Nedenstående må gerne omdeles til alle folketingsmedlemmer, relevante udvalg og ministerier.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nedenstående må gerne omdeles til alle folketingsmedlemmer, relevante udvalg og ministerier."

Transkript

1 By- og Boligudvalget BYB alm. del Bilag 84 Offentligt Fra: ABR / Gert Lund Christensen Sendt: 20. april :36 Til: Cc: 'ABR / Gert Lund Christensen'; Emne: Møde i går og Huseftersynsordningens tilstand, før, nu og fremover Folketinget Kommentar til ekspertmøde i By- og Boligudvalget den vedr. Huseftersynsordningen. Nedenstående må gerne omdeles til alle folketingsmedlemmer, relevante udvalg og ministerier. Brancheforeningen for BygningsUkyndige Ejendomsmæglerassistenter har begået nedenstående referat fra mødet i går, hvor den statistiske usandhed gentages som alibi for at tingenes tilstand skal bevares. 60 % af de private sælgere finder selv den beskikkede bygningssagkyndige udtalte Erhvervs- og Byggestyrelsen for et par år siden på et spørgsmål fra Boligudvalget, og derfor er det alligevel nødvendigt at ejendomsmæglerne / forsikringsselskaberne står som en garant for at de øvrige sælgere ikke skal forledes til denne uvane. Faktum er naturligvis at 60 % af de private sælgere ikke selv bestiller de beskikkede bygningssagkyndige, da det skulle være mærkeligt at 10 % af alle sælgere var enige om at vælge 13 ud af de 578 beskikkede til at udføre omkring 10 % af samtlige udførte tilstandsrapporter i 1. kvartal *Fodnote 1) Skal de dumme sælgere have hjælp til at bestille tilstandsrapport, energimærke og elinstallationsrapport, og altså ikke den beskikkede bygningssagkyndig, ISO 9001 certificerede energikonsulentvirksomhed eller den aut. el-installatør, som ejendomsmæglerne så gerne vil hjælpe med, gøres dette mest sikkert med anvendelse af min model. Staten kalkulerer da i hvert fald med, at hovedparten af borgerne er kloge nok til at anvende diverse andre sider på Internettet, bla SKAT, NemRefusion, Boligejer.dk, etc. uden at det i disse tilfælde har været nødvendigt at indskyde en mægler. Så naturligvis kan hovedparten af borgerne finde ud af at bestille opgaver i forbindelse med et salg. På Boligejer under Bygningsdata indtastes: Find ejendomsdata Indtast adresse, evt. efterfulgt af postnummer og/eller by Test vej 1, 1234 Testby Der står i forlængelse af dette felt så et fast punkt (der er plads nok i den eksisterende opsætning): Skal ejendommen sælges? JA NEJ

2 Svares JA kommer følgende tekst: Velkommen til Det Offentlige Log-in Fællesskab - NemLog-in. Her kan du benytte både din personsignatur og din medarbejdersignatur til at logge ind. Brug din personsignatur, hvis du skal logge ind i privat øjemed. Med din personsignatur kan du for eksempel logge ind på skat og rette i din selvangivelse eller udføre andre handlinger, der knytter sig til dig som privat person, eller bestille tilstandsrapport, energimærke og eleftersynsrapport i forbindelse med salg af din ejendom. Brug din medarbejdersignatur, hvis du skal logge ind i erhvervsmæssigt øjemed. Med din medarbejdersignatur kan du indberette direkte til myndighederne på din virksomheds vegne. Din medarbejdersignatur er personlig og knyttet til den virksomhed, du er ansat i. Du skal derfor også bruge den, hvis du på vegne af en klient / virksomhed / et dødsbo bestiller tilstandsrapport, energimærke eller eleftersyn på din klients ejendom Log in med NemID Validering af BrugerID kontra ejendommens ejer udføres herefter automatisk: Er man valideret som ejer, dukker følgende skema op: Ejeroplysninger: Ejere (navne overført fra BBR) Korrekt? JA Nej Adresse (overført fra BBR) Korrekt? JA NEJ Post nr. og By (overført fra BBR) Kommune (Overført fra BBR) Vejkode (Overført fra BBR) Mail: Indtastes af bestiller Telefon: Indtastes af bestiller Mobil telefon: Indtastes af bestiller Ejendom:

3 Adresse (overført fra BBR) Post nr. og By (overført fra BBR) Kommune (Overført fra BBR) Vejkode (Overført fra BBR) Tidligere Tilstandsrapporter: (Overført fra BBR) Tidligere Energimærker: (Overført fra BBR) Tidligere Elinstallationsrapporter: (Overført fra BBR) Tidligere Byggeskaderapporter: (Overført fra BBR) Nyt lovpligtigt Energimærke skal udføres: JA NEJ (overføres fra BBR, hvor der valideres på data om udførelse/gyldighed) Hvis JA udvælger systemet automatisk en ISO 9001 certificeret Energikonsulentvirksomhed, som ikke tidligere har udført Energimærker på ejendommen. Ønskes udført et nyt energimærke på trods af tidligere udført og stadigvæk gyldigt: JA NEJ Hvis JA udvælger systemet automatisk en ISO 9001 certificeret Energikonsulentvirksomhed, som ikke tidligere har udført Energimærker på ejendommen. Nyt lovpligtigt Eleftersyn skal udføres: JA NEJ (overføres fra BBR, hvor der valideres på data om udførelse/gyldighed) Hvis JA udvælger systemet automatisk en aut. el-installatør, som ikke tidligere har udført elinstallationsrapport på ejendommen. Ny tilstandsrapport skal udføres: JA NEJ (vælges af bestiller) Hvis JA udvælger systemet automatisk en beskikket bygningssagkyndig, som ikke tidligere har udført tilstandsrapport på ejendommen. Skal bestillinger overføres til Betalingssiden? JA NEJ Hvis JA fremkommer en betalingsside og når betaling er godkendt tildeles et sagsnummer, hvorefter systemets tilfældige valg af lokale sagkyndige modtager oplysningerne på bestillingen på mail og kontakter bestiller for besigtigelser. Du taler med N.N. Jeg er blevet bestilt til at udføre. på ejendom, som følge af din bestilling på Boligejer.dk med sagsnummer xxxxxx, og vi skal derfor aftale en tid til besigtigelse. Når rapporter er indberettet, og scannet og accepteret af systemerne (som nu), frigives rapporterne som PDF til bestiller, ejer og overføres til BBR m.v. og honorar frigives til de respektive sagkyndige.

4 Ønsker systemet at kvalitetssikre en eller flere af de udførte rapporter, meddeles dette til bestiller og rapporter fremsendes ikke. Ejendommen sættes i karantæne, således at der ikke kan bestilles nye rapporter, før de allerede udførte er kontrolleret. Teknisk revisor modtager derfor sagen og kontakter bestiller for kontroleftersyn. Efterfølgende frigives rapporter på normal vis, og betaling frigives til de sagkyndige. (da tilstandsrapporter har en gyldighed på 6 måneder, energimærke på 7 til 10 år og elinstallationsrapporter på 1 år) kan bestiller sikkert godt acceptere en forsinkelse på 8-14 dage. Bestillere, som ikke er ejere af ejendommen (fx ejendomsmæglere og advokater) skal logge ind Digital Signatur: og angive samme data som ejer. Data fra sådanne bestillinger påføres automatisk de respektive rapporter, med angivelser af bestillerdata. Betaling skal i disse tilfælde udføres af bestiller, som sikkert har en samarbejdsaftale med ejer / dødsbo og derfor kan tilbageholde honorar-udlæg fra salget af ejendommen! Bestiller (privat eller erhvervsdrivende) modtager ikke oplysninger om de af systemet tilfældigt valgte lokale sagkyndige, før disse kontakter bestiller, hvor de oplyser sagsnummer! Færdigt arbejde! Kan det laves enklere til sikring af fuld uvildighed og betaling af ydelserne herfor? Beskikkede bygningssagkyndige skal ikke konkurrere på pris og kvalitet, da kvaliteten skal være ensartet høj garanteret med det nødvendige antal tekniske revisioner og sanktioner, og priserne er bestemt af staten i forhold til det ønskede niveau for arbejdet, herunder overdragelse af ansvar fra sælger til beskikket bygningssagkyndig. Er de for høje i forhold til at tilgodese forbrugerorganisationernes bange anelser, så må de blot sættes ned, selv om dette kan få den konsekvens, at færre sagkyndige er interesseret i at deltage i ordningerne, men dette må så justeres efterfølgende. Som det har været siden 2004 går antallet af beskikkede bygningssagkyndige konstant ned, og alligevel er det konstant % af de beskikkede, som udfører % af samtlige tilstandsrapporter. Dette useriøse hurtigløb med op til 800 udførte tilstandsrapporter på 1 år for enkelte beskikkede har medført massevis af sanktioner:

5 2006: 6 Påtaler, 5 Advarsler 2007: 10 Påtaler, 7 Advarsler 2008: 12 Påtaler, 2 Advarsler, 1 Inddragelse 2009: 52 Påtaler, 12 Advarsler 2010: 31 Påtaler, 10 Advarsler 2011: 15 Påtaler. 4 Advarsler, 1 Inddragelse, 1 Bøde Samlet: 126 Påtaler, 40 Advarsler, 2 Inddragelser og 1 Bøde For 2012 foreligger der ingen sanktioner, da styrelserne angiveligt er gået i bureaukratisk selvsving og de tilknyttede tekniske revisorer står standby måned efter måned, mens Disciplinær- og Klagenævnet er over 5 måneder bagud med alt, til forbrugernes sikkerhed? Fordelt på omkring 600 beskikkede bygningssagkyndige eller sanktion til 1 ud af 3 beskikkede som følge af ringe, meget ringe eller helt uacceptabelt ringe arbejde i forbindelse med varetagelse af en forbrugerbeskyttende lovgivning! Og 40 % af de 600 beskikkede er dømt op til 9 gange i Ankenævnet for Huseftersyn / Disciplinær- og Klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige, og de dømte som ikke accepterer kendelserne. Heller ikke overholder Bekendtgørelsens krav om at få dette meddelt inden 30 dage. Gad vide hvad forbrugerne ville vælge, hvis valget står mellem billige og sjuskede tilstandsrapporter / energimærker og eleftersynsrapporter (udført af tillærte elektrikere ) som farter rundt i hele landet for at servicere ejendomsmæglerne, eller rapporter til de fastsatte priser udført af seriøse sagkyndige og installatører med tilknytning til lokalområdet? Fodnote 1: Tal for udførte tilstandsrapporter for HE-nr. 987 (undertegnede) trods ca husstandsomdelte reklamer efter 2010, 3 hjemmesider og årlige reklameudgifter på omkring kr., samt naturligvis ingen sanktioner eller tabte sager i ankenævn eller hos domstolene, viser klart at de private sælgere ikke vælger frit: Antal tilstandsrapporter: Som selvstændig 2012: : : : : : : : : : 15 Som ansat hos Stokvad & Kerstens (med faste aftale med ejendomsmæglere): 2003: 179 (9 måneder) 2002: : 333 (9 måneder) Som selvstændig 2000: 81

6 Som ansat hos Just Consult (med faste aftaler med ejendomsmæglere) 1999: 243 (6 måneder) 1998: : : 598 (9 måneder) Som ansat hos Codan (med faste aftaler med ejendomsmæglere) 1996: 61 (3 måneder) I alt: ca stk. Heraf som selvstændig: 400 Dette viser tydeligt at der ikke er basis for at være selvstændig! Skulle nogen være i tvivl om fordelingen henvises til bearbejdet statistik for 1. kvartal 2012: År 2012 Udgangen af Marts Beskikkede 576 Rapporter Gennemsnit 25 Reelt gennemsnit 35 Intervaller Lav Høj Beskikkede Beskikkede % Lav Lav % Midt Midt% Høj Under gennemsnit Gennemsnit Over gennemsnit Sum af stipuli Forskel til antal 562 Tal er baseret på at de beskikkede som udfører under det gennemsnitlige antal alle udfører det maksimale antal rapporter i de aktuelle intervaller, mens de beskikkede som udfører over gennemsnittet kun har udført det minimale antal rapporter i de aktuelle intervaller. Udregningen er således den bedst tænkelige, mens fakta naturligvis er meget værre. 21 % af de beskikkede bygningssagkyndige eller 119 af 576 har udført minimum 47 % af samtlige udførte tilstandsrapporter eller det samme antal, som de resterende 457 beskikkede har udført til sammen. 2 % af de beskikkede eller 13 af 576 har minimum udført 1313 tilstandsrapporter eller godt 9 % af samtlige eller mere end 2 om dagen hver eneste dag (incl. lørdag, søndage, helligdage og de dage hvor landet var lukket af sne) siden den 1. januar 2012

7 Det er dog et mærkeligt sammentræf at 780 private sælgere (60 % af de 1313 udførte tilstandsrapporter) tilfældigvis skulle have lagt deres ordrer hos disse 13 beskikkede, specielt fordi flere af dem hverken er synlige på Boligejer.dk eller annoncerer med at de er beskikkede bygningssagkyndige. Det virker dog også paradoksalt, at ingen af de private sælgere skulle have lagt deres bestillinger hos de 28 % af de beskikkede som slet ikke har udført tilstandsrapporter i De fremlagte tal fra styrelse og refererer af visse af deltagerne ved mødet er derfor dokumenteret at være usande! Med venlig hilsen: Gert Lund Christensen Pas på miljøet - udskriv kun denne hvis det er nødvendigt

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER INDHOLDSFORTEGNELSE Hvem er dk hostmaster? 3 Hvad betaler du for? 3 Er der nogen i røret? 4 Hvad kan du, når du vil gøre det selv, på www.dk-hostmaster.dk?

Læs mere

Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten

Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten Følgegruppen for huseftersynsordningen Dato: 17. marts 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2015-805 Sagsbehandler: eta Dok id: 581581 Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten Ministeriet

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt NOTAT Dato: 6. maj 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2015-1207 Sagsbehandler: eta Dok id: 578839 Notat om statistik over rekvisition af

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 150-2011 Ejendomsmæglervirksomheden RR indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 18. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 1 2012 Marts 16. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Er foråret på vej? Side 4: Brevkasseanlæg eller ej? Side 5: Bygnings- og Boligregistret BBR Side 7: BBR-meddelelse fortsat! Side 8: Skal sommerhuse

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1)

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) I medfør af 2 a, stk. 2, og 4, stk. 1 og 2, i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 148 af 15.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Rapport. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold

Rapport. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold Rapport Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom 15. september 2006 Sag D-4202-5 /ulr+ ke Indhold Indhold... 1 Forord... 2 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 5 3. Det nuværende forretningsflow...

Læs mere

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2.

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2. Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom, lov om leje af erhvervslokaler m.v. og lov om leje (oprettelse af et disciplinærnævn for ejendomsmæglere, skærpelse af oplysningspligt m.v.)

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Velkommen til Husejernes forsikring

Velkommen til Husejernes forsikring Velkommen til Husejernes forsikring Tak fordi du/i har valgt at modtage tilbud på ejerskifteforsikring fra Husejernes Forsikring. Det at købe nyt hus er en af de største beslutninger, man kan træffe som

Læs mere

Velkommen til Husejernes forsikring

Velkommen til Husejernes forsikring Velkommen til Husejernes forsikring Tak fordi du/i har valgt at modtage tilbud på ejerskifteforsikring fra Husejernes Forsikring. Det at købe nyt hus er en af de største beslutninger, man kan træffe som

Læs mere

Systemspecifikt bilag til Opus e-handel

Systemspecifikt bilag til Opus e-handel Systemspecifikt bilag til Opus e-handel 1 Indledning til Opus e-handel Dette bilag indeholder krav og retningslinjer til leverandører, der skal levere E-kataloger til kommuner i KomUdbud, der benytter

Læs mere

Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang

Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indhold 1. Introduktion til Stofmisbrugsdatabasen... 3 1.1 Registre... 4

Læs mere

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008 Forord Vejledning i brug af håndbogen Dette kapitel er gældende fra 26. maj 2008 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede

Læs mere

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform.

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform. Digital Post Vejledning til foreninger m.fl. Center for Kultur, Idræt og Sundhed September 2013 Indledning Slagelse Kommune ønsker at hjælpe foreninger m.fl. godt på vej med Digital Post. Derfor har vi

Læs mere

isafe - Salg Af Fast Ejendom

isafe - Salg Af Fast Ejendom isafe - Salg Af Fast Ejendom Brugervejledning til version 2.0 (2. udgave) TimeSolutions A/S Hørkær 20, 1. 2730 Herlev Tlf. 70 23 60 22 isafe@timesolutions.dk www.timesolutions.dk isafe - Salg af fast ejendom

Læs mere

vedr. besigtigelse af ejendommen og udarbejdelse af tilstandsrapport, home SundhedsAttest og energimærke.

vedr. besigtigelse af ejendommen og udarbejdelse af tilstandsrapport, home SundhedsAttest og energimærke. Velkommen hos home Før vi sælger din bolig, vil vi gerne præsentere os Før du sætter din bolig til salg, vil vi gerne fortælle dig, hvordan vi arbejder hos home. Hvem vi samarbejder med, og hvilke fordele

Læs mere

Den digitale udvikling i Danmark

Den digitale udvikling i Danmark Den digitale udvikling i Danmark De ældre De unge Ankerstjerne Bøger Cvr. nr.: 26 96 62 05 ISBN nr: 978-87-989746-8-0 (PDF) ISBN nr: 978-87-989746-4-2 (Paperback) Forfatter: Jette Ankerstjerne Logo er

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice 03-04-2014 Birketinget 8, 8000 Århus C Ejendomsmægleren har

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

ÆNDRINGER I FORBINDELSE MED LOFE PR 1.1.2015

ÆNDRINGER I FORBINDELSE MED LOFE PR 1.1.2015 ÆNDRINGER I FORBINDELSE MED LOFE PR 1.1.2015 Dette skal du have fokus på i C&B Systemet i forbindelse med, at Lov om Omsætning af Fast Ejendom ændres pr. 1.1.2015. Se også de øvrige vejledninger vedr.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan

Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan Fordelingssekretariatet har gennemført en brugertilfredsundersøgelse. Undersøgelsen er påbegyndt den 3. september og afsluttet ultimo den 18. september

Læs mere

Elektronisk fakturahåndtering

Elektronisk fakturahåndtering Elektronisk fakturahåndtering Juli 2014 Indhold 1. Generelt om elektronisk fakturering... 3 2. Definition af roller der skal tildeles... 4 2.1. Distributør... 4 2.2. Rekvirent/Konterer (attestation)...

Læs mere

Vil du være. rigtig klog. - eller blot. klog af skade? Dette hæfte er. alle os andre! IT Håndbog LO Faglige Seniorer 1

Vil du være. rigtig klog. - eller blot. klog af skade? Dette hæfte er. alle os andre! IT Håndbog LO Faglige Seniorer 1 Vil du være rigtig klog - eller blot klog af skade? Dette hæfte er ikke for ITnørder, men for alle os andre! IT Håndbog LO Faglige Seniorer 1 Udgiver LO Faglige Seniorer Islands Brygge 32D Postboks 340

Læs mere

Analyse af dele af lov om omsætning af fast ejendom (ejendomsmæglerloven)

Analyse af dele af lov om omsætning af fast ejendom (ejendomsmæglerloven) Analyse af dele af lov om omsætning af fast ejendom (ejendomsmæglerloven) 19. november 2013 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 6 1.1 BAGGRUND FOR ANALYSEN... 6 1.1.1 Gældende lovgivning... 6 1.2 ANALYSENS

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Digital Postkasse/e-Boks

Digital Postkasse/e-Boks Nemt på nettet Digital Postkasse/e-Boks Horsens Kommunes Biblioteker Redigeret januar 2013 itborger@horsens.dk Indledning Mere og mere kommunikation med det offentlige foregår over nettet. Ting, som man

Læs mere

Egen virksomhed få styr på reglerne

Egen virksomhed få styr på reglerne Egen virksomhed få styr på reglerne MAJ 2006 Kære virksomhedsejer Tillykke med at du har startet egen virksomhed. Vi håber, det bliver til glæde for dig, og vi er glade for, at du dermed bidrager til det

Læs mere