Gasbilens karakteristika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gasbilens karakteristika"

Transkript

1 Gasbilens karakteristika Trafikdage Special session Christian Hedegaard Gravesen Projektleder for Måleprogram for tunge CNG-køretøjer Teknologisk Institut

2 Kort om Teknologisk Institut

3 Centeret Transport og elektriske systemer Kommercielt arbejde Deltagelse i EU-projekter Deltagelse i F&U projekter Er fysisk placeret i Aarhus E- mobilitet

4 Elektriske Systemer

5 Transport

6 Gasbilens karakteristika Ikke offentliggjort rapport!

7 Måleprogrammet - nationalt Sammensat af to nationale projekter Fælles måleprogram for naturgasdrevne køretøjer bevilget af Trafikog Byggestyrelsen Udvidet måleprogram for naturgasdrevne køretøjer bevilget af EUDP Formål Test af CNG-køretøjer op imod tilsvarende dieselkøretøjer Supplement til driftserfaringer i de tre CNG-projekter med Arriva, Fredericia Kommune og Det Økologiske Råd/Københavns Kommune Sammenligning med hensyn til: Energiforbrug Luftemissioner Støj

8 Måleprogrammet - internationalt Bidrager med IEA AMF Annex 49 COMVEC -programmet Formål Internationalt at undersøge og sammenligne alternative brændstoffer og teknologier for erhvervskøretøjer Teknologisk Institut bidrager med testresultater for tunge køretøjer Styrke Fælles testprocedure Internationale testresultater der direkte kan sammenlignes Sammenligning med hensyn til: Energiforbrug Luftemissioner Støj

9 Køretøjerne Kun fokus på EURO VI-køretøjer Udvalgt blandt partnerne i Trafik- og Byggestyrelsens gasprojekter 3 CNG-køretøjer En renovationslastbil og to bybusser 2 dieselreferencekøretøjer En renovationslastbil og en bybus

10 Overblik De målte CNG-køretøjerne giver generelt ikke stor miljøfordel sammenlignet med moderne effektive dieselkøretøjer CNG væsentlig NOx reduktion CNG generelt samme eller højere CO2 udledning, dog CNG-lastbilen lavere på en af kørecyklusserne CNG lave emissioner af antal partikler, dog højere end dieselkøretøjerne CNG forskel på teknologier der er plads til forbedring Identiske motorer forskellige resultater i forskellige applikationer CNG marginalt forskel på den målte støj

11 Tekniske specifikation af køretøjerne

12 Kvalitetskontrol af køretøjerne Alle køretøjerne var næsten nye biler De havde generelt en lav kilometer-stand Testet med det leverede brændstof fra operatørerne Køretøjerne blev kvalitetskontrolleret inden opstart af testene Denne kontrol omfattede: Visuel kontrol for skader, fejl og mangler Dæktrykkene blev kontrolleret Eventuelle fejl på motorstyring m.v. blev udbedret af mærkeværksted inden igangsættelse af testkørsler og test Testkørsler inklusive udrulning Kontrolvejning Teknologisk Institut kan ikke garantere, at de til testen udvalgte køretøjer repræsenterer køretøjstype og fabrikat. Der kan være individuelle afvigelser, ikke synlige fejl eller ikke synlige fejljusteringer.

13 Beskrivelse af målingerne af emissions- og forbrugsdata Formålet er at foretage sammenlignende målinger af forbrugsdata samt af emissioner for CNG-køretøjer sammenholdt med referencekøretøjerne på diesel Transiente test på rullefelt: måling af køretøjets aktuelle brændstofforbrug og emissioner Måling, analyse og beregning af: Regulerede EURO VI-emissioner: kulilte (CO) Non-Methane Hydrocarbons (NMHC)/total kulbrinte (THC) metanslip (CH4) kvælstofilter (NOx) partikelantal (PN) ammoniak (NH3) Uregulerede emissioner: kuldioxid (CO2) kvælstofdioxid (NO2) lattergas (N2O)

14 Rullefelttest baseret på målte køretøjsmodstande Gennemført på hvert køretøj

15 Kørecyklusser for test på rullefelt WHVC - World Harmoniseret Vehicle Cycle -kørecyklussen til test af alle køretøjer (IEA-krav) WHVC er basseret på de samme data, som er anvendt til at udvikle WHTC, der anvendes ved EURO VI-typegodkendelsen af tunge køretøjer Forskellige kørselsmønstre påvirker resultaterne, derfor tilvalg yderlig én kørecyklus per køretøjstype

16 Kørecyklusser for test på rullefelt

17 Uddrag af resultater

18 Energieffektiviteten

19 Brændværdier/CO2 emissionsfaktor

20 CO2 kuldioxid

21 NOx kvælstofilter

22 CH4 metanslip

23 PN partikelantal

24 Støjmålinger Simple støjmålinger udvalgt med forventning om at kunne identificere forskelle mellem CNG-køretøjerne og dieselreferencekøretøjerne Udvendigt foretages tre målinger: Forbikørsel Metode I 7 meter standmåling med forhøjet tomgang Metode II Nærfeltsmåling med acceleration fra stilstand målemetode anvendt blandt andet i Italien (external noise while leaving) Indvendigt foretages to målinger på udvalgte positioner i køretøjerne: Ved tomgang Ved forhøjet tomgang (samme motoromdrejninger som ved Metode II)

25 Støjtest på busserne

26 Støjtest på lastbilerne - udvendigt

27 Støjtest på lastbilerne - indvendigt

28 Konklusion CNG-køretøjerne giver generelt ikke stor miljøfordel sammenlignet med moderne effektive dieselkøretøjer CNG væsentlig NOx reduktion CNG generelt samme eller højere CO2 udledning, dog CNG-lastbilen lavere på en af kørecyklusserne CNG lave emissioner af antal partikler, dog højere end dieselkøretøjerne CNG er en genvej til biogas Hønen og ægget CNG forskel på teknologier der er plads til forbedring Identiske motorer forskellige resultater justeringer / indbygning kunne være interessant med test af flere køretøjer CNG marginalt forskel på den målte støj Vælg ret teknologi til ret applikation

29 Tak! Ønsker du en kopi af rapporten? Christian Hedegaard Gravesen

30 Biogas til tunge køretøjer Aalborg Trafikdage 2015 Christian Ege, sekretariatsleder

31 Støttede projekter Trafikstyrelsen har støttet: Projekt i Københavns kommune: 4 skraldebiler og en tankstation Det Økologiske Råd, EON, OK og Scania 3 gasbusser i Movia, gastankstation i Gladsaxe, HMN 9 gasbusser og 6 skraldebiler i Fredericia kommunen, NGF Nature Energy og busoperatøren Tide Bus Lille CO 2 -effekt ved naturgas frem for diesel Stor effekt ved biogas hvis den ikke er baseret på fødevare-afgrøder Naturgas kan være stepping stone til biogas

32 CO 2 -effekt af alternative brændsler ENS: Alternative drivmidler Jeppe Juul

33 Biogas på nettet primo anlæg tilsluttet. Årlig kapacitet ca 23 mio Nm 3

34 Gastankstationer i Danmark i 2015

35 Gastankstationen på Amager

36 Bionaturgascertifikater det samme som VE-elcertifikater? Undgå at gentage samme problemer som man har haft med grøn strøm Bionaturgascertifikater udløber efter et år det er altså ikke biogas produceret i fjern fortid Bionaturgasnaturgascertifikater dokumenter at naturgas er erstattet af bionaturgas Bionaturgas er en fornybar energikilde, der ved erstatning af naturgas og andre fossile brændstoffer reducerer CO2-emission Kunden der køber et bionaturgascertifikat sikrer en reel emissionsreduktion Dato - Dok.nr. 7

37 Dato - Dok.nr. 8

38 Dato - Dok.nr. 9

39 16. april 2015 Ressource- og Affaldsplan 2018 Tema: Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling: I 2018 skal minimum 60 % af skraldebilerne køre på alternative brændsler Indsamlingen skal på sigt være støjfri og CO2-neutral Forsøg med alternative brændstoffer og smartere indsamlingsmetoder Bio-affald skaber brændsel til indsamlingen 10

40 16. april 2015 Udbudsstrategi Teknik- og Miljøforvaltningen skal være en aktiv partner i bestræbelserne på at understøtte etableringen af infrastruktur for levering af gas til tung transport. Således vil hovedparten af skraldebilerne skulle køre på gas 11

41 København rykker hurtigt nu! Københavns kommune stiller nu krav i udbud, der medfører gas i samtlige skraldebiler Gasbiler der bliver indsat efter udbud: Østerbro og Nørrebro: 1. august 2015: 9 biler Valby, Vanløse, Brønshøj, Husum 1. september 2015: 25 biler Indre By, Vesterbro, Amager Ø og Amager V, 1. maj 2016: 36 biler med biogascertificat Der vil stadig være 8 10 biler på diesel (EURO VI) fordi kommunen ikke stillede krav om 100 % gas i de første runder. Vognmændene: årlige driftsomkostninger incl. løn stiger med ca. 1% ved at gå fra diesel til gas

42 Økonomi i forsøget Marginalomkostninger i forholdet mellem operatørerne og kommunen (Aftalegrundlag eksempel): Udgangspunkt var 8 års leasing, aftalt mellem Scania og aktuel renovatør. Biltype Pris inkl. kasse Heraf chassis Diesel 1,3 mio. 0,74 mio. Gas 1,6 mio. 1,04 mio. R&M pr. mdr. Biogas konference Lettere klimabelastning fra tunge køretøjer 16. April 2016 Restværdi Merpris - leasing

43 Omkostninger for en bil Diesel Biodiesel (RME) Bioethanol (ED95) Gas Ren el Antallet af biler 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Afskrivning på bil kr/år Forsikring kr/år Vedligeholdelse kr/år Årlig drifts omkostninger kr/år Samlet årlige omkostninger kr/år Kilde Grontmij: Alternative drivmidler til renovationsbiler November % 1% 9% 30% 110% Biogas konference Lettere klimabelastning fra tunge køretøjer 16. April 2016

44 16. april 2015 Hvorfor ikke 100 % el nu? Dyr løsning (merpris 2 mio. kr. pr. bil = 156 mio!) Teknologien stadig under udvikling El-drevne skraldebiler opfylder ikke kravene til lavgulvsførehuse mv. endnu El er en langsigtet strategi biogassen er der nu Sammenhæng med indsamling af bio-affald 15

45 Stor interesse Mange henvendelser

46 Gas kontra diesel Borgere og skraldemænd

47 Partikler Lugt

48 Busser: Mange ikke-støttede projekter

49 Hvor mange tunge køretøjer kan omstilles? Potentiale for komprimeret biogas: skraldebiler, busser og distributionslastbiler med aktionsradius under km Energistyrelsen: omstilling af samtlige danske vil kræve ca. 24 PJ biogas (Cowi for Est., nov. 2014) Det kan leveres på sigt, og der vil stadig være noget biogas til kraftvarmeformål Flydende biogas til langturslastbiler og -busser: næppe aktuelt pt. Få driftserfaringer meget følsomt for evt. metantab Biogas-produktion i 2020, med nuværende udbygning: 10 PJ. Potentiale med størres satsning: 48 PJ

50 Betydeligt potentiale for biogas

51 Pris på gas til transport

52 Gas til transport beskattes hårdt i Danmark

53 Gas til transport Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt v/ Per Darger, Specialkonsulent, Trafik- og Byggestyrelsen, Center for biler og grøn transport

54 Program Indledning Per Darger, Trafik- og Byggestyrelsen Gasbilens karakteristika Christian Hedegaard Gravesen, Teknologisk Institut Biogas - Lettere klimabelastning fra tung transport Christian Ege, Det Økologiske Råd Infrastruktur til gasdrevne køretøjer i Danske Transportcentre Michael Stie Laugesen, Foreningen af Danske Transport Centre Fordele og ulemper ved biogas i transport Hans-Henrik Lindboe, EA Energianalyse

55 Trafik- og Byggestyrelsens projekter med gas i transport - Midler til 3 projekter fra en grøn transportpolitik til forsøg med gas i tung transport og - 2 projekter med lidt lettere transport. - Projekter med tung transport er ved at være gennemført med gode erfaringer, men få dokumenterede resultater. - Målinger på tunge gaskøretøjer sammenligne med diesel.

56 Energistyrelsen projekter med gas i transporten - Rapport om rammevilkår for gas i tung transport. - Midler fra Energiforliget 2012 til foreløbig 5 partnerskabsprojekter med biogas i tung transport. - Ny ansøgningsrunde i efteråret 2015 med udmøntning af knap 10 mio. kr. efter samme tema som sidst. - Analyse af fordele og ulemper ved biogas i transport.

57 Gastankstationer

58 Arrivas gasbusser i København - Modtog 5,5 mio. kr. i tilskud primo 2011 til 3 gasbusser - Trådte i drift Kører upåklageligt på både A-busruter og S-busruter - Arriva har efterfølgende vundet gasbuskontrakter Holstebro, Ålborg-Frederikshavn, Rute 5A i København (maj 2017) - Arriva byder næsten altid med gas (biogascertifikater) som alternativt bud, hvor diesel indgår og fx hybridbusser også kan indgå.

59 Fredericia Bybusser - Modtog 5,0 mio. kr. i tilskud primo 2012 til 9+2 gasbusser - Trådte i drift i juli 2013 (første) - Problemer med indretning af værksted til gas - Problemer med brændstoffiltre/brændstofkvalitet - Synes ikke at være stor politik interesse for projektet

60 Renovationsbiler i København - Det Økologiske Råd modtog 1,4 mio. kr. primo 2011 og 0,8 mio. kr. i primo 2012 til 3 renovationsbiler og én lastbil - Trådte drift i november Kørt rimeligt problemfrit. - Københavns Kommune forventer 70 renovationsbiler i drift i 2016, hovedparten på biogas (certifikater).

61 Tiltag støttet af Energistyrelsen - Nordjysk Partnerskab for biogas i tung transport, Region Nordjylland. - Partnerskab for biogas til buskørsel i Region Midtjylland, HMN Naturgas I/S - Accelerering af den grønne omstilling i tung transport i Storkøbenhavn, E.ON. - Biogas til tung transport i Sønderjylland, Grontmij A/S - Anvendelse af gasdrevne køretøjer med udgangspunkt i Høje Taastrup Transportcenter, FDT (Foreningen af Danske Transportog Logistikcentre)

62 Resultater

63 Rapport om rammevilkår - Få godkendte tunge køretøjer til CNG på Euro-VI niveau. - Få tankningsmuligheder. - Begrænset CO2-gevinst - med mindre man bruger biogas. - Begrænsede miljøgevinster på andre områder (Euro VI). - Driftsøkonomiske beregninger viser at skift til naturgas indebærer en stigning på 1-3%. - Ikke umiddelbart attraktivt for private vognmænd at skifte til gas. - Potentiale for tekniske forbedringer af gasmotorerne er muligvis er større end for dieselmotorer. - Biogaspotentialet vil måske på længere sigt vil kun opnå en størrelse, der kan dække behovet til busser og distributionslastbiler. - Kun i Sverige er der for alvor erfaringer med gas i tung transport.

64 Biogas og andre biobrændsler til tung transport Trafikdage 2015, Aalborg Universitet Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse a/s 1

65 Mio tons CO2/år Transport og CO Vejtransport - - Banetransport - - Søtransport, indenrigs - - Luftfart, indenrigs - - Luftfart, udenrigs - - Forsvarets transport 2

66 Projektet Støttet af Energistyrelsen Belyse og præcisere fordele, ulemper og konsekvenser ved at Danmark vælger en udviklingsvej i retning af flydende biobrændstoffer eller gasformige brændsler til den tunge transport. Fordele og ulemper skal måles med hensyn til ressourceudnyttelse, klima/milø/bæredygtighed, systemsammenhæng, teknologisk robusthed, økonomi samt øvrige samfundsmæssige konsekvenser. Syddansk Universitet Henrik Wenzel Lorie Hamelin Julie Houge Hansen Ea Energianalyse Hans-Henrik Lindboe János Hethey (Erika Zvingilaite) 3

67 Analyser 1. Konverteringsteknologier for biomasse til gas/flydende 2. Biomasseressourcer og ressourcens sammenhæng med konverteringsteknologien 3. Internationale udviklingstendenser for foretrukne drivsystemer 4. Sammenhæng mellem transportteknologi og energisystemet 4

68 Globale transportscenarier WEO New energy policies EJ Oil Electricity Biofuels Other fuels 5

69 ENS scenarier: 2050: 79% virkngrd Brændstofforbrug (PJ) Primærenergiforbrug (PJ) Gasolie Benzin Kerosen SNG Biokerosen RME Gasolie Benzin Kerosen Halm Gylle Brint 6

70 Brændstoffer Gerne brændstoffer med højt brintindhold Brændstof Kemi Molvægt Carbon Hydrogen Oxygen LHV vægt% vægt% vægt% GJ/ton Biomasse C 7 H 10 O % 6% 46% 18,5 Benzin C 8 H % 16% 0% 42,7 Diesel C 12 H % 14% 0% 41,9 DME C 2 H 6 O 46 52% 13% 35% 28,4 SNG CH % 25% 0% 50,4 Brint H 2 2 0% 100% 0% 141,8 Methanol CH4O 32 38% 13% 50% 19,9 7

71 Eksempel: Bio-SNG Virkningsgrader Omkostninger kr./gj BIO SNG Fjernvarme EL Tab 8 EL kr./gj Biomasse input kr./gj Inv. kr./gj FV kr./gj D&V kr./gj Brændselspris kr./gj

72 Biobrændstofteknologier Foreløbige resultater kr./gj G Biodiesel DME BIO2G BioSNG Biogas Metanisering biogas-co2-100 Opgradering kr./gj EL kr./gj FV kr./gj Biomasse input kr./gj D&V kr./gj Inv. kr./gj Brændselspris kr./gj 9

73 Infrastruktur Gasfyldestation type Mindre fyldestation Større fyldestation Samlede omkostninger (DKK/GJ) Fyldestation efter type (%)

74 Køretøjs-model Fremskrivning af transportarbejde Transport af personer (pkm) Transport af gods (tkm) Input fra LTM Fordeling af trafikarbejde På køretøjstyper Diesel/benzin/el Årgang, effektivitet Transportbehov + Belægning Køretøjskilometer Teknologier + fordeling af transportarbejde Køretøjsbestand Energiforbrug og CO 2 -emission 11 Fordeling af trafikarbejde på personbiler/busser/baner osv. Beregning af trafikarbejde i køretøjskilometer Input fra LTM Energiforbrug beregnes på baggrund af specifikt energiforbrug for hver køretøjstype

75 Foreløbige scenarieberegninger Eksempel: Lastbiler Antal lastbiler Diesel-L Benzin-L Biogas Total 12

76 Foreløbige konklusioner (1) Infrastrukturen til gaskøretøjer er på mellemlang og lang sigt økonomisk konkurrencedygtig overfor flydende brændstoffer. Hvis efterspørgslen internationalt vokser markant, bliver merprisen på køretøjer sandsynligvis meget lille. Udfordring med Long-Haul lastbiler 13

77 Foreløbige konklusioner(2) Termiske biobrændsler i større skala ligger et godt stykke ude i fremtiden. Men termiske biobrændstoffer skal udvikles, såfremt flyindustrien skal overgå til biobrændstof Billigste termiske biobrændsel bliver med stor sandsynlighed gasformigt (Bio-SNG). Men uklart om det nogensinde bliver konkurrencedygtigt med biogas. Termiske biobrændsler kræver anlæg i GW-skalaen for at blive konkurrencedygtige. Disse anlæg vil source internationalt. Hvad så med de danske biomasseressourcer? Og kun få byer kan udnytte spildvarmen 14

78 Foreløbige konklusioner (3) Biologiske processer efterlader uomsatte fibre, hvilket teoretisk giver dårligere virkningsgrader. Men tilbageførsel af fiber til landbruget kan betyde at de tilgængelige mængder til energi/transportformål øges og at carbonfootprint sænkes. Hvad kan Danmark med fordel gøre for at øge bio i transporten? Forfølge en strategi der sigter mod en vis andel gas i tung transport frem mod Det mest sandsynlige er nok at der ikke er FT-baseret biodiesel at få om år. Strategi der sigter mod at øge biogasudbyttet fra halm med rimelig økonomi En strategi der sigter mod udvikling af 2. G bioetanol En strategi for metanproduktion ved brint og CO2. Deltage i internationale forskningssamarbejder om termokemisk biomasseomsætning. 15

79 Gasdrevne køretøjer i Danske Transportcentre Session omkring Biogas i tung transport Status og udfordringer for et bæredygtigt VE-brændstof Michael Stie Laugesen, Afdelingsleder - FDT TRAFIKDAGE i Aalborg d

80 FDT Foreningen af Danske Transport- og Logistikcentre Arbejder med merværdiskabende services med udgangspunkt i de 7 danske transport og logistikcentre - Alternative drivmidler - Sikre rastepladser - Kombiterminal udvikling - Bane projekter Har hovedkontor i Aalborg og projektkontor i Bruxelles

81 Baggrund FDT har målrettet arbejdet på at udvikle danske- og europæiske- transport- og logistikcentre som værdiskabende, effektive og innovative logistikmiljøer, der til stadighed kan opfylde såvel markedets som samfundets krav til logistikløsninger. FDT ser projektet Anvendelse af gasdrevne køretøjer med udgangspunkt i Høje Taastrup Transportcenter som en stor mulighed for at dokumentere og implementere konkrete løsninger på transportsektorens miljøproblemer og dermed være forbillede for en videre udbredelse af alternative drivmidler til transportsektoren.

82 Tilskud på DKK fra ENS Med udgangspunkt i Høje-Taastrup Transportcenter vil FDT (Foreningen af Danske Transport- og Logistikcentre), E.ON Danmark, Høje Taastrup Kommune og Carlsberg i løbet af 2015 samarbejde om, at introducere biogasdrevne lastbiler i den danske B2B sektor. Formål Det overordnede formål med projektet er, med udgangspunkt i Høje-Taastrup Transportcenter, at starte udbredelsen af biogasløsninger for tung transport i den danske godstransport sektor, og dermed tage første skridt på vejen mod at imødekomme Danmarks og EU s målsætninger om, at gøre godstransporten i byerne CO2 neutral inden Gasløsninger til den tunge transport E.ON Danmark vil, som en del af projektet etablere og drive en gaspåfyldningsfacilitet i Høje-Taastrup Transportcenter. E.ON s påfyldningsstation vil indgå i et netværk af påfyldningsstationer, som i første omgang vil dække hovedstadsområdet. Herved vil brugen af biogas som drivmiddel blive et reelt alternativ for transportører, som er hjemmehørende og driver forretning i og omkring Høje-Taastrup Transportcenter.

83 First Movers Carlsberg rekvirerer de første 6 gasdrevne køretøjer i løbet af PostNord har budt ind med to ekstra køretøjer i 2016 Mulighed for flere First-movers Projektet rummer mulighed for at give økonomisk støtte til rekvireringen af nye gasdrevne lastbiler kan interesserede henvende sig til FDT på eller via for yderligere oplysninger.

84 Resultater af Projektet Udbredelse af resultater Erfaringerne fra Høje-Taastrup Transportcenter vil kunne føre til yderligere udskiftning af konventionelt drevne køretøjer med gasdrevne i alle landets syv transportcentre. FDT udarbejder retningslinjer plankoncept for etablering af faciliteter for alternative drivmidler i logistikcentre

85 TCO Kalkulator Total Cost of Ownership CNG Scania P280LB4x2 Diesel Scania P280LB4x2 Købspris Pris Trailer - - Støtte Total Operationelle omkostninger [pr år] Brændstofforbrug (diesel) Brændstofforbrug (gas) Vedligehold Grøn afgift - Total (pr år) Nutidsværdi (8 år) Fradrag [pr år] Skrapværdi [i år 8] Gensalg af varebil Nutidsværdi af gensalg Total Cost of Ownership Nutidsværdi af 8 års drift Difference til tilsvarende diesel model % dyrere end konventionel 12% DATA INPUT Generel Alternative Cost of capital 10% p.a. km pr år km Skat 24,5% Skrapværdi 10% Tilskud 40% Brændstof kr/l diesel kr/m3 gas Afskrivning Saldometode CNG Scania P280LB4x2 9,44 kr 9,74 kr 25% pr år Diesel Scania P280LB4x2 Tekniske specifikationer Brændstof CNG Diesel Motor Motoreffekt 280 hk (205 kw) 280 hk (205 kw) Topfart (km/t) Brændstofforbrug (diesel, km/l) - 4,0 Brændstofforbrug (gas, km/m3) 3,4 - Tankstørrelse (m3) Rækkevidde (km) Lasteevne (kg) Totalvægt (kg) levetid 8 8

86 Gastankstationer i Danmark

87 Nyt projekt Det overordnede formål med FDT s arbejde i projektet er at styrke udbredelsen af gasdrevne køretøjer til transport- sektoren (med fokus på tunge køretøjer) og derved indfri de omfattende krav fra EU, jf. Clean Power for Transport Direktivet (2014) og Hvidbogen (2011). Aktiviteter inkluderer analyser og aktiviteter vedr: 1) Tilskudsmuligheder, 2) Behovs- og flådeanalyseværktøjer, 3) Politiske værktøjer og virkemidler, - fokus på afgiftssatser for gas til motorbrændstof 2015 Sats: Øre/Nm 3-297,6 4) Online platform vedr. køretøjsteknologi, 5)Test og demonstrationsaktiviteter for etablering af gastankstationer, 6) Anvendelsesmuligheder for CBG og LBG Aktiviteterne styrker udviklingen af en grøn økonomi med fokus på opbygningen af skandinaviske forretnings-modeller for biogas til den tunge transport

88 Roadshows for biogasløsninger Roadshowet gennemføres af Foreningen af Danske Transport- og Logistikcentre, Gas2move og Aarhus Universitet Herning. Forberedelse af roadshows Partnerne undersøger hidtidige udbud, forretningsmodeller og beregninger af TCO (Total Cost of Ownership) ved drift af busser, renovationsbiler og andre gasbilflåder. Partnerne afsøger markedet for kommuner, renovationsselskaber, vognmænd, trafikselskaber samt private virksomheder, der inviteres til roadshowet. Forhåndstilmelding gør det muligt at indikere, hvilke køretøjer/typer af køretøjer deltagerne er interesserede i at besigtige/evt. prøvekøre. Hvert roadshow-event følges op med henblik på at afklare transportørernes potentiale for at skifte over til biogas. Første roadshow afholdes i Herning Transport og Logistikcenter d

89 For yderligere information kontakt Leder af Transport og Planlægningsafdelingen - NTU Michael Stie Laugesen NTU (FDT s Sekretariat) Ved Stranden 22 Postboks 1111 DK-9000 Aalborg Danmark Tlf:

Michael Stie Laugesen, Afdelingsleder - FDT Konference i Høje Taastrup d. 29.10.2015

Michael Stie Laugesen, Afdelingsleder - FDT Konference i Høje Taastrup d. 29.10.2015 Alternative Drivmidler til Tung Transport KICKSTART AF GRØN OMSTILLING I DANSKE KOMMUNER Michael Stie Laugesen, Afdelingsleder - FDT Konference i Høje Taastrup d. 29.10.2015 FDT Foreningen af Danske Transport-

Læs mere

Gasbilens karakteristika Gas-konference 16. april 2015

Gasbilens karakteristika Gas-konference 16. april 2015 Gasbilens karakteristika Gas-konference 16. april 2015 Christian Hedegaard Gravesen Projektleder for Måleprogram for tunge CNG-køretøjer Teknologisk Institut Gasbilens karakteristika Ikke offentliggjorte

Læs mere

Biogas til tunge køretøjer. Aalborg Trafikdage 2015 Christian Ege, sekretariatsleder

Biogas til tunge køretøjer. Aalborg Trafikdage 2015 Christian Ege, sekretariatsleder Biogas til tunge køretøjer Aalborg Trafikdage 2015 Christian Ege, sekretariatsleder Støttede projekter Trafikstyrelsen har støttet: Projekt i Københavns kommune: 4 skraldebiler og en tankstation Det Økologiske

Læs mere

Gas til B2B-sektoren: Udfordringer og potentiale

Gas til B2B-sektoren: Udfordringer og potentiale Gas til B2B-sektoren: Udfordringer og potentiale Blue Corridor: Tema og dialogmøde om gas til transport i Søborg Michael Stie Laugesen, Afdelingsleder - FDT 06.06.2016 FDT Foreningen af Danske Transport-

Læs mere

Rådgivning /anbefalinger baseret på test og analysearbejde

Rådgivning /anbefalinger baseret på test og analysearbejde Rådgivning /anbefalinger baseret på test og analysearbejde Temamøde, Søborg 6. juni 2016 Teknologisk Institut / TINV (Transportens Innovationsnetværk) Christian Hedegaard Gravesen Teknologisk Institut

Læs mere

Diesel-, gas- eller el-drift Rådgivning baseret på test og analysearbejde samt opsamlede erfaringer

Diesel-, gas- eller el-drift Rådgivning baseret på test og analysearbejde samt opsamlede erfaringer Diesel-, gas- eller el-drift Rådgivning baseret på test og analysearbejde samt opsamlede erfaringer Trafikbestillerkonference, 22. maj 2017 Teknologisk Institut Christian Hedegaard Gravesen Centeret Transport

Læs mere

Biogas og andre biobrændstoffer til tung transport

Biogas og andre biobrændstoffer til tung transport Biogas og andre biobrændstoffer til tung transport Foreningen for danske biogasanlæg Økonomiseminar Hotel Legoland, Billund 5 december 2016 Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse a/s 1 Projektet Støttet

Læs mere

INFRASTRUKTUR Michael Stie Laugesen NTU

INFRASTRUKTUR Michael Stie Laugesen NTU INFRASTRUKTUR Michael Stie Laugesen NTU BIOGAS 2020 INFRASTRUKTUR Michael Stie Laugesen Afdelingsleder for Planlægning, Energi og Transport NTU ApS Bigoas2020 Konference i Trollhättan 26-27. Oktober 2016

Læs mere

Gas til transport. v/per Darger, Specialkonsulent Center for Biler og Grøn Transport

Gas til transport. v/per Darger, Specialkonsulent Center for Biler og Grøn Transport Gas til transport v/per Darger, Specialkonsulent Center for Biler og Grøn Transport Rammebetingelser?? Trafikstyrelsens og Energistyrelsens arbejde med gas: - Midler til 3-4 projekter fra en grøn transportpolitik

Læs mere

Krav til kombinationssystemer Opfølgning på klimaaftalen Kort overblik gas over til transport

Krav til kombinationssystemer Opfølgning på klimaaftalen Kort overblik gas over til transport Krav til kombinationssystemer Opfølgning på klimaaftalen Kort overblik gas over til transport Niels-Anders Nielsen, Chefkonsulent Center for Biler og Grøn Transport Temadag: Emissionssystemer til tunge

Læs mere

ARBEJDSPAKKE 5 TRANSPORT & INFRASTRUKTUR. Kent Bentzen Adm. Direktør for NTU Trollhättan, 07. oktober 2015

ARBEJDSPAKKE 5 TRANSPORT & INFRASTRUKTUR. Kent Bentzen Adm. Direktør for NTU Trollhättan, 07. oktober 2015 ARBEJDSPAKKE 5 TRANSPORT & INFRASTRUKTUR Kent Bentzen Adm. Direktør for NTU Trollhättan, 07. oktober 2015 Dagsorden Emne Oplægsholder 1. Introduktion af partnere Alle 2. WP5 aktiviteter Kent Bentzen, NTU

Læs mere

Fra plan til virkelighed Skraldebiler på biogas

Fra plan til virkelighed Skraldebiler på biogas Fra plan til virkelighed Skraldebiler på biogas Jens Purup Affald og Genbrug Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune 1 Vejen til gasbiler Fortællingen om hvordan vi skifter fra diesel til gas

Læs mere

Gas til transport. v/per Darger, Specialkonsulent Center for Biler og Grøn Transport

Gas til transport. v/per Darger, Specialkonsulent Center for Biler og Grøn Transport Gas til transport v/per Darger, Specialkonsulent Center for Biler og Grøn Transport Aktiviteter med gas i transport - Forsøgsprojekter - Måleprogram - Gaspartnerskab - TINV-gasnetværk - Flere fyldestationer

Læs mere

TEMAMØDE I DANSK NETVÆRK FOR GAS TIL TRANSPORT. Lars Overgaard Faglig Teknologisk Koordinator for Landtransport. www.tinv.dk

TEMAMØDE I DANSK NETVÆRK FOR GAS TIL TRANSPORT. Lars Overgaard Faglig Teknologisk Koordinator for Landtransport. www.tinv.dk TEMAMØDE I DANSK NETVÆRK FOR GAS TIL TRANSPORT Lars Overgaard Faglig Teknologisk Koordinator for Landtransport www.tinv.dk NETVÆRK FOR GAS TIL TRANSPORT Netværket er et samarbejde imellem Transportens

Læs mere

Biogas til tung transport - her er hvad kommunerne skal vide. Gastekniske dage Knud Boesgaard, FREMSYN, 24. maj 2017

Biogas til tung transport - her er hvad kommunerne skal vide. Gastekniske dage Knud Boesgaard, FREMSYN, 24. maj 2017 Biogas til tung transport - her er hvad kommunerne skal vide Gastekniske dage Knud Boesgaard, FREMSYN, 24. maj 2017 Interessefællesskabet for biogas til transport Udredningsarbejde om muligheder og barrierer

Læs mere

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Naturgas Fyn 5,9% 25,7% Omsætning 2011: DKK 1,8 mia. 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Resultat før skat 2011: DKK 82 mio. Ansatte: 85 Naturgas

Læs mere

Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Norge med fokus på vejtransporten

Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Norge med fokus på vejtransporten Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Norge med fokus på vejtransporten NP årskonference 8. november 2011 János Hethey Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Transportenergiforbrug Kun indenrigs transport

Læs mere

TRANSPORT. Temadag - Energieffektivitet, april 2017 Teknologisk Institut Christian Hedegaard Gravesen Teknisk ekspert på vejtransportområdet

TRANSPORT. Temadag - Energieffektivitet, april 2017 Teknologisk Institut Christian Hedegaard Gravesen Teknisk ekspert på vejtransportområdet TRANSPORT Temadag - Energieffektivitet, april 2017 Teknologisk Institut Christian Hedegaard Gravesen Teknisk ekspert på vejtransportområdet Indhold Teknisk ekspert på vejtransportområdet Optimeringspotentiale

Læs mere

CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen

CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen Kim Røgen, Udviklingsnetværk Affaldsudbud, 30. august 2010 Konference om markedet som middel til mindre CO 2 fra Transport 24. oktober 2013 Jens Purup Områdechef i

Læs mere

Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen. IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen

Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen. IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen Disposition Langt sigt! Hvorfor overhovedet gas i transport? Scenarieanalyserne Kort sigt! Rammerne

Læs mere

Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark

Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark Gas i transportsektoren Et nyt marked derfor vigtigt. Potentielt stort energiforbruget til

Læs mere

Få støtte til en grønnere transport

Få støtte til en grønnere transport Få støtte til en grønnere transport - Tilskudsmuligheder til den grønne omstilling af tung transport Natasja Bjerregaard Christensen, Projektkonsulent NTU Roadshowet BIOGAS TIL TRANSPORT, Herning d. 9.

Læs mere

Naturgas/biogas til transport

Naturgas/biogas til transport Naturgas/biogas til transport DGF Gastekniske Dage, Vejle, 5-6. april 2011 Asger Myken asgmy@dongenergy.dk Agenda Landtransport Status og udvikling i Europa og globalt Tid til ny kurs i Danmark? Nye analyser

Læs mere

Gas til tung transport - Udbud infrastruktur. Driving Green 27. august 2014 Lisa Bjergbakke Energistyrelsen

Gas til tung transport - Udbud infrastruktur. Driving Green 27. august 2014 Lisa Bjergbakke Energistyrelsen Gas til tung transport - Udbud infrastruktur Driving Green 27. august 2014 Lisa Bjergbakke Energistyrelsen Disposition Overordnede strategi- hvorfor overhovedet gas i transport? Hønen eller ægget - Energiaftalen

Læs mere

Drivmidler til tung trafik - Fremtidens regulering

Drivmidler til tung trafik - Fremtidens regulering , sekretariatsleder Drivmidler til tung trafik - Fremtidens regulering Dansk Affaldsforening 16.4.2013 De politiske intentioner Et blankt stykke papir! Regeringen har bebudet en klimaplan og klimalov Den

Læs mere

Gas i transportsektoren Indlæg på 4. Konference, Fossil frie Thy transport. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Gas i transportsektoren Indlæg på 4. Konference, Fossil frie Thy transport. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi 28. Februar 2013 Gas i transportsektoren Indlæg på 4. Konference, Fossil frie Thy transport. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Jonny Trapp Steffensen, senior manager jts@bionaturgasdanmark.dk Bionaturgas

Læs mere

Driving Green Biogas til transport 28. august 2014 Frank Rosager Chef for planlægning og udvikling

Driving Green Biogas til transport 28. august 2014 Frank Rosager Chef for planlægning og udvikling Driving Green Biogas til transport 28. august 2014 Frank Rosager Chef for planlægning og udvikling 28. august 2014 1 150 mio. Nm3 Gas til transport i Sverige Der er 152 offentlige tankstationer i april

Læs mere

Ren gas: Ny Scania P 280 renovationslastbil med gasmotor, Euro6-miljønorm

Ren gas: Ny Scania P 280 renovationslastbil med gasmotor, Euro6-miljønorm Ren gas: Ny Scania P 280 renovationslastbil med gasmotor, Euro6-miljønorm 2 Source: GM MTZ Biofuels Conference Hamburg Nov. 2007 Scania engines for alternative fuels Bio-diesel (RME) Different fuel filter

Læs mere

Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen

Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen Pct. Transportsektorens andele af CO 2 - udledning og energiforbrug 35 30 25 20 15 10 5-1980 1990 2000

Læs mere

Lastbiler på biobrændstoffer 25/9 2009

Lastbiler på biobrændstoffer 25/9 2009 1 Lastbiler på biobrændstoffer 3 Source: GM MTZ Biofuels Conference Hamburg Nov. 2007 THE SAHARA FOREST PROJECT Input: Saltwater Nutrients CO2 Sun Output: New biomass - food - bioenergy Electricity Freshwater

Læs mere

Grøn Roadmap Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug

Grøn Roadmap Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug Grøn Roadmap 2030 - Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug 1 Summer School 1 september 2016 Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse a/s Projektet støttet af Energifonden Med

Læs mere

Høje Taastrup Going Green Eksterne finansieringsmuligheder under Energistyrelsen til indkøb af el og gas køretøjer

Høje Taastrup Going Green Eksterne finansieringsmuligheder under Energistyrelsen til indkøb af el og gas køretøjer Høje Taastrup Going Green Eksterne finansieringsmuligheder under Energistyrelsen til indkøb af el og gas køretøjer Michael Stie Laugesen, Afdelingsleder FDT Foreningen af Danske Transport og Logistikcentre

Læs mere

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Konference om omstillinger i den dieseldrevne, professionelle transport Christiansborg, 27. maj 2008 Asger Myken, DONG Energy asgmy@dongenergy.dk 1 Disposition

Læs mere

Anvendelse af gas i transportsektoren

Anvendelse af gas i transportsektoren Anvendelse af gas i transportsektoren Gasstationer i Danmark Gasbusser i Danmark Hvad koster det at få opsat en gasstation? HMN Naturgas oplyser, at en gasstation i runde tal koster 6 mio. kr. at det ikke

Læs mere

Referat af anden workshop om Alternative Drivmidler til Godstransportsektoren. Fredag den 3. oktober 2014, klokken 9.30 13.

Referat af anden workshop om Alternative Drivmidler til Godstransportsektoren. Fredag den 3. oktober 2014, klokken 9.30 13. Referat af anden workshop om Alternative Drivmidler til Godstransportsektoren. Fredag den 3. oktober 2014, klokken 9.30 13.00 TEMA: GAS 1 Deltagere: E.ON: Bent Erik Hawaleska & Derya Topcu. HTK: Arne Scholler

Læs mere

Udfordringer og muligheder for biogas i transportsektoren. Bioøkonomi i Guldborgsund, 3. februar 2016 Poul Erik Pedersen

Udfordringer og muligheder for biogas i transportsektoren. Bioøkonomi i Guldborgsund, 3. februar 2016 Poul Erik Pedersen Udfordringer og muligheder for biogas i transportsektoren Bioøkonomi i Guldborgsund, 3. februar 2016 Poul Erik Pedersen Gas2move Iværksætterselskab 2015 Webplatform med leverandørregister og abonnementsartikler.

Læs mere

NGF Nature Energy Seminar om grøn bilflåde

NGF Nature Energy Seminar om grøn bilflåde NGF Nature Energy Seminar om grøn bilflåde 03-10-2014 1 DISPOSITION Fra bionaturgas til grøn transport Kort om NGF Nature Energy Kort status CNG i Danmark CNG ring Fyn en vision Tidsplan NGF NATURE ENERGY

Læs mere

HTK Going Green. Workshop, 03-10-2014 E.ON Danmark A/S, Derya Topcu Markedschef, Gas til Transport

HTK Going Green. Workshop, 03-10-2014 E.ON Danmark A/S, Derya Topcu Markedschef, Gas til Transport HTK Going Green Workshop, 03-10-2014 E.ON Danmark A/S, Derya Topcu Markedschef, Gas til Transport Hvordan sikrer vi udrulning af en landsdækkende tankningsinfrastruktur i Danmark? E.ON s første gastanksstationen

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Til: Teknisk Udvalg Side 1 af 5 Notat med supplerende oplysninger om planlægningen for en ny naturgasledning fra Sabro til Aarhus Havn 1. Konklusion HMN Naturgas I/S (HMN) ønsker at etablere en naturgasledning

Læs mere

Transportens energiforbrug og udledning af CO 2 frem til 2050

Transportens energiforbrug og udledning af CO 2 frem til 2050 Transportens energiforbrug og udledning af CO 2 frem til 2050 Roadmap afsluttende seminar for de to følgegrupper 27. maj 2014 Anders Kofoed-Wiuff Ea Energianalyse Formål med referencefremskrivninger At

Læs mere

Gasbilen Chef for Forretningsudvikling Jørn Windahl Ladekjær. Gastekniske Dage d. 15. maj 2012

Gasbilen Chef for Forretningsudvikling Jørn Windahl Ladekjær. Gastekniske Dage d. 15. maj 2012 Gasbilen Chef for Forretningsudvikling Jørn Windahl Ladekjær Gastekniske Dage d. 15. maj 2012 Naturgas Fyn 5,9% 25,7% 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas Fyn Omsætning 2011: DKK 1,8 mia. Resultat 2011:

Læs mere

CO2-reduktioner pa vej i transporten

CO2-reduktioner pa vej i transporten CO2-reduktioner pa vej i transporten Den danske regering har lanceret et ambitiøst reduktionsmål for Danmarks CO2-reduktioner i 2020 på 40 % i forhold til 1990. Energiaftalen fastlægger en række konkrete

Læs mere

BIOGAS-konference i DGI-byen

BIOGAS-konference i DGI-byen BIOGAS-konference i DGI-byen BUSSEN PÅ GAS Praktik og erfaringer Bud på muligheder for (bio)gas i offentlig bustrafik 16. April 2015 Naturgas - buskontrakter i Danmark Holstebro by Kommunen køber og opfører

Læs mere

Alternative drivmidler

Alternative drivmidler NORDISK KONFERENCE OM BIOMASSE I TUNG TRANSPORT 1 Alternative drivmidler Alternative drivmidler - tilgængelighed Michael Mücke Jensen Energi- og Olieforum NORDISK KONFERENCE OM BIOMASSE I TUNG TRANSPORT

Læs mere

Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren?

Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren? Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren? "Morgendagens brændstoffer Udfordringer og muligheder" København, 31. maj 2010 Asger Myken asgmy@dongenergy.dk Agenda Hvor skal

Læs mere

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder.

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder. Dette notat indgår som ét af flere notater, der er udarbejdet af Region Midtjylland i forbindelse med forberedelse af arbejdet med strategisk energiplanlægning. Arbejdet hen imod den strategiske energiplanlægning

Læs mere

Miljømæssige fordel. e for

Miljømæssige fordel. e for _ Biogas er i dag en essentiel ressource i den grønne omstilling. Dette skyldes hovedsageligt, at biogas anses som et C02-neutralt drivmiddel, som ikke har en stor negativ indvirkning på miljøet. I modsætning

Læs mere

Kollektiv Trafik Konference. Lidt praktik og erfaringer

Kollektiv Trafik Konference. Lidt praktik og erfaringer Kollektiv Trafik Konference Naturgasbusser Lidt praktik og erfaringer 06. 07. oktober 2014 Arriva Bus Arriva Tog Arriva Havnebus UC Plus Ejet af DB Bahn - Bus Største busoperatør i DK ca. 50% markedsandel

Læs mere

PARTNERSKAB FOR BIOGAS TIL BUSKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND APPENDIKS 2 MULIGHEDSANALYSE FOR REGI- ONALE RUTER MELLEM SKIVE, HERNING OG HOLSTEBRO

PARTNERSKAB FOR BIOGAS TIL BUSKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND APPENDIKS 2 MULIGHEDSANALYSE FOR REGI- ONALE RUTER MELLEM SKIVE, HERNING OG HOLSTEBRO PARTNERSKAB FOR BIOGAS TIL BUSKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND APPENDIKS 2 MULIGHEDSANALYSE FOR REGI- ONALE RUTER MELLEM SKIVE, HERNING OG HOLSTEBRO November 2015 1 Mulighedsanalyse for regionale ruter mellem

Læs mere

Grontmij. Mulighedsanalyse for grøn omstilling af bybusser i Aarhus. TINV 20/3-14, Odense. Johnny Iversen Ellen Holbek

Grontmij. Mulighedsanalyse for grøn omstilling af bybusser i Aarhus. TINV 20/3-14, Odense. Johnny Iversen Ellen Holbek 1 Copyright 2014 2012 Grontmij A/S CVR 48233511 Grontmij Mulighedsanalyse for grøn omstilling af bybusser i Aarhus TINV 20/3-14, Odense Johnny Iversen Ellen Holbek Analysens overordnede rammer Formål:

Læs mere

Model til beregning af vej- og banetransportens CO 2 -emissioner

Model til beregning af vej- og banetransportens CO 2 -emissioner Model til beregning af vej- og banetransportens CO 2 -emissioner Ålborg Trafikdage 25. august 2008 Senior projektleder Eva Willumsen, COWI 1 Præsentationens formål og indhold Beskrive og illustrere CO

Læs mere

Gas Til Tung Transport

Gas Til Tung Transport Temamøde om biogas, forgasningsgas og gas til transport d. 12. juni 2014 Gas Til Tung Transport En analyse af rammevilkårene for udrulning af gas til tung transport Ole Kveiborg & Frederik Møller Laugesen,

Læs mere

Grøn omstilling af den kollektive bustrafik

Grøn omstilling af den kollektive bustrafik Grøn omstilling af den kollektive bustrafik TJØF Transportøkonomisk Forening Kollektiv Trafik Konference 2013 Chefkonsulent Niels-Anders Nielsen Center for biler og grøn Transport Priser Udviklingen i

Læs mere

Gas i transportsektoren

Gas i transportsektoren Gas i transportsektoren Gas i transportsektoren - Energistyrelsens strategiske partnerskab - TINV gasnetværk - Pulje til energieffektive transportløsninger. - Nye fyldestationer og flere køretøjer. - Søfarten

Læs mere

SAGSFREMSTILLING Budgetforliget vedrørende budget 2013-16 indeholder et punkt om Anvendelse af gas i transportsektoren, hvor følgende indgår:

SAGSFREMSTILLING Budgetforliget vedrørende budget 2013-16 indeholder et punkt om Anvendelse af gas i transportsektoren, hvor følgende indgår: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20-08-2014 Anvendelse af gas i transportsektoren Sagsnr.: 13/62985 Sagsansvarlig: Karl Johan Legaard SAGSFREMSTILLING Budgetforliget vedrørende budget 2013-16 indeholder et

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

NATURE ENERGY

NATURE ENERGY NATURE ENERGY 29-05-2017 1 NATURE ENERGY KONCERNEN Nature Energy koncernen er ejet af de fynske kommuner og har ca. 135 ansatte FORRETNINGS- OMRÅDER Distribution af gas på Fyn Salg af og handel med naturgas,

Læs mere

Muligheder på trafikområdet

Muligheder på trafikområdet Muligheder på trafikområdet Henrik Duer COWI 19 November 2007 1 Indhold 1. Forskellige muligheder for energibesparelser 2. Udviklingen 3. Teknologiske muligheder 4. Indpasning i energisystemet 2 Energiforbrug

Læs mere

Alternative drivmidler til transport - fokus på biobrændstoffer. Lisa Bjergbakke og Carsten Poulsen

Alternative drivmidler til transport - fokus på biobrændstoffer. Lisa Bjergbakke og Carsten Poulsen Alternative drivmidler til transport - fokus på biobrændstoffer Lisa Bjergbakke og Carsten Poulsen Målsætninger energi og transport Andelen af vedvarende energi i transportsektoren øges til 10 pct. i 2020

Læs mere

Sammen om bæredygtig transport i Danmark. På vej til renere luft og mindre forurening

Sammen om bæredygtig transport i Danmark. På vej til renere luft og mindre forurening Sammen om bæredygtig transport i Danmark På vej til renere luft og mindre forurening Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid Vi kan gøre meget, men vi kan ikke gøre det alene. Staten og kommunerne har en

Læs mere

Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013. Jonny Trapp Steffensen, senior manager

Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013. Jonny Trapp Steffensen, senior manager Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013 Jonny Trapp Steffensen, senior manager Naturgas Fyn 5,9% 25,7% 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas Fyn Distribution

Læs mere

Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011

Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011 Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011 En oversigt over E.ON Globalt En af verdens største privat investor ejede el og gas selskaber Ca. 85.000 ansatte skabte

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Naturgasbusser. DGF Gastekniske dage 2008-14. maj 2008 Asger Myken, DONG Energy

Naturgasbusser. DGF Gastekniske dage 2008-14. maj 2008 Asger Myken, DONG Energy Naturgasbusser DGF Gastekniske dage 2008-14. maj 2008 Asger Myken, DONG Energy Disposition Demonstrationsprojekt for naturgasbus i København Miljøfordele for naturgasbusser Naturgas er første skridt- biogas

Læs mere

Concito. Gas til det danske transportmarked E.ON / NATURGAS FYN

Concito. Gas til det danske transportmarked E.ON / NATURGAS FYN Concito Gas til det danske transportmarked E.ON / NATURGAS FYN Mulighed for at øge Danmarks selvforsyning på energiområdet Permanente danske grønne arbejdspladser Danske virksomheder har ekspertise og

Læs mere

Gasselskabernes Rolle

Gasselskabernes Rolle Gasselskabernes Rolle Hvorfor skal Biogassen ind i naturgasnettet og Hvad bør kommuner og region gøre? 16 september 2014 Frank Rosager 23-09-2014 1 Indhold : 1.Hvorledes leveres biogas ud gennem naturgasnettet

Læs mere

SKIVES BILER OG BUSSER PÅ BIOGAS. 15-01-20154 Teresa Rocatis, Projektleder 1

SKIVES BILER OG BUSSER PÅ BIOGAS. 15-01-20154 Teresa Rocatis, Projektleder 1 SKIVES BILER OG BUSSER PÅ BIOGAS 15-01-20154 Teresa Rocatis, Projektleder 1 19-01-2015 Teresa Rocatis, Projektleder 2 Madsen Bioenergi I/S Biogasanlægget vil årligt få tilført: - ca. 100.000 tons kvæg-

Læs mere

Trafikdage i Aalborg. Biogas til tungere transport. Henrik Duer, COWI 28 AUGUST 2012

Trafikdage i Aalborg. Biogas til tungere transport. Henrik Duer, COWI 28 AUGUST 2012 Trafikdage i Aalborg Biogas til tungere transport Henrik Duer, COWI 1 Agenda Formål med biogas til transport Det generelle billede Svenske og tyske erfaringer Konklusioner 2 Formål Hvorfor biogas til transport?

Læs mere

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31.

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i

Læs mere

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene DGC-notat 1/12 Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene Dansk Gasteknisk Center a/s har på anmodning fra HMN Naturgas undersøgt udviklingen i bestanden af

Læs mere

Forsøgsordning med biodiesel

Forsøgsordning med biodiesel Forsøgsordning med biodiesel Civilingeniør Niels Frees Center for Grøn Transport TØF årskonference 12-13. oktober Baggrund EU s biobrændselsdirektiv 2003/30/EF forpligtede medlemslandene til at opstille

Læs mere

Notat om mulighederne for at Viborg Kommune kan blive førende i anvendelse af gas(naturgas og biogas) i transportsektoren.

Notat om mulighederne for at Viborg Kommune kan blive førende i anvendelse af gas(naturgas og biogas) i transportsektoren. Notat Dato: 13. august 2013 Dato: 13. august 2013 Initialer: vpahal Kopi til: Emne: Notat om mulighederne for at Viborg Kommune kan blive førende i anvendelse af gas(naturgas og biogas) i transportsektoren.

Læs mere

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24.

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. september 2012 Køretøjsteknologi og luftforurening Lette køretøjer:

Læs mere

TEMA2015 v/ Emil Hausgaard (Transport- og Bygningsministeriet) Trafikdage 2015 Aalborg, d. 24. august 2015

TEMA2015 v/ Emil Hausgaard (Transport- og Bygningsministeriet) Trafikdage 2015 Aalborg, d. 24. august 2015 TEMA2015 v/ Emil Hausgaard (Transport- og Bygningsministeriet) Trafikdage 2015 Aalborg, d. 24. august 2015 Introduktion Formålet med dette oplæg: Hvad er TEMA? Hvad kan TEMA bruges til? Opdatering af TEMA

Læs mere

Scenarier for et fossil-frit dansk transportsystem

Scenarier for et fossil-frit dansk transportsystem Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Gas til transport. Ved Frederik Møller Laugesen, Lisa Bjergbakke og Per Darger.

Gas til transport. Ved Frederik Møller Laugesen, Lisa Bjergbakke og Per Darger. Gas til transport Ved Frederik Møller Laugesen, Lisa Bjergbakke og Per Darger. Program 1) Status for projekter med gas i tung transport, Per Darger, Trafikstyrelsen 2) Rammevilkår for gas i tung transport,

Læs mere

Fremtidens energisystem og gassens rolle

Fremtidens energisystem og gassens rolle Fremtidens energisystem og gassens rolle Seminar om termisk forgasning 2016-04-13 ved HMN Anders Bavnhøj Hansen Chefkonsulent, MSc Energinet.dk, afd. for Energianalyse Fremtidens energisystem og gassens

Læs mere

Naturgaskøretøjer i Danmark

Naturgaskøretøjer i Danmark Naturgaskøretøjer i Danmark "Biogas i trafikken - muligt i Sverige, muligt også i Danmark?" BiogasØresund, 1. februar 2007 Asger Myken, DONG Energy asgmy@dongenergy.dk DONG Energy aktiviteter DONG Energy

Læs mere

En ny energiaftale og transportsektoren. Kontorchef Henrik Andersen

En ny energiaftale og transportsektoren. Kontorchef Henrik Andersen En ny energiaftale og transportsektoren Kontorchef Henrik Andersen Energipolitiske milepæle frem mod 2050 2020: Halvdelen af det traditionelle elforbrug er dækket af vind VE-andel i transport øges til

Læs mere

Analyser af biomasse i energisystemet

Analyser af biomasse i energisystemet Analyser af biomasse i energisystemet BIOMASSE I FREMTIDENS ENERGISYSTEM Anders Bavnhøj Hansen Chefkonsulent E-mail: abh@energinet.dk 1 Hovedbudskaber Energiressourcer Kul, olie, naturgas, Vind,sol, Biomasse

Læs mere

Rapport fra Biogas Taskforce. Skive 12. juni 2014 Bodil Harder, projektleder, Energistyrelsen

Rapport fra Biogas Taskforce. Skive 12. juni 2014 Bodil Harder, projektleder, Energistyrelsen Rapport fra Biogas Taskforce Skive 12. juni 2014 Bodil Harder, projektleder, Energistyrelsen Energiaftalen af 22. marts 2012: Biogas Taskforce skal undersøge og understøtte konkrete biogasprojekter med

Læs mere

EL OG GAS TIL TRANSPORT. Analyse af fremtidens drivmidler September 2017

EL OG GAS TIL TRANSPORT. Analyse af fremtidens drivmidler September 2017 EL OG GAS TIL TRANSPORT Analyse af fremtidens drivmidler September 217 2 BAGGRUND INDHOLDSFORTEGNELSE Forbrug af el og gas til transport er vigtig viden for Energinet 3 Stort potentiale for anvendelse

Læs mere

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse.

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse. Frederiksberg Kommune el skraldebil Statusrapport august 2014 Projektets formål Frederiksberg Kommune erstatter en konventionel diesel-skraldebil med en el-skraldebil. Formålet er at gøre affaldsindsamlingen

Læs mere

Udkast, revideret 28/3-2014

Udkast, revideret 28/3-2014 28-03-2014 Udkast, revideret 28/3-2014 Scenarier til køreplan for udfasning af fossile brændstoffer metode og beskrivelse Som en del af køreplanen udvikles scenarier for udfasning af fossile brændsler

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning Dansk Gas Forenings årsmøde Hotel Nyborg Strand, November 2007 Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse www.eaea.dk Disposition Naturgas i Danmark Udsyn til

Læs mere

Trafikbestillerkonference, 13. juni 2014 Miljøarbejdet i Movia. Jakob Villien, Projektleder - Miljø

Trafikbestillerkonference, 13. juni 2014 Miljøarbejdet i Movia. Jakob Villien, Projektleder - Miljø Trafikbestillerkonference, 13. juni 2014 Miljøarbejdet i Movia Jakob Villien, Projektleder - Miljø jsv@moviatrafik.dk 1 Dagsorden Miljø og Trafikplan 2013 Arbejdet med miljø i Movia Teknologier/virkemidler

Læs mere

Hvordan får vi endnu bedre rammevilkår for biogas til transport?

Hvordan får vi endnu bedre rammevilkår for biogas til transport? Natural gas Bionatural gas Max 94,25 % Min 5,75 % Hvordan får vi endnu bedre rammevilkår for biogas til transport? Gastekniske Dage 2016, 4. april Knud Boesgaard, FREMSYN Status på biogas til transport

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Vi skal frem i bussen Jonas Permin Kommerciel Chef Arriva

Vi skal frem i bussen Jonas Permin Kommerciel Chef Arriva Vi skal frem i bussen Jonas Permin Kommerciel Chef Arriva Vejen til mere miljøvenlig kollektiv trafik Arriva pionerer nye energiformer i kollektiv trafik med miljøet på første række operation af biogas

Læs mere

Energiscenarier for 2030

Energiscenarier for 2030 Energiscenarier for 2030 Niels Træholt Franck, Forskning og udvikling 30. november 2016. Dok 15/08958-162 1 Agenda Kort introduktion? Hvorfor lave scenarier? Tilblivelse af scenarierne De fire scenarier

Læs mere

En guide om. GAS til transport. en genvej til grøn transport

En guide om. GAS til transport. en genvej til grøn transport En guide om GAS til transport en genvej til grøn transport Denne brochure skal hjælpe beslutningstagere med at danne sig et overblik over mulighederne for gasdrift ved indkøb af nye køretøjer. Brochuren

Læs mere

Midttrafiks miljøkortlægning

Midttrafiks miljøkortlægning Midttrafiks miljøkortlægning Køreplanår 29/21 Januar 211 Indledning Forbedring af miljøet er et af Midttrafiks vigtige indsatsområder. Derfor har Midttrafik i efteråret 21 vedtaget en miljøstrategi, der

Læs mere

HMN Naturgas A/S. Gastekniske dage 2016, Transportsektoren Henrik Rousing

HMN Naturgas A/S. Gastekniske dage 2016, Transportsektoren Henrik Rousing HMN Naturgas A/S Gastekniske dage 2016, Transportsektoren Henrik Rousing Titel; HMN en status for CNG til biogas til transport, enzymer og LNG Titlen burde være; - Drukner biogas i mediebilledet? - Bør

Læs mere

Klima og transport. Susanne Krawack

Klima og transport. Susanne Krawack Klima og transport Susanne Krawack To analyser 1. indfasning af forskellige alternative teknologier og trafikale virkemidler i transportsektoren - modelberegninger på klimakommissionens model 2. skatter

Læs mere

GRØN GAS. Kan biogas gøre naturgassen grønnere? DGF årsmøde 2008. Jan K. Jensen, Dansk Gasteknisk Center T E C H N O L O G Y F O R B U S I N E S S

GRØN GAS. Kan biogas gøre naturgassen grønnere? DGF årsmøde 2008. Jan K. Jensen, Dansk Gasteknisk Center T E C H N O L O G Y F O R B U S I N E S S GRØN GAS Kan biogas gøre naturgassen grønnere? DGF årsmøde 2008 Jan K. Jensen, Dansk Gasteknisk Center Kan Biogassen gøre naturgassen grønnere? Giver blandinger af biogas og naturgas lavere CO 2 emission?

Læs mere

SAMSØ FOSSILFRI Ø GAS TIL FÆRGE OG VEJTRANSPORT. Bilag

SAMSØ FOSSILFRI Ø GAS TIL FÆRGE OG VEJTRANSPORT. Bilag SAMSØ FOSSILFRI Ø GAS TIL FÆRGE OG VEJTRANSPORT Bilag September 2015 Indholdsfortegnelse 1 Bilag A katalog gaskøretøjer... 2 2 Bilag B katalog el køretøjer... 39 Side 1 af 61 1 Bilag A katalog gaskøretøjer

Læs mere

Dansk Sammenfatning Nov. 2010. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. McKinsey & Company:

Dansk Sammenfatning Nov. 2010. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. McKinsey & Company: Dansk Sammenfatning Nov. 2010 A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis McKinsey & Company: A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis Rapport baggrund En faktabaseret

Læs mere

Klimaplan Fremme af gas til transportsektoren gennem tilskud til gaskøretøjer.

Klimaplan Fremme af gas til transportsektoren gennem tilskud til gaskøretøjer. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 7221 8800 Fax 7221 8888 nfr@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk N O T A T J.nr. 20707- Dato 3. juni 2013 Klimaplan Fremme af gas til transportsektoren

Læs mere

Forsøgsordningen for elbiler. Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask

Forsøgsordningen for elbiler. Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask Forsøgsordningen for elbiler Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask Denne præsentation Kort om baggrunden for ordningen Drivmiddelrapporten Elbilerne kommer! Den

Læs mere