BERETNING PERIODEN 12. MAJ MAJ almen boligorganisation aarhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013. almen boligorganisation aarhus"

Transkript

1 BERETNING PERIODEN 12. MAJ MAJ 2013 almen boligorganisation aarhus

2 BERETNING Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 ALBOA ORGANISATIONEN 6 Generationsskifte Ny hjemmeside 7 Styringsdialog med kommunerne Aarhusbolig Selskabslokalet Søndervangs Allé 47 8 Julearrangement for tidligere ansatte/hovedbestyrelsesmedlemmer Pensionistfest Egen trækningsret 10 Opfølgning på debitorer Formuepleje 11 OM ALBOA 12 Det beboerdemokratiske system 13 Repræsentantskabsmedlemmerne 17 Organisationsbestyrelsen 18 Kontaktliste til administrationen 19 Organisationsdiagram og daglig ledelse 20 Ejendomsfunktionærerne 23 UDVALG 24 Udvalgsmedlemmer 25 Kontakt til udvalgene Vedtægtsudvalget 26 Selskabslokaleudvalget 27 IT- og antenneudvalget 28 Det boligsociale udvalg 29 Energi- og forsyningsudvalget 30 Kursusudvalget 31 Kunstudvalget Fritidsudvalget 32 Fonden - Lyseng Idrætscenter 35 BOLIGAFDELINGER 36 Afdelingsmøder Afdelingsregnskaber Afdelingsbudgetter 2012 Ejendomsskat/grundværdi 40 Afstemninger om kabel-tv 42 Fraflytninger ADMINISTRATIONEN 46 Om- og tilbygning på vestergårdsvej 48 Ledelsessekretariatet 49 IT-afdelingen 51 Boligsocialt arbejde 53 Udlejningsafdelingen 55 Økonomi- og huslejeafdelingen 57 Projektsekretariatet (nybyggeri, renovering og ombygning) 59 Driftafdelingen 63 Info-afdeling 65 BL-RELATERET 67 BL 5. kreds - lokalt 73 BL - landsplan 77 AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER almen boligorganisation aarhus Udgiver ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Vestergårdsvej Viby J Indhold Organisationsbestyrelsen Direktør John Jensen Medarbejdere i administrationen Design og layout ALBOA info-afdeling Foto Colourcox Ander Bach Jan Grarup, BL Pia V. Lindgaard - ALBOA info Jan Rasmussen - ALBOA info Tryk Uni-Tryk - Åbyhøj Oplag 600 eksemplarer Udsendelse Årsberetningen udsendes til alle afdelingsbestyrelser, organisationens medarbejdere, ALBOA s samarbejdspartnere samt Aarhus kommune. Forside Afd. 9, Saralystparken I (1953) har fået monteret altaner i ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

3 BERETNING INDLEDENDE BEMÆRKNINGER Indledende bemærkninger Det har været et begivenhedsrigt år i ALBOA. Et af de klare tegn på, at fusionen er en realitet, er den nye bestyrelse - som nu er på plads. Denne bestyrelse på 9 personer blev valgt på repræsentantskabsmødet den 12. maj Allerede nu skal der så være valg til bestyrelsen. Her er 4 medlemmer på valg. Vi er kommet godt i gang i den nye bestyrelse og samarbejdet fungerer godt. Vi skal nu i gang med visionerne for ALBOA, som vil blive et af hovedtemaerne i det kommende år. Vi vil fortsat gerne være med til at præge udviklingen indenfor den almene sektor på landsplan - men primært lokalt. Vi mener, at den almene sektor er en rigtig vigtig faktor, når byudviklingen i Aarhus skal planlægges frem til Der er store udfordringer, men skal det lykkes med en fornuftig planlægning, er det afgørende, at den almene sektor og Aarhus kommune spiller sammen. Siden sidste repræsentantskabsmøde i maj måned er der to begivenheder, som året primært vil blive husket for. Vi fik vedtaget en generationsskifteplan for den daglige administrative ledelse, og vi fik den nye hjemmeside på plads. Det har været nogle spændende og begivenhedsrige år siden vi etablerede administrationsselskabet ALBOA i Først var der udfordringen med at få administrationsselskabet til at fungere og få smeltet de gamle boligorganisationers kulturer sammen til én ny kultur. Herefter fulgte så hele fusionsprocessen med de udfordringer, der fulgte med. Vi er nået rigtig langt og der er ikke mange som i dag nævner de gamle boligorganisationer. Nu er det AL- BOA det handler om, byens næststørste boligorganisation og landets niende største. Uden dygtige og loyale medarbejdere var processen ikke lykkedes. I hele forløbet har der været et tæt samarbejde mellem ansatte og folkevalgte, som har arbejdet ud fra den samme målsætning. Der er stadigvæk mange udfordringer, og vi bliver ved med at have fokus på, at ALBOA skal være et godt sted at bo med servicering og kvalitet i højsæde. Vi glæder os til samarbejdet om at nå de resultater, som visionerne for ALBOA måtte fokusere på. ORGANISATIONSBESTYRELSEN ALBOA ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS MAJ 2013 ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS 3

4 Afd. 4 - Frederiksparken

5 BERETNING ORGANISATIONEN ALBOA - organisationen Rigets tilstand kunne man kalde dette afsnit. Det viser et udsnit af de forskellige tiltag og aktiviteter ALBOA har haft gang i - i det forgangne år. Generationsskifte i ledelsen Ny hjemmeside Styringsdialog med kommunerne AARHUSbolig Søndervangs Allé 47 Julearrangement for pensionister Pensionistfest 2012 Tilskud egen trækningsret Opfølgning på debitorer Formuepleje ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS 5

6 ORGANISATIONEN BERETNING Organisationen Diverse administrative forhold og arrangementer Generationsskifte i ledelsen. En meget vigtig del i forbindelse med ALBOA s udvikling faldt på plads i august Hvis ellers udviklingen forløber som forventet, er ALBOA s kommende direktør fundet. Dette skaber ro blandt medarbejderne, som allerede nu ved, hvad der sker når den nuværende direktør, John Jensen stopper med udgangen af 2015, og når den nuværende administrationschef, Kjeld Jespersen fratræder med udgangen af juni måned Vi har tidligere i ALBOA Inside beskrevet personen og generationsskiftet. Her er dog lidt genopfriskning: Hvem er han? Ja, det er en mand! Jens Løkke Møller, 37 år, gift og far til 2 drenge med bopæl i Hinnerup. Har arbejdet indenfor den almene sektor siden 2007 som sekretariatschef for Det boligsociale fællessekretariat. Hvorfor blev det ham? Jens har: kendskab til den almene sektor respekt for beboerdemokratiet og det beboerdemokratiske arbejde en uddannelse som cand. scient.pol (statskundskab) en god alder, 37 år, han har mange år foran sig! en styrke når der skal formidles ud. Han er rigtig god til at formulere sig et godt tag på dagspressen gode politiske kontakter Hvordan bliver han kørt i stilling? Tiltrådte som personalechef og leder af det boligsociale arbejde i ALBOA tiltræder han som sekretariatschef-souschef tiltræder Jens som direktør for ALBOA Jens er kommet godt i gang og er allerede involveret i en hel del sager. De første par måneder har han brugt på at komme rundt og hilse på alle medarbejderne, face to face, i første omgang i administrationen. Nu er han så på vej rundt i alle afdelingerne for at hilse på ejendomsfunktionærerne og for at få et indtryk af vores boligafdelinger. Efter sigende synes han rigtig godt om det nye job han har fået! Det tegner godt betød en ny hjemmeside Den 1. november 2012 lancerede vi ALBOA s nye hjemmeside. Konceptet i forbindelse med hjemmesiden er, at de centrale og vitale dele af vores organisation er: Beboerne Afdelingerne Hjemmesiden er forsøgt bygget op på en logisk, brugervenlig måde. Hjemmesiden vil naturligvis være under løbende udvikling. Det skulle gerne blive et service-/ oplysningsredskab, som rigtig mange vil benytte, når der søges oplysninger om ALBOA og ALBOA s afdelinger. Vi mener, at vores hjemmeside er så god og brugervenlig, at den vil være istand til at måle sig med andre boligorganisationers hjemmeside på landsplan. Vi er tilmeldt en konkurrence bedste boligorganisation på nettet i kategorien, boligorganisationer fra boliger og op. Det bliver spændende at se hvor mange stjerner vi får. Der gives fra 0-5 stjerner. 3 boligorganisationer, indenfor den kategori vi er tilmeldt, vil blive nomineret til titlen bedste boligorganisation på nettet Det vil blive alt for omfangsrigt, hvis vi skulle beskrive hjemmesideindholdet, så gå derfor ind på hjemmesiden: 6 ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

7 BERETNING ORGANISATIONEN Organisationen Diverse administrative forhold og arrangementer STYRINGSDIALOG Lovgivningen siger, at der skal afholdes et årligt møde mellem kommunen og den enkelte boligorganisation. På mødet den 30. november 2012 med Aarhus Kommune og den 18. december 2012 med Skanderborg Kommune omhandlede dagsordenen en række punkter: Fremlæggelse af styringsrapport. Økonomi, drift og administration. Ledelse og beboerdemokrati. Udlejning. Boligafdelinger. Nybyggeri. Renoveringer. Henlæggelsespolitik Temaet i forbindelse med styringsdialog 2012 var: henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Lovgivningen siger, at der skal henlægges til planlagt og periodisk vedligeholdelse, og der skal henlægges således, at der kan gennemføres planlagt og periodisk vedligeholdelse med henlagte midler uden anden finansieringskilde. Langtidsbudgetterne skal som minimum omhandle en 10-årig periode. I ALBOA henlægger vi over bygningsdelenes totale levetid ud fra den betragtning, at de, der bor hos os, skal betale for den nedslidning, der foretages i bo-perioden. Henlagte midler kan ikke anvendes til moderniseringer og forbedringer. Efter styringsdialogmøderne har Aarhus Kommune anmodet om et møde på kredsniveau for en drøftelse af henlæggelsesniveauet. Det har vist sig, at en række boligafdelinger ikke er i stand til at dække udgifterne til planlagt og periodisk vedligeholdelse af de henlagte midler. Dette er uholdbart, og kommunen forlanger, at vi lever op til lovgivningens krav. Det betyder, at vores vedligeholdelsesplaner skal hænge sammen således, at opsparingen kan dække udgifterne til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Det vil betyde, at henlæggelsesniveauet i en lang række afdelinger skal forøges. Dette vil givetvis skulle ske over en årrække. Herudover er der afdelinger, som skal have gennemført planlagte og periodiske vedligeholdelsesarbejder, som ikke kan dækkes af henlagte midler. Her vil det være nødvendigt at opstille en finansieringsplan for den manko, der er, for at arbejderne kan gennemføres. Mankoen kan finansieres på forskellig vis: Realkreditlån. Banklån. Dispositionsfondslån. f f Tilskud fra egen trækningsret. f f Tilskud fra dispositionsfonden. f f Anvendelse af udamortiserede låneydelser på forbedrings- og moderniseringslån. I ALBOA er vi i gang med at se på en række områder: En finansieringsplan for de afdelinger, som ikke kan dække udgifterne til planlagt og periodisk vedligeholdelse En genopretningsplan for afdelinger med økonomiske vanskeligheder En plan for opbygning af afdelingernes henlæggelser Kommunen er indstillet på en overgangsløsning, men det er en forudsætning, at boligorganisationen har en plan for, hvorledes man i den enkelte afdeling vil sikre, at lovgivningens krav til planlagt og periodisk vedligeholdelse overholdes. Problemerne i Randersegnens Boligforening har ikke gjort fokuseringen på dette område mindre. AARHUSBOLIG Udlejningssamarbejdet aarhusbolig.dk ser ud til at fungere ganske fornuftigt. Vi har nu fået afregningen fra AAR- HUSbolig. Vi har fået udbetalt: kr Vi har betalt: kr Nettoudbetaling: kr Den nye lovgivning, hvor der skal fremsendes en påmindelse før sletning, har afstedkommet, at ALBOA s bestyrelse har tilskrevet bestyrelsen for AARHUSbolig og anmodet om, at man genovervejer de tidligere trufne beslutninger, som har afstedkommet, at rigtig mange ufrivilligt har mistet deres anciennitet. SØNDERVANGS ALLÉ 47 På repræsentantskabsmødet den 12. maj 2012 blev det besluttet at sælge Søndervangs Allé 47. Bygningen er sat til salg for kr Det er EDC Mæglerne der forestår salget, og vi har fået et tilbud der matcher udbudsprisen. Kommunen har godkendt salget, og pt. afventer vi underskrift på salgs- ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS 7

8 ORGANISATIONEN BERETNING Organisationen Diverse administrative forhold og arrangementer Pensionistfest 2012 dokumenterne. Afdelingsbestyrelsen i afd. 26 Kjærslund har været hørt i sagen. JULEARRANGEMENT FOR PENSIONISTER En tradition fra Viby Andelsboligforening videreføres i ALBOA. Hvert år i december måned inviteres tidligere medarbejdere, der er gået på pension og tidligere hovedbestyrelsesmedlemmer, som har siddet i hovedbestyrelsen i minimum 10 år, med ledsagere til julefrokost. Der er tale om et rigtigt hyggeligt arrangement, hvor man mødes og får en snak om gamle dage. Rigtig mange møder op. I december 2012 var der 73 tilmeldte. Programmet er stort set det samme hvert år: Man mødes kl f f Formanden for boligorganisationen byder velkommen. f f Julefrokost som sig hør og bør. f f ALBOA s direktør giver en orientering om rigets tilstand. f f Der hygges med bankospil. f f Arrangementet slutter ca. kl I 2012 blev julefrokosten afholdt i Ormslev Borgerhus. Der er tale om en rigtig god tradition som beviser, at man ikke er glemt, når man går på pension. Der bør være tale om en tradition, som er kommet for at blive! Pensionistfest 2012 Den 2. december 2012 blev der afholdt pensionistfest for alderspensionister bosiddende i ALBOA. Det var 38. gang festen blev afviklet. Imponerende!. Den blev holdt i Atletion - Energipark, Aarhus. Der var tale om en rigtig hyggelig eftermiddag med et godt program: fvelkomst f ved formanden for pensionistudvalget Grethe Staunskjær - kl ffællesang f hyggemusik. fgymnastikopvisning. f f f Et par ord ved ALBOA s formand. f f Lidt opdatering ved ALBOA s direktør. f f Kae, boller, kage og frugt. f f Uddeling af 70 gevinster, fordelt ved lodtrækning. f f Underholdning ved Lis og Søren. fafslutning f kl Der var som altid tale om et tilløbsstykke. Denne gang var der 360 som deltog. Et kæmpearrangement som pensionistudvalget har stor ære af. Alene det at få logistikken til at gå op og få transporteret deltagere til og fra festen, imponerende. Pensionistudvalget består af 7 frivillige personer med Grethe Staunskjær fra Vejlby Vest som tovholder. Vi håber Grethe må holde mange år frem i tiden. Tak for en god eftermiddag! 8 ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

9 BERETNING ORGANISATIONEN Egen trækningsret Indbetalinger frem til 2015 kan kun anvendes i de tidligere afdelinger i HAB og VA, og en del af midlerne er allerede øremærkede til projekter i fire afdelinger. Af stiftelsesdokumentet i forbindelse med fusionen pr. 1. januar 2011 fremgår, at alle indbetalinger frem til udgangen af 2014 indsættes på egen konto, dvs. at indbetalingerne fra afdelingerne i tidligere Højbjerg Andelsboligforening frem til udgangen af 2014 alene kan anvendes i disse afdelinger og på samme måde i afdelinger i tidligere Viby Andelsboligforening. Afdelingerne i tidligere Boligforeningen BO&LIV indbetaler ikke A- og G-indskud. Der er p.t. bevilget følgende beløb: HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING AFDELING NAVN PROJEKT BEVILLING 9 Saralystparken II Etablering af altaner Ingerslevs Boulevard Renovering af klimaskærm I alt Der vil herefter kunne disponeres over yderligere ca. 10,9 mill. kr. til aktiviteter i afdelinger i tidligere Højbjerg Andelsboligforening. VIBY ANDELSBOLIGFORENING AFDELING NAVN PROJEKT BEVILLING 24 Søndervangen I Vinduesudskiftning Stavtrupvænge Vinduesudskiftning I alt Der vil herefter kunne disponeres over yderligere ca. 3,8 mill. kr. til aktiviteter i afdelinger i tidligere Viby Andelsboligforening. ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS 9

10 ORGANISATIONEN BERETNING Opfølgning på debitorer ALBOA s afdelinger har kr. til gode hos fraflyttere. Vi prøver at inddrive pengene ved hjælp af aktiv inkasso. I november 2007 blev der indgået en inkassoaftale med EBH Finansservice om opfølgning på udestående fordringer, dvs. tilgodehavende beløb i forbindelse med fraflytninger, hvor det ikke har været muligt at inddrive tilgodehavendet, hvorefter beløbet er afskrevet. I forbindelse med problemer i EBH Bank blev EBH Finansservice i september 2010 solgt til Lindor Group. Aftalen med Lindor Group indebærer, at inddrevne beløb fordeles med 55% til ALBOA og 45 % (heraf 9% moms) til Lindor. ALBOA s andel afregnes til de afdelinger, der har afskrevet det oprindelige tilgodehavende. I perioden februar januar 2013 er der inddrevet i alt kr , - heraf udgør afdelingernes andel kr Pr. 31. januar 2013 er der 811 aktive sager med et samlet tilgodehavende på kr Hidtil har vi sendt et tilgodehavende til inddrivelse via ALBOA s advokat, og er det ikke lykkedes, er sagen herefter overdraget til Lindor til opfølgning. Med henblik på at smidiggøre sagsgangen, er inkassoaftalen med Lindor i oktober 2012 udvidet med en såkaldt restanceaftale, hvorefter sagerne sendes direkte til Lindor med henblik på inddrivelse. Foreløbig afprøver vi denne ordning i en periode for afdelingerne 1-38, og falder det tilfredsstillende ud, vil de resterende afdelinger også overgå til denne ordning. Godt 3,5 mill. kr. er hentet hjem på 5 år - heraf knap 2 mill. kr. til afdelingerne Formuepleje 391 mill. kr. af ALBOA s likvide midler er lagt i hænderne på kapitalforvaltere. Der blev i juni måned 2011 indgået aftale med Alm. Brand Bank, Nykredit Bank og Sydbank om kapitalforvaltning af ALBOA s overskydende likviditet, således at hver af de 3 banker fik godt 100 mill. kr. i forvaltning. Dette beløb er efterfølgende blevet suppleret, således at kapitalforvalterne pr. 31. december 2012 havde følgende beløb i forvaltning (kursværdi): Alm. Brand Bank kr Nykredit Bank kr Sydbank kr I alt kr Ud over en kontantbeholdning må der kun investeres i danske statsog realkreditobligationer. Kontantbeholdningen må i Nykredit Bank og Sydbank maks. udgøre 5% af porteføljen,- i Alm. Brand Bank maks. modværdien af euro (= indskydergarantiordningen). Evaluering af bankerne Efter 3-4 år bliver kapitalforvalterne bedømt på det præsterede afkast i perioden, hvorefter den forvalter, der har præsteret dårligst, udskiftes med en ny forvalter for en ny 3-4 årig periode. Afkastet i 2012 Afkastet (efter fradrag af forvaltningsomkostninger) i 2012 udgjorde: Alm. Brand Bank 3,07% Nykredit Bank 4,16% Sydbank 3,55% Vægtet gennemsnit 3,62% Det er aftalt, at afkastet i 2011 ikke indgår i bedømmelsen, da man her har overtaget porteføljer, som tidligere kapitalforvaltere har sammensat. Hvis der i aftaleperioden opstår noget uforudset, vil vi kunne frigøres af aftalerne med 3 dages varsel. 10 ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

11 BERETNING OM ALBOA Om ALBOA Organisationen - den politiske opbygning, repræsentantskabet, organisationsbestyrelsen, medarbejdere i administrationen og ejendomsfunktionærerne. Beboerdemokratiet generelt Repræsentantskabets medlemmer Organisationsbestyrelsen Kontaktliste til administrationen Medarbejdere - organisation og daglig ledelse Ejendomsfunktionærerne ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS 11

12 OM ALBOA BERETNING Beboerdemokratiet Det beboerdemokratiske system, opbygning og organisationsdiagram. Beboerne Hvert år afholdes et ordinært afdelingsmøde i hver enkelt afdeling. Her vælger beboerne en afdelingsbestyrelse blandt de bolighavende medlemmer i afdelingen. Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen består af et ulige antal medlemmer. Afhængig af afdelingens størrelse - 3, 5, 7 eller 9 medlemmer. Der vælges en formand for bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen repræsenterer afdelingens beboere i forhold til det øvrige beboerdemokratiske (politiske) system. Afdelingsbestyrelsens medlemsrepræsentation i repræsentantskabet er også afhængig af afdelingens størrelse. (Se nedenfor) Repræsentantskabet Repræsentantskabet er organisationens øverste myndighed. Repræsentantskabet består af organisationsbestyrelsen og repræsentanter fra alle boligafdelinger i organisationen. Fra hver boligafdeling vælges/udpeges 1 medlem fra afdelinger med indtil 50 boliger. I større afdelinger vælges/udpeges herudover 1 medlem for hvert påbegyndt antal 100 boliger udover 50. Repræsentantskabsmedlemmerne skal være bolighavende medlemmer eller myndige husstandsmedlemmer til bolighavende medlemmer i den pågældende afdeling. Er man repræsenteret i organisationsbestyrelsen, kan man ikke samtidig repræsentere afdelingen i repræsentantskabet. Formanden for organisationsbestyrelsen er tillige formand for repræsentantskabet. Organisationsbestyrelsen Medlemmer til organisationsbestyrelsen samt suppleanter for disse vælges af repræsentantskabet. Organisationsbestyrelsen består af 9 medlemmer inkl. formanden, som vælges særskilt. Valgbar som medlemmer til organisationsbestyrelsen er kun boligorganisationens bolighavende medlemmer og disses myndige husstandsmedlemmer. Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger. Organisationsbestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder for at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og den daglige administration sker i overensstemmelse med de herfor gældende regler. Som leder af den daglige drift, ansætter organisationsbestyrelsen en direktør. 12 ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

13 BERETNING OM ALBOA Repræsentantskabet Repræsentantskabet består pr. 15. april 2013 af 265 medlemmer, heraf er der 136 stemmeberettigede. 2 afdelinger er uden bestyrelse. Afd.1 Grundtvigsvej Frank Just Hansen Tove Damgaard, Marianne Biegel Afd. 2 Højbjergparken Kurt Andreasen Lena Thomsen Hanne Jeppesen Afd. 3 Rundegård Marianne Christiansen Malgorzata Mortensen John Nielsen Afd. 4 Frederiksparken Birthe Due Rasmussen Marianne Hansen Ingelise H. Nielsen Afd. 5 Øster Allé John Kirstein Sørensen Kirsten Nielsen Anne-lise Knudsen Afd. 6 Hømosevej Kjeld Bårstrøm Jytte Bårstrøm Vera Poulsen Afd. 7 Saralystparken I Orla Andersen Jo Falk Nielsen Dorte Pedersen Jimmy Nielsen Bent Rasmussen Afd. 8 Byvangen Henning Skaarup Tinna Meyer Tove Bech Jeppe Weng Mikkelsen Lene Graversen Afd. 9 Saralystparken II Inge L. Nielsen Else Marie Ebbesen Ann-Merete Meyer Mogens Andersen Lene Kaspersen Afd. 10 Lykkesholms Allé Peter Andersen Preben Glud Finn Simonsen Afd. 11 Vestergårdsparken Jan Storkehave Steen Aaby Sørensen Bente Dreisig Afd. 12 Grønnegården Poul Fisker Kent Mattesen Anne K. Hundahl Afd. 13 Stenkildeparken Rita Hansen Steen Veigaard Preben Dam Henny Duelund Tommy Nielsen Afd. 14 Altanganghuset Line Schmidt Matthias Hyldtoft Laila R. Pedersen Afd. 15 Dalvangen Vita Jensen Lars Erik Jørgensen Gorm Svane Afd. 16 Høvænget Formand. Anne Bentsen Grethe Mikkelsen Afd. 17 M.P. Hansensvej Ingolf Romlund Birgit Jensen Fritz Gotfredsen Afd. 18 Ny Vestergårdspark I Arne Balle Kirsten Nymark Inge Bøgevold Afd. 19 Ny Vestergårdspark II Jonna Aagaard Sonja Nielsen Abdul Razeq Afd. 20 Elverdalsparken Lars Larsen Jørgen Kynde Anne Kjær Nielsen Afd. 21 Gartnervænget Holger Jacobsen Hanne Holst Larsen Orla Skov Afd. 22 Olaf Rudes Vej Lars Haahr Mortensen Jytte Olesen Michael Sørensen Jens Lyngkjær Michael Skougaard Jensen Afd. 23 Rundhøj I Lone Larsen Peter Rasmussen Jane Sørensen Birger Brauer Helle Mortensen Afd. 24 Søndervangen I Michael Korsholm Susanne Damsgaard Henrik Madsen Per Sund Inga Pedersen Afd. 25 Rundhøj II Annie Villadsen Peter Villadsen Kurt Mørk Linda Becher. Thomas Jauert ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS 13

14 OM ALBOA BERETNING Afd. 26 Kjærslund Tonny Mikkelsen Jytte Hollmann Karen Skov Jensen Dursun Kekec Inge Alstrup Møller Afd. 27 Ny Vestergårdspark III Thomas Wiinquist Kai Per Madsen Ole Colmorn Afd. 28 Gyvelparken Claus Jensen Henriette Ravn Flensborg Kim Wurtz Afd. 29 Kærgårdsparken Vagn Kloster Bjørn Nielsen Aase Bindløv Gert Jensen Bente Jensen Afd. 30 Rundhøjkollegiet Tekla Pryds Rikke Busk Sandberg Frederik Roi Midtgaard Afd. 31 Ny Søndervangen Bitte Emmery Christina Johansen Necati Alkan Lilian Bektas Lars Andersen Afd. 33 Abildgade Flemming S. Eliasen Julie Bøllingtoft Niels R. Bøje Afd. 34 Vårkjærparken Bent Neergaard Carsten Mikkelsen Lene Sørensen Karina Bach Sørensen Mona Pedersen Afd. 35 Kalkærparken Peter Ymer Heinrich Brink Nielsen Jesper Holm Poul-Erik Venderby Birgit Mogensen Knud Thorup Afd. 36 Byagerparken Louise Muss Simon L. Justesen Christina S. Nielsen Vibe D. Pedersen Jannie Bruus Olsen Afd. 37 Vejlby Vest Troels Munthe Grethe Staunskjær Lu Hansen Jens Froberg Toke Lundstrøm Thomas Feldberg Helle Storgaard Lotte Kofod Rune Marcussen Afd. 38 Tranbjergparken Lone Terkildsen Louise Bobjerg Camilla Staack Ole Hougaard Jensen Jonna Lausen Afd. 39 Hjulbjergvej Ingen bestyrelse Afd. 40 Håndværkerparken I Inge Christiansen Peter Gadegaard Susanne W. Nielsen Søren Frømann Nielsen Åse Jespersen Afd. 41 L.A. Ringsvej Finn Ole Nielsen Karen Jensen Lars Andersen Afd. 42 Egelundsparken Leif Sørensen Helga Voigt Søren Thomsen Doris Krista Jepsen Birgitte Hilmer Afd. 43 Håndværkerparken II Turi Juul-Lassen Jane Larsen Connie Petersen Jan Kristensen Bente Gustafsen Afd. 44 Fiskergade Anker Aagaard Martin Frølich Lars Henrik Søvsø Afd. 45 Håndværkerparken III Susanne Drachmann André Sørensen Sven-Ole Kofoged Afd. 46 Hirsevænget Hanne Christiansen Lotte Tønnesen Per Christiansen John Willemann Dorthe Bek-Christensen Afd. 47 Råhøjparken Ulla E.F. Christiansen Thor Ivan Nielsen Finn Nissen Morten Bøcker Jensen Lars Therkildsen Afd. 48 Virkelyst Anna Lind Anita Kleis Kirsten Hansen Jenny Larsen Elly Jensen Afd. 49 Håndværkerparken IV Inga Hvorslev Bent Dybdahl Birthe Umerineq Ann Høgh Vita Lyng Scherwin Afd. 51 Rybo Camilla Rosenkilde Yessika Buchhave Kenneth Bastrup Jensen 14 ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

15 BERETNING OM ALBOA Afd. 52 Katrinebo Ingen bestyrelse Afd. 53 Håndværkerparken V Per Rasmussen Thorsten Laursen Susanne Sønderborg Afd. 54 Bavnebakken Karin Ankerstjerne Susanne Gissel Pernille Hald Finn V. Jensen Joan Yvonne M. Andersen Afd. 57 Ingerslevs Boulevard ingen afdelingsbestyrelse Afd. 58 Damtoften Stefan Krause-Kjær Jakob Christensen Katja Riedel Afd. 59 Generatoren Kristine Sørensen Mia Nielsen Trine Stuhr Korsgaard-Nielsen Afd. 60 Håndværkerparken VI Leif Corell Henning Jørgensen Linette Flindt Tina Skov Dorthe Stenberg Afd. 61 Stavtrup Vænge Kirsten Nyborg Mogens Wenzell Bjørn Keller Karina Kronborg Eigil Nielsen Afd. 62 Absalonsgade kontaktperson: Ulla Søberg Jakobsen Afd. 63 Bøgeskovparken Claus Stenholt Lisbeth Straarup Lone Rasmussen Afd. 64 Børupvænget Allan Jørgensen Birthe Hutzelsider Peter Damsager Afd. 66 Håndværkerparken VII Agnete Kjær Jepsen Jesper Mains Helle Mains Afd. 67 Kunneruphøj Maria Gluszkiewicz Lisa Cummings Olsen Ole Bøgh Flemming Jepsen Jane B. Larsen Afd. 68 Holme Parkvej Freddy N. Poulsen Birthe Espersen Karen Bachmann Afd. 69 Håndværkerparken VIII Leif Loft Hanne Holst Christian Lassen Afd. 70 Jegstruphøj Lars Vest Eva Hansen Eddie Braun Afd. 71 Porskjær Viggo D. Hansen Petra Simonsen Jørgen Magnussen Afd. 72 Klokkeblomstvej Poul Ankersen Kirsten Jensen Hanne Jørgensen Afd. 73 Frisenholt +55 Else Krüger Erik Skøtt Per Sørensen Afd. 74 Frisenholt, almene Anne-Grethe Rai Petersen Mette Barle Johnny Bossow Afd. 75 Søndervangen Kontaktperson: Søren Severinsen Afd. 76 Engelundsvej +55 Knud Madsen Hanne Rose Bente Kirchheiner Afd. 77 Hvidmosegård Lise Degn Jørn Lauritzen Birgit Hansen Afd. 78 Engelundsvej, almene Jesper S. Outzen Birgitte Schmidt Outzen Torben Enevoldsen Afd. 79 Pilevangen Lars Østerhøj Keld Kristensen Lone Kock ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS 15

16 Afd Gartnervænget

17 BERETNING OM ALBOA Organisationsbestyrelsen Bestyrelsens medlemmer i beretningsåret. INGEN FOTO Poul Ankersen Formand Ole Rix Østergaard Næstformand Tonny Mikkelsen Bestyrelsesmedlem INGEN FOTO Niels Skov Nielsen Bestyrelsesmedlem Lone Terkildsen Bestyrelsesmedlem Troels Munthe Bestyrelsesmedlem INGEN FOTO Kim Schmidt Jensen Bestyrelsesmedlem Peter Andersen Bestyrelsesmedlem Michael Korsholm Bestyrelsesmedlem ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS 17

18 KONTAKTLISTE MEDARBEJDERE I ADMINISTRATIONEN VESTERGÅRDSVEJ 15 // 8260 VIBY J // T: F: // // DIREKTØR: John Jensen - Træes efter PERSONALECHEF / LEDER AF BOLIGSOCIAL INDSATS: Jens Løkke Møller LEDELSESSEKRETARIAT: Kjeld Jespersen - administrationschef Ea Damgaard -sekretær Karin Sjøstedt - sekretær Mikkel Dam Junker - IT-supporter INFOAFDELING: Jan Rasmussen - info-chef Pia V. Lindgaard - infomedarbejder ØKONOMIAFDELING: Peter B. Hebroe - økonomichef Lan T. Lee - økonomimedarbejder Jeanet S. Kraft - økonomimedarbejder Cindie Bang-Hansen - økonomimedarbejder Tina F. Pedersen - økonomimedarbejder Tina Due Karlshøj - økonomimedarbejder Lis Madsen - økonomimedarbejder HUSLEJE,FLYTTEAFREGNINGER OG RESTANCER: Berit Riis - økonomimedarbejder Tina Stüker - økonomimedarbejder UDLEJNINGSAFDELING: Marianne Rasmussen - udlejningschef Lars Høygaard - udlejningsmedarbejder Inger Christensen - udlejningsmedarbejder Charlotte S. Madsen - udlejningsmedarbejder Mette W. Sørensen - udlejningsmedarbejder Helle Lykkegaard - udlejningsmedarbejder Jannie W. Nielsen - udlejningsmedarbejder PROJEKTSEKRETARIAT: (BYGGERIER) Ole Berg - projektchef Preben H. Christensen - projektleder Kaj E. Clausen - energiansvarlig Niels Munthe - energileder DRIFTSAFDELING: Ib B. Andersen - driftschef Ole Pedersen - inspektør Kim B. Olsen - inspektør Lene D. Bjerregaard - inspektør Birger V. Jensen - inspektør Michael Larsen - inspektør Hans Jørgen Rohde - inspektør/projektleder DRIFTSSEKRETARIAT: Gert Aarslev - overassistent Marianne Ekmann - assistent Dennis Rasmussen - assistent Solveig Krone - forsikringsansvarlig almen boligorganisation aarhus 18 ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

19 BERETNING OM ALBOA Medarbejdere 2012/13 Pr. 1. marts 2013 er der ansat i alt 128 medarbejdere i ALBOA. Det er fordelt med 87 servicemedarbejdere i afdelingerne, dvs. ejendomsfunktionærer og afløsere samt 41 medarbejdere i administrationen. Organisationen: Daglig ledelse: John Jensen Direktør Kjeld Jespersen Administrationschef Jens Løkke Møller Personalechef Leder af boligsocial indsats. ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS 19

20 OM ALBOA BERETNING Ejendomsfunktionærer Afd. 01 Grundtvigsvej Afd. 03 Runde Gård Afd. 14 Altanganghuset Claus Homann Ashoor Korkees Afd. 02 Højbjergparken Afd. 04 Frederiksparken Afd. 15 Dalvangen Afd. 20 Elverdalsparken Afd. 22 Olaf Rudes Vej Afd. 41 L.A. Ringsvej John Roesen Ivan Illingworth Mark Brouer Halding Afd. 05 Øster Allé Peter S. Andersen Afd. 06 Hømosevej Afd. 16 Høvænget Per Jensen Afd. 07 Saralystparken I + III Afd. 09 Saralystparken II Jens Grønnegård Per K. Thomassen Jan R. Larsen Ivan Jacobsen Afd. 08 Byvangen Poul Pedersen Afd. 10 Lykkesholms Allé Afd. 13 Stenkildeparken Maurice Kerwin Torben B. Jensen Afd. 11 Vestergårdsparken Allan Haahr Leon B. Pedersen Afd. 12 Grønnegården Egon Christensen Afd. 18 Ny Vestergårdspark I Jimmi Lytje Afd. 19 Ny Vestergårdspark II Peter Engholm Afd. 21 Gartnervænget Afd. 64 Børupvænget Villy Møller Afd. 23 Rundhøj I Teit Klitgaard Afd. 24 Søndervangen I Afd. 31 Søndervangen II Afd. 75 Søndervang Kollegiet Flemming Hansen Ernst Pedersen, Helge Evers Jes Vinggaard Jensen Henrik Vad Konstantinos Tziolis Afd. 25 Rundhøj II Peter Rasmussen Afd. 26 Kjærslund Bo Jespersen Claus V. Pedersen Tommy Sørensen Søren Jensen Afd. 27 Ny Vestergårdspark III Poul S. Andersen Afd. 28 Gyvelparken Afd. 48 Virkelyst Afd. 59 Generatoren Afd. 71 Porskjær Finn Nielsen Leo Svendsen Afd. 29 Kærgårdsparken Afd. 79 Pilevangen Karsten Lauridsen Afd. 30 Rundhøj Kollegiet Afd. 57 Ingerslevs Boulevard Afd. 62 Absalonsgade Ib Chr. Andersen Afd. 33 Abildgade Afd. 44 Fiskergade Gert Schou Afd. 34 Vårkjærparken Lars J. Nielsen Aage Worsøe Afd. 35 Kalkærparken Per Mikkelsen Afd. 36 Byagerparken Claus Vinther Erik Vad Gert Nielsen Afd. 37 Vejlby Vest Nicolai Nicolaisen Flemming Ovesen Simon Aarslev Jørgen Juhl Jensen Hans T. Atzen Afd. 38 Tranbjergparken Afd. 70 Jegstruphøj Afd. 73 Frisenholt +55 Afd. 74 Frisenholt Lars Skovgaard Rasmus Andersen Bjarne Hansen Afd. 39 Hjulbjergvej Karl Hansen 20 ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 INDHOLD BERETNING 2013 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 LIDT OM ALBOA I 2013 6 Pensionistfest

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA TIRSDAG DEN 27. MAJ 2014 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA TIRSDAG DEN 27. MAJ 2014 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C Dagsorden: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Organisationsbestyrelsens beretning 2013 4) Organisationsregnskab og afdelingsregnskaber 2013 til godkendelse

Læs mere

inside 1. årgang Nr. 4 december 2011

inside 1. årgang Nr. 4 december 2011 1. årgang Nr. 4 december 2011 inside Dette billede er snart historie. På havnearmen længst væk fra den gamle containerterminal, bygges der i øjeblikket boliger med navne som Ligthhouse og Isbjerget. En

Læs mere

inside Rejsegilde i Grønnegaarden i Viby, 1954

inside Rejsegilde i Grønnegaarden i Viby, 1954 ÌSHBOH t /S EFDFNCFS inside Rejsegilde i Grønnegaarden i Viby, 1954 Side 13 Bagsiden Side 6-9 Kære læsere Så er vi her igen! Der er fremover repræsentantskabsmøde to gange om året, så når du har læst om

Læs mere

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside 4. årgang Nr. 16 december 2014 inside Side 4 Side 10 Side 18 Kære læser Du har valgt at åbne ALBOA inside nr. 16 tak for det! Hvis du vælger at læse videre i ihåndenværende blad, kan du forhåbentlig få

Læs mere

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013 3. årgang Nr. 9 marts 2013 inside Vinteren har givet rig anledning til at svinge kosten og strø salt på fortovene. Her er det Jes der er i gang i Søndervangen en tidlig morgen efter nattens snefald. Det

Læs mere

inside 3. årgang Nr. 12 december 2013

inside 3. årgang Nr. 12 december 2013 3. årgang Nr. 12 december 2013 inside Bladarbejde. Stormen den 28. oktober ribbede mange træer for de sidste blade. Det giver fedtede veje og fortove med risiko for ulykker. Ældre afdelinger i Alboa har

Læs mere

4. årgang Nr. 15 september 2014. inside

4. årgang Nr. 15 september 2014. inside 4. årgang Nr. 15 september 2014 inside Side 12 Side 8 Side 28 Kære læser Tak fordi du har åbnet dette blad, som udkommer samtidig med, at andre blade er begyndt at falde af træerne. I ALBOA inside #15

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for beboerindflydelse Læs side 6 15. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

december 2011 8. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO

december 2011 8. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO december 2011 8. årgang nr. 2 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 8. årgang nr. 2. December udgaven 2011. Bladet udsendes

Læs mere

december 2013 10. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO

december 2013 10. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO december 2013 10. årgang nr. 2 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 10. årgang nr. 2. December udgaven 2013. Bladet udsendes

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 SAB SAB SAB Bestyrelsen Bestyrelsen Formand: Vivian Engelbredt Sigtunagade 34 Telefon 40 30 11 54 Ansvarsafdelinger: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26,

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

AB bladet 12. årgang nr. 1

AB bladet 12. årgang nr. 1 AB bladet 12. årgang nr. 1 Nyt byggeri: Nu er byggeriet af 12 nye almene familieboliger startet på Buskelundhøjen Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 2 / August 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve LANDSUDSTILLINGEN

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Indholdsfortegnelse Årsberetning 2006 Indledning 3 Formålet med BO-VEST samarbejdet 4 Staten har fortsat fingrene i Landsbyggefonden 7 Flere og større boligorganisationer

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Odinsgade har gennemgået en totalrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk Vivabolig

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere