfælde overtager den pågældende parallelimportør ansvaret. Hvornår skal kravene overholdes? Er du producent i EU, skal dine produkter overholde de krav, der gælder på det tidspunkt, hvor produkterne bringes på markedet. For at være bragt på markedet skal produkterne have forladt virksomheden, herunder virksomhedens lagre. Er du importør, må du gerne sælge produkterne fra dit lager, selvom de ikke overholder kravene, hvis produkterne fysisk er i et EU-land, inden de pågældende krav træder i kraft. Selve bestillingen og betalingen af produkterne har ingen betydning i denne sammenhæng. Hvad sker der, hvis produktet ikke overholder kravene? Energistyrelsen fører tilsyn med, at opvaskemaskiner overholder reglerne om ecodesign og energimærkning. Energistyrelsen kontrollerer, at opvaskemaskinernes overensstemmelseserklæring og tekniske dokumentation er i orden. Endvidere gennemfører Energistyrelsen kontrolmålinger for opvaskemaskiner til husholdninger. Her tester man i første omgang en enkelt maskine af en given model. Hvis opvaskemaskinen ikke overholder kravene, kan der testes yderligere 3 maskiner af samme model. Hvis gennemsnittet af de 3 målinger ikke overholder kravene, overholder maskinen ikke lovgivningen. Kontrolproceduren er beskrevet i ecodesignforordningens bilag III og i forordningen om energimærkning, bilag V. Kontrolprocedurerne er ens i de 2 forordninger. Hvis en opvaskemaskine ikke opfylder kravene, skal Energistyrelsen pålægge producenten eller importøren at bringe tingene i orden. lt efter hvor alvorlig overtrædelsen er, kan Energistyrelsen forbyde, at opvaskemaskinen bliver markedsført, og forlange, at den bliver trukket tilbage fra markedet. Producenten eller importøren skal med det samme have besked om afgørelsen. Ved forbud eller tilbagetrækning skal EU-Kommissionen og de øvrige medlemsstater straks informeres. Hensigten er, at et eventuelt markedsføringsforbud virker ens i alle medlemslande. Hvordan spiller kravene sammen med andre krav og energimærker? Ecodesignforordningen om miljøvenligt design af elektriske og elektroniske husholdningsapparater og kontorudstyr med hensyn til standby (EF) nr. 1275/2008. EU har indført grænser for, hvor meget elapparater må bruge i standby og slukket tilstand. Kravene gælder en række husholdningsapparater, bl.a. opvaskemaskiner til husholdningsbrug. Der er krav til maksimalt elforbrug i slukket tilstand, standby og standby med display. Endvidere er der fra 7. januar 2013 krav om, at opvaskemaskiner har en funktion, der automatisk slukker for apparatet eller sætter det i tilstand, der overholder standbykravene. Se forordningen om standby og slukket (www.ens.dk/energikrav/standbyogslukket). før den 20. december 2011 (BEK nr. 812 af 22. august 2005) Den nuværende energimærkning, som trådte i kraft fra 20. december 2011, er mere ambitiøs end den tidligere ordning. Der er indført 3 nye energiklasser i toppen (+, ++ og +++), og i bunden er klasserne E til G skåret væk. Opvaskemaskiner, der er bragt i omsætning før den 20. december 2011, kan stadig være energimærket med det oprindelige energimærke. Miljømærket Blomsten Opvaskemaskiner kan få tildelt EU s miljømærke Blomsten, hvis de overholder en række miljøkrav. Blomsten kan vises på opvaskemaskinens energimærke. Se 6

7 OPVSKEMSKINER TIL HUSHOLDNINGER Hvor er der mere information? Energistyrelsens hjemmeside (www.ens.dk/energikrav) indeholder mere information om reglerne, nye krav i forordninger, vejledning, kontaktinformation og links til lovtekster. Læs mere om energimærket i Energistyrelsens folder. Find folderen på Lovgiving Ecodesignforordningen om miljøvenligt design af Kommissionens forordning EU nr. 1016/2010 om krav til miljøvenligt design af husholdningsopvaskemaskiner. Forordningen om energimærkning af opvaskemaskiner Kommissionens delegerede forordning EU nr. 1059/2010 om energimærkning af husholdningsopvaskemaskiner. Berigtigelse af forordning EU nr. 1059/2010 om energimærkning af husholdningsopvaskemaskiner. Ecodesigndirektivet Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter. Se direktivet på dansk og engelsk (www.ens.dk/ecodesign). sdirektivet Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU af 19. maj 2010 om angivelse af energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af standardiserede produktoplysninger. Se direktivet på dansk og engelsk (www.ens.dk/ energimaerke). Dansk lov om ecodesign Ecodesigndirektivet er gennemført i dansk lovgivning i: Lovbekendtgørelse om miljøvenligt design af energirelaterede produkter, nr af 15. september Bekendtgørelse om miljøvenligt design af energirelaterede produkter, nr af 19. november Energistyrelsen maliegade København K Telefon: Om ecodesign og energimærkning: Hvor er der hjælp og vejledning? Du kan få svar på spørgsmål og hjælp til overholdelse af kravene hos Sekretariatet for Ecodesign og af Produkter. Tlf.: Mandag til torsdag Fredag Dansk lov om energimærkning EU-energimærkning er gennemført i dansk lovgivning i: Lov om energimærkning af energirelaterede produkter, nr. 455 af 18. maj Bekendtgørelse om energimærkning af energirelaterede produkter, nr af 4. november frundingsregler Du kan læse mere om afrundingsregler for måleresultater og beregninger og målestandarder på 7

Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013

Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013 Ecodesign og -- Nye krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013 Vejledning

Læs mere

Producerer eller importerer du fjernsyn? Så vær opmærksom: Der er indført krav og kravene strammes både i 2011 og 2012

Producerer eller importerer du fjernsyn? Så vær opmærksom: Der er indført krav og kravene strammes både i 2011 og 2012 Producerer eller importerer du fjernsyn? Så vær opmærksom: Der er indført krav og kravene strammes både i 2011 og 2012 Hvad? I 2010 er der indført grænser for fjernsyns elforbrug og krav om, at producenter

Læs mere

Det nye energimærke. Nu får energimærket tre nye plusser

Det nye energimærke. Nu får energimærket tre nye plusser Nu får energimærket tre nye plusser Nyt design Skærpede krav Større energibesparelser Ved udgangen af 2010 får EU et nyt energimærke. Ved første øjekast ligner mærket det velkendte mærke, der vejleder

Læs mere

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER Hvem er folderen skrevet til? De fleste elektriske produkter, der skal sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. CE-mærkningen skal gøre

Læs mere

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 13. oktober 2011 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning 1. INDLEDNING

Læs mere

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Det indre marked for varer Det indre marked og dets internationale dimension Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj En vejledning

Læs mere

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Dato: 24. marts 2014 Sag: FO-12/01374-70 Sagsbehandler: /bb Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Baggrunden for retningslinjerne... 1 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING 20. december 2004 VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING KONKLUSIONERNE FRA DEN STÅENDE KOMITÉ FOR FØDEVAREKÆDEN

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Finanstilsynet har efter vedtagelsen af lov nr. 1460 af 22. december 2004 modtaget spørgsmål, der angår fortolkningen af

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Indhold 1. Formål 2. Anvendelsesområde 2.1. Markedsføring over for forbrugere 2.2. Særlovgivning

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Træder i kraft den 1.3.2013

Træder i kraft den 1.3.2013 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. August 2012 Rev. 4.1 Træder i kraft den 1.3.2013 2010 Jun. 2011 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE PHQ JHH HBK PHQ NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE PHQ PHQ HBK

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

NYE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NYE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NYE HVIDEVRER - hvad skal jeg vide, før jeg køber? Brug lidt energi - og få et mindre energiforbrug Vil du gerne have et lavt energiforbrug med i købet, når du anskaffer nye hvidevarer? Så betaler det

Læs mere

Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk. 13. september 2013

Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk. 13. september 2013 Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk 13. september 2013 Klage vedrørende klage til Naturstyrelsen, J.nr. NST-4101-00321. Jeg har igennem det sidste år skrevet

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering

KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering CLP - Hvad er det, og hvad betyder det for mig? 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V www.i-bar.dk Medarbejdersekretariat: Vester Søgade

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Generelt 2. Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen An initiative of the University for the Creative Arts 2 EDECON DENNE GUIDE ER EN INTRODUKTION TIL ECO-DESIGN FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER, DER FREMSTILLER

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

Det Dyreetiske Råd. Udtalelse om markeds - drevet dyrevelfærd

Det Dyreetiske Råd. Udtalelse om markeds - drevet dyrevelfærd Det Dyreetiske Råd Udtalelse om markeds - drevet dyrevelfærd Det Dyreetiske Råd Udtalelse om markedsdrevet dyrevelfærd Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Veterinærenheden Slotsholmsgade 12

Læs mere

Formål. Anvendelsesområde

Formål. Anvendelsesområde Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I medfør af 13, stk. 2 og 3, 14, stk. 3, og 19, stk. 1, i lov nr. 450 af 31. maj

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere