UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014"

Transkript

1 UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014 AFFALDSPLAN (2024) Kortlægning Hvidovre Kommune

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING AFFALDSORDNINGER OG MODTAGEANLÆG AFFALDSORDNINGER FOR HUSHOLDNINGER MODTAGEANLÆG FOR HUSHOLDNINGSAFFALD AFFALDSORDNINGER OG MODTAGEANLÆG FOR ERHVERV BEHANDLINGSANLÆG OG KAPACITET FORBRÆNDINGSANLÆG DEPONERINGSANLÆG MODTAGEANLÆG TIL FARLIGT AFFALD GENBRUGSPLADSER ØVRIGE BEHANDLINGSANLÆG AFFALDSMÆNGDER AFFALDSMÆNGDER FRA KOMMUNALE AFFALDSORDNINGER AFFALDSMÆNGDER FRA VIRKSOMHEDER AFFALDSMÆNGDER FRA GENBRUGSPLADSEN OMKOSTNINGER EVALUERING AF AFFALDSPLAN EVALUERING AF DE OVERORDNEDE MÅL FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I AFFALDSPLAN EVALUERING AF DE OVERORDNEDE MÅL FOR ERHVERVSAFFALD I AFFALDSPLAN FREMTIDIGE AFFALDSMÆNGDER FORVENTET UDVIKLING I AFFALDSMÆNGDERNE I DE KOMMUNALE AFFALDSORDNINGER UDEN NYE TILTAG FORVENTET UDVIKLING I ERHVERVSAFFALDSMÆNGDER PÅ GENBRUGSPLADSEN FORVENTET UDVIKLING I AFFALDSMÆNGDER I DE KOMMUNALE AFFALDSORDNINGER VED GENNEMFØRELSE AF AFFALDSPLANENS INITIATIVER FREMTIDIG AFFALDSHÅNDTERING VURDERING AF BEHOV FOR NYE ORDNINGER VURDERING AF OVERENSSTEMMELSE MED AFFALDSHIERARKIET ØKONOMISKE KONSEKVENSER FORVENTET FREMTIDIG HÅNDTERING

3 1. INDLEDNING Kortlægningsdelen af Affaldsplan indeholder oversigter over eksisterende affaldsordninger og behandlingsanlæg samt opgørelser af affaldsmængder og prognoser for de fremtidige mængder. Kortlægningsdelen indeholder desuden oversigt over omkostninger til affaldsordningerne samt økonomiske konsekvenser ved gennemførelse af planens initiativer. Ifølge affaldsbekendtgørelsen skal den kommunale affaldshåndtering ske i overensstemmelse med følgende affaldshierarki: 1) Forberedelse med henblik på genbrug 2) 3) Anden nyttiggørelse (forbrænding) 4) Bortskaffelse (deponering) I de følgende opgørelser, vil behandlingsformen for affaldsmængderne fremgå. I Affaldsplanens målsætnings- og planlægningsdel er der taget udgangspunkt i opfyldelse af de angivne målsætninger, samtidig med, at der fokuseres på at de planlagte indsatser skal bidrage til, at affaldshierarkiet efterleves. Hvidovre Kommunes overordnede mål i Affaldsplanen er: Mål 1: Skab mindre affald Mål 2: Øget genanvendelse af ressourcerne i affaldet Mål 3: Bedre service Mål og tilhørende initiativer er beskrevet i Affaldsplanens målsætnings- og planlægningsdel. Referencer, anvendt i udarbejdelsen af Affaldsplan : Regeringens Ressourcestrategi Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre, oktober 2013 Regeringens Ressourceplan, høringsversion november 2013 Bekendtgørelse om affald, nr af 18. december 2012, Miljøministeriet Regulativ for husholdningsaffald, Hvidovre Kommune, december 2011 Regulativ for erhvervsaffald, Hvidovre Kommune, april 2012 Affaldsplan , Hvidovre Kommune Ressource- og Affaldsplan 2018, Københavns Kommune, november 2012 I/S Amager Ressource Center I/S Vestforbrænding AV Miljø 3

4 2. AFFALDSORDNINGER OG MODTAGEANLÆG 2.1 AFFALDSORDNINGER FOR HUSHOLDNINGER Hvidovre Kommunes affaldsordninger for husholdninger og kommunal institutioner. En mere detaljeret beskrivelse af ordningerne fremgår af Hvidovre Kommunes Regulativ for husholdningsaffald. Ordning Omfang (haveboliger, etageboliger osv.) Type (hente/ bringe) Tømningsfrekvens Materiel Dagrenovation Fra alle husholdninger (haveboliger, etageejendomme, sommerboliger) og kommunale institutioner Hente Hver uge. I særlige tilfælde flere gange ugentligt, eller for nedgravede beholdere hver anden uge. Sække, beholdere, minicontainere, vip-containere, nedgravede beholdere. Papir Denne ordning vil blive udfaset i 2014 Papir Denne ordning vil blive indført i 2014 Papir Ordningen vil blive udfaset i 2014 for så vidt angår minicontainere. Kuber ved indkøbscentre mv. vil blive bibeholdt. Haveboliger Hente Hver uge Kassetter Haveboliger Hente Hver 3. uge 2-kammer-beholder Haveboliger Bringe Hver uge Mini-containere og kuber Papir Etageejendomme Hente / Bringe Hver uge Mini-containere og kuber Glas Denne ordning vil blive udfaset i 2014 Haveboliger Hente Hver uge Kassetter Glas Kuber ved indkøbscentre mv. vil blive bibeholdt Haveboliger Bringe Hver uge. Tømningsfrekvens vil blive tilpasset, når haveboliger får indført ny henteordning. Kuber Glas Denne ordning vil blive indført i 2014 Haveboliger Hente Hver 8. uge 2-kammer-beholder Glas Etageejendomme Hente / Bringe Typisk hver eller hver anden uge Containere eller kuber Metalemballage Denne ordning vil blive indført i 2014 Haveboliger Hente Hver 8. uge 2-kammer-beholder Metalemballage Etageejendomme Hente Efter behov Storskralds-ordning (Med eller uden materiel) Plastemballage Denne ordning vil blive indført i 2014 Haveboliger Hente Hver 3. uge 2-kammer-beholder 4

5 Pap Etageejendomme Hente Ugentligt eller sjældnere Mini-containere, vipcontainere og nedgravede beholdere Farligt affald Haveboliger og etageejendomme Bringe 4 gange årligt I original emballage til Miljøbilen Farligt affald Etageejendomme Hente Efter behov I original emballage Farligt affald samt batterier, elsparepærer og lysstofrør. Farligt affald; batterier Denne ordning vil blive indført i Kommunale institutioner Hente 2 gange årligt I original emballage Haveboliger Hente Hver 3. uge I pose på låg af beholder Farligt affald; medicinrester mv. Afleveret på apoteker Hente Hver anden uge Farligt affald; malingrester Afleveret hos farvehandlere Hente Efter behov Storskrald; sorteret i følgende fraktioner: Stort elektronik Skærme Småt elektronik Hård pvc Jern/metal Pap Dæk Fjedermøbler Brændbart Keramik/porcelæn Blød pvc Trykimprægneret træ Gipsplader Mineraluld Kreosotbehandlet træ Rødder/stammer Eternit/asbest Haveboliger Hente 4 gange årligt Sorteret i de angivne fraktioner, uemballeret, bundtet eller i klare sække. Sommerboliger Hente 2 gange årligt Sorteret i de angivne fraktioner, uemballeret, bundtet eller i klare sække. Etageejendomme og kommunale institutioner Hente Efter behov Sorteret i de angivne fraktioner, i materiel, bundtet eller i klare sække. Haveaffald Haveboliger og sommerboliger Hente Hver 14. dag (uge 10-49) Bundtet, i papirsæk eller 2- hjulet beholder Hjemmekompostering Flishugning Storskrald.dk hjemmeside for privat afsætning af effekter, der kan genbruges. Etageejendomme og kommunale institutioner Alle boliger og kommunale institutioner Alle boliger og kommunale institutioner Alle i Hvidovre kan gratis benytte hjemmesiden Hente Efter behov Uemballeret eller i maxicontainer 4 gange årligt Kompostbeholder udlånes af kommunen Genbrugshallen Alle Åbent 1. lørdag hver måned. Genbrugspladser i ARC s opland Alle Bringe 5

6 2.2 MODTAGEANLÆG FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ordning Fraktion Modtageanlæg Dagrenovation Dagrenovation ARC (ved driftstop omdirigeres til Vestforbrænding) Papir Papir HCS / Ragn-Sells Glas Glas Kroghs Flaskegenbrug / Ragn-Sells Metalemballage Metal Ragn-Sells Plastemballage Plast Ragn-Sells Pap Pap, etageejd. HCS Farligt affald Farligt affald SMOKA Batterier DPA (?) Elsparepærer, lysstofrør DPA (?) Storskrald Elektronik: Store husholdningsapparater H.J.Hansen Elektronik: Skærme Elektronik: Små husholdningsapparater DCR DCR Hård pvc RGS 90 Jern/metal Pap, haveboliger Stena Stena Dæk RGS 90 Fjedermøbler RGS 90 Småt brændbart ARC Stort brændbart RGS 90 Porcelæn/keramik RGS 90 Blød pvc AV Miljø Trykmprægneret træ RGS 90 Gipsplader RGS 90 Mineraluld RGS 90 Kreosotbehandlet træ RGS 90 Rødder/stammer RGS 90 Eternit/Asbest AV Miljø Haveaffald Haveaffald RGS 90 6

7 2.3 AFFALDSORDNINGER OG MODTAGEANLÆG FOR ERHVERV Oversigt over Hvidovre Kommunes ordninger og modtageanlæg for erhvervsaffald. En mere detaljeret beskrivelse af ordningerne fremgår af Hvidovre Kommunes Regulativ for erhvervsaffald. Ordning Type (indsamling/anvisning) Modtageanlæg Dagrenovation Indsamling ARC Genbrugspladser i ARC s opland Ikke-genanvendeligt farligt affald Anvisning SMOKA Klinisk risikoaffald Anvisning ARC Ikke-genanvendeligt pvc-affald Anvisning AV Miljø Forbrændingsegnet affald Anvisning ARC Deponeringsegnet affald Anvisning AV Miljø Kontrol med tømning af olie- og benzinudskillere. Indsamling SMOKA Bygge- og anlægsaffald der er forurenet eller indeholder miljømæssigt problematiske stoffer Anvisning Miljøgodkendt anlæg, der modtager den aktuelle affaldstype. Genanvendeligt affald skal frasorteres og afleveres til genanvendelse men fremgår ikke af ovenstående oversigt, da kommunen jf. lovgivningen, ikke anviser genanvendeligt affald. 7

8 3. BEHANDLINGSANLÆG OG KAPACITET 3.1 FORBRÆNDINGSANLÆG Hvidovre Kommune er sammen med 4 andre kommuner; København, Frederiksberg, Dragør og Tårnby, interessent i I/S Amager Ressource Center (ARC), det tidligere I/S Amagerforbrænding, hvortil der anvises forbrændingsegnet affald og klinisk risikoaffald. Der brændes affald fra i alt indbyggere og virksomheder, og deraf produceres el og fjernvarme til ca husstande. I 2012 blev der brændt ton affald og biomasse i de fire ovne på ARC. Et nyt energianlæg Amager Bakke er under opførelse og forventes at stå færdigt i 2017 og benyttes i resten af planperioden. Ved eventuelle driftstop på ARC omdirigeres forbrændingsegnet affald til I/S Vestforbrænding. Den tilførte mængde forbrændingsegnet affald fra Hvidovre Kommunes indsamlingsordninger forventes at mindskes i planperioden, svarende til ca tons i 2014 og ca tons i DEPONERINGSANLÆG ARC er sammen med I/S Vestforbrænding medejer af deponiet AV Miljø, hvortil deponeringsegnet affald anvises. Deponeringskapaciteten på AV Miljø forventes at være opbrugt i løbet af Derefter forventes ibrugtagning af et nyt deponeringsanlæg på Kalvebod Miljøcenter i AV Miljø undersøger mulighederne for at genanvende en større mængde deponeret shredderaffald, hvilket i givet fald vil frigive kapacitet som vil række mindst til 2027 til fortsat at modtage deponeringsegnet affald på AV Miljø. Den tilførte mængde deponeringsegnet affald fra Hvidovre Kommunes indsamlingsordninger forventes at blive halveret i løbet af planperioden svarende til ca. 200 tons årligt i 2014 og ca. 100 tons i MODTAGEANLÆG TIL FARLIGT AFFALD Sammen med en række kommuner i ARC s og I/S Vestforbrænding s opland er Hvidovre Kommune medejer af Storkøbenhavns Modtageanlæg for Olie- og Kemikalie Affald, SMOKA, hvortil farligt affald anvises. SMOKA modtager årligt tons farligt affald og forventes benyttet i hele planperioden. Den tilførte mængde farligt affald fra Hvidovre Kommunes indsamlingsordninger forventes at blive forøget fra ca. 60 tons i 2014 til ca. 100 tons i

9 3.4 GENBRUGSPLADSER ARC driver genbrugspladserne i ARC s opland, heriblandt Hvidovre Genbrugsplads, hvor borgere og virksomheder kan aflevere sorteret affald, bortset fra dagrenovation og enkelte andre affaldstyper. Genbrugspladsen ligger på AV Miljøs arealer. Afhængig af, hvornår AV Miljø s kapacitet er opbrugt, forventes Genbrugspladsen at kunne bibeholde sin nuværende placering til 2017 eller senere. 3.5 ØVRIGE BEHANDLINGSANLÆG Ud over ovenstående anlæg benyttes desuden de øvrige modtageanlæg, typisk til genanvendelige fraktioner og specialbehandling, der er angivet i oversigterne over affaldsordninger og modtageanlæg. Der kan forekomme ændringer i benyttelsen af de øvrige anlæg i forbindelse med optimering af aftaler om afsætning og behandling af eksempelvis genanvendelige fraktioner. I forbindelse med optimering og udvidelse af genbrugsordningerne forventes mængderne af genanvendelige fraktioner at blive forøget gennem planperioden. 9

10 4. AFFALDSMÆNGDER 4.1 AFFALDSMÆNGDER FRA KOMMUNALE AFFALDSORDNINGER I de kommunale affaldsordninger indsamles affald fra husholdninger samt affald fra de kommunale institutioner, der er tilmeldt ordningerne. Desuden omfatter dagrenovationsordningen de virksomheder, der er tilmeldt dagrenovationsordningen. Dagrenovation, papir og emballager: Affaldsfraktion Ordning Dagrenovation Hente Papir Bringe Papir Hente Papir I alt Pap havebolig pap etageejd Pap I alt Glas Bringe Glas Hente havebolig Behandlingsform Forbrænding Glas I alt Jernembal- lage havebolig I alt Haveaffald: Hård plastemballage Affaldsfraktion Ordning Behandlingsform Haveaffald haveboliger Haveaffald etageejd Haveaffald I alt

11 Storskrald: Specialbehandl. Specialbehandl. Genanven -delse Genanven -delse Affaldsfraktion Ordning havebolig Elektronik etageejd. Elektronik Elektronik I alt havebolig Dæk etageejd. Dæk Forbrænding Dæk I alt Jern og havebolig metal Jern og etageejd. metal Jern og metal I alt Brændbart inkl. fjedermøblebolig have Brændbart inkl. fjedermøbleejd. etage Brændbart inkl. fjedermøbler I alt Ej brændbart havebolig etageejd Ej brændbart Ej brændbart I alt Bygge-/ anlægsaffald inkl. have- rødder bolig * * Bygge-/ anlægsaffald inkl. rødder etageejd Bygge-/ anlægsaffald inkl. rødder I alt Storskrald I alt Behandlingsform Specialbehandl. Forbrænding Forbrænding Deponering Deponering Deponering Genanven -delse Genanven -delse Genanven -delse 11

12 Farligt affald: Affaldsfraktion Ordning Boligselskaber, Batterier miljøbil, skoler - 1,0 2,3 Specialbehandling Specialbehandling Specialbehandling Specialbehandling Specialbehandling Specialbehandling Specialbehandling Specialbehandling Medicinrester Apotekerordning 6,1 8,8 2,7 3,0 3,2 3,9 3,4 3,7 3,7 3,7 Div. farligt affald Materielgården 10,7 4,7 6,2 1, Div. farligt 40,7 35,1 26,7 affald Boligselskaber 16,9 19,3 18,1 Div. farligt Farvehandlerordning 19,1 26,5 16,2 16,6 affald 1,8 0,7 1,4 1,9 Div. farligt affald Miljøbilen 3,5 4,5 5,1 3,5 4,8 3,6 4,4 4,1 4,4 3,0 Div. farligt Indsamling fra affald skoler 0,3 0,3 0,7 0,2 0,4 0,7 0,4 0,7 2,0 2,7 Farligt affald I alt Behandlingsform Mængder fra de kommunale affaldsordninger fordelt på behandlingsform: Behandlingsform inkl. Kompostering Forbrænding Specialbehandling Deponering I alt Mængderne i 2013 svarer til, at hver Hvidovreborger i gennemsnit bidrog med ca. 450 kg affald i til de kommunale affaldsordninger i Mængder fra de kommunale affaldsordninger procentvis fordelt på behandlingsform: Behandlingsform (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) inkl. Kompostering Forbrænding Specialbehandling Deponering I alt

13 4.2 AFFALDSMÆNGDER FRA VIRKSOMHEDER I 2010 blev der sammen med den nye Affaldsbekendtgørelse etableret et nyt, nationalt affaldsdatasystem. Affaldsdatasystemets formål er at få registreret affaldsdata for alle virksomheder i landet i et samlet register, samt at stille disse data til rådighed for myndigheder, anlæg og virksomheder. Måden at indberette i affaldsdatasystemet har ændret sig væsentligt i forhold til det tidligere benyttede ISAG-system, og derfor vil der ikke i kortlægningsdelen blive medtaget affaldsdata fra før Affaldsdatasystemet blev først brugbart for indberetninger i andet kvartal af 2010, og det gamle ISAG-system var for længst lukket ned her. Derfor har virksomhederne ikke haft pligt til at indberette affaldsmængderne fra første kvartal af Tallene i 2010 er derfor behæftede med meget store usikkerheder, og vil ikke blive taget med. Tallene for 2013 har indberetningsfrist den 31. januar 2014 og herefter har kommunerne og Miljøstyrelsen frem til september 2014 mulighed for at komme med rettelser til disse data. Dette betyder, at der også kan være usikkerheder forbundet med disse data. Ændringerne i Affaldsbekendtgørelsen har siden 2010 stillet virksomhederne frit med hensyn til indsamling, transport og behandling af genanvendeligt affald, farligt som ufarligt. Kommunerne anviser derfor ikke længere det genanvendelige affald, og virksomhederne kan vælge frit mellem godkendte aktører på markedet. Kommunen skal dog stadig føre tilsyn med, at virksomhederne sorterer affaldet efter Affaldsbekendtgørelsen og kommunens erhvervsaffaldsregulativ. Udviklingen i den totale affaldsproduktion på fraktionsniveau for virksomhederne i : Affaldsfraktion (tons) (tons) (tons) Dagrenovationslignende affald Organisk affald Forbrændingsegnet Deponeringsegnet Papir inkl. aviser Pap Glas Plast Emballage papir Emballage pap Emballage glas Emballage metal 0 0 Emballage plast PVC Træ Imprægneret træ Haveaffald Køleskabe med freon

14 Jern og metal Uforurenet jord Forurenet jord Batterier Elektronik Bygge- og anlægsaffald Sten Slam < 10% TS (flydende) Slam 10-30% TS (blødt) Slam >30% TS (fast) Farligt affald Gips Øvrigt affald Emballage træ 84 Dæk Asfalt Der er sket store stigninger i affaldsmængderne for deponeringsegnet affald, organisk affald og uforurenet jord. Stigningerne for det deponeringsegnede affald og det organiske affald kan sandsynligvis forklares med den faldende mængde af forbrændingsegnet affald samt nedgangen i øvrigt affald. Den store stigning i uforurenet jord kan skyldes de 2 store anlægsarbejder i kommunen, Ringstedbanen og udbygningen af kloakledningen langs Damhusåen. For affaldstypen jern og metal er der sket et fald. En forklaring kan være den økonomiske krise, men det kan også være tyveri. Nedgangen i haveaffaldet kan måske forklares med muligheden for at aflevere på genbrugspladser. Den indsamlede affaldsmængde fordelt på behandlingsformer i perioden : Behandlingsform (tons) (tons) (tons) (%) Forbrænding Deponering Særlig behandling I alt Det ses af tabellen, at den samlede affaldsmængde på erhvervsaffaldsområdet er jævnt stigende. Derudover kan det ses, at der deponeres mere end tidligere. 14

15 Import og eksport af erhvervsaffald: Affaldstype, eksporteret (tons) (tons) (tons) Øvrigt affald Deponeringsegnet Der er ikke registreret oplysninger i affaldsdatasystemet om import af affald til Hvidovre Kommune i

16 4.3 AFFALDSMÆNGDER FRA GENBRUGSPLADSEN Hvidovre Genbrugsplads Affaldsmængder fordelt på fraktioner 2013: Behandlingsform Affaldstype 2013 Asbest 101 Asbest, let støvende 0 Deponering Deponering 157 I alt 258 Forbrænding / energiudnyttelse Genbrug / Brændbart, småt Maleraffald (gråzone) 33 Rødder 46 Springmadrasser 129 Trykimprægneret træ 213 I alt Vægfliser mv. 864 Asfalt 82 Aviser og ugeblade 111 Beton Blyakkumulatorer 13 Direkte Genbrug 37 Dæk 24 EE Små husholdningsapparater 106 EE TV og IT-skærme 48 F-gasflasker 1 Gips til genanvendelse 268 Haveaffald Hårde hvidevarer 105 Ildslukkere 0 Jern og metal 478 Jord K4 Blandede batterier 5 Kabler 6 Lyskilder andre 1 Lysstofrør 1 Paller á 16 kg 12 Pap 163 Plast hård 69 Plastdunke og flasker 1 Plasfolie 10 Plastkasser mælk 2 PVCgenbrug 5 Sanitet 48 Tegl Trykflasker 1 Træ til genanvendelse

17 Genbrug / (fortsat) Specialbehandling Specialbehandling / destruktion Tøj og sko 32 Vinduer 141 I alt A Olieaffald 8 A Olieslam 1 A2 Oliefiltre 0 B Perchlor mv. 0 C Opløsningsmidler 2 H Organiske syrer 0 H2 Maleraffald 23 K5 Kviksølvaffald 0 T2 Bekæmpelsesmidler 1 X Klorin 0 X Kunstgødning 1 X5 Baser 1 X5 Syrer 0 Z Gasdåser 0 Z6 Ukendt OKA-affald 1 Z7 Spraydåser 2 I alt 41 Fyrværkeri 0 I alt 0 Genbrugsplads I alt Affaldstypen Direkte Genbrug er den mængde genbrugelige effekter, der afleveres i en særlig container på Genbrugspladsen, og som sælges i Hvidovreforeningernes Genbrugshal. Hvidovre Genbrugsplads - Affaldsmængder fordelt på behandlingsform: (%) (%) (%) (%) (%) Deponering Forbrænding / energiudnyttelse Genbrug / Specialbehandling Specialbehandling / destruktion I alt

18 Indsamlet mængde batterier i Hvidovre Kommune i ARC s batteriordning: Ordning samlet Samlet samlet BatteriForum (etageejendomme og butikker) Hvidovre Genbrugsplads samlet Batterier 6,8 7,1 9,2 2,6 5,1 7,8 Der er endnu ikke modtaget oplysninger om mængder af batterier indsamlet i ARC s batteriordning i

19 5. OMKOSTNINGER Omkostninger fordelt på ordninger for husholdninger og virksomheder for Ordning Omkostninger i kr. Generel administration Information husholdninger Information erhverv Tilsynsbiler husholdninger Tilsynsbiler erhverv Kompetenceudvikling husholdninger Kompetenceudvikling erhverv RenoWeb-system husholdninger RenoWeb-system erhverv Agenda Regulativdatabase Miljøstyrelsen husholdninger Regulativdatabase Miljøstyrelsen erhverv Affaldsdatasystem Miljøstyrelsen husholdninger Affaldsdatasystem Miljøstyrelsen erhverv FAS opkrævningssystem Konsulentydelser husholdninger Konsulentydelser erhverv WEB-portal Storskrald.dk Administration og diverse Køb og salg af materiel I alt Dagrenovation Indsamling Forbrændingsafgift Administration I alt Haveaffald, haveboliger Indsamling Komposteringsafgift Administration I alt Haveaffald, etageejendomme Indsamling Komposteringsafgift Administration I alt Storskrald, haveboliger Indsamling Forbrændingsafgift Deponeringsafgift Salg af genanvendelige materialer Administration I alt

20 Storskrald, etageejendomme Indsamling Forbrændingsafgift Deponeringsafgift Salg af genanvendelige materialer Administration I alt Genbrug hente-/bringeordning glas, papir, pap Indsamling Materiel Salg af genanvendelige materialer Administration I alt Farligt affald Indsamling Behandlingsafgift Olieudskillere, indsamling erhverv Olieudskillere, behandlingsafgift erhverv Bidrag til I/S SMOKA Administration I alt Genbrugsplads Genbrugsplads - Leje af plads, husholdninger Genbrugsplads - Leje af plads, erhverv Genbrugsplads omk. husholdninger Genbrugsplads omk. erhverv Administration husholdninger Administration erhverv I alt Øvrige ordninger Skrotbiler - Fjernelse og skrotning Skrotbiler - Skrotningspræmier Materiellager, varme og el Kompostbeholdere Genbrugshal Leje Genbrugshal Drift 766 Administration I alt Ordninger i alt Affaldsområdet er underlagt hvile-i-sig-selv-princippet, og indtægter og udgifter skal derfor balancere over en årrække. Hvis udgifterne overstiger de indtægter, der er opkrævet gennem gebyrerne, må gebyrerne øges de følgende år. Hvis indtægterne overstiger udgifterne, må gebyrerne nedsættes de følgende år, medmindre der er planlagte omkostninger til nye ordninger eller investeringer. 20

21 6. EVALUERING AF AFFALDSPLAN EVALUERING AF DE OVERORDNEDE MÅL FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I AFFALDSPLAN Mål for husholdningsaffald i Affaldsplan Begrænse dannelsen af husholdningsaffald Øge hjemmekompostering af haveaffald og grønt køkkenaffald Alt haveaffald genanvendes i egen have Øge genanvendelsen af en række materialer Øge borgernes informationsniveau om de forskellige ordninger Resultater Mængden af husholdningsaffald har været let stigende gennem planperioden men er de seneste år faldet. Antallet af udlånte kompostbeholdere er øget i planperioden. Haveaffaldsordningen er frivillig som incitament til at hjemmekompostere i stedet for at aflevere haveaffald til haveaffaldsordningen. Desuden har flishugning og hjemmekompostering bidraget til genanvendelse af haveaffald i egen have. Den procentvise andel af affald til genanvendelse er faldet i forhold til andelen af affald til forbrænding. Dette kan blandt andet skyldes, at mængderne af papir og haveaffald er faldet. Der er i planperioden gennemført en række kampagner. Der er desuden informeret på hjemmesiden og indført enkelte digitale selvbetjeningsløsninger. 21

22 6.2 EVALUERING AF DE OVERORDNEDE MÅL FOR ERHVERVSAFFALD I AFFALDSPLAN Mål for erhvervsaffald i Affaldsplan Begrænse affaldsproduktionen Resultater Ved udtræk fra Miljøstyrelsens AffaldsDataSystem for perioden fremgår det, at affaldsproduktionen er steget jævnt henover de seneste 3 år, se side afsnit 4.2. Hvis man sammenligner med affaldsproduktionen fra 2002, der i den tidligere affaldsplan er angivet til tons, så er affaldsproduktionen i 2013 øget med 21% i forhold til i Dermed er målet om begrænsning af affaldsproduktionen ikke nået. Øge genanvendelsen af en række fraktioner Øge affaldsproducenternes viden om en række fraktioner Når indberetningstallene for de indsamlede mængder fordelt på fraktion fra 2013 sammenlignes med tallene i den gamle affaldsplan for året 2002, så er der ikke mange steder, at genanvendelsen er øget. Eksempelvis er der indsamlet 50 % mindre pap og pair i 2013 set i forhold til Men dette kan til dels forklares med den digitale udvikling. Der er i planperioden gennemført en række kampagner og information om affald i Miljøavisen, der udsendes 4 gange årligt. Der er desuden informeret på hjemmesiden og indført enkelte digitale selvbetjeningsløsninger. 22

23 7. FREMTIDIGE AFFALDSMÆNGDER Affaldsmængderne er skønnet ud fra erfaringen i mængdernes udvikling den seneste årrække. 7.1 FORVENTET UDVIKLING I AFFALDSMÆNGDERNE I DE KOMMUNALE AFFALDSORDNINGER UDEN NYE TILTAG Nedenstående tabel viser den forventede udvikling i affaldsmængderne i de kommunale affaldsordninger for husholdninger, hvis der ikke gennemføres nye tiltag. Forventede affaldsmængder uden nye tiltag Dagrenovation Papir Pap Glas Metal-emballager Plast-emballager Haveaffald, haveboliger Haveaffald, etageejd Elektronik, haveboliger Elektronik, etageejd Dæk, haveboliger Dæk, etageejd Jern og metal, haveboliger Jern og metal, etageejd Brændbart, haveboliger Brændbart, etageejd Ej brændbart, haveboliger Ej brændbart, etageejd Bygge- / anlægsaffald inkl. rødder, haveboliger Bygge- / anlægsaffald inkl. rødder, etageejd Farligt affald, inkl. batterier, elsparepærer og lysstofrør I alt

24 7.2 FORVENTET UDVIKLING I ERHVERVSAFFALDSMÆNGDER PÅ GENBRUGSPLADSEN Nedenstående tabel viser forventet udvikling i erhvervsaffaldsmængderne afleveret på Hvidovre Genbrugsplads, baseret på ARC s brugerundersøgelser af fordeling på husholdninger og erhverv. Behandlingsform Deponering, erhverv Forbrænding / energiudnyttelse, erhverv Genbrug /, erhverv Specialbehandling, erhverv Specialbehandling / destruktion, erhverv I alt FORVENTET UDVIKLING I AFFALDSMÆNGDER I DE KOMMUNALE AFFALDSORDNINGER VED GENNEMFØRELSE AF AFFALDSPLANENS INITIATIVER Nedenstående tabel viser den forventede udvikling i affaldsmængderne i de kommunale affaldsordninger for husholdninger ved gennemførelse af Affaldsplanens initiativer. Affaldsordning Dagrenovation Papir Pap Glas Metal-emballager Plast-emballager Haveaffald, haveboliger Haveaffald, etageejd Elektronik, haveboliger Elektronik, etageejd Dæk, haveboliger Dæk, etageejd Jern og metal, haveboliger Jern og metal, etageejd Brændbart, haveboliger Brændbart, etageejd Ej brændbart, haveboliger Ej brændbart, etageejd Bygge-/anlægsaffald inkl. rødder, haveboliger Bygge-/anlægsaffald inkl. rødder, etageejd Farligt affald, inkl. batterier, elsparepærer og lysstofrør I alt Ovenstående er et groft skøn over den forventede effekt af implementering af Affaldsplanens initiativer. Ud fra data til rådighed er det ikke umiddelbart muligt at udskille affaldsmængder fra de kommunale institutioner og kommunale virksomheder til materialenyttiggørelse. 24

25 Nedenstående forventede fordeling på behandlingsform er baseret på den forventede udvikling i affaldsmængderne ved implementering af Affaldsplanens initiativer. Fordelingen på behandlingsform er derfor også et groft skøn. Forventet fordeling på behandlingsform, ved implementering af Affaldsplanens initiativer 2014 (%) 2015 (%) 2016 (%) 2017 (%) 2018 (%) Forbrænding Specialbehandling Deponering I alt Af nedenstående graf fremgår den forventede genbrugsprocent uden nye tiltag, henholdsvis med gennemførelse af Affaldsplanens initiativer. sprocenten forventes desuden at kunne øges yderligere i anden del af planperioden ved sortering af dagrenovation i bioaffald og restaffald. Med et groft skøn forventes genanvendelsesprocenten at kunne øges til ca. 60%. 25

26 8. FREMTIDIG AFFALDSHÅNDTERING 8.1 VURDERING AF BEHOV FOR NYE ORDNINGER Da genanvendelsesprocenten for husholdningsaffald indsamlet i de kommunale ordninger i 2013 udgjorde 28%, og målsætningerne er genanvendelse af 50% af husholdningsaffaldet samt en reduktion på 20% af husholdningsaffaldet til forbrænding, ses der at være behov for implementering af nye indsamlingsordninger og optimering af de eksisterende ordninger, for at opnå målene om øget genanvendelse samt mindre forbrænding. Mængderne af affald til deponering og specialbehandling udgør hver 1%, hvorfor der ses størst potentiale i at få flyttet mængder fra forbrænding til henholdsvis genanvendelse og direkte genbrug. 8.2 VURDERING AF OVERENSSTEMMELSE MED AFFALDSHIERARKIET Med Affaldsplanens fokus på forebyggelse af affald, direkte genbrug samt initiativer for at flytte affaldsmængder fra forbrænding til genanvendelse vurderes Affaldsplanens indsatser at være i overensstemmelse med affaldshierarkiet. 8.3 ØKONOMISKE KONSEKVENSER Omkostninger for de fleste af indsatserne beskrevet i Affaldsplan forventes at kunne afholdes inden for det normale budget. Der kan være behov for indsatser, der rækker ud over det normale budget. I Affaldsplanen fremgår for disse indsatser et meget groft overslag over de forventede udgifter. Udgifter til disse indsatser vil blive konkretiseret og forelagt politisk behandling inden igangsætning af den enkelte indsats. Omkostninger for de fleste af indsatserne beskrevet i Affaldsplan forventes at kunne afholdes inden for det normale budget. 8.4 FORVENTET FREMTIDIG HÅNDTERING Udover de indsatser der er i Affaldsplanen, vil de nuværende ordninger blive videreført, under hensyntagen til behov for justering af ordningerne samt eventuel ny lovgivning og udvikling på området. 26

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger... 12 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand...

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Gentofte Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Kategori Anlæg Behandlingsform Ordning Fraktion Bemærkning Forbrænding I/S Vestforbrænding Ejbymosevej 219 2600 Glostrup CVR. Nr.

Kategori Anlæg Behandlingsform Ordning Fraktion Bemærkning Forbrænding I/S Vestforbrænding Ejbymosevej 219 2600 Glostrup CVR. Nr. 1 Kontrakter og aftaler med Deponerings-, sorterings- og sanlæg Som Gladsaxe Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. april 2014 Kategori Anlæg Behandlingsform Ordning Fraktion Bemærkning

Læs mere

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Bilag INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MÅL 1.1 Dagrenovation 1.2 Papir 1.3 Storskralds 1.4 Haveaffalds 1.5 Glascontainere 1.6 Genbrugspladser

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner 1 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Tårnby Kommune. Affaldsplan Bilag

Tårnby Kommune. Affaldsplan Bilag Tårnby Kommune Affaldsplan 2010 Bilag Side 2 Indhold 1 Forord... 5 2 Opfyldelse af mål 2000-2012... 7 2.1 Mål... 7 2.2 Udviklingen i mængderne fra 2004-2007... 8 2.3 Initiativer... 10 2.3.1 Bemærkninger

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Teknisk Forvaltning Affaldsplan 2005-2016 Indhold Forord............................................................. 6 Sammenfatning..................................................... 8 Indledning.........................................................

Læs mere

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57 1 af 51 30-03-2015 09:57 Hjem Oplevelse Vis Rediger Preview 30 marts 2015 09:57 Danish Default Screenshots Ingen Tilstand Dato Sprog Enhed Simulator SVENDBORG 2 af 51 30-03-2015 09:57 Svendborg Indledning

Læs mere

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for:

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for: Bilag til Affaldsplan 2005: Status 2004 Udarbejdet af Nordforbrænding for: Allerød Kommune Fredensborg-Humlebæk Kommune Hørsholm Kommune Karlebo Kommune Søllerød Kommune Præsentation af kommunerne Indholdsfortegnelse

Læs mere

SVENDBORG. Side 1 af 39

SVENDBORG. Side 1 af 39 SVENDBORG Side 1 af 39 Svendborg Indledning Planen kort fortalt Status og mål Bygge og anlægsaffald Husholdningsaffald Målsætninger og sigtelinier Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner Affald fra

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6 Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 side 2 Affald og Genbrug www.skidtergodt.dk affaldsplan@roskilde.dk tlf. 46313788 Layout: Annabir.dk

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306. Lovtidende A 2012 Udgivet den 20. december 2012 17. december 2012. Nr. 1306. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) I medfør af 45 a, 46 a, stk. 1 og 2, 48, stk. 4 og 8, 73, 80, stk. 1, 88, 89 b, 92

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2015 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 norfors@norfors.dk www.norfors.dk Indholdsfortegnelse Affaldsstatus

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Vedtaget 27. juni 2013 Indhold 1. Affaldsordninger, status... 2 2. Affaldskortlægning... 4 2.1. Oversigt over affaldsdannelsen...

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere

Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg

Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg Kontrakter og aftaler med Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg som Frederikssund Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar 2012: Kategori Anlæg Behandlingsform Kontrakt

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Veksebo Miljørådgivning 2012

Indholdsfortegnelse. Veksebo Miljørådgivning 2012 1 Veksebo M Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode... 6 2.1 Afgrænsning... 6

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform... 12 4.4. Affaldstype... 16

Indholdsfortegnelse. 4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform... 12 4.4. Affaldstype... 16 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... 5 4. Statistisk afrapportering...

Læs mere

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode... 6 2.1 Afgrænsning... 6 2.2 Beregningsmetode...

Læs mere

Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg

Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg Kontrakter og afaftaler med Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg som Ishøj Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar 2012: Kategori Anlæg Behandlingsform Kontrakt udløber

Læs mere

Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018

Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018 Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Prognose 2013-2024... 4 3.2.1 Udvikling

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE oktober 2014 1 Indhold Indledning... 3 Mål for planen... 4 Udgangspunkt 2013... 4 Nationale og EU krav... 5 Status og mål... 7 Status for initiativer

Læs mere

Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1)

Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) BEK nr 1306 af 17/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7779-00224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bilag A Begreber for affaldsregistrering ISAG

Bilag A Begreber for affaldsregistrering ISAG 3 Målsætningsdel Fastsatte mål i den tidligere affaldsplan Gennemførelse af tidligere fastsatte mål Målsætninger for affaldshåndteringen Nationale målsætninger Målsætning for husholdningsaffald Målsætning

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2013-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens (BEK nr.

Læs mere

Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser

Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser J.nr. MST-7759-00109 Econet AS Projektnr: A396 Dato: December 2010 rev 004 1 Indhold FORORD

Læs mere

Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Kortlægning og prognoser Furesø Kommune, Affaldsplan 2009 2012, kortlægningsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...

Læs mere

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Udkast 26.03.14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Affaldsplanens opbygning... 4 3. Affaldsordninger, status... 5 4. Affaldskortlægning...

Læs mere

KØBENHAVN OG AFFALDET

KØBENHAVN OG AFFALDET KØBENHAVN OG AFFALDET En del af hverdagen Når vi køber det, er det en vare. Når vi har brugt det, er det affald. Det bliver til meget i løbet af et år. Derfor er det en god idé at genbruge og at sørge

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Herlev Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Egedal Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr.

Læs mere

Affaldssortering i landbruget. Teknik og Miljø

Affaldssortering i landbruget. Teknik og Miljø Affaldssortering i landbruget Teknik og Miljø 1 Indhold Affaldssorteringen... 3 Affaldshierarkiet... 3 Genanvendelse... 3 Bygge- og anlægsaffald... 3 Affald til forbrænding... 3 Afbrænding... 3 Træ/-halmfyr

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014

UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014 UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014 AFFALDSPLAN 2014-2018 (2024) Målsætninger og planlægning Hvidovre Kommune FORORD (Af borgmesteren) (Indsættes i den endelige version af affaldsplanen) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord Læsevejledning Opsamling Affaldskortlægning Prognose

Indholdsfortegnelse. 1. Forord Læsevejledning Opsamling Affaldskortlægning Prognose Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Prognose 2013-2024... 4 3.2.1 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen...

Læs mere

Alle virksomheder skal sortere deres affald

Alle virksomheder skal sortere deres affald Alle virksomheder skal sortere deres affald Affald fra virksomheder Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffald og svarerne Spørgsmål: Skal virksomheder sortere deres affald? Svar: Ja, affaldssortering er

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Genbrugspladserne Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Miljøberetning 2013 Indledning Nordforbrændings Fælleskoncept for genbrugspladserne blev påbegyndt den 1. januar 2013.

Læs mere

AFFALDSKORTLÆGNING 2008-2012. FOTO Mike Reuter

AFFALDSKORTLÆGNING 2008-2012. FOTO Mike Reuter AFFALDSKORTLÆGNING 2008-2012 FOTO Mike Reuter INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Indledning 2 1.1 Læsevejledning 4 02 Affaldsmængder og ordninger i Køge Kommune 5 2.1 Regulativer i Køge Kommune 5 2.2 Kortlægning

Læs mere

7. korrektur. Forslag BILAG: STATUS- OG KORTLÆGNINGSDEL RESSOURCE- OG AFFALDSPLAN 2015-2024

7. korrektur. Forslag BILAG: STATUS- OG KORTLÆGNINGSDEL RESSOURCE- OG AFFALDSPLAN 2015-2024 7. korrektur Forslag BILAG: STATUS- OG KORTLÆGNINGSDEL RESSOURCE- OG AFFALDSPLAN 2015-2024 2 INDHOLD 1 STATUS- OG KORTLÆGNINGSDELEN 1.1 Indledning 1.2 Datagrundlag 1.3 Oplysninger om kommunen 3 3 3 4 4

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012 Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2 Roskilde Kommune November 0 INDHOLD 1. Indledning... 3 Planens initiativer... 3 Affaldsmængder... 3 2. Affaldsplanens initiativer... 3 Generelle

Læs mere

Ressourceplan 2018 Middelfart Kommune

Ressourceplan 2018 Middelfart Kommune Ressourceplan 2018 Middelfart Kommune Indhold Forord... 3 Ressourceplanens kortlægningsdel... 4 Indledning metodebeskrivelse... 4 Status for affaldsmængder... 6 Miljø i indsamlingen CO 2 -beregninger...

Læs mere

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune Affald som Ressource 14.09.2015 Fanø Kommune Dit og Danmarks affald Her ender affaldet Ud af de samlede danske affaldsmængder bliver: 61 % genanvendt 29 % forbrændt 6 % deponeret 4 % til midlertidig oplagring

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger...

1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... 5 4. Statistisk afrapportering... 8 4.1.

Læs mere

Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Godkendt af Byrådet den 8. september 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Affaldsplanens opbygning... 4 3. Affaldsordninger,

Læs mere

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER ERHVERVSAFFALD VEJLEDNING OG REGLER NORDFORBRÆNDING KARLEBO ALLERØD FREDENSBORG- HUMLEBÆK HØRSHOLM SØLLERØD Denne folder om håndtering af erhvervsaffald involverer virksomheder, transportører og affaldsmodtagere

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Affaldsstatus 2012 Bilag til Affaldsplan 2014. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2012 Bilag til Affaldsplan 2014. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2012 Bilag til Affaldsplan 2014 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Allerød Kommune Bjarkesvej 2 3450 Allerød www.alleroedkommune.dk Fredensborg Kommune

Læs mere

1 Status... 23. 2 Prognose... 34 3 Modtage og behandlingsanlæg samt kommunale og fælleskommunale anlæg... 34

1 Status... 23. 2 Prognose... 34 3 Modtage og behandlingsanlæg samt kommunale og fælleskommunale anlæg... 34 Kortlægning FORSLAG Indholdsfortegnelse i kortlægning 1 Status... 23 1.1. Status for affaldsdata... 23 1.1.1. Husholdningsaffald... 23 1.1.2. Erhvervsaffald... 27 1.2. Status for Affaldsplan 2008 2016...

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Hovedplanen Side 2 af 22 Side 3 af 22 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Slagelse Kommunes overordnede målsætninger 4.1 Kommunens målsætninger

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 50 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 2 Side 2 af 50 Side 3 af 50 1 Indledning 2 Affaldsplanens opbygning 3 Målopfyldelse 2005-2008 3.1 Udviklingen i affaldsmængder

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere

4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform... 12 4.4. Affaldstype... 16. 4.4.1. Emballageaffald indberettet...

4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform... 12 4.4. Affaldstype... 16. 4.4.1. Emballageaffald indberettet... Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... 5 4. Statistisk afrapportering... 8 4.1.

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Ren besked om affald LÆS OM DE NYE ORDNINGER Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning

Læs mere

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune.

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. november 2014 Høring af affaldsplan 2015 2018 Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. 1. Resume

Læs mere

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Ren besked om affald Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Kan HÆNGes PÅ KØLESKABET Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning uden farligt affald Det siger vi ja tak til: * Emballage fra mad

Læs mere

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer Ressourcestrategi for affaldshåndtering 2013-18/24: 18/24: drivere, mulige mål og initiativer v/morten Carlsbæk, Miljøstyrelsen Den tørre del af husholdningsaffaldet DAKOFA konference 5. februar 2013 Er

Læs mere

Indledning Kortlægning og status Anlæg og kapacitet

Indledning Kortlægning og status Anlæg og kapacitet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning 1 1.1 Affaldsplanens formål 2 1.2 Læsevejledning 3 2 Kortlægning og status 4 2.1 Regulativer for affald 4 2.2 Datagrundlag 4 2.3 Kortlægning og beskrivelse af ordninger

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 Bilag 1: Forslag til takster på affaldsområdet i Administration, bolig fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal

Læs mere

Bilagsdel for AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024

Bilagsdel for AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 Billede ind i bølgen (grønne farver), som klimatilpasningsplan FORSLAG TIL Bilagsdel for AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE oktober 2014 Indhold Bilag A Affaldsmængder for husholdningsaffaldet

Læs mere

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Hovedplan

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Hovedplan TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Hovedplan 1 INDLEDNING... 2 2 MÅL... 3 2.1 Kommunens overordnede målsætninger... 4 INDHOLDS- FORTEGNELSE Affalds- og

Læs mere

4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform...12 4.4. Affaldstype...16. 4.4.1. Emballageaffald indberettet... 17

4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform...12 4.4. Affaldstype...16. 4.4.1. Emballageaffald indberettet... 17 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Opsummering på årets kortlægning...4 3. Usikkerheder og fejlkilder...5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger...5 4. Statistisk afrapportering...8 4.1. Indledning...8

Læs mere

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen Forord affaldsplan gladsaxe kommune Kvalitet i affaldsbehandlingen Affaldsområdet har i de seneste år været genstand for en voksende interesse såvel i Gladsaxe Kommune som på nationalt plan. Flere og flere

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE AFFALDSPLAN 2005-2016

HEDENSTED KOMMUNE AFFALDSPLAN 2005-2016 HEDENSTED KOMMUNE AFFALDSPLAN 2005-2016 INDHOLD Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. KORTLÆGNINGSDEL... 4 1.1 INDLEDNING... 4 1.2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 4 1.3 PRINCIP FOR AFFALDSKORTLÆGNINGEN... 5 1.4

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 for Del 2 Kortlægning og prognoser Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...4 3. Opsummering af kortlægning for 2007...11 4. Statistisk

Læs mere