STILLADSKOMPONENTER Fagudtryk - Terminologi. Faglængde Afstand langs med et stillads mellem søjler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STILLADSKOMPONENTER Fagudtryk - Terminologi. Faglængde Afstand langs med et stillads mellem søjler"

Transkript

1 INDHOLD Stilladskomponenter 3 Stilladsopbygning 4 Grundkomponenter 5 Forudsætninger (generelle) 8 urerstillads (søjlestillads) 14 Rullestillads 18 Trappetårn 21 Trappeopgang 25 Konsoller 26 Skærmtag 28 Stilladstaljer 28 Bjælkeryttere 29 Notater 30 STILLADSKOPONENTER Fagudtryk - Terminologi Faglængde Afstand langs med et stillads mellem søjler Etage Længdebjælker og tværbjælker på samme niveau. (Kan være uden gulv) Etageafstand Afstand mellem etagerne. Vanligvis 2 m vertikalt. Stilladsgulv / platform Det areal som er afsat til at arbejde fra FSB Søjle (vertikal) En vertikal og bærende del, vanligvis forbundet med bjælker og søjlepar. Findes i to udgaver. FS med muffekobling og FSB med bajonetkobling. LB Længdebjælke En horisontal del i stilladset langs facade. TB, TBR Tværbjælke En horisontal del vinkelret mod facaden, som forener søjler VF Forankring Del som fæstes i stilladset og facaden. Forankringen skal tjenestegøre som knækafstivning og skal også forankre stilladset i vægen. DS Diagonalstag. For afstivning af stilladset BS Justerbar bundskrue Fordeler trykket fra søjle mod underlag og justerer ujævnhederne i underlaget. Hornværket Frederikshavn Tlf Faks Delta System as SKR / EB Enrørs rækværk 2 stk. udgør sikkerhedsrækværk. LFT Låsejern, fodlistelås Låser fodliste til søjle. SKRV / SKRD Fagrækværk Utarbeidet av Prodel Data 3

2 STILLADSOPBYGGING GENERELT FAGUDTRYK Længdebjælke LB GRUNDKOPONENTER LB 3,0 3,0 17,8 LB 2,45 2,45 13,5 LB 1,9 1,9 10,5 Tværbjælke TB BENÆVNING BENÆVNING TB 1,6 1,6 7,3 TB 0,72 0,72 3,9 TB 1,2 1,2 5,6 TB 0,5 0,5 2,9 TB 1,0 1,0 5,0 TB 0,3 0,3 2,1 Enrørsbjælke EB Generelle belastningsklasser: Stilladset er godkendt af Direktoratet for arbejdstilsynet for indtil belastningsklasse 5. 4 Koncentreret last på areal 500 mm x 500 mm Last af 1 person på areal 200 mm x 200 Last på delareal Delareal Jævnt fordelt belastning Klasse kn/m 2 (kg/m 2 ) kn (kg) kn (kg) kn/m 2 (kg/m 2 ) m 2 1 0,75 (75) 1,50 (150) 1,0 (100) Ikke tilladt 2 1,50 (150) 1,50 (150) 1,0 (100) Ikke tilladt 3 2,00 (200) 1,50 (150) 1,0 (100) Ikke tilladt 4 3,00 (300) 3,00 (300) 1,0 (100) 5,00 (500) 0,4 A 5 4,50 (450) 3,00 (300) 1,0 (100) 7,50 (750) 0,4 A A = arealet mellem to søjlepar BENÆVNING BENÆVNING EB 3,0 3,0 14,9 EB 1,2 1,2 7,0 EB 2,45 2,45 12,3 EB 1,0 1,0 5,5 EB 1,9 1,9 10,1 EB 0,7 0,72 5,0 EB 1,6 1,6 3,3 EB 0,5 0,5 4,1 Rækværk SKR BENÆVNING BENÆVNING SKR 3,0 3,0 5,6 SKR 1,2 1,2 2,7 SKR 2,45 2,45 4,2 SKR 1,0 1,0 2,2 SKR 1,9 1,9 3,6 SKR 0,7 0,72 2,0 SKR 1,6 1,6 3,3 5

3 Søjle FSB GRUNNKOPONENTER BENÆVNING FSB ,9 FSB ,4 FSB 1.5 9,7 FSB 1.0 7,1 Plank PL I stål / alu. Bredde 230 mm GRUNDKOPONENTER STÅL ALU BENÆVNING PL 3.0 3,0 16,5 12,0 PL ,45 14,0 9,8 PL 1.9 1,9 10,5 7,6 PL 1.6 1,6 9,0 6,4 PL 1.2 1,2 6,5 4,8 PL 1.0 1,0 5,5 4,0 PL 0.7 0,77 4,2 4,0 Stilladsplanke SL I træ. Bredde 50 cm Diagonalstag DS Diagonalstag / tværstag / horisontalstag BENÆVNING DS-LB ,2 DS-LB ,4 DS-LB 1.9 9,6 DS-LB 1.6 8,9 DS-LB 1.4 8,5 DS-LB 1.2 7,8 VÆKT BENÆVNING STÅL SL 1,4 10 Passer til TB 1,2 Fodlistelås Fodliste træ FLT BENÆVNING LENGDE VEKT FODLIST 3,0 10,0 FODLIST 1,6 5,0 Bundskrue BS Forankring VF 6 7

4 FORUDSÆTNINGER Generelle Etagerne kan monteres med 0.5 meters intervaller i højden. Se også Tilladt søjlebelastning nedenfor. Største tilladte faglængde er 3.05 m for tung stillads. For let stillads er største tilladte faglængde 4.05 m med tværbjælke TB 1.2 eller kortere og 3.65 m ved længere tværbjælke. Afbrud med længdebjælker må kun ske under forudsætning af at hver søjle på dette niveau er sammenkoblet med bjælke i længderetningen. Stilladsgulv på over 2 m højde skal være udrustet med håndliste og knæliste i h.h.v. 1.0 og 0.5 m over stilladsgulv samt fodliste minst 15 cm høj. Alternativt til håndliste/knæliste kan fagrækværk benyttes (SKRV/SKRD) onteringsinstruktionen gælder kun for stillads byggede i STÅLEX s original komponenter. VIGTIG: onteret stillads kontrolleres jævnlig af fagkyndige eller tilsvarende, for at forringelser bliver opdaget så hurtig som mulig. Tilsynet skal også omfatte fundamentering for at sikre at stilladset står sikkert og at alle bundskruer er spændt. Tilladt nyttelast Stilladstype Tilladt nyttelast kn/m 2 (kp/m 2 ) Etage Søjle og forbindelser Stilladsgulv på konsoller SØJLE / STILLAS KL (450) 3.75 (375) 2.0 (200) SØJLE / STILLAS KL (200) 1.5 (150) 2.0 (200) Tabellen viser højeste tilladte nyttelast af personer, materialer og redskab som virker på hver belastet etage for de forskellige stilladstyper. Værdierne viser normale etager, spir og forbindelser, samt etager på konsoller. Største tilladte søjlebelastning er 20.0 kn (2.000 kp) med etagehøjde 2.0 m eller mindre. Ved større etagehøjde end 2.0 m, skal tilladt søjlebelastning reduceres i henhold til tabellen. Tilladt søjlebelastning Etagehøjde Tilladt søjlebelastning kn (kp) (2.000) (1.280) (890) Stilladskomponenterne skal kontrolleres visuelt før brug, mod revner i svejseforbindelser og korrosion. Komponenter som er skadet eller kraftig angrebet af rust skal ligges til side og evt. skrottes. Der må aldrig gøres indgreb i komponenterne (påsvejsning / opretning / udbøjning) uden at der på ny søges typegodkendning / kontrol af delen. Løs dele (låse / bolte o.s.v.) smøres jævnlig. Overfladerust fjernes regelmæssig, og ny overfladebehandling påføres. Godstykkelse ( ekskl. overfladebehandling) forudsættes hele tiden at være tilnærmet ny standardudførelse, - hvis ikke må komponenten skrottes. 8 9

5 FORUDSÆTNINGER Generelle Stilladsbredde Type af arbejde på stilladset Anbefalet mindste arbejdsbredde Platformens udformning Tværbjælke Indplankning Hvor både opbevaring og kørsel af materialler TB 1.6 Trall TRT 2.0 forekommer 1.60 TB 1.9 Plank Hvor opbevaring og transport af materialer Trall TRT 1.4 ikke sker med trillebør/trækvogn 1.20 TB 1.2 Plank Ingen eller ubetydelige mængder materialer opbevares, og ingen transport forekommer TB 0.72 Plank Stilladsbredden bestemmes af hvilken type arbejde som skal udføres fra stilladset. Tabellen viser etagernes udformning ved forskellige arbejdsbredder. Arbejdsbredderne baserer sig på behovet for plads for materialer og transport. Stillaset skal afstives med diagonalstag mellem ydersøjlerne til fuld højde i hvert 4. fag og altid i endefagene. Diagonalstagene monteres med ca 2.0 m i højderetningen. Diagonalstag, DS er udrustet med koblinger som monteres til søjlerne. Alternativt kan stilladsrør SR 49 med dreiekoblinger KS 49x49 monteres på tilsvarende måde. AFSTIVING Tilladt belastning på bjælker Belastnings tilfælle Bjælker Q kn P kn P kn f mm P 3 kn P 4 kn LB LB LB LB LB TB TB TB TB TB TB TB kn = 100 kp Tabellen viser tilladt belastning på bjælker ved normale belastningstilfælde. Den anvendes i hovedsaglig ved beregning af stilladskonstrukstioner som afviger fra de typegodkendte. Desuden skal et horisontalstag monteres på hver 24. højdemeter i hvert 8. Fag ved længdebjælke LB 3.0 og på hver 18 højdemeter ved længdebjælke LB 3.6 eller LB 4.0. Ved disse afstivninger skal der være vægforankring som kan optage sidekræfter. Som horisontalstag skal anvendes stilladsrør SR 49 med drejekobling KS 49x49. Vægforankring - SØJLESTILLAS KL

6 Stilladser bygget til opmuring, skal vægforankres med fastgørelse i hver indersøjle for hver 3. højdemeter, ved søjlesamlinger. For at optage sidekræfter skal der desuden være en forankring på hver 6. højdemeter i mindst hver 8. Indersøjle bestående af 2 forankringer monteret i ret vinkel mod hverandre eller tilsvarende. Desuden anbefales at stilladset altid forankres i hver indersøjle så højt som mulig. FORUTSETNINGER Vægforankring - SØJLESTILLAS KL. 3 (Letstillads) STÅLEX bygget som kl. 3 stillads op til 12.0 m skal vægforankres med forankring i hver indersøjle på hver 4. højdemeter. For at optage sidekræfter skal der desuden være forankringer på hver 6. højdemeter i mindst hver 8. Indersøjle bestående af to forankringer montert i ret vinkel mod hverandre eller tilsvarende. Stillass bygget som kl. 3 som er højere end 12.0 m skal vægforankres som kl. 5. Konsoller Indersøjle på både indvendig og udvendig konsoller eller skærmtag skal vægforankres i tilslutning til konsolplanet og den underliggende etage. Det er ikke tilladt at bygge stilladset videre fra en konsol uden tilstrækkelig forstærkning

7 FORUDSÆTNINGER Tilladt byggehøjde SPIRSTILLAS KL. 5 (murerstillads) Antal indplankede etager Tilladt byggehøjde LB 3,0 x TB 1,6 stål/alu-plank 2,0 m:s etage afstand LB 3,0 x TB 1,6 stål/alu-plank 1,5 m:s etage afstand 1 44,5 36,5 66,5 2 38,5 32,0 62,5 3 32,5 27,5 58,5 4 28,5 23,0 54,5 5 22,5 28,5 50,5 6 10,5 15,5 48,5 7-11,0 44, , , ,5 Fuldt indplankning 12,5 11,0 24,5 LB 3,0 x TB 1,2 stål/alu-plank 2,0 m:s etage afstand Tabellen viser tilladt byggehøjde for STÅLEX bygget som kl. 5 ved forskellige indplanknings alternativer, størrelser på faglængde og etageafstand. Denne gælder med 1 etage belastet med nyttelast samt uden belastning på de øvrige etager. Belastningsklasse 5 Det lønner sig at ligge frem materiel til bunden før montering. Ved ujævn eller blød grund benyttes underlagsplade under bundskrue. SØJLESTILLAS Begynd altid på højeste sted ved at sætte søjlen på bundskruen. Afstanden fra væg til stilladsgulv må aldrig overstige 30 cm, i så fald skal der monteres konsol på indersiden eller rækværk. SØJLESTILLAS KL. 3 (letstillads) Antal Tilladt byggehøjde indplankede etager LB 3,0 x TB 0,72 LB 3,0 x TB 1, Fuldt indplankning 56 Tabellen viser tilladt byggehøjde for STÅLEX søjlestillads bygget som kl. 3 med forskellige indplanknings alternativer og størrelser på faglængde. Denne gælder stillads med 2.0 m:s etageafstand og med 1 etage belastet med nyttelast samt uden belastning på de øvrige etager. 3) Sæt op yderst søjle og monter tværbjælke på. 4) Bjælkerne skal altid låses ved hjælp af vangelåsen. Dette er for at bjælken ikke har en mulighed for at springe op af søjlen

8 5) Rejs spir 2 og 4. onter på bjælker så vi får en firkant. 6) Juster faglængden både i længde og bredde med vaterpas. Dette skal gøres nøjagtig for at lette videre montering. 9) Begynd med nederste etage. Bjælkrene monteres 2 m. over forrige etage. 10) Diagonalstag monteres ved første faglængde også på hver 4. faglængde. Endefaglængderne skal altid have afstivningsstag. 7) Fortsæt videre langs vægen efter behov. Det er vigtig at huske låsene på bjælkerne, samt at stilladset er i vater. 8) Når man har opnået ønsket længde på stilladset monteres stilladsgulvet som skal fastgøres til stillaset. 1 Efter montering af ny etage monteres nyt stilladsgulv. 1 søjlerne sættes direkte ovenpå hinanden. søjlerne låses ved vridning

9 Belastningsklasse 3 Eksempel viser mål 1.2 x 3,0 m (b x l) Rullestillas 13) onter knæliste og håndliste. Håndliste monteres 1 m over stilladsgulv. Knæliste 0.5 m over stilladsgulv. Som alternativ kan SKRV/SKRD (fagrækkværk) benyttes. 14) Vægfæste skal monteres hver 3. meter i højden og hver 3. meter i længden. Fæstene sættes så nær søjlesamlinger som mulig. onter spir og tverrbjelke liggende. Tverrbjelken monteres i nedreste bøylepar. Husk å låse bjelkene. Lås hjulene før montering. 15) onter fodliste ved hjælp af låsejern. Fodlisten skal være minimum 15 cm. høj. 16) Før godkendning af stilladset skal vægforankring og afstivning kontrolleres at det er i følge anvisning. Demontering gøres i omvendt rækkefølge. 3) onter en lengdebjelke og et spir med hjul. Stillaset vil da stå av seg selv. 4) onter det 4. spiret og resten av bjelkene

10 Rullestillas 5) onter bjelker for neste etage. Kontroller samtidig at stillaset er i vater. Avstiving monteres på hver side og på kryss over nederste etage. 6) onter stillasgulv på plan 2. Deretter trapp. Fortsett som vist tidligere til ønsket høyde. 7) onter alltid fagrekkverk ved alle stillasgulv. 8) Som en regel; Når det er nødvendig med støttebein kan det brukes følgende formel: Bredde x Lengde = Høyde Hvis høyden overstiger Bredde x Lengde skal det benyttes støttestag. Eksempel: 1.2 m bredde x 3 m lengde = 3.6 m høyde. Når høyden overstiger 6 m skal det alltid benyttes støttestag. Ved benyttelse av 4 støtteben, 1 m diagonalt ut på hvert hjørne (skråstøtte) kan lengde og bredde økes h.h.v. 1 m og 0.5 m slik at formel utgjør B x L: (1.2m + 1m) x (3m + 2m) 20 21

11 Rullestillas Eksempel viser mål 1.2 x 1.6 m Trappetårn Start med å montere de 2 første etagene. Glem ikke låsene. onter trappen på andre etage først. Trappen skal hvile på tverrbjelkens overkant. 10) Ved ferdigstillelse kontrolleres riktig montering og avstiving. Stabilitet og bruk Rullestillaset skal avstives med diagonalstag eller tilsvarende både i horisontalplan og i vertikalplan i tverr- og lengde-retningene. Det skal beregnes for å tåle en horisontal kraft på øverste gulv på 0,3 kn (30 kg) med en sikkerhet på 1,5 mot velting. Dersom stillaset ikke er stabilt med denne kraften skal det treffes spesielle tiltak som bruk av ballast, bardunering eller forankring. Rullestillas skal bare brukes på fast, jevnt og horisontalt underlag, slik at stabiliteten er betryggende under flytting og bruk. Stillas på luftgummihjul skal være slik konstruert at de ikke velter om et eller flere hjul punkterer. 3) Fortsett med neste etage og neste trapp. 4) Rekkverk skal monteres på 3 av tårnets sider

12 Belastningsklasse 3 Trappeoppgang 5) Fest tårnet til veggen i følge anvisning. Demontering gjøres i omvendt rekkefølge. onter en trapp. Den skal hvile på overkanten av lengdebjelken. onter stillasgulv på neste etage og sett på en rekkverkstolpe. 3) Forbind rekkverkstolpen med spiret ved hjelp av enrørsbjelker. (SKR) 4) onter rekkverk rundt hele avstanden. Sett på neste trapp osv

13 Belastningsklasse 3 Konsoll 1.2 m (SK 1. Belastningsklasse 3 Konsoll 0.7 m (SK 0.7 Konstollen festes nede v.h.a. klipset og oppe v.h.a. tverrbjelke. Lengdebjelke monteres mellom konsollene og gulv legges på. Konsollen er beregnet for spir. Konsoll for rør finnes også. Forlengelsesspir og rekkverk monteres. Demonteres i omvendt rekkefølge. NB. Husk veggfeste! Belastningsklasse 3 Konsoll 0.3 m (SK 0.3) 3) For å bygge videre på denne konsollen i høyden må det beregnes laster og krefter i hvert enkelt tilfelle. NB. Husk veggfeste! Konsollen monteres i spirbøylene. Brukes kun inn mot veggen. ellom konsollene monteres et gulv. Demonteres i omvendt rekkefølge

14 Skjermtak Bjelkeryttere Skjermen skal hindre gjendstander fra å falle ned. Skjermen monteres v.h.a. klips Plank monteres mellom skjermene. På innsiden må spirene festes i veggen. Skjermene skal ikke ta nyttelast. Bjelkeryttere brukes ved montering av ekstra lengde- eller tverr-bjelker. Finnes i 3 utførelser. BR ontering av bjelker i samme nivå. Stillastalje Taljen monteres direkte på spiret. Tillatt totalvekt er 0.75 kn. 3) BRL For å tilpasse en lengdebjelke til tverrbelkes nivå. 4) BRH For å tilpasse en tverrbjelke til lengdebjelkes nivå

Modulstillads klasse 2 5. Montageanvisning. Materielhuset A/S

Modulstillads klasse 2 5. Montageanvisning. Materielhuset A/S Modulstillads klasse 2 5 Montageanvisning Materielhuset A/S Hastrupvej 2 A 4622 Havdrup Tlf. 70 222 402 Fax 70 222 412 info@materielhuset.dk www.materielhuset.dk 2 www.materielhuset.dk Unihak modulstillads

Læs mere

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL MURER- OG REPARATIONSSTILLADS KOMPONENTER OG BELASTNINGSFORUDSÆTNINGER

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL MURER- OG REPARATIONSSTILLADS KOMPONENTER OG BELASTNINGSFORUDSÆTNINGER MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL MURER- OG REPARATIONSSTILLADS KOMPONENTER OG BELASTNINGSFORUDSÆTNINGER FORUDSÆTNINGER OG MODUL MÅL Generelt HAKI Murerstillads bygges som standard med en stillads

Læs mere

Monteringsvejledning JUMBO Murerstillads

Monteringsvejledning JUMBO Murerstillads Monteringsvejledning JUMBO Murerstillads REVIDERET NOVEMBER 2014 Betingelser JUMBO Stillads påtager sig intet ansvar for dette materiale, ej heller for materialets anvendelighed til specielle formål. JUMBO

Læs mere

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL HAKI A/S 2014 Vigtig information HAKIs produktansvar og monteringsinstruktion gælder udelukkende for stillads, som kun indeholder komponenter, der er fremstillet og

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING TIL UNIVERSAL STILLADSET +8

MONTAGEVEJLEDNING TIL UNIVERSAL STILLADSET +8 MONTAGEVEJLEDNING TIL UNIVERSAL STILLADSET +8 KONTAKT: SGD-BERA A/S Hammerholmen 34 2650 Hvidovre Tel. 3677 1311 Fax. 3677 1318 www.sgd-bera.dk Rev. 1.01 1/8 2001 SGD-BERA A/S NOTATER: INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

MONTERINGSANVISNING SAFETY IN EVERY STEP RULLESTILLADS RT-1400 / RT-750 TRAPPESTILLADS ST-1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT-750 FT 750 RT 750 RT 1400 ST 1400

MONTERINGSANVISNING SAFETY IN EVERY STEP RULLESTILLADS RT-1400 / RT-750 TRAPPESTILLADS ST-1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT-750 FT 750 RT 750 RT 1400 ST 1400 MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT-1400 / RT-750 TRAPPESTILLADS ST-1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT-750 EN 1298 IM da RT 750 FT 750 RT 1400 ST 1400 SC1809 12 SAFETY IN EVERY STEP www.wibeladders.dk INDHOLD

Læs mere

Monteringsvejledning til ENHAK murerstillads

Monteringsvejledning til ENHAK murerstillads Monteringsvejledning til ENHAK murerstillads 1 Generelt Denne montage- og brugervejledning indeholder de oplysninger, der kræves for korrekt og sikkert at kunne montere ENHAK murerstillads. Bemærk, at

Læs mere

Systemstillads offshore

Systemstillads offshore Efteruddannelsesudvalget for bygge-/anlæg og industri (BAI) Systemstillads offshore Opgavehæfte Undervisningsministeriet, 25.02. 2013. Materialet er revideret og udviklet af Efteruddannelsesudvalget for

Læs mere

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 EN 1298 IM da SC1809 12 Monteringsanvisning RT-1400 / RT-750 / ST-1400 / FT-750 Denne monteringsanvisning

Læs mere

Rullestillads i aluminium - kl. 3. Brochure og monterings anvisning

Rullestillads i aluminium - kl. 3. Brochure og monterings anvisning Rullestillads i aluminium - kl. 3 Brochure og monterings anvisning Januar 2007 Rullestillads i aluminium kl. 3 Kl. 3 rullestillads med aluply-dæk. Rammer, håndlister og diagonaler i aluminium. 2 stilladsbredder:

Læs mere

Murer- og reparationsstillads i stål/alu - kl. 5. Brochure og monteringsanvisning

Murer- og reparationsstillads i stål/alu - kl. 5. Brochure og monteringsanvisning Murer- og reparationsstillads i stål/alu - kl. 5 Brochure og monteringsanvisning Januar 2007 Murer- og reparationsstillads i stål/alu kl. 5 P5 findes kun i én bredde: 1.650 mm for stilladset m/udkragende

Læs mere

MONTERINGSINSTRUKtion

MONTERINGSINSTRUKtion MONTERINGSINSTRUKtion HAKI A/S 2011 Vigtig information HAKI s monteringsinstruktion og produktansvar gælder udelukkende for stillads, som kun indeholder komponenter, der er fremstillet og leveret af HAKI.

Læs mere

Stor styrke og lav vægt

Stor styrke og lav vægt Stor styrke og lav vægt MONTERINGSANVISNING BESKRIVELSE Murer- og reparationsstillads klasse 6/3 P6 er en nyudvikling inden for stilladser. Det er stærkt - det er sikkert og det er let. P står for Paschal

Læs mere

Span 300 Advance Guard Rail System Samlingsvejledning

Span 300 Advance Guard Rail System Samlingsvejledning Span 300 Advance Guard Rail System Samlingsvejledning BETEGNELSE SPAN 300 AGR dobbelt bredde EN 1004 3 8/12 XXCD SPAN 300 AGR enkelt bredde EN 1004 3 8/8 XXCD CEN-betegnelse for denne instruktionsmanual

Læs mere

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 & RT 1400XR RULLESTILLADS RT 750 & RT 750XR TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 & FT 750XR

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 & RT 1400XR RULLESTILLADS RT 750 & RT 750XR TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 & FT 750XR MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 & RT 1400XR RULLESTILLADS RT 750 & RT 750XR TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 & FT 750XR EN 1298 IM da SC1809 12 SAFETY IN EVERY STEP wibeladders.dk

Læs mere

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING Montagevejledning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO BUKKESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Opstilling af buk 5. Forhøjelse af buk 6. Montage af platform 6.1 Montage af JUMBO

Læs mere

ZARGES S-PLUS. ZARGES er kommet med et stillads der lever op til de skærpede krav der er

ZARGES S-PLUS. ZARGES er kommet med et stillads der lever op til de skærpede krav der er ZARGES S-PLUS ZARGES er kommet med et stillads der lever op til de skærpede krav der er kommet fra Arbejdstilsynet i 2013, hvor sikkerhed og ergonomi er i højeste fokus. Nu kan du bygge et stillads i højden

Læs mere

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere

Systemstillads. - Opgavehæfte. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Systemstillads. - Opgavehæfte. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Undervisningsministeriet. 11-09-2015. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget industri i samarbejde med André Damkjær. Materialet kan frit

Læs mere

MONTERINGSINSTRUKtion

MONTERINGSINSTRUKtion MONTERINGSINSTRUKtion HAKI A/S 2014 Vigtig information HAKIs produktansvar og monteringsinstruktion gælder udelukkende for stillads, som kun indeholder komponenter, der er fremstillet og leveret af HAKI.

Læs mere

Hurtigt op. Og hurtigt ned igen.

Hurtigt op. Og hurtigt ned igen. Hurtigt op. Og hurtigt ned igen. Intet andet stillads er så hurtigt og enkelt at montere som HAKI Ram. Du sparer kostbar tid. Klar, parat, færdigt! HAKI Ram er det hurtigste stillads. Du lægger bare dækket

Læs mere

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi Montagevejledning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO BUKKESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Opstilling af buk 5. Forhøjelse af buk 6. Montage af platform 6.1

Læs mere

JUMBO JUMBO FACADESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Montage

JUMBO JUMBO FACADESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Montage MONTAGEVEJLEDNING JUMBO FACADESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Montage 4.1 Bunden 4.2 Montage af 1. dækshøjde 4.3 Montage af fodlister 4.4 Montage af 2. dækshøjde 4.5 Montage

Læs mere

Facadestillads i stål/alu - kl. 4. Brochure og monteringsanvisning

Facadestillads i stål/alu - kl. 4. Brochure og monteringsanvisning Facadestillads i stål/alu - kl. 4 Brochure og monteringsanvisning Marts 2008 Facadestillads kl. 4 Facadestillads. kl. 4 søjlestillads med alu-plydæk. Søjler i galvaniseret stål. Bjælker, hegn og konsoller

Læs mere

JUMBO MONTAGEVEJLEDNING. Stilladsklasse 3 Max. belastning: 200 kg/m 2 WWW.JUMBO.AS

JUMBO MONTAGEVEJLEDNING. Stilladsklasse 3 Max. belastning: 200 kg/m 2 WWW.JUMBO.AS JUMBO FLEX MONTAGEVEJLEDNING JUMBO 2MM FACADESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Montage 4.1 Bunden 4.2 Montage af 1. dækshøjde 4.3 Montage af fodlister 4.4 Montage

Læs mere

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi Montagevejledning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO BUKKESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Opstilling af buk 5. Forhøjelse af buk 6. Montage af platform 6.1

Læs mere

Materielhuset A/S BROCHURE 2010. alt i stiger og stilladser Tlf. 70 222 402. www.materielhuset.dk

Materielhuset A/S BROCHURE 2010. alt i stiger og stilladser Tlf. 70 222 402. www.materielhuset.dk alt i stiger og stilladser Tlf. 70 222 402 BROCHURE 2010 www.materielhuset.dk Materielhuset A/S Samarbejdspartnere Custers alustilladser er et Hollansk kvalitetsstilladssystem. Systemet inde - holder 3

Læs mere

Brugermanual til Custers Foldestillads.

Brugermanual til Custers Foldestillads. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion. 2. Garanti og erstatningsansvar. 3. Leveringskontrol. 4. Sikkerhedsinstruktioner. 4. 1 Kontrol før opstilling. 4. 2 Støtteben. 5. Opstilling af stilladset. 6. 6.1 Før

Læs mere

Stilladsmontage, faseinddelt handleplan 2011 2014 16.12.2010

Stilladsmontage, faseinddelt handleplan 2011 2014 16.12.2010 Stilladsmontage, faseinddelt handleplan 2011 2014 16.12.2010 Stilladstyper Udvikling af nye arbejdsgange Nye udbudsmaterialer tilbydes projekterende og bygherrer. De nye uddannelser udbydes. Der er fuld

Læs mere

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 CUSTERS RULLESTILLADS Materielhuset A/S, Havdrup - DK, March 2005 Med forbehold af alle rettighederingen dele af denne publikation må reproduceres/kopieres eller publiceres

Læs mere

Tillæg til brugervejledning for folde- og rullestilladser dateret, oktober 2011

Tillæg til brugervejledning for folde- og rullestilladser dateret, oktober 2011 Tillæg til brugervejledning for folde- og rullestilladser dateret, oktober 2011 Typekontrol: SS-EN1004 SP Typekontrolcertifikat: 379802 Vi ønsker dig tillykke med købet af et professionelt produkt fra

Læs mere

Materielhuset A/S. alt i stiger og stilladser. Tlf. 70 222 402 HOVEDKATALOG. www.materielhuset.dk

Materielhuset A/S. alt i stiger og stilladser. Tlf. 70 222 402 HOVEDKATALOG. www.materielhuset.dk alt i stiger og stilladser Tlf. 70 222 402 HOVEDKATALOG www.materielhuset.dk Materielhuset A/S Samarbejdspartnere Custers alustilladser er et Hollansk kvalitetsstilladssystem. Systemet inde - holder 3

Læs mere

Brugermanual til Custers Rullestillads.

Brugermanual til Custers Rullestillads. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion. 2. Garanti og erstatningsansvar. 3. Leveringskontrol. 4. Sikkerhedsinstruktioner. 4. 1 Kontrol før opstilling. 4. 2 Opstilling. 4. 3 Stilladsdele hejses op. 4. 4 Støtteben.

Læs mere

HAKI Komponentliste. HAKI A/S Udskrevet den

HAKI Komponentliste. HAKI A/S Udskrevet den HAKI Komponentliste HAKI A/S Udskrevet den 2011-02-11 * = ikke lagervare HAKI Farvekode HAKI forbeholder sig retten til løbende tekniske forandringer. Copyright HAKI A/S, 2011 HAKI A/S Erhvervsvej 16,

Læs mere

Gelændere, rækværker Gangbroer type Flex Ramper

Gelændere, rækværker Gangbroer type Flex Ramper Gelændere, rækværker Gangbroer type Flex Ramper Indhold I denne brochure har vi samlet en række standardprodukter, som henvender sig til omtrent samme målgruppe. Vi fremstiller desuden lignende produkter

Læs mere

JUMBO JUMBO RULLESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING

JUMBO JUMBO RULLESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING Montagevejldning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO RULLESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Anvendelse og funktion 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler og anvisning i brug 6. Opstilling

Læs mere

JUMBO MONTAGEVEJLEDNING. Stilladsklasse 3 Max. belastning: 200 kg/m 2. Typekontrol-nr: 35 37 03 WWW.JUMBO.AS

JUMBO MONTAGEVEJLEDNING. Stilladsklasse 3 Max. belastning: 200 kg/m 2. Typekontrol-nr: 35 37 03 WWW.JUMBO.AS MONTAGEVEJLEDNING JUMBO 4MM FACADESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Montage 4.1 Bunden 4.2 Montage af 1. dækshøjde 4.3 Montage af fodlister 4.4 Montage af 2. dækshøjde

Læs mere

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. TÜV-godkendelse Nr. 2988/03.

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. TÜV-godkendelse Nr. 2988/03. Opbygning og brugsanvisning JUMBO FOLDESTILLADS TÜV-godkendelse Nr. 2988/03. 1 Betingelser. 2 Garantibestemmelser. 3 Anvendelse og funktion. 4 Komponent oversigt. 5 Almindelige regler og anvisning i brug.

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

PROTECTO sikkerhedsrækværk MANTO Arbejdsvejledning

PROTECTO sikkerhedsrækværk MANTO Arbejdsvejledning juni 2005 sikkerhedsrækværk MANTO Arbejdsvejledning 1.0 Indholdsfortegnelse 2.0 Egenskaber 2 2.1 Sikkerhedsanvisninger 2.1 Sikkerhedsanvisninger 2 3.0 Enkeltdele 3 4 4.0 Anvendelse 4.1 -Stolpe 5 4.2 -Stolpe

Læs mere

Stormbox installationsvejledning

Stormbox installationsvejledning Stormbox installationsvejledning Generelt STORMBOX-kassetterne skal installeres i overensstemmelse med denne montagevejledning samt evt. lokale forskrifter.. Store mængder af vand infiltreres på et koncentreret

Læs mere

Sikkerhedsrækværk & konsoller. Brochure og monteringsanvisning

Sikkerhedsrækværk & konsoller. Brochure og monteringsanvisning Sikkerhedsrækværk & konsoller Brochure og monteringsanvisning November 2008 Et universelt sikringssystem P-SAFE er et universelt sikringssystem der anvendes til sikkerhedsrækværk på byggepladser og andre

Læs mere

Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byggeri, Konstruktion Tlf

Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byggeri, Konstruktion Tlf Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byggeri, Konstruktion Tlf. 33 66 53 01 N O T A T DATO: 16. oktober 2006 REV.: TIL: FRA: VEDR.: 10. oktober 2012 hanfin, holviv, firsha K-håndbog

Læs mere

SILKEBORG STILLADSER

SILKEBORG STILLADSER SILKEBORG STILLADSER SILKEBORG STILLADSER SILKEBORG STILLADSER A/S Adidasvej, Knudlund Industricenter DK- Them Tlf. + 9 E-mail: mail@silkeborgstigefabrik.dk www.silkeborgstigefabrik.dk Eksternt salg, Sjælland

Læs mere

Facadestillads i stål - kl. 3. Brochure og monteringsanvisning

Facadestillads i stål - kl. 3. Brochure og monteringsanvisning Facadestillads i stål - kl. 3 Brochure og monteringsanvisning Juni 2008 Facadestillads i stål kl. 3 Facadestillads/trappetårn. kl. 3 rammestillads med alu-plydæk. Søjler i galvaniseret stål. Bjælker, hegn

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Gangbroer. type Flex. Tlf.:

Gangbroer. type Flex. Tlf.: Gangbroer type Flex Tlf.: 43 99 75 55 www.weland.dk Gangbro type Flex Weland har et nyudviklet fleksibelt gangbrosystem, som helt og holdent bygges op af standardkomponenter, som nemt kan skrues sammen

Læs mere

1. Tage med hældning på under 15 grader

1. Tage med hældning på under 15 grader 1. Tage med hældning på under 15 grader 1.1. Arbejde ved tagkant på tage med en hældning på under 15 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på under 15 grader, skal sikres mod nedstyrtning

Læs mere

FACADESTIGER. til mange formål. Til siloer, skorstene, tårne, broer og til inspektion af tage på lagerhaller og fabrikker m.v.

FACADESTIGER. til mange formål. Til siloer, skorstene, tårne, broer og til inspektion af tage på lagerhaller og fabrikker m.v. FACADESTIGER til mange formål Til siloer, skorstene, tårne, broer og til inspektion af tage på lagerhaller og fabrikker m.v. Facadestige Varmforzinket udførelse. Let stige med stor stabilitet. Vanger i

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Sikkerhedsforanstaltninger Vigtigt! Det beskrevne gravekassesystem må kun benyttes til det formål hvormed det er designet. Installationsvejledningen skal følges nøje og der må kun

Læs mere

Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011. Generelt Side 2. Lægning på strøer og bjælkelag Side 3

Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011. Generelt Side 2. Lægning på strøer og bjælkelag Side 3 Plus-Mad Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011 Indhold Generelt Side 2 Lægning på strøer og bjælkelag Side 3 Lægning på Beton Side 4 Fuldlimning Side 5 Gulvvarme

Læs mere

Diamantkernebor - Diamantskæreskiver - Maskiner - Værktøj - Udstyr

Diamantkernebor - Diamantskæreskiver - Maskiner - Værktøj - Udstyr Dokumentation iht. EC retningsliner nr. 89/392/EWG For Produkt: Aluminiums Portal Kran, FELTES, Artikel: 12000 Indhold: 1. Anvendelsesområde 2. Artikel specificerede retningslinjer for anvendelse 3. Funktionstegning

Læs mere

STILLADSER TIL PROFESSIONELLE

STILLADSER TIL PROFESSIONELLE 4100 Rullestilladser serie 4000 - Basis Altrex rullestilladser i serie 4000 findes med 2 bredder og 1 længde: Model 4100 har en bredde på 0,75 m og en længde på 2,45 m Model 4200 har en bredde på 1,35

Læs mere

Drejebog Elementmontage. Logistik & Produktionsvejledning. 23.04.2015 Mikael D. Lauridsen

Drejebog Elementmontage. Logistik & Produktionsvejledning. 23.04.2015 Mikael D. Lauridsen Drejebog Elementmontage Logistik & Produktionsvejledning 23.04.2015 Mikael D. Lauridsen Indholdsfortegnelse Drejebog Elementmontage 1 Logistik 3 Byggeplads 3 Procesopstartsmøde 4 Sikkerhed 4 Montage 5

Læs mere

ELEMENTSPINDLER. brugervejledning

ELEMENTSPINDLER. brugervejledning ELEMENTSPINDLER brugervejledning 1.0 Indholdsfortegnelse 2.0 Produktbeskrivelse 2 2.1 Indledning 3 2.2 Sikkerhedsanvisninger 3 3.0 Enkeltdele 4 4.0 Vigtige bemærkninger 5-7 5.0 Anvendelse 8 6.0 Statik,

Læs mere

Fald fra højden på byggepladser

Fald fra højden på byggepladser De vigtigste regler om sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning og gennemstyrtning fra arbejde i højden. Vejledningen handler om de sikkerhedsforanstaltninger, som arbejdsgiveren skal etablere på bygge-

Læs mere

1 Praktisk Statik. Kraften på et legeme er lig med dets masse ganget med dets acceleration Isaac Newton

1 Praktisk Statik. Kraften på et legeme er lig med dets masse ganget med dets acceleration Isaac Newton 1 Praktisk Statik Kraften på et legeme er lig med dets masse ganget med dets acceleration Isaac Newton 1 Generel Information Historien bag Statikken Statik er læren om kræfter i ligevægt. Går man ud fra

Læs mere

SIKKERHEDSGUIDE HAKI SYSTEMSTILLADSER

SIKKERHEDSGUIDE HAKI SYSTEMSTILLADSER SIKKERHEDSGUIDE HAKI SYSTEMSTILLADSER HAKI A/S 2014 Vigtig information HAKIs produktansvar og monteringsinstruktioner gælder udelukkende for stillads, som kun indeholder komponenter fremstillet og leveret

Læs mere

Trin-for-trin-instruktioner Sådan bygger du et træhus i et træ

Trin-for-trin-instruktioner Sådan bygger du et træhus i et træ Trin-for-trin-instruktioner Sådan bygger du et træhus i et træ Valg af et træ Vælg et træ med den rigtige struktur, og sørg for, at det træ, du vælger, er sundt det er helt afgørende for, at du får et

Læs mere

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri.

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Myndighedskrav: BR10 Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Fri bredde: Fælles adgangsveje og

Læs mere

Det pålægges således altanentreprenøren selv at foretage gennemgang og godkendelse af egne arbejder inden der foretages en egentlig aflevering.

Det pålægges således altanentreprenøren selv at foretage gennemgang og godkendelse af egne arbejder inden der foretages en egentlig aflevering. Nedenstående angiver udfaldskrav til altanernes finish. Afvigelser fra nedenstående udfaldskrav vil ikke blive godkendt og vil dermed blive kasseret ved aflevering. Det pålægges således altanentreprenøren

Læs mere

DIREKTE SALG TIL HÅNDVÆRKERE OG INDUSTRI

DIREKTE SALG TIL HÅNDVÆRKERE OG INDUSTRI September 2013 DIREKTE SALG TIL HÅNDVÆRKERE OG INDUSTRI Stillads Gangbro Barsystem Overdækning Båndtransportør Sikkerhedsrækværk Tvangsblander Skaktrør Telthal og meget mere! Telefon 9744 1466 Industrivej

Læs mere

Det originale Sunstill podiesystem

Det originale Sunstill podiesystem Det originale Sunstill podiesystem Originale Sunstill Rapid podier - Detaljer Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7 Nr. 8 Nr. 9 Nr. 10 Nr. 11 1: Trappemontage 2: Podierist m. røgeffekt 3: Multihjørne

Læs mere

Fald fra højden ved arbejde på tage

Fald fra højden ved arbejde på tage De vigtigste regler om sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning og gennemstyrtning fra arbejde og færdsels på tage på byggepladser. Vejledningen handler om de sikkerhedsforanstaltninger, som arbejdsgiveren

Læs mere

1. Stilladsopstillerens ansvar som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser

1. Stilladsopstillerens ansvar som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser 1. som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser som leverandør indebærer, at stilladset skal kunne anvendes sikkerhedsmæssigt forsvarligt, når det overdrages til den, der har bestillet

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere

Lars Christensen Akademiingeniør.

Lars Christensen Akademiingeniør. 1 Lars Christensen Akademiingeniør. Benny Nielsen Arkitektfirma m.a.a. Storskovvej 38 8260 Viby 24. juni 1999, LC Enfamiliehus i Malling, Egeskellet 57. Hermed de forhåbentlig sidste beregninger og beskrivelser

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning. Pallereoler

Monterings- og brugsanvisning. Pallereoler Monterings- og brugsanvisning Pallereoler MONTERING AF PALLESTIGER Bolte til stigerne: M0x5, spændingsmoment ca. 5Nm e Hilti M0x90 FZB HST eller tilsvarende e Hilti Mx00 FZB HST eller tilsvarende e Hilti

Læs mere

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på 34 til 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på 34 til 60 grader,

Læs mere

Forbruger-prisliste. ZARGES stiger. ZARGES Eurobox Side 17-18. ZARGES stilladser. til industri og håndværk. til industri og håndværk.

Forbruger-prisliste. ZARGES stiger. ZARGES Eurobox Side 17-18. ZARGES stilladser. til industri og håndværk. til industri og håndværk. ZARGES stiger til industri og håndværk Opfylder arbejdstilsynets krav. Godkendt iflg. EN-131 Side 2-16 ZARGES Eurobox Side 17-18 ZARGES stilladser til industri og håndværk Opfylder arbejdstilsynets krav,

Læs mere

4. Tage med en hældning på over 60 grader

4. Tage med en hældning på over 60 grader 4. Tage med en hældning på over 60 grader 4.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på over 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på over 60 grader, skal

Læs mere

JUMBO 3.1 Ergonomi 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler og anvisning i brug 6. Opstilling og montering - med ekstra platformslag

JUMBO 3.1 Ergonomi 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler og anvisning i brug 6. Opstilling og montering - med ekstra platformslag Montagevejldning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO RULLESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Anvendelse og funktion JUMBO JUMBO 3.1 Ergonomi 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler

Læs mere

Materielhuset A/S. Tlf

Materielhuset A/S. Tlf alt i stiger og stilladser Tlf. 70 222 402 2016 Nyhed 2016: Murerstillads aluminium se side 34 Nyhed 2016: Byggeplads gangbro se side 43 www.materielhuset.dk Materielhuset A/S Samarbejdspartnere Custers

Læs mere

Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning

Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Uddrag af bygningsreglementet af 2015 (BR15) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Fælles adgangsveje og flugtveje 1000 mm (BR15 vejl. 3.2.2.

Læs mere

Folde- og rullestilladser med og uden indvendige trapper

Folde- og rullestilladser med og uden indvendige trapper Brugervejledning for stilladser i aluminium Januar 2012 SS-EN1004 DK Folde- og rullestilladser med og uden indvendige trapper 75 x 180 cm. 75 x 245 cm. 75 x 300 cm. 135 x 180 cm. 135 x 245 cm. 135 x 300

Læs mere

Gyproc Brandsektionsvægge

Gyproc Brandsektionsvægge Gyproc Brandsektionsvægge Lovgivning I BR 95, kap. 6.4.1 stk. 2 står der: En brandsektionsvæg skal udføres mindst som BSvæg 60, og den skal under brand bevare sin stabilitet, uanset fra hvilken side væggen

Læs mere

Systemstilladser Elevhæfte

Systemstilladser Elevhæfte Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Systemstilladser Elevhæfte Undervisningsministeriet. 23.01.2006. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Læs mere

Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk

Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk REF. 1678 REF. 675 MONTERING OG BETJENINGSVEJLEDNING LIFT & FIX er kun fremstillet

Læs mere

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. Registreringsnr: 44 312 09 367528

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. Registreringsnr: 44 312 09 367528 Opbygning og brugsanvisning JUMBO FOLDESTILLADS Registreringsnr: 44 312 09 367528 1 Betingelser. 2 Garantibestemmelser. 3 Anvendelse og funktion. 3.1 Ergonomi 4 Komponent oversigt. 5 Almindelige regler

Læs mere

HOBBY STILLADS. www.jumbo.as PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE TIL EN1004-3. 6.1 Montage af hjul 6.2 Opstilling. 7.1 Montage af gelænder

HOBBY STILLADS. www.jumbo.as PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE TIL EN1004-3. 6.1 Montage af hjul 6.2 Opstilling. 7.1 Montage af gelænder PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE TIL EN1004-3 HOBBY STILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Anvendelse og funktion 4. Almindelige regler for og anvisning for brug 5. Pakke- og MODULoversigt

Læs mere

EasyFix. Justerbare, Bærende Søjler. Easy Business Solutions. EasyFix Mini. EasyFix. Standard. Made in Denmark

EasyFix. Justerbare, Bærende Søjler. Easy Business Solutions. EasyFix Mini. EasyFix. Standard. Made in Denmark Justerbare, Bærende Søjler Standard Mini Easy Business Solutions Made in Denmark er patenteret og er den eneste justerbare bærende søjle fremstillet til hurtig og let montage i byggeri. er nem, hurtig

Læs mere

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Betonelementer udnyttet til grænsen Kaare K.B. Dahl Agenda Nøgletal og generel opbygning Hovedstatikken for lodret last Stål eller beton? Lidt om beregningerne Stabilitet

Læs mere

Opstillings- og brugermanual Rullestillads 5100 og 5200

Opstillings- og brugermanual Rullestillads 5100 og 5200 Opstillings- og brugermanual Rullestillads 5100 og 5200 760xyz-A-0414 Manual Opstilling og brug CZ GENERELT Art.nr. 760211-A-0414 Copyright Altrex B.V. 2014 Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne

Læs mere

Forbruger-prisliste Stiger, stilladser, opbevaringskasser og Euroboxe. www.zarges.dk

Forbruger-prisliste Stiger, stilladser, opbevaringskasser og Euroboxe. www.zarges.dk 1 5 Forbruger-prisliste Stiger, stilladser, opbevaringskasser og Euroboxe www.zarges.dk Så let er det... at finde reservedelene til ZARGES stiger. Klik ind på www.zarges.dk og indtast vare-nr. på stigen

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr af maj Løft af personer med gaffeltruck

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr af maj Løft af personer med gaffeltruck At-VEJLEDNING B.2.3.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 2.01.3 af maj 1996 Løft af personer med gaffeltruck Vejledning om løft af personer med gaffeltruck med aftagelig arbejdskurv 2 Hvad er en At-vejledning?

Læs mere

Til 50mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Til 50mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... Montagevejledning Til 50mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Montagevejledning

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa Aabenraa den 02.09.2014 Side 1 af 16 Bygherre: Byggesag: Arkitekt: Emne: Forudsætninger: Tønder Kommune Løgumkloster Distriktsskole Grønnevej 1, 6240 Løgumkloster Telefon 74 92 83 10 Løgumkloster Distriktsskole

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

Opstillings- og brugermanual Rullestillads Silkeborg

Opstillings- og brugermanual Rullestillads Silkeborg Opstillings- og brugermanual Rullestillads Silkeborg 760215-0-0914 Manual Opstilling og brug CZ GENERELT Art.nr. 760215-0-0914 Copyright Silkeborg 2014 Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne publikation

Læs mere

JUMBO Aluminium Telthal 6x6 m

JUMBO Aluminium Telthal 6x6 m JUMBO Aluminium Telthal 6x6 m DELTA ALUMINIUM ARBEJDSTELT (6m x 6m) www.jumbo.as 21 4 3 13 2 9 7 6 1 5 11 10 8 18 2 2 www.jumbo.as Varenr. Delnr. Beskrivelse Stk. 1 DPPC-SH-001 Vægsøjle 6 2 DPPC-SH-002

Læs mere

Usikre gravsten og gravmonumenter hvordan sikrer vi arbejdsmiljøet?

Usikre gravsten og gravmonumenter hvordan sikrer vi arbejdsmiljøet? April 2017 Usikre gravsten og gravmonumenter hvordan sikrer vi arbejdsmiljøet? en redegørelse. Usikre gravsten ser Arbejdstilsynet også på! Arbejdstilsynet har i forsommeren 2017 afgivet påbud om sikring

Læs mere

Udendørs brug: (nr. 1.4401: X5 CrNiMo 17 12 2= AISI 316) (nr. 1.4404: 2X CrNiMo 17 13 2= AISI 316L) AISI 316

Udendørs brug: (nr. 1.4401: X5 CrNiMo 17 12 2= AISI 316) (nr. 1.4404: 2X CrNiMo 17 13 2= AISI 316L) AISI 316 Hvad skal jeg vælge? Rustfrit er ikke bare rustfrit, der findes mange typer af legeringer og standarder, rosinox har valgt to typer AISI 304 til indendørsbrug og AISI 316 til udendørsbrug. Disse to typer

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

11.1+2 LOGO-ALU 270/135, SYSTEMBESKRIVELSE side 1. største mindste multi-form til bredde = 90 cm bredde = 30 cm hjørner/søjler = 75 cm

11.1+2 LOGO-ALU 270/135, SYSTEMBESKRIVELSE side 1. største mindste multi-form til bredde = 90 cm bredde = 30 cm hjørner/søjler = 75 cm 11.1+2 LOGO-ALU 270/135, SYSTEMBESKRIVELSE side 1 største mindste multi-form til bredde = 90 cm bredde = 30 cm hjørner/søjler = 75 cm LOGO-ALU er en formtype, der først og fremmest anvendes til mindre

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT. Lynge Carport 1.0 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT. Lynge Carport 1.0 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9 Side 1 af 9 TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT Inden byggeriet påbegyndes, anbefaler vi at der foretages kontrol af de leverede materialer i henhold til materialelisten. Side 2 af 9 PLANTEGNING Side 3 af 9

Læs mere

TERRASSE Standard-terrasse. Montagevejledning

TERRASSE Standard-terrasse. Montagevejledning TERRASSE Standard-terrasse Montagevejledning R1-96975 / 28-05-2014 / Rev. 19-03-2015 Indholdsfortegnelse 1 Disponering 2 Komponentliste 3 Værktøjsliste 4 Montering af vægskinne 5 Montering af understøtning

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af Glas-balkon

Generel montagevejledning for opsætning af Glas-balkon Læs denne brugs- og montagevejledning grundig inden opsætning. Hverken producent eller importør kan holdes ansvarlig ej heller erstatningspligtig for skader forvoldt på personer eller ejendom, som er forårsaget

Læs mere

Jackon. Siroc sokkel. Sokkelelement til fundering af terrændæk. Effektiv isolering Let udførelse Tidsbesparende God økonomi F U N D I N G

Jackon. Siroc sokkel. Sokkelelement til fundering af terrændæk. Effektiv isolering Let udførelse Tidsbesparende God økonomi F U N D I N G Jackon Siroc sokkel F U N D ER I N G Sokkelelement til fundering af terrændæk Effektiv isolering Let udførelse Tidsbesparende God økonomi 02-2008 erstatter 09-2007 Siroc sokkel Terrændæk på en enkel måde

Læs mere