Kortlægning af omfanget af etablerede indsamlingsordninger for plastemballageaffald og metalemballageaffald fra husholdninger i danske kommuner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægning af omfanget af etablerede indsamlingsordninger for plastemballageaffald og metalemballageaffald fra husholdninger i danske kommuner"

Transkript

1 Kortlægning af omfanget af etablerede indsamlingsordninger for plastemballageaffald og metalemballageaffald fra husholdninger i danske kommuner Udarbejdet af Kathe Tønning, Teknologisk Institut,

2 Indhold FORORD 3 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 4 1 KORTLÆGNING AF INDSAMLINGSORDNINGER GENNEMFØRELSE AF INTERVIEWS 8 2 RESULTATER AF KORTLÆGNINGEN FOR PLASTEMBALLAGEAFFALD INDFØRELSE AF INDSAMLINGSORDNING FOR PLASTEMBALLAGEAFFALD SORTERINGSKRITERIER ORDNINGERNES KARAKTER Bringeordning til kommunale genbrugsstationer, genbrugsøer og centralt opstillede containere Henteordning hos husstandene Samlet opgørelse af indsamlingsordninger for plastemballageaffald AFSÆTNING 11 3 RESULTATER AF KORTLÆGNINGEN FOR METALEMBALLAGEAFFALD INDFØRELSE AF INDSAMLINGSORDNING FOR METALEMBALLAGEAFFALD SORTERINGSKRITERIER ORDNINGERNES KARAKTER Bringeordning til kommunale genbrugsstationer Henteordning hos husstandene Samlet opgørelse af indsamlingsordninger for metalemballageaffald AFSÆTNING 14 Bilag A INTERVIEWSKEMA 2

3 Forord Projektet Kortlægning af omfanget af etablerede indsamlingsordninger for plastemballageaffald og metalemballageaffald fra husholdninger i danske kommuner er gennemført i perioden december januar Der skal gøres opmærksom på, at det ikke er alle kommuner, der efter kommunesammenlægningen har fået indført fælles ordninger i hele den nye kommune. Der vil således i nærværende opgørelse være ordninger, der kun delvis dækker den nye kommune. Projektet er finansieret af Miljøstyrelsen. 3

4 Sammenfatning og konklusioner Plast- og metalemballageaffald indsamles nu i næsten alle danske kommuner Der er nu etableret indsamlingsordninger for genanvendeligt plast- og metalemballageaffald fra husholdninger i næsten alle landets kommuner. I nogle kommuner bringer borgerne selv deres emballager til genbrugsstationerne, og i nogle kommuner afhentes emballagerne hos husstandene typisk sammen med storskrald. Kommunerne synes generelt, at indsamlingsordningerne for metalemballageaffald er velfungerende, men der ser i en del kommuner ud til at være vanskeligheder med at indsamle en plastemballagefraktion, der umiddelbart er afsættelig det er ofte nødvendigt med sortering eller visuel kontrol inden afsætning. Baggrund og formål Indsamling af genanvendeligt plastemballageaffald og metalemballageaffald fra husholdninger har siden august 2006 været obligatorisk i danske kommuner. Alle kommuner har fra denne dato været forpligtiget til at tilbyde kommunens borgere en mulighed for at bortskaffe plast- og metalemballageaffald til genanvendelse. Af 42 stk. 7 og stk. 8 i affaldsbekendtgørelsen fremgår henholdsvis, at Kommunalbestyrelsen skal etablere en indsamlingsordning for genanvendeligt emballageaffald af metal fra husholdninger, og at Kommunalbestyrelsen skal etablere en indsamlingsordning for genanvendelig plastemballage fra husholdninger, herunder for plastflasker og dunke. Den indsamlede plastemballage skal oparbejdes og genanvendes som plastmateriale. Indsamlingsordningens omfang er ikke defineret, og kommunerne har således valgfrihed i forhold til, om de ønsker at etablere fx en bringeordning, hvor husstandene selv bringer emballagerne til kommunens genbrugsstationer eller til såkaldte genbrugsøer eller anden form for centralt opstillede containere. Indsamlingsordningen kan også etableres som henteordninger, hvor det genanvendelige emballageaffald afhentes hos den enkelte husstand, fx i forbindelse med afhentning af storskrald (stillet frem i plastposer/-sække), eller ved opstilling af dobbeltbeholdere ved den enkelte husstand, hvori der eksempelvis ud over plast- og metalemballageaffaldet også kan lægges papir og glas. Samtlige landets 98 kommuner er kontaktet for at undersøge, hvilke former for indsamlingsordninger der er etableret for genanvendeligt plast- og metalemballageaffald. Undersøgelsen Kortlægningen er gennemført som telefoninterviews med affaldsmedarbejdere i landets 98 kommuner. Telefoninterviewene er gennemført i henhold til et interviewskema for henholdsvis plastemballageaffald og metalemballageaffald, og oplysningerne for den enkelte kommune er efterfølgende verificeret af medarbejdere i kommunerne. Telefoninterviewene, der er foretaget af Teknologisk Institut, er primært gennemført i december måned Hovedkonklusioner Tilfredsheden med de etablerede indsamlingsordninger for plastemballageaffald og metalemballageaffald har hos de interviewede personer i kommunerne været størst for metalemballageaffaldet. I de fleste kommuner indsamles metalemballager på genbrugsstationerne via jerncontaineren, dvs. den opsamlingsenhed der på genbrugsstationerne er til jern og metal generelt. Kommunerne giver udtryk for, 4

5 at det er en velfungerende ordning. Mange kommuner oplyser, at det ikke kan betale sig at indsamle og afsætte fx øl- og sodavandsdåser separat, hvorfor dåser skal lægges i jerncontaineren. Knap så tilfredse er kommunerne med indsamlingsordningerne for plastemballager. Enkelte kommuner giver udtryk for, at ordningerne fungerer godt, mens flere kommuner oplyser, at kvaliteten af den indsamlede plastemballage ikke er tilfredsstillende. På flere genbrugsstationer må der sorteres på fraktionen, inden den kan afsættes til genanvendelse. Afsætning af metalemballagerne er uproblematisk for kommunerne. Metalemballagerne afsættes oftest sammen med andet jern og metal i en samlet fraktion. Der er dog også kommuner, der afsætter fx dåser eller aluminiumsemballager separat. Afsætningen af plastemballagerne er vanskeligere. Her er afsætningsmulighederne begrænsede. En del kommuner har vanskeligt ved at frembringe en fraktion, der er tilstrækkelig ren til, at den umiddelbart kan afsættes. Der er meget stor forskel på, hvor meget man i de enkelte kommuner har gjort ud af at oplyse borgerne om indsamlingsordningerne for plast- og metalemballager. Der er tale om alt fra hvis folk spørger, får de at vide, at de gerne må lægge metaldåser i jerncontaineren over skiltning på genbrugsstationerne, annoncer i lokalblade til husstandsomdelt informationsmateriale. 5

6 1 Kortlægning af indsamlingsordninger Kortlægningen er gennemført som telefoninterviews med affaldsmedarbejdere i samtlige landets 98 kommuner. Af Tabel 1.1 fremgår kommunenavn, kommunenummer samt indbyggertal for kommunerne i Danmark. Det samlede antal indbyggere i de 98 kommuner er opgjort til personer i Tabel 1.1 Danmarks 98 kommuner samt indbyggertal i kommunerne Kommunenummer Kommunenavn Antal indbyggere 1 Hovedstaden bestående af 29 kommuner 101 København Frederiksberg Ballerup Brøndby Dragør Gentofte Gladsaxe Glostrup Herlev Albertslund Hvidovre Høje-Taastrup Lyngby-Taarbæk Rødovre Ishøj Tårnby Vallensbæk Furesø Allerød Fredensborg Helsingør Hillerød Hørsholm Rudersdal Egedal Frederikssund Frederiksværk- Hundested Gribskov Bornholm Region Sjælland bestående af 17 kommuner 253 Greve Køge Roskilde Solrød Antallet af indbyggere er opgjort i

7 306 Odsherred Holbæk Faxe Kalundborg Ringsted Slagelse Stevns Sorø Lejre Lolland Næstved Guldborgsund Vordingborg Region Syddanmark bestående af 22 kommuner 410 Middelfart Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Nyborg Odense Svendborg Nordfyns Kommune Langeland Ærø Haderslev Billund Sønderborg Tønder Esbjerg Fanø Varde Vejen Aabenraa Fredericia Kolding Vejle Region Midtjylland bestående af 19 kommuner 615 Horsens Herning Holstebro Lemvig Struer Syddjurs Norddjurs Favrskov Odder Randers Hedensted Silkeborg Samsø Skanderborg

8 751 Århus Ikast-Brande Ringkøbing-Skjern Skive Viborg Region Nordjylland bestående af 11 kommuner 773 Morsø Thisted Brønderslev-Dronninglund Frederikshavn Vesthimmerland Læsø Rebild Mariagerfjord Jammerbugt Aalborg Hjørring Samlet antal indbyggere Telefoninterviewene er gennemført i henhold til interviewskema for henholdsvis plastemballageaffald og metalemballageaffald. Interviewskema fremgår af Bilag A. 1.1 Gennemførelse af interviews Telefoninterviewene er primært gennemført i december måned Kommunerne er kontaktet, og relevante medarbejdere er interviewet. I nogle tilfælde har det været nødvendigt at kontakte flere medarbejdere i den enkelte kommune for at fremskaffe de relevante oplysninger. Efter gennemførelse af telefoninterview er skema med de afgivne oplysninger sendt pr. til den/de interviewede personer for verificering af oplysningerne og for evt. supplerende oplysninger. 8

9 2 Resultater af kortlægningen for plastemballageaffald Nedenstående opgørelser er foretaget på baggrund af verificerede oplysninger fra kommunerne. 2.1 Indførelse af indsamlingsordning for plastemballageaffald Stort set alle kommuner oplyser, at de har en indsamlingsordning for plastemballageaffald, og den overvejende del af kommunerne har indført indsamlingsordningerne i forbindelse med, at ordninger blev lovpligtige i august I nogle kommuner havde man indført indsamlinger for plastemballager, før det blev obligatorisk i 2006, og i andre kommuner blev indsamlingsordninger indført i løbet af Af de fem kommuner, der ikke allerede har iværksat en indsamlingsordning, har tre planer om at gøre det i 2008 eller Sorteringskriterier Af 42 stk. 8 i affaldsbekendtgørelsen fremgår blot, at Kommunalbestyrelsen skal etablere en indsamlingsordning for genanvendelig plastemballage fra husholdninger, herunder for plastflasker og dunke. Den indsamlede plastemballage skal oparbejdes og genanvendes som plastmateriale. Kommunerne definerer således selv sorteringskriterierne for genanvendeligt plastemballageaffald. Dvs. at de selv afgør, om der er bestemte typer af emballager, de ønsker eller ikke ønsker skal indgå i indsamlingsordningen. Sorteringskriterier, som de oplyses over for borgerne, kan omhandle plastflasker og -dunke eller plastflasker og -dunke samt -folier. Folierne kan igen være opdelt i klar og farvet folie. Nogle oplyser, at de ikke vil modtage flasker og dunke med faresymbol, nogle vil ikke modtage emballage med låg, og enkelte er meget specifikke og nævner de plasttyper, der modtages, med plasttypens nummer. Generelt skal emballagerne være tømte og rengjorte. Nedenfor er nævnt eksempler på sorteringskriterier. Plastdunke og plastflasker, tomme og skyllede Dunke og folier - rengjorte Plastflasker og -dunke. Tømte og uden låg Plastflasker og -dunke (mærket henholdsvis 2 og 5) Flasker fra drikkevarer, plastemballager fra milde rengøringsmidler og hygiejneprodukter (tomme og skyllede). Ikke dunke fra maling, kemikalier, olie og pesticider. Heller ikke emballager fra fordærvelige fødevarer Flasker, dunke, bøtter, spande og kasser af plast Plastemballage i form af drikkevareemballager samt andre plastemballager. Emballagerne må ikke være forurenet med madvarer eller have indeholdt nogen former for farligt affald Plastflasker og -dunke. Rengjorte og uden låg. Ikke dunke/flasker med faremærke Klart og farvet folie. PVC til genanvendelse og til deponi Ikke-pantbelagte flasker af klar plast, plastdunke fra rengøringsmidler og plastfolie fra indpakning af køleskabe, computere m.m. Rene dunke uden skruelåg. Type 2, 4 og 5 Ren plast (folie og hård plast) ikke PVC Alle former for genanvendeligt plastemballageaffald, der naturligt forekommer i en husholdning. 9

10 2.3 Ordningernes karakter Bringeordning til kommunale genbrugsstationer, genbrugsøer og centralt opstillede containere Langt den overvejende del af kommunerne har indført en bringeordning til kommunernes genbrugsstationer. I nogle tilfælde indsamles både plastdunke/plastflasker og plastfolier samlet i én fraktion på genbrugsstationerne. I andre tilfælde er der tale om, at plastemballagen skal opdeles i dunke/flasker og folier hver for sig, og igen i andre tilfælde indsamles dunke/flasker i én fraktion, og folier indsamles opdelt i klar og farvet folie. Nogle enkelte kommuner har oplyst, at der på kommunens nærgenbrugsstationer, genbrugsøer og lignende er opsat containere til plastemballager. Et par kommuner har oplyst, at glas, plast og metaldåser indsamles samlet i centralt opstillede containere Henteordning hos husstandene Hos de husstande, hvor plastemballageaffald afhentes direkte hos husstandene, er der i langt overvejede grad tale om afhentning i forbindelse med storskraldsordninger. I disse ordninger skal plastemballagerne typisk emballeres i plastsække eller plastposer, inden de stilles frem til afhentning. Enkelte kommuner har - eller planlægger at indføre - en afhentningsordning, hvor husstanden er forsynet med en dobbeltbeholder. Denne dobbeltbeholder er typisk inddelt, således at der i det ene rum skal lægges papir, pap og plastfolie og i det andet rum glas, flasker, plastdunke og metaldåser. 10

11 2.3.3 Samlet opgørelse af indsamlingsordninger for plastemballageaffald Af Tabel 2.1 fremgår oversigt over indsamlingsordninger for plastemballageaffald. Tabel 2.1 Oversigt over indsamlingsordninger plastemballageaffald Indsamlingsordning Antal kommuner Bringeordninger Bringeordning til genbrugsstation - 1 fraktion (dunke og flasker samlet) 32 Bringeordning til genbrugsstation - 1 fraktion (dunke, flasker og folie 2 samlet) Bringeordning til genbrugsstation - 2 fraktioner (dunke og flasker 37 samlet, folie separat) Bringeordning til genbrugsstation - 3 fraktioner (dunke, flasker og folie 5 hver for sig) Bringeordning til genbrugsstation - 3 fraktioner (dunke og flasker 4 sammen. Folie i to fraktioner, henholdsvis farvet og klar) Bringeordning til centralt opstillede containere - glas, plast og metal 3 sammen Andet 12 Henteordninger 1 fraktion i forbindelse med storskraldsordning eller lignende - kun 16 dunke/flasker 1 fraktion i forbindelse med storskraldsordning eller lignende - dunke og 2 folie sammen 2 fraktioner i forbindelse med storskraldsordning eller lignende - dunke 2 og folie hver for sig Andet 4 Både bringe- og henteordninger Afsætning En del kommuner har vanskeligt ved at frembringe en fraktion, der er tilstrækkelig fri for urenheder til, at den umiddelbart kan afsættes. Urenhederne kan fx være i form af emballager med faremærke, der er anbragt i fraktionen, og/eller at der er madrester og lignende i emballagerne. Aftagere af de indsamlede plastemballager oplyser, at det er meget svært at få en ren fraktion fra indsamlingerne, dvs. en fraktion med én enkelt plasttype. Der er stort set altid tale om en blandet fraktion (fx HDPE, PP etc.), og den blandede plastfraktion kræver sortering inden oparbejdning. Enkelte kommuner har opdelt plastemballagerne, således at der indsamles en ren PET-fraktion, og denne fraktion er let at håndtere og let at afsætte og er dermed økonomisk positiv for kommunerne. Imidlertid forventes det, at denne fraktion forsvinder ud af indsamlingsordningerne for plastemballageaffald, når der - sandsynligvis - i løbet af 2008 indføres pant på drikkevareemballager af PET. Afsætningsmulighederne for plastemballagerne er begrænsede. I Danmark er der en enkelt oparbejder af plastemballageaffald; dog med en begrænset kapacitet for denne fraktion. Plastemballageaffaldet eksporteres primært til Kina og Tyskland, og plastemballagerne skal presses i baller inden afsætningen til oparbejdning. Kravene hos modtagerne/oparbejderne af plastmaterialet er at der ikke er rester af fødevarer og andet i emballagerne, og dette krav kan være vanskeligt at opfylde. 11

12 3 Resultater af kortlægningen for metalemballageaffald Nedenstående opgørelser er foretaget på baggrund af verificerede oplysninger fra kommunerne. 3.1 Indførelse af indsamlingsordning for metalemballageaffald Stort set alle kommuner oplyser, at de har en indsamlingsordning for metalemballageaffald og langt den overvejende del af kommunerne har indført indsamlingsordningerne i forbindelse med, at ordninger blev lovpligtige i august Af de tre kommuner, der ikke allerede har iværksat en indsamlingsordning, har to planer om at gøre det i 2008 eller Der er en del kommuner, der oplyser, at man har jo altid kunnet lægge dåser i jerncontaineren, men det er i denne opgørelse forsøgt at fastlægge opstarttidspunktet for indsamlingsordningen ud fra det tidspunkt, hvor kommunerne oplyser borgerne (i form af fx annoncer i dagspressen eller husstandsomdelt informationsmateriale) om, at der findes en indsamlingsordning for metalemballageaffald. 3.2 Sorteringskriterier Af 42 stk. 7 i affaldsbekendtgørelsen fremgår blot, at kommunalbestyrelsen skal etablere en indsamlingsordning for genanvendeligt emballageaffald af metal fra husholdninger. Kommunerne definerer således selv sorteringskriterierne for genanvendeligt metalemballageaffald. Dvs. at de selv afgør, om der er bestemte typer af emballager, de ønsker eller ikke ønsker skal indgå i indsamlingsordningen Sorteringskriterier, som de oplyses over for borgerne, omhandler i nogle tilfælde blot metalemballage. I andre tilfælde er beskrivelsen af den ønskede fraktion mere detaljeret. Emballagerne skal generelt være tømte og rengjorte. Man er i nogle kommuner betænkelige ved at tillade fx foliebakker fra leverpostej og makreldåser, idet man med den type affald frygter at være med til at åbne for dagrenovation på genbrugsstationerne. Nedenfor er nævnt eksempler på sorteringskriterier. Drikkeemballager (skyllede), konservesdåser (tomme) og foliebakker (rene) Småt jern og metal Metalemballager, tømte og rengjorte. Aluminium-/hvidblik-/ stålemballager; eksempelvis øl- og sodavandsdåser uden pant, foliebakker og konservesdåser Jern og metal, herunder tomme og skyllede dåser til fødevarer Metalemballage i form af drikkevareemballager samt andre metalemballager. Emballagerne må ikke være forurenet med madvarer eller have indeholdt nogen former for farligt affald Emballager af metal - rengjorte Dåser til læskedrikke samt konservesdåser Øl- og sodavandsdåser. Beskidt emballage og emballage, der har indeholdt farligt affald, kan ikke genbruges Ikke pantbelagte øl- og sodavandsdåser samt andre rene metalemballager Metaldåser, -bøtter og -bakker, fx Tømte og rengjorte metalemballager Alle mindre metalelemner. Dåser skal være skyllede, ikke dåser der har indeholdt stærkt lugtende fødevarer (fx fisk og kattemad) Øl- og sodavandsdåser samt konservesdåser. 12

13 3.3 Ordningernes karakter Bringeordning til kommunale genbrugsstationer Langt den overvejende del af kommunerne har indført en bringeordning til kommunernes genbrugsstationer. I nogle tilfælde indsamles metalemballager i en separat fraktion, men i langt de fleste kommuner skal metaldåser lægges i jerncontaineren, dvs. den opsamlingsenhed der på genbrugsstationerne er opstillet til jern og metal generelt. I enkelte kommuner er der opsat en separat container til metalemballager, men denne container tømmes på genbrugsstationer over i jerncontaineren inden afsætning. I nogle kommuner opdeles metalaffald i småt jern og metal og i stort jern og metal. I disse kommuner skal metalemballageaffald lægges i containeren til småt jern og metal. Et par kommuner har oplyst, at glas, plast og metaldåser indsamles samlet i centralt opstillede containere Henteordning hos husstandene Hos de husstande, hvor metalemballageaffald afhentes direkte hos husstandene, er der i langt overvejede grad tale om afhentning i forbindelse med storskraldsordninger. I disse ordninger skal metalemballager typisk emballeres i plastsække eller plastposer, inden de stilles frem til afhentning. Enkelte kommuner har - eller planlægger at indføre - en afhentningsordning, hvor husstanden er forsynet med en dobbeltbeholder. Denne dobbeltbeholder er typisk inddelt, således at der i det ene rum skal lægges papir, pap og plastfolie og i det andet rum glas, flasker, plastdunke og metaldåser Samlet opgørelse af indsamlingsordninger for metalemballageaffald Af Tabel 3.1 fremgår en oversigt indsamlingsordninger for metalemballageaffald. 13

14 Tabel 3.1 Oversigt over indsamlingsordninger for metalemballageaffald Indsamlingsordning Antal kommuner Bringeordninger Bringeordning til genbrugsstation - 1 fraktion, metalemballager 20 Bringeordning til genbrugsstation - 1 fraktion, placeres i 68 jerncontaineren Bringeordning til genbrugsstation - 1 fraktion, småt 5 jern/husholdningsjern Bringeordning til centralt opstillede containere - 1 fraktion, glas, plast og 3 metal sammen Henteordninger 1 fraktion, metalemballager, i forbindelse med storskraldsordning eller 19 lignende 1 fraktion, småt jern/husholdningsjern, i forbindelse med 7 storskraldsordning eller lignende 1 fraktion, kommunejern, i forbindelse med storskraldsordning eller 2 lignende 1 fraktion, blandet med andre materialer 3 Andet 1 Både bringe- og henteordninger Afsætning Afsætning af metalemballagerne er uproblematisk for kommunerne. Metalemballagerne afsættes oftest sammen med andet jern og metal i en samlet fraktion. Der er dog også kommuner, der afsætter fx dåser eller aluminiumsemballager separat. 14

15 Bilag A Plastemballageaffald Spørgearket omhandler alene indsamlingsordninger for genanvendeligt plastemballageaffald fra husholdninger 1 Kommunenavn og nr. 2 Navn, telefonnummer og e-amailadresse på kontaktperson 3 Er der etableret en indsamlingsordning for plastemballageaffald? Hvis ja hvornår er ordningen trådt i kraft? Ja I givet fald hvornår? Nej 4 Hvis der ikke allerede er etableret en indsamlingsordning for plastemballage, er der så planer om at etablere en? Ja I givet fald hvornår? Nej 5 Hvordan er sorteringskriterierne for plastemballageaffald defineret? 6 Hvordan foregår indsamlingen? Bringeordning til genbrugsstation Bringeordning til containere separat fraktion Bringeordning til containere blandet fraktion (sammen med hvad?) Henteordning separat fraktion Henteordning blandet fraktion (sammen med hvad?) Andet 7 Hvad sker der efterfølgende med det indsamlede plastemballageaffald? Aftager Bemærkninger om fx kvalitet og mængder: 15

16 Bilag A Metalemballageaffald Spørgearket omhandler alene indsamlingsordninger for genanvendeligt metalemballageaffald fra husholdninger 1 Kommunenavn og nr. 2 Navn, telefonnummer og e-amailadresse på kontaktperson 3 Er der etableret en indsamlingsordning for metalemballageaffald? Hvis ja hvornår er ordningen trådt i kraft? Ja I givet fald hvornår? Nej 4 Hvis der ikke allerede er etableret en indsamlingsordning for metalemballageaffald, er der så planer om at etablere en? Ja I givet fald hvornår? Nej 5 Hvordan er sorteringskriterierne for metalemballageaffald defineret? 6 Hvordan foregår indsamlingen? Bringeordning til genbrugsstation Bringeordning til containere separat fraktion Bringeordning til containere blandet fraktion (sammen med hvad?) Henteordning separat fraktion Henteordning blandet fraktion (sammen med hvad?) Andet 7 Hvad sker der efterfølgende med det indsamlede metalemballageaffald? Aftager Bemærkninger om fx kvalitet og mængder: 16

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og rnes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) august 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere