Anbefalinger. Indkøb af personog varebiler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anbefalinger. Indkøb af personog varebiler"

Transkript

1 Anbefalinger Indkøb af personog varebiler August 2012

2 +++ A Indhold Anbefalinger indkøb af person- og varebiler.... side 3 Trin for trin før du køber biler side 4 Anbefalinger person- og varebiler.... side 7 Anbefalinger benzin eller diesel... side 8 Anbefalinger euronorm... side 9 Anbefalinger sikkerhed... side 10 Gode råd om sikkerhed og miljø... side 11 Energi Personbil/Varebil Diesel/Benzin Mærke Model Billogo Lavt forbrug A +++ A ++ A + A B C D E F G Højt forbrug Brændstofforbrug i km. pr. liter ifølge of ciel typegodkendelse CO2-udledning i gram pr. kilometer Særlig CO2-reduktion i gram pr. km. CO2-reduktion som følge af særlig energibesparende teknologi Økonomioplysninger Ejerafgift pr. år Tillægsafgift ved blandet erhverv/privat pr. år. Tillægsafgift ved privat anvendelse pr. år. Brændstofudgift ved 2x 000 km og X,XX kr. liter Sikkerhed Tr kstyrelsens vurdering af bilens sikkerhed på basis af Euro NCAP, tilpasset danske versioner. Nærmere oplysninger ndes på En pjece med oplysninger om bilers brændstofforbrug og CO2-udledning fås gratis på alle salgssteder, og en komplet oversigt ndes på Ud over bilens oplyste brændstofforbrug spiller også køremåde en rolle for en bils faktiske brændstofforbrug og CO2-udledning. CO2 er den drivhusgas, der er hovedansvarlig for den globale opvarmning. Forbrug til klimaanlæg og lignende indgår desuden ikke i oplysningerne om brændstofforbrug. 2

3 Anbefalinger indkøb af person- og varebiler Før indkøb af en ny person- eller varebil, er det vigtigt at vide, hvad der er det mest optimale udfra en betragtning af miljøpåvirkning, økonomi og sikkerhed. Center for Grøn Transport har udarbejdet en række anbefalinger, hvor af de fleste tager udgangspunkt i vores energimærkning. På Trafikstyrelsens hjemmeside finder du vores database, som indeholder de nyeste modeller inden for både person- og varebiler. Der findes anbefalingerne indenfor: Personbiler Varebiler Euronomer Sikkerhed Endelig har vi udarbejdet en række råd, som du også kan gøre brug af i forbindelse med valg af køretøj. Der vil være tilfælde, hvor det ikke er muligt at følge anbefalingerne, fx i forbindelse med indkøb af redningskøretøjer eller andre biler, der skal anvendes til specielle formål. Men den bil, der vælges, skal dog alligevel være energieffektiv og dermed optimal i forhold til miljøet, ligesom den skal være så sikker som muligt. Vi har udviklet en certificeringsordning for transportvirksomheder og kommuner, der ønsker at arbejde for en grønnere profil på transportområdet. Ordningen tager udgangspunkt i, at virksomheden eller kommunen gør en indsats for at skabe en grønnere transportprofil. I forbindelse med certificeringen skal virksomheden eller kommunen følge vores anbefalinger, som omfatter indkøb af person- og varebiler, men også tunge køretøjer. 3

4 Trin for trin før du køber biler Miljøbelastning, kørselsbehov, antal siddepladser der er mange overvejelser at gøre inden pennen sættes på papiret, når der skal købes eller leases biler For at lette dagligdagen og beslutningsprocessen for indkøbere og andre, der disponerer biler i offentligt regi, har vi udviklet en model, der trin for trin viser, hvilke overvejelser og vurderinger, der bør indgå. Alle overvejelser har udgangspunkt i brændstof- og CO 2 -reduktion og dermed, hvad der er bedst for miljøet. Nedenfor finder du de enkelte trin, du bør gennemgå, før du disponerer en ny person- eller varebil. Der vil være tilfælde, hvor nogle trin kan springes over fx hvis der i den enkelte organisation er helt styr på flådeoptimering, eller hvis du på anden vis tidligere i dit arbejde har gennemgået processen. 4

5 Trin 1: Det rigtige transportmiddel Den mest miljøvenlige måde at afvikle transport er ved at anvende køretøjer, der ikke benytter fossile brændstoffer. Derfor bør du som udgangspunkt vurdere, om transportbehovet kan dækkes ved brug af et alternativ til en konventionel bil. Kan transportbehovet dækkes af mere miljøvenlige transportmidler? Kan bus, tog, cykel, elcykel, knallert eller gang benyttes i højere grad? Trin 2: Optimal udnyttelse af bilparken Bruger vi vores eksisterende bilpark optimalt? Er der overskydende kapa citet, eller kan vi ændre på vores kørselsmønster og alligevel få dækket vores behov? Dette er bare nogle af de overvejelser, du kan gøre dig. Foretages rutekørsel, der ikke er hensigtsmæssigt struktureret (stjernekørsel)? Kan I have gavn af et ruteplanlægningssystem? Findes der biler i bilparken, der står ubrugte i nogle tidsrum? Kan bilerne benyttes bedre på tværs af organisationen? Er der områder i organisationen, der ikke længere har behov for en bil? Kan man indføre et bookingsystem eller en delebilsordning? 5

6 Trin 3: Hvilken bil skal skiftes? Skab et overblik over jeres bilpark. Vurdér både økonomi og miljøbelastning. Så vidt muligt skal I starte med at udskifte de biler, hvor der er den størst mulige miljøgevinst, hvilket heldigvis ofte er forbundet med en økonomisk gevinst. Er det de ældste og mindst miljøvenlige biler, der udskiftes? Trin 4: Rette bil til rette opgave Det har vi altid gjort Ofte bliver et gammelt køretøj udskiftet til et nyt af samme type, kapacitet osv. For at sikre, at det er den rette bil til den rette opgave, skal du gøre dig følgende overvejelser: Har behovet ændret sig siden indkøbet af forrige køretøj? Hvor mange siddepladser er der behov for i køretøjet? Skal køretøjet benyttes til transport af andet end personer? Hvilken type gods skal varebilen transportere? Så er du klar til at tage fat Når de fire ovennævnte trin er gennemgået, og alle overvejelser, hensyn og fremtidige forventninger er belyst, er der et klart billede af, hvad der skal skiftes og ikke mindst, hvad det skal skiftes til. Med brug af de efterfølgende anbefalinger er det muligt at indsnævre valget af nye køretøjer til brændstofeffektive, miljøvenlige og sikre køre tøjer. 6

7 Anbefalinger person- og varebiler Nye person- og varebiler skal være forsynet med et energimærke, der viser, hvilken energiklasse bilen tilhører. For personbiler bliver gruppen af A-mærkede biler større og større, blandt andet takket være et stort fokus fra bilindustriens side på at nedbringe CO 2 og brændstofforbrug. Du kan finde alle nye varebiler og alle personbiler tilbage fra 1997 på vores hjemmeside Anbefalinger personbiler: A + B E A+-mærkning for personbiler til højst 5 personer Minimum B-mærkning for personbiler til 6-7 personer Minimum E-mærkning for personbiler til 8-9 personer Anbefalinger varebiler: A + A D E E A+-mærkning for varebiler på højst 2000 kg Minimum A-mærkning for varebiler på kg Minimum D-mærkning for varebiler på kg Minimum E-mærkning for varebiler på kg Minium E-mærkning for pickup-varebiler med firehjulstræk på kg Trafikstyrelsens Center for Grøn Transport anbefaler, at man kun indkøber firehjulstrukne biler, hvor det er absolut nødvendigt af hensyn til jobbets karakter. 7

8 Anbefalinger benzin eller diesel Både diesel- og bezinbiler har en negativ indvirkning på miljøet. Begge brændstoftyper udleder CO 2, men dieselbiler udleder også en større mængde sundhedsskadelige partikler og kvælstofoxider (NOx). Modsat CO 2 kan de sundhedsskadelige udledninger fjernes ved hjælp af teknologi efterbehandlingsudstyr. EU s lovgivning omkring partikeludledning har medført, at alle nye person- og varebiler er forsynet med partikelfiltre. Du kan læse mere om partikelfiltre og loven på vores hjemmeside: under Grøn Transport. 8

9 Anbefalinger euronorm En euronorm er en klassificering, der angiver, hvor miljøvenligt køretøjet er. Euronormerne blev indført i 1990-erne og er siden blevet strammet, så grænseværdierne for udledningen af miljøskadelige stoffer hele tiden reduceres. Euronormerne fastsætter grænserne for udledning af kulbrinter (HC), kvælstof (NOx), kulilte (CO) og dieselbilers udledning af partikler. Euronormerne har betydet, at selvom trafikken er steget, er den samlede udledning af kvælstof og partikler reduceret. På nuværende tidspunkt er Euronorm 5 gældende for nye personbiler. Mange bilproducenter leverer allerede nu personbiler, der lever op til Euro 6. Euro 6 bliver obligatorisk i 2015 for personbiler og i 2016 for vare biler. Ved indfasning af Euro 6 vil forskellen på benzin og diesel være marginal. Center for Grøn Transport anbefaler, at man ved indkøb af person- og vare biler efterspørger biler, der som minimum overholder Euronorm 6. 9

10 Anbefalinger sikkerhed Sikkerhedsniveauet i en bil er en væsentlig parameter. Det er Euro NCAP (European New Car Assement Program), der tester nye bilers sikker hedsniveau bl.a. ved kollisionstest. Sikkerhedsniveauet angives ved et antal stjerner. Da Euro NCAP har lavet ændringer i opgørelsesmetoderne, har Trafikstyrelsen valgt at lave sin egen opgørelse på baggrund af Euro NCAP s test, men med justeringer i forhold til de aktuelle nye biler på det danske marked. Antallet af sikkerhedsstjerner fremgår af energimærket for person- og varebiler. Du kan læse mere om sikkerhed generelt på Center for Grøn Transport anbefaler, at man ved indkøb af person- og vare biler op til 2000 kg efterspørger 5 sikkerhedsstjerner. Fra 1. nov gælder der nye regler om dækmærkning for bedre oplysning til forbrugerne. Mærkningen vedrører rullemodstand, vådgreb og støj, som skal mindske brændstofforbruget, sikre mindre støj fra dæk og øge sikkerheden på vejene. Alle dæk som fremvises eller på andre måder er synlige for forbrugeren, skal have påsat dækmærke direkte på dækket, eller også skal dækmærket være synligt for kunden lige i nærheden af dækket. 10

11 Gode råd om sikkerhed og miljø Når du køber eller leaser person- og varebiler, eller når du skal udarbejde udbudsmateriale, er det værd at overveje, om du skal prioritere nogle teknologiske tiltag, der kan spare brændstof, og hvad angår hastighedsalarm, som også kan øge sikkerheden. Vi råder dig til at overveje, om du vil lægge vægt på følgende, når du fremover vælger køretøj, eller når du udarbejder tildelingskriterier i udbudsmaterialer: Dæktryksovervågning Vi ved alle, hvor meget ekstra muskelkraft, det kræver at cykle på halvflade dæk. Det samme gør sig gældende for biler de bruger væsentligt mere brændstof, hvis dækket ikke har det optimale tryk. Mange større biler er allerede i dag udstyret med automatisk dæktryksovervågning. Kørecomputer Kørecomputeren giver chaufføren information om aktuelt brændstofforbrug, om den enkelte turs forbrug og meget andet. Erfaringer viser, at ved blot at få informationen skærper chaufføren sit fokus på forbruget og forbedrer brændstoføkonomien. Gearskifteindikator Gearskifte ved det rigtige omdrejningstal kan medvirke til en yderligere brændstofsbesparelse. Indikatoren giver chaufføren information om, hvornår han skal skifte gear. Mange biler leveres i dag med en gearskifteindikator. Hastighedsalarm Hastigheden har indflydelse på både brændstofforbrug og sikkerhed. Med en hastighedsalarm kan chaufføren blive gjort opmærksom på, når en forudbestemt hastighed overskrides. 11

12 Center for Grøn Transport for en bæredygtig transport Center for Grøn Transport blev oprettet i august 2009 og er forankret i Trafikstyrelsen. Centeret fungerer som videnscenter og er bindeledet mellem forskning og konkrete initiativer. Centeret arbejder inden for områderne miljø, klima og støj. Vi har en række hovedopgaver, der er beskrevet i transportaftalen En Grøn Transportpolitik. Alle opgaverne har til hensigt at sikre gennemførsel af konkrete CO 2 -reducerende initiativer i forhold til vejtransporten. Disse opgaver omfatter bl.a. Anbefalinger og rådgivning om offentlige indkøb af biler Indførsel af en certificeringsordning for grønne transportvirksomheder og transport kommuner Energimærkning af varebiler Energieffektiv køreteknik, kursus og kampagner Forsøgs- og demonstrationsprojekter inden for energieffektive transportløsninger Energi- og miljøkrav til taxier Læs mere på

RBE vejledning om miljø- og energihensyn i relation til transport

RBE vejledning om miljø- og energihensyn i relation til transport 18. August 2011 RBE vejledning om miljø- og energihensyn i relation til transport - et levende papir, der gradvist tilstræbes udbygget på www.rbenet.dk RBE anbefaler, at der anvendes en strategisk tilgang

Læs mere

redegørelse elbiler og plug-in hybridbiler

redegørelse elbiler og plug-in hybridbiler redegørelse elbiler og plug-in hybridbiler April 2010 Udgivet af Center for Grøn Transport i Trafikstyrelsen Note: Per 15. april 2010 er Færdselsstyrelsen fusioneret med Trafikstyrelsen. Bidragsydere:

Læs mere

Omlægning af registreringsafgiften

Omlægning af registreringsafgiften Omlægning af registreringsafgiften Rapport fra arbejdsgruppen om en omlægning af registreringsafgiften Skatteministeriet Omlægning af registreringsafgiften April 2003 Udgiver: Skatteministeriet København

Læs mere

Taxibranchen på vej mod grønnere tider

Taxibranchen på vej mod grønnere tider Taxibranchen på vej mod grønnere tider Fremme af klima- og energieffektive løsninger i taxibranchen. Indhold Forord 3 Kommissionens sammensætning 3 Taxikommissionens konklusioner 4 Derfor skal taxien være

Læs mere

Bæredygtig transport bedre infrastruktur

Bæredygtig transport bedre infrastruktur Bæredygtig transport bedre infrastruktur December 2008 Regeringen Indhold Del 1 Del 2 Del 3 Grøn transportvision DK 6 Mindre trængsel bedre mobilitet 18 En grøn investeringsplan 42 Grønne bilskatter 8

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen. vedrørende. mulig omlægning og forenkling af registreringsafgiften

Rapport fra arbejdsgruppen. vedrørende. mulig omlægning og forenkling af registreringsafgiften Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende mulig omlægning og forenkling af registreringsafgiften Kapitel 1. Arbejdsgruppens sammensætning og kommissorium Kommissorium På opfordring fra De Danske Bilimportører,

Læs mere

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet Sådan bliver din transport grøn Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet TRANSPORTEN ER EN KLIMASYNDER Vognparken Transport er en af

Læs mere

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer.

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer. Redaktion: Børge Sand Kirk Katrine Raae Søndergaard Søren Willemoes Poulsen Anne Lautrup Jepsen Morten Brønnum Andersen Layout: Lasse Poulsen Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Udgivet af: Dansk Elbil Alliance

Læs mere

Samfundsansvar 2 Samfundsansvar i DSB 3 Samfundsansvar i et strategisk perspektiv Samfundsansvar 5 Klima og Miljø 6 Samfundsansvar i DSB 10 7

Samfundsansvar 2 Samfundsansvar i DSB 3 Samfundsansvar i et strategisk perspektiv Samfundsansvar 5 Klima og Miljø 6 Samfundsansvar i DSB 10 7 Samfundsansvar i DSB 2011 3 Samfundsansvar 2 Samfundsansvar i DSB 3 Samfundsansvar i et strategisk perspektiv Samfundsansvar 5 Klima og Miljø 6 Samfundsansvar i DSB 10 7 Kunder Samfundsansvar i et strategisk

Læs mere

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån At tage et realkreditlån, er formentligt den største økonomiske beslutning, du kommer til at træffe i dit liv. De fleste af os erkender, at vi ikke

Læs mere

SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB

SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB page 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DEFINITION PÅ GRØNNE INDKØB... 4 3. INDKØBSPOLITIK MED GRØNT FOKUS... 4 4. UNDERSTØTTELSE AF ØVRIGE GREEN CITIES MÅL...

Læs mere

ALT OM FIRMABILEN. Firmakortet tilpasset dit behov

ALT OM FIRMABILEN. Firmakortet tilpasset dit behov ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE ALT OM FIRMABILEN April 2007 Stadig flere firmabiler Flere og flere af de personbiler, der sælges i Danmark, bliver solgt som firmabil,

Læs mere

10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi

10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision "Hurtig omstilling til vedvarende energi. 10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi 27/3 2015, Gunnar Boye Olesen og Kresten

Læs mere

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Danskernes holdning til klimaforandringer og Astrid K. Rasmussen Amaliegade 1 1256 København K Telefon 33 43 55 www. ogpension.dk

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 01-00. Udkast. December 01 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dagsordenspunkt 1: Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om periodisk syn af køretøjer...

Indholdsfortegnelse Dagsordenspunkt 1: Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om periodisk syn af køretøjer... Europaudvalget 2012 3213 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 2012-3776 Samlenotat: Rådsmødet (Transport, Telekommunikation og Energi) den 20. december 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sæt fokus på. energispareindsatsen

Sæt fokus på. energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen CO 2 -udledningen skal mindskes, hvis klodens klimaproblemer skal løses. Hvis vi i Danmark desuden skal nå vores energi- og klimamål,

Læs mere

Deleøkonomiens klimapotentiale

Deleøkonomiens klimapotentiale I de senere år er der i Danmark og internationalt blevet etableret en række såkaldte deleøkonomiske virksomheder og foreninger. Blandt flere fortrin fremhæver fortalere, at deleøkonomien kan lede til en

Læs mere

Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference

Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference 24. august 2009 AEL Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference 2009 Energibesparelser i dansk energi - og klimapolitik - præsentation af en samlet evaluering Forfattere Anders Larsen; Ea Energianalyse

Læs mere

Formål. Anvendelsesområde

Formål. Anvendelsesområde Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I medfør af 13, stk. 2 og 3, 14, stk. 3, og 19, stk. 1, i lov nr. 450 af 31. maj

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE

CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE FINAL REPORT CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE SUPPLERENDE UDREDNING OM BAGGRUND FOR OG KONSEKVENSER AF ÆNDREDE FORUDSÆTNINGER JANUAR 2015 UDARBEJDET FOR: FEMERN A/S AF: COWI A/S 2/23

Læs mere

Klima og miljø i Nykredit 2012 - og vejen frem mod 2020

Klima og miljø i Nykredit 2012 - og vejen frem mod 2020 Klima og miljø i Nykredit 2012 - og vejen frem mod 2020 Indhold Klima og miljø i Nykredit 2012... 3 2011-målet: Nykredits klima- og miljøarbejde indtil nu... 4 Klima- og miljøstrategi frem mod 2020...

Læs mere

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Marts 2015 Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager

Læs mere

Handlingsplan for grøn it i Danmark

Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Udgivet af: IT- og Telestyrelsen IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Publikationen

Læs mere

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Økonomi- og Erhvervsministeriet December 2004 Kapitel 1 Indledning Kapitel 1 Indledning Energi er afgørende for, at et

Læs mere

Dansk strategi for its

Dansk strategi for its Dansk strategi for its ITS udviklingsforum Marts 2011 Redaktion: ITS Udviklingsforum Dato: Marts 2011 Layout: Rethink Pipeline Fotos: Graae, Armgaard & Bangsbo Photography, Movia, Thomas Kjeldsen, Pöyry

Læs mere

Miljø- og klimaregnskab 2010 - og vejen frem til 2011-resultaterne

Miljø- og klimaregnskab 2010 - og vejen frem til 2011-resultaterne Miljø- og klimaregnskab 2010 - og vejen frem til 2011-resultaterne Indhold Nykredit Miljø- og Klimaregnskab 2010...3 Klima i Nykredit...4 Tema 1: Klimatiltag i Krystallen...6 Elektricitetsforbrug i Nykredit...8

Læs mere

Et inspirations- og prioriteringsgrundlag for strategiske investeringer i innovation

Et inspirations- og prioriteringsgrundlag for strategiske investeringer i innovation Et inspirations- og prioriteringsgrundlag for strategiske investeringer i innovation UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Slotholmsgade 10 1216 København K Telefon:

Læs mere