BERETNING PERIODEN 12. MAJ MAJ almen boligorganisation aarhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013. almen boligorganisation aarhus"

Transkript

1 BERETNING PERIODEN 12. MAJ MAJ 2013 almen boligorganisation aarhus

2 BERETNING Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 ALBOA ORGANISATIONEN 6 Generationsskifte Ny hjemmeside 7 Styringsdialog med kommunerne Aarhusbolig Selskabslokalet Søndervangs Allé 47 8 Julearrangement for tidligere ansatte/hovedbestyrelsesmedlemmer Pensionistfest Egen trækningsret 10 Opfølgning på debitorer Formuepleje 11 OM ALBOA 12 Det beboerdemokratiske system 13 Repræsentantskabsmedlemmerne 17 Organisationsbestyrelsen 18 Kontaktliste til administrationen 19 Organisationsdiagram og daglig ledelse 20 Ejendomsfunktionærerne 23 UDVALG 24 Udvalgsmedlemmer 25 Kontakt til udvalgene Vedtægtsudvalget 26 Selskabslokaleudvalget 27 IT- og antenneudvalget 28 Det boligsociale udvalg 29 Energi- og forsyningsudvalget 30 Kursusudvalget 31 Kunstudvalget Fritidsudvalget 32 Fonden - Lyseng Idrætscenter 35 BOLIGAFDELINGER 36 Afdelingsmøder Afdelingsregnskaber Afdelingsbudgetter 2012 Ejendomsskat/grundværdi 40 Afstemninger om kabel-tv 42 Fraflytninger ADMINISTRATIONEN 46 Om- og tilbygning på vestergårdsvej 48 Ledelsessekretariatet 49 IT-afdelingen 51 Boligsocialt arbejde 53 Udlejningsafdelingen 55 Økonomi- og huslejeafdelingen 57 Projektsekretariatet (nybyggeri, renovering og ombygning) 59 Driftafdelingen 63 Info-afdeling 65 BL-RELATERET 67 BL 5. kreds - lokalt 73 BL - landsplan 77 AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER almen boligorganisation aarhus Udgiver ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Vestergårdsvej Viby J Indhold Organisationsbestyrelsen Direktør John Jensen Medarbejdere i administrationen Design og layout ALBOA info-afdeling Foto Colourcox Ander Bach Jan Grarup, BL Pia V. Lindgaard - ALBOA info Jan Rasmussen - ALBOA info Tryk Uni-Tryk - Åbyhøj Oplag 600 eksemplarer Udsendelse Årsberetningen udsendes til alle afdelingsbestyrelser, organisationens medarbejdere, ALBOA s samarbejdspartnere samt Aarhus kommune. Forside Afd. 9, Saralystparken I (1953) har fået monteret altaner i ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

3 BERETNING INDLEDENDE BEMÆRKNINGER Indledende bemærkninger Det har været et begivenhedsrigt år i ALBOA. Et af de klare tegn på, at fusionen er en realitet, er den nye bestyrelse - som nu er på plads. Denne bestyrelse på 9 personer blev valgt på repræsentantskabsmødet den 12. maj Allerede nu skal der så være valg til bestyrelsen. Her er 4 medlemmer på valg. Vi er kommet godt i gang i den nye bestyrelse og samarbejdet fungerer godt. Vi skal nu i gang med visionerne for ALBOA, som vil blive et af hovedtemaerne i det kommende år. Vi vil fortsat gerne være med til at præge udviklingen indenfor den almene sektor på landsplan - men primært lokalt. Vi mener, at den almene sektor er en rigtig vigtig faktor, når byudviklingen i Aarhus skal planlægges frem til Der er store udfordringer, men skal det lykkes med en fornuftig planlægning, er det afgørende, at den almene sektor og Aarhus kommune spiller sammen. Siden sidste repræsentantskabsmøde i maj måned er der to begivenheder, som året primært vil blive husket for. Vi fik vedtaget en generationsskifteplan for den daglige administrative ledelse, og vi fik den nye hjemmeside på plads. Det har været nogle spændende og begivenhedsrige år siden vi etablerede administrationsselskabet ALBOA i Først var der udfordringen med at få administrationsselskabet til at fungere og få smeltet de gamle boligorganisationers kulturer sammen til én ny kultur. Herefter fulgte så hele fusionsprocessen med de udfordringer, der fulgte med. Vi er nået rigtig langt og der er ikke mange som i dag nævner de gamle boligorganisationer. Nu er det AL- BOA det handler om, byens næststørste boligorganisation og landets niende største. Uden dygtige og loyale medarbejdere var processen ikke lykkedes. I hele forløbet har der været et tæt samarbejde mellem ansatte og folkevalgte, som har arbejdet ud fra den samme målsætning. Der er stadigvæk mange udfordringer, og vi bliver ved med at have fokus på, at ALBOA skal være et godt sted at bo med servicering og kvalitet i højsæde. Vi glæder os til samarbejdet om at nå de resultater, som visionerne for ALBOA måtte fokusere på. ORGANISATIONSBESTYRELSEN ALBOA ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS MAJ 2013 ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS 3

4 Afd. 4 - Frederiksparken

5 BERETNING ORGANISATIONEN ALBOA - organisationen Rigets tilstand kunne man kalde dette afsnit. Det viser et udsnit af de forskellige tiltag og aktiviteter ALBOA har haft gang i - i det forgangne år. Generationsskifte i ledelsen Ny hjemmeside Styringsdialog med kommunerne AARHUSbolig Søndervangs Allé 47 Julearrangement for pensionister Pensionistfest 2012 Tilskud egen trækningsret Opfølgning på debitorer Formuepleje ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS 5

6 ORGANISATIONEN BERETNING Organisationen Diverse administrative forhold og arrangementer Generationsskifte i ledelsen. En meget vigtig del i forbindelse med ALBOA s udvikling faldt på plads i august Hvis ellers udviklingen forløber som forventet, er ALBOA s kommende direktør fundet. Dette skaber ro blandt medarbejderne, som allerede nu ved, hvad der sker når den nuværende direktør, John Jensen stopper med udgangen af 2015, og når den nuværende administrationschef, Kjeld Jespersen fratræder med udgangen af juni måned Vi har tidligere i ALBOA Inside beskrevet personen og generationsskiftet. Her er dog lidt genopfriskning: Hvem er han? Ja, det er en mand! Jens Løkke Møller, 37 år, gift og far til 2 drenge med bopæl i Hinnerup. Har arbejdet indenfor den almene sektor siden 2007 som sekretariatschef for Det boligsociale fællessekretariat. Hvorfor blev det ham? Jens har: kendskab til den almene sektor respekt for beboerdemokratiet og det beboerdemokratiske arbejde en uddannelse som cand. scient.pol (statskundskab) en god alder, 37 år, han har mange år foran sig! en styrke når der skal formidles ud. Han er rigtig god til at formulere sig et godt tag på dagspressen gode politiske kontakter Hvordan bliver han kørt i stilling? Tiltrådte som personalechef og leder af det boligsociale arbejde i ALBOA tiltræder han som sekretariatschef-souschef tiltræder Jens som direktør for ALBOA Jens er kommet godt i gang og er allerede involveret i en hel del sager. De første par måneder har han brugt på at komme rundt og hilse på alle medarbejderne, face to face, i første omgang i administrationen. Nu er han så på vej rundt i alle afdelingerne for at hilse på ejendomsfunktionærerne og for at få et indtryk af vores boligafdelinger. Efter sigende synes han rigtig godt om det nye job han har fået! Det tegner godt betød en ny hjemmeside Den 1. november 2012 lancerede vi ALBOA s nye hjemmeside. Konceptet i forbindelse med hjemmesiden er, at de centrale og vitale dele af vores organisation er: Beboerne Afdelingerne Hjemmesiden er forsøgt bygget op på en logisk, brugervenlig måde. Hjemmesiden vil naturligvis være under løbende udvikling. Det skulle gerne blive et service-/ oplysningsredskab, som rigtig mange vil benytte, når der søges oplysninger om ALBOA og ALBOA s afdelinger. Vi mener, at vores hjemmeside er så god og brugervenlig, at den vil være istand til at måle sig med andre boligorganisationers hjemmeside på landsplan. Vi er tilmeldt en konkurrence bedste boligorganisation på nettet i kategorien, boligorganisationer fra boliger og op. Det bliver spændende at se hvor mange stjerner vi får. Der gives fra 0-5 stjerner. 3 boligorganisationer, indenfor den kategori vi er tilmeldt, vil blive nomineret til titlen bedste boligorganisation på nettet Det vil blive alt for omfangsrigt, hvis vi skulle beskrive hjemmesideindholdet, så gå derfor ind på hjemmesiden: 6 ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

7 BERETNING ORGANISATIONEN Organisationen Diverse administrative forhold og arrangementer STYRINGSDIALOG Lovgivningen siger, at der skal afholdes et årligt møde mellem kommunen og den enkelte boligorganisation. På mødet den 30. november 2012 med Aarhus Kommune og den 18. december 2012 med Skanderborg Kommune omhandlede dagsordenen en række punkter: Fremlæggelse af styringsrapport. Økonomi, drift og administration. Ledelse og beboerdemokrati. Udlejning. Boligafdelinger. Nybyggeri. Renoveringer. Henlæggelsespolitik Temaet i forbindelse med styringsdialog 2012 var: henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Lovgivningen siger, at der skal henlægges til planlagt og periodisk vedligeholdelse, og der skal henlægges således, at der kan gennemføres planlagt og periodisk vedligeholdelse med henlagte midler uden anden finansieringskilde. Langtidsbudgetterne skal som minimum omhandle en 10-årig periode. I ALBOA henlægger vi over bygningsdelenes totale levetid ud fra den betragtning, at de, der bor hos os, skal betale for den nedslidning, der foretages i bo-perioden. Henlagte midler kan ikke anvendes til moderniseringer og forbedringer. Efter styringsdialogmøderne har Aarhus Kommune anmodet om et møde på kredsniveau for en drøftelse af henlæggelsesniveauet. Det har vist sig, at en række boligafdelinger ikke er i stand til at dække udgifterne til planlagt og periodisk vedligeholdelse af de henlagte midler. Dette er uholdbart, og kommunen forlanger, at vi lever op til lovgivningens krav. Det betyder, at vores vedligeholdelsesplaner skal hænge sammen således, at opsparingen kan dække udgifterne til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Det vil betyde, at henlæggelsesniveauet i en lang række afdelinger skal forøges. Dette vil givetvis skulle ske over en årrække. Herudover er der afdelinger, som skal have gennemført planlagte og periodiske vedligeholdelsesarbejder, som ikke kan dækkes af henlagte midler. Her vil det være nødvendigt at opstille en finansieringsplan for den manko, der er, for at arbejderne kan gennemføres. Mankoen kan finansieres på forskellig vis: Realkreditlån. Banklån. Dispositionsfondslån. f f Tilskud fra egen trækningsret. f f Tilskud fra dispositionsfonden. f f Anvendelse af udamortiserede låneydelser på forbedrings- og moderniseringslån. I ALBOA er vi i gang med at se på en række områder: En finansieringsplan for de afdelinger, som ikke kan dække udgifterne til planlagt og periodisk vedligeholdelse En genopretningsplan for afdelinger med økonomiske vanskeligheder En plan for opbygning af afdelingernes henlæggelser Kommunen er indstillet på en overgangsløsning, men det er en forudsætning, at boligorganisationen har en plan for, hvorledes man i den enkelte afdeling vil sikre, at lovgivningens krav til planlagt og periodisk vedligeholdelse overholdes. Problemerne i Randersegnens Boligforening har ikke gjort fokuseringen på dette område mindre. AARHUSBOLIG Udlejningssamarbejdet aarhusbolig.dk ser ud til at fungere ganske fornuftigt. Vi har nu fået afregningen fra AAR- HUSbolig. Vi har fået udbetalt: kr Vi har betalt: kr Nettoudbetaling: kr Den nye lovgivning, hvor der skal fremsendes en påmindelse før sletning, har afstedkommet, at ALBOA s bestyrelse har tilskrevet bestyrelsen for AARHUSbolig og anmodet om, at man genovervejer de tidligere trufne beslutninger, som har afstedkommet, at rigtig mange ufrivilligt har mistet deres anciennitet. SØNDERVANGS ALLÉ 47 På repræsentantskabsmødet den 12. maj 2012 blev det besluttet at sælge Søndervangs Allé 47. Bygningen er sat til salg for kr Det er EDC Mæglerne der forestår salget, og vi har fået et tilbud der matcher udbudsprisen. Kommunen har godkendt salget, og pt. afventer vi underskrift på salgs- ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS 7

8 ORGANISATIONEN BERETNING Organisationen Diverse administrative forhold og arrangementer Pensionistfest 2012 dokumenterne. Afdelingsbestyrelsen i afd. 26 Kjærslund har været hørt i sagen. JULEARRANGEMENT FOR PENSIONISTER En tradition fra Viby Andelsboligforening videreføres i ALBOA. Hvert år i december måned inviteres tidligere medarbejdere, der er gået på pension og tidligere hovedbestyrelsesmedlemmer, som har siddet i hovedbestyrelsen i minimum 10 år, med ledsagere til julefrokost. Der er tale om et rigtigt hyggeligt arrangement, hvor man mødes og får en snak om gamle dage. Rigtig mange møder op. I december 2012 var der 73 tilmeldte. Programmet er stort set det samme hvert år: Man mødes kl f f Formanden for boligorganisationen byder velkommen. f f Julefrokost som sig hør og bør. f f ALBOA s direktør giver en orientering om rigets tilstand. f f Der hygges med bankospil. f f Arrangementet slutter ca. kl I 2012 blev julefrokosten afholdt i Ormslev Borgerhus. Der er tale om en rigtig god tradition som beviser, at man ikke er glemt, når man går på pension. Der bør være tale om en tradition, som er kommet for at blive! Pensionistfest 2012 Den 2. december 2012 blev der afholdt pensionistfest for alderspensionister bosiddende i ALBOA. Det var 38. gang festen blev afviklet. Imponerende!. Den blev holdt i Atletion - Energipark, Aarhus. Der var tale om en rigtig hyggelig eftermiddag med et godt program: fvelkomst f ved formanden for pensionistudvalget Grethe Staunskjær - kl ffællesang f hyggemusik. fgymnastikopvisning. f f f Et par ord ved ALBOA s formand. f f Lidt opdatering ved ALBOA s direktør. f f Kae, boller, kage og frugt. f f Uddeling af 70 gevinster, fordelt ved lodtrækning. f f Underholdning ved Lis og Søren. fafslutning f kl Der var som altid tale om et tilløbsstykke. Denne gang var der 360 som deltog. Et kæmpearrangement som pensionistudvalget har stor ære af. Alene det at få logistikken til at gå op og få transporteret deltagere til og fra festen, imponerende. Pensionistudvalget består af 7 frivillige personer med Grethe Staunskjær fra Vejlby Vest som tovholder. Vi håber Grethe må holde mange år frem i tiden. Tak for en god eftermiddag! 8 ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

9 BERETNING ORGANISATIONEN Egen trækningsret Indbetalinger frem til 2015 kan kun anvendes i de tidligere afdelinger i HAB og VA, og en del af midlerne er allerede øremærkede til projekter i fire afdelinger. Af stiftelsesdokumentet i forbindelse med fusionen pr. 1. januar 2011 fremgår, at alle indbetalinger frem til udgangen af 2014 indsættes på egen konto, dvs. at indbetalingerne fra afdelingerne i tidligere Højbjerg Andelsboligforening frem til udgangen af 2014 alene kan anvendes i disse afdelinger og på samme måde i afdelinger i tidligere Viby Andelsboligforening. Afdelingerne i tidligere Boligforeningen BO&LIV indbetaler ikke A- og G-indskud. Der er p.t. bevilget følgende beløb: HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING AFDELING NAVN PROJEKT BEVILLING 9 Saralystparken II Etablering af altaner Ingerslevs Boulevard Renovering af klimaskærm I alt Der vil herefter kunne disponeres over yderligere ca. 10,9 mill. kr. til aktiviteter i afdelinger i tidligere Højbjerg Andelsboligforening. VIBY ANDELSBOLIGFORENING AFDELING NAVN PROJEKT BEVILLING 24 Søndervangen I Vinduesudskiftning Stavtrupvænge Vinduesudskiftning I alt Der vil herefter kunne disponeres over yderligere ca. 3,8 mill. kr. til aktiviteter i afdelinger i tidligere Viby Andelsboligforening. ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS 9

10 ORGANISATIONEN BERETNING Opfølgning på debitorer ALBOA s afdelinger har kr. til gode hos fraflyttere. Vi prøver at inddrive pengene ved hjælp af aktiv inkasso. I november 2007 blev der indgået en inkassoaftale med EBH Finansservice om opfølgning på udestående fordringer, dvs. tilgodehavende beløb i forbindelse med fraflytninger, hvor det ikke har været muligt at inddrive tilgodehavendet, hvorefter beløbet er afskrevet. I forbindelse med problemer i EBH Bank blev EBH Finansservice i september 2010 solgt til Lindor Group. Aftalen med Lindor Group indebærer, at inddrevne beløb fordeles med 55% til ALBOA og 45 % (heraf 9% moms) til Lindor. ALBOA s andel afregnes til de afdelinger, der har afskrevet det oprindelige tilgodehavende. I perioden februar januar 2013 er der inddrevet i alt kr , - heraf udgør afdelingernes andel kr Pr. 31. januar 2013 er der 811 aktive sager med et samlet tilgodehavende på kr Hidtil har vi sendt et tilgodehavende til inddrivelse via ALBOA s advokat, og er det ikke lykkedes, er sagen herefter overdraget til Lindor til opfølgning. Med henblik på at smidiggøre sagsgangen, er inkassoaftalen med Lindor i oktober 2012 udvidet med en såkaldt restanceaftale, hvorefter sagerne sendes direkte til Lindor med henblik på inddrivelse. Foreløbig afprøver vi denne ordning i en periode for afdelingerne 1-38, og falder det tilfredsstillende ud, vil de resterende afdelinger også overgå til denne ordning. Godt 3,5 mill. kr. er hentet hjem på 5 år - heraf knap 2 mill. kr. til afdelingerne Formuepleje 391 mill. kr. af ALBOA s likvide midler er lagt i hænderne på kapitalforvaltere. Der blev i juni måned 2011 indgået aftale med Alm. Brand Bank, Nykredit Bank og Sydbank om kapitalforvaltning af ALBOA s overskydende likviditet, således at hver af de 3 banker fik godt 100 mill. kr. i forvaltning. Dette beløb er efterfølgende blevet suppleret, således at kapitalforvalterne pr. 31. december 2012 havde følgende beløb i forvaltning (kursværdi): Alm. Brand Bank kr Nykredit Bank kr Sydbank kr I alt kr Ud over en kontantbeholdning må der kun investeres i danske statsog realkreditobligationer. Kontantbeholdningen må i Nykredit Bank og Sydbank maks. udgøre 5% af porteføljen,- i Alm. Brand Bank maks. modværdien af euro (= indskydergarantiordningen). Evaluering af bankerne Efter 3-4 år bliver kapitalforvalterne bedømt på det præsterede afkast i perioden, hvorefter den forvalter, der har præsteret dårligst, udskiftes med en ny forvalter for en ny 3-4 årig periode. Afkastet i 2012 Afkastet (efter fradrag af forvaltningsomkostninger) i 2012 udgjorde: Alm. Brand Bank 3,07% Nykredit Bank 4,16% Sydbank 3,55% Vægtet gennemsnit 3,62% Det er aftalt, at afkastet i 2011 ikke indgår i bedømmelsen, da man her har overtaget porteføljer, som tidligere kapitalforvaltere har sammensat. Hvis der i aftaleperioden opstår noget uforudset, vil vi kunne frigøres af aftalerne med 3 dages varsel. 10 ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

11 BERETNING OM ALBOA Om ALBOA Organisationen - den politiske opbygning, repræsentantskabet, organisationsbestyrelsen, medarbejdere i administrationen og ejendomsfunktionærerne. Beboerdemokratiet generelt Repræsentantskabets medlemmer Organisationsbestyrelsen Kontaktliste til administrationen Medarbejdere - organisation og daglig ledelse Ejendomsfunktionærerne ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS 11

12 OM ALBOA BERETNING Beboerdemokratiet Det beboerdemokratiske system, opbygning og organisationsdiagram. Beboerne Hvert år afholdes et ordinært afdelingsmøde i hver enkelt afdeling. Her vælger beboerne en afdelingsbestyrelse blandt de bolighavende medlemmer i afdelingen. Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen består af et ulige antal medlemmer. Afhængig af afdelingens størrelse - 3, 5, 7 eller 9 medlemmer. Der vælges en formand for bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen repræsenterer afdelingens beboere i forhold til det øvrige beboerdemokratiske (politiske) system. Afdelingsbestyrelsens medlemsrepræsentation i repræsentantskabet er også afhængig af afdelingens størrelse. (Se nedenfor) Repræsentantskabet Repræsentantskabet er organisationens øverste myndighed. Repræsentantskabet består af organisationsbestyrelsen og repræsentanter fra alle boligafdelinger i organisationen. Fra hver boligafdeling vælges/udpeges 1 medlem fra afdelinger med indtil 50 boliger. I større afdelinger vælges/udpeges herudover 1 medlem for hvert påbegyndt antal 100 boliger udover 50. Repræsentantskabsmedlemmerne skal være bolighavende medlemmer eller myndige husstandsmedlemmer til bolighavende medlemmer i den pågældende afdeling. Er man repræsenteret i organisationsbestyrelsen, kan man ikke samtidig repræsentere afdelingen i repræsentantskabet. Formanden for organisationsbestyrelsen er tillige formand for repræsentantskabet. Organisationsbestyrelsen Medlemmer til organisationsbestyrelsen samt suppleanter for disse vælges af repræsentantskabet. Organisationsbestyrelsen består af 9 medlemmer inkl. formanden, som vælges særskilt. Valgbar som medlemmer til organisationsbestyrelsen er kun boligorganisationens bolighavende medlemmer og disses myndige husstandsmedlemmer. Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger. Organisationsbestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder for at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og den daglige administration sker i overensstemmelse med de herfor gældende regler. Som leder af den daglige drift, ansætter organisationsbestyrelsen en direktør. 12 ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

13 BERETNING OM ALBOA Repræsentantskabet Repræsentantskabet består pr. 15. april 2013 af 265 medlemmer, heraf er der 136 stemmeberettigede. 2 afdelinger er uden bestyrelse. Afd.1 Grundtvigsvej Frank Just Hansen Tove Damgaard, Marianne Biegel Afd. 2 Højbjergparken Kurt Andreasen Lena Thomsen Hanne Jeppesen Afd. 3 Rundegård Marianne Christiansen Malgorzata Mortensen John Nielsen Afd. 4 Frederiksparken Birthe Due Rasmussen Marianne Hansen Ingelise H. Nielsen Afd. 5 Øster Allé John Kirstein Sørensen Kirsten Nielsen Anne-lise Knudsen Afd. 6 Hømosevej Kjeld Bårstrøm Jytte Bårstrøm Vera Poulsen Afd. 7 Saralystparken I Orla Andersen Jo Falk Nielsen Dorte Pedersen Jimmy Nielsen Bent Rasmussen Afd. 8 Byvangen Henning Skaarup Tinna Meyer Tove Bech Jeppe Weng Mikkelsen Lene Graversen Afd. 9 Saralystparken II Inge L. Nielsen Else Marie Ebbesen Ann-Merete Meyer Mogens Andersen Lene Kaspersen Afd. 10 Lykkesholms Allé Peter Andersen Preben Glud Finn Simonsen Afd. 11 Vestergårdsparken Jan Storkehave Steen Aaby Sørensen Bente Dreisig Afd. 12 Grønnegården Poul Fisker Kent Mattesen Anne K. Hundahl Afd. 13 Stenkildeparken Rita Hansen Steen Veigaard Preben Dam Henny Duelund Tommy Nielsen Afd. 14 Altanganghuset Line Schmidt Matthias Hyldtoft Laila R. Pedersen Afd. 15 Dalvangen Vita Jensen Lars Erik Jørgensen Gorm Svane Afd. 16 Høvænget Formand. Anne Bentsen Grethe Mikkelsen Afd. 17 M.P. Hansensvej Ingolf Romlund Birgit Jensen Fritz Gotfredsen Afd. 18 Ny Vestergårdspark I Arne Balle Kirsten Nymark Inge Bøgevold Afd. 19 Ny Vestergårdspark II Jonna Aagaard Sonja Nielsen Abdul Razeq Afd. 20 Elverdalsparken Lars Larsen Jørgen Kynde Anne Kjær Nielsen Afd. 21 Gartnervænget Holger Jacobsen Hanne Holst Larsen Orla Skov Afd. 22 Olaf Rudes Vej Lars Haahr Mortensen Jytte Olesen Michael Sørensen Jens Lyngkjær Michael Skougaard Jensen Afd. 23 Rundhøj I Lone Larsen Peter Rasmussen Jane Sørensen Birger Brauer Helle Mortensen Afd. 24 Søndervangen I Michael Korsholm Susanne Damsgaard Henrik Madsen Per Sund Inga Pedersen Afd. 25 Rundhøj II Annie Villadsen Peter Villadsen Kurt Mørk Linda Becher. Thomas Jauert ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS 13

14 OM ALBOA BERETNING Afd. 26 Kjærslund Tonny Mikkelsen Jytte Hollmann Karen Skov Jensen Dursun Kekec Inge Alstrup Møller Afd. 27 Ny Vestergårdspark III Thomas Wiinquist Kai Per Madsen Ole Colmorn Afd. 28 Gyvelparken Claus Jensen Henriette Ravn Flensborg Kim Wurtz Afd. 29 Kærgårdsparken Vagn Kloster Bjørn Nielsen Aase Bindløv Gert Jensen Bente Jensen Afd. 30 Rundhøjkollegiet Tekla Pryds Rikke Busk Sandberg Frederik Roi Midtgaard Afd. 31 Ny Søndervangen Bitte Emmery Christina Johansen Necati Alkan Lilian Bektas Lars Andersen Afd. 33 Abildgade Flemming S. Eliasen Julie Bøllingtoft Niels R. Bøje Afd. 34 Vårkjærparken Bent Neergaard Carsten Mikkelsen Lene Sørensen Karina Bach Sørensen Mona Pedersen Afd. 35 Kalkærparken Peter Ymer Heinrich Brink Nielsen Jesper Holm Poul-Erik Venderby Birgit Mogensen Knud Thorup Afd. 36 Byagerparken Louise Muss Simon L. Justesen Christina S. Nielsen Vibe D. Pedersen Jannie Bruus Olsen Afd. 37 Vejlby Vest Troels Munthe Grethe Staunskjær Lu Hansen Jens Froberg Toke Lundstrøm Thomas Feldberg Helle Storgaard Lotte Kofod Rune Marcussen Afd. 38 Tranbjergparken Lone Terkildsen Louise Bobjerg Camilla Staack Ole Hougaard Jensen Jonna Lausen Afd. 39 Hjulbjergvej Ingen bestyrelse Afd. 40 Håndværkerparken I Inge Christiansen Peter Gadegaard Susanne W. Nielsen Søren Frømann Nielsen Åse Jespersen Afd. 41 L.A. Ringsvej Finn Ole Nielsen Karen Jensen Lars Andersen Afd. 42 Egelundsparken Leif Sørensen Helga Voigt Søren Thomsen Doris Krista Jepsen Birgitte Hilmer Afd. 43 Håndværkerparken II Turi Juul-Lassen Jane Larsen Connie Petersen Jan Kristensen Bente Gustafsen Afd. 44 Fiskergade Anker Aagaard Martin Frølich Lars Henrik Søvsø Afd. 45 Håndværkerparken III Susanne Drachmann André Sørensen Sven-Ole Kofoged Afd. 46 Hirsevænget Hanne Christiansen Lotte Tønnesen Per Christiansen John Willemann Dorthe Bek-Christensen Afd. 47 Råhøjparken Ulla E.F. Christiansen Thor Ivan Nielsen Finn Nissen Morten Bøcker Jensen Lars Therkildsen Afd. 48 Virkelyst Anna Lind Anita Kleis Kirsten Hansen Jenny Larsen Elly Jensen Afd. 49 Håndværkerparken IV Inga Hvorslev Bent Dybdahl Birthe Umerineq Ann Høgh Vita Lyng Scherwin Afd. 51 Rybo Camilla Rosenkilde Yessika Buchhave Kenneth Bastrup Jensen 14 ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

15 BERETNING OM ALBOA Afd. 52 Katrinebo Ingen bestyrelse Afd. 53 Håndværkerparken V Per Rasmussen Thorsten Laursen Susanne Sønderborg Afd. 54 Bavnebakken Karin Ankerstjerne Susanne Gissel Pernille Hald Finn V. Jensen Joan Yvonne M. Andersen Afd. 57 Ingerslevs Boulevard ingen afdelingsbestyrelse Afd. 58 Damtoften Stefan Krause-Kjær Jakob Christensen Katja Riedel Afd. 59 Generatoren Kristine Sørensen Mia Nielsen Trine Stuhr Korsgaard-Nielsen Afd. 60 Håndværkerparken VI Leif Corell Henning Jørgensen Linette Flindt Tina Skov Dorthe Stenberg Afd. 61 Stavtrup Vænge Kirsten Nyborg Mogens Wenzell Bjørn Keller Karina Kronborg Eigil Nielsen Afd. 62 Absalonsgade kontaktperson: Ulla Søberg Jakobsen Afd. 63 Bøgeskovparken Claus Stenholt Lisbeth Straarup Lone Rasmussen Afd. 64 Børupvænget Allan Jørgensen Birthe Hutzelsider Peter Damsager Afd. 66 Håndværkerparken VII Agnete Kjær Jepsen Jesper Mains Helle Mains Afd. 67 Kunneruphøj Maria Gluszkiewicz Lisa Cummings Olsen Ole Bøgh Flemming Jepsen Jane B. Larsen Afd. 68 Holme Parkvej Freddy N. Poulsen Birthe Espersen Karen Bachmann Afd. 69 Håndværkerparken VIII Leif Loft Hanne Holst Christian Lassen Afd. 70 Jegstruphøj Lars Vest Eva Hansen Eddie Braun Afd. 71 Porskjær Viggo D. Hansen Petra Simonsen Jørgen Magnussen Afd. 72 Klokkeblomstvej Poul Ankersen Kirsten Jensen Hanne Jørgensen Afd. 73 Frisenholt +55 Else Krüger Erik Skøtt Per Sørensen Afd. 74 Frisenholt, almene Anne-Grethe Rai Petersen Mette Barle Johnny Bossow Afd. 75 Søndervangen Kontaktperson: Søren Severinsen Afd. 76 Engelundsvej +55 Knud Madsen Hanne Rose Bente Kirchheiner Afd. 77 Hvidmosegård Lise Degn Jørn Lauritzen Birgit Hansen Afd. 78 Engelundsvej, almene Jesper S. Outzen Birgitte Schmidt Outzen Torben Enevoldsen Afd. 79 Pilevangen Lars Østerhøj Keld Kristensen Lone Kock ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS 15

16 Afd Gartnervænget

17 BERETNING OM ALBOA Organisationsbestyrelsen Bestyrelsens medlemmer i beretningsåret. INGEN FOTO Poul Ankersen Formand Ole Rix Østergaard Næstformand Tonny Mikkelsen Bestyrelsesmedlem INGEN FOTO Niels Skov Nielsen Bestyrelsesmedlem Lone Terkildsen Bestyrelsesmedlem Troels Munthe Bestyrelsesmedlem INGEN FOTO Kim Schmidt Jensen Bestyrelsesmedlem Peter Andersen Bestyrelsesmedlem Michael Korsholm Bestyrelsesmedlem ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS 17

18 KONTAKTLISTE MEDARBEJDERE I ADMINISTRATIONEN VESTERGÅRDSVEJ 15 // 8260 VIBY J // T: F: // // DIREKTØR: John Jensen - Træes efter PERSONALECHEF / LEDER AF BOLIGSOCIAL INDSATS: Jens Løkke Møller LEDELSESSEKRETARIAT: Kjeld Jespersen - administrationschef Ea Damgaard -sekretær Karin Sjøstedt - sekretær Mikkel Dam Junker - IT-supporter INFOAFDELING: Jan Rasmussen - info-chef Pia V. Lindgaard - infomedarbejder ØKONOMIAFDELING: Peter B. Hebroe - økonomichef Lan T. Lee - økonomimedarbejder Jeanet S. Kraft - økonomimedarbejder Cindie Bang-Hansen - økonomimedarbejder Tina F. Pedersen - økonomimedarbejder Tina Due Karlshøj - økonomimedarbejder Lis Madsen - økonomimedarbejder HUSLEJE,FLYTTEAFREGNINGER OG RESTANCER: Berit Riis - økonomimedarbejder Tina Stüker - økonomimedarbejder UDLEJNINGSAFDELING: Marianne Rasmussen - udlejningschef Lars Høygaard - udlejningsmedarbejder Inger Christensen - udlejningsmedarbejder Charlotte S. Madsen - udlejningsmedarbejder Mette W. Sørensen - udlejningsmedarbejder Helle Lykkegaard - udlejningsmedarbejder Jannie W. Nielsen - udlejningsmedarbejder PROJEKTSEKRETARIAT: (BYGGERIER) Ole Berg - projektchef Preben H. Christensen - projektleder Kaj E. Clausen - energiansvarlig Niels Munthe - energileder DRIFTSAFDELING: Ib B. Andersen - driftschef Ole Pedersen - inspektør Kim B. Olsen - inspektør Lene D. Bjerregaard - inspektør Birger V. Jensen - inspektør Michael Larsen - inspektør Hans Jørgen Rohde - inspektør/projektleder DRIFTSSEKRETARIAT: Gert Aarslev - overassistent Marianne Ekmann - assistent Dennis Rasmussen - assistent Solveig Krone - forsikringsansvarlig almen boligorganisation aarhus 18 ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

19 BERETNING OM ALBOA Medarbejdere 2012/13 Pr. 1. marts 2013 er der ansat i alt 128 medarbejdere i ALBOA. Det er fordelt med 87 servicemedarbejdere i afdelingerne, dvs. ejendomsfunktionærer og afløsere samt 41 medarbejdere i administrationen. Organisationen: Daglig ledelse: John Jensen Direktør Kjeld Jespersen Administrationschef Jens Løkke Møller Personalechef Leder af boligsocial indsats. ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS 19

20 OM ALBOA BERETNING Ejendomsfunktionærer Afd. 01 Grundtvigsvej Afd. 03 Runde Gård Afd. 14 Altanganghuset Claus Homann Ashoor Korkees Afd. 02 Højbjergparken Afd. 04 Frederiksparken Afd. 15 Dalvangen Afd. 20 Elverdalsparken Afd. 22 Olaf Rudes Vej Afd. 41 L.A. Ringsvej John Roesen Ivan Illingworth Mark Brouer Halding Afd. 05 Øster Allé Peter S. Andersen Afd. 06 Hømosevej Afd. 16 Høvænget Per Jensen Afd. 07 Saralystparken I + III Afd. 09 Saralystparken II Jens Grønnegård Per K. Thomassen Jan R. Larsen Ivan Jacobsen Afd. 08 Byvangen Poul Pedersen Afd. 10 Lykkesholms Allé Afd. 13 Stenkildeparken Maurice Kerwin Torben B. Jensen Afd. 11 Vestergårdsparken Allan Haahr Leon B. Pedersen Afd. 12 Grønnegården Egon Christensen Afd. 18 Ny Vestergårdspark I Jimmi Lytje Afd. 19 Ny Vestergårdspark II Peter Engholm Afd. 21 Gartnervænget Afd. 64 Børupvænget Villy Møller Afd. 23 Rundhøj I Teit Klitgaard Afd. 24 Søndervangen I Afd. 31 Søndervangen II Afd. 75 Søndervang Kollegiet Flemming Hansen Ernst Pedersen, Helge Evers Jes Vinggaard Jensen Henrik Vad Konstantinos Tziolis Afd. 25 Rundhøj II Peter Rasmussen Afd. 26 Kjærslund Bo Jespersen Claus V. Pedersen Tommy Sørensen Søren Jensen Afd. 27 Ny Vestergårdspark III Poul S. Andersen Afd. 28 Gyvelparken Afd. 48 Virkelyst Afd. 59 Generatoren Afd. 71 Porskjær Finn Nielsen Leo Svendsen Afd. 29 Kærgårdsparken Afd. 79 Pilevangen Karsten Lauridsen Afd. 30 Rundhøj Kollegiet Afd. 57 Ingerslevs Boulevard Afd. 62 Absalonsgade Ib Chr. Andersen Afd. 33 Abildgade Afd. 44 Fiskergade Gert Schou Afd. 34 Vårkjærparken Lars J. Nielsen Aage Worsøe Afd. 35 Kalkærparken Per Mikkelsen Afd. 36 Byagerparken Claus Vinther Erik Vad Gert Nielsen Afd. 37 Vejlby Vest Nicolai Nicolaisen Flemming Ovesen Simon Aarslev Jørgen Juhl Jensen Hans T. Atzen Afd. 38 Tranbjergparken Afd. 70 Jegstruphøj Afd. 73 Frisenholt +55 Afd. 74 Frisenholt Lars Skovgaard Rasmus Andersen Bjarne Hansen Afd. 39 Hjulbjergvej Karl Hansen 20 ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller, personalechef

Læs mere

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 INDHOLD BERETNING 2013 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 LIDT OM ALBOA I 2013 6 Pensionistfest

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller,

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 30. oktober 2013

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 30. oktober 2013 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller,

Læs mere

INDHOLD DIVERSE POLITIKKER:

INDHOLD DIVERSE POLITIKKER: December 2014 INDHOLD DIVERSE POLITIKKER: ADMINISTRATIONSBIDRAG... side 3 Bilag 1: Oversigt over administrationsomkostninger... side 4 ARBEJDSKAPITAL... side 5 Bilag: Arbejdskapital pr. 1.1. 2014... side

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. OKTOBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. OKTOBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Dagsorden:

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. NOVEMBER 2012

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. NOVEMBER 2012 Tilstede: Poul Ankersen Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Michael Korsholm Peter Andersen administrationschef Kjeld Jespersen direktør John Jensen

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. JUNI 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. JUNI 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Lotte Vestergaard,

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2014 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke

Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke Referat Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl. 19.00 i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke Til stede: Bjørli Denbak, Aksel Hein Pedersen, Anne Larsen, Birgit Pedersen,

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 30. APRIL 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 30. APRIL 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 21. oktober 2013, kl i Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke. Jan Hansen, Jytte Baggesen, Leif Fynbo, Rolf Rogren,

Repræsentantskabsmøde mandag den 21. oktober 2013, kl i Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke. Jan Hansen, Jytte Baggesen, Leif Fynbo, Rolf Rogren, #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Repræsentantskabsmøde mandag den 21. oktober 2013, kl. 19.00 i Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke Til stede: Bjørli Denbak,Aase Brøndsted, Anna Christina Sørensen, Anne

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 20. MARTS 2013 REFERAT TIL OFFENTLIGGØRELSE PÅ HJEMMESIDE

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 20. MARTS 2013 REFERAT TIL OFFENTLIGGØRELSE PÅ HJEMMESIDE Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Michael Korsholm Kim S. Jensen Peter Andersen Jens Løkke Møller, personalechef Kjeld Jespersen, administrationschef

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 29. januar 2014

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 29. januar 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde 18. december 2013

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde 18. december 2013 Tilstede: Poul Ankersen Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Dagsorden:

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 23. SEPTEMBER 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 23. SEPTEMBER 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Niels Skov Nielsen Carsten Bach Mikkelsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton Hold A - Michael Jensen 1 Carina Brenøe 0 61225785 cbrenoe29@gmail.com 2 Dorte Jacobsen 43907959 24247127 dorte.jak@gmail.com 3 Lisbeth Seierø 43900809 26830809 lisbeth.seiero@gmail.com 4 Helle Wiil 0

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Ove Hansen, Hans Ole Olesen, Knud Aage Thiemer,

Læs mere

BERETNING PERIODEN 1. JANUAR 2014-31. DECEMBER 2014

BERETNING PERIODEN 1. JANUAR 2014-31. DECEMBER 2014 BERETNING PERIODEN 1. JANUAR 2014-31. DECEMBER 2014 INDHOLD BERETNING 2014 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 AKTIVITETER I 2014 6 Pensionistfest

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 18. februar 2014, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 18. februar 2014, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 18. februar 2014, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Lotte Vestergaard, Hans Ole Olesen, Leif Rasmussen,

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette Dimitterede 1983 Anne Marie Møller 1983 a Anne Mette Kristiansen 1983 a Bente Gregersen 1983 a Berit Holst Nielsen 1983 a Berit Paulsen 1983 a Birgitte S. Hansen 1983 a Britta Munk 1983 a Gitte Johansen

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2016 :

ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2016 : * => bilag til punktet kl. 16.30 på Vestergårdsvej 15 Deltagere: Michael Korsholm Kim S. Jensen Tonny Mikkelsen Lone Terkildsen Troels Munthe Niels Skov Nielsen Carsten Bach Mikkelsen Mads Madsen Direktør

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for året 2014

3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for året 2014 Roskilde, den 19. maj 2015 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 28. april 2015 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

Repræsentantskabsmøde Torsdag den 23. oktober 2014, kl Hedehusene selskabslokaler, v/bollinis, Hovedgaden 405, 2640 Hedehusene

Repræsentantskabsmøde Torsdag den 23. oktober 2014, kl Hedehusene selskabslokaler, v/bollinis, Hovedgaden 405, 2640 Hedehusene Repræsentantskabsmøde Torsdag den 23. oktober 2014, kl. 18.30 Hedehusene selskabslokaler, v/bollinis, Hovedgaden 405, 2640 Hedehusene Repræsentantskabet Formand Berit Breiner, Anne Oddermose, August Wilken,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden Referat Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden Til stede: Christian Thode, Bent Møller Knudsen, Beth Hørsted, Bøge P. K. Nielsen, Ella Frederiksen, Freddi

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 TIL OFFENTLIGGØRELSE PÅ HJEMMESIDEN

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 TIL OFFENTLIGGØRELSE PÅ HJEMMESIDEN Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Michael Korsholm Troels Munthe Peter Andersen Jens Løkke Møller, personalechef Kjeld Jespersen, administrationschef

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 28. JANUAR 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 28. JANUAR 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg 14233 MFM Allan Bak, Allan SMT Silkeborg 9233 MFM Alma Heinesen, Alma SMT Silkeborg

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, 13. juni 2012 LK Referat Den 11. juni 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: 0. Restaurant Bastionen og Løven Mødetid Kl. 17.00 Deltagere: Else Vedel Janhøj

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Endelig dagsorden. Fra organisationsbestyrelsen deltog: (7 repræsentanter iht. vedtægterne)

Endelig dagsorden. Fra organisationsbestyrelsen deltog: (7 repræsentanter iht. vedtægterne) Boligselskabet Futura Fredericia Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 27. juni 2011 kl. 19.00. Mødet blev holdt i fælleshuset Thygesmindevej 81, 7000 Fredericia, og startede med spisning.

Læs mere

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Mødeart:: Repræsentantskabsmøde Mødested: BL s lokaler Afdeling: 0. Studiestræde 50, 1554 V. Deltagere:

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro.

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

REFERAT AF KONST. BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 13. OKTOBER 2010

REFERAT AF KONST. BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 13. OKTOBER 2010 REFERAT AF KONST. BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 13. OKTOBER 2010 X Robert Thorsen Bestyrelsesformand X Lars Hansen Næstformand X Heidi Bindløv Bestyrelsesmedlem X Hans-Jørgen Krickhahn Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere Herresingle U09 B 1. Søren Pedersen (Holsted) 2. Tobias Hansen (Skodborg) 3. Max Bøgedahl (Skodborg) 4. Anne Mia Storm Pedersen (Andst) 5. Christian Huss Eskesen (Gesten) Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Elinor Nielsen Knabstrup 38 39 39 43 34 32 30 36 36,375 d Maiken Ipsen Vig

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl. 19.00 i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Til stede: Carsten Groth-Rasmussen, Mogens Bentzen, Birgit Bilstrup, Hanne S. Hjortby,

Læs mere

Boligselskabet Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab

Boligselskabet Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab Boligselskabet Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 20. juni 2011 kl. 14.30 i fælleslokalet Tømmergaarden 36, 1., 5600 Faaborg Dagsorden Side 1 Godkendelse

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Møde den 30. maj 2013 Udsendt den 12. juni 2013 #JobInfo Criteria=KABside1#

Referat Avedøre Boligselskab Møde den 30. maj 2013 Udsendt den 12. juni 2013 #JobInfo Criteria=KABside1# Møde den 30. maj 2013 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde torsdag den 30. maj 2013, kl. 19.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 27. AUGUST 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 27. AUGUST 2014 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Niels

Læs mere

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. november 2015, kl i Oasen, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. november 2015, kl i Oasen, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. november 2015, kl. 19.00 i Oasen, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Repræsentantskabet: Marianne Salomonsen, Michal Støckel, Johnna Brandal, Jørnanker Døpke, Beth

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl i Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup. Henning Bøgh Holtov, Tina Willer-Jensen

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl i Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup. Henning Bøgh Holtov, Tina Willer-Jensen Repræsentantskabsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 18.00 i Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup Repræsentantskabet: John Bach, Kirsten Haugaard, Jytte Dræby, Susanne Bech Uldahl, Anette M. E. Jensen,

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Repræsentantskabet. mandag den 22. oktober 2012, kl. 18.30 i Hedehusene selskabslokaler, v/bollinis, Hovedgaden 437, 2640 Hedehusene

Repræsentantskabet. mandag den 22. oktober 2012, kl. 18.30 i Hedehusene selskabslokaler, v/bollinis, Hovedgaden 437, 2640 Hedehusene #JobInfo Criteria=Høje-TåstrupS1# Repræsentantskabsmøde mandag den 22. oktober 2012, kl. 18.30 i Hedehusene selskabslokaler, v/bollinis, Hovedgaden 437, 2640 Hedehusene Repræsentantskabet Formand Birgit

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th.. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th.. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 14.06.2011 SA Referat Dato: 26.05.2011 kl. 17.30 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Mødeart:: Repræsentantskabsmøde Mødested: BL s lokaler Afdeling: 0. Studiestræde 50, 1554 V. Deltagere:

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab - 88 UNGDOM - Allround 100m 0m 800m 00m 3000m 5km 10km Piger 10-11 år GL0305 Louise Dam-Sørensen 77 1 2.41.5 12.30 22.35 Piger 12-13 år GL0499 Trine Sadolin 75 1.14 31.46 GL0297 Lene Norden

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

AB Repræsentantskabsmøde Afholdt den 11. maj Referat. 12. maj Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter

AB Repræsentantskabsmøde Afholdt den 11. maj Referat. 12. maj Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 12. maj 2016 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter fra Repræsentantskabsmøde i AB afholdt onsdag den 11. maj 2016 i BO-VEST Deltagere: Bestyrelsen: Karl Neumann Per Mogensen Hans Holm

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

AARHUS. Referat af bestyrelsesmøde 28. august 2014. side nr. 137

AARHUS. Referat af bestyrelsesmøde 28. august 2014. side nr. 137 f11menbo AARHUS side nr. 137 Referat af bestyrelsesmøde 28. august 2014 Tilstede: Bestyrelsen: Administrationen: Nielsen Vicky E. Jensen Frederik Vester Steffen Espersen Mødets dagsorden: 1. Protokol 2.

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Allis M. Jensen, formand Anne Christiansen, næstformand Birthe Lohmann Pedersen

Deltagere fra bestyrelsen: Allis M. Jensen, formand Anne Christiansen, næstformand Birthe Lohmann Pedersen Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 13. september 2012 kl. 19.00 På Hostrups Hotel, Tønder, Søndergade 30, 6270 Tønder. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev.

Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 19. DECEMBER 2012

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 19. DECEMBER 2012 Tilstede: Poul Ankersen Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Michael Korsholm Peter Andersen Administrationschef Kjeld Jespersen Direktør John Jensen

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 11. december 2012 kl i fælleshuset, Sundtoften 418

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 11. december 2012 kl i fælleshuset, Sundtoften 418 Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 11. december 2012 kl. 18.00 i fælleshuset, Sundtoften 418 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere