BRUGSANVISNING DCP-130C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGSANVISNING DCP-130C"

Transkript

1 BRUGSANVISNING DCP-130C

2 Hvis du har brug for at kontakte kundeservice skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-130C Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1 Serienummeret sidder på bagsiden af enheden. Opbevar denne brugsanvisning sammen med kvitteringen som permanent købsbevis i tilfælde af tyveri, brand eller garantiservice. Registrer dit produkt online på adressen Ved at registrere dit produkt hos Brother, vil du blive registreret som den originale ejer af produktet. Din registrering hos Brother: kan virke som bekræftelse af købsdatoen for produktet, hvis du mister kvitteringen, og kan understøtte erstatningskrav fremsat af dig i tilfælde af produkttab, der er dækket af garantien Brother Industries, Ltd.

3 Bemærkning til kompilering og publikation Under overvågning af Brother Industries Ltd. er denne brugsanvisning blevet kompileret og publiceret til at dække de nyeste produktbeskrivelser og specifikationer. Indholdet af denne brugsanvisning og produktets specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i specifikationerne og materialet i denne brugsanvisning og kan ikke holdes ansvarlig for skader (herunder følgeskader) som følge af anvendelse af nærværende materiale, herunder, men ikke begrænset til, typografiske fejl og andre fejl i forbindelse med publikationen. i

4 EU-overensstemmelseserklæring under R & TTEdirektivet ii

5 EU-overensstemmelseserklæring under R & TTE-direktivet 0 Producent Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya , Japan Fabriek Brother Industries (Shen Zhen) Ltd G , Bao Chang Li Bonded Transportation Industrial Park, Bao Lung Industrial Estate, Longgang, Shenzhen, China Erklærer hermed, at: Productomschrijving: Modelnaam: : Faxapparaat : DCP-130C er i overensstemmelse med bestemmelserne i det anvendte direktiv: Lavspændingsdirektivet 73/23/EEC (med ændring af 93/68/EEC) og Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 89/336/EEC (med ændring af 91/263/EEC og 92/31/EEC og 93/68/EEC). Sikkerhed EMC : EN :2001 +A11:2004 : EN55022:1998 +A1:2000 +A2:2003 klasse B EN55024:1998 +A1:2001 +A2:2003 EN :2000 EN :1995 +A1:2001 Det år, hvor CE-mærkning første gang blev vedhæftet: 2006 Udstedt af : Brother Industries, Ltd. Dato : 28. april 2006 Sted : Nagoya, Japan iii

6 Indholdsfortegnelse Afsnit I Generelt 1 Generelle oplysninger Brug af dokumentation...2 Symboler og regler anvendt i dokumentationen...2 Adgang til softwarebrugsanvisning....3 Visning af dokumentation...3 Kontrolpaneloversigt...6 Advarsels-LED-indikationer...7 Udskrivningsrapporter Ilægge dokumenter og papir Ilægge dokumenter...9 Bruge scannerglaspladen...9 Scanningsområde...10 Brugbart papir og andre medier...10 Anbefalet medie...11 Håndtere og bruge medier...11 Valg af korrekt medie...12 Ilægning af papir, konvolutter og andre medier...14 Ilægning af papir og andre medier...14 Ilægning af konvolutter og postkort...16 Printbart område...18 Afsnit II Kopi 3 Tage kopier Hvordan man kopierer...20 Lave en enkelt kopi...20 Lave flere kopier...20 Stop kopiering...20 Kopifunktioner...20 Ændring kopihastighed og kvalitet...21 Forstørrelse eller reducering af kopieret billede...21 Lave N i 1 kopier eller en plakat...22 Justere lysstyrke, kontrast og Farve...23 Papirindstillinger...24 iv

7 Afsnit III Direkte fotoudskrivning 4 Udskrivning af fotos fra et hukommelseskort PhotoCapture Center Handlinger...28 Udskrivning fra et hukommelses- kort uden en PC...28 Scanning til et mhukommelses kort uden en pc...28 Bruge PhotoCapture Center fra din computer...28 Med hukommelses- kort...28 Hukommelse kortmappestruktur...29 Sådan udskrives fra et hukommelses- kort...30 Udskrivning af miniatureindeks...31 Udskrivning af billeder...31 DPOF-udskrivning...32 PhotoCapture Center udskriftindstillinger...33 Udskriftkvalitet...33 Papirindstillinger...33 Justere lysstyrke, kontrast og Farve...34 Beskæring...35 Kant til kant udskrivning...36 Scan til kort...36 Ændring af billedkvaliteten...37 Ændring af sort/hvid filer...37 Ændring af farve filer...37 Forstå fejlmeddelelserne Udskrivning af fotos fra et kamera med PictBridge Før du bruger PictBridge...39 PictBridge-krav...39 Brug af PictBridge...39 Indstil dit digitalkamera...39 Udskrivning af billeder...40 DPOF-udskrivning...40 Forstå fejlmeddelelserne...41 Afsnit IV Software 6 Softwarefunktioner v

8 Afsnit V Appendix A Sikkerhed og Love Valg af placering...46 Sådan bruges maskinen sikkert...47 Vigtige sikkerhedsanvisninger...50 VIGTIGT For din sikkerhed...51 EU-direktiv 2002/96/EØF og EN Lovmæssig begrænsning for kopiering...52 Varemærker...53 B Fejlfinding og regelmæssig vedligeholdelse Fejlfinding...54 Hvis du har problemer med maskinen...54 Fejlmeddelelser...57 Ændring af LCD-sprog...59 Forbedring af LCD-display...59 Printerstop eller papirstop...59 Rutinevedligeholdelse...61 Udskiftning af blækpatroner...61 Rengøre maskinens overflade...63 Rengøring af scanner...64 Rengøring af maskinens printerplade...64 Rengøring af papiropsamlingsrullen...65 Rengøring af printhovedet...65 Kontrol af udskriftkvalitet...66 Kontrol af udskriftsjusteringen...67 Kontrol af blækmængde...67 Maskinoplysninger...68 Kontrollere serienumrene...68 Pakning og forsendelse af maskinen...68 C Menu og Funktioner Programmering på skærmen...70 Menutabel...70 Menutaster...70 Menutabel...72 vi

9 D Specifikationer Generelt...76 Udskriftsmedier...78 Kopi...79 PhotoCapture Center...80 PictBridge...80 Scanner...81 Printer...82 Interfaces...83 Computerkrav...84 Forbrugsstoffer...85 E F Ordliste Indeks vii

10 Afsnit I Generelt I Generelle oplysninger 2 Ilægge dokumenter og papir 9

11 1 Generelle oplysninger 1 Brug af dokumentation1 Tak for købet af en Brother maskine! Læs dokumentationen for at få det bedste ud af din maskine. Symboler og regler anvendt i dokumentationen 1 De følgende symboler og regler bruges i hele dokumentationen. Fed Kursiv Courier New Fed skrift identificerer bestemte taster på maskinens kontrolpanel. Kursiv skrift fremhæver et vigtigt punkt eller henviser til et relateret emne. Skrifttypen Courier New identificerer meddelelser på maskinens LCD-skærm. Advarsler giver dig besked om, hvordan du undgår personskade. Ikoner for elektrisk fare giver dig besked om, hvordan du undgår elektrisk stød. Ikoner for varme overflader advarer dig om ikke at komme i berøring med varme maskindele. Forsigtighedsforanstaltninger angiver procedurer, du skal følge eller undgå, for at forhindre eventuel beskadigelse af maskinen eller andre anordninger. Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en situation, der kan opstå, eller giver tip om, hvordan funktionen virker sammen med andre faciliteter. Ikoner for forkert opsætning gør opmærksom på enheder og funktioner, der ikke er kompatible med maskinen. 2

12 Generelle oplysninger Adgang til softwarebrugsanvisning.1 Denne brugsanvisning indeholder ikke alle oplysninger om maskinen, såsom brug af avancerede funktioner som printeren og scanneren. Når du er parat til at læse de detaljerede oplysninger om disse funktioner, skal du læse den komplette softwarebrugsanvisning, som medfølger på cd-rom en. c Hvis du får vist sprogskærmbilledet, skal du klikke på dit sprog. Cd-romhovedmenuen vises. 1 Visning af dokumentation 1 Sådan får du vist dokumentation (til Windows ) 1 For at få vist dokumentationen, skal du fra menuen Start pege på Brother, DCP-XXXX (hvor XXXX er modelnummeret) fra programgruppen, og derefter klikke på Brugsanvisning. Hvis ikke du har installeret softwaren, kan du finde dokumentationen ved at følge instruktionerne herunder: a Tænd pc'en. Sæt Brother cd-rom'en i cd-rom-drevet. b Hvis du får vist skærmbilledet med modelnavnet, skal du klikke på dit modelnavn. Bemærk! Hvis dette vindue ikke vises, skal du bruge Windows Explorer til at køre programmet setup.exe fra rodmappen på Brother cdrom'en. d Klik på Brugsanvisning hvis du vil se softwarebrugsanvisningen i HTMLformat. 3

13 Kapitel 1 Sådan finder du scanningsinstruktioner 1 Der er adskillige måder du kan scanne dokumenter på. Du kan finde instruktionerne på følgende måde: Softwarebrugsanvisning Visning af dokumentation (Macintosh ) 1 a Tænd din Macintosh. Sæt Brother cd-rom'en i cd-rom-drevet. Følgende vindue vises. Scanning (For Windows 98/98SE/Me/2000 Professional og Windows XP) ControlCenter3 (For Windows 98/98SE/Me/2000 Professional og Windows XP) Vejledning til PaperPort SE med OCR Instruktioner for scanning direkte fra ScanSoft PaperPort Den komplette vejledning til ScanSoft PaperPort SE med OCR kan ses fra Hjælp-afsnittet i programmet ScanSoft PaperPort SE med OCR. b Dobbeltklik på ikonet Documentation. c Dobbeltklik på mappen med det ønskede sprog. d Dobbeltklik på filen øverst på siden for at se Softwarebrugsanvisningen i HTMLformat. e Klik på den dokumentation, du vil læse. Softwarebrugsanvisning: Softwarebrugsanvisning i HTMLformat 4

14 Generelle oplysninger Sådan finder du scanningsinstruktioner 1 Der er adskillige måder du kan scanne dokumenter på. Du kan finde instruktionerne på følgende måde: Softwarebrugsanvisning 1 Scanning (For Mac OS X eller højere) ControlCenter2 (For Mac OS X eller højere) Presto! PageManager Brugsanvisning Instruktioner til scanning direkte fra Presto! PageManager. Den komplette Presto! PageManager Brugsanvisning kan ses fra afsnittet Hjælp i Presto! PageManager -program. 5

15 Kapitel 1 Kontrolpaneloversigt Copy keys Her kan du midlertidigt ændre kopiindstillingerne under kopieringsfunktionen. Copy Options Du kan hurtigt og nemt vælge midlertidige indstillinger til kopiering. Enlarge/Reduce Gør det muligt at forstørre eller reducere kopier afhængig af det størrelsesforhold, du vælger. Copy Quality Brug denne tast til midlertidig ændring af kvaliteten af dine kopier. Number of Copies Brug denne tast til at tage flere kopier. 2 Menutaster: Menu Giver adgang til hovedmenuen. +a eller -b Tryk for at rulle gennem menuerne og indstillingerne. OK Lader dig vælge en indstilling. 3 Stop/Exit Stopper en funktion eller afslutter en menu. 4 Start-taster: Mono Start Giver dig mulighed for at lave kopier i sorthvid. Giver også mulighed for at starte en scanning (i farve eller sort/hvid afhængigt af scanningsindstillingen i ControlCenter softwaren). Colour Start Giver dig mulighed for at lave farve-kopier. Giver også mulighed for at starte en scanning (i farve eller sort/hvid afhængigt af scanningsindstillingen i ControlCenter softwaren). 5 On/Off Du kan tænde og slukke maskinen. Hvis du har slukket maskinen, vil den med jævne mellemrum rense printhovedet for at bevare udskriftskvaliteten. 6 Ink Management Gør det muligt at rense printhovedet og kontrollere udskriftskvaliteten og den tilgængelige mængde blæk. 6

16 Generelle oplysninger 7 Scan Giver adgang til scannetilstand. 8 PhotoCapture Giver adgang til funktionen PhotoCapture Center. 9 LCD (Liquid Crystal Display) Viser meddelelser på skærmen som hjælp til opsætning og brug af maskinen. 10 Advarsels-LED Bliver rød, når LCD'et viser en fejl eller en vigtig statusmeddelelse. Advarsels-LED-indikationer 1 Status-LED'et (Light Emitting Diode) er en lille lampe, der viser DCP status. LCD'et viser den aktuelle maskinstatus, når maskinen er i dvale. LED DCP-status Beskrivelse 1 Klar DCP'en er klar til brug. Sluk Rød Låget er åbent Blæk tom Papirfejl Andre meddelelser Låget er åbent. Luk låget. (Se Fejlmeddelelser på side 57.) Udskift blækpatronen med en ny. (Se Udskiftning af blækpatroner på side 61.) Læg papir i papirbakken, eller fjern papirstoppet. Check LCD-meddelelsen. (Se Fejlfinding og regelmæssig vedligeholdelse på side 54.) Check LCDmeddelelsen. (Se Fejlfinding og regelmæssig vedligeholdelse på side 54.) 7

17 Kapitel 1 Udskrivningsrapporter 1 Følgende rapporter er tilgængelige: Hjælpeliste En hjælpeliste om, hvordan du hurtigt programmerer din maskine. Brugerindstil. Udskriver dine indstillinger Sådan udskrives en rapport 1 a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge 3.Print rapport. c Tryk på a eller b for at vælge den rapport, du ønsker. d Tryk på Mono Start. 8

18 2 Ilægge dokumenter og papir 2 Ilægge dokumenter 2 Du kan kopiere og scanne fra scannerglaspladen. b Centrér dokumentet med forsiden nedad på scannerglaspladen ved hjælp af dokumentstyrene til venstre. 2 Bruge scannerglaspladen 2 Du kan bruge scannerglaspladen til at kopiere eller scanne sider i en bog eller én side ad gangen. Understøttede dokumentformater 2 Størrelse: Op til A4-format [215,9 til 297 mm (8,5 til 11,7 in.)] Vægt: Op til 2 kg (4,4 lb) Sådan ilægges dokumenter 2 a Løft dokumentlåget. c Luk dokumentlåget. FORSIGTIG Hvis du scanner en bog eller et tykt dokument, må du IKKE smække låget ned eller trykke på det. 9

19 Kapitel 2 Scanningsområde 2 Scanningsområdet afhænger af indstillingerne i det program, du bruger. Nedenstående tal viser de områder, du ikke kan scanne på papir i Letter-format og A4- format Brug Dokument format Top (1) Bund (2) Venstre (3) Højre (4) Kopi Letter 3 mm 3 mm A4 3 mm 3 mm Scanning Letter 3 mm 3 mm A4 3 mm 0 mm 2 Brugbart papir og andre medier 2 Udskriftskvaliteten kan påvirkes af den type papir, du anvender i maskinen. Du opnår den bedste udskriftskvalitet for de valgte indstillinger, hvis du altid indstiller Papirtype til at passe til den type papir, du lægger i. Du kan bruge almindeligt papir, inkjet-papir (papir med belægning), glittet papir, transparenter og konvolutter. Det anbefales at teste de forskellige papirtyper før indkøb af store mængder. Brug det anbefalede Brother papir for at opnå de bedste resultater. Når du udskriver på inkjetpapir (papir med belægning), transparenter og fotopapir, skal du sørge for at vælge det rigtige medie under fanen Grundlæggende i printerdriveren eller i indstillingen Papirtype i menuen. Når du udskriver på fotopapir fra Brother, skal arket med anvisningerne, der følger med fotopapiret, lægges i papirmagasinet først, og derefter placeres fotopapiret oven på arket med anvisninger. Når du bruger transparenter eller fotopapir, skal du fjerne hvert ark med det samme for at forhindre udtværing eller papirstop. Undgå at berøre den udskrevne overflade af papiret lige efter udskrivning. Overfladen kan stadig være fugtig, og du kan få blæk på fingrene. 10

20 Ilægge dokumenter og papir Anbefalet medie 2 For at få den bedste udskriftkvalitet, anbefaler vi, at du bruger Brother-papir. (Se tabellen herunder.) Hvis du ikke kan få Brother-papir i dit land, anbefaler vi, at du tester forskellige typer papir før du køber større mængder. Vi anbefaler brug af 3M Transparency Film, når du udskriver på transparenter. Brother-papir Papirtype Element A4 almindeligt BP60PA A4 glittet foto BP61GLA A4 Inkjet (Matte) BP60MA 10 x 15 cm Glittet BP61GLP Håndtere og bruge medier 2 Opbevar papir i originalemballagen, og hold denne lukket. Opbevar papiret fladt og væk fra fugt, direkte sollys og varme. Den belagte side af fotopapiret er skinnende. Undgå at berøre den skinnende (belagte) side. Ilæg fotopapiret med den skinnende side nedad. Undgå at berøre begge sider af transparenter, da de let absorberer vand og sved, hvorved der kan forekomme forringet udskriftskvalitet. Transparenter designet til laserprintere/kopimaskiner kan plette dit næste dokument. Brug kun transparenter, der er anbefalet til inkjetudskrivning. 1 Forkert opsætning BRUG IKKE følgende slags papir: Beskadiget, krøllet, rynket eller uregelmæssigt formet papir 1 2 mm eller længere 1 Meget skinnende eller struktureret papir Papir, der allerede er udskrevet på en printer Papir, der ikke kan arrangeres ensartet ved stakning Papir, der er fremstillet med korte fibre Papirkapaciteten i udgangspapirmagasinet 2 Op til 50 ark 20 lb Letter eller 80 g/m 2 A4 papir. Transparenter og fotopapir skal tages ud af udgangspapirmagasinet én side ad gangen for at undgå udtværing. 2 11

21 Kapitel 2 Valg af korrekt medie 2 Papirtype og størrelse for hver funktion 2 Papirtype Papirformat Brug Kopi Photo- Printer Capture Klip papirark Letter mm (8 1/2 11 in.) Ja Ja Ja A mm (8,3 11,7 in.) Ja Ja Ja Legal mm (8 1/2 14 tom.) Ja Ja Executive mm (7 1/4 10 1/2 tom.) Ja JIS B mm (7,2 10,1 tom.) Ja A mm (5,8 8,3 tom.) Ja Ja A mm (4,1 5,8 tom.) Ja Kort Foto cm (4 6 tom.) Ja Ja Ja Photo 2L cm (5 7 tom.) Ja Ja Indekskort mm (5 8 tom.) Ja Postkort mm (3,9 5,8 tom.) Ja Postkort mm (5,8 7,9 tom.) Ja (Dobbelt) Konvolutter C5 Konvolut mm (6,4 9 tom.) Ja DL Konvolut mm (4,3 8,7 tom.) Ja COM mm (4 1/8 9 1/2 tom.) Ja Monarch mm (3 7/8 7 1/2 tom.) Ja JE mm (4,1 9,3 tom.) Ja Konvolut Transparenter Letter mm (8 1/2 11 tom.) Ja Ja A mm (8,3 11,7 tom.) Ja Ja 12

22 Ilægge dokumenter og papir Papirvægt, tykkelse og kapacitet 2 Papirtype Vægt Tykkelse Antal ark Klip papirark Almindeligt papir 64 til 120 g/m 2 (17 til 32 lb) 0,08 til 0,15 mm Inkjet-papir 64 til 200 g/m 2 (17 til 53 lb) 0,08 til 0,25 mm 20 2 Glittet papir Op til 220 g/m 2 (op til 58 lb) Op til 0,25 mm 20 Kort Fotokort Op til 240 g/m 2 (op til 64 lb) Op til 0,28 mm 20 Indekskort Op til 120 g/m 2 (op til 32 lb) Op til 0,15 mm 30 Postkort Op til 200 g/m 2 (op til 53 lb) Op til 0,23 mm 30 Konvolutter 75 til 95 g/m 2 (20 til 25 lb) Op til 0,52 mm 10 Transparenter 10 1 Op til 50 ark for papir i Legal-format 80 g/m 2. Op til 100 ark 80 g/m 2 (20 lb) papir. 13

23 Kapitel 2 Ilægning af papir, konvolutter og andre medier 2 b Tryk og lad papirsidestyrene (1) og papirlængdestyrene (2) glide på plads, så de passer til papirformatet. 1 Ilægning af papir og andre medier 2 a Tag papirmagasinet helt ud af maskinen. Hvis papirstøtteklappen er åben, skal du lukke den og løfte udgangspapirmagasinets dæksel (1). 2 c Luft papirstakken godt for at undgå papirstop og fremføringsfejl. 1 Bemærk! Sørg altid for, at papiret ikke er krøllet. d Sæt forsigtigt papiret i papirmagasinet med udskriftssiden nedad og overkanten først. Sørg for at papiret ligger fladt i magasinet. 14

24 Ilægge dokumenter og papir e Justér forsigtigt papirsidestyrene med begge hænder samt papirlængdestyrene, så de passer til papiret. Sørg for, at papirsidestyrene berører papirets sider. g Skub langsomt papirmagasinet helt ind i maskinen. 2 h Mens du holder papirmagasinet på plads, skal du trække papirstøtten (1) ud, indtil den klikker, og folde papirstøtteflappen ud (2). Bemærk! Pas på ikke at skubbe papiret for langt ind. Det kan løfte sig bag i bakken og medføre fremføringsproblemer. f Luk papirmagasinets dæksel. Bemærk! Brug ikke papirstøtteflappen til Legal papir. 15

25 Kapitel 2 Ilægning af konvolutter og postkort 2 Ilægning af konvolutter 2 Brug konvolutter, der vejer fra 75 til 95 g/m 2 (20 til 25 lb). Nogle konvolutter kræver margenindstillinger i programmet. Sørg for, at der først foretages en testudskrift. Sådan ilægges konvolutter og postkort 2 a Tryk konvolutternes eller postkorterenes hjørner og sider sammen for at gøre dem så flade som muligt, før du lægger dem i. Bemærk! Hvis konvolutterne eller postkortene fremføres dobbelt, skal du lægge én konvolut i papirmagasinet ad gangen. FORSIGTIG Du skal ikke bruge nogle af følgende konvolutter, som de vil medføre fremføringsproblemer: Hvis de har en poset udformning. der er præget (er forsynet med hævet skrift) Der har hægter eller hæfteklemmer. Som er fortrykte på indersiden. Lim 2 Dobbelt klap 2 Der kan til tider forekomme papirindføringsproblemer pga. de anvendte konvolutters tykkelse, format og flapform. b Læg forsigtigt konvolutterne eller postkortene i papirmagasinet med adressesiden nedad og overkanten (toppen af konvolutterne) først. Justér papirsidestyret (1) og papirlængdestyret (2), så det passer til konvolutternes eller postkortenes format

26 Ilægge dokumenter og papir Hvis der er problemer med udskrivning på konvolutter, kan du prøve følgende muligheder: 2 a Åbn konvoluttens flap. b Sørg for, at den åbne flap enten er i siden af konvolutten eller på konvoluttens bagkant, når der udskrives. 2 c Juster størrelsen og margen i dit program. Bemærk! Når maskinen skubber småt papir ud på udgangsbakken, vil du måske ikke være i stand til at nå det. Sørg for at udskrivningen er fuldført, og træk så bakken helt ud af maskinen. 17

27 Kapitel 2 Printbart område 2 Det printbare område afhænger af indstillingerne i det program, du bruger. Nedenstående tal viser ikke-printbare områder på papirark og konvolutter. Maskinen kan kun udskrive i skraverede områder, når den kantfri udskrivningsfunktion er tilgængelig og slået til. 1 Papirark Konvolutter Top (1) Bund (2) Venstre (3) Højre (4) Klip papirark 3 mm (0,12 tom.) 3 mm (0,12 tom.) 3 mm (0,12 tom.) 3 mm (0,12 tom.) Konvolutter 12 mm (0,47 tom.) 24 mm (0,95 tom.) 3 mm (0,12 tom.) 3 mm (0,12 tom.) Bemærk! Funktionen Kant til kant er ikke tilgængelig for konvolutter. 18

28 Afsnit II Kopi II Tage kopier 20

29 3 Tage kopier 3 Hvordan man kopierer 3 Du kan bruge maskinen som en kopimaskine, der kan lave op til 99 kopier på en gang. Lave en enkelt kopi 3 Kopifunktioner 3 Hvis du hurtigt vil ændre kopiindstillingerne midlertidigt for den næste kopi, skal du bruge de midlertidige kopitaster. Du kan bruge forskellige kombinationer. a Ilæg dokumentet. b Tryk på Mono Start eller Colour Start. Lave flere kopier 3 a Ilæg dokumentet. b Tryk gentagne gange på Number of Copies, indtil det ønskede antal kopier vises (op til 99). Eller tryk på a eller b for at ændre antallet af kopier. Maskinen vender tilbage til standardindstillingerne 60 sekunder efter endt kopiering. Bemærk! Du kan gemme de kopiindstillinger, du bruger mest, ved at indstille dem som standard. Hvordan man gør dette, er beskrevet i afsnittet for hver funktion. c Tryk på Mono Start eller Colour Start. Stop kopiering 3 Du kan standse kopieringen ved at trykke på Stop/Exit. 20

30 Tage kopier Ændring kopihastighed og kvalitet 3 Du kan vælge fra en række kvalitetsindstillinger. Standardindstillingen er Normal. For midlertidigt at ændre kvalitetsindstillingen, skal du følge instruktionen herunder: Tryk på Copy Quality Normal Hurtigst Bedst Normal er den anbefalede tilstand for almindelige udskrifter. Dette giver god kvalitet med god kopihastighed. Hurtig kopihastighed med det laveste blækforbrug. Bruges til at spare tid på udskrivning af dokumenter, der skal læses korrektur på, store dokumenter eller mange kopier. Brug den bedste funktion til at kopiere præcise billeder som f.eks. fotografier. Dette er den højeste opløsning og den laveste hastighed. a Ilæg dokumentet. b Tryk gentagne gange på Copy Quality for at vælge Hurtigst, Normal eller Bedst. c Tryk på Mono Start eller Colour Start. For at ændre standardindstillingen, skal du følge de nedenstående instruktioner: a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge 1.Kopi. c Tryk på a eller b for at vælge 3.Kvalitet. d Tryk på a eller b for at vælge Hurtigst, Normal eller Bedste. e Tryk på Stop/Exit. Forstørrelse eller reducering af kopieret billede 3 Du kan vælge følgende forstørrelses- eller formindskelsesforhold: Med Bruger(25-400%) kan du indtaste et forhold fra 25% til 400%. Tryk på Enlarge/Reduce Bruger(25-400%) 200% 198% 10x15cmiA4 186%10x15cmiLTR 142% A5iA4 104% EXEiLTR 100% 97% LTRiA4 93% A4iLTR 83% 78% 69% A4iA5 50% For at forstørre eller formindske den næste kopi, skal du følge instruktionerne herunder: a Ilæg dokumentet. b Tryk på Enlarge/Reduce. c Vælg en af følgende muligheder: Brug a eller b til at vælge den ønskede forstørrelse eller formindskelse. 3 21

31 Kapitel 3 Brug a eller b til at vælge Bruger(25-400%). Tryk på a eller b for at indtaste et forstørrelses- eller formindskelsesforhold fra 25% til 400%. d Tryk på Mono Start eller Colour Start. Bemærk! Sidelayoutindstillinger 2 i 1 (P), 2 i 1 (L), 4 i 1 (P), 4 i 1 (L) eller Plakat) er ikke tilgængelig med Enlarge/Reduce. Lave N i 1 kopier eller en plakat 3 Du kan reducere antallet af kopier ved at bruge N i 1 kopifunktion. Det giver dig mulighed for at kopiere to eller fire sider på en side, hvormed du sparer papir. Du kan også lave en plakat. Når du bruger plakatfunktionen, deler du dit dokument i dele, hvorefter delene forstørres, så du kan samle dem til en plakat. Vigtigt 3 Sørg for, at papirstørrelsen er indstillet til A4. Du kan ikke bruge indstillingen Forstør/Formindsk med N i 1 og plakatfunktioner. N i 1 farve kopier er ikke tilgængelige. (P) betyder Stående, og (L) betyder Liggende. Du kan kun bruge én plakatkopi ad gangen: Tryk på Copy Options Tryk derefter på a eller b for at vælge Sidelayout. a Ilæg dokumentet. b Tryk på Copy Options og a eller b for at vælge Sidelayout. c Tryk på a eller b for at vælge 2 i 1 (P), 2 i 1 (L), 4 i 1 (P), 4 i 1 (L), Plakat(3 x 3) eller Fra(1 i 1). d Tryk på Mono Start for at scanne dokumentet. Du kan også trykke på Colour Start, hvis du bruger plakatlayout. e Når maskinen scanner siden, skal du trykke på a (Ja) for at scanne den næste side. Næste side? a Ja b Nej f Læg det næste dokument på scannerglaspladen. Gentag e og f for hver side i layoutet. Ilæg næste side Fra (1 i 1) 2 i 1 (P) 2 i 1 (L) 4 i 1 (P) 4 i 1 (L) Plakat (3 3) Tryk på OK g Når alle siderne er blevet scannet, skal du trykke på b (Nej) for at afslutte. 22

32 Tage kopier Bemærk! Hvis der er valgt et fotopapir som papirtypeindstilling for N i 1 kopier, vil billederne udskrives, som hvis der var valgt almindeligt papir. Anbring dokumentet med forsiden nedad i retningen som vist herunder: 2 i 1 (P) Justere lysstyrke, kontrast og Farve 3 Lysstyrke 3 For midlertidigt at ændre lysstyrkeindstillingen, skal du følge instruktionen herunder: Tryk på Copy Options -nnonn+ 3 2 i 1 (L) 4 i 1 (P) 4 i 1 (L) Plakat (3 3) Du kan tage en kopi af et fotografi i plakatformat. Tryk derefter på a eller b for at vælge Lysstyrke. a Ilæg dokumentet. b Tryk på Copy Options og a eller b for at vælge Lysstyrke. -nnonn+ e c Tryk på a eller b for at gøre kopien lysere eller mørkere. d Tryk på Mono Start eller Colour Start. For at ændre standardindstillingen følg de nedenstående instruktioner: a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge 1.Kopi. c Tryk på a eller b for at vælge 4.Lysstyrke. d Tryk på a eller b for at gøre kopien lysere eller mørkere. e Tryk på Stop/Exit. 23

33 Kapitel 3 Kontrast 3 Du kan justere kontrasten for at få et billede til at se mere skarpt og livagtigt ud. Kontrasten kan kun ændres gennem standardindstillingen. a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge 1.Kopi. c Tryk på a eller b for at vælge 5.Kontrast. d Tryk på a eller b for at øge eller formindske kontrasten. e Tryk på Stop/Exit. Farve mætning 3 Farvemætheden kan kun ændres gennem standardindstillingen. a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge 1.Kopi. c Tryk på a eller b for at vælge 6.Farvejustering. d Tryk på a eller b for at vælge 1.Rød, 2.Grøn eller 3.Blå. e Tryk på a eller b for at ændre farvemætheden. f Vælg en af følgende muligheder: Gå tilbage til d for at vælge den næste farve. Tryk på Stop/Exit. Papirindstillinger 3 Papirtype 3 Hvis du kopierer på specielt papir, skal du sørge for at vælge en type papir, som giver den bedste udskriftskvalitet. Tryk på Copy Options Tryk derefter på a eller b for at vælge Papirtype. a Ilæg dokumentet. b Tryk på Copy Options og a eller b for at vælge Papirtype. c Tryk på a eller b for at vælge den type papir, du bruger. d Tryk på Mono Start eller Colour Start. For at ændre standardindstillingen, skal du følge de nedenstående instruktioner: a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge 1.Kopi. c Tryk på a eller b for at vælge 1.Papirtype. d Tryk på a eller b for at vælge Alm.papir, Inkjet papir, Brother Photo, Øvrige Foto eller Transparent. e Tryk på Stop/Exit. Alm.papir Inkjet papir Brother Photo Øvrige Foto Transparent 24

34 Tage kopier Papirformat 3 Når der kopieres på andre papirformater end A4, skal papirformatindstillingen ændres. Du kan kopiere på Letter, Legal, A4, A5 eller Photo Card (10 15cm) papir. Tryk på Copy Options Tryk derefter på a eller b for at vælge Papirstørrelse. Letter Legal A4 A5 10(B) x 15(H)cm 3 a Ilæg dokumentet. b Tryk på Copy Options og a eller b for at vælge Papirstørrelse. c Tryk på a eller b for at vælge det papirformat, du bruger. d Tryk på Mono Start eller Colour Start. For at ændre standardindstillingen, skal du følge de nedenstående instruktioner: a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge 1.Kopi. c Tryk på a eller b for at vælge 2.Papirstørrelse. d Tryk på a eller b for at vælge den type papir, du bruger Letter, Legal, A4, A5 eller 10 x 15cm. e Tryk på Stop/Exit. 25

35 26 Kapitel 3

36 Afsnit III Direkte fotoudskrivning III Udskrivning af fotos fra et hukommelseskort 28 Udskrivning af fotos fra et kamera med PictBridge 39

37 4 Udskrivning af fotos fra et hukommelseskort 4 PhotoCapture Center Handlinger 4 Udskrivning fra et hukommelses- kort uden en PC 4 Selvom maskinen ikke er forbundet med computeren, kan du udskrive fotos direkte fra digitalkameramediet. (Se Sådan udskrives fra et hukommelses- kort på side 30.) Scanning til et mhukommelses kort uden en pc 4 Du kan scanne dokumenter og gemme dem direkte på et hukommelseskort. Se Scan til kort på side 36. Bruge PhotoCapture Center fra din computer 4 Du kan få adgang til det hukommelseskort, der sidder i mediedrevet (slottet) i maskinen fra din PC. (Se PhotoCapture Center for Windows eller PhotoCapture Center for Macintosh i Softwarebrugsanvisningen på cd-rom'en.) Med hukommelses- kort 4 Brother-maskinen indeholder mediedrev (slot) til brug sammen med populære digitale kameramedier: CompactFlash, Memory Stick Memory Stick Pro, SecureDigital, MultiMediaCard og xd-picture Card. CompactFlash Memory Stick SecureDigital MultiMediaCard Memory Stick Pro xd-picture Card minisd kan bruges med en minisd adapter. Memory Stick Duo kan bruges med en Memory Stick Duo -adapter. Memory Stick Pro Duo kan bruges med en Memory Stick Pro Duo -adapter. Adapterne følger ikke med maskinen. Kontakt en leverandør af adaptere. Med funktionen PhotoCapture Center kan du udskrive digitale fotografier fra dit digitalkamera ved høj opløsning for at få udskrivning af fotografier i høj kvalitet. 28

38 Udskrivning af fotos fra et hukommelseskort Sæt omhyggeligt kortet ind i det relevante slot. FORSIGTIG Træk IKKE netledningen ud, og fjern IKKE mediekortet fra hukommelseskortet fra mediedrevet (slottet), mens maskinen læser fra eller skriver på kortet (PhotoCapture-tasten blinker). Du mister data, eller kortet bliver beskadiget CompactFlash 2 SecureDigital, MultiMediaCard 3 Memory Stick, Memory Stick Pro 4 xd-picture Card PhotoCapture-tasten vil lyse for at vise hukommelseskortets status. Den kan være tændt, slukket eller blinke. On Et hukommelseskort er indsat korrekt. Off Der er ikke noget hukommelseskort til stede, eller det er indsat forkert. Blinker Den indsatte hukommelseskort aflæses, eller skrives på. Maskinen kan kun læse ét hukommelseskort ad gangen, så isæt ikke mere end ét kort ad gangen. Hukommelse kortmappestruktur 4 Din maskine er designet til at være kompatibel med moderne digitalkamerabilledfiler og hukommelseskort, men det anbefales at læse nedenstående punkter for at undgå fejl: DPOF-filen på hukommelseskortet skal have et gyldigt format. (Se DPOFudskrivning på side 32.) Billedfilens filtype skal være.jpg (andre billedfiltyper som.jpeg,.tif,.gif osv. genkendes ikke). PhotoCapture Center udskrivning uden brug af en computer skal udføres uafhængigt af PhotoCapture Center handlinger med computeren. (Funktionerne kan ikke udføres samtidig). IBM Microdrive er ikke kompatibel med maskinen. Maskinen kan læse op til 999 filer på ét hukommelseskort. CompactFlash Type II understøttes ikke. Dette produkt understøtter xd-picturekort Type M/Type H (stor kapacitet). 4 29

39 Kapitel 4 Vær opmærksom på følgende: Ved udskrivning af INDEKS eller BILLEDE udskriver PhotoCapture Center alle gyldige billeder, også selvom et eller flere af billederne er ødelagt. En del af det ødelagte billede kan muligvis udskrives. Din maskine er designet til at læse hukommelseskort, der er blevet formateret af et digitalkamera. Når et digitalkamera har formateret et hukommelseskort, opretter det en speciel mappe, hvortil det kopierer billeddata. Hvis du er nødt til at ændre billeddata, der er gemt i et hukommelseskort med din PC, anbefaler vi, at du ikke ændrer den mappestruktur, der er oprettet af digitalkameraet. Når du gemmer nye eller ændrede billedfiler til hukommelseskortet, anbefaler vi også, at du bruger den samme mappe, som dit digitalkamera bruger. Hvis ikke dataene er gemt i den samme mappe, kan maskinen ikke læse filen eller udskrive billedet. Sådan udskrives fra et hukommelses- kort 4 Før udskrivning af et foto skal du først udskrive et miniatureindeks for at vælge antallet af fotos, du vil udskrive. Følg vejledningerne herunder for at starte udskrivning direkte fra dit hukommelseskort: a Sørg for, at du har sat hukommelseskortet ind i det rigtige slot. LCD en vil vise følgende meddelelse: C.Flash Aktiv Tryk på PhotoCap b Tryk på PhotoCapture. For DPOFudskrivning henvises til DPOFudskrivning på side 32. c Tryk på a eller b for at vælge Udskriv Index, og tryk derefter på OK. d Tryk på Colour Start for at starte udskrivningen af indeksarket. Notér det billednummer, du vil udskrive. Se Udskrivning af miniatureindeks på side 31. e Hvis du vil udskrive billeder, skal du trykke på a eller b for at vælge Udskriv Billede i c, og tryk derefter på OK. Se Udskrivning af billeder på side 31. f Indtast billednummeret, og tryk på OK. g Tryk på Colour Start for at starte udskrivningen. 30

40 Udskrivning af fotos fra et hukommelseskort Udskrivning af miniatureindeks 4 PhotoCapture Center tildeler hvert billede et nummer. Programmet genkender ikke nogen af de numre eller filnavne, som dit digitale kamera eller din PC har tildelt billederne. Når du udskriver en miniatureside, vil den vise alle billederne på dit hukommelseskort og deres tildelte numre. Selv korrupte billederne kan blive delvist udskrevet. Udskrivning af billeder 4 Før du kan udskrive et enkelt billede, skal du kende billednummeret. a Sørg for, at du har sat hukommelseskortet ind i det rigtige slot. b Udskriv indekset først. (Se Udskrivning af miniatureindeks på side 31.) Tryk på (PhotoCapture). c Tryk på a eller b for at vælge Udskriv Billede. Bemærk! Hvis dit hukommelseskort indeholder gyldig DPOF-information, vil LCD'et vise DPOF Udskr:Ja, se DPOFudskrivning på side a Sørg for, at du har sat hukommelseskortet ind i det rigtige slot. Tryk på (PhotoCapture). b Tryk på a eller b for at vælge Udskriv Index. c Tryk på a eller b for at vælge 6 Billeder/Lin. eller 5 Billeder/Lin.. d Tryk gentagne gange på a for at indføre det billednummer, som du vil udskrive fra miniatureindekset. Nr.:1,3,6 Bemærk! Tryk på b for at formindske billednummeret. Du kan indtaste alle numrene på en gang ved at bruge Copy Options-tasten som bindestreg. (Indtast f.eks. 1, Copy Options, 5 for at udskrive billede Nr.1 til Nr.5). 5 Billeder/Lin. 6 Billeder/Lin. Udskrivningstiden for 5 billeder/linje vil være længere end for 6 billeder/linje, men kvaliteten er bedre. d Tryk på Colour Start for at udskrive. e Når du har valgt alle de billeder, du vil udskrive, skal du trykke på OK for at vælge indstillingerne. Tryk på Colour Start, hvis du allerede har valgt indstillingerne. f Tryk på a eller b for at vælge den type papir, du bruger, Alm.papir, Inkjet papir, Brother Photo eller Øvrige Foto. 31

41 Kapitel 4 g Tryk på a eller b for at vælge den type papir, du bruger Letter, A4, 10x15cm eller 13x18cm. Hvis du har valgt Letter eller A4, skal du gå til h. Hvis du har valgt en anden størrelse, skal du gå til i. Tryk på Colour Start, hvis du er færdig med at vælge indstillinger. h Tryk på a eller b for at vælge udskriftstørrelsen (10x8cm, 13x9cm, 15x10cm, 18x13cm, 20x15cm eller Max. størrelse). i Vælg en af følgende muligheder: For at vælge antallet af kopier skal du gå til j. Tryk på Colour Start, hvis du er færdig med at vælge indstillinger. j Tryk på a eller b for at indtaste det antal kopier du vil have. k Tryk på Colour Start for at udskrive. Udskriftpositionerne, når der bruges A4- papir, er vist herunder. DPOF-udskrivning 4 DPOF betyder Digital Print Order Format. Hovedproducenterne af digitalkameraer (Canon Inc., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co., Ltd., Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. og Sony Corporation) har oprettet denne standard for at gøre det nemmere at udskrive billeder fra et digitalkamera. Hvis dit digitalkamera understøtter DPOFudskrivning, kan du på digitalkameraets display vælge de billeder og det antal kopier, du vil udskrive. Når et hukommelseskort (CompactFlash, Memory Stick, Memory Stick Pro, SecureDigital, MultiMediaCard og xd- Picture Card ) med DPOF-oplysninger er sat i maskinen, kan du nemt udskrive de valgte billeder. Hvis du vil udskrive direkte fra et hukommelseskort, der indeholder DPOFoplysninger, skal du følge vejledningerne herunder: a Sæt hukommelseskortet godt ind i den kortdrevet. C.Flash Aktiv cm cm cm Tryk på (PhotoCapture). b Tryk på a eller b for at vælge Udskriv Billede. c Hvis der er en DPOF-fil på kortet, viser LCD'et: cm cm 6 Max. størrelse DPOF Udskr:Ja d Tryk på a eller b for at vælge DPOF Udskr:Ja. e Tryk på a eller b for at vælge den type papir, du bruger, Alm.papir, Inkjet papir, Brother Photo eller Øvrige Foto. 32

42 Udskrivning af fotos fra et hukommelseskort f Tryk på a eller b for at vælge den type papir, du bruger Letter, A4, 10x15cm eller 13x18cm. Hvis du har valgt Letter eller A4, skal du gå til g. Hvis du har valgt en anden størrelse, skal du gå til h. Tryk på Colour Start, hvis du er færdig med at vælge indstillinger. g Tryk på a eller b for at vælge udskriftstørrelsen (10x8cm, 13x9cm, 15x10cm, 18x13cm, 20x15cm eller Max. størrelse). h Tryk på Colour Start for at udskrive. PhotoCapture Center udskriftindstillinger 4 Disse indstillinger bevares, indtil du ændrer dem igen. Udskriftkvalitet 4 a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge 2.Photocapture. c Tryk på a eller b for at vælge 1.Print kvalitet. d Tryk på a eller b for at vælge Normal eller Foto. e Tryk på Stop/Exit. 4 Papirindstillinger 4 Papirtype 4 a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge 2.Photocapture. c Tryk på a eller b for at vælge 2.Papirtype. d Tryk på a eller b for at vælge Alm.papir, Inkjet papir, Brother Photo eller Øvrige Foto. e Tryk på Stop/Exit. 33

43 Kapitel 4 Papirformat 4 a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge 2.Photocapture. c Tryk på a eller b for at vælge 3.Papirstørrelse. d Tryk på a eller b for at vælge den type papir, du bruger Letter, A4, 10x15cm eller 13x18cm. e Tryk på Stop/Exit. Udskriftformat 4 Denne indstilling er kun tilgængelig, når du vælger Letter eller A4 i papirformatindstillingen. a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge 2.Photocapture. c Tryk på a eller b for at vælge 4.Printstr. d Tryk på a eller b for at vælge den type papir, du bruger, 10x8cm, 13x9cm, 15x10cm, 18x13cm, 20x15cm eller Max. størrelse. e Tryk på Stop/Exit. Justere lysstyrke, kontrast og Farve 4 Lysstyrke 4 a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge 2.Photocapture. c Tryk på a eller b for at vælge 5.Lysstyrke. d Tryk på a eller b for at gøre kopien lysere eller mørkere. e Tryk på Stop/Exit. Kontrast 4 Du kan vælge kontrastindstillingen. Mere kontrast vil få et billede til at se mere skarpt og livagtigt ud. a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge 2.Photocapture. c Tryk på a eller b for at vælge 6.Kontrast. d Tryk på a eller b for at øge eller formindske kontrasten. e Tryk på Stop/Exit. Farve Forbedring 4 Du kan slå farveforbedringsfunktionen til for at udskrive mere livagtige billeder. Udskrivningstiden vil være langsommere. a Tryk på Menu. 34

44 Udskrivning af fotos fra et hukommelseskort b Tryk på a eller b for at vælge 2.Photocapture. c Tryk på a eller b for at vælge 7.Farvefremhæv. d Tryk på a eller b for at vælge Til (eller Fra). Hvis du vælger Fra, skal du gå til g. e Tryk på a eller b for at vælge 1.Hvidbalance, 2.Skarphed eller 3.Farvetæthed. f Tryk på a eller b for at justere indstillingsgraden. g Tryk på Stop/Exit. Bemærk! Hvidbalance Beskæring 4 Hvis fotoet er for langt eller bredt til at passe ind på den tilgængelige plads på det valgte layout, beskæres en del af billedet automatisk. Standardindstillingen er Til. Hvis du vil udskrive hele billedet, skal denne indstilling stilles til Fra. a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge 2.Photocapture. c Tryk på a eller b for at vælge 8.Beskæring. d Tryk på a eller b for at vælge Fra (eller Til). e Tryk på Stop/Exit. Beskæring: Til 4 4 Denne indstilling justerer nuancen på hvide områder i et billede. Belysning, kameraindstillinger og andet har indvirkning på den hvide farves udseende. De hvide områder i et billede kan forekomme let pink, gule eller i en anden farve. Ved at bruge denne justering kan du korrigere for denne virkning og gøre de hvide områder helt hvide igen. Skarphed Den fremhæver detaljerne i et billede, hvilket svarer til justering af finfokuseringen i et kamera. Hvis billedet ikke er helt i fokus og du ikke kan se de finere detaljer i billedet, skal du justere skarpheden. Farvedensitet Denne indstilling justerer den totale mængde af farve i billedet. Du kan forøge eller formindske mængden af farve i et billede for at forbedre et udvisket eller svagt billede. ///////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////// Beskæring: Fra 4 35

45 Kapitel 4 Kant til kant udskrivning 4 Denne funktion udvider det printbare område til papirets kant. Udskrivningstiden vil være lidt langsommere. a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge 2.Photocapture. c Tryk på a eller b for at vælge 9.Print til kant. d Tryk på a eller b for at vælge Fra (eller Til). e Tryk på Stop/Exit. Scan til kort 4 Du kan scanne sort/hvide og farvedokumenter til et hukommelseskort. Sort/hvide dokumenter gemmes i filer i PDF- (*.PDF) eller TIFF-format (*.TIF). Farvedokumenter kan gemmes i PDF- (*.PDF) eller JPEG-format (*.JPG). Standardindstillingen er Farve 150 dpi, og standardfilformatet er PDF. Maskinen opretter automatisk filnavnene efter den aktuelle dato. (Se flere oplysninger i Hurtig installationsvejledning). F.eks. vil det femte billede, der er scannet den 1. juli 2006, få navnet PDF. Du kan ændre farven og kvaliteten. Kvalitet Farve 150 dpi Farve 300 dpi Farve 600 dpi S/H 200x100 dpi S/H 200 dpi Valgbart filformat JPEG / PDF JPEG / PDF JPEG / PDF TIFF / PDF TIFF / PDF a Indsæt et CompactFlash, Memory Stick, Memory Stick Pro, SecureDigital, MultiMediaCard eller xd-picture Card i maskinen. ADVARSEL Du må ikke tage hukommelseskortet ud, mens PhotoCapture blinker, da kortet eller data der er gemt på kortet kan blive beskadiget. b Ilæg dokumentet. c Tryk på (Scan). 36

46 Udskrivning af fotos fra et hukommelseskort d Tryk på a eller b for at vælge Scan til kort, og vælg en af nedenstående indstillinger: Hvis du vil ændre kvaliteten, skal du trykke på OK og gå til trin e. For at starte scanningen skal du trykke på Mono Start eller Colour Start. e Tryk på a eller b for at vælge kvaliteten, og vælg en af nedenstående indstillinger: Hvis du vil ændre filtypen, skal du gå til trin f. For at starte scanningen skal du trykke på Mono Start eller Colour Start. f Tryk på a eller b for at vælge filtypen. Tryk på Mono Start eller Colour Start. Ændring af sort/hvid filer 4 a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge 2.Photocapture. c Tryk på a eller b for at vælge 0.Scan til kort. d Tryk på a eller b for at vælge 2.SH Filtype. e Tryk på a eller b for at vælge TIFF eller PDF. f Tryk på Stop/Exit. 4 Ændring af billedkvaliteten 4 a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge 2.Photocapture. c Tryk på a eller b for at vælge 0.Scan til kort. d Tryk på a eller b for at vælge 1.Kvalitet. e Tryk på a eller b for at vælge S/H 200x100 dpi, S/H 200 dpi, Farve 150 dpi, Farve 300 dpi eller Farve 600 dpi. f Tryk på Stop/Exit. Ændring af farve filer 4 a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge 2.Photocapture. c Tryk på a eller b for at vælge 0.Scan til kort. d Tryk på a eller b for at vælge 3.FarveFiltype. e Tryk på a eller b for at vælge JPEG eller PDF. f Tryk på Stop/Exit. 37

47 Kapitel 4 Forstå fejlmeddelelserne 4 Når du kender de fejltyper, der kan opstå, når du bruger PhotoCapture Center, kan du nemt identificere og løse eventuelle problemer. Medie fejl Denne meddelelse vises, hvis du indsætter et hukommelseskort, der er defekt eller ikke formateret, eller hvis der er et problem med mediedrevet. Tag hukommelseskortet ud for at fjerne denne fejl. Ingen fil Denne meddelelse vises, hvis du prøver at gå ind på et hukommelseskort i drevet (slottet), der ikke indeholder en.jpg-fil. Hukommelse fuld Denne meddelelse vises, hvis du arbejder med billeder, der er for store til maskinens hukommelse. 38

48 5 Udskrivning af fotos fra et kamera med PictBridge 5 Brug af PictBridge 5 Din Brother maskine understøtter PictBridgestandarden, der lader dig oprette forbindelse til og udskrive fotos direkte fra ethvert PictBridge-kompatibelt digitalkamera. Før du bruger PictBridge 5 PictBridge-krav 5 For at undgå fejl skal du huske på følgende: Maskinen og digitalkameraet skal være tilsluttet med et passende USB-kabel. Billedfilens filtype skal være.jpg (andre billedfiltyper som.jpeg,.tif,.gif osv. genkendes ikke). PhotoCapture Center -handlinger er ikke tilgængelige, når du bruger PictBridge-funktionen. Indstil dit digitalkamera 5 Sørg for, at dit kamera er i PictBridge-tilstand. Nogle af indstillingerne herunder er måske ikke tilgængelige for dit PictBridgekompatible digitalkamera. Kameramenuvalg Indstillinger Papirstørrelse Letter, A4, 10x15cm, PrinterSettings (standardindstilling) 2 Papirtype Almindeligt papir, glittet papir, inkjet papir, PrinterSettings (standardindstilling) 2 Layout Kant til kant: Til, Kant til kant: Fra, PrinterSettings (standardindstilling) 2 DPOF-indstilling 1 - Udskriftskvalitet Normal, Fin, PrinterSettings (standardindstilling) 2 Farveforbedring Til, Fra, PrinterSettings (standardindstilling) 2 1 Se DPOF-udskrivning for yderligere oplysninger. 2 Hvis dit kamera er indstillet til at bruge PrinterSettings (standardindstilling), vil maskinen udskrive dit foto med indstillingerne herunder. 5 Indstillinger Papirstørrelse Papirtype Layout Udskriftskvalitet Farveforbedring Indstillinger 10 x 15 cm Glittet papir Kant til kant: Til Fin Fra Se den dokumentation, der følger med dit kamera, for yderligere oplysninger om hvordan du ændrer PictBridgeindstillingerne. 39

49 Kapitel 5 Udskrivning af billeder 5 a Sørg for at kameraet er slukket. Tilslut kameraet til Pictbridge-porten på maskinen vha. USB-kablet. DPOF-udskrivning 5 DPOF betyder Digital Print Order Format. Hovedproducenterne af digitalkameraer (Canon Inc., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co., Ltd., Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. og Sony Corporation) har oprettet denne standard for at gøre det nemmere at udskrive billeder fra et digitalkamera. Hvis dit digitalkamera understøtter DPOFudskrivning, kan du på digitalkameraets display vælge de billeder og det antal kopier, du vil udskrive. 1 PictBridge-port Bemærk! Fjern alle hukommelseskort fra maskinen, før du tilslutter digitalkameraet. b Tænd kameraet. Når maskinen har fundet kameraet, viser LCD'et følgende meddelelse: Kamera tilslutt. Når maskinen begynder at udskrive et foto, viser LCD'et Udskriver. ADVARSEL For at undgå beskadigelse af maskinen må du ikke tilslutte andre enheder end et Pictbridge-kompatibelt kamera til PictBridge-porten. 40

50 Udskrivning af fotos fra et kamera med PictBridge Forstå fejlmeddelelserne 5 Når du kender de fejltyper, der kan opstå, når du bruger PictBridge, kan du nemt identificere og løse eventuelle problemer. Hukommelse fuld Denne meddelelse vises, hvis du arbejder med billeder, der er for store til maskinens hukommelse. Forkert USB enh. Denne meddelelse vises, hvis du tilslutter en enhed, der ikke er kompatibel med PictBridge eller er ødelagt, til PictBridgeporten. Hvis du vil kvittere fejl, skal du frakoble enheden fra PictBridge-porten, og derefter trykke på On/Off for at slukke maskinen og tænde den igen. Yderligere oplysninger finder du i Fejlmeddelelser på side

51 42 Kapitel 5

52 Afsnit IV Software IV Softwarefunktioner 44

53 6 Softwarefunktioner 6 Cd-rom'en indeholder softwarebrugsanvisningen for funktioner, der er tilgængelige, når den er tilsluttet en computer (for eksempel udskrivning og scanning). Vejledningen brugervenlige links, der, når du trykker på dem, bringer dig direkte til et bestemt afsnit. c Klik på den overskrift du vil læse fra listen til venstre i vinduet. Du kan finde oplysninger om disse funktioner: Udskrivning Scanning ControlCenter3 (for Windows ) ControlCenter2 (for Macintosh ) PhotoCapture Center Sådan læses HTML-brugsanvisningen Dette er en hurtig reference til brug af HTMLbrugsanvisningen. (For Windows ) Bemærk! Hvis du ikke har installeret softwaren, se Visning af dokumentation på side 3. a Fra Start menu skal du pege på Brother,DCP-XXXX (hvor XXXX er modelnummeret) fra programgruppen, hvorefter du klikker på Brugsanvisning. (For Macintosh ) a Sørg for at din Macintosh er tændt. Sæt Brother cd-rom'en i cd-rom-drevet. b Dobbeltklik på ikonet Dokumentation. c Dobbeltklik på sprogmappen, og dobbeltklik derefter på filen øverst på siden. d Klik på SOFTWAREBRUGSANVISNING i øverste menu, og klik derefter på den overskrift du vil læse fra listen i venstre side af vinduet. b Klik på SOFTWAREBRUGSANVISNING fra den øverste menu. 44

54 Afsnit V Appendix V Sikkerhed og Love 46 Fejlfinding og regelmæssig vedligeholdelse 54 Menu og Funktioner 70 Specifikationer 76 Ordliste 86

55 A Sikkerhed og Love A Valg af placering A Sæt maskinen på en plan, stabil flade, der er fri for vibrationer og stød, f.eks. et skrivebord. Placer maskinen i nærheden af en almindelig jordafledt stikkontakt. Vælg et sted, hvor temperaturen konstant ligger mellem 10 og 35 C (50 F og 95 F). FORSIGTIG Undgå at anbringe maskinen i et befærdet område. Undgå at anbringe maskinen på et gulvtæppe. UNDGÅ at anbringe maskinen i nærheden af varmeapparater, klimaanlæg, køleskabe, medicinsk udstyr, kemikalier eller vand. UNDGÅ at udsætte maskinen for direkte sollys, stærk varme, fugt eller støv. UNDGÅ at tilslutte maskinen til stikkontakter, der styres af vægafbrydere eller automatiske timere. Afbrydelse af strømmen kan slette oplysningerne i maskinens hukommelse. Tilslut ikke maskinen til stikkontakter på samme kredsløb som store apparater eller andet udstyr, der kan forstyrre strømforsyningen. Undgå interferenskilder, som f.eks. højttalere eller basisenheder til trådløse telefoner. 46

BRUGSANVISNING DCP-135C DCP-150C DCP-153C DCP-157C

BRUGSANVISNING DCP-135C DCP-150C DCP-153C DCP-157C BRUGSANVISNING DCP-135C DCP-150C DCP-153C DCP-157C Hvis du har brug at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-135C, DCP-150C, DCP-153C og DCP-157C (Tegn en

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-770CW

BRUGSANVISNING DCP-770CW BRUGSANVISNING DCP-770CW Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-770CW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1 Serienummeret findes bag

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-115C DCP-117C DCP-120C DCP-315CN

BRUGSANVISNING DCP-115C DCP-117C DCP-120C DCP-315CN BRUGSANVISNING DCP-115C DCP-117C DCP-120C DCP-315CN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice, skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-115C, DCP-117C, DCP-120C og

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-350C DCP-353C DCP-357C DCP-560CN

BRUGSANVISNING DCP-350C DCP-353C DCP-357C DCP-560CN BRUGSANVISNING DCP-350C DCP-353C DCP-357C DCP-560CN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-350C, DCP-353C, DCP-357C og DCP-560CN (Tegn

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-145C DCP-163C DCP-165C DCP-167C DCP-185C. Version 0 DAN

BRUGSANVISNING DCP-145C DCP-163C DCP-165C DCP-167C DCP-185C. Version 0 DAN BRUGSANVISNING DCP-145C DCP-163C DCP-165C DCP-167C DCP-185C Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-145C, DCP-163C, DCP-165C,

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-193C DCP-195C DCP-197C DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW. Version 0 DAN

BRUGSANVISNING DCP-193C DCP-195C DCP-197C DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW. Version 0 DAN BRUGSANVISNING DCP-193C DCP-195C DCP-197C DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-193C, DCP-195C,

Læs mere

Din brugermanual BROTHER DCP-120C http://da.yourpdfguides.com/dref/1224743

Din brugermanual BROTHER DCP-120C http://da.yourpdfguides.com/dref/1224743 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridiske information Hurtig installationsvejledning

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-110C DCP-310CN. Version B

BRUGSANVISNING DCP-110C DCP-310CN. Version B BRUGSANVISNING DCP-110C DCP-310CN Version B Hvis du har brug for at kontakte kundeservice, skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-110C og DCP-310CN (sæt en ring omkring

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-J140W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning. Læs

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-385C DCP-383C DCP-387C DCP-585CW. Version 0 DAN

BRUGSANVISNING DCP-385C DCP-383C DCP-387C DCP-585CW. Version 0 DAN BRUGSANVISNING DCP-385C DCP-383C DCP-387C DCP-585CW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-385C, DCP-383C, DCP-387C og

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING DCP-J515W DCP-J715W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridiske information Hurtig installationsvejledning

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-J525W DCP-J725DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J525W og DCP-J725DW (sæt cirkel

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J125 og DCP-J315W (Sæt en ring

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-J55W DCP-J75W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J55W, DCP-J75W (Sæt en ring omkring

Læs mere

Hurtig installationsanvisning DCP-4020C

Hurtig installationsanvisning DCP-4020C Hurtig installationsanvisning DCP-4020C Før du kan bruge DCP en, skal du opsætte hardwaren og installere driveren. Læs Installationsanvisningen, og følg de enkle instruktioner for at få hjælp til at starte

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-J4110DW Version A DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J4110DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-1840C Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Husk at læse denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner i opsætning. Opsætning af maskinen Opsætning

Læs mere

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Lexmark 350 Series Brugervejledning 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Indhold Brug af printeren...5 Ilægning af papir...5 Brug af understøttede papirtyper...5

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-J140W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J140W Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-330C DCP-540CN

BRUGSANVISNING DCP-330C DCP-540CN BRUGSANVISNING DCP-330C DCP-540CN Hvis du har brug at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-330C og DCP-540CN (Sæt ring om dit modelnummer) Serienummer: 1

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-4020C

BRUGSANVISNING DCP-4020C BRUGSANVISNING DCP-4020C Bemærkning om kompilering og publikation Under overvågning af Brother Industries Ltd. er denne brugsanvisning blevet kompileret og publiceret til at dække de seneste produktbeskrivelser

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-J552DW DCP-J752DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J552DW og DCP-J752DW (sæt

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-2820 FAX-2920 Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Sørg for at læse denne hurtige installationsanvisning, om proceduren for korrekt opsætning og installation. Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-9045CDN. Version A DAN

BRUGSANVISNING DCP-9045CDN. Version A DAN BRUGSANVISNING DCP-9045CDN Version A DAN hvis du ønsker at ringe til kundeservice Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-9045CDN Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1 Serienummeret

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-J132W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J132W Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning MFC-8220 Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-250C MFC-290C MFC-297C. Version 0 DAN

BRUGSANVISNING MFC-250C MFC-290C MFC-297C. Version 0 DAN BRUGSANVISNING MFC-250C MFC-290C MFC-297C Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-250C, MFC-290C og MFC-297C (Sæt ring

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-J152W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J152W Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology Xerox ConnectKey.0 Technology Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-240C. Version A

BRUGSANVISNING MFC-240C. Version A BRUGSANVISNING MFC-240C Version A Hvis du har brug at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger for for senerene brug: Modelnummer: MFC-240C Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1 Serienummeret sidder

Læs mere

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Januar 2007 www.lexmark.com Indhold Udskrivning...5 Introduktion...5 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...8 Håndtering af udskriftsjob...15

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-680CN MFC-885CW

BRUGSANVISNING MFC-680CN MFC-885CW BRUGSANVISNING MFC-680CN MFC-885CW Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-680CN og MFC-885CW (Sæt ring omkring dit modelnummer) Serienummer:

Læs mere

maskinen ud, og kontroller delene

maskinen ud, og kontroller delene Hurtig installationsvejledning Start her DSmobile 620 Tak, fordi du valgte Brother. Din støtte er vigtig for os, og vi er glade for, at du har købt et af vores produkter. Inden du bruger din maskine, skal

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8)

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Web Services-protokollen gør det muligt for brugere af Windows Vista (SP2 eller højere), Windows 7 og Windows

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-440CN MFC-660CN MFC-845CW. EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500

BRUGSANVISNING MFC-440CN MFC-660CN MFC-845CW. EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500 BRUGSANVISNING MFC-440CN MFC-660CN MFC-845CW Hvis du har brug at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger for senerene brug: Modelnummer: MFC-440CN, MFC-660CN og MFC-845CW (sæt en ring om dit

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

Brugervejledning til brug uden en computer

Brugervejledning til brug uden en computer Brugervejledning til brug uden en computer Introduktion Vigtige sikkerhedsforskrifter...3 Oplysninger om copyright... 4 Vejledning til dele og betjeningspanelets funktioner Dele... 5 Betjeningspanelets

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-5890CN MFC-5895CW MFC-6490CW. Version 0 DAN

BRUGSANVISNING MFC-5890CN MFC-5895CW MFC-6490CW. Version 0 DAN BRUGSANVISNING MFC-5890CN MFC-5895CW MFC-6490CW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-5890CN, MFC-5895CW og MFC-6490CW

Læs mere

Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren og installere driveren.

Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren og installere driveren. Hurtig installationsvejledning DCP-110C DCP-310CN Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren og installere driveren. Læs Hurtig installationsvejledning, og følg de enkle instruktioner for at

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-490CW. Version 0 DAN

BRUGSANVISNING MFC-490CW. Version 0 DAN BRUGSANVISNING MFC-490CW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-490CW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1 Serienummeret

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J6510DW MFC-J6710DW Version B DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J6510DW og MFC-J6710DW (sæt

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

Lexmark X5400 Series All-In-One

Lexmark X5400 Series All-In-One Lexmark X5400 Series All-In-One Brugervejledning (Mac) 2006 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Udskrivning...6 Introduktion...6 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...10 Håndtering

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J5910DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J5910DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden

Læs mere

Windows Vista Installationsanvisning

Windows Vista Installationsanvisning Windows Vista Installationsanvisning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista Installationsanvisning for

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-465CN

BRUGSANVISNING MFC-465CN BRUGSANVISNING MFC-465CN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-465CN Serienummer: 1 Købsdato: Købsdato: 1 Serienummeret findes bag

Læs mere

Funktioner og specifikationer Brother MFC-J4620DW

Funktioner og specifikationer Brother MFC-J4620DW Funktioner og specifikationer Brother MFC-J4620DW Generelt Printertype Farve Funktioner Kopier og scan, Fax Display Farveberøringsskærm Displaystørrelse 9,3 cm farvetouchscreen Maks. papirstørrelse A3

Læs mere

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer HP Color LaserJet CP1210 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN BRUGSANVISNING DCP-8085DN Version B DAN Hvis du får brug for at kontakte vores kundeservice Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-8085DN Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1

Læs mere

Din brugermanual BROTHER DCP-110C

Din brugermanual BROTHER DCP-110C Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BROTHER DCP-110C i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 7 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-7010L DCP-7025

BRUGSANVISNING DCP-7010L DCP-7025 BRUGSANVISNING DCP-7010L DCP-7025 Hvis du skal i kontakt med Kunderservice Nedskriv følgende oplysninger til fremtidig reference: Modelnummer: DCP-7010L og DCP-7025 (lav en cirkel om din model) Serienummer:*

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J625DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J625DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

Funktioner og specifikationer Brother MFC-J5620DW - alt-i-én farveinkjetprinter med fax

Funktioner og specifikationer Brother MFC-J5620DW - alt-i-én farveinkjetprinter med fax Funktioner og specifikationer Brother MFC-J5620DW - alt-i-én farveinkjetprinter med fax Generelt Printertype Farve Funktioner Kopier og scan, Fax Display Farveberøringsskærm Displaystørrelse 9,3 cm farvetouchscreen

Læs mere

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer Color LaserJet Pro MFP M278-M281 Vejledning til tekniske specifikationer Copyright og licens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående

Læs mere

350 Series. Introduktion

350 Series. Introduktion 350 Series Introduktion Maj 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i USA og/eller andre lande. Alle

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Tilgængelige apps kan variere afhængig af printerens konfiguration. Se betjeningsvejledningen for udførlige oplysninger om apps og funktioner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbage til

Læs mere

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning.

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning. Start her 1 Brugere med USB-kabel : Tilslut først USB-kablet, når du bliver bedt om det. Instruktioner omkring kabelforbundet opsætning samt trådløs installation følger efter USB-instruktionerne. 2 Kontroller

Læs mere

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m.

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m. Sådan opstilles maskinen og pc en til at arbejde sammen Før du begynder Windows XP brugere Du bedes købe det relevante interface-kabel, du ønsker at anvende med denne maskine (parallelkabel eller USB-kabel).

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-355 FAX-360 FAX-460 Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du stille hardwaren op. Læs denne Hurtig installationsanvisning vedrørende opsætning og installation. Opsætning af

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-7030 DCP-7040 DCP-7045N. Version A DAN

BRUGSANVISNING DCP-7030 DCP-7040 DCP-7045N. Version A DAN BRUGSANVISNING DCP-7030 DCP-7040 DCP-7045N Version A DAN Hvis du har brug for at kontakte Kundeservice Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-7030, DCP-7040 og DCP-7045N (Sæt

Læs mere

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir Printerens og dens optioners udskriftskvalitet og indføringsstabilitet afhænger af den type og størrelse udskriftsmateriale, du bruger. Dette afsnit indeholder en vejledning i valg af udskriftsmateriale.

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning.

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning. Z54 Color Jetprinter Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2 vejledning 2 Navigering Klik på kategorierne i venstre rude for at navigere rundt på siderne. Klik på den blå tekst for at følge link

Læs mere

Brother ScanViewer-vejledning til ios/os X

Brother ScanViewer-vejledning til ios/os X Brother ScanViewer-vejledning til ios/os X Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende notestil igennem hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4 Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning Indholdsfortegnelse Før brug...........................................2 Forholdsregler......................................3 Udskrivning........................................4

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 7 6 5 4 1 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Skuffe til 250 ark (til påsætning) 3 Skuffeoption til 250 ark eller skuffeoption til 550 ark (ekstraudstyr) 4 Manuel arkføder

Læs mere

Funktioner og specifikationer Brother MFC-J6520DW Inkjet multifunktionsprinter

Funktioner og specifikationer Brother MFC-J6520DW Inkjet multifunktionsprinter Funktioner og specifikationer Brother MFC-J6520DW Inkjet multifunktionsprinter Generelt Printertype Farve Funktioner Kopier og scan, Fax Display Berøringsskærm Displaystørrelse 6,8 cm stor touchscreen

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning SP 1200S Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du konfigurere hardwaren og installere driveren. Læs denne "Hurtig installationsvejledning" for at få anvisninger for korrekt konfiguration

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir DX-C200 Lynvejledning Navne og lokaliteter Brug af kopifunktion Brug af scanner funktion Brug af faxfunktion Fejlsøgning Fjern fastklemt papir Tonerpatroner Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning DCP-130C Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du stille hardwaren op og installere softwaren. Sørg for at læse Hurtig installationsvejledning, der indeholder de relevante instruktioner

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning.

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt Pakkens indhold Printeropsætning/ oversigt Brugervejledning Registreringskort Dansk Netledning Farvebåndskassette 1 Printeropsætning 1 b a c 2 a

Læs mere