Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb"

Transkript

1 Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1

2 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik 7 Roller 8 Lovgrundlag 10 Processen 11 Før indkøb 11 Indkøb 12 Efter indkøb 12 Metoder 13 Dialog med markedet 13 Inddragelse af små og mellemstore virksomheder 14 Miljøkriterier 15 Kriterier for grønne offentlige indkøb i hver fase af indkøbsprocessen 19 Sociale og etiske aspekter 22 Tilskynd til bedre resultater 25 Funktionskrav 25 I det lange løb 26 Samlede levetidsomkostninger (TCO totale cost of ownership) 26 Livscyklusomkostninger 27 Hvornår skal man gøre hvad? 27 2

3 Fire udvalgte områder 29 Fødevarer og kantineservice 29 Emner med høj prioritet 29 Før indkøb 29 Indkøb 31 Efter indkøb 32 Byggeri 32 Emner med høj prioritet 32 Før indkøb 33 Indkøb 34 Efter indkøb 35 It 36 Emner med høj prioritet 36 Før indkøb 36 Indkøb 37 Efter indkøb 37 Transport 38 Emner med høj prioritet 38 Før indkøb 39 Indkøb 39 Efter indkøb 40 3

4 Dette er grønne offentlige indkøb Hvis du arbejder med offentlige indkøb, arbejder du med et kraftfuldt værktøj til at føre markedet i en grøn retning, mindske miljøbelastningen og spare penge på samme tid. Grønne offentlige indkøb (GPP) omfatter indkøb af alt fra moderne elbiler, energibesparende pærer, FSC-mærket træ, energieffektivt it-udstyr til fair-trade kaffe og meget mere. Men det kan også være at købe kvalitetsprodukter med lang levetid og benytte tjenester, der har bruger nye og mere miljøvenlige metoder som fx rengøring med mikrofiber. Ideen er ganske enkelt at opstille miljøkriterier for de påkrævede varer og tjenesteydelser og lade leverandørerne konkurrere om at finde de bedste og mest miljøvenlige løsninger, der opfylder dine behov. Potentialet Offentlige indkøb i EU udgør mia. euro om året mia. euro er mange penge. Som offentlig indkøber råder du over en del af disse penge. Med så stor en indkøbsvolumen er der mulighed for at gøre en reel forskel for miljøet samtidig med at du sparer penge - idet der kan opnås resultater på begge områder samtidig. Øvelse Se guiden til grønne offentlige indkøb for at få yderligere oplysninger. Miljø, profit, personer Miljøfordele, penge sparet og sociale aspekter eller miljø, profit og personer er de tre områder, man normalt taler om, når det drejer sig om fordelene ved grønne indkøb. Begynd med at spørge jer selv som offentlige indkøbere, hvad I finder mest relevant? Miljø Der er oplagte muligheder og fordele set ud fra et miljømæssigt synspunkt. Mindre udslip af drivhusgasser, lavere niveauer af farlige kemikalier, mindre vandforbrug osv., som alt sammen vil gavne vores liv i det lange løb. Blot for at nævne et par eksempler fra EU-regionen. 4

5 Hvis alle it-indkøbere i Europa fulgte frontløbernes eksempel og indkøbte de mest effektive itprodukter, som er til rådighed, ville energiforbruget blive reduceret med omkring 30 terawatt/time - hvilket nogenlunde svarer til el-forbruget i 7,5 millioner villaer. En omlægning til 75 % økologiske fødevarer i den offentlige cateringsektor i Danmark vil øge det økologisk dyrkede areal med omkring ha og beskytte ca. 30 mia. liter grundvand for mødet med pesticider. CO 2 -emissionen ville blive reduceret med 15 mio. tons om året, hvis hele EU indførte de samme kriterier for energieffektivitet til belysning og kontorudstyr som den finske by Turku, der har reduceret elforbruget med 50 %. Profit Vinderne af den globale konkurrence vil være de lande og virksomheder, der forstår at udnytte ressourcerne mere effektivt. Når det handler om at spare penge, er der også et stort potentiale i grønne offentlige indkøb. Uanset om du ser på det på et lokalt, nationalt eller EU-plan, er der penge at spare. Lad os se på nogle eksempler her. Øvelse Se guiden til grønne offentlige indkøb for at få yderligere oplysninger. Eksempel: Der kan spares 40 mio. euro om året ved at udskifte den gamle belysning med en ny type. Spørgsmål: EU /land /by /handling? Svar: Land, alle skoler i Sverige, resultatet svarer til den samlede årsløn for pædagoger eller prisen på 38 mio. kantinefrokoster. Eksempel: 20 % CO 2 -besparelse og en potentiel økonomisk besparelse på 25 % ved at optimere bilparken og indfase elbiler. Spørgsmål: EU /land /region /by /handling? Svar: Region, Fredericia Kommune i Danmark Eksempel: Mellem 2004 og 2007 blev der sparet 44 mio. euro gennem et Eco Buy-program. Spørgsmål: EU /land /region /by /handling? Svar: Byen Wien 5

6 Det gode ved disse eksempler er, at de viser, hvordan du kan bevise og beregne fordele. Årligt, periodisk, samlet eller pr. specifik enhed. Personer Sociale aspekter kan være det vanskeligste potentiale at omdanne til tal, men det betyder ikke, at disse ydelser ikke eksisterer eller ikke tæller. Du er bare nødt til at arbejde med dem på en anden måde. Ved at bygge en Svanemærket børnehave (det officielle miljømærke i de nordiske lande) sparede Odense Kommune penge på energi og opnåede et langt bedre indeklima for børn og personale. En konkret effekt af det optimerede indeklima er, at en af børnehavens pædagoger, der har lidt meget af astma, ikke længere behøver at tage medicin, når hun er på arbejde. Albertslund Kommune fandt i samarbejde med deres skilteproducent en ny lim til skilte. Med den nye lim kan skilte monteres og fjernes ved hjælp af varme, og kommunen kan undgå at bruge opløsningsmidler, der er skadelige for miljøet og arbejdsmiljøet. Medarbejderne undgår kontakt med organiske opløsningsmidler, der blandt andet indeholder xylen. Selskabet Telge AB, der ejes af Södertälje Kommune i Sverige, har indgået en kontrakt, der indeholder klausuler om social ansvarlighed. Kontrakten forpligtede den vindende leverandør, til at ansætte et antal personer på særlige vilkår. I praksis var klausulen i kontrakten en vej til at ansætte langtidsledige og nyankommne flygtninge. Södertälje by kan sammen med et netværk af virksomheder, som er en del af Telge AB bestille tjenester gennem kontrakten. Alle svenske regioner og amter samarbejder for at bruge enslydende sociale kriterier i deres indkøb og også dele resultaterne fra opfølgningen. Ved hjælp af en risikoanalyse blev en række produktkategorier udvalgt, som det er særligt vigtigt at følge op på. Disse produkter omfatter lægemidler, it, instrumenter og medicinske produkter i rustfrit stål, kirurgiske engangsartikler, handsker, beklædning og tekstiler, og de produceres hovedsagelig i Syd- og Østasien. 6

7 Organisation og indkøbspolitik Grønne offentlige indkøb kræver en effektiv inddragelse af og samarbejde mellem forskellige afdelinger og medarbejdere i en organisation, f.eks. samarbejde mellem indkøbs- og miljøafdelingen. Alt afhængig af hvad der udbydes er det naturligt også at inddrage fagpersonale inden for eksempelvis byggeri, it, fødevarer og energi. Desuden anses en høj grad af opbakning, støtte og engagement fra den administrative og politiske ledelse generelt for at være vigtige succesfaktorer for en effektiv udførelse af grønne offentlige indkøb. Mange offentlige myndigheder har valgt at vedtage en indkøbspolitik med grønne elementer, eller at integrere grønne indkøb i andre politikker såsom klimapolitikken eller en politik for bæredygtig udvikling. Formålet med indkøbspolitikken - At sætte ord på ambitionsniveauet i forhold til grønne indkøb - At afklare organiseringen og ansvarsfordelingen ved grønne indkøb - At beskrive principperne for organisationens indkøb, f.eks. organisationens prioritering af grønne indkøb Suppler med en handlingsplan Det er en god idé at supplere indkøbspolitikken med en handlingsplan, som du reviderer med jævne mellemrum. Den kan indeholde: - Beskrivelse af særlige indsatsområder - En oversigt over målsætning, initiativer og tidsfrister med navn på ansvarlig indkøber/koordinator - Plan for organisering, f.eks. gennem en koordinationsgruppe, der repræsenterer berørte medarbejdere eller indkøbere i organisationen og herunder metoder til at inddrage miljøafdelingen. Det er vigtigt for at sikre den brede opbakning - Kortlægning af indkøbene, så du får mulighed for at udpege de rette indsatsområder og opgøre og følge udviklingen i de grønne indkøb En politik om grønne offentlige indkøb skal rettes ind efter eventuelle eksisterende politikker og strategier og udvikles i samråd med nøgleaktører, såsom interne brugere, leverandører og ledelsen. Når en politik er på plads, skal en eller anden form for operationel implementeringsplan udarbejdes, som beskriver særlige opgaver, ansvar og en tidsplan. Politik og implementeringsplan bør videregives så bredt som muligt, især til de medarbejdere, som især er omfattet heraf. 7

8 Roller Grønne indkøb er ikke en enmandsopgave og du kan, som indkøber, med stor fordel involvere andre i arbejdet. Mange kommuner har fx gode erfaringer med at etablere et samarbejde mellem indkøbsafdelingen og miljøafdelingen, så en miljøkyndig inddrage i udbuddene. Her beskriver vi, hvem du fx. kan involvere i arbejdet med grønne indkøb. Beslutningstagere Det er organisationens administrative eller politiske ledelse, der træffer beslutning om indkøbs- og miljøpolitikker og derigennem fastlægger organisationens ambition for grønne indkøb, men det er indkøberne som i praksis fører politikken ud i livet. Som indkøber har du brug for politisk støtte til at prioritere grønne indkøb, fx fordi det undertiden kræver, at der træffes beslutning om at købe dyrere produkter for til gengæld at opnå større besparelser i driftsfasen. Miljø- og klimaansvarlige medarbejdere Hvis din organisation har egne miljø- og klimamedarbejdere, kan de være en vigtig ressource i arbejdet med grønne offentlige indkøb. De har et indgående kendskab til miljøområdet og dermed ofte også forudsætninger for at rådgive om produkters miljøbelastning og bedste praksis inden for grønne løsninger. De kan således bidrage med relevant viden i indkøbsprocessen. Samarbejd med miljøafdelingen, når du skal fastlægge grønne krav i udbudsmaterialet. De kan hjælpe dig med at prioritere mellem forskellige miljøaspekter og vejlede dig i at finde de rette kriterier. Indkøbere Som indkøber har du en central andel i, at indkøb rent faktisk bliver grønne. Men du behøver ikke at gøre det helt alene. Brug foruddefinerede kriterier og få hjælp fra eksperter internt i organisationen, f.eks. miljømedarbejdere, eller træk på eksterne eksperter som fx konsulenter og leverandører osv. Leverandørerne har typisk det bedste kendskab til produkternes miljøforhold og viden om ny og grønne teknologi. Du kan også involvere dig i indkøbsnetværk eller grønne netværk og derigennem trække på andres viden og erfaringer med grønne indkøb. Hvis din organisation fx vælger at tilslutte sig Miljøstyrelsens partnerskab for offentlige grønne indkøb (POGI) så vil du af den vej kunne trække på andres viden og erfaringer. Du kan se flere forslag til netværk her: Men selv med hjælp fra den miljømæssige ekspertise i eller uden for din organisation er det en stor 8

9 fordel, hvis du har en vis viden om grønne indkøb, herunder metoder, mulige kriterier, værktøjer og standarder, samt hvilke produkter og løsninger der er til rådighed for grønne indkøb. Konsulenter Der findes mange konsulenter, som kan rådgive om indkøb generelt samt om grønne indkøb. Det kan fx være inden for indkøb, jura, energieffektivitet eller andet med relation til indkøb og miljø. Der findes også i perioder forskellige muligheder for at søge om tilskud til arbejdet med grønne indkøb. I 2013 er det fx muligt at ansøge fødevarestyrelsen om tilskud til omlægning af offentlige storkøkkener til økologi. Leverandører At være i dialog med leverandørerne vil give dig god viden om markedet og dermed give dig muligheder for at forbedre dine grønne resultater. Leverandørerne er interesseret i at sælge varer og tjenester på det offentlige marked. Hold dem informeret om indkøb og opgaver, der sendes ud i licitation. Det er den bedste måde at give dem en god chance for at få oplysninger om, hvad der er nødvendigt for at levere attraktive produkter og tjenester. Og det vil give dig mere at vælge imellem i det lange løb. En dialog med markedet er vigtig, da de bedste tilbud skabes sammen, men vær opmærksom på, at offentlige indkøbere er forpligtet til at følge EU's indkøbsregler i forhold til markedsdialog. Det kommer vi ind på senere. 9

10 Lovgrundlag Rammerne for national lovgivning om offentlige indkøb udgøres af EU-direktiv 2004/18/EF og 2004/17/EF. Direktiverne giver mere dybdegående oplysninger om muligheder for at indføre miljøhensyn i de tekniske specifikationer for udvælgelses- og tildelingskriterier samt ydelsesbestemmelser for offentlige indkøb. Alle juridiske principper, såsom ligebehandling, gennemsigtighed samt fri bevægelighed for varer, skal opfyldes i den offentlige indkøbsprocedure. De tager sigte på at opfylde to hovedopgaver: at tilskynde til en effektiv udnyttelse af penge og forhindre fortrinsbehandling eller korruption i indkøb. Der er også nationale rammer for grønne offentlige indkøb. Se figur nedenfor. Stat Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner overholdes via Energistyrelsens indkøbsvejledning Kommuner Politisk aftale mellem KL og Transport- og energiministeren overholdes via Energistyrelsens indkøbsvejledning Regioner Politisk aftale mellem Danske regioner og Klima- og energiministeren overholdes via Energistyrelsens indkøbsvejledning Her kan man se, hvilke rammer der gælder for henholdsvis stat, kommuner og regioner. Statens skal overholde cirkulære om energieffektivisering og kommuner og regioner skal overholde politiske aftaler alle tre dele betyder, at stat, kommuner og regioner skal købe ind efter Energistyrelsens indkøbsvejledning. Stat, kommuner og regioner skal desuden overholde bekendtgørelsen om miljøbevidste indkøb af køretøjer til vejtransport som indebærer, at der skal medtages miljøkrav i offentlige udbud af køretøjer. Miljøbeskyttelsesloven betyder, at offentlige myndigheder skal medvirke til at værne om natur og miljø bl.a. gennem anlæg og drift af offentlige virksomheder samt ved indkøb og forbrug. Læs mere her: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=13072 Øvelse Se guiden til grønne offentlige indkøb for at få yderligere oplysninger. 10

11 Processen Der er meget, der kan betragtes og gøres både før og efter det egentlige indkøb. Grønne offentlige indkøb handler meget om at have et holistisk syn på de varer og tjenester, du køber. Det samme gælder selve udbudsprocessen. For at opnå den største påvirkning af dine beslutninger er du nødt at tænke på miljøforhold tidligt i processen, men også evaluere dine indkøb efterfølgende. Før indkøb Vurder din organisations behov grundigt, før du går i gang med at specificere produkter og miljøkrav. Begynd med at tænke et skridt tilbage: Det handler sjældent om at få et bestemt produkt, men om at få dækket et behov. F.eks. har I måske brug for en transportløsning i stedet for en bil og rent tøj i stedet for en vaskemaskine. Husk også at drøfte miljøhensyn med brugere, fageksperter og miljø- og energiansvarlige, når du forbereder udbuddet. Stil fx dig selv følgende spørgsmål, når du fastlægger dine behov og analyserer mulighederne i markedet: Definer behov Kortlæg din aktuelle situation - kan du foretage ændringer i den måde, du bruger varen/tjenesteydelsen på i stedet for at købe nyt? Kan jeres nuværende produkter leve længere? Kan I købe et andet produkt eller en service, der dækker samme behov på en mere ressourceeffektiv måde? Hvad er dårligt og godt i den nuværende aftale, set ud fra en bæredygtighedsvinkel, hvis der allerede findes en aftale? Undersøg, hvad brugeren har behov for, så du sikrer, at den nye aftale faktisk vil blive anvendt Analyser markedet Spørg markedet, hvilke nye teknologier, der er tilgængelige, og hvilke grønne løsninger der vil matche brugerens behov? Tjek at markedet kan honorere evt. miljøkrav Gå i dialog med markedet om, hvordan du kan reducere den samlede pris for det ønskede produkt eller den ønskede tjenesteydelse for at sikre, at det ikke koster mere at købe bæredygtige produkter på lang sigt. 11

12 Indkøb Det er i denne fase, du udarbejder udbudsmaterialet. EU's udbudsdirektiver giver dig mulighed for at inkludere miljømæssige og sociale aspekter. Alle dine krav skal være knyttet til de varer eller tjenesteydelser, du køber. Det gennemgås senere på hvilke måde miljø og sociale aspekter kan inddrages. Overvej også om du kan benytte nogle af de udbudsformer, som giver mere rum for grønne og innovative løsninger. Se mere under afsnittet Metoder. Efter indkøb Når dine indkøb er afsluttet, skal du følge op på dem. Dette er et vigtigt element for at sikre, at leverandørerne leverer de grønne produkter, I har aftalt, ligesom det er vigtigt at sikre, at din organisation bruger aftalen. Opfølgning på gennemførelsen af kontrakten og brugen af den giver dig også uundværlig viden til næste indkøbsproces. Skal du stille mere ambitiøse miljøkrav eller ændre kontraktbestemmelserne næste gang eller kræve en anden form for dokumentation fra leverandøren? De oplysninger, du indsamler fra opfølgningen, kan også bruges til at opbygge viden til det næste indkøb - f.eks. hvor meget organisationen kan spare både økonomisk og miljømæssigt ved at vælge et livscyklusomkostningsperspektiv. Fortæl om resultaterne af indkøbet til andre dele af organisationen, så de ved, hvad der blev opnået, og bliver motiveret til at bakke op om flere grønne indkøb i fremtiden. 12

13 Metoder I det følgende gennemgås metoder til grønne offentlige indkøb. Dialog med markedet Få så mange som muligt med i diskussionen. At medtage så mange leverandører som muligt er en måde til at sikre, at du får mange forskellige tilbud, du kan vælge mellem. Markedsdialog er et værktøj, du kan bruge i forbindelse med, at du afklarer dine behov, og før du beslutter, hvordan og hvad der skal indkøbes. Ved at undersøge hvad der er tilgængeligt på markedet, og hvordan eksisterende løsninger kan tilpasses dine behov, kan en markedsdialog føre til innovative og miljøvenlige løsninger. Brug digitale platforme, som du og dine potentielle leverandører har adgang til, for at udsende ideer og stille spørgsmål. Digital markedsdialog er en god måde til at sikre gennemsigtighed for alle leverandører på markedet, selvom det lejlighedsvis kan være bedre at mødes personligt. At invitere leverandører til arrangementer om specifikke indkøbsspørgsmål kan også være en god måde til at nå den rigtige målgruppe. En markedsdialog eller -analyse kan give dig konkret viden om produkterne i en åben dialog med leverandørerne. Det hjælper dig med at afklare bl.a. følgende: hvad markedet kan tilbyde af produkter/services med de funktioner, du ønsker hvor mange leverandører der er på markedet hvilke miljøkrav markedet er i stand til at honorere om der er andre, mindre miljøbelastende måder/teknologier at løse behovet på I dit udbudsmateriale bør du spørge ind til områder, hvor du forventer, at tilbudsgiver har oplysninger der er branchestandarder for målinger der er branchestandarder for, hvordan man angiver oplysningerne Det vil højst sandsynligt gøre din evaluering nemmere og mindske arbejdsbyrden for tilbudsgiver. At finde det rette ambitionsniveau Det grønne ambitionsniveau for indkøb af en vare eller tjenesteydelse skal være knyttet til mulighederne på markedet og leverandørernes formåen på miljøområdet. 13

14 Undersøg hvilken påvirkning et specifikt miljøkrav vil have på markedet - og sørg for, at du ikke udelukker for mange leverandører ved at fremsætte alt for strenge miljøkriterier. Hvis du under markedsdialogen opdager, at kun nogle få leverandører kan opfylde dine krav, kan kriterierne anvendes som tildelingskriterier i stedet for, og derved belønnes de bedste samtidig med, at der stadig er konkurrence i udbuddet. Husk dog at vægte miljøresultater højt, så de kan konkurrere med andre kvalitetsaspekter. Inddragelse af små og mellemstore virksomheder Informér om din organisations miljømål for offentlige indkøb. Udsend en forhåndsmeddelelse for at give god tid for nye og små nicheleverandører til at forberede deres eventuelle deltagelse. Udsend udbudsbekendtgørelsen så bredt du kan for at nå ud til nye leverandører. Prøv at finde nye kommunikationskanaler gennem centrale leverandørorganisationer eller andre indkøbere. Når du planlægger at indkøbe et produkt, skal du overveje, om dine kriterier er tilgængelige for små og mellemstore virksomheder. Skabe muligheder for små og mellemstore virksomheder Varer og tjenesteydelser indkøbes ofte i store enheder, hvilket gør det vanskeligt for små og mellemstore virksomheder at opfylde de stillede krav. En løsning for små og mellemstore virksomheder kunne være at danne et konsortium og byde sammen. Ved at samarbejde kan små udbydere bl.a. øge deres sortiment, volumen og løse andre problemer på en mere effektiv måde fx distributionen. Hvis du har fokus på små og mellemstore virksomheder, kan du f.eks. forberede mindre udbud og tale med SMV'er på lige fod med alle andre potentielle leverandører, før det faktiske udbud begynder. At tillade at visse miljømæssige kontraktbetingelser opfyldes i løbet af kontraktperioden i stedet for som et krav, der skal være opfyldt allerede ved kontraktindgåelse kan være en vej til at inkludere mindre leverandører. Et eksempel på dette kunne være at tillade at en tjenesteudbyder indfører et miljøledelsessystem eller -program i løbet af den første del af kontraktperioden. 14

15 Miljøkriterier Brug ikke ressourcer på at udvikle dine egne bæredygtighedskriterier. Det er spild af både tid og ressourcer. Der findes EU, nationale og andre udarbejdede kriterier, som kan anvendes i udbudsmaterialet. De findes til et stort antal produkter, især produkter med størst påvirkning på miljøet. Når mange indkøbere i hele EU anvender de samme miljøkrav, er det et stærkt signal til leverandørerne om, i hvilken retning de skal gå med hensyn til udviklingen af deres varer og tjenesteydelser. Begynd en indkøbsaktivitet med at identificere kilder til miljøkriterier for at gøre dine indkøb grønne. Spørgsmål, der skal besvares, er: Er der EU, nationale eller andre færdige bæredygtighedskriterier til rådighed for den vare, du vil købe? Hvis det er tilfældet, betyder det, at de mest relevante bæredygtighedsaspekter allerede er omfattet af disse kriterier og ved at bruge dem, vil dine indkøb blive grønne. Er disse kriterier egnede, eller skal jeg bruge yderligere bæredygtighedskriterier i udbudsmaterialet? Miljøkriterier skal være tydelige, kontrollerbare og begrundede og kan være rettet mod alle typer varer og tjenesteydelser. Brug nogle få kriterier med høj påvirkning, som du er i stand til at følge op på, i stedet for mange. Desuden skal kriterierne i bedste fald være baseret på en livscyklustilgang. Så se på miljøpåvirkninger i hele produktkæden, fra udvinding til produktion, anvendelse og bortskaffelse. Miljøkriterier kan f.eks. indebære en effektiv udnyttelse af ressourcer og anvendelse af mindre farlige materialer og kemikalier. EU grønne indkøbskriterier Siden 2008 har Kommissionen udviklet fælles kriterier for grønne offentlige indkøb. Disse kriterier er regelmæssigt blevet opdateret og findes på ca. 20 forskellige områder, f.eks. it, byggeri, transport og fødevarer/kantineservice. EU's kriterier revideres ca. hvert 3-5. år. Udviklingen af kriterierne er en åben, løbende proces, der inddrager interessenter. På de produktområder, hvor der er krav for EU s miljømærke Blomsten, udvikles EU's indkøbskriterier med udgangspunkt i dem. Indkøbskriterierne er dog målrettet den offentlige indkøber og tilpasset EU's marked med den rettesnor, at flere aktører på marked vil kunne honorere indkøbskriterierne (basis) end miljømærkekravene. 15

16 Anvendelse af fælles kriterier i offentlige indkøb i EU mindsker den administrative byrde for virksomheder og de dele af den offentlige administration, der gennemfører grønne offentlige indkøb. Hvis alle offentlige indkøbere bruger de samme kriterier for grønne offentlige indkøb som udgangspunkt, skal leverandørerne blot opfylde et sæt kriterier. Men måske er det vigtigste, at leverandørerne med de fælles EU kriterier ved, i hvilken retning de skal udvikle deres produkters miljøprofil, fordi der gælder de samme krav til alle offentlige indkøb i hele EU. EU-kriterierne er udviklet på to niveauer et basisniveau og et udvidet niveau. Basiskriterierne er velegnede til brug for en ordregivende myndighed i hele EU og tager højde for de væsentligste miljøpåvirkninger. De er beregnet til at blive brugt med minimal ekstra indsats til kontrol og minimale omkostninger. De udvidede kriterier er for dem, der ønsker at købe de mest miljøvenlige produkter, der findes på markedet. De kan kræve yderligere kontrol eller en lille stigning i omkostningerne i forhold til andre produkter med samme funktionalitet. EU-kriterierne kan hentes gratis på EU's hjemmeside for grønne offentlige indkøb, og de kan indsættes i udbudsmaterialet. For hvert produktområde er der tekniske oplysninger og en vejledning til, hvordan man kontrollerer kravene og overvejer omkostningerne. I 2008 fastsatte EU et frivilligt mål om 50 % grønne indkøb, som Danmark blandt andre tilsluttede sig. Her er grønne indkøb forstået som brug af basiskriterierne for 10 definerede produktområder. Danmark - miljøkriterier I Danmark findes der ikke nationale grønne indkøbskriterier, men det betyder ikke, at der ikke er hjælp at hente. Den ansvarlige indkøber - udbudsportalen I Danmark er der på udbudsportalen.dk samlet miljø- og energikriterier, som kan bruges til inspiration, f.eks. hvis du skal udforme et udbud for et kommunalt indkøbsfællesskab eller egne udbud (lanceres september 2013). Kriterierne er (efter modellen for EU s miljøkriterier) opdelt i 2 niveauer basis og udvidet som i udgangspunktet afspejler toforskellige miljømæssige ambitionsniveauer. Basiskriterier Basiskriterierne afspejler nationale vejledninger inden for indkøb af energiforbrugende produkter, bæredygtigt træ, person- og varebiler samt EU's basiskriterier for offentlige grønne indkøb. EU's basiskriterier kan du ifølge EU bruge, uden at det har væsentlige konsekvenser for produkternes pris og antal mulige leverandører. 16

17 Vurderingen er dog foretaget ud fra EU-markedet som helhed. Derfor anbefaler vi, at du altid tjekker, om kriterierne kan bruges på det danske marked. Det kan du gøre med en markedsanalyse eller ved at gå i dialog med leverandørerne. Udvidede kriterier De udvidede kriterier afspejler EU s udvidede kriterier til offentlige grønne indkøb. Ifølge EU dækker disse de miljømæssigt bedste produkter på markedet. Hvis du bruger de udvidede kriterier, anbefaler vi dig altid at foretage en markedsundersøgelse eller gå i dialog med leverandørerne. Kriterierne på udbudsportalen bygger på EU's kriterier for offentlige grønne indkøb og nationale vejledninger, f.eks. Energistyrelsens Indkøbsvejledning Naturstyrelsens vejledning for indkøb af lovligt og bæredygtigt træ Trafikstyrelsens anbefalinger om indkøb af person- og varebiler Partnerskab for offentlige grønne indkøb Man kan også hente inspiration til miljøkriterier i offentlige indkøb ved at kigge på indkøbsmålene i Partnerskab for offentlige grønne indkøb eller melde sig ind i partnerskabet. Her får man hjælp til at sætte relevante miljøkrav og mulighed for at erfaringsudveklse med andre offentlige myndigheder, der gerne vil gøre en ekstra indsats for miljøet gennem sine indkøb. Læs mere på partnerskabets hjemmeside: Miljømærker Miljømærkekriterierne definerer den grønneste tredjedel af markedet. Brug miljømærkekriterier i udbudsmaterialet og hæv miljøambitionen. Du kan kræve, at produkterne lever op til kriterierne bag miljømærkning, og lade leverandørerne bruge miljømærkningscertifikater som dokumentation. Husk dog, at du altid skal acceptere en tilsvarende måde til at kontrollere overholdelsen af dine krav (såsom teknisk dokumentation fra fabrikanten eller en prøvningsrapport fra et anerkendt organ). Hvis leverandørerne bruger et miljømærkecertifikat til at dokumentere, at de overholder kravene, så betyder det, at en tredjemand har kontrolleret, at produkterne opfylder kravene bag mærket. Husk kun at bruge de specifikationer i miljømærkekriterierne, der bidrager til at karakterisere kontraktgenstanden. Find kriterierne på Du kan også bruge hjemmesiden som led i din markedsanalyse til at få overblik over, hvor mange miljømærkede produkter der er indenfor bestemte produktområder det kan være afgørende for om markedet kan honorere de miljøkrav, du vil stille i dit udbud, og på hvilken måde du vil stille dem som minimumskrav eller konkurrenceparametre. Hvilke miljømærker kan du eksempelvis læne dig op ad: 17

18 Blomsten EU s miljømærke, etableret i 1992, baseret på videnskabelig dokumentation, tredjepartskontrol, 35 produktkategorier Svanemærket - Nordisk, etableret i 1989, baseret på videnskabelig dokumentation, tredjepartskontrol, 63 produktkategorier Blauer Engel - tysk, oprettet i 1978, baseret på videnskabelig dokumentation, tredjepartskontrol, 125 produktkategorier Udarbejdelse af dine egne kriterier Hvis du står overfor at skulle købe et produkt, der ikke er udarbejdet miljøkriterier, kan du også undersøge, om EU-miljømærket, Blomsten, det nordiske miljømærke, Svanen, eller det tyske miljømærke, Blauer Engel, eller lignende har udviklet miljømærkekriterier, som kan være nyttige. Men der er stadig produktområder, hvor der ikke er udviklet kriterier, og i disse tilfælde kan du være nødt til at udvikle dine egne kriterier for grønne offentlige indkøb til dit udbud. En god ting at huske er at fokusere på produkter, som i sig selv har en stor miljøpåvirkning eller som har en stor miljøpåvirkning fordi der indkøbes/forbruges et stort antal af denne type produkt. Naturligvis skal du sørge for, at dit ambitionsniveau er knyttet til mulighederne i den pågældende branche. Undersøg, hvilken påvirkning et bestemt miljøkrav kan have på markedet. Hvis du opdager, at kun nogle få leverandører kan opfylde kravene, kan du angive disse kriterier som tildelingskriterier i stedet for som mindstekrav. Som sidste trin kan du, hvis det er nødvendigt, sænke dit ambitionsniveau. Tænk på, når du undersøger markedet, hvordan det er muligt at udforme kravene, hvordan de kan dokumenteres, og hvordan der kan følges op efter underskrivelse af kontrakten. Krav, kriterier eller kontraktbestemmelser skal være: Tilknyttet kontraktens emne Relevante Lovfæstede Proportionelle Kontrollerbare Sikre lige behandling af leverandører Mulige at styre og følge op på Tydelige Øvelse Se guiden til grønne offentlige indkøb for at få yderligere oplysninger. 18

19 Kriterier for grønne offentlige indkøb i hver fase af indkøbsprocessen Offentlige udbud i EU er retligt forpligtet til at følge EU's udbudsdirektiver, 2004/17/EF og 2004/18/EF. Ifølge direktiverne skal der tages miljøhensyn i forbindelse med licitation på linje med en række andre hensyn, såsom pris, kvalitet og levering. I praksis kan miljøspørgsmål indgå i alle faser af udbudsproceduren: udbudsbekendtgørelsen definere udbuddets krav udvælgelse af tilbudsgivere - herunder eventuel udelukkelse af virksomheder fra udbuddet evaluering af bud og tildeling af ordrer og ydelsesbestemmelser Udbudsbekendtgørelse Udbudsbekendtgørelsen skal - sammen med andre oplysninger - også omfatte oplysninger om krav og ønsker til miljøforhold. Hovedpunkterne i de tekniske specifikationer, herunder miljøkrav, skal angives allerede i udbudsbekendtgørelsen. Når tildelingskriteriet er "det økonomisk mest fordelagtige tilbud" (se nedenfor) skal eventuelle miljømæssige delkriterier også præciseres, sammen med de andre delkriterier - medmindre det præciseres i udbudsmaterialet i stedet for. Til sidst kan det nævnes, at miljømæssige ydelsesbestemmelser skal offentliggøres i udbudsbekendtgørelsen eller i specifikationerne. Prækvalifikation/udvælgelseskriterier Udvælgelseskriterier fokuserer på en tilbudsgivers evne til at opfylde den kontrakt, der udbydes. Ved vurdering af evnen til at gennemføre en kontrakt kan de ordregivende myndigheder tage hensyn til specifik erfaring og kompetence vedrørende miljømæssige aspekter, der er relevante for kontraktens gennemførelse. Miljøledelsessystemer kan anvendes som dokumentation for tilbudsgivers miljømæssige tekniske kapacitet, men kun ved udbud af bygge- og anlægsopgaver og tjenesteydelseskontrakter. Certificerede miljøledelsessystemer som fx EMAS eller ISO kan anvendes som dokumentation, men anden relevant dokumentation skal også accepteres. Det er muligt at udelukke tilbudsgiver fra at deltage i et udbud i de tilfælde, hvor der er blevet afsagt en endelig retskraftig dom, hvor tilbudsgiver er blevet dømt for en strafbar handling, der rejser tvivl om hans faglige hæderlighed. 19

20 Eksempel på udvælgelseskriterier Direktiverne indeholder en udtømmende liste over de former for dokumentation af en virksomheds tekniske kapacitet, der kan bruges. Blandt disse kan følgende i særlige tilfælde indeholde oplysninger om virksomhedens håndtering af miljøspørgsmål: Har virksomheden erfaring med gennemførelse af miljøkontrakter? Har virksomheden selv eller har den adgang til medarbejdere med de nødvendige uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer og erfaring i at håndtere de miljømæssige elementer i kontrakten? Ejer virksomheden eller har den adgang til det nødvendige tekniske udstyr til miljøbeskyttelse? Har virksomheden midler til at sikre kvaliteten af de miljømæssige aspekter af kontrakten (f.eks. adgang til relevante tekniske organer og foranstaltninger)? Miljømæssige kravspecifikationer Der kan frit oprettes miljøtekniske specifikationer, for så vidt at de er forbundet med udbuddet/knyttet til kontraktgenstanden og ikke fører til forskelsbehandling af potentielle tilbudsgivere. Der kan fastsættes krav for: At opnå bedre miljøresultater end som fastlagt ved lov eller gældende standarder Brug af visse specificerede produktionsprocesser Brug af visse specificerede materialer Miljøresultater svarende til miljømærkninger. Alle tekniske specifikationer skal være tilstrækkelig præcise, så tilbudsgiverne forstår nøjagtigt, hvad der kræves, og det er f.eks. ikke tilladt at kræve, at "... alle produkter skal have en lav miljøbelastning". De skal definere præcist, hvad der menes med "lav miljøpåvirkning" Betingelser for brug af miljømærkekriterier For at kunne bruge miljømærker i tekniske specifikationer skal visse betingelser være opfyldt: De skal være egnet til at definere specifikationerne ved produktet eller tjenesteydelsen. Det betyder, at kun specifikationerne fra de miljømærker, der vedrører genstanden for kontrakten, kan anvendes. Hvis miljømærker indeholder kriterier relateret til den overordnede ledelse i den virksomhed, der fremstiller produktet eller tilbyder tjenesteydelsen, kan disse normalt ikke anvendes som tekniske specifikationer. Kravene til miljømærkningen skal være baseret på videnskabelige oplysninger 20

Grønne og bæredygtige indkøb. Bæredygtige indkøb. v. Rikke Dreyer Chefkonsulent for CSR i SKI og formand for Forum for Bæredygtige Indkøb

Grønne og bæredygtige indkøb. Bæredygtige indkøb. v. Rikke Dreyer Chefkonsulent for CSR i SKI og formand for Forum for Bæredygtige Indkøb 11-09-2012 Grønne og bæredygtige indkøb Bæredygtige indkøb v. Rikke Dreyer Chefkonsulent for CSR i SKI og formand for Forum for Bæredygtige Indkøb 1 Grønne og bæredygtige indkøb 2 Program Hvad er bæredygtige

Læs mere

Grønne og bæredygtige indkøb. Bæredygtige indkøb. v. Rikke Dreyer Chefkonsulent for CSR i SKI og formand for Forum for Bæredygtige Indkøb

Grønne og bæredygtige indkøb. Bæredygtige indkøb. v. Rikke Dreyer Chefkonsulent for CSR i SKI og formand for Forum for Bæredygtige Indkøb 21-06-2012 Grønne og bæredygtige indkøb Bæredygtige indkøb v. Rikke Dreyer Chefkonsulent for CSR i SKI og formand for Forum for Bæredygtige Indkøb 1 Grønne og bæredygtige indkøb 2 Program Hvad er bæredygtige

Læs mere

Guide til grønne indkøb

Guide til grønne indkøb Guide til grønne Guide til grønne Dette er en guide til de væsentligste vejledninger, værktøjer, mærker og netværk, der findes til offentlige grønne. Guiden kan benyttes af alle, der ønsker hjælp og inspiration

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud

Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud Maria Haugaard, Advokat Gå-hjem-møde om udbudsloven og miljømærker 4. Maj 2016 Introduktion til udbudsloven og de nye muligheder for

Læs mere

Ansvarligt og intelligent indkøb

Ansvarligt og intelligent indkøb 7. marts 2014 1 Ansvarligt og intelligent indkøb Udbudsjurist Vibeke Jessen & Chefkonsulent Rikke Dreyer, SKI 7. marts 2014 2 Program Hvorfor er emnet aktuelt og vigtigt? Hvad er TCO og LCC? Hvad siger

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Bliv trænet i grønne offentlige indkøb! 04.06.2013

Bliv trænet i grønne offentlige indkøb! 04.06.2013 Bliv trænet i grønne offentlige indkøb! 04.06.2013 Program 9.00-9.30 9.30-10.40 Velkomst og introduktion Hvad, hvorfor, hvem og hvordan - grønne indkøb 12.30-13.15 13.15 14.50 14.50 15.10 Frokost Metoder

Læs mere

September 2014. Vejledning i implementering af cirkulær økonomi i offentlige indkøbsaftaler

September 2014. Vejledning i implementering af cirkulær økonomi i offentlige indkøbsaftaler September 2014 Vejledning i implementering af cirkulær økonomi i offentlige indkøbsaftaler Indhold: 1. Formål... 3 2. Udbud... 3 3. Den tekniske dialog... 4 5. Kravspecifikation... 5 6. Tildelingsfasen...

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

I dette dokument beskrives Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøbsmål for tekstiler og tekstilservice.

I dette dokument beskrives Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøbsmål for tekstiler og tekstilservice. INDKØBSMÅL Partnerskabet medlemmer har forpligtet sig til: At følge de fælles konkrete indkøbsmål At have en indkøbspolitik, hvoraf det fremgår, at miljøhensyn er en væsentlig parameter i forbindelse med

Læs mere

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Forum For Bæredygtige Indkøb Forum for Bæredygtige Indkøb præsenterer her fem forslag til, hvordan

Læs mere

Kommunal fremme af ressourceeffektivitet gennem udbud & indkøb. Case: Skolemadsemballage i KK

Kommunal fremme af ressourceeffektivitet gennem udbud & indkøb. Case: Skolemadsemballage i KK Kommunal fremme af ressourceeffektivitet gennem udbud & indkøb Case: Skolemadsemballage i KK Johannes Michelsen, Udbudsjurist (Cand.merc.jur) Sundhed og Indkøb, Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Skolemadsemballage

Læs mere

14. juni 2014 1. TCO ved udbud. Jura, erfaringer og hvordan gør du? Udbudsjurist, Vibeke Jessen & Chefkonsulent for samfundsansvar, Rikke Dreyer

14. juni 2014 1. TCO ved udbud. Jura, erfaringer og hvordan gør du? Udbudsjurist, Vibeke Jessen & Chefkonsulent for samfundsansvar, Rikke Dreyer 14. juni 2014 1 TCO ved udbud Jura, erfaringer og hvordan gør du? Udbudsjurist, Vibeke Jessen & Chefkonsulent for samfundsansvar, Rikke Dreyer 14. juni 2014 2 Program Hvorfor er emnet aktuelt og vigtigt?

Læs mere

Fremtidens drivmidler, Dansk Affaldsforening, 16. april 2013 Jesper Fabricius Advokat, partner

Fremtidens drivmidler, Dansk Affaldsforening, 16. april 2013 Jesper Fabricius Advokat, partner Hvad siger udbudsreglerne? Fremtidens drivmidler, Dansk Affaldsforening, 16. april 2013 Jesper Fabricius Advokat, partner Miljøhensyn ved udbud Det er anerkendt, at miljøhensyn kan inddrages i EU-udbud

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

ORBICON A/S ONSDAG DEN 15. MAJ 2013 ANNE STØTT HANSEN

ORBICON A/S ONSDAG DEN 15. MAJ 2013 ANNE STØTT HANSEN ORBICON A/S ONSDAG DEN 15. MAJ 2013 ANNE STØTT HANSEN WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK WWW.WINLAW.DK Hvad er sociale klausuler?

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og anlægsarbejder,

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

SKI's ordbog. Forklaring. Ord

SKI's ordbog. Forklaring. Ord SKI's ordbog En forklaring på begreber, der ofte bruges af SKI ver. 2.5 Ord Forklaring Aftalenummer Et tal, der henviser til en specifik rammeaftale. Hver aftale har et egentligt navn, som beskriver hvad

Læs mere

Miljøhensyn ved offentlige indkøb

Miljøhensyn ved offentlige indkøb 20. marts 2014 Zennure Karismaz Miljøhensyn ved offentlige indkøb Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 2014 AFSNITS- ELLER PRÆSENTATIONSTITEL >INDSÆT >SIDEHOVED & SIDEFOD, SIDENR SLÅS TIL OG FRA HER Agenda

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

Udbudsloven hvad er nyt? Bedre udbud Bedre udbud

Udbudsloven hvad er nyt? Bedre udbud Bedre udbud Bedre udbud Bedre udbud Udbudsloven hvad er nyt? Hvad skal du være opmærksom på, når du køber ind på vegne af en offentlig myndighed? Få her en kort oversigt over, hvad de nye regler betyder. Indhold 3

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at regionen planlægger udbuddet

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at kommunen planlægger udbuddet

Læs mere

Retningslinje. for udbud af bygge- og anlægsopgaver

Retningslinje. for udbud af bygge- og anlægsopgaver Retningslinje for udbud af bygge- og anlægsopgaver 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overvejelser før en opgave udbydes... 4 Beslutningsprocedure ved udbud af bygge- og anlægsopgaver... 5 Gennemførelse

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE

FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE Andreas Christensen, advokat og partner 22. juni 2016 UDBUD MED FORHANDLING EFTER FORUDGÅENDE UDBUDSBEKENDTGØRELSE side 2 UDBUD MED FORHANDLING EFTER

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik 1 2 Forord Indkøbs- og udbudspolitikken fastlægger de overordnede rammer for indkøb og udbud i Randers Kommune. Politikken gælder dermed for hele Randers Kommune. Den er rettet

Læs mere

INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE Thisted november 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Mål... 3 Omfang og afgrænsning... 3 Indkøbspolitikkens indhold... 4 Udbud... 4 Miljø... 4 Klima... 5

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK.

NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK. NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK www.norddjurs.dk/erhverv/udbud-og-indkoeb/indkoeb/indkoebspolitik Denne politik sammenfatter de grundlæggende elementer for indkøb i Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune

Læs mere

Selskabet for udbudsret d. 14. januar 2015

Selskabet for udbudsret d. 14. januar 2015 Selskabet for udbudsret d. 14. januar 2015 Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller ved Henrik Fausing Projektdirektør Dansk Byggeri Udbudsloven og evalueringskriterier 158. En

Læs mere

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Politikkens formål og principper Udbuds- og indkøbspolitikken sætter den overordnede politiske retning for Allerød

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Politik for indkøb. i Region Sjælland

Politik for indkøb. i Region Sjælland Politik for indkøb i Region Sjælland Effektiv konkurrenceudsættelse skaber besparelser dialog er nøglen til innovation og kvalitet for fremtidens succesfulde indkøb 2 Forord Indkøb er et vigtigt område,

Læs mere

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE INDKØBSPOLITIK I ALLERØD KOMMUNE 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkøbspolitikkens formål og principper 2. Indkøbspolitik og udbudsstrategi 3. Hvem er omfattet 4. Organisering af indkøb i Allerød Kommune

Læs mere

27. MAJ Tildeling og livscyklusomkostninger

27. MAJ Tildeling og livscyklusomkostninger Tildeling og livscyklusomkostninger 1 Tildeling og livscyklusomkostninger Pris Tildeling til det økonomisk mest fordelagtige tilbud - 161 Omkostninger alle former for omkostninger, herunder priser og livscyklusomkostninger

Læs mere

Vejledning til indkøbspolitikken

Vejledning til indkøbspolitikken Vejledning til indkøbspolitikken Særligt om varer, tjenesteydelser og IT-systemer Målsætninger Der henvises til Ringkøbing-Skjern Kommunes indkøbspolitik 2016. Ringkøbing-Skjern Kommune har en målsætning

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 Statens Indkøbspolitik...3 Samarbejde på tværs af Danmark...4 Lokale

Læs mere

PRIMES. [3] GPP-processen i praksis. Præsenteret af. (Insert own logo) Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union

PRIMES. [3] GPP-processen i praksis. Præsenteret af. (Insert own logo) Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union PRIMES [3] GPP-processen i praksis Præsenteret af (Insert own logo) Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Overblik 1) Udbudsproces 2) Tildelingskriterier 3) Verifikation/dokumentation

Læs mere

KONKURRENCESTYRELSEN. Offentlige grønne indkøb - en vejledning i mulighederne for at varetage miljøhensyn i forbindelse med afholdelse af udbud

KONKURRENCESTYRELSEN. Offentlige grønne indkøb - en vejledning i mulighederne for at varetage miljøhensyn i forbindelse med afholdelse af udbud KONKURRENCESTYRELSEN Offentlige grønne indkøb - en vejledning i mulighederne for at varetage miljøhensyn i forbindelse med afholdelse af udbud 2002 Indhold 2 Kapitel 1 Indledning 3 Kapitel 2 Fastlæggelse

Læs mere

Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb

Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb 7. oktober 2014 1 Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb Anja Piening, Chef for Jura og CSR Sandie Nøhr Nielsen, Udbudsjurist & TCO-ansvarlig 7. oktober 2014 2 SKI A/S en offentlig

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

Rehab konference den 9.9.14 DS/INF 174 Anbefalinger til offentlige udbud af medicinsk udstyr, herunder hjælpemidler

Rehab konference den 9.9.14 DS/INF 174 Anbefalinger til offentlige udbud af medicinsk udstyr, herunder hjælpemidler Rehab konference den 9.9.14 DS/INF 174 Anbefalinger til offentlige udbud af medicinsk udstyr, herunder hjælpemidler v/kirsten Jensen, chefkonsulent, Region Hovedstaden Baggrund Udbudsprocessen: - et samspil

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013

Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013 Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013 Indledning - mål for området...3 OPGØRELSER... 5 Beskrivelse og konklusion... 6 evaluering indsats 2013... 7 indsats 2014... 8 Ud over denne temarapport består

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik. Lyngby-Taarbæk Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik. Lyngby-Taarbæk Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Lyngby-Taarbæk Forsyning 2015 Indledning Lyngby-Taarbæk Forsyning foretager hvert år indkøb og udbud i stort omfang for at løse forsyningens kerneopgaver inden for vandforsyning,

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

Indkøbspolitik. Udkast

Indkøbspolitik. Udkast Indkøbspolitik Udkast INDHOLD Forord Formål Omfang og afgrænsning Retningslinjer for indkøb Indkøbsaftaler Generelle principper Udbud Leverandører 3 4 Vi vil være en erhvervsvenlig kommune. Det kræver

Læs mere

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Laura Svaneklink, chefkonsulent lans@di.dk JANUAR 2017 Bertil Egger Beck, konsulent beeb@di.dk Peter Beyer Østergaard, student pebo@di.dk Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Kommuner og andre offentlige

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende enhed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende enheder med ansvar for

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende myndigheder med ansvar

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Økologisk Råd Klima og energi: Hvem viser vejen i kommunerne?

Økologisk Råd Klima og energi: Hvem viser vejen i kommunerne? Økologisk Råd Klima og energi: Hvem viser vejen i kommunerne? 26. Maj 2010 Mette Lise Jensen, Miljøstyrelsen Hvorfor grønne indkøb? Vi har kun 1, men USA tror vi har 5 EU tror vi har 2,5 Kilde: Global

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige 18. april, 2011 DI s høringssvar til Grønbog om modernisering af EU's politik for offentlige Mod et mere effektivt europæisk marked for offentlige (KOM(2011) 15 endelig) Evaluering gennemføres frem mod

Læs mere

Miljømærker i SKI udbud

Miljømærker i SKI udbud Miljømærker i SKI udbud 6. november 2017 Katrine Pape Huldahl Udbudsjurist og CSR-ansvarlig i SKI Fakta om SKI SKI er sat i verden for at hjælpe det offentlige med at spare penge ved netop indkøb Vi samler

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDKAST December 2010 Sagsnr. 10/9903 2 Udbudsstrategi I henhold til Styrelsesloven skal Byrådet inden udgang af funktionsperiodens første år i en udbudsstrategi vurdere,

Læs mere

PRIMES. [1]Introduktion til grønne offentlige udbud. Præsenteret af. (Insert own logo)

PRIMES. [1]Introduktion til grønne offentlige udbud. Præsenteret af. (Insert own logo) PRIMES [1]Introduktion til grønne offentlige udbud Præsenteret af (Insert own logo) Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Hvorfor købe grønne produkter? At købe billigt

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Miljøhensyn ved offentlige indkøb Bilag II

Miljøhensyn ved offentlige indkøb Bilag II Miljøhensyn ved offentlige indkøb Bilag II 2014 Miljøhensyn ved offentlige indkøb Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN

Læs mere

Region Hovedstaden som bæredygtig indkøber Muligheder og udfordringer

Region Hovedstaden som bæredygtig indkøber Muligheder og udfordringer Region Hovedstaden som bæredygtig indkøber Muligheder og udfordringer v/kirsten Jensen, Indkøbschef, Region Hovedstaden Seminar i Selskab for grøn teknologi den 7. december 2011 Region Hovedstaden som

Læs mere

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område,

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Lightregimet Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Program 1. Hvad er udbud? 2. Hvilke regler gælder? 3. Beregningsregler - kontraktberegning 4. Udbud efter light-regimet 5.

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

STJERNEKLUBBEN UDBUDSRET - TILBUDSGIVER

STJERNEKLUBBEN UDBUDSRET - TILBUDSGIVER STJERNEKLUBBEN UDBUDSRET - TILBUDSGIVER Hovmøller & Thorup advokatfirma Dagens program: 1. Kort om udbudsreglerne 2. Afgivelse af tilbud a. Egnethed og udvælgelse b. Tildelingskriterier c. Gennemgang udbudsmaterialet

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2011/0438(COD) 4.5.2012 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed til Udvalget om det

Læs mere

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Dansk Forening for Udbudsret, København, den 20. maj 2009 Oversigt I. Hvad er sociale klausuler? II. Er sociale

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

16. DECEMBER Netværksmøde. Udbud med forhandling. v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh

16. DECEMBER Netværksmøde. Udbud med forhandling. v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh Netværksmøde Udbud med forhandling v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh mal@kammeradvokaten.dk 1 Agenda 1. 2. 3. 4. Hvornår kan udbud med forhandling anvendes? Fordele og ulemper forskelle ift

Læs mere

EN NY DAGSORDEN FOR GENNEMFØRELSE AF UDBUD I DANMARK

EN NY DAGSORDEN FOR GENNEMFØRELSE AF UDBUD I DANMARK UDBUDSLOVEN EN NY DAGSORDEN FOR GENNEMFØRELSE AF UDBUD I DANMARK DELACOURs mini-guide om udbudsloven for ordregivere Side 2 HAR DU STYR PÅ UDBUDSLOVEN? Udbudsloven sætter en ny dagsorden for gennemførelse

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse Hvad er omfattet... 3 Hvem er omfattet... 3 Forretningsmæssige kriterier... 3 Obligatoriske aftaler... 4 Digitalisering via Indkøbsportalen... 5

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse VEJLEDNING Vejledning til konsortiedannelse 17082016 Vejledning til konsortiedannelse Indledning SKI udbyder rammeaftaler på vegne af det offentlige Danmark. Vores hovedopgave er at tilvejebringe rammeaftaler

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende myndigheder med ansvar

Læs mere

Danmark-Herning: Personbiler 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Herning: Personbiler 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1 / 8 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:125033-2016:text:da:html Danmark-Herning: Personbiler 2016/S 072-125033 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2014/24/EU

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 3 2. Specifikke krav... 4 3. Dokumentation... 6 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Del I: Ordregivende myndighed/enhed. Supplement til Den Europæiske Unions Tidende. I.1) Navn og adresser

Del I: Ordregivende myndighed/enhed. Supplement til Den Europæiske Unions Tidende. I.1) Navn og adresser Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed Denne bekendtgørelse vedrører

Læs mere

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret januar 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

Skanderborg Kommune foretager indkøb og udbud efter følgende grundprincipper, som skal inddrages hver gang:

Skanderborg Kommune foretager indkøb og udbud efter følgende grundprincipper, som skal inddrages hver gang: Formål Indkøbs- og udbudspolitikken fastlægger de overordnede rammer for indkøb og udbud i Skanderborg Kommune. Politikken skal skabe en ensartet adfærd for indkøb og udbud i hele organisationen og medvirke

Læs mere

Grønt regnskab temarapport Grønne indkøb 2015

Grønt regnskab temarapport Grønne indkøb 2015 Grønt regnskab temarapport Grønne indkøb 2015 Indledning Herning Kommune har indgået centralt koordinerede indkøbsaftaler for de løbende indkøb af varer og tjenesteydelser, som har en samlet indkøbsværdi

Læs mere

Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb. 20. september 2012. Lisbet Poll Hansen Sekretariatsleder

Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb. 20. september 2012. Lisbet Poll Hansen Sekretariatsleder Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb 20. september 2012 Lisbet Poll Hansen Sekretariatsleder Præsentation Hvorfor et offentlig grønt netværk? Hvad er partnerskabet? Hvad er fordele ved partnerskabet

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende myndighed/enhed I.1) Navn og adresser Sociale og andre specifikke tjenesteydelser

Læs mere