Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning"

Transkript

1 -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du husholdningsvaskemaskiner? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning. Indhold: Resumé... 1 Hvilke produkter skal overholde kravene?... 2 Hvad er kravene til energimærkning?... 2 Der er krav om miljøvenligt design (ecodesign) af husholdningsvaskemaskiner. Det vil sige at produkterne skal overholde minimumskrav til eksempelvis energieffektivitet, vaskeevne og vandforbrug. Husholdningsvaskemaskiner skal endvidere energimærkes med EU's energimærke. Hvilke produkter? Reglerne gælder for alle vaskemaskiner til husholdninger, der kan tilsluttes elnettet. Kravene gælder også, selvom maskinen sælges til brug andre steder end i husholdninger. Hvad? Ecodesignkravene for vaskemaskiner omfatter: Krav til vaskemaskiners energieffektivitet, vaskeevne og vandforbrug fra den 1. december 2011 (trin 1) og fra den 1. december 2013 (trin 2) ngivelse af vaskeprogrammerne bomuld 60 C og bomuld 40 C på maskinens programvælger fra den 1. december 2012 Krav til indholdet i brugsvejledningen fra producenten fra den 1. juni 2012 Krav om mulighed for vask ved 20 C fra den 1. december 2013 EU-energimærkningsordningen omfatter for vaskemaskiner: Brug af energimærke med D-skalaen for produkter, der er bragt i omsætning efter den 20. december 2011 Krav om at trykte reklamer og trykt teknisk salgsmateriale oplyser produktets energiklasse efter den 20. april 2012 Reglerne om ecodesign og energimærkning anvender samme måle- og beregningsmetoder til bestemmelse af energiforbrug mv. Reglerne om ecodesign og energimærkning er udstedt i EU-forordninger. Hvem? Du har ansvar for at overholde reglerne, hvis du er: Producent i et EU-land og producerer til EU-markedet Officiel repræsentant i EU for en virksomhed, der hører hjemme i et land uden for EU Importør af vaskemaskiner fra et land uden for EU til salg i EU. Det gælder uanset, om vaskemaskinen er fra din egen eller en anden virksomheds produktion uden for EU Hvorfor? Elforbruget til vaskemaskiner udgør en stor andel af elforbruget i de danske og europæiske husholdninger. Ecodesignkravene vurderes sammen med den nye energimærkning for vaskemaskiner årligt at spare 2,7 milliarder kwh i Hvad er kravene til ecodesign?... 4 Hvad er kravene til information og dokumentation?... 5 Hvem har ansvar for at overholde kravene?... 6 Hvornår skal kravene overholdes?... 6 Hvad sker der, hvis produktet ikke overholder kravene?... 6 Hvordan spiller kravene sammen med andre krav og energimærker?... 6 Hvor er der mere information?... 7 Hvor kan jeg få mere at vide? Kommissionens forordning om miljøvenligt design af husholdningsvaskemaskiner (EU) nr. 1015/2010. Berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) nr. 1015/2010. Kommissionens forordning om energimærkning af husholdningsvaskemaskiner (EU) nr. 1061/2010. Følg med i nye krav og vejledninger på: Vejledningen præsenterer forordningernes indhold og henvender sig til producenter, importører og andre interesserede. Vejledningen er ikke en fortolkning af forordningerne og træder ikke i stedet for forordningerne.

2 Gælder for både ecodesign og energimærkning Hvilke produkter skal overholde kravene? Kravene gælder for fuldautomatiske husholdningsvaskemaskiner, der tilsluttes elnettet. De gælder også for vaskemaskiner til elnettet, selvom disse kan anvende batterier. En fuldautomatisk husholdningsvaskemaskine er en maskine: Der renser og skyller tøj og tekstiler med vand Der færdigbehandler tøjet, uden at brugeren skal gøre noget i løbet af vaskeprogrammet Der har en indbygget centrifugeringsfunktion Der er beregnet til indbygning eller til at stå frit Der ikke er konstrueret til erhvervsmæssig brug Kravene gælder ikke for kombinerede vaskemaskiner og tørretumblere. Kravene om ecodesign og den nye energimærkning er baseret på de samme principper og beregningsmetoder. Ordningerne gælder for de samme typer vaskemaskiner, og der gælder de samme definitioner, standardbetingelser mv. Hvad er kravene til energimærkning? Vaskemaskiner skal energimærkes med EU's energimærke. Energimærket er ens i hele EU og indeholder piktogrammer i stedet for tekst, så mærket er nemt at forstå i alle lande. Mærket har de genkendelige røde og grønne pile og +++ til D-skalaen. Det er producenten, der skal sørge for, at energimærket følger den enkelte vaskemaskine. Oplysninger på mærket Energimærket skal oplyse: Energiklasse Årligt energiforbrug i kwh per år Årligt vandforbrug i liter per år Nominel kapacitet i kg Centrifugeringsevne Støj under vask ved 60 C-program Støj under centrifugering ved 60 C-program Energiklasser på mærket For vaskemaskiner bragt i omsætning efter den 20. december 2011 skal energimærket have energiklasserne fra +++ til D. I VWXYZ 2010/1061 II Y,Z B C XYZ D E F G YZdB YZdB Energimærket for fra den 20. december

3 Bestemmelse af energiklasser Vaskemaskiners energiklasse er baseret på en beregning af vaskemaskinens energieffektivitetsindeks (EEI). EEI er et udtryk for, hvor meget energi vaskemaskinen bruger per år i forhold til det årlige forbrug for en standard-vaskemaskine med samme kapacitet. vægtet årligt energiforbrug EEI = x 100. årligt standard-energiforbrug Det årlige standardenergiforbrug = 47,0 x c + 51,7 kwh/år, hvor c er maskinens nominelle kapacitet. Se mere nederst i den øverste tabel på næste side. For en maskine med en kapacitet på 6 kg er standardforbruget 333,70 kwh/år. En maskine med et vægtet energiforbrug på 225,97 kwh/år har dermed et energieffektivitetsindeks (EEI) på 67,7 (250,97/333,67 x 100). Vaskemaskinens vægtede årlige energiforbrug beregnes på baggrund af et vægtet gennemsnit af energiforbruget ved 3 forskellige vaskeprogrammer med forskellige vasketemperaturer og fyldninger. Følgende programmer indgår: 60 C-normalprogram til bomuld ved helt fyldt maskine 60 C-normalprogram til bomuld ved halvt fyldt maskine 40 C-normalprogram til bomuld ved halvt fyldt maskine Endvidere indgår energiforbruget i slukket tilstand og left on-tilstand i beregningen af det årlige energiforbrug. Left on-tilstand er maskinens tilstand, fra vasken er slut til maskinen bliver slukket. Det er de faktiske måleresultater uden indregning af tolerancer, der bruges til at fastlægge vaskemaskiners energiklasse. Energiklassen bestemmes ud fra energieffektivitetsindekset (EEI), som ses i tabel 1. I foregående eksempel blev EEI bestemt til 67,7. f tabel 1 ses, at maskinen skal deklareres med energiklasse. Tabel 1. Effektivitetsindeks for vaskemaskiner, EEI Energieffektivitetsklasse Bestemmelse af det årlige vandforbrug For vaskemaskiner er det årlige vandforbrug baseret på en beregning af vaskemaskinens vægtede vandforbrug ved 220 normale vaskecyklusser. Det vægtede vandforbrug beregnes på grundlag af forbruget ved de samme 3 vaskeprogrammer, som anvendes til at bestemme energiklassen. Se formlerne til beregning af det vægtede årlige vandforbrug i forordningen om energimærkning af vaskemaskiner til husholdninger, bilag VII. Energieffektivitetsindeks +++ (mest effektiv) EEI < EEI < EEI < EEI < 68 B 68 EEI < 77 C 77 EEI < 87 D (mindst effektiv) EEI 87 Tabel 2. Vaskemaskiners centrifugeringsevne Bestemmelse af centrifugeringsevne For vaskemaskiner bestemmes centrifugeringsevnen ud fra restfugtigheden (D). I energimærket skal den vægtede restfugtighed beregnes på grundlag af restfugtigheden ved de 3 forskellige vaskeprogrammer. Ud fra tabel 2 bestemmes maskinens centrifugeringsevne. Skalaen for centrifugeringsevne går fra til G. Se formlerne til beregning af den vægtede restfugtighed i forordningen om energimærkning af vaskemaskiner til husholdninger, bilag VII. Centrifugeringsevne Restfugtighed (%) (mest effektiv) D < 45 B 45 EEI < 54 C 54 EEI < 63 D 53 EEI < 72 E 72 EEI < 81 F 81 EEI < 90 G (mindst effektiv) D 90 Se formlerne til beregning af det vægtede årlige energiforbrug i forordningen om energimærkning af vaskemaskiner til husholdninger, bilag VII. 3

4 Ecodesign Hvad er kravene til ecodesign? Fra den 1. december 2011 har der været ecodesignkrav til husholdningsvaskemaskiner. Kravene indføres i flere trin. Kravene gælder energieffektivitet, vaskeevne og vandforbrug. Der er derudover krav om særlige vaskeprogrammer, angivelse af vaskeprogrammer på maskinens programvælger og indholdet i brugsvejledningen fra producenten. Se oversigten over kravene i tabellen til højre. Fra den 1. december 2011 Krav til energieffektivitet Ecodesignkravene til vaskemaskiners energiforbrug er som for energimærkningen baseret på energieffektivitetsindekset EEI, som bestemmes på samme måde som i energimærkningen. Der er forskellige krav for vaskemaskiner med en nominel kapacitet på under 4 kg og over 4 kg. Vær opmærksom på, at kravene til energieffektivitet bliver strammet yderligere fra den 1. december Se formler til beregning af energieffektivitetsindekset i ecodesignforordningen for vaskemaskiner, bilag II. Krav til vaskeevne Krav til vaskemaskiners vaskeevne er baseret på vaskeevneindekset, I w. I w er et udtryk for, hvor effektivt maskiner vasker rent sammenlignet med en referencevaskemaskine. Vaskeevneindekset beregnes som et vægtet gennemsnit af vaskeevnen ved 3 forskellige vaskeprogrammer. Der anvendes de samme vaskeprogrammer som ved beregning af energiforbruget. Referencevaskemaskinen skal have de egenskaber, der er angivet i de nyeste, alment anerkendte målemetoder på området. Se formler til beregning af vaskeevneindekset i ecodesignforordningen for vaskemaskiner bilag II. For vaskemaskiner med en kapacitet på over 3 kg svarer kravet til, at maskinen Der er følgende ecodesignkrav: Energieffektivitet fra den 1. december 2011 Vaskeevne/vaskekvalitet fra den 1. december 2011 Vandforbrug fra den 1. december 2011 Oplysninger i brugsanvisningen fra den 1. juni 2012 ngivelse af programmer på programvælger fra den 1. december 2012 Mulighed for vask ved 20 C fra den 1. december 2013 Krav til energieffektivitet: som minimum skal have vaskeevne i henhold til EU s gamle energimærkningsdirektiv for vaskemaskiner. Krav til vandforbrug Der er krav til vandforbruget for 60 C-normalprogrammet til bomuld ved helt fyldt maskine. Vær opmærksom på, at kravet til vandforbrug bliver strammet yderligere fra den 1. december Fra den 1. juni 2012 Krav til oplysninger i brugsvejledning Brugsvejledningen skal fra den 1. juni 2012 indeholde: Oplysninger om programmerne til vask af bomuld ved 60 C og 40 C. Det skal fremgå, at: --Programmerne har navnene Bomuld 60 C og Bomuld 40 C --Programmerne er egnet til vask af normalt snavset bomuld --De er de mest effektive programmer med hensyn til forbrug af energi og vand for vask af normalt snavset bomuld --Den vandtemperatur, der anvendes i programmet, kan afvige fra programtemperaturen på henholdsvis 60 C og 40 C C 4 kg Krav fra den 1. december 2011 EEI 68 C 4 kg Krav fra den 1. december 2013 EEI 59 EEI 68 Krav til vaskeevne: C 3 kg C 3 kg Krav fra den 1. december 2013 l w 1,03 l w 1 Krav til vandforbrug: lle vaskemaskiner Krav fra den 1. december 2011 Wt 5 x c + 35 Krav fra den 1. december 2013 Wt 5 x c ½ + 35 c er maskinens nominelle kapacitet for 60 C-normalprogrammet til bomuld ved helt fyldt maskine eller for 40 C-normalprogrammet til bomuld ved helt fyldt maskine. Den mindste af de to kapaciteter skal bruges. c ½ er tilsvarende, men ved halvt fyldt maskine. Oplysninger om effektforbrug i slukket tilstand og left on-tilstand Vejledende oplysninger om programvarighed, restfugtighed (angivet i %) og energi- og vandforbrug for de mest anvendte vaskeprogrammer ved helt og halvt fyldt maskine nbefalinger om hvilke vaskemiddeltyper, der er egnede til de forskellige vasketemperaturer Fra den 1. december 2012 Krav til programvælger Programmerne til vask af normalt snavset bomuldstøj ved 60 C og 40 C skal fra denne dato være tydeligt angivet på maskinens programvælger og/eller display. Programmerne skal være benævnt Bomuld 60 C og Bomuld 40 C. Fra den 1. december 2013 Mulighed for vask ved 20 C Vaskemaskiner skal fra denne dato have et program til vask ved 20 C. Programmet skal være nemt at finde på maskinens programvælger og/eller display. 4

5 Hvad er kravene til information og dokumentation? Energimærke og oplysningsskema lle vaskemaskiner, der er bragt på markedet fra den 20. december 2011, skal være forsynet med et energimærke og et oplysningsskema, som skal indgå i produktbrochuren eller andet materiale, der følger produktet. Der er krav til oplysningernes rækkefølge. Ud over de oplysninger, der fremgår af energimærket, skal oplysningsskemaet indeholde information om bl.a. programvarighed og energiforbrug ved de 3 forskellige vaskeprogrammer, der anvendes ved bestemmelse af energiklasse, centrifugeringsevne og vandforbrug. Derudover skal det indeholde information om effektforbrug i slukket og left on tilstand. Se krav til energimærke og krav til indhold i oplysningsskemaet i forordning om energimærkning af vaskemaskiner, bilag I og bilag II. Oplysninger i salgsmateriale og i reklamer Relevant salgsmateriale og reklamer for vaskemaskiner skal indeholde oplysninger om vaskemaskiners energiklasse, hvis materialet i øvrigt indeholder oplysninger om energi og/eller priser. Dette gælder både for leverandører og for forhandlere. Se mere herom i forordningen for energimærkning af vaskemaskiner, artikel 3 og 4. Ecodesign CE-mærkning og overensstemmelseserklæring Du skal som leverandør af vaskemaskiner, der er omfattet af ecodesignkravene, sørge for, at maskinerne er CE-mærkede, når de kommer på markedet i EU. Du skal endvidere have udarbejdet en CE-overensstemmelseserklæring, hvor det fremgår, at maskinen overholder kravene i forordningen. Det vil sige, at forordningens reference nummer EU nr. 1015/2010 skal være nævnt i overensstemmelseserklæringen. Find krav til indholdet i CE-overensstemmelseserklæringen i ecodesigndirektivet, bilag VI. Gælder for både ecodesign og energimærkning Teknisk dokumentation Du skal som leverandør sørge for, at dit produkt har en teknisk dokumentation. Det gælder for alle vaskemaskiner, der bringes på markedet. Den tekniske dokumentation skal vise, at energimærkningen af maskinen er korrekt, og at produktet overholder kravene i ecodesignforordningen. Den tekniske dokumentation skal indeholde: Kopi af de beregninger, der er anvendt til at fastlægge vaskemaskinens energieffektivitetsindeks, vaskeevne, vandforbrug og restfugtighed Kopi af oplysningerne i brugsvejledningen Den tekniske dokumentation skal endvidere indeholde resultater af gennemførte målinger. Oplysningerne i dokumentationen kan dog også baseres på beregninger, ekstra-poleringer e.l. på baggrund af målinger for lignende modeller. Den tekniske dokumentation skal i givet fald nøje beskrive, hvordan dette er gjort. Den tekniske dokumentation skal endvidere indeholde en fortegnelse over alle de maskiner, hvor oplysninger er baseret på det samme grundlag også kaldet ækvivalente modeller. Den tekniske dokumentation skal derudover vise, hvilke harmoniserede standarder og øvrige tekniske standarder og specifikationer, der er anvendt. Dokumentationen skal kunne leveres inden for en frist på 10 dage, hvis Energistyrelsen beder om at få den udleveret. Den skal gemmes i 5 år efter, at sidste eksemplar af modellen er fremstillet. Se alle krav til indhold af teknisk dokumentation i forordningen for energimærkning af vaskemaskiner, bilag III og artikel 4 i ecodesignforordningen. Målemetoder Der skal anvendes en pålidelig, nøjagtig og reproducerbar målemetode, der benytter sig af alment anerkendte måleteknikker. t målemetoden skal være reproducerbar, betyder, at målingerne skal kunne gentages med samme resultat. Til den tekniske dokumentation kan du som producent selv lave målingerne eller få foretaget målinger på et uafhængigt laboratorium. Målingerne skal dog altid udføres efter forordningens retningslinjer. 5

6 Hvem har ansvar for at overholde kravene? Kravene gælder for vaskemaskiner til husholdningsbrug, der markedsføres i EU, uanset om det er til salg eller gratis, og uanset salgsmetode. Kravene gælder direkte for: Europæiske producenter af produkter til salg i EU Importører af produkter fra et land uden for EU til salg i EU. Det gælder, uanset om produktet er fra din egen eller en anden virksomheds produktion uden for EU Repræsentanter i EU for producenter uden for EU Er du producent, har du ansvaret for, at dit produkt overholder kravene. Er du importør, har du ansvaret for, at det produkt, som du sælger i EU, overholder kravene. Det kan du blandt andet sørge for ved at stille kravene til din leverandør og sørge for, at produktet er CE-mærket, og at den tekniske dokumentation og energimærkningen er i orden, inden produktet kommer på markedet i EU. Repræsenterer du i EU en producent uden for EU, har du ansvaret for, at produktet overholder kravene, selvom du kun repræsenterer producenten og ikke sælger produkterne. Dette gælder dog ikke for parallelimporterede varer. I det tilfælde overtager den pågældende parallelimportør ansvaret. Hvornår skal kravene overholdes? Er du producent i EU, skal dine produkter overholde de krav, der gælder på det tidspunkt, hvor produkterne bringes på markedet. For at være bragt på markedet skal produkterne have forladt virksomheden, herunder virksomhedens lagre. Er du importør, må du gerne sælge produkterne fra dit lager, selvom de ikke overholder kravene, hvis produkterne fysisk er i et EU-land, inden de pågældende krav træder i kraft. Selve bestillingen og betalingen af produkterne har ingen betydning i denne sammenhæng. Hvad sker der, hvis produktet ikke overholder kravene? Energistyrelsen fører tilsyn med, at vaskemaskiner overholder reglerne om ecodesign og energimærkning. Energistyrelsen kontrollerer, at vaskemaskinernes overensstemmelseserklæring og tekniske dokumentation er i orden. Endvidere gennemfører Energistyrelsen kontrolmålinger for vaskemaskiner til husholdninger. Her tester man i første omgang en enkelt maskine af en given model. Hvis vaskemaskinen ikke overholder kravene, kan der testes yderligere 3 maskiner af samme model. Hvis gennemsnittet af de 3 målinger ikke overholder kravene, overholder maskinen ikke lovgivningen. Kontrolproceduren er beskrevet i ecodesignforordningens bilag III og i forordningen om energimærkning, bilag V. Kontrolprocedurerne er ens i de to forordninger. Hvis en vaskemaskine ikke opfylder kravene, skal Energistyrelsen pålægge producenten eller importøren at bringe tingene i orden. lt efter hvor alvorlig overtrædelsen er, kan Energistyrelsen forbyde, at produktet bliver markedsført, og forlange, at det bliver trukket tilbage fra markedet. Producenten eller importøren skal med det samme have besked om afgørelsen. Ved forbud eller tilbagetrækning skal EU-Kommissionen og de øvrige medlemsstater straks informeres. Hensigten er, at et eventuelt markedsføringsforbud virker ens i alle medlemslande. Hvordan spiller kravene sammen med andre krav og energimærker? Ecodesignforordningen om miljøvenligt design af elektriske og elektroniske husholdningsapparater og kontorudstyr med hensyn til standby (EF) nr. 1275/2008 EU har indført grænser for, hvor meget elapparater må bruge i standby og slukket tilstand. Kravene gælder en række husholdningsapparater, bl.a. vaskemaskiner til husholdningsbrug. Der er krav til maksimalt elforbrug i slukket tilstand, standby og standby med display. Endvidere er der fra 7. januar 2013 krav om, at vaskemaskiner har en funktion, der automatisk slukker for apparatet eller sætter det i tilstand, der overholder standbykravene. Se forordningen om standby og slukket (www.ens.dk/energikrav/standbyogslukket). før den 20. december 2011 (BEK nr. 318 af 7. maj 2002) Den nuværende energimærkning, som er trådt i kraft fra den 20. december 2011, er mere ambitiøs end den tidligere ordning, bekendtgørelse 318 af 7. maj Energieffektivitets-skalaen er udvidet til +++ og man bruger 3 forskellige vaskeprogrammer i beregningen af mærket mod tidligere kun ét. Derfor kan oplysninger på det gamle energimærke ikke sammenlignes direkte med det nye. Vaskemaskiner, der er bragt i omsætning før den 20. december 2011, kan stadig være energimærket med det oprindelige energimærke. Miljømærket Blomsten Vaskemaskiner kan få tildelt EU s miljømærke Blomsten, hvis de overholder en række miljøkrav. Blomsten kan vises på vaskemaskinens energimærke. Se 6

7 Hvor er der mere information? Energistyrelsens hjemmeside (www.ens.dk/energikrav) indeholder mere information om reglerne, nye krav i forordninger, vejledning, kontaktinformation og links til lovtekster. Du kan læse mere om det nye energimærke i Energistyrelsens folder om energimærkning. Find folderen på Lovgiving Ecodesignforordningen om miljøvenligt design af Kommissionens forordning EU nr. 1015/2010 om krav til miljøvenligt design af husholdningsvaskemaskiner. Berigtigelse af forordning EU nr. 1015/2010 om miljøvenligt design af husholdningsvaskemaskiner. Forordningen om energimærkning af vaskemaskiner Kommissionens delegerede forordning EU nr. 1061/2010 om energimærkning af husholdningsvaskemaskiner. Ecodesigndirektivet Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter. Se direktivet på dansk og engelsk (www.ens.dk/ecodesign). sdirektivet Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU af 19. maj 2010 om angivelse af energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af standardiserede produktoplysninger. Se direktivet på dansk og engelsk (www.ens.dk/ energimaerke). Dansk lov om ecodesign Ecodesign-direktivet er gennemført i dansk lovgivning i: Lovbekendtgørelse om miljøvenligt design af energirelaterede produkter, nr af 15. september 2010 Bekendtgørelse om miljøvenligt design af energirelaterede produkter, nr af 19. november 2010 Energistyrelsen maliegade København K Telefon: Om ecodesign og energimærkning: Hvor er der hjælp og vejledning? Du kan få svar på spørgsmål og hjælp til overholdelse af kravene hos Sekretariatet for Ecodesign og af Produkter. Tlf.: Mandag til torsdag Fredag Dansk lov om energimærkning EU-energimærkningen er gennemført i dansk lovgivning i: Lov om energimærkning af energirelaterede produkter, nr. 455 af 18. maj 2011 Bekendtgørelse om energimærkning af energirelaterede produkter, nr af 4. november 2011 frundingsregler Du kan læse mere om afrundingsregler for måleresultater og beregninger og målestandarder på 7

Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013

Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013 Ecodesign og -- Nye krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013 Vejledning

Læs mere

Producerer eller importerer du fjernsyn? Så vær opmærksom: Der er indført krav og kravene strammes både i 2011 og 2012

Producerer eller importerer du fjernsyn? Så vær opmærksom: Der er indført krav og kravene strammes både i 2011 og 2012 Producerer eller importerer du fjernsyn? Så vær opmærksom: Der er indført krav og kravene strammes både i 2011 og 2012 Hvad? I 2010 er der indført grænser for fjernsyns elforbrug og krav om, at producenter

Læs mere

Det nye energimærke. Nu får energimærket tre nye plusser

Det nye energimærke. Nu får energimærket tre nye plusser Nu får energimærket tre nye plusser Nyt design Skærpede krav Større energibesparelser Ved udgangen af 2010 får EU et nyt energimærke. Ved første øjekast ligner mærket det velkendte mærke, der vejleder

Læs mere

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER Hvem er folderen skrevet til? De fleste elektriske produkter, der skal sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. CE-mærkningen skal gøre

Læs mere

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Det indre marked for varer Det indre marked og dets internationale dimension Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj En vejledning

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 13. oktober 2011 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning 1. INDLEDNING

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Indhold 1. Formål 2. Anvendelsesområde 2.1. Markedsføring over for forbrugere 2.2. Særlovgivning

Læs mere

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING 20. december 2004 VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING KONKLUSIONERNE FRA DEN STÅENDE KOMITÉ FOR FØDEVAREKÆDEN

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Finanstilsynet har efter vedtagelsen af lov nr. 1460 af 22. december 2004 modtaget spørgsmål, der angår fortolkningen af

Læs mere

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Dato: 24. marts 2014 Sag: FO-12/01374-70 Sagsbehandler: /bb Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Baggrunden for retningslinjerne... 1 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Træder i kraft den 1.3.2013

Træder i kraft den 1.3.2013 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. August 2012 Rev. 4.1 Træder i kraft den 1.3.2013 2010 Jun. 2011 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE PHQ JHH HBK PHQ NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE PHQ PHQ HBK

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Generelt 2. Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring

Læs mere

NYE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NYE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NYE HVIDEVRER - hvad skal jeg vide, før jeg køber? Brug lidt energi - og få et mindre energiforbrug Vil du gerne have et lavt energiforbrug med i købet, når du anskaffer nye hvidevarer? Så betaler det

Læs mere

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse Fakta om energimærkning af enfamiliehuse ENFAMILIEHUSE Gældende fra 1. januar 2007 Nye energiregler for enfamiliehuse Bygninger er en af de største energiforbrugere i samfundet. Mellem 30 og 40 procent

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring

Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring 1 Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring 1. juli 2013 Efter forhandling med Forbrugerrådet, Dansk Erhverv, DI Handel, Bryggeriforeningen, Danmarks Automobilforhandler Forening, Danmarks

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk. 13. september 2013

Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk. 13. september 2013 Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk 13. september 2013 Klage vedrørende klage til Naturstyrelsen, J.nr. NST-4101-00321. Jeg har igennem det sidste år skrevet

Læs mere

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv 2013 EU s nye udbudsdirektiv -væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering

KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering CLP - Hvad er det, og hvad betyder det for mig? 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V www.i-bar.dk Medarbejdersekretariat: Vester Søgade

Læs mere

Vejledning om syn af sprøjter

Vejledning om syn af sprøjter Vejledning om syn af sprøjter Marksprøjter og tågesprøjter til udbringning af pesticider Februar 2014 Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2, 2014 Titel: Vejledning om syn af sprøjter Redaktion: Brian Pedersen,

Læs mere