SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE"

Transkript

1 SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE JUNI 2011

2 DEL 1: Oplysninger om antal voksne handicappede og sindslidende I denne del af spørgeskemaet beder vi om oplysninger om kommunens antal voksne handicappede og sindslidende i botilbud og med støtte mv. i 2009 og Denne del af spørgeskemaet består af 7 sider. Ordforklaring gælder alle spørgsmål: Undersøgelsen vedrører botilbud og støtte til voksne handicappede og sindslidende. Botilbud og støtte, der alene vedrører misbrugere eller socialt udsatte, medtages ikke. Fysiske og psykiske funktionsnedsættelser er fx høre-, kommunikations-, mobilitets- eller synsnedsættelse, medfødt og erhvervet hjerneskade, udviklingshæmning, autisme og ADHD. Sindslidelser er fx angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse, personligheds-, spise- eller tilknytningsforstyrrelse. "Kommunens egne borgere er borgere, hvor kommunen har betalingsforpligtelsen. Andre kommuners borgere er borgere, hvor andre kommuner har betalingsforpligtelsen. Kommunens egne botilbud er botilbud og botilbudslignende boformer, som kommunen selv driver eller med driftsoverenskomst (Servicelovens og Almenboliglovens 105). Andre driftsherrers botilbud er botilbud og botilbudslignende boformer (SEL og ABL 105), som kommunen ikke selv driver eller har driftsoverenskomst med, dvs. som andre aktører driver, fx andre kommuner, private aktører eller regionerne. Spørgsmål 1: Kommunens egne borgere med nedsat funktionsevne eller sindslidelse Hvor mange af kommunens egne borgere med nedsat funktionsevne eller sindslidelse var i hhv og 2010: - Beboere i kommunens egne botilbud (helårspersoner, 18+ år) - Beboere i pleje- eller ældreboliger (antal personer pr , år) - Modtagere af socialpædagogisk støtte i eget hjem i mindst 15 timer/uge (antal personer pr , 18+ år). Og heraf støttemodtagere, der samtidig var brugere af dagtilbud til voksne Personer i botilbud, der alene vedrører misbrugere eller socialt udsatte, medtages ikke. Personer i pleje- og ældreboliger eller med socialpædagogisk støtte i eget hjem, der alene er misbrugere eller socialt udsatte, medtages ikke. Hvis en person både har en sindslidelse og en funktionsnedsættelse, skal der svares i henhold til det væsentligste i personens situation. Hver person skal kun tælles med én gang. En helårsperson = 365 døgn. Hvis der ikke er nogen personer i den pågældende kategori, angiv da venligst 0. 1

3 2

4 Spørgsmål 2: Køb af døgnpladser Hvor mange af kommunens egne borgere med nedsat funktionsevne eller sindslidelse var beboere i andre driftsherrers botilbud i hhv og 2010 (helårsbeboere, 18+ år)? Dvs. hvor mange døgnpladser købte kommunen af andre i 2009 og 2010 (helårspladser)? Ordforklaring se s. 1. Personer i botilbud, der alene vedrører misbrugere eller socialt udsatte, medtages ikke. Hvis en person både har en sindslidelse og en funktionsnedsættelse, skal der svares i henhold til det væsentligste i personens situation. Hver person skal kun tælles med én gang. En helårsperson = 365 døgn. Hvis der ikke er nogen personer i den pågældende kategori, angiv da venligst 0. 3

5 Spørgsmål 3: Salg af døgnpladser Hvor mange døgnpladser i kommunens egne botilbud solgte man i hhv og 2010 til andre kommuners borgere med nedsat funktionsevne eller sindslidelse (helårspladser)? Dvs. hvor mange borgere (18+ år) fra andre kommuner var beboere i kommunens botilbud i 2009 hhv Ordforklaring se s. 1. Personer i botilbud, der alene vedrører misbrugere eller socialt udsatte, medtages ikke. Hvis en person både har en sindslidelse og en funktionsnedsættelse, skal der svares i henhold til det væsentligste i personens situation. Hver person skal kun tælles med én gang. En helårsperson = 365 døgn. Hvis der ikke er nogen personer i den pågældende kategori, angiv da venligst 0. 4

6 Spørgsmål 4: Særligt Dyre Enkeltsager Hvor mange af kommunens egne borgere (18+ år) med nedsat funktionsevne eller sindslidelse havde ophold i botilbud til over 1,5 mio. kr. pr. år (Særligt Dyre Enkeltsager) i hhv. egne og andre driftsherrers botilbud i 2009 og 2010 (helårsmodtagere)? Ordforklaring se s. 1. Personer i botilbud, der alene vedrører misbrugere eller socialt udsatte, medtages ikke. Her medregnes alene udgifterne til borgerens ophold i botilbuddet, herunder støtten, men ikke udgifter til evt. dagtilbud el. lign. Hvis en person både har en sindslidelse og en funktionsnedsættelse, skal der svares i henhold til det væsentligste i personens situation. Hver person skal kun tælles med én gang. En helårsmodtager = 365 døgn. Hvis der ikke er nogen handicappede eller sindslidende personer med ophold i botilbud til over 1,5 mio. kr. pr. år, angiv da venligst 0. 5

7 Spørgsmål 5: Borgere med særtakst Hvor mange borgere (18+ år) med nedsat funktionsevne eller sindslidelse havde i 2009 hhv særtakst (dvs. særtakst ud over basistaksten eller individuelt beregnet takst) i hhv. egne og andre driftsherrers botilbud? Ordforklaring se s. 1. Personer i botilbud, der alene vedrører misbrugere eller socialt udsatte, medtages ikke. Hvis en person både har en sindslidelse og en funktionsnedsættelse, skal der svares i henhold til det væsentligste i personens situation. Hver person skal kun tælles med én gang. Hvis der ikke er nogen personer i den pågældende kategori, angiv da venligst 0. 6

8 Spørgsmål 6 Hvor mange af kommunens egne borgere (18+ år) med funktionsnedsættelse eller sindslidelse var visiteret til et botilbud eller et bofællesskab, men havde ikke kunnet indskrives pr hhv ? Ordforklaring se s. 1. Personer visiteret til botilbud, der alene vedrører misbrugere eller socialt udsatte, medtages ikke. Hvis en person både har en sindslidelse og en funktionsnedsættelse, skal der svares i henhold til det væsentligste i personens situation. Hver person skal kun tælles med én gang. Hvis der ikke er nogen personer i den pågældende kategori, angiv da venligst 0. 7

9 DEL 2: Oplysninger om kommunens døgnpladser på voksenområdet I denne del af spørgeskemaet beder vi jer om at bekræfte eller korrigere nogle forud indtastede oplysninger om bl.a. døgnpladstal og primær målgruppe for kommunens egne botilbud, botilbud med driftsoverenskomst, samt for evt. botilbud, som kommunen fører tilsyn med. Oplysningerne har vi hentet fra kommunernes indberetninger til Tilbudsportalen. Denne del af spørgeskemaet består af 3-4 sider, afhængig af antallet af botilbud i kommunen. I csv-filen, der hedder: DEL 2 som er vedhæftet mailen med spørgeskemaet, finder I den samlede liste over de botilbud i kommunen, som vi har fundet, med tilhørende oplysninger fra Tilbudsportalen. Listen kan give et overblik under udfyldelsen af det elektroniske skema. Vi har forsøgt kun at medtage botilbud efter Servicelovens 107 og 108 og botilbudslignende boformer eller bofællesskaber efter Almenboliglovens 105, hvor de primære målgrupper er voksne handicappede og sindslidende. Botilbud, der alene vedrører misbrugere eller socialt udsatte, er ikke medtaget. NB: Vi vil bede jer om at være særligt opmærksomme på, om der fejlagtigt skulle være kommet ordinære plejehjem eller plejeboliger til ældre og/eller demente med på listen. De er ikke en del af den beboergruppe, vi fokuserer på her. Vejledning til at udfylde skemaet I det elektroniske spørgeskema [se skabelon nedenfor] er der to linjer for hvert af kommunens botilbud til voksne handicappede og sindslidende. I den øverste linje for hvert enkelt botilbud har vi indtastet de stamoplysninger, som vi har fundet i Tilbudsportalen. Hvis de indtastede stamoplysninger er korrekte, vil vi bede dig om at bekræfte dem i feltet med blå skrift yderst til højre i rækken (markér godkend oplysninger ). Hvis nogle af de indtastede stamoplysninger er forkerte, vil vi bede dig om at rette dem i felterne i den nederste linje for hvert enkelt botilbud. Du kan rette enten ved at taste fx det korrekte antal døgnpladser på botilbuddet ind i det tomme felt, eller ved at vælge den korrekte oplysning på listen (under ---Vælg--- ). Når du har rettet, vil vi bede dig om at bekræfte det nye sæt stamoplysninger i feltet med blå skrift yderst til højre i rækken (markér: godkend oplysninger m rettelse ). Hvis du mener, at et botilbud bør fjernes fra listen, vil vi bede dig markere Fjern botilbud fra listen i feltet med blå skrift yderst til højre i rækken. Desuden vil vi bede dig angive en begrundelse ((fx at botilbuddet er lukket eller retter sig mod andre målgrupper end voksne handicappede og sindslidende (fx ældre)). Botilbuddene står oplistet i alfabetisk rækkefølge. Hvis du mener, at yderligere botilbud bør føjes til listen, vil vi bede dig om at skrive det i de tomme tabeller, som vi har indsat. 8

10 Oplysninger om døgnpladser i botilbud, som kommunen driver eller har driftsoverenskomst med Hvis kommunen driver eller har driftsoverenskomst med botilbud, som ikke fremgår, vil vi bede jer om at tilføje dem og deres stamoplysninger i de tomme skemaer, som er indsat i det elektroniske spørgeskema. Det gælder kun botilbud efter Servicelovens 107 og 108 og botilbudslignende boformer eller bofællesskaber efter Almenboliglovens 105, hvor de primære målgrupper er voksne handicappede og sindslidende. Botilbud, der alene vedrører misbrugere eller socialt udsatte, medtages ikke. Oplysninger om døgnpladser i private botilbud, som kommunen fører tilsyn med Vi vil også gerne bede jer bekræfte eller rette de stamoplysninger, som vi har fundet om de private botilbud, som kommunen fører tilsyn med. Disse oplysninger stammer også fra Tilbudsportalen. Fremgangsmåden er beskrevet i vejledningen på s. 8. Hvis kommunen fører tilsyn med botilbud, som ikke fremgår, vil vi bede jer om at tilføje dem og deres stamoplysninger i de tomme skemaer, som er indsat i det elektroniske spørgeskema. Det gælder kun botilbud efter Servicelovens 107 og 108 og botilbudslignende boformer eller bofællesskaber efter Almenboliglovens 105, hvor de primære målgrupper er voksne handicappede og sindslidende. Botilbud, der alene vedrører misbrugere eller socialt udsatte, medtages ikke. 9

11 DEL 3: Oplysninger om kommunens største botilbud eller afdelinger under rammeaftalen i 2009 og 2010 I denne del af spørgeskemaet beder vi om oplysninger om belægningsprocenter, fordelt på kommunens egne borgere og andre kommuners borgere, på højst fem udvalgte botilbud i 2009 og Denne del af spørgeskemaet består af 1-2 sider. I excel-filen, der hedder: DEL 3 som er vedhæftet mailen med spørgeskemaet, finder I en liste over de (op til fem) udvalgte botilbud i kommunen. Ordforklaring og vejledning til at udfylde spørgeskemaet Ud fra rammeaftalernes takstbilag har vi udvalgt kommunens største botilbud eller afdelinger. For hvert botilbud vil vi bede dig oplyse den realiserede samlede belægningsprocent på årsbasis, samt andelen af helårsbeboerne, der er kommunens egne borgere hhv. andre kommuners borgere. Disse to andele skal summere til 100 % og angive, hvor stor en del af tilbuddets finansiering, der stammer fra hhv. egne borgere og borgere med anden betalingskommune. Egne borgere er borgere, hvor kommunen selv har betalingsforpligtelsen. Andre kommuners borgere er borgere med en anden betalingskommune. Et eksempel er et tilbud med 10 pladser fordelt på 5 egne borgere og 5 borgere med anden betalingskommune, hvoraf 1 er flyttet ind på en ellers tom plads pr 1/7. I dette tilfælde er belægningsprocenten 95 % (9,5 ud af 10 pladser), andelen af egne borgere er 52,6 % (5/9,5=0,526) og andelen af andre kommuners borgere er 47,4% (4,5/9,5=0,474). Vi vil bede dig angive tallet i procent altså f.eks. 95 (frem for 0,95). Oplysningerne e fra spørgeskemaets del 3 skal også bruges til et forskningsprojekt på Aarhus Universitet. Kommentarer eller spørgsmål til projektet kan rettes til ph.d.-studerende Johannes Engers Gregersen på 10

12 DEL 4: Spørgsmål om udvikling i antallet af døgnpladser i kommunens egne botilbud Denne del af spørgeskemaet drejer sig om udviklingen i antallet af døgnpladser til voksne handicappede og sindslidende i kommunens egne botilbud. Spørgsmålene handler primært om kommunens planer eller overvejelser om at udvide eller reducere antallet af døgnpladser i , men også om, hvad der er sket i Vi spørger både til brutto-bevægelser i kommunens botilbud og til den samlede netto-virkning heraf for kommunens døgnpladstal. Vi spørger for at kunne tegne et billede af, hvor udviklingen og tilbudsstrukturen har været og er på vej hen efter kommunalreformen. Det vil I forhåbentlig kunne bruge i jeres fremtidige planlægning på området for voksne handicappede og sindslidende. Denne del af spørgeskemaet består af ca. 8 sider. Ordforklaring til at udfylde spørgeskemaet "Kommunens egne botilbud er botilbud og boformer, som kommunen selv driver eller med driftsoverenskomst. Det drejer sig om botilbud efter Servicelovens 107 og 108 samt botilbudslignende boformer og bofællesskaber efter Almenboliglovens 105. Kun planer for døgnpladser i botilbud til voksne handicappede og sindslidende medtages. De fordeles efter primær målgruppe. Døgnpladser i botilbud, der alene vedrører misbrugere eller socialt udsatte, medtages ikke. Fysiske og psykiske funktionsnedsættelser er fx høre-, kommunikations-, mobilitets- eller synsnedsættelse, medfødt og erhvervet hjerneskade, udviklingshæmning, autisme og ADHD. Sindslidelser er fx angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse, personligheds-, spise- eller tilknytningsforstyrrelse. 11

13 Spørgsmål 9 Dette spørgsmål handler om, hvorvidt kommunen har nedlagt, oprettet eller ombygget døgnpladser til voksne handicappede eller sindslidende i kommunens egne botilbud i perioden Og om kommunen har overtaget driften af døgnpladser fra regionen i perioden. (Angiv et cirkatal). Vi spørger her til brutto-bevægelser bevægelser og ændringer i kommunens botilbud i I næste spørgsmål beder vi om jeres vurdering af den samlede netto-virkning af ændringerne for kommunens samlede døgnpladstal. Ordforklaring: se s. 11. Du går videre i spørgeskemaet på denne måde: Hvis Nej i alle Gå direkte til spørgsmål 11, ellers gå til spørgsmål 10 12

14 Spørgsmål 10 Spørgsmål 11 Dette spørgsmål handler om, hvorvidt I har konkrete, politisk vedtagne (evt. iværksatte) planer om at nedlægge, oprette eller ombygge døgnpladser i kommunens egne botilbud til voksne handicappede eller sindslidende i løbet af de næste 3-4 år (dvs. i perioden ). Og om kommunen har planer om at overtage driften af døgnpladser fra regionen i perioden? (Angiv et cirkatal). Vi spørger her til planlagte brutto-bevægelser bevægelser i kommunens botilbud i I næste spørgsmål beder vi om jeres vurdering af den samlede netto-virkning af ændringerne for kommunens samlede døgnpladstal. Ordforklaring: se s

15 Du går videre i spørgeskemaet på denne måde: Hvis Ja, vi vil nedlægge Besvar spørgsmål 12a Hvis Ja, vi vil oprette Besvar spørgsmål 12b Hvis Ja, vi vil hjemtage Besvar spørgsmål 12c Hvis Ja, vi vil ombygge Skriv evt. kommentar i kommentarfelt Hvis Nej i alle Gå direkte til spørgsmål 15 14

16 Spørgsmål 12a Spørgsmål 12b Spørgsmål 12c Spørgsmål 13 Du går videre i spørgeskemaet på denne måde: Hvis nettoforøgelse Gå til spørgsmål 14, derefter spørgsmål 16 Hvis nettoreduktion Gå til spørgsmål 14, derefter spørgsmål 17 Hvis uændret Gå til spørgsmål 14 15

17 Spørgsmål 14 Du går videre i spørgeskemaet på denne måde: Hvis uændret i spørgsmål 13 og nettoforøgelse i spørgsmål 14 Gå til spørgsmål 16, derefter spørgsmål 18 Hvis uændret i spørgsmål 13 og nettoreduktion i spørgsmål 14 Gå til spørgsmål 17, derefter spørgsmål 18 Hvis uændret i spørgsmål 13 og Nej, i spørgsmål 14 Gå direkte til spørgsmål 18 Spørgsmål 15 Du går videre i spørgeskemaet på denne måde: Hvis Ja [ ] nettoforøgelse Gå til spørgsmål 16, derefter spørgsmål 18 Hvis Ja [ ] nettoreduktion Gå direkte til spørgsmål 17 Hvis Nej Gå direkte til spørgsmål 18 16

18 Spørgsmål 16 Spørgsmål 17 17

19 Spørgsmål 18 Nedenfor er oplistet en række udsagn vedr. planer og fremtidsperspektiver ektiver på botilbudsområdet. Vi vil bede dig om at angive, i hvilket omfang du er enig eller uenig i, at de nævnte forhold gælder eller vil komme til at gælde for din kommune. Udsagn vedr. overvejelser om og vilkår for køb og salg af døgnpladser De første udsagn handler om kommunens overvejelser om og vilkår for køb og salg af døgnpladser til voksne handicappede og sindslidende. Vi ved, at der er mange forskellige målgrupper, og at det kan være vanskeligt at svare helt generelt. Alligevel vil vi bede dig om at prøve at svare overordnet på spørgsmålet for kommunen set som helhed. Sæt ét kryds i hver række. 18

20 Udsagn vedr. overvejelser om højt specialiserede tilbud De næste udsagn handler om kommunens overvejelser og forventninger om køb og salg af højt specialiserede døgnpladser til voksne handicappede og sindslidende. Vi ved, at der er mange forskellige målgrupper, og at det kan være vanskeligt at svare helt generelt. Alligevel vil vi bede dig om at prøve at svare overordnet på spørgsmålet for kommunen set som helhed. Sæt ét kryds i hver række. Afslutning af spørgeskemaet Mange tak for din tid og for din besvarelse. Den er vigtig for undersøgelsen. KREVI forventer at kunne offentliggøre undersøgelsens første resultater i november Det sker på vores hjemmeside, Vi kan også komme ud i din kommune og fortælle om undersøgelsens resultater. Det er gratis. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte projektleder, specialkonsulent i KREVI, Camilla Dalsgaard, på eller 19

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

ET NYT SOCIALTILSYN BEDRE KVALITET FOR UDSATTE BØRN OG VOKSNE

ET NYT SOCIALTILSYN BEDRE KVALITET FOR UDSATTE BØRN OG VOKSNE ET NYT SOCIALTILSYN BEDRE KVALITET FOR UDSATTE BØRN OG VOKSNE Et nyt socialtilsyn - Bedre kvalitet for udsatte børn og voksne 1 INDLEDNING - Et nyt socialtilsyn - Bedre kvalitet for udsatte børn og voksne...5

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug En tværfaglig udfordring Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug Socialt Udviklingscenter SUS 2011 En tværfaglig udfordring - Undersøgelse af kommunernes indsats for

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde Budgettet som styringsredskab - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde KL s Økonomiske Sekretariat September 2009 Indholdsfortegnelse Budgettet som styringsredskab

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

HVAD KOSTER DET OFFENTLIGE?

HVAD KOSTER DET OFFENTLIGE? fremtiden starter her... HVAD KOSTER DET OFFENTLIGE? Kan man sammenligne pærer med bananer? 2 Hvad koster det offentlige? / Dansk Erhverv Hvad koster det offentlige? / Dansk Erhverv 3 Indhold Hvad koster

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.25 Ansøgningsfrist

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud Bilag b) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud December 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 AFRAPORTERING

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2015 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD Lectio Spørgeskema 1. udgave august 2007 OD Indledning Lectio kan anvendes til mere end notering af fravær, studieplan, studierapport og undervisningsbeskrivelse. Det kan også bruges til at lave spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

Hvordan og hvor meget?

Hvordan og hvor meget? Hvordan og hvor meget? - En kvantitativ undersøgelse af handleplansarbejdet i Kriminalforsorgen Af Anita Rönneling, Nadja Lund-Sørensen og Pernille Christel Bak Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret,

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Hjemmetræning af børn med hjerneskade

Hjemmetræning af børn med hjerneskade Hjemmetræning af børn med hjerneskade MarselisborgCentret april 2005 Evaluering af forsøgsordning efter Servicelovens 138 for forældre, der træner et barn med hjerneskade i hjemmet I N D H O L D S F O

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse August 2014 BERETNING OM INDSATSEN OVER FOR HJEMLØSE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og hovedkonklusion...

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere