Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00"

Transkript

1 Brugermanual September 2014 Udgave 3.00

2 Indhold Indhold Bliv bruger af EK-Pro Login Overblik Kopiering fra version 4 til version Opret en sag Energimærke uden bygningsgennemgang Import af eksisterende energimærker i EK-Pro Ejendom Zoner og bygninger Bygningsvælger Bygning Oplyst forbrug Indtastning af bygningsdele Skygger Vinduer og døre Linjetab Internt varmetilskud Uopvarmede rum Ventilation Ventilationskanaler Varmeproducerende anlæg Forsyning Konvertering Vedvarende energi Solvarme Solceller Varmefordeling Cirkulationspumper Varmerør Automatik Termostatventiler Varmt vand Belysning Status bygning

3 13.1. Forslag og besparelser Energiramme Status ejendom Forslag og besparelser Lejligheder i flerfamilieejendomme Forslagsgrupper og rapporttekster Udskrifter og indberetning Stikprøver og egenkontrol Overordnet Administratorniveau Udtag Fordel Status Statistik Skemaer Stikprøvekontrolpunkter Egenkontrolpunkter Personlig egenkontrol Afdelingsniveau Stikprøvekontrollantniveau Konsulentniveau Berigtigelse Revisionsliste: Udgave 1.00 Den nye EK-Pro v5, 2012 Udgave 1.01 Den nye EK-Pro v5, opdateret version 14. november 2012 Udgave 2.00 EK-Pro brugermanual, rev. Jan 2013 Udgave 2.10 EK-Pro brugermanual, opdateret version Juni 2014 Udgave 3.00 Import af eksisterende energimærke samt stikprøve system/egenkontrol tilføjet. 3

4 1. Bliv bruger af EK-Pro Du kan blive bruger af EK-Pro ved at sende en mail til med følgende oplysninger der skal bruges for virksomheden i administrator modulet: Virksomhedens navn Adresse Postnr og by adresse Firmaets virksomhedsnummer 60xxxx Telefonnummer I virksomhedens administrator modul kan du oprette en/flere brugere, hvor der angives: konsulentnavn, (svarende til brugernavn), konsulentnummer 25xxxx, initialer for konsulenten, adgangskoder til EK- Pro. Har du spørgsmål til oprettelse som ny bruger er du velkommen til at kontakte os på eller på tlf Telefonen er åben alle hverdage fra kl Login For at få adgang til EK-Pro skal du gå ind på hjemmesiden app5.ek-pro.dk Dit login består af din adresse som brugernavn, samt det valgte password. Når du logger ind, har du mulighed for at lade systemet huske dig, så du ikke behøver at logge ind igen på den samme computer. Dette gøres ved at sætte flueben i boksen husk bruger. 4

5 9 2. Overblik Besked fra serveren og ejendommens adresse Den første side du møder, efter at have logget ind, er din sagoversigt. Her har du mulighed for at se alle dine energimærker. Her kan der vælges mellem visning af dine oprettede kladder og de indberettede sager, med mulighed for at se alle energimærker lavet af konsulenter i dit firma. 2. Der er her mulighed for at kopiere kladder, indberettede sager eller slette en kladde. 3. I topmenuen er der adgang til en række vigtige funktioner. På topmenuen finder du desuden beskeder, som vil underrette om fx opdateringer, indberetnings- eller serverproblemer, der kan forekomme. Her finder du også adressen på det mærke, du arbejder med. 4. I øverste højre hjørne er der en status over energimærket, der indikerer hvilken status bygningen havde til at starte med, og hvad det kan opnå med dine rentable besparelsesforslag. 5. Der er tre knapper helt til højre, hvor den første er en beregningsknap, som du på alle sider i programmet kan bruge til at beregne mærket med. 6. Den anden knap viser et hurtigt overblik over mærkets nøgletal samt oplyst og beregnet forbrug. 7. Den tredje knap er for kontakt til support. 8. En tjekliste kan benyttes til at holde styr på handlinger, du ikke vil glemme på vej gennem mærket. Øverst til venstre er en knap, som åbner listen. Her kan du tilføje punkter, som vil blive husket ved, at der kommer en gul farvekode ud for det menupunkt, du skal huske at se på. 9. Endelig kan du også klappe menuerne sammen, hvis du har behov for mere skrivebordsplads. Se pilene øverst til venstre. Selve sagsoversigten på forsiden er i grøn/gule farver for mærker lavet i version 5 og grå/hvid for mærker lavet i version Kopiering fra version 4 til version 5 Vejledning til kopiering af sag fra firma til firma i forskellige versioner: Tryg på følgende link: tidligere version af EK-Pro version 4. Login med dit gamle firmalogin. Find sagen, og tryk på kopier. Find sagen under kladder og kopier denne igen vælg under kopier til den konsulent som der skal kopieres til. Log ud af version 4 Log ind på med dit firmalogin til den gældende version af EK-Pro. Du kan nu se kladden du kopieret, men hvis du åbner sagen vil du åbne sagen i den gamle version (EK-Pro version 4). Derfor skal der laves en ny kopi, og dermed skifter sagen farve fra grå til grøn, og vil være opdateret til den gældende version. Nu er du klar til at arbejde videre i det nye energimærke. 5

6 3. Opret en sag 1 2 Sagen oprettes ved at klikke på sagsoversigten og vælge opret sag. 1. Når du opretter en sag skal du blot søge på kommune og ejendomsnummer og klikke på Søg i BBR. Alternativt kan du søge på vejnavn, husnummer og postnummer. Har du ikke postnummeret, får du blot en liste over samtlige passende vejnavne fra registeret, og du kan vælge den, der skal energimærkes. 2. Når du har fundet den rigtige adresse, skal du klikke på importer for at få den ind i systemet og samtlige oplysninger fra BBR vil automatisk blive udfyldt på siderne Ejendom og Bygning Energimærke uden bygningsgennemgang I sagsoversigten vælges Opret sag uden bygningsgennemgang, hvorefter data for ejendommen indtastes og der søges i BBR. 6

7 3.2. Import af eksisterende energimærker i EK-Pro I sagsoversigt vælges Importer Energimærker og så kommer nedenstående menu frem. Vælg en af de tre muligheder. Vælger du at hente XML-filen fra Energistyrelsen via EM-nr. skal du først gemme XML-filen og derefter gå op under Vælg indberetningsfil og importere XML-filen. Herefter får du følgende vindue. 7

8 Der er nogle punkter som ikke kan hentes fra de forskellige versioner af programmer. Disse punkter bliver der gjort opmærksom på under dette vindue f.eks.: Punkterne kan ses under Importer Energimærke, de slettes ikke hvis de er rettet. Når energimærket er hentet kan der arbejdes i programmet som normalt. Følgende punkter kan der være problemer med at hente fra eksisterende mærker: Kælderarealer især Anden opvarmet kælder Statustekster og forslagstekster Registrering af vægtyper under vinduer, hvis man har anvendt funktionen Træk vindues arealer fra vægge Registrering af varmtvandsbeholder 8

9 4. Ejendom Når sagen er importeret fra BBR, kommer du automatisk til siden Ejendom. 1. På ejendomssiden kan man tilføje billede på sagen. 2. Her kan der importeres en bygning fra xml-fil. 3. På denne side skal du huske at klikke på Gem inden siden forlades Zoner og bygninger Under Ejendom finder du siden Bygninger og zoner, her kan man få et godt overblik over hvor bygningen/bygningerne ligger på energimærkningsskalaen. Nogle energimærker ligger meget tæt på grænsen til en ny karakter på energimærkeskalaen, i disse tilfælde kan en enkelt lille fejl, som normalt vil være ubetydelig, være afgørende for at bygningen får den korrekte karakter. Derfor er det altid en god ide at gå ind på Ejendom Bygninger og zoner og tjekke hvordan bygningen ligger på skalaen. Hvis den ligger meget tæt på næste karaktertrin, kan det anbefales at gå energimærket igennem en ekstra gang, og tjekke om også de små ting som fx tilslutningsrør til vvb er husket. Eksempel 1: I eksemplet herover ligger energimærket på karakteren C med en forskel på 8,1 kwh/m²/år til karakteren B og 32,1 kwh/m²/år til karakteren D. Dvs. der skal mere end fx et tilslutningsrør til for at tippe karakteren til den ene eller anden side. 9

10 Eksempel 2: I dette eksempel ligger energimærket meget tæt på grænsen til D, med en forskel på kun 0,7 kwh/m²/år. Her vil det være en rigtig god ide at give energimærkningen en ekstra gennemgang inden indberetning, da selv de mindste fejl i et ellers godt energimærke kan gøre at karakteren skifter Bygningsvælger Når du er inde i en sag finder ud øverst i skærmbilledet en bygningsvælger. Her kan du nemt skifte mellem de forskellige bygninger i energimærket, uanset hvilken underside du er på, dvs. hvis du har glemt at indtaste varmerør, inden du kopierede dine rækkehuse, kan du hurtigt skifte mellem bygningerne direkte på siden med varmerør. 10

11 5. Bygning På siden Bygning er informationer fra BBR automatisk fyldt ud, og du kan nu påbegynde den egentlige indtastning af sagens stamdata samt tilretning af: 1. Etagehøjde. 2. Evt. ændring af beregningskerne. Programmet vælger automatisk den gældende beregningskerne. Afvigelse i opvarmet areal, areal af tagetage, opvarmet kælder og uopvarmet kælder. 3. Info-knapperne findes flere steder i programmet og er din hjælp til uddybende information om de forskellige felter. Info-felterne kan også indeholde hjælp til, hvad man skal være opmærksom på ved indtastning. 4. Rotation (med uret rundet er + og mod uret er -). Rotation er som default sat til Varmekapacitet sættes automatisk til

12 5.1. Oplyst forbrug Oplyst forbrug fra ejer indtastes under menupunktet Bygning, hvor fanen Oplyst forbrug vælges. 1. Oplyst forbrug indtastes med dato, primær forsyning, beløb i hele kr. inkl. moms og evt. sekundær forsyning. Har man angivet en periode på mindre end 12 måneder vil programmet selv korrigere forbruget jf. reglerne i håndbog for energikonsulenter. I drop down menuen for valg af primær forsyning tastes f.eks. fjernv og mulighederne for fjernvarme kommer frem. Man kan nu vælge den fjernvarme forsyning med den korrekte enhed. 2. GUF er som standard sat til 30, svarende til stuehus (110), enfamiliehus (120), rækkehus (130) og flerfamilie ejendomme (140). 3. Til højre for de indtastede forbrug vises automatisk det klimakorrigerede forbrug, når du har klikket på Gem. 12

13 6. Indtastning af bygningsdele Når du vil indtaste klimaskærmens bygningsdele vælges disse fra drop down menu. 2. Der indtastes areal og forslag herefter klikkes der på Tilføj. 3. Ved at klikke på blyanten 3 får du mulighed for at redigere det indtastede via et pop up vindue, som giver mulighed for at tilrette bygningsdata og tekster. Se eksempel på pop up vindue nedenfor. 4. For hver bygningsdel der indtastes vælges en forslagsgruppe og nummer for gruppering. Ved indtastning af klimaskærmen gives der herved mulighed for at gruppere forslag og få forslagstekster placeret korrekt i grupperne. Eksempel på pop-up vindue for redigering af status og forslag: 4 Data og tekst gemmes automatisk når man går videre fra et felt, og vinduet lukker ved klik uden for pop-up vinduet, så man nemt kommer videre. Det samme gælder for øvrige pop-up vinduer i programmet. 13

14 6.1. Skygger I programmet er der de mest anvendte skygger fra nr Såfremt du har brug for yderligere skygger anbefales det at indtaste disse, før du taster vinduer og døre ind, det vil sige ved skygger, der ikke er identiske med skygge Indtast kort beskrivelse og de øvrige værdier Vinduer og døre 1 2 Indtastning af vinduer følger samme procedure som ved indtastning af bygningsdele. 1. For at lette indtastning af vinduer og døre bliver de sidst indtastede værdier stående i elementtype, glastype, areal mv således, at du udelukkende skal ændre på areal og orientering ved samme type vinduer eller døre. 2. Ved at klikke på blyanten får du mulighed for at redigere det indtastede via et pop-up vindue, der giver mulighed for at tilrette data for vinduer/døre og tekster. 14

15 6.2. Linjetab På siden for linjetab kan der indtastes linjetab for terrændæk, kældergulv, vinduer og døre ved valg i drop down menu Internt varmetilskud 1 På siden for internt varmetilskud er der ingen drop down menu, men der er indlagt en standardværdi for internt varmetilskud for enfamiliehus jf. værdier i gældende håndbog for energikonsulenter. 1. Værdierne kan indtastes manuelt, men der kan også klikkes på blyanten for at redigere standardværdierne via et pop-up vindue Uopvarmede rum På siden for uopvarmede rum har man mulighed for at beregne en præcis b-faktor for de bygningsdele, der vender mod uopvarmede rum. Det gøres ved at indtaste en titel/beskrivelse, areal og ventilationstab. Nedenfor er vist et eksempel for en beregning af væg fra opvarmet zone, der vender ud mod uopvarmet værksted. 15

16 7. Ventilation 1. På siden for ventilation er der altid automatisk indsat naturlig ventilation med ejendommens boligareal efter BBR. Arealet ændres automatisk, hvis opvarmet boligareal ændres på siden Bygning. 2. Såfremt ejendommen ikke er med naturlig ventilation kan der vælges type via drop down menuen Ved klik på blyanten kan man redigere standardværdierne, tilføje besparelsesforslag samt skrive eller tilrette tekster. Se eksempel på pop-up vindue nedenfor Ventilationskanaler Indtastning af ventilationskanaler vælges via drop down menuen. 16

17 8. Varmeproducerende anlæg 8.1. Forsyning Under menuen Varmeproducerende anlæg vælges fanen Forsyning for at vælge hvilken opvarmningstype den pågældende ejendom har. 1. I drop down menuen, kan der vælges mellem blokvarme, kedel (vælges ved olie, naturgas, biobrændsel mv), fjernvarme og el (vælges også ved varmepumper). Ønskes der at tilføje et forslag til ny forsyning gøres det også her. Forhold vedrørende konvertering beskrives nærmere i afsnit Sørg for at tjekke og evt. ændre data for fortrykte enhedspriser på forsyning, el og vand. 3. Husk at gemme inden siden forlades Herefter tilføjes selve det varmeproducerende anlæg under kedel, fjernvarme, supplerende varme og varmepumpe. Ved alle typer er der standardanlæg, som kan vælges i drop down menuer. Ved indtastning af det varmeproucerende anlæg kan du tilføje aktuelle værdier og forslag til forbedringer ved at vælge i drop down menuerne eller ved trykke på forslagsknappen. 5. Herunder et vist et eksempel med valg af gaskedel med tilhørende forslag

18 8.2. Konvertering Ved konvertering fra en type varmeproducerende anlæg til et andet, kræver det generelt tiltag på tre punkter i programmet: 1. Forslag med ny energikilde på siden Forsyning. 2. Forslag om det nye varmeproducerende anlæg, og evt. nedlæggelse af eksisterende anlæg. 3. Forslag om oprettelse eller forbedring af varmefordelingsanlæg. Disse forslagene grupperes sammen i gruppen Varmeanlæg 1. Herunder er der indsat et eksempel på konvertering fra olie til varmepumpe: 1. Under forsyning stilles forslag om konvertering fra olie til el og varmepume 2. Under kedel stilles forslag om nedlæggelse af kedel. Under varmepumpe stilles forslag om oprettelse af ny varmepumpe. 3. Under varmefordeling stilles forslag om forbedring af eksisterende fordelingsanlæg. 18

19 9. Vedvarende energi Under Vedvarende energi indtaster du data for solvarme og solceller Solvarme 1. Solvarme vælges ved anlæg fra en drop down menu, hvorefter tabellen og tekst automatisk bliver udfyldt. 2. Såfremt der ikke findes et solvarme anlæg på ejendommen kan vælges forbedring for at tilføje et forslag. 3. Herefter klikkes på tilføj og du vil kunne se det valgte anlæg på siden Solceller Indtastning af solceller foregår på samme måde som indtastning af solvarme. 1. Solceller vælges fra en drop down menu, hvorefter tabellen og teksten automatisk bliver udfyldt. Såfremt der ikke findes et solcelle anlæg på ejendommen klikkes der på forbedring for at vælge et forslag. Herefter klikkes på tilføj og du vil kunne se det valgte anlæg i bjælken nedenfor. 2. For indtastning eller tilretning af data og tekster klikkes på blyanten

20 10. Varmefordeling 1. På siden for varmefordeling vælges anlæg i drop down menuen og herved indsættes automatisk anlægstype, fremløbs- og returløbstemperaturer samt tekst Der kan tilføjes forslag ved klik på + herved kommer et pop up vindue frem, hvor der kan vælges forslag til ny varmefordeling i drop down menuen. 3. I rammen med Tekster er det muligt at skrive eller tilrette tekster. Ved klik videre gemmes ændringen automatisk Cirkulationspumper Cirkulationspumper til varme vælges fra en drop down menu med type og model. 2. Forslag til udskiftning vælges ligeledes i en drop down menu og der vælges en gruppe, hvortil forslaget skal knyttes. 3. Herefter klikkes på tilføj og du vil kunne se det valgte anlæg i bjælken nedenunder. 4. For tilretning af data og tekster klikkes på blyanten. Ved klik videre gemmes ændringen automatisk Varmerør Varmerør følger indtastning på de foregående sider. 20

21 10.3. Automatik Der vælges fra en drop down menu for beskrivelse af type. 2. For valg af forslag klikkes der på + og det grønne forslagsfelt vises på siden. 3. Der vælges gruppe, hvortil forslaget skal knyttes. Ved klik videre gemmes automatisk Termostatventiler Der vælges fra en drop down menu for beskrivelse af type. 2. For valg af forslag klikkes der på + og det grønne forslagsfelt vises på siden. 3. Der vælges gruppe, hvortil forslaget skal knyttes. Ved klik videre gemmes automatisk. 21

22 11. Varmt vand Siden med Varmt vand med vvb giver mulighed for, at indtaste flere sammenhængende varmtvandsforsyninger. På siden Varmt vand angives data for varmtvandsforbruget. Programmet indsætter automatisk standarddata: Herefter kan man tilføje en eller flere varmtvandsbeholdere, samtidigt med tilslutningsrør og tilhørende forslag: Som i resten af programmet kan man også efterfølgende tilføje forslag og redigere i data. 22

23 Under varmtvandsbeholderen findes tilslutningsrørene, samt mulighed for at oprette cirkulationspumpe og tilhørende varmtvandsrør Der er desuden mulighed for, at tilføje supplerende varmtvandsbeholder med el eller gas. 23

24 12. Belysning 1. På siden for belysning vælges område, type mv. ved brug af drop down menuerne Ved klik på blyanten kan du redigere i værdierne, tilføje forslag samt skrive eller tilrette tekster via et pop up vindue. Eksempel på pop up vindue for redigering af data, forslag og tekster: 24

25 13. Status bygning Under Status bygning i afsnittet Samlet Varmetab findes en oversigt med en række nøgletal på den valgte bygning, herunder bygningens samlede varmetab, som kan bruge til at dimensionere ny varmepumpe eller kedel efter. 25

26 13.1. Forslag og besparelser Forslag og besparelser på den valgte bygning vises her, sorteret efter rentable forslag og forslag rentable ved renovering: Energiramme Under Energiramme findes en oversigt over hvordan de tre energiklasser ligger i forhold til den konkrete bygning: 26

27 14. Status ejendom På siden Status bygning kan du få det fulde overblik af ejendommens resultat før og efter forslag: Forslag og besparelser På siden med forslag og besparelser findes en oversigt over de forslag med investeringer og besparelser der er på den samlede ejendom: 27

28 14.2. Lejligheder i flerfamilieejendomme Ved flerfamilie ejendomme skal der indtastes lejligheds typer og arealer: 28

29 15. Forslagsgrupper og rapporttekster Alle informationer, tekster og værdier du har valgt gennem hele oprettelsen af energimærket er samlet på siden med Forslagsgrupper og rapporttekster. Siden er lavet så den ligner den endelige sagsudskrift så meget som muligt. På siden kan du tjekke og tilrette tekster, ændre gruppering samt skrive energikonsulentens konklusion, kommentarer til bygningsbeskrivelse, oplyst forbrug og anvendte priser Øverst på siden kan man vælge mellem forskellige visninger på siden, der gør tilretningen mere overskuelig og brugervenlig. Det er således muligt at skjule alle forslag for herefter at åbne dem en ad gangen eller kun få visning af alle tekster i energimærket. 3. I feltet Energikonsulentens bedste anbefalinger kan der vælges de tre bedste anbefalinger i energimærket. De 3 bedste forslag er jf. den gældende håndbog for energikonsulenter ikke længere obligatoriske at medtage i energimærkningen, og standardindstillingen i programmet er derfor at de ikke medtages. Man skal derfor aktivt vælge et forslag, hvis man vil have det med. På siden har du mulighed for at flytte rundt på grupper, hvis der er valgt forkert tidligere. Flytning gøres ved at vælge ny gruppe og gruppenummer, herefter klikkes på flyt: På siden har du endvidere mulighed for at rette eller tilføje tekster samt vælge standardtekster ved drop down menuerne til f.eks. bygningsbeskrivelse, energikonsulentens supplerende kommentar og oplyst forbrug: 29

30 16. Udskrifter og indberetning 1. Når sagen er færdigtastet afsluttes den på siden Udskrifter 2. Her kan man få hjælp til lokalisering af evt. fejl i energimærker ved at tjekke valideringsfeltet Ved at hente en kontroludskrift, som pdf fil kan man få et overblik af alle indtastede arealer, enheder, bygnings- og installationstyper, priser og forslagsgrupper i energimærket. Man kan herved hurtigt fange eventuelle tastefejl eller andre fejl, som man har overset ved selve indtastningen. 4. Når energimærket er tastet, og der skal udføres egenkontrol kan det være en god ide at tjekke sagsudskriften, hvor man kan få et overblik af alle tekster i energimærket i en kladde af det færdige energimærke som kunden vil få. 5. Når energimærket er kontrolleret, kan det indberettes ved klik på send. Energimærket får nu det officielle energimærkningsnummer. Ved fejlmeddelelser kan du returnere til sagen og rette op, før du igen forsøger indberetning. Efter indberetning kan energimærket gemmes som xml-fil, kontroludskrift og det færdige energimærke i pdf. 30

31 17. Stikprøver og egenkontrol En stor del af det omfattende kvalitetssikringsarbejde, der kræves for opretholdelse af certificering til energimærkning af bygninger, ligger i at foretage egenkontrol og stikprøver af de energimærkninger der udarbejdes. EK-Pro har derfor udviklet et system indbygget i programmet, som kan lette denne sagsgang. Man kan således direkte i programmet udfylde et egenkontrolskema samt udtage og administrere stikprøver. Stikprøverne kan tildeles og sendes direkte til firmaets stikprøvekontrollant, eller til EK-Pro som også kan tilbyde at udføre stikprøverne(kontakt på Resultater fra stikprøverne gemmes på den originale sag i EK-Pro, og der er således ikke behov for ekstra sagsgange og yderligere arkivering Overordnet Der er fire niveauer i systemet: - Øverst er administratorniveauet, hvor egenkontrol- og stikprøveskemaer administreres. Herfra kan også stikprøverne udtages, fordeles til stikprøvekonsulenterne og følges i en oversigt. - Herunder er der mulighed for at have et afdelingsniveau, som er velegnet til større virksomheder, der gerne vil have mulighed for at administrere stikprøverne lokalt i de enkelte afdelinger. - På stikprøvekontrollantniveau sker selve gennemgangen af stikprøverne. - Og sidst men ikke mindst er konsulentniveauet, hvor konsulenten har mulighed for at gennemgå og agere på resultatet af stikprøverne. 31

32 17.2. Administratorniveau Udtag Under Udtag vælger du den afdeling der skal laves stikprøver på. Herefter fremkommer en oversigt med det antal energimærkninger der er udført i det sidste år. Af listen fremgår også hvor mange der allerede er udtrukket til stikprøver og hvor mange der pt bør udtrækkes. Under skemaet fremgår dato for forrige udtrækning. Ved tryk på knappen Udtag udtager programmet det antal som fremgår i den sidste kolonne Fordel Her er oversigten over de sager, der er blevet udtaget og endnu ikke fordelt til en stikprøvekonsulent. I yderste kolonne til højre vælges hvilken konsulent, som skal udføre stikprøven. Med de små bokse i venstre side, kan flere sager markeres og fordeles på én gang, ved nederst at vælge kontrollør ud for Sæt valgte til. Når der er valgt en konsulent til alle sager trykkes på Fordel og stikprøverne oprettes herefter som kladder hos stikprøvekonsulenten. Denne proces kan tage lidt tid, da hver sag kopieres i EK-Pro. Hvis et felt under Fordel til holdes blankt, bliver sagen ikke fordelt, men bliver stående på listen. Der er desuden en mulighed der hedder undlad udtrækning, som fjerner sagen fra udtrækningen, der skal dog være en velbegrundet årsag til at benytte denne, og det er kun administrator som kan fjerne en sag fra listen. 32

33 Status Under Status er listen med igangværende stikprøver og man kan her få et oveblik over deadline, konsulenter osv. Når sagerne er mindre end 10 dage fra deadline bliver skriften rød, som en advarsel om at der skal ageres. Her kan sagerne fx omfordeles hvis det bliver tydeligt at en stikprøvekonsulent ikke kan nå alle stikprøverne inden deadline. Er nogle stikprøver afluttet med krav om berigtigelse dukker de op i en liste under listen med igangværende stikprøver. 33

34 Trykker man på det lille play-ikon ud for en sag på listen med stikprøver til berigtigelse popper følgende vindue op: Dette vindue anvendes hvis konsulenten har kommenteret på sagen og argumenteret imod at energimærket skal berigtiges. Øverst findes stikprøvegennemgangen samt kontroludskrift og energimærkningsrapport på den originale sag, som kan anvendes til vurdering af konsulentens kommentar. Under Konsulent information fremgår konsulentens kommentar til stikprøven, og herunder kan administrator så vælge at acceptere forklaringen og beholde det oprindelige energimærke, eller afvise forklaringen og vedholde krav om berigtigelse. Når administrator vælger enten Accepter eller Afvis, sendes en mail til konsulenten med den endelige afgørelse. Hvis konsulenten ved berigtigelse anvender kopieringsfunktionen berigtigelse efter intern stikprøve, bliver sagen automatisk afsluttet og fjernet fra listen når sagen indberettes. Hvis konsulenten ikke får anvendt den korrekte kopieringstype, kan administrator efterfølgende indtaste energimærkningsnummeret og manuelt afslutte sagen. 34

35 Statistik Under statistik kan man få et overblik over antal af fejl både generelt og ved de enkelte punkter på stikprøverne. Ovenstående statistik på de tre fejlkategorier samt statistik på fejltyper kan desuden eksporteres til behandling i Excel via PowerPivot. 35

36 Skemaer Under skemaer finder man tre typer; Stikprøvekontrolpunkter, egenkontrol og personlig egenkontrol. Det er her disse skemaer kan redigeres; punkter ændres, tilføjes eller slettes. Skemaerne bliver opdateret på konsulent- og stikprøvekonsulentniveau når der oprettes en ny sag, ændringerne kommer altså ikke til at gælde for eksisterende sager og allerede fordelte stikprøver Stikprøvekontrolpunkter Herunder kan stikprøvekontrolpunkterne redigeres. EK-Pro har en standardskabelon, men alt afhængig af virksomhedens øvrige sagsstyring og ændringer i håndbogen, kan der være behov for at redigere, tilføje eller fjerne kontrolpunkter. Under kolonnen Orden vælges rækkefølgen på punkterne, ved at anvende et nummersystem: 01, 01.01, 01.02, 02, osv. På denne side kan også fejltyperne, der anvendes til statistik, redigeres. 36

37 Egenkontrolpunkter På denne side kan egenkontrolskemaet redigeres, på samme måde som stikprøvekontrolpunkterne Personlig egenkontrol Herunder er der mulighed for at tilføje egenkontrolpunkter til enkelte konsulenter, som enten via statistik eller egne udmeldinger har problemer med at huske specielle elementer, som ikke generelt er et problem i virksomheden. 37

38 17.4. Afdelingsniveau Afdelingsniveau er tiltænkt større virksomheder, som har en overordnet kvalitetsafdeling, men som i virksomhedes afdelinger selv administrerer gennemførelse af stikprøverne. Alternativt kan afdelingerne bruge siden til at følge fremdriften i stikprøverne og til at redigere i egenkontrollen for individuelle konsulenter. Her er der adgang til: - Udtag - Fordel - Status - Statistik - Personlig egenkontrol Der er ikke adgang til: - Stikprøveskemaet - Det overordnede egenkontrolskema - Annullere udtagning af stikprøver - At godkende/afvise energimærker til berigtigelse Stikprøvekontrollantniveau Stikprøvekontrollanten logger ind i EK-Pro med sit normale login. Her er der så kommet et punkt mere ved siden af kladder og mærker, som hedder stikprøver. Når man går ind på denne, kommer man til oversigten over de stikprøver der er fordelt til den konsulent der er logget ind. Af listen fremgår bl.a. hvem der er konsulent på den oprindelige sag, og det kan ofte lette arbejdet at sortere efter konsulent og gennemføre alle stikprøver for én konsulent af gangen. Stikprøver markeret med rød er 10 dage fra deadline eller mindre (eller overskredet!). Sager markeret med grå er stikprøver som er aflsuttet af stikprøvekonsulenten. Sager der mangler kopier -ikonet er energimærker udført unden bygningegennemgang. En sag vælges som sædvanlig ved at trykke på det lille play-ikon. 38

39 Øverst i menuen finder du herefter stikprøveikonet: Når du klikker på dette kommer stikprøveskemaet frem i et nyt vindue som du kan have ved siden af EK-Pro når du gennemgår energimærkningen. 39

40 I vinduet med stikprøveskemaet har du øverst nogle basisinformationer om energimærket: - Adresse - Energimærke - Opvarmet areal - Udførende konsulent - Dato for indberetning - Det originale mærke i pdf - Oversigt over bygninger på ejendommen Herunder kommer så de enkelte stikprøvepunkter. Under tekstboksen kan du indtaste forbrug før og efter rettelsen så den numeriske afvigelse kan beregnes. Dette fremgår ikke af den rapport konsulenten modtager. Til højre for hvert punkt finder du øverst de tre fejlkategorier. Under i findes forklaring af de tre kategorier. Herunder findes en liste med typiske fejltyper ved de forskelige stikprøvepunkter. Her kan man markere hvilke typer fejl der er tale om, og disse vil blive indsamlet til statistik, men vil ikke fremgå af den rapport konsulenten modtager. 40

41 Nederst finder man en oversigt over den samlede numeriske afvigelse i procent og i kwh. Her indtastes det samlede forbrug efter alle rettelser, og den samlede egentlige afvigelse beregnes. Disse to informationer anvendes til at bestemme om energimærket skal godkendes, berigtiges eller om der skal sendes en advarsel (anvendes ved numerisk afvigelse på 15% eller derover). Når stikprøven afsluttes genereres en pdf hvor kommentarer til de enkelte punkter sammen med antal bagatel-, mindre og væsentlige fejl fremgår. Pdf en bliver via en automatisk mail sendt sammen med afgørelsen til konsulenten, cc. til stikprøvekontrollanten. Pdf en bliver desuden tilgængelig under den originale indberettede sag hos konsulenten. 41

42 17.6. Konsulentniveau Den konsulent som får udtaget en sag til stikprøve, vil, efter at stikprøven er afsluttet, automatisk få tilsendt en mail, hvori der gøres opmærksom på hvilken sag der er udtrukket til stikprøve. Vedhæftet mailen er det udfyldte stikprøvekontrolskema som pdf, med gennemgang af energimærkningen. I EK-Pro under den originale indberettede sag vil der i menuen herefter fremkomme et ekstra felt med overskriften Stikprøve. Herunder findes igen det udfyldte stikprøveskema Berigtigelse Hvis energimærket skal berigtiges, bliver sagen registreret i systemet og dukker op på en liste hos den afdelingsansvarlige og hos administrator, hvorfra der bliver holdt øje med om berigtigelsen foretages inden for deadline. Med det nye system er der ikke længere behov for at oprette afvigerapporter i et separat sagsstyringssystem, det hele administreres i EK-Pro. Hvis energimærkningen skal berigtiges vil der under stikprøve på den originale sag, øverst være mulighed for at kommentere på afgørelsen. Kommentar til afgørelsen sendes ved tryk på gem til administrator med cc. til stikprøvekontrollanten og konsulenten selv. Hvis kommentaren indeholder argumenter mod udfaldet, er det op til administratoren at godkende eller afvise den ankede sag. Afgørelse fra administrator fremsendes via mail til konsulenten som godkendt eller afvist. Når energimærket skal berigtiges og den originale sag kopieres til kladde, skal du vælge Berigtigelse efter intern stikprøve. På denne måde bliver det automatisk opdateret i oversigtslisten hos stikprøvekontrollanten og kvalitetsafdelingen når sagen bliver indberettet. 42

certificering oprettelse og anvendelse - april 2009

certificering oprettelse og anvendelse - april 2009 INDHOLD Firmanummer fra FEMsek Log ind første gang hos FEMsek Opret konsulenter hos FEMsek Opret certificeret firma i EK-Pro Indberetning med certificeret firma i EK-Pro Daglig indberetning med EK-pro

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Energimærkning 9. juni 2015

Energimærkning 9. juni 2015 Energimærkning 9. juni 2015 Indhold: Typiske fejl begået ved udarbejdelse af energimærket, herunder bygningsregistrering, besparelsesforslag og tekster. V./ Vivi Gilsager Retningslinjer for teknisk revision

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

www.munkebjergskolen.odense.dk

www.munkebjergskolen.odense.dk ForældreIntra er del af Munkebjergskolens hjemmeside. Her åbnes op for en større, direkte kontakt mellem skole og hjem. ForældreIntra er et lukket univers, som forældrene skal angive brugernavn og adgangskode

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Brugermanual til BedreBolig

Brugermanual til BedreBolig Brugermanual til BedreBolig Sådan kommer du i gang med Energy10 Version 1.0 marts 2014 Energy Systems A/S - Silkeborgvej 53-8000 Århus C - CVR-nr.: 30925815 - Tlf.: 70229310 Mail: support@energysystems.dk

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR PRIVATE

BRUGERVEJLEDNING FOR PRIVATE BRUGERVEJLEDNING FOR PRIVATE TIL UDFYLDELSE AF ANSØGNINGSSKEMA TIL VESTFORSYNING Vestforsyning Erhverv A/S. Nupark 51. 7500 Holstebro. Vestforsynings Kundecenter tlf.: 9612 7460. emr@vestforsyning.dk Side

Læs mere

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP)

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) Dansk Tennis Forbund August 2012 side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Visning af programmet...

Læs mere

Brugermanual Energy10

Brugermanual Energy10 Brugermanual Energy10 Sådan kommer du i gang Version 4.0 januar 2015 Energy Systems A/S - Silkeborgvej 53-8000 Århus C - CVR-nr.: 30925815 - Tlf.: 70229310 Mail: support@energysystems.dk Web: www.energysystems.dk

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE

BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE TIL UDFYLDELSE AF ANSØGNINGSSKEMA TIL VESTFORSYNING Vestforsyning Erhverv A/S. Nupark 51. 7500 Holstebro. Vestforsynings Kundecenter tlf.: 9612 7460 mail:emr@vestforsyning.dk

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Von Hattenstræde 10B 8900 Randers 730-019891-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Opfriskningskursus for Energikonsulenter. 26. februar 2014 i Slagelse

Opfriskningskursus for Energikonsulenter. 26. februar 2014 i Slagelse Opfriskningskursus for Energikonsulenter 26. februar 2014 i Slagelse Ralf Petersen Introduktion Lidt om mig selv: Ralf Petersen, 57 år Akademiingeniør Ansat i Energistyrelsen juli 2012 Ansat i SEeB november

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Boligforeningen Enggaarden Afd 23 Jævnstrømmen 1 9240 Nibe Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. oktober 2012 Til den 5. oktober 2022.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sohngårdsholmsvej 57 P 9000 Aalborg 851-028235-009 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 -

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 - Hjemmeside manual Indholdsfortegnelse Login... - 2 - Login på din hjemmeside og generel support info... - 2 - Kontrolpanel... - 3 - Opdatering af profil oplysninger... - 3 - Menu... - 4 - Menupunkter...

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Rapport om kvalitetssikring af energimærkninger indberettet i 2008 Dato: 2009-10-22

Rapport om kvalitetssikring af energimærkninger indberettet i 2008 Dato: 2009-10-22 Rapport om kvalitetssikring af energimærkninger indberettet i 2008 Indholdsfortegnelse Indledning og metodisk baggrund for konklusionerne...3 Konklusioner og anbefalinger...4 1. Bygningsregistreringen

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Holmebakken 14 8382 Hinnerup Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. maj 2014 Til den 14. maj 2024. Energimærkningsnummer 311054228

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Gaspro On-line brugervejledning

Gaspro On-line brugervejledning DGC-notat 1/6 Gaspro On-line brugervejledning Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC) har gennem en række år opdateret og vedligeholdt energiberegningsprogrammet GASPRO med hjælp fra de danske gasselskaber.

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010 Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010 Du finder siderne til registreringsnettet på LandbrugsInfo Planteavl Planteværn Varsling/registreringsnet eller www.landbrugsinfo.dk/regnet

Læs mere

Brugerhåndtering i WebUntis - 1

Brugerhåndtering i WebUntis - 1 Brugerhåndtering i WebUntis For at kunne logge på WebUntis, skal man være oprettet som bruger i WebUntis. I WebUntis kan du importere undervisere og studerende til menuen Stamdata. Det at en underviser

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 46 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-019754 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

BBR-nr.: 580-005931 Energimærkning nr.: 200012202 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-005931 Energimærkning nr.: 200012202 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Thøgersens Gård 5 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-005931 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Blåbærvænget 20 4700 Næstved Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. september 2013 Til den 21. september 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf.

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. 5618 2600 Forældreintra 1 September 2007 Vejledning for forældre ForældreIntra

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

Login. www.samsoegades-skole.skoleintra.dk. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i ForældreIntra:

Login. www.samsoegades-skole.skoleintra.dk. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i ForældreIntra: Login I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i : Man finder som et link nederst til venstre på skolens offentlige Informationsportal. Adressen er: www.samsoegades-skole.skoleintra.dk

Læs mere

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... Error!

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nye rækkehuse Teglværkshaven 60 2730 Herlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. september 2012 Til den 3. september 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Brugernavn og password QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Log into ADAMS on the Internet Udleveres af din antidopingorganisation ved udtagelse til prioriteret testgruppe Brug evt Forgot password

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

BBR-nr.: 580-007128 Energimærkning nr.: 200012225 Gyldigt 5 år fra: 02-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-007128 Energimærkning nr.: 200012225 Gyldigt 5 år fra: 02-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Smedevænget 1 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-007128 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2 Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION 2 34 Brugermanual august-2013 vers. 1.2 1 intro! På de følgende sider vil du finde en lille og hurtig gennemgang af Midttrafik Trafikadministration. Med Midttrafik Trafikadministration

Læs mere

BBR-nr.: 851-040234 Energimærkning nr.: 200004224 Gyldigt 5 år fra: 03-01-2008 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-040234 Energimærkning nr.: 200004224 Gyldigt 5 år fra: 03-01-2008 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dalgasgade 9 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-040234 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

Tender Management Quick Guide. For Leverandør

Tender Management Quick Guide. For Leverandør Tender Management Quick Guide For Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar på en offentlig

Læs mere

Notat BILAG 2. Fremtidens Parcelhuse - Energiberegningerne Jesper Kragh. 27. aug. 2010 Journal nr. 731-051. Side 1 af 13

Notat BILAG 2. Fremtidens Parcelhuse - Energiberegningerne Jesper Kragh. 27. aug. 2010 Journal nr. 731-051. Side 1 af 13 Notat BILAG 2 Fremtidens Parcelhuse - Energierne Jesper Kragh 27. aug. Journal nr. 731-51 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Energierne Energimærkning af bygninger sker ved en af energiet til varme og varmt brugsvand

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål on-line på www.jmaforum.dk. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse.

Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål on-line på www.jmaforum.dk. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse. JMA on-line support Vi arbejder hele tiden på at forbedre dine muligheder for at få den bedste supporthjælp og gøre den så tilgængelig for dig som muligt. Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål

Læs mere

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clementsvej 1 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-556095 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2 Indhold Adgangskontrol...2 WinDCCD Hovedmenu...3 Information på tværs...3 Opret generel information...3 Slet generel information...3 Patienter...4 Patienter...4 Sådan filtrerer du data...4 Sådan redigerer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Kærhavebakken 80 9270 Klarup Bygningens energimærke: Gyldig fra 30. maj 2013 Til den 30. maj 2023. Energimærkningsnummer 311000921

Læs mere

BBR-nr.: 580-008835 Energimærkning nr.: 100110677 Gyldigt 5 år fra: 09-02-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-008835 Energimærkning nr.: 100110677 Gyldigt 5 år fra: 09-02-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lillevang 15 Postnr./by: 6230 Rødekro BBR-nr.: 580-008835 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Enfamiliehuse generel del.

Enfamiliehuse generel del. Enfamiliehuse generel del. 2. Energimærkning i hovedtræk, side 3: Afsnittet udtrykker en god ambition og lyder godt, men det må ikke opfattes som om vi har projekteret en række specifikke renoveringsforslag

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sohngaardsholmsvej 57E 9000 Aalborg 851-282351-009 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 -

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 - Hjemmeside manual Indholdsfortegnelse Login... - 2 - Login på din hjemmeside... - 2 - Profil... - 3 - Opdatering af profil oplysninger... - 3 - Menu... - 3 - Menupunkter... - 3 - Medier... - 4 - Hjemmesidens

Læs mere

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U Conference Manager start guide Fra oprettelse TIL AKTIVERING AF DIT TILMELDINGSWEBSITE kom GODT IGANG PANTONE 382 U Conference Manager Advanced and easy 1 Indholdsfortegnelse velkommen Vi håber, at denne

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 44 8900 Randers 730-018399-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Clara Pontoppidans Vej 2 2500 København 101-000000-000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nyt hus Tofteengen 25 4000 Roskilde Bygningens energimærke: Gyldig fra 18. september 2012 Til den 18. september 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Omegavej 2 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-570616 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Carl Nielsens Plads 14-29 Carl Nielsens Plads 14 2730 Herlev Bygningernes energimærke: Gyldig fra 29. april 2015 Til den

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 42 8900 Randers 730-018398-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Nørrekær 79 6200 Aabenraa Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. maj 2014 Til den 5. maj 2024. Energimærkningsnummer 311052288 ENERGIKONSULENTENS

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Rådyrvænget 65 5800 Nyborg 450-006236-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nyt hus Skovvejen 2 3450 Allerød Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. maj 2015 Til den 11. maj 2025. Energimærkningsnummer 311112094

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Kvikguide til FIONA Online. Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken

DANMARKS NATIONALBANK Kvikguide til FIONA Online. Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken DANMARKS NATIONALBANK Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken Kom på FIONA Online - 1 Indledning kun relevant for nye indberettere NB Kom på FIONA Online - 1 Indledning kun relevant

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Hvidsværmervej 112 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-027351-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere